Asiantuntijamme auttavat ja neuvovat mielellään tarkemmin lämmitysratkaisusi yksityiskohdissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijamme auttavat ja neuvovat mielellään tarkemmin lämmitysratkaisusi yksityiskohdissa."

Transkriptio

1 Tietoa Maalämmöstä Maalämpö on lisännyt suosiotaan talojen lämmitysratkaisuna. Maalämpö on maaperään sitoutunutta auringon lämpöenergiaa, joka pumpataan ylös kiinteistöön tuottamaan lämpöä ja lämmintä käyttövettä. Tämän esitteen tarkoitus on antaa tietoa maalämpöratkaisun ominaisuuksista. Esite auttaa sinua ottamaan huomioon eri näkökohdat valitessasi lämmitysjärjestelmää taloosi. Talosi sijainti, koko ja yleiset olosuhteet vaikuttavat siihen, minkälainen ratkaisu on sinun kohdallasi toimivin. Asiantuntijamme auttavat ja neuvovat mielellään tarkemmin lämmitysratkaisusi yksityiskohdissa.

2 Maalämpötyypit Maalämpöratkaisuja on kolmea päätyyppiä. Tyyppien erot riippuvat lämmönkeruuputkiston rakenteesta. Kalliolämpökaivo Tässä ratkaisussa porataan kaivo kallioperään, jotta kallioon varastoitunut lämpöenergia saadaan pumpatuksi ylös Suosituin vaihtoehto. N. 95 % maalämpöratkaisuista on lämpökaivoratkaisuja Vaatii vähiten tilaa, eli sopii pienemmällekin tontille Kaivon poraaminen on luvanvaraista. Useimmiten tarvitaan vähintään toimenpidelupa, tietyillä paikkakunnilla myös rakennuslupa Maapiiri /vaakaputkisto Tässä ratkaisussa lämmönkeruuputkisto sijoitetaan vaakatasoon noin metrin syvyyteen maahan keräämään maaperään varastoitunutta lämpöä Putkisto vaatii laajemman pinta-alan. Putkiston pituus riippuu talon lämmitystarpeista, lämpöpumpun koosta ja tontin maaperästä On edullisempi asentaa kuin porakaivo Vaatii savisen maaperän. Ei sovellu kiviseen maaperään, koska kivet liikkuvat roudan vaikutuksesta ja saattavat rikkoa putkia Vesistöpiiri Tässä ratkaisussa lämmönkeruuputkisto on sijoitettu veteen, jolloin se hyödyntää vesistöön sitoutunutta lämpöenergiaa Ratkaisu edellyttää, että vesistö on tontin vieressä Vaatii luvan vesialueen omistajalta Vesistöpiirissä riittävä syvyys on 3-4 metriä. Putkisto tulee asentaa huolella ja tarkistaa, ettei putkisto ole kivien tai uppotukkien päällä

3 Maalämpöpumpun toimintaperiaate Lämmönkeruupiiristä saatu lämpö höyrystää lämpöpumpussa kiertävän kylmäaineen. Nestemäinen kylmäaine muuttuu höyryksi. Tämän jälkeen kompressori puristaa kylmäaineen pienempään tilaan, jolloin kylmäaineen lämpötila nousee jopa sataan asteeseen. Tämän jälkeen kylmäaine johdetaan lauhduttimeen, jossa se luovuttaa lämpönsä kiinteistön lämmitysveteen. Samalla lämmitysverkoston vesi jäähdyttää kylmäaineen takaisin nestemäiseksi. Maalämpöpumpun suunnittelu ja mitoitus Maalämmöstä saadaan paras hyöty vain, kun kokonaissuunnittelu ja toteutus on tehty huolella. Valintaa tehdessä pitää tarkoin käydä läpi mitä maalämpöpumpun tekniikalta odotetaan. Maalämpöpumppu huolehtii yleensä lämmityksestä, jäähdytyksestä ja käyttövedestä. Maalämpöpumppujärjestelmä voidaan mitoittaa kahdella tavalla: Täystehomitoitus; pumpun teho mitoitetaan kattamaan kaiken lämmityksen ja lämpimän veden tarvitseman tehontarpeen. Osatehomitoitus; pumpun teho mitoitetaan n % maksimitehosta ja lopputeho tuotetaan sähkövastuksella. Molemmilla järjestelmillä voidaan saavuttaa toimiva kokonaisuus. Selvitä huolella, kumpi järjestelmä sinun kannattaa valita. On otettava huomioon realistiset lämpötila- ja sääkriteerit sekä myös lämpimän käyttöveden todellinen tarve. Täystehomitoitus on kalliimpi ratkaisu asennettaessa. Toisaalta se tuottaa riittävän lämmön kaikissa olosuhteissa. Täystehomitoituksessa ei lisäsähköä tarvita lämmitykseen kylmimpinäkään päivinä. Osatehomitoitus on yleisempi ratkaisu. Sen kohdalla on kuitenkin syytä muistaa, että kulutushuippuina, esim. hyvin kylminä päivinä, sen teho ei riitä lämmitykseen. Tällöin tarvittava lisälämpö tuotetaan sähkövastuksella, mikä nostaa sähkönkulutusta.

4 Käytännön ohjeita maalämmön suunnitteluun Aluksi Jos suunnittelet maalämpöratkaisua kotiisi, sinun kannattaa pyytää tarjous useammalta toimittajalta saadaksesi paremman kuvan tarjonnasta. Samalla voit vertailla eri toimittajien hintoja ja kokonaispalvelua. Viisainta on tarjousten lisäksi hankkia laitteiden valmistajilta referenssejä eri urakoitsijoista ja selvittää, ovatko nämä luotettavia ja hyvämaineisia. Maalämpöprojektin suunnittelussa kannattaa käyttää LVI-suunnittelijaa tai energianeuvojaa apuna. Selvitä ensin rakennuksesi koko, tilavuus, energian kulutusarvio, käyttösähkön kulutus sekä myös lämpimän käyttöveden tarve. Joskus voi olla tarpeen asentaa erillinen käyttövesivaraaja lämpimän käyttöveden riittävyyden takaamiseksi. Joillakin valmistajilla tämä on jo mitoituksen lähtökohtana. Kiinnitä huomiota talosi lämmönjakotapaan. Perinteinen patteriverkosto vaatii korkeamman kiertoveden lämpötilan ja isomman lämmönluovutuspinta-alan, jotta niiden lämmitysteho on riittävä. Sen sijaan lattialämmitykseen riittää noin asteinen vesi. Huomioitavaa on, että lämmitysjärjestelmään syötettävän veden lämpötila on maalämpöpumpputekniikalla tuotettuna enintään noin 55 asteista. Varmista myös, minkä kokoisen pääsulakkeen tarvitset. Varsinkin osamitoitusratkaisussa normaali sulakekoko ei aina ole riittävä, koska sähkövastukset vaativat suuremman sulakkeen. Sähköliittymät hinnoitellaan sulakekoon mukaan, minkä johdosta oikea koko on syytä tarkoin määritellä. Selvitä myös, minkälaisia lupia kunnassasi vaaditaan, jotta vältyt yllätyksiltä. Jos olet vaihtamassa vanhan kiinteistösi lämmitystapaa esimerkiksi öljylämmityksestä maalämpöön, sinun on mahdollista hakea julkista investointitukea hankkeellesi. Tuen myöntämistä säätelevät tiukat säännöt ja aikarajat, joihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin etukäteen. Pääsääntö on, että tuen saamiseksi töitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saapumista. Huomioitavaa itse urakoitsijatarjouksessa Jos mahdollista, käytä tarjouksia läpikäydessäsi ammattilaisen, esim. LVI-suunnittelijan apua. Ideaalitapauksessa urakoitsijan edustaja käy jo ennen tarjouksen tekemistä tutustumassa rakennuskohteeseen ja arvioimassa, mikä hänestä olisi paras ratkaisu. Tämä on hyvä tilaisuus arvioida urakoitsijan pätevyyttä. Tarjouksessa tulee olla ainakin seuraavat asiat huomioitu itse asentamisen lisäksi: Tarjouksen tulee olla täydellinen ja kattaa kaikki työvaiheet, ellei toisin sovita Jos päädyt lämpökaivoratkaisuun: - Urakoitsijan tulee arvioida ja perustella, minkä syvyinen porakaivo tontillesi pitää porata. Kaivon syvyys määrittelee pumpun tehovaatimukset - Urakoitsijan tulee myös mitata porakaivon arvioitu tuotto etukäteen sekä tutkittava, riittääkö vesi kaivossa. Joissain tapauksissa kallioperää pitää räjäyttää tavallista enemmän vedensaannin varmistamiseksi, mikä lisää kustannuksia Suunnitelmassa lämpöpumpun tulee olla tarpeeksi korkealla keruupiiriin nähden, jotta vältytään ilmaamisongelmilta Tarjoukseen pitää kuulua käynnistysasetusten teko sekä opastus käyttöasetusten hallintaan ja pumpun käyttöön Säätöjen sisäänajovaiheen vaatimukset pitää olla selkeästi määritelty Tarjoukseen pitää kuulua tuki automatiikan säätämiseen myös asennuksen jälkeen Asentajan tulee allekirjoittaa asennus- ja käyttöönottopöytäkirja, kun asennus on valmis Asennuksen viimeinen erä on maksettavissa vasta sitten, kun sovitut säädöt ja opastukset on tehty Miten asiat hoidetaan mahdollisissa takuukysymyksissä ja korjaustilanteissa Tee aina kirjalliset sopimukset jokaisesta vaiheesta. Asentajille on tulossa viralliset pätevyysvaatimukset maalämpöpumppuasennuksiin alkaen, jonka jälkeen heiltä voi edellyttää todistusta pätevyydestä.

5 Luvat, tuet ja ympäristövaikutukset Maalämpöjärjestelmän asentaminen on luvanvaraista. Ratkaisuvaihtoehdosta ja asuinkunnasta riippuu, riittääkö pelkkä toimenpidelupa vai vaaditaanko rakennuslupa. Pätevä urakoitsija osaa neuvoa lupa-asioissa. Edellä mainitun investointituen lisäksi maalämpöjärjestelmän asentamisen työn osuuteen voidaan soveltaa verotuksen kotitalousvähennystä. Verotoimistosta saat lisätietoja vähennyksen tarkemmista perusteista. Maalämpöratkaisu on itsessään ympäristöystävällinen ja vähäpäästöinen ratkaisu. Ympäristövaikutuksia syntyy eniten silloin, kun pumpun teho ei riitä lämmitykseen, ja sähköinen lisälämmitys käynnistyy. Tämä yleensä tapahtuu kylminä aikoina, jolloin sähkönkulutus on muutenkin korkealla, eli maalämpöpumput korostavat sähkön kulutushuippuja. Kulutushuippujen aikana saatetaan tarvittava lisäteho joutua tuottamaan ympäristöä enemmän kuormittavilla tavoilla, kuten esimerkiksi polttamalla hiiltä ja turvetta. Yksittäisten maalämpöpumppujen vaikutus sähkön laatuun on vähäinen. Vaikutuksia voi syntyä, jos pumppuja on paljon saman sähköverkon alueella. Tällöin esimerkiksi useat samaan aikaan käynnistyvät kompressorit saattavat aiheuttaa häiriöitä. Jos tällaisia häiriöitä alkaa ilmetä, sähköverkkoa joudutaan vahvistamaan laadun takaamiseksi, mikä nostaa sähkön siirtokustannuksia pitkällä aikavälillä. Lämmönkeruupiireissä käytettävä kylmäaine on alkoholiliuosta. Jos putket vahingoittuvat, liuosta voi päästä vuotamaan maahan. Alkoholiliuos ei kuitenkaan ole myrkyllistä. Hyödyllisiä linkkejä Lisätietoja maalämpöpumpuista saat Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen sivuilta Kuntien myöntämistä tuista saat lisätietoa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilta Kotitalousvähennyksestä kerrotaan tarkemmin verohallinnon sivuilla Vertailutietoa sähkönsäästökysymyksistä saat Motivan sivuilta

6 Maalämpö vai kaukolämpö Niillä alueilla, joilla on valmis kaukolämpöverkko, talonrakentajalla on useampi vaihtoehto lämmitystapaa mietittäessä. Kullakin lämmitystavalla on puolensa. Seuraavaan on koottu muutamia kaukolämmön ja maalämmön keskeisiä ominaisuuksia, joita kannattaa pohtia omaa ratkaisua tehtäessä: Käyttömukavuus Varsinkin alkuvaiheessa maalämpöpumpun säätöjä joutuu seuraamaan ja tekemään optimiasetusten löytämiseksi. Jos säädöt eivät ole oikein, - asunnon lämpötila voi olla liian alhainen tai korkea - sähkövastus ei kytkeydy oikea-aikaisesti päälle (osatehopumpuissa) - lämmin vesi loppuu - kompressori ei käy oikein Tämän vuoksi urakkatarjoukseen kannattaa sisällyttää asetusten oikea säätö Maalämpöpumppu pitää jonkin verran ääntä, joka voi häiritä. Tämä kannattaa huomioida pumpun sijoittamisessa Kaukolämpö ei periaatteessa vaadi omia erillisiä säätöjä. - lämpöpatterien termostaatit riittävät - lämmin vesi riittää aina - Mahdollisissa ongelmatilanteissa huoltopalvelun rooli korostuu. Kaukolämpöyhtiöt tarjoavat 24/7 huoltopäivystyksen. Maalämpöpumpputoimittajien huoltopalvelut vaihtelevat Asennuskustannukset Maalämpöpumppuratkaisujen hinnat ovat tällä hetkellä euron hintahaarukassa Kaukolämmön liittymismaksu on n euroa alueesta riippuen Jos kyseessä on lämmitysjärjestelmän muutos vanhaan kiinteistöön, molempiin ratkaisuihin voidaan soveltaa verotuksen kotitalousvähennystä tehdyn työn osalta. Molempiin ratkaisuihin voi kunnalta hakea myös erillistä avustusta (ks. Käyttökustannukset Maalämpöpumpun käyttäjällä noin kolmasosa tarvittavasta lämmitysenergiasta tuotetaan sähköllä. Käyttökustannukset syntyvät tästä sähkömäärästä. Itse maalämpö on ilmaista, jolloin lämmityskustannukset maalämmössä ovat yleensä edullisemmat kuin kaukolämmössä Kaukolämmön hinta määräytyy kulloisenkin tariffin mukaan Ottaen huomioon korkeammat asennuskustannukset, maalämpöä ei yleensä suositella alle 200 neliömetrin suuruisiin rakennuksiin Huoltokustannukset Molemmat ratkaisut vaativat varsin vähän huoltoa Maalämpöpumpun kompressorin käyttöikä on n vuotta, ja kompressorin uusiminen maksaa tällä hetkellä n euroa Kaukolämpövaihtimen uusiminen maksaa suurin piirtein saman verran. Vaihtimien käyttöikä on n vuotta Ympäristövaikutukset Maalämmöllä ei ole suoranaisia ympäristövaikutuksia. Välillisistä vaikutuksista esimerkiksi kovien pakkasten kysyntäpiikkien aikana on kerrottu yllä Kaukolämmön vaikutukset riippuvat tuotantotavasta. Useilla paikkakunnilla kaukolämpö tuotetaan sähköntuotannon sivutuotteena, jolloin kaukolämpö itse ei aiheuta lisävaikutuksia ympäristölle Vatajankosken Sähkö Oy, Vuohiniityntie 2, Kankaanpää Puh , faksi

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita REILUJA TARJOUKSIA K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007 Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN Föönimies MUISTELEE JOKO SINULLA ON AURINKOINEN TULEVAISUUS? LÄMPÖÄ monella eri tavalla tietoa ideoita I D E

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS

PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS 18.12.2014 LÄMPÖVINKKI OY PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS NOSTAISIT TALLETUKSESI? Pikaopas maalämmön hyödyntämisestä Jari Lehtinen Miksi lukisit tämän oppaan? Maksatko talosi lämmittämisestä liikaa?

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU:

AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU: ILPO Comfort POISTOILMALÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU: PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMMÖN TEHO RAKENNUKSEN JA KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS POISTO- TAI TULO-POISTO -ILMANVAIHTO LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

LVI-asennukset p. 040 556 9873 Markku Gerdström markku@putki-make.fi www.putki-make.fi

LVI-asennukset p. 040 556 9873 Markku Gerdström markku@putki-make.fi www.putki-make.fi Täyden palvelun LVI-alan yritys Putki- ilmastointiasennukset kotitalouksille, taloyhtiöille yrityksille. Uudisrakennukset sekä saneerauskohteet Pannuhuoneet Hananvaihdot, kastelupostit yms. Aurinkokeräimet

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Sisältö SUUNNITTELU JA KUSTANNUSARVIO 3 Kustannussuunnittelu 3 TONTIN HANKINTA 4 RAHOITUS

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

SITÄ ON ILMASSA NIBE VALINTAOPAS PIENTALOJEN ILMA/VESILÄMMITYS

SITÄ ON ILMASSA NIBE VALINTAOPAS PIENTALOJEN ILMA/VESILÄMMITYS SITÄ ON ILMASSA NIBE VALINTAOPAS PIENTALOJEN ILMA/VESILÄMMITYS NIBE Uplink Missä ja milloin vain NIBE Uplink on nopea, helppokäyttöinen ja tehokas palvelu, jolla seuraat ja ohjaat NIBE lämmitysjärjestelmäsi

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot