Tekninen lautakunta Sivu 1 / 37. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta Sivu 1 / 37. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Sivu 1 / 37 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 17:00-19:10 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet Simo Grönroos, puheenjohtaja Christian Ekroos Hannele Hakala Isto Havu Jari Ihonen Pirkko Kuusela Jaakko Mauriala Tea Saarniala Toni Seppänen Johanna Tikanmäki Kirsi Åkerlund Jaana Kauppila Marjo Matikka Marika Visakova Muut saapuvilla olleet Harri Tanska kaupunkitekniikan johtaja Esa Rauhala katupäällikkö Tuomas Frösén kaupungingeodeetti Petteri Aumala lakimies Petri Vainio investointipäällikkö, poistui klo / 127 Toni Korjus infrapalvelupäällikkö Aki Mäkirinta työpäällikkö, poistui klo / 121 Tuomo Saarinen tutkija, poistui klo / 122 Jyrki Myllärniemi kaupunginhallituksen edustaja Jonas Papathemelis nuorisovaltuuston edustaja Timo Virtanen hallintopäällikkö, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Sivu 2 / 37 Allekirjoitukset Simo Grönroos puheenjohtaja Timo Virtanen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Espoossa : Tea Saarniala pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa torstaina osoitteessa Virastopiha 2 C, 1. kerros, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Sivu 3 / 37 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen Raportti Espoon yhdyskuntateknisistä palveluista ja näiden 6 tuotantokustannuksista Espoon liikenneonnettomuusraportti vuodelta Teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 10 käyttötalouden ja investointien osalta Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee 12 infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee 14 infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee 15 infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee 16 infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Tillinmäki, muutos - kaava-alueen katujen Tillintie ja EValue 17 ja Kauklahdenväylä plv katu- ja puistosuunnitelmien hyväksyminen Suopuronniitty, Suopuronrinne, Suopuronkuja ja 20 Suopuronpolku katusuunnitelmien hyväksyminen Ainonaukion, Korkeakouluaukion ja joukkoliikenneväylän 23 sekä pyörätien katusuunnitelmien hyväksyminen 130 Tiedoksi merkittävää Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin 28

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 118 Tekninen lautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus Tekninen lautakunta oli kutsuttu koolle lautakunnan puheenjohtajan päivätyllä kokouskutsulla, joka oli toimitettu lautakunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen lautakuntaan valitsemalle edustajalle ja hänen varahenkilölleen, kaupunginjohtajalle, teknisen toimen johtajalle sekä henkilöstön ja nuorisovaltuuston lautakuntaan valitsemille edustajille.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 119 Tekninen lautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tea Saarniala.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 120 Tekninen lautakunta Sivu 6 / / Raportti Espoon yhdyskuntateknisistä palveluista ja näiden tuotantokustannuksista Valmistelijat / lisätiedot: Ritva Lindroos, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi raportin Espoon yhdyskuntateknisistä palveluista ja näiden tuotantokustannuksista Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Raportti Espoon yhdyskuntateknisistä palveluista ja näiden tuotantokustannuksista Yhdyskuntatekniset palvelut Espoossa esitys lautakunnan kokouksessa Asukaskysely kunnan yhdyskuntateknistä palveluista (TEKPA) järjestettiin keväällä Kyselyn toteutti FCG koulutus ja konsultointi oy ja se lähetettiin satunnaisotannalla 1500 espoolaiseen kotitalouteen. Valtakunnallisesti kyselyyn osallistui 27 kuntaa. Tässä raportissa on esitetty tiivistettynä katujen ja puistojen hoidon ja ylläpidon sekä katuvalaistuksen tulokset sekä postinumeroalueittaisia analyysejä edellä mainituista asioista. Ylläpidon kustannusvertailu (KUVE) on RAPAL oy:n tuottama vertailu, jossa mahdollisimman yhteismitallisesti pyritään selvittämään yleisten alueiden ylläpidon kustannuksia Suomen kunnissa. Käsillä olevaan raporttiin on yhdistetty KUVE- vertailun mukaisia kustannus- ja säästöpotentiaalilaskelmia soveltuvin osin. TEKPA- kyselyyn saatiin 394 (2015; 434) vastausta eli vastaussuhde oli 26 % (2015; 29 %). TEKPA -kyselyn tulosten perusteella Espoon ylläpidon taso on noussut kaikilla kyselyn osa-alueilla. Tärkein kehittämiskohde verrokkiryhmään verrattuna on tämän tutkimuksen mukaan viheralueidenhoidon kustannustehokkuuden kehittäminen.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 120 Tekninen lautakunta Sivu 7 / 37 Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 121 Tekninen lautakunta Sivu 8 / / Espoon liikenneonnettomuusraportti vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuomo Saarinen, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi raportin Espoon liikenneonnettomuudet Käsittely Päätös Liite Selostus Esittelijä jakoi kokouksessa raportin liitteinä olevat kartat. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Espoon liikenneonnettomuusraportti Raportin liite: Onnettomuuskasaumat Raportin liite: Onnettomuuksien tapahtumapaikat vuonna Raportin liite: Kevyen liikenteen onnettomuuksien paikat vuosina Raportin liite: Kevyen liikenteen väylillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet, joissa vähintään kaksi osallista ja osallisena jalankulkijaa, pyöräilijä tai mopo 7 Raportin liite: Kevyen liikenteen onnettomuudet vuosina 2015 ja vuosina Vuonna 2015 Espoossa tapahtui kaikkiaan 393 poliisin ilmoittamaa liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista noin 23 % johti henkilövahinkoihin (92 kpl), neljä johti kuolemaan ja 88 johti loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuoli neljä ja loukkaantui 121 henkilöä. Onnettomuuksien kokonaismäärä on pienentynyt vuodesta 2014 (v tapahtui 483 onnettomuutta). Vuonna 2015 tapahtuneista onnettomuuksista noin 48 % (189 kpl) tapahtui maanteillä ja 45 % (178 kpl) katuverkolla. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui noin 7 % kaikista onnettomuuksista (26 kpl). Espoossa liikenneonnettomuuksien määrä on laskenut voimakkaasti vuoden 1989 huippuluvuista 2000-luvun alkuun asti. Vuodesta 2003 onnettomuuksien kokonaismäärä kasvoi voimakkaasti vuoteen 2011 asti. Kasvu aiheutui pääasiassa omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien lisääntymisestä. Vuonna 2011 onnettomuuksien määrä kääntyi laskuun. Onnettomuudet vähenivät edellisestä vuodesta myös vuonna Vuonna 2015 loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui hieman vähemmän kuin vuonna Kuolemaan johtaneet

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 121 Tekninen lautakunta Sivu 9 / 37 onnettomuudet nousivat vuonna 2015 edellisvuoden kolmesta onnettomuudesta neljään onnettomuuteen. Asukaslukuun suhteutettuna Espoossa tapahtuu noin 67 % vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin. Myös henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtuu Espoossa vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Kymmenessä pahimmassa onnettomuuskasaumapisteessä loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrä vuosina oli yhteensä 36 ja omaisuusvahinkojen määrä 99. Onnettomuuksien kannalta paikka on katsottu ongelmalliseksi, jos 50 metrin säteellä on tapahtunut vähintään yksi kuolemaan johtanut onnettomuus tai vähintään kolme loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta tai yhteensä vähintään seitsemän onnettomuutta. Espoon pahin onnettomuuskasaumapiste on Kehä I ja Turvesuontien liittymä, jossa v tapahtui 7 loukkaantumiseen johtanutta ja 9 omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta. Liittymä on tarkoitus muuttaa eritasoliittymäksi tarkka aikataulu ei ole tiedossa. Toiseksi pahin kasaumapiste on Finnoontien ja Puolarmetsänkadun liittymä, joka on liikennevalo-ohjattu liittymä. Tyypillinen onnettomuustyyppi on kääntyminen oikealle vastaan tulevan auton eteen tai kylkeen. Liittymään ei ole tulossa muutoksia ennen Espoonväylän toteutumista. Esimerkiksi Kehä I:llä välillä Turunväylä - Helsingin raja liikenneonnettomuuksia tapahtui v kpl, v kpl, v kpl, v kpl, v kpl ja v kpl. Onnettomuudet ovat vähentyneet merkittävästi toteutettujen parannustoimenpiteiden jälkeen. Mopoikäisille ja juuri ajokortin saaneille nuorille tapahtuu enemmän henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia kuin kokeneille tienkäyttäjille. Nuorten loukkaantumisriski on mopoikäisissä lähes kaksinkertainen ja 18-vuotiailla noin viisinkertainen verrattaessa ikäluokan osuuteen väestöstä. Vuoden 2016 henkilövahinko-onnettomuudet ovat ennakkotietojen mukaan tammi syyskuussa säilyneet lähes entisellään (-3%) vuoteen 2015 nähden. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 122 Tekninen lautakunta Sivu 10 / / Teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma käyttötalouden ja investointien osalta Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh Petri Vainio, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta hyväksyy 1) teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman käyttötalouden osalta 2) kunnallisteknisten investointien toimintasuunnitelman vuodelle ) teknisen lautakunnan tulostavoitteet vuodelle Käsittely Esittelijä jakoi kokouksessa muutetun version liitteestä Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä liitteen Teknisen lautakunnan tulostavoitteet vuodelle Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 8 Teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma käyttötalouden osalta 9 Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle Teknisen lautakunnan tulostavoitteet vuodelle 2017 Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan ja käsitellään vuoden 2017 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan, tekninen lautakunta päättää käyttösuunnitelmasta.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 122 Tekninen lautakunta Sivu 11 / 37 Käyttösuunnitelma vuodelle 2017 käyttötalouden osalta Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma laaditaan käyttötalouden osalta palvelualueittain. Teknisen lautakunnan palvelualueet ovat 411 Hallinto, 413 Infrapalvelut, 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut sekä 419 Investoinnit. Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvio palvelualueille on tulojen osalta 42,8 milj. euroa ja menojen osalta 56,2 milj. euroa. Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä palvelualueiden tulot olivat 42,8 milj. euroa ja menot 56,3 milj. euroa. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä kaupunginhallitukselle olivat teknisen lautakunnan tulot 42,8 milj. euroa, mutta menot alentuneet 55,9 milj. euroon, koska kaupungin eläkemenoperusteisten menojen lasku vähennettiin menomäärärahoista täysimääräisesti. Marraskuun talousarvioneuvottelujen seurauksena, lautakunnan menomäärärahoja lisättiin eurolla, käytettäväksi asiakasystävällisemmän pysäköinnin kehittämiseen. Teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma käyttötalouden osalta on liitteenä. Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Valtuusto päättää kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien yleisten teiden ja pääkatujen hankkeista Turunväylä, Kauklahdenväylä, Vihdintie, Kehä II, Espoonväylä, Bassenkyläntie ja joukkoliikenteen hankkeesta Jokeri 1 sekä taseyksiköiden investoinneista. Peruskaupungin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen 949) muista työkohteista päättää teknisen keskuksen lautakunta. Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle 2017 on liitteenä. Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 123 Tekninen lautakunta Sivu 12 / / Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Valmistelijat / lisätiedot: Petteri Aumala, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) kumoaa infrapalvelupäällikön päätöksen , koska kyseessä on ollut oikaisuvaatimus tehdystä päätöksestä ja oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan alaisen viranhaltijan päätöksestä ratkaisee tekninen lautakunta. 2) jättää saapuneen oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska se on tehty oikaisuvaatimuksen tekemiselle varatun 14 päivän jälkeen. 3) antaa vastauksen oikaisuvaatimuksen tekijälle liitteen mukaisesti. Päätös Liite Oheismateriaali Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 11 Vastaus oikaisuvaatimuksen tekijälle - Korvausvaatimus Päätös Uusi hakemus Päätös Oikaisuvaatimus Selostus Kaupunkitekniikan keskukselle on lähetetty vahingonkorvausvaatimus, jossa vaaditaan korvausta ikkunoiden pesemisestä. Hakemuksen mukaan ikkunat olisivat likaantuneet virheellisesti suoritetun katualueen hiekanpoiston vuoksi. Infrapalvelupäällikkö on hylännyt korvausvaatimuksen Päätöksestä on tehty pyyntö asian uudelleen käsittelystä Infrapalvelupäällikkö on kieltäytynyt ottamaan asiaan uudelleen käsittelyyn päätöksellään Hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen asiasta

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 123 Tekninen lautakunta Sivu 13 / 37 Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 124 Tekninen lautakunta Sivu 14 / / Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Valmistelijat / lisätiedot: Petteri Aumala, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) hyväksyy oikaisuvaatimuksen siten, että vahingonkorvauksena maksetaan 194,32 euroa vaurioituneen renkaan osalta ja 2) antaa vastauksen oikaisuvaatimuksen tekijälle liitteen mukaisesti. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 12 Vastaus oikaisuvaatimuksen tekijälle - Korvausvaatimus Päätös korvausvaatimukseen Oikaisuvaatimus Kaupunkitekniikan keskukselle on jätetty vahingonkorvausvaatimus vahinkotapahtumasta, jossa auton rengas puhkesi sen osuttua ajoradalla olleeseen reunakiveen. Infrapalvelupäällikkö on hylännyt vaatimuksen Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle Oikaisuvaatimuksen tutkinnassa saatujen lisätietojen perusteella on päädytty esittämään oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja korvauksen maksamista. Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 125 Tekninen lautakunta Sivu 15 / / Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Valmistelijat / lisätiedot: Petteri Aumala, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) hyväksyy oikaisuvaatimuksen, kuitenkin siten että maksettava korvaus on 2152,39 euroa ja 2) lähettää vastauksen oikaisuvaatimuksen tekijälle liitteen mukaisesti. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 13 Vastaus oikaisuvaatimuksen tekijälle - Vahingonkorvaushakemus Oikaisuvaatimus Selostus Kaupunkitekniikan keskukselle on toimitettu vahingonkorvaushakemus, jossa vaadittiin auton renkaan ja vanteen korjaamista niiden vaurioituessa ajoväylässä olleeseen kuoppaan. Infrapalvelupäällikkö on hylännyt korvausvaatimuksen, josta päätöksestä korvauksen hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksen tutkinnassa tuli esiin, että oikaisuvaatimus on hyväksyttävä, koska kaupunkitekniikan keskus on laiminlyönyt varoittaa tienkäyttäjiä tiedossa olleesta päällystevauriosta, jota ei oltu vahingon aiheutuessa vielä korjattu puhtaanapitolain mukaisesti. Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 126 Tekninen lautakunta Sivu 16 / / Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Valmistelijat / lisätiedot: Petteri Aumala, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen ja antaa vastauksen oikaisuvaatimuksen tekijälle liitteen mukaisesti. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 14 Vastaus oikaisuvaatimuksen tekijälle - Korvaushakemus Päätös korvaushakemukseen Oikaisuvaatimus Kaupunkitekniikan keskukselle on jätetty vahingonkorvausvaatimus tontilla olevan omenapuun kuolemisen korvaamiseksi. Infrapalvelupäällikkö on hylännyt korvausvaatimuksen Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi. Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 127 Tekninen lautakunta Sivu 17 / / Tillinmäki, muutos - kaava-alueen katujen Tillintie ja EV-alue ja Kauklahdenväylä plv katu- ja puistosuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Salminen, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat katu- ja puistosuunnitelmat: Asemakaava-alue/ Suunnitelman nimi Piirustus nro TILLINMÄKI, MUUTOS Tillintie ja EV-alue 5856/173 Kauklahdenväylä plv /179 Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 ja 85 Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö , 9 1 mom. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 15 Suunnitelmaselostus, Tillintie ja EV-alue 16 Suunnitelmaselostus, Kauklahdenvaylä 17 Katu- ja puistosuunnitelma 5856/ Katusuunnitelma 5856/ Käännös päätöksestä / Beslutsprotokollet i översättning - Kustannusarviot Nähtävillä ( ) olleet ja hyväksyttäväksi esitettävät Tillinmäki, muutos (Tillisbacken, ändring) - kaava-alueen

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 127 Tekninen lautakunta Sivu 18 / 37 katusuunnitelmaehdotukset koskevat Kauklahdenväylä plv (Köklaxleden) ja Tillintie ja EV-alue (Tillisvägen och skyddsgrönområde) rakentamista. Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia. 1. SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Kauklahdenväylä on olemassa oleva pääkatu, joka palvelee myös joukkoliikennettä. Katusuunnitelma on laadittu Kauklahdenväylästä plv Katusuunnitelmaosuudella on Kauklahdenväylän ylittävä, olemassa oleva Saunalahden ja Tillinmäen välistä kevyttä liikennettä palveleva Korkoonsilta. Kauklahdenväylälle toteutetaan katusuunnitelman mukaisesti nelihaarainen kiertoliittymä nykyisen kolmihaaraisen kiertoliittymän kohdalle. Nykyisessä kiertoliittymässä Kauklahdenväylään liittyy lounaasta Saunalahdenkatu. Katusuunnitelman mukaisesti kiertoliittymään liitetään uutena neljäntenä haarana koillisesta Tillintie. Kiertoliittymä on osin kaksikaistainen. Uudet liittymä- ja kaistajärjestelyt edellyttävät nykyisen kiertoliittymän laajentamista. Katusuunnitelman mukainen Tillintien osuus on kokonaan uusi katujakso. Se liittyy länsipäästään Kauklahdenväylään kiertoliittymässä ja itäpäässään olemassa olevaan Tillintiehen. Uusi Tillintien osuus korvaa vielä käytössä olevan Vuoriharjuntien länsiosan. Tillintie on paikallinen kokoojakatu ja se palvelee myös joukkoliikennettä. Uusi Tillintien osa rajautuu eteläpuoleltaan pääosin EV-alueeseen ja pohjoispuoleltaan asuinkerrostaloille tarkoitettuun korttelialueeseen (AH). EV-alueelle on esitetty puuistutuksia muodostamaan asemakaavan vaatima tulevaisuuden liito-oravien latvusyhteys laajempiin viheralueisiin.

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 127 Tekninen lautakunta Sivu 19 / 37 Tillintien ja EV-alueen alustavat rakennuskustannukset ovat josta vesihuollon osuus on Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin Kauklahdenväylän plv alustavat rakennuskustannukset ovat josta vesihuollon osuus on Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin Rakentamiskustannukset ovat yhteensä , vesihuollon osuus ja ylläpitokustannusten muutos noin /v. Katusuunnitelmien suunnitelmaselostukset ja pienennökset ovat liitteinä. 2. SUUNNITTELUN KULKU Katusuunnitelmat on laadittu vuosien aikana rinnan asemakaavoituksen kanssa. Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus pidettiin asianosaisille Esittelytilaisuudessa kävi 1 asukas. 3. NÄHTÄVILLÄ OLO Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan nähtävillä Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Viralliset kuulutukset ovat olleet Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa sekä kaupungin ilmoitustaululla. 4. MUISTUTUKSET Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia. Tiedoksi 5. RAKENTAMINEN Katujen rakentaminen pyritään ottamaan vuosien työohjelmaan.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 Tekninen lautakunta Sivu 20 / / Suopuronniitty, Suopuronrinne, Suopuronkuja ja Suopuronpolku katusuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Paavo Hämäläinen, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) hyväksyy seuraavat katusuunnitelmat: Asemakaava-alue/ Suunnitelmien nimet / Piirustus nro NIIPPERINPELTO/NIIPPERI I MUUTO Suopuronniitty 7020/002 Suopuronrinne 7020/003 Suopuronkuja 7020/004 Suopuronpolku 7020/005 2) antaa vastauksen suunnitelmista tehdyistä muistutuksista liitteen mukaisesti. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 ja 85 Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö , 9 1 mom. Päätös Liite Oheismateriaali Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 20 Suunnitelmaselostus 21 Katusuunnitelmat 7020/ Muistutuksien lyhennelmät ja vastineet - Ei julkinen 23 Käännös päätöksestä / Beslutsprotokollet i översättning - Muistutukset

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 Tekninen lautakunta Sivu 21 / 37 - Muistutuksien lyhennelmät ja vastineet - Julkinen - Kustannusarviot Selostus Nähtävillä ( ) ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä Suopuronniitty (Mossabäcksängen), Suopuronrinne (Mossabäcksbranten), Suopuronkuja (Mossabäcksgänden), Suopuronpolku (Mossabäcksstigen) katusuunnitelmat koskevat tonttikatujen rakentamista Niipperinpelto/Niipperi I muutos asemakaava- alueella. Suunnitelmista jätettiin 2 muistutusta. 1. SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Kadut ovat pientaloalueen tonttikatuja. Suopuronrinne ja Suopuronpolku on jaksotettu osittain kevyenliikenteen raiteiksi. Rakentamisen kustannusarvio on euroa (alv 0 %), josta vesihuollon osuus on euroa (alv 0 %). Ylläpidon lisäkustannus euroa/vuosi. Rakentaminen sisältyy alustavasti vuoden 2017 rakentamisohjelmaan. 2. SUUNNITTELUN KULKU Suunnitelma on tehty vuoden 2016 aikana. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin asukkaille kaupunkitekniikan keskuksessa.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 Tekninen lautakunta Sivu 22 / 37 Tilaisuudessa oli 17 asukasta. 3. NÄHTÄVILLÄ OLO Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan nähtävillä Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisesti kuulutuksilla ja kirjeitse asianosaisille. Viralliset kuulutukset ovat olleet Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa sekä kaupungin ilmoitustaululla. Tiedoksi 4. MUISTUTUKSET Katusuunnitelmaehdotuksista jätettiin 2 muistutusta.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja 129 Tekninen lautakunta Sivu 23 / / Ainonaukion, Korkeakouluaukion ja joukkoliikenneväylän sekä pyörätien katusuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Jaana Länkelin, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) hyväksyy seuraavan katusuunnitelmaehdotuksen: Asemakaava-alue/ Suunnitelman nimi Piirustus nro OTANIEMEN KESKUS Ainonaukio, Korkeakouluaukio, 6992/007 Joukkoliikenneväylä ja pyörätie 2) antaa vastauksen suunnitelmasta tehdystä muistutuksesta liitteen mukaisesti. 3) määrää katusuunnitelman maankäyttö- ja rakennuslain 202 :n mukaisesti pantaviksi täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 ja 85 Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö , 9 1 mom. Päätös Liite Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 24 Suunnitelmaselostus 25 Katusuunnitelma 6992/ Muistutuksen lyhennelmä ja vastine - Ei julkinen 27 Käännös päätöksestä / Beslutsprotokollet i översättning

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja 129 Tekninen lautakunta Sivu 24 / 37 Oheismateriaali Selostus - Muistutuksen lyhennelmä ja vastine - Julkinen - Muistutus - Kustannusarvio Nähtävillä ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä katusuunnitelmaehdotus 6992/007 koskee seuraavaa katualuetta: Ainonaukio, Korkeakouluaukio, joukkoliikenneväylä ja Pyörätie. Katusuunnitelman mukaisen aukion rakentaminen viipymättä on välttämätöntä, koska se liittyy Raide-Jokerin rakentamisen vaatimien pohjatöiden aloittamiseen. Tästä syystä määrätään katusuunnitelma maankäyttö- ja rakennuslain 202.n mukaisesti pantaviksi täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Katusuunnitelmaehdotuksesta jätettiin 1 muistutus. 1. SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Otaniemen Ainonaukion, Korkeakouluaukion, joukkoliikenneväylän ja pyörätien katusuunnitelma on osa Aalto-yliopiston Uuden rakennuksen rakentamista ja siihen liittyvää Otaniemen keskuksen muutosprosessia, jonka seurauksena mm. suuri osa Otaniementiestä muuttuu aukioksi ja joukkoliikennekaduksi. Joukkoliikennealue on osa tulevaa Raide-Jokeri- linjausta. Alueen itäpää, Korkeakouluaukio, toimii myös joukkoliikennekatuna ja huoltoyhteytenä. Joukkoliikennealuetta myötäilee pyörätie, joka on osa Espoon pyöräilyn pääverkon seutureittiä. Ainonaukio on aukion pohjoisin osuus, jossa viheralueet ovat suurin osa näkyvää katualuetta Raide-Jokeri väylän lisäksi. Korkeakouluaukiolla

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja 129 Tekninen lautakunta Sivu 25 / 37 kävelijöiden osuus on suuri, koska läheisyydessä on Otaniemen metroaseman sisäänkäynti. Joukkoliikennealue on 1-ajoratainen ja kaksiraiteinen. Alueen leveys ovat 6,90 metriä. Alueen poikkileikkaus on keskiosaltaan raiteisiin päin kallistuva (kaksipuoleisesti). Reuna-alueet kallistuvat reunakiveen päin. Pyörätien päällysteen leveys on 4,00 metriä joukkoliikenneväylän vieressä ja Otakaari 1:n vieressä ja edustalla 2-3 metriä. Otakaari 1:n edustalla jalankulku erotetaan pyörätiestä 30 cm leveällä kiviraidalla. Katusuunnitelman alueella ei ole raitiotiepysäkkejä, lähin pysäkkipari on Otaniemen kirjaston kohdalla suunnitelma-alueesta etelään. Kampusaukion alustavat rakennuskustannukset ilman arvonlisäveroa on: katu vesihuolto Joukkoliikenneväylä Pyörätie Valaistus Hulevesi Yhteensä: Vuosittaisten ylläpitokustannusten muutoksen suuruus on noin Otaniementien muuttuessa aukioksi on tehty sopimus, että aukion osuus siirtyy Aalto-yliopistokiinteistön yllä- ja kunnossapitoon ja aukion läpi kulkevat joukkoliikenneväylä sekä pyörätie ovat kaupungin ylläpidossa. Joukkoliikenneväylä ja pyörätie Ainonaukio /vuosi 205 /vuosi Suunnitelmaselostus ja pienennökset ovat liitteinä. 2. SUUNNITTELUN KULKU Katusuunnitelma on laadittu vuoden 2016 aikana. Suunnitelmia esiteltiin asukkaille NÄHTÄVILLÄ OLO Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan nähtävillä Nähtäville asettamisista tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Viralliset kuulutukset ovat olleet Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa sekä kaupungin ilmoitustaululla. 4. MUISTUTUKSET Katusuunnitelmaehdotuksista jätettiin 1 muistutus.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja 129 Tekninen lautakunta Sivu 26 / 37 Tiedoksi

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja 130 Tekninen lautakunta Sivu 27 / Tiedoksi merkittävää Ehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi 1) merkittävimmät infrahankintapäätökset marraskuussa 2016: a. Espoon kaupunkitekniikan keskuksen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon puitesopimuskonsulttien hankinta sopimuskaudelle (optiovuodet). Hankinnan arvo koko sopimuskaudella on 60 milj. euroa (alv. 0). Kaikkiaan 19 suunnittelun osa-alueeseen valittiin 3-8 toimittajaa. b. Marinkallion kadun rakentamisurakka. Hankkeen urakkahinta on euroa ja hankkeesta laadittu kustannusarvio on euroa (hinnat alv. 0). Urakoitsijana toimii TelaSteel Oy ja urakka valmistuu mennessä. c. Kaupunkipyöräjärjestelmän kokeilun hankinta HKL:ltä kesälle Hankinnan arvo on ,22 euroa (alv. 0) 2) katsauksen Friisinkallion luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun sekä Friisinkallion luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman. 3) katsauksen Etelä-Espoon ja Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien valmisteluun. Käsittely Esittelijä lisäsi kokouksessa kohtaan kaksi Friisinkallion luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja 131 Tekninen lautakunta Sivu 28 / Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin Valmistelija/lisätietoja: Anne Ranta, puh Päätösehdotus Esittelijä: kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta ei ota käsiteltäväkseen (KuntaL. 51 ) seuraavia päätöksiä: 1. Kaupungingeodeetin päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 1 2. Infrapalvelupäällikön päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Infrapalvelupäällikön päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Katupäällikön päätöspöytäkirja Katu- ja puistoasiat Katupäällikön päätöspöytäkirja Katu- ja puistoasiat Katupäällikön päätöspöytäkirja Katu- ja puistoasiat Kaupunkitekniikan johtajan päätöspöytäkirja Katu- ja puistoasiat 8 8. Kaupunkitekniikan johtajan päätöspöytäkirja Talousasiat 2 Käsittely Esittelijä lisäsi kokouksessa päätösehdotukseen päätökset 4 8. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 29 / 37 Muutoksenhakukielto (KuntaL. 91 ) ( ja ) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 30 / 37 Oikaisuvaatimusohje ( 122) OIKAISUVAATIMUSOHJE Edellä mainittuihin teknisen lautakunnan päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon tekniselle lautakunnalle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava tekniselle lautakunnalle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.

31 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 31 / 37 Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL 1, ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)

32 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 32 / 37 Kunnallisvalitusosoitus ( ) KUNNALLISVALITUSOHJE Edellä mainittuihin päätöksiin haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen Muutosta päätöksiin haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. Valituskirjelmän sisältö Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

33 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 33 / 37 Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella: Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo Radanrakentajantie HELSINKI Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Virastoaika: Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Valituksen käsittelyn maksullisuus Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti.

34 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 34 / 37 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och plan för allmänna områden ( ) Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä Valitusviranomainen ja valitusaika Yllämainittuihin maankäyttö- ja rakennuslain 85 :ssä ja 90 :ssä sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 :ssä ja 46 :ssä tarkoitettuihin katusuunnitelman tai yleisen alueen suunnitelman hyväksymispäätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valitukseen oikeutettu Valitusoikeus on: - sillä, johon päätös on kohdistettu; - sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta; - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Valituskirjelmään on liitettävä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

35 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 35 / 37 Lisäksi valituskirjelmään on liitettävä valtakirja, mikäli valittaja käyttää asiamiestä. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella: Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo Radanrakentajantie HELSINKI Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Virastoaika: Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Valituksen käsittelyn maksullisuus Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinlain (1455/2015) mukaisesti. Anvisning för sökande av ändring Myndighet och tid Ovan nämnda beslut om godkännande av gatuplaner som avses i 85 i markanvändnings- och bygglagen samt i 41 i markanvändnings- och byggförordningen eller beslut om parker eller andra allmänna områden som avses i 90 i markanvändnings- och bygglagen samt i 46 i markandvändnings- och byggförordningen kan överklagas skriftligen hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. En part anses, om inte annat kan påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter det att brevet avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller av ett särskilt delgivningsbevis. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden.

36 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 36 / 37 Om besvärstidens sista dag är en helgdag eller en annan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärsskriften lämnas in den första vardagen efter denna dag. Besvärsrätt Besvär får anföras av: - den som beslutet avser; - den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Besvärsskriften I besvärsskriften ska uppges: - ändringssökandens namn och hemkommun - det beslut som överklagas, i original eller som kopia; - till vilka delar beslutet överklagas och de ändringar som yrkas i beslutet - grunderna för yrkandet - adress och telefonnummer för meddelande i ärendet till ändringssökanden. Besvärsskriften ska undertecknas av den som överklagar eller av den som avfattat skriften. Till besvärsskriften ska fogas bevis över dagen för delfåendet eller annan utredning över från vilken dag besvärstiden ska räknas, samt de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare tillställts myndigheten. Till besvärsskriften ska dessutom fogas en fullmakt, om ändringssökanden använder sig av ombud. Inlämning av besvärsskriften Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol under adress Helsingfors förvaltningsdomstol, registraturen Banbyggarvägen Helsingfors Telefon: Fax: E-post: Ämbetstid Besvärsskriften kan på egen risk sändas per post eller med bud. Anlitas posten ska besvärsskriften avsändas i så god tid att den hinner fram den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut. På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per fax eller e-post inom den utsatta tiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättsskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgängligt för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

37 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 37 / 37 Avgift för behandling av överklagandet Av den överklagande uppbärs en rättegångsavgift enligt lagen om domstolsavgift (1455/2015).

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 16.02.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 16:00-16:30 Paikka Kokoushuone Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut Lindroos, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus

Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika 14.01.2015 keskiviikko klo 17:00-18:15 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros,

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini PÖYTÄKIRJA 1 (7) 3.6.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 1.6.2016 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 20.01.2016 Sivu 1 / 1 4185/2013 10.03.01 9 Kuusiniemi -nimisen kadun katusuunnitelman hyväksyminen (palautettu valmisteluun 18.12.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Vesa Raimesalo, puh.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Tekninen lautakunta 17.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Tekninen lautakunta 17.06.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Sivu 1 / 1 4622/10.03.01/2013 65 Kaupunginkallio-Honkamäki ja Lugnet kaava-alueiden katusuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Maiju Kivioja-Korhonen, puh.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Sivu 1 / 1 1638/10.03.01/2014 64 Hannuksenpelto II asemakaava-alueen ja siihen liittyvien katujen Martinsillantie, Marsbyntie, Hannuksenpelto ja Hannuksentie katusuunnitelmien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Tekninen lautakunta 14.09.2011 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Tekninen lautakunta 14.09.2011 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.09.2011 Sivu 1 / 1 3055/10.03.01/2011 Tekninen lautakunta 87 17.8.2011 102 Alberganesplanadi (itä), Alberganpromenadi, Bertel Jungin aukio ja Junginkäytävä, katusuunnitelmaehdotuksen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 10.5.2017 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0217 Aika 10.5.2017 klo 17.00-18.48 Paikka Läsnä Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila Pauliina,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Sivu 1 / 32. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C (Espoon keskus)

Tekninen lautakunta Sivu 1 / 32. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C (Espoon keskus) Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 24.04.2013 Sivu 1 / 32 Kokoustiedot Aika 24.04.2013 keskiviikko klo 17:00-19:00 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C (Espoon keskus)

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 12.04.2017 keskiviikko klo 16:00-17:45 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 4225/10.03.01/2013 44 Tikasrinteen, Tikasniityntien, Tikasniitynkujan, Pystypuun ja Väli-Henttaan tien katusuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 1/ (7) Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöasiainjaoston jäsenten valitseminen vuosiksi

Järvenpää Pöytäkirja 1/ (7) Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöasiainjaoston jäsenten valitseminen vuosiksi Järvenpää Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 15.08.2017, klo 17:45-18:27 Paikka Primulan Herkkupajan kokoustila/yläkerta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2017 1 / 9 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-11:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Keivaara Petri. Valmistelijan yhteystiedot Katuinsinööri Petri Keivaara, puh

Valmistelija / lisätiedot: Keivaara Petri. Valmistelijan yhteystiedot Katuinsinööri Petri Keivaara, puh Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (5) 76 Tarasten alueen katusuunnitelmat, Taraste TRE:6356/10.03.02/2016 Valmistelija / lisätiedot: Keivaara Petri Valmistelijan yhteystiedot Katuinsinööri Petri Keivaara,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 1/ (5) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.6.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 1/ (5) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.6. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.6.2017 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 6.6.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: 1 Päätökset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 179, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 314, 29.05.2017 179 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali TRE:3249/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot