447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 447 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys 265 * 449 Hallinto-osaston kanslistin työsuhteen täyttäminen Luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen Olli ja Johanna Koskipirtille myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen Vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksujen sekä perusmaksun tarkistaminen 269 * 455 Kaukolämpölaitoksen energiahinnan tarkistaminen Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen 271 * 457 Metsäsuunnitelma Talousarvion määrärahan siirto vesihuollon osalta Sopimus vesihuollon rakentamisesta Laiduntien alueelle Vanhan koulun asunnon sauna K.A. Löfgren Ky/Heimo Löfgrenin tontinostotarjous 276 * 463 Maanomistajien kuuleminen mahdollisten rakentamiskehotusten johdosta Koiraveron suuruuden määrääminen verovuodelta Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2006./..

2 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto./ * 471 Lausunnon antaminen Ventoniemi Oy:n linjaliikenneluvan aikataulumuutoksista sekä liikennöintivelvoitteen lakkautuksesta Asia ei ole nähtävissä Ilmoitusasiat Luottamushenkilöiden palkkiosäännön korjaaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

3 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 18/2005 puheenjohtaja Sivu 447 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni Yrtti Seppo Vähähyyppä Juhani Marttila Seija, poissa Kaikkonen Timo kvalt pj kvalt I vpj kvalt II vpj kunnanjohtaja hallintojohtaja kamreeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Virkki ja Sari Janhunen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Juha Virkki Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Sari Janhunen Seija Marttila

4 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta ERIKOISSAIRAANHOIDON MÄÄRÄRAHAYLITYS Perust.ltk 66 Erikoissairaanhoidon kahdeksan kuukauden toteuman pohjalta tehdyn ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon käytön olevan kuluvana vuonna e. Talousarvioon on varattu euroa. Hussin oma arvio oli euroa. Tulosennusteen mukaan ylijäämäpalautus olisi euroa. Näin ollen ylitystarve olisi euroa, jota ei pystytä kattamaan muun perusturvan sisältä. Ennusteessa ei ole mukana kalliin hoidon tasauksen nettovaikutusta, jonka perintä tapahtuu asukaspohjaisesti ja maksanta toteutumisen mukaan. Tämä voidaan laskea vasta kun koko vuoden laskutus on tiedossa. Sosiaali- ja terveystoimi on varannut kuluvan vuoden talousarvioon tätä varten erillisen määrärahan euroa. Sosiaali- ja terveystoimi on saanut Hussilta selvityksen ylityksen syistä. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle erikoissairaanhoitoon lisämäärärahaa euroa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja perusturvajohtaja Arja Tolttila, puh. (019) tai Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 264 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvalautakunnan esitys euron lisämäärärahan myöntämisestä hyväksytään. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON KANSLISTIN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Khall 265 Hallinto-osaston kanslistin työsuhde on ollut vakinaista täyttämistä varten haettavana Työsuhde täytetään vakinaisesti 4 kk:n koeajan jälkeen. Hakuilmoitus on julkaistu Uusimaa lehdessä ja ViikkoUutiset lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. Hakuajan kuluessa työsuhdetta haki 35 henkilöä, yksi hakemus tuli myöhässä. Kamreeri Timo Kaikkonen ja hallintojohtaja Seija Marttila haastattelivat seuraavat hakijat: - Katja Kähkönen - Sanna Valkeinen - Annika Virtanen Sanna Valkeinen on saapuneella sähköpostilla perunut jättämänsä työpaikkahakemuksen. Yhdistelmä hakijoista lähetetään esityslistan mukana tiedoksi. Palkkaus määräytyy toimistoalan palkkahinnoittelukohdan 01TOI010 mukaisesti, palkkahinnoittelun peruspalkan alaraja on tällä hetkellä 1.550,89 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita hallinto-osaston kanslistin työsuhteeseen Katja Kähkösen. Päätös vakinaisesta täyttämisestä tehdään 4 kk:n koeajan jälkeen. Kunnanhallitus vahvistaa tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.674,09. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Khall 266, liite 37 KUUMA yhteistyösopimuksen 10 kuuluu seuraavasti: KUUMA toimielinten jäsenille maksetaan palkkiot yms. kunkin kunnan palkkiosäännön mukaisesti. Palkkiot maksaa jäsenen kotikunta. Palkkioiden määrästä laaditaan KUUMA palkkiosuositus, joka esitetään liitettäväksi kuntien palkkiosääntöihin. Suositus KUUMA yhteistyöstä maksettavista palkkioista on käsitelty KUUMA-komissiossa hallintotyöryhmän valmistelun pohjalta. Suosituksen mukaan KUUMA-luottamustehtävien hoitamisesta maksetaan kaikissa kunnissa yhtenäisin perustein. Vuosipalkkio (1.000 ) maksetaan kulloisenkin isäntäkunnan valtuuston puheenjohtajalle, jolle kokouspalkkiona maksetaan 120 /kokous. Parlamentin ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 75. Korvaukset ansionmenetyksestä ja muut kustannusten korvaukset määräytyvät kunkin kunnan palkkiosäännön mukaan, samoin oikeus korvaukseen ja muut korvausten perusteet. Komissioille, johon kuuluvat KUUMA-alueen kunnan- ja kaupunginjohtajat, esitetään maksettavaksi sama palkkio kuin luottamushenkilöjäsenille. Liitteenä nro 37 on KUUMA-palkkiosuositus. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä KUUMA-palkkiosuosituksen liitettäväksi kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntöön liitteen nro 37 mukaisena noudatettavaksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan palkkiosäännön 2 :n 1. kohdassa olevat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouspalkkiot ja 2. kohdan kokouspalkkio sekä 9 :n 2 kohdan kokouspalkkio nostetaan samalle tasolle kuin KUUMA parlamentin ja hallituksen jäsenten palkkiot, eli 75 :oon. Palkkiot esitetään maksettavaksi tämän mukaisina kuluvan palkkiomaksukauden eli alusta lukien../..

7 Kunnanhallitus Khall 266./.. Palkkiosääntöä ei hyväksytty.

8 Kunnanhallitus OLLI JA JOHANNA KOSKIPIRTILLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 267, liite 38 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Jari Olli Koskipirtille ja Johanna Sofia Koskipirtille asuntotarkoitukseen Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä sijaitsevaan Lintukallio RN:o 15:34 nimiseen tilaan kuuluvan noin 1511 m 2 :n suuruisen määräalan ,50 :n kauppahinnasta ja muutoin kauppakirjasta ilmenevillä ehdoilla. Määräala on Kirveskosken asemakaavassa merkitty kortteliin 111 tontti 3. Olli ja Johanna Koskipirtti ovat jättäneet päivätyn tarjouksen, jossa he ovat tarjonneet korttelin 111 tontista 3 29,50 /m 2. Hallintosäännön 25 :n 2 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää rakennustonttien myynnistä noudattaen valtuuston antamia hintoja ja yleisperusteita. Valtuusto on vahvistanut Lintukallion asemakaava-alueen omakotitonttien luovutusehdot :ssä 27 tekemällään päätöksellä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pornaisten kunnan sekä Olli ja Johanna Koskipirtin välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 38 mukaisena. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KÄYTTÖMAKSUJEN JA LIITTYMISMAKSUJEN SEKÄ PERUSMAKSUN TARKISTAMINEN Tekla 45 Nykyiset maksutaksat ovat olleet käytössä alkaen ja ne ovat: /m 2 alv 0% /m 3 alv 22% Veden käyttömaksu 1.18 Jäteveden käyttömaksu 1.64 Veden liittymismaksu 1.60 Jäteveden liittymismaksu 1.80 Vesimittarikohtainen perusmaksu 40 /v. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vesi ja viemärilaitoksen uudet maksutaksat ovat lukien seuraavat: /m 2 alv 0% /m 3 alv 22% Veden käyttömaksu 1.24 Jäteveden käyttömaksu 1.76 Veden liittymismaksu 1.68 Jäteveden liittymismaksu 1.89 Vesimittarikohtainen perusmaksu 45 /v. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 268 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen../..

10 Kunnanhallitus Khall 268,/,, Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN ENERGIAHINNAN TARKISTAMINEN Tekla 46 Kaukolämpölaitoksen lämmöntuottajan Askolan Seudun Puulämpöosuuskunnan ja laitosten omistajien Pornaisten kunnan (Pornaisten laitos) ja Porvoon Energia Oy:n (Monninkylän laitos) edustajien kanssa pidettiin neuvottelu lämpöenergian hinnan tarkistamisesta lämmöntoimitussopimuksen mukaisesti. Neuvottelun tuloksena laadittiin hinnantarkistussopimus kaudelle Hinta sopimuskaudella on /MWh alv 0 %. Laitoksista johtuvat hälytyskäynnit korvataan tuntiperusteisesti 21,50 /h. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että päivätty hinnantarkistussopimus hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall päivätty hinnantarkistussopimus lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että aikaisemmat hinnat ovat 17,50 /MWh ja hälytyskäyntikorvaus 20,78 /h. Kunnanhallitus totesi, että Jouni Peltoniemi on esteellinen asian käsittelyyn. Jouni Peltoniemi poistui kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

12 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN TARKISTAMINEN Tekla 47 Kaukolämpölaitos on ollut käytössä vuoden 2001 alusta alkaen. Vuosien aikana lämpölaitos on käyttötalouden osalta toiminut kannattavasti, mutta ei ole pystynyt kattamaan poistoja täysmääräisesti. Neljän vuoden jaksolle jaettuna alijäämää on kertynyt /v. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kaukolämmön kulutusmaksu nostetaan nykyisestä 32,69 :sta/mwh 37,50 :oon/mwh, sis. alv 22 %, lukien. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 270 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta METSÄSUUNNITELMA Tekla 48 Tekninen lautakunta päätti tilata Askolan seudun metsänhoitoyhdistykseltä kunnan metsien hoitosuunnitelman vuosille Metsäsuunnitelma on nyt valmistunut ja se esitellään kokonaisuudessaan kokouksessa. Kokouskutsun mukana on kartat kunnan omistamista metsäalueista sekä yhteenveto metsäsuunnitelmasta vuosille ja sen kustannuksista. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle metsäsuunnitelman vuosille hyväksymistä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 271 Metsäsuunnitelma esitellään kokouksessa. Esityslistan mukana lähetetään kartat kunnan omistamista metsäalueista sekä yhteenveto metsäsuunnitelmasta vuosille ja sen kustannuksista. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus totesi, että Jouni Peltoniemi on esteellinen asian käsittelyyn. Jouni Peltoniemi poistui kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

14 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN SIIRTO VESIHUOLLON OSALTA Tekla 49 Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan kohtaan siirtolinjat on varattu :n määräraha siirtolinjan suunnittelua ja rakentamista varten. Samaan menokohtaan sisältyy myös vesihuollon projektipäällikön palkkaukseen liittyvät menot. Projektipäällikön palkkaukseen liittyvät menot pitää siirtää ja kirjata talousarvion käyttötalousosaan. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että investointiosan 9216 Alueellinen vesihuolto/siirtolinjat kohdalta siirretään käyttötalousosaan menokohdalle 5390 Vesihuollon projektit. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 272 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiosan kohdasta 9216 Alueellinen vesihuolto/siirtolinjat siirretään käyttötalousosan menokohdalle 5390 Vesihuollon projektit. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta SOPIMUS VESIHUOLLON RAKENTAMISESTA LAIDUNTIEN ALUEELLE Tekla 51 Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa aiemmin 21 ja 56 :ssä v ja kuluvan vuoden investointiohjelmassa asiaan on varauduttu. Pornaisten kunta rakentaa vesijohdon ja paineviemärin sekä asentaa kiinteistökohtaiset pumppaamot Laiduntien alueelle. Kiinteistöjen omistajat maksavat hankkeen kustannukset. Kokouskutsun mukana em. asiaa koskeva sopimusluonnos. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle sopimusluonnoksen hyväksymistä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 273, liite 39 Esityslistan liitteenä nro 39 on asiaa koskeva sopimusluonnos. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 39 olevan sopimusluonnoksen teknisen lautakunnan esityksen mukaisena. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VANHAN KOULUN ASUNNON SAUNA Tekla 52 Koulukeskuksen laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmien mukaisesti koulukeskuksessa oleva saunatila muutetaan keittiön esikäsittelytiloiksi. Saunaa on käyttänyt koulukeskuksen kiinteistönhoitaja. Kirveskosken vanhalla koululla sijaitsevaan kiinteistönhoitajan asunnon pesutilan yhteyteen voidaan rakentaa korvaava saunatila. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että saunatila rakennetaan kiinteistönhoitajan asunnon pesutilan yhteyteen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 274 Suunnitellun saunatilan rakentamiskustannukset ovat n Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus K.A. LÖFGREN KY/HEIMO LÖFGRENIN TONTINOSTOTARJOUS Khall 206 K.A. Löfgren Ky/ Heimo Löfgren ilmoittaa päivätyllä kirjeellään haluavansa ostaa Järvenpääntien varrelta, vanhan kaatopaikan vierestä, maa-alueen teollisuushallin rakentamista varten. Alueen pinta-ala on noin 7000 m² ja tarjous 1,10 / m². Ostajan tarkoituksena on rakentaa kyseiselle tontille halli kuormaautoille. Siellä yritys suorittaisi myös joitakin korjaustöitä. Teollisuushalli liitettäisiin kunnan viemäri- ja vesijohtoverkostoon siinä vaiheessa, kun se rakennetaan alueelle. Alueen hintatarjoukseen vaikuttaa vanhan kaatopaikan läheisyys. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa neuvotteluja K.A. Löfgren Ky/ Heimo Löfgrenin kanssa. Ostotarjous ja siihen liittyvä kartta jaetaan esityslistan mukana. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 275 Heimo Löfgrenin kanssa on neuvoteltu asiasta. Hän on valmis tarkistamaan tarjoustaan siten, että hän toimittaisi edellä esitetyn kauppahinnan lisäksi Kirveskoskelle kunnan osoittamaan paikkaan 1000 t kiviainesta. Sen arvo on 7 /t eli yhteensä Tontin neliöhinnaksi tulisi siten 1,1 /m /7000 m 2 = 2,1 /m 2. Koko alueen hinnaksi tulisi Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä tontin K. A. Löfgren Ky:lle edellä mainittuun hintaan. Omistusoikeus tonttiin siirtyy sen jälkeen, kun tontille on rakennettu lämmin vähintään yhden kuorma-auton talli 50 %:seen valmiusasteeseen. Kauppakirja alistetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi../..

18 Kunnanhallitus Khall 275./.. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus MAANOMISTAJIEN KUULEMINEN MAHDOLLISTEN RAKENTAMISKEHOTUSTEN JOHDOSTA Khall 276 Pornaisten kunnassa on jonkin verran rakentamattomia tontteja joiden asemakaava on ollut voimassa yli kaksi vuotta. Kunta voi sen jälkeen, kun asemakaava on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta, antaa rakentamiskehotuksen sitovan tonttijaon mukaisen tontin omistajalle ja haltijalle, jos tontin sallitusta kerrosalasta ei ole käytetty vähintään puolta tai asemakaavan mukaista tonttia ei sillä olevien rakennusten käyttötarkoitus, sijainti, rakentamistapa tai muut seikat huomioon ottaen ole rakennettu pääasiallisesti asemakaavan mukaisesti. (MRL 97.1 ) Lainkohta koskee myös muuta sellaista aluetta, joka asemakaavassa on tarkoitettu rakennuspaikaksi, sekä tällaisen alueen omistajaa ja haltijaa. (MRL 97.4 ) Pornaisten kunnan asemakaavoissa ei ole sitovaa tonttijakoa. Sitä vastoin asemakaavoihin merkitty ohjeelliset tontit tarkoittavat muuta sellaista aluetta, joka on tarkoitettu rakennuspaikaksi Rakentamiskehotusta ei kuitenkaan saa antaa enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen rakentamiseen tarkoitetun asemakaavan mukaisen tontin omistajalle ja haltijalle, jos tontilla on käytössä oleva asuinrakennus. Rakentamiskehotusta ei saa antaa myöskään rakentamiskiellon (MRL 53 ja 58.4 ) voimassa ollessa. Jos tontille tulee tällainen rakennuskielto sen jälkeen kun rakentamiskehotus on annettu, raukeaa kehotus. Jollei asemakaavan mukaista tonttia ole rakennettu laissa määritellyllä (MRL 97.1 ) tavalla kolmen vuoden kuluessa siitä, kun rakentamiskehotus on annettu asianosaiselle tiedoksi, kunnalla on oikeus ilman erityistä lupaa lunastaa asemakaavan mukainen tontti. Lunastuksen toimeenpanoa on haettava vuoden kuluessa rakentamiseen varatun määräajan päättymistä. (MRL 97.3 ) Rakennuspaikan omistajalle ja haltijalle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. (HL 34.1 ) Rakennuspaikkojen omistajalle ja haltijalle on niin ikään ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selitykselle varattava määräaika. Kuulemista koskevassa pyynnössä on tarvittaessa yksilöitävä, mistä seikoista selitystä pyydetään. Heille on toimitettava kuulemisen kohteena olevat asiakirjat alkuperäisinä tai jäljennöksinä taikka varattava muutoin tilaisuus tutustua niihin. (HL 36 )./..

20 Kunnanhallitus Khall 276./.. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää kuulla seuraavien Pornaisten asemakaavaalueiden rakentamattomien rakennuspaikkojen omistajia ja haltijoita: Omistaja ja haltija: Halla Mauno, kuolinpesä, Halla Maj-Lis, kuolinpesä, Halla Tauno Sakari, Tuominen Sirpa Varpu Elina (Monninkyläntie 286, Pornainen), Halla Mikko Jouni Anselm (Monninkyläntie 296, Pornainen). Tila ja Rn:o Mäntymäki, Kortteli 4, tontti 4 Asemakaavan voimaantulopäivä: 1976 Omistaja ja haltija: Casagrande Pia & Jussi (ei osoitetietoa) ja Nieminen Kauko, Lahnaruohontie 7 B 36, Helsinki Tila ja Rn:o Kortteli 18, tontti 8 Asemakaavan voimaantulopäivä: 1979 Omistaja ja haltija: Lujanen Yrjö, Svinhufvudintie 8 B 22, Helsinki Tila ja Rn:o Koivurinne, Kortteli 22, tontti 4 Asemakaavan voimaantulopäivä: 1979 Omistaja ja haltija: Lujanen Yrjö, Svinhufvudintie 8 B 22, Helsinki Tila ja Rn:o Koivurinne, Kortteli 22, tontti 5 Asemakaavan voimaantulopäivä: 1979 Omistaja ja haltija: Nieminen Kalevi, Kollostentie 5, Pornainen Tila ja Rn:o Lähdemäki, Kortteli 23, tontti 1 Asemakaavan voimaantulopäivä: 1979 Omistaja ja haltija: Puonti Matti, Kollostentie 1-3, Pornainen Tila ja Rn:o Alamäki, Kortteli 24, tontti 2 Asemakaavan voimaantulopäivä: 1979./..

21 Kunnanhallitus Khall 276./.. Omistaja ja haltija: Puonti Matti, Kollostentie 1-3, Pornainen Tila ja Rn:o Alamäki Kortteli 24, tontti 3 Asemakaavan voimaantulopäivä: 1979 Omistaja ja haltija: Jääskeläinen Leo, Pallokuja 3 A 2, Vantaa Tila ja Rn:o Kortteli 72, tontti 13 Asemakaavan voimaantulopäivä: 1982 Omistaja ja haltija: Jääskeläinen Leo, Pallokuja 3 A 2, Vantaa Tila ja Rn:o Kortteli 72, tontti 14 Asemakaavan voimaantulopäivä: 1982 Omistaja ja haltija: Rakennusliike Alander & Valkeala Oy, Visatie 24 A 11, Kerava Tila ja Rn:o Santtula, Kortteli 75, tontti 5 Asemakaavan voimaantulopäivä: 1982 Omistaja ja haltija: Tikka Yrjö Sakari, Sibeliuksentie 19 C 23, Kerava Tila ja Rn:o Mäntymäki, Kortteli 93, tontti 4 Asemakaavan voimaantulopäivä: 1986 Omistaja ja haltija: Haaranen Kari, Lintumetsäntie 123, Järvenpää Tila ja RN:o Kortteli 19, tontti 1 Asemakaavan voimaantulopäivä: 1979 Kunnanhallitus pyytää rakennuspaikkojen omistajilta ja haltijoita selvitystä siitä, aikovatko he rakentaa rakennuspaikkansa kolmen vuoden kuluessa. Kuultavia pyydetään ilmoittamaan myös muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat näkökohdat. Samalla ilmoitetaan, että asia saattaa johtaa rakentamiskehotuksen antamiseen. Kuultaville varataan 30 päivää aikaa vastineen antamiseen. Samalla ilmoitetaan, ettei vastaamatta jättäminen estä asian käsittelyä.

22 Kunnanhallitus Khall 276./.. Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kunnanhallitus KOIRAVERON SUURUUDEN MÄÄRÄÄMINEN VEROVUODELTA 2005 Khall 277 Koiraverolain mukaan koirasta on suoritettava vuosittain koiraveroa sille kunnalle, jonka alueella koiraa edellisen kalenterivuoden (verovuoden) päättyessä on pysyvästi pidetty, ellei kunnanvaltuusto ole päättänyt, ettei kunnassa koiraveroa kanneta. Koiraverolain 3 :n mukaan koiravero on enintään 50,00, sen mukaan kuin kunnanvaltuusto päättää. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä päättäisi, ettei kunnassa kanneta koiraveroa verovuodelta Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kunnanhallitus KUNNAN TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2006 Khall 278 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Tällä hetkellä voimassa olevien säännösten mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulo- ja kiinteistöveroprosenttinsa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä päättää vahvistaa vuoden 2006 kunnan tuloveroprosentiksi 19,50 %. Keskustelun kuluessa Keijo Nurmi esitti, että tuloveroprosentti säilytetään ennallaan 18,75 %:ssa. Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin kunnanjohtajan päätösehdotus.

25 Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2006 Khall 279 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä mm. kiinteistöveroprosenteista. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Valtuuston on aina määrättävä yleinen veroprosentti ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti. Kunta voi halutessaan vahvistaa erikseen veroprosentin myös muille asuinrakennuksille kuin vakituisille asuinrakennuksille. Kunta voi lisäksi määrätä erillisen veroprosentin voimalaitosrakennuksille. Jos edellä mainituille ei ole määrätty omaa erillistä veroprosenttia, sovelletaan niihin yleistä veroprosenttia. Vuoden 2005 kiinteistöveroprosentit ovat olleet seuraavat: - yleinen veroprosentti 0,50 - vakituiset asunnot 0,22 - muut kuin vakituiset asunnot 0,82 - maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistysten omistamat yhdistysja seuratalot 0,00 Kunnan vuodelle 2006 vahvistamat kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan verohallitukselle samanaikaisesti kunnan veroprosentin kanssa, viimeistään mennessä. Vuoden 2006 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,50 1,00 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22 0,50 muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,50 1,00 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 3,00 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 1,40 ja ydinvoimalaitokseen kuuluvien rakennusten 2,20./..

26 Kunnanhallitus Khall 279./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2006 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraavan suuruisiksi: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,36 muut kuin vakituiset asunnot 0,96 rakentamattomat rakennuspaikat 2,00 maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen omistamat yhdistys- ja seuratalot 0,00 voimalaitokset 1,00 puh. (019) tai Hyväksyttiin yksimielisesti.

27 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN VENTONIEMI OY:N LINJALIIKENNELUVAN AIKATAULU- MUUTOKSISTA SEKÄ LIIKENNÖINTIVELVOITTEEN LAKKAUTUKSESTA Khall 280 Etelä-Suomen lääninhallituksen liikenneosasto on lähettänyt kuntaan lausunnolle Ventoniemi Oy:n linjaliikenneluvan aikataulunmuutoksen sekä liikennöintivelvoitteen lakkautushakemuksen. Lausunto on pyydetty palauttamaan lääninhallitukselle mennessä. Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio Ventoniemi Oy:n hakemuksesta, josta ilmenee esitetyt aikataulunmuutokset sekä lakkautettavaksi esitetyt linjat. Esitetyt muutokset: - Helsingistä (M-L) klo lähtevä vuoro jatkossa (M-P) - (L) klo Helsingistä lähtevä vuoro jää Hyrylään - Helsingistä (L) klo lähtevä vuoro jää Järvenpäähän (tällä hetkellä ajaa Halkian kautta Mäntsälään) - Mäntsälästä (M-S) klo lähtevä vuoro M-P, S - Järvenpäästä (L) klo Hyrylän kautta Helsinkiin (tällä hetkellä lähtee Mäntsälästä klo 17.40) - Mattilasta (M-P) klo Mäntsälään lähtevä vuoro jäisi pois Lakkautusesityksiä perustellaan hakemuksessa kysynnän vähäisyydellä ja sillä, etteivät tulot kata lähellekään kuluja. Järjestelyllä saadaan kahden auton kierto ajettua yhdellä autolla, yhtä kierrosta lukuun ottamatta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Vuorojen lakkauttamista kunnanhallitus ei pidä toivottavana, koska se entisestään heikentää joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia. Vähäisten aikataulunmuutosten osalta kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

28 Kunnanhallitus ASIA EI OLE NÄHTÄVISSÄ

29 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 282 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 28/2005, : Suositus etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä n kirje : Informaatiota kuntayhtymän omistamasta Ridasjärven päihdehoitokeskuksesta. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje STH436A, ESLH /Va-6, : Äitienpäiväkunniamerkit Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje STU 1123 B, : Sosiaalipalvelut toimiviksi! sosiaalialan kehittämishankkeen aluekierros. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje PTH103B, : Varautumisen perehdyttämistilaisuus kunnan luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, 171/05. Tuusulan kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Kuuma-yhteistyö, liikennesuunnittelija. Sipoon kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Helsingin seudun kehittämishanke/yhteistyösopimuksen hyväksyminen. Puolustusvoimat/ Uudenmaan Sotilasläänin ilmoitus : Yhteistoimintaharjoitusten ajankohdat ja sisällöt. Tapiolan vakuutusten päättymisvahvistus Mäntsälä-Pornainen Kulttuurimatkailu ry:n hallituksen pöytäkirja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja nro 5/2005. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 9/2005, Sivistyslautakunnan pöytäkirja 6/2005, /..

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot