ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA 18:00-20:58 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 108 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE KAAVOITUSKATSAUS KUNNANVALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO VIRKANIMIKKEEN MUUTOS ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS LUKIEN 114 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI PERUSOPETUSLAIN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA-TOISEN KOTIMAISEN KIELEN KOKEILU HALLINTOSÄÄNTÖ ALKAEN TYÖHYVINVOINTIOHJELMAN MÄÄRÄRAHAN MUUTOSEHDOTUS VUODELLE INVESTOINTIOSAN MÄÄRÄRAHAMUUTOS KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI MUUT MAHDOLLISET ASIAT 227

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Merihaara Olavi 18:00-20:58 puheenjohtaja Vettenranta Jari 18:00-20:58 I-varapj Hämäläinen Seija 18:00-20:58 II-varapj Franzen Erik 18:00-20:58 jäsen Hämäläinen Heli 18:00-20:58 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 18:00-20:58 jäsen Nirvi Juho 18:00-20:58 varajäsen Sanna Kurki Ollila Antti 18:00-20:58 Kvalt pj Pusula Erkki 18:00-20:58 Kvalt I-varapj Vihreäluoto Hannu 18:00-20:58 Kvalt II-varapj POISSA Kurki Sanna jäsen MUU Saloranta Tuija 18:00-20:58 pöytäkirjanpitäjä Martikainen Jouni 18:00-20:58 esittelijä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erik Franzen ja Heli Hämäläinen. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Olavi Merihaara Jari Vettenranta Tuija Saloranta ja varmennus puheenjohtaja pj 116 pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 16. päivänä toukokuuta 2017 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Erik Franzen Heli Hämäläinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 17. päivänä toukokuuta 2017

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 108 Esityslistan täydennykset ja muut selvitykset: ASIA 4: KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE * lisätty kaavoitusohjelma ASIA 5: KAAVOITUSKATSAUS 2017 * lisätty kaavoituskatsaus ASIA 12: INVESTOINTIOSAN MÄÄRÄRAHAMUUTOS * päivitetty päätösehdotus Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy työjärjestykseksi esityslistan ja siihen lisäyksenä yllä mainitut muut asiat. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE KHALL 109 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kaavoitusohjelma hyväksytään pohjaksi kunnan tulevalle maankäytön suunnittelulle. Kaavoitusohjelma toimii myös kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakentamisohjelman perustana, tarvittavien taloudellisten resurssien varaamiseksi sekä suunnitteluun että rakentamiseen. Kaavoitusohjelma on nyt laadittu vuosille Ohjelma sisältää suunnitellut neljän vuoden kaavoituskohteet sekä niiden ohjeellisen aikataulutuksen. Ajoitus perustuu arvioon kaavojen yleisestä tarpeellisuudesta, keskinäisestä kiireellisyysjärjestyksestä ja kestosta sekä lähivuosien kaavoitusresursseista. Myös keskustajamien osayleiskaava ohjaa tarkempaa kaavoitusta. Kaavoitusohjelma tarkistetaan vuosittain ja kiireellisten kaavoitushankkeiden osalta tarvittaessa kesken vuotta. Kaavoitusohjelman ja mahdollisesti vireillä oleviin muihin töihin liittyen on laadittu myös kunnan kaavoituskatsaus vuodelle Ehdotus kaavoitusohjelmaksi liitetään kokouksen oheismateriaaliksi tiistaina , kun kaavoitus- ja maanhankintatoimikunta on käsitellyt sen luonnoksen kokouksessaan Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen mukaisen kaavoitusohjelman ja tiedottaa siitä kuntalaisille kunnassa käytössä olevan tiedottamismenettelyn mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Jari Vettenranta poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Täytäntöönpano: kuulutus Lisätiedot: aluearkkitehti Pertti Österman, puh tai

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KAAVOITUSKATSAUS 2017 KHALL 110 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti vireillä olevat ja vireille tulevat kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Ehdotus kaavoituskatsaukseksi 2017 liitetään kokouksen oheismateriaaliksi tiistaina , kun kaavoitus- ja maanhankintatoimikunta on käsitellyt sen luonnoksen kokouksessaan Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen mukaisen kaavoituskatsauksen 2017 ja tiedottaa siitä kuntalaisille kunnassa käytössä olevan tiedottamismenettelyn mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Jari Vettenranta poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Täytäntöönpano: kuulutus Lisätiedot: aluearkkitehti Pertti Österman, puh tai

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 111 Valmistelija: hallintojohtaja Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Edelleen kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset laillisiksi ja hyväksyy päätökset täytäntöönpantavaksi seuraavasti: 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ENERGIALIIKETOIMINTAJÄRJESTELYT - Porvoon Energia Oy, kirjanpito 20 SÄHKÖASEMANTIEN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS - aluearkkitehti 21 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET - Ali Felin: yhteinäinen sähköpostiosoitteisto luottamushenkilöorganisaatiolle, yleishallintoon 22 ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kymenlaakson Sähkö Oy, Orimattilan kaupunki, kirjanpito Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: hallintosihteeri Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus VIRKANIMIKKEEN MUUTOS SIVLTK 36 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh Askolan kunnan hallintosäännön 33 :n mukaan kunnan valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikemuutoksesta. Askolan koulussa on tullut tarve muuttaa toisen kotitalouden ja tekstiilityön lehtorin virkanimikkeellä olevan viran (nro 1224) virkanimike kotitalouden lehtorin viraksi. Askolan koulussa on kaksi virkaa, joiden virkanimike on kotitalouden ja tekstiilityön lehtorin virka. Toisesta virasta, virka nro 1224, jää lehtori Mervi Seppä eläkkeelle alkaen. Toista virkaa hoitaa toistaiseksi voimassa ollen lehtori Miia Kiuru. Lehtori Miia Kiurulla on ensisijaisena opetettavana aineena 7. luokan käsityö ja tekstiilikäsityön valinnaiset tunnit ja valinnaisaineet. Opetusvelvollisuus on 24 tuntia, mikä ei käytännössä koskaan täyty käsityötunneista. Lehtori Miia Kiurulla on siis vuosittain myös kotitalouden opetusta, kuten virkaankin kuuluu. Lehtori Mervi Seppä on hoitanut virkaa nro 1224 siten, että tehtävään on kuulunut pelkästään kotitalouden opetusta. Opetusvelvollisuus on 23 tuntia, ja käytännössä lehtorille voidaan laskea tuntia kotitaloutta. Nykyisillä oppilasmäärillä ja toteutuvilla valinnaistunneilla ja - aineilla kotitaloustunteja on vuosittain lähes 40 tuntia, joskus enemmänkin. Vaikka kotitalouden opetus tulevaisuudessa koulussamme merkittäväsi vähenisi, on tunteja jatkossakin niin paljon, että toinen virka voi olla kokonaan ja pelkästään kotitalouden opetusta. Näillä perusteilla on tarkoituksenmukaista muuttaa kotitalouden ja tekstiilityön lehtorin viran (nro 1224) virkanimike kotitalouden lehtorin virkanimikkeeksi. Nimikkeen muutos ei vaikuta palkkaukseen. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kotitalouden ja tekstiilityön lehtorin viran (nro 1224) virkanimike muutetaan kotitalouden lehtorin virkanimikkeeksi. Nimikkeen muutos ei vaikuta palkkaukseen. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: kunnanjohtaja, hallintojohtaja KHALL 112 Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kotitalouden ja tekstiilityön lehtorin viran (nro 1224) virkanimike muutetaan kotitalouden lehtorin virkanimikkeeksi alkaen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: valtuusto

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS LUKIEN KHALL 113 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutukseen on syksystä 2016 lähtien ollut valmistelussa prosessi koulutuksen järjestäjien kokoamiseksi isommiksi toimijoiksi. Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyjä varten perustettiin vuoden 2016 lopulla ohjausryhmä, joka palkkasi muutosjohtajan valmistelemaan järjestelyjen käytännön toteutusta. Osana kokonaisuutta ohjausryhmä on päättänyt esittää kuntayhtymien perussopimuksien uudistamista kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa perussopimukset muutetaan uuden kuntalain mukaisiksi ja samalla kuntayhtymät muutetaan yhden toimielimen kuntayhtymäksi (Kuntalaki 61 ). Tavoitteena on parantaa ja selkiyttää omistajaohjausta Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen valmistelun aikana ja samalla turvata kuntayhtymien jäsenkuntien vaikuttamismahdollisuudet ammatillisen koulutuksen järjestelyjen yhteydessä. Kuntayhtymien ensimmäisen vaiheen perussopimukset on muokattu pääosin Kuntaliiton perussopimusmallin mukaisiksi. Peruspääomaosuuksien jakoon on tehty Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän osalta muutosehdotus, jolla varaudutaan Edupoli liikelaitoksen liittämiseen osaksi kuntayhtymää mennessä. Edupolin toiminta on turvattu siirtymäsäännöksillä. Jäsenkuntien oikeudet ja velvollisuudet säilyvät entisellään kuntayhtymän purkamisen ja laajentumisen osalta. Myös äänimääräleikkurit on säilytetty. Uuden kuntalain mukaiset omistajaohjaukseen, konserniohjeeseen, talouden ja toiminnan raportointiin ja alijäämän kattamiseen liittyvät säännökset on lisätty perussopimusluonnoksiin. Kuntaliiton perussopimusmallien rakenteesta johtuen, peruspääomaa ja jäsenkunta-osuuksia koskevat kohdat on siirretty taloutta koskevaan kappaleeseen. Yhden toimielimen kuntayhtymää koskevat kuntalain 61 :n säännökset. Jäsenkunnat valitsevat jäsenet kuntayhtymän ylimpään toimielimeen, joka on hallitus (yhden toimielimen kuntayhtymässä hallituksen jäsenten valinnassa ei tarvitse noudattaa poliittisen suhteellisuuden vaatimusta). Lisäksi jäsenkunnat valitsevat tarkastuslautakunnan jäsenet, tilintarkastusyhteisön ja päättävät vastuuvapaudesta. Mikäli jäsenkunnat eivät pääse yksimielisyyteen niiden päätettäväksi kuuluvista asioista, kutsutaan koolle yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat edustajat. Yhtymäkokouksessa yhden jäsenkunnan päätösvalta on leikattu vastaavalla tavalla kuin aiemmissa perussopimuksissa.

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perussopimusta on valmisteltu ohjausryhmässä sovitulla tavalla muutosjohtajan toimesta, esitelty Itä-Uudenmaan kunnanjohtajille sekä annettu mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida perussopimusluonnosta. Muutosjohtajan toimittamat esittelydiat, ehdotus uudeksi perussopimukseksi sekä vanhan ja uuden perussopimuksen rinnakkain sisältävä asiakirja ovat esityslistan oheismateriaalina. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ehdotuksen mukaisen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen hyväksymistä. Keskustelun kuluessa Jari Vettenranta teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän asian lähettämistä uudelleen valmisteluun." Seija Hämäläinen kannatti Jari Vettenrannan tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan muutosehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 0 ja Jari Vettenrannan esitystä 7 (Erik Franzen, Juho Nirvi, Erkki Pusula, Seija Hämäläinen, Reija-Riikka Stenbäck, Heli Hämäläinen, Jari Vettenranta ja Olavi Merihaara). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Jari Vettenrannan esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Täytäntöönpano: kunnanjohtaja Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI PERUSOPETUSLAIN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA-TOISEN KOTIMAISEN KIELEN KOKEILU KHALL 114 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi mukaisesti kieltenopiskelua lisätään ja monipuolistetaan ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta ja siihen liittyvistä valtioneuvoston asetuksista. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Askolan kunnalla ei ole lakiesityksestä lausuttavaa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo Täytäntöönpano: OKM mennessä Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus HALLINTOSÄÄNTÖ ALKAEN KHALL 21 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitukselle on jaettu kokouksen yhteydessä vi ran haltia val mis te lun mukainen raakaversio Askolan kunnan hallintosäännöksi alkaen. Kyseinen luonnos sisältää myös tämänhetkisessä kunnan oh jeis tuk ses sa valtuuston työjärjestykseen sisällytetyt aihealueet. Jotta kunnanhallituksen tuleva esitys hallintosäännöksi ehtii käydä läpi asian mu kai set lausuntokierrokset ennen sen lähettämistä kunnanvaltuuston kä sit te lyyn, on se syytä saada ripeästi kunnanhallituksen kesittelyyn lau sunto jen pyytämistä varten. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön luonnoksen mahdollisten edelleen ke hit tä mis tar pei den virahaltijavalmistelulle esiintuomiseksi työryhmän. Työryhmän toimeksiantona on tuoda viranhaltiavalmistelun tietoon mah dolli set kehittämistarpeiksi havaitsemansa seikat mennessä. Kunnanhallitus päätti, että kukin valtuustoryhmä nimeää edustajansa työryh mään. Työryhmä kokoontuu klo kunnanvirastolla. Ryhmän puheenjohtajana toimii Keskustan nimeämä edustaja ja va ra puheen joh ta ja na Kokoomuksen nimeämä edustaja. Lisäksi työryhmän kokoukseen osallistuu viranhaltija ja sihteeri. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko tämän asian kä sitte lyn jälkeen klo Täytäntöönpano: työryhmä Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai etu KHALL 68 Valmistelija: Valtuustoryhmien edustajista koostuva työryhmä on käsitellyt hal lin to sääntö asiaa kahdessa kokoontumisessa. Kyseisten kokousten antamia evästyksiä huo mioi den on valmisteltu ehdotus Askolan kunnan hallintosäännöksi alkaen. Ehdotus on esityslistan oheismateriaalina. Päätösehdotus (kunnanjohtaja):

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus pyytää pöytäkirjan liitteenä olevasta hal lin to sään tö luon nokses ta lausunnot mahdollisimman pian toimitettuna kaikilta Askolan kunnan lau ta kun nil ta lukuun ottamatta vaalilautakuntia sekä Myrskylän, Pukkilan ja Por nais ten kunnilta. Muutettu päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus pyytää pöytäkirjan liitteenä olevasta hal lin to sään tö luon nokses ta lausunnot mennessä toimitettuna kaikilta Askolan kunnan lau ta kun nil ta lukuun ottamatta vaalilautakuntia, Askolan kunnan yh teis työtoi mi kun nal ta sekä Myrskylän, Pukkilan ja Pornaisten kunnilta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo LIITE 9 hallintosääntöluonnos Täytäntöönpano: lausuntopyynnöt Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai etu KHALL 115 Valmistelija: hallintojohtaja Kunnanhallitus on saanut seuraavat lausunnot hallintosääntöluonnoksesta: - sivistyslautakunta yhteistyötoimikunta tekninen lautakunta perusturvalautakunta tarkastuslautakunta Myrskylän kunta: Kunnanhallitus Pornaisten kunta: Kunnanhallitus Hallintosäännön valmistelutyöryhmä, johon on kuulunut edustus kaikista valtuustoryhmistä, on käsitellyt lausunnot kokouksessaan Hallintosääntöluonnos on esityslistan oheismateriaalina. Annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Askolan kunnan hallintosäännön. Sääntö tulee voimaan lukien.

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Keskustelun kuluessa Olavi Merihaara teki seuraavan muutosesityksen: "Olen tehnyt valtuustossa aloitteen Askolan kunnan hallintosäännön ja sijoituspolitiikan ohjeen uudistamiseksi Aloitteen on allekirjoittanut 14 valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua. Miten uuden hallintosääntöluonnoksen valmistelussa on otettu huomioon Askolan kunnanvaltuutettujen enemmistön aloitteessa esittämät vaatimukset? Tutustuessani uuteen hallintosääntöluonnokseen sekä vertaamalla sitä vanhaan voimassaolevaan Askolan kunnan hallintosääntöön, joudun tekemään johtopäätöksen, ettei aloitteen mukaisia korjausehdotuksia ja toivomuksia ei ole huomioitu Askolan kunnan hallintosäännösluonnoksessa. Hallintosäännön tulee auttaa kunnanvaltuustoa vastaamaan laissa vaaditulla tavalla kunnan toiminnasta ja taloudesta. Hallintosäännön tehtävänä on jakaa kontrolloidusti valtuuston toimivaltaa niiltä osin, kun sitä ei ole määritelty kuntalaissa valtuuston tehtäväksi. Hallintosäännön keskeisin tavoite on täsmentää tulkinnanvaraisuuksia ja epäselvyyksiä - nyt esitetyssä pohjaesityksessä Askolan kunnan uudeksi hallintosäännökseksi ei näin tapahdu. Esitän Askolan kunnan Hallintosääntöluonnoksen palauttamista uudelleen valmisteluun." Erik Franzen kannatti Olavi Merihaaran tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Olavi Merihaaran muutosehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 4 (Seija Hämäläinen, Heli Hämäläinen, Jari Vettenranta, Reija-Riikka Stenbäck) ja Olavi Merihaaran esitystä 3 (Erik Franzen, Juho Nirvi, Olavi Merihaara). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Olavi Merihaara jätti eriävän mielipiteen. Täytäntöönpano: valtuusto

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus TYÖHYVINVOINTIOHJELMAN MÄÄRÄRAHAN MUUTOSEHDOTUS VUODELLE 2017 YTTMK 11 Valmistelija: hallintojohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Merihaara jätti seuraavan kirjelmän kunnanhallituksen kokouksessa valmisteltavaksi: "Kunnan perustehtävä on tuottaa verovaroin rahoitettuja palveluita kuntalaisille. Pohjimmiltaan tavanomaisessa palvelutilanteessa on kyse kunnan työntekijän, sekä kuntalaisen välisestä vuorovaikutustilanteesta. Kunnan tuottamien palveluiden laatua kuntalainen arvioi yleensä tämän vuorovaikutustilanteen perusteella. Omien henkilökohtaisten kokemusten ja kuntalaisten antaman palautteen perusteella voin todeta, että Askolan kunnalla on palveluksessaan erinomainen, motivoitunut, sekä erittäin palvelualtis henkilökunta, joka osaa ottaa huomioon myös kuntalaisten yksilökohtaiset tarpeet. Tämä ilmenee muun muassa kuntalaisten antamasta palautteesta, josta olemme saaneet lukea esimerkiksi paikallislehdistä. Vaikka itse palvelun tuottamiseen tarkoitetuissa välineissä tai tiloissa olisi ollut puutetta, ei kuitenkaan Askolan kunnanhenkilöstö ole koskaan kuntalaisten toimesta moitittu, vaan aina on kuntalaisten toimesta annettu erittäin suurta kiitosta henkilöstön palvelualttiudesta, sekä asioinnin sujuvuudesta. Koska kunnanhenkilöstö pitää hyvää huolta kuntalaistemme hyvinvoinnista, niin meidän luottamushenkilöiden tulisi vastaavasti kantaa oma vastuumme kunnan työntekijöiden hyvinvoinnista, jokapäiväisestä työssäjaksamisesta, sekä myös osoittaa kiitos hyvin tehdystä työstä. Meille luottamushenkilöillä on työnantajalle kuuluva valta ja vastuu vaikuttaa jokainen kunnan palveluksessa olevan työntekijän työhyvinvointiin ja yleisesti vallitsevaan työskentelyilmapiiriin ja sen kehitykseen. Askolan kunnavaltuuston hyväksymä työterveyspalveluiden laajentaminen tarkoituksena on pyrkiä helpottamaan ja auttamaan kunta työntekijöiden jokapäiväistä jaksamista niin arjessa, kuin työelämässä. Pitää kuitenkin muistaa, että työterveyspalveluihin hakeudutaan usein jonkin jo syntyneen vamman tai puhjenneen sairauden seurauksena. Tämän vuoksi on tärkeää, että pyrimme ennalta ehkäisevin keinoin estämään mahdollisimman hyvin erilaisten vammojen ja sairauksien syntymistä. Minun mielestäni Askolan kunnassa olisi erityisen tärkeää, että Askolan kunnassa työhyvinvoinnin edistämiseen tähtäävät toimet ja henkilökunnan työssäjaksaminen otettaisiin keskeiseksi teemaksi ja painopisteeksi Askolan kunnan henkilöstöhallinnossa nyt ja myös seuraavalla valtuustokaudella. Tämän vuoksi kiitoksena Askolan kuntalaisille, sekä päänavauksena keskustelulle ehdotan, että Askolan kunnanhallitus esittää Askolan kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää :n määrärahan henkilöstöjaokselle käytettäväksi kunnan

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ lepotaukoina käytettävien kahvi, tee ja vastaavien virvokkeiden hankintaan. Lisäksi Askolan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa hallintojohtajalle tehtäväksi koota työryhmän, jonka tehtäväksi asetetaan erillisen työhyvinvointiohjelman laatiminen, jossa henkilökunnan tarpeet tulevat otetuiksi huomioon. Tämä ohjelma tulee esittää valtuustolle syksyn 2017 ensimmäisessä kokouksessa ja valtuusto myöntää tarpeelliseksi katsomansa määräraha ohjelman läpiviemiseksi." Päätösehdotus (hallintojohtaja): Annetaan kokouksessa. Käydyn keskustelun jälkeen hallintojohtaja totesi, ettei varsinaisen päätösehdotuksen antamiselle ole edelletyksiä vaan asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Täytäntöönpano: hallintojohtaja YTTMK 14 Valmistelija: hallintojohtaja Askolan kunnassa on "Askolan kunnan henkilökunnan työhyvinvointiohjelma", joka on tullut voimaan Tarkoituksena on ollut, että ohjelma arvioidaan ja päivitetään vuosittain marras-joulukuussa. Tämä on kuitenkin jäänyt tekemättä. Hyväksytty Työhyvinvointiohjelma on edelleenkin pääosin täysin ajantasalla, mutta kappale kuntastrategiasta ja visiosta on vanhentunut. Päivitys tältä osin on hyvä tehdä, kun uusi kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan uuden kuntastrategian. Ruokapalvelupäällikkö on laskenut, että kahvi ja teetarvikkeisiin kuluisi rahaa noin 8000 e/vuosi. Jos tämä etu otettaisiin tänä vuonna käyttöön 1.8. alkaen, niin kustannus tälle vuodelle tulisi olemaan noin euroa. Yleishallinnon talousarvio on laadittu hyvin tiukaksi, mutta tässä vaiheessa näyttäisi, että kustannuspaikalta 1160 Muut henkilöstömenot tililtä 5990 Muut kulut, olisi osoittaa määräraha kahvi- ja teetarvikkeille alkaen loppuvuodeksi. Askolan kunnan henkilökunnan työhyvinvointiohjelma on esityslistan oheismateriaalina. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ) hallintojohtajan johdolla Askolan kunnan työhyvinvointiohjelma päivitetään sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden kuntastrategian. 2) kunnanhallitus hyväksyy, että henkilöstön lepoaikoina käytettävät kahvija teetarvikkeet hankitaan kunnan toimesta alkaen ja kustannus otetaan kustannuspaikalta 1160 ja tililtä Keskustelun kuluessa Maina Anttilainen teki päätösehdotuksen kohtaan 2 seuraavan muutosesityksen: 2) kunnanhallitus hyväksyy että henkilöstön lepoaikoina käytettävät kahvija teetarvikkeet hankitaan kunnan toimesta alkaen ja kustannus otetaan toimialojen omilta kustannuspaikoilta henkilöstömäärien suhteessa. Leena Liimatta ja Anne Hirvonen kannattivat Maina Anttilaisen tekemää muutosehdotusta. Koska oli tehty hallintojohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat hallintojohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Maina Anttilaisen muutosehdotusta äänestävät "EI". Hallintojohtajan esitystä kannatti3 (Kari Jahnsson, Tuija Saloranta ja Jouni Martikainen) ja Maina Anttilaisen esitystä 5 (Leena Liimatta, Anne Hirvonen, Maina Anttilainen, Heidi Hovisilta ja Hannu Vihreäluoto). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Maina Anttilaisen esitys tuli yhteistyötoimikunnan päätökseksi kohdan 2 osalta. Päätösesityksen kohta 1 hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa. Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai sposti Täytäntöönpano: kunnanhallitus KHALL 116 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Perustelen päätösehdotustani hallintojohtajan yhteistyötoimikunnan kokoukselle tekemään valmisteluun, sekä seuraaviin seikkoihin: 1. Yleishallinnon ulkoisiksi menoiksi kustannuspaikalle 1160 kirjattavat menot kirjataan sisäisen laskennan kautta kunkin toimialan menoiksi.

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Koska toimialojen talousarviot ovat toisaalta toimialojen sisäisen päätöksenteon puitteissa nettosivuuden sisällä ja toisaalta toimialojen talousarvioiden nettositovuus on valtuustotasoon nähden, niin kunnanhallituksella ei ole suoraa toimivaltaa määrärahoihin muilla kuin yleishallinnon toimialalla. 3. Kunnalla työnantajaorganisaationa on yhdenmukaisen kohtelun velvoite kunnan koko työntekijäkuntaan. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): 1) hallintojohtajan johdolla Askolan kunnan työhyvinvointiohjelma päivitetään sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden kuntastrategian. 2) kunnanhallitus hyväksyy, että henkilöstön lepoaikoina käytettävät kahvija teetarvikkeet hankitaan kunnan toimesta alkaen ja kustannus otetaan kustannuspaikalta 1160 ja tililtä Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Merihaara totesi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta klo väliseksi ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Jari Vettenranta. Täytäntöönpano: hallintojohtaja, henkilöstö Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus INVESTOINTIOSAN MÄÄRÄRAHAMUUTOS KHALL 117 Valmistelija: hallintojohtaja Askolan kunnan taloushallinnon ohjelmistokokonaisuutena toimii CGI:n toimittama ProEconomica ja palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelma Status on osa tätä kokonaisuutta. CGI on ilmoittanut syksyllä 2016, että he lopettavat Status ohjelman kehittämisen ja tämän tilalle tulee päivitysvaihtoehto Kuntamalli Populukseen. Kunnanjohtajan johdolla on selvitetty syksystä 2016 saakka taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon eri toimimalleja. Vaihtoehtoina on ollut sekä taloushallinnon että henkilöstöhallinnon kokonaan ulkoistaminen, yhteistyö naapurikuntien kanssa tai jatkaminen kokonaan omana työnä kuten tähän saakka. Virkamiesselvitysten perusteella ollaan päädytty siihen, että talous- ja henkilöstöhallinto tehdään jatkossakin omana työnä ja tämän johdosta henkilöstöhallinnon ohjelman päivittäminen tulee tehdä kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2017 investointimäärärahoihin ei ole varattu määrärahaa henkilöstöhallinnon muutoksen käyttöönottokustannuksiin. Vs. teknisen johtajan kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta siirtää kustannuspaikalta 9371 Viemäreiden rakentaminen kustannuspaikalle 9502 Atk-järjestelmien kehittäminen. Vs. tekninen johtaja on arvioinut, etteivät hankkeet toteudu talousarvioon arvioidussa määrin, ja määrärahan siirtämiselle olisi edellytykset. Kunnanjohtajan täydennys valmistelutekstiin kokoukseen: Vs. teknisen johtajan arvion mukaan vesihuollon hankkeet kokonaisuudessaankaan eivät ole toteutumassa talousarvioon arvioidun mukaisesti. Kyseisiä määrärahoja on tarkoituksenmukaista kohdentaa mahdollisiin maanhankintamahdollisuuksiin käytettävissä olevaksi määrärahaksi kuitenkin säilyttäen mahdollisuus tarvittaessa pienehköön kunnallistekniikan hankkeeseen loppuvuonna. Molemmat tavoitteet toteutuvat kun kustannuspaikalta 9366 Yhdysvesijohto siirretään kustannuspaikalle 9420 Maa-alueiden osto Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Investointiosan kustannuspaikalta 9371 Viemäreiden rakentaminen siirretään kustannuspaikalle 9502 Atk-järjestelmien kehittäminen.

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kokoukseen täydennetty päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiosan kustannuspaikalta 9371 Viemäreiden rakentaminen siirretään kustannuspaikalle 9502 Atk-järjestelmien kehittäminen ja kustannuspaikalta 9366 Yhdysvesijohto siirretään kustannuspaikalle 9420 Maa-alueiden osto Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KHALL 222 Valmistelija: hallintojohtaja Askolan kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt valita Askolan kunnan kunnanjohtajan virkaan Jouni Martikaisen. Päätöksen mukaan kunnanjohtajalle tehdään kuntalaissa tarkoitettu johtajasopimus. Uuden kuntalain mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtamissopimuksen tarkoituksena on selkeyttää poliittisen johdon ja kunnanjohtajan välistä työnjakoa ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Sopimukseen kirjataan yleensä tehtävän hoitamisen edellytyksiin, työn arviointiin ja mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita. Laissa ei säädetä määräajasta, johon mennessä viran vastaanottamisesta johtajasopimus on tehtävä. Sekä kunnan että kunnanjohtajan kannalta on perusteltua, että sopimus tehdään mahdollisimman pian kunnanjohtajan viran hoitamisen alettua. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat johtajasopimuksen sopimusneuvotteluihin. Kunnanjohtajan johtajasopimus on valmisteltava niin, että kunnanvaltuusto voi päättää asiasta kokouksessaan Merkitään pöytäkirjaan, että vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen poistui esteellisenä (interessijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallitus nimesi edustajikseen kuannahallituksen puheenjohtaja Olavi Merihaaran, kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Jari Vettenrannan ja kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Seija Hämäläisen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että tavoitteena on hyväksyä kunnanjohtajan johtajasopimus kunnanvaltuuston kokouksessa Täytäntöönpano: valitut, Jouni Martikainen Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai KHALL 46 Valmistelija: hallintojohtaja

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallituksen nimeämien edustajien ja kunnanjohtajan välillä on neuvoteltu luonnos johtajasopimukseksi, joka on toimitettu myös valtuustoryhmien arvioitavaksi. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallituksen edustajat raportoivat kunnanhallitukselle sopimusneuvotteluista ja kunnanhallitus päättää johtajasopimuksen esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi. Keskustelun kuluessa Saga Simelius-Nieminen teki seuraavan muutosesityksen: "Kunnanhallitus esittää kokoontuvalle valtuustolle johtajasopimuksen hyväksymistä. Ennen valtuuston kokousta työryhmä viimeistelee sopimuksen pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen." Sanna Kurki ja Seija Hämäläinen kannattivat Saga Simelius-Niemisen tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty hallintojohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat hallintojohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Saga Simelius-Niemisen muutosehdotusta äänestävät "EI". Hallintojohtajan esitystä kannatti 0 ja Saga Simelius-Niemisen esitystä 5 (Jari Vettenranta, Saga Simelius-Nieminen, Sanna Kurki, Erkki Pusula, Seija Hämäläinen) ja 1 tyhjä (Olavi Merihaara). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Saga Simelius-Niemisen esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että valtuuston puheenjohtaja Antti Ollila poistui kokouksesta klo ennen päätöksentekoa. Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jouni Martikainen poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai KHALL 58 Valmistelija: hallintojohtaja

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallituksen johtajasopimuksen sopimusneuvotteluihin valitsemat työryhmän jäsenet kokoontuvat maanantaina viimeistelemään johtajasopimuksen. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan johtajasopimuksen Jouni Martikaisen kanssa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jouni Martikainen poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Täytäntöönpano: Jouni Martikainen, kunnanhallitus KVALT 11 Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan johtajasopimuksen Jouni Martikaisen kanssa. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jouni Martikainen poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo LIITE 2 KHALL 118 johtajasopimus Valmistelija: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Merihaara ja kunnanjohtaja Jouni Martikainen ovat neuvotelleet johtajasopimuksen liitteeksi 1 tulevan kunnanjohtajan tehtävänkuvan. Liitteen hyväksyy kunnan osalta kunnanhallitus (Hallintosääntö 43). Johtajasopimuksen liite on esityslistan oheismateriaalina. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan johtajasopimuksen liitteen 1 eli kunnanjohtajan tehtäväkuvan.

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. LIITE 13 johtajasopimuksen liite 1 Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jouni Martikainen poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Täytäntöönpano: kunnanjohtaja

27 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KHALL 119 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kunnan eri viranomaisten asiakirjat: 1. Viranhaltijapäätökset - kunnanjohtajan päätökset hallintojohtajan päätökset Henkilöstöjaosto - pöytäkirja Sivistyslautakunta - pöytäkirja Rakennus- ja ympäristölautakunta - pöytäkirja Perusturvalautakunta - pöytäkirja Tarkastuslautakunta - pöytäkirja Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei kunnanhallitus käytä kyseisissä asioissa Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

28 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA KHALL 120 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kuntayhtymien asiakirjat: 1. HUS - halllituksen pöytäkirja IUKKY - hallituksen pöytäkirja ETEVA - kuntayhtymän yhtymäkokouskutsu Uudenmaan liitto - maakuntahallituksen pöytäkirja Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee kuntayhtymien asiakirjat tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

29 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET KHALL 121 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: 1. Oikeusministeriö - lautamiesten lukumäärä 2. Aluehallintovirasto - halllintokantelu; päätös 3. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso - sosiaaliasiamiehen selvitys Kuntaliitto - kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinta 5. Hollolan kunta - Khall : Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistusjärjestely 6. Kiinteistönluovutusilmoitukset: - Monninkylä, ma Facta Rno 3:132, pa 3006 m2 myyjä: Minna-Maria Karjalainen ostaja: Johanna Rautio kauppahinta: , sukulaisluovutus - Juornaankylä, mo Pirttilä Rno 11:5, pa 3400 m2 myyjä: Sinisalo Jukka kp ostaja: Kerttu Tuovinen kauppahinta: lahja - Juornaankylä, mo Sihvola Rno 1:80, pa 28,58 ha, Koskela Rno 1:79, pa 25,5639 ha, Koskimaa Rno 1:85, pa 0,3326 ha ja Koskela Rno 1:33, pa ha myyjä: Pirkko Sihvonen ostaja: Aarne Sihvonen kauppahinta: , sukulaisluovutus - Juornaankylä, mo Kotipelto Rno 4:28, pa 2033 m2 myyjä: Janne Kaarikivi ostaja: Krista Bifeldt kauppahinta: ,29 - Nietoo, Santamäki Rno 1:95, pa m2 myyjä: Jari Tuomala ostaja: Sari ja Tuomo Koivuvuori kauppahinta: , sukulaisluovutus - Kirkonkylä, Kanttorila Rno 1:158, pa 2198 myyjä: Askolan seurakunta ostaja: Petri ja Mia Ainola kauppahinta:

30 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tie toonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

31 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI KHALL 122 Kunnanjohtaja selvittää kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita. -veroennuste -HUS:n tasauslasku -kunnanjohtajan kutsu klo 17 valituille valtuutetuille ja varavaltuutetuille -kiitospäivä puolueille? -Yrittäjä/kunta tapaaminen Posintran yhtiökokous -Tarkastuslautakunnan tilinpäätöstä koskevat pykälät menevät suoraan kunnavaltuuston käsiteltäväksi -kunnanhallituksen kokous Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

32 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus MUUT MAHDOLLISET ASIAT KHALL Etevan yhtiökokouksen edustaja 2. Perusturvaosaston kustannusten nousu

33 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin: Kunnanhallitus Kokouspvm: Pöytäkirja yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n (365/1995) mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va li tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , 117, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom (365/1995) mukaan kirjallinen oi kai su vaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 116, 118 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 2 mom. ja 13 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: EtuostoL (608/77) 22 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 116, 118 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Askolan kunnanhallitus Osoite: Askolantie 30, Askola tai Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pää tös tä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tie dok si an toa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lä het tä mi ses tä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhä päi vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oi kai su vaa ti muk sen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua hae taan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

34 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena kä sitel tä väk si. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh dos ta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi kai su vaa timuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muu tos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki ja sähköposti: Puh: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Pykälät: Valitusaika: pv Osoite: Valitusasiakirja Valitusasiakirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valitusasiakirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin kunta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä tet tä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston au ki olo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin va li tus vi ran omai sel le); nimi ja osoite: Pykälät:

Täytäntöönpano: työryhmä

Täytäntöönpano: työryhmä Kunnanhallitus 21 01.02.2017 Kunnanhallitus 68 15.03.2017 Kunnanhallitus 115 10.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 22.05.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017 ALKAEN KHALL 21 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen

Lisätiedot

7 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS LUKIEN

7 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS LUKIEN Kunnanhallitus 113 10.05.2017 Kunnanhallitus 135 31.05.2017 Kunnanvaltuusto 42 14.06.2017 Kunnanhallitus 7 30.08.2017 7 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 1.6.2017 LUKIEN KHALL 113

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vammaisneuvosto 16.05.2016 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Mäntyrinne Palvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 30 Henkilöstöjaosto 09.08.2017 AIKA 16:30-16:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 32 TOTEAMINEN 19 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 18 Vanhusneuvosto 13.09.2017 AIKA 14:00-15:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2017-2021

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sivistyslautakunta 07.02.2017 AIKA 17:30-19:59 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 6 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 6 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Henkilöstöjaosto 31.01.2018 AIKA 16:30-16:57 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 3 TOTEAMINEN 7 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot