SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017. Perusturvalautakunta

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017. Perusturvalautakunta"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Aika kello 16:30-17:30 Paikka Kh:n kokoushuone Läsnä Linnamurto Erja puheenjohtaja Jantunen Mikko varapuheenjohtaja Cederström Tiina Helander Karoliina Otranen Pauli Palm Pekka Parkkinen Juha Röpelinen-Pitkänen Carita Valkonen Esa Puputti Seija kh:n edustaja Petriläinen Arja talousjohtaja/pöytäkirja npitäjä Repo Esko vara Tiihonen Markku vara Poissa Härkönen Reima Pyöriä Outi Parkkinen Matti-Pekka kh:n puheenjohtaja Laine Janne kaupunginjohtaja Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: Erja Linnamurto puheenjohtaja Arja Petriläinen pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi, Savonlinnassa Esa Valkonen Tiina Cederström Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettuna virastoaikana kansliapalvelussa, osoite Olavinkatu 27 klo 9:00-15:00.

2 Perusturvalautakunta Arja Petriläinen, pöytäkirjanpitäjä

3 Perusturvalautakunta Sisällysluettelo Pykälä Sivu 13 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjantarkastajat 5 15 Muutosesitys kuntien yhteiseen ja kuntakohtaiseen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen palvelusopimukseen 16 Muut esille tulevat asiat 10 6

4 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus PTL 13 Selostus: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajat PTL 14 Selostus: Perusturvalautakunta valitsee kaksi varsinaista ja kaksi varapöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa Pyöriä Outi ja Röpelinen-Pitkänen Carita ja varalla Valkonen Esa ja Jantunen Mikko. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Valkonen ja Tiina Cederstörm ja varalle Karoliina Helander ja Pauli Otranen.

6 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Muutosesitys kuntien yhteiseen ja kuntakohtaiseen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen palvelusopimukseen PTL 11 Selostus: Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu etenee niin, että kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan maakunnan alaisuuteen. Maakuntiin perustetaan lisäksi yhteisiä valtakunnallisia palvelukeskuksia, joihin keskitetään maakuntien tarvitsemia tukipalveluja. mm. toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus. Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat teettäneet selvityksen siitä, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevaan kiinteistöomaisuuteen. Selvitysluonnoksen perusteella kiinteistöihin liittyvä taloudellinen riski on hyvin tapauskohtaista ja maantieteellisesti hajanaista. Riski on suurempi väestömäärältään taantuvissa kunnissa ja alueilla. Se koskee erityisesti vuodeosasto-, sairaala- ja laitoskiinteistöjä. Riskiin vaikuttavat myös esim. digitalisaation eteneminen, laitoshoidon purkaminen, avopalvelujen kokoaminen hyvinvointikeskuksiin ja yksityisen palvelutuotannon osuus. Hallitus on vuonna 2016 linjannut omaisuusjärjestelyjen osalta ns. suppean jakautumismallin eli maakunta vuokraa kunnilta sote toimitilat ainakin siirtymäkauden ajaksi (3 vuotta ). Sairaanhoitopiirien sekä erityishuollon kuntayhtymät siirretään maakuntiin varoineen ja velkoineen. Omaisuusjärjestelyt toteutetaan niin, että niillä ei ole alijäämävaikutusta kunnissa. Jatkovalmistelussa haetaan kansalliset yhteiset ratkaisut kunnille jäävien kiinteistöjen kehittämiseen siten, että kuntien käyttämättä jäävät kiinteistöt eivät jää/jäisi yksittäisten kuntien rasitteeksi. Kuntiin kohdistuva kiinteistöriski - maakunta ei vuokraa kunnan toimitiloja - kunta ei löydä tiloille tai tontille uutta käyttöä - jos kiinteistö jää käyttämättä, onko tasearvo merkittävä, onko velkaa? Riskin arviointiin vaikuttavia tekijöitä - laitoshoidon väheneminen - asumispalveluista tulossa ensisijainen pitkäaikaishoivan muoto - kuntaliitoksen yhteydessä määritelty palveluverkko (ei ole karsittu) - valinnanvapauden vaikutus yksityisen palvelutuotannon määrään (lisää sen osuutta)

7 Perusturvalautakunta ikärakenteen vaikutus palvelukysyntään (kasvattaa palvelukysyntää) Sote- maakuntauudistuksen siirtymäkauden (3 vuotta) jälkeen on alueella tuotettavien lähipalvelujen turvaamiseksi ja Savonlinnan kaupungin sote- kiinteistöriskin minimoimiseksi tarkoituksenmukaista kilpailuttaa sote -kiinteistöt ja niihin sisältyvät palvelut ennen kuin uudistus astuu voimaan tai pyrkiä myymään valtuuston realisointilinjauksen mukaisesti ko. kiinteistöt ilman palvelusisältöä. Asiasta on käyty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johdon kanssa neuvottelut, joissa kuntayhtymän puolelta on edellytetty omistajakuntien yhtenäistä linjausta kiinteistöjen ja niissä nyt tuotettavien palvelujen kilpailutuksesta ja kilpailutuksen kriteereistä. Jäsenkuntien yhteisen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen palvelusopimuksen Pöytäkirjaliite A, kohdan 5 mukaan; Kunnan käytössä ja /tai hallinnassa olevat, palvelutuotannon ylläpitämisen edellyttämät kiinteät rakenteet vuokrataan kuntayhtymälle erikseen tehtävän, kuntakohtaisen palvelusopimuksen liitteeksi sisällytettävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Vuokrasopimukset ja vuokrien määrittely tehdään yhdenmukaisin perustein Suomen Kuntaliiton käyttämän mallin pohjalta. Kuntakohtaisessa perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen palvelusopimuksen Pöytäkirjaliite B; kohdassa 2.4 on sovittu että; Kunta vuokraa kuntayhtymälle kuntien yhteisen palvelusopimuksen 5 kohdassa määritellyin, yhdenmukaisesti määritetyin perustein palvelusopimuksen toteuttamiseen tarvittavat tilat. Sopimuksen liitteenä nro 3 olevassa vuokrasopimuksessa määritetään vuokrattavat kohteet, palvelusisältö sekä vuokrasuhteen ehdot. Kuntayhtymä voi palvelusopimuksen kilpailutussäännöksen mukaisesti kilpailuttaa ylläpitovuokraukseen liittyvät palvelut. Voimassa olevan hallintosäännön 6 :n mukaan perusturvalautakunta päättää ja vastaa sosiaali- ja terveydenhuoltolakeihin perustuvien erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluiden sekä sosiaalipalveluiden järjestämisestä. (valmistelu, talousjohtaja Arja Petriläinen, puh , kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh ) Esitys talousjohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää Itä-Savon sairaanhoitopiirin

8 Perusturvalautakunta kunnille ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle yhteisen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen palvelusopimuksen 2011-, kohdan 5 muuttamistaan niin, että kiinteistöjen vuokrauksen lisäksi kiinteistöjen myynti kuntayhtymälle tai muulle kuntayhtymän kilpailuttamalle palvelutuottajalle tai muulle kiinteistön ostamisesta kiinnostuneelle taholle on mahdollista. Kuntakohtaisesta perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen palvelusopimuksen 2017-, kohtaan 2.4 esitetään Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tehtäväksi vastaava muutos kuin kuntien yhteisen palvelusopimuksen kohtaan 5. Selostus: Talousjohtaja täydensi päätösesitystään kokouksessa ja esitti; "Lisäksi perusturvalautakunta päättää esittää Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja tekniselle lautakunnalle, että- Sote -maakuntauudistuksen siirtymäkauden jälkeen on alueella tuotettavien lähipalvelujen turvaamiseksi ja Savonlinnan kaupungin sote -kiinteistöriskin minimoimiseksi tarkoituksenmukaista kilpailuttaa vanhus- ja vammaispalveluiden käytössä olevat asumispalvelukiinteistöt ja niihin sisältyvät palvelut 15 vuoden palvelusopimuksella, henkilöstön palvelusuhdeturvan pysyessä vähintäänkin entisellään, ennen kuin uudistus astuu voimaan; tai valtuuston realisointilinjauksen mukaisesti ko. kiinteistöt myydään kiinteinekalusteineen ilman palvelusisältöä pohjahinnan ollessa vähintäänkin poistamaton kirjanpitoarvo". Päätös: Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti lautakunnan en Esa Valkosen esityksestä jäättää asian pöydälle. Tiedoksi Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Toimenpiteet Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja kunnat PTL 15 Selostus: Esityslistamateriaalina C on kooste Savonlinnan kaupungin omistamista ja Sosterille vuokratuista kiinteistöistä. Esitys talousjohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää; 1) Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnille ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle yhteisen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen palvelusopimuksen 2011-, kohdan 5 muuttamista niin, että kiinteistöjen vuokrauksen lisäksi kiinteistöjen myynti

9 Perusturvalautakunta kuntayhtymälle tai muulle kuntayhtymän kilpailuttamalle palvelutuottajalle tai muulle kiinteistön ostamisesta kiinnostuneelle taholle on mahdollista. Kuntakohtaisesta perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen palvelusopimuksen 2017-, kohtaan 2.4 esitetään Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tehtäväksi vastaava muutos kuin kuntien yhteisen palvelusopimuksen kohtaan 5; ja 2) Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja tekniselle lautakunnalle, että- Sote -maakuntauudistuksen siirtymäkauden jälkeen on alueella tuotettavien lähipalvelujen turvaamiseksi ja Savonlinnan kaupungin sote -kiinteistöriskin minimoimiseksi tarkoituksenmukaista kilpailuttaa vanhus- ja vammaispalveluiden käytössä olevat asumispalvelukiinteistöt ja niihin sisältyvät palvelut 15 vuoden palvelusopimuksella, henkilöstön palvelusuhdeturvan pysyessä vähintäänkin entisellään, ennen kuin uudistus astuu voimaan; tai valtuuston realisointilinjauksen mukaisesti ko. kiinteistöt myydään kiinteinekalusteineen ilman palvelusisältöä pohjahinnan ollessa vähintäänkin poistamaton kirjanpitoarvo. Käsittely: Päätös: Keskustelun aikana: - lautakunnan Esa Valkonen esitti, että perusturvalautakunta hylkää talousjohtajan esityksen kohdat 1 ja 2. Esitystä ei kukaan kannattanut; - puheenjohtaja Erja Linnamurto esitti, että "perusturvalautakunta päättää hylätä talousjohtajan esityksen kohdat 1 ja 2 ja laittaa ne uudelleen valmisteluun perusturvalautakunnan jälkeen toimivaltaiselle viranomaiselle, kaupunginhallitukselle, kun maakuntauudistus ja siihen liittyvä lainsäädäntö on saanut lainvoiman". Esitystä kannatti lautakunnan Pekka Palm. Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtaja Erja Linnanmurron tekemän esityksen. Toimenpiteet: Kaupunginhallitus Tiedoksi: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tekninen lautakunta

10 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Muut esille tulevat asiat PTL 16 Savonlinnan Toimintakeskus ry:n kohdeavustusanomus Käsittely: Päätös: Lautakunnan Carita Röpelinen-Pitkänen poistui kokouksesta kohdeavustusanomuksen käsittelyn ajaksi. Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi Savonlinnan Toimintakeskus ry:n euron suuruisen kohdeavustusanomuksen Pirtti -toiminnan tukemiseen vuodelle 2018 ja päätti esittää sen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi vuoden 2018 talousarvion valmistelussa. Toimenpiteet Kaupunginhallitus Talouspalvelut Tiedoksi Savonlinnan Toimintakeskus ry Aikuissosiaalityöntekijöiden selonteko toiminnan nykytilanteesta Päätös: Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi aikuissosiaalipalvelujen henkilöstön antaman selonteon aikuissosiaalipalvelujen nykytilasta: Lähijohtajan puuttuminen, yhteystietojen ja asiakaspalveluun liittyvien lomakkeiden päivittämistarve, työnkuvien sekä työnjaon täsmentämistarve. Selvitys toteutetuista korjaustoimenpiteistä vallitsevan tilanteen korjaamiseksi tulee antaa kaupunginhallitukselle syyskuun 2017 loppuun mennessä. Toimenpiteet Kaupunginhallitus Itä-Savon sairaanhoitopiiri

11 Perusturvalautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua eikä täytäntöönpa noa: :t 13 ja 14 Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voi daan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisäl tyy kohtaan oikai suvaatimusohjeet. Kuntalaista johtuen muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksin, koska päätök seen voi daan hakea muutosta hallintovalituksin Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan hallintovalitukset. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön kunnan ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä seuraavien päätösten osalta kirjallisen oikaisuvaatimuksen :t 15 ja 16 Oikaisuvaatimus tulee osoittaa perusturvalautakunnalle ja toimittaa Savonlinnan kansliapalveluun osoitteella Olavinkatu 27, Savonlinna, sähköposti: 14 päi vän ku lues sa pää tök sen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaa ti mus pe rus tei neen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin: :t ---- Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuk sen johdosta on muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan. Valitus osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja toimitetaan hallinto-oikeuden kirjaamoon osoit teella PL 1744, Kuopio, käyntiosoite Minna Canthin katu 64, Kuopio.

12 Perusturvalautakunta sähköposti: Valitusaika on 30 päivää pää tök sen tiedoksisaannista. Hallintovalitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta hallintovalituksin: :t Valitus osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja toimitetaan hallinto-oikeuden kirjaamoon osoit teella PL 1744, Kuopio, käyntiosoite Minna Canthin katu 64, Kuopio. sähköposti: Valitusaika on 30 päi vää pää tök sen tie dok si saannista. Tiedoksianto Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kansliapalvelussa virastoaikana, osoite Olavinkatu 27, Savonlinnan Todistaa viran puolesta Savonlinnassa Arja Petriläinen talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

SAVONLINNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA/KOKOUSKUTSU 2/2017. Perusturvalautakunta (8)

SAVONLINNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA/KOKOUSKUTSU 2/2017. Perusturvalautakunta (8) Perusturvalautakunta 03.05.2017 1(8) Esityslista 03.05.2017 Aika Kello 16:30 Paikka Kh:n iso kabinetti, Olavinkatu 27 Läsnä Linnamurto Erja puheenjohtaja Jantunen Mikko varapuheenjohtaja Cederström Tiina

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017. Aluejohtokunta Punkaharju Punkaharjutalo, ent. kunnanhallituksen kokoushuone

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017. Aluejohtokunta Punkaharju Punkaharjutalo, ent. kunnanhallituksen kokoushuone Aluejohtokunta Punkaharju 18.05.2017 1 Aika 18.05.2017 kello 16:00-17:06 Paikka Punkaharjutalo, ent. kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Laukkanen Karoliina pj Otranen Pauli vpj Kosonen Anneli Laukkanen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017. Aluejohtokunta Savonranta Parkkinen Matti-Pekka kh:n puheenjohtaja

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017. Aluejohtokunta Savonranta Parkkinen Matti-Pekka kh:n puheenjohtaja Aluejohtokunta Savonranta 12.05.2017 1 Aika 12.05.2017 kello 16:00-18:00 Paikka Ruukin kerhohuone, Puistotie 3, 58300 Savonranta Läsnä Karvinen Hannu puheenjohtaja Wahl Ritva varapuheenjohtaja Kokkonen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017. Aluejohtokunta Savonranta

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017. Aluejohtokunta Savonranta Aluejohtokunta Savonranta 31.05.2017 1 Aika 31.05.2017 kello 17:00-18:00 Paikka Pääkanta Kerimäki Läsnä Karvinen Hannu puheenjohtaja Wahl Ritva varapuheenjohtaja Ihalainen Katri jäsen Kosonen Seppo jäsen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017. Sivistyslautakunta Äkkiväärä, A-osa, kaupunginhallituksen kokoushuone, 3.

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017. Sivistyslautakunta Äkkiväärä, A-osa, kaupunginhallituksen kokoushuone, 3. Sivistyslautakunta 31.07.2017 1 Aika 31.07.2017 kello 16:30-17:05 Paikka Äkkiväärä, A-osa, kaupunginhallituksen kokoushuone, 3. krs Läsnä Tynkkynen Jonne puheenjohtaja Mustonen Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Tiivistelmä Nordic Healthcare Group 2.9.2016 16.9.2016 1 Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus Hallituksen linjaukset

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2017 475 Kunnanhallitus 30.10.2017 AIKA 30.10.2017 09:00-15:35 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 199 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 7/2018 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-15:45 Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs) Läsnä Ilkka

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 23 Tarkastuslautakunta 06.05.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 18

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2017. Rakennus- ja ympäristölautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2017. Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 02.10.2017 1 Aika 02.10.2017 kello 16:00-16:41 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon A-osa, 3. krs. Läsnä Matilainen Jouni puheenjohtaja Kosonen Seppo

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2019 89 Tekninen lautakunta 01.07.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 91 46 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 14 Tarkastuslautakunta 13.03.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 12

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2018 38 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.09.2018 klo 12:00-12:45 Kokouspaikka Kirjolan koulu, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 23 Ajankohtaisasiat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.01.2019 klo 07:30-10:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 22 Keskusvaalilautakunta 14.04.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 17

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Tiejaos 14.11.2017 AIKA 14.11.2017 17:30-17:51 PAIKKA Kokoushuone 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2017. Sivistyslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2017. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 14.09.2017 1 Aika 14.09.2017 kello 16:30-20:18 Paikka Äkkiväärä, A-osa, kh:n kokoushuone, 3. krs Läsnä Tynkkynen Jonne puheenjohtaja Mustonen Merja varapuheenjohtaja Helander Karoliina

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 16.05.2017 klo 16:05-16:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017. Aluejohtokunta Savonranta Ruukinkylän kerhohuone, Puistotie 3, Savonranta

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017. Aluejohtokunta Savonranta Ruukinkylän kerhohuone, Puistotie 3, Savonranta Aluejohtokunta Savonranta 18.04.2017 1 Aika 18.04.2017 kello 16:17-18:35 Paikka Ruukinkylän kerhohuone, Puistotie 3, 58300 Savonranta Läsnä Karvinen Hannu puheenjohtaja Wahl Ritva varapuheenjohtaja Kokkonen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hotelli Savonia, Rehtori kabinetti, Sammakkolammentie 2, Kuopio

Hotelli Savonia, Rehtori kabinetti, Sammakkolammentie 2, Kuopio Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2017 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Hotelli Savonia, Rehtori kabinetti, Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 189 Kunnanhallitus 02.05.2018 AIKA 02.05.2018 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017. Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 22.05.2017 1 Aika 22.05.2017 kello 16:00-19:35 Paikka Teknisen viraston kokoushuone Läsnä Nousiainen Markku puheenjohtaja Loikkanen Tuomas varapuheenjohtaja Käyhkö Anne Laurio Jukka

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Aika: 26.08.2015 klo 17:00-20:57 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 118 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2019 62 Tarkastuslautakunta AIKA 28.05.2019 klo 16:00-16:55 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN

Lisätiedot

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kokoustiedot Aika 12.03.2019 tiistai klo 17:00-17:45 Paikka Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Janne Mäki-Imppula,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

M/S Mariella, konferenssikansi, kabinetti C41 (Tukholman satama)

M/S Mariella, konferenssikansi, kabinetti C41 (Tukholman satama) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 7/2015 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika torstai klo 13:00-14:30 Paikka Läsnä M/S Mariella, konferenssikansi, kabinetti C41 (Tukholman satama) Ilkka

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017. Tarkastuslautakunta Läsnä Nousiainen Markku puheenjohtaja Käyhkö Anne jäsen saapui klo 16.

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017. Tarkastuslautakunta Läsnä Nousiainen Markku puheenjohtaja Käyhkö Anne jäsen saapui klo 16. Tarkastuslautakunta 08.05.2017 1 Aika 08.05.2017 kello 16:00-20:54 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Nousiainen Markku puheenjohtaja Käyhkö Anne saapui klo 16.25 Laurio Jukka Piironen Juha

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, Neuvotteluhuone 34 C (rak. 3, 4. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, Neuvotteluhuone 34 C (rak. 3, 4. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2017 1 (11) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, Neuvotteluhuone 34 C (rak. 3, 4. krs)

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017. Yhteistyötoimikunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta 27.10.2017 1 Aika 27.10.2017 kello 10:26-12:10 Paikka Kh:n kokoushuone Läsnä Linnamurto Saku hallintojohtaja, puheenjohtaja Nevalainen Paavo jäsen, plm Juko/KTN ry Puputti Seija Jokinen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika: 09.11.2016 klo 17:30-21:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5 1 (13) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 10:30-16:00 Paikka Läsnä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, hallituksen kokoushuone, rak 10, 1 krs.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie... PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Kokousaika Maanantai 9.3.2015 klo 9.50 10.10 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Tarkastuslautakunta AIKA 30.01.2019 klo 14:00-15:25 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 1 TILINTARKASTAJAN KATSAUS 3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 82 Koululautakunta Aika 05.08.2015 klo 17:55-18:24 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta Sisällys

LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta Sisällys LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta 4.1.2018 Sisällys Oikaisuvaatimus Juurela...2 Rakennustarkastajan virka / haastatteluryhmän valinta...3 LEMIN KUNTA Esityslista Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2018 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 2/2013 Rakennuslautakunta Sivu 30

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 2/2013 Rakennuslautakunta Sivu 30 Kokouspöytäkirja nro 2/2013 Rakennuslautakunta Sivu 30 Kokousaika Torstai 13.6.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2017. Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2017. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 12.10.2017 1 Aika 12.10.2017 kello 16:00-18:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Nousiainen Markku puheenjohtaja Valkonen Esa varapuheenjohtaja Condit Stephen Immonen Merja

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 Tarkastuslautakunta 2017-2020 AIKA 11.04.2019 klo 16:00-18:19 PAIKKA D 1.7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2018 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.01.2018 klo 19:45-22:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusohjesääntö 4

Sisällysluettelo. 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusohjesääntö 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.03.2018 Sisällysluettelo Sivu 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017 3 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Johtokunnan kokous (sähköinen päätöksentekomenettely)

Johtokunnan kokous (sähköinen päätöksentekomenettely) Johtokunnan kokous 22.5.2019 (sähköinen päätöksentekomenettely) Pöytäkirja 6/2019 PÖYTÄKIRJA 2 (4) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 22.5.2019 klo 23.59 Paikka Sähköinen päätöksentekomenettely, sähköpostitse Asiat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/2016 124 13.10.2016 Aika 13.10.2016 klo 11:30-12:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 126 85

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 22.01.2012 klo 20:00-21:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Omaisuusjärjestelyt sote- ja maakuntauudistuksessa HE 15/2017

Omaisuusjärjestelyt sote- ja maakuntauudistuksessa HE 15/2017 Omaisuusjärjestelyt sote ja maakuntauudistuksessa HE 15/2017 Ympäristövaliokunta 8.6.2017 MinnaMarja Jokinen Lainsäädäntöneuvos, Valtiovarainministeriö 1 6.6.2017 Etunimi Sukunimi Omaisuusjärjestelyjen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 18.6.2018 78 Aika 18.6.2018 klo 16.30 16.50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, rak 10, hallituksen kokoushuone, 1 krs.

Kuopion yliopistollinen sairaala, rak 10, hallituksen kokoushuone, 1 krs. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2 1 (14) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-16:15 Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, rak 10, hallituksen kokoushuone, 1 krs. Läsnä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen siirto Itä-Savon sairaanhoitopiiriin lukien

Sosiaalipalvelujen siirto Itä-Savon sairaanhoitopiiriin lukien Perusturvalautakunta 86 04.10.2016 Kaupunginhallitus 409 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 100 17.10.2016 Sosiaalipalvelujen siirto Itä-Savon sairaanhoitopiiriin 1.1.2017 lukien 119/30/300/2016 PTL 86 Selostus:

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY)

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) Kuntayhtymähallitus 29.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2019 1

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Vesilaitosjohtokunta AIKA 29.04.2019 klo 16:00-17:00 PAIKKA Kokkolan Veden toimitilat, kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 09.04.2013 klo 18.00 18.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot