Tekninen lautakunta Sivu 1 / 37. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta Sivu 1 / 37. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Sivu 1 / 37 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 17:00-19:10 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet Simo Grönroos, puheenjohtaja Christian Ekroos Hannele Hakala Isto Havu Jari Ihonen Pirkko Kuusela Jaakko Mauriala Tea Saarniala Toni Seppänen Johanna Tikanmäki Kirsi Åkerlund Jaana Kauppila Marjo Matikka Marika Visakova Muut saapuvilla olleet Harri Tanska kaupunkitekniikan johtaja Esa Rauhala katupäällikkö Tuomas Frösén kaupungingeodeetti Petteri Aumala lakimies Petri Vainio investointipäällikkö, poistui klo / 127 Toni Korjus infrapalvelupäällikkö Aki Mäkirinta työpäällikkö, poistui klo / 121 Tuomo Saarinen tutkija, poistui klo / 122 Jyrki Myllärniemi kaupunginhallituksen edustaja Jonas Papathemelis nuorisovaltuuston edustaja Timo Virtanen hallintopäällikkö, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Sivu 2 / 37 Allekirjoitukset Simo Grönroos puheenjohtaja Timo Virtanen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Espoossa : Tea Saarniala pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa torstaina osoitteessa Virastopiha 2 C, 1. kerros, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Sivu 3 / 37 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen Raportti Espoon yhdyskuntateknisistä palveluista ja näiden 6 tuotantokustannuksista Espoon liikenneonnettomuusraportti vuodelta Teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 10 käyttötalouden ja investointien osalta Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee 12 infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee 14 infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee 15 infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee 16 infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Tillinmäki, muutos - kaava-alueen katujen Tillintie ja EValue 17 ja Kauklahdenväylä plv katu- ja puistosuunnitelmien hyväksyminen Suopuronniitty, Suopuronrinne, Suopuronkuja ja 20 Suopuronpolku katusuunnitelmien hyväksyminen Ainonaukion, Korkeakouluaukion ja joukkoliikenneväylän 23 sekä pyörätien katusuunnitelmien hyväksyminen 130 Tiedoksi merkittävää Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin 28

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 118 Tekninen lautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus Tekninen lautakunta oli kutsuttu koolle lautakunnan puheenjohtajan päivätyllä kokouskutsulla, joka oli toimitettu lautakunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen lautakuntaan valitsemalle edustajalle ja hänen varahenkilölleen, kaupunginjohtajalle, teknisen toimen johtajalle sekä henkilöstön ja nuorisovaltuuston lautakuntaan valitsemille edustajille.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 119 Tekninen lautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tea Saarniala.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 120 Tekninen lautakunta Sivu 6 / / Raportti Espoon yhdyskuntateknisistä palveluista ja näiden tuotantokustannuksista Valmistelijat / lisätiedot: Ritva Lindroos, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi raportin Espoon yhdyskuntateknisistä palveluista ja näiden tuotantokustannuksista Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Raportti Espoon yhdyskuntateknisistä palveluista ja näiden tuotantokustannuksista Yhdyskuntatekniset palvelut Espoossa esitys lautakunnan kokouksessa Asukaskysely kunnan yhdyskuntateknistä palveluista (TEKPA) järjestettiin keväällä Kyselyn toteutti FCG koulutus ja konsultointi oy ja se lähetettiin satunnaisotannalla 1500 espoolaiseen kotitalouteen. Valtakunnallisesti kyselyyn osallistui 27 kuntaa. Tässä raportissa on esitetty tiivistettynä katujen ja puistojen hoidon ja ylläpidon sekä katuvalaistuksen tulokset sekä postinumeroalueittaisia analyysejä edellä mainituista asioista. Ylläpidon kustannusvertailu (KUVE) on RAPAL oy:n tuottama vertailu, jossa mahdollisimman yhteismitallisesti pyritään selvittämään yleisten alueiden ylläpidon kustannuksia Suomen kunnissa. Käsillä olevaan raporttiin on yhdistetty KUVE- vertailun mukaisia kustannus- ja säästöpotentiaalilaskelmia soveltuvin osin. TEKPA- kyselyyn saatiin 394 (2015; 434) vastausta eli vastaussuhde oli 26 % (2015; 29 %). TEKPA -kyselyn tulosten perusteella Espoon ylläpidon taso on noussut kaikilla kyselyn osa-alueilla. Tärkein kehittämiskohde verrokkiryhmään verrattuna on tämän tutkimuksen mukaan viheralueidenhoidon kustannustehokkuuden kehittäminen.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 120 Tekninen lautakunta Sivu 7 / 37 Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 121 Tekninen lautakunta Sivu 8 / / Espoon liikenneonnettomuusraportti vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuomo Saarinen, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi raportin Espoon liikenneonnettomuudet Käsittely Päätös Liite Selostus Esittelijä jakoi kokouksessa raportin liitteinä olevat kartat. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Espoon liikenneonnettomuusraportti Raportin liite: Onnettomuuskasaumat Raportin liite: Onnettomuuksien tapahtumapaikat vuonna Raportin liite: Kevyen liikenteen onnettomuuksien paikat vuosina Raportin liite: Kevyen liikenteen väylillä vuosina tapahtuneet onnettomuudet, joissa vähintään kaksi osallista ja osallisena jalankulkijaa, pyöräilijä tai mopo 7 Raportin liite: Kevyen liikenteen onnettomuudet vuosina 2015 ja vuosina Vuonna 2015 Espoossa tapahtui kaikkiaan 393 poliisin ilmoittamaa liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista noin 23 % johti henkilövahinkoihin (92 kpl), neljä johti kuolemaan ja 88 johti loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuoli neljä ja loukkaantui 121 henkilöä. Onnettomuuksien kokonaismäärä on pienentynyt vuodesta 2014 (v tapahtui 483 onnettomuutta). Vuonna 2015 tapahtuneista onnettomuuksista noin 48 % (189 kpl) tapahtui maanteillä ja 45 % (178 kpl) katuverkolla. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui noin 7 % kaikista onnettomuuksista (26 kpl). Espoossa liikenneonnettomuuksien määrä on laskenut voimakkaasti vuoden 1989 huippuluvuista 2000-luvun alkuun asti. Vuodesta 2003 onnettomuuksien kokonaismäärä kasvoi voimakkaasti vuoteen 2011 asti. Kasvu aiheutui pääasiassa omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien lisääntymisestä. Vuonna 2011 onnettomuuksien määrä kääntyi laskuun. Onnettomuudet vähenivät edellisestä vuodesta myös vuonna Vuonna 2015 loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui hieman vähemmän kuin vuonna Kuolemaan johtaneet

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 121 Tekninen lautakunta Sivu 9 / 37 onnettomuudet nousivat vuonna 2015 edellisvuoden kolmesta onnettomuudesta neljään onnettomuuteen. Asukaslukuun suhteutettuna Espoossa tapahtuu noin 67 % vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin. Myös henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtuu Espoossa vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Kymmenessä pahimmassa onnettomuuskasaumapisteessä loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrä vuosina oli yhteensä 36 ja omaisuusvahinkojen määrä 99. Onnettomuuksien kannalta paikka on katsottu ongelmalliseksi, jos 50 metrin säteellä on tapahtunut vähintään yksi kuolemaan johtanut onnettomuus tai vähintään kolme loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta tai yhteensä vähintään seitsemän onnettomuutta. Espoon pahin onnettomuuskasaumapiste on Kehä I ja Turvesuontien liittymä, jossa v tapahtui 7 loukkaantumiseen johtanutta ja 9 omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta. Liittymä on tarkoitus muuttaa eritasoliittymäksi tarkka aikataulu ei ole tiedossa. Toiseksi pahin kasaumapiste on Finnoontien ja Puolarmetsänkadun liittymä, joka on liikennevalo-ohjattu liittymä. Tyypillinen onnettomuustyyppi on kääntyminen oikealle vastaan tulevan auton eteen tai kylkeen. Liittymään ei ole tulossa muutoksia ennen Espoonväylän toteutumista. Esimerkiksi Kehä I:llä välillä Turunväylä - Helsingin raja liikenneonnettomuuksia tapahtui v kpl, v kpl, v kpl, v kpl, v kpl ja v kpl. Onnettomuudet ovat vähentyneet merkittävästi toteutettujen parannustoimenpiteiden jälkeen. Mopoikäisille ja juuri ajokortin saaneille nuorille tapahtuu enemmän henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia kuin kokeneille tienkäyttäjille. Nuorten loukkaantumisriski on mopoikäisissä lähes kaksinkertainen ja 18-vuotiailla noin viisinkertainen verrattaessa ikäluokan osuuteen väestöstä. Vuoden 2016 henkilövahinko-onnettomuudet ovat ennakkotietojen mukaan tammi syyskuussa säilyneet lähes entisellään (-3%) vuoteen 2015 nähden. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 122 Tekninen lautakunta Sivu 10 / / Teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma käyttötalouden ja investointien osalta Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh Petri Vainio, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta hyväksyy 1) teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman käyttötalouden osalta 2) kunnallisteknisten investointien toimintasuunnitelman vuodelle ) teknisen lautakunnan tulostavoitteet vuodelle Käsittely Esittelijä jakoi kokouksessa muutetun version liitteestä Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä liitteen Teknisen lautakunnan tulostavoitteet vuodelle Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 8 Teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma käyttötalouden osalta 9 Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle Teknisen lautakunnan tulostavoitteet vuodelle 2017 Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan ja käsitellään vuoden 2017 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan, tekninen lautakunta päättää käyttösuunnitelmasta.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 122 Tekninen lautakunta Sivu 11 / 37 Käyttösuunnitelma vuodelle 2017 käyttötalouden osalta Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma laaditaan käyttötalouden osalta palvelualueittain. Teknisen lautakunnan palvelualueet ovat 411 Hallinto, 413 Infrapalvelut, 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut sekä 419 Investoinnit. Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvio palvelualueille on tulojen osalta 42,8 milj. euroa ja menojen osalta 56,2 milj. euroa. Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä palvelualueiden tulot olivat 42,8 milj. euroa ja menot 56,3 milj. euroa. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä kaupunginhallitukselle olivat teknisen lautakunnan tulot 42,8 milj. euroa, mutta menot alentuneet 55,9 milj. euroon, koska kaupungin eläkemenoperusteisten menojen lasku vähennettiin menomäärärahoista täysimääräisesti. Marraskuun talousarvioneuvottelujen seurauksena, lautakunnan menomäärärahoja lisättiin eurolla, käytettäväksi asiakasystävällisemmän pysäköinnin kehittämiseen. Teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma käyttötalouden osalta on liitteenä. Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Valtuusto päättää kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien yleisten teiden ja pääkatujen hankkeista Turunväylä, Kauklahdenväylä, Vihdintie, Kehä II, Espoonväylä, Bassenkyläntie ja joukkoliikenteen hankkeesta Jokeri 1 sekä taseyksiköiden investoinneista. Peruskaupungin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen 949) muista työkohteista päättää teknisen keskuksen lautakunta. Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma vuodelle 2017 on liitteenä. Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 123 Tekninen lautakunta Sivu 12 / / Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Valmistelijat / lisätiedot: Petteri Aumala, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) kumoaa infrapalvelupäällikön päätöksen , koska kyseessä on ollut oikaisuvaatimus tehdystä päätöksestä ja oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan alaisen viranhaltijan päätöksestä ratkaisee tekninen lautakunta. 2) jättää saapuneen oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska se on tehty oikaisuvaatimuksen tekemiselle varatun 14 päivän jälkeen. 3) antaa vastauksen oikaisuvaatimuksen tekijälle liitteen mukaisesti. Päätös Liite Oheismateriaali Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 11 Vastaus oikaisuvaatimuksen tekijälle - Korvausvaatimus Päätös Uusi hakemus Päätös Oikaisuvaatimus Selostus Kaupunkitekniikan keskukselle on lähetetty vahingonkorvausvaatimus, jossa vaaditaan korvausta ikkunoiden pesemisestä. Hakemuksen mukaan ikkunat olisivat likaantuneet virheellisesti suoritetun katualueen hiekanpoiston vuoksi. Infrapalvelupäällikkö on hylännyt korvausvaatimuksen Päätöksestä on tehty pyyntö asian uudelleen käsittelystä Infrapalvelupäällikkö on kieltäytynyt ottamaan asiaan uudelleen käsittelyyn päätöksellään Hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen asiasta

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 123 Tekninen lautakunta Sivu 13 / 37 Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 124 Tekninen lautakunta Sivu 14 / / Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Valmistelijat / lisätiedot: Petteri Aumala, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) hyväksyy oikaisuvaatimuksen siten, että vahingonkorvauksena maksetaan 194,32 euroa vaurioituneen renkaan osalta ja 2) antaa vastauksen oikaisuvaatimuksen tekijälle liitteen mukaisesti. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 12 Vastaus oikaisuvaatimuksen tekijälle - Korvausvaatimus Päätös korvausvaatimukseen Oikaisuvaatimus Kaupunkitekniikan keskukselle on jätetty vahingonkorvausvaatimus vahinkotapahtumasta, jossa auton rengas puhkesi sen osuttua ajoradalla olleeseen reunakiveen. Infrapalvelupäällikkö on hylännyt vaatimuksen Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle Oikaisuvaatimuksen tutkinnassa saatujen lisätietojen perusteella on päädytty esittämään oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja korvauksen maksamista. Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 125 Tekninen lautakunta Sivu 15 / / Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Valmistelijat / lisätiedot: Petteri Aumala, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) hyväksyy oikaisuvaatimuksen, kuitenkin siten että maksettava korvaus on 2152,39 euroa ja 2) lähettää vastauksen oikaisuvaatimuksen tekijälle liitteen mukaisesti. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 13 Vastaus oikaisuvaatimuksen tekijälle - Vahingonkorvaushakemus Oikaisuvaatimus Selostus Kaupunkitekniikan keskukselle on toimitettu vahingonkorvaushakemus, jossa vaadittiin auton renkaan ja vanteen korjaamista niiden vaurioituessa ajoväylässä olleeseen kuoppaan. Infrapalvelupäällikkö on hylännyt korvausvaatimuksen, josta päätöksestä korvauksen hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksen tutkinnassa tuli esiin, että oikaisuvaatimus on hyväksyttävä, koska kaupunkitekniikan keskus on laiminlyönyt varoittaa tienkäyttäjiä tiedossa olleesta päällystevauriosta, jota ei oltu vahingon aiheutuessa vielä korjattu puhtaanapitolain mukaisesti. Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 126 Tekninen lautakunta Sivu 16 / / Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee infrapalvelupäällikön päätöstä vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä Valmistelijat / lisätiedot: Petteri Aumala, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen ja antaa vastauksen oikaisuvaatimuksen tekijälle liitteen mukaisesti. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 14 Vastaus oikaisuvaatimuksen tekijälle - Korvaushakemus Päätös korvaushakemukseen Oikaisuvaatimus Kaupunkitekniikan keskukselle on jätetty vahingonkorvausvaatimus tontilla olevan omenapuun kuolemisen korvaamiseksi. Infrapalvelupäällikkö on hylännyt korvausvaatimuksen Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi. Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 127 Tekninen lautakunta Sivu 17 / / Tillinmäki, muutos - kaava-alueen katujen Tillintie ja EV-alue ja Kauklahdenväylä plv katu- ja puistosuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Salminen, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat katu- ja puistosuunnitelmat: Asemakaava-alue/ Suunnitelman nimi Piirustus nro TILLINMÄKI, MUUTOS Tillintie ja EV-alue 5856/173 Kauklahdenväylä plv /179 Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 ja 85 Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö , 9 1 mom. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 15 Suunnitelmaselostus, Tillintie ja EV-alue 16 Suunnitelmaselostus, Kauklahdenvaylä 17 Katu- ja puistosuunnitelma 5856/ Katusuunnitelma 5856/ Käännös päätöksestä / Beslutsprotokollet i översättning - Kustannusarviot Nähtävillä ( ) olleet ja hyväksyttäväksi esitettävät Tillinmäki, muutos (Tillisbacken, ändring) - kaava-alueen

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 127 Tekninen lautakunta Sivu 18 / 37 katusuunnitelmaehdotukset koskevat Kauklahdenväylä plv (Köklaxleden) ja Tillintie ja EV-alue (Tillisvägen och skyddsgrönområde) rakentamista. Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia. 1. SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Kauklahdenväylä on olemassa oleva pääkatu, joka palvelee myös joukkoliikennettä. Katusuunnitelma on laadittu Kauklahdenväylästä plv Katusuunnitelmaosuudella on Kauklahdenväylän ylittävä, olemassa oleva Saunalahden ja Tillinmäen välistä kevyttä liikennettä palveleva Korkoonsilta. Kauklahdenväylälle toteutetaan katusuunnitelman mukaisesti nelihaarainen kiertoliittymä nykyisen kolmihaaraisen kiertoliittymän kohdalle. Nykyisessä kiertoliittymässä Kauklahdenväylään liittyy lounaasta Saunalahdenkatu. Katusuunnitelman mukaisesti kiertoliittymään liitetään uutena neljäntenä haarana koillisesta Tillintie. Kiertoliittymä on osin kaksikaistainen. Uudet liittymä- ja kaistajärjestelyt edellyttävät nykyisen kiertoliittymän laajentamista. Katusuunnitelman mukainen Tillintien osuus on kokonaan uusi katujakso. Se liittyy länsipäästään Kauklahdenväylään kiertoliittymässä ja itäpäässään olemassa olevaan Tillintiehen. Uusi Tillintien osuus korvaa vielä käytössä olevan Vuoriharjuntien länsiosan. Tillintie on paikallinen kokoojakatu ja se palvelee myös joukkoliikennettä. Uusi Tillintien osa rajautuu eteläpuoleltaan pääosin EV-alueeseen ja pohjoispuoleltaan asuinkerrostaloille tarkoitettuun korttelialueeseen (AH). EV-alueelle on esitetty puuistutuksia muodostamaan asemakaavan vaatima tulevaisuuden liito-oravien latvusyhteys laajempiin viheralueisiin.

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 127 Tekninen lautakunta Sivu 19 / 37 Tillintien ja EV-alueen alustavat rakennuskustannukset ovat josta vesihuollon osuus on Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin Kauklahdenväylän plv alustavat rakennuskustannukset ovat josta vesihuollon osuus on Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin Rakentamiskustannukset ovat yhteensä , vesihuollon osuus ja ylläpitokustannusten muutos noin /v. Katusuunnitelmien suunnitelmaselostukset ja pienennökset ovat liitteinä. 2. SUUNNITTELUN KULKU Katusuunnitelmat on laadittu vuosien aikana rinnan asemakaavoituksen kanssa. Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus pidettiin asianosaisille Esittelytilaisuudessa kävi 1 asukas. 3. NÄHTÄVILLÄ OLO Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan nähtävillä Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Viralliset kuulutukset ovat olleet Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa sekä kaupungin ilmoitustaululla. 4. MUISTUTUKSET Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia. Tiedoksi 5. RAKENTAMINEN Katujen rakentaminen pyritään ottamaan vuosien työohjelmaan.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 Tekninen lautakunta Sivu 20 / / Suopuronniitty, Suopuronrinne, Suopuronkuja ja Suopuronpolku katusuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Paavo Hämäläinen, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) hyväksyy seuraavat katusuunnitelmat: Asemakaava-alue/ Suunnitelmien nimet / Piirustus nro NIIPPERINPELTO/NIIPPERI I MUUTO Suopuronniitty 7020/002 Suopuronrinne 7020/003 Suopuronkuja 7020/004 Suopuronpolku 7020/005 2) antaa vastauksen suunnitelmista tehdyistä muistutuksista liitteen mukaisesti. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 ja 85 Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö , 9 1 mom. Päätös Liite Oheismateriaali Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 20 Suunnitelmaselostus 21 Katusuunnitelmat 7020/ Muistutuksien lyhennelmät ja vastineet - Ei julkinen 23 Käännös päätöksestä / Beslutsprotokollet i översättning - Muistutukset

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 Tekninen lautakunta Sivu 21 / 37 - Muistutuksien lyhennelmät ja vastineet - Julkinen - Kustannusarviot Selostus Nähtävillä ( ) ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä Suopuronniitty (Mossabäcksängen), Suopuronrinne (Mossabäcksbranten), Suopuronkuja (Mossabäcksgänden), Suopuronpolku (Mossabäcksstigen) katusuunnitelmat koskevat tonttikatujen rakentamista Niipperinpelto/Niipperi I muutos asemakaava- alueella. Suunnitelmista jätettiin 2 muistutusta. 1. SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Kadut ovat pientaloalueen tonttikatuja. Suopuronrinne ja Suopuronpolku on jaksotettu osittain kevyenliikenteen raiteiksi. Rakentamisen kustannusarvio on euroa (alv 0 %), josta vesihuollon osuus on euroa (alv 0 %). Ylläpidon lisäkustannus euroa/vuosi. Rakentaminen sisältyy alustavasti vuoden 2017 rakentamisohjelmaan. 2. SUUNNITTELUN KULKU Suunnitelma on tehty vuoden 2016 aikana. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin asukkaille kaupunkitekniikan keskuksessa.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 Tekninen lautakunta Sivu 22 / 37 Tilaisuudessa oli 17 asukasta. 3. NÄHTÄVILLÄ OLO Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan nähtävillä Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisesti kuulutuksilla ja kirjeitse asianosaisille. Viralliset kuulutukset ovat olleet Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa sekä kaupungin ilmoitustaululla. Tiedoksi 4. MUISTUTUKSET Katusuunnitelmaehdotuksista jätettiin 2 muistutusta.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja 129 Tekninen lautakunta Sivu 23 / / Ainonaukion, Korkeakouluaukion ja joukkoliikenneväylän sekä pyörätien katusuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Jaana Länkelin, puh Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) hyväksyy seuraavan katusuunnitelmaehdotuksen: Asemakaava-alue/ Suunnitelman nimi Piirustus nro OTANIEMEN KESKUS Ainonaukio, Korkeakouluaukio, 6992/007 Joukkoliikenneväylä ja pyörätie 2) antaa vastauksen suunnitelmasta tehdystä muistutuksesta liitteen mukaisesti. 3) määrää katusuunnitelman maankäyttö- ja rakennuslain 202 :n mukaisesti pantaviksi täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 ja 85 Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö , 9 1 mom. Päätös Liite Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 24 Suunnitelmaselostus 25 Katusuunnitelma 6992/ Muistutuksen lyhennelmä ja vastine - Ei julkinen 27 Käännös päätöksestä / Beslutsprotokollet i översättning

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja 129 Tekninen lautakunta Sivu 24 / 37 Oheismateriaali Selostus - Muistutuksen lyhennelmä ja vastine - Julkinen - Muistutus - Kustannusarvio Nähtävillä ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä katusuunnitelmaehdotus 6992/007 koskee seuraavaa katualuetta: Ainonaukio, Korkeakouluaukio, joukkoliikenneväylä ja Pyörätie. Katusuunnitelman mukaisen aukion rakentaminen viipymättä on välttämätöntä, koska se liittyy Raide-Jokerin rakentamisen vaatimien pohjatöiden aloittamiseen. Tästä syystä määrätään katusuunnitelma maankäyttö- ja rakennuslain 202.n mukaisesti pantaviksi täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Katusuunnitelmaehdotuksesta jätettiin 1 muistutus. 1. SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Otaniemen Ainonaukion, Korkeakouluaukion, joukkoliikenneväylän ja pyörätien katusuunnitelma on osa Aalto-yliopiston Uuden rakennuksen rakentamista ja siihen liittyvää Otaniemen keskuksen muutosprosessia, jonka seurauksena mm. suuri osa Otaniementiestä muuttuu aukioksi ja joukkoliikennekaduksi. Joukkoliikennealue on osa tulevaa Raide-Jokeri- linjausta. Alueen itäpää, Korkeakouluaukio, toimii myös joukkoliikennekatuna ja huoltoyhteytenä. Joukkoliikennealuetta myötäilee pyörätie, joka on osa Espoon pyöräilyn pääverkon seutureittiä. Ainonaukio on aukion pohjoisin osuus, jossa viheralueet ovat suurin osa näkyvää katualuetta Raide-Jokeri väylän lisäksi. Korkeakouluaukiolla

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja 129 Tekninen lautakunta Sivu 25 / 37 kävelijöiden osuus on suuri, koska läheisyydessä on Otaniemen metroaseman sisäänkäynti. Joukkoliikennealue on 1-ajoratainen ja kaksiraiteinen. Alueen leveys ovat 6,90 metriä. Alueen poikkileikkaus on keskiosaltaan raiteisiin päin kallistuva (kaksipuoleisesti). Reuna-alueet kallistuvat reunakiveen päin. Pyörätien päällysteen leveys on 4,00 metriä joukkoliikenneväylän vieressä ja Otakaari 1:n vieressä ja edustalla 2-3 metriä. Otakaari 1:n edustalla jalankulku erotetaan pyörätiestä 30 cm leveällä kiviraidalla. Katusuunnitelman alueella ei ole raitiotiepysäkkejä, lähin pysäkkipari on Otaniemen kirjaston kohdalla suunnitelma-alueesta etelään. Kampusaukion alustavat rakennuskustannukset ilman arvonlisäveroa on: katu vesihuolto Joukkoliikenneväylä Pyörätie Valaistus Hulevesi Yhteensä: Vuosittaisten ylläpitokustannusten muutoksen suuruus on noin Otaniementien muuttuessa aukioksi on tehty sopimus, että aukion osuus siirtyy Aalto-yliopistokiinteistön yllä- ja kunnossapitoon ja aukion läpi kulkevat joukkoliikenneväylä sekä pyörätie ovat kaupungin ylläpidossa. Joukkoliikenneväylä ja pyörätie Ainonaukio /vuosi 205 /vuosi Suunnitelmaselostus ja pienennökset ovat liitteinä. 2. SUUNNITTELUN KULKU Katusuunnitelma on laadittu vuoden 2016 aikana. Suunnitelmia esiteltiin asukkaille NÄHTÄVILLÄ OLO Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan nähtävillä Nähtäville asettamisista tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Viralliset kuulutukset ovat olleet Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa sekä kaupungin ilmoitustaululla. 4. MUISTUTUKSET Katusuunnitelmaehdotuksista jätettiin 1 muistutus.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja 129 Tekninen lautakunta Sivu 26 / 37 Tiedoksi

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja 130 Tekninen lautakunta Sivu 27 / Tiedoksi merkittävää Ehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi 1) merkittävimmät infrahankintapäätökset marraskuussa 2016: a. Espoon kaupunkitekniikan keskuksen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon puitesopimuskonsulttien hankinta sopimuskaudelle (optiovuodet). Hankinnan arvo koko sopimuskaudella on 60 milj. euroa (alv. 0). Kaikkiaan 19 suunnittelun osa-alueeseen valittiin 3-8 toimittajaa. b. Marinkallion kadun rakentamisurakka. Hankkeen urakkahinta on euroa ja hankkeesta laadittu kustannusarvio on euroa (hinnat alv. 0). Urakoitsijana toimii TelaSteel Oy ja urakka valmistuu mennessä. c. Kaupunkipyöräjärjestelmän kokeilun hankinta HKL:ltä kesälle Hankinnan arvo on ,22 euroa (alv. 0) 2) katsauksen Friisinkallion luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun sekä Friisinkallion luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman. 3) katsauksen Etelä-Espoon ja Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien valmisteluun. Käsittely Esittelijä lisäsi kokouksessa kohtaan kaksi Friisinkallion luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja 131 Tekninen lautakunta Sivu 28 / Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin Valmistelija/lisätietoja: Anne Ranta, puh Päätösehdotus Esittelijä: kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta ei ota käsiteltäväkseen (KuntaL. 51 ) seuraavia päätöksiä: 1. Kaupungingeodeetin päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 1 2. Infrapalvelupäällikön päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Infrapalvelupäällikön päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Katupäällikön päätöspöytäkirja Katu- ja puistoasiat Katupäällikön päätöspöytäkirja Katu- ja puistoasiat Katupäällikön päätöspöytäkirja Katu- ja puistoasiat Kaupunkitekniikan johtajan päätöspöytäkirja Katu- ja puistoasiat 8 8. Kaupunkitekniikan johtajan päätöspöytäkirja Talousasiat 2 Käsittely Esittelijä lisäsi kokouksessa päätösehdotukseen päätökset 4 8. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 29 / 37 Muutoksenhakukielto (KuntaL. 91 ) ( ja ) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 30 / 37 Oikaisuvaatimusohje ( 122) OIKAISUVAATIMUSOHJE Edellä mainittuihin teknisen lautakunnan päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon tekniselle lautakunnalle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava tekniselle lautakunnalle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.

31 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 31 / 37 Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL 1, ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)

32 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 32 / 37 Kunnallisvalitusosoitus ( ) KUNNALLISVALITUSOHJE Edellä mainittuihin päätöksiin haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen Muutosta päätöksiin haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. Valituskirjelmän sisältö Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

33 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 33 / 37 Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella: Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo Radanrakentajantie HELSINKI Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Virastoaika: Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Valituksen käsittelyn maksullisuus Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti.

34 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 34 / 37 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och plan för allmänna områden ( ) Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä Valitusviranomainen ja valitusaika Yllämainittuihin maankäyttö- ja rakennuslain 85 :ssä ja 90 :ssä sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 :ssä ja 46 :ssä tarkoitettuihin katusuunnitelman tai yleisen alueen suunnitelman hyväksymispäätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valitukseen oikeutettu Valitusoikeus on: - sillä, johon päätös on kohdistettu; - sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta; - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Valituskirjelmään on liitettävä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

35 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 35 / 37 Lisäksi valituskirjelmään on liitettävä valtakirja, mikäli valittaja käyttää asiamiestä. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella: Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo Radanrakentajantie HELSINKI Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Virastoaika: Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Valituksen käsittelyn maksullisuus Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinlain (1455/2015) mukaisesti. Anvisning för sökande av ändring Myndighet och tid Ovan nämnda beslut om godkännande av gatuplaner som avses i 85 i markanvändnings- och bygglagen samt i 41 i markanvändnings- och byggförordningen eller beslut om parker eller andra allmänna områden som avses i 90 i markanvändnings- och bygglagen samt i 46 i markandvändnings- och byggförordningen kan överklagas skriftligen hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. En part anses, om inte annat kan påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter det att brevet avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller av ett särskilt delgivningsbevis. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden.

36 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 36 / 37 Om besvärstidens sista dag är en helgdag eller en annan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärsskriften lämnas in den första vardagen efter denna dag. Besvärsrätt Besvär får anföras av: - den som beslutet avser; - den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Besvärsskriften I besvärsskriften ska uppges: - ändringssökandens namn och hemkommun - det beslut som överklagas, i original eller som kopia; - till vilka delar beslutet överklagas och de ändringar som yrkas i beslutet - grunderna för yrkandet - adress och telefonnummer för meddelande i ärendet till ändringssökanden. Besvärsskriften ska undertecknas av den som överklagar eller av den som avfattat skriften. Till besvärsskriften ska fogas bevis över dagen för delfåendet eller annan utredning över från vilken dag besvärstiden ska räknas, samt de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare tillställts myndigheten. Till besvärsskriften ska dessutom fogas en fullmakt, om ändringssökanden använder sig av ombud. Inlämning av besvärsskriften Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol under adress Helsingfors förvaltningsdomstol, registraturen Banbyggarvägen Helsingfors Telefon: Fax: E-post: Ämbetstid Besvärsskriften kan på egen risk sändas per post eller med bud. Anlitas posten ska besvärsskriften avsändas i så god tid att den hinner fram den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut. På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per fax eller e-post inom den utsatta tiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättsskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgängligt för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

37 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 37 / 37 Avgift för behandling av överklagandet Av den överklagande uppbärs en rättegångsavgift enligt lagen om domstolsavgift (1455/2015).

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 11.10.2017 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 5.10.2017 klo 17.30 Paikka Läsnä Poissa Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO PÖYTÄKIRJA 27.9.2017 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00-19.45 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 2688/2016 10.03.01 19 Kurttilantien välillä Pilkkumitie - Lambronpolku, Pestuutien, Pestuukujan, Pestuuportin, Komutintien ja Taltrikinmäen katusuunnitelmien hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 5.10.2017 KARHUSUON KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Karhusuon koulun alatalo Vesa Vuopala (pj.) Marjaana Siivola Anssi Ikonen Rosa Puhakainen-Mattila

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL

Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (7) 27.10.2017 Kilonpuiston koulu Johtokunnan kokous Aika Maanantai 25.9.2017 klo 18.00 Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL 31 3129 Läsnä Hahl Kaisa varapuheenjohtaja Crosby

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 16.02.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 16:00-16:30 Paikka Kokoushuone Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut Lindroos, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus

Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika 14.01.2015 keskiviikko klo 17:00-18:15 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros,

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini PÖYTÄKIRJA 1 (7) 3.6.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 1.6.2016 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén,

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 130. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 130. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 Sivu 1 / 1 2256/10.03.01/2014 130 Merituulentien plv 41-950 (sisältää Niittytorin), Haukilahdenkadun plv 0-295, Niittyportin plv 0-350 (sisältää Niittyportin LP- alueen),

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 20.01.2016 Sivu 1 / 1 4185/2013 10.03.01 9 Kuusiniemi -nimisen kadun katusuunnitelman hyväksyminen (palautettu valmisteluun 18.12.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Vesa Raimesalo, puh.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1

Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Karamzinin koulu Johtokunnan kokous Aika Tiistai 26.9.2017 klo 18:30 Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 Läsnä Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Pellonpää ja Timo Frangén.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Pellonpää ja Timo Frangén. PÖYTÄKIRJA 1 (5) 31.5.2017 TAAVINKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 31.5.2017 kello 8.00 Paikka Taavinkylän koulu, Taavilantie 19, 02180 Espoo Läsnä Ilona Piiroinen puheenjohtaja Markku Hakonen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9) Päätösesitys Kokouskutsu on lähetetty Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (9) Päätösesitys Kokouskutsu on lähetetty Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Hösmärinpuiston ja Kirstin koulujen Johtokunnan kokous Aika Maanantai 25.9.2017 klo 17.00 Paikka Läsnä Kirstin kulun siirtokoulutalo Heidi Selin Markus Lintinen Ville Aalto Annukka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Tekninen lautakunta 17.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Tekninen lautakunta 17.06.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Sivu 1 / 1 4622/10.03.01/2013 65 Kaupunginkallio-Honkamäki ja Lugnet kaava-alueiden katusuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Maiju Kivioja-Korhonen, puh.

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (8) KUITINMÄEN KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantai 25.9.2017 klo 17.30 Paikka Läsnä Jakelu Kuitinmäen koulu, opettajien huone Mika-Erik Walls, puheenjohtaja Erkka Ala-Tauriala Johanna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Sivu 1 / 1 1638/10.03.01/2014 64 Hannuksenpelto II asemakaava-alueen ja siihen liittyvien katujen Martinsillantie, Marsbyntie, Hannuksenpelto ja Hannuksentie katusuunnitelmien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO. Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO. Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 16.1.2018 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 16.01.2018 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 2/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 2/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 2/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Tiistaina 19.9.2019 klo 18.00-20.12 Paikka Espoon yhteislyseo, neuvotteluhuone Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi Törmälä-Rantala,

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 31.05.2017 Sivu 1 / 1 4709/2016 10.03.01 8 Kurtinniityntien ja puiston (VL), Salakuljettajantien, Kallvikinkartanon + LP:n, Kallvikinkujan ja puiston (VP), Kanisterikujan, Kapsäkinkujan

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 27.9.2017 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0317 Aika 27.9.2017 klo 17.00 - Paikka Läsnä Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Kupila Pauliina, puheenjohtaja Hiltunen Pekka,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Tekninen lautakunta 14.09.2011 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Tekninen lautakunta 14.09.2011 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.09.2011 Sivu 1 / 1 3055/10.03.01/2011 Tekninen lautakunta 87 17.8.2011 102 Alberganesplanadi (itä), Alberganpromenadi, Bertel Jungin aukio ja Junginkäytävä, katusuunnitelmaehdotuksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 10.5.2017 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0217 Aika 10.5.2017 klo 17.00-18.48 Paikka Läsnä Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila Pauliina,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Sivu 1 / 32. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C (Espoon keskus)

Tekninen lautakunta Sivu 1 / 32. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C (Espoon keskus) Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 24.04.2013 Sivu 1 / 32 Kokoustiedot Aika 24.04.2013 keskiviikko klo 17:00-19:00 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C (Espoon keskus)

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 12.04.2017 keskiviikko klo 16:00-17:45 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 4225/10.03.01/2013 44 Tikasrinteen, Tikasniityntien, Tikasniitynkujan, Pystypuun ja Väli-Henttaan tien katusuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6 Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 8 Keskusvaalilautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 16:00-16:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 1/ (7) Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöasiainjaoston jäsenten valitseminen vuosiksi

Järvenpää Pöytäkirja 1/ (7) Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöasiainjaoston jäsenten valitseminen vuosiksi Järvenpää Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 15.08.2017, klo 17:45-18:27 Paikka Primulan Herkkupajan kokoustila/yläkerta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien hoitamisessa

81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien hoitamisessa Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 81, 20.03.2017 Kaupunginhallitus, 152, 06.03.2017 81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Aika 28.09.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Juvanpuiston koulu opettajienhuone Jarkko Hankaa (pj), Loukiainen Anu, Murtosaari Milla, Saara Kuusisto,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 Sunan koulu Solisevantie Espoo

ESPOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 Sunan koulu Solisevantie Espoo ESPOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 Sunan koulu Solisevantie 10 02760 Espoo 29.09.2017 SUNAN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2017 Aika Torstaina 28.09.2017 klo 18.30-19.45 Paikka Sunan koulu Läsnä: Antti Aarnio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot