Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho, jäsen Tiina Kemppinen-Orpana, varajäsen (poissa 242 klo ) Marjaana Laitila-Säily, jäsen Martti Repo, jäsen Seija Ristimaa, jäsen Viljo Saukko, jäsen Erkki Torkkola, varajäsen (poissa 239 klo ) Esko Vinkki, jäsen (poissa 239 klo ) Heino Vuorenmaa, jäsen POISSA Päivi Määttä, jäsen Ritva Vatjus, jäsen MUUT SAAPUVILLA Antti Rantakangas, kaupunginvaltuuston pj. (poistui klo 18.56) OLLEET Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I vpj. Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II vpj. Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä Maria Isosalo, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Juha-Matti Kurra Haapavesi Folk r.y.:n toiminnanjohtaja, paikalla 234 (klo ) LAILLISUUS JA Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Halla-ahon ja Seija Ristimaan. Puheenjohtaja TARKASTUSAIKA Maanantai ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirjanpitäjä Erkki Rytky Maria Isosalo Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Heikki Halla-aho Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Seija Ristimaa Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 234 Haapavesi Folk r.y.:n toiminnanjohtajan vierailu Alkoholiohjelma , kumppanuussopimus Henkilöstöraportti , 111 Yhteistoiminnan periaatteet Luistelukeskuksen laina Mieluskylän osayleiskaavan laatiminen Teollisuushallin vuokrasopimus Kiinteistön myynti Kari Ruuskalle Määräalan vuokraaminen Mäkirinteen koulun tontista Kaupunginvaltuuston kokouksen täytäntöönpano Kirjelmät Muut asiat 457 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Kaupunginhallitus HAAPAVESI FOLK R.Y.:N TOIMINNANJOHTAJAN VIERAILU (Valm. vs. hallintojohtaja) Haapavesi Folk r.y.:n toiminnanjohtaja Juha-Matti Kurra tulee kertomaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista, viimeisestä tilinpäätöksestä sekä kaupungin avustuksen käyttämisestä. Kaupunginjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Merk. Haapavesi Folk r.y.:n toiminnanjohtaja oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan klo

4 Kaupunginhallitus ALKOHOLIOHJELMA , KUMPPANUUSSOPIMUS Petula Alkoholiohjelma tukee alkoholin haittoja vähentävää toimintaa. Kumppanuussopimuksella kunnat määrittelevät oman toimintansa tavoitteet alkoholihaittojen vähentämiseksi. STM ja THL mm. - tukevat kunnan tavoitteiden saavuttamista, välittävät tietoa tutkimuksista ja hyvistä käytännöistä - järjestävät kumppanuuskunnille koulutusta - huolehtivat, että kumppanuuskunnat saavat tiedon ulkopuolisista rahoitusmahdollisuuksista - tarjoavat yhteyden kumppanien muodostamaan viestintäverkostoon Perusturvajohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän valtuustoille, että kunnat solmivat Kumppanuussopimuksen alkoholihaittojen vähentämiseksi Haapaveden Siikalatvan seutukunnalla. Khall Alkoholiohjelman Kumppanuussopimus liitteineen on esityslistan liitteenä nro 108/2009. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Haapaveden kaupunki solmii Alkoholiohjelman Kumppanuussopimuksen alkoholihaittojen vähentämiseksi Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalla.

5 Kaupunginhallitus HENKILÖSTÖRAPORTTI (Valm. vs. hallintojohtaja) Yhtmk Liitteenä on vuoden 2008 henkilöstöraportti. Ehdotus: Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että se merkitsee henkilöstöraportin tietoonsa saatetuksi. Khall Liitteenä nro 109/2009 on vuoden 2008 henkilöstöraportti. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin tietoonsa saatetuksi.

6 Kaupunginhallitus YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET (Valm. vs. hallintojohtaja) Kaupunginhallitus on irtisanonut paikallisen yt-sopimuksen 3 kk:n irtisanomisajalla. Irtisanomisen syynä oli uuden yt-lain voimaantulo, uusi laki korvasi paikalliset sopimukset. Uuden lain mukaan jokaisessa kunnassa pitää olla yhteistoimintaelin. Sen toimikausi on 4 vuotta. Työnantaja ja kunta-alan pääsopijajärjestö tai sen rekisteröity paikallinen alayhdistys nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen. Jonkin henkilöstöryhmän enemmistön lain 3 :n nojalla valitsema yhteistoimintaedustaja on myös yhteistoimintaelimen jäsen. Lakiin ei ole otettu tarkempia määräyksiä yhteistoimintaelimen koosta. Yhteistyötoimikunnassa on sovittu, että yhteistoiminnan periaatteina sovelletaan vanhaa sopimusta (liite nro 110/2009) soveltuvin osin. On kuitenkin epäselvää, mitä pykäliä sovelletaan ja mitkä pykälät uusi laki on korvannut. Siksi yhteistyötoimikunta on kokouksessaan hyväksynyt uudet yhteistoiminnan periaatteet (liite nro 111/2009), jotka noudattelevat vanhaa sopimusta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy oheiset yhteistoiminnan periaatteet.

7 Kaupunginhallitus LUISTELUKESKUKSEN LAINA (Valm. talousjohtaja) Haapaveden Luistelukeskus Oy on anonut lainaa siten, että sen koululaisvuoroista maksettava ostosopimus vuodelle 2010 ( euroa + indeksikorotus) maksettaisiin vuoden 2009 puolella. Laskettuna lokakuun elinkustannusindeksillä 1951= saadaan maksuksi ,02 euroa. Tästä vähennetään vuoden 2009 etukäteismaksun aiheuttama liikamaksu 37,6 euroa (elinkustannusindeksi on laskenut vuoden 2009 aikana) saadaan mahdolliseksi lainaksi ,4 euroa. Samalla Luistelukeskus Oy anoo, että sen kaupungin lainojen takaisinmaksua lykättäisiin vuodella. Luistelukeskuksella on kaupungilta lainoja yhteensä ,88 euroa, josta korollista lainaa euroa. Esityslistan liitteenä nro 112/2009 on Luistelukeskus Oy:n toimitusjohtaja Esko Joentakasen tekemä anomus asioista. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus myöntää kyseisen lainan ilman korkoa ja hyväksyy lainanlykkäysanomuksen. Kertyvät korot laskutetaan seuraavan lyhennyksen yhteydessä. Kaupunginhallitus päätti myös, että Luistelukeskus Oy:n jatkorahoituksen ehtona on kaupungin edustajan läsnäolo- ja puheoikeus Luistelukeskus Oy:n hallituksen kokouksissa. Merk. Antti Rantakangas poistui kokouksesta klo

8 Kaupunginhallitus MIELUSKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Maank.tmk (Valm. aluearkkitehti) Haapaveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaavoitusohjelman , johon sisältyy Mieluskylän osayleiskaavatyön aloittaminen vuodelle Liitteessä nro 7 on Mieluskylän osayleiskaavan työalueen alustava rajaus, Air-Ix Ympäristö Oy:n laatima alustava työohjelma ja kustannusarvio. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavoitukseen ryhtymisestä. Maankäyttötoimikunta päätti, että Mieluskylän alueen osayleiskaavan laatimiseen ryhdytään karttaliitteen nro 7/2007 rajauksen sekä Air-Ix Oy:n laatiman alustavan työohjelman ja kustannusarvion mukaisesti. Harri Heikkilä, Viljo Saukko ja Esko Vinkki saapuivat kokouksen 3 :n käsittelyyn klo Maank.tmk (Valm. tekninen johtaja) Mieluskylän osayleiskaavoitustyön perusselvitysvaihe on nykytilanteen ja luontoselvityksen osalta tehty. Maanomistajille kohdistettu rakentamistarve ym. kysely on lähetetty ja siihen on pyydetty vastaukset mennessä. Luontoselvitys ja nykytilanne-kartta on esityslistan liitteenä nro 61/2007. Kaavan laatija Mikko Korhonen esittelee luontoselvityksen ja nykytilannekartoituksen toimikunnalle kokouksessa. Puheenjohtajan päätösehdotus: Maankäyttötoimikunta merkitsee käsitellyt selvitykset tiedoksi. Päätetään seuraavista kaavoitustyötapahtumista kokouksessa tehtävän ehdotuksen perusteella. Ehdotuksen mukaan. Mieluskylällä järjestettävä esittelytilaisuuden ajankohta sovitaan sitten, kun kaavan laatija on saanut käsiteltyä maanomistajien esitykset ja toiveet.

9 Kaupunginhallitus Merk. Esko Vinkki poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja hänen tilalleen saapui varajäsen Heimo Vuorenmaa. Maank.tmk (Valm. aluearkkitehti) Mieluskylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Mieluskylän osayleiskaavan laatimisesta on pidetty viranomaisneuvottelu Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä nro 70. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saapuneet maanomistajien ja asukkaiden mielipiteet on käsitelty Mieluskylän osayleiskaava-alueelta tehdyn asukaskyselyn yhteydessä ja liitteenä nro 71 ovat Haapavesi-Seura ry:n ja Oulaisten kaupungin lausunnot. Kaavan laatijan kokoama Mieluskylän osayleiskaavan asukaskyselyn tulos on liitteenä nro 72. Kaavan laatijan laatima Mieluskylän osayleiskaavan alustava kaavaluonnos on liitteenä nro 73. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu asukaskyselyn tuloksiin ja alustavaan kaavaluonnokseen. Päätetään seuraavista kaavoitustyötapahtumista kokouksessa tehtävän ehdotuksen perusteella. Käsittely: Mikko Korhonen esitteli Mieluskylän osayleiskaavaa varten tehdyn asukaskyselyn tulokset ja alustavan kaavaluonnoksen. Mikko Korhonen totesi, että asukaskyselyyn on vastattu aktiivisesti; 420 asukkaasta on vastannut 61 asukasta. Mikko Korhonen totesi, että Tiehallinnon kanssa on pidetty palaveri ja keskusteltu liittymistä. Luontoselvitys ja kulttuuriympäristöselvitys on tehty ja muinaismuistojen sijainti on esitetty. Maankäyttötoimikunta keskusteli mahdollisista rivitalojen osoittamisesta, koulun alueen PY-merkinnästä, uusien rakennuspaikkojen merkinnästä ja suoja-alueiden merkitsemisestä maatalouskeskusten ympärille. Maankäyttötoimikunta päätti, että alustavan luonnoksen pohjalta järjestetään yleisötilaisuus, laaditaan kaavaluonnos ja järjestetään viranomaisneuvottelu. Merk. Jaana Pekkala saapui kokouksen 30 :n käsittelyyn klo Esko Vinkki poistui esteellisenä kokouksesta klo

10 Kaupunginhallitus Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Mieluskylän osayleiskaavaa koskeva viranomaisneuvottelu on pidetty ympäristökeskuksessa Neuvottelumuistio on liitteenä nro 1/2008. Liitteenä nro 2/2008 on Mieluskylän alueen yritys- ja palvelukartta. Liitteenä nro 3/2008 on Mieluskylän maisemaselvitys. Kyläläisille ja maanomistajille tarkoitettu esittely- ja keskustelutilaisuus pidettiin Mieluskylän koululla Liitteenä nro 4/2008 on Mieluskylän osayleiskaavan alustava luonnos. Kaavan laatija Mikko Korhonen esittelee osayleiskaavan vaihetta toimikunnalle kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavatyön jatkovaiheista kokouksessa esitettävän päätösehdotuksen mukaan. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli osayleiskaavaluonnoksen sekä totesi, että muinaismuistokohteiden osalta tulee tehtäväksi niiden aluemerkintöjen tarkennuksia kun museovirasto loppukesän-syksyn aikana tekee maastotutkimuksia kohteiden tietojen tarkentamiseksi. Korhonen totesi, että museoviraston maastotöiden ajankohta ei estä osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettamista, vaan niistä mahdollisesti aiheutuvat tarkennukset voidaan lisätä luonnoksena nähtävillä pidettyyn osayleiskaavaan. Keskusteltiin maatilakeskusten suojaetäisyyksien yhdenmukaistamisesta muihin kylien osayleiskaavoihin nähden ja katsottiin, että tästä syystä karjatilojen eläinsuojan suojaetäisyytenä on syytä olla 200 metriä. Keskusteltiin kolmen maanomistajan uusimmista esityksistä, joista kahden osalta luonnokseen tehdään täydennykset. Maankäyttötoimikunta päätti näiden osayleiskaavaluonnokseen tekemiensä tarkennusten jälkeen esittää kaupunginhallitukselle Mieluskylän osayleiskaavaluonnosta käsiteltäväksi ja nähtäville asetettavaksi. Merk. Martti Repo poistui kokouksesta klo 9.45 tämän asian käsittelyn jälkeen. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Mieluskylän osayleiskaavatyön perusselvitysaineistot (luontoselvitys, maisemaselvitys, rakennetun ympäristön inventointi, osayleiskaavaselvitykset, nykytilanne-kartta, luontoselvitys-kartta, maisemarakenne-kartta, maisemakuva-kartta, muinaisjäännökset-kartta, tulva-alue-kartta, melualue-kartta ja palvelut ja yritykset-kartta) ovat oheislukemisaineistona.

11 Kaupunginhallitus Muinaismuistokohteiden tarkentava maastotutkimus on tilattu Museovirastolta ja se tehdään loppukesällä/alkusyksyllä. Muinaismuistokohteiden tarkentavista tutkimuksista mahdollisesti aiheutuvat tarkennukset voidaan lisätä luonnoksena nähtävillä pidettyyn osayleiskaavaan. Osayleiskaavaluonnos on esityslistan liitteenä nro 56/2008, osayleiskaavaselostus on liitteenä nro 57/2008, viranomaisneuvottelumuistio on liitteenä nro 58/2008 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä nro 59/2008. Nähtäville asettaminen on parhaiten mahdollista järjestää siitä alkaen kun kaupungintalon kesäkiinnipitoaika päättyy eli alkaen 30 päivän ajan eli saakka mainitut päivät mukaan lukien. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa Mieluskylän osayleiskaavaluonnoksen nähtäville välisen ajan sekä pyytää siitä lausunnot Pohjois- Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Oulun tiepiiriltä, Museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Vattenfall Verkko Oy:ltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapavesi Seura ry:ltä, rakennus- ja ympäristölautakunnalta, perusturvalautakunnalta, koululautakunnalta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Oulaisten kaupungilta. Merk. Päivi Määttä ja Ritva Vatjus poistuivat kokouksesta esteellisinä pykälän käsittelyn ajaksi klo Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana jättivät osayleiskaavaluonnoksesta lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Museovirasto, Pohjanmaan museo, Tiehallinto Oulun tiepiiri, Pohjanmaan Puhelin Oy, Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunta, perusturvalautakunta ja koululautakunta. Mielipiteitä jätettiin kirjallisesti ja suullisesti myös useita. Esityslistan liitteenä nro 4/2009 on kopiot lausunnoista ja kirjallisista mielipiteistä. Kaavan laatijan vastine luonnos on esityslistan liitteenä nro 5/2009. Lausuntojen, ja mielipiteiden jälkeen työstetty osayleiskaavaluonnos on esityslistan liitteenä nro 6/2009. Kaava laatija esittelee kokouksessa täydennetyn vastineen sekä selostaa oyk-luonnoksen sisältöä.

12 Kaupunginhallitus Museovirasto on syyskuussa 2008 tehnyt muinaismuistokohteiden tarkennustutkimukset myös Mieluskylän alueella. Oheislukemistona on esityslistan mukana myös kopion museoviraston laatima Haapavesi arkeologinen osainventointi Keskustan ja Mieluskylän osayleiskaavat Länsi-Huiskan asemakaava, Johanna Seppä 2008 raportti. Puheenjohtajan ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä niistä laadittuun vastineeseen sekä museoviraston raporttiin. Toimikunta päättää jatkotoimenpiteistä kokouksessa annettavan päätösehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavan laatija Mikko Korhonen esitteli osayleiskaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä niistä laaditun vastineen. Ympäristökeskuksen lausunnossaan esittämät seikat on otettu huomioon ja lisätty täydennettyyn osayleiskaavaluonnokseen (maisemapuut, maisemapuurivit, maisematyölupamääräys, ranta-aluerajaus). Osayleiskaavassa esitettävien rantarakentamispaikkojen vähäisyyden takia ei ole järkevää tehdä kantatilaselvitystä. Uudet rakentamispaikat osoitetaan aluerajauksina ja kappalemäärinä, ei tarkkoina rakennuspaikkoina. Museovirasto ei esitä muinaismuistojen tarkistusraportin mukaan lisämerkintöjä kaava-alueelle. Keskusteltiin maatilojen läheisyyteen sijoitettavien rakennuspaikkojen sijoitusperiaatteista. Lisätään Könnin tilalle maatilan ohjeellinen suojaetäisyysympyrä. Keskusteltiin rakennettava asuinrakennuksen enimmäiskerrosalasta, jota lisätään. Käsittelyn alussa jaettu täydennetty vastine on liitteenä nro 5b/2009. Maankäyttötoimikunta päätti, että seuraavaksi sovitaan viranomaisneuvottelu, sen jälkeen kaavan esittely kylällä ja sitten seuraavaksi maankäyttötoimikunnan käsittely. Merk. Esko Vinkki poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa klo 9.58 ja varajäsen Marjaana Laitila-Säily saapui kokoukseen klo Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Viranomaisneuvottelu käytiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Viranomaisneuvottelun muistio ja neuvottelun perusteella edelleen työstetty osayleiskaavaehdotus-luonnos esitellään lautakunnalle kokouksessa (kaavan laatija Mikko Korhonen AIRIX Ympäristö Oy). Esityslistan liitteenä nro 7/2009 on OYK-ehdotus-luonnos.

13 Kaupunginhallitus Ehdotus: Maankäyttötoimikunta perehtyy kaavan laatijan esittelystä osayleiskaavaehdotukseen ja päättää jatkokäsittelystä kokouksessa esitettävän ehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavan laatija Mikko Korhonen esitteli viranomaisneuvottelussa esille tulleet kysymykset ja viranomaisten mielipiteet sekä neuvottelun perusteella tarkennetun osayleiskaavaluonnoksen. Esittelyn perusteella käytiin keskustelua mm. uimarantapaikan esittämisestä, suunnittelutarveratkaisumenettelystä tulevan osayleiskaavan alueella jne. Maankäyttötoimikunta päätti esittää Mieluskylän osayleiskaavaluonnosta kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi osayleiskaavaehdotukseksi ja sen ehdotuksena nähtäville asettamista. Lisäksi toimikunta päätti, että osayleiskaavaehdotus esitellään kylällä yleisötilaisuudessa nähtävillä pitoajan alkuaikana. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Mieluskylän osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ovat ohessa liitteenä nro 47/2009. Kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja mielipiteisiin on ohessa liitteenä nro 48/2009. Lausunnot ja mielipiteet sekä vastine niihin sekä museoviraston syksyllä 2008 suorittaman tarkennustutkimuksen raportti käsiteltiin maankäyttötoimikunnassa Kaavan laatimisesta pidetyn viranomaisneuvottelun muistio on ohessa liitteenä nro 49/2009. Viranomaisneuvottelun jälkeen täydennetty osayleiskaavaluonnos on ohessa liitteenä nro 50/2009. Osayleiskaavaluonnosta vastaava kaavaselostus on liitteenä nro 51/2009. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Mieluskylän osayleiskaavaluonnoksen Mieluskylän osayleiskaavaehdotukseksi sekä päättää asettaa sen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä päättää pyytää siitä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjanmaan museolta, Oulaisten kaupungilta, Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, koululautakunnalta sekä perusturvalautakunnalta.

14 Kaupunginhallitus Merk. Ritva Vatjus, Päivi Määttä ja Esko Vinkki poistuivat esteellisinä pykälän käsittelyn ajaksi klo Maanka (Valm. maankäyttöinsinööri) Mieluskylän osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävillä oloaikana saapui 7 viranomaislausuntoa ja 8 muistutusta. Annetut lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä nro 15/2009. Airix Ympäristö Oy on laatinut luonnoksen kaavan laatijan vastineeksi lausunnoista ja muistutuksista vastineluonnos on esityslistan liitteenä nro 16/2009. Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esittelee yksityiskohtaisesti vastineluonnoksen toimikunnalle kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee annetut lausunnot ja muistutukset sekä vastineen sekä päättää niiden perusteella tehdä ehdotuksen kaupunginhallitukselle Mieluskylän osayleiskaavasta. Käsiteltiin lausunnot ja muistutukset kaavasuunnittelijan laatiman vastineluonnoksen mukaan: Ympäristökeskuksen lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Tiehallinnon lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Museoviraston lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Oulaisten kaupungin lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Pohjanmaan Puhelin Oy:n lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Veli Jaakolan muistutus; Päätettiin vastineen mukaisesti. Maire Joentakasen muistutus; Päätettiin vastineen mukaisesti. Tapio ja Ulla Lehtiniemen muistutus; Päätettiin vastineen mukaisesti. Kaarlo Pekkalan muistutus; Päätettiin vastineen mukaisesti niin, että alue muutetaan MA-1 merkinnälle, muutos ei vaadi kaavan udelleen nähtävillä pitoa. Mirja ja Seppo Pentinpuron muistutus; Päätettiin vastineen mukaan, ei uusia rakennuspaikkoja osayleiskaavaan. Rakennusluvitus on mahdollinen suunnittelutarveratkaisumenettelyllä. Ympäristökeskuksen määrittämälle tulva-alueelle ei esitetä rakennuspaikkaa. Ansa Räisäsen muistutus; Päätettiin vastineen mukaan.

15 Kaupunginhallitus Anne Vuoren muistutus; Päätettiin vastineen mukaan. Näillä täsmennyksillä maankäyttötoimikunta esittää Mieluskylän osayleiskaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Merk: Esko Vinkki poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn alussa. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 113/2009, maankäyttötoimikunnan käsittelemä vastine lausuntoihin ja muistutuksiin on liitteenä nro 114/2009. Maankäyttötoimikunnan käsittelyn mukaisesti täydennetty osayleiskaavaehdotus on liitteenä nro 115/2009 ja kaavaselostus on liitteenä nro 116/2009 Osayleiskaava hyväksytään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää nähtävillä olleen täydennetyn Mieluskylän osayleiskaavaehdotuksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Merk. Esko Vinkki ja Erkki Torkkola poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi klo

16 Kaupunginhallitus TEOLLISUUSHALLIN VUOKRASOPIMUS (Valm. elinkeinojohtaja) Kaupungin omistama halli osoitteessa Laitatie 4, ns. pienteollisuushalli, on ollut terveyskeskuksen remontin väliaikaisvarastona. Tilan haluaisi vuokrata yritys Ultranat Oy tuotannolliseen käyttöön. Ultranat Oy:n liiketoiminta koostuu tuhkan jalostamisesta ja siitä saatavien tuhkan hivenaineiden hyödyntämisestä. Hankesuunnitelma on oheismateriaalina. Haapavedelle sijoittumisen taustalla on hyvä tuhkan saatavuus ja alueen tarjoamat mahdollisuudet tutkimuksen ja rahoituksen osalta. Liitteenä nro 117/2009 on vuokrasopimus. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää solmia vuokrasopimuksen Ultranat Oy:n kanssa liitteenä nro 117/2009 olevan vuokrasopimuksen mukaisesti.

17 Kaupunginhallitus KIINTEISTÖN MYYNTI KARI RUUSKALLE (Valm. elinkeinojohtaja) Haapaveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään ( 27) ostanut Vattenfall Oy:ltä tukikohtakiinteistön liittymineen sekä yhteensä m 2 maa-alueet kauppahintaan Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Pulkkilantie 77. Kiinteistössä on vuokralaisena ollut Empower Oy ja Kylmäkärki Oy. Empower Oy on irtisanonut vuokrasopimuksen ja yrityksen viimeinen päivä kiinteistössä on Kylmäkärjen osalta tilanne jatkuu entisellään. Yrittäjä Kari Ruuska haluaisi ostaa kiinteistön yritystoimintaa varten. Liitteenä nro 118/2009 on kartta maa-alueista. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginjohtajan esitys annetaan kokouksessa. Kaupunginjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle. Kaupunginjohtaja ehdotus hyväksyttiin.

18 Kaupunginhallitus MÄÄRÄALAN VUOKRAAMINEN MÄKIRINTEEN KOULUN TONTISTA (Valm. vs. hallintojohtaja) Koululautakunta on kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön lasten päivähoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisän vuonna 2010 Haapaveden kaupungissa. Perusteena on, että Haapavedelle ollaan perustamassa yksityinen päiväkoti. Yksityisen päiväkodin toiminta alkanee Päiväkotia suunnitellaan noin paikkaiseksi. Päiväkodin rakentamisen hoitaa ja rahoittaa yrittäjä itse. Yksityinen päiväkoti vähentää kunnallisen päivähoidon tarvetta ja kustannuksia. Yksityisen päiväkodin perustaminen ei poista tarvetta lähivuosina rakentaa tai hankkia uusi päivähoitoyksikkö nykyisin käytössä olevien vanhojen ja väliaikaisiksi tiedostettujen kiinteistöjen tilalle. Yksityisen päiväkodin rakentaminen ja toiminnan aloittaminen mahdollistaa sen, että kaupungin ja mahdollisesti seurakunnan rahoittamaa uutta päiväkotiinvestointia voidaan siirtää terveyskeskus- ja muiden kaupungin talouden kannalta mittavien investointien kannalta parempaan aikaan. Lasten päivähoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisä myönnetään perheelle, joka palkkaa ulkopuolisen lastenhoitajan tai hankkii itse päivähoitopaikan suoraan palveluntuottajalta. Tuki maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. Päätöksenteon ja maksatuksen hoitaa Kansaneläkelaitos. Lasten päivähoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisästä on neuvoteltu kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kanssa. Talouslaskelmissa on arvioitu yksityisen hoidon kuntalisän mahdolliset vaikutukset kunnallisen päivähoidon menoihin vähennyksinä. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä voidaan toteuttaa vuoden 2010 talousarvion puitteissa sopeuttamalla omaa toimintaa kysynnän muutoksen mukaisesti. Sopeuttaminen ei edellytä irtisanomisia. Koululautakunta päätti lasten päivähoidon yksityisen tuen kuntalisäksi alle 3-vuotiailla 550, yli 3-vuotiailla 400 ja esioppilailla esiopetuksen yksikköhinnasta se osuus, jonka kaupunki saa esiopetuksesta oppilaasta sekä yksityisellä perhepäivähoitajalla 250. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Edellä esitetyn lasten päiväkotitoiminnan tarkoitukseen on valmisteltu Mäkirinteen koulun tontista vuokrattavan määräalan vuokrasopimus. Kyseinen yksityinen päiväkoti on yrittäjän tarkoitus rakentaa kyseiselle määräalalle ja harjoittaa siinä yksityistä päiväkotitoimintaa.

19 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuokrata Nevalanmäen Perhekodit Oy:lle liitteenä nro 119/2009 olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisella vuokrasopimuksella 4731 m 2 :n määräalan lasten päiväkotikäyttöön. Päätettiin jättää asia pöydälle. Merk. Tiina Kemppinen-Orpana poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Kokouksessa pidettiin tauko klo

20 Kaupunginhallitus KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (Valm. vs. hallintojohtaja) Kaupunginvaltuuston pidetyn kokouksen valitusaika on päättynyt. Oulun hallinto-oikeuden kirjaamosta puhelimitse suoritetun tarkistuksen mukaan päätöksestä ei ole valitettu määräaikaan mennessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kaupunginhallitus päättää panna päätöksen täytäntöön.

21 Kaupunginhallitus KIRJELMÄT (Valm. vs. hallintojohtaja) 1. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä: Kokouskutsu kuntayhtymän valtuuston kokoukseen Saapunut Tilastokeskus: Väestön neljännesvuositilasto 2009, 3. neljännes. Saapunut Jokilaaksojen pelastuslaitos: Pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksen esityslista. Saapunut Kunnallinen työmarkkinalaitos: Uuden eläinlääkintähuoltolain vaikutus kunnaneläinlääkärien palkkaukseen lukien. Saapunut Kuntatyönantaja lehti 5/ Pohjan Piiri lehti 5/ Oulun hallinto-oikeus: Päätös nro. 09/0520/2, annettu Saapunut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Kokouspöytäkirja nro. 7/ seutuhallituksen kokouksesta. Saapunut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Kokouspöytäkirja nro. 6/ seutuhallituksen kokouksesta. Saapunut Jokilaaksojen pelastuslaitos: Kuntien maksuosuustaulukko vuodelle Saapunut Ympäristöpalvelut Helmi: Jätevesiasetukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Lausunto Vihanti-Haapavesi yhdysvesijohdon rakentamisesta Lumijärvenkankaan harjujensuojeluohjelman alueella. Saapunut Oulun lääninhallitus, sivistysosasto: Ohjeet vuosille tehtäviä oppilaitosten ja yleisten kirjastojen sekä liikuntapaikkojen perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2010 valtionapuhakemuksia varten. Saapunut Pohjois-Pohjanmaa erityishuoltopiirin kuntayhtymä: Kuntayhtymän hallituksen kokouspöytäkirja nro. 7/ Saapunut

22 Kaupunginhallitus Kuntaliitto: Palvelulaitosten työnantajanyhdistys kuntien osakeyhtiöiden ja säätiöiden työnantajajärjestö. Saapunut Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee em. kirjelmät tiedoksi.

23 Kaupunginhallitus MUUT ASIAT Erkki Torkkola teki aloitteen, että maantielle nro. 786 eli Oulaistentielle Mieluskylän kohdalle asennettaan 60 kilometrin nopeusrajoitus nykyisen 80 kilometrin nopeusrajoituksen tilalle. Viljo Saukko esitti, että valtuuston kokousten yhteyteen järjestettäisiin kyselytunti.

24 Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 234, 235, 236, 237, 239, 241, 242, 243, 244, 245 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 238, 240 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI sähköposti: faksi: Pykälät 238, 240 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 8/2009 KOKOUSAIKA Tiistai 3.11.2009 klo 09.00-09.55 Sivu KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden kaupungintalo,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Koululautakunta 2/2011 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 5.10.2011 klo 18.30-19.57 Ahjolan päiväkoti Pitkälä Heikki Heikkilä Raili Möttönen Mirva

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 31 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 15:00-16:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2010 45. Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 4/2010 45. Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/2010 45 KOKOUSAIKA 16.9.2010 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Raili Kyllönen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2011 39. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Helinä Niemelä, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Tuula Salmela, pöytäkirjanpitäjä

Tekninen lautakunta 4/2011 39. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Helinä Niemelä, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Tuula Salmela, pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/2011 39 KOKOUSAIKA 8.9.2011 klo 18.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Jussi

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapaveden kaupunki, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapaveden kaupunki, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 27.02.2013 AIKA 27.02.2013 klo 13:00 PAIKKA Haapaveden kaupunki, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 2/ KOKOUSAIKA Tiistai klo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 2/ KOKOUSAIKA Tiistai klo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 2/2010 1 KOKOUSAIKA Tiistai 2.2.2010 klo 09.00-10.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jokihelmen opisto 3/2004 42 Johtokunta. Matti Leiviskä jäsen, saapui klo 16.43, 31. Elvi Tapia Olguin jäsen, saapui klo 16.43, 31

Jokihelmen opisto 3/2004 42 Johtokunta. Matti Leiviskä jäsen, saapui klo 16.43, 31. Elvi Tapia Olguin jäsen, saapui klo 16.43, 31 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Jokihelmen opisto 3/2004 42 Kokousaika Maanantai 14.9.2009 klo 16.30 17.45. Kokouspaikka Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali, Tähtelänkuja 1. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/ Tarkastuslautakunta Hakemisto

Pöytäkirja 2/ Tarkastuslautakunta Hakemisto Pöytäkirja 2/2016 12 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 Hakemisto Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 9 Pöytäkirjan tarkastajat 15 10 Selonteko vuoden 2015 tilinpäätöksestä 16 11 Vahvistusilmoituskirje

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

- Kolppanen Taneli Kirjastonjohtaja - Korpi Heli Kunnanhallituksen edustaja - Tervo Janne Kunnanjohtaja

- Kolppanen Taneli Kirjastonjohtaja - Korpi Heli Kunnanhallituksen edustaja - Tervo Janne Kunnanjohtaja SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstai 02.07.2015 kello 18.00-18:50 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Rieskaniemi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus 22.09.2014 Asialista 129. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...159 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 14/2014 LEMIN KUNTA 158 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 22.9.2014 klo 20.00-21.50

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 15

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 15 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 15 Tekninen lautakunta 09.05.2012 AIKA 09.05.2012 klo 18:00-19:10 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Haaponiemi Miikka X Karjula Raija. Ruuttula Merja - Kivijakola Jari X Lahti Petri X Niemelä Janne X Niemi-Korpi Minna

Haaponiemi Miikka X Karjula Raija. Ruuttula Merja - Kivijakola Jari X Lahti Petri X Niemelä Janne X Niemi-Korpi Minna SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstai 25.09.2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Sipilä Ari Pj.

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 20.1.2014 klo 18.00 20.46 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 5.10.2010 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2009 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.3.2009 klo 14-15.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivistyslautakunta. 44. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen lukien...64

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivistyslautakunta. 44. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen lukien...64 PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 44. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2016 lukien...64 45. Perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen...65 Viranomainen PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot