TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto AIKA :00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO 41 KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNTALAISADRESSI JA VALTUUSTOALOITE JOUSTAVAMMAN LUNASTUSMAHDOLLISUUDEN PUOLESTA TYRNÄVÄN KUNNASSA ESKOLANPELLON ALUEELLA 43 TYRNÄVÄN KUNNAN HYVINVOINTIKATSAUS / EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / BÄCKMAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 46 KIRKONKYLÄN UUDEN KOULUN HANKKEEN TOTEUTTAMISTAPA 47 ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT SEKÄ KIIREELLISET ASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto AIKA :00-20:50 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Matinlauri Minna Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ylitalo Jussi Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Bräysy Tauno Huurre Elina Immonen Heidi Karppinen Hannele Kemppainen Antti Kemppainen Ari Koskimaa Anu Kurunsaari Jarmo Liikanen Kaisa Mällinen Seija Nuolioja-Saksio Heleena Nuorala Tapio Ojala Timo Partanen Marko Pelkonen Kalevi Rusila Tiia Saarela Esa Salmenhaara Anne Uitto Tauno Uusi-Illikainen Timo Väisänen Seija Väyrynen Jukka Ylitalo Vesa POISSA Ikonen Leila Kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja Kokkonen Elina MUU Manninen Marjukka Kunnanjohtaja Kurkela Jouni Vs. sivistysjohtaja Marttinen Tuula Talousjohtaja, ptk:n pitäjä Tornberg Eliisa Sosiaali- ja terveysjohtaja Mannonen Matti Tekninen johtaja Illikainen Helena Aluearkkitehti Leviäkangas Henri Järjestelmäasiantuntija Vakkuri Johanna Vs. kiinteistöpäällikkö Alakangas Jani Rehtori Läsnä 47 Hietikko Tarja Vararehtori Läsnä 47 ALLEKIRJOITUKSET Minna Matinlauri Puheenjohtaja Tuula Marttinen Pöytäkirjanpitäjä

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Anne Salmenhaara Pöytäkirjantarkastaja Seija Mällinen Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT 39 Kokouskutsun julkaisu ja lähettäminen asetettu kunnan ilmoitustaululle julkaistu paikallislehdessä Rantalakeus kunnanhallituksen pää töksen mukaisesti kutsut postitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille kutsumisajassa (4-7 päivää) noudatettu kuntalain määräystä ja valtuuston päätöstä. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun 2/3 valtuutetuista on läsnä valtuuston kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle eo. tavalla. Kunnanvaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja jä sen mää rältään päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa pai kalla oli 25 valtuutettua. Valtuutettu Elina Kokkonen ja valtuutettu Leila Ikonen olivat es ty neet saapumasta kokoukseen. Elina Kokkosella ja Leila Iko sel la ei ollut varajäseniä.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO KVALT 40 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä sekä tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa aukioloaikana Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanvaltuusto: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anne Salmenhaara ja Seija Mäl li nen.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KVALT 41 Kunnanvaltuusto: Valtuusto tarkastaa tämän asialistan ja päättää voidaanko ko kouk sel le hyväksyä sen mukainen työjärjestys. Hyväksyttiin työjärjestykseksi esityslistan mukainen työ järjes tys. Lisälistalla olevaa asiaa ei otettu käsittelyyn. Kokouksen alussa kuntajakoselvittäjät Markku Mölläri ja Claes Krüger (Janne Antikainen Skypen välityksellä) esit te livät Oulun seudun kuntarakenneselvityksen ti lan ne kat sauksen.

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNTALAISADRESSI JA VALTUUSTOALOITE JOUSTAVAMMAN LUNASTUSMAHDOLLISUUDEN PUOLESTA TYRNÄVÄN KUNNASSA ESKOLANPELLON ALUEELLA 146/01/2014 TEKLA 36 Valmistelu: tekninen johtaja Matti Mannonen, p Tekniselle lautakunnalle on annettu valmisteltavaksi kuntalaisadressi, jonka on allekirjoittanut Timo Marin ja 76 muuta henkilöä, Joustavamman lunastusmahdollisuuden puolesta Tyrnävän kunnassa ja Eskolanpellon alueella sekä samansisältöinen Kalevi Pelkosen jättämä valtuustoaloite Vuokratonttien omaksilunastamisesta. Kuntalaisadressi Adressissa tuodaan esille, että kirkonkylän alueen omakotitonttien neliöhinta on verrattain korkea, kun verrataan Temmeksen tonttien 4.00 :n hintaan. Adressissa on käytetty esimerkkinä yhtä eteläisen suomen kaupunkia, Parkanoa, jossa on yhdellä, Pentinrannan asuinalueella käytäntönä, että kymmenen (10) vuoden kuluessa maksetut tontin vuokrat hyväksytään kauppahinnan osasuoritukseksi. Adressin allekirjoittaneet esittävät, että Tyrnävän kunnassa siirryttäisiin Eskolanpellon alueella nykyisen viiden (5) vuoden sijaan kymmenen (10) vuoden kuluessa maksettujen tontinvuokrien hyväksymiseen kauppahinnan osasuoritukseksi. Valtuustoaloite Valtuustoaloitteessa Kalevi Pelkonen esittää muutosta, että lunastettaessa tonttia maksetut tonttivuokrat hyvitetään kymmenen vuoden ajalta nykyisen viiden vuoden sijaan, koko kunnan alueella. Oulun seudulla on yleensä pyritty vertailemaan maksuja ja taksoja naapurikuntien kesken ja pyritty pitämään niitä kutakuinkin samalla tasolla. Alueen lähikunnista Tyrnävällä, Limingalla ja Muhoksella on tarjolla sekä myynti-, että vuokratontteja

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto asuinrakentamiseen. Tyrnävän kirkonkylän tonttien neliöhinta on 12 / m², Rantajaakolan alueen / m² sekä Temmeksen 4 / m². Vuosivuokra on 8 % tontin myyntihinnasta. Jos asuintontti lunastetetaan viiden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta, hyvitetään viiden (5) vuoden maksetut vuokrat. Limingan kirkonkylän tonttien neliöhinta on / m², Tupoksen alueen / m² sekä Alatemmeksen 4-6 / m². Vuosivuokra on 10 % tontin myyntihinnasta. Asuintonttia lunastettaessa hyvitetään maksetuista vuokrista 50 % kolmen (3) viimeisen vuoden ajalta. Muhoksen kirkonkylän tonttien neliöhinta on / m², Päivärinteen alueen / m² sekä Kylmälänkylän 2 / m². Vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Tontin voi lunastaa vuokra-aikana. Maksettuja vuokria ei hyvitetä. Kempeleen Metsärinteen tonttien neliöhinta on 38 / m² ja Linnakankaan 40 / m². Kempele ei vuokraa tontteja. Voidaan todeta, että Tyrnävän asuintonttien neliöhinnat ovat hyvin vertailukelpoiset naapurikuntien Muhoksen ja Limingan tonttien neliöhintoihin. Kempeleessä neliöhinnat Tyrnävään verrattuna ovat 2-3 kertaiset. Vuokratonttien lunastusehdot on Tyrnävällä alueellisesti verrattuna erittäin hyvät. Kuntalaisadressin esimerkki kohteessa, Parkanossa ko. alueen vuokrat on laskettu 30 vuoden pääomistusajalla 4 % tuotolla. Vuosivuokra on 4 % myyntihinnasta, eli tontin hinta tulee kertaalleen maksetuksi 25 vuoden aikana. Lunastettaessa kymmenen (10) vuoden kuluessa, hyväksytään maksetut vuokrat kauppahinnan osasuoritukseksi. Lähtökohtaisesti Parkanossa edellytykset ovat hyvin paljon erilaiset Tyrnävään verrattuna. Parkanossa esimerkkikohteen vuokratonttien hinnat ovat 15 27,50 / m² ja vuosivuokra on 4 %. Kun verrataan Tyrnävällä voimassa olevaa käytäntöä adressissa verratun Parkanon kaupungin yhden asuinalueen käytäntöön, niin puhumme silloin kutakuinkin

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto samasta käytännöstä. Karkean esimerkin mukaisesti, jos Parkanossa tontti maksaa niin vuosivuokra 4 %:lla on 800. Kun maksetaan vuokraa 10 vuotta ja lunastetaan, niin on maksettu 8000 mikä hyvitetään ja loppu jää maksettavaa. Kun Tyrnävällä tontti maksaa niin vuosivuokra 8 %:lla on Kun maksetaan vuokraa 5 vuotta ja lunastetaan, niin on maksettu 8000 mikä hyvitetään ja loppu jää maksettavaa. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että nykyistä käytäntöä, missä maksetut tonttivuokrat hyvitetään kauppahinnassa, mikäli tontti lunastetaan 5 vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta, ei muuteta. Perusteluina mm. - Tyrnävän tonttien neliöhinnat naapurikuntien Muhos ja Liminka tontteihin verrattuna ovat lähes samaa tasoa. Kempeleen tonttihinnat ovat 2-3 kertaiset. - Se, että maksetut vuokrat hyvitetään viideltä vuodelta lunastuksen yhteydessä on Tyrnävällä naapurikuntiin verrattuna suuri kädenojennus rakentajille. Tekninen lautakunta: Pelkonen Kalevi esitti eriävän mielipiteen päätöksestä. KHALL 114 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. KVALT 42 Kunnanvaltuusto:

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TYRNÄVÄN KUNNAN HYVINVOINTIKATSAUS / /014/2011 SIVLT 98 Valmistelu: sivistysjohtaja Jouni Kurkela, p Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain 1 mukaan kunnan perustehtävä ja siten jatkuvaa toimintaa. Touko kuus sa 2011 voimaan astunut terveydenhuoltolaki vahvis taa ja vakiinnuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ra ken tei ta, toteutusta, seurantaa ja raportointia kunnissa. Voi mas sa olevat lait, kansanterveyslaki 14 mukaan lukien, aset ta vat kunnille merkittäviä kansalaisen hyvinvoinnin ja ter vey den edistämiseen liittyviä haasteita. Lait velvoittavat kun tia mm. kokoamaan hyvinvointitietoa eli tietoa, joka kuvaa kuntalaisten hyvinvointia ja sen taustalla vaikuttavia teki jöi tä, asettamaan tietoon perustuvat, paikallisiin tarpeisiin vas taa vat hyvinvointitavoitteet ja määrittelemään toi men piteet, joilla tuetaan hyvinvointitavoitteiden saavuttamista (Ter vey den huol to la ki 12 ). Lisäksi kuntaa velvoitetaan seuraa maan ja raportoimaan väestöryhmittäin hyvinvointitietoja ja toteutettuja toimenpiteitä vuosittain sekä laajemmin kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomuksen avulla (Tervey den huol to la ki 12 ). Tyrnävän kunnassa on toiminut vuodesta 2009 alkaen moniam ma til li nen hyvinvoinnin ja terveyden (Hyte) edistämisen työ ryh mä. Työryhmän vastuulla on myös ter vey den huol tolain mukaisen hyvinvointikatsauksen laatiminen vuosittain ja sen raportointi valtuustolle. (KHALL ). Esityslistan liitteenä on hyvinvoinnin ja terveyden edis tä misen työryhmän laatima Tyrnävän kunnan hyvinvointikatsaus Kertomuksen laadinnassa on hyödynnetty sähköistä hy vin voin ti ker to mus ta. Indikaattoreista nousee erityisesti esille, kuinka Työ- ja elinkei no suun nit te li jan palkkaaminen sekä paja- ja etsivätyön aloit ta mi nen näkyvät selvänä positiivisena kehityksenä koulu tuk sen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden pro sen tuaa li ses sa osuudessa (2011). Prosenttiosuus on laskenut 11%:sta 8%:iin. Pajatyö siirrettiin sivistysosaston alai suuteen kesällä Sivistysjohtaja: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuustol le Tyrnävän kunnan hyvinvointikatsauksen 2014 hy väk symis tä. Hyvinvointikatsaus on yhtenä pohjamateriaalina tu le-

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto van talousarvion laadinnassa. Sivistyslautakunta: KHALL 126 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. KVALT 43 Kunnanvaltuusto:

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / BÄCKMAN 287/021/2014 KHALL 147 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kirjeessään Tarja Bäckman on pyytänyt eroa luotta mus teh tä vis tä (Tarja Bäckmanin kirje on esi tys lis tan liittee nä) paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Tarja Bäckman on keskusvaalilautakunnan varajäsen. Keskus vaa li lau ta kun nan varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia va ra jä se niä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Tarja Bäckmannille myön ne tään ero keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä. Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Tarja Bäckman nin tilalle valitaan uusi keskusvaalilautakunnan va ra jäsen. KVALT 44 Kunnanvaltuusto: Tarja Bäckmannin tilalle keskusvaalilautakunnan va ra jä senek si valittiin Tarja Hietikko.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja ter veyspal ve lu-uu dis tuk sen parlamentaarinen ohjausryhmä on laati nut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esityk sek si sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräik si siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hal li tus ohjel maan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämisen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja ter veyspal ve lui den järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta se kä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toi menpa non kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys löytyy In ternet-osoit tees ta: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta lausunnot la kiesi tyk ses tä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyse lyl lä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitys luon nok ses ta. Kyselyyn annettuja vastauksia on mah dollis ta perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu tilaa vapaa muo toi sel le kommentoinnille. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uudistuksesta pe reh dy tys ma te ri aa le ja. Materiaalit löytyvät In ter net-osoittees ta: Uudistusta koskeva vaikutusarviointi valmistuu syyskuun puo li vä lis sä ja toimitetaan lausunnonantajille erikseen. Selvi tys esityksen mukaisen lakiluonnoksen suhteesta pe rustus la kiin on vielä keskeneräinen. Tämä selvitystyö voi aiheut taa muutoksia lakiluonnoksen yksityiskohtiin. Eduskuntapuolueidenpuheenjohtajien tekemän sopimuksen mu kaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten eri tyis vas tuu aluei den pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lau sun to pyyn nön välityksellä kantaa siihen, minkä eri tyisvas tuu alu een pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kun ta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitet tu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. So te-aluee seen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kun nan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta val tuus ton päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirjat so si-

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto aa li- ja terveysministeriöön mennessä. On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kan taa ainoastaan sille osoitettuihin, sote-alueeseen kuu lumis ta koskeviin kysymyksiin (kysymykset 37. ja 38.). Tällöin lau sun to pyyn nön muihin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa muus sa kunnan toimielimessä. Lausuntopyyntökysely on ko ko nai suu des saan esityslistan liitteenä. Lausuntopyynnön kysymys 37: Voimaanpanolain 3 :ssä on tarkoitus säätää sote-alueen kuntayhtymiin kuuluvista kun nis ta. Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote-alu een kuntayhtymästä. Eduskuntapuolueiden pu heenjoh ta jien tekemän sopimuksen perusteella muodos tet ta vat sote-alueet rakentuvat nykyisten eri tyis vas tuualuei den pohjalta. Mikäli sote-alue muodostetaan nykyiseen eri tyis vas tuu alu ee seen kuuluvista kunnista, kuuluuko kuntan ne palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun so tealu ee seen? Vastausvaihtoehdot: - kyllä - ei - ei kantaa. Lausuntopyynnön kysymys 38: Mikäli kuntanne ei katso perus tel luk si kuulua nykyisen erityisvastuualueen perusteella muo dos tet ta vaan sote-alueeseen, minkä eri tyis vas tuu alueen pohjalta muodostettavan sote-alueeseen kuntanne katsoo perustelluksi kuulua? - HYKS-erva - KTS-erva - OYS-erva - TAYS-erva - TYKS-erva. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syys is tun to kaudel la lausuntokierroksen jälkeen. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alkupuolella, alue kier ros toimeenpanosta tapahtuu vuonna 2015, toimeen pa non valmistelu vuosina ja uusi pal ve lu raken ne toimintaan Tyrnävän kunta on merkitty sosiaali- ja terveydenhuollon järjes tä mis lain hallituksen esityksen luonnoksessa eri tyis vastuu alu een pohjalta muodostettavaan OYS-sotealueen kunta yh ty mään. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että mikäli sote-alue muo dos te taan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kun nis ta niin Tyrnävän kunta kuuluu palvelujen jär jes tä misen kannalta perustellusti OYS -sotealueeseen. Muilta osin lausuntopyyntöön antaa vastauksen kun nan halli tus (sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous ja kun nan hal li tuk sen kokous ). Lausuntoa val mis tellaan yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa. Kunnanhallitus: KVALT 45 Kunnanvaltuusto:

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIRKONKYLÄN UUDEN KOULUN HANKKEEN TOTEUTTAMISTAPA 669/670/2013 SIVLT 110 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt Tyrnä vän kirkonkylään rakennettavan uuden koulurakennuksen han ke suun ni tel man. Uuteen koulurakennukseen tulee opetus ti lat n. 400 oppilaalle Opetusryhmän keskikoko on n. 19 op pi las ta ryhmää kohden Lisäksi uudisrakennukseen tu lee ope tus ti lat 15 erityisluokkien oppilaalle, jotka tar vit se vat laaja-alais ta erityistä tukea. Samassa yhteydessä kun taan raken ne taan täysimittainen urheilusali sekä kou lu jen että liikun ta toi men tarpeisiin. Suunnitteluvaiheessa varaudutaan myös koulun tu le viin laajennustarpeisiin, var hais kas va tuksen ti la tar pei siin sekä pajan tilatarpeisiin. Hanketyöryhmässä halutaan haastaa suunnittelijat ke hit tämään tilankäyttöön uusia malleja. Vajaakäyttötiloja, kuten käy tä viä ja ruokailutiloja halutaan mahdollisimman vähän. Ti lo jen muuntojoustavuudessa tulee huomioida pe da go giikan muuttuminen tulevaisuudessa sekä sen tulee vastata eri ikäluokkien ja EHA -oppilaiden tarpeisiin. Tietoteknisten rat kai su jen tulee mahdollistaa esim. Living lab tyyppisen yhteis työ ver kos ton luomisen pedagogiikan kehittämisessä. Puu ra ken ta mi sen haasteita on selvitettävä esim. TEM:n kans sa yhteistyössä. Energiavaihtoehtoina on tutkittava myös bioenergian ja uusiu tu vien energiamuotojen soveltuvuus. Hankkeesta käydään keskustelua TEKES:n kanssa. Virkamiesten toimesta on kesän aikana käyty mark ki na vuoro pu he lu ja seuraavien palveluntuottajien kanssa: NCC: kohteita mm. Espoossa ja Haukiputaalla YIT: kohteita mm. Espoossa ja Jyväskylässä Lemminkäinen: kohteita mm. Kuopiossa ja Oulussa >> kaikilla kokemusta ja osaamista elinkaarimalleista Hanketyöryhmässä käytiin markkinavuoropuhelun jäl keis tä pohdintaa. Työryhmä esittää lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että 1. Toteuttamismalliksi valitaan elinkaarimalli mahdollisesti hyö dyn täen allianssimallin hyviä ominaisuuksia. 2. Elinkaarimalliin neuvotteluvaiheessa sisällytetään seu raavat palvelut: suunnittelu, rakentaminen, kiinteistöpalvelut

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto (ma na gee ra us, kiinteistönhoito ja kunnossapito, teknisten jär jes tel mien hoito, ulkoalueiden hoito, jätehuolto, siivous). Ko ko nai suus täydentyy kilpailullisen neuvottelumenettelyn ai ka na. 3. Hankintamenettelytavaksi valitaan kilpailullinen neu vot telu me net te ly. 4. Tarjoajien määrää rajoitetaan kilpailullisessa neu vot te lume net te lys sä kolmeen/neljään. 5. Rahoitus kilpailutetaan erikseen ja omistus (omassa tasees sa, vai ulkoistaen) ratkaistaan vasta tämän jälkeen. 6. Hankkeen eri vaiheissa, erityisesti kilpailulliseen neu votte lu me net te lyyn ja sopimusjuridisiin asioihin liittyen, kunta tar vit see asiantuntijapalvelua. Kunnanhallitus päättää tämän palvelun kilpailuttamisesta. 7. Kouluhanketyöryhmän esitys saatetaan kaikkien lau takun tien tietoon. Sivistysjohtaja: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuustol le hanketyöryhmän tekemän esityksen hyväksymistä. Sivistysjohtajan korjattu esitys kohtaan 1. Hankkeen suunnittelu ja kilpailutusprosessi aloitetaan elinkaarimallilla mahdollisesti hyö dyn täen allianssimallin hyviä ominaisuuksia. Lopullisen toteutustavan valtuusto päättää kilpailutuksen ja vertailulukujen perusteella. Muilta osin lautakunta hyväksyy hanketyöryhmän esityksen. Sivistyslautakunta: Tämä asia käsiteltiin pykälän 106 jälkeen. Tutkija Laari-Salmela Sari, professori Mainela Tuija ja vs.kiinteistöpäällikkö Johanna Vakkuri poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. KHALL 155 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esit tää edelleen val tuus tol le esityksen hyväksymistä.

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisäksi kunnanhallitus päättää käynnistää esityksen kohdan 6. mukaisen asiantuntijapalveluiden kilpailutuksen ja varaa mää rä ra han vuoden 2015 talousarvioon. Kunnanhallitus: Vs. kiinteistöpäällikkö Johanna Vakkuri oli läsnä asian tun tija na tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. KVALT 46 Kunnanvaltuusto:

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT SEKÄ KIIREELLISET ASIAT KVALT 47 Kunnanvaltuusto: Valtuustolle saatetaan tiedoksi: Merkittiin tiedoksi ja liitettiin pöytäkirjaan valtuutettu He lee na Nuolioja-Saksion aloite Temmeksen vanhan mei je ri ra kennuk sen muuttamisesta kirjastokäyttöön. Kunnanjohtaja Marjukka Manninen esitteli kokouksen lo pussa kuntastrategiatyön etenemistä.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT; Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät - HvalL 3 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. VALITUSOSOITUS; Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu Oulu tai Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL OULU Kunnallisvalitus, Pykälät Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hallintovalitus, Valitusaika päivää Pykälät - Muu valitusviranomainen, Valitusaika päivää Pykälät - Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet.

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Pykälät - Valitusasiakirjat oin toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät -

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684.

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 17.09.2014 Sote-järjestämislakiluonnoksesta annettava lausunto 1813/00.04.00/2014 Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot