DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje"

Transkriptio

1 DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

2 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi...1 Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus...3 Varotoimet...5 Ilmoitus käyttäjille...7 Toshiban laatu on parasta...11 Luku 1 YLEISET VAROTOIMET Yleiset varotoimet...17 Asennus tai siirto...17 Digitaalisen monitoimijärjestelmän käyttö...21 Huolto ja tarkastus...27 Tarvikkeiden käsittely...27 Luku 2 YMPÄRISTÖTIETOA Ympäristötietoa...29 ENERGY STAR -ohjelma...29 Turkin RoHS-vaatimustenmukaisuus...29 SISÄLLYSLUETTELO

3 Aluksi Kiitos, kun valitsit digitaalisen TOSHIBA-monitoimijärjestelmän. TURVALLISUUSTIETOJEN käyttöohjeessa selostetaan digitaalisen TOSHIBA-monitoimijärjestelmän käyttöön liittyvät varotoimet. Lue tämä opas ennen laitteen käyttöä, jotta käyttö on turvallista. Mallit ovat aluekohtaisia. Mallin nimi: e-studio5540c/6540c/6550c e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se Jos oppaaseen on liitetty merkintä, jossa on mallin nimi, turvallisuustiedot koskevat tätä mallia. Ellei mallin nimeä ole merkitty, ne koskevat yllä mainittuja malleja. Esimerkki: e-studio5540c/6540c/6550c: tämä merkintä tarkoittaa, että oppaan tiedot koskevat e-studio5540c/ 6540C/6550C-malleja. Tavaramerkit Muut käyttöohjeessa mainitut tai ohjelmassa näytetyt yhtiö- ja tuotenimet saattavat olla kyseessä olevien yritysten tavaramerkkejä. Vastuuvapautuslauseke Seuraavassa tiedoksiannossa tuodaan julki e-studio5540c/6540c/6550c, e-studio2040c/2540c/ 3040C/3540C/4540C, e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se, e- STUDIO556/656/756/856 tai e-studio556se/656se/756se/856se:n, sekä siihen kuuluvien tarvikkeiden, lisälaitteiden ja mukana tulevien ohjelmistojen ("tuote") ostajalle tai käyttäjälle ("käyttäjä") TOSHIBA TEC CORPORATION:in (mukaan lukien sen työntekijät, edustajat ja alihankkijat) vastuurajoitukset. 1. Tässä tiedonannossa tarkoitettu vastuurajoitus on voimassa sen laajuisena kuin laki enimmillään sallii. Epäselvyyksien välttämiseksi tämä tiedoksianto ei poissulje tai rajoita TOSHIBA TEC CORPORATION:in vastuuta kuolemantapauksissa tai henkilövahingoissa, jotka ovat seurausta TOSHIBA TEC CORPORATION:in laiminlyönnistä tai TOSHIBA TEC CORPORATION:in antamista virhetiedoista. 2. Kaikki lakiin sisältyvät takuut, edellytykset ja muut ehdot rajataan ulkopuolelle siinä määrin mitä laki enimmillään sallii ja mitään epäsuoria takuita ei myönnetä tai sovelleta tuotteisiin liittyen. 3. TOSHIBA TEC CORPORATION ei vastaa menetyksestä, kustannuksesta, kuluista, vaatimuksesta tai mistään vahingosta, joka on aiheutunut mistään seuraavista asioista: (a) tuotteen käyttö tai käsittely tavalla, joka ei vastaa käyttöohjeita (mm. käyttöopas) ja/tai tuotteen vääränlainen tai huolimaton käsittely tai käyttö (b) tuotteen oikeanlaisen käytön tai toiminnan estävä syy, joka aiheutuu tai on luettava aiheutuneeksi teoista, laiminlyönneistä, tapahtumista tai onnettomuuksista, jotka eivät ole TOSHIBA TEC CORPORATION:in hallittavissa, mukaan lukien ilman rajoituksia luonnonilmiöt, sota, mellakka, levottomuus, ilkivaltainen tai tahallinen vahinko, tulipalo, tulva tai myrsky, luonnonkatastrofi, maanjäristykset, epänormaali jännite tai muu suuronnettomuus (c) lisäykset, muunnelmat, purku, kuljetus tai korjaukset, joita ei ole tehnyt TOSHIBA TEC CORPORATION:in valtuuttama huoltoteknikko tai (d) muiden kuin TOSHIBA TEC CORPORATION:in suosittelemien paperien, tarvikkeiden tai osien käyttö. Aluksi 1

4 4. Kappaleen 1 mukaisesti TOSHIBA TEC CORPORATION ei ole vastuussa asiakkaalle: (a) tuoton menetyksestä; myynnin tai liikevaihdon menetyksestä; maineen vahingoittumisesta tai menetyksestä; tuotannon menetyksestä; odotettujen säästöjen menetyksestä; goodwill-arvon tai liiketoimintamahdollisuuksien menettämisestä; asiakkaiden menettämisestä; ohjelmiston tai tietojen tai niiden käytön menettämisestä; mihinkään sopimukseen perustuvasta tai liittyvästä menetyksestä tai (b) mistään erityisestä, satunnaisesta, välillisestä tai epäsuorasta menetyksestä tai vahingosta, kustannuksista, kuluista, taloudellisesta tappiosta tai vaatimuksista johtuvasta korvauksesta mitä tahansa tai miten tahansa tuotteesta johtuen tai siihen tai sen käyttöön tai käsittelyyn liittyen, vaikka TOSHIBA TEC CORPORATION:ia on tiedotettu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta. TOSHIBA TEC CORPORATION ei ole vastuussa mistään menetyksestä, kustannuksista, kuluista, vaateista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kykenemättömyydestä käyttää (mm. vika, toimintahäiriö, linjan katkeaminen, virustartunta tai muut ongelmat) tuotetta sellaisten laitteiden, tavaroiden tai ohjelmistojen kanssa, joita TOSHIBA TEC CORPORATION ei ole suoraan tai epäsuoraan toimittanut. 2 Aluksi

5 Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus SINUN KATSOTAAN HYVÄKSYNEEN SEURAAVAT EHDOT JA EDELLYTYKSET (JOLLEI SOVELLETTAVAN OHJELMISTON MYYJÄ TOIMITA ERILLISTÄ LISENSSIÄ, MISSÄ TAPAUKSESSA SOVELLETAAN ERILLISTÄ LISENSSIÄ), KUN ASENNAT OHJELMISTON TAI MUUTEN KÄYTÄT SITÄ. JOS ET HALUA HYVÄKSYÄ NÄITÄ EHTOJA, ET SAA ASENTAA TAI KÄYTTÄÄ TÄTÄ OHJELMISTOA, JA SINUN TULEE VIIPYMÄTTÄ PALAUTTAA OHJELMISTO SEN HANKINTAPAIKKAAN. Lisenssin myöntäminen: Tämä on laillisesti sitova sopimus loppukäyttäjän ("sinä") ja TOSHIBA TEC Corporation ( TTEC ):n välillä. Tämä ohjelmisto, fontit (mukaan lukien niiden kirjasinkoot) ja vastaavat asiakirjat ("ohjelmisto") on lisensoitu käytettäväksi järjestelmän keskusyksikön kanssa, johon se oli asennettu ("järjestelmä") tässä sopimuksessa olevien ehtojen mukaisesti. Tämä ohjelmisto on TTEC:n omaisuutta. TTEC ei hyväksy vastuuta ohjelmiston asennuksesta ja/tai käytöstä eikä ohjelmiston käyttämisestä saaduista tuloksista. Voit käyttää yhtä ohjelmiston kopiota asennettuna yhteen järjestelmään etkä saa kopioida ohjelmistoa muuta tarkoitusta varten kuin mikä on välttämätöntä ohjelmiston käyttämiselle yhdessä järjestelmässä. Ohjelmistokopioihin sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. Et saa itse tai antaa kolmannen osapuolen muunnella, muokata, yhdistää, kääntää, purkaa, mallintaa symbolisella konekielellä tai takaisinmallintaa ohjelmistoa. Et saa käyttää ohjelmistoa muuten kuin tämän lisenssin mukaisesti. Omistusoikeutta ohjelmistossa olevaan immateriaaliomaisuuteen ei siirretä sinulle, ja täysi omistusoikeus säilyy TTEC:llä. Ohjelmiston lähdekoodia ei lisensoida sinulle. Et saa muuttaa, poistaa tms. ohjelmiston tekijänoikeuslauseketta (mukaan lukien sen kopio). Vastaat lain mukaisesti kaikista ohjelmiston tai sen asiakirjojen tekijänoikeusloukkauksista, luvattomasta siirrosta, jäljentämisestä tai käytöstä. Voimassaolo: Lisenssi on voimassa, kunnes TTEC päättää sen lopettamisesta tai kunnes sen voimassaolo päättyy siihen, ettet ole noudattanut sopimuksen ehtoja. Lisenssin päätyttyä sitoudut tuhoamaan kaikki ohjelmiston ja sen asiakirjojen kopiot. Voit päättää tämän lisenssin milloin tahansa tuhoamalla ohjelmiston ja sen asiakirjat sekä kaikki kopiot. Takuun vastuuvapautuslauseke: Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaisia ilmaistuja tai epäsuoria takuita mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, epäsuorat takuut myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, nimestä ja loukkaamattomuudesta. TTEC ei takaa ohjelmiston laatua ja toimintaa. Jos ohjelmisto todetaan vialliseksi, sinä (eikä TTEC) vastaat kaikista kuluista, jotka aiheutuvat tarvittavasta huollosta, kunnostuksesta tai korjauksesta. TTEC ei takaa, että ohjelmiston toiminnot vastaavat vaatimuksiasi tai että ohjelmiston käytössä ei tule keskeytyksiä tai virheitä. Vastuurajoitus: TTEC EI OLE SINULLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA MISTÄÄN VAHINGOISTA SOPIMUKSEN, OIKEUDENVASTAISUUDEN TAI MUUN SYYN PERUSTEELLA (paitsi TTEC:n laiminlyönnistä johtunut henkilövahinko tai kuolemantapaus), MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTOMASTA TUOTON MENETYKSESTÄ, TIEDON MENETYKSESTÄ, SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ TAI KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ AIHEUTUVISTA MUISTA SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, VAIKKA TTEC:TA TAI SEN TAVARANTOIMITTAJIA OLISI VAROITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, SAATI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN ESITTÄMISTÄ VAATIMUKSISTA. Yhdysvaltojen viranomaisten rajoittamat oikeudet: Ohjelmisto toimitetaan RAJOITETUIN OIKEUKSIN. Jos käyttö, monistaminen tai julkaiseminen tehdään Yhdysvaltojen viranomaisen toimesta, sovelletaan :ssa julkaistun Rights in Technical Data and Computer Software Clause -lausekkeen alaluokittelun (b) (3) (ii) tai (c) (i) (ii) rajoituksia tai DOD FAR - säännöksen (c) (2) -kohtaa, soveltuvilta osilta. Toimeksiantaja/valmistaja on TOSHIBA TEC Corporation, , Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, , Japani. Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus 3

6 Yleistä: Tämän lisenssin tai ohjelmiston alilisensointi, lainaaminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai siirtäminen on kielletty. Kaikki yritykset alilisensoida, lainata, vuokrata, luovuttaa tai siirtää jokin näistä oikeuksista, velvollisuuksista tai velvoitteista ovat mitättömiä. Myönnyt siihen, ettet aio ja ettet lähetä, välitä (suoraan tai epäsuoraan) ohjelmistoa, mukaan lukien ohjelmiston kopiot, tai mitään ohjelmistossa tai sen mediassa olevaa teknistä tietoa tai sen välitöntä tuotetta mihinkään sellaiseen maahan tai määränpäähän, jonka Yhdysvaltojen viranomaiset ovat kieltäneet. Tähän lisenssiin sovelletaan Japanin lainsäädäntöä tai valittaessa TTEC:n tavarantoimittajaa, joka on asianosainen kiistassa, joka on syntynyt tästä sopimuksesta tai siihen liittyen, kyseessä olevan TTEC:n tavarantoimittajan nimeämän maan lainsäädäntöä. Jos tämän sopimuksen jokin ehto tai osa todetaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut ehdot tai osat pysyvät voimassa ja pätevinä. HYVÄKSYT, ETTÄ OLET LUKENUT TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN JA ETTÄ YMMÄRRÄT SEN EHDOT. HYVÄKSYT SEN EHDOT JA EDELLYTYKSET ITSEÄSI SITOVIKSI. HYVÄKSYT LISÄKSI SEN, ETTÄ TÄMÄ LISENSSISOPIMUS SISÄLTÄÄ KOKONAISVALTAISEN JA AINOAN SOPIMUKSEN SINUN JA TTEC:N JA SEN TAVARANTOIMITTAJIEN VÄLILLÄ, JA ETTÄ SE KORVAA SUULLISEN TAI KIRJOITETUN EHDOTUKSEN TAI AIKAISEMMAN SOPIMUKSEN, TAI MUUN TIEDOKSIANNON, JOKA LIITTYY TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN ASIASISÄLTÖÖN. TOSHIBA TEC Corporation, , Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, , Japani. 4 Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus

7 Varotoimet Lue seuraavat varotoimet huolellisesti tuotteen turvallisuustoiminnon oikeaa käyttöä varten. Nimeä järjestelmänvalvojat, joilla on riittävästi kapasiteettia huolehtia laitehallinnasta, koska heille myönnetään huomattavia etuoikeuksia laitteen hallintaan ja käsittelyyn. Järjestelmänvalvojille Jos asennuspaikalla on fyysisiä turvallisuusongelmia (esim. laitteiston poisto tai epätarkoituksenmukainen purkaminen), noudata asianmukaisia turvatoimia (esim. paikalle tulevien ja sieltä lähtevien henkilöiden tarkastus). Kun liität laitteen ulkoiseen verkkoon (esim. internet), käytä sitä vain palomuurilla tms. suojatussa verkkoympäristössä ehkäistäksesi tietovuodon vääränlaisten asetusten vuoksi tai estääksesi valtuuttamattomien käyttäjien laittoman pääsyn. Ehkäistäksesi konfiguraatioasetusten laittoman muuttamisen tms., vaihda alkuperäinen järjestelmänvalvojan salasana vastaanotettuasi lähetyksen ennen kuin käytät tuotetta. Järjestelmänvalvojan salasana tulee vaihtaa määräajoin. Lue TopAccess Guide -opas ensin, jotta kykenet käyttämään verkkoa ja käyttäjänhallintatoimintoja oikein. Varmista, että ymmärrät organisaatiosi tieturvakäytännön ja menettelyt ja hallitse ja käytä laitetta tietoturvakäytännön mukaisesti luettuasi ensin käyttäjän oppaan. Selitä turvallisuusohjeet myös yleisille käyttäjille, joilla on valtuudet käyttää tätä järjestelmää, jotta tietosuojamääräyksiä noudatetaan. Anna yleisille käyttäjille asiaankuuluvat oikeudet laitteen käyttämiseen, ja valvo sen oikeaa käyttöä. Tarkista aina turvallisuuden takaamiseksi, että verkkotoiminto ja käyttäjänhallintatoiminto ovat käytössä. Jos havaitset minkäänlaisia poikkeavuuksia, ota välittömästi yhteys huoltoteknikkoon. Katso TopAccess Guide -oppaasta tarkastusmenetelmä. Jos tässä laitteistossa havaitaan jokin virhe tai valtuuttamaton käyttö, tarkista TopAccess-lokit syyn määrittämiseksi. Katso lisätietoja lokien tarkistamisesta TopAccess Guide -oppaasta. Yleisille käyttäjille Kun laitteiston käyttö on lopetettu, muista poistaa kaikki alkuperäiset asiakirjat, tulostetut paperit ja USBtallennuslaitteet. Vaihda salasanaa säännöllisesti. Varmista, ettet käytä mitään helposti arvattavissa olevaa numeroa, kuten syntymäpäivää tai työntekijän tunnusta, ja pidä se salassa. Älä jätä laitteistoa tehtävän aikana ilman valvontaa, sillä alkuperäiset asiakirjat voidaan nähdä tai tulostetut paperit voivat joutua vääriin käsiin. Tarkista lokisi säännöllisesti varmistaaksesi, ettei valtuuttamatonta käyttöä tapahdu henkilöllisyysvarkauden seurauksena. Jos lokeja on liian monta, voit löytää haluamasi lokin helposti TopAccess:in järjestystoimintoa käyttäen. Varotoimet 5

8 Tiedon salaustoiminto Kuvake käytössä. Kuvake käytössä. ilmaantuu kosketusnäytölle, kun laitteen AES:n käyttäjätietojen tietojen salaustoiminto on ilmaantuu kosketusnäytölle, kun laitteen Wipe Technology HDD -tiedon salaustoiminto on Tiedon salaustoiminnon aktiivisen tilan tarkistus Paina käyttöpaneelin [COUNTER]-näppäintä. Kuvake tai ilmaantuu kosketusnäytölle, jos tiedon salaustoiminto on käytössä. Ota yhteys huoltoteknikkoon tiedon salaustoiminnon käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 6 Varotoimet

9 Ilmoitus käyttäjille Kun mallin e-studio5540c/6540c/6550c, e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c, e-studio206l/256/ 306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se, e-studio556/656/756/856 tai e-studio556se/656se/ 756SE/856SE asennuspaikka on valittu, älä muuta sitä. Suojaa laite kuumuudelta, pölyltä, tärinältä ja suoralta auringonvalolta. Huolehdi myös riittävästä tuuletuksesta, sillä kopiokone tuottaa pienen määrän otsonia. Ainoastaan Yhdysvallat FCC-ILMOITUS e-studio5540c/6540c/6550c ja e-studio556/656/756/856 Laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan A digitaalisen laitteen raja-arvojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 ja 18 mukaisesti. Nämä raja-arvot on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään, jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeessa ilmoitetulla tavalla. Laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, missä tapauksessa käyttäjää kehotetaan poistamaan häiriöt omalla kustannuksellaan. e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c ja e-studio206l/256/306/356/456 Laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan A digitaalisen laitteen raja-arvojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään, jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeessa ilmoitetulla tavalla. Laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, missä tapauksessa käyttäjää kehotetaan poistamaan häiriöt omalla kustannuksellaan. VAARA Laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita TOSHIBA TEC tai sen valtuuttamat osapuolet eivät ole nimenomaisesti hyväksyneet, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Käyttäjän turvallisuus TOSHIBAN digitaalinen monitoimijärjestelmä ei aiheuta käyttäjälle vaarallista lasersäteilyä. Se on hyväksytty U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance -standardin mukaan luokan 1 lasertuotteeksi Radiation Control Health Act of asiakirjan ja sen muutosten mukaisesti. Suojakotelo ja ulkokannet eristävät täysin digitaalisen monijärjestelmän sisällä syntyvän lasersäteen. Lasersäde ei voi säteillä laitteesta käyttäjään missään vaiheessa. U.S Food and Drug Administrationin Bureau Radiological Health (BRH) -asiakirjassa 2. elokuuta 1976 täytäntöön panemia säännöksiä sovelletaan 1. elokuuta 1976 lukien valmistettuihin lasertuotteisiin. Yhdysvalloissa myytävien lasertuotteiden tulee olla näiden säännösten mukaisia. VAROITUS Muut kuin tässä määritellyt tarkistukset, säädöt tai muut toimenpiteet saattavat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle. Ilmoitus käyttäjille 7

10 Yhdysvallat ja Kanada Tietoja määräyksistä Toshiba on omistautunut ympäristön suojelemiselle sponsoroimalla Rechargeable Battery Recycling Corporation - yhtiön Call2Recycle-ohjelmaa. Lisätietoja ja hävityspaikkojen sijainnit löydät sivustolta tai soittamalla numeroon Tiedonanto koskien CR-nappiparistoja, jota sovelletaan vain Kaliforniassa, Yhdysvalloissa: perkloraattiaine - saattaa vaatia erityiskäsittelyä. Katso sivusto Hg Tuotteen tehokkaat LCD-taustavalot sisältävät enintään 5 mg elohopeaa, jonka hävittäminen voi olla säännösten alaista ympäristöllisistä syistä johtuen. Pyydä hävittämistä tai kierrätystä koskevia lisätietoja paikalliselta viranomaiselta tai Electronic Industries Alliance -järjestöltä (ww.eiae.org). e-studio5540c/6540c/6550c Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 13,3 mw ja aallonpituus 788 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 30 mw ja aallonpituus 790 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio206l/256/306/356/456 Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 10 mw ja aallonpituus 785 nm tai 793 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio556/656/756/856 Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 15 mw ja aallonpituus 788 nm tai 793 nm jatkuvalla impulssilla. VAROITUS Muut kuin tässä määritellyt tarkistukset, säädöt tai muut toimenpiteet saattavat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle. Ainoastaan Kanada Tämä luokan A digitaalilaite on kanadalaisen standardin ICES-003 mukainen. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 8 Ilmoitus käyttäjille

11 Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada e-studio5540c/6540c/6550c Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 13,3 mw ja aallonpituus 788 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 30 mw ja aallonpituus 790 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 10 mw ja aallonpituus 785 nm tai 793 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 15 mw ja aallonpituus 788 nm tai 793 nm jatkuvalla impulssilla. Varoitus: Muut kuin tässä määritellyt tarkistukset, säädöt tai muut toimenpiteet saattavat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle. Ilmoitus käyttäjille 9

12 Ainoastaan EU Työympäristö Elektromagneettisen yhteensopivuuden kannalta tuotteen käyttäminen on rajoitettua seuraavissa ympäristöissä: Lääkinnälliset ympäristöt: tämä tuote ei ole saanut lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY mukaista hyväksyntää. Kotitaloudet (esim. olohuone, jonka läheisyydessä on TV/radio), koska kyseessä on niin kutsuttu A-luokan EMCtuote. Kotitalouksissa tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin! Jos laitetta käytetään kielletyissä työympäristöissä, siitä aiheutuvat seuraukset eivät kuuluu TOSHIBA TEC:in vastuualueeseen. Jos laitetta käytetään kielletyissä työympäristöissä, se saattaa aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä muihin lähellä oleviin laitteisiin tai koneisiin. Seurauksena saattaa olla tämän tai muiden sähkömagneettisille häiriöille altistuvien laitteiden / koneiden toimintahäiriö ja tiedon menetys / virhe. Lisäksi turvallisuussyistä laitteen käyttö räjähdysvaarallisessa ympäristössä on kielletty. CE-mukaisuus Tuote on merkitty CE-merkinnällä soveltuvien eurooppalaisten direktiivien (erityisesti pienjännitedirektiivi 2006/95/ EY ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2004/108/EY) mukaisesti tälle laitteelle ja siihen kuuluville sähkölaitteille ja radio- ja telepäätelaitteista annetun direktiivin 1999/5/ETY mukaisesti telelaitteille. CE-merkinnästä vastuussa on TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH (Carl-Schurz-Str. 7, Neuss, Saksa, puhelin +49-(0) ). Halutessasi kopion EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ota yhteys jälleenmyyjään tai TOSHIBA TEC:iin. Vaara: Tämä on luokan A tuote. Kotitalouksissa tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaille: Tämä tuote on merkitty EU:n direktiivin 2002/96/EY vaatimusten mukaisesti. (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi - WEEE) Symbolin käyttö osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman yhteiskuntajätteen mukana, vaan se täytyy kerätä erikseen. Käytöstä poistetun laitteen asianmukainen hävitys auttaa välttämään haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita virheellisestä jätteidenkäsittelystä saattaa seurata. Yksityiskohtaista tietoa tämän tuotteen palautuksesta ja kierrätyksestä saat jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen. Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaille: Paristojen ja/tai akkujen hävitys (perustuu direktiiviin 2006/66/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista) Käytöstä poistettujen paristojen ja/tai akkujen asianmukainen hävitys auttaa välttämään haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita virheellisestä jätteidenkäsittelystä saattaa seurata. Yksityiskohtaista tietoa paristojen ja/tai akkujen palautuksesta ja kierrätyksestä saat jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen. 10 Ilmoitus käyttäjille

13 Toshiban laatu on parasta Käytä ainoastaan alkuperäisiä Toshiba-tarvikkeita ja -osia saavuttaaksesi parhaat lopputulokset. e-studio5540c/6540c/6550c Toshiban laatu on parasta 11

14 e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c 12 Toshiban laatu on parasta

15 e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se Toshiban laatu on parasta 13

16 e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se 14 Toshiban laatu on parasta

17 Tarvikkeet / Osat Luotettavuus Alkuperäiset Toshiba-tarvikkeet ovat läpäisseet erittäin tiukat tarkastukset, jotta jokainen hankkimasi tarvike on paras mahdollinen. Korkea tuotantokyky Alkuperäiset Toshiba-tarvikkeet on valmistettu vastaamaan maailmanlaajuisen kilpailun vaatimuksiin ja tekemään nopeasti luotettavia kopioita. Kestävä kuvan laatu Alkuperäiset Toshiba-tarvikkeet on suunniteltu tarjoamaan jatkuvaa ja tasalaatuista kuvan tulostusta. Kopiokoneystävälliset tarvikkeet Alkuperäiset Toshiba-tarvikkeet on suunniteltu pitämään kopiokone ja kaikki sen osat ongelmattomassa työskentelykunnossa. Laitteen kuluminen on vähäistä, sillä Toshiba tuntee tarkalleen ne kopiokoneen ominaisuudet, jotka varmistavat parhaan mahdollisen huolenpidon. Täydellisesti sopivat tarvikkeet Alusta saakka Toshiban tarvikkeet ja laitteet on tehty toisiaan varten. Aina kun Toshiba suunnittelee uuden laitteen, se suunnittelee myös uuden väriaineen, joka sopii täydellisesti juuri tälle laitteelle. Alkuperäisten Toshiba-tarvikkeiden käyttö Toshiban kopiokoneissa takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Väriaine Optimaalinen kuvan laatu Toshiban väriaine on valmistettu käyttämällä erittäin laadukkaita aineita tarkkaan hallituissa olosuhteissa varmistamaan, että Toshiba-kopiokoneesi tuottavat jatkuvasti teräviä ja korkealaatuisia kuvia. Edullinen Alkuperäinen Toshiban väriaine on arvonsa mukainen. Vain sopiva määrä väriainetta käytetään kopiointiprosessin aikana, mikä mahdollistaa laitteen käytön, kunnes kaikki väriaine on käytetty. Tällä tavalla saat enemmän jokaisesta värikasetista. Ympäristön sopusointu Alkuperäisen Toshiban väriaineet on valmistettu ympäristöä silmällä pitäen. Suojelemme planeettaamme tulevien sukupolvien hyväksi ja käytämme kohokuvioituja tai muovisia etikettejä, joiden ansiosta värikasetit ovat täysin kierrätettäviä. Lisäksi pöly- ja otsonitasoja on vähennetty työympäristön parantamiseksi. Käyttäjäystävällinen Ennen kuin hyväksymme väriaineemme myytäväksi, testaamme ne varmistuaksemme siitä, että ne täyttävät tiukimmatkin terveysstandardit. Väriaineen käsittely on täysin huoletonta. Yleistä Huolto- ja tukiedut Toshiban valtuutetut huoltoteknikot pitävät kopiokoneesi optimaalisessa toimintakunnossa. Tasaisen kuvan laadun varmistamiseksi korjauta kopiokoneesi ja teetä määräaikaishuollot valtuutetulla Toshibahuoltoedustajalla. Toshiban laatu on parasta 15

18 Käyttöohjeen käyttö Käyttöohjeen symbolit Tässä oppaassa tärkeät kohdat on merkitty alla näytetyillä symboleilla. Lue nämä kohdat ennen laitteen käyttöä. VAROITUS HUOMAUTUS Huom. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa aiheuttaa kuoleman, vakavan loukkaantumisen, laitteen tai sitä ympäröivän tilan vakavan vahingoittumisen tai tulipalon. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa aiheuttaa lievän tai keskivakavan loukkaantumisen, laitteen tai sitä ympäröivän tilan osittaisen vahingoittumisen tai tietojen menetyksen. Tietoja, joihin tulee kiinnittää huomiota laitteen käytön aikana. Yllä mainittujen lisäksi käyttöoppaassa annetaan tietoja, joista saattaa olla hyötyä laitteen käytössä. Ne on merkitty seuraavasti: Vihje Käteviä tietoja, joista on hyötyä laitteen käytössä. Sivut, joilla käsitellään sen hetkiseen toimenpiteeseen liittyviä aiheita. Tutustu sivuihin tarpeen mukaan. 16 Toshiban laatu on parasta

19 1.YLEISET VAROTOIMET Yleiset varotoimet Asennus tai siirto VAROITUS e-studio5540c/6540c/6550c Yhdysvallat ja Kanada Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää 115 V, 20 A (tai 15 A + 20 A), 50/60 Hz sähkötehoa. Liitä sähköjohdot kahteen erilliseen pistorasiaan, jotta virrantulo on tasaista. Jos liität kaksi sähköjohtoa yhteen pistorasiaan, käytä vähintään 20 A:n erillistä pistorasiaa. EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 13 A, 50/60 Hz sähkötehoa. Muut maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää VAC, 10 A, 50/60 Hz sähkötehoa. e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c Yhdysvallat ja Kanada Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää 115 V, 15 A, 50/60 Hz sähkötehoa. EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää VAC, 10 A, 50/60 Hz sähkötehoa. Muut maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää VAC, 10 A, 50/60 Hz sähkötehoa. e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se Yhdysvallat ja Kanada Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää 115 V, 12 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 8 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Muut maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 8 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Saudi Arabiassa 100 V versio käyttää 127 V AC, 12 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se Yhdysvallat ja Kanada Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää 115 V, 20 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 9 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Muut maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 9 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Saudi-Arabiassa 100 V versio käyttää 127 V AC, 20 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Yleiset varotoimet 17

20 1.YLEISET VAROTOIMET Älä käytä sähköverkkoa, jonka jännite poikkeaa edellä määritellystä. Vältä monen liitännän tekemistä samaan pistorasiaan. Seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku. Jos harkitset pistorasioiden lisäämistä, ota yhteys sähköasentajaan. Liitä tämä digitaalinen monitoimijärjestelmä aina maadoitettuun pistorasiaan, jotta vältyt tulipalon tai sähköiskun vaaralta oikosulun sattuessa. Pyydä lisätietoja huoltoteknikolta. Käytä 3-johtimista, maadoitettua seinäpistorasiaa. Turvallisuussyistä digitaalinen monitoimijärjestelmä tulee maadoittaa alueilla, joilla käytetään 2-nastaista pistoketta (lukuun ottamatta Yhdysvaltoja ja Kanadaa). Älä koskaan maadoita sitä kaasuputkeen, vesiputkeen tai muuhun esineeseen, joka ei sovellu maadoitukseen. Työnnä pistoke pistorasiaan pohjaan asti. Jos et liitä sitä asianmukaisesti, se voi kuumentua. Seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku. Älä vahingoita, katkaise tai yritä korjata sähköjohtoa. Sähköjohtoa ei tule käsitellä seuraavilla tavoilla: - kiertää - taivuttaa - vetää - asettaa mitään sen päälle - kuumentaa - sijoittaa lähelle lämpöpattereita tai muita lämmönlähteitä. Seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku. Jos sähköjohto on vahingoittunut, ota yhteys huoltoteknikkoon. Älä asenna laitetta itse tai yritä siirtää sitä asennuksen jälkeen. Seurauksena saattaa olla loukkaantuminen tai laitteen vahingoittuminen. Ota yhteys huoltoteknikkoon laitteen asennusta tai siirtoa varten. Pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti käsillä. Irrota pistoke pistorasiasta useammin kuin kerran vuodessa kärkien puhdistusta varten. Niihin kerääntyvä pöly ja lika voivat aiheuttaa tulipalon sähkövuodon yhteydessä vapautuvan lämmön seurauksena. 18 Yleiset varotoimet

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Aluksi...1 Loppukäyttäjän

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Turvallisuustiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Turvallisuustiedot DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustiedot Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. 2008, 2009 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Aluksi...1 Loppukäyttäjän

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

TAQ-70212K BLUE/PINK

TAQ-70212K BLUE/PINK TAQ-70212K BLUE/PINK Sinun tulee muodostaa Wifi-yhteys ja luoda Google play -tili (ladataksesi sovelluksia ja pelejä) ennen Kidoz-ohjelmiston käynnistämistä. Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Painosta koskeva tiedote. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet

Painosta koskeva tiedote. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Painosta koskeva tiedote Tavaramerkit Turvaohjeita Varoitukset Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Energy Star Laserilmoitus 1 Painosta koskeva tiedote 2 Huhtikuu 2001 Seuraava kappale ei ole voimassa

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

TAD FINNISH / SUOMI

TAD FINNISH / SUOMI TAD-10082 FINNISH / SUOMI Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas

Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas 2012 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida, lähettää, muuntaa, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai kääntää

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ110 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Huomautus Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Stanley TLM99 1

Sisällysluettelo. Stanley TLM99 1 Sisällysluettelo FI käyttö asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot 1 2 3 4 5 6 Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot FI - 1 Easywalker june jalkatuki Onnittelut easywalker june jalkatuen hankinnasta. Easywalker june jalkatuen suunnittelussa

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ Käyttöohje FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 12.40 Pakkauksen sisältö 2 3 1. RollerMouse Free3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 1 /1 FI_Free3_Wired_User_Guide.indd

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

PlayStation Camera. Käyttöohje CUH-ZEY

PlayStation Camera. Käyttöohje CUH-ZEY PlayStation Camera Käyttöohje CUH-ZEY2 7028418 FI Ennen käyttöä ˎˎLue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. ˎˎPäivitä käyttöjärjestelmä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot