Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho, jäsen Tiina Kemppinen-Orpana, varajäsen (poissa 242 klo ) Marjaana Laitila-Säily, jäsen Martti Repo, jäsen Seija Ristimaa, jäsen Viljo Saukko, jäsen Erkki Torkkola, varajäsen (poissa 239 klo ) Esko Vinkki, jäsen (poissa 239 klo ) Heino Vuorenmaa, jäsen POISSA Päivi Määttä, jäsen Ritva Vatjus, jäsen MUUT SAAPUVILLA Antti Rantakangas, kaupunginvaltuuston pj. (poistui klo 18.56) OLLEET Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I vpj. Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II vpj. Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä Maria Isosalo, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Juha-Matti Kurra Haapavesi Folk r.y.:n toiminnanjohtaja, paikalla 234 (klo ) LAILLISUUS JA Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Halla-ahon ja Seija Ristimaan. Puheenjohtaja TARKASTUSAIKA Maanantai ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirjanpitäjä Erkki Rytky Maria Isosalo Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Heikki Halla-aho Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Seija Ristimaa Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 234 Haapavesi Folk r.y.:n toiminnanjohtajan vierailu Alkoholiohjelma , kumppanuussopimus Henkilöstöraportti , 111 Yhteistoiminnan periaatteet Luistelukeskuksen laina Mieluskylän osayleiskaavan laatiminen Teollisuushallin vuokrasopimus Kiinteistön myynti Kari Ruuskalle Määräalan vuokraaminen Mäkirinteen koulun tontista Kaupunginvaltuuston kokouksen täytäntöönpano Kirjelmät Muut asiat 457 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Kaupunginhallitus HAAPAVESI FOLK R.Y.:N TOIMINNANJOHTAJAN VIERAILU (Valm. vs. hallintojohtaja) Haapavesi Folk r.y.:n toiminnanjohtaja Juha-Matti Kurra tulee kertomaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista, viimeisestä tilinpäätöksestä sekä kaupungin avustuksen käyttämisestä. Kaupunginjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Merk. Haapavesi Folk r.y.:n toiminnanjohtaja oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan klo

4 Kaupunginhallitus ALKOHOLIOHJELMA , KUMPPANUUSSOPIMUS Petula Alkoholiohjelma tukee alkoholin haittoja vähentävää toimintaa. Kumppanuussopimuksella kunnat määrittelevät oman toimintansa tavoitteet alkoholihaittojen vähentämiseksi. STM ja THL mm. - tukevat kunnan tavoitteiden saavuttamista, välittävät tietoa tutkimuksista ja hyvistä käytännöistä - järjestävät kumppanuuskunnille koulutusta - huolehtivat, että kumppanuuskunnat saavat tiedon ulkopuolisista rahoitusmahdollisuuksista - tarjoavat yhteyden kumppanien muodostamaan viestintäverkostoon Perusturvajohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän valtuustoille, että kunnat solmivat Kumppanuussopimuksen alkoholihaittojen vähentämiseksi Haapaveden Siikalatvan seutukunnalla. Khall Alkoholiohjelman Kumppanuussopimus liitteineen on esityslistan liitteenä nro 108/2009. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Haapaveden kaupunki solmii Alkoholiohjelman Kumppanuussopimuksen alkoholihaittojen vähentämiseksi Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalla.

5 Kaupunginhallitus HENKILÖSTÖRAPORTTI (Valm. vs. hallintojohtaja) Yhtmk Liitteenä on vuoden 2008 henkilöstöraportti. Ehdotus: Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että se merkitsee henkilöstöraportin tietoonsa saatetuksi. Khall Liitteenä nro 109/2009 on vuoden 2008 henkilöstöraportti. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin tietoonsa saatetuksi.

6 Kaupunginhallitus YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET (Valm. vs. hallintojohtaja) Kaupunginhallitus on irtisanonut paikallisen yt-sopimuksen 3 kk:n irtisanomisajalla. Irtisanomisen syynä oli uuden yt-lain voimaantulo, uusi laki korvasi paikalliset sopimukset. Uuden lain mukaan jokaisessa kunnassa pitää olla yhteistoimintaelin. Sen toimikausi on 4 vuotta. Työnantaja ja kunta-alan pääsopijajärjestö tai sen rekisteröity paikallinen alayhdistys nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen. Jonkin henkilöstöryhmän enemmistön lain 3 :n nojalla valitsema yhteistoimintaedustaja on myös yhteistoimintaelimen jäsen. Lakiin ei ole otettu tarkempia määräyksiä yhteistoimintaelimen koosta. Yhteistyötoimikunnassa on sovittu, että yhteistoiminnan periaatteina sovelletaan vanhaa sopimusta (liite nro 110/2009) soveltuvin osin. On kuitenkin epäselvää, mitä pykäliä sovelletaan ja mitkä pykälät uusi laki on korvannut. Siksi yhteistyötoimikunta on kokouksessaan hyväksynyt uudet yhteistoiminnan periaatteet (liite nro 111/2009), jotka noudattelevat vanhaa sopimusta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy oheiset yhteistoiminnan periaatteet.

7 Kaupunginhallitus LUISTELUKESKUKSEN LAINA (Valm. talousjohtaja) Haapaveden Luistelukeskus Oy on anonut lainaa siten, että sen koululaisvuoroista maksettava ostosopimus vuodelle 2010 ( euroa + indeksikorotus) maksettaisiin vuoden 2009 puolella. Laskettuna lokakuun elinkustannusindeksillä 1951= saadaan maksuksi ,02 euroa. Tästä vähennetään vuoden 2009 etukäteismaksun aiheuttama liikamaksu 37,6 euroa (elinkustannusindeksi on laskenut vuoden 2009 aikana) saadaan mahdolliseksi lainaksi ,4 euroa. Samalla Luistelukeskus Oy anoo, että sen kaupungin lainojen takaisinmaksua lykättäisiin vuodella. Luistelukeskuksella on kaupungilta lainoja yhteensä ,88 euroa, josta korollista lainaa euroa. Esityslistan liitteenä nro 112/2009 on Luistelukeskus Oy:n toimitusjohtaja Esko Joentakasen tekemä anomus asioista. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus myöntää kyseisen lainan ilman korkoa ja hyväksyy lainanlykkäysanomuksen. Kertyvät korot laskutetaan seuraavan lyhennyksen yhteydessä. Kaupunginhallitus päätti myös, että Luistelukeskus Oy:n jatkorahoituksen ehtona on kaupungin edustajan läsnäolo- ja puheoikeus Luistelukeskus Oy:n hallituksen kokouksissa. Merk. Antti Rantakangas poistui kokouksesta klo

8 Kaupunginhallitus MIELUSKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Maank.tmk (Valm. aluearkkitehti) Haapaveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaavoitusohjelman , johon sisältyy Mieluskylän osayleiskaavatyön aloittaminen vuodelle Liitteessä nro 7 on Mieluskylän osayleiskaavan työalueen alustava rajaus, Air-Ix Ympäristö Oy:n laatima alustava työohjelma ja kustannusarvio. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavoitukseen ryhtymisestä. Maankäyttötoimikunta päätti, että Mieluskylän alueen osayleiskaavan laatimiseen ryhdytään karttaliitteen nro 7/2007 rajauksen sekä Air-Ix Oy:n laatiman alustavan työohjelman ja kustannusarvion mukaisesti. Harri Heikkilä, Viljo Saukko ja Esko Vinkki saapuivat kokouksen 3 :n käsittelyyn klo Maank.tmk (Valm. tekninen johtaja) Mieluskylän osayleiskaavoitustyön perusselvitysvaihe on nykytilanteen ja luontoselvityksen osalta tehty. Maanomistajille kohdistettu rakentamistarve ym. kysely on lähetetty ja siihen on pyydetty vastaukset mennessä. Luontoselvitys ja nykytilanne-kartta on esityslistan liitteenä nro 61/2007. Kaavan laatija Mikko Korhonen esittelee luontoselvityksen ja nykytilannekartoituksen toimikunnalle kokouksessa. Puheenjohtajan päätösehdotus: Maankäyttötoimikunta merkitsee käsitellyt selvitykset tiedoksi. Päätetään seuraavista kaavoitustyötapahtumista kokouksessa tehtävän ehdotuksen perusteella. Ehdotuksen mukaan. Mieluskylällä järjestettävä esittelytilaisuuden ajankohta sovitaan sitten, kun kaavan laatija on saanut käsiteltyä maanomistajien esitykset ja toiveet.

9 Kaupunginhallitus Merk. Esko Vinkki poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja hänen tilalleen saapui varajäsen Heimo Vuorenmaa. Maank.tmk (Valm. aluearkkitehti) Mieluskylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Mieluskylän osayleiskaavan laatimisesta on pidetty viranomaisneuvottelu Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä nro 70. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saapuneet maanomistajien ja asukkaiden mielipiteet on käsitelty Mieluskylän osayleiskaava-alueelta tehdyn asukaskyselyn yhteydessä ja liitteenä nro 71 ovat Haapavesi-Seura ry:n ja Oulaisten kaupungin lausunnot. Kaavan laatijan kokoama Mieluskylän osayleiskaavan asukaskyselyn tulos on liitteenä nro 72. Kaavan laatijan laatima Mieluskylän osayleiskaavan alustava kaavaluonnos on liitteenä nro 73. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu asukaskyselyn tuloksiin ja alustavaan kaavaluonnokseen. Päätetään seuraavista kaavoitustyötapahtumista kokouksessa tehtävän ehdotuksen perusteella. Käsittely: Mikko Korhonen esitteli Mieluskylän osayleiskaavaa varten tehdyn asukaskyselyn tulokset ja alustavan kaavaluonnoksen. Mikko Korhonen totesi, että asukaskyselyyn on vastattu aktiivisesti; 420 asukkaasta on vastannut 61 asukasta. Mikko Korhonen totesi, että Tiehallinnon kanssa on pidetty palaveri ja keskusteltu liittymistä. Luontoselvitys ja kulttuuriympäristöselvitys on tehty ja muinaismuistojen sijainti on esitetty. Maankäyttötoimikunta keskusteli mahdollisista rivitalojen osoittamisesta, koulun alueen PY-merkinnästä, uusien rakennuspaikkojen merkinnästä ja suoja-alueiden merkitsemisestä maatalouskeskusten ympärille. Maankäyttötoimikunta päätti, että alustavan luonnoksen pohjalta järjestetään yleisötilaisuus, laaditaan kaavaluonnos ja järjestetään viranomaisneuvottelu. Merk. Jaana Pekkala saapui kokouksen 30 :n käsittelyyn klo Esko Vinkki poistui esteellisenä kokouksesta klo

10 Kaupunginhallitus Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Mieluskylän osayleiskaavaa koskeva viranomaisneuvottelu on pidetty ympäristökeskuksessa Neuvottelumuistio on liitteenä nro 1/2008. Liitteenä nro 2/2008 on Mieluskylän alueen yritys- ja palvelukartta. Liitteenä nro 3/2008 on Mieluskylän maisemaselvitys. Kyläläisille ja maanomistajille tarkoitettu esittely- ja keskustelutilaisuus pidettiin Mieluskylän koululla Liitteenä nro 4/2008 on Mieluskylän osayleiskaavan alustava luonnos. Kaavan laatija Mikko Korhonen esittelee osayleiskaavan vaihetta toimikunnalle kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavatyön jatkovaiheista kokouksessa esitettävän päätösehdotuksen mukaan. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli osayleiskaavaluonnoksen sekä totesi, että muinaismuistokohteiden osalta tulee tehtäväksi niiden aluemerkintöjen tarkennuksia kun museovirasto loppukesän-syksyn aikana tekee maastotutkimuksia kohteiden tietojen tarkentamiseksi. Korhonen totesi, että museoviraston maastotöiden ajankohta ei estä osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettamista, vaan niistä mahdollisesti aiheutuvat tarkennukset voidaan lisätä luonnoksena nähtävillä pidettyyn osayleiskaavaan. Keskusteltiin maatilakeskusten suojaetäisyyksien yhdenmukaistamisesta muihin kylien osayleiskaavoihin nähden ja katsottiin, että tästä syystä karjatilojen eläinsuojan suojaetäisyytenä on syytä olla 200 metriä. Keskusteltiin kolmen maanomistajan uusimmista esityksistä, joista kahden osalta luonnokseen tehdään täydennykset. Maankäyttötoimikunta päätti näiden osayleiskaavaluonnokseen tekemiensä tarkennusten jälkeen esittää kaupunginhallitukselle Mieluskylän osayleiskaavaluonnosta käsiteltäväksi ja nähtäville asetettavaksi. Merk. Martti Repo poistui kokouksesta klo 9.45 tämän asian käsittelyn jälkeen. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Mieluskylän osayleiskaavatyön perusselvitysaineistot (luontoselvitys, maisemaselvitys, rakennetun ympäristön inventointi, osayleiskaavaselvitykset, nykytilanne-kartta, luontoselvitys-kartta, maisemarakenne-kartta, maisemakuva-kartta, muinaisjäännökset-kartta, tulva-alue-kartta, melualue-kartta ja palvelut ja yritykset-kartta) ovat oheislukemisaineistona.

11 Kaupunginhallitus Muinaismuistokohteiden tarkentava maastotutkimus on tilattu Museovirastolta ja se tehdään loppukesällä/alkusyksyllä. Muinaismuistokohteiden tarkentavista tutkimuksista mahdollisesti aiheutuvat tarkennukset voidaan lisätä luonnoksena nähtävillä pidettyyn osayleiskaavaan. Osayleiskaavaluonnos on esityslistan liitteenä nro 56/2008, osayleiskaavaselostus on liitteenä nro 57/2008, viranomaisneuvottelumuistio on liitteenä nro 58/2008 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä nro 59/2008. Nähtäville asettaminen on parhaiten mahdollista järjestää siitä alkaen kun kaupungintalon kesäkiinnipitoaika päättyy eli alkaen 30 päivän ajan eli saakka mainitut päivät mukaan lukien. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa Mieluskylän osayleiskaavaluonnoksen nähtäville välisen ajan sekä pyytää siitä lausunnot Pohjois- Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Oulun tiepiiriltä, Museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Vattenfall Verkko Oy:ltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapavesi Seura ry:ltä, rakennus- ja ympäristölautakunnalta, perusturvalautakunnalta, koululautakunnalta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Oulaisten kaupungilta. Merk. Päivi Määttä ja Ritva Vatjus poistuivat kokouksesta esteellisinä pykälän käsittelyn ajaksi klo Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana jättivät osayleiskaavaluonnoksesta lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Museovirasto, Pohjanmaan museo, Tiehallinto Oulun tiepiiri, Pohjanmaan Puhelin Oy, Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunta, perusturvalautakunta ja koululautakunta. Mielipiteitä jätettiin kirjallisesti ja suullisesti myös useita. Esityslistan liitteenä nro 4/2009 on kopiot lausunnoista ja kirjallisista mielipiteistä. Kaavan laatijan vastine luonnos on esityslistan liitteenä nro 5/2009. Lausuntojen, ja mielipiteiden jälkeen työstetty osayleiskaavaluonnos on esityslistan liitteenä nro 6/2009. Kaava laatija esittelee kokouksessa täydennetyn vastineen sekä selostaa oyk-luonnoksen sisältöä.

12 Kaupunginhallitus Museovirasto on syyskuussa 2008 tehnyt muinaismuistokohteiden tarkennustutkimukset myös Mieluskylän alueella. Oheislukemistona on esityslistan mukana myös kopion museoviraston laatima Haapavesi arkeologinen osainventointi Keskustan ja Mieluskylän osayleiskaavat Länsi-Huiskan asemakaava, Johanna Seppä 2008 raportti. Puheenjohtajan ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä niistä laadittuun vastineeseen sekä museoviraston raporttiin. Toimikunta päättää jatkotoimenpiteistä kokouksessa annettavan päätösehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavan laatija Mikko Korhonen esitteli osayleiskaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä niistä laaditun vastineen. Ympäristökeskuksen lausunnossaan esittämät seikat on otettu huomioon ja lisätty täydennettyyn osayleiskaavaluonnokseen (maisemapuut, maisemapuurivit, maisematyölupamääräys, ranta-aluerajaus). Osayleiskaavassa esitettävien rantarakentamispaikkojen vähäisyyden takia ei ole järkevää tehdä kantatilaselvitystä. Uudet rakentamispaikat osoitetaan aluerajauksina ja kappalemäärinä, ei tarkkoina rakennuspaikkoina. Museovirasto ei esitä muinaismuistojen tarkistusraportin mukaan lisämerkintöjä kaava-alueelle. Keskusteltiin maatilojen läheisyyteen sijoitettavien rakennuspaikkojen sijoitusperiaatteista. Lisätään Könnin tilalle maatilan ohjeellinen suojaetäisyysympyrä. Keskusteltiin rakennettava asuinrakennuksen enimmäiskerrosalasta, jota lisätään. Käsittelyn alussa jaettu täydennetty vastine on liitteenä nro 5b/2009. Maankäyttötoimikunta päätti, että seuraavaksi sovitaan viranomaisneuvottelu, sen jälkeen kaavan esittely kylällä ja sitten seuraavaksi maankäyttötoimikunnan käsittely. Merk. Esko Vinkki poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa klo 9.58 ja varajäsen Marjaana Laitila-Säily saapui kokoukseen klo Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Viranomaisneuvottelu käytiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Viranomaisneuvottelun muistio ja neuvottelun perusteella edelleen työstetty osayleiskaavaehdotus-luonnos esitellään lautakunnalle kokouksessa (kaavan laatija Mikko Korhonen AIRIX Ympäristö Oy). Esityslistan liitteenä nro 7/2009 on OYK-ehdotus-luonnos.

13 Kaupunginhallitus Ehdotus: Maankäyttötoimikunta perehtyy kaavan laatijan esittelystä osayleiskaavaehdotukseen ja päättää jatkokäsittelystä kokouksessa esitettävän ehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavan laatija Mikko Korhonen esitteli viranomaisneuvottelussa esille tulleet kysymykset ja viranomaisten mielipiteet sekä neuvottelun perusteella tarkennetun osayleiskaavaluonnoksen. Esittelyn perusteella käytiin keskustelua mm. uimarantapaikan esittämisestä, suunnittelutarveratkaisumenettelystä tulevan osayleiskaavan alueella jne. Maankäyttötoimikunta päätti esittää Mieluskylän osayleiskaavaluonnosta kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi osayleiskaavaehdotukseksi ja sen ehdotuksena nähtäville asettamista. Lisäksi toimikunta päätti, että osayleiskaavaehdotus esitellään kylällä yleisötilaisuudessa nähtävillä pitoajan alkuaikana. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Mieluskylän osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ovat ohessa liitteenä nro 47/2009. Kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja mielipiteisiin on ohessa liitteenä nro 48/2009. Lausunnot ja mielipiteet sekä vastine niihin sekä museoviraston syksyllä 2008 suorittaman tarkennustutkimuksen raportti käsiteltiin maankäyttötoimikunnassa Kaavan laatimisesta pidetyn viranomaisneuvottelun muistio on ohessa liitteenä nro 49/2009. Viranomaisneuvottelun jälkeen täydennetty osayleiskaavaluonnos on ohessa liitteenä nro 50/2009. Osayleiskaavaluonnosta vastaava kaavaselostus on liitteenä nro 51/2009. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Mieluskylän osayleiskaavaluonnoksen Mieluskylän osayleiskaavaehdotukseksi sekä päättää asettaa sen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä päättää pyytää siitä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjanmaan museolta, Oulaisten kaupungilta, Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, koululautakunnalta sekä perusturvalautakunnalta.

14 Kaupunginhallitus Merk. Ritva Vatjus, Päivi Määttä ja Esko Vinkki poistuivat esteellisinä pykälän käsittelyn ajaksi klo Maanka (Valm. maankäyttöinsinööri) Mieluskylän osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävillä oloaikana saapui 7 viranomaislausuntoa ja 8 muistutusta. Annetut lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä nro 15/2009. Airix Ympäristö Oy on laatinut luonnoksen kaavan laatijan vastineeksi lausunnoista ja muistutuksista vastineluonnos on esityslistan liitteenä nro 16/2009. Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esittelee yksityiskohtaisesti vastineluonnoksen toimikunnalle kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee annetut lausunnot ja muistutukset sekä vastineen sekä päättää niiden perusteella tehdä ehdotuksen kaupunginhallitukselle Mieluskylän osayleiskaavasta. Käsiteltiin lausunnot ja muistutukset kaavasuunnittelijan laatiman vastineluonnoksen mukaan: Ympäristökeskuksen lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Tiehallinnon lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Museoviraston lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Oulaisten kaupungin lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Pohjanmaan Puhelin Oy:n lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto; Päätettiin vastineen mukaisesti. Veli Jaakolan muistutus; Päätettiin vastineen mukaisesti. Maire Joentakasen muistutus; Päätettiin vastineen mukaisesti. Tapio ja Ulla Lehtiniemen muistutus; Päätettiin vastineen mukaisesti. Kaarlo Pekkalan muistutus; Päätettiin vastineen mukaisesti niin, että alue muutetaan MA-1 merkinnälle, muutos ei vaadi kaavan udelleen nähtävillä pitoa. Mirja ja Seppo Pentinpuron muistutus; Päätettiin vastineen mukaan, ei uusia rakennuspaikkoja osayleiskaavaan. Rakennusluvitus on mahdollinen suunnittelutarveratkaisumenettelyllä. Ympäristökeskuksen määrittämälle tulva-alueelle ei esitetä rakennuspaikkaa. Ansa Räisäsen muistutus; Päätettiin vastineen mukaan.

15 Kaupunginhallitus Anne Vuoren muistutus; Päätettiin vastineen mukaan. Näillä täsmennyksillä maankäyttötoimikunta esittää Mieluskylän osayleiskaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Merk: Esko Vinkki poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn alussa. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 113/2009, maankäyttötoimikunnan käsittelemä vastine lausuntoihin ja muistutuksiin on liitteenä nro 114/2009. Maankäyttötoimikunnan käsittelyn mukaisesti täydennetty osayleiskaavaehdotus on liitteenä nro 115/2009 ja kaavaselostus on liitteenä nro 116/2009 Osayleiskaava hyväksytään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää nähtävillä olleen täydennetyn Mieluskylän osayleiskaavaehdotuksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Merk. Esko Vinkki ja Erkki Torkkola poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi klo

16 Kaupunginhallitus TEOLLISUUSHALLIN VUOKRASOPIMUS (Valm. elinkeinojohtaja) Kaupungin omistama halli osoitteessa Laitatie 4, ns. pienteollisuushalli, on ollut terveyskeskuksen remontin väliaikaisvarastona. Tilan haluaisi vuokrata yritys Ultranat Oy tuotannolliseen käyttöön. Ultranat Oy:n liiketoiminta koostuu tuhkan jalostamisesta ja siitä saatavien tuhkan hivenaineiden hyödyntämisestä. Hankesuunnitelma on oheismateriaalina. Haapavedelle sijoittumisen taustalla on hyvä tuhkan saatavuus ja alueen tarjoamat mahdollisuudet tutkimuksen ja rahoituksen osalta. Liitteenä nro 117/2009 on vuokrasopimus. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää solmia vuokrasopimuksen Ultranat Oy:n kanssa liitteenä nro 117/2009 olevan vuokrasopimuksen mukaisesti.

17 Kaupunginhallitus KIINTEISTÖN MYYNTI KARI RUUSKALLE (Valm. elinkeinojohtaja) Haapaveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään ( 27) ostanut Vattenfall Oy:ltä tukikohtakiinteistön liittymineen sekä yhteensä m 2 maa-alueet kauppahintaan Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Pulkkilantie 77. Kiinteistössä on vuokralaisena ollut Empower Oy ja Kylmäkärki Oy. Empower Oy on irtisanonut vuokrasopimuksen ja yrityksen viimeinen päivä kiinteistössä on Kylmäkärjen osalta tilanne jatkuu entisellään. Yrittäjä Kari Ruuska haluaisi ostaa kiinteistön yritystoimintaa varten. Liitteenä nro 118/2009 on kartta maa-alueista. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginjohtajan esitys annetaan kokouksessa. Kaupunginjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle. Kaupunginjohtaja ehdotus hyväksyttiin.

18 Kaupunginhallitus MÄÄRÄALAN VUOKRAAMINEN MÄKIRINTEEN KOULUN TONTISTA (Valm. vs. hallintojohtaja) Koululautakunta on kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön lasten päivähoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisän vuonna 2010 Haapaveden kaupungissa. Perusteena on, että Haapavedelle ollaan perustamassa yksityinen päiväkoti. Yksityisen päiväkodin toiminta alkanee Päiväkotia suunnitellaan noin paikkaiseksi. Päiväkodin rakentamisen hoitaa ja rahoittaa yrittäjä itse. Yksityinen päiväkoti vähentää kunnallisen päivähoidon tarvetta ja kustannuksia. Yksityisen päiväkodin perustaminen ei poista tarvetta lähivuosina rakentaa tai hankkia uusi päivähoitoyksikkö nykyisin käytössä olevien vanhojen ja väliaikaisiksi tiedostettujen kiinteistöjen tilalle. Yksityisen päiväkodin rakentaminen ja toiminnan aloittaminen mahdollistaa sen, että kaupungin ja mahdollisesti seurakunnan rahoittamaa uutta päiväkotiinvestointia voidaan siirtää terveyskeskus- ja muiden kaupungin talouden kannalta mittavien investointien kannalta parempaan aikaan. Lasten päivähoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisä myönnetään perheelle, joka palkkaa ulkopuolisen lastenhoitajan tai hankkii itse päivähoitopaikan suoraan palveluntuottajalta. Tuki maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. Päätöksenteon ja maksatuksen hoitaa Kansaneläkelaitos. Lasten päivähoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisästä on neuvoteltu kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kanssa. Talouslaskelmissa on arvioitu yksityisen hoidon kuntalisän mahdolliset vaikutukset kunnallisen päivähoidon menoihin vähennyksinä. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä voidaan toteuttaa vuoden 2010 talousarvion puitteissa sopeuttamalla omaa toimintaa kysynnän muutoksen mukaisesti. Sopeuttaminen ei edellytä irtisanomisia. Koululautakunta päätti lasten päivähoidon yksityisen tuen kuntalisäksi alle 3-vuotiailla 550, yli 3-vuotiailla 400 ja esioppilailla esiopetuksen yksikköhinnasta se osuus, jonka kaupunki saa esiopetuksesta oppilaasta sekä yksityisellä perhepäivähoitajalla 250. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Edellä esitetyn lasten päiväkotitoiminnan tarkoitukseen on valmisteltu Mäkirinteen koulun tontista vuokrattavan määräalan vuokrasopimus. Kyseinen yksityinen päiväkoti on yrittäjän tarkoitus rakentaa kyseiselle määräalalle ja harjoittaa siinä yksityistä päiväkotitoimintaa.

19 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vuokrata Nevalanmäen Perhekodit Oy:lle liitteenä nro 119/2009 olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisella vuokrasopimuksella 4731 m 2 :n määräalan lasten päiväkotikäyttöön. Päätettiin jättää asia pöydälle. Merk. Tiina Kemppinen-Orpana poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Kokouksessa pidettiin tauko klo

20 Kaupunginhallitus KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (Valm. vs. hallintojohtaja) Kaupunginvaltuuston pidetyn kokouksen valitusaika on päättynyt. Oulun hallinto-oikeuden kirjaamosta puhelimitse suoritetun tarkistuksen mukaan päätöksestä ei ole valitettu määräaikaan mennessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kaupunginhallitus päättää panna päätöksen täytäntöön.

21 Kaupunginhallitus KIRJELMÄT (Valm. vs. hallintojohtaja) 1. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä: Kokouskutsu kuntayhtymän valtuuston kokoukseen Saapunut Tilastokeskus: Väestön neljännesvuositilasto 2009, 3. neljännes. Saapunut Jokilaaksojen pelastuslaitos: Pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksen esityslista. Saapunut Kunnallinen työmarkkinalaitos: Uuden eläinlääkintähuoltolain vaikutus kunnaneläinlääkärien palkkaukseen lukien. Saapunut Kuntatyönantaja lehti 5/ Pohjan Piiri lehti 5/ Oulun hallinto-oikeus: Päätös nro. 09/0520/2, annettu Saapunut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Kokouspöytäkirja nro. 7/ seutuhallituksen kokouksesta. Saapunut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Kokouspöytäkirja nro. 6/ seutuhallituksen kokouksesta. Saapunut Jokilaaksojen pelastuslaitos: Kuntien maksuosuustaulukko vuodelle Saapunut Ympäristöpalvelut Helmi: Jätevesiasetukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Lausunto Vihanti-Haapavesi yhdysvesijohdon rakentamisesta Lumijärvenkankaan harjujensuojeluohjelman alueella. Saapunut Oulun lääninhallitus, sivistysosasto: Ohjeet vuosille tehtäviä oppilaitosten ja yleisten kirjastojen sekä liikuntapaikkojen perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2010 valtionapuhakemuksia varten. Saapunut Pohjois-Pohjanmaa erityishuoltopiirin kuntayhtymä: Kuntayhtymän hallituksen kokouspöytäkirja nro. 7/ Saapunut

22 Kaupunginhallitus Kuntaliitto: Palvelulaitosten työnantajanyhdistys kuntien osakeyhtiöiden ja säätiöiden työnantajajärjestö. Saapunut Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee em. kirjelmät tiedoksi.

23 Kaupunginhallitus MUUT ASIAT Erkki Torkkola teki aloitteen, että maantielle nro. 786 eli Oulaistentielle Mieluskylän kohdalle asennettaan 60 kilometrin nopeusrajoitus nykyisen 80 kilometrin nopeusrajoituksen tilalle. Viljo Saukko esitti, että valtuuston kokousten yhteyteen järjestettäisiin kyselytunti.

24 Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 234, 235, 236, 237, 239, 241, 242, 243, 244, 245 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 238, 240 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI sähköposti: faksi: Pykälät 238, 240 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 23/2009 460 KOKOUSAIKA 30.11.2009 klo 14.00-15.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 8/2009 KOKOUSAIKA Tiistai 3.11.2009 klo 09.00-09.55 Sivu KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden kaupungintalo,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 5/2009 98 KOKOUSAIKA 21.9.2009 klo 19.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Koululautakunta 2/2011 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 5.10.2011 klo 18.30-19.57 Ahjolan päiväkoti Pitkälä Heikki Heikkilä Raili Möttönen Mirva

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nimenhuudossa saapuvilla olleet jäsenet ilmenevät pöytäkirjan liitteestä nro 61a/2011.

Nimenhuudossa saapuvilla olleet jäsenet ilmenevät pöytäkirjan liitteestä nro 61a/2011. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 8/2011 130 KOKOUSAIKA 19.12.2011 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA Teknologiakylän auditorio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 10/2009 243 KOKOUSAIKA 11.5.2009 klo 14.00 14.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kanteleen Voima Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 31 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 15:00-16:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 11/2010 170 KOKOUSAIKA Torstai 18.11.2010 klo 09.05-10.00

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 11/2010 170 KOKOUSAIKA Torstai 18.11.2010 klo 09.05-10.00 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 11/2010 170 KOKOUSAIKA Torstai 18.11.2010 klo 09.05-10.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 7/2009 Kokousaika klo Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 7/2009 Kokousaika klo Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 7/2009 Kokousaika 14.12.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 6/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 6/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 6/2011 103 KOKOUSAIKA 17.10.2011 klo 19.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 75

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 75 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 75 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.12.2012 AIKA 10.12.2012 klo 15:00-16:20 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 7/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 7/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 7/2009 122 KOKOUSAIKA 14.12.2009 klo 19.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Teknologiakylän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2010 1. Jussi Leinonen, Helinä Niemelä, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 1/2010 1. Jussi Leinonen, Helinä Niemelä, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA 2.2.2010 klo 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nuorisovaltuusto 07.11.2017 Aika 07.11.2017 klo 15:00-15:47 Paikka Vapaa-aikatalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. JJLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. JJLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO JJLTK, 25.8.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 38 Jätelautakunnan talousarvio vuodelle 2016... 2 Pykälän liite: JJLTK Budjetti 2016... 3 39 Muut asiat... 5 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Koululautakunta 5/2009 45. Möttönen Mirva. Rankinen Heikki Ylikauma Juhani

Koululautakunta 5/2009 45. Möttönen Mirva. Rankinen Heikki Ylikauma Juhani HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Koululautakunta 5/2009 45 KOKOUSAIKA 12.11.2009 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA Haapaveden lukio, luokka 112 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Pitkälä Heikki Hautala

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Jokihelmen opisto Nro Sivu Johtokunta 3/2010 45 Kokousaika Tiistai 22.9.2010 klo 17.00-18.40. Kokouspaikka Jokihelmen opisto, Haapavesi

PÖYTÄKIRJA Jokihelmen opisto Nro Sivu Johtokunta 3/2010 45 Kokousaika Tiistai 22.9.2010 klo 17.00-18.40. Kokouspaikka Jokihelmen opisto, Haapavesi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Jokihelmen opisto Nro Sivu Johtokunta 3/2010 45 Kokousaika Tiistai 22.9.2010 klo 17.00-18.40. Kokouspaikka Jokihelmen opisto, Haapavesi Saapuvilla olleet Veikko Haarala puheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2010 45. Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 4/2010 45. Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/2010 45 KOKOUSAIKA 16.9.2010 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Raili Kyllönen,

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Sivu 1 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 25.10.2016 kello 18.00-19.20 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: Kangas Antti Jokitalo Mirkka X Silver Ari (kv 3.12.2014

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot