TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja Päätalo, Heikki Närhi, Mikko Ritva Asula-Myllysen varajäsenenä Järvinen, Asko Petäjä, Jukka Poussa, Mauri Pälä, Anni Rauhala, Leena Alatalo, Seija Riitta-Liisa Rusin varajäsenenä Skyttä, Juha-Pekka Tala, Yrjö Aarnio, Antero Alajoki, Asko Koivisto, Sirpa Parviola, Jarno Koivula, Timo Maija Simeliuksen varajäsenenä Kristeri, Lasse Maakanen, Rea Jumppanen, Piippa Luokkala, Anni Sompa-Hokkanen, Riitta Tuhkanen-Mattila, Marja-Sinikka Attila, Marja Harju-Autti, Raisa Puisto, Antti Matti Heinivahon varajäsenenä Juva, Kaisa Karttunen, Elina Korpinen, Tapio Vartinen, Erkki Ylijoki, Kalevi Alaja, Riitta Eskelinen, Tiina Punkari, Antti Uusitalo, Pekka Cederqvist, Hans Törn, Tage Kallio, Ari Tarkkala, Janne Karvo, Marja Kilpinen, Suvi

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 2(26) Kivimäki, Anna Lipponen, Varpu Koski, Kirsi Salmi, Janica Sippola, Marja-Leena - poistui klo / 50 käsittelyn aikana Poissa: Kulkas, Matti Asula-Myllynen, Ritva Paulorinne, Miska Rusi, Riitta-Liisa Aaltonen, Tarmo Simelius, Maija Ilvesmäki, Ritva-Liisa Korpela, Helka Salmenpohja, Juhani Ahonen, Valtteri Heinivaho, Matti Käkelä, Valto Laine, Johanna Kinnunen, Tuija Tomi, Miika Launis, Jukka Louhivuori, Ulla Muut osallistujat Mäkinen, Jussi Vuorio, Juha Järvinen, Veli-Pekka Rantala, Kim Hallikainen, Olli Mukari, Eija Takala, Timo Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki Niemi, Pekka Nyrhinen, Jukka Jylhäsalo, Virve Antila, Päivi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön johtaja talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö kiinteistöpäällikkö tietohallintopäällikkö vt. viestintäpäällikkö pöytäkirjanpitäjä

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 3(26) Allekirjoitukset Kalle Mäki puheenjohtaja Päivi Antila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella marraskuun päivänä 2014 Riitta Sompa-Hokkanen Yrjö Tala Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo Todistaa Päivi Antila pöytäkirjanpitäjä

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 4(26) Käsitellyt asiat 41 Kokouksen avaus 5 42 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnäolevien toteaminen 5 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 44 Pöytäkirjantarkastajat 6 45 Käsittelyjärjestys 6 46 Kirkkovaltuutettujen aloitteet 6 47 Ilmoitusasioita 6 48 Jäsentietoraportti Talousraportti Talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon Kirkkovaltuutettu Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattilan aloite Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Hautamaksut vuodelle Messukylän kirkon uusi alttaripöytä Eron myöntäminen yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä Johanna Subanille Kasvatustyön johtokunnan jäsenen valitseminen Valitusosoitus ja kokouksen päätös 24

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 5(26) 41 Kokouksen avaus Tampereen Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 42 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnäolevien toteaminen Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet esteen saapumiselleen tähän kokoukseen ja heille oli kutsuttu varajäsen: Harjun seurakunta Miska Paulorinne varajäsen - Riitta-Liisa Rusi varajäsen Seija Alatalo Hervannan seurakunta Maija Simelius varajäsen Timo Koivula Härmälän seurakunta Ritva-Liisa Ilvesmäki varajäsen - Kalevan seurakunta Helka Korpela varajäsen - Messukylän seurakunta Matti Heinivaho varajäsen Antti Puisto Valto Käkelä varajäsen - Viinikan seurakunta Jukka Launis varajäsen - Ulla Louhivuori varajäsen - Esteen ilmoittaneille myönnettiin vapautus tästä kokouksesta. Suoritettiin nimenhuuto läsnä olevien toteamiseksi. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista oli lähetetty kirkkovaltuutetuille Kokouksesta oli kuulutettu viikon ajan ennen kokousta Seurakuntien talon ilmoitustaululla pidetyllä kuulutuksella. Kun kokouksessa oli läsnä 47 valtuutettua 60:stä, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 6(26) 44 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Riitta Sompa-Hokkanen ja Yrjö Tala. Heidät valittiin samalla toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 45 Käsittelyjärjestys Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista sellaisella lisäyksellä, että valtuutettu Punkarin ehdotuksesta pykälään 47 Ilmoitusasioita lisättiin informaatio seurakuntayhtymän viestintäpäällikön valinnasta sekä Seurakuntien talon entisen vuokralaisen vuokrasaatavien tilanteesta. 46 Kirkkovaltuutettujen aloitteet Aloitteita ei ollut. 47 Ilmoitusasioita 1. Messukylän seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Johanna Suban on eronnut yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä muutettuaan pois Messukylän seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen on yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsuttu projekti-insinööri Kaisa Juva. 2. Messukylän seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Kaarlo Koivisto on eronnut yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä muutettuaan pois Messukylän seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen on yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsuttu Johanna Laine. 3. Keväällä 2015 yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 15.1., ja Seurakuntayhtymän viestintäpäälliköksi on valittu kirkkohallituksen verkkoviestintäpäällikkö Sami Kallioinen. 5. Seurakuntien talon entisen vuokralaisen vuokrasaatavien tilanne Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 7(26) D:TAL: 291/009/ Jäsentietoraportti Esittely Ehdotus Päätös Liite 1 Vakiintuneen käytännön mukaisesti kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen jäsentietoraportti saatetaan yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston sekä seurakuntien ja yksiköiden tiedoksi vuosittain. Jäsentietoraportti on liitteenä. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että merkitään tiedoksi Tampereen seurakuntien jäsentietoraportti Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 8(26) D:TAL: 316/041/ Talousraportti Esittely Keväällä 2014 tuotannon kasvuksi ennustettiin 1,4 %. Talouden ennustelukuja on kevään jälkeen kuitenkin jouduttu muuttamaan huonompaan suuntaan. Valtionvarainministeriön julkaiseman Taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 %:iin. Vielä keväällä työttömyysasteen ennustettiin olevan 8,3 %. Kuluttajahintojen muutos jää alhaiseksi ollen 1,1 %. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta, sillä reaalisen ostovoiman kehitys on heikkoa ja odotukset tulevasta talouskehityksestä sekä työmarkkinoiden tilanne eivät tue yksityistä kulutusta. Pirkanmaan työllisyystilanne elokuun lopussa oli koko maata heikompi. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,1 % ja koko maassa keskimäärin 12,2 %. Tampereen työttömyysaste oli 16,6 %. Pirkanmaan ELY-keskuksen elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrään oli tullut tärkeä suunnanmuutos elokuussa. Katsauksen mukaan ilmeisesti vaikein työttömyystilanne olisi ohi ja käänne parempaan olisi tulossa. Työttömyyden kesto on kuitenkin pitkittynyt. Seurakuntayhtymän talous on alkuvuonna kehittynyt suunnilleen talousarvion mukaisesti. Kahden kolmanneksen toteutumisvertailua tarkasteltaessa on otettava huomioon, että tuotot ja kulut eivät kerry tasaisesti. Verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin ollaan suunnilleen samassa tilanteessa. Tosin näyttää siltä, että talouden paineet yritysmaailmassa alkavat heijastua seurakuntayhtymän tulonmuodostukseen muun muassa kiinteistöjenpidossa. Liite 2 Liite 3 Verotulot ovat edellisvuoteen verrattuna kasvaneet vain hieman elokuun loppuun mennessä. Kirkollisveroja on kertynyt 24,1 milj. euroa (24,5 milj. euroa v. 2013) eli 1,4 % vähemmän kuin v ja yhteisöveroja 3,3 milj. euroa (2,9 milj. euroa v. 2013) eli 13,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Verotilitykset yhteensä olivat 27,4 milj. euroa (27,4 milj. euroa v. 2013) eli 0,3 % (1,7 %) enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna Vuoden 2014 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän 34,0 milj. euroa eli 2,6 % edellisvuoden kertymää vähemmän. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että talousarvion ennusteen on mahdollista verotulojen osalta toteutua. Käyttötalouden toteutuma osoittaa, että toimintatuotot ovat toteutuneet hieman tasaista vauhtia heikommin kun taas toimintamenot ovat tasaisen vauhdin tahdissa. Verotulot ovat kertyneet 80,7 prosenttisesti.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 9(26) Liite 4 Liite 5 Investointien toteutuma osoittaa, että investointimenot ovat toteutuneet 35,9 prosenttisesti. Investointitulojen osalta toteutumaa ei ole elokuun lopussa. Sijoitusten tilanne on esitetty seurantaraporteissa. Seurakuntayhtymän sijoitusten tuottoprosentti vuoden alusta on ollut 6,6 % ja hautainhoitorahaston 5,6 %. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että talousraportti merkitään tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) D:TAL: 195/041/ Talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön 4 :n mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakuntayhtymän viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia yhteisen kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014 ja kokouksessaan hyväksynyt ensimmäisen erän talousarviomuutoksia vuoden 2014 talousarvioon. Vuoden 2014 talousarvion toteutumaa ja jäljellä olevia määrärahoja ja toiminnan tarpeita tarkasteltaessa on tullut esille tarve vielä tehdä korjauksia, määrärahasiirtoja ja lisämäärärahaesityksiä vahvistettuun talousarvioon. Käyttötalousosa Tulo-odotusten pienennys: 1. Liikehuoneistojen vuokratuloja ei tulla saamaan talousarviossa arvioitua määrää, koska Yliopistonkadun vuokratiloja (kpa 5607) on ollut tyhjillään 1,5 kerrosta. Näiden vuokramenetys on euroa, Hämeenkatu 28 (kpa 5742) tyhjän katutason tilan vuokramenetys on euroa. Lisäksi hotellin vuokrasopimuksen loppuminen ja tilojen remontin ajalta ennen uuden sopimuksen alkamista jäi saamatta neljän kuukauden vuokra budjetoidusta, yhteensä euroa. Yhteensä tulo-odotusten pienennys on euroa. Lisämäärärahaesitykset: 2. Kirkollisten vaalien järjestämiseen (kpa 110) on varattu talousarviossa euroa. Keskusvaalitoimikunta esittää lisättäväksi määrärahaa yhteensä eurolla perustellen lisäystarvetta seuraavasti: vaalikirjeiden postitus euroa, vaalitoimitsijoiden palkkiot ja palkankorotukset sivukuluineen euroa, tarvikemenot 500 euroa ja uusien äänestyskoppien hankinta euroa. 3. Seurakuntien talon asiakaspalvelujen eriyttämisen (hautauspalveluiden muutto Hämeenkadun liiketilaan, rekisteri- ja asiakaspalvelutilojen muutos) vuoksi tehtyjen tilamuutoksien remontteihin ja kalusteiden siirtoihin anotaan lisämäärärahaa kiinteistöpalveluille (kpa 5742). Määrärahatarve on euroa (ei sisällä uusia kalusteita uutta tiskiä lukuun ottamatta).

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) 4. Koska kiinteistöjen määrä ei ole vähentynyt ja toiminta on pysynyt ennallaan tai lisääntynyt kiinteistöpalveluiden on ollut pakko palkata vuosiloma- ja muita sijaisia vahtimestaritiimiin. Tästä johtuen kiinteistöpalvelut anoo lisärahoitusta vuosiloma- ja muiden sijaisten palkkamenoihin euroa. Lisäksi kiinteistöpalvelut anoo lisämäärärahaa kolmen ylivahtimestarin palkkaa varten ajalle sivukuluineen yhteensä euroa. Ylivahtimestarit päätettiin palkata jo lokakuusta alkaen, mutta tähän ei varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa. Yhteensä henkilöstökuluihin anotaan euroa. Määrärahojen siirrot: 5. TUPA-HANKE (kustannuspaikka 3215) Toimintatuotot 3760 EU tuki TOIMINTATUOTOT Toimintakulut 4010 Vakinaisten virkojen palkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Henkilöstösivukulut edellisistä Ilmoitukset Majoitus ja ravitsemuspalvelut Matkakustannukset muille Sisäiset muut palvelut Elintarvikkeet 50 TOIMINAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Lisätään kustannuspaikalle 3063 Maahanmuuttajatyö ROMA- ja SUOTU -hankkeiden tuotot ja kustannukset 3063 MAAHANMUUTTAJATYÖ Toimintatuotot 3740 Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Toimintakulut 4040 Määräaikaiset työsuhteiset kuukausipalkat Henkilöstösivukulut edellisistä Ostetut ammattipalvelut Puhelinpalvelut Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle Opetusvälineet 240

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) 4480 Sisäiset muut palvelut 2584 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Tupa-hanke katetaan vähentämällä seuraavaa määrärahaa: 4430 Korvaus toisten seurakuntien TOIMINTAKATE Lisätään kustannuspaikalle 3281 Perhe ja nuorisodiakonia Tarinoiden maa -hankkeen tuotot ja kustannukset 3281 PERHE- JA NUORISODIAKONIA Toimintatuotot 3740 Tuet ja avustukset 8040 TOIMINTATUOTOT 8040 Toimintakulut 4040 Määräaikaiset työsuhteiset kuukausipalkat Muut palkat ja palkkio 1000 Henkilöstösivukulut edellisistä Elintarvikkeet Työaineet 2000 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 8040 TOIMINTAKATE 0 8. Harjun seurakunta anoo euron lisäystä vuoden 2014 talousarvioon. Harjun seurakunnan B-kanttorinviranhaltija jää äitiyslomalle adventtisunnuntaita edeltävällä viikolla. Joulunaika on seurakunnissa vilkkain. Adventtiviikolla on sovittu Harjun alueen koulujen adventtijuhlat ja jumalanpalvelukset. Sijaisen saaminen välittömästi edellyttää talousarviomuutosta B kanttorin sijaispalkka työnantajakuluineen ilman määrävuosilisiä on euroa. Harjun seurakunnasta on vuoden 2014 aikana ollut isyyslomalla kaksi pappia ja yksi kanttori. Seurakunnalle nämä ovat aiheuttaneet hieman yli euron lisäkulut. Esitetään siirrettäväksi yhteisistä henkilöstömenovarausmäärärahoista euroa Harjun seurakunnalle. 9. Kiinteistöpalvelut anoo käyttötalouteen lisämäärärahaa perhe- ja virkavapaiden sijaisten palkkausmenoihin sivukuluineen euroa. Siirretään määrärahaa yhteisistä henkilöstömenovarausmäärärahoista. 10. Kurssi- ja leirikeskusyksikkö anoo Ilkon kurssikeskuksen kahden työntekijän sairauslomien vaatimiin sairauslomapalkkakuluihin määrärahaa. Sairausloma-aikaa on näistä kertynyt yhteensä noin 8,5 kuukautta. Molempien sairauslomaa on jouduttu paikkaamaan lisätyövoimaa palkkaamalla etenkin leirikeskuksen toiminnan kannalta vilkkaimpaan ai-

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) kaan. Lisämäärärahaa henkilöstömenovarausmäärärahoista anotaan yhteensä euroa palkkoihin sivukuluineen. Tuloslaskelma 11. Syyskuussa yhteisövero-osuutta on tilitetty yhteensä noin 3,7 milj. euroa. Talousarviossa yhteisövero-odotus on 3,0 milj.euroa. Toteutumaprosentti on 123,30 %. Koska yhteisöveroa on syyskuun lopussa kertynyt jo noin 0,7 milj. euroa yli budjetoidun, lisätään yhteisövero-odotusta miljoonalla eurolla siten, että yhteisövero-odotus on 4,0 milj. euroa. Investoinnit 12. Kalevan kirkon ilmastointi- ja rakennusautomaatiosaneeraus (kpa ) Kalevan kirkon ilmastointi- ja rakennusautomaatiosaneeraushankkeeseen on varattu tämän vuoden investointibudjetissa euroa. Kohteen erikoisuuden vuoksi yksistään ilmastointiurakan hinta nousi euroon. Budjettia laadittaessa ei osattu varautua näin korkeaan hintaan. Kustannuksia nostavat ahtaat haalausreitit konehuoneisiin, suuren nosturin käyttö koneiden nostamisessa ja laskemisessa kirkon katolta ja erityisvaatimukset kohteen arkkitehtuurista johtuen. Lisäksi rakenteiden purkutöitä joudutaan tekemään ennakoitua enemmän. Samalla on kartoitettu rakennusautomaation tarvitsemia kaapelireittejä ja langattomien lähetinten käyttömahdollisuuksia tiedonsiirrossa. Rakennusautomaatiourakka kilpailutetaan erikseen. Edellä mainituista syistä johtuen anotaan lisämäärärahaa euroa. 13. Aitolahden kirkon punttisalin muutos toimistohuoneiksi Aitolahden kirkon punttisalin muutos kolmeksi toimistohuoneeksi aiheuttaa väliseinien rakentamista, ilmanvaihdon ja sähköistyksen muutostöitä. Yhteensä muutostyökustannukset ilman kalusteita tekevät euroa, muutostyölle anotaan lisämäärärahaa. 14. Kiinteistötraktorin hankinta Wille -kiinteistötraktorin hankintaan Torpalle anotaan lisämäärärahaa yhteensä euroa. Hankinta liittyy hautaustoimen uuden koneen hankintaan, jolloin Torpalle saadaan vähän uudempi kone hautaustoimesta ja Torpan kone annetaan vaihdossa. 15. Takahuhdin pappilan ulkomaalaus (kpa ) Hankkeelle on varattu määrärahaa euroa. Maalaustöihin on kulunut euroa. Anotaan lisämäärärahaa euroa. 16. Katetaan kohdissa anotut lisämäärärahaesitykset vähentämällä seuraavien investointien määrärahaa: Tuomiokirkko VIkoneiden uusinta euroa, Pispalan kirkko suunnittelu ja peruskorjaus euroa, Rauhanportti IV-koneiden saneeraus

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) euroa ja Pättiniemen ja Aitolahden vanhan pappilan vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen euroa. 17. Investointiosassa on 2,0 milj. euron tulo-odotus kiinteistöjen myynneistä. Toteutumassa on Sininauhan vuokraoikeuden ja kiinteistön myynti, josta on tulossa tuloja euroa. Muita myyntejä ei todennäköisesti kuluvana vuonna toteudu. Vähennetään investointituloja 1,4 milj. euroa. Käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa ja toimintamenot euroa. Talousarviomuutosten jälkeen käyttötalouden toimintatuotot ovat euroa ja toimintamenot euroa. Toimintakate on euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa ylijäämää euroa. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta investointimenoihin yhteensä, mutta investointitulo-odotus vähenee 1,4 milj. eurolla euroon, jolloin investoinnit nettomeno on euroa. Talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on euroa. Muutosten jälkeen rahavarat vähenevät euroa ja ovat euroa. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että 1. tehdään vuoden 2014 talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosaan esitetyt muutokset 2. talousarviomuutosten jälkeen käyttötalouden toimintatuotot ovat euroa ja toimintamenot euroa. Toimintakate on euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa ylijäämää euroa. 3. esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta investointimenoihin yhteensä, mutta investointitulo-odotus vähenee 1,4 milj. eurolla euroon, jolloin investoinnit nettomeno on euroa. 4. talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on euroa. Muutosten jälkeen rahavarat vähenevät euroa. Rahavarat ovat euroa.

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että 1. tehdään vuoden 2014 talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosaan esitetyt muutokset 2. talousarviomuutosten jälkeen käyttötalouden toimintatuotot ovat euroa ja toimintamenot euroa. Toimintakate on euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa ylijäämää euroa. 3. esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta investointimenoihin yhteensä, mutta investointitulo-odotus vähenee 1,4 milj. eurolla euroon, jolloin investoinnit nettomeno on euroa. 4. talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on euroa. Muutosten jälkeen rahavarat vähenevät euroa. Rahavarat ovat euroa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) D:TAL: 292/016/ Kirkkovaltuutettu Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattilan aloite Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa Esittely Liite 6 Kirkkovaltuutettu, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen, kasvatustyön johtokunnan jäsen Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattila on jättänyt päivätyn kirkkovaltuutetun aloitteen Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus- ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Ensi vuoden alusta alkaen on lapsia ja nuoria kuunneltava seurakunnan päätöksenteossa myös siinä mielessä, että siihen velvoittaa kirkkojärjestykseen tuleva uusi säännös. Työkaluksi on annettu kirkolliskokouksen hyväksymä lapsivaikutusten arviointi LAVA. Lapsivaikutusten arviointi tulee meillä ajankohtaiseksi myös syyskauden sääntöjen hyväksymisprosessin yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto tulee pyytämään valmisteltavana olevista ohje-, johto- ja toimintasäännöistä seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien lausunnot kokouksessaan Lapsivaikutusten arviointi tulee liittymään sääntöjen valmisteluprosessiin niin, että lapsivaikutusten arviointi tehdään samanaikaisesti lausuntojen antamisen kanssa niin, että yhteisellä kirkkoneuvostolla on lapsivaikutusten arviointi käytettävissään , kun se lähettää säännöt yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen sekä sen käyttäminen syyskauden 2014 sääntöjen valmisteluprosessissa edellyttää eri toimijoilta yhteisesti seuraavia valmistelevia toimia: - Jokaisen seurakunnan tulee valita kaksi lapsiasiahenkilöä. Toinen heistä on työntekijä ja toinen luottamushenkilö. Kokonaisuuden kannalta olisi hyvä, että työntekijöistä suomenkielisten seurakuntien osalta kaksi olisi varhaiskasvatuksesta ja kaksi nuorisotyöstä. Tämä edellyttää seurakuntien keskinäistä sopimista. Jokaista seurakuntaa on pyydetty nimeämään edellä mainitut kaksi lapsiasiahenkilöä. - Edellä mainittujen lisäksi seurakuntayhtymästä valitaan niin ikään kaksi lapsiasiahenkilöä, joista toinen on työntekijä ja toinen luottamushenkilö. Seurakuntayhtymän osalta lapsiasiahenkilöt nimeää yhteinen kirkkoneuvosto. Edellä kuvattujen valintojen kautta syntyy 12 hengen verkosto, joka tulee tekemään lapsivaikutusten arvioinnit sekä sääntöjen hyväksymisen

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) yhteydessä että myös muissa vastaavissa tilanteissa. Jatkossa tämä käytäntö vakiintuu. Luottamushenkilöiden osalta valinnat joudutaan tekemään uudestaan uuden luottamushenkilökauden alkaessa. Seurakuntayhtymästä valittava työntekijä voi toimia arviointiryhmän koollekutsujana. Lapsivaikutusten arvioimiseksi on käytettävissä kirkossa yhteisesti valmisteltua materiaalia, jota on syytä käyttää arviointeja tehtäessä. Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan objektiivisesti todennettaviin faktatietoihin perustuen. Lapsivaikutusten arviointi on yksi joskaan ei ainut lopulliseen päätöksentekoon vaikuttava argumentti. Lapsiasiahenkilöiden vuosittainen seminaari järjestetään Tampereella Seminaarin järjestää laaja kansallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluvat kirkkohallitus, lapsiasiavaltuutettu, Nuorten Keskus, PTK poikien ja tyttöjen keskus, Seurakuntaopisto, Seurakuntien Lapsityön Keskus ja Suomen Lähetysseura yhteistyössä Tampereen seurakuntien kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi seurakuntayhtymästä kaksi lapsiasiahenkilöä, työntekijäedustajaksi Raija-Liisa Vuorion ja luottamushenkilöedustajaksi Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattilan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että lapsivaikutusten arvioinnin työryhmäksi nimetyn työryhmän koollekutsujana toimii Minna Kaihlanen. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että annetaan esittelyssä yksilöity vastaus kirkkovaltuutettu Marja- Sinikka Tuhkanen-Mattilan aloitteeseen Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus- ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että annetaan esittelyssä yksilöity vastaus kirkkovaltuutettu Marja- Sinikka Tuhkanen-Mattilan aloitteeseen Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus- ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) D:TAL: 312/032/ Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Esittely Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Päätös tulee lähettää verohallinnolle mennessä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin edellisenä vuonna. Veroprosentti on yksi keskeinen seurakunnan talouteen vaikuttava osatekijä, sillä kirkollisverolla on merkittävä osuus seurakunnan taloudessa. Siitä huolimatta veroprosenttia ei voi arvioida pelkästään seurakunnan näkökulmasta, vaan myös jäsenistöön vaikuttavana talouspoliittisena ratkaisuna, jota tehtäessä vaaditaan varovaisuutta ja taitoa ennakoida tulevaa kehitystä. Tampereen seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on vuodesta 1976 ollut 1,25 %. Vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeessa on lähtökohdaksi asetettu kirkollisveroprosentin säilyttäminen entisellä tasolla. Muiden suurien seurakuntayhtymien veroprosentit ja läsnä oleva väestö ovat seuraavat: Helsingin seurakuntayhtymä 1,00 % Espoon seurakuntayhtymä 1,00 % Oulun seurakuntayhtymä 1,25 % Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1,00 % Vantaan seurakuntayhtymä 1,00 % Vuoden 2014 alussa Tampereen seurakuntien jäsenmäärä oli henkilöä. Jäsenmäärä (läsnä olevat) oli vuoden 2004 alussa henkilöä, joten jäsenmäärä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä henkilöllä. Tampereen seurakunnissa kirkollisveroa on kertynyt 26,8 milj. euroa tammi-syyskuussa 2014, mikä on 1,38 prosenttia vähemmän verrattuna edellisvuoden vastaavan ajan kertymään. Talousarvion toteutuma kirkollisveron osalta on 86,5 prosenttia. Yhteisövero on kertynyt tammi-syyskuussa 3,7 milj. euroa, mikä on 15,1 % edellisvuotta enemmän. Toteutuma on ylittynyt 23,3 %. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen yh-

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) teissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Koko kirkossa kirkollisverotilitysten määrän kehitys syyskuun lopussa oli -0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Marraskuussa suoritettava maksuunpanotilitys on ennakkotiedon mukaan noin 2,6 % suurempi kuin vuosi sitten. Joulukuussa tarkistetaan kirkollisveron jako-osuutta, jonka suuntaa ja suuruutta on vaikea arvioida. Kirkkohallitus ennustaa kirkollisverotilitysten vähentyvän kuluvana vuonna noin prosentin. Koko kirkossa yhteisöverotilitykset syyskuun lopussa ovat noin 9,6 % suuremmat kuin vuosi sitten. Yhteisöjen veroprosentti aleni 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Yhteisöveron jako-osuutta kunnille ja seurakunnille korotettiin veroprosentin oletetun verotuottoalenemisen verran. Yhteisöveron määrä kokonaisuudessaan on alentunut noin 6 %. Vähennyksen ennakoitiin olevan suurempi. Tampereen kaupungin verotulot ovat kehittyneet siten, että kunnallisveroa on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 4,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroa on kertynyt 21,4 prosenttia viimevuotista enemmän. Suomen talous on supistunut kolmatta vuotta peräkkäin. Ennusteet loppuvuodelle ovat heikot. Valtiovarainministeriön ensi vuodelle huhtikuussa 2014 laatimia ennusteita on syyskuussa 2014 tarkistettu alaspäin. Kokonaistuotannon muutoksen ennustetaan ensi vuonna kasvavan 1,2 % (keväällä 1,4 %). Työttömyysasteen ennustetaan lisääntyvän 8,5 % (8,3 %), viennin määrään kasvuksi ennustetaan 4,0 % (4,1 %). Kuluttajahintojen ennustetaan muuttuvan 1,5 % (1,7 %). 0,05 % tuottaa kirkollisveroa noin 1,2 milj. euroa. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että vuoden 2015 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25 %. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2015 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25 %. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) D:PUI: 253/031/ Hautamaksut vuodelle 2015 Esittely Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan seuraavasti: Kirkkojärjestyksen 17:5 3 momentin mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön 11 ja 13 mukaisesti muista maksuista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Kirkkohallituksen keräämän tilaston mukaan on Tampereella maksujen osuus hautaustoimen sellaisella tasolla että vuodelle 2015 ei ole tarvetta korottaa hautamaksujen hintaa. Valtakunnallisesti hautaustoimen tulojen laskettu arvio on ollut % nettokustannuksista jotta se yhteisöveron kanssa riittäisi kattamaan hautaustoimen menot. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan Tampereen tulojen osuus oli noin 30 % hautaustoimen menoista. Vuonna 2013 tehtiin muutos kappeleiden kustannusjaoissa mikä nostaa valtakunnallista prosenttihaarukan alarajaa hieman. Tampereen maksut ovat kuitenkin sillä tasolla, ettei maksuja tarvitse vuodelle 2015 korottaa. Ehdotus Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, *että kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta hyväksyy yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi hautamaksujen säilyttämisen vuoden 2014 tasolla hautapaikasta riippuen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 7 Ehdotus hautamaksujen hinnoiksi vuonna 2015 on liitteenä. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että hautamaksut vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 7 mukaisena. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että hautamaksut vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 7 mukaisena. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta hallintovalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (hautaustoimilaki 27:1).

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 15-23 :t 2/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 15-23 :t 2/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 15-23 :t 2/2014 KOKOUSAIKA: torstai 9.10.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: seurakuntakoti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Jokela Satu Koivunen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Aika 7.5.2013 klo 16:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo 2 krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen, Hanna

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50 KOKOUSAIKA: Torstai 17.12.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkovaltuusto Aika 09.12.2015 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntatalo, Pyhän Ristin Sali, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Ahonen Minna Ahonen Paavo Grün

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Aika Paikka 8.6.2016 klo 17:00 18:10 Suurella Sydämellä -klubi Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa Karintaus,

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015 KOKOUSAIKA: torstai 25.6.2015 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: Osallistujat seurakuntakoti Rajala Juhani Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 18.5.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 18 /19: Alanen Margit Heiska Virve Härkki Leena Järvi Raili vara (Kauppila Eero) Karjalainen Anni Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(11) Aika 9.3.2016 klo 17.30-19.55 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2013. Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2013. Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj, poissa, varalla Inkeri Vyyryläinen

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(10) Sairaalasielunhoidon johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(10) Sairaalasielunhoidon johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(10) Aika Tiistai 9.2.2016 klo 16.30-17.20 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Emmaus Osallistujat Jäsenet Eskola, Vesa puheenjohtaja Attila, Marja

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(10) Aika 22.6.2016 klo 18.00-19.50 Paikka Nekalan seurakuntatalo Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Aho, Marita Jaakko Sadeharjun varajäsenenä

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 37 46 4/2013

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 37 46 4/2013 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 37 46 4/2013 KOKOUSAIKA: keskiviikko 27.11.2013 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: srk koti LÄSNÄ: Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Jokela Satu Koivunen Leena

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(12) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 4.12.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(12) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 4.12.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(12) Aika 4.12.2013 klo 16:30 19:00 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2 krs, Ateena Petäjä, Jukka Järvinen, Asko Kristeri, Lasse Lyytinen, Hanna

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous 4.2.2016

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous 4.2.2016 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Aika 4.2.2016 klo 18.00-20.45 Paikka Pelipuiston seurakuntakoti Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Ilvesmäki, Ritva-Liisa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 20.5.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 20.5.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(10) Aika Paikka 20.5.2014 klo 17:30 Seurakuntien talo, Nuorisotoimisto, 5.krs Osallistujat Jäsenet Harju-Autti, Raisa puheenjohtaja Laaksonen, Raimo

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous 14.4.2016

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous 14.4.2016 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(11) Aika 14.4.2016 klo 18.00-19.55 Paikka Hervannan kirkko Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Ilvesmäki, Ritva-Liisa Jokinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 1.12.2014. Paikka Uudenkylän seurakuntakoti, Ali-Huikkaantie 13

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 1.12.2014. Paikka Uudenkylän seurakuntakoti, Ali-Huikkaantie 13 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(13) Aika 1.12.2014 klo 17.30-19.07 Paikka Uudenkylän seurakuntakoti, Ali-Huikkaantie 13 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Seurakuntatalo, PIENI SALI

Seurakuntatalo, PIENI SALI HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356 761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi (poissaolot) www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 AIKA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(11) Kasvatustyön johtokunta Kokous 25.8.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(11) Kasvatustyön johtokunta Kokous 25.8.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(11) Aika Paikka 25.8.2015 klo 17:30 Seurakuntien talo, Antiokia Osallistujat Jäsenet Harju-Autti, Raisa puheenjohtaja Niemistö, Riitta Skyttä, Juha-Pekka

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 1(11) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 1(11) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2015 1(11) Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.15 17.30 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

KOKOUS N:o 1-2015 AIKA 19.01.2015 kello 19.00 19.40 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo

KOKOUS N:o 1-2015 AIKA 19.01.2015 kello 19.00 19.40 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo Hattulan seurakunta Kirkkovaltuusto KOKOUS N:o 1-2015 AIKA 19.01.2015 kello 19.00 19.40 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo Valtuutetut Läsnä Poissa Kirkkoneuvosto Läsnä Poissa Ahola

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.2.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.2.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Aika 7.2.2012 klo 15:00-16:30 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kasvun johtokunta 23.02.2016 Aika 23.02.2016 klo 17:30-19:24 Paikka Nuorisotila Parkki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 06.10.2015 17.00 18.21 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto /2015

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto /2015 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 39-50 4/2015 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 4.112015 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: Osallistujat seurakuntakoti Rajala Juhani Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: ma 25.2.2013 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(12) Aika 2.12.2015klo 17:30-19.25 Paikka Osallistujat Tesoman kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Alatalo, Seija Arvonen, Tero Hukari, Anneli Järvinen,

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto :t 2/2015

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto :t 2/2015 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 18-28 :t 2/2015 KOKOUSAIKA: keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: Osallistujat seurakuntakoti Rajala Juhani Henttinen Martti Koivunen Leena Kotaoja

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016 17.2.2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika keskiviikko 17.2.2016 klo 16.30 18.31 Paikka Pielisensuun kirkko, yläsali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Auvinen Päivi Karvinen Tarmo Matti Kososen varahenkilö Ketonen

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 / 8 Kirkkovaltuusto 4 / 2015

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 / 8 Kirkkovaltuusto 4 / 2015 LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 / 8 Kirkkovaltuusto 4 / 2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Tiistai 1.12.2015 klo 18.30 (kahvit ja joulupuuro klo 18.00 lähtien) Lopen kirkon seurakuntasali, Pilpalantie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22 KOKOUSAIKA: Torstai 05.03..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Härkki Leena varajäsen (Alanen Margit)

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/ / sivut 33-40

Kirkkovaltuusto 5/ / sivut 33-40 KOKOUSAIKA: Torstai 30.09.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen Reijo Majalahti

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa Eila Iivari Puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa Eila Iivari Puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston 4.10.2016 kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 5.10.2016-4.11.2016 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 4 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 4 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 4 / 2016 Sivu 1 (11) Kokousaika Torstai 18.8.2016 kello 18:00 18:40 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Poissa Aalto, Jorma

Lisätiedot

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala KIRKKONEUVOSTO 1/2016 Sivu 1 Aika: 26.1.2016. klo 17.00 17.20 Paikka: Puhelinkokous Kutsuttu: Varsinainen jäsen Varajäsen X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja X Kari Tammela, varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen

32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen 419/2013 32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Päätetään perustaa määräaikainen enintään kahden vuoden vapaaehtoistoiminnan kehittäjän

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj kirkkovaltuuston vpj (poistui paikalta 119 aikana)

jäsen, kirkkoneuvoston vpj kirkkovaltuuston vpj (poistui paikalta 119 aikana) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 112 KOKOUSAIKA: Torstai 3.12.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Majalahti Auli Mansoniemi Juha Mattila Esko

Lisätiedot

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 29.5.2014 12.6.2014 välisen ajan.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 29.5.2014 12.6.2014 välisen ajan. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 28.5.2014 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Ikaalisten kirkko, sakasti Läsnä: Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha jäsen Mattila Esko

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 7/2014

KIRKKONEUVOSTO 7/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2014 AIKA TIISTAI 7.10.2014

Lisätiedot

41 Hautainhoitorahastojen talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmatvuosille

41 Hautainhoitorahastojen talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmatvuosille PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston 1. päivänä joulukuuta vuonna 2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 2.12.2015-1.1.2016 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 36

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot