VALMISTEYHTEENVETO. Käyttösuositus: Suositellaan käytettäväksi vain naistentautien ja synnytysopin erikoislääkärin valvomassa hoidossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Käyttösuositus: Suositellaan käytettäväksi vain naistentautien ja synnytysopin erikoislääkärin valvomassa hoidossa."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Suprecur 0,15 mg/annos nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Busereliiniasetaatti 0,157 mg vastaten 0,15 mg busereliinia/annos. Jokaisessa pullossa on 15,75 mg busereliiniasetaattia vastaten 15 mg busereliinia 10 grammassa vesiliuosta. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Nenäsumute, liuos. Valmisteen kuvaus: Kirkas, väritön liuos. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Vaikean endometrioosin hoitoon, korkeintaan kuuden kuukauden hoitojakso. Aivolisäkkeen desensitisaatio ovulaatiota indusoitaessa, gonadotropiinihoidon lisänä. Käyttösuositus: Suositellaan käytettäväksi vain naistentautien ja synnytysopin erikoislääkärin valvomassa hoidossa. 4.2 Annostus ja antotapa On tärkeää, että annosvälit pidetään tasaisina, jotta toivottu teho varmistetaan. Potilaan tulee noudattaa näitä annosvälejä huolellisesti. Endometrioosi: Potilaan painosta riippumatta päivittäinen annos on 0,9 mg busereliinia (vastaten 6 annosta à 0,15 mg). Tämä päivittäinen annos otetaan kahtena suihkeena (yksi kumpaankin sieraimeen) 3 kertaa päivässä jaettuna suunnilleen tasaisin väliajoin päivän aikana. Ovulaation induktio: Aloitusannos on 0,6 mg busereliinia päivässä (vastaten 4 annosta à 0,15 mg). Tämä päivittäinen annos otetaan 1 suihkeena 4 kertaa päivässä (vaihdellen sierainten välillä) jaettuna suunnilleen tasaisin väliajoin päivän aikana. Jotkut potilaat voivat tarvita annoksen nostamista 1,2 mg:aan päivässä eli 2 sumutukseen (yksi kumpaankin sieraimeen) 4 kertaa päivässä jaettuna suunnilleen tasaisin väliajoin päivän aikana. Vaikka potilas olisi vilustunutkin, imeytyy vaikuttava aine nenän limakalvolta, jos sumutinta käytetään oikein. Tällöin suositellaan nenän niistämistä ennen sumutteen ottamista. Suositellaan, että hoito aloitetaan aikaisessa follikulaarivaiheessa (kierron 1. tai 2. päivänä) tai, jos raskaus on poissuljettu (raskaustestiä suositellaan, jos pienikin epäily on olemassa), keskiluteaalivaiheessa (noin kierron 21. päivänä), ja että busereliinin käyttö lopetetaan ensimmäisenä hcg:n antopäivänä. Ovarioiden stimulaatio gonadotropiineilla suositellaan aloitettavaksi vasta kun riittävä estradiolin 1

2 vapautumisen väheneminen on saavutettu. Useimmilla potilailla tämä kestää 2 3 viikkoa. Pediatriset potilaat Suprecur-valmistetta ei pidä käyttää lapsille. Suprecur-valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu. 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, LHRH-analogeille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. Suprecur nenäsumutetta ei saa käyttää raskauden aikana (ks. myös kohta 4.4). Käytöstä imetyksen aikana ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Korkeaa verenpainetta sairastaville potilaille suositellaan säännöllistä verenpaineen seurantaa (verenpainekontrollin heikkenemisen vaara). QT-ajan pidentyminen Androgeenideprivaatiohoito voi pidentää QT-aikaa. Potilailla, joilla on todettu QT-ajan pidentyminen tai sen riskitekijöitä, sekä potilailla jotka saavat samanaikaisesti QT-aikaa mahdollisesti pidentäviä lääkkeitä (katso kohta 4.5), lääkärien pitäisi arvioida hyöty-haittasuhde ottaen huomioon kääntyvien kärkien takykardian mahdollisuus ennen kuin Suprecur aloitetaan. Jos QT-aika pitenee, Suprecur-lääkitys on lopetettava (ks. kohdat 4.5 ja 4.8). LHRH-agonistien käyttöön voi liittyä alentunut luuntiheys, joka voi johtaa osteoporoosiin ja saattaa lisätä luunmurtumien riskiä (ks. kohta 4.8). Erityinen varovaisuus on tarpeen niillä potilailla, joilla on olemassa muita osteoporoosin riskitekijöitä (esim. krooninen alkoholin väärinkäyttö, tupakointi, antikonvulsanttien tai kortikosteroidien pitkäaikainen käyttö tai suvussa esiintyvä osteoporoosi). Hoidon aikana suositellaan luuntiheyden (BMD) säännöllistä mittaamista ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä osteopenian/osteoporoosin ehkäisemiseksi. Osalla potilaista, joita hoidetaan GnRH-agonisteilla, on todettu sokerinsiedossa muutoksia (ks. kohta 4.8). Diabeetikoille suositellaan säännöllisiä verensokerin mittauksia (metabolisen kontrollin heikkenemisen vaara). Potilailla, joita hoidetaan GnRH-agonisteilla, kuten busereliinilla, on olemassa suurentunut riski sairastua masennukseen (joka voi olla vakava). Potilaille pitää kertoa riskistä ja heidän tulee saada asianmukaista hoitoa, jos oireita ilmenee. Masennuksesta kärsiviä potilaita on tarkkailtava huolellisesti ja hoidettava tarvittaessa (masennuksen pahenemisen tai uudelleen puhkeamisen vaara). Endometrioosi Ehkäisytablettien käyttö lopetetaan ennen hoidon aloittamista. Turvallisuussyistä suositellaan vaihtoehtoisten (ei-hormonaalisten) ehkäisymenetelmien (esim. kondomin) käyttöä hoidon aikana. Raskauden poissulkemiseksi hoidon alussa suositellaan hoidon aloittamista kierron 1. tai 2. päivänä. Jos on pienikin epäily raskaudesta, suositellaan raskaustestiä. Raskaus ei ole odotettavissa hoidon aikana, jos suositellut annokset otetaan säännöllisesti. Kuitenkin jos hoito keskeytyy muutamaksi päiväksi, saattaa ovulaatio tapahtua ja potilas voi tulla raskaaksi. Tällöin busereliinihoito on lopetettava välittömästi ja otettava yhteys lääkäriin. Hoitavan lääkärin tulee tarkkaan arvioida riski-hyötysuhde ennen hoitojakson uusimista, koska lääkkeen aiheuttaman luumassan vähenemisen seurauksia ei tunneta. Useita kuukausia kestävä hoito busereliinilla voi johtaa luun mineraalisisällön vähenemiseen. Tästä syystä hoidon suositellun keston tulee olla enintään 6 kuukautta. 2

3 Ovulaation induktio Gonadotropiinien ja busereliinin yhdistelmällä on suurempi ovarioiden hyperstimulaation riski kuin gonadotropiineilla yksinään. Varovaisuutta on noudatettava munasarjojen monirakkulaoireyhtymää sairastavilla potilailla, koska heillä on suurempi ovarioiden hyperstimulaation riski, kun hoitoon on yhdistetty gonadotropiinit. Mahdollisia hyperstimulaatiosyndrooman (OHSS) oireita ovat: vatsakivut, vatsan alueen pingotus, vatsan ympärysmitan kasvu, munasarjakystat, pahoinvointi, oksentelu sekä munasarjojen massiivinen laajentuma, dyspnea, ripuli, oliguria, hemokonsentraatio, kohonnut veren hyytyvyys. Munasarjojen kiertymä tai repeämä, joka saattaa johtaa akuuttiin vatsaan. Vakavia tromboembolisia komplikaatioita saattaa myös esiintyä. Kuolemaan johtavat tapahtumat ovat mahdollisia. Jokaista stimulaatiosykliä tulee seurata tarkasti, jotta sairastuneet potilaat voidaan todeta varhain. Jos tarpeen, humaanin koriongonadotropiinin (hcg) annosta tulee luopua. Ennen hoidon aloittamista suositellaan raskaustestin suorittamista. Keinohedelmöityksessä tulee ovulaation induktio suorittaa tarkan lääketieteellisen valvonnan alaisuudessa. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Busereliinihoidon aikana diabeteslääkkeiden vaikutus saattaa heikentyä (katso myös kohta 4.8). Samanaikaisen sukuhormonien käytön yhteydessä ( add back ) tulee annos valita niin, että varmistetaan kokonaisterapeuttisen tehon säilyminen. Koska androgeenideprivaatiohoito voi pidentää QT-aikaa, Suprecur-valmisteen samanaikaista käyttöä lääkkeiden kanssa, jotka pidentävät QT-aikaa tai voivat aiheuttaa kääntyvien kärkien takykardiaa, kuten luokan IA (esim. kinidiini, disopyramidi) tai luokan III (esim. amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, ibutilidi) rytmihäiriölääkkeet, metadoni, moksifloksasiini, antipsykootit, jne., pitäisi tarkoin arvioida (katso kohta 4.4). QT-aikaa on seurattava tarkasti, jos Suprecur-valmistetta käytetään yhdessä tällaisen lääkevalmisteen kanssa (ks. kohta 4.4). 4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys Busereliinia ei tule käyttää raskauden aikana (katso myös kohta 4.3). Busereliini kulkeutuu rintamaitoon pieninä pitoisuuksina, eikä sitä siksi tule käyttää imetyksen aikana. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty tutkimuksia. Tietyt haittavaikutukset (esim. huimaus ja väsymys) saattavat heikentää potilaan kykyä keskittyä ja reagoida, ja siten aiheuttaa vaaran tilanteissa, joissa näillä taidoilla on tärkeä merkitys (esim. autolla ajo, koneiden käyttö tai vastaavat tilanteet). Tämän vuoksi potilaita on varoitettava näiden haittojen mahdollisista vaikutuksista ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. 4.8 Haittavaikutukset Turvallisuusprofiilin yhteenveto Hoito busereliinilla estää estrogeenituotantoa. Tavoiteltujen vaikutusten lisäksi, tämä voi johtaa myös 3

4 haittavaikutuksiin (annosriippuvaisia). Esimerkiksi kun busereliinia käytetään matalla annoksella ovulaation induktioon, haittavaikutuksia esiintyy harvemmin ja ne ovat lievempiä kuin endometrioosin hoidossa. Estrogeenituotannon estyminen ilmenee yleisimmin kuukautisten kaltaisena vuotona hoidon ensimmäisten viikkojen aikana. Satunnaista vuotoa voi esiintyä myöhemminkin hoidon aikana. Muita estrogeenituotannon estymisestä johtuvia postmenopaussin kaltaisia oireita saattaa esiintyä kuten kuumat aallot, lisääntynyt hikoilu, emättimen kuivuus, yhdynnän kivuliaisuus, libidon heikkeneminen ja useiden kuukausien mittaisessa hoidossa luumassan väheneminen. Muita oireita ovat rintojen arkuus ja niiden koon muutokset, kynsien lohkeilu, akne, kuiva iho, eritettä vaginasta (satunnaisesti), turvotus kasvoissa ja raajoissa (satunnaisesti). Lisäksi voi esiintyä laktaatiota, vatsakipuja, parestesioita (erityisesti jaloissa ja käsivarsissa) sekä silmien kuivuutta (joka saattaa johtaa silmä-ärsytykseen piilolaseja käyttävillä). Hoidon alussa saattaa kehittyä munasarjakystia. Ovarioiden hyperstimulaatiosyndrooman (OHSS) riski saattaa olla suurempi käytettäessä busereliinia yhdessä gonadotropiinien kanssa kuin käytettäessä ainoastaan gonadotropiineja (ks. myös kohta 4.4). Ektooppiset raskaudet, keskenmenot ja monisikiöiset raskaudet voivat lisääntyä busereliinin yhdistelmähoidoissa. Haittavaikutusluettelo Muut haittavaikutukset on luokiteltu seuraavasti: Hyvin yleinen ( 1/10); yleinen ( 1/100, <1/10); melko harvinainen ( 1/1 000, <1/100); harvinainen ( 1/10 000, <1/1 000); hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet (mukaan lukien kystat ja polyypit) Hyvin harvoja tapauksia aivolisäkeadenooman kehittymisestä on raportoitu LHRH-agonistien (mukaan lukien busereliinin) käyttäjillä. Veri ja imukudos trombosytopenia, leukopenia Immuunijärjestelmä yliherkkyysreaktiot, kuten ihon punoitus, kutina, ihottuma (mukaan lukien urtikaria) ja allerginen astma, johon liittyy dyspnea ja joka voi johtaa yksittäistapauksissa anafylaktiseen/anafylaktoidiseen sokkiin (implantaatin poistaminen kirurgisesti voi olla tarpeen) vaikeat yliherkkyysreaktiot, joihin liittyy bronkospasmeja ja dyspnea Aineenvaihdunta ja ravitsemus Psyykkiset häiriöt Yleiset: ruokahalun huononeminen tai paraneminen, lisääntynyt janon tunne, glukoosin sietokyvyn huononeminen (joka diabeetikoilla saattaa johtaa metabolisen kontrollin huononemiseen) mielialan vaihtelut, masennus (pitkäaikainen käyttö) mielialan vaihtelut, masennus (lyhytaikainen käyttö)* hermostuneisuus, tunne-elämän tasapainottomuus, ahdistuneisuus, masennus (saattaa kehittyä tai olemassa oleva pahentua) 4

5 Hermosto Yleiset: Silmät päänsärky (naisilla harvoin migreenityyppistä) uneliaisuus, heitehuimaus unihäiriöt, muisti- ja keskittymiskyvyn häiriöt näön heikkeneminen (esim. näön hämärtyminen) ja paineen tunne silmien takana Kuulo ja tasapainoelin tinnitus, kuulohäiriöt Sydän palpitaatiot Tuntematon: QT-ajan piteneminen (ks. kohdat 4.4 ja 4.5) Verisuonisto verenpainepotilailla verenpaineen nousu Ruoansulatuselimistö ummetus pahoinvointi, oksentelu, ripuli Iho ja ihonalainen kudos pään tai kehon karvoituksen väheneminen tai lisääntyminen Luusto, lihakset ja sidekudos Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat väsymys Tutkimukset lihaksiin ja luustoon liittyvä kipu (mukaan lukien olkakipu/jäykkyys). LHRH-agonistien käyttö voi pienentää luun tiheyttä ja johtaa osteoporoosiin sekä lisätä luunmurtumien riskiä. Luustomurtumien riski kasvaa hoidon pitkittyessä. painon lasku tai nousu, maksaentsyymiarvojen (esim. transaminaasien) kohoaminen veren lipidiarvojen nousu tai lasku, seerumin bilirubiinin kohoaminen *: Esiintymistaajuus voi olla suurempi tietyillä valmisteilla perustuen valmiste- ja indikaatiokohtaisiin kliinisiin tutkimuksiin. Nenäsumute saattaa ärsyttää nenänielun limakalvoa. Tämä saattaa johtaa nenän verenvuotoon ja käheyteen sekä haju- ja makuaistin häiriöihin. Potilaan tulee ottaa yhteyttä lääkäriin, jos hän toteaa edellä mainittuja haittavaikutuksia tai muita eitoivottuja tai odottamattomia vaikutuksia. Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 FI Fimea 5

6 4.9 Yliannostus Oireet Yliannostus saattaa johtaa oireisiin kuten astenia, päänsärky, hermostuneisuus, kuumat aallot, huimaus, pahoinvointi, vatsakivut, turvotus alaraajoissa ja mastodynia. Hoito Yliannostuksen hoito on oireidenmukaista. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat, Endokrinologiset lääkeaineet, Gonadotropiinia vapauttavan hormonin kaltaiset yhdisteet. ATC-koodi: L02AE01 Vaikutusmekanismi Busereliini on luonnollisen gonadotropiineja vapauttavan hormonin (gonadoreliini, LHRH) analogi. Hoidon alussa busereliini stimuloi gonadotropiinien vapautumista ja sukurauhasten hormonieritystä, johon liittyy follikkelivaiheessa estradiolin lisääntyminen. Tätä seuraa progressiivinen gonadotropiinien vapautumisen suppressio ja naisilla munasarjojen steroidihormonien erityksen aleneminen postmenopausaalitasolle. Jatkettaessa busereliinihoitoa se johtaa estradiolin erityksen ja munasarjojen toiminnan suppressioon, ovulaatiota ei enää tapahdu. Busereliini-hoitoa jatkettaessa muiden aivolisäkehormonien eritys ei suoraan esty (kasvuhormoni, prolaktiini, ACTH, TSH). Lisämunuaisten steroidien eritys ei muutu. 5.2 Farmakokinetiikka Imeytyminen ja jakautuminen Busereliini imeytyy nenän limakalvolta siinä määrin, että nasaalisella annostelulla kolmesti vuorokaudessa saavutetaan terapeuttiset pitoisuudet. Imeytyminen on nopeaa ja luotettavaa, koehenkilöillä se ei heikentynyt edes histamiinilla aiheutetun nuhan aikana. Suprecur-liuoksen nasaalinen imeytyminen (biologinen hyötyosuus) on 1 3 %. Biotransformaatio Busereliini inaktivoituu peptidaasien (pyroglutamyylipeptidaasin ja kymotrypsiinin kaltaisten endopeptidaasien) vaikutuksesta maksassa ja munuaisissa. Aivolisäkkeessä reseptoreihin sitoutunut busereliini inaktivoituu membraanissa sijaitsevien entsyymien vaikutuksesta. Eliminaatio Busereliini kertyy ensisijaisesti maksaan, munuaisiin ja aivolisäkkeen etulohkoon, biologiseen kohdeelimeen. Busereliini on seerumissa pääosin aktiivimuodossa pienen osan ollessa inaktiivisina metaboliitteina. Proteiineihin sitoutumisaste on 15 %. Busereliini ja sen inaktiiviset metaboliitit erittyvät munuaisten ja sapen kautta. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Merkkejä toksisuudesta tai histopatologisista muutoksista ei ole havaittu pitkäaikaisissa farmakologisissa ja toksikologisissa kokeissa rotilla, koirilla ja apinoilla. Havaitut endokrinologiset vaikutukset sijoittuvat sukurauhasiin. Aivolisäkkeen adenoomaa esiintyi rotilla pitkäaikaisessa hoidossa. Tätä ilmiötä ei ole todettu koirilla ja apinoilla. Mutageenistä tai karsinogeenista potentiaalia ei ole todettu. 6

7 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet sitruunahappomonohydraatti natriumsitraattidihydraatti natriumkloridi bentsalkoniumkloridi injektionesteisiin käytettävä vesi. 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 3 vuotta. Säilyy avattuna 5 viikkoa. 6.4 Säilytys Säilytä alle 25 ºC, ei saa jäätyä. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot 2x10 g liuospullo + 2 annossumutinta (vähintään 100 annosta). Ruskea lasipullo 10ml (tyyppi III), valkoinen suljin polyetyleenia. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Pakkausselosteessa on neuvottu tuotteen kokoaminen ja käyttö. Hävittäminen Käyttämätön tai vanhentunut lääke on palautettava apteekkiin hävitettäväksi ympäristö- ja turvallisuussyistä. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Sanofi Oy Huopalahdentie Helsinki 8. MYYNTILUVAN NUMERO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg toremifeenia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg toremifeenia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fareston 20 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg toremifeenia. Apuaineet: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm).

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Primolut Nor 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg noretisteroniasetaattia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Linatera 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia: Jokainen tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alpoxen 250 mg tabletti Alpoxen 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg tai 500 mg naprokseenia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Erythromycin Panpharma 1 g, infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Erytromysiini... 1g (Erytromysiinilaktobionaattina) 1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Jaydess 13,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Jaydess 13,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diurex mite tabletti Diurex tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Diurex mite tabletti sisältää 2,84 mg amiloridihydroklorididihydraattia, joka

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KETO 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää ketoprofeenia 25 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 35 mg risedronaattinatriumia (vastaten 32,5 mg risedronihappoa).

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 35 mg risedronaattinatriumia (vastaten 32,5 mg risedronihappoa). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Risedronat Sandoz 35 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 35 mg risedronaattinatriumia (vastaten 32,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CIL 160 mg kapseli, kova. VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 160 mg fenofibraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot