TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja Päätalo, Heikki Närhi, Mikko Ritva Asula-Myllysen varajäsenenä Järvinen, Asko Petäjä, Jukka Poussa, Mauri Pälä, Anni Rauhala, Leena Alatalo, Seija Riitta-Liisa Rusin varajäsenenä Skyttä, Juha-Pekka Tala, Yrjö Aarnio, Antero Alajoki, Asko Koivisto, Sirpa Parviola, Jarno Koivula, Timo Maija Simeliuksen varajäsenenä Kristeri, Lasse Maakanen, Rea Jumppanen, Piippa Luokkala, Anni Sompa-Hokkanen, Riitta Tuhkanen-Mattila, Marja-Sinikka Attila, Marja Harju-Autti, Raisa Puisto, Antti Matti Heinivahon varajäsenenä Juva, Kaisa Karttunen, Elina Korpinen, Tapio Vartinen, Erkki Ylijoki, Kalevi Alaja, Riitta Eskelinen, Tiina Punkari, Antti Uusitalo, Pekka Cederqvist, Hans Törn, Tage Kallio, Ari Tarkkala, Janne Karvo, Marja Kilpinen, Suvi

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 2(26) Kivimäki, Anna Lipponen, Varpu Koski, Kirsi Salmi, Janica Sippola, Marja-Leena - poistui klo / 50 käsittelyn aikana Poissa: Kulkas, Matti Asula-Myllynen, Ritva Paulorinne, Miska Rusi, Riitta-Liisa Aaltonen, Tarmo Simelius, Maija Ilvesmäki, Ritva-Liisa Korpela, Helka Salmenpohja, Juhani Ahonen, Valtteri Heinivaho, Matti Käkelä, Valto Laine, Johanna Kinnunen, Tuija Tomi, Miika Launis, Jukka Louhivuori, Ulla Muut osallistujat Mäkinen, Jussi Vuorio, Juha Järvinen, Veli-Pekka Rantala, Kim Hallikainen, Olli Mukari, Eija Takala, Timo Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki Niemi, Pekka Nyrhinen, Jukka Jylhäsalo, Virve Antila, Päivi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön johtaja talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö kiinteistöpäällikkö tietohallintopäällikkö vt. viestintäpäällikkö pöytäkirjanpitäjä

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 3(26) Allekirjoitukset Kalle Mäki puheenjohtaja Päivi Antila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella marraskuun päivänä 2014 Riitta Sompa-Hokkanen Yrjö Tala Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo Todistaa Päivi Antila pöytäkirjanpitäjä

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 4(26) Käsitellyt asiat 41 Kokouksen avaus 5 42 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnäolevien toteaminen 5 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 44 Pöytäkirjantarkastajat 6 45 Käsittelyjärjestys 6 46 Kirkkovaltuutettujen aloitteet 6 47 Ilmoitusasioita 6 48 Jäsentietoraportti Talousraportti Talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon Kirkkovaltuutettu Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattilan aloite Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Hautamaksut vuodelle Messukylän kirkon uusi alttaripöytä Eron myöntäminen yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä Johanna Subanille Kasvatustyön johtokunnan jäsenen valitseminen Valitusosoitus ja kokouksen päätös 24

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 5(26) 41 Kokouksen avaus Tampereen Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 42 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnäolevien toteaminen Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet esteen saapumiselleen tähän kokoukseen ja heille oli kutsuttu varajäsen: Harjun seurakunta Miska Paulorinne varajäsen - Riitta-Liisa Rusi varajäsen Seija Alatalo Hervannan seurakunta Maija Simelius varajäsen Timo Koivula Härmälän seurakunta Ritva-Liisa Ilvesmäki varajäsen - Kalevan seurakunta Helka Korpela varajäsen - Messukylän seurakunta Matti Heinivaho varajäsen Antti Puisto Valto Käkelä varajäsen - Viinikan seurakunta Jukka Launis varajäsen - Ulla Louhivuori varajäsen - Esteen ilmoittaneille myönnettiin vapautus tästä kokouksesta. Suoritettiin nimenhuuto läsnä olevien toteamiseksi. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista oli lähetetty kirkkovaltuutetuille Kokouksesta oli kuulutettu viikon ajan ennen kokousta Seurakuntien talon ilmoitustaululla pidetyllä kuulutuksella. Kun kokouksessa oli läsnä 47 valtuutettua 60:stä, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 6(26) 44 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Riitta Sompa-Hokkanen ja Yrjö Tala. Heidät valittiin samalla toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 45 Käsittelyjärjestys Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista sellaisella lisäyksellä, että valtuutettu Punkarin ehdotuksesta pykälään 47 Ilmoitusasioita lisättiin informaatio seurakuntayhtymän viestintäpäällikön valinnasta sekä Seurakuntien talon entisen vuokralaisen vuokrasaatavien tilanteesta. 46 Kirkkovaltuutettujen aloitteet Aloitteita ei ollut. 47 Ilmoitusasioita 1. Messukylän seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Johanna Suban on eronnut yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä muutettuaan pois Messukylän seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen on yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsuttu projekti-insinööri Kaisa Juva. 2. Messukylän seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Kaarlo Koivisto on eronnut yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä muutettuaan pois Messukylän seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen on yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsuttu Johanna Laine. 3. Keväällä 2015 yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 15.1., ja Seurakuntayhtymän viestintäpäälliköksi on valittu kirkkohallituksen verkkoviestintäpäällikkö Sami Kallioinen. 5. Seurakuntien talon entisen vuokralaisen vuokrasaatavien tilanne Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 7(26) D:TAL: 291/009/ Jäsentietoraportti Esittely Ehdotus Päätös Liite 1 Vakiintuneen käytännön mukaisesti kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen jäsentietoraportti saatetaan yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston sekä seurakuntien ja yksiköiden tiedoksi vuosittain. Jäsentietoraportti on liitteenä. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että merkitään tiedoksi Tampereen seurakuntien jäsentietoraportti Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 8(26) D:TAL: 316/041/ Talousraportti Esittely Keväällä 2014 tuotannon kasvuksi ennustettiin 1,4 %. Talouden ennustelukuja on kevään jälkeen kuitenkin jouduttu muuttamaan huonompaan suuntaan. Valtionvarainministeriön julkaiseman Taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 %:iin. Vielä keväällä työttömyysasteen ennustettiin olevan 8,3 %. Kuluttajahintojen muutos jää alhaiseksi ollen 1,1 %. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta, sillä reaalisen ostovoiman kehitys on heikkoa ja odotukset tulevasta talouskehityksestä sekä työmarkkinoiden tilanne eivät tue yksityistä kulutusta. Pirkanmaan työllisyystilanne elokuun lopussa oli koko maata heikompi. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,1 % ja koko maassa keskimäärin 12,2 %. Tampereen työttömyysaste oli 16,6 %. Pirkanmaan ELY-keskuksen elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrään oli tullut tärkeä suunnanmuutos elokuussa. Katsauksen mukaan ilmeisesti vaikein työttömyystilanne olisi ohi ja käänne parempaan olisi tulossa. Työttömyyden kesto on kuitenkin pitkittynyt. Seurakuntayhtymän talous on alkuvuonna kehittynyt suunnilleen talousarvion mukaisesti. Kahden kolmanneksen toteutumisvertailua tarkasteltaessa on otettava huomioon, että tuotot ja kulut eivät kerry tasaisesti. Verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin ollaan suunnilleen samassa tilanteessa. Tosin näyttää siltä, että talouden paineet yritysmaailmassa alkavat heijastua seurakuntayhtymän tulonmuodostukseen muun muassa kiinteistöjenpidossa. Liite 2 Liite 3 Verotulot ovat edellisvuoteen verrattuna kasvaneet vain hieman elokuun loppuun mennessä. Kirkollisveroja on kertynyt 24,1 milj. euroa (24,5 milj. euroa v. 2013) eli 1,4 % vähemmän kuin v ja yhteisöveroja 3,3 milj. euroa (2,9 milj. euroa v. 2013) eli 13,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Verotilitykset yhteensä olivat 27,4 milj. euroa (27,4 milj. euroa v. 2013) eli 0,3 % (1,7 %) enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna Vuoden 2014 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän 34,0 milj. euroa eli 2,6 % edellisvuoden kertymää vähemmän. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että talousarvion ennusteen on mahdollista verotulojen osalta toteutua. Käyttötalouden toteutuma osoittaa, että toimintatuotot ovat toteutuneet hieman tasaista vauhtia heikommin kun taas toimintamenot ovat tasaisen vauhdin tahdissa. Verotulot ovat kertyneet 80,7 prosenttisesti.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 9(26) Liite 4 Liite 5 Investointien toteutuma osoittaa, että investointimenot ovat toteutuneet 35,9 prosenttisesti. Investointitulojen osalta toteutumaa ei ole elokuun lopussa. Sijoitusten tilanne on esitetty seurantaraporteissa. Seurakuntayhtymän sijoitusten tuottoprosentti vuoden alusta on ollut 6,6 % ja hautainhoitorahaston 5,6 %. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että talousraportti merkitään tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) D:TAL: 195/041/ Talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön 4 :n mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakuntayhtymän viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia yhteisen kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014 ja kokouksessaan hyväksynyt ensimmäisen erän talousarviomuutoksia vuoden 2014 talousarvioon. Vuoden 2014 talousarvion toteutumaa ja jäljellä olevia määrärahoja ja toiminnan tarpeita tarkasteltaessa on tullut esille tarve vielä tehdä korjauksia, määrärahasiirtoja ja lisämäärärahaesityksiä vahvistettuun talousarvioon. Käyttötalousosa Tulo-odotusten pienennys: 1. Liikehuoneistojen vuokratuloja ei tulla saamaan talousarviossa arvioitua määrää, koska Yliopistonkadun vuokratiloja (kpa 5607) on ollut tyhjillään 1,5 kerrosta. Näiden vuokramenetys on euroa, Hämeenkatu 28 (kpa 5742) tyhjän katutason tilan vuokramenetys on euroa. Lisäksi hotellin vuokrasopimuksen loppuminen ja tilojen remontin ajalta ennen uuden sopimuksen alkamista jäi saamatta neljän kuukauden vuokra budjetoidusta, yhteensä euroa. Yhteensä tulo-odotusten pienennys on euroa. Lisämäärärahaesitykset: 2. Kirkollisten vaalien järjestämiseen (kpa 110) on varattu talousarviossa euroa. Keskusvaalitoimikunta esittää lisättäväksi määrärahaa yhteensä eurolla perustellen lisäystarvetta seuraavasti: vaalikirjeiden postitus euroa, vaalitoimitsijoiden palkkiot ja palkankorotukset sivukuluineen euroa, tarvikemenot 500 euroa ja uusien äänestyskoppien hankinta euroa. 3. Seurakuntien talon asiakaspalvelujen eriyttämisen (hautauspalveluiden muutto Hämeenkadun liiketilaan, rekisteri- ja asiakaspalvelutilojen muutos) vuoksi tehtyjen tilamuutoksien remontteihin ja kalusteiden siirtoihin anotaan lisämäärärahaa kiinteistöpalveluille (kpa 5742). Määrärahatarve on euroa (ei sisällä uusia kalusteita uutta tiskiä lukuun ottamatta).

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) 4. Koska kiinteistöjen määrä ei ole vähentynyt ja toiminta on pysynyt ennallaan tai lisääntynyt kiinteistöpalveluiden on ollut pakko palkata vuosiloma- ja muita sijaisia vahtimestaritiimiin. Tästä johtuen kiinteistöpalvelut anoo lisärahoitusta vuosiloma- ja muiden sijaisten palkkamenoihin euroa. Lisäksi kiinteistöpalvelut anoo lisämäärärahaa kolmen ylivahtimestarin palkkaa varten ajalle sivukuluineen yhteensä euroa. Ylivahtimestarit päätettiin palkata jo lokakuusta alkaen, mutta tähän ei varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa. Yhteensä henkilöstökuluihin anotaan euroa. Määrärahojen siirrot: 5. TUPA-HANKE (kustannuspaikka 3215) Toimintatuotot 3760 EU tuki TOIMINTATUOTOT Toimintakulut 4010 Vakinaisten virkojen palkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Henkilöstösivukulut edellisistä Ilmoitukset Majoitus ja ravitsemuspalvelut Matkakustannukset muille Sisäiset muut palvelut Elintarvikkeet 50 TOIMINAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Lisätään kustannuspaikalle 3063 Maahanmuuttajatyö ROMA- ja SUOTU -hankkeiden tuotot ja kustannukset 3063 MAAHANMUUTTAJATYÖ Toimintatuotot 3740 Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Toimintakulut 4040 Määräaikaiset työsuhteiset kuukausipalkat Henkilöstösivukulut edellisistä Ostetut ammattipalvelut Puhelinpalvelut Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle Opetusvälineet 240

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) 4480 Sisäiset muut palvelut 2584 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Tupa-hanke katetaan vähentämällä seuraavaa määrärahaa: 4430 Korvaus toisten seurakuntien TOIMINTAKATE Lisätään kustannuspaikalle 3281 Perhe ja nuorisodiakonia Tarinoiden maa -hankkeen tuotot ja kustannukset 3281 PERHE- JA NUORISODIAKONIA Toimintatuotot 3740 Tuet ja avustukset 8040 TOIMINTATUOTOT 8040 Toimintakulut 4040 Määräaikaiset työsuhteiset kuukausipalkat Muut palkat ja palkkio 1000 Henkilöstösivukulut edellisistä Elintarvikkeet Työaineet 2000 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 8040 TOIMINTAKATE 0 8. Harjun seurakunta anoo euron lisäystä vuoden 2014 talousarvioon. Harjun seurakunnan B-kanttorinviranhaltija jää äitiyslomalle adventtisunnuntaita edeltävällä viikolla. Joulunaika on seurakunnissa vilkkain. Adventtiviikolla on sovittu Harjun alueen koulujen adventtijuhlat ja jumalanpalvelukset. Sijaisen saaminen välittömästi edellyttää talousarviomuutosta B kanttorin sijaispalkka työnantajakuluineen ilman määrävuosilisiä on euroa. Harjun seurakunnasta on vuoden 2014 aikana ollut isyyslomalla kaksi pappia ja yksi kanttori. Seurakunnalle nämä ovat aiheuttaneet hieman yli euron lisäkulut. Esitetään siirrettäväksi yhteisistä henkilöstömenovarausmäärärahoista euroa Harjun seurakunnalle. 9. Kiinteistöpalvelut anoo käyttötalouteen lisämäärärahaa perhe- ja virkavapaiden sijaisten palkkausmenoihin sivukuluineen euroa. Siirretään määrärahaa yhteisistä henkilöstömenovarausmäärärahoista. 10. Kurssi- ja leirikeskusyksikkö anoo Ilkon kurssikeskuksen kahden työntekijän sairauslomien vaatimiin sairauslomapalkkakuluihin määrärahaa. Sairausloma-aikaa on näistä kertynyt yhteensä noin 8,5 kuukautta. Molempien sairauslomaa on jouduttu paikkaamaan lisätyövoimaa palkkaamalla etenkin leirikeskuksen toiminnan kannalta vilkkaimpaan ai-

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) kaan. Lisämäärärahaa henkilöstömenovarausmäärärahoista anotaan yhteensä euroa palkkoihin sivukuluineen. Tuloslaskelma 11. Syyskuussa yhteisövero-osuutta on tilitetty yhteensä noin 3,7 milj. euroa. Talousarviossa yhteisövero-odotus on 3,0 milj.euroa. Toteutumaprosentti on 123,30 %. Koska yhteisöveroa on syyskuun lopussa kertynyt jo noin 0,7 milj. euroa yli budjetoidun, lisätään yhteisövero-odotusta miljoonalla eurolla siten, että yhteisövero-odotus on 4,0 milj. euroa. Investoinnit 12. Kalevan kirkon ilmastointi- ja rakennusautomaatiosaneeraus (kpa ) Kalevan kirkon ilmastointi- ja rakennusautomaatiosaneeraushankkeeseen on varattu tämän vuoden investointibudjetissa euroa. Kohteen erikoisuuden vuoksi yksistään ilmastointiurakan hinta nousi euroon. Budjettia laadittaessa ei osattu varautua näin korkeaan hintaan. Kustannuksia nostavat ahtaat haalausreitit konehuoneisiin, suuren nosturin käyttö koneiden nostamisessa ja laskemisessa kirkon katolta ja erityisvaatimukset kohteen arkkitehtuurista johtuen. Lisäksi rakenteiden purkutöitä joudutaan tekemään ennakoitua enemmän. Samalla on kartoitettu rakennusautomaation tarvitsemia kaapelireittejä ja langattomien lähetinten käyttömahdollisuuksia tiedonsiirrossa. Rakennusautomaatiourakka kilpailutetaan erikseen. Edellä mainituista syistä johtuen anotaan lisämäärärahaa euroa. 13. Aitolahden kirkon punttisalin muutos toimistohuoneiksi Aitolahden kirkon punttisalin muutos kolmeksi toimistohuoneeksi aiheuttaa väliseinien rakentamista, ilmanvaihdon ja sähköistyksen muutostöitä. Yhteensä muutostyökustannukset ilman kalusteita tekevät euroa, muutostyölle anotaan lisämäärärahaa. 14. Kiinteistötraktorin hankinta Wille -kiinteistötraktorin hankintaan Torpalle anotaan lisämäärärahaa yhteensä euroa. Hankinta liittyy hautaustoimen uuden koneen hankintaan, jolloin Torpalle saadaan vähän uudempi kone hautaustoimesta ja Torpan kone annetaan vaihdossa. 15. Takahuhdin pappilan ulkomaalaus (kpa ) Hankkeelle on varattu määrärahaa euroa. Maalaustöihin on kulunut euroa. Anotaan lisämäärärahaa euroa. 16. Katetaan kohdissa anotut lisämäärärahaesitykset vähentämällä seuraavien investointien määrärahaa: Tuomiokirkko VIkoneiden uusinta euroa, Pispalan kirkko suunnittelu ja peruskorjaus euroa, Rauhanportti IV-koneiden saneeraus

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) euroa ja Pättiniemen ja Aitolahden vanhan pappilan vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen euroa. 17. Investointiosassa on 2,0 milj. euron tulo-odotus kiinteistöjen myynneistä. Toteutumassa on Sininauhan vuokraoikeuden ja kiinteistön myynti, josta on tulossa tuloja euroa. Muita myyntejä ei todennäköisesti kuluvana vuonna toteudu. Vähennetään investointituloja 1,4 milj. euroa. Käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa ja toimintamenot euroa. Talousarviomuutosten jälkeen käyttötalouden toimintatuotot ovat euroa ja toimintamenot euroa. Toimintakate on euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa ylijäämää euroa. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta investointimenoihin yhteensä, mutta investointitulo-odotus vähenee 1,4 milj. eurolla euroon, jolloin investoinnit nettomeno on euroa. Talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on euroa. Muutosten jälkeen rahavarat vähenevät euroa ja ovat euroa. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että 1. tehdään vuoden 2014 talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosaan esitetyt muutokset 2. talousarviomuutosten jälkeen käyttötalouden toimintatuotot ovat euroa ja toimintamenot euroa. Toimintakate on euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa ylijäämää euroa. 3. esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta investointimenoihin yhteensä, mutta investointitulo-odotus vähenee 1,4 milj. eurolla euroon, jolloin investoinnit nettomeno on euroa. 4. talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on euroa. Muutosten jälkeen rahavarat vähenevät euroa. Rahavarat ovat euroa.

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että 1. tehdään vuoden 2014 talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosaan esitetyt muutokset 2. talousarviomuutosten jälkeen käyttötalouden toimintatuotot ovat euroa ja toimintamenot euroa. Toimintakate on euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa ylijäämää euroa. 3. esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta investointimenoihin yhteensä, mutta investointitulo-odotus vähenee 1,4 milj. eurolla euroon, jolloin investoinnit nettomeno on euroa. 4. talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on euroa. Muutosten jälkeen rahavarat vähenevät euroa. Rahavarat ovat euroa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) D:TAL: 292/016/ Kirkkovaltuutettu Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattilan aloite Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa Esittely Liite 6 Kirkkovaltuutettu, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen, kasvatustyön johtokunnan jäsen Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattila on jättänyt päivätyn kirkkovaltuutetun aloitteen Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus- ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Ensi vuoden alusta alkaen on lapsia ja nuoria kuunneltava seurakunnan päätöksenteossa myös siinä mielessä, että siihen velvoittaa kirkkojärjestykseen tuleva uusi säännös. Työkaluksi on annettu kirkolliskokouksen hyväksymä lapsivaikutusten arviointi LAVA. Lapsivaikutusten arviointi tulee meillä ajankohtaiseksi myös syyskauden sääntöjen hyväksymisprosessin yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto tulee pyytämään valmisteltavana olevista ohje-, johto- ja toimintasäännöistä seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien lausunnot kokouksessaan Lapsivaikutusten arviointi tulee liittymään sääntöjen valmisteluprosessiin niin, että lapsivaikutusten arviointi tehdään samanaikaisesti lausuntojen antamisen kanssa niin, että yhteisellä kirkkoneuvostolla on lapsivaikutusten arviointi käytettävissään , kun se lähettää säännöt yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen sekä sen käyttäminen syyskauden 2014 sääntöjen valmisteluprosessissa edellyttää eri toimijoilta yhteisesti seuraavia valmistelevia toimia: - Jokaisen seurakunnan tulee valita kaksi lapsiasiahenkilöä. Toinen heistä on työntekijä ja toinen luottamushenkilö. Kokonaisuuden kannalta olisi hyvä, että työntekijöistä suomenkielisten seurakuntien osalta kaksi olisi varhaiskasvatuksesta ja kaksi nuorisotyöstä. Tämä edellyttää seurakuntien keskinäistä sopimista. Jokaista seurakuntaa on pyydetty nimeämään edellä mainitut kaksi lapsiasiahenkilöä. - Edellä mainittujen lisäksi seurakuntayhtymästä valitaan niin ikään kaksi lapsiasiahenkilöä, joista toinen on työntekijä ja toinen luottamushenkilö. Seurakuntayhtymän osalta lapsiasiahenkilöt nimeää yhteinen kirkkoneuvosto. Edellä kuvattujen valintojen kautta syntyy 12 hengen verkosto, joka tulee tekemään lapsivaikutusten arvioinnit sekä sääntöjen hyväksymisen

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) yhteydessä että myös muissa vastaavissa tilanteissa. Jatkossa tämä käytäntö vakiintuu. Luottamushenkilöiden osalta valinnat joudutaan tekemään uudestaan uuden luottamushenkilökauden alkaessa. Seurakuntayhtymästä valittava työntekijä voi toimia arviointiryhmän koollekutsujana. Lapsivaikutusten arvioimiseksi on käytettävissä kirkossa yhteisesti valmisteltua materiaalia, jota on syytä käyttää arviointeja tehtäessä. Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan objektiivisesti todennettaviin faktatietoihin perustuen. Lapsivaikutusten arviointi on yksi joskaan ei ainut lopulliseen päätöksentekoon vaikuttava argumentti. Lapsiasiahenkilöiden vuosittainen seminaari järjestetään Tampereella Seminaarin järjestää laaja kansallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluvat kirkkohallitus, lapsiasiavaltuutettu, Nuorten Keskus, PTK poikien ja tyttöjen keskus, Seurakuntaopisto, Seurakuntien Lapsityön Keskus ja Suomen Lähetysseura yhteistyössä Tampereen seurakuntien kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi seurakuntayhtymästä kaksi lapsiasiahenkilöä, työntekijäedustajaksi Raija-Liisa Vuorion ja luottamushenkilöedustajaksi Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattilan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että lapsivaikutusten arvioinnin työryhmäksi nimetyn työryhmän koollekutsujana toimii Minna Kaihlanen. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että annetaan esittelyssä yksilöity vastaus kirkkovaltuutettu Marja- Sinikka Tuhkanen-Mattilan aloitteeseen Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus- ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että annetaan esittelyssä yksilöity vastaus kirkkovaltuutettu Marja- Sinikka Tuhkanen-Mattilan aloitteeseen Lapsivaikutusten arvioinnista koskien kasvatustyötä (varhaiskasvatus- ja nuorisotyö) ohje-, johto- ja toimintasääntöjä uudistettaessa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) D:TAL: 312/032/ Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Esittely Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Päätös tulee lähettää verohallinnolle mennessä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin edellisenä vuonna. Veroprosentti on yksi keskeinen seurakunnan talouteen vaikuttava osatekijä, sillä kirkollisverolla on merkittävä osuus seurakunnan taloudessa. Siitä huolimatta veroprosenttia ei voi arvioida pelkästään seurakunnan näkökulmasta, vaan myös jäsenistöön vaikuttavana talouspoliittisena ratkaisuna, jota tehtäessä vaaditaan varovaisuutta ja taitoa ennakoida tulevaa kehitystä. Tampereen seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on vuodesta 1976 ollut 1,25 %. Vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeessa on lähtökohdaksi asetettu kirkollisveroprosentin säilyttäminen entisellä tasolla. Muiden suurien seurakuntayhtymien veroprosentit ja läsnä oleva väestö ovat seuraavat: Helsingin seurakuntayhtymä 1,00 % Espoon seurakuntayhtymä 1,00 % Oulun seurakuntayhtymä 1,25 % Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1,00 % Vantaan seurakuntayhtymä 1,00 % Vuoden 2014 alussa Tampereen seurakuntien jäsenmäärä oli henkilöä. Jäsenmäärä (läsnä olevat) oli vuoden 2004 alussa henkilöä, joten jäsenmäärä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä henkilöllä. Tampereen seurakunnissa kirkollisveroa on kertynyt 26,8 milj. euroa tammi-syyskuussa 2014, mikä on 1,38 prosenttia vähemmän verrattuna edellisvuoden vastaavan ajan kertymään. Talousarvion toteutuma kirkollisveron osalta on 86,5 prosenttia. Yhteisövero on kertynyt tammi-syyskuussa 3,7 milj. euroa, mikä on 15,1 % edellisvuotta enemmän. Toteutuma on ylittynyt 23,3 %. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen yh-

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) teissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Koko kirkossa kirkollisverotilitysten määrän kehitys syyskuun lopussa oli -0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Marraskuussa suoritettava maksuunpanotilitys on ennakkotiedon mukaan noin 2,6 % suurempi kuin vuosi sitten. Joulukuussa tarkistetaan kirkollisveron jako-osuutta, jonka suuntaa ja suuruutta on vaikea arvioida. Kirkkohallitus ennustaa kirkollisverotilitysten vähentyvän kuluvana vuonna noin prosentin. Koko kirkossa yhteisöverotilitykset syyskuun lopussa ovat noin 9,6 % suuremmat kuin vuosi sitten. Yhteisöjen veroprosentti aleni 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Yhteisöveron jako-osuutta kunnille ja seurakunnille korotettiin veroprosentin oletetun verotuottoalenemisen verran. Yhteisöveron määrä kokonaisuudessaan on alentunut noin 6 %. Vähennyksen ennakoitiin olevan suurempi. Tampereen kaupungin verotulot ovat kehittyneet siten, että kunnallisveroa on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 4,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroa on kertynyt 21,4 prosenttia viimevuotista enemmän. Suomen talous on supistunut kolmatta vuotta peräkkäin. Ennusteet loppuvuodelle ovat heikot. Valtiovarainministeriön ensi vuodelle huhtikuussa 2014 laatimia ennusteita on syyskuussa 2014 tarkistettu alaspäin. Kokonaistuotannon muutoksen ennustetaan ensi vuonna kasvavan 1,2 % (keväällä 1,4 %). Työttömyysasteen ennustetaan lisääntyvän 8,5 % (8,3 %), viennin määrään kasvuksi ennustetaan 4,0 % (4,1 %). Kuluttajahintojen ennustetaan muuttuvan 1,5 % (1,7 %). 0,05 % tuottaa kirkollisveroa noin 1,2 milj. euroa. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että vuoden 2015 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25 %. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2015 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25 %. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (26) D:PUI: 253/031/ Hautamaksut vuodelle 2015 Esittely Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan seuraavasti: Kirkkojärjestyksen 17:5 3 momentin mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön 11 ja 13 mukaisesti muista maksuista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Kirkkohallituksen keräämän tilaston mukaan on Tampereella maksujen osuus hautaustoimen sellaisella tasolla että vuodelle 2015 ei ole tarvetta korottaa hautamaksujen hintaa. Valtakunnallisesti hautaustoimen tulojen laskettu arvio on ollut % nettokustannuksista jotta se yhteisöveron kanssa riittäisi kattamaan hautaustoimen menot. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan Tampereen tulojen osuus oli noin 30 % hautaustoimen menoista. Vuonna 2013 tehtiin muutos kappeleiden kustannusjaoissa mikä nostaa valtakunnallista prosenttihaarukan alarajaa hieman. Tampereen maksut ovat kuitenkin sillä tasolla, ettei maksuja tarvitse vuodelle 2015 korottaa. Ehdotus Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, *että kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta hyväksyy yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi hautamaksujen säilyttämisen vuoden 2014 tasolla hautapaikasta riippuen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 7 Ehdotus hautamaksujen hinnoiksi vuonna 2015 on liitteenä. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että hautamaksut vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 7 mukaisena. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että hautamaksut vuodelle 2015 hyväksytään liitteen 7 mukaisena. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta hallintovalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (hautaustoimilaki 27:1).

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot