Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8 Liite 1 AJANKOHTAISTA VESIEN- JA MERENHOIDOSSA Anne Laine, VHA4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Anne Laine, ympäristövastuualue Meneillään Alueellisten toteutusohjelmien ja toimenpiteiden toteutumisen seurantajärjestelmän viimeistely V kuulemisasiakirjojen valmistelu: sisältö ja työnjako Työohjelma, aikataulu sekä keskeiset kysymykset Merenhoidossa oma kuuleminen Ohjeistuksen valmistelu 2. suunnittelukaudelle ( ): mm. vesimuodostumien rajausten tarkistaminen, mahd. uudet tyypit, paineet, uusi luokittelu >> toimenpiteet

9 Liite 1 Uusia vesimuodostumia tulossa tarkasteluun Kaikki valuma-alueeltaan yli 100 km 2 laajuiset joet ja yli 1 km 2 kokoiset järvet otetaan vesienhoitosuunnitelmiin (aiemmin 200 km 2 ja 5 km 2 ). tarvetta ryhmittelyyn; toteutus vielä auki On mahdollista tarkastella myös pienempiä jokia ja järviä, jos ne ovat vesienhoidon kannalta merkittäviä Aiempia vesimuodostumia voidaan jakaa tai yhdistää uusiksi vesimuodostumiksi Aikataulut (vesienhoitoalueilla tehtävät työt) 2011 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu VESIENHOITO Toimenpiteiden edistäminen/toteutus Alueellinen toteutusohjelma YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS Vesimuodostumien rajausten tarkistukset MERENHOITO Meren tilan alustava arvio Hyvän tilan määrittäminen Ympäristötavoitteet ja indikaattorit

10 Liite tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu VESIENHOITO Toimenpiteiden toteutus/edistäminen Toimenpiteiden seuranta EU-raportointi Vesimuodostumien rajausten tarkistukset Tyypittelyn tarkistukset Merkittävien paineiden päivitys KeVoMu-vesien nimeämisen tarkistus Alustava pintavesien tilan arviointi Pohjavesien tilan arviointi Muuttavan toiminnan arviot KeVoMu-vesien tilan arviointi YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS Kuulemisasiakirjat: Ohjelma, aikataulu, KeKy Kuuleminen MERENHOITO Seurantaohjelman rakentaminen KUULEMINEN (KESTO JA AJANKOHTA AUKI) 5 Merenhoito Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011) astunut voimaan o Yleiset säännökset o Tilan arviointiin tarvittavat selvitykset o Hyvän tilan määrittäminen ja ympäristötavoitteet o Toimenpideohjelma o Seurantaohjelma o Merenhoitosuunnitelma o Erityiset säännökset 6 3

11 Liite 2 Vesienhoidon toimenpiteiden toteuttaminen Pohjois- Pohjanmaalla Alueellinen toteutusohjelma Alueelliset toteutusohjelmat Valtioneuvoston lausumassa edellytettiin, että vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi laaditaan toteutusohjelma Valtioneuvosto teki helmikuussa 2011 periaatepäätöksen valtakunnallisesta toteutusohjelmasta Siinä edellytettiin, että alueellisia toimia tarkennetaan valtakunnallisen toteutusohjelman pohjalta Yhteistyönä tehtävän valmistelun pohjalta ELY -keskukset sopivat alueellisten toimijoiden kanssa eri tahojen vastuista, toteutuksen aikatauluista ja rahoituksen järjestämisestä syyskuun 2011 loppuun mennessä 1

12 Liite 2 Toteutuksen yleisiä linjauksia - valtio Eri hallinnonalat kohdistavat omalla toimialallaan käytettävissä olevien talousarvioiden ja valtiontalouden kehysten puitteissa rahoitusta julkisen hallinnon vastuulla oleviin vesienhoitotoimien kustannuksiin Toteutuksessa tulee priorisoida toimia, joilla saadaan panostukseen nähden suurin hyöty Rahoituksessa hyödynnetään eri tukijärjestelmiä sekä kansainvälistä rahoitusta Rahoitusvajeen kattamiseksi selvitetään uusia innovatiivisia rahoitusmalleja POPELYn toteutusohjelman virkatyönä valmistellut sektorit 2

13 Liite 2 Asuminen Lähestymistapa Kirjallinen kuvaus toimista ja vastuutahoista Merkittävimmät Vastuutahot Yhdyskunnat: Kunnat, vesihuoltolaitokset, ELYkeskukset Haja- ja loma-asutus: Kunnat, ELY-keskukset Muutokset aikaisempaan käytäntöön Hajavesiasetus ja sen muutos: Kuntien tulisi laatia ympäristösuojelumääräykset pohjavesi- ja rantaalueiden jätevesien tehostetun käsittelyn vaatimuksista Asuminen KOMMENTIT JA VASTINEET Kiinteistöjen omistajien vastuu puuttuu Lisätään toteutusohjelmaan kiinteistöjen omistajien vastuu kiinteistöjensä vesihuollosta 3

14 Liite 2 Kunnostus, rakentaminen ja säännöstely Lähestymistapa Yleiskatsaus toimenpiteisiin, rahoituslähteisiin, vastuutahoihin sekä priorisointiperusteisiin Taulukoissa hankkeittain mm. mahdolliset vastuutahot ja rahoituslähteet Merkittävimmät rahoittajat ja toimijat Valtio: YM:n ja MMM:n eri momentit, ELY-keskus, MH EU: EAKR Kunnat Toiminnanharjoittajat Vesialueen omistajat, ranta-asukkaat yms. Muutokset aikaisempaan käytäntöön Valtion osuus toimijana ja osin myös rahoittajana vähenee => muiden merkityksen on lisäännyttävä Uudet toimintatavat: välittäjäorganisaatiot, yhdistykset, säätiöt yms. Kunnostus, rakentaminen ja säännöstely KOMMENTIT JA VASTINEET Torankijärven kunnostus: jätevesien johtamisen osalta lupaprosessi selvä Muutetaan taulukon huomautuskohta Purokunnostuksien toteuttajana Metsähallitus pitää laittaa tekstiosassa toimijalistan kärkeen Muutetaan Kostonjärven kalatien toteutus lisättävä taulukkoon Alueellisesti tärkeä toimenpide, ei VHS:ssa, taulukoissa vain VHS:ssa olevat toimenpiteet (vrt. valtioneuvoston periaatepäätös) Koston ja Irnin säännöstelyn kehittäminen lisättävä taulukkoon Ks. edellinen vastine 4

15 Liite 2 Pohjavedet Lähestymistapa Yleiskatsaus toimenpiteisiin, rahoituslähteisiin, vastuutahoihin sekä priorisointiperusteisiin Taulukoissa pohjavesialueittain mahdolliset toimijat ja rahoittajat Merkittävimmät rahoittajat ja toimijat Kunnat Vesihuoltolaitokset Valtio: MMM, YM, LVM ja ELY-keskus Muut toiminnanharjoittajat EU Kiinteistön omistajat Muutokset aikaisempaan käytäntöön Valtiolla mahdollisuus avustaa suojelusuunnitelmien laatimista erityisesti VHS:ssa esitetyille kohteille Valtion osuus rahoittajana pohjavesiselvityksissä vähenee edelleen Pohjavedet KOMMENTIT JA VASTINEET Kuusamon Kirkonkylän pohjavesialueella toimiva saha virheellisesti taulukoitu kyllästämönä (kyllästystoiminta lopetettu) korjataan taulukkoon 5

16 Liite 2 Teollisuus ja muu yritystoiminta Lähestymistapa Lyhyt kuvaus toimista, lupavelvollisuudesta sekä vastuista Merkittävimmät rahoittajat ja toimijat Vesiensuojelutoimenpiteet: Toiminnanharjoittajat Ohjauskeinojen kehittäminen ja edistäminen: YM, MMM, ELY-keskus, toiminnanharjoittajat Muutokset aikaisempaan käytäntöön Alueellisten ohjauskeinojen esittäminen eri toimintojen suunnitteluun ja lupakäsittelyyn Teollisuus ja muu yritystoiminta KOMMENTIT JA VASTINEET X 6

17 Liite 2 Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta Lähestymistapa Kuvaus PÖK-hankkeesta ja sen rahoituksesta sekä maininnat öljyntorjunnan taustaselvitykset -hankkeesta ja torjuntasuunnitelmista Merkittävimmät rahoittajat EAKR, valtio, satamat ja öljy-yhtiöt (PÖK) Öljynsuojarahasto ja alueelliset pelastuslaitokset (ÖTtaustaselvitykset) Muutokset aikaisempaan käytäntöön Kyseessä erilliset hankkeet, joilla pyritään parantamaan torjuntavalmiutta alueella. Yleinen valmius ylläpidetään Öljynsuojarahaston ja kuntien/aluepelastuslaitosten varoin. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta KOMMENTIT JA VASTINEET X 7

18 Liite 2 Yleisiä kommentteja Lukua 1 voisi tiivistää: kirkastettava toteutusohjelman merkitys suhteessa muihin vesienhoidon asiakirjoihin Tiivistetään ja kirkastetaan Taulukot toteutusohjelman tärkein asia ja niistä tieto löytyy helposti - tekstiosuuksia voisi jopa vähentää Keskustelu 8

19 Liite 3 Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamisohjelma -luonnos- Pohjois-Pohjanmaan maatalouden ympäristöryhmä Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja turvaaminen Maataloudessa vaatii erityisesti; Ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä Happamilla sulfaattimailla tämän lisäksi maaperän happamuuden aiheuttaman kuormituksen vähentäminen 1

20 Liite 3 Nykykäytännöt Perustoimenpiteisiin nyt yli 90 % (PP:n Ely 95% tiloista, 93% ha) ha/5230 kpl/2011 tukea haettu (Ymp. Tuessa ha) Nitraattiasetus, tilojen ympäristöluvat Lantalat, eläinsuojat, lannan levitys Kuormituksen vähentämistarve huomattava useiden vesistöjen valuma-alueilla lisätoimenpiteitä tarvitaan Nykyisiä sitoumuksia jatketaan 2012 ja Uusi ohjelmakausi Uuden ympäristötuen suunnittelu käynnissä Ympäristötuen valmistelutyöryhmä Nyt ollaan perustamassa alatyöryhmiä (joihin esitetty Pohjois- Pohjanmaaltakin jäseniä) Tietojärjestelmät Ravinteet Kasvipeite Luonnonmukainen tuotanto Puutarha Monimuotoisuus, maisema ja geenivarat Valuvesien käsittely ja ympäristöinvestoinnit Kohdentaminen Indikaattorit, seuranta ja tiedottaminen Taloudelliset laskelmat (Kasvinsuojelu) 2

21 Liite 3 Lisätoimenpiteet vesienhoidon toteuttamiseksi Ravinnepäästöjen hallinta (ha) Ravinnetaseet/optimaalinen lannoitus Vähennetty lannoitus Ravinnepäästöjen tehostetun hallinnan lisäys (ha) 9300 Lannan hyödyntäminen Energiakasvien viljely Ravinnepäästöjen tehostettu vähentäminen Lisätoimenpiteet vesienhoidon toteuttamiseksi Kasvipeitteisyyden lisäys (ha) Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Monivuotinen nurmiviljely Suojavyöhykealan lisäys (ha) 600 Kosteikkojen lisäys (lkm) 200 Monivaikutteinen kosteikko Laskeutusallas uusien pellon raivauksien yhteydessä 3

22 Liite 3 Lisätoimenpiteet vesienhoidon toteuttamiseksi Säätösalaojituksen lisäys (ha) 3900 Sis. Säätökastelun ja kuivausvesien kierrätyksen Erit. happamille sulfaattimaiden pelloille Pohjavesialueiden peltoviljelyn vesiensuojelun lisäys (ha) 760 Koulutus ja neuvonta (lkm) 5580 Lannan jatkokäsittely tehostaminen (t) Rahoitustarve Osa lisäkustannuksista voidaan kattaa nykyisen maatalouden ympäristötuen toimia tehostamalla ja kohdentamalla Myös toimia joita nyt voidaan toteuttaa vain A- ja B tukialueilla (mm. kerääjäkasvien käyttö, viljelyn monipuolistaminen, et-sopimus ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, tehokkaammat kasvipeitteisyys toimenpiteet) Kosteikot Lannankäytön tehostaminen Suojavyöhykkeiden huokuttelevuus 4

23 Liite 3 Rahoitustarpeesta Uudet pellot; Peltojen saaminen tukien piiriin rajoitettua. Tavoite pellon raivausten yhteydessä hankevaroilla laskeutusaltaita Ravinnepäästöjen tehostetun hallinnan lisäys toimenpidenkokonaisuudessa energiakasvien viljelyn toimenpiteelle, pienempi kuivavaravaatimus Tavoite ollut ha energiakasvialaa (ruokohelpi) nyt tilanne noin 2100 ha. Tukia alalle saa kasvin mukaa eli kaikki tuet Rahoitustarve Erityisesti voimakkaasti kuormitetuilla eteläisen vesistöjen valuma-alueilla peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys toimenpide myös c-aluueelle (PP-maa) ei kevennetty muokkaus mukana AB alueella- talviaikainen kasvipeitteisyys (30%) Tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys (50%) 5

24 Liite 3 Valtakunnalliseen toteutusohjelmaan kirjatut keskeisimmät ohjauskeinot Ohjauskeinojen edistäminen Valtakunnallisessa toteutusohjelmassa on esitetty vesienhoitosuunnitelmien keskeisimmät ohjauskeinot, vastuutahot sekä valmistelu- ja toteutusaikataulu. Tässä esitetään kohta kohdalta vastaavat asiat Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueella Pohjois-Pohjanmaata koskien siten, että ensin on esitetty valtakunnallisen toteutusohjelman ohjauskeino lyhyesti ja sen jälkeen alueellinen edistäminen Pohjois-Pohjanmaan alueelliset Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyn mukaisesti "Hyvää heikommassa tilassa olevien maatalouden kuormittamien vesimuodostumien alueilla Pohjois- Pohjanmaalla tarvitaan tehtyjen arvioiden mukaan laajamittaisesti sekä nykyisiä että uusia toimenpiteitä." Tämä tulee ottaa huomioon ympäristötukea kehitettäessä. 6

25 Liite 3 Myös erityistukisopimusten vesiensuojelullista kohdentumista ja kustannustehokkuutta parannetaan. Uusien toimenpiteiden lisäys painottuu vuonna 2014 alkavalle uudelle ohjelmakaudelle. Pohjois-Pohjanmaalla edistetään suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmien toteuttamista. Onnistuminen edellyttää kuitenkin tukitason nostamista (ks. kohta Rahoitustarve). Edistetään laadittujen monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmien toteuttamista ja laaditaan puuttuvat yleissuunnitelmat kaikille niille maatalousalueille, joilla on yleis-suunnittelun kannalta riittävästi suunnittelutarvetta. Samalla tarvittaessa päivitetään suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmia. "Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden ympäristötuen vesiensuojelutoimenpiteistä valta-osa kohdennetaan maantieteellisesti ja tilatasolla kaikkein kuormittavimmille pelto-alueille ja -lohkoille Ympäristötuen kehittämistyössä otetaan huomioon Oulujoen Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt näkökohdat ja alueelliset tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla. Vesienhoidon toimenpideohjelmaa varten arvioitiin nykyisten ympäristö-tukitoimenpiteiden vaikuttavuutta Pohjois-Pohjanmaalla. Arviointi osoitti, että maa-talouden ravinnekuormitusta tulee saada vähennetyksi huomattavasti nykyistä tehokkaammin voimakkaasti kuormittuneiden vesistöjen valumaalueilla. Tästä syystä uusien toimenpiteiden kohdentaminen näille alueille on välttämätöntä. 7

26 Liite 3 "Maatalouden investointitukien suunnittelussa otetaan huomioon myös vesiensuojelun tavoitteet ja ohjataan investointitukia uusiin kotieläintalouden vesiensuojelua edistäviin Laaditaan kosteikkojen yleissuunnitelmia ja suunnitellaan useille tiloille yhteisiä ympäristötukiohjelmaa tukevia vesitaloudellisia toimenpiteitä. Edistetään lannan jatkokäsittelyn tehostamista. Pohjois- Pohjanmaan energiastrategia 2015:ssa esitetään maatilatason biokaasutuotannon lisäämistä. Strategiassa asetetun tavoitteen saavuttaminen merkitsisi, että noin 10 % maatilojen jätemassoista jalostettaisiin biokaasuksi. Etenkin biokaasun tuotannon käsittelyjäännöksen ravinteiden prosessoinnilla lannoite-valmisteiksi voitaisiin edistää vesiensuojelua. "Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden ympäristötuen vesiensuojelutoimenpiteistä valta-osa kohdennetaan maantieteellisesti ja tilatasolla kaikkein kuormittavimmille pelto-alueille ja -lohkoille tehostamalla perustason toimenpiteiden vaikuttavuutta, lisäämällä erityistukien vesiensuojelullista kohdentumista Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnittelulla kohdennetaan ympäristötukia vesiensuojelun kannalta tärkeisiin kohteisiin. Alueilla toteutettavien hankkeiden avulla edistetään maaseudun kehittämisohjelman rahoituskeinoja hyödyntäen suunnittelualueiden tärkeiden kohteiden hoitotoimenpiteitä (esimerkiksi suojavyöhykkeet, kosteikot, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen). Otetaan huomioon Oulujoen Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt näkökohdat ja alueelliset tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla. Vesienhoidon toimenpideohjelmaa varten arvioitiin nykyisten ympäristötukitoimenpiteiden vaikuttavuutta Pohjois-Pohjanmaalla. Arviointi osoitti, että maatalouden ravinnekuormitusta tulee saada vähennetyksi huomattavasti nykyistä tehokkaammin voimakkaasti kuormittuneiden vesistöjen valuma-alueilla. Tästä syystä uusien toimenpiteiden kohdentaminen näille alueille on välttämätöntä. 8

27 Liite 3 "Maatalouden investointitukien suunnittelussa otetaan huomioon myös vesiensuojelun tavoitteet ja ohjataan investointitukia uusiin kotieläintalouden vesiensuojelua edistäviin sekä maan rakenteen parantamiseen tähtääviin toimiin (esim. karjanlannan käsittelyä ja levitystä edistävät toimet) sekä maan rakenteen parantamiseen tähtääviin toimiin." Laaditaan kosteikkojen yleissuunnitelmia ja suunnitellaan useille tiloille yhteisiä ympäristötukiohjelmaa tukevia vesitaloudellisia toimenpiteitä. Edistetään lannan jatkokäsittelyn tehostamista. Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015:ssa esitetään maatilatason biokaasutuotannon lisäämistä. Strategiassa asetetun tavoitteen saavuttaminen merkitsisi, että noin 10 % maatilojen jätemassoista jalostettaisiin biokaasuksi. Etenkin biokaasun tuotannon käsittelyjäännöksen ravinteiden prosessoinnilla lannoitevalmisteiksi voitaisiin edistää vesiensuojelua. HYÖTYLANTA tutkimusohjelmassa (MTT Raportti 21, 2011) tuotettujen työkalujen käyttöön ottoa tulisi edistää lannan ravinteiden kierrättämiseksi ja energiasisällön hyödyntämiseksi Maatilatason biokaasulaitosten rakentamisedellytyksiä tulee kehittää, jotta tuotannon lisäämiselle olisi hyvät edellytykset. "Edistetään tilakohtaista neuvontaa ja koulutusta maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella. Tilakohtaista neuvontaa ja koulutusta annetaan mm. yhteishankkeissa. Tavoitteena on toteuttaa tilakohtainen vesiensuojeluneuvonta vuodesta 2014 lähtien osana maatalouden tukijärjestelmää 9

28 Liite 3 "Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian linjaukset arvioidaan niiden valmistuttua ja ne otetaan soveltuvilta osin huomioon maatalouden jatkotoimien suunnittelussa." "Vähennetään turvepeltojen viljelystä aiheutuvia vesistövaikutuksia alueellisten vesienhoitosuunnitelmien mukaisesti sekä viljely- ja ojitusteknisin keinoin." Mm. viljelyssä otettavaksi käyttöön tarkennetut lannoitusrajat vesiin kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentämiseksi (maatalouden tukijärjestelmien kautta) ja selvitettäväksi, voidaanko lannanlevitykseen tarkoitettujen turvepeltojen vesiensuojelua ottaa huomioon eläinsuojia koskevassa ympäristölupaharkinnassa. "Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian linjaukset arvioidaan niiden valmistuttua ja ne otetaan soveltuvilta osin huomioon maatalouden jatkotoimien suunnittelussa." Oulujoen Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa pidetään turvemaapeltojen karjanlantalannoituksen ravinnekuormituksen vähentämistoimenpiteiden kehittämistä erityisen tärkeänä. Turvemaa-peltojen (toiseksi yleisin pellon pintamaalaji Pohjois- Pohjanmaalla) vaikutukset lannoitus fosfori-typpi huuhtoumaan Asiaa tulisi tutkia lisää ja kehittää ko. olosuhteissa toimivia huuhtoutumista vähentäviä toimenpiteitä. Maassamme toteutetut ja käynnissä olevat pilottihankkeet eivät pureudu tähän asiaan. Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelmassa (laaditaan v ) tullaan ottamaan huomioon turvemaiden vesiensuojelunäkökohdat. 10

29 Liite 3 Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt muut tarpeet ohjauskeinojen kehittämisessä Valtakunnallisesti vesienhoitosuunnitelmissa esitetään tehostettavaksi ravinnehuuhtoumien seurantaa mm. lisäämällä automatiikkaa seurannassa sekä perustamalla koekenttiä myös muita kuin savimaita edustaville alueille vaihtoehtoisten viljely- ja muokkausmenetelmien vaikutusten tutkimiseksi. Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa esitetään perustettavaksi ja käyttöön otettavaksi koekenttä turvemaapeltoalueelle. Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt muut tarpeet ohjauskeinojen kehittämisessä Kehitetään tiloille toimenpiteitä ja teknisiä ratkaisuja lannan prosessoimiseksi, levitysalan laajentamiseksi lannan hyötykäytön edistämiseksi Kehitetään ja etsitään ratkaisuja siihen, että lannan levityksen urakoinnin lisääntyminen ei kasvattaisi syyslevitystä. Toisaalta käytännössä lantaa sijoittava kalusto mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön, mutta lisäämättä syyslevityksestä aiheutuvaa kuormitusriskiä Lisää tutkimustietoa tarvitaan mm. lannan eri levitysajankohtien vaikutuksesta ravinteiden hyväksikäyttöön, lannan eri prosessointitapojen vaikutuksesta ravinteiden hyväksikäyttöön ja lannan ravinteiden hyötykäyttöä tehostavista viljelykierroista. MTT:n Ruukin koeasemalla on vireillä tutkimusta, jossa on tavoitteena päivittää lannan käyttöön liittyviä menettelytapoja. Tarvetta ovat synnyttäneet mm. karjanlannan prosessointiin ja käyttöön liittyvät uudet teknologiaratkaisut. Kuivalantaan liittyvää tutkimusta? 11

30 Liite 3 Tiedot vesienhoitoalueella toteutettevista yhteishankkeista sekä uusien hankkeiden aiheita ja muita ohjauskeinoja Taulukko 2. Maatalouden toimenpiteiden edistämis- ja toteutushankkeet Liminkajoen ja järven kunnostus-hanke: maatalousosio, Vihreä Malisjoki jne. Taulukko 3. Tilakohtaisen neuvonnan ja koulutuksen edistäminen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella. (YmpäristöAgro II, tilakohtainen neuvonta 2014?) Taulukko 4. Maatalouden investointitukien suunnittelu ja ohjaaminen uusiin kotieläintalouden vesiensuojelua edistäviin sekä maan rakenteen parantamiseen tähtääviin toimiin. (Kosteikkojen yleissuunnittelu, biokaasulaitosten rakentamisen esteiden poistaminen, lannan jatkokäsittely (sijoitus, hevostallit) Taulukko 5. Maatalous, tutkimus ja kehittäminen (lähinnä alueelliset hankkeet ja tarpeet). Turvemaapeltojen karjanlantalannoituksen ravinne-kuormituksen vähentämistoimenpiteiden kehittäminen Tehostetaan ravinne-huuhtoumien seurantaa vaihtoehtoisten viljely- ja muokkausmenetelmien vaikutusten tutkimiseksi perustamalla ja ottamalla käyttöön koekenttä turvemaapeltoalueelle Kehitetään tiloille toimenpiteitä ja teknisiä ratkaisu-ja lannan prosessoimiseksi, levitysalan laajentamiseksi ja lannan hyöty-käytön edistämiseksi 12

31 Liite 4 TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTAJÄRJESTELMÄ Anne Laine Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Anne Laine, ympäristövastuualue Seurantajärjestelmän tarkoitus Koota tiedot vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteutumisesta (ml. ohjauskeinot) olemassa olevien tietojärjestelmien hyödyntäminen järjestelmien kehittäminen vastaamaan vesienhoidon tietotarpeita eräät tietojärjestelmät vaativat hallinnonalojen välistä yhteistyötä tietojen tuottamiseksi ja käsittelemiseksi. Antaa tietoa seurannan vastuutahoista ja tietolähteistä 2 1

32 Liite 4 Laajapohjainen valmistelu Valmistelusta on vastannut a) YM:n asettamana erillinen hankeryhmä b) tiedonhallinnan koordinaatioryhmä Neuvottelut eri toimialoja edustavien tahojen kanssa Käsittelyt vesienhoidon yhteistyöryhmissä sekä YM:n asettamassa hallinnonalojen välisessä vesienhoidon seurantaryhmässä. 3 Aikataulu Yhteistyöryhmien mahdollisten kommenttien kokoaminen syyskuun aikana (POP>> 26.9.) Seurantajärjestelmän sisältö valmis marraskuun loppuun mennessä, tekninen toteutus v loppuun mennessä Tietojen kokoaminen järjestelmään EU:lle raportoidaan 1. vesienhoitokauden toimenpiteiden toteutumisesta joulukuussa

33 Liite 4 Mitä EU:lle raportoidaan? Kaikista toimenpiteistä kuvaus toteuttamisen vastuutahot arvio toteutumisen edistymisestä sekä perustelut, jos toteutusaikataulu on myöhässä toimenpiteen rahoitus Lisäksi määrällistä tietoa alueen keskeisten vesienhoitotoimenpiteiden toteutumisesta Tietoa tarvitaan myös suunnittelua varten Vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien tarkistaminen v mennessä edellyttää kaikista vesienhoidon toimenpiteistä sekä ohjauskeinoista lukumäärällistä toteutumatietoa. 2. hoitokauden toimenpiteiden suunnittelu jo toteutuneiden toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi

34 Liite 4 Kommentoitavana olevan version sisältö Seurannan tavoitteet ja tarpeet Eri tietojärjestelmien ja rekistereitten kuvaukset Sektorikohtainen tarkastelu toimenpiteiden seurannasta vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet, kuvaus seurannasta, kehittämistarpeet Ohjauskeinojen seuranta (yleinen, toimialoittainen) Vastuut toteutuksen seurannasta (valtakunnalliset ja alueelliset toimijat) Ohjauskeinojen seurannasta Vesienhoitosuunnitelmissa yht. 81 lainsäädännöllistä, hallinnollista, taloudellista ja tiedollista ohjauskeinoa 70 % edellyttää valtakunnallista valmisteluvastuuta (YM, MMM) 30 % kuuluu aluetason valmisteluun (ELY-keskukset, kunnat, maakuntien liitot, vesihuoltolaitokset) Monilla toimialoilla suunnitelmien, strategioiden ja ohjelmien laatimisella sekä niihin liittyvän ohjeistuksen kehittämisellä on tärkeä rooli yhteys vesienhoitoon

35 Liite 4 Saatua palautetta Aikataulun realistisuus; ehditäänkö muutokset tietokantoihin ja rekistereihin tehdä ajoissa ELY-keskuksen rooli tiedontallettajana ja vastuunkantajana Toimenpiteiden sisältö ja merkitys selkeiksi myös toiminnanharjoittajille, jotka tietoja tallentavat Toimenpiteiden mahdollisen päällekkäisyyden huomioiminen (es. sama turvetuotantoalue) Kaveri-järjestelmän hyödyntäminen mm. kalanistutusten ja velvoitteiden toteutumisesta Palautetta teollisuuden mittareista lupien määrä kertoo lupaviranomaisen työmäärästä, mutta ei suoraan kerro vesistön ja sen hoidon tilasta jos päästöjen vähentäminen kirjataan teollisuuden mittaritoimenpiteeksi, pitäisi sama mittari olla muillakin sektoreilla ja etenkin merkittävimmillä kuormittajilla sama koskee vesiensuojelun vuotuisia kustannuksia; toimialakohtaiset kustannukset suhteessa toimialan ympäristövaikutuksiin

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2009. Vesienhoidon tavoitteiden konkretisoimiseksi valtioneuvosto

Lisätiedot

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään?

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristöinfo, kevät 2013 Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristötuki 2014 - Mitä on esitetty ympäristötuen vaikuttavuuden lisäämiseksi? Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden

Lisätiedot

Mihin pyritään, mitkä ovat tavoitteet maatalouden vesiensuojelussa? Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskus

Mihin pyritään, mitkä ovat tavoitteet maatalouden vesiensuojelussa? Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskus Mihin pyritään, mitkä ovat tavoitteet maatalouden vesiensuojelussa? Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Tavoitteet ja toimenpiteet on tunnistettu Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen kolmanneksella

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 21.10.2014 Lappeenranta Taina Ihaksi Yleistä vesienhoidosta VPD (2000/60/EY) ja laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Suunnittelu tehdään vesienhoitoalueittain

Lisätiedot

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Uudenmaan ELY-keskus / Antti Mäntykoski Toteutustilanne Valtakunnallinen toteutusohjelma SY 8/2011 (VNpp 17.2.2011)

Lisätiedot

Katsaus vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan

Katsaus vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan Katsaus vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan Ähtävänjokirahasto 20v 29.8.2013 Vincent Westberg Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Lisätiedot

Vesienhoito ja maatalous

Vesienhoito ja maatalous Vesienhoito ja maatalous Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 9.6.2014, Pori Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesien tilan yksikkö Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

Vesienhoidon suunnittelu 2016-2021

Vesienhoidon suunnittelu 2016-2021 Vesienhoidon suunnittelu 2016-2021 Maaseutuverkoston tiedotuskierros Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 7.8.2014 Sisältö Vesienhoidon tavoitteet ja aikataulu Vesien tila Länsi-Suomessa

Lisätiedot

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Uudenmaan ELY-keskus / Antti Mäntykoski Toteutusohjelma Valtakunnallinen toteutusohjelma SY 8/2011 (VNpp 17.2.2011)

Lisätiedot

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle Marjaana Eerola Vesienhoidon suunnittelusta Tavoitteena, ettei vesien tila heikkene ja että vedet olisivat vähintään hyvässä tilassa vuonna

Lisätiedot

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Johtava asiantuntija Antton Keto Suomen ympäristökeskus Limnologipäivät

Lisätiedot

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 20.9.2017 21.9.2017 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Vesienhoidon 3. kauden aikataulu 4. Pohjavesien keskeiset kysymykset ja

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu maataloudessa

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu maataloudessa Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu maataloudessa 2016-2021 Uudenmaan ELY-keskus / Irmeli Ahtela 27.2.2014 Uusimaa 1,5 miljoonaa asukasta 183 000 hehtaaria peltoa 3 800 maatilaa 2 500 viljanviljelytilaa

Lisätiedot

Maatalouden ympäristövaikutusten muodostuminen, valumaaluekohtaisia

Maatalouden ympäristövaikutusten muodostuminen, valumaaluekohtaisia Maatalouden ympäristövaikutusten muodostuminen, valumaaluekohtaisia tarkasteluja Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesien tilan yksikkö Maatalouden ympäristöneuvojien koulutuspäivät Tampere

Lisätiedot

Vesienhoidon tulevaisuus haasteita ja mahdollisuuksia

Vesienhoidon tulevaisuus haasteita ja mahdollisuuksia Vesienhoidon tulevaisuus haasteita ja mahdollisuuksia Varsinais-Suomen ELY-keskus Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna Kipinä-Salokannel 26.1.2010 1 Vesienhoidon

Lisätiedot

LIITE 1. Vesien- ja merenhoidon tilannekatsaus

LIITE 1. Vesien- ja merenhoidon tilannekatsaus LIITE 1. Vesien- ja merenhoidon tilannekatsaus Aikataulu 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Työohjelman ja keskeisten kysymysten suunnittelu Kuuleminen keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen Maanviljelijöiden/ ÖSP:n näkökulmasta. Mats Nylund

Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen Maanviljelijöiden/ ÖSP:n näkökulmasta. Mats Nylund Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen Maanviljelijöiden/ ÖSP:n näkökulmasta Mats Nylund Maanviljelyn vesiensuojelun tulevaisuudennäkymät Suomalaiseen maanviljelyyn kohdistuu sekä kansallisia

Lisätiedot

MAATALOUDEN VESIENSUOJELU

MAATALOUDEN VESIENSUOJELU MAATALOUDEN VESIENSUOJELU MAATALOUDEN VESIENSUOJELUN KEHITTÄMINEN SAARIJÄRVEN VESISTÖREITIN VARRELLA (MAISA-HANKE) Tarja Stenman MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUKIJÄRJESTELMÄ Ympäristötukijärjestelmä on keskeinen

Lisätiedot

Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta. Maatalous, metsätalous, kunnostukset

Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta. Maatalous, metsätalous, kunnostukset Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta Maatalous, metsätalous, kunnostukset 1 Maatalouden toimenpiteet Ympäristösitoumuksia 89 % peltoalasta hieman laskua edellisestä

Lisätiedot

Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus)

Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus) Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus) Isojärvi Seura ry:n vuosikokous 25.3.2015 Pori Sanna Kipinä-Salokannel, Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Yleistä vesienhoidon suunnittelusta Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Vesienhoidon järjestäminen yleisaikataulu Vesipuitedirektiivin kansallinen toimeenpano Kansalliset

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu maataloudessa

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu maataloudessa Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu maataloudessa 2016-2021 Uudenmaan ELY-keskus / Irmeli Ahtela 5.3.2014 181 000 hehtaaria peltoa, 10 % luomussa 16 000 ha peltoa pohjavesialueilla 150 000 ha viljelty

Lisätiedot

Pertti Manninen Etelä-Savon ELY- keskus. Vesienhoito Joroisten vesienhoitoryhmä Kokous 3/

Pertti Manninen Etelä-Savon ELY- keskus. Vesienhoito Joroisten vesienhoitoryhmä Kokous 3/ Pertti Manninen Etelä-Savon ELY- keskus Vesienhoito Joroisten vesienhoitoryhmä Kokous 3/2017 8.11.2017 Vesienhoidon suunnittelun aikataulu 2016-2021, 3. suunnittelukierros vuosille 2022-2017 11/2017 Ominaispiirteet

Lisätiedot

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 14.2.2012 1 Vesienhoidon tavoitteet Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa

Lisätiedot

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa Koulutus ja tiedonvälitys Luonnonmukainen tuotanto Yhteistyö Neuvonta

Lisätiedot

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus. Hämeen ELY-keskus

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus. Hämeen ELY-keskus Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus Hämeen ELY-keskus Vesienhoitosuunnitelmat 2016-2021 Hyväksytty valtioneuvostossa 3.12.2015 Astuivat voimaan 2016 ja ohjaavat vesienhoidon toteutusta Löytyvät osoitteesta

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu

Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu Valuma-aluetason suunnittelun koulutus 14.11.2012 Ansa Selänne ja Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Turvetuotannon

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet kiertoon. Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.10.2015

Maatalouden ravinteet kiertoon. Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.10.2015 Maatalouden ravinteet kiertoon Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.10.2015 Sivu 1 12.10.2015 Sivu 2 12.10.2015 Ympäristön hoitoa edistäviä toimenpiteitä ohjelmassa

Lisätiedot

Vesiensuojelu hallitusohjelmassa ja Etelä-Savossa. Jouni Backman Kerimäki 6.8.2011

Vesiensuojelu hallitusohjelmassa ja Etelä-Savossa. Jouni Backman Kerimäki 6.8.2011 Vesiensuojelu hallitusohjelmassa ja Etelä-Savossa Jouni Backman Kerimäki 6.8.2011 Vesistöjen tila Suomessa Hyvää heikommassa tilassa Kolmannes luokitelluista järvistä Puolet jokivesistä Yli puolet rannikkovesien

Lisätiedot

Vesienhoidon kuulemispalaute

Vesienhoidon kuulemispalaute Vesienhoidon kuulemispalaute Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue Anna Bonde Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.5.2015 Kuulemispalaute, yhteenveto Vesienhoidon

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden toteuttaminen Pohjois-Pohjanmaalla. Alueellinen toteutusohjelma 2010 2015

Vesienhoidon toimenpiteiden toteuttaminen Pohjois-Pohjanmaalla. Alueellinen toteutusohjelma 2010 2015 Vesienhoidon toimenpiteiden toteuttaminen Pohjois-Pohjanmaalla Alueellinen toteutusohjelma 2010 2015 Sisältö 1 TOTEUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA VALMISTELU... 1 2 TOIMENPITEIDEN TOTEUTUS... 3 2.1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen vesienhoidon suunnittelulla

Ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen vesienhoidon suunnittelulla Ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen vesienhoidon suunnittelulla Hannele Nyroos Tuumasta toimeen Itämeren tilan parantamiseksi - merenhoidon sidosryhmätilaisuus 2.3.2015 Rake-sali,

Lisätiedot

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen 2016-2018 Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Vesien ja merenhoitoa tukevat kärkihankkeet YM/ yhteistyö YM/ELY koordinaatio Hakuyhteistyö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Anna Schulman 2.10.2013, Tampere Neuvonta (art. 16) 1/2 Uusi toimenpide maaseutuohjelmassa Tällä kaudella hyviä kokemuksia

Lisätiedot

Vesistövaikutusten arviointi

Vesistövaikutusten arviointi 19.3.2012 Vesistövaikutusten arviointi Jukka Koski-Vähälä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Huomioitavaa RAE-hankkeesta Kehittämis- ja tutkimushanke; YKSI SOVELTAVA PAKETTI Tutkimustieto tiloille

Lisätiedot

TEHO:a maatalouden vesiensuojeluun Lounais-Suomessa Pirkko Valpasvuo-Jaatinen Lounais-Suomen ympäristökeskus

TEHO:a maatalouden vesiensuojeluun Lounais-Suomessa Pirkko Valpasvuo-Jaatinen Lounais-Suomen ympäristökeskus TEHO:a maatalouden vesiensuojeluun Lounais-Suomessa Pirkko Valpasvuo-Jaatinen Lounais-Suomen ympäristökeskus Lounais-Suomen ympäristökeskus / Esittäjä 1.4.2009 1 Lounais-Suomen maatalous on voimaperäistä

Lisätiedot

VESIENHOITOSUUNNITELMA

VESIENHOITOSUUNNITELMA VESIENHOITOSUUNNITELMA 2016-2021 Pintavesien ekologinen tila ja maatalouden toimenpiteet vesienhoidon tilatavoitteiden saavuttamiseksi Hydro-Pohjanmaa hankkeen päätösseminaari Oulussa 18.11.2014 18.11.2014

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut ProAgriassa

Ympäristöpalvelut ProAgriassa Ympäristöpalvelut ProAgriassa Sari Peltonen ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Tärkeitä teemojamme 1)Kilpailukyky - maatilojen ja maaseutuyritysten kilpailukyvyn parantaminen 2)Ympäristö - suomalaisen maaseudun

Lisätiedot

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 5.11.2012 Marketta Virta, Uudenmaan ELY-keskus Mitä vesienhoitosuunnittelu on?

Lisätiedot

TARKKUUTTA TILATASOLLA. Aino Launto-Tiuttu 28. 11.2011 Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari

TARKKUUTTA TILATASOLLA. Aino Launto-Tiuttu 28. 11.2011 Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari TARKKUUTTA TILATASOLLA Aino Launto-Tiuttu 28. 11.2011 Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen - TEHO Plus -hanke (2011-2013) Toiminta-alue: Varsinais-Suomi ja Satakunta

Lisätiedot

Vesienhoidon toteutusohjelma 2010 2015. Programmet för genomförande av vattenvård 2010 2015

Vesienhoidon toteutusohjelma 2010 2015. Programmet för genomförande av vattenvård 2010 2015 suomen ympäristö 8 2011 Vesienhoidon toteutusohjelma 2010 2015 ympäristönsuojelu Valtioneuvoston periaatepäätös Programmet för genomförande av vattenvård 2010 2015 Statsrådets principbeslut YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella 27.3.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet Kuormitus: Vemala-mallilla arvioitu, kattaa vuodet 2006-2011, noin 537 t/a fosforia ja 14480

Lisätiedot

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus, 7.2.2017 Vesien tilan parantamiseen liittyvät avustukset ELY-keskus voi myöntää ympäristöministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Joroisten vesienhoito

Joroisten vesienhoito Joroisten vesienhoito VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA Joroisten toimintaryhmän kokous 4/2013, Joroisten kunnanvirasto 4.12.2013 alkaen klo 9.15 Vesienhoidon suunnittelu Lokakuun alussa julkistettu

Lisätiedot

MAATALOUDEN VESIENSUOJELUKEINOT MUUTTUVASSA ILMASTOSSA. Projektipäällikkö Aino Launto-Tiuttu Eura

MAATALOUDEN VESIENSUOJELUKEINOT MUUTTUVASSA ILMASTOSSA. Projektipäällikkö Aino Launto-Tiuttu Eura MAATALOUDEN VESIENSUOJELUKEINOT MUUTTUVASSA ILMASTOSSA Projektipäällikkö Aino Launto-Tiuttu 9.2.2013 Eura Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen TEHO Plus -hanke (2011-2013) Toteutus Rahoitus Valtakunnallinen

Lisätiedot

ELY-keskus vesienhoidon toimijana ennen ja nyt

ELY-keskus vesienhoidon toimijana ennen ja nyt ELY-keskus vesienhoidon toimijana ennen ja nyt VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS- POHJANMAALLA 4.2.2014 Oulu Heikki Aronpää, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Vesienhoidon tavoitteena vesien

Lisätiedot

Maamies ja Aurajoki - maatalouden ympäristönsuojelu Aurajoen vesistöalueella. Aino Launto-Tiuttu, TEHO Plus hanke Lieto

Maamies ja Aurajoki - maatalouden ympäristönsuojelu Aurajoen vesistöalueella. Aino Launto-Tiuttu, TEHO Plus hanke Lieto Maamies ja Aurajoki - maatalouden ympäristönsuojelu Aurajoen vesistöalueella Aino Launto-Tiuttu, TEHO Plus hanke 28.11.2013 Lieto Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Aurajokisäätiö/Lieto

Lisätiedot

MMM:n rooli Happamien Sulfaattimaiden haittojen vähentämisessä

MMM:n rooli Happamien Sulfaattimaiden haittojen vähentämisessä MMM:n rooli Happamien Sulfaattimaiden haittojen vähentämisessä Happamat sulfaattimaat seminaari, Vaasa 10.9.2008 Tiina Pääsky Maa- ja metsätalousministeriö MMM Turvataan maa- ja metsätalouden harjoittamisen

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella Vesienhoidon toimenpiteet Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella 20.3.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet (Kokemäenjoen alaosa Loimijoki) Kokonaisfosfori (281 t/a) Kokonaistyppi

Lisätiedot

Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa. Antton Keto ja Maria Laamanen Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja meren parhaaksi, 5.9.

Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa. Antton Keto ja Maria Laamanen Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja meren parhaaksi, 5.9. Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa Antton Keto ja Maria Laamanen Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja meren parhaaksi, 5.9.2017, Turku Vesienhoidon ajankohtaiset asiat Vesienhoidon suunnittelussa työn

Lisätiedot

MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ. Maatilan ympäristösuunnitelma. Ohje neuvojalle

MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ. Maatilan ympäristösuunnitelma. Ohje neuvojalle MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ Maatilan ympäristösuunnitelma Ohje neuvojalle 1. Johdanto Tässä maatilojen neuvontajärjestelmän ympäristösuunnitelmaohjeistuksessa on esitetty tiivistetyssä muodossa ohjeita

Lisätiedot

Ajankohtaista vesienhoidosta

Ajankohtaista vesienhoidosta Ajankohtaista vesienhoidosta Olli Madekivi Pirkanmaan ELY-keskus Maatalouden vesiensuojelun neuvottelupäivät 19. -20.1.2016 21.1.2016 Esityksen sisältö vesienhoitosuunnitelmat päivitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Päivi Joki-Heiskala Toiminnanjohtaja Paimionjoki-yhdistys ry. Pro Saaristomeri-ohjelmakokous

Päivi Joki-Heiskala Toiminnanjohtaja Paimionjoki-yhdistys ry. Pro Saaristomeri-ohjelmakokous Päivi Joki-Heiskala Toiminnanjohtaja Paimionjoki-yhdistys ry Pro Saaristomeri-ohjelmakokous 16.1.2012 Saaristomeren suurin ravinnekuormittajia Noin 60 000 kg P/v Maatalous 80 % Luonnonhuuhtouma 13 % Asutus

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin toimenpano Esimerkkinä Kyrönjoen toimenpideohjelma

Vesipuitedirektiivin toimenpano Esimerkkinä Kyrönjoen toimenpideohjelma Vesipuitedirektiivin toimenpano Esimerkkinä Kyrönjoen toimenpideohjelma Karl-Erik Storberg, Lotta Hadin ja Liisa Maria Rautio Ympäristönsuojelupäivät 3.-4.10.2007 Lammi 1 Vesienhoidon suunnittelu 2006-2009

Lisätiedot

HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA

HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen 25.4.2012 1 YLEISSUUNNITTELU MMM rahoittaa, suunniteltu vuodesta 1999 joka vuosi yksi

Lisätiedot

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Sivu 1 25.11.2014 Lantakoordinaattori, lantamaisteri Sivu 2 25.11.2014 Miksi ravinteiden

Lisätiedot

Turvepeltojen viljely. Merja Myllys

Turvepeltojen viljely. Merja Myllys Turvepeltojen viljely Merja Myllys Suoseuran seminaari 23.3.2011 Turvepeltojen määrä Eripaksuisten turvemaiden määrä turpeen paksuus ha % peltoalasta alle 30 cm 9 000 0,4 30-60 cm 80 000 3,3 yli 60 cm

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu

Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Maria Mäkinen pohjavesiasiantuntija maria.k.makinen@ely-keskus.fi Varsinais-Suomen ELY, ympäristö- ja luonnonvarat

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen. Ravinteiden kierrätyksen toimijatapaaminen 30.5.2013, Turku Tarja Haaranen, YM

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen. Ravinteiden kierrätyksen toimijatapaaminen 30.5.2013, Turku Tarja Haaranen, YM Ravinteiden kierrätyksen edistäminen Ravinteiden kierrätyksen toimijatapaaminen 30.5.2013, Turku Tarja Haaranen, YM Raki-ohjelman 2012-2015 taustaa 2010 Suomen hallitus antoi Itämeri huippukokouksessa

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet. 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet. 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö Mitä on maatalouden ympäristötuki? Maatalouden ympäristötuki ohjelmakaudella 2007-2013 Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojeluhankkeet. Hiidenveden kunnostus hanke. Sanna Helttunen hankekoordinaattori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Maatalouden vesiensuojeluhankkeet. Hiidenveden kunnostus hanke. Sanna Helttunen hankekoordinaattori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Maatalouden vesiensuojeluhankkeet Hiidenveden kunnostus 2012-2015 hanke Sanna Helttunen hankekoordinaattori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Pitkän tähtäimen tavoitteet Hiidenveden vesistö valuma-alueineen

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Saaristomeren osa-alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Saaristomeren osa-alueella Vesienhoidon toimenpiteet Saaristomeren osa-alueella 15.4.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet Kuormitus: Vemala-mallilla arvioitu, kattaa vuodet 2006-2011, noin 290 t / a Kuormitusvähenemätavoitteet

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon suunnittelu kaudella

Vesien- ja merenhoidon suunnittelu kaudella Vesien- ja merenhoidon suunnittelu kaudella 2016-2021 POP ELY vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 21.9.2016 1 Mitä on vesienhoidon suunnittelu Tietoja Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueesta Millä

Lisätiedot

Ravinteiden käyttö maataloudessa ja vesiensuojelu

Ravinteiden käyttö maataloudessa ja vesiensuojelu Ravinteiden käyttö maataloudessa ja vesiensuojelu Pirkko Valpasvuo-Jaatinen Lounais-Suomen ympäristökeskus Kasvinravinneseminaari 1 Esityksen sisällöstä Taustoja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueelta

Lisätiedot

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Tornionjoen lohi- ja vesiparlamentti 11.-12-11.2014 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Kuuleminen meneillään Kuuleminen VHS-

Lisätiedot

Miltä maatiloilla näyttää vesiensuojelun kannalta?

Miltä maatiloilla näyttää vesiensuojelun kannalta? Miltä maatiloilla näyttää vesiensuojelun kannalta? Miten Suomen rannikkovesien rehevöityminen pysäytetään? poliittisista linjauksista käytännön toimiin Ympäristöakatemian kutsuseminaari 7. - Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon valtakunnallinen sidosryhmätilaisuus , Rake-sali, Helsinki Hannele Nyroos, Ympäristöministeriö

Vesien- ja merenhoidon valtakunnallinen sidosryhmätilaisuus , Rake-sali, Helsinki Hannele Nyroos, Ympäristöministeriö Vesienhoitosuunnitelmia koskevien ehdotusten keskeiset valtakunnalliset päätelmät Vesien- ja merenhoidon valtakunnallinen sidosryhmätilaisuus 12.11.2014, Rake-sali, Helsinki Hannele Nyroos, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu ja ympäristönhoito Pirkanmaalla Sari Hiltunen, ProAgria Pirkanmaa Janne Pulkka, Etelä-Suomen Salaojakeskus

Maatalouden vesiensuojelu ja ympäristönhoito Pirkanmaalla Sari Hiltunen, ProAgria Pirkanmaa Janne Pulkka, Etelä-Suomen Salaojakeskus ja ympäristönhoito Pirkanmaalla Sari Hiltunen, ProAgria Pirkanmaa Janne Pulkka, Etelä-Suomen Salaojakeskus PIRKANMAAN KALATALOUSKESKUS Pirkanmaan vesipinta-ala on 2026 neliökilometriä eli noin 14 prosenttia

Lisätiedot

LUMO-suunnittelu ja maatalouden vesiensuojelu Kyyvedellä

LUMO-suunnittelu ja maatalouden vesiensuojelu Kyyvedellä LUMO-suunnittelu ja maatalouden vesiensuojelu Kyyvedellä Kalle Hellström 22.2.2012 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue - vesienhoitosuunnitelma

Lisätiedot

Vesistöjen kunnostusstrategian esittely

Vesistöjen kunnostusstrategian esittely Vesistöjen kunnostusstrategian esittely Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaariin 26.1.2012 klo 10.00-16.30 SYKE Hannele Nyroos Ympäristöministeriö Vesien ekologinen tila ja tavoitetilat

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Juha Lappalainen 29.11.2013 Ohjelma on vasta luonnos Ohjelman lopullinen rahoitus, sisältö ja korvaustasot ovat vielä auki Valvontaan liittyviä asioita ei ole

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Maarit Satomaa ja Riina Rahkila ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Maarit Satomaa ja Riina Rahkila ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Maarit Satomaa ja Riina Rahkila ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset 19.09.2017 VESISTÖT JA YMPÄRISTÖ YHDESSÄ HYVÄÄN TILAAN Piipsjärvi VYYHTI II hankkeen pilottialueena VESISTÖT

Lisätiedot

Vesi- ja luonnonvaratalouden tehtävät Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suunnittelu/tr4. Timo Yrjänä

Vesi- ja luonnonvaratalouden tehtävät Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suunnittelu/tr4. Timo Yrjänä Vesi- ja luonnonvaratalouden tehtävät Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suunnittelu/tr4 Timo Yrjänä 16.11.2016 Organisointi ja ohjaus Vesitalous, vesihuolto ja pohjavesitehtäviä, vesien- ja merenhoitoa, ympäristötiedon

Lisätiedot

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen 2016-2018 Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Käynnistetty Valmis Vesien- ja merenhoidon kärkitoimenpiteiden toteutus Ravinnekuormituksen

Lisätiedot

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari Helsinki Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari Helsinki Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Virtavesien kunnostus Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 Helsinki Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Nykytilaa Suomessa tehty paljon entiset uittoväylät pääkohde

Lisätiedot

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus TEHO Plus-hankkeen ja Maaseutuverkoston tiedotuskierros Veli-Matti Vallinkoski, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.8.2014 Esityksen sisältö Taustaa Pohjois-Savon vesistöistä

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.10.2014 1 Pintavesien ekologinen tila Yksityiskohtaista tietoa

Lisätiedot

Kolme tavoitetta. Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen

Kolme tavoitetta. Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen Kolme tavoitetta Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen YRITYS JA HANKETUET: - lannan tuotteistaminen lannoitevalmisteeksi - geenivarojen hyödyntämisen tuotteistaminen - paikalliset ympäristöja

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelu

Metsätalouden vesiensuojelu Metsätalouden vesiensuojelu Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon retkeily Karstulassa, 28.8.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mistä metsätalouden vesistökuormitus

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2015

Maaseudun rahoitustilastot 2015 Maaseudun rahoitustilastot 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Pohjanmaalla tehtiin maan eniten investointitukipäätöksiä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Toiminta ja vesiensuojeluhankkeet Joroisten seudulla

Toiminta ja vesiensuojeluhankkeet Joroisten seudulla Toiminta ja vesiensuojeluhankkeet Joroisten seudulla Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY Vesienhoidon yleisötilaisuus Joroinen 30.10.2014 Joroisselän kunnostustarve ja aikaisemmat selvitykset Joroisselän

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja vesienhoito

Ilmastonmuutos ja vesienhoito Ilmastonmuutos ja vesienhoito Tornionjoen vesiparlamentti 6.11.2013 Pekka Räinä Lapin ELY-keskus Ilmastonmuutos ja vesienhoito Ilmastonmuutoksen vaikutukset veden laatuun/ekologiseen tilaan Kuormitusskenaariot

Lisätiedot

Vesienhoidon, merenhoidon ja tulvasuojelun ajankohtaiset

Vesienhoidon, merenhoidon ja tulvasuojelun ajankohtaiset Vesienhoidon, merenhoidon ja tulvasuojelun ajankohtaiset Satavesi-ohjelman Kokemäenjoki-ryhmän kokous 4.12.2015 Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus Suunnitelmat ja ohjelmat vuosille 2016-2021

Lisätiedot

Merenhoidon toimenpideohjelma vuosille Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus

Merenhoidon toimenpideohjelma vuosille Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus Merenhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-2022 Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus 2.3.2015 Merenhoidon suunnittelu Meristrategiadirektiivi 2008 Laki vesien- ja merenhoidosta (muutos) 2011 Suomen

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena

Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena Vesienhoitosuunnittelu 15.5.2014 Jari Pesonen / Kainuun ELY -keskus Kainuu/Pohjois-Pohjanmaa 8.8.2014 3 Pintavesien ekologinen luokittelu - Kasviplankton

Lisätiedot

Luomu EU:ssa ja Suomessa. Päivi Rönni Pro Luomu

Luomu EU:ssa ja Suomessa. Päivi Rönni Pro Luomu Luomu EU:ssa ja Suomessa Päivi Rönni Pro Luomu Luomulainsäädäntö ja toimeenpano EU:n luomuasetus Eurooppa 2020-strategia, luomutoimintasuunnitelma (action plan) Kansallinen toimeenpanoasetus Mm. valvonnan

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Satu Räsänen, Ympäristöministeriö 16.9.2009 Lappeenranta Kaivannaisalan ympäristöpäivä Satu Räsänen /Ympäristöministeriö /Vesipolitiikan puitedirektiivi 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Kosteikon perustaminen ja hoito Edistetään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta huoltamalla perustettua kosteikkoa Alueelle, jossa peltoa on yli

Lisätiedot

Maatalous ja vesienhoidon suunnittelu. Maatalous ja ympäristö - teemapäivä

Maatalous ja vesienhoidon suunnittelu. Maatalous ja ympäristö - teemapäivä Maatalous ja vesienhoidon suunnittelu 15.12.2009, Saarijärvi Maatalous ja ympäristö - teemapäivä Ansa Selänne Ansa Selänne 15.12.2008 KSU Vesienhoidon suunnittelu Työ perustuu: Vesipuitedirektiivi Laki

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2015

Maaseudun rahoitustilastot 2015 Maaseudun rahoitustilastot 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan maakunta Pohjanmaalla tehtiin maan eniten investointitukipäätöksiä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Lannan ravinteet paremmin kiertoon kärkihankkeen kuulumiset

Lannan ravinteet paremmin kiertoon kärkihankkeen kuulumiset Lannan ravinteet paremmin kiertoon kärkihankkeen kuulumiset Vesistöviisaat ratkaisut-työpaja Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström MMM 25.8.2016 Sivu 1 2.9.2016 Sivu 2 2.9.2016 Maaseutuohjelman

Lisätiedot

Ryhmätyöt. Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen ja vesienhoidon suunnittelu

Ryhmätyöt. Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen ja vesienhoidon suunnittelu Ryhmätyöt Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen ja vesienhoidon suunnittelu 1 Suunnittelussa ELYn apuna oli alatyöryhmiä Toimenpiteiden toteutus yhteinen asia, useita vastuutahoja miten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Joroisten vesienhoidon toimintaryhmä Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY

Joroisten vesienhoidon toimintaryhmä Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY Joroisten vesienhoidon toimintaryhmä 19.3.2015 Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY Joroinen-Rantasalmi, toimintasuunnitelma vers 4.3.2015 Vuonna 2014 suunnittelua jatkettin Joroisselän valuma-alueella Kohteena

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 EU-rahoitusinstrumentit ja luonnon monimuotoisuus seminaari 27.10.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutuohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset

Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset Metsätalouden vesiensuojelukoulutus, 14.6.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mitä vesistökuormitus on? Mitä vesistökuormitus

Lisätiedot

Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset

Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset Metsätalouden vesiensuojelukoulutus, 8.6.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mitä vesistökuormitus on? Mitä vesistökuormitus

Lisätiedot

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Paula Mononen Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Metsätalous ja vesistöt -seminaari, Koli 26.9.2006 Vesipolitiikan

Lisätiedot