Oikea Voitelu. varpaankin tämä kirjanen siinä olemaan. JojT tahdotte, että autonne tulee käydä. Automobiilien. Teiflle todellisena apuna ja ohjeena.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikea Voitelu. varpaankin tämä kirjanen siinä olemaan. JojT tahdotte, että autonne tulee käydä. Automobiilien. Teiflle todellisena apuna ja ohjeena."

Transkriptio

1 mmm

2

3 Automobiilien Oikea Voitelu JojT tahdotte, että autonne tulee käydä varmasti ja olla mahdollisimman voimakas pienimmällä bentsiinin ja voiteluöljyn kulu* tukßella, jos vielavhaluatte välttää korjauksia jaysaavuttaa suurempaa tyydytystä, tulee varpaankin tämä kirjanen siinä olemaan Teiflle todellisena apuna ja ohjeena. [älkipainos kielletään!

4 Älkää Vähentäkää Kardaaninivelet. Voiteluöljyn Ohjauspultit. Kampikammion Ohjausnivelet. Jouset *J Sisällysluettelo. Moottorivoitelun oikea merkitys Siv. 3 Miten moottori on voideltava 8 Pitäkää tarkoin silmällä voiteluöljyn paljoutta kampi kammiossa! huonontumisen syyt kam pikammiossa. säännöllisen tyhjen tämisen tärkeys. Muutamia neuvoja kampikammion tyhjentämisestä. Älkää milloinkaan huuhtoko palo öljyllä. laimennusta! Voiteluöljy, paine. käyttäkö paksuja voiteluöljyjä kulu. neissa moottoreissa! Vaihdelaatikon ja tasauspyörästön (differentialin) oikea voitelu 13 Kardaanivaunun voitelu 16 Vaihdelaatikko ja tasauspyörästö (differentiaali). Ohjauslaite. Pyö rälaakerit. Jousipultit. Miten määrätään oikea voiteluöljy moottorille 19 Moottoriviat ja niiden poistaminen Sytytysjärjestelmä Kentsiinijärjestelmä Puristushäviö "^ Jäähdytysjärjestelmä -"<-' ' ' '^ Voitelujärjestelmä ''" Käyntiinpanolaite && Mitenkä voiteluöljyn-suositustaulukot (Chartsof Recommendations) laaditaan 41 Voiteiuöljy-suosittelutaulukot automobiileille 42 moottoripyörille 47 traktoreille 49

5 Moottorivoitelun oikea merkitys. OLETTEKO ajatelleet mitä tapahtuu moottorissa tahi arvioineet niitä voimamääriä, mitkä Te, helposti polkemalla käyntiinpano-laitteita saatatte liikkeelle? Kaikkihan käy niin huomaamatta ja hiljaa, joten moottorin toimintaa pidetään jonakin aivan tavallisena asiana. On kuitenkin mieltäkiinnittävää tuntea moottorin eri osat ja seurata näitten toimintaa. Nämä tiedot takaavat auton-ohjaajalle suurempaa varmuutta, suurempaa koneosien erikoistuntemusta ja hän tulee huomaamaan, miten vähän huolenpitoa nykyaikaisen automobiilin kunnossapitäminen vaatii. Viimeksi oltuanne ajelulla, minkä työn luulette silloin moottorinne tärkeimpien osien suorittaneen, tehden ajelun Teille niin hupaisaksi? Mitä tulee mäntäkannuihin,toimivat ne sekunnissa 2025 kertaa edestakaisin. Kulkiessaan silinterikammiossa päästä toiseen, vaatii mäntä vain 1 / 50 sek. ajan, siis tässä lyhyessä ajassa tulee männän lisätä nopeuttaan 0-sta 3035 knrriin asti tunnissa, vähentäen senjälkeen nopeutta alas o:laan. Tämä toistuu melkein 50 kertaa sekunnissa. 3

6 Oikea voitelu Ajatelkaahan vain sitä voimaa, mikä tarvitaan työntämään mäntiä ylös ja alas tällä nopeudella ja ajatelkaa sitä räjähdyspainetta, mikä sitäpaitsi mäntiä rasittaa. Ajettaessa tasaisella tiellä noin 50 km. tuntinopeudella nousee tämä paine aina 250 kg. kutakin mäntää kohti mutta jos ylläpidetään samaa nopeutta jyrkässä mäessä Tyypillinen 4-silinterinen automobiilimoottori. nousee paine tonniin tahi enemmän. Paitsi tätä painetta, ovat männät kaasuseoksen korkean kuumuuden rasituksen alaisina. Tämä mäntäkannujen vastaanottama lämpö on johdettava pois itse kannusta, kannurenkaitten, ohuen voiteluöljykerroksen ja silinteriseinien kautta moottorin jäähdytysjärjestelmään. Katsokaa sitten männän renkaita. Auton kulkiessa eteenpäin, tekevät nämä silintereissä melkein yhtä pitkän matkan kuin autokin, samalla toimien niin tiiviisti silinteriseiniä vastaan, etteivät erittäin kuumat polttokaasut voisi tunkeutua niitten ohitse. Eikö siis ole merkillistä, että ne yleensä voivat toimia tällaisissa olosuhteissa? 4

7 Oikea voitelu Itse mäntäkannun sisällä, aivan likellä kannun kuumaa yläosaa on männäntappi. Tätä tappia rasittaa räjähdystahdin aikana syntynyt suuri paine ja lisäksi koko se voima, mikä vaaditaan työntämään mäntää ylös ja alas imu-, puristus- ja ulospuhallustahtien aikana. Pinnalta, jonka suuruus ei ylitä 12 cm ja ohuen voiteluöljykerroksen kautta siirtyvät nämä eri voimat kiertokankeen, jonka yläosa on yhdistetty laakerilla mäntätappiin. Kiertokangen alaosan muodostaa kampiakseliin kiinnitetty laakeri. Tämä vastaanottaa koko räjähdyspaineen, paineen mikä syntyy männän mennessä ylös ja alas, keskipakoisvoiman, kiertäen vielä kampiakselissa suurella nopeudella. Seuraa sitten kampiakseli. Tämä on niin sanoaksemme moottorin selkäranka, sillä se vastaanottaa kaikki ne voimat, jotka vaikuttavat mäntäkannuihin ja kiertokankiin, kestää näiden voimien kiertävää vaikutusta sekä lisäksi tien epätasaisuuksien synnyttämät kolaukset. Kampiakselin tulee siirtää kaikki nämä voimat kampiakselin laakereihin, ilman että se itse taipuu tahi vääntyy. Kampiakseli pyörii näissä laakereissa yhtä suurella nopeudella kuin kiertokanki laakerissaan. Eikö ole merkillistä, etteivät akseli ja laakerit kulu lyhyessä ajassa? Ivöytyy useita muita moottorin osia, jotka toimivat merkillisellä tavalla, kuten esim. imuventtiilien nokat, jotka ovat nokka-akseliin kiinnitetyt. Jokaisen nokan tulee avata venttiili, vaikuttaen silloin 125 kg:n paine liikkuvaan pintaan, joka on hiuksen paksuuden levyinen ja yhden senttimetrin pituinen. Tarkastaessamme kutakin liikkuvaa osaa, huomaamme, että sangen ohut voiteluöljy-kerros on ainoa, mikä estää metallista kosketusta, tehden mahdolliseksi moottorin tasaisen käynnin. Miten kauan luulette kampilaakerien kestävän, ellei löytyisi tätä voiteluöljykerrosta? Muutaman kierroksen tehtyään, sulattaisi kitkan vaikutuksesta syntynyt kuumuus laakeri-metallin. Auto seisahtuisi tietysti 5

8 Oikea voitelu heti ja Teillä olisi odotettavissa korjauksen aiheuttama suuri lasku. Otaksukaamme, että voiteluöljyn syöttö ei keskeytyisi, mutta että voiteluöljykerros ei voisi kestää sitä lämpöä ja painetta, mikä siihen vaikuttaa. Liikkuvat osat joutuvat näinollen osittaiseen yhteyteen ollen seurauksena kuluminen ja tulette piankin kuulemaan koneesta ääntä, mikä ennustaa korjauksia olevan odotettavissa. Ylläolevasta voidaan tehdä yksi johtopäätös tarpeellisuus ylläpitää voiteluöljykerros, joka kestää vallitsevat työsuhteet, lämmön ja paineen, joka siis takaa auton kulkuvarmuuden ja kestävyyden. Oikean voitelun tarpeellisuus johtaa meitä luonnollisesti ajattelemaan, mitenkä oikea voitelu parhaiten on saavutettavissa. Jotta mahdollisesti parhaat tulokset moottorin voitelussa saavutettaisiin, ovat seuraavat ehdot täytettävät: 1. On käytettävä korkeinta laatua olevaa voiteluöljyä. 2. Tulee käyttää voiteluöljyä, jolla on oikea joustavuus ja muut ominaisuudet, jotka sopivat moottorin rakenteelle ja työsuhteihin. 3. Oikeata voiteluöljyä tulee käyttää oikealla tavalla. Ei löydy yksinkertaista laboratoriokoetta, millä voitaisiin määrätä voiteluöljyn laatu tahi sopivaisuus määrätylle koneelle. Ainoa luotettava koe on käyttää voiteluöljyä sillä koneella, mille sitä on aijottu. Mielellään ei kokeilla moottorissa joukko tuntemattomia voiteluöljyjä ja varmin tapa on käyttää vain sellainen voiteluöljy, minkä korkea laatu on tunnustettu ja minkä valmistajana on yhtiö, jonka erikoisala on erinomaisten voiteluöljyjen valmistaminen. Sellainen voiteluöljy on Gargoyle Mobiloil. Ei tietenkään riitä käyttää vain yhtä hyvä-laatuista voiteluöljyä, sillä eri moottorien rakenne ja työsuhteet ovat hyvin vaihtelevat. Voiteluaine, mikä sopii yhdelle koneelle, antaa ehkä epätyydyttävän tuloksen toiselle koneelle. 6

9 Oikea voitelu Oikean voiteluöljyn valinta vaatii eri voiteluöljylajien, moottorien rakenteen jalaajaa automobiilien seikkaperäistä tuntemista. Tätä ei yleensä voida vaatia autonomistajalta. Vain kokeneet automobiili-insinöörit, jotka omaavat voiteluaineiden erikois-tuntemusta, kykenevät tarkastamaan moottorin voitelu-vaatimuksia ja suosittaa sitä voiteluöljy-merkkiä, mikä täyttää nämä vaatimukset. Oikean Gargoyle Mobiloil-merkin määräämisen vaikeuden kullekin automobiili-, moottoripyörä- ja traktorimallille ovat Teille kokeneet automobiili-insinöörit ratkaisseet. Heidän laatimansa suositukset löytyvät niissä taulukoissa, jotka alkavat sivulla 42. 7

10 Miten moottori on voideltava PARHAAT tulokset antaa moottori vain silloin, kun käytetään oikeata voiteluöljyä, toisin sanoen, parhaimman Gargoyle MobiloiVm käyttäminen oikealla tavalla. Pitäkää tarkoin silmällä voiteluöljyn paljoutta kam = pikammiossa! Milloin lähdette pitemmälle matkalle tahi jos autoa ajetaan joka päivä, on Teidän tarkastettava, miten paljon voiteluöljyä on kampikammiossa. Jos voiteluöljyn korkeuden näyttäjä osoittaa alempaa kuin sallittua korkeutta, tulee Teidän lisätä niin paljon Gargoyle Mobiloil'ia että näyttäjä osoittaa oikeata korkeutta. Tehkää tämä tavaksi, niin ei milloinkaan tapahdu, että kesken ajoa voiteluöljy loppuisi. Täten vältätte pysähtymästä liikkeen edustalle, jolla ei satu olemaan myytävänä Teille välttämätöntä Gargoyle Mobiloil voiteluöljyä. Älkää milloinkaan täyttäkö kampikammiota liian korkealle voiteluöljyllä. Voitelun ylimäärä ei anna parempaa voitelua, päinvastoin se lisää voiteluöljyn kulutusta, moottorikäryää, sytytys huononee ja hiilikarstaa muodostuu silintereihin ja sytytystulppiin. Pitäkää tarkoin silmällä voi' teluöljyn korkeuderfhäyttä= jää. Autonne ohjekirjanen osoittaa Teille voiteluöljy pinnan oikeata korkeutta. Saattaa tapahtua, että huomaatte voiteluöljyn nousseen kampikammiossa korkeammalle ja voi tämän aiheuttaa männän ohi juossut bentsiini, joka tietenkin huonontaa voiteluöljyä. 8

11 Oikea voitelu Voiteluöljyn huonontumisen syyt kampikammiossa. Tärkeimpänä syynä voiteluöljyn huonontumiseen on nykyään käytetty kehno bentsiini, se kun on painavampaa ja vähemmän haihtuvaa kuin joitakuita vuosia sitten kaupassa esiintynyt bentsiini. Kuta painavampaa javähemmän haihtuvaa bentsiini on, sitä vaikeammin se kaasuuntuu ja muodostaa ilman kanssa sopivan kaasuseoksen. Vain vähäinen osa bentsiiniä kaasuuntuu ellei lisä-lämpöä saateta koneeseen. Jos moottoria käyntiin pantaessa käytetään kaasuttajan ilmansäätäjää, imeytyy suuri polttoaine-määrä imuputkeen ja silintereihin. Vain helpommin haihtuva osa bentsiinistä kaasuuntuu räjähtäväksi sekoitukseksi. Osa jäljellejäänyttä palamatonta bentsiiniä sekoittuu voiteluöljyyn silinterien seinämillä, joutuen puristus-tahdin aikana männän renkaitten ohi kampikammioon, näinollen huonontaen voiteluöljyä. Kampikammion säännöllisen tyhjentämisen tärkeys Jos bentsiiniä on joutunut voiteluöljyyn, vähentää se voiteluöljyn sitkeyttä (viskositeettia) jasamassa suhteessa laskee voiteluarvo. Ellei kylmänä vuoden aikana kampikammiota tyhjennetä, voivat vakavat ikävyydet olla seurauksena. Kampikammion seinät hikoilevat ja tästä syn- Ellei tyhjennetä säännöllisesti voiteluoljy'säiliöitä, saattaa lika ja pohjasakka tukkea siivilän. tynyt vesi jäätyy sulkien voiteluöljykanavat. Huonot ja teille sopimattomat voiteluöljyt muodostavat paljon sakkaa, mikä puolestaan 9

12 Oikea voitelu tukkii sihdin ja voiteluöljyputket, josta on seurauksena laakerien kuumeneminen. Jos auto on uusi on kampikammio tyhjennettävä joka 80 peninkulman ajon jälkeen ja sitten joka lb'o:nen peninkulman jälkeen kesällä ja joka 80:nen peninkulman jälkeen talvella. Kuorma-autoja on tyhjennettävä joka 80:nen penink. jälkeen niin kesällä kuin talvellakin. Muutamia neuvoja kampikammion tyhjentämisestä. On paljon helpompaa tyhjentää kampikammio kuin yleensä luullaan. Tyhjentäkää kampikammio moottorin ollessa lämpöisenä, jolloin voiteluöljy on ohutta sekä hyvin sekaantunutta mahdolliseen veteen ja pohjasakkaan. Näin tehtäessä saadaan kampikammio mahdollisimman puhtaaksi, avaamatta kampikammiota. Uutta moottoria tyhjennetään ssn ajettua ensimäiset 80 peninkulmaa ja otetaan tällöin myöskin siivilä puhdistusta varten ulos, uusissa moottoreissa kun aina on enemmän epäpuhtauksia. Sen jälkeen tarvitsee siivilää puh- Kampikammio on tyhjennettävä annettujen ohjei> den mukaisesti. Se vaatii vain parisen minuuttia. distaa vain joka 400: n peninkulman jälkeen. Älkää milloinkaan huuhtoko paloöljyllä! Iyiiaksi ohentuneen voiteluöljyn poistaminen on yksi tärkeimpiä syitä, jonka vuoksi voiteluöljy säiliö on tyhjennet tävä. Voiteluöljyyn joutunutta paloöljyä ei aina kokonaan 10

13 Oikea voitelu voida poistaa, johtuen tämä voitelujärjestelmän rakenteesta, ja laimentaa säiliöön jäänyt paloöljy näinollen uudenkin voiteluöljyn. Toisinaan aiheuttaa paloöljy voiteluöljypumpun imutoiminnan keskeytymiseen ja ellei silloin tiedetä, miten pumppu on saatava toimimaan ennen moottorin käyntiinpanoa, on melkein todennäköistä, että moottori vikaantuu ennenkuin voiteluöljy alkaa kiertää. Älkää huuhtoko paloöljyllä, vaara on liiaksi suuri. Jos ehdottomasti on huuhdottava, niin käyttäkää mieluummin tuoretta voiteluöljyä huuhteluun. Vähentäkää laimennusta! Voiteluöljyn ohenemista kampilaatikossa voidaan vält tää pääasiallisesti seuraavilla toimeenpiteillä: asettamalla kaasuttaja oikeata kaasusekoitusta varten, käyttämällä oikein kaasuttajan ilmansäätöventtiiliä moottoria käyntiin pantaessa sekä peittämällä lauhduttajaa osittain talvisaikaan. Voiteluöljyspaine. Käyttäkää talvella jäähdyttäjän suojusta. Useimmat autot ovat varustetut painemittarilla, mikä osoittaa kiertävän voiteluöljyn painetta. Niin kauan kuin painemittari näyttää painetta moottorin ollessa käynnissä, on moottori tarpeeksi voideltu. Paineen suuruus ei ole määräävä, pääasia on, että paineenmittari yleensä osoittaa painetta. Paine on suurempi voiteluöljyn ollessa kylmää tafti moottoria käyntiinpantaessa. Paine laskee voitelu-öljyn lämmitessä, moottorin hiljentäessä vauhtia tahi kun voiteluöljy on laimentunut. Kuluneet laakerit vähentävät myöskin 11

14 Oikea voitelu voiteluöljyn painetta siinä tapauksessa, jolloin käytetään paine- tahi täyspaine-voitelua. Ellei painemittari näytä painetta, on moottoripysäytettävä jaetsiä vika. Kts. vikojenetsintä-taulukkoa sivulla 36. Voiteluöljy-menekin ollessa suhteettoman suuri, sytytysneulojen nokiintuessa, pakokaasujen kärytessä ja hiilikarstan muodostuessa siitä huolimatta, että moottori on hyvässä kunnos- Ellei painemittari näytä pai= netta, on moottori pysähdeu tävä ja tarkastettava sa saaclaan yleensä parempia tuloksia mitkä. ~..., fi,. seikat tämän aiheuttavat. vähentämällä voiteluoljy-pametta. On kuitenkin varminta antaa jonkun korjauspajan huoleksi tarkastaa voitelulaitteet. Painevoitelu-järjestelmällä varustetuissa autoissa aiheuttavat kuluneet laakerit voiteluöljyn pumppausta ja voidaan tätä välttää vain tarkistamalla tahi muuttamalla uudet laakerit. Älkää käyttäkö moottoreissa! Mikään voiteluöijy ei voi korvata poiskulunutta metallia. Mikään voiteluöljy ei voi tiivistää mäntäkammin renkaita, jos nämä eivät täytä uurteitansa. Tällaisissa olosuhteissa ei edes paksuinkaan voiteluöljy voi tiivistää ja estää pakokaasujen tahi puristetun polttoainesekoituksen tunkeutumista silinterimännän ohi. Ainoa, mikä tällaisissa tapauksissa on tehtävä, on hioa tahi porata uudelleen silinterit sekä muuttaa renkaat ja mäntäkannut ylisuuruutta. Senjälkeen käyttäkää oikeata Gargoyle MobiloiHa oikealla tavalla. paksuja voiteluöljyjä kuluneissa Mikään voiteluöljy ei voi tiivis* m 12

15 Vaihdelaatikon ja tasauspyörästön (differentiaalin) oikea voitelu. Vaihdelaatikko ja tasauspyörästö ovat sijoitetut vaunun alaosaan, eivätkä tästä syystä saa samaa huolenpitoa osakseen kuin moottori, vaikkakin ovat aivan yhtä tärkeitä automobiilin käyntivarmuudelle. Mainitut koneenosat eivät vaadi erittäin suurta huolenpitoa, mutta laiminlyönti aiheuttaa varmastikin ikävyyksiä ja kalliita korjauksia. Vaihdelaatikon tarkoitus on lisätä moottorin työtehoa, voittaa huonon tien aiheuttamat vaikeudet sekä helpottaa liikkeellelähtöä. Muuttamatta moottorin kulkusuuntaa, Vaihdelaatikko varusteltuna n. s. porttikytkennällä kolmelle nopeudelle. 13

16 Oikea voitelu voidaan sen avulla ajaa vaunua taaksepäin. Kaikki nämä seikat ovat mahdolliset suorittaa, käyttämällä erilaisia hammasvaihde-yhdistelmiä. Hammas- ja tasauspyörästö (differentiali) siirtävät moottorin suorittaman työn takapyöriin samalla tasoittaen näiden pyörintänopeutta, esim. käänteissä. Ivisätessänne moottorin vauhtia nousussa, olette tuskin ajatelleet, että moottorin kehittämä koko voima siirtyy muutamiin hammaspyöriin, ollen kukin hammas kuormitettuna noin 500 kg:lla. Jokainen tien epätasaisuus lisää tätä kuormitusta ja kuitenkin tulee vaihdelaatikon ham- Nykyaikainen taka'akseli osoittaen oikeata voiteluöljykorkeutta tasauspyörästössä maspyörien sekä taka-akselin kestää tämä korkea puristus suurella nopeudella, aiheuttamatta kulumista ja räminää. Kuten moottorissakin, on vaihdelaatikon ja tasauspyörästön jokainen osa sopivalla tavalla voiteluöljykerroksella suojeltava suuren puristuksen aiheuttamalta kulumiselta. Voiteluöljyn syötön tulee olla tasaisen ja voiteluöljyn vapaan kaikista epäpuhtauksista, mitkä voisivat vahingoittaa hienoksi kiilloitettuja hammaspyöriä sekä kuulaja rulla-laakereita. Hammaspyörä-akselit ja laakerit ovat öljytiiviin kotelon suojelemina ja toimivat n.s. öljykylvyssä, minkä pinta 14

17 Oikea voitelu ei saa nousta korkeammalle kuin yksi kolmannes hammaspyörän halkaisijasta. Suuren kulumisen estämiseksi vaaditaan suhteellisen paksu ja erityisillä ominaisuuksilla varustettu voiteluöljy. Sen tulee koko ajan peittää, suojella ja seurata hammaspyöriä, jotka nostavat voiteluöljyn laakereihin. Vaihdelaatikon ja taka-akselien rakenne on sangen vaihteleva. Muutamat mallit vaativat helposti valuvan voiteluöljyn, joka leviää kaikkiin laakereihin ja ovat varustetut laitteilla, jotka tekevät mahdolliseksi tarkastaa voiteluöljyn määrää laatikossa. Toiset mallit vaativat puolipaksua voiteluöljyä, joka epätiiviistä kotelosta ei voisi vuotaa ulos. Vacuum Oil Company'n automobiili-insinöörit ovat tarkoin määritelleet kaikki erilaiset rakenteet ja näiden suosittelemat voiteluöljy-merkit löytyvät niissä taulukoissa, jotka alkavat sivulla 42. Välttäkää sopimattoman voiteluöljyn käyttämistä. Sellainen ehkä ei tunkeudu jokaiseen laakeriin tahi sulkee se jonkun tärkeän öljykanavan, jolloin seurauksena on nopea kuluminen. Saattaa myöskin tapahtua, että voiteluöljy valuu ulos taka-akselin suojuksesta jarruhihnoihin. 15

18 Kardaanivaunun voitelu. LIIANKIN usein ajatellaan, että vain moottori vaatii oikean voitelun. Usein unohdetaan voimansiirtolaitteiden tärkeimmät osat, puhumattakaan kardaanivaunun monista muista kohdista, joidenka voitelu on hyvinkin tärkeätä, jotta ajelu tuottaisi huvia, aikaansaamatta kulumista ja räminää. Vaihdelaatikko ja tasauspyörästö (differentiaali). Kaatakaa voiteluöljyä sille tasolle kuin Teidän autonne ohjekirjasessa ilmoitetaan ja lisätkää voiteluöljyä joka 160:nes peninkulma. Jos tuollaista ohjekirjasta ei löydy, poistetaan voiteluöljyn pintakorkeutta osoittavan putken tulppa ja vaihdelaatikkoon kaadetaan voiteluöljyä, kunnes sitä alkaa valua putkesta ulos. Ellei tuollaista tarkistustulppaa löytyisi, täytetään vaihdelaatikko vaihdeakselin tasalle, jos tämä on pääakselin alapuolella. Jos molemmat akselit ovat samalla tasolla on voiteluöljyä käytettävä akseliin asti. Tasauspyörästön suojuskoteloon kaadetaan voiteluöljyä, kunnes sitä valuu ulos tarkistusaukosta. Älkää milloinkaan täyttäkö liian korkealle, sillä se aiheuttaa vuotoa ja tuhlausta samalla kun voiteluöljy voi kulkeutua tasauspyörästöstä jarrutuslaitteisiin ja aikaansaada näitten luistamista. Uusissa autoissa ovat vaihdelaatikko ja tasauspyörästö tyhjennettävät ja puhdistettavat Täytettäessä avataan tulppa (a) samoin tulppa (b), Tasauspyörästössä on oikea voiteluöljyn' korkeus, kun voiteluöljyä alkaa valua ulos aukosta (b). Tasauspyörästö tyhjennetään aukon (c) kautta. paloöljyllä ensimmäisten 80 peninkulman a]on jälkeen ja sitten kahdesti vuodessa. Jos tämä laiminlyödään, tulee voiteluöljyyn varomattomasta vaihdepyörästön käyttämisestä aiheutunutta metallijauhetta sekä 16

19 Oikea voitelu ilmasta kerääntynyttä kosteutta. Tällainen voiteluöljy kuluttaa ehdottomasti hammaspyöriä ja laakeripintoja. Ohjauslaite. Kulunut ohjaustangon kierre ja siihen vastaava hampaisto saattaa etupyörät lepattamaan, tehden samalla ohjauksen vaikeaksi ja epävarmaksi. Ohjaustangon alapäässä olevan kierteen hankauspintaa kulutetaan etenkin silloin, kuin ohjaustankoa väännetään vaunun seistessä paikallaan. Ohjaustangon kierre on voideltava käyttöohjeitten mukaan joka 160:nes peninkulma joko rasvalla tahi voiteluöljyllä. Ohjauspultit. Nämä saavat myötäänsä vastaanottaa huonon tien aiheuttamat kolahdukset, niiden päälle räiskyy vettä ja kuraa, mutta siitä huolimatta tulee niitten toimia yhdenmukaisesti ohjauspyörän kanssa. Suositeltaessa joko voiteluöljyä tahi konerasvaa, on voideltava säännöllisesti joka 40:nes peninkulma tahi useammin, jos ajetaan huonoilla Ohjauspultit vaativat runsaasti kiinteysrasvaa tahi voiteluöljyä. Seuratkaa tarkoin ohjeita! teillä. Voideltaessa on kohotettava etupyörää nostovivulla, jotta voiteluaine helpommin jakautuisi hankauspinnoille. Ohj ausnivelet. Näitä on aina voideltava kun ohjauspulttien voitelu tapahtuu. Tämä helpottaa ohjausta ja estää räminää. Pyörälaakerit. Etupyörien laakerit voidellaan rasvalla, jota niihin puristetaan pyöräakselin päässä olevalla napakapselilla. Täyttäkää napakapseli reunojaan myöten ja ruuvatkaa se taasen paikoilleen. Täten pakoitetaan laakerista ulos likaa ja soraa, mikä helposti voi tunkeutua laakereihin pyörien sisäpuolelta. Voidelkaa joka 400: das peninkulma, joka 800:das peninkulma ovat pyörät poistettavat puhdistusta varten ja täytettävät Gargoyle Mobillubricant rasvalla. 17

20 VieteripultH narisevat elleivät ne ole tarpeeh si voidellut. Oikea voitelu Takapyörien laakerit voidellaan automaattisesti tasauspyörästön säiliöstä rasvakupilla, tahi napakapselissa löytyvän aukon kautta. Molemmissa jälkimmäisissä tapauksissa on voitelun tapahduttava joka 400:das peninkulma. Kardaanisnivelet. Nämä voivat olla joko joustavaa mallia (fiiberiä) tahi kardaanimallia. Edellistä mallia ei tarvitse voidella, jälkimmäiselle suositellaan ensiluokkaista rasvaa tahi voiteluöljyä kestääkseen painetta ja keskipakoisvoimaa. Voidelkaa joka 160:nes peninkulma joko Gargoyle Mobillubricant tahi Gargoyle Mobiloil C voiteluaineilla. Jouset. Näiden voitelemisen tarkoituksena on estää ruostumista ja kitinää. Ellei löydy erityisiä voiteluvälineitä jousilehtien voitelua varten, ovat nämä avattavat joka 800:as peninkulma ja hyvin ohutteräisellä veitsellä on siveltävä Gargoyle Mobillubricant rasvaa. Jostaasen vieterit ovat varustetut voiteluko]eilla, ovat nämät täytettävät moottoriöljyllä joka 160:nes peninkulma. Jousipultit. Jos nämät ovat varustetut korkeapainerasvakupeilla, ovat nämä täytettävät joka 80:nes peninkulma Gargoyle Mobiloil CC rasvalla, kunnes voiteluainetta alkaa valua laakerista ulos. Tavalliset rasvakupit täytetään joka 20:nes peninkulma Gargoyle Mobillubricant rasvalla, puristamalla samalla jonkun verran rasvaa laakereihin. Jos voiteluöljy kulkee lanka-sydäntä myöten, tulee näitä joka 80:nes peninkulma täyttää; kesällä Gargoyle Mobiloil A ja talvella Gargoyle Mobiloil E voiteluöljyllä. Käytettäessä voitelu-painekuppeja, täytetään nämä pumpulla joka 20:nes peninkulma. Tavalliset voiteluöljykupit täytetään 10 a 12 pisaralla moottori-voiteluöljyä joka 20:nes peninkulma. 18

21 Miten määrätään oikea voitelu* öljy moottorille. OIKEAN voiteluöljyn valinta edellyttää automobiilimoottorien erikoistuntemusta sekä suurta teknillistä kokemusta, siis asioita, joita yleensä autonomistajalta ei voida vaatia. Vacuum Oil Company'n palveluksessa on suuri joukko kokeneita automobiili-insinöörejä, jotka laajojen tutkimusten ja kokeilujen perusteella tarkoin tuntevat, miten eri osat moottoreissa vaikuttavat sen toimintaan javoiteluun. Nämät insinöörit, amerikkalaiset, englantilaiset, ranskalaiset, saksalaiset y.m. laativat Vacuum Oil Company'n voiteluöljy suosittelutaulukot (Charts ofrecommendations), mitkä osoittavat eri moottorimerkeille oikean Gargoyle Mobiloil'in ja josta sivulla 28 esitetään erikoisluettelo. Jotta tällaiset voiteluöljy-suosittelut voitaisiin määritellä, tutkivat Vacuum Oil Company'n insinöörit kunkin moottorin rakenteen, ja erikoisuudet, mitkä ovat määräävinä moottorin voitelulle. Tutkiminen perustuu seuraaviin neljään ehtoihin: Koneen kuumeneminen käynnissä, voiteluöljyn peittokyky, hiilikarstan muodostumismahdollisuudet ja männän tiivistysrenkaitten tiivistys. 19

22 Oikea voitelu I. Koneen kuumeneminen käynnissä. Kaikki öljyt ohenevat kuumentuessaan: kuta korkeampi lämpötila, sitä ohuempaa on voiteluöljy. Muutamat voiteluöljyt ohenevat nopeammin, toiset taasen hitaammin. Voiteluöljyltä on vaadittava, että se ylläpitää metallisten liukupintojen välillä kestävän ja suojelevan öljykerroksen riippumatta moottorissa syntyvästä korkeasta lämpötilasta. Tästä seuraa, että on ehdottomasti tunnettava moottorin silinterin lämpösuhteet. Jos nämä tunnetaan ja eri voiteluöljyjen suhtautuminen lämmön muutoksiin, voidaan valita oikea voiteluöljy. Moottorin työlämpö riippuu siitä työstä, minkä moottori suorittaa. Automobiili-moottorien toiminta on vaihteleva, ne käyvät toisinaan ilman kuormitusta sekä seisautetaan joten lämpö näissä on enemmän alhainen. Traktorija lentokonemoottorit sitä vastoin ovat tasaisesti kuormitetut, käyvät harvoin ilman kuormitusta, joten niissä työlämpö on hyvinkin suuri. Työlämpö on ilmajäähdytetyissä moottoreissa suurempi kuin vesijäähdytetyissä, samoin termosifooni jäähdytetyissä moottoreissa suurempi Paine-voitelujärjestelmässä on kampikam* mion pohjalle asetettu pumppu ja sihti. kuin pumppujäähdytyslaitteilla varustetuilla. Moottorin nopeus, silinterin halkaisija ja venttiilien asettelu ovat tekijöitä, jotka suoraan vaikuttavat moottorin työlämpöön. Jos kaikki nämä seikat aiheuttavatkorkean työlämmön on suotavaa, että käytetään paksua voiteluöljyä sellaisilla ominaisuuksilla, jotta se korkeassa lämpötilassa toimisi tyydyttävästi. 20

23 Oikea voitelu Sellaista voiteluöljyä suositellaan, kuitenkin edellyttämällä, että jatkuva käytäntö osoittaa sen helposti leviävän kaikille liukupinnoille, että se ei muodosta koneen toiminnalle vahingollista hiilikarstaa ja että se tehokkaasti tiivistää männän renkaat. Jos sitävastoin tutkimus osoittaa ohuen tahi keskipaksun voiteluöljyn täyttävän ehdot, mitä tulee työlämpöön, suositellaan myöskin sellaista voiteluöljyä, edellyttäen, että sillä on sellaiset ominaisuudet, jotka vastaavat muita vaatimuksia s.t.s. voiteluöljyn peittokyky, moottorin herkkyys muodostaa hiilikarstaa sekä tiivistysrenkaitten tiivistyskyky. 11. Voiteluöljyn peittokyky. Kaikki voiteluöljyt eivät juokse yhtä helposti. Ohuet öljyt juoksevat esteettömästi ahtaissakin putkijohdoissa kun taas paksut voiteluöljyt vaativat laajempia johtoja. Ohuet voiteluöljyt jakautuvat helposti, kun taasen paksut voiteluöljyt sitä eivät tee ja jota muutamissa ' voitelutavoissa jatkuva voitelu vaatii. Olisi tietenkin väärin suositella jollekin moottorimerkille sellaista voiteluöljyä, joka ei laisinkaan voisi levitä eri hankauspinnoille. Yhtä väärin olisi suositella voiteluöljyä, jolta puuttuu ne ominaisuudet, joita erinäiset voitelujärjestelmät vaativat. Eri voiteluöljyjärjestelmien mahdollisuudet Jos roiskevoitelussa käytetään liian paksua voi levittää voiteluöljyä eri teluöljyä ' tenttaa epätasaisen 21

24 Oikea voitelu työsuhteissa ovat tutkittavat, ennenkuin voidaan valita oikea voiteluöljy. Nykyaikaisissa automobiilimoottoreissa käytetyt voitelujärjestelmät jaetaan viiteen eri ryhmään: roiskevoitelu, roiskevoitelu kiertovoitelun yhteydessä, yhdistetty paineja roiskevoitelu, painevoitelu sekä täys-painevoitelu. Roiskevoitelu vaatii helposti jakautuvan voiteluöljyn, jota mäntien kiertokanget lennättävät hienona suihkuna moottorin voideltaviin osiin. Ohuet ja keskipaksut voiteluöljyt soveltuvat parhaiten tässä tapauksessa. Painevoitelu-järjestelmässä voidaan käyttää paksuja voiteluöljyjä. Painevoitelun avulla voidaan paksukin voiteluöljy painaa hienona suihkuna koneen voideltaviin osiin. Paksut voiteluöljyt eivät niin helposti valu ulos laakereista. Kiertovoitelu-järjestelmässä käytetään samaa voiteluöljyä pitemmän ajan yhä uudelleen. Voiteluöljyyn sekaantuu männän tiivistysrenkaitten ohi valuvaa palamatonta bentsiiniä, pölyä, metallihiukkasia ja hiilikarstaa. Voiteluöljyllä ei ole mahdollisuutta puhdistautua kahden täyttämisen välillä, vaan huononee sen voitelukyky alati. On siis välttämätöntä, että kiertojärjestelmässä oleva voiteluöljy on kestävää ja että sillä, huolimatta pitkäaikaisesta käyttämisestä, on hyvä voiteluominaisuus. Paitsi edellämainituita voitelujärjestelmiä on olemassa joukko toisia takaa hyvän voiteluöljy suihkeen ja voitelun, riippumatta se voiteluöljyn paksuudesta. 22 rakenne ominaisuuksia, mitkä määräävät, käytetäänkö samaa tahi eri voiteluöljyä talvella ja

25 Oikea voitelu kesällä. Allaolevat seikat ovat tärkeimmät: 1. Voiteluöljy-pumfun rakenne ja asettelu. Voiteluöljy-pumppu, jolla on voimakas imu, kykenee kylmänäkin vuodenaikana kuljettamaan paksuakin voiteluöljyä. Vähemmän tehokas ja epäedullisemmin asetettu pumppu ei voi suorittaa tällaista työtä. Käyttämällä talvella helposti valuvaa voiteluöljyä, vältetään ne seuraukset, jotka johtuvat siitä, että voiteluöljy ei heti lähde liikkeelle moottorin alkaessa toimia. 2. Voiteluöljy-siivilän rakenne. Paksua voiteluöljyä käytettäessä on hienosilmäinen siivilä sopimaton. Sellainen siivilä vaatii alhaisessa Painevoitelujärjestelmä, missä pumppu on voiteluöljy'pinnan ylä' puolella ja pienellä imusihdillä voiteluöljy ssä. lämpötilassa helposti juoksevaa voiteluöljyä 3. V oiteluöljy-pumpussa ja sen putkijohdoissa niitten ollessa ulkoilman lämpöeroavaisuuksien vaikutusten alaisina, saattaa voiteluöljy helposti jäätyä. On siis välttämätöntä käyttää talvella voiteluöljyä, mikä kylmälläkin säällä pysyy helposti valuvana Hiilikarstan muodostamismahdollisuudet. Kaikki voiteluöljyt ja bentsiinilajit saattavat moottorin toimiessa muodostaa hiilikarstaa, mikä ei täydelleen voi poistua ulospuhallusputkien kautta. Tällaiset kerrostumat automobiilimoottoreissa johtuvatsuuremmaksi osaksi kaasuseoksen epätäydellisestä palamisesta. On siis erittäin tärkeätä asettaa kaasuttaja oikein käyttää mahdollisimman puhdasta bentsiiniä. 23 ja

26 Oikea voitelu Hiilikarstan muodostumiseen polttokammiossa voiteluöljyn kemiallisen hajautumisen johdosta vaikuttavat seuraavat seikat: 1. Voiteluöljyn ominaisuudet. Joukko voiteluöljyjä palavat täydellisesti, toiset muodostavat palaessaan kumintapaista sitkeätä ainetta, mutta löytyy sellaisiakin, joiden palamistuloksena ovat suuret jou- Huono bentsiini ja sopimaton voiteluöljy edistävät hiilikarstan muodostumista. kot koksimaista, kovaa ja kuivaa hiilikarstaa. 2. Voiteluöljyn viskositeetti eli joustavuus. Paksut voiteluöljyt muodostavat yleensä enemmän hiilikarstaa kuin ohuemmat. 3. Moottorin työläinpä. Yhteistä kaikille voiteluöljyille on niiden ominaisuus määrätyssä lämpötilassa muodostaa hiilikarstaa. Tämän lämpötilan yläpuolella palaa muodostunut hiilikarsta kun taasen sen alapuolella hiilikarstan muodostuminen tapahtuu hitaammin. 4. Voiteluöljyä tunkeutuu polttokammioon. Kuta enemmän voiteluöljyä joutuu polttokammioon, sitä enemmän muodostuu hiilikarstaa. Voiteluöljymäärä on suuresti riippuvainen moottorin rakenteesta sekä käyttötavasta. Ennenkuin oikeilla ominaisuuksilla valittu voiteluöljy valitaan, on ensinnäkin otettava selville, mitkä kohdat moottorissa saattavat aiheuttaa hiilikarsta-muodostumisia. Taipuvaisuus 24 Täysi teho saavutetaan siu loin kuin ei muodostu hiili* karstaa.

27 Oikea voitelu hiilikarstan syntymiseen moottoreissa määrätään seuraavalla tavalla: 1. Edistääkö moottorin toiminta hiilikarstan syntymistä? Traktori- ja lentokonemoottorit toimivat suurella ja jotakuinkin tasaisella kuormituksella. Näissä on lämpömäärä siksi korkea, että mahdollisesti syntynyt hiilikarsta helposti palaa työntyen pakoaukosta ulos. Automobiilimoottoreissa on hiilikarstan syntyminen helpompaa, sillä nämä moottorit työskentelevät alhaisella ja vaihtelevalla kuormituksella. Yllämainitut seikat ovat otettavat huomioon oikeata voiteluöljyä valittaessa. 2. Onko moottorin rakenne sellainen, että liian suuri määrä voiteluöljyä voi tunkeutua männän tiivisty sr enkaitten ohi polttokammioon? Jos niin on laita, on käytettävä täydellisesti palavaa voiteluöljyä, mieluimmin ohutta tahi keskipaksua. 3. Onko moottorin rakenne sellainen, että pienikin määrä hiilikarstaa vaikuttaa sen käyttövarmuuteen? Jos hiilikarstaa esiintyy moottoreissa suurella puristuksella, on näillä taipuvaisuus jyskiä enemmän kuin keskinkertaisella tahi alhaisella puristuksella toimivat moottorit. Samoin on laita moottoreissa pienelläpolttokammiolla. Tällaisille moottorimalleille on siis suurimmalla tarkkuudella valittava oikea voiteluöljy. IV. Männänrenkaitten tiivistys. Eri voiteluöljyillä on vaihteleva kyky levitä sekä muodostaa katkeamaton öljykerros liukuvien pintojen välillä sekä tiivistää männän renkaat silinterin seinien suhteen. Nämä ominaisuudet ovat osittain riippuvaiset voi- Puristushäviön estämiseksi käyttäkää oikeata Gargoyle Mobiloil merkkiä. 25

28 Oikea voitelu teluöljyn "paksuudesta, mutta vielä enemmän sen muista ominaisuuksista. Mäntärenkaitten tehoisa tiivistäminen kaasuhäviön välttämiseksi on voiteluöljyn tärkeimpiä tehtäviä. Voiteluöljyltä on siis ehdottomasti vaadittava nämä erityiset ominaisuudet, jotta se voisi tehokkaasti tiivistää mäntärenkaita ylläpitäen tiiviin käynnin vaikeimmissakin lämpö- ja kuormitustapauksissa. Ennenkuin voiteluöljysuositus ratkaistaan, ovat ylläolevat seikat tarkoin tunnettavat. Vacuum Oil Company'n automobiili-insinöörit tarkastavat kaikki eri seikat, ennenkuin kullekin moottorille määrätään oikea voiteluöljy. 26

29 Moottoriviat ja niiden poistaminen SKURAAVILIyA sivuilla julkaistut taulukot ovat laaditut niin helppotajuisiksi kuin mahdollista, jotta moottorin käyttäjä hätätilassa itse kykenisi suorittamaan pienempiä korjauksia. Suurempia korjauksia kehoitamme jättämään ammattimiehen suoritettaviksi. Moottorin tasainen käynti riippuu etupäässä seuraavista neljästä seikasta: 1. Säännöllinen sytytys. 2. Keskeytymätön bentsiininsyöttö. 3. Keskeytymätön voiteluöljyn kulku. 4. Hyvä puristus. Jos joku vioista 1, 2 ja 3 esiintyy, on mahdotonta panna moottori käyntiin tahi myöskin moottori pysähtyy äkkiä. Puristushäviö aiheuttaa moottorissa voimanhäviötä, vai keuttaen myöskin käyntiinpanoa. Ellei moottori tahdo lähteä liikkeelle tahi äkkiä pysähtyy, ei pidä ilman muuta purkaa moottoria, vaan ensiksi tarkastettava, johtuneeko vika sytytyslaitteista tahi bentsiininsyötösten keskeytymisestä. Seuratkaa niitä neuvoja, joita seuraavilla sivuilla annetaan sytytys- ja bentsiininsyöttölaitteista. Täten löydätte helposti ne viat, jotka, kuten edellä mainittiin, aiheuttavat epäsäännöllisyyksiä moottorin käynnissä. Moottorin epätasainen käynti tahi virheellinen sytytys voidaan helposti huomata pakokaasujen purkauksista, johtuen se sopimattomasta polttoaineen ilmasekoituksesta, virheellisestä sytytyksestä tahi huonosta puristuksesta. Virheellisesti toimiva silinteri löydetään siten, että sytytysnastat vuoronperään lyhytsuljetaan moottorin käydessä. Jos koe suoritetaan sillä silinterillä mikä ei toimi, ei moottorin nopeudessa tapahdu mitään muutosta eikä pakokaasujen äänestä voi päättää muutoksen tapahtuneen. Tarkastakaa sytytysnastoja ja seuratkaa jokaisen virheellisesti toimivan silinterin puristustoimintaa. Yleensä kehoitamme noudattamaan seuraavia vikojen etsintä taulukoita. 27 on

30 Irroittakaa Nämä Tämä Katsokaa, Katsokaa Poistakaa Tarkastakaa Oikea voitelu Moottoriviat ja niiden poistaminen. Sytytysjärjestelmä. Kohdat 1 ja 2 osoittavat mitä on tehtävä, jos järjestelmä ei toimi. Seuraavat kohdat osoittavat näiden vikojen todeuperäiset syyt. 1. Virrankatkaisija. että virta on nääiräpi 2. Sytytystulpat. kaapelit ja pitäkää niitä noiiin 5 mm etäisyydellä sytytystulpista, samalla kun moottoria kierretään! Jos tällöin esiintyy säännöllisiä ja selviä kipinöitä, voidaan tästä päättää, että järjestelmä on kunnossa! 3. Sytytystulpat. voivat olla joko likaiset tahi viallisia. Puhdistakaa ne tahi muuttakaa uudet! Asettakaa sytytystulppien navat siten, että välimatka niiden välillä on noin 1 mm. 4. Sähkökaapelit. että nämä eivät ole poikki ja että kaikki kaapelikengät ovat puhtaat ja hyvin kiristetyt pattereiden ja virranjakajan napoihin! Tarkastakaa myös kaapelien eristystä, jos se on kulunut tahi voiteluöljyn pilaama, jolloin kaapeli vuotaa. 5. Magneetin virrankatkaisijan (platinakärjet) vasarat. Jos nämä ovat kuopalliset tahi mustat, tulee niitä hienolla viilalla tasoittaa. Jos ne yhä uudelleen mustuvat, asetetaan uudet platinakärjet (vasarat). Kondensaattoria on tarkastettava! 6. Platinavasaran.varsi ja jousi. näitten toimintaa, kun moottoria kierretään ilman sytytystä. Vasaran platinakärkien tulee saada hyvä kosketus keskenään ja sitten erota \(> mm. toisistaan. 7. Vastus. Tarkastakaa onko vastuslanka poikkinaiuen! 8. Virranjakajan kotelo. tämä ja puhdistakaa se bentsiinillä sisä- ja ulkopuolelta! Asettakaa se taasen paikoilleen ja katsokaa tarkoin, ettei mitään vietereitä tahi nuppeja puutu tahi ole epäkunnossa virranjakajassa! 9. Induktiokela. on voinut lian takia joutua lyhytsulkuun. Pitäkää se puhtaana! 28

31 Oikea voitelu 29

32 Avatkaa Poistakaa Irroittakaa Se Oikea voitelu Moottoriviat ja niiden poistaminen. Bentsiinij ärjestelmä. Järjestelmää tarkastettaessa on ensinnäkin katsottava, löytyykö bentsiiniä säiliössä, senj aikeen tarkastetaan kaasuttaja kohdan 1 mukaan. Seuraavat kohdat osoittavat syyt mahdollisiin vikoihin. 1. Kaasuttaja. pohjahana tahi irroittakaa imutulppa tahi kaasuttajan bentsiiniputki. Jos bentsiiniä virtaa ulos täytenä suihkuna on järjestelmän yläosa kunnossa. Laskekaa ulos vesi ja roskat kaasuttajasta! Puhdistakaa kaasuttajan pohjahana teräslangalla! 2. Kaasuttajan bentsiinisiivilä, vakuumisäiliö, bentsiinisäiliö tahi bentsiinijohto voivat olla tukossa. Poistakaa siivilät ja puhdistakaa nämät! 3. Bentsiiniputki voi olla tukossa. Irroittakaa putki kummastakin päästä ja puhdistakaa se puhtaaksi kiinnittämällä pumppu kaasuttajan puoleiseen putken päähän! 4. Vakuumisäiliö. tulppa vakuumisäiliön yläosasta ja täyttäkää se senjälkeen bentsiinillä! Jos moottori pysähtyy kun tämä bentsiini on lopussa, on seurattava allaolevia neuvoja. 5. Imuputki vakuumisäiliöstä moottorin imu johtoon voi olla irrallaan. Irstaaksenne ilmanvuotoa, käyttäkää yhdistyskohtien tiivistämiseksi shellakkaa tahi suopaa! 6. Kaasuttaja vuotaa yli. Jos bentsiiniä lakkaamatta tippuu kaasuttajasta, saattaa tämä johtua siitä, että kaasuttajan neulaventtiili on lian tukkima tahi koho vuotaa. Tyhjentäkää kaasuttaja ja puhdistakaa bentsiinisiivilä! Poistakaa neulaventtiilin kotelo ja vetäkää neula ylös tahi painakaa se alas, jotta kaasuttaja alkaa runsaasti vuotaa yli! Vääntäkää neulaventtiiliä pienemmälle! Jos kaasuttaja moottorin seisahduttua alkaa valua yli, lukekaa kohdat 7, 8 ja 9! 7. Ilmaputki vakuumisäiliössä on tukossa. Puhdistakaa tämä! 8. Vakuumisäiliön koho vuotaa. imuputki moottorin imujohdosta ja tukkikaa reikä! Ajakaa sitten korjauspajalle täytettyänne bentsiiniä vakuumisäiliöön täyttöaukosta! 9, Kaasuttajan ilmansäätö-venttiili on kiinni. on tarkastettava. Ei pidä muuttaa kaasuttajan asentoa, jos se aikaisemmin on toiminut tyydyttävästi! Lukekaa ohjekirjaanne! 30

33 Oikea voitelu 31

34 Venttiilit Tarkastakaa, Katsokaa, Kuulkaa, Oikea voitelu Moottoriviat ja niiden poistaminen. Puristushäviö. Saadaksenne selville, mitkä silinterit ovat epäkunnossa, avataan kaikki n.s. ryyppyhanat tahi poistetaan kaikki sytytystulpat. Koettakaa puristusta yhdessä silinterissä kerrallaan, sulkemalla ryyppyhana tahi asettamalla sytytystulppa paikoilleen ja kiertämällä käsin moottoria! 1. Venttiilinokat ovat asetetut virheellisesti. Katsokaa, että nokat ovat vapaat venttiilien ollessa suljetut! Asettakaa välimatka tämän kirjasen kahden lehden vahvuiseksi, ellei sitävarten ole erikoista tarkistus mittalevyä! 2. Venttiilit voivat olla hiilikarstan peitossa tahi voivat olla vialliset. ovat hiottavat paikoilleen! Jos ne ovat vinot, asetetaan uudet tilalle. 3. Venttiilipuskimet ovat tarttuneet kiinni. Puhdistakaa ne denaturoidulla spriillä tahi paloöljyllä! Jos venttiilitangot ovat taipuneet, ovat viudet venttiilit asetettavat tilalle. 4. Venttiilijouset ovat liiaksi veltot tahi katkenneet. Katsokaa, onko venttiileissä velttoja tahi katkenneita jousia! Jos niitä löytyy, muuttakaa uudet jouset! 5. Sytytystulpat vuotavat. josko tulpat viheltävät tahi kaatakaa sytytystulpille vähän voiteluöljyä ja katsokaa, näkyykö ilmakuplia! Tiivistäkää tahi asettakaa uudet tulpat käyttäen uutta tiivistettä! 6. Voiteluöljy on liiaksi laimennettua tahi laadultaan sopimatonta. käykö kone vaikeasti sen ollessa lämpöisen ja jos puristus on huono kaikilla silintereillä! Tyhjentäkää voiteluöljy ja käyttäkää oikeata merkkiä Gargoyle Mobiloil öljyä! 7. Männänrenkaat ja silinterit ovat kuluneet. Moottori käryää voiteluöljyn täyttöaukosta tahi ilmaputkesta! Puristushäviön kuulee, jos moottoria ajetaan hiljaa kuormitettuna, tahi jos sitä käsin kierretään. 8. Silinterikannen tiiyistyslevy vuotaa, tahi ovat kaasut puhaltaneet sen pois. onko sytytystulppien navoissa vettä ja tarkastakaa, vuotaako silinterin kansi. Asettakaa uusi tiivistys ja kiristäkää hyvin pultit! 32

35 Oikea voitelu 33

36 Voiteluöljy L,iian Asettakaa Katsokaa Puhdistakaa Kiristäkää Tarkastakaa Asettakaa Oikea voitelu Moottoriviat ja niiden poistaminen. Jäähdytysj ärjestelmä. Jos moottori liiaksi kuumenee, on syy useimmiten etsittävä jäähdytysjärjestelmästä, mutta voi se johtua muistakin seikoista. 1. Jäähdyttäjä on tyhjä, tahi vettä on liian vähän siinä tapauksessa, että käytetään termosifoni- järjestelmää. LÄsätkää vettä! 2. Jäähdyttäjä on tukkeentunut. jäähdyttäjä soodaliuoksella: 0,5 kg. soodaa neljään litraan vettä! Käyttäkää tätä liuosta yksi päivä jäähdyttäjässä! Huuhtokaa senjälkeen puhtaalla vedellä! 3. Letkuyhdistykset voivat olla viallisia. johdot kerran vuodessa! uudet 4. Vesipumppu on epäkunnossa. jäähdyttäjän täyttöaukkoon, jos vesi kiertää moottorin käydessä tyhjiltään ja veden ollessa kohtalaisesti lämmintä! 5. Tuulettajan vetohihna luistaa. vetohihnaa, tahi muuttakaa uusi! Voidelkaa tuulettajan laakeria! 6. Voiteluöljy. on lopussa, hyvin ohennettua tahi sopimatonta laadultaan! lisätkää enemmän voiteluöljyä tahi tyhjentäkää kampikarnmio ja täyttäkää se uudelleen oikealla Gargoyle Mobiloil merkillä! 7. Sytytys on liian myöhäinen. sytytys aikaisemmaksi ja tarkastakaa, että virranjakaja toimii ohjaustangossa olevan sytytyssäätäjän mukaisesti säätäjää liikutettaessa! 8. Kaasuttajan asetus. laimea tahi liian voimakas kaasusekoitus voi aiheuttaa moottorin liikakuumeuemisen. Älkää muuttako kaasuttajan asemaa, jos se aikaisemmin on toiminut tyydyttävästi! Kääntykää ammattimiehen puoleen! 9. Äänenvaimentaja on tukossa. takaa äänenvaimentaja! ja puhdis 34

37 Oikea voitelu 35

38 Lisätkää Tämä Ottakaa Täyttäkää Tämä Tämä Oikea voitelu Moottoriviat ja niiden poistaminen. Voiteluj ärjeste lma. Jos jostakin syystä voiteluöljy ei kierrä, voi tästä johtua vakavia seurauksia, ellei vikaa heti poisteta. Ellei voiteluöljyn-painemittari osoita mitään painetta, tahi ellei tarkistuslasissa näy voiteluöljyä, pysähtäkää moottori ja seuratkaa allaolevia neuvoja! 1. Voiteluöljyn puute. kampikamniioon päivittäin tarpeellinen määrä oikeata Gargoyle Mobiloil-merkkiä! Tarkastakaa usein voiteluöljy-indikaattoria, että se liikkuu vapaasti! Lähtekää liikkeelle vain täydellä voiteluöljy-säiliöllä! 2. Voitelu öljy-pumppu ei toimi. pumppu pumppukammion voitelu öljy-aukon tahi irroitetun voiteluöljy-putken kautta! Vika johtuu tavallisesti siitä, että on ajettu liian vähäisellä voiteluöljy-määrällä tahi kampikammiota on huuhdottu bentsiinillä tahi paloöljyllä, josta jo aikaisemmin on varoitettu. 3. Pumpun putkiyhdistykset ovat irtonaiset. voi aiheuttaa, ettei pumppu ime. Käyttäkää tiivistämiseen shellakkaa tahi suopaa! 4. Voiteluöljysiivilä tukkeutunut. ulos siivilä ja puhdistakaa tämä! Katsokaa, että kaikki putkiyhdistykset ovat tiiviit! 5. Vettä kampikammiossa. voi johtua silinteritiivisteen vuodosta tahi että ilman kosteus lyö alas kampikammioon kylmällä säällä ajettaessa. Seurauksena on, että pumpun imujohto tukkeentuu, että pumppu vikaantuu tahi muodostuu sakkaa, mikä tukkii siivilän ja voitelu öljy-putket. Tyhjentäkää säännöllisesti kampikammio ja käyttäkää jäähdyttäjän päällä suojustinta. 6. Voiteluöljy-pumpun käyttölaite. on mahdollisesti epäkunnossa ja on sentähden korjattava. 7. Voiteluöljy-pumpun jouset ovat katkenneet. Muuttakaa uudet jouset! 8. Epänormaali paine voitelu-järjestelmässä osoittaa, että voiteluöljy on kylmää, tahi että voitelu-öljy kanavat ovat tukossa. Käyttäkää moottoria hiljaa myöhäisellä sytytyksellä, kunnes se lämpiää! Antakaa tarkastaa ja puhdistaa voitelu-järjestelmä! 9. Matala voiteluöljy-paine järjestelmässä aiheutuu vähäisestä voiteluöljymäärästä, kovin ohennetusta voiteluöljystä tahi väljistä laakereista. Lisätkää uutta voiteluöljyä ja kiristäkää väljiä laakereita! 36

39 Oikea voitelu 37

40 Puhdistakaa Valo Tarkastakaa Yhdistäkää Kiristäkää Poistakaa Oikea voitelu Moottoriviat ja niiden poistaminen. Käyntiinpanolaite. Joko sähköteknilliset tahi mekaaniset viat voivat estää käyntiinpano-moottorin saattamasta auton-moottoiia toimimaan. Jos käyntiinpano-moottori kiertää auton-moottoria hyvin hitaasti ja sitten pysähtyy, tahi jos kuullaan, että käyntiinpanolaitteet toimivat, mutta että auton-moottori ei ota pyöriäkseen, johtuu tämä melkein aina sähköteknillisistä syistä. Vikojen mahdolliset syyt esitetään alempana. Tarkastakaa aina, että vaihteet ovat vapaat kun käytätte sähkökäyntiinpanolaitetta! Katsokaa, että kytkin on vapaa, kun käyntiinpanolaitetta käytetään! 1. Sähköpatleri on loppuuni, ui mml. heikkenee tahi sammuu, kun kftynthnpanolaitteen nappulaa painetaan alas. Antakaa ladata uudelleen patteri ja tarkastakaa, jos jotkut kammiot ovat tyhjät! 2. Sähköpattcrin johdot ovat irtonaiset tahi haponsytivyttämät. Poistakaa ne ja puhdistakaa, ne ammoniakilla! Voidelkaa ne sitten rasvalla tahi vaseliinilla ja kiinnittäkää ne huolellisesti!!{. Maajohto on irti. ja kiinnittäkää se kunnollisesti! 4. Käyntiinpano-koskettinien johdot ovat irtonaiset. 5. Johdot poikklnaisia tahi huono eristys. vaadittaessa asettakaa uudet johdot! niitä! näinä tarkoin ja 6. Käyntiinpano-kosketin on epäkunnossa. joko ruuvimeisselillä tahi kuparijohdolla koskettimen kaksi johtoa, käyntiinpanolaitteen nappulan ollessa alaspainettuna! 7. Moottorig-eneraattori tahi käyntiinpanomoottori. harjojen suojustin ja tarkastakaa viiran kokoojaa (kommutaattori)! Jos tämä on musta, puhdistetaan se santapaperilla N:o 00. Ei missään tapauksessa saa käyttää mirkelikangasta! Koettakaa, onko harjoilla hyvä kosketus virrankokoojan (kommutaattorin) kanssa! Virrankokoojan tulee olla niin kiilloitettu, että sillä on sinisenruskea väri. 8. Bcndix-laite on pikeentynyt tahi vieteri katkennut. Käyntiinpano-moottori pyörii ilman että se vetää auton moottoria. Puhdistakaa käyttöpyörät bentsiinillä! Älkää voidelko! Jos vieteri on katkennut, asettakaa uusi!!>. Käyntiinpano-hammaspyörä takertuu kiinni vauhtipyöriin hanunaskehään. Jos moottoria ei voida kiisin pyörittää, pankaa suurin vaihde päälle ja lykätkää autoa eteenpäin ilman sytytystä! Vaihde vapaaksi, ennenkuin käytätte sähkösytyt ystä! 10. Ilullakytkin. Käyntiinpano-moottori surisee tahi tarttuu toisinaan kiinni. Kytkimen rullat ovat kuluneita tahi katkenneet. Asettakaa uudet. 15

41 Oikea voitelu Y)

42 Vacuum Oil Company'n automobiiluinsinöörit kokoontuneina vuosikokoukseen laatimaan GARGOYLE MOBILOIL suosittelu* taulukot vuodelle 1925.

43 Mitenkä voiteluöljyn=suosittelutauhikot (Charts of Recommendations) laaditaan. VOI TEUJÖLJ YN-SUOS I TTEIyUTAULU KOT ovat bentsiinimoottorien voitelun laajan ja perinpohjaisen tutkimisen tuloksena. Tämän työn ovat Vacuum Oil Company'n insinöörit suorittaneet, ollen heidän tietopuolisen toimintansa tukena vuosia kestänyt käytännöllinen kokemus. Näiden insinöörien toiminta on keskitetty niille seuduille, missä autoteollisuus on suurin, jotta he alituisesti voisivat seurata tämän teollisuuden kehitystä. Autonrakentajat kysyvät usein Vacuum Oil Company'n insinöörien mieltä asioissa, jotka ovat auton voitelun kanssa yhteydessä. Insinöörit kokoavat sitäpaitsi tietoja kaikkien bentsiinimoottorien mittasuhteista ja rakenteesta, suorittaen usein yksityiskohtaisia kokeita, määrätäkseen jonkun rakenneerikoisuuden vaikutusta voiteluun. Jokaisen vuoden alussa kokoontuvat nämä insinöörit laatimaan voiteluöljy-suositukset eri bentsiinimoottori-merkeille. Jokaisen moottorin rakennetta harkitaan perinpohjaisesti, samoin niitä seikkoja, jotka vaikuttavat voiteluöljyn peittokykyyn, mäntärenkaitten tiivistykseen, moottorin taipuvaisuuteen muodostaa hiilikarstaa ja moottorin käynnin aikana suoritettujen kokeitten tuloksia tutkitaan tarkoin. Sitäpaitsi keskustellaan eri autoinsinöörien saavuttamista henkilökohtaisista kokemuksista eri Gargo}T le Mobiloil merkeillä. Kaiken yllämainitun perusteella määrätäänkullekin moottorimallille sille sopivin ja oikea Gargoyle Mobiloil merkki. Vacuum Oil Company'n voiteluöljy-suosittelutaulukko oli ensimmäinen laatuaan ja on yhä edelleenkin tarkin ja täydellisin taulukko. Te voitte senvuoksi ehdottomasti luottaa seuraavissa taulukoissa annettuihin suosituksiin. Täydellisen taulukon löydätte kaikilla Gargoyle Mobiloil merkkien jälleenmyyjillämme ympäri maan. y>seuraikaa suosiffeluiaulukoiia. 41

44 (muuthenk. 4/20 ~ ~ Arctic, A, 88,. Kuula* I tori A tori ~ 0 g Voiteluöljy*suosittelutaulukot (Charts ofrecommendations). Allaolevat taulukot osoittavat Suomessa esiintyvien henkilöautojen, kuormavaunujen, moottoripyörien ja traktorien voiteluöljy*merkkiä. Miten taulukkoja tulee käyttää: E merkitsee Gargoyle Mobiloil, B merkitsee Gargoyle Mobiloil B, Arctic ~ TT ~ A BB C ~ TT, CC CC, Mb merkitsee Gargoyle Mobillubricant. * osoittaa moottorin suorittavan itse voitelun. C, J i osoittaa, että kuorma vaunujen takapyörien sisäpuolisia käyttöä pyöriä voidellaan Gargoyle Mobiloil CC merkillä. Suositeltaessa eri voiteluöljy*merkkejä kesäs ja talvikautta varten, seura* taan talvisuositusta ulkolämmön ollessa alle 0 C. Voiteluöljy-suosittelutaulukot henkilö ja kuorma«autoille. Tämä taulukko osoittaa oikeata Gargoyle Mobiloil merkkiä moottorin, vaihdelaatikon ja tasauspyörästön voitelua varten vuosien Suo* messa esiintyville automalleille. Sähkövaunut. tahi rullalaakereilla varustettujen moottorilaa* kerien voitelua varten suositellaan ympäri vuoden Gargoyle Mobiloil CC. Rengasvoitelulaakereilla varustettujen moottorien laakereita voidellaan ym* pari vuoden Gargoyle Mobiloil A merkillä. Voiteluöljystiiviiden vaihdelaatikkojen ja tasauspyörien, sekä avonaisten ketjujen voiteluun suositellaan Gargoyle Mobiloil C merkkiä. Ei voiteluöljystiiviiden vaihdelaatikkojen voitelua varten suositellaan Gargoyle Mobiloil CC merkkiä. HENKIL JA KUORMA.AUTOMO BIILEJA 1925 H2l Moot«0.0 Moot. '0. 0 Moot. 0!. 0 Moot.i 0.0 Moot* Moot. o :0 * tori -* * V, * -* tori V, 1 - _c :cfl f jt rt. :ra tori -* :iq JS :nj ra 'O «'O «'O ~n -O % :0 :«_ST3 & m «1 J J -J &:<«._!_ g" :, :* J _ - 2 3a «JT3 3 TJ g S -JJ 3 rt 1 4* *ra m ra 4, "ra ra m *> ra <s ra.*; "«1 *! "ra " Adler 6/24, 9/30, 12/40, 18/60AACCAACCAA C C A A C C A A C c Adler 1, I'/-', 2, 3, 4-st. AACCAACCAACCAACCAACc Aga 6/20 : AA C C AA C C AA C C AAiC C AA C c American Six A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C c Anderson Are Arc C C Arc Arc C C Arc Arc C C Arc Arc C C Arc Arc C c Apollo 4/14, 10/40 A C CBBA C CBBA C CBBA C c A A! C C Arbenz BBA C CBBA C C Armstrong.Siddeley... BB A C C BB A C C BB A C C BB A C C BB A C c Audi 8/28, 14/50, 18/70.. AACCAACCAACCAACCAACc Audi 14/35, 1, 1 1 /-', 2t. AACCAACCAACCAACCAACc Austin 20 H. V BB A C CBBA C C BB A C C BB A C C BB A C c mallit) AACCAACCAACCAACCAACC (kuorma2'/2 t)... A A C C A A C C! (muut kuorma mallit) BB A C CBBA C CBBA C C BB A C C BB A' C C Austro.Daimler AD A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C 42

45 (muut (muut A A BB. A. A. Arc I :r5 i 3 1 A BB & _BB I ~ a j A _ Arc A.- _ B C C HENKILÖ. JA KUORMA.AUTÖMO BIILEJÄ Moot 0s Moot!0 0, :0 Moot :0. 0 Moot 0.0 Moot. 0 * ' * * tori tori "5 tori I * % tori S tori ts!7_ " T 2! 7* :rg --6 :nj -X :rg! ho *I :$ =0 «m =0 * :0 *«w S I& :* -3! "5 =«J -' "«g-.«js "S g* :«J5 T5 a S U "O S *5 3 _-3 I"v! *TJ 3 S "jj 13 3 j T3 3 :~J > :rt :< * * «:<* i! TS 3 >J 5 j > JS m *s -S >ts id h > h Kjh > h «H > h!k! h > h -< h > h Arc C C A Arc! C C A Arcl CC Austro«Daimler ADM.. A Austro.Fiat (henk.) A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C BB A CC CC (AFN 1, 5t.) ) A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C BB A CC CC (5 TNG 5 t.)bb) Arc CC CC BB Arc CC CC BB Arc'CC CC BB Arc CC CC BB Arc C C CC Bean (11 e H.V.).AACA C AAC C AAC CBBAC CBBACCCC (14 H.V.J.AA A C CBBA C C (kuorma).a A C C A A C C Bentley.BB A C C BB A C C BB A C C BB A C C BB A C C Benz 10/30, 11/40, 16/50..AACCAACCAACCAACCAACC. A Benz Söhne (Qaggenau).) A C C BB A CCCCBB A CC CC BcnzGaggenau, 3 en (233 t.).un (3 t.), 5 Kst.) ) A A C C BB A C C BB A C C BB A C C BB A CC CC ) C C _ Bergmann (3 '/ t. k. a.) A A A C CBBA CC Berliet (henk. auto).aaccaaccaaccaaccaacca A (kuorma auto) C C BB BB C C BB BB C C BB BB C C 8888 C C Bianchi.A C C (malli 20) A A (muut mallit) BB BB C C 8888 C C 8888 C C 8888 C C 8888 C C Blackburn.BB AAI C CBB A C CBB A C CBB A C CBB A Ci C.A ACCCCA ACCCC : _ Brennabor 6/20 A A 8/24.BB A CC CC BB ACCCC BB A CC CC BB A CC CC BB A CC CC Brockway ( a /4 t. k. a.)... Arc C C A Arc C! C (1-I'M. k. a.) ). A A C C A A C C A A C C ArcArc C C ArcArc CI C (5 t. k. a.)....aaca A C A A C. C AAC C A A C C AAICiC (muut mallit)..arciarc An C C ArcArc Cr C ArcArc C C ArcArc C! C ArcArc CI C Buchet.BB A CCCCBB A CCCCBB A CCCCBB A CCCCBB ACCCC Bugatti (4 8.A C C A A C C A Arc C C A Arc C C A Arc Cj & il.) A C... Buick. A Arc C C A Arc C C A Arc C C ArcArc C C ArcArc C C Biissing (40, 55, 80 H.V.) ) AACCAACCAACCAACCA Ai A CC Cadillac. A Arc C C A Arc CCAACC AACCAACC Case. ArciArci C C Arc Arc C C Arc Arc C C Arc Arc C C Arc Arc C Chalmers C. Arc C CAAC CAAC CaIaJC Chandler C. A larc C C A Arc C C A Arc C C ArcArc C C ArcArc C C ChenardC Walker (k. m.)bb )88, A ibbjbb BB A BB BB BB A BB BB 881 A BB BB BB ACCCC ChenardC Walker (k. a) )8888 C C 8888 C C 8888 C C 8888 C C 8888 C C C C ArcArc C C Arc Arc C Chevrolet (Superior) Arc Arc Cj (malli 490).... Arc C C Arc Arc C C (malli. F8)... Arc C C A Arc C C Chrysler.AACCAACC A A Citroen (10 H.V.).BBA A C CBBA C CBBA C CBBA C CBBA C C ( 5 H. V.).AAC CAAC CAAC CAAC C Cleveland. A A C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C Commerce. Arc Arc C C Arc Arc C C Arc Arc C C Arc Arc C C Arc Arc C C Crossley (14 H V.).AACA... CAAC C AAC C (muut mallit).bb A C CBBA C C BB A C CBBA C C BB A'C C.. Cyklonette.bBCBBCB B CC B CC Daag (kaikki mallit). A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C Daimler (12 H.V.) (engl.) ) Arc C C (16 H.V.).AA I A C C A Arc C C A Arc C C mallit)...aaccaaccaaccaaccaacca A Daimler (kuorma«autot)...aaca A CAAC CAAC C A A CC CC A A CC CC Darracq.BB 12/32 A C CBBA C C _J _.AA C C AA 15/40 A A C C Day.Elder (3 &6t. k. a.) ) AACCAACCAACCAACCAACCA A mallit) ) ArcArc C C ArcArc C C ArcArc C C ArcArc C C ArcArc C C De Dion Bouton.BBA A C CBBA C C BB AIC. C BB A C C BB' A C C Delage(6sil.)(4o/50H.V.) )AAAC A A! (muut mallit).bba A C C BB A C C BB A C! BB A C C BB A C C ) C C DelahayeOO, 12&15H.V.) A A A A C C A A C ; A A C C Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Company'n luotettava neuvo, nojautuen se asiantuntevien automobiilhinsinöörien tutkimuksiin.

46 (malli ('muut (muut (muut "ra!! BB BB BB BB BB BB A A B BB C. - BB _ - I _ HENKILÖ- JA KUORMA.AUTOMO BIILEJÄ Moot* 0.0 Moot* o,p Moot. o ;0 Moot* Moot* 0 :O 0!0 * -* -* -* tori 'y> tori tg tori to tori tg tori j* tg '% I '-5 1 f ' '" 'S "-g :O : J 3 "S :«JS "3 J J Tl g- JS "S :«:«:«;3 "S g- :( :t JS fl * ifl :rs >'ts rt :s >ts rt :ts ** * :5 W «4J "75 i<3 fli &* " Tfl n 0> "7«rt ffl w «9 I I Delahaye (muut mallit) BBj A C C BB A C C BB A! C C BB A C C BB A.. C C Delaunay=Belleville (12 H.V.) Delaunay (14/16 a 25,30 H.V.) Dixi 6/24, 13/39 6/24, 13/39 Dodge Bros Dort Durant (Four) Durant (Six) Oux S 17/50, R 17/ Diirkopp 8/30, 12/45 8/30, 12/45... Ego 4/14 Elite 12/40, 15/50, 18/70 18/96 urheilumalli.. Enfield.AHday Ensign Essex Fafnir 936 Farman Federal (malli X 2 ton) mallit)... Fiat Flint F. N. (malli 1300) 2200) (muut mallit)... Ford (henk, auto) Ford (kuorma auto)... F. W. D. (U. S. A. k. a.) Franklin BB A C C BB A C C BB A C C C C BBBC C BBBC C BBBc C A C C BB A C C BB A CC CC BB A CC CC A A CI C A Arc C C A Arc C C A Arc C C ArcArc C C ArcArci C C i Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C' C ArcArc C C ArcArc C C ArcArc C C IAACC A A C C AACCAACCAACCAACCAACC BB A C C BB A C C BB A C C BB A c C A Arc C _ C AACCAACCAACCAACCAACC A A C C A A C C BB A C C BB A CC CC A A CC CC \ A C! C _ 1-! BB A C CBBA CiCBBA C C A C CBBA C CBBA C CBBA C C A Arc CC A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C, C BBArc C C BBArc C C BB A CCiCCBB A CCCC 8888 * * * BB BBjBB * * BB A AC C AAC C AA C C AA C C ArcArc C C ArcArc C C ArcArc C C ArcArc C C ArcArc C C BBj A C CBBA C CBBA C CBBAC CBBA C C ArcArc C C ArcArc C C ArcArc C C A' A C C i A A C C A A C C A A C C I A C CBBA C CBBA C C Ej E CC E E *vcc EE CC E E * * * CC E E * CC EE!*!CEE*', CEE* CEE*iCEE* c AACCAACCAACCAACCAACC BBBB! C C 8888 C C 8888 C C 8888 C C A AI C C A A CCBBA C CBB A C C BB Freia 5/14 ACC CC AiA C C Fulmina (16/60 H.V.)... I mallit).. A C C BB A C C BB A CCCC A Arc Mb Mb Gardner AAC CAAJC CAAC Ca Arc CI C A Arc C C A A C C A Arc C A Arc 1 Garford(lV4-I'/2t.k. a.) C C A Arc C] C A Arc C C mallit).... AACCAACCAACCAACCAACC G. M. C (kuorma auto) B ACCBACCBACCBAC C ArcArc C C BB A BB A BB A A i BB! Grade Al ArcArc *I C ArcArc * C ArcArc * C ArcArc *! C Gray A Arc Hannomag 2 12 CC CC, I! Arc C C A Arc C C A Arc C C Hansa... 8/ A Arc cjc!, Hansa.Lloyd 1860 A. A C C A A C C A A C C A A CCCC A A CCCC. (2 t. k. a.) A A C C A A C C A A C C A A CC.CC A A CC'cC AIC Hassia CBBA C C ' A larcj C C _!._' '_ Helios. Hispano-Suiza (32 H.V.) BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB Hodgson A C CBBA C C. Horch 10/35, A C C BB A 18/50 C CBBA Ci C A Arc C C Horch 10/50 AjA c C A Arc C C A Hudson Super Six Arcj C C A Arc C C ArcArc C C ArcArc C C A Arc C C A Arcl C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C Hupmobile (4 sil.) (8 sil.) Itala (malli 61) i A Arc C C BB A CI C A C C BAC CBA CCB AiCjC _ j_ I ; 44 _

47 (Dikappa&Trikappa) (4-5 (16 (muut (muut "S ArcArc BBA BBA A BB i *i BB A A ArcArc A AABC A HENKIL JA KUORMA*AUTÖMO BIILEJÄ Moot 0 :0 Moot. 0 :0 Moot. 0 :0 Moot 0 :0 Moot 0 :0 -* -* * * tori tori "K tori "S tori ts tori «S ~* - ** - :ra :ra :ra - -* :ra _> Xi :ra h I X! v X *-* '-rt ** v I _ ra =0 : ra ra 'O n -O ra :0 >> ra «> > ra > ra ra «- a, :ra -2 7! :ra' "3 a :raj3'«3 -:ra-2"_ f- " :ra.2 "w s tj -e 3 53 I"3 ~2 3 a *_ "3 S:-. ; S 2 k -o 3 :ra ra:ra >-G ra="j >ts ra:ra>j3 ra ~ -"ra S is " 3 J* ""ra, "Is ra _j"ra «ra _IH>H_:H>rH~:H>H_;H>H-:H>c- - Kissel (amerik.) A AIC C A Arc C C A Arc C C A JArc' C C A Arc C C Krupp (11/ at.) A AC C t.) AACCAACCAACCAACCAACC Lancia (Lambda) A Arc CC C C A Arc C C A Arc C C AACCAACCAACCAACC Lancia (vanh. mallit) BBA C C Arc A C C... Liberty C C ArcArc C C ArcArc C C BBArc C C Lincoln AACCAACCAACCAACCAACC Lindcar C C BB A C C BB A Mb Mb BB A Mb Mb Locomobile A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C Lux (malli 5 P.) A Arc C C A Arc C C Arc Af A t A A Af Af L. W. D. (3 t. k. a.)... A M. A. N. 40/45,50/55 k.a A A C C A A C C A A C C A A CC C C A ACCCC Arc C C A A Mannesmann 5/20 A C C _ 4/16 AACC Mannesmann«Mulag(k.a.) C CBBA C CBBA C CBBACCCC (5 t. k. a.) AACC A Marmon AACCAACCAACCAACCAACC Mathis (mallig, 11 H-V.JBB BBA* C > ( GMIOH.V.) AA*C (muut mallit) BB A * CCBB A CCBB A * * ( CCBB A,* CCBB A * CC Maxwell A Arc C C A Arc C C A Arc c' C A Arc C C ArcArc C C Arc * * Maybach 22/70 A C A Arcj C A Arc * C A Arc * C A Arc * C Mercedes 15/70/100,24/100/ ' 140 lili BBA C C Arc C C A Arc C C A Arc C C A (luistimoottori) Arc C C mallit). BB A C CBBAC CBBAC CBBAC C A C C BB A C C Mercur BB A CCCC Metallurgique(l2/15H.V.) AAC. A C AAC C AAC C mallit) AC CBBAC CBBAC C Minerva (12 H. V. 4 sil.) Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C A C C H.V. 4 sil.) A AC C A AC C A Arc C C A (20 H, V. 4 sil.) Arc C C (20 H. V. 6 sil.) AAC C AAC C AAC C (30 AAC C AAC C A Arc C C A Arc C C H.V. 6 sil.) A Moon Arc Arc C. C Arc Arc C C Arc Arc C C Arc Arc C C Arc Arc C C N. A. G. BB A C C BB A C C BB A C C BB A.. 10/30, 10/40 CC CC.. 10/45, 10/40 AACC (45 H.V. k. a.) AACA BB A C C BB A C C BB A CCCCBB A CCCC (75 H.V. k. a.)bb BBAC C Napier AACCAACCAACCAACCAACC Nash (4 sil) C C ArcArc C C ArcArc C C ArcArc C C (6 sil.) A Arc C C ArcArc C C ArcArc C C ArcArc C C ArcL\rc C C N. S. U. 5/15, 8/24, 14/40 A AAC CBBAC CBBAC CBBA CCCCBB A CCCC (2 '/. 1 t. k. a.) A AC C BB A C C BB A C C BB A CC CC BB A CC CC Oakland A Arc C C A Arc C C AAC C AAC C AAC C Oldsmobile (malli 43 A) Arc B C A Arc C C A Arc C C Arc C C A Arc C (malli 30).. A C (muut mallit) AAC CAACC Opel4/14,10/35,14/48,21/60 AACA C AAC C AAC C A A CCCC A A CCCC Overland 4 sil A Arc * C A Arc * C A Arc * C A Arc * C A Arc C C 6 sil A Arc C C Arc C C A LArc C C A Arc C C Packard (8 sil.) A (muut mallit).. A Arc C C Ai A C C AAC C AAC C AAC C Panhard &. Lavassor (luisti* malli) A Arc Arc C Arc Arc Arc C Arc Arc Arc C Arc Arc Arc C Arc Arc Arc C Panhard &. Levassor (vent tiilimalli) 45 ArcArc C A ArcArc C A [.ArcArc C Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Company'n luotettava neuvo, nojautuen s asiantuntevien automobiili-insinöörien tutkimuksiin.

48 8/32 (T.V.. (8 (muut (10, > 10/50 A AAbC A BB BB j «:p tori rt CL _* A BB _ AAC.. j A 1. C I i C! HENKILÖ. JA KUORMA.AUTÖMO* BHILEJÄ Moot :o; :0 Moot 0 :0 Moot 0 :0 Moot 0.0 Moot i 0 :0 -* tori -* V, -* -* tori * % tori V, tori ti p-n -_ ;ni -X :nj :nj.. _5 :ru :ra,_-> "ra =0 " -O 1$ :S :S i n. -< CL rt _, &i ffl CL rt i * Ci. ffi " <U tn fli v) -rt _«1>.rt _-) (- " v :ra «a> j_ -j *ä3 3 =3 v "2 3 ~3 13 ~3 3 v :=: ~3 3 ~ U U 3 > JJJ T C «:rt > i - :r3 rt:rt > **" 'S. :*S >I *S " W cg ffl rt 4> ra "I rt V rz ffl ra 4* rt!" 3 ra 4> rt rt rt -H>H-H>HÄH>HS4 H[> H S<l h > H j Peerless (6 sil.) A A C C A A C C sil.) A Arc C C A Arc CC AAC C A A C CAAC C Peri (henk. auto) A A C C A A CCCC A A CCCC A A 'CCCC (kuorma-auto) A A CC CC A A CCCC A A CCCC A A ]CC CC A A CC CC Peugeot ( 5 H.V.) BB A C CBBAC C BB A C C BB A C C BB A C C (10 H.V.) A larc * C A Arc * C A Arc C A Acri * * C A Arc C C AC CBB A C CBB A C (15 HV.) Phänomen 10/30, BB 16/45.. A C C BB A C CBB C A BB A. C CBBA CCCCBB A C CCCC Pluto A Arc * C A Arc * C Presto 930 A A C C A A C C A A C C A A CCCC A A CCCC Protos 10/45 A A C C _, BB A C C BB A 10/30 C C BB A CC CC BB A C C Renault (6 H.V.)...A A C C A A C C A A C C _ 12, 18, 40 H.V.) BB AC CBBAC CBBAC CBBAC C AAC C Kepublic (3/4 ton) Arc C C t A Arc C C A Arc C C (I'/J6.malli 20W) A A CCtA A _ CCt (I>/a ton) A A CCtA A C C C t ArcArc C t ArcArc C C ArcArc C C (Malli 19 W)..A A CCtA A CCtA A CCt ' (muut mallit) BB A C C BB A C C BBi A C' C BB A C C BB A C C Star (U. S. A.) A Arc C C ArrArc C C ArcArc g C Steiger 10/50 AACCAACCAACCAACCAACC Sterling Knight BBA C CBBA C CBBA C CBBA C C Steyr (T. IV. 4 sil.).. A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C G, Vl. 6 sil.) A Arc * C A Arc C * A Arc * C A Arc * C A Arc: * c Stoever 9/32, 12,45 A A C CBBA c C BB AI c CBBA C CBBAC C A A C C Studebaker (2pyör. jarru) A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc! c (4pyör. jarru) A Arc At C Sunbeam (24 H.V.) AAc C... AAC C AAC C (muut mallit)..aac C A A C C AACIC AAC C AAc C Swift A A C C A A e C A A CC A A C C A AC C Talbot(engl.)(l4&l6H.V.) A C C J mallit)... BB A C CBBA Q CBBA CCBBA C CBBA C C (ransk.)(loh.v.)bß A C CBBA C CBBA CCBBA C C (ransk.)(l4h.v.) A A C C A A C C Temperino B B CC CC B BCCCCB B CCCC B BCCCCB BiCCCC Thornycroft kuorma)..bb A C C BB A C C BB A C C BB BB C C BB BB C C Tidaholm (1/(2 tonnin) AC C _.. (muut mallit).. A AjC C A A C C A A CC Traffic ArcArc C C ArcArc C Ct ArcArc C C t ArcArc C C ArcArc C C Triangel (L, G, L 3) ArcArc C C ArcArc C C _ _ _J j_ (6 pyör. omnibus) ArcArc C C Illll I 46

49 (muut King (muut (muut o, ra - w cl ra o. BBA j ra _ BB BB BB cl v - j! _ B HKNKII.O JA KUORMAsAUIÖMO, BIILEJÄ Moot 0 ;0 Moot 0 :0 Moot. 0!fi Moot. 0 :0 Moot * -* -* tori * V, tori V, tori * ts tori V, tori ~< :ra Ji.* :ra :ra T_ :" :_ : H :S ra :0 ra :0 % :0 ra :0 ra?**.*"- ra n > ra ra >. -* ra _ i ra rc Cl. :ra S o> «:n* tn in }~* v vi :rs 2 v ST :PB 53 S? "o 13 3 ZS ~v TS 3 53_"T3i3S"u ' 3 53 " "O 3 :ra>jc ra > JZ ra :,s >.C Ira ra:ra ra :** >:-_ > «>"ra._ ra 4>"ra/3 ' ra ; ra a> "ra ' * 1 v. "** ** >H-;ir->(- _:H> H_;H>r-_JjH>;H-;H ; Triangel (muut mallit) A A C C AAC C AAC C A A CI C A AC C Trojan A A A Mb A A A Mb A A A Mb A A A Mb Unic A ArcBBBB A ArcBBBB A ArcBBBB Arcßß A ArcBBjBB A Arc B-BB AACCAACCA A Vauxhall 23/60 AA C C (25 HV.) c!c A A CC C... mallit).. BB A C C BB A C C BB A C C BB A C C BB A C] C C Voisin (18 H.V.) A JArc B C A Arc B C A Arc B C A Arc B C A Arc B C CBBA B CBBA B C _. (8 G,.. 10 H.V.) BB A B C Vomag (22'/2, 33'/2)- 4-5, 5-6 t. k. a A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C A Arc C C Vomag (matkailuvaunu) A Arc C C Vulcan (kuorma auto).. BB A C C BB A C C BB A C C BB A C C BB A C C Wanderer 5/15, AACCAACC A A icc AACC AACC.. 6/24 Willys«Knight B 'Arc C C B jarc CCBA!CCBACCBACC Wolseley 881 A C C BB A C C 188 BB AI A; C C BB A C C BB Aj C C Vellovv.Cab \rc Arc C C Arc.\rc C C Aro ArcArc; Arc! C C ArcArc C C ArcArc C C Moottoripyörien voiteluöljy-suositustaulukko. I 1925 I MOOTTORI PYÖRÄ.MERKIT A B. C. (engl.) (Blackburne) (Villiers) Abingdon King Dick 2'/ a H.V... Dick (muut mallit) A. J. S. (349 cm 3 O. H. V.) mallit) Alba 3 ja 4 H. V Andrees BI (350 ccm) Arab Ariel (O. H. V. Blackburne) Ariel (muut mallit) BleriotWhippet B. S. A. Campion (250 cm 3 O. H. V. Blackburne) (350 cm O. H. V. Blackburne) Cleveland Cockerell Corona Diag D. K. W. Malli SM ja ZM (aikaisemmat mallit) Douglas Eichler, malli Per Evans Power Cycle Exelsior (Bradshaw) (Villiers) mallit) (U. S. A.) F. N. (belg.) 1 & 4 sil Franciss«Barnett (]. A. P. Sport) 47 1 > Mj H U, H H (- _[ BB TT TT BB TT BbltT TT A TT A TT A TT TT BB TT BB TT BB TT BB TT BB TT B TT B TT B TT BB TT BB TT BB TT BB TT BB TT BB A BB BB B BB B BB B BB BBA TT TT TT TT TT TT BB TT BB TT BB TT BB TT BB TT BB TT BB TT BB!TT BB TT BB TT BB TT : BB TT BB TT BB TT BB:TT BB TT TT TT j i < B TT BB BB BB BB Bq BBA BB BB BB BB BB BB BB Bj B. / A 'r - 1 «TT TT TT TT TT TT TTTT BB A BB BB BB BB BB BB BBBBBBBBBjB 8888 BB TT BB TT BB TT BB TT BB TT AAAAAAAA A A BB A BB A BB A BB A BB A _ TT B TT Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Company'n luotettava neuvo, nojautuer asiantuntevien automobiili-insinöörien tutkimuksiin.

50 (2 (muut (350 (muut (muut (muut (muut (muut (muut S. BB BBABBABBiA B BB 881 BBiTT _! l TT BB! j - MOOTTORIPYÖRÄ-MERKIT Franciss«Barnett (Villiers) mallit) Gillet (belg.) 3'/, H. V.) (8 H. V.) Gnom Grade Hansa (malli T 2) A I larley«davidson (Urheilu) mallit) Hendersson Heros. 11. F. D. Horex 250 ja 500 cm :i Humber (2l* G, 4'/ jh. V.) Husqvarna (malli 600 ja 170/1925) (muut mallit) Huy Indian, (Scout) (Prince) (muut mallit) Ivy (2 :l /4 H. V. O. H. V.) 3 /4 H. V. V, & 3 H. V. S. V.) (muut mallit) 3-imes (kaksitahtinen) (3 H. V. -O.H. V. 3V«H. V. & - Twin) mallit) J. E. S. (350 cm 3 O. H. V. Blackburne) cm 1 S. V. Blackburne) mallit) L. W. D. 2 H. V. ja 4 H. V Mars (malli A 20) (saks.) (Barr, Stroud and Villiers) > (Bradshavv) (muut mallit) Matcless (malli J/S ja L/S) (M. A. G.) mallit) Motosacoche New Hudson (kaksitahtinen) (Popular) mallit) (Runabout) New Imperial (250 cm B O. H. V. ja 350 cm :l S. V., J. A. P.) (350 cm 3 O. H. V. ja 980 cm :1 S. V. Super Sports J. A. P.) (muut mallit) Nimbus Norton N. S. U. Ocra (2 H V. Ocra (292 ja 350 cm') Opel Pan Peugeot (3 '/a H. V. ) mallit) P. d M Panther (O. H. V.) Panther (S. V.) Radco Raleigh (350 cm :1 O. H. V. Sports) (muut mallit) m p. in in p. '.n \ i H l 2 h lj h «!h X H > -n TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT BB TT BBiTT BB TT BBBBBBBJBBB BB A BB A BB A j I BB BB BB BB BB BB BBjBB BB A BB A BB A BB A BBA B B A b!a A A bababablaba aaaaaaalaaa 8888 BB A BB BB BABA BB TT BB TT BB TT BB TT BB TT BB Arc Arc B! A B A B A _ BB A BB A BB A AA A A A A BBA BABAB A B A B A BTT BB TT TT TT ] TTiTT TT TT TT TT TT TT B TT B TT B TT BB TT BB TT BB TT BB TT BB TT BB TT BB TT B TT B TT BB TT BB TT BB A BB A BABABABABA TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT BB BB BB BB BB TT BB TT BB TT BB TT BB TT BTTBTT BB A BB A BB A bb! A BB A BB TT BB TT BB TT BBiTT BB TT BB BB BB BB BB BB 8888 BB BB rr\ * \ -1-1 " TT TT TT TT TT'. TT TTiTT TT TT BB TT BB TT BB TT BB TT ) A BB A BB A BB TT BB TT B TT B TT ' BTTBTT BB TT BB TT BB TT BB TT BB TT AAAAAAAAAA BABABABABB BB BB BB BB BB BB BBTT A BB A BB A B B BB A j BB A 881 A BB A BB BB BB BB BB BB BB TT BB TT BB TT BBTT TTiTT BB TT BBTT B TT B ]TT BB TT BB TT BBTT BB TT BB TT

51 (muut :O 0 "ra B B B B JS I - A BB BB BB BB Moot. "2 MOOTTORIPYORÄsMKRKIT s JS M Si a 23! = 3 = Reading Standard Roconovo BB BB A B A B A I! A Royal Enfield TT TT TT TT TT B (kaksitahtinen) (2 :'/4 H. V., O. H. V. urheilu) ieiiu) TT B TT TT (muut mallit) B B TT BB TT BB 1 Rudge (3'/a BB TT BB TT H. V.) TT TT 'I TT TT TT TT TT (muut mallit) TT BBiTT '1 BB TT HU TT Stock 1925 ' B B Sunbeam (3'/ a H. V. T. T.) TT TT TT TT Bli htt B TT (3>/2 H. V. Standard 4'/ sh. V.) '.) BB TT BB TT TTTT TT TT TT TT 1 (8 H. V) BB TT BBTT 881 BB TT BB TT BB TT mallit) TT TT TT! XT 1 TTTT TT TT Super Exelsior B B A Xriumpf (Junior) TTiTT TT TT TT '] TT TTTT TT TT (Ricardo' B TT B TT B TT 1 B TT. BB TT Triumpf Knirps (saksal BB BB Knirps v BB BB BB HI! Hl! HI! HB BB HB 1 (S B TT 3>/2 H. V.). (muut mallit) BB TT BB TT BB Hl! '1 TT BB TT - - (T... 4 H. V.) BB TT T. X BB BB _ Victoria (saks.) B A B A B A B A li A Wanderer Welt*Motor... B A B A B A B A B A BB BB Woag BB Arc TT TT Wolf (Blackburne 250 cnv' O. H. V.). (Blackburne 350 cm 3 O. H. V.). B ITT B TT BB TT 1 (Villiers) TT TT TTTT TT TT TTITT Wotan BB A Zehncr BB Arc Voiteluöljy-suosittelutaulukko traktoreille TRAKTORI.MERKKEJÄ. Avance OenzGaggenau Case Caterpillar Cletrac (malli F) (muut mallit).. Elefant Fiat Fordson Hanomag«Radschlepper HansasLloyd Hart Parr International Kullervo.. L.anz«Bulldog. Limo M. A. N Mc Curmick Deering... Munktell M. W. M. Motorpferd Moot«o * tori 10 ] Moot i :0 Moot. 0.0 Moot 0 -* tori j * t tori V, tori _j n ra :0 ra :S '% ra ra S*, ra :ra JS "_ g" :«]JS "3 g- :- '~ "S "5 "O 3 53_*5 j 1) :<3 ; -C ra :<n :ra 3531_-a 3 53 ITS "2 > ra :ra j > ra :ra M > > w "ra ra ra _ ra - i2ih "ra > H X H > H U H > H U5 ; H > I A Arc C A A CC BB A C B A BB A C A A CC! li H A r. A I! I! 1! A BB A H H 1111 n h iin A A C C A ICC C C A Mb A CC A CC C CC e c cc c cc c c Mb CC CC c A C Arcj C A ICC! cc A Arc C C A Arc CI C A larc BBA CCBBA C CBBA BBBB B B BB A C C BB A C C BB A _ BB A CCCCBB A CCCCBB A BACCBACCCCBA BB A C C BB A BB A BB A C C BB A BB A BB A Mb Mb BB A Mb Mb BBj A CCJCC BB A CC CC BB A CC I BBA CCCCBB A CCCCBB A CC BB' A C C BB A C C BB A A 'Arc C C A Arc CC A Arc I! s :0 tori_ jj S :S ra ra :S >s S = 3 - ra :ra >. J 3 ra H _! H > H Arc BB A C C BB A C C BB A BA BABA A BA BB A * BB A * A BB BB A CC CC BB A CCCC BA A A CC BB A CC CC CCBB A CC'CC A A Arc Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Company'n luotettava neuvo, nojautuen se asiantuntevien automobiili-insinöörien tutkimuksiin.

52 "C" sekä "Mobiloil" "Arctic" "A" "A" "BB" "B" "BB" "B" "TT" Gargoyle mobiloil voiteluöljyä tuotamme koko ia puoli sekä puu että rautaostioissa. Kokoastia sisältää noin 170 kg. netto ja puoliastia noin 90 kg. netto. Sitäpaitsi tuotamme Gargoyle Mobiloil'ia kahden kannun a 5 gallonan (noin 18,5 kg.) kymmenen kannun a 1 gallonan (noin 3,4 kg.) ja 10 kannun a I ji gallonan (1,7 kg.) y. m. laatikoissa. Kaikki kannut ovat varustetut lyijyplombilla. Katsokaa, että laatikot ovat varustetut meidän rekisteröidyllä tavaraleimalla punaisella Gargoyle merkillä laatumerkillä. Tarkastakaa edelleen, että lyijyplombi on koskematon. Kaupassa esiintyvät öljylajit ilman tätä tavaramerkkiä eivät ole Vacuum Oil Company'n voiteluöljyjä, vaikkakin niissä esiintyvät meidän ensim maisina käyttämämme ja meidän punaisen Gargoyle merkkimme yhteydessä käytetyt nimitykset kuten "Vacuum" "E" "Arctic" ja "CC". Joustavuutensa mukaan ovat Gargoyle Mobiloil-merkit seuraavassa järjestyksessä: "E" "C" ja "CC", joista "E" on ohuin ja "CC" paksuin voiteluöljy. Helsinki Ab. F. Tilgmann Oy., Kivi ja Kirjapaino.

53

54

CHEVROLET. kuorma- ja linjavaunut. Vo iteluohjeita

CHEVROLET. kuorma- ja linjavaunut. Vo iteluohjeita CHEVROLET kuorma- ja linjavaunut Vo iteluohjeita VOITELUTAULUKKO Merkkien selitykset: Katso seuraavaa sivua MERKKIEN SELITYKSET N:o Koneosa Voiteluaine 1 9 Jousipultteja] 2 4 5 6, 12 7 10 18, 21 Olka-akselit

Lisätiedot

DODGE- AUTQJEN. Ttcttty PÄÄEDUSTAJA SUOMESSA: oy, AUTDCAR ab. HELSINKI, UNIONINKATU

DODGE- AUTQJEN. Ttcttty PÄÄEDUSTAJA SUOMESSA: oy, AUTDCAR ab. HELSINKI, UNIONINKATU 5 DODGE- AUTQJEN Ttcttty PÄÄEDUSTAJA SUOMESSA: oy, AUTDCAR ab. HELSINKI, UNIONINKATU 2 2 500 27. Uuden auton kuntoon asettaminen. Vaikkakin tehdas Detroifissa kokoo Dodge Brothers autot mitä huolellisimmin

Lisätiedot

Voiteluohje it a. Studebaker-henkilöautoja varten

Voiteluohje it a. Studebaker-henkilöautoja varten Voiteluohje it a Studebaker-henkilöautoja varten STUDEBAKER-, PRESIDENT ja DICTATOR, autojen valmistaja mainitsee ohjekirjansa esipuheessa seuraavat tärkeät sanat:»studebaker-autonne Teille antama hyöty

Lisätiedot

Essolube. Break-In Oil STANDARD NOBEL-STANDARD KUNTOONAJOÖLJY

Essolube. Break-In Oil STANDARD NOBEL-STANDARD KUNTOONAJOÖLJY Essolube Break-In Oil STANDARD KUNTOONAJOÖLJY NOBEL-STANDARD ESSOLUBE BREAK-IN OIL (KUNTOONAJOÖLJY) Uusien tai perinpohjaisesti korjattujen autojen tai autobussien kuntoonajo on aina ollut työläs tehtävä.

Lisätiedot

"FORDSON" STANDARJ TRAKTORIEN KORJAUSTÖIDEN

FORDSON STANDARJ TRAKTORIEN KORJAUSTÖIDEN "FORDSON" STANDARJ TRAKTORIEN KORJAUSTÖIDEN "FORDSON" STANDARI TRAKTORIEN KORJAUSTÖIDEN AIKAERITTELY Fordsoiv VAHVISTANUT HELSINKI Fonn 78. 1,000. 4. 27. K-S. NORDSLAO»FtTTOSSON 0.-Y. _ 2 TRAKTORIKORJAUKSET.

Lisätiedot

KAASUÖLJYN JA DIESELPOLTTOOUYN NOBEL-STANDARD ( NAFTAN") JA KÄSITTELY VARASTOINTI

KAASUÖLJYN JA DIESELPOLTTOOUYN NOBEL-STANDARD ( NAFTAN) JA KÄSITTELY VARASTOINTI KAASUÖLJYN JA DIESELPOLTTOOUYN ( NAFTAN") VARASTOINTI JA KÄSITTELY NOBEL-STANDARD Jotta moottori tai koneisto kehittäisi suurimman tehonsa ja kävisi moitteettomasti, tulee polttoaineen olla ehdottomasti

Lisätiedot

H ILLMAN MINX VOITELUOHJEITA

H ILLMAN MINX VOITELUOHJEITA 1939 H ILLMAN MINX VOITELUOHJEITA HILLMAN MINK 1939 HUOLTOAIKOJEN KILOMETRIMÄÄRÄT Joka 300 :s km. Kampikammion öljytasoa on tarkastettava mahdollista öljylisäystä varten. Jäähdyttäjän vesimäärä on tarkastettava

Lisätiedot

LATAUSHINNASTO. Hapot ja ensim. lataus. No 10. Amp. t, Smk. Huomautuk s 1 a. Amp. t. Smk, Huomautuk s l a. Voit. 12:50

LATAUSHINNASTO. Hapot ja ensim. lataus. No 10. Amp. t, Smk. Huomautuk s 1 a. Amp. t. Smk, Huomautuk s l a. Voit. 12:50 No 10 LATAUSHINNASTO Voit. 4 4 Amp. t, Smk. Huomautuk s 1 a 20 8:50 Radiopatterit 0 10; 25 10: Moottoripyöräpatterit 45 :50 0 15:50 72 17:50 Pienet henk. autopatterit 85 19:- t 100 21:50 Isot ja omnib.

Lisätiedot

Teidän. FORD- autonne

Teidän. FORD- autonne Teidän I FORD- autonne Teidän Ford-autonne oikea voitelu» Lahti Etelä-Suomen Sanomain Kirjapaino Oy. Teidän Ford-vaununne voitelu. Yleiskatsaus vaatimuksiin, oikeaan öljyyn ja voitelutapaan nähden. Ford-vaunu

Lisätiedot

Cfeuefand u/x. OAJ. Victor Torsefius. *cur u. Touring Car

Cfeuefand u/x. OAJ. Victor Torsefius. *cur u. Touring Car Cfeuefand u/x Touring Car OAJ. Victor Torsefius. *cur u. Touring De Luxe on auto, joka uudessa tämän vuoden tyypissään tarjoaa niin verrattomin etuja, että sitä ilman epäilystä voi suositella yhdeksi parhaimmista

Lisätiedot

ARCHIMEDES HINTALUETTELO ULKOLAITAMOOTTORIN VARAOSISTA. OSAKEYHTIÖ ARWIDSON & Co. AKTIEBOLAG. Malli: BSM 3 y 2 hv. Puhelimet: & *

ARCHIMEDES HINTALUETTELO ULKOLAITAMOOTTORIN VARAOSISTA. OSAKEYHTIÖ ARWIDSON & Co. AKTIEBOLAG. Malli: BSM 3 y 2 hv. Puhelimet: & * LÖNNROTINKATU TORIKATU «.. FnLEMANN O.. HINTALUETTELO ARCHIMEDES ULKOLAITAMOOTTORIN VARAOSISTA Malli: BSM 3 y hv. HUOM.I Tilattaessa varaosia on aina moottorin järjestysnumero kuten vara osan nimitys ja

Lisätiedot

Puhutaan. hevosvo e. m i s t a. Jotta voisi oikein ratkaista kuormavaunun. Kun puhutaan kuormavaunun moottorista,

Puhutaan. hevosvo e. m i s t a. Jotta voisi oikein ratkaista kuormavaunun. Kun puhutaan kuormavaunun moottorista, mutta Puhutaan hevosvo e m i s t a mitä tähän sanontaan sisältyy? Jotta voisi oikein ratkaista kuormavaunun sopivaisuutta tarkoitukseensa, niin täytyy tuntea eräitä tosiseikkoja ja niitten merkitys. Kun

Lisätiedot

UUDESSA FORDSON TRAKTORISSA ON MONTA UUTTA PARANNUSTA

UUDESSA FORDSON TRAKTORISSA ON MONTA UUTTA PARANNUSTA Fordsoiv UUDESSA FORDSON TRAKTORISSA ON MONTA UUTTA PARANNUSTA YLI 700.000 FORDSON TRAKTORIA olosuhteisiin, vanhaa mallia valmistettiin Detroitissa vuoteen 1928 mennessä ja myytiin ympäri maailman ne

Lisätiedot

KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE

KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE 1. Ominaisuudet a. valmistettu korkealaatuisesta polyeteenistä b. täysin omavarainen c. ei vaadi ulkoisia liitäntöjä d. varmatoimiset lukot ja saranat e. kaikki osat käyttäjän

Lisätiedot

Be toion noutoa. Moottori-Komppania E. ESPLANADINK. 14, PUH. 12

Be toion noutoa. Moottori-Komppania E. ESPLANADINK. 14, PUH. 12 Be toion noutoa Moottori-Komppania E. ESPLANADINK. 14, PUH. 12 = tettiin Up l_3lon DOUtOn te^taat perustettiin v. 1882. Jo vuonna 1896 toimi- ensimäiset autobussit Espanjaan ja v. 1906 suurehko määrä samanlaisia

Lisätiedot

monivuotisen yhteistyön tulos

monivuotisen yhteistyön tulos MITÄ ON 9 Se on tieteen ja käytännöllisen kokemuksen monivuotisen yhteistyön tulos o HELSINGIN KAUPPAKIRJAPAINO Oy - 1936 Uusi menetelmä moottorisylinterien ja muitten kulutukselle alttiiden pintojen suojelemiseksi

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

1939 CHEVROLET DE LUXE VOITELUOHJEITA

1939 CHEVROLET DE LUXE VOITELUOHJEITA 1939 CHEVROLET DE LUXE VOITELUOHJEITA CHEVROLET DE LUXE 1939 VOITELUKAAVIO Voitelukaavion numerot viittaavat vastaaviin numeroihm tekstissä voiteluaikojen kilometrimäärien yhteydessä. 2 1 VOITELUAIKOJEN

Lisätiedot

FORD V-8 85 ja FORD V-8 60 VOITELUOHJEITA

FORD V-8 85 ja FORD V-8 60 VOITELUOHJEITA 1939 FORD V-8 85 ja FORD V-8 60 VOITELUOHJEITA FORD V-8 85 ja FORD V-8 60 voitelukaavio ETUPYÖRÄN LAAKERI KUNINGASTAPPI YHDYSTANGON NIVEL ISKUNVAIMEN JOUSILEHTIEN SIDEPULTTI TAKAPYÖRÄN LAAKERI ISKUNVAIMEN

Lisätiedot

Shell-voitelukysymyksiä N:o 1

Shell-voitelukysymyksiä N:o 1 Shell-voitelukysymyksiä N:o 1 vain MIKSI ÖLJY MUUTTUU? varmaankin havainneet, että autonne moottoriin uusimanne öljy jo muutaman sadan ajokilometrin jälkeen on mustunutta ja vaikuttaa ohenneelta. Luonnollisesti

Lisätiedot

INFORMATION DELLORTO SYTYTYS JÄRJESTELMÄ KUINKA VÄLTTÄÄ TOIMINTAHÄIRIÖT

INFORMATION DELLORTO SYTYTYS JÄRJESTELMÄ KUINKA VÄLTTÄÄ TOIMINTAHÄIRIÖT INFORMATION DELLORTO SYTYTYS JÄRJESTELMÄ KUINKA VÄLTTÄÄ TOIMINTAHÄIRIÖT Moottori ei käy puhtaasti Moottori alkaa pätkiä yli 10.000 rpm Moottori antoi ensin korkean rpm lukeman, mutta pudotti sen äkillisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HYDRAULITUNKKI

KÄYTTÖOHJEET HYDRAULITUNKKI KÄYTTÖOHJEET HYDRAULITUNKKI TEKNISET TIEDOT Malli Nostovoima (Tonnia) Minimi korkeus Nostokorkeus Säätökorkeus Nettopaino (kg) T90204 2 181 116 48 2.9 T90304 3 194 118 60 3.6 T90404 4 194 118 60 3,6 T90504

Lisätiedot

HERTELL KD-TYHJÖPUMPPUJA KOSKEVIA YLEISIÄ HUOLTO-OHJEITA

HERTELL KD-TYHJÖPUMPPUJA KOSKEVIA YLEISIÄ HUOLTO-OHJEITA HERTELL KD-TYHJÖPUMPPUJA KOSKEVIA YLEISIÄ HUOLTO-OHJEITA A E C B D YLEISTÄ HUOM! Voimanottoakselin kierrosluku 540 1/min. Hertell tyhjö/painepumppumalli KD on öljyvoideltu, neljällä lamellilla varustettu

Lisätiedot

VOLVO PV ja VOITELUOHJEITA

VOLVO PV ja VOITELUOHJEITA VOLVO PV 53-57 ja 801-802 VOITELUOHJEITA VOLVO PV 53 57 voitelukaavio (Mallien 801 802 eroavaisuudet voitelun suhteen ilmenevät tekstissä) 3200 km. Shell Reti 3200 km. Jousitapit 16000 km Iskunvaimentaja

Lisätiedot

OikeaVoitelu AUTOJEN SEKÄ TRAKTORIEN OIKEAA VOITELUA KOSKEVIA OHJEITA HENKILÖ-, KUORMA- JA LINJA-

OikeaVoitelu AUTOJEN SEKÄ TRAKTORIEN OIKEAA VOITELUA KOSKEVIA OHJEITA HENKILÖ-, KUORMA- JA LINJA- OikeaVoitelu HENKILÖ-, KUORMA- JA LINJA- AUTOJEN SEKÄ TRAKTORIEN OIKEAA VOITELUA KOSKEVIA OHJEITA HENKILÖ-, KUORMA- JA LINJA-AUTOJEN SEKÄ TRAKTORIEN OIKEA VOITELU ****** oeuratkaa tämän kirjasen lyhyitä

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Royal Enfield. oy. TT BRANDT ab MOOTTORIPYÖRÄT. Pääedustus Suomessa. Fabianinkatu. Puhelin. Helsinki RCVYAI ENFIEIO

Royal Enfield. oy. TT BRANDT ab MOOTTORIPYÖRÄT. Pääedustus Suomessa. Fabianinkatu. Puhelin. Helsinki RCVYAI ENFIEIO Fabianinkatu Puhelin Royal Enfield MOOTTORIPYÖRÄT RCVYAI ENFIEIO Pääedustus Suomessa oy. TT BRANDT ab Helsinki 12 30 008 Yleisselostus Moottorit. Kaikissa malleissa on 4tahtinen moottori paitsi pienimmässä

Lisätiedot

Karting tekniikkakoulutus KF 6

Karting tekniikkakoulutus KF 6 Karting tekniikkakoulutus KF 6 KF6 moottorin luokitus Tarkista aina ensin: Moottorin luokitusnumero esim. 3/KF6/14 Moottorin numero esim. 10022 Onko ko. moottori luokituskuvien mukainen ulkoisesti. 3 KF6

Lisätiedot

KUMIKORJAAMO ELEKTRA ELEKTRA JATKOKSETTOMATKULUTUSPINNAT

KUMIKORJAAMO ELEKTRA ELEKTRA JATKOKSETTOMATKULUTUSPINNAT ELEKTRA JATKOKSETTOMATKULUTUSPINNAT Koko rengas vulkanoidaan yhdellä kertaa. Paahtolämpö pysyy automaattisesti tasaisena muotin kaikilla osilla, niin että ylikuumennuksen tai raaaksi jäämisen mahdollisuutta

Lisätiedot

Unat&iAxxzitiLcrici MILLIT 11-3(1. ia DS-30

Unat&iAxxzitiLcrici MILLIT 11-3(1. ia DS-30 Unat&iAxxzitiLcrici MILLIT 11-3(1 ia DS-30 Vaihdelaatikon ja moottorin oikea puoli. Moottori on 6 silinterinen, sivuventtiilimallinen ja kehittää 81 jarrutettua h. v. Allaolevassa kuvassa näkyvät mallien

Lisätiedot

(\pclco. kaksi- ia nelitahtiset moottoripyörät KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA. N:o58 R. L.

(\pclco. kaksi- ia nelitahtiset moottoripyörät KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA. N:o58 R. L. (\pclco kaksi- ia nelitahtiset moottoripyörät 1927. KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA R. L. N:o58 RADCO-moottoripyörät ovat valmistetut tunnetulla englantilaisella perinpohjaisuudella ja huolella sekä tehdyt parhaimmista

Lisätiedot

SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI

SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI NESTEIDEN KÄSITTELY TURVASÄILIÖT & ÖLJYKANNUT OIL SAFE SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen

Lisätiedot

1939 STUDEBAKER e VOITELUOHJEITA

1939 STUDEBAKER e VOITELUOHJEITA 1939 STUDEBAKER e VOITELUOHJEITA STUDEBAKER 1939 Commander (9A) - President (SC) } Jarrut, I Iskunvaimentajat, Kuningastapa, I Poljinakseli, _. VOITELUAIKOJEN TARKISTUSKORTTI i 3000 I *» Mittarin osoittama

Lisätiedot

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TÄMÄ SISÄLTYY: Tuulettimen Virtapainike nopeuden merkkivalot Takasäleikkö EA I SK KE NEN I HA AL KO RK Etusäleikkö Vesisäiliö Tuulettimen nopeuspainike Valopainike USB-johto USB-virta-adapteri LUE KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

vksvnkerta^a ChevtoV etilan ainoastaan * huutamia paateenne ttaen «* seurata nnta GENERAL MOTORS palveleva toiminimi.

vksvnkerta^a ChevtoV etilan ainoastaan * huutamia paateenne ttaen «* seurata nnta GENERAL MOTORS palveleva toiminimi. kuljetusvälinealaa ChevtoV etilan paateenne ttaen «* uhö* aasu P ainoastaan * seurata nnta Usee ; e ita,»o* a5 otteita-' vksvnkerta^a? huutamia ;mls. GM puuhiilikaasuttimia valmistaa GENERAL MOTORS palveleva

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

AUTOJEN OIKEA VOITELU. autonne käy varmasti ja kehittää mahdollisimman. jos haluatte välttää autonne korjauksia ja lisätä. Jos tahdotte, että

AUTOJEN OIKEA VOITELU. autonne käy varmasti ja kehittää mahdollisimman. jos haluatte välttää autonne korjauksia ja lisätä. Jos tahdotte, että AUTOJEN OIKEA VOITELU * Jos tahdotte, että autonne käy varmasti ja kehittää mahdollisimman suuren voiman pienimmällä bentsiinin- ja voiteluaineen kulutuksella ja jos haluatte välttää autonne korjauksia

Lisätiedot

..PILKK.O" PUUKAASUTIN VALMISTAJA OY. ;>\ LAHTI

..PILKK.O PUUKAASUTIN VALMISTAJA OY. ;>\ LAHTI ..PILKK.O" PUUKAASUTIN VALMISTAJA OY. ;>\ LAHTI PILKKO"-puukaasutin. 1 Polttoaineet «Pilkko«-puukaasuttimessa käytetään ilmakuivaa lehtipuuta, mieluimmin koivua tai leppää. Puussa ei saa olla kuorta eikä

Lisätiedot

RALEIGH VOITELUOHJEITA. varten. RALEI6Hmoottoripyörää

RALEIGH VOITELUOHJEITA. varten. RALEI6Hmoottoripyörää RALEIGH VOITELUOHJEITA RALEI6Hmoottoripyörää varten RALEIGH-MOOTTORI PYÖRÄN VOITELUOHJEITA käytäntöön, Seuraavat ohjeet olemme antaneet osoittaaksemme, kuinka suuresta merkityksestä moottoripyörän huolellinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Mobiloil-taulukon. suositteluja voitte olla varma täydellisestä. ajan tasalla. Taulukko on nähtävänä O/Y Vacuum

Mobiloil-taulukon. suositteluja voitte olla varma täydellisestä. ajan tasalla. Taulukko on nähtävänä O/Y Vacuum Mobiloil-taulukon ovat O/Y Vacuum Oil Company A/B:n insinöörit suunnitelleet tarkan tutkimustyön perusteella sekä yhteistyössä moottoriajoneuvojen rakentajien kanssa ympäri maailmaa. Tästä taulukosta näette

Lisätiedot

EBE-MOOTTORIN KÄYTTÖOHJE LUETTELO VARAOSISTA. VALMISTAJA MOTOR-AKTIEBO LAGET EBE-VERKEN. Am Al. HELSINKI 1920 LINDBERGIN KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ.

EBE-MOOTTORIN KÄYTTÖOHJE LUETTELO VARAOSISTA. VALMISTAJA MOTOR-AKTIEBO LAGET EBE-VERKEN. Am Al. HELSINKI 1920 LINDBERGIN KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ. EBE-MOOTTORIN KÄYTTÖOHJE JA LUETTELO VARAOSISTA VALMISTAJA MOTOR-AKTIEBO LAGET EBE-VERKEN Am Al HELSINKI 1920 LINDBERGIN KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ KÄYTTÖOHJE Käyntiinpano tapahtuu seuraavalla tavalla: Avaa

Lisätiedot

NEUVOJA ARCHIMEDES TASAPAINOMOOTTORIN HOITAMISESSA. Suomalainen Painos. Lista N:o 208..

NEUVOJA ARCHIMEDES TASAPAINOMOOTTORIN HOITAMISESSA. Suomalainen Painos. Lista N:o 208.. NEUVOJA ARCHIMEDES TASAPAINOMOOTTORIN HOITAMISESSA Suomalainen Painos. Lista N:o 208.. NEUVOJA ARCHIMEDES TASAPAINOMOOTTORIN HOITAMISESSA ventt. 2 Kuv. 2. Moottori edestäpäin katsottuna. 1. Vauhtipyörän

Lisätiedot

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki HUOLTOPÄIVÄKIRJA HUOLTOPÄIVÄKIRJA laatu ja merkki N:0 Moottorin N:o Öljy on vaihdettava: Moottoriin, jossa ei ole öljynpuhdistajaa, kesällä noin 1500 km:n ja talvella noin 1300 km:n ajon jälkeen. Moottoriin,

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

YKSITYISKOHDAT. JVLalleista ,JC",JBC" CJBC" SC" Brockway. autojen päämyyjä Ouomessa: KORPIVAARA <fe HALLA OY. HELSINKI

YKSITYISKOHDAT. JVLalleista ,JC,JBC CJBC SC Brockway. autojen päämyyjä Ouomessa: KORPIVAARA <fe HALLA OY. HELSINKI YKSITYISKOHDAT JVLalleista,JC",JBC" CJBC" SC" Brockway autojen päämyyjä Ouomessa: KORPIVAARA

Lisätiedot

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI SÄILYTYSKANSI PITKÄ NOKKA LEVEÄ NOKKA OIL SAFE INNOVATIIVISET VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA SEKÄ ROISKEITA Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen estämiseksi: Kaatonokat

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN R. L. POLKUPYÖRÄT 1921.

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN R. L. POLKUPYÖRÄT 1921. SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN R. L. POLKUPYÖRÄT 1921. suonen osuusknuffojen KESKUSKUriTfI f HELSINKI o ETELR-ESPLfinflDinKflTU 2 SIUUKOnTTOREJfI: HELSINGISSÄ, TURUSSA, TAMPEREELLE, UIIPURISSA, UAASASSA,

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

y wwwwwwwww KESKIUOMAVANNE- PYORISSÄ OHJEKIRJA Renkaiden poisottoa sekä päällepanoa varten RENGASTUKKU TIRE & RUBBER EXPORT C:o Helsinki

y wwwwwwwww KESKIUOMAVANNE- PYORISSÄ OHJEKIRJA Renkaiden poisottoa sekä päällepanoa varten RENGASTUKKU TIRE & RUBBER EXPORT C:o Helsinki HJEKIRJ Renkaiden poisottoa sekä päällepanoa varten KESKIUMVNNE- YRISSÄ y wwwwwwwww IRE & RUBBER EXR C:o kron, hio U.S.. RENGSUKKU Helsinki YEISIÄ HJEI: Renkaiden poisotto sekä päällepano keskiuomavanteista

Lisätiedot

Öljyntehostaja - 39 C

Öljyntehostaja - 39 C Tekniset tiedot Öljyntehostaja Ominaispaino 16 C 13.1 API Leimahduspiste 126 C Syttymislämpötila > 200 C Viskositeetti 40 C 53.4 SUS Viskositeetti 100 C 34.9 SUS (8.40) cst (2.60) cst Viskositeetti indeksi

Lisätiedot

BUSSING KUORMA-AUTOT JA AUTO-OMNIBUSSIT. HANKKIJA rl. KESKUSOSUUSLIIKE EDUSTAJA SUOMESSA:

BUSSING KUORMA-AUTOT JA AUTO-OMNIBUSSIT. HANKKIJA rl. KESKUSOSUUSLIIKE EDUSTAJA SUOMESSA: BUSSING KUORMA-AUTOT JA AUTO-OMNIBUSSIT EDUSTAJA SUOMESSA: KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA rl. HELSINKI, HAMINA, JOENSUU. JYVÄSKYLÄ, KUOPIO, OULU, PORI, TAMPERE, TURKU, VAASA, VIIPURI Saksalaisen erikoistehtaan

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta autoilusta

10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta autoilusta FIA:n Make Cars Green kampanjan tavoite on vähentää autojen ympäristövaikutuksia ja auttaa kuljettajia valitsemaan ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot autoilussaan. 10 vinkkiä ympäristötietoisemmasta

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Oy. Miilu-Kaasu. E-S-puuhiilikaasuttimien KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET HELSINKI. Korjaamo: Pitkänsillanranta 11 Puh

Oy. Miilu-Kaasu. E-S-puuhiilikaasuttimien KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET HELSINKI. Korjaamo: Pitkänsillanranta 11 Puh E-S-puuhiilikaasuttimien KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET Oy. Miilu-Kaasu HELSINKI Konttori: Bulevardi 5 Puh. 23 007 ja 66 670 Korjaamo: Pitkänsillanranta 11 Puh. 71 827 E "S-puuhiilikaasuttimien käyttö- hoito-ohjeet

Lisätiedot

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä 100 years of experience Lahti Precision -fluidisointijärjestelmä estää siilojen purkautumishäiriöt Patentoitu fluidisointijärjestelmä jauheiden ja muiden hienojakoisten

Lisätiedot

UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä.

UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. UUSI! VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. Ennaltaehkäisevään vuodontorjuntaan. Tiivistä kaivonkannet esim. ennen pesuja, huoltoa

Lisätiedot

ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE

ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE ELKA STAGE 5 MTB ISKUNVAIMENNIN SÄÄTÖOHJE 1. PAINUMA 2. ULOSVAIMENNUS 3. HIDAS SISÄÄNVAIMENNUS 4. NOPEA SISÄÄNVAIMENNUS 5. MITÄ ISKUNVAIMENNIN ON 6. HIDAS vs NOPEA SISÄÄNVAIMENNUS 1. PAINUMAN ASETTAMINEN

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Katsokaa ja lukekaa, valmistamme, myy m me. korjaamme ja. mitä kaikkea nykyisin. oy. Aut =TTairvdke ab. TAMPERE

Katsokaa ja lukekaa, valmistamme, myy m me. korjaamme ja. mitä kaikkea nykyisin. oy. Aut =TTairvdke ab. TAMPERE Katsokaa ja lukekaa, mitä kaikkea nykyisin valmistamme, korjaamme ja myy m me oy. Aut =TTairvdke ab. TAMPERE 2 Tämän esittelyvihkosen tarkoituksena on osoittaa, että Suomessa jo valmistetaan paljon sellaisia

Lisätiedot

TYÖPALKKOJEN HINNAT HENKILÖ- JA HUORMAVAUNUJEN KORJAUSTÖISTÄ HELSINKI A MALLIN

TYÖPALKKOJEN HINNAT HENKILÖ- JA HUORMAVAUNUJEN KORJAUSTÖISTÄ HELSINKI A MALLIN TYÖPALKKOJEN HINNAT A MALLIN HENKILÖ- JA HUORMAVAUNUJEN KORJAUSTÖISTÄ HELSINKI TVOPALKKO]EN HINNAT A MALLIN HENKILÖ- JA KUORMAVAUNUJEN KORJAUSTÖISTÄ myyjille ja korjaajille ohjeeksi Form. N:o 1934. HELSINKI

Lisätiedot

1939 CHEVROLET SUPER DE LUXE JA IMPERIAL VOITELUOHJEITA

1939 CHEVROLET SUPER DE LUXE JA IMPERIAL VOITELUOHJEITA 1939 CHEVROLET SUPER DE LUXE JA IMPERIAL VOITELUOHJEITA CHEVROLET SUPER DE LUXE JA IMPERIAL 1939 VOITELUKAAVIO 12 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 5 7 3 8 17 16 15 12 1 13 Voitelukaavion numerot viittavat vastaviin

Lisätiedot

Sylinterin holkki ja mäntä varsineen

Sylinterin holkki ja mäntä varsineen RAKENNUSOHJE Sylinterin holkki ja mäntä varsineen 285 Lehden nro 67 mukana sait kaksi GX-21-mikromoottorin osaa mittakaavan 1:7 F2007-autoosi. Näillä osilla voit edetä erittäin tärkeään työvaiheeseen.

Lisätiedot

Harjoitustehtävä 6. Harjut ja jäätikköjokien suistot

Harjoitustehtävä 6. Harjut ja jäätikköjokien suistot Harjoitus 6. Harjut ja jäätikköjokien suistot Tehtävä 1. Kävelkää muodostelman päällä, jotta tunnette korkeuserot ja muodon. - Kuinka korkeuserot muodostuivat? Mietittyänne saatte kartan, joka näyttää

Lisätiedot

f\-\ uumtnnr mmiismm- -at

f\-\ uumtnnr mmiismm- -at : f\-\ uumtnnr mmiismm- > -at YHDENMUKAISET KORJAUSHINNAT FORD AUTOJA VARTEN OIKEUS MUUTOKSIIN ILMAN EDELLÄKÄYVÄÄ ILMOITUSTA PIDÄTETÄÄN HEINÄKUUN 1 P:NÄ 1937 FORD KORJAAMOJEN KÄYTTÖÄ VARTEN LAATINUT %ÖS^^

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen

Harjoitus 8. Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoitus 8 Mäntämoottorin rakenteeseen perehtyminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä mäntämoottorin rakenteeseen tutustumalla eri osakokonaisuuksiin. Harjoitus tehdään moottoritelineeseen asennetulla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Eurovac Vroom. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Eurovac Vroom. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Eurovac Vroom Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi RAKENNUSOHJE Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi 325 Lehden nro 77 mukana sait osat, joita tarvitset mittakaavan 1:7 F2007-autosi kytkimen rakentamiseen. Uudet osat

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

Uni &imxzitwtici / MALLIT D-35 ja DS-35

Uni &imxzitwtici / MALLIT D-35 ja DS-35 Uni &imxzitwtici / MALLIT D-35 ja DS-35 International kuorma-auton korkea laatu ja nykyaikaiset kauniit viivat sekä suuri luotettavaisuus yhdessä taloudellisuuden kanssa ovat mallien D-35 ja DS-35 tuntomerkit.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

SPEEDOIL SELOSTUS ISAK HAURU 10 AMERIKALAISELLE RÄJÄHDYS» MOOTTORIEN KAASURASVAUSÖLJYLLE PÄÄEDUSTAJA SUOMEA VARTEN TEKNIKKO ILMARISENKATU HELSINKI

SPEEDOIL SELOSTUS ISAK HAURU 10 AMERIKALAISELLE RÄJÄHDYS» MOOTTORIEN KAASURASVAUSÖLJYLLE PÄÄEDUSTAJA SUOMEA VARTEN TEKNIKKO ILMARISENKATU HELSINKI ILMARISENKATU PUHELIN SELOSTUS AMERIKALAISELLE RÄJÄHDYS» MOOTTORIEN KAASURASVAUSÖLJYLLE SPEEDOIL HELSINKI - PÄÄEDUSTAJA SUOMEA VARTEN TEKNIKKO ISAK HAURU 10-41032 i.iue.r.rr.vvjiä m joka Kaupungissa ja

Lisätiedot

Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin

Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin . Tämä on sähköinen henkilökohtainen lämmitin loimuavalla liekkiefektillä. Lämmittimen toimintaperiaate on kierrättää ilma lämmityselementtien läpi ja puhaltaa ulos lämmintä ilmaa. Turvallisuusohjeet 1.

Lisätiedot

Maatalouålconeiden. voitelu. MbM KANSANHUOLTOMINISTERIÖ

Maatalouålconeiden. voitelu. MbM KANSANHUOLTOMINISTERIÖ Maatalouålconeiden voitelu MbM KANSANHUOLTOMINISTERIÖ Maatalous pitää nyt yllä tuotantoaan kaikin mahdollisin keinoin, vaikeasta ajasta, tarvikkeiden puutteesta ja niiden kalleudesta huolimatta. Tarvikepulan

Lisätiedot

MOOTTORI~TIjEIIÖYL,X TIEKARHU TIEKONE A.B. HELSINKI, FABIANINKATU 6 O.Y. PUH. 22934

MOOTTORI~TIjEIIÖYL,X TIEKARHU TIEKONE A.B. HELSINKI, FABIANINKATU 6 O.Y. PUH. 22934 MOOTTORI~TIjEIIÖYL,X TIEKARHU O.Y. TIEKONE A.B. HELSINKI, FABIANINKATU 6 PUH. 22934 Maanteittemme lisääntynyt automobiililiikenne on tehnyt kaikille ilmeiseksi, että vanha tapa pitää tietä kunnossa ajamalla

Lisätiedot

KUORMA AUTOJA MERCEDES-DAIMLER DAIMLER-MERCEDES SUOMALAINEN OSAKEYHTIÖ. DAIMLER-MERCEDES O.Yin Autoteknillisiä julkaisuja N:o 2 BULEVARDI 3

KUORMA AUTOJA MERCEDES-DAIMLER DAIMLER-MERCEDES SUOMALAINEN OSAKEYHTIÖ. DAIMLER-MERCEDES O.Yin Autoteknillisiä julkaisuja N:o 2 BULEVARDI 3 - - PUH. DAIMLER-MERCEDES O.Yin Autoteknillisiä julkaisuja N:o 2 MERCEDES-DAIMLER KUORMA AUTOJA SUOMALAINEN OSAKEYHTIÖ DAIMLER-MERCEDES BULEVARDI 3 - HELSINKI 89 70 & 631 PALLAS kaasuttaja on enin käytetty

Lisätiedot

ADLER 2 Itr. VOITELUOHJEITA

ADLER 2 Itr. VOITELUOHJEITA ADLER 2 Itr. VOITELUOHJEITA 1000 I 2500 VOITELUAIKOJEN TARKISTUSKORTTI Mittarin osoittama km määrä J 2000 3000 4000 5000 6000 7000 7500 8000 9000 10000 11000 12000 12500 13000 14000 15000 Ipfl 1111111111

Lisätiedot

LUETTELO K. RAUTANEN WANDERER TEHTAAN EDUSTAJA JA STANDARD POLKUPYÖRISTÄ MOOTTORI- JA POLKUPYÖRILLE WÄNDERER MOOTTOREISTA, WANDERER

LUETTELO K. RAUTANEN WANDERER TEHTAAN EDUSTAJA JA STANDARD POLKUPYÖRISTÄ MOOTTORI- JA POLKUPYÖRILLE WÄNDERER MOOTTOREISTA, WANDERER LUETTELO WÄNDERER MOOTTOREISTA, WANDERER JA STANDARD POLKUPYÖRISTÄ K. RAUTANEN WANDERER TEHTAAN EDUSTAJA MOOTTORI- JA POLKUPYÖRILLE 1.-HEIKINK. 98. HELSINKI PUHELIN 68-91. lulkaistessani luettelon Wanderer

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

SYSIKAASU OY HELSINKI KALEVANKATU 4 PUHELIN 63455

SYSIKAASU OY HELSINKI KALEVANKATU 4 PUHELIN 63455 SYSIKAASU OY HELSINKI KALEVANKATU 4 PUHELIN 63455 5 keksitty, kehitetty, perusteellisesti kokeiltu, huolellisesti sarjavalmistusta varten konstruoitu ja rakennettu; siis alunperin ja kokonaan kotimainen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot