ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN ARVIOINTIKERTOMUS KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOT 270 KATUALUEEN LUNASTAMINEN/ HAKKARINTIEN ALKU 271 ERON MYÖNTÄMINEN SILJA PÄÄKKÖSELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 272 VALTUUSTOALOITE: COOR SERVICE MANAGEMENTIN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 273 KSOY OSAKEKAUPPA ASKOLAN JA ORIMATTILAN VÄLILLÄ 274 VEIKKO POHJANPELLON RAHASTON SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI MUUT MAHDOLLISET ASIAT 479

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vettenranta Jari 17:00-19:30 puheenjohtaja Nirvi Juho-Matti 17:00-19:30 I-varapj Eloranta Anna-Mari 17:00-19:30 II-varapj Aaltonen Tero 17:00-19:30 jäsen Simola Hanna 17:00-19:30 jäsen Suominen Tero 17:00-19:30 jäsen Öhman Seija 17:00-19:30 jäsen Vihreäluoto Hannu 17:00-19:30 Kvalt I-varapj Forsberg Ari 17:00-19:30 Kvalt II-varapj POISSA Kämäräinen Taija Kvalt pj MUU Martikainen Jouni 17:00-19:30 esittelijä Saloranta Tuija 17:00-19:30 pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Suominen ja Seija Öhman tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Jari Vettenranta Tuija Saloranta ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 11. päivänä lokakuuta 2017 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Tero Suominen Seija Öhman Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 12. päivänä lokakuuta 2017

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 266 Esityslistan täydennykset ja muut selvitykset: ASIA 11: VEIKKO POHJANPELLON RAHASTON SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN * sääntöluonnos ja päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy työjärjestykseksi esityslistan ja siihen lisäyksenä yllä mainitut muut asiat. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN KHALL 267 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Vuoden 2017 talousarvioon sisältyy varaus pitkäaikaisen lainan ottamiseen. Lainanotto on tarkoitettu kunnan mm. investointien rahoittamiseen. Hallintosäännön 48 :n mukaan kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta valtuuston vahvistamien perustein valtuuston hyväksymään enimmäismäärään saakka. Askolan kunta on pyytänyt lainatarjoukset euron lainapääomasta. Kuntatodistuksilla toteutettu rahoitus muutetaan pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi. Tarjoukset saapuvat Tarjoukset ja muu asiaa koskeva materiaali on nähtävissä kunnanhallituksen kokousasiakirjoissa. Kunnanhallitus päättää ottaa euron suuruisen talousarviolainan edullisimmaksi arvioidun tarjouksen hyväksyen. Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Edullisin laina on Itä-Uudenmaan Op:n 10 vuoden kertalyhenteinen laina. Korkosuojaus otetaan joko lainatarjouksen mukana tulleen mukaisena tai erillisen kilpailutuksen kautta, jonka päätöksentekoon controller valtuutetaan. Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: tarjouksen jättäneet, kirjanpito Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ARVIOINTIKERTOMUS 2016 KVALT 37 Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2016 Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2016 arviointikertomusta luonnoksen pohjalta. Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta - hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2016 arviointikertomuksen, - lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle ja - esittää kunnanvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja edelleen kunnanvaltuustolle viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Ehdotuksen mukaisesti. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle ja esittää kunnanvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja edelleen kunnanvaltuustolle viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti. KHALL 268 Kunnanvaltuusto on pyytänyt toimielimiltä selvityksen toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta. Seuraavien toimielimien antamat selvitykset vuoden 2016 arviointikertomuksesta ovat liitteenä: -perusturvalautakunta sivistyslautakunta tekninen lautakunta kunnanhallitus rakennus- ja ympäristölautakunta

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus merkitsee eri toimielinten antamat selvitykset vuoden 2016 arviointikertomuksesta tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle. Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus toteaa selvityksien olleen jo tarkastuslautakunnan käsittelyssä. Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOT KHALL 269 Valmistelija: hallintojohtaja Tuija Saloranta Kuntalain 39 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset laillisiksi ja hyväksyy päätökset täytäntöönpantavaksi seuraavasti: 60 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNAN TAKAUKSEN PURKAMINEN / KIRNUJEN ASUNNOT OY - Kirnujen Asunnot Oy, kirjanpito 63 KUNNAN TAKAUKSEN PURKAMINEN / LINNAKOSKEN ASUNNOT OY - Linnankosken Asunnot Oy, kirjanpito 64 TONTTIEN HINNOITTELU - Scasi Oy 65 MÄÄRÄALAN MYYMINEN RAKENNUKSINEEN KIINTEISTÖSTÄ kunnanjohtaja/ kunnanhallitus 66 KIINTEISTÖVEROSELVITYS/ LISÄMÄÄRÄRAHAHAKEMUS VUODELLE rakennus- ja ympäristöyksikkö, kirjanpito

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ SIDONNAISUUSREKISTERI JA SIDONNAISUUSILMOITUKSET - tarkastuslautakunta 68 KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON TOIMIKAUDEKSI valitut, HUS 69 JÄSENTEN VALITSEMINEN ITÄ-UUDENMAAN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI valitut, aluepelastuslautakunta 70 JÄSENEN VALITSEMINEN ITÄ-UUDENMAAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI valitut, poliisilaitos 71 KUNTIEN YHTEISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI valitut, lautakunta 72 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET -Koulukyytijärjestelmän parantamisesta, sivistystoimi -Huuvari-Särkijärven urheilukentän pituushyppypaikan ja juoksuradan parantamisesta, vapaa-aikatoimi - Aloite elinvoiman lisäämiseksi Askolan kunnassa, kunnanhallitus - Aloite Askolan ulkoilureittien, luontokohteiden, uimalan ja urheilualueiden yhtenäisestä kyltittämisestä sekä ulkoilukartan laadinnasta, vapaa-aikatoimi - seminaarien ja iltakoulujen aineisto sekä tuotokset että esitykset lähetettäisiin valtuutetuille ja varavaltuutetuille, yleishallinto 73 ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT -- Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: hallintosihteeri Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus KATUALUEEN LUNASTAMINEN/ HAKKARINTIEN ALKU TEKLTK 53 Valmistelija: tekninen johtaja Keijo Lehtikangas Kunnan katujen tulisi kulkea kunnan omistamalla maapohjalla ja tästä johtuen Hakkarintien alun tiealueen lunastaminen kunnalle kiinteistöjen ja alueelta tulisi tehdä. Hakkarintie alkuosa kulkee edellä mainittujen kiinteistöjen alueella ja Hakkarintien loppuosa kulkee kunnan omistamalla alueella. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että lunastoimenpiteet Hakkarintien alun tiealueen osalta aloitetaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: tekninen johtaja Keijo Lehtikangas, puh tai KHALL 270 Hallintosäännön 24 mukaisesti kunnanhallitus päättää alueiden haltuunottamisesta. Kunnanhallitus päättää, että Hakkarintien alun katualueen osalta haetaan katualueen haltuunottoa ja lunastamista. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: maanmittauslaitos, tekninen johtaja Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN SILJA PÄÄKKÖSELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ KHALL 271 Valmistelija: hallintojohtaja Tuija Saloranta Silja Pääkkönen pyytää päivätyssä kirjeessään eroa Askolan kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi alkaen. Kuntalain 70 :n mukaan "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.". Silja Pääkkönen on valittu perusturvalautakunnan varajäseneksi kunnanvaltuuston kokouksessa Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1. myöntää Silja Pääkköselle eron kunnallisista luottamustehtävistä 2. kunnanvaltuusto valitsee uuden varajäsenen perusturvalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE: COOR SERVICE MANAGEMENTIN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN TEKLTK 54 Valmistelija: tekninen johtaja Keijo Lehtikangas Valtuuston kokouksessa on jätetty Saga Simelius-Niemisen allekirjoittama valtuustoaloite otsikolla "Coor Service Managementin sopimus päättyy vuoden päästä" Kyseinen valtuustoaloite on esityslistan oheismateriaalina. Aloitteen mukaan Coor Service Managementin sopimus tulisi irtisanoa päättymään Sopimuksen sisältämät työt tulisi jakaa ja kilpailuttaa erillisinä osina. Aloitteessa myös ehdotetaan palkattavaksi kuntatalonmies. Hänen tehtävään olisi pienet korjaukset/huoltotoimenpiteet ja urakoitsijoiden töiden valvonta. Aloitteen mukaan tiedon kulku parantuisi urakoitsijoiden ja teknisen viraston välillä. Coor Service Managementin sopimuksen jatkumista on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksessa Tämän päätöksen mukaisesti sopimus jatkuu normaalisti. Sopimus sisältää myös työtehtävät, jotka aloitteen mukaan tulisi kuntatalonmiehen vastuulle. Teknisen virastoston mukaan tiedon kulku Coorin ja teknisen viraston välillä on ollut hyvällä tasolla sekä sopimuksen mukaista. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää, että valtuustoaloite ei aiheuta lisää toimenpiteitä. Keskustelun kuluessa Timo Kraufvelin teki seuraavan muutosesityksen: "Koska valtuustoaloitteen tämän vuoden sopimuksen irtisanomispäivä on jo mennyt tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se ryhtyy valmisteleviin toimiin Coor Service Managementin sopimuksen uudelleen kilpailuttamiseksi ja muilta osin ei ryhdy toimiin valtuustoaloitteen johdosta." Vili Peltola, Jaana Mäkelä, Jouko Pihlaja ja Hannu Vihreäluoto kannattivat Timo Kraufvelinin muutosesitystä. Koska oli tehty teknisen johtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys.

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Timo Kraufvelinin muutosehdotusta äänestävät "EI". Teknisen johtajan esitystä kannatti 1 (Sari Mankinen) ja Timo Kraufvelinin esitystä 5 (Vili Peltola, Jaana Mäkelä, Jouko Pihlaja, Hannu Vihreäluoto ja Timo Kraufvelin). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Timo Kraufvelinin esitys tuli teknisen lautakunnan päätökseksi. Täytäntöönpano: aloitteen tekijä, kunnanhallitus Lisätietoja: tekninen johtaja Keijo Lehtikangas, puh tai KHALL 272 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnan hallintosäännön 37 kohdan 5. mukaisesti tekninen lautakunta päät tää palvelutuottajan valinnasta. Voimassa olevan pal ve lu tuo tan to so pimuk sen mukaisesti mahdollinen sopimuksen irtisanominen sopimuksen päät ty mi sek si seuraavan vuoden kesäkuun loppuun tulee tehdä heinäkuun lop puun mennessä. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 35 / päättänyt, että kiin teis tön- ja infrastruktuurinhoidon sekä kunnossapidon toistaiseksi voimas sa olevaa palvelusopimusta ei irtisanota päättymään , vaan sopi mus jatkuu toistaiseksi alkuperäisen sopimuksen ja siihen tehtyjen pienien muu tos ten mukaisena. Teknisen lautakunnan tulee ratkaista mahdollinen kohdentuva kiin teis tön- ja infrastruktuurihoidon sekä kunnossapidon pal ve lu so pi muksen irtisanominen omalla päätöksenteollaan siten, että mahdollisen ir ti sa nomi sen tulee pohjautua dokumentoituun analyysiin kilpailutuksen kautta saata van uuden palveluntuotantosopimuksen todennäköisestä edullisuudesta ny kyi seen palvelusopimukseen nähden. Tämän tarkastelun tulee pitää si sällään myös uudelleen kilpailuttamisen sisäisten ja ulkoisten kustannusten huo mioi mi nen, sekä kilpailutukseen tarvittavien resurssien määrittämisen. Mikäli edellä kuvatun tarkastelun jälkeen nykyisen sopimuksen ir ti sa no minen vaikuttaa todennäköisesti edulliselta ratkaisulta, tulee teknisen lau takun nan käydä ennen päätöksentekoa riittävä vuoropuhelu liikunta-alueiden hoi don järjestävän sivistystoimen sekä kuntakonserniin kuuluvien Lin nankos ken asunnot Oy:n ja Kirnujen asunnot Oy:n kanssa, joiden tarvitsemia pal ve lui ta sisältyy nykyiseen palvelusopimukseen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Täytäntöönpano: Tekninen lautakunta Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai etu

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus KSOY OSAKEKAUPPA ASKOLAN JA ORIMATTILAN VÄLILLÄ KHALL 273 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Jäljempänä ja otsikossa käytettävä lyhenne KSOY tarkoittaa Kymenlaakson Sähkö Oy:tä. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23 / päättänyt, että Askolan kunta myy (tai lunastuttaa KSOY:llä) yhteensä vähintään ja enintään KSOY:n osaketta vähimmäishintana 1.132,00 /kpl. Kyseisestä päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa valituksen käsittelyprosessi on kesken. Orimattilan kaupunginvaltuusto on lainvoimaisella päätöksellä päättänyt ostaa Askolalta 530 kpl Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita hintaan euroa/osake. Samalla päätöksellä Orimattilan kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahan hankintaan talousarviovuodelle Orimattilan kaupungin kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta toimeenpanna kauppa kuluvan vuoden aikana siten, että kauppaan sisällytetään purkava ehto, mikäli Askolan kunnanvaltuuston päätös ei saa lainvoimaa eikä Askolan kunnanvaltuuston sen jälkeen tekemä mahdollinen uusikaan kauppaa hyväksyvä myyntipäätös, koskien samoja osakkeita ja samoilla kaupan ehdoilla, saa lainvoimaa. Purkava ehto toteutuisi myös, mikäli valtuusto ei mahdollisesti tarvittavassa uudessa päätöksessä hyväksyisi kauppaa, ja se päätös tulisi lainvoimaiseksi. Luonnos kauppakirjaksi on esityslistan oheisaineistona. Askolan kunnanvaltuuston päätös 23 / 2017 voidaan panna täytäntöön yllä kuvatulla tavoin ennen kuin se on saanut lainvoiman, koska päätöksestä tehty valitus ei käy hyödyttömäksi purkavan ehdon ollessa sisällytettynä kaupan ehtoihin. Hallinto-oikeus ei ole myöskään asettanut päätöstä toimeenpanokieltoon. Kuntalain 136 :n mukaan täytäntöönpanoa koskevista päätöksistä (kuten tämä nyt käsiteltävä päätös) ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kunnanhallitus päättää kunnanvaltuuston päätöksen 23 / 2017 toimeenpantavaksi 530 KSOY-osakkeen osalta esityslistan oheisaineistona olleen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti kuitenkin valtuuttaen kunnanjohtajan tekemään toimeenpantavaan kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia esityslistan oheismateriaalina olleeseen luonnokseen nähden.

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Keskustelun kuluessa Tero Aaltonen teki seuraavan muutosesityksen: "Kunnanhallitus päättää ettei se myy valituksenalaiseen päätökseen sisältyviä osakkeita." Juho-Matti Nirvi kannatti Tero Aaltosen tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tero Aaltosen muutosehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 3 (Jari Vettenranta, Hanna Simola ja Tero Suominen) ja Tero Aaltosen esitystä 4 (Juho-Matti Nirvi, Seija Öhman, Anna-Mari Eloranta ja Tero Aaltonen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Tero Aaltosen esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Täytäntöönpano: kunnanjohtaja, Orimattilan kaupunki Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus VEIKKO POHJANPELLON RAHASTON SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN KHALL 274 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus on päättänyt 209 / 2016, että Veikko Pohjanpellon ra hastol le valmistellaan valtuuston päätettäväksi sääntöuudistus, johon huo mioidaan mahdollisimman laajasti rahaston historiallista taustaa myös nykyisiä ylä kou lu opin to ja vastaavia opintoja tukeneena Metsäneuvos Veikko Pohjan pel lon säätiönä, samoin kuin oikeusministeriön päätökseen Metsäneuvos Veik ko Pohjanpellon säätiön lakkauttamisesta sisältyvä laaja kirjaus va rojen käyttämisestä Askolan lukion toiminnan tukemiseen. Samassa päätöksessä kunnanhallitus on päättänyt, että sääntöuudistuksen val mis te lus sa selvitetään mahdollisuus luopua osinkojen ta kai sin si joi tus velvol li suu des ta, ja mikäli siihen on edellytykset, takaisinsijoitusvelvoite poiste taan säännöistä. Luonnos kunnanhallituksen päätöksen 209 / 2016 mukaisesti kehitetyistä sään nöis tä Veikko Pohjanpellon rahastolle liitetään esityslistan oheismateriaaliksi maanantaina Kunnanhallitus pyytää lausunnon uusien sääntöjen luonnoksesta Veikko Pohjanpellon rahaston hallitukselta ja sivistyslautakunnalta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KHALL 275 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kunnan eri viranomaisten asiakirjat: 1. Viranhaltijapäätökset - kunnanjohtajan päätökset hallintojohtajan päätökset Tekninen lautakunta - pöytäkirja Sivistyslautakunta - pöytäkirja Rakennus- ja ympäristölautakunta - pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei kunnanhallitus käytä kyseisissä asioissa Kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA KHALL 276 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kuntayhtymien asiakirjat: 1. HUS - hallituksen pöytäkirja IUKKY - hallituksen kokouskutsu Uudenmaan liitto - maakuntahallituksen pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee kuntayhtymien asiakirjat tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET KHALL 277 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: 1. Kiinteistönluovutusilmoitukset: - Monninkylä, Rno 18:67, pa 1345 m2 kauppahinta: Monninkylä, 17:32, oa 1482 m2 kauppahinta: Monninkylä, K84RP1, Rno 11:94, pa 1349 m2 kauppahinta: Nalkkila, mo K83Rp5, Rno 6:70, pa 1428 m2 kauppahinta: Kunnanhallitus merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tie toonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ KHALL 278 Hallintojohtaja: Etuostolain (608/77 sekä voimaan astuva muutos ) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät m2 tai sitä vähemmän; 2) ostaja on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla; tai 5) valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos myy kiinteistön eduskunnan kaupalle antamassa suostumuksessa nimeämälle luovutuksensaajalle tai sellaiselle yhtiölle, jossa valtiolla on määräysvalta, valtion rahastolle tai julkisoikeudellista tehtävää hoitavalle säätiölle niiden omaa käyttöä varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiirissä kiinteistö on. Päätös on tehtävä ja siitä ilmoitettava käräjäoikeudelle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi ostajalle ja myyjälle siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunta voi antaa todistuksen, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Viranhaltijan päätökseen ei sovelleta, mitä kuntalain (410/2015) 92 :ssä (asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi) säädetään. Päätökseen, jolla kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan, ei sovelleta, mitä kuntalain 137 :ssä (oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus) säädetään. Kunnan etuosto-oikeuden käyttämispäätökseen saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi sen rat-

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ kaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Askolan kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanjohtajalle annetaan oikeus ratkaista, että kunta ei käytä etuostolain tarkoittamaa etuosto-oikeuttaan. Alla on luettelo Askolan kunnassa sijaitsevista kiinteistön kaupoista: - Monninkylä, Kotikulma Rno 11:43, pa 5290 m2 kauppahinta: Kunnanhallitus päättää, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI KHALL 279 Kunnanjohtaja selvittää kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita. -Tonttimarkkinoinnista Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus MUUT MAHDOLLISET ASIAT KHALL Myytävien tonttien markkinointi 2. Työajanseurantajärjestelmä 3. Kunnan ja yrittäjien yhteistyöilta Prestbackassa klo 18, ilmoitautuminen Maina Anttilaiselle

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin: Kunnanhallitus Kokouspvm: Pöytäkirja yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n (410/2015) mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va li tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 266, , , 279, 280 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom (410/2015) mukaan kirjallinen oi kai suvaa ti mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 267, 270 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 2 mom. ja 13 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 278 EtuostoL (608/77) 22 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 267, 270 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Askolan kunnanhallitus Osoite: Askolantie 30, Askola tai Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pää tös tä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tie dok si an toa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lä het tä mi ses tä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhä päi vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oi kai su vaa ti muk sen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua hae taan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena kä sitel tä väk si. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh dos ta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi kai su vaa timuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muu tos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki ja sähköposti: Puh: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Pykälät: Valitusaika: pv Osoite: Valitusasiakirja Valitusasiakirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valitusasiakirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin kunta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä tet tä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston au ki olo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin va li tus vi ran omai sel le); nimi ja osoite: Pykälät: Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain ( /1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1 Tekninen lautakunta AIKA 24.10.2017 klo 17:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 30 Henkilöstöjaosto 09.08.2017 AIKA 16:30-16:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 32 TOTEAMINEN 19 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tekninen lautakunta 30.01.2018 AIKA 17:30-18:16 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 18 Vanhusneuvosto 13.09.2017 AIKA 14:00-15:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2017-2021

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vammaisneuvosto 16.05.2016 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Mäntyrinne Palvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 20 Tarkastuslautakunta 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot