ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta AIKA 18:00-19:34 PAIKKA Haikon kartano KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA VILLE KALLINEN PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA POIKKEAMISLUPA JANI LEHTO JA HEINI MATIKAINEN 28 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAMUUTOS ASIANTUNTIJOILLE SIIRRETTY RATKAISUVALTA ASKOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / KOTOMÄKI ASKOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / HARJAMÄKI SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ruskeepää Mika 18:00-19:34 puheenjohtaja Ollila Antti 18:00-19:34 varapuheenjohtaja Pirhonen Matti 18:00-19:34 jäsen Korhonen Ene 18:00-19:34 jäsen Silta Sari 18:00-19:34 jäsen Nyqvist Tero 18:00-19:34 jäsen Forsman Kristian 18:00-19:34 jäsen Perttola Niina 18:00-19:34 jäsen Ravi Tomi 18:00-19:34 jäsen Viljanen Heikki 18:00-19:34 varajäsen (Virpi Vilkki) Kurki Sanna 18:00-19:34 khall edustaja/askola Franti Aija 18:00-19:34 khall edustaja/ Pornainen Sjölund Henrik 18:00-19:34 khall edustaja/myrskylä POISSA Vilkki Virpi jäsen Eskola Päivi khall edustaja/pukkila MUU Ikonen Antti 18:00-19:34 esittelijä Maasilta Tommi 18:00-19:34 esittelijä Isokallio Minna 18:00-19:34 esittelijä Lindeman Pia 18:00-19:34 pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Ollila ja Ari Lindfors. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Mika Ruskeepää Pia Lindeman ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 5. päivänä kesäkuuta 2017 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Antti Ollila Ari Lindfors Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 6. päivänä kesäkuuta 2017

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA VILLE KALLINEN RYSY 26 Valmistelija: toimialajohtaja Antti Ikonen HAKEMUS Hakija Ville Kallinen Rakennuspaikka Pornainen, Kirveskoski, Vähäaho- niminen kiinteistö, kiinteistötunnus , pinta-ala n. 3,8 ha. Rakentamistoimenpide Asuinrakennus, 1-kerroksinen Hevostalli Poikkeaminen Kiinteistöllä ei ole osayleiskaavassa uuden rakennuspaikan merkintää, joten kiinteistöltä siirretään rakennusoikeus tälle kyseiselle kiinteistölle. Kiinteistön rakennukset puretaan ja sitä ei voida enää katsoa rakennuspaikaksi. Naapureiden kuuleminen Naapurit on kuultu (4 kpl) ja heillä on ollut huomautettavaa. Kuulemiset eivät kuitenkaan anna MRL:n mukaisia perusteita olla myöntämättä poikkeamista. MAANKÄYTTÖ- JA KAAVATILANNE Maakuntakaavassa on rakennuspaikka ns. valkoisella alueella eli mitään aluevarauksia ei ko. alueella ole. Pornaisten Kirkonkylän osayleiskaavassa rakennuspaikka ja vanha rakennuspaikka ovat M-alueella. Asemakaavaa alueella ei ole. Aluearkkitehdin lausunto Vuosisatojen mittaan on alueelle muodostunut väljä kylärakenne. Lähin naapurirakennus tulisi olemaan noin 65 metrin etäisyydellä rakennuspaikasta. Asiasta on keskusteltu Uudenmaan ELY:n lakimiehen Olli Miettisen kanssa ja hän ei näe ongelmaa kyseisessä menettelyssä, jos siitä ei tule yleistä käytäntöä. MRL:n 173 mukaan poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisen myöntämistä seuraavin ehdoin;

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä. Tontille tulee jättää hyvä suojapuusto. Jätevesien ja jätteiden käsittely: noudatetaan ympäristöviranomaisten määräyksiä. Kiinteistöt yhdistetään yhdeksi kiinteistöksi. Pornaisten kunnanhallitus antoi asiasta lausunnon ensimmäisen kerran jolloin kaikkia naapureita ei oltu kuultu. Lausunnossa edellytettiin, että kaikki naapurit kuullaan ja mikäli kuulemisessa tulee esille jotain sellaista, mikä edellyttää uuden lausunnon pyytämistä poikkeamisesta, niin poikkeaminen tulee lähettää uudelleen kunnanhallitukseen lausunnolle. Naapurinkuulemisessa neljä (4) naapuria on antanut rakennushanketta vastustavan lausunnon joten kunnanhallitus on antanut uuden lausunnon poikkeamisesta PORNAISTEN KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO Rakennusluvan myöntämistä ja rakennuspaikan siirtoa voidaan pitää perusteltuna, kun se tapahtuu saman osayleiskaavan alueella, ja tiloilla on sama omistaja. Lisäksi on huomattava, että osayleiskaavoissa on esitetty rakennuspaikkojen sijainnit ohjeellisina. Kunnanhallitus toteaa, että naapurien kuulemisessa ja alueella tehdyssä katselmuksessa ei ole ilmennyt mitään sellaista MRL:n mukaista perustetta, jonka mukaan kunnan aiemmin antamaa lausuntoa olisi syytä muuttaa. Päätösehdotus (toimialajohtaja): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan kunnanhallituksen ja aluearkkitehdin lausunnon mukaisin perustein. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: hakija Tiedoksi: ELY-keskus, Pornaisten kunnanhallitus Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennushankkeelle rakennusvalvontaviranomaisen rakennuslupa. Lisätietoja: toimialajohtaja Antti Ikonen, puh tai

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA POIKKEAMISLUPA JANI LEHTO JA HEINI MATIKAINEN RYSY 27 Valmistelija: toimialajohtaja Antti Ikonen HAKEMUS Hakija Jani Lehto ja Heini Matikainen Rakennuspaikka Pornainen, Halkia, Humalakorpi I- niminen kiinteistö, kiinteistötunnus , pinta-ala n. 4,5 ha. Poikkeaminen Uuden rakennuspaikan siirto AT-alueelta M-alueelle Rakentamistoimenpide Asuinrakennus, 2-kerroksinen, 300 k-m2 Talousrakennus, 1-kerroksinen, 100 k-m2 Naapurin kuuleminen Naapurit on kuultu ja heillä ei ole ollut huomautettavaa MAANKÄYTTÖ- JA KAAVATILANNE Maakuntakaavassa ei ole muita erityisiä varauksia ko. alueelle, se on ns. valkoisella alueella. Alueella on voimassa Pornaisten pohjoisten kylien osayleiskaava. Kaavassa on kiinteistön kohdalla keltainen pallo eli uuden rakennuksen symboli, joka on osoitettu AT-alueelle, joka on tässä tapauksessa avointa peltomaata. Läheinen metsäinen niemi on puolestaan M-aluetta, joka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueella ei ole asemakaavaa. Aluearkkitehdin lausunto Rakennuspaikka on kunnan rakennusjärjestyksen mukainen, sekä sijainniltaan ja muodoltaan ja maaperältään rakentamiseen sovelias. Maanomistajien tulisi käyttää uudet rakennusoikeudet etusijassa AT-alueella. Osayleiskaava ei kuitenkaan kiellä rakentamasta M-alueelle. Tällöin tontin koon tulee olla vähintään 5000m2, jos kiinteistölle tulee vesija viemärijohdot. Kiinteistö on kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piirissä. Hakemuksen mukainen rakentaminen ko. paikalle ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä ja virkistystarpeiden turvaamista. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ja hallitsemattomia

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ympäristö- tai muita vaikutuksia. Aluearkkitehti puoltaa poikkeamista tässä tapauksessa edellä mainituin syin. PORNAISTEN KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO Kunnanhallitus puoltaa poikkeamista aluearkkitehdin esittämin perustein. Päätösehdotus (toimialajohtaja): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Hakija Tiedoksi: ELY-keskus, Pornaisten kunnanhallitus Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennushankkeelle rakennusvalvontaviranomaisen rakennuslupa. Lisätietoja: toimialajohtaja Antti Ikonen, puh tai

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA RYSY 28 Valmistelija: toimialajohtaja Antti Ikonen Talousarvion toteuma ja ennuste laaditaan tilanteesta talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Toteumavertailu ajalta on liitteenä. RAKENNUSVALVONTA: Rakennuslupamaksujen osuus on kuluvana vuonna ollut ennakoitua alhaisempi.toteumavertailussa rakennusvalvonnan lupamaksut ovat alittuneet noin euroa arviosta. Toimintakulut ovat alittuneet noin 8000 euroa talousarviosta. YMPÄRISTÖNSUOJELU: Ympäristönsuojelussa valvontamaksujen osuus on kuluvana vuonna ennakoitua alhaisempi. Toteumavertailussa lupamaksut ovat alittuneet 3000 euroa arviosta. Toimintakulut ovat alittuneet noin 2000 euroa talousarviosta. YHTEENVETO Toimintatuotot alittuivat rakennusvalvonnan sekä ympäristönsuojelun osalta joten kokonaisuutena toimintatuotot alittuivat noin euroa talousarviosta. Toimintakulut alittuivat rakennusvalvonnan -ja ympäristönsuojelun osalta noin euroa talousarviosta. Seuraava taloudellinen raportti tehdään syyskuun lopun tilanteesta ja se käsitellään marraskuun lautakunnassa, mikäli ajanjakson toteumavertailu on jo silloin käytössä. Päätösehdotus (toimialajohtaja): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa taloudellisena tilanneraporttina, että talousarvion mukainen arvio on toteutunut talousarvion raamin mukaisesti siten, että erityistoimiin ei ole aihetta. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Askolan kunnanhallitus Lisätietoja: toimialajohtaja Antti Ikonen, puh tai

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Liitteet RYSY_ENNUSTE TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta RAKENNUSVALVONNAN TAKSAMUUTOS RYSY 29 Valmistelija: toimialajohtaja Antti Ikonen Vuoden 2017 talousarviossa maksutuottoarviota on korotettu rakennusvalvonnan osalta. Taksamuutos on tarkoitus kohdistaa rakennustarkastajan suorittamiin katselmuksiin. Tällä hetkellä rakennustarkastajan suorittamat katselmukset (pois lukien luvan voimassaolon jälkeen tehty katselmus) sisältyvät rakennuslupamaksuun. Rakennustarkastajien tekemiä katselmuksia on vuosittain noin kpl. Katselmukset vievät ajoaikoineen kohtuullisen paljon työaikaa joten niistä perittävä maksu on perusteltua. Katselmuksen taksaksi on kaavailtu 100 / katselmus ja taksamuutos koskisi ainoastaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen vireille tulleita rakennusvalvonnan rakennus- ja toimenpidelupia. Päätösehdotus (toimialajohtaja): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta lisää taksoihin kohdan 7.6: "viranomaisen suorittama rakennus- tai toimenpideluvan lupaehtojen mukainen katselmus" Tämä taksamuutos koskettaa kaikkia niitä rakennus- ja toimenpidelupia, jotka tulevat vireille tämän päätöksen voimaantulon jälkeen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Askola, Pukkila, Pornainen ja Myrskylä Lisätietoja: toimialajohtaja Antti Ikonen, puh tai Liitteet TAKSATAULUKKO

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ASIANTUNTIJOILLE SIIRRETTY RATKAISUVALTA RYSY 30 Valmistelija: toimialajohtaja Antti Ikonen Askolan uusi hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa Rakennusvalvonnan- ja ympäristönsuojelun osalta asiantuntijoiden ratkaisuvaltaa ei hallintosäännössä ole määritelty vaan delegoinnit on tarkoitus määritellä asiantuntijoille rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksellä. Liitteessä 1 esitys rakennusvalvonnan viranhaltijoiden yleisestä ratkaisuvallasta ja liitteessä 2 ympäristönsuojelun viranhaltijoiden ratkaisuvallasta. Päätösehdotus (toimialajohtaja): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta siirtää rakennusvalvonnan viranhaltijoille liitteen 1 ja ympäristönsuojelun viranhaltijoille liitteen 2 mukaisen ratkaisuvallan. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: hallintojohtaja Lisätietoja: toimialajohtaja Antti Ikonen, puh tai Liitteet RAKENNUSVALVONNAN PÄÄTÄNTÄVALLAN DELEGOINTI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKÖN PÄÄTÄNTÄVALLAN DELEGOINTI

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ASKOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / KOTOMÄKI RYSY 31 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Kiinteistölle Kotomäki (os. Hiidenkirnujentie 250) on haettu vapautusta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä toistaiseksi. Kyseessä on vapaa-ajanasunto, käyttäjiä viisi henkeä, käyttöaika noin 5-10 kertaa vuodessa. Kiinteistöllä on kuivakäymälä ja talousvesi tuodaan vakituisesta asunnosta. Askolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Askolan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen Lainsäädännöllinen tausta Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toi min ta-alueel la oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää ve si huol tolai tok sen vesijohtoon, jos: 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toi min ta-alu een hyväksymistä; ja 2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laa tu vaa ti muk set täyttävää talousvettä. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jä teve si vie mä riin, jos: 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toi min ta-alu een hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä nouda te taan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään; tai 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja kä sit telys sä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää hakemuksesta kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai nen. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omis tajal le tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympä ris tön suo je lu vi ran omai sen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan ter veyden suo je lu vi ran omai sen lausunto. Vesihuoltolain 11 :n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnet tä vä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle koh tuut to mak si, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston raken ta mi ses ta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kus tan nukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava eri tyinen syy; ja

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoi ta mis ta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää ta lousvet tä ja että jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ym pä ris tönsuo je lu lais sa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Kuitenkin jo hyväksytyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, jossa laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi, kiinteistön liit tymis vel vol li suus laitoksen vesijohtoon ja viemäriin määräytyy saak ka siten kuin ennen tehtyä muutosta vesihuoltolain 10 :ssä mää rät tiin. Lausunnot ja tarkastukset Porvoon ympäristöterveydenhuoltoa ja Askolan vesihuoltolaitosta on kuultu vapautushakemuksesta. Porvoon ympäristöterveydenhuolto on antanut seuraavan lausunnon: "Ympäristöterveydenhuolto ei näe estettä kiinteistön vapautukselle liittymisestä vesijohtoon tai viemäriin, mikäli se ei vaaranna vesihuoltolaitoksen talousveden laatua ja turvallisuutta toiminta-alueen muilla kiinteistöillä. Liittymien määrän tulee olla oikea suhteessa verkoston suunnittelussa käytettyyn mitoitukseen siten, että veden virtaama ja vaihtuvuus verkostossa on riittävä. Kiinteistön jätevesijärjestelmän tulee olla ympäristönsuojelulain mukainen, eikä siitä saa aiheutua talousvesikäytössä olevien lähikaivojen veden pilaantumisen vaaraa. Jos vapaa-ajan kiinteistön käytössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, tulee tilanne arvioida uudestaan." Askolan vesihuoltolaitos ei ole kommentoinut hakemusta. Asiaan liittyvät paperit ovat nähtävillä kokouksessa. Päätösehdotus (ympäristönsuojelusihteeri): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle Kotomäki , vapautuksen vesi- ja viemäriverkostoon liittämisestä toistaiseksi. Jos kiinteistön käyttötarkoitus tai varustelutaso oleelliseti muttuu, tulee kiinteistö liittää vesi- ja viemäriverkostoon. Perustelut: Kiinteistö Kotomäki , on vapaa-ajanasunto, jota käytetään noin 5-10 kertaa vuodessa, eikä kiinteistöllä ole vesikäymälää ja talousvesi tuodaan kaupungista. Liittämistä vesi- ja viemäriverkostoon voidaan pitää kohtuuttomana kiinteistön käyttöaste ja varustelutaso huomioiden. Kiintesitön vapauttamista vesi- ja viemäriverkostoon liittämisestä ei voida katsoa myöskään vaarantavan Askolan kunnan vesihuoltolaitoksen taloutta, eikä vesihuoltolaitos ole myöskään vastustanut vapautsta.

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Vapautuksen ei voida katsoa myöskään aiheuttavan terveys- tai ympäristöhaittoja, sillä talousvesi tuodaan kaupungista ja kiinteistöllä on kuivakäymälä. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Hakija, Askolan kunnan vesihuoltolaitos Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio, puh tai

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ASKOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / HARJAMÄKI RYSY 32 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Kiinteistölle Harjamäki (os. Hiidenkirnujentie 360) on haettu vapautusta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä toistaiseksi. Kyseessä on vapaa-ajan asunto, käyttäjiä kaksi. Kiinteistöllä on vesikäymälä ja suihku. Jätevedet johdetaan kolmiosaisen saostuskaivon kautta imeytyskenttään. Jätevesijärjestelmä on rakennettu vuonna Kiinteistöllä käytettävä juomavesi tuodaan vakituisesta asunnosta. Askolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Askolan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen Lainsäädännöllinen tausta Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toi min ta-alueel la oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää ve si huol tolai tok sen vesijohtoon, jos: 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toi min ta-alu een hyväksymistä; ja 2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laa tu vaa ti muk set täyttävää talousvettä. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jä teve si vie mä riin, jos: 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toi min ta-alu een hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä nouda te taan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään; tai 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja kä sit telys sä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää hakemuksesta kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai nen. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omis tajal le tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympä ris tön suo je lu vi ran omai sen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan ter veyden suo je lu vi ran omai sen lausunto. Vesihuoltolain 11 :n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnet tä vä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle koh tuut to mak si, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston raken ta mi ses ta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kus tan nukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava eri tyinen syy; ja

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoi ta mis ta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää ta lousvet tä ja että jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ym pä ris tönsuo je lu lais sa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Kuitenkin jo hyväksytyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, jossa laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi, kiinteistön liit tymis vel vol li suus laitoksen vesijohtoon ja viemäriin määräytyy saak ka siten kuin ennen tehtyä muutosta vesihuoltolain 10 :ssä mää rät tiin. Lausunnot ja tarkastukset Porvoon ympäristöterveydenhuoltoa ja Askolan vesihuoltolaitosta on kuultu vapautushakemuksesta. Porvoon terveydensuojelu on antanut seuraavan lausunnon: "Kiinteistön vedenkäyttö on hakemuksen perusteella vähäistä ja juomavesi tuodaan kantovetenä. Pesuvetenä käytettävän rengaskaivoveden laadusta ei ole tietoa. Ympäristöterveydenhuolto ei näe estettä kiinteistön vapautukselle liittymisestä vesijohtoon tai viemäriin, mikäli se ei vaaranna vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden laatua ja turvallisuutta toiminta-alueen muilla kiinteistöillä. Liittymien määrän tulee olla oikea suhteessa verkoston suunnittelussa käytettyyn mitoitukseen siten, että veden virtaama ja vaihtuvuus verkostossa on riittävä. Kiinteistön jätevesijärjestelmän tulee olla ympäristönsuojelulain mukainen, eikä siitä saa aiheutua talousvesikäytössä olevien lähikaivojen veden pilaantumisen vaaraa. Jos vapaa-ajan kiinteistön käytössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, on tilanne syytä arvioida uudelleen." Askolan vesihuoltolaitos ei ole kommentoinut hakemusta. Asiaan liittyvät paperit ovat nähtävillä kokouksessa. Päätösehdotus (ympäristönsuojelusihteeri): Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle Harjamäki vapautuksen vesi- ja viemäriverkostoon liittämisestä toistaiseksi. Jos kiinteistön käyttötarkoitus tai varustelutaso oleellisesti muuttuu, tai kiinteitön jätevesijärjestelmä joudutaan uusimaan, tulee kiinteistö liittää vesi- ja viemäriverkkoon. Perustelut: Kiiteistö Harjamäki on vapaa-ajanasunto, jonka juomavesi tuodaan vakituisesta asunnosta. Kiinteistölle on rakennettu vuonna 1998 jätevesijärjestelmä, joka täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset. Liittämistä vesi- ja viemäriverkostoon voidaan pitää kohtuuttomana, kun huomioidaan että kiinteistön käyttöaste sekä se, että kiinteistölle on rakennettu ympäristönsuojelulain vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä.

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Askolan kunnan vesihuoltolaitos ei ole esittänyt, että kiinteistön vapauttaminen vaarantaisi vesihuoltolaitoksen taloutta. Vapautuksen ei voida myöskään katsoa aiheuttavan terveys- tai ympäristöhaittoja, sillä talousvesi tuodaan vakituisesta asunnosta ja kiinteistön jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimalla tavalla. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Hakija, Askolan kunnan vesihuoltolaitos Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio, puh tai

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET RYSY 33 Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunnalle on saapunut seuraavat kirjelmät, il moi tuk set ja pää tökset: 1. Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus : Kohteen lisääminen maaperän tilan tietojärjestelmään, Nietoontie 369, Askola 2. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Maaperän tilan tietojärjestelmä / kohderaportti / Myrskylä 3. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Maaperän tilan tietojärjestelmä / kohderaportti / Askola 4. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta / Rally Drivers Team ry, Terra Wice ralli Ramboll Finland Oy : Myrskylän jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, huhtikuu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Lausunto öljyvahingon kunnostuksen toimenpideraportista, Myrskylä 7. Ramboll Finland Oy : Myrskylän kirkonkylän vesistötarkkailu Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy : Askolan ja Pornaisten jäteasemien jätemäärät vuonna Ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijapäätökset ajalta esityslistan liitteenä 10. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. 2017: Jokitalkkari-hanke yhteenveto. Päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee saapuneet kirjelmät, il moitukset ja päätökset tie toonsa saatetuiksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA ASKOLAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA VALITUSOSOITUSOHJE Valitusviranomainen ja valitusaika Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: 26, 27, 31, 32 Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen..

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 28, 33 Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät HLL 5.2. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- musviran- omainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 29, 30 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta Askolantie ASKOLA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 117 Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015 AIKA 18:10-18:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 18:00-18:40 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN,

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 01.11.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 22.09.2016 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 161 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28.10.2014 AIKA 18:00-20:15 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 62 VALTION ENERGIA- JA KORJAUSAVUSTUKSET

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 62 Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.05.2016 AIKA 18:00-18:52 PAIKKA Askola kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2016 SEKÄ ENNUSTE

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 18 Vanhusneuvosto 13.09.2017 AIKA 14:00-15:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2017-2021

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vammaisneuvosto 16.05.2016 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Mäntyrinne Palvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta Pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 42 ASKOLA, POIKKEAMISLUPA KIINTEISTÖLLE

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 42 ASKOLA, POIKKEAMISLUPA KIINTEISTÖLLE ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 17 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.08.2017 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 ASKOLA, POIKKEAMISLUPA KIINTEISTÖLLE 20 018-409-6-24

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 30 Henkilöstöjaosto 09.08.2017 AIKA 16:30-16:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 32 TOTEAMINEN 19 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot