lauantaina viikko 8 ovat edullisia. Kaava-alueen kalleimpienkin tonttien neliöhinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lauantaina 27.2.2010 viikko 8 ovat edullisia. Kaava-alueen kalleimpienkin tonttien neliöhinta"

Transkriptio

1 P YHÄJOEN KUULUMISET lauantaina viikko 8 Talouden pyörät ovat taas hiljalleen lisäämässä vauhtiaan. Vaikka suurin osa työvoimasta työskentelee ja saa palkkaa aivan tavalliseen tapaan, ehti varovaisuus levitä myös tavallisten kuluttajien piiriin. Tämä merkitsi rakennusalalla huomattavaa kysynnän laskua. Taantuman seurauksena myös hinnat laskivat. Niin talopakettien, kuin yleisesti jokseenkin kaikkien rakentamiseen liittyvien tarvikkeiden ja palvelujen osalta. Huippuajoista tultiin hinnoissa kymmenen viidentoista tai jopa vielä suurempia prosentteja alaspäin. Kyseessä on todella merkittävä etu, jota kannattaa käyttää, niin kauan kuin se on mahdollista. Varsinkin kun korot ovat vielä alhaalla. Ja ammattitaitoista työvoimaakin löytyy. Nyt puhutaan jo varovaisesti orastavasta noususta. On siis todella oikea aika rakentaa. Pyhäjoella mahdollistuvat kaikki suomalaisten ihanneasumista koskevat keskeisimmät arviointikriteerit: asumisväljyys, kodin sijainti luonnon lähellä mielellään veden äärellä - ja asunnon sijainti lähellä peruspalveluja turvallisessa ympäristössä. Täältä löytyy rakentajille juuri tällaisia, lähes ihanteellisia rakennuspakkoja. Eri puolilta kuntaa löytyy runsaasti väljiä omakotitontteja aivan luonnon helmassa, mutta samalla hyvien palvelujen läheisyydessä. Niin kunnan kaava-alueella kuin sen ulkopuolellakin rakentamista suunnataan alueille, liikenneyhteydet. joiden lähellä ovat muun muassa koulupalvelut. Etelänkylän osayleiskaava takaa merkittävästi tonttitarjontaa joen ja keskustan tuntumassa, lähellä palveluita. Kirkonkylän kaava-alueiden ohella Parhalahden ja Yppärin osayleiskaava-alueilla on tarjolla monipuolisesti erityyppisiä sekä kunnan että yksityisten tarjoamia tontteja. PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Pyhäjoelle kannattaa rakentaa Pyhäjoella omakotirakentamiseen tarkoitetut tontit ovat edullisia. Kaava-alueen kalleimpienkin tonttien neliöhinta on noin 3. Kunnan tarjoamilla kaava-alueen ulkopuolisilla tonteilla neliöhinta on vielä huomattavasti tätäkin edullisempi. Pyhäjoella on tarjolla myös tasokkaita mahdollisuuksia erilaisten yritysten sijoittumiseen. Muun muassa Ollinmäen teollisuusalueella löytyy erinomaisia yritystontteja, joihin on hyvät Alueella on valmiina monipuolinen kunnallistekniikka, joka mahdollistaa nopeatkin päätökset tilojen rakentamiselle. Joustavuus ja nopea reagointi ovatkin pienen kunnan valtteja yritysten sijoittumisen suhteen. Rantayleiskaava puolestaan takaa runsaasti tontteja vapaa-ajan asunnoille. Hienoja tontteja löytyy varsinkin yksityisten ja jakokuntien Tanja Muurinen ja Ari Rönkkö löysivät uudelle kodilleen paikan Parhalahdelta. mailta. Ja nopeimmat saavat luonnollisesti parhaat rakennuspaikat. Valtatie 8 ja Pyhäjoen kuohuvat kosket ovat useimmille matkalaisille tuttu näky: Sananmukaisesti täällä virtaa. Joki- ja meriluonto yhdessä monipuolisten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien kanssa tarjoavat viihtyisyyttä vapa-aikaan. Korkealuokkaiset palvelut puolestaan helpottavat arjen askareita. Näin muodostuu kokonaisuutena miellyttävä asuinympäristö. Kun olosuhteet ja rakentamisen kustannukset ovat kohdallaan on helppo todeta: Nyt kannattaa rakentaa Pyhäjoelle. Pyhäjoen kunnan maankäyttöstrategialuonnos vuosille nähtävillä Maankäyttöstrategian tiivistelmä pidetään nähtävillä Pyhäjoen kunnanvirastossa osoitteessa Kuntatie 1, Pyhäjoki ja kunnan internet sivuilla osoitteessa Kehitysvaihtoehtojen kaaviot kartoiksi puettuina yllä.kuulumisten kommentteja asiaan sivulla 2.

2 Pyhäjoen kunnalle maankäyttöstrategia vuosille Pyhäjoen kuntaa odottavat muiden kuntien lailla suuret haasteet. Niitä kartoitetaan erilaisilla strategiapapereilla, jotka luotaavat kunnan toimintojen suunnittelu- ja toteutuspohjaa. Kun koko kuntakenttä on melkoisessa käymistilassa on todella tärkeää kartoittaa ne karikot, jotka kuntalaivaa uhkaavat. Maankäyttöstrategia on oleellinen osa kunnan kehittämisstrategiaa. Siinä tarkastellaan kunnan toimintoja merkittävän pitkällä aikajänteellä. Maankäyttö on kiinteästi yhteydessä kunnan kehittymiseen. Ja vaikutus on selkeästi kaksisuuntainen. Kun normaali kuntasuunnittelun periodi on kolme vuotta, peilataan maankäyttöstrategiassa kunnan tulevaisuutta viidentoista vuoden aikajänteellä. Koska kyseessä on laajalti kuntalaisten elämään vaikuttava suunnitelma, asiaa valmistellaan huolella. Strategiatyötä ohjaamaan on valittu ohjausryhmä, joka koostuu luottamushenkilöistä ja kunnan viranhaltijoista. Ohjausryhmään kuuluvat, Tarja Keskitalo, Risto Kittilä, Reino Korpela, Pirkko Lintunen, Sauli Mankinen, Anna- Liisa Tuuttila, Matti Pahkala, Liisa Grekula, Markku Kestilä, Raino Peltoniemi, Seppo Ukonsaari, Mauno Peltoketo, ja Pirkko Tuuttila. Työn käytännön toteuttamisesta vastaa konsulttina oululainen maankäytönsuunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto AIRIX Ympäristö Oy, josta työhön osallistuvat arkkitehti Timo Jokelainen, FM Johanna Lehto, DI Tapio Tuuttila, FM Susanna Harvio sekä piirtäjä Tuija Junttila. Strategiatyötä varten toteutettiin haastattelut keskeisimmille sidosryhmille (Pyhäjoen yrittäjät ry, TE-keskus, Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Raahen seudun yrityspalvelut ja kyläyhdistys). Haastattelussa kartoitettiin sidosryhmien näkemyksiä kunnan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista sekä pyydettiin kommentit rakennemalleihin. Lisäksi strategia lähetettiin mahdollisia kommentteja varten Raahen kauppakamariosastolle, Fennovoima Oy:lle ja Tiehallinnolle. Maankäyttöstrategialla ja sen rinnakkaistyönä laadittavalla Pyhäjoen maankäytön toteuttamisohjelmalla hahmotetaan kunnan alueen maankäyttöä yleiskaavoja kevyemmällä, strategisella menettelyllä. Suunnitteluvälineenä maankäyttöstrategia sijoittuu maakuntakaavan ja yleiskaavojen väliin. Strategiassa asetetaan kunnan maankäytöllisen kehityksen tavoitteet ja tutkitaan yleiskaavoituksen ja muiden maankäytön suunnitelmien tarve ja kiireellisyysjärjestys. Myös suunnitelmien laatu ja esimerkiksi asuinalueiden vetovoimaisuuden tarkastelu ovat osa strategiatyötä. Suunnittelun painopiste on kunnan keskustaalueen kehittämisessä. Strategialla määritellään kunnan maankäytölle pitkän aikavälin tavoitteet muodostamalla tulevaisuutta ennakoiva kehityskuva, jolla voidaan ohjata kunnan tulevaa kaavoitusta, maanhankintaa, kehityshankkeita ja investointeja. Tarkastelu tapahtuu teemoittain (mm. asuminen, elinkeinot ja virkistys). Yhtä aikaa maankäyttöstrategian kanssa laadittavassa Pyhäjoen maankäytön toteuttamisohjelmassa tuodaan tarkemmin esille maankäytön tavoitteet ja niiden toteutus sekä maapoliittiset toimintalinjat. Vaikka strategiapaperi on laaja ja koko prosessi monipolvinen toteaa kunnanjohtaja Mauno Peltoketo tavoitteen pelkistetysti: Tavoitteena on tavallisten kuntalaisten palvelujen turvaaminen. Maankäytön strategiapaperi alkaa olla valmis, mutta toteuttamisohjelma on vielä pahasti raakileena. Sekä maankäyttöstrategiaa että maankäytön toteuttamisohjelmaa esiteltiin viime viikon keskiviikkona Pyhäjoen kunnanvaltuustolle. Kokonaisuutena strategian laadinta osuu haastavaan ajankohtaan. Pyhäjoen kunta on suurten mahdollisuuksien edessä. Onhan kyseessä suunnitelma, joka koskee mahdollista uutta ydinvoimalapaikkakuntaa. Ja ydinvoimalapäätös vaikuttaa merkittävästi kunnan alueen maaankäyttöön. Suunnittelua hieman selkeyttää äskettäin hyväksytty uusi maakuntakaava, vaikkei sekään tuo selvää vastausta ydinvoimalan tuloon tai tulematta jäämiseen. Realistisesti ajatellen kyse on koko Pyhäjoen kunnan olemassaolosta. Maamme kuntatalous on näet pahasti kriisiytynyt. Vaikka Pyhäjoella asiat eivät olekaan pahimmalla mallilla, tulevaisuus ei näytä ruusuiselta. Kun valtio lainaa jokseenkin neljäsosan tuloistaan, ei siltä suunnalta ole odotettavissa liiemmälti apuja. Pyhäjoen talousarviossa 17,5 miljoonan euron menoista verotulot ja valtionosuudet kattavat kumpikin noin 8 miljoonaa. Loppu kootaan erilaisina maksutuloina. Vertaamalla näitä lukemia ydinvoimalan kiinteistöveron tuoton suuruusluokkaan, n. 5 miljoonaa euroa/vuosi, valkenee asian taloudellinen meritys. Ja nuo rahat käytetään siis tavallisten kuntalaisten palvelujen turvaamiseen. Strategiassa on tarkasteltu kahta eri vaihtoehtoa. Näistä toinen peilaa kehitystä ydinvoimakuntana, toinen ilman ydinvoimalaa. Valtaosa pyhäjokisista toivoo sen vaihtoehdon toteutumista, jossa Hanhikiven niemelle rakennetaan ydinvoimalaitos. Mutta sijoituspäätös tehdään joka tapauksessa kuntamme rajojen ulkopuolella. Yksityisinä kansalaisina voimme vain vaikuttaa omilla yhteyksillämme päätöksen laatuun. Tulipa voimala Pyhäjoelle tai ei, on alueellamme edessä haastava tulevaisuus. Ellei seutukunnassamme tapahdu mitään isoja asioita, voi sormi mennä päättäjillä vielä monta kertaa suuhun. Mitä nyt pitää tehdä? Näin mietitään jo nyt monessa kunnassa aivan tosissaan. Jos taas hankkeet toteutuvat, joutuvat päättäjät miettimään, miten alueemme saa niistä optimaalisen hyödyn. Pyhäjoen kunnan maankäyttöstrategia vuosille on nyt valinkauhassa. Kuntalaiset voivat tutustua siihen tarkemmin kunnan internet sivuilla osoitteessa joilta löytyy tietoa tiivistetyssä muodossa. Ohjausryhmä ottanee myös mielellään vastaan kuntalaisten mielipiteitä, jotta saadaan aikaan hyvä maankäyttöstrategia ja käyttökelpoinen maankäytön toteuttamissuunnitelma. SWOT-ANALYYSI

3 Pyhäjoen Kuulumiset sivu 3 Uusi koti - unelmista totta Henna Oja Parhalahtisten Tanja Muurisen ja Ari Rönkön unelma kävi toteen. Heidän uusi kaunis kotinsa valmistui vastikään rauhalliselle paikalle Parhalahdelle. Oman kodin rakentaminen juuri Parhalahden kylälle tuntui luonnolliselta ja hyvältä ratkaisulta, sillä molemmat ovat kotoisin samalta kylältä. Pyhäjoen kunnalta löytyi myös parille sopivan suuruinen tontti juuri oikeanlaiselta paikalta. Uudessa kodissaan he ovatkin viihtyneet erittäin hyvin. Suunnittelun kautta sopiva ratkaisu Talon suunnittelu lähti liikkeelle talotehtaiden esitteitä katselemalla. Esitteistä hahmottui, millainen pohjaratkaisu olisi meille sopiva. Halusimme suuren tupakeittiön ja takkaleivinuunin sen keskelle. Makuuhuoneet ja peseytymistilat tulivat tuvan ympärille. Pohjakuvista hahmottui myös, kuinka suuria huoneita halusimme. Esimerkiksi makuuhuoneista emme halunneet liian pieniä. Sopivista pohjakuvista muokkasimme mieleisemme itse, ja sitä vielä hiottiin Lappli-talon edustajan kanssa; eli aivan kuvastomalli kotimme ei kuitenkaan ole. Pohjaratkaisuun olemme olleet tyytyväisiä, ja se tuntuu toimivalta. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että valitsimme korotetun sisäkaton, sillä se luo tilan tuntua. Talosta syntyikin 120-neliöi- Tanjan ja Arin uuden kodin kiintokalusteet ovat lähinnä vaaleita. nen, puurakenteinen ja yksikerroksinen kaunis omakotitalo. Kodista löytyy tupakeittiö, 3 makuuhuonetta, kodinhoitohuone, wc, pesuhuone, sauna ja tekninen tila. Lämmitys tapahtuu poistoilmalämpöpumpun kautta. Lisäksi lämmitämme takka-leivinuunia puilla. Kova uurastus palkitsee Rakentaminen on rankkaa puuhaa, mutta varmasti sen arvoista; varsinkin, kun on kyse omasta kodista. Tontin Tanja ja Ari ostivat huhtikuussa 2009; raivaus- ja pohjatyöt kestivät toukokuun lopulle asti. Elementit tulivat sitten kesäkuussa, HIIHTOLOMALLA TAPAHTUU ja muuttamaan me pääsimmekin marraskuun alussa. Uudessa kodissaan he ovatkin siis asuneet vasta alle puoli vuotta. Oman kodin rakennusvaiheessa pari oli mukana erittäin paljon. Lappli-talo pystytti elementit ja asensi aluskatteen. Muutoin teimmekin kyllä itse sukulaisten ja ystävien avustuksella. LVI- ja sähkötyöt toki teetimme ammattilaisilla. Kodin sijaintia harkittaessa he pitivät tärkeänä, että työmatkat eivät tulisi liian pitkiksi. Molempien työpaikat ovat Raahessa, joten Parhalahdelta on vielä kohtuullinen työmatka. Pari onkin ollut tyytyväinen myös tontin sijaintiin omaa rauhaa ajatellen, sillä lähimmät naapurit ovat puolen kilometrin päässä. Parhalahdella ovat myös tutut; sieltä löytyvät hyvät metsästysmaastot. Rakennustouhussa mukavimpana asiana Tanja ja Ari pitivät sitä, kun sai nähdä oman kotinsa valmistuvan. Sisustuksellakin on rakentamispuuhissa tietenkin merkitystä: Oli ihanaa valita sisustukseen itseä miellyttäviä värejä ja materiaaleja, Tanja mainitsee. Erityisesti oleskelutilojen pitäminen viihtyisinä on molempien mielestä ensiarvoisen tärkeää. Myös takka ja leivinuuni miellyttävät molempien silmiä. Heidän mielestään talo tuntuu kodilta, kun se on omannäköinen. Seinät on tapetoitu melko vaaleilla, neutraaleilla väreillä ja kuvioilla. Kiintokalusteet ovat myös vaaleita. Väriä on sitten saatu tekstiileillä, kuten verhoilla. Näin kotimme värimaailmaa on helppo muuttaa, kun nykyiset värit alkavat kyllästyttää. Raskainta Tanjan ja Arin mukaan olivat erittäin pitkäksi venyneet illat, sillä päiväthän kuluivatkin ensin töissä. Viikonloppuisinkaan ei aikaa jäänyt paljon ylimääräiseen, sillä nekin kuluivat ahkerasti rakennuksella työskennellen. Talo onkin jo täysin valmis lukuun ottamatta ulkoportaita ja terassia. Työtä kuitenkin riittänee vielä, sillä pihan laittaminen ja autotallin rakentaminen olisi tarkoitus aloittaa keväällä. Omassa kodissa ihaninta on kai se, kun se on aivan oma. Ajattelin tässä hieman valottaa sitä mitä hiihtolomalla on tapahtumassa. Sillä silloin on hyvin aikaa varsinkin nuorilla käydä erilaisilla retkillä ja saada uusia hyviä kokemuksia ja muistoja. Niillä jaksaa taas sitten jatkaa arkista aherrusta loman jälkeen. Hiihtoloman aloittaa perjantaina pidettävät discot. Nuorisotoimi järjestää viimeisenä koulupäivänä ennen lomaa kaksi discoa. Ensimmäinen on kello ja se on suunnattu alakouluikäisille nuorille. Tähän discoon liput ovat vain 2. Toinen alkaa sen jälkeen kello ja on puolestaan suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Tähän discoon liput ovat puolestaan 3. Molemmissa discoissa on myytävänä ainakin karkkia ja limsaa, sillä Pyhäjoen 4H on lupautunut huolehtimaan kioski puolesta. Olisi ihanaa saada paikalle mahdollisimman paljon nuoria, sillä porukassa on aina paljon hauskempaa. Nyt esitänkin vetoomuksen, joka koskee vanhempia. Toivoisin että päästäisitte tai kauempana asuvat toisitte lapset ja nuoret discoon, mikäli he itse haluavat tulla. Discossa on kuitenkin koko illan aikuisia valvomassa järjestystä ja sitä että tapahtuma on turvallinen. Tapahtuma on myös päihteetön ja päihteiden käyttöä valvotaan. Tottakai paikalla voi käydä katsomassa meininkiä, sillä eihän se mikään salaseura ole. Nuorille olisi kuitenkin hienoa päästä tapaamaan kavereitaan ilman vanhempia vahtimassa. Disco on juhlinnan lisäksi sosiaalinen tilanne ja tapahtuma. Nuorille esitän vetoomuksena vain tämän: Kaikki mukaan pitämään hauskaa. Muita tapahtumia hiihtoloman aikana on kolme erilaista retkeä. Ne on suunnattu sitten koko perheen riemuksi. Päätoimijana niissä kaikissa on Pyhäjoen 4H. Ensimmäisenä on hiihtolomaviikon maanantaina 8.3. järjestettävä laskettelureissu Vuokattiin. Kunta on tässä mukana tekemässä ja allekirjoittanut on lähdössä matkaan, vaikkei mäkeen uskaltaudukaan. Toinen retki on sitten 4H:n oma retki joka suuntautuu Ranuan eläinpuistoon katsomaan eläinten talvisia puuhia. Kolmannessa retkessä on taas allekirjoittaneen vuoro olla matkassa. Tämä reissu suuntautuu ensin Zimmariin uimaan, sieltä syömään ja syönnin jälkeen vielä kuluttamaan rahaa Zeppeliiniin. Retkille olisi suositus että kaikilla alle 12-vuotiailla olisi huoltaja mukana. Kaikista näistä retkistä saa lisäinfoa 4H:sta Mairelta. Sinne hoidetaan myös ilmoittautuminen ja numero on Tarvittaessa voi myös soittaa allekirjoittaneelle vapaa-aikatoimeen ja minä autan minkä osaan. Myös näihin retkiin toivoisin sankkaa osallistuja joukkoa. Maaliskuussa on myös kulttuuria tarjolla näyttelyn muodossa. Kirjastossa on Kim von Bruun- Riegelsin Neljä vuodenaikaa Pyhäjoen rannoilla valokuvanäyttely. Lisäksi ennen hiihtolomaa on tiistaina 2.3. lukion Pauhasalissa tarjolla elokuvia. Kello pyörähtää käyntiin Havukka-ahon ajattelija, liput ovat 10. Kello iltaa jatkaa koko perheen elokuva Risto Räppääjä ja polkupyörävaras, johon lippu on 8. Monitoimitalo on hiihtoloman aikana auki ma - pe klo: Kaikki mukaan nauttimaan hiihtolomasta! Terveisin: Jelena Krekilä vapaa-ajanohjaaja Persoonallinen koti syntyy väreillä ja tekstiileillä.

4 sivu 4 Pyhäjoen Kuulumiset

5 Sähköasentajaksi oppisopimuksella Pyhäjoen Kuulumiset sivu 5 Tiina Tiirola Vuosi sitten helmikuussa oli Pyhäjoella tyytyväinen mies. Pyhäjokisen Nuotek Oy:n työntekijä Aki-Pekka Mustapää oli suorittanut sähköalan perustutkinnon ja valmistunut sähköasentajaksi. Yrityksessä valmistauduttiin juhlimaan kolmen vuoden yhteistä uurastusta ja juomaan kakkukahvit tutkintotodistuksen kunniaksi. Vuonna 2006 Aki Mustapään elämäntilanne muuttui, ja hän päätti vaihtaa alaa. Työnantaja löytyi Pyhäjoelta ja päätettiin tehdä 3 vuoden oppisopimus. Oppisopimuskoulutuksen järjesti Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy/Oppisopimustoimi, joka hankki Mustapäälle koulutuksen Oulun seudun ammattiopistosta, Haukiputaan yksiköstä. Työssä oppiminen tapahtui omalla työpaikalla työnteon yhteydessä, jossa hänellä oli nimetty oma työpaikkakouluttaja. Oppisopimuskoulutus on hyvä tapa kouluttautua ja hankkia samalla työkokemusta opiskelemaltaan alalta. Työnteon, opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittaminen tutkinnon suorittamiseksi vaatii aikuisopiskelijalta oma-aloitteisuutta ja motivaatiota. Työnantajalta oppisopimusopiskelijan ottaminen vaatii vastuuta. Oppisopimus on samalla määräaikainen työsopimus, jolta ajalta työnantaja maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kuitenkaan työnantajalla ei ole alan ammattilainen töissä, vaan opiskelija, jota ei voi lähettää työmaalle yksin. Sähköalalla on erittäin vähän sellaisia töitä, joita opiskelija voi tehdä itsenäisesti. Nuotek Oy:stä Jukka Nuoralan mielestä kolmen vuoden kokemus on ollut niin hyvä, että hän olisi valmis ottamaan vielä uusiakin oppisopimusopiskelijoita, jos työnantajaa tuettaisiin enemmän. Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy/Oppisopimustoimen oppisopimusvastaava, Aila Laitila, on iloinen Aki Mustapään tutkintotodistuksesta. Mustapään suorittama tutkinto on ensimmäinen tämän alan tutkinto, joka on suoritettu Raahen seutukunnassa oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutusta ja yleensä työssä tapahtuvaa koulutusta kehitetään parhaillaan opetushallituksen toimesta. Aila Laitila toivookin, että jatkossa yrittäjää, joka haluaa kouluttaa yritykseensä uuden työntekijän, nykyistä henkilökuntaansa tai itseään yrittäjänä, tullaan tukemaan enemmän oppisopimuskoulutuksen aikana.

6 sivu 6 Pyhäjoen Kuulumiset Moderni pihattonavetta Pyhäjoella MAANSIIRTOLIIKE PEKKA TIRILÄ &CO - talojen perustustyöt - viemäri- ja vesijohtotyöt - tiet - IISI- jätevesijärjestelmät Green Rock IISI 5 hlö/ 150m 2 asennettuna 3690 e Tästä se lähtee nousemaan, tuumivat tarja ja jari Keskitalo navettarakennuksellaan. Tuukka Kivimäki Keskitalon Tarjan ja Jarin vasta valmistunut uusi pihattonavetta on Pyhäjoen moderneimpia navetoita. Talon lehmille on neljä makuuparsiriviä; navetan toisessa reunassa on omat karsinat vastasyntyneille vasikoille. Pääurakoitsijana toimi Poukkulan Tuomon rakennusfirma, mutta oman perheen miehet tekivät sen, minkä osasivat ja pystyivät. Tällä saatiin vähennettyä kustannuksia. Uuden navetan rakentaminen aloitettiin jo edellisen vuoden kesällä, ja lehmät saatiinkin siirrettyä uuteen navettaan marraskuussa. Täällä on lehmät ja hoitajat opetelleet olemaan uudessa navetassa ja totutelleet uusiin systeemeihin. Tuntuu kuitenkin, että lehmät ovat sopeutuneet paremmin kuin hoitajat. Tekniikka ei voi täysin korvata ihmistä Navetassa on tilaa seitsemällekymmenelle lehmälle, mutta tällä hetkellä Keskitaloilla on ainoastaan 42 lehmää. Uusi tekniikka on vähentänyt fyysisen työn määrää, mutta työtä riittää silti. Tekniikka ei voikaan koskaan korvata täysin ihmistä, Tarja sanoo. Eläinten tarkkailua täytyy lisätä samalla kuin tekniikkaakin. Vähintään kaksi kertaa päivässä tulee käytyä navetalla, tarpeen tullessa useammin. Tekniikka on kuitenkin tuonut omat haasteensa. Karja-aineksen täytyy olla lypsyrobottiin sopivaa, ja tähän ollaankin Keskitalolla keskitytty ajoissa. Karjanjalostus on tärkeää. Tähän kiinnitettiin huomiota jo vuosia etukäteen, että saisimme karjamme sopivaksi robotille. Green Rock IISI SAKO6 6 hlö/ 160m 2 asennettuna 6690 e Tiedustelut: Pekka Tirilä

7 Pyhäjoen Kuulumiset sivu 7 VESIHUOLTOA JO VUODESTA 1954 ALKAEN Suoritamme myös likakaivojen tyhjennyksiä, tilaukset puh tai Pyhäjokisuun Vesi Oy Puh Päivystys työajan ulkopuolella puh Uudisrakennukset, peruskorjaukset suunnittelu ja valvonta Rakennusliike J Niemelä ky Puh

8 sivu 8 Pyhäjoen Kuulumiset Pyhäjoen kunta Pyhäjoella virtaa Omaleimainen, elinvoimainen 3400 asukkaan hyvien palvelujen Pyhäjoki etsii KUNNANJOHTAJAA toistaiseksi täytettävään virkaan työskentelemään aktiivisesti elinkeinoelämän kehittämiseksi ja hyvien kuntapalvelujen turvaamiseksi. Edellytämme kuntatalouden ja hallinnon hyvää tuntemusta ja kokemusta kunta-alan, julkisen hallinnon tai elinkeinoelämän tehtävissä. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää kielitaitoa ja hyvää johtamistaitoa. Arvostamme valinnassa myös korkeakoulututkintoa. Kelpoinen kunnanjohtajan virkaan on henkilö, joka koulutuksensa ja käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella katsotaan tehtävään päteväksi. Hakija voi esittää palkkatoivomuksensa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika. Pyhäjoen kunta on ottanut onkeensa otollisen rakentamisen merkit. Oheinen kuva kertoo, kuinka keskeiselle paikalle kunnan keskustaan valmistuu asunto-osakeyhtiö Hourunkosken rakennuttama rivitalo SÄHKÖPALVELU Anttila Oy Sähköasennukset - Sähkösuunnitelmat Antenniasennukset Valtuustolle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen / ansioluetteloineen on toimitettava klo mennessä os. Pyhäjoen kunnanhallitus, PL 6, Pyhäjoki. Lisätietoja antavat: valtuuston puheenjohtaja Markku Kestilä, p kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala, p kunnanjohtaja Mauno Peltoketo, p Lisätietoja kunnastamme Pyhäjoki Kunnanhallitus Puh. (08) Viirretjärventie YPPÄRI

9 Pyhäjoen Kuulumiset sivu 9 kotisivut: raahe.fi/ raaheopisto Trikootunika saumurilla ti Keskuskoulu, Kaija Alatalo. Kurssimaksu 15 e. Tule valmistamaan ihanin tunika itsellesi trikoosta, saumuria käyttäen. Käytetään materiaaleihin sopivia koristeluita. Ennakkoilmoittautuminen alkaa: klo 9.00 netissä fi/raahe/ tai puh , Hopeaketjun punonta pe ja klo ja la klo Keskuskoulu, Raija Saukko, 16 t, Kurssimaksu 25 e. Hopealangasta ranne- ja kaulaketjuja, lankasormukset ja vasaroidut renkaat. Tarvikkeita saa ostaa opettajalta. Työvälinemaksu 2. Ennakkoilmoittautuminen alkaa: klo 9 netissä opnet.virkamaki.fi/raahe/ tai puh , Teatterimatka Oulun kaupungin teatteriin la klo näytökseen Albatrossi ja Heiskanen. Matka ja lippu 30. Lähtö Pyhäjoelta Shell-huoltoasemalta klo 16.30, Raahen linjaautoasemalta klo ja Vihannin ST-huoltoasemalta klo Paluu esityksen jälkeen. Sitovat ilmoittautumiset (1.3. alkaen) ja maksu opettajille tai toimistoon mennessä puh ,

10 sivu 10 Rokkikonsertti lapsille Olli Hyvärinen, ylioppilas vuonna 2007 Kalevalan päivänä, sunnuntaina 28. helmikuuta lapset ja lapsiperheet pääsevät nauttimaan suomalaisesta kulttuurista. Oululainen Taskumatit-yhtye konsertoi lukion Pauhasalissa klo Konsertissa on lupa myös hyppiä ja pomppia musiikin tahdissa. Taskumatit esittää omaa musiikkiaan mm. Imurimies, Rosvokissa, 200 apinaa. Taskumattien musiikkia kuullaan myös Tule hyvä kakku- ja Vahinkoja sattuu -levyillä, joita on myynnissä konsertin jälkeen. Konsertti liittyy Raahen musiikkiviikkoihin Pääsylippu maksaa 5 euroa ja perhelippu 10 euroa. Lisääksi paikalla on koululaisten puffetti. Tervetuloa koko perheellä. Yläaste tiedottaa Kokeet ma a ruotsi pe a, 7b englanti, 8a, 8c ruotsia Tapahtumia to lk oppilaiden ja vanhempien ilta Aiheena valinnaisaine valinnat. pe 5.3. nimikkolähetin vierailu pe Lasketteluretki Vuokattiin Olli Hyväriselle on jäänyt Pyhäjoen lukiosta kuva kodikkaana paikkana. Lukiolle oli aina mukava tulla. Lukiossa suhtauduttiin myös avoimesti kaikkeen uuteen: Jos jotain halusi kokeilla, niin usein siihen järjestyi mahdollisuus. Parhaimmat muistot hänelle on jäänyt erityisesti Pyhäjoen Kuulumisista. Hyvärinen kiinnostui graafisesta suunnittelusta, taitosta ja painotekniikasta jo yläasteella, kun puuhasi lehden parissa; myöhemmin hän teki myös Kuulumisiin liittymättömiä taittotöitä oman yrityksen nimissä. Nykyisin matematiikkaa yliopistossa opiskeleva Hyvärinen kertoo oppineensa Kuulumisten tekijänä pitkäjänteisyyttä: Kuulumisten taittajana oli henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että lehti todella putkahtaa keskiviikkoiltana pyhäjokisten postilaatikoihin. Kun ongelmiin joutui tarttumaan eikä heti voinut antaa periksi, oppi myös selviämään ongelmatilanteiden kanssa. Tämä on mielestäni ollut hyödyllinen taito myöhemminkin. Maaliskuun extrat! Talviasut Talviavohaalari 55,- Talvipusero 51,- Talvihousut 42,- Talvihaalarit 79,- Kuntatie Pyhäjoki Grundig T -32" LCD-TV, 16:9 laajakuva -Sisäänrakennettu teräväpiirtoviritin MPEG4-1000s. teksti TV -178 ast. katselukulma -Resoluutio WXGA 1366 x 768 -HD ready -Liitännät: 1x scart, S-Video, SPDIF, äänitulo PC:lle, YUV-komponenttitulo (progressiivinen skannaus), 2 x HDMI, liitäntä stereokuulokkeille 499,- Anorakki Lissabon Ovh. 72,90 NYT 19,90 Raj.erä Makita kääntöpöytä saha 695,- Naulainpaketti -Kompressori Mecafer 1,5kW, säiliö 24l 135,- -letku 10m 24,50 -viimeistelynaulain 19,90 yhteensä 179,4 Nyt vain 139,- -tarjous voimassa välisen ajan Sulman huopavuorisaapas -50% ovh. 69,- Raj.erä Aluspaita Valongo 28,70 Saapassukka -2 paria 4,90 Alushousu Segura 23,90 Lasten pulkka -kotimainen 7,90

11 Pyhäjoen Kuulumiset sivu 11 Seurakunta tiedottaa Kuollut: Sylvi Alina Kivimäki s. Kivimäki Parhalahdelta 81 v 9 kk 17 pv ja Sakari Mikael Kallio Ylisenojalta 54 v 18 pv Avioliittoon kuulutettu: Santtu Mikael Collan ja Terhi Kaarina Kallio Jumalanpalvelus ja HPE kirkossa su klo 10. Aiheena: Rukous ja usko. Tekstit: 2 Aik 20:1-9, 1 Tess 4:1-8, Matt 15:21-28 Matkalauluseurat Vappu ja Kalle Tirilällä su klo 18 (Helvi ja Tauno Lahtinen, Matti Silvola) Kirkkokuoro seurakuntatalolla keskiviikkoisin klo Perhekerho Sarpatissa torstaisi klo Hartaus Jokikartanossa to 4.3. klo Jumalanpalvelus kirkossa su 7.3. klo 10 TULOSSA: - Ulkoiluväen kirkkopyhä su Jumalanpalvelus ja HPE kirkossa klo 10 (Nimikkolähetti Mikko Pyhtilä saarnaa. Ulkoilutapahtuma Hiihtomajalla klo (hirvenlihakeittoa, makkaraa, kahvia, mehua lähetystyön hyväksi.) Tervetuloa liikkumaan yhdessä kevään lumille. KINKERIT Aiheena: Jumalanpalvelus- uskon elämän hoitaminen - Yppärin ylipää su klo 14 (huomaa aika). Pentti ja Maire Koutosella os. Mehtäkyläntie Pirttikoskella ti 2.3. klo 19 Kirsti Haapakoskella, Pirttikoskentie Saaren alueella ke 3.3. kl 19 Heikki ja Pirjo Pehkosella, Pistoolintie 12 - Pohjankylällä to 4.3. klo 18 vanhustentalon kerhohuone Iltaruskossa (huomaa aika) - Etelänkylällä Antero ja Sinikka Kalliolla ti klo 19 KOULUIKÄISET Kerhot Sarpatissa: - Äksöniitti (2-4 lk pojat) keskiviikkoisin klo Tyttöjen kaakaokutsut (4-6lk) torstaisin klo NUORET: - Peli-illat monitoimitalolla maanantaisin klo ja torstaisin klo Yhteisvastuun listakeräys toteutetaan Pyhäjoella Lukio tiedottaa RY: Raamattuluokka la klo A-ryhmä Risto Pitkälällä ja Y-ryhmä Jukka Nuoralalla. Seurat su klo 16 Ry:llä (Teuvo Hurme, Kimmo Hirvasniemi) Ompeluseurat pe 5.3. klo 19 Tenho Kalliolla Pyhäkoulu su 7.3. klo 12 Timo Impolalla ja Tenho Kalliolla Ompeluseurat pe klo 19 Ry:llä Raamattuluokka la klo A-ryhmä Pekka Impolalla ja Y-ryhmä Timo Impolalla Seurat su klo 16 Ry:llä (Olavi Kortesalmi, Raimo Ollila) Kirkkoherranvirasto p avoinna ma 8-12, ti klo ja ke klo Tarvittaessa voitte sopia virastoasioista muulloinkin ja ottaa tarvittaessa yhteyttä papistoon: Jukka Malinen p / Pyhäjoen seurakunnan kotisivut löytyvät osoitteesta: Kevään ylioppilaskirjoitukset jatkuvat hiihtoloman jälkeen seuraavasti: Ma Ke Pe Ma Ke Pe Ma Äidinkieli, esseekoe Englannin kieli, pitkä oppimäärä Venäjän kieli, pitkä oppimäärä Reaali I: UE, YH, KE, GE, TE Ruotsin kieli, keskipitkä oppimäärä Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä Reaali II: PS, FI, HI, FY, BI Englannin kieli, lyhyt oppimäärä Saksan kieli, lyhyt oppimäärä Koeaika on klo Kokelaan tulee kuitenkin olla lukion aulassa viimeistään klo Hyvät eväät mukaan. Järjestöt toimivat Eläkeliiton Pyhäjoen Yhdistys ry. Ti 2.3. kevätkokous Iltaruskossa klo Vieraaksemme tulee Salen myymäläpäällikkö ja Sale tarjoaa kokouskahvit. Arvontaa. Voit maksaa samalla jäsenmaksusi Ritvalle. Teatterimatkalle Ouluun on vielä paikkoja vapaana. Varaukset ja lisätiedot puh Anna-Liisa Vapaaehtoistoiminnan piiri kokoontuu Iltaruskossa ma klo Harmaahapset Iltaruskoon ma klo Nuotit mukaan. Tervetuloa Hanhikiven Kiertäjät ry Vanhempainneuvoston kokous su PERUTTU! Siirretään tuonnemmaksi, seuraa ilmoittelua! Lippukunnan sääntömääräinen vuosikokous su klo:14.00 Sarpatissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kaikki partiolaiset ja vanhemmat tervetuloa! Johtajisto TI 2.3. klo 19:00 Renkituvalla. Oma muki mukaan. Ilmoita, jos et pääse paikalle. Jaossa mm Kilke-leirin 1.eränmaksut. MLL:n perhekahvila maanantaisin kello monitoimitalon kahviossa, myös salin 1.lohko käytössä. Ma 1.3 Leivontaa ja arpajaiset. Ma 8.3 Ei kerhoa, hiihtoloma. Ma 15.3 Seikkailurata.Ma 22.3 Virpomisoksien tekoa. Ma 29.3 Avoin kerho. Kahvilaan voit tulla sinä äiti, isä, mummu, pappa lastesi tai lastenlapsiesi kanssa. Lapset saavat leikkiä toisten lasten kanssa ja aikuiset voivat vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia. Kahvilasta voi myös ostaa kahvia ja pullaa pikku rahalla, yhdistys tarjoaa mehut lapsille. Tervetuloa Omaishoitajat Kaikille omaistaan hoitaville tarkoitettu Ensihoidon kurssi Jokikartanon kerhohuoneessa maanantaina 1.3. klo 13. Aiheena haavahoito kodin tapaturmissa. Ohjaamassa Markku Korpela. Tervetuloa joukolla oppimaan tärkeitä taitoja. Pirttikosken Maaseutunaiset ry hallituksen kokous maanantaina kello 18. Pirttikosken koululla, kökkätuvalla. Kökkä Kyläkamarilla ma 1.3. klo Kujelmat mukkaan, emäntinä Tuulikki ja Maija- Liisa. Hygieniapassi-koulutuspäivä la Pirttikosken koululla. Ilm. mahd. pian Irjalle puh (Jos 20 osallistujaa niin hinnaksi tulee noin 26 e.) Tervetuloa! Pyhäjokialueen kotiseutuliitto pe 5.3. klo kotiseutuliiton vuosikokous Pyhäjoella Puhtolassa. Pyhäjoen maa- ja kotitalousnaiset Kevätkokous ja kökkä Pirkko Martinmäellä ti 9.3 klo 18.30! ps. Aini kerää jäsenmaksuja Tervetuloa! Pyhäjoen Metalli ao. 351 Raahenalueen Seuturyhmän yhteinen Ulkoilupäivä Fantissa 200 majalla. la Johon myös Pyhäjokiset ovat tervetulleita. Ohjelmassa on Moottorikelkka -ajelua ja Pulkkamäki lapsille, Hiihtolatu merenjäällä, Hernekeittoa, Makkaranpaistoa, Kahvia, Pullaa, Mehua. Pilkkikilpailuun ilmoittautuminen klo mennessä. Sarjat miehet, naiset ja alle 15 v. Kilpailuaika klo Meidän oma, koko perheen ulkoilupäivä on Ristivuorella Su klo alkaen. Hiihtoa, Pulkkamäkeä, Laskettelua, Kahvia ja Makkaranpaistoa. Mennään omin kyydein, Ilmoittautuminen Jukka Järvelälle puh ke mennessä, että osataan hankki makkaraa tarpeeksi. Pyhäjoen Reserviläiset ry. Sääntömääräinen kevätkokous pidetään Puhtolassa tiistaina 16.3 klo alkaen. Kaikki mukaan, kahvitarjoilu. Pyhäjoen Silmu. Hiihtolomaviikolla kokoonnumme Vappu ja Kalle Tirilällä Niskanmäellä ti klo 12. Tervetuloa! Pyhäjokialueen kotiseutuliitto pe 5.3. klo kotiseutuliiton vuosikokous Pyhäjoella Puhtolassa. Raahen KuulonhuoltoyhdSotainvalidien Veljesliiton Pyhäjoen osasto; Sosiaalineuvoja Merja Kalapudas-Takalo virastotalolla tavattavissa 1.3. klo Yppärin Erämiehet ry Vuosikokous Metsästysmajalla torstaina klo Esillä sääntömääräiset asiat * kirjastossa Kim von Bruun- Riegelsin valokuvia, Neljä vuodenaikaa Pyhäjoen merenrannoilta: ma, to 11-16, ti, ke, pe Avaus ti 2.3. klo 18. * la klo Shelliltä Konserttibussi Kokkolaan Snellmansaliin. Ei ennakkoilmoittautumista. Kyyti 7 / hlö + lippu: 17, 14 (eläkeläinen) tai 8 (opiskelija, koululainen, työtön). Raitio, Pingoud, Whittal, Mozart, johtaa Juha Kangas, Tommi Hyvärinen käyrätorvi. * la klo Pauhasalissa Saila Seurujärvi trio, kahvikonsertti. Esiintyjät: aitolappilainen Saila Seurujärvi, tamperelainen säveltäjä, multi-instrumentalisti Lasse Heikkilä sekä virtuoosiviulisti Anni Kaisa Karola. Heidän esityksessään on puhutteleva kristillinen sanoma, eksoottisen lappilaisesti tulkittuna. Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen kahvimaksu. Järj. Raahen Helluntaiseurakunta, saila.fi/ Kalenteri * ti klo Monitoimitalolla taikuri Timo Tiilikainen esiintyy alle kouluikäisille. Vapaa pääsy * la teatterireissu Ouluun, Albatrossi ja Heiskanen, musiikkinäytelmä Junnu Vainion lauluista. Lähtö: Pyhäjoki Shell 16.30, Raahe matkahuolto klo 17.00, Vihanti St-1 huoltoasema klo Hinta 30 sis. matka ja lippu. Sitovat ilmoittautumiset Raahe-opiston toimistoon puh , Mukaan mahtuu 50 ilmoittautumisjärjestyksessä. Järj. Raahe-opistolaiset ry * Raahesalin pääsylippuja myös Pyhäjoen kirjastosta: ma, to ti, ke, pe * Monitoimitalo avoinna mape Vuoroja vapaina, puh / Tarja * Avantouimapaikka Rautiperällä Etelänkylässä. Pukukopin avain: 9 /vuosi ma-pe klo virastotalolta * Lisää tapahtumia netissä: Koulujen ruokailut viikolla 9 Ma 1.3.: Jauhelihaperunasosevuoka, lämmin kasvis, salaatti, punajuuri Ti 2.3.: Broilerikastike, nuudeli/ruisriisi, vihersalaatti, mustaherukkahillo Ke 3.3.: Possuhöystö, perunat, vihreä salaatti, fetajuusto To 4.3.: Tonnikalalasagnette, melonisalaatti, punajuuri Pe 5.3.: Hernekeitto, pehmeä leipä, juusto, ohukaiset + hillo Koulu tiedottaa Keskuskoulun ( Kirkonkylän koulu ja Pyhäjoen yläaste ) hallinto lähtien: vt. rehtori Tuula Tirilä, tuula.tirila pyhajoki.fi p , gsm: vt.apulaisrehtori Tero Niemi, tero.niemi pyhajoki.fi ( yläaste/oppilasasiat ja pedagoginen johto ) p , gsm Kirkonkylän koulun sprinttihiihtokilpailut Rautiperällä tiistaina klo 11 alkaen. Tervetuloa katsomaan ja kannustamaan! P YHÄJOEN KUULUMISET Päätoimittaja Sari Rintamäki Arvo Helanti TaittajaT Arvo Helanti Yläaste Puh. (08) Fax (08) Taittaja: (08) Päätoimittaja: (08) Taloussihteeri: (08) Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy ISSN Seuraava lehti (nro 9) ilmestyy >> lauantaina Aineisto toimitettava >> tiistaina klo mennessä Painosmäärä >> vko 8: 2570 kpl >> vko 9: 1780 kpl Ilmoitushinnat (hintoihin lisätään alv 22%) >> 0,35 /pmm, toistohinta 0,30 /pmm, minimikoko 35 pmm >> puoli sivua: 100 >> koko sivu: 150 >> järjestöpalsta: 30 /vuosi Ilmoitusehdot Lehteen tarkoitettu aineisto on toimitettava vasemmalla olevan aikataulun mukaisesti. Aineiston voi toimittaa myöhemminkin, mikäli siitä on toimituksen kanssa sovittu. Mikäli ilmoitusaineisto saapuu myöhässä, eikä siitä ole ennalta sovittu, perimme kaksinkertaisen hinnan. Myös järjestöpalstalle tulevat ilmoitukset pitää toimittaa ajoissa, myöhästyneestä aineistosta perimme 10 lisämaksun. Emme voi taata myöhässä saapuneen aineiston ilmestymistä. Emme vastaa puhelimitse tulleiden ilmoitusten virheistä. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään maksetun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä. Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani Lehden jakelu: Raahelainen, ilmoitukset jakeluhäiriöistä puh

12 sivu 12 Pyhäjoen Kuulumiset

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

lauantaina 20.2.2010 viikko 7 Pyhäjokinen Eliisa Ollonen: Joka hetki on tärkeä

lauantaina 20.2.2010 viikko 7 Pyhäjokinen Eliisa Ollonen: Joka hetki on tärkeä P YHÄJOEN KUULUMISET lauantaina 20.2.2010 viikko 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Pyhäjokinen Eliisa Ollonen: Joka hetki on tärkeä Piia Laitinen niin varjot lankeavat taaksesi. Pyhäjokinen Hanna

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

lauantaina 6.3.2010 viikko 9-10

lauantaina 6.3.2010 viikko 9-10 P YHÄJOEN KUULUMISET lauantaina 6.3.2010 viikko 9-10 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Maatilan rauha rauhoittaa Olli Petäjäniemi Puhkarila on rauhallisessa maalaisympäristössä Merijärvellä sijaitseva

Lisätiedot

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12 Kuukausitiedote huhtikuu 2013 Turuntie 12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin

Lisätiedot

Syksyn muut muksukirjastopäivät ke 9.9. 7.10. 4.11. 2.12. Merkkaa kalenteriin.

Syksyn muut muksukirjastopäivät ke 9.9. 7.10. 4.11. 2.12. Merkkaa kalenteriin. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen - Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 7/2015 9.8.2015 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja 12

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

LASTEN- JA NUORTEN SYYSLOMATIEDOTE 2015

LASTEN- JA NUORTEN SYYSLOMATIEDOTE 2015 LASTEN- JA NUORTEN SYYSLOMATIEDOTE 2015 Raahen teatteri esittää Komppakujan Cityjänis ja Lehmä-Ammuu Ohjaus: Toni Kettukangas ke 28.10. kello 13.00 Pyhäjoen kirjastossa Esitys on suunnattu päiväkoti- ja

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2017 2018 1. jakso 21.8. 8.10. Ti 15.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 16.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12-18 To 17.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio KEVÄT 2018? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä Herttoniemen seurakunnan toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien läpyskä talvi ja kevät 2016 KOULUIKÄISTEN KERHOT Kerhot alkavat loppiaisen jälkeen ja jatkuvat huhtikuun loppuun. Keskiviikkoisin

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

LAUANTAI 10.5.2014 VIIKKO 19 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Ei yhtäkään samanlaista päivää

LAUANTAI 10.5.2014 VIIKKO 19 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Ei yhtäkään samanlaista päivää P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 10.5.2014 VIIKKO 19 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Ei yhtäkään samanlaista päivää ÄITI Jotkut saattavat ajatella, että äitinä oleminen on pelkkää työtä ja tuskaa,

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

28.9. Samassa veneessä Tunteet ja tarpeet tunnetko mut? 26.10. Aaallokko paattia keinuttaa Parisuhdetta kuormittavat

28.9. Samassa veneessä Tunteet ja tarpeet tunnetko mut? 26.10. Aaallokko paattia keinuttaa Parisuhdetta kuormittavat NAVIGOINTIA PARISUHTEESSA 28.9. Samassa veneessä Tunteet ja tarpeet tunnetko mut? 26.10. Aaallokko paattia keinuttaa Parisuhdetta kuormittavat ulkoiset tekijät 23.11. Love Boat Seksuaalisuus parisuhteessa

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy.

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy. ELOKUU TAPAHTUMAT: To 6.8. Klo 11.00-14.30.Virkistyspäivä Pyhännän Ahvenjärvellä. Mukana Anne Happo, Muistiluotsista. Lähtö Haapaveden toimiston pihalta klo 9.00. Mahdollisuus on nousta matkan varrelta

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Toimintakeskus Kreivinaika, Brahenkatu 12-14, 92100 Raahe. Paldanius, Jari Toivola, Marjatta Lumijärvi, Liisa kh:n edustaja poissa

Toimintakeskus Kreivinaika, Brahenkatu 12-14, 92100 Raahe. Paldanius, Jari Toivola, Marjatta Lumijärvi, Liisa kh:n edustaja poissa RAAHEN VAMMAISNEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 Aika: 4.5.2015, klo 17.30 18.55 Paikka: Toimintakeskus Kreivinaika, Brahenkatu 12-14, 92100 Raahe Sorjamaa, Eija puheenjohtaja Pelkonen, Eino varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Avointa toimintaa Hattulassa

Avointa toimintaa Hattulassa Avointa toimintaa Hattulassa alle kouluikäisille syksy 2015 Hattulan seurakunnan kerhot Parola, Huilis, Parolantie 37 (Valintatalon päädyssä. Vanhaa apteekkia vastapäätä) 3-5-vuotiaat aamupäiväryhmä: perjantaisin

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2017

KUNNALLISVAALIT 2017 Halsuan kuntatiedote vko 12 / 2017 Ilmoitukset TORSTAIHIN klo 12 mennessä os. kuntatiedote@halsua.fi hinta 6,15 / cm ja 92,25 / sivu sis ALV 24 % Halsuan kunta ottaa palvelukseensa 16 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA ONNELAN ORIASEMA, Johanna Kivimäki Oriasemapalvelut Ravihevoskasvatusta Varsapihatto TYÖNANTAJAHISTORIA: palkattu kesätyöntekijä (palkkatuella ja ilman), oppisopimus, työkokeilu,

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017 AIKA Torstai 6.7.2017 klo 8.30 9.15 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Jokinen Kaarina jäsen Lähdetmäki

Lisätiedot

Viikkotiedote 5.12.2014 vko 49

Viikkotiedote 5.12.2014 vko 49 Sivu 1 Viikkotiedote 5.12.2014 vko 49 Tirlittan-näytelmä Viides luokka esittää Tirlittan-näytelmän Wiljamissa (Urheilukatu 1). Koulun oma näytös on tiistaina 16.12. klo 12.00. Koulupäivä päättyy näytöksen

Lisätiedot

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8.

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ELOKUU pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ma 11.8. ti 12.8. ke 13.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa,

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Sonja Sipilä. Pyhäjoen perinteisillä syysmessuilla järjestettiin jälleen jännittävä paneelikeskustelu, jossa tällä kertaa oli aiheena lähestyvät

Sonja Sipilä. Pyhäjoen perinteisillä syysmessuilla järjestettiin jälleen jännittävä paneelikeskustelu, jossa tällä kertaa oli aiheena lähestyvät P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 24.9.2008 viikko 39 Onnistuneet messut tänäkin vuonna Paneelikeskustelu kiinnosti messuvieraita Kunnallisvaalit sähköistävät Pyhäjoellakin. Vaalipaneelissa pohdittiin

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30

LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30 Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi p. 06 8889111 JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30 Myytävänä hernekeittoa (paikanpäällä ja

Lisätiedot

Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? LAPSET FARMILLA ohjelma lapsille ja ILTA FARMILLA ohjelma perheille.

Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? LAPSET FARMILLA ohjelma lapsille ja ILTA FARMILLA ohjelma perheille. Perjantai 21.04.2017 klo 09:00-21:00 Tahko Ski Lift Pitch Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? Musiikkinäytelmä: Sinun vuorosi loistaa Nilsiän Manttu, Vesitornintie 1 Nilsiän lukion musiikkinäytelmä

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 19.4.2017 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Yhdistys tarjoaa jäsenille teatteriesityksen joko Pyhäjoen tai Kalajoen kesäteatteriin. 1 lippu / jäsen!! Kertomalla nimesi ja näyttämällä jäsenkorttia voit käydä katsomassa

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

lauantaina 13.2.2010 viikko 6 Vapaaehtoiseksi partioon

lauantaina 13.2.2010 viikko 6 Vapaaehtoiseksi partioon P YHÄJOEN KUULUMISET lauantaina 13.2.2010 viikko 6 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Vapaaehtoiseksi partioon Partiotoiminta on mahdollista vain vapaaehtoisvoimin. Järjestössämme toimii suuri joukko

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon!

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon! Nro 6/2013 TÖYSÄN 4H-YHDISTYS Kotisivumme ovat uudistuneet. Osoitteesta www.toysa.4h.fi löydät tietoa 4H tapahtumista, kerhoista, kotipalvelusta ym. Meidät löydät myöskin Facebookista > Töysän NeljäHoo.

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Aloitamme illan luennolla Kodin ja asuinalueen turvallisuus, jonka tulee pitämään Espoon poliisilaitokselta Elina Hännikäinen.

Aloitamme illan luennolla Kodin ja asuinalueen turvallisuus, jonka tulee pitämään Espoon poliisilaitokselta Elina Hännikäinen. TIEDOTE 1/2008 KEVÄTKOKOUSKUTSU Laaksolahden huvilayhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 31.3.2008 klo 18.30 Laaksolahden monitoimitalossa (Lähdepurontie 2). Kokouksessa käsitellään

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA Aurinkoista KESÄÄ! ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Keväinen tervehdys täältä koulusta! Lukuvuosi 2014-2015 lähenee kovaa vauhtia loppuaan! Luonnossa on jo kauan ollut

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

-Heinolassa 50 vuotta-

-Heinolassa 50 vuotta- Hyvää kerhokautta 2015-16! Viikoittainen kerhotoiminta on pyörähtänyt käyntiin. Päiväkerholaisten yli satapäinen joukko antaa työhömme vauhtia ja tekee arjestamme juhlaa! Jatkamme jo kevätkaudella aloittamiamme

Lisätiedot

lauantaina 30.1.2010 viikko 4-5 Yläasteen rehtori Arvo Helanti eläkkeelle

lauantaina 30.1.2010 viikko 4-5 Yläasteen rehtori Arvo Helanti eläkkeelle P YHÄJOEN KUULUMISET lauantaina 30.1.2010 viikko 4-5 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Yläasteen rehtori Arvo Helanti eläkkeelle Sampo Pakkanen Arvo Helanti on kulkenut pitkän, kahdentoista vuoden

Lisätiedot

Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015. Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat.

Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015. Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat. Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015 Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat. 1 1. jakso: 7.8. 26.9. 6. 7. 14-ryhmät kouluun klo 9.45 13-, 12- ja11- ryhmät: ryhmänohjaus klo

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Tekevien ihmisten Sonkajärvi

Tekevien ihmisten Sonkajärvi Tekevien ihmisten Sonkajärvi Viihtyisyyttä arkeen ja vapaa-aikaan Sonkajärvellä Sonkajärvi on viihtyisä ja luonnonkaunis kunta Ylä-Savon seudulla. Kunnassa on kaksi taajamaa, Sonkajärven ja Sukevan kirkonkylät,

Lisätiedot

Lakeudenportin opisto Ilmoittautumiset netissä www.alavus.fi>kansalaisopisto>ilmoittautuminen

Lakeudenportin opisto Ilmoittautumiset netissä www.alavus.fi>kansalaisopisto>ilmoittautuminen Maalis/2015 Töysän 4H yhdistys ry:n VUOSIKOKOUS ke 11.03.2015 alk. klo 18.30 Iivarin koulun ruokasalissa Ohjelmassa nuorten palkitsemiset sekä sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tilaisuuden alussa mehu-

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012 HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012 Kristiinankaupungin Sivistys- ja vapaa-aikakeskus on koonnut hiihtolomaviikon ohjelmalehtisen, johon sisältyy paljon erilaista toimintaa. Kristiinankaupungin

Lisätiedot