Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Aika :00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 4 29 Tilinpäätös vuodesta Henkilöstökertomus vuodesta Hallintosäännön uudistaminen 8 32 Opiskelijan kurinpitorangaistuksista päättävän SORA 9 -toimielimen jäsenten valinta 33 Erasmus+ -hakemus Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan 14 siivouspalveluiden optiovuoden käyttäminen 35 Osaava ohjelman mukaisen kehittämishankkeen 16 valtionavustushakemus Talousarvion toteutumavertailu / helmikuu Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 22

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Leena 17:00-19:25 puheenjohtaja Alppiranta Jari 17:00-19:25 varapuheenjohtaja Heiniö Helvi 17:00-19:25 jäsen Hiukkanen Vesa-Pekka 17:00-19:25 jäsen Lindholm Hannele 17:00-19:25 jäsen Niittymaa Veikko 17:00-19:25 jäsen Pitkänen Paavo 17:00-19:25 jäsen Ruohonen Veikko 17:00-19:25 jäsen Salminen Liidia 17:00-19:25 jäsen Poissa Vuolle Sanna varajäsen Heilala Tuomas varajäsen Järvinen Jukka varajäsen Metsänperä Jarmo varajäsen Mäkelä Sarianne varajäsen Kulju Tero varajäsen Sandell Päivi varajäsen Ojala Jouni varajäsen Huovinen Joni varajäsen Ahtiainen Jussi yv:n puheenjoht. Kaarto Anne-Mari yv:n II varapuh.joht. Muu Reide Pirjo 17:00-19:25 yv:n I varapuheenjoht. Virtanen Antti 17:00-19:25 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 17:00-19:25 pöytäkirjanpitäjä Koski Merja 17:00-17:45 rehtori :t / etäyhteys Lähde Petri 17:00-17:45 vt. rehtori :t Allekirjoitukset Leena Virtanen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Veikko Niittymaa Paavo Pitkänen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa tiistaina klo 9-15

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on annettu kirjallinen kutsu ja se on postitettu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijälle. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta Yh Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus päätti , että sen pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille ja tarkastaja voi joko entiseen tapaan ilmoitettuna aikana saapua tarkastamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjan tai ilmoittaa sähköpostilla pöytäkirjanpitäjälle viimeistään tarkastuspäivänä, että pöytäkirja vastaa /ei vastaa kokouksen kulkua. Sähköpostiviesti säilytetään pöytäkirjan yhteydessä, kunnes pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus on saatu viimeistään seuraavassa kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Veikko Niittymaa ja Paavo Pitkänen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa torstaina klo 8:30. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Veikko Niittymaa ja Paavo Pitkänen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa torstaina klo 8:30.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Tilinpäätös vuodesta 2014 Yh Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen (meillä yhtymähallituksen) on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja (meillä yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymäjohtaja). Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan/kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Pykälän 69 mukaan yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen 2014 laadinnassa on noudatettu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä yleisohjetta tilinpäätöksen liitetiedoista, taseesta, tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Kirjanpidon mukaan kuntayhtymän toimintatuotot olivat vuonna 2014 yhteensä ,88, toimintakulut ,74, toimintakate ,14, vuosikate ,44, poistot ,37 ja ylijäämä ,07. Investoinnit olivat yhteensä ,28, josta rakennusinvestoinnit ,00 ja irtaimistoinvestoinnit ,28. Vuosikate kertoo, paljonko vuoden tulorahoituksesta jää investointeihin, lainanlyhennyksiin tai kassan vahvistamiseen ja sijoituksiin. Kunnan ja kuntayhtymän vuotuisen tasapainon osoittaa tuloslaskelman tilikauden yli-/alijäämä. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylijäämällä on rahoitettu investointimenot 0,6 M, maksettu lainanlyhennyksiä ja sijoitettu määräaikaistilille 1,5 M tulevia investointeja varten.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Tunnusluvut: Tilinpäätös 2014 on esityslistan liitteenä. Talous- ja hallintojohtaja, Loimaan tulosalueen rehtori ja Uudenkaupungin tulosalueen rehtori esittelevät tilinpäätöstä kokouksessa. Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä ,07 siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Yhtymähallitus ja kuntayhtymäjohtaja allekirjoittavat vuoden 2014 tilinpäätöksen ja yhtymähallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Yhtymähallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Henkilöstökertomus vuodesta 2014 Yh Tilinpäätösasiakirjan sisältämien henkilöstöä koskevien tietojen lisäksi kuntayhtymässä on laadittu henkilöstökertomus vuodesta Henkilöstökertomus on esityslistan liitteenä. Henkilöstökertomus sisältää tiedot henkilöstön määrästä, rakenteesta ja vaihtuvuudesta, henkilöstökuluista, poissaoloista, eläkkeelle siirtymisestä, henkilöstön koulutustasosta, työterveyshuollosta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja työsuojelusta. KT Kuntatyönantajat on julkaissut 2013 keväällä suosituksen henkilöstöraportoinnin kehittämiseen nimellä Henkilöstövoimavarojen arviointi. Pääosin kuntayhtymän henkilöstökertomus sisältää ne tiedot, joita uusi suositus sisältää. CGI ei ole pystynyt vielä toimittamaan kaikkia henkilöstöraportoinnin mukaisia raportteja, joten jotkut henkilöstökertomuksen taulukoista tulevat vielä muuttumaan vuonna 2015 KT:n suosituksen mukaisiksi. Yhtymähallitus merkitsee henkilöstökertomuksen vuodesta 2014 hyväksyen tiedokseen saatetuksi ja lähettää sen edelleen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen sillä muutoksella, että henkilöstökertomukseen lisätään virka-/tehtäväluettelo.

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Hallintosäännön uudistaminen 6/ /2015 Yh Kuntayhtymän organisaation kehittämiseen liittyvässä valmistelussa on keskitytty tehtäväkuvien uudistamiseen. Tehtäväkuviin ehdotettavat muutokset vaikuttavat myös hallintosääntöön. Hallintosäännön sisältöön vaikuttavat tämän lisäksi yhtymähallituksen päätökset organisaation kehittämisen tavoitteista ja periaatteista, joita ovat muun muassa siirtyminen yhteen oppilaitokseen ja yhteen tulosalueeseen. Hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti organisaatiouudistuksen kehittämistyötä on jatkettu kuntayhtymän laajennetussa johtoryhmässä ja hallituksen nimeämässä valmisteluryhmässä. Laajennetussa johtoryhmässä tehty valmistelutyö on viety edelleen hallituksen asettamaan ryhmään valmisteltavaksi. Hallituksen asettama ryhmä on viimeksi käsitellyt laajennetun johtoryhmän tekemää esitystä hallintosäännöksi. Esityslistan liitteenä oleva hallituksen ryhmän esitys yhtymähallitukselle on yksimielinen. Esitys on ollut yhteistyötoimikunnan käsittelyssä. Hallintosääntöä koskevista muutoksista on pyydetty kirjalliset lausunnot myös kaikilla kuntayhtymän opiskelijakunnilla (laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630 36). Lausunnon antaneella opiskelijakunnalla ei ole huomautettavaa esitettyihin hallintosäännön uudistuksiin. Päätetään hyväksyä liitteenä oleva hallintosääntö ja päätetään esittää sitä edelleen yhtymävaltuustolle vahvistettavaksi. Päätös: Hallintosäännöstä käydyn yleiskeskustelun aikana yhtymähallituksen jäsenet tekivät päätösehdotukseen seuraavat muutosehdotukset: - Helvi Heiniö ehdotti, että kuntayhtymäjohtajan, talous- ja hallintojohtajan ja pedagogisen rehtorin tehtäviin lisätään delegointimahdollisuus. - Paavo Pitkänen ehdotti, että pedagogisen rehtorin ja ja rehtorin tehtäväkuvat lähetetään uudelleen valmisteluun - Paavo Pitkänen ehdotti, että rehtorin esimies olisi suoraan kuntayhtymäjohtaja - Helvi Heiniö ehdotti, että hallintosäännöstä pyydetään peruskuntien lausunto ennen yhtymävaltuuston kokousta Puheenjohtajan todettua yleiskeskustelun päättyneeksi hän totesi muutosehdotus kerrallaan, että mitään niistä ei ollut kannatettu, joten ne raukesivat. Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymäjohtajan päätösehdotuksen siten muutettuna, että 11:sta poistettiin kohta "päättää yhtymävaltuuston talousarvion hyväksymispäätöksen rajoissa pitkäaikaisten lainojen ottamisesta" ja 27:n toinen lause muutettiin kuulumaan "Muista rahoitukseen liittyvistä asioista, poislukien lyhytaikaisten lainojen ottamisesta, päättää yhtymähallitus."

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Opiskelijan kurinpitorangaistuksista päättävän SORA -toimielimen jäsenten valinta 42/12.01/2013 Yh Opiskelijan kurinpitorangaistuksista päättävän SORA -toimielimen jäsenten vaihtuminen Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630 35a säätää koulutuksen järjestäjän asettamasta monijäsenisestä toimielimestä, jonka tehtävänä on päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta. Kuntayhtymäjohtaja on hyväksynyt tämän ns. SORA-toimielimen toimintasäännön. Toimielimen kokousmenettelyssä noudatetaan LSKKY:n yhtymävaltuuston hyväksymää hallintosääntöä. Yhtymähallitus on päättänyt toimielimen kokoonpanosta vuosille Yhtymähallitus on ja muuttanut toimielimen kokoonpanoa. Toimielimen työelämän edustajana ja puheenjohtajana toimii Ari Haranto Loimaalta ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä ja varapuheenjohtajana Kirsi Theodorakis Loimaalta. Koulutuksen järjestäjää edustaa kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen ja henkilökohtaisena varajäsenenä talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta. Opettajien edustajana on päätoiminen tuntiopettaja Suvi Laurikkala Uudestakaupungista ja henkilökohtaisena varajäsenenä lehtori Olli Laivo Uudestakaupungista. Toimielimen opiskelijahuollon jäsen Arja-Maija Ojanen on anonut eroa toimielimen jäsenyydestä. Ojasen henkilökohtaisena varajäseneksi nimetty Marianne Hyvönen Liedosta ei enää toimiopiskelijahuollossa, joten hänen tilalle tulee valita uusi varajäsen. Toimielimen opiskelijoita edustavat jäsenet Hanna-Leena Välimäki ja hänen henkilökohtainen varajäsen Laura Pihlajaniemi ovat valmistuneet oppilaitoksesta, eivätkä näin voi enää edustaa opiskelijoita toimielimessä.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää nimetä kurinpitorangaistuksista päättävän toimielimen jäseniksi alkaen vuoden 2014 loppuun saakka seuraavat henkilöt ja myöntää seuraaville henkilöille eron jäsenyydestä: - opiskelijahuollon varsinaiseksi jäseneksi opinto-ohjaaja Tiina Kjellinin Loimaalta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kuraattori Liisa Lähteen Loimaalta ja myöntää eron toimikunnan jäsenyydestä kuraattori Arja-Maija Ojaselle ja hänen henkilökohtaiselle varajäsenelleen Marianne Hyvöselle. - varsinaiseksi opiskelijoita edustavaksi jäseneksi opiskelija Essi Niemisen (LH12yoak) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi opiskelija Toni Oravan (Talotekniikka13) ja myöntää eron toimikunnan jäsenyydestä opiskelija Hanna-Leena Välimäelle ja hänen henkilökohtaiselle varajäsenelleen Laura Pihlajaniemelle. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh Yhtymähallituksen asettaman opiskelijan kurinpitorangaistuksista päättävän toimielimen määräaika päättyi Toimielimen kokoonpanoon on tullut jonkin verran muutoksia toimikauden aikana ja yhtymähallitus on tehnyt muutoksista päätökset.opiskelijahuollon ja opiskelijoiden edustajat ovat vaihtuneet.opiskelijajäsenten vaihtuminen on johtunut opiskelijan valmistumisesta oppilaitoksesta. Toimielimen kokoonpano vuoden 2014 lopussa oli seuraava. Ari Haranto, puheenjohtaja, varsinainen jäsen, työelämän edustaja, Loimaa Kirsi Theodorakis, varapuheenjohtaja, henkilökohtainen varajäsen, työelämän edustaja, Loimaa Antti Virtanen, jäsen, koulutuksen järjestäjän edustaja Leena Suonkanta, henkilökohtainen varajäsen, koulutuksen järjestäjän edustaja Suvi Laurikkala, jäsen, opettajien edustaja, Uusikaupunki Olli Laivo, henkilökohtainen varajäsen, opettajien edustaja, Uusikaupunki Tiina Kjellin, jäsen, opiskelijahuollon edustaja, Loimaa Liisa Lähde, henkilökohtainen varajäsen, opiskelijahuollon edustaja, Loimaa/Lieto Iidaemelié Visti, jäsen, opiskelijaedustaja (LH13pk) Joni Uutela, henkilökohtainen varajäsen, opiskelijaedustaja (sähkö 14A)

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Päätetään nimetä seuraavat henkilöt opiskelijan kurinpitorangaistuksista päättävän toimielimen jäseniksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ajalle Ari Haranto, varsinainen jäsen, työelämän edustaja, Loimaa Kirsi Theodorakis, henkilökohtainen varajäsen, työelämän edustaja, Loimaa Antti Virtanen, jäsen, koulutuksen järjestäjän edustaja Leena Suonkanta, henkilökohtainen varajäsen, koulutuksen järjestäjän edustaja Suvi Laurikkala, jäsen, opettajien edustaja, Uusikaupunki Olli Laivo, henkilökohtainen varajäsen, opettajien edustaja, Uusikaupunki Tiina Kjellin, jäsen, opiskelijahuollon edustaja, Loimaa Liisa Lähde, henkilökohtainen varajäsen, opiskelijahuollon edustaja, Loimaa/Lieto Iidaemelié Visti, jäsen, opiskelijaedustaja (LH13pk) Joni Uutela, henkilökohtainen varajäsen, opiskelijaedustaja (sähkö 14A) Toimielimen puheenjohtajaksi nimetään Ari Haranto ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Theodorakis. Toimikunnan sihteerinä toimii Tiina Kjellin. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Erasmus+ -hakemus Yh Kuntayhtymän kansainvälinen toiminta muodostuu pääasiallisesti opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuushankkeista. Kansainvälistä toimintaa on rahoitettu EU:n myöntämillä liikkuvuushankkeilla, jotka kaikki päättyvät kevään 2015 aikana.tämän lisäksi kuntayhtymä on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Kiina ja Thaimaa verkostohankkeissa. Kuntayhtymän kansainvälisestä toiminnasta vastaava tiimi on laatinut Erasmus+ -hankehakemuksen. Hankkeen nimi on "Students on the International Road". Hakemus on lähetetty hankkeista päättävälle kansainvälisen yhteistyön liikkuvuuskeskus CIMO:lle. Hankkeen suuruus on euroa. "Students on the International Road" -hankkeen tärkein tavoite on agraariympäristössä kasvaneiden nuorten ja aikuisten kansainvälistäminen ja valmentaminen maakunnan tämän hetken työelämän vaatimuksiin ja tarpeisiin. Toisena tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä pienteollisuuden kansainvälisyydestä sekä yrittäjämäisestä opiskelusta. Kolmantena, mutta ei vähäpätöisimpänä tavoitteena on mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kansainvälistyminen ja vieraassa kulttuurissa tapahtuva työssäoppiminen. "Students on the International Road" on kaksivuotinen hanke, jossa 82 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän opiskelijaa lähtee työssäoppimaan ulkomaille 2-10 viikoksi sekä yksi jo valmistunut opiskelija puolen vuoden jaksolle. Tukihenkilöiden (pääasiassa opettajien) yhteismäärä on 10. Kahden viikon jaksoja suunnitellaan erityistä tukea tarvitseville nuorille ja pidempiä vaihtoja muille opiskelijoille. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on noin 8. Vastaanottavat oppilaitokset ovat Virosta, Saksasta, Itävallasta, Ranskasta, Hollannista, Pohjois-Irlannista, Italiasta ja Norjasta. Hanke sisältää matkustus-, kieli- ja kulttuurivalmennuksen, yrittäjyysvalmennuksen ja ammatillisen valmennuksen ennen työssäoppimisjaksoa sekä oman valmennuksen erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Osallistujat ovat ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon suorittajia kaikista kuntayhtymän kolmesta oppilaitoksesta ja kaikilta koulutusaloilta. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuvat opiskelijat ovat täysi-ikäisiä ja he edustavat tasaisesti molempia sukupuolia ja heistä osa on erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Opiskelijat harjoittelevat työssäoppimisjaksolla ammatillisia taitojaan käytännössä, ja antavat ammattiosaamisen näytön jakson aikana. Hankkeella odotetaan olevan vaikutuksia sekä hankkeeseen osallistuville opiskelijoille ja opettajille kuin myös paikallisella ja alueellisella tasolla toimiville organisaatioille kuten oppilaitokset ja yritykset. Vaikutukset tulevat näkymään opiskelijoiden kyvyissä ymmärtää kansainvälisiä asioita joka parantaa heidän työllistymistään sekä valmiuksia toimia vaativissa tehtävissä. Hanke kehittää opettajien työelämätuntemusta sekä avaa mahdollisuuksia oman alansa kehittämiseen. Maakunnalliset yritykset saavat osaavampaa ja kansainvälisen yhteistyön merkityksen ymmärtävää

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus työvoimaa. Kuntayhtymän strategiassa korkealle noteerattu "lupa kokeilla" saa kansainvälisen yhteistyön kautta arvokasta tietoa. Merkitään tiedoksi saaduksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan siivouspalveluiden optiovuoden käyttäminen 1/ /2013 Yh Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan siivouspalvelut kilpailutettiin keväällä 2013 ja yhtymähallitus teki asiasta päätöksen Päätöksen mukaan Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan siivouspalvelujen tuottajaksi valittiin hyväksytyn tarjouksen perusteella RTK-Palvelu Oy lukien. RTK-Palvelun kanssa solmittu sopimusaika on Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen (2) yhden (1) vuoden optioon ajalle ja , joista on sovittava tilaajan eli kuntayhtymän kanssa neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. RTK-Palvelu Oy on esittänyt kuntayhtymälle optiovuosien käyttöä kirjeessään Novidan kiinteistöasioita hoitanut Heikki Vainio ja talouspäällikkö Olli Laaksonen ovat esittäneet yhden (1) optiovuoden käyttöä ajalle Rehtori Merja Koski on puoltanut tätä esitystä. Siivouspalvelun nykyinen palvelumaksu = /vuosi Esitetty hinnankorotus on 2,8 % = / vuosi Uusi hinta ajalle = /vuosi Palvelumaksun korotus on maltillinen ja sisältää vain palkkakustannusten nousun. Toteutetun laatukyselyn keskiarvoksi muodostui ylläpitosiivouksen laadun suhteen 2,44, joka on hyvän ja tyydyttävän välimaastossa (hyvä=2, tyydyttävä=3). Yhtymähallitus päättää hyväksyä RTK-Palvelu Oy:n siivoussopimuksen mukaisen yhden (1) optiovuoden käytön ajalle Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan siivouspalvelut kilpailutettiin keväällä 2013 ja yhtymähallitus teki asiasta päätöksen Päätöksen mukaan Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan siivouspalvelujen tuottajaksi valittiin hyväksytyn tarjouksen perusteella RTK-Palvelu Oy lukien.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus RTK-Palvelun kanssa solmittu sopimusaika on Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen (2) yhden (1) vuoden optioon ajalle ja , joista on sovittava tilaajan eli kuntayhtymän kanssa neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. RTK-Palvelu Oy on esittänyt kuntayhtymälle toisen optiovuoden käyttöä kirjeessään Kirje on esityslistan liitteenä. Talouspäällikkö Olli Laaksonen ja kiinteistöpäällikkö Rauno Merta ovat esittäneet toisen optiovuoden käyttöä ajalle Rehtori Merja Koski on puoltanut tätä esitystä. Siivouspalvelun nykyinen palvelumaksu = /vuosi Esitetty hinnankorotus on 3,9 % = / vuosi Uusi hinta ajalle = /vuosi Palvelumaksun korotus on maltillinen ja sisältää kirjelmässä mainitun palkkakustannusten ja yleisen kustannustason nousun mukaisen korotuksen. Toteutetun laatukyselyn keskiarvoksi muodostui ylläpitosiivouksen laadun suhteen 2,44, joka on hyvän ja tyydyttävän välimaastossa (hyvä=2, tyydyttävä=3). Tilojen käyttäjät ovat pääosin olleet tyytyväisiä siivouksen tasoon. Päätetään hyväksyä RTK-Palvelu Oy:n tarjous sopimukseen sisältyvän optiovuoden käytöstä ajalle kokonaishintaan euroa/12 kk. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Osaava ohjelman mukaisen kehittämishankkeen valtionavustushakemus 2015 Yh Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä sai vuosille rahoituksen Osaava -ohjelman mukaiseen kehittämishankkeeseen. Hanke toteutettiin yhteistyössä kaikkien silloisten 10 jäsenkunnan kanssa ja hankkeen tavoitteena oli uudet oppimisympäristöt ja pedagoginen kehittäminen. Hankkeessa koulutettiin yli 20 opettajaa. Hankkeesta saatiin erittäin hyvä palaute koulutukseen osallistuneilta. Hankkeen ohjausryhmässä päätettiin, että seuraavaa yhteinen Osaava -hanke kohdistuu esimiestyöhön. Kuntayhtymän hallinnossa on yhteistyössä jäsenkuntien sivistystoimen johtajien kanssa valmisteltu liitteenä oleva hankehakemus. Jäsenkunnistamme kuntayhtymän lisäksi hankkeeseen osallistuvat Liedon kunta, Loimaan kaupunki ja Uudenkaupungin kaupunki. Osassa jäsenkunnistamme on lähiaikoina toteutettu opetustoimen johdolle tarkoitettua koulutusta ja tämän vuoksi kaikki jäsenkunnistamme eivät osallistu tähän hankkeeseen. Hankkeen aikana huomiota kohdistetaan erityisesti muutosta johtaviin tahoihin organisaatioissa. Muutoksen avainhenkilöillä on oltava riittävästi tietoa organisaatiomuutosten riskitekijöistä. Ihmisten johtaminen muutoksissa kulminoituu esimiesten ja johtajien kykyyn motivoida henkilöstöä ja antaa heille tilaa ja mahdollisuuksia osallistumiseen ja todelliseen vaikuttamiseen. Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat seuraavat: esimiesten ja johdon pedagogisten muutosjohtajuustaitojen kehittäminen sekä työssä jaksamisen edistäminen jatkuvan muutoksen keskellä henkilöstön motivaation, viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen muutosprosessien aikana valtuuttavan ja osallistavan johtajuuden kautta esimiesten ja johdon henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen opetustoimen verkostoituminen, yhteistyö ja hyvien käytänteiden jakaminen. Hanke tukee kuntayhtymän organisaation kehittämistä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat ,00 euroa ja hankkeelle haettava valtionavustuksen määrä on ,50 euroa. Laskennallinen omarahoituksen osuus on ,50 euroa, joka jakaantuu hankkeeseen osallistuvien kesken huomioiden osallistujien määrä. Merkitään tiedoksi saaduksi. Päätös: Yhtymähallitus merkitsi tiedokseen.

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Talousarvion toteutumavertailu / helmikuu 3/02.02/2015 Yh Helmikuun toteutumavertailu koko kuntayhtymän osalta näyttää ylijäämää ,39 euroa. Toimintatuottoja on saatu 3,4 milj.euroa, toteutumaprosentti on 16 %. Toimintamenot ovat olleet 3,2 milj.euroa, toteutumaprosentti 15,6 %. Investointeja on toteutettu euroa, toteutumaprosentti 5. Tulosaluetasolla toimintamenojen toteutumaprosentit ovat talousarvion edellyttämällä tasolla tai oikeammin hieman sen alle tasaisen kehityksen mukaan, jolloin menot tässä vaiheessa vuotta saisivat olla korkeintaan noin 16,7 %. Kuntayhtymän yhteiset toimintamenot ovat toteutuneet 13,8 %:n mukaan. Loimaan tulosalue 14,9 % ja Uudenkaupungin tulosalue 16,9 %. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi helmikuun 2015 talousarvion toteutumaraportoinnin. Yhtymähallitus edellyttää vastuullisilta viranhaltijoilta tarkkaa talouden seurantaa, jotta pysytään talousarvion menoraameissa. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/ /2014 Yh Loimaan kaupungin talous- ja strategiatyöryhmä on käsitellyt ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämistä ja työryhmä antoi kaupungin tehtäväksi selvittää koko toisen asteen koulutuksen keskittäminen Loimaalla Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tehtäväksi. Selvitystyötä varten Loimaan kaupunginjohtaja asetti työryhmän, johon kuuluvat sivistysjohtaja Manne Pärkö (pj.), lukion rehtori Hannu Lahti ja kutsuttuna kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen. Työryhmän kokousmuistiot ja muut selvitystyön aikana syntyneet materiaalit on laitettu Office395-portaalin sivustolle, jossa lukion ja kuntayhtymän henkilökunnalla on ollut mahdollisuus seurata työn etenemistä, tutustua aiheeseen liittyvään materiaaliin ja kommentoida asioita. Selvitystyön etenemistä on esitelty Loimaan kaupunginhallituksen iltakoulussa, koulutuslautakunnan koulutuspäivällä, koulutuslautakunnan kokouksissa ja kaupunginhallituksessa. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto ovat saanut suullisesti tiedoksi Loimaan lukion ja kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen yhteisen koulutuksen järjestäjän selvitystyön käynnistymisestä sekä työn etenemisestä. Loimaan lukion sekä kuntayhtymän Liedon, Loimaan ja Uudenkaupungin oppilaskuntia on kuultu Loimaan lukion yhdistämisestä osaksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymää. Kaikki edellä mainitut tahot ovat suhtautuneet myönteisesti Loimaan lukion siirtämiseen osaksi kuntayhtymän järjestämää toisen asteen koulutusta. Työryhmä katsoo, että Loimaalla toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. Työryhmä ehdottaa, että yhdistymisen yksityiskohtaisempi valmistelu käynnistetään viipymättä ja valmisteluun nimetään työryhmä, jossa ovat edustettuna Loimaan kaupunki ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä. Valmistelussa lähdetään siitä, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle haetaan järjestämislupaa toisen asteen ammatilliselle koulutukselle ja lukiokoulutukselle syyskuun loppuun mennessä vuonna Kuntayhtymässä lukiokoulutuksen järjestämisestä päättää hallituksen esityksestä yhtymävaltuusto. Järjestämisluvan laajentaminen lukiokoulutuksella edellyttää perussopimuksen ja hallintosäännön

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus muuttamista. Perussopimuksessa määrätään kuntayhtymän tehtävät. Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän viranhaltijaorganisaatiosta. Valtuuston kokouksesta määrätään yhtymävaltuuston työjärjestyksessä (hyväksytty yhtymävaltuustossa ). Työjärjestyksen äänestysjärjestyksestä määrätään 22 :n 2-3 kohdassa. seuraavaa: Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan. Äänestys toimitetaan avoimesti. Päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä, tai äänten mennessä tasan ehdotus, jota puheenjohtaja on äänestänyt. Työryhmän raportti on esityslistan liitteenä. Yhtymähallitus päättää hyväksyä työryhmän raportin sekä siinä esitetyt seuraavat periaatteet. Loimaalla koko toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. Yhdistymisen yksityiskohtaisempi valmistelu tulee käynnistää viipymättä ja valmisteluun nimetään työryhmä, jossa kuntayhtymää edustavat yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Jari Alppiranta, kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen ja talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta. Tarvittaessa työryhmä voi käyttää apunaan asiantuntijoita. Valmistelussa lähdetään siitä, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle haetaan järjestämislupaa toisen asteen ammatilliselle koulutukselle ja lukiokoulutukselle syyskuun loppuun mennessä vuonna Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yh Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilla todetaan, että lukion, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden uudistushanke ei toteudu suunnitellusti. Järjestämis- ja ylläpitämisverkkoa ja -lupia koskeva hallituksen esitys on rauennut. Toisen asteen koulutuksen rahoitusta koskeneet muutosesitykset eduskunta kumosi äänestyksessä. Uudistuksen tarkoituksena oli tehostaa koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistaa koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella. Uudistukset perustuvat Kataisen hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan (2013), jossa yhtenä tavoitteena on toteuttaa toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistus siten, että lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) sekä vapaan sivistystyön järjestäjäverkko tiivistyy.

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymä ja Loimaan kaupunki ovat hyvässä yhteistyössä valmistelleet osana rakennepoliittista uudistusta Loimaan lukion yhdistämistä kuntayhtymään. Vaikka rakennepoliittinen uudistus ei valtakunnallisesti toteudu, voivat koulutuksen järjestäjät tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksiä järjestämisverkoston tiivistämiseksi. Toisen asteen koulutuksen keskittäminen yhdelle koulutuksen järjestäjälle mahdollistaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistämisen ja toiminnan tehostamisen. Päätetään jatkaa valmistelua Loimaan lukion yhdistämiseksi kuntayhtymään yhdessä Loimaan kaupungin kanssa. Tavoitteena on edelleen, että lukio siirtyisi kuntayhtymän ylläpitämäksi alkaen. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot