DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje"

Transkriptio

1 DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

2 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi...1 Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus...3 Varotoimet...5 Ilmoitus käyttäjille...7 Toshiban laatu on parasta...11 Luku 1 YLEISET VAROTOIMET Yleiset varotoimet...17 Asennus tai siirto...17 Digitaalisen monitoimijärjestelmän käyttö...21 Huolto ja tarkastus...27 Tarvikkeiden käsittely...27 Luku 2 YMPÄRISTÖTIETOA Ympäristötietoa...29 ENERGY STAR -ohjelma...29 Turkin RoHS-vaatimustenmukaisuus...29 SISÄLLYSLUETTELO

3 Aluksi Kiitos, kun valitsit digitaalisen TOSHIBA-monitoimijärjestelmän. TURVALLISUUSTIETOJEN käyttöohjeessa selostetaan digitaalisen TOSHIBA-monitoimijärjestelmän käyttöön liittyvät varotoimet. Lue tämä opas ennen laitteen käyttöä, jotta käyttö on turvallista. Mallit ovat aluekohtaisia. Mallin nimi: e-studio5540c/6540c/6550c e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se Jos oppaaseen on liitetty merkintä, jossa on mallin nimi, turvallisuustiedot koskevat tätä mallia. Ellei mallin nimeä ole merkitty, ne koskevat yllä mainittuja malleja. Esimerkki: e-studio5540c/6540c/6550c: tämä merkintä tarkoittaa, että oppaan tiedot koskevat e-studio5540c/ 6540C/6550C-malleja. Tavaramerkit Muut käyttöohjeessa mainitut tai ohjelmassa näytetyt yhtiö- ja tuotenimet saattavat olla kyseessä olevien yritysten tavaramerkkejä. Vastuuvapautuslauseke Seuraavassa tiedoksiannossa tuodaan julki e-studio5540c/6540c/6550c, e-studio2040c/2540c/ 3040C/3540C/4540C, e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se, e- STUDIO556/656/756/856 tai e-studio556se/656se/756se/856se:n, sekä siihen kuuluvien tarvikkeiden, lisälaitteiden ja mukana tulevien ohjelmistojen ("tuote") ostajalle tai käyttäjälle ("käyttäjä") TOSHIBA TEC CORPORATION:in (mukaan lukien sen työntekijät, edustajat ja alihankkijat) vastuurajoitukset. 1. Tässä tiedonannossa tarkoitettu vastuurajoitus on voimassa sen laajuisena kuin laki enimmillään sallii. Epäselvyyksien välttämiseksi tämä tiedoksianto ei poissulje tai rajoita TOSHIBA TEC CORPORATION:in vastuuta kuolemantapauksissa tai henkilövahingoissa, jotka ovat seurausta TOSHIBA TEC CORPORATION:in laiminlyönnistä tai TOSHIBA TEC CORPORATION:in antamista virhetiedoista. 2. Kaikki lakiin sisältyvät takuut, edellytykset ja muut ehdot rajataan ulkopuolelle siinä määrin mitä laki enimmillään sallii ja mitään epäsuoria takuita ei myönnetä tai sovelleta tuotteisiin liittyen. 3. TOSHIBA TEC CORPORATION ei vastaa menetyksestä, kustannuksesta, kuluista, vaatimuksesta tai mistään vahingosta, joka on aiheutunut mistään seuraavista asioista: (a) tuotteen käyttö tai käsittely tavalla, joka ei vastaa käyttöohjeita (mm. käyttöopas) ja/tai tuotteen vääränlainen tai huolimaton käsittely tai käyttö (b) tuotteen oikeanlaisen käytön tai toiminnan estävä syy, joka aiheutuu tai on luettava aiheutuneeksi teoista, laiminlyönneistä, tapahtumista tai onnettomuuksista, jotka eivät ole TOSHIBA TEC CORPORATION:in hallittavissa, mukaan lukien ilman rajoituksia luonnonilmiöt, sota, mellakka, levottomuus, ilkivaltainen tai tahallinen vahinko, tulipalo, tulva tai myrsky, luonnonkatastrofi, maanjäristykset, epänormaali jännite tai muu suuronnettomuus (c) lisäykset, muunnelmat, purku, kuljetus tai korjaukset, joita ei ole tehnyt TOSHIBA TEC CORPORATION:in valtuuttama huoltoteknikko tai (d) muiden kuin TOSHIBA TEC CORPORATION:in suosittelemien paperien, tarvikkeiden tai osien käyttö. Aluksi 1

4 4. Kappaleen 1 mukaisesti TOSHIBA TEC CORPORATION ei ole vastuussa asiakkaalle: (a) tuoton menetyksestä; myynnin tai liikevaihdon menetyksestä; maineen vahingoittumisesta tai menetyksestä; tuotannon menetyksestä; odotettujen säästöjen menetyksestä; goodwill-arvon tai liiketoimintamahdollisuuksien menettämisestä; asiakkaiden menettämisestä; ohjelmiston tai tietojen tai niiden käytön menettämisestä; mihinkään sopimukseen perustuvasta tai liittyvästä menetyksestä tai (b) mistään erityisestä, satunnaisesta, välillisestä tai epäsuorasta menetyksestä tai vahingosta, kustannuksista, kuluista, taloudellisesta tappiosta tai vaatimuksista johtuvasta korvauksesta mitä tahansa tai miten tahansa tuotteesta johtuen tai siihen tai sen käyttöön tai käsittelyyn liittyen, vaikka TOSHIBA TEC CORPORATION:ia on tiedotettu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta. TOSHIBA TEC CORPORATION ei ole vastuussa mistään menetyksestä, kustannuksista, kuluista, vaateista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kykenemättömyydestä käyttää (mm. vika, toimintahäiriö, linjan katkeaminen, virustartunta tai muut ongelmat) tuotetta sellaisten laitteiden, tavaroiden tai ohjelmistojen kanssa, joita TOSHIBA TEC CORPORATION ei ole suoraan tai epäsuoraan toimittanut. 2 Aluksi

5 Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus SINUN KATSOTAAN HYVÄKSYNEEN SEURAAVAT EHDOT JA EDELLYTYKSET (JOLLEI SOVELLETTAVAN OHJELMISTON MYYJÄ TOIMITA ERILLISTÄ LISENSSIÄ, MISSÄ TAPAUKSESSA SOVELLETAAN ERILLISTÄ LISENSSIÄ), KUN ASENNAT OHJELMISTON TAI MUUTEN KÄYTÄT SITÄ. JOS ET HALUA HYVÄKSYÄ NÄITÄ EHTOJA, ET SAA ASENTAA TAI KÄYTTÄÄ TÄTÄ OHJELMISTOA, JA SINUN TULEE VIIPYMÄTTÄ PALAUTTAA OHJELMISTO SEN HANKINTAPAIKKAAN. Lisenssin myöntäminen: Tämä on laillisesti sitova sopimus loppukäyttäjän ("sinä") ja TOSHIBA TEC Corporation ( TTEC ):n välillä. Tämä ohjelmisto, fontit (mukaan lukien niiden kirjasinkoot) ja vastaavat asiakirjat ("ohjelmisto") on lisensoitu käytettäväksi järjestelmän keskusyksikön kanssa, johon se oli asennettu ("järjestelmä") tässä sopimuksessa olevien ehtojen mukaisesti. Tämä ohjelmisto on TTEC:n omaisuutta. TTEC ei hyväksy vastuuta ohjelmiston asennuksesta ja/tai käytöstä eikä ohjelmiston käyttämisestä saaduista tuloksista. Voit käyttää yhtä ohjelmiston kopiota asennettuna yhteen järjestelmään etkä saa kopioida ohjelmistoa muuta tarkoitusta varten kuin mikä on välttämätöntä ohjelmiston käyttämiselle yhdessä järjestelmässä. Ohjelmistokopioihin sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. Et saa itse tai antaa kolmannen osapuolen muunnella, muokata, yhdistää, kääntää, purkaa, mallintaa symbolisella konekielellä tai takaisinmallintaa ohjelmistoa. Et saa käyttää ohjelmistoa muuten kuin tämän lisenssin mukaisesti. Omistusoikeutta ohjelmistossa olevaan immateriaaliomaisuuteen ei siirretä sinulle, ja täysi omistusoikeus säilyy TTEC:llä. Ohjelmiston lähdekoodia ei lisensoida sinulle. Et saa muuttaa, poistaa tms. ohjelmiston tekijänoikeuslauseketta (mukaan lukien sen kopio). Vastaat lain mukaisesti kaikista ohjelmiston tai sen asiakirjojen tekijänoikeusloukkauksista, luvattomasta siirrosta, jäljentämisestä tai käytöstä. Voimassaolo: Lisenssi on voimassa, kunnes TTEC päättää sen lopettamisesta tai kunnes sen voimassaolo päättyy siihen, ettet ole noudattanut sopimuksen ehtoja. Lisenssin päätyttyä sitoudut tuhoamaan kaikki ohjelmiston ja sen asiakirjojen kopiot. Voit päättää tämän lisenssin milloin tahansa tuhoamalla ohjelmiston ja sen asiakirjat sekä kaikki kopiot. Takuun vastuuvapautuslauseke: Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaisia ilmaistuja tai epäsuoria takuita mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, epäsuorat takuut myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, nimestä ja loukkaamattomuudesta. TTEC ei takaa ohjelmiston laatua ja toimintaa. Jos ohjelmisto todetaan vialliseksi, sinä (eikä TTEC) vastaat kaikista kuluista, jotka aiheutuvat tarvittavasta huollosta, kunnostuksesta tai korjauksesta. TTEC ei takaa, että ohjelmiston toiminnot vastaavat vaatimuksiasi tai että ohjelmiston käytössä ei tule keskeytyksiä tai virheitä. Vastuurajoitus: TTEC EI OLE SINULLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA MISTÄÄN VAHINGOISTA SOPIMUKSEN, OIKEUDENVASTAISUUDEN TAI MUUN SYYN PERUSTEELLA (paitsi TTEC:n laiminlyönnistä johtunut henkilövahinko tai kuolemantapaus), MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTOMASTA TUOTON MENETYKSESTÄ, TIEDON MENETYKSESTÄ, SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ TAI KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ AIHEUTUVISTA MUISTA SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, VAIKKA TTEC:TA TAI SEN TAVARANTOIMITTAJIA OLISI VAROITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, SAATI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN ESITTÄMISTÄ VAATIMUKSISTA. Yhdysvaltojen viranomaisten rajoittamat oikeudet: Ohjelmisto toimitetaan RAJOITETUIN OIKEUKSIN. Jos käyttö, monistaminen tai julkaiseminen tehdään Yhdysvaltojen viranomaisen toimesta, sovelletaan :ssa julkaistun Rights in Technical Data and Computer Software Clause -lausekkeen alaluokittelun (b) (3) (ii) tai (c) (i) (ii) rajoituksia tai DOD FAR - säännöksen (c) (2) -kohtaa, soveltuvilta osilta. Toimeksiantaja/valmistaja on TOSHIBA TEC Corporation, , Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, , Japani. Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus 3

6 Yleistä: Tämän lisenssin tai ohjelmiston alilisensointi, lainaaminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai siirtäminen on kielletty. Kaikki yritykset alilisensoida, lainata, vuokrata, luovuttaa tai siirtää jokin näistä oikeuksista, velvollisuuksista tai velvoitteista ovat mitättömiä. Myönnyt siihen, ettet aio ja ettet lähetä, välitä (suoraan tai epäsuoraan) ohjelmistoa, mukaan lukien ohjelmiston kopiot, tai mitään ohjelmistossa tai sen mediassa olevaa teknistä tietoa tai sen välitöntä tuotetta mihinkään sellaiseen maahan tai määränpäähän, jonka Yhdysvaltojen viranomaiset ovat kieltäneet. Tähän lisenssiin sovelletaan Japanin lainsäädäntöä tai valittaessa TTEC:n tavarantoimittajaa, joka on asianosainen kiistassa, joka on syntynyt tästä sopimuksesta tai siihen liittyen, kyseessä olevan TTEC:n tavarantoimittajan nimeämän maan lainsäädäntöä. Jos tämän sopimuksen jokin ehto tai osa todetaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut ehdot tai osat pysyvät voimassa ja pätevinä. HYVÄKSYT, ETTÄ OLET LUKENUT TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN JA ETTÄ YMMÄRRÄT SEN EHDOT. HYVÄKSYT SEN EHDOT JA EDELLYTYKSET ITSEÄSI SITOVIKSI. HYVÄKSYT LISÄKSI SEN, ETTÄ TÄMÄ LISENSSISOPIMUS SISÄLTÄÄ KOKONAISVALTAISEN JA AINOAN SOPIMUKSEN SINUN JA TTEC:N JA SEN TAVARANTOIMITTAJIEN VÄLILLÄ, JA ETTÄ SE KORVAA SUULLISEN TAI KIRJOITETUN EHDOTUKSEN TAI AIKAISEMMAN SOPIMUKSEN, TAI MUUN TIEDOKSIANNON, JOKA LIITTYY TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN ASIASISÄLTÖÖN. TOSHIBA TEC Corporation, , Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, , Japani. 4 Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus

7 Varotoimet Lue seuraavat varotoimet huolellisesti tuotteen turvallisuustoiminnon oikeaa käyttöä varten. Nimeä järjestelmänvalvojat, joilla on riittävästi kapasiteettia huolehtia laitehallinnasta, koska heille myönnetään huomattavia etuoikeuksia laitteen hallintaan ja käsittelyyn. Järjestelmänvalvojille Jos asennuspaikalla on fyysisiä turvallisuusongelmia (esim. laitteiston poisto tai epätarkoituksenmukainen purkaminen), noudata asianmukaisia turvatoimia (esim. paikalle tulevien ja sieltä lähtevien henkilöiden tarkastus). Kun liität laitteen ulkoiseen verkkoon (esim. internet), käytä sitä vain palomuurilla tms. suojatussa verkkoympäristössä ehkäistäksesi tietovuodon vääränlaisten asetusten vuoksi tai estääksesi valtuuttamattomien käyttäjien laittoman pääsyn. Ehkäistäksesi konfiguraatioasetusten laittoman muuttamisen tms., vaihda alkuperäinen järjestelmänvalvojan salasana vastaanotettuasi lähetyksen ennen kuin käytät tuotetta. Järjestelmänvalvojan salasana tulee vaihtaa määräajoin. Lue TopAccess Guide -opas ensin, jotta kykenet käyttämään verkkoa ja käyttäjänhallintatoimintoja oikein. Varmista, että ymmärrät organisaatiosi tieturvakäytännön ja menettelyt ja hallitse ja käytä laitetta tietoturvakäytännön mukaisesti luettuasi ensin käyttäjän oppaan. Selitä turvallisuusohjeet myös yleisille käyttäjille, joilla on valtuudet käyttää tätä järjestelmää, jotta tietosuojamääräyksiä noudatetaan. Anna yleisille käyttäjille asiaankuuluvat oikeudet laitteen käyttämiseen, ja valvo sen oikeaa käyttöä. Tarkista aina turvallisuuden takaamiseksi, että verkkotoiminto ja käyttäjänhallintatoiminto ovat käytössä. Jos havaitset minkäänlaisia poikkeavuuksia, ota välittömästi yhteys huoltoteknikkoon. Katso TopAccess Guide -oppaasta tarkastusmenetelmä. Jos tässä laitteistossa havaitaan jokin virhe tai valtuuttamaton käyttö, tarkista TopAccess-lokit syyn määrittämiseksi. Katso lisätietoja lokien tarkistamisesta TopAccess Guide -oppaasta. Yleisille käyttäjille Kun laitteiston käyttö on lopetettu, muista poistaa kaikki alkuperäiset asiakirjat, tulostetut paperit ja USBtallennuslaitteet. Vaihda salasanaa säännöllisesti. Varmista, ettet käytä mitään helposti arvattavissa olevaa numeroa, kuten syntymäpäivää tai työntekijän tunnusta, ja pidä se salassa. Älä jätä laitteistoa tehtävän aikana ilman valvontaa, sillä alkuperäiset asiakirjat voidaan nähdä tai tulostetut paperit voivat joutua vääriin käsiin. Tarkista lokisi säännöllisesti varmistaaksesi, ettei valtuuttamatonta käyttöä tapahdu henkilöllisyysvarkauden seurauksena. Jos lokeja on liian monta, voit löytää haluamasi lokin helposti TopAccess:in järjestystoimintoa käyttäen. Varotoimet 5

8 Tiedon salaustoiminto Kuvake käytössä. Kuvake käytössä. ilmaantuu kosketusnäytölle, kun laitteen AES:n käyttäjätietojen tietojen salaustoiminto on ilmaantuu kosketusnäytölle, kun laitteen Wipe Technology HDD -tiedon salaustoiminto on Tiedon salaustoiminnon aktiivisen tilan tarkistus Paina käyttöpaneelin [COUNTER]-näppäintä. Kuvake tai ilmaantuu kosketusnäytölle, jos tiedon salaustoiminto on käytössä. Ota yhteys huoltoteknikkoon tiedon salaustoiminnon käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 6 Varotoimet

9 Ilmoitus käyttäjille Kun mallin e-studio5540c/6540c/6550c, e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c, e-studio206l/256/ 306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se, e-studio556/656/756/856 tai e-studio556se/656se/ 756SE/856SE asennuspaikka on valittu, älä muuta sitä. Suojaa laite kuumuudelta, pölyltä, tärinältä ja suoralta auringonvalolta. Huolehdi myös riittävästä tuuletuksesta, sillä kopiokone tuottaa pienen määrän otsonia. Ainoastaan Yhdysvallat FCC-ILMOITUS e-studio5540c/6540c/6550c ja e-studio556/656/756/856 Laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan A digitaalisen laitteen raja-arvojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 ja 18 mukaisesti. Nämä raja-arvot on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään, jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeessa ilmoitetulla tavalla. Laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, missä tapauksessa käyttäjää kehotetaan poistamaan häiriöt omalla kustannuksellaan. e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c ja e-studio206l/256/306/356/456 Laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan A digitaalisen laitteen raja-arvojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään, jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeessa ilmoitetulla tavalla. Laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, missä tapauksessa käyttäjää kehotetaan poistamaan häiriöt omalla kustannuksellaan. VAARA Laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita TOSHIBA TEC tai sen valtuuttamat osapuolet eivät ole nimenomaisesti hyväksyneet, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Käyttäjän turvallisuus TOSHIBAN digitaalinen monitoimijärjestelmä ei aiheuta käyttäjälle vaarallista lasersäteilyä. Se on hyväksytty U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance -standardin mukaan luokan 1 lasertuotteeksi Radiation Control Health Act of asiakirjan ja sen muutosten mukaisesti. Suojakotelo ja ulkokannet eristävät täysin digitaalisen monijärjestelmän sisällä syntyvän lasersäteen. Lasersäde ei voi säteillä laitteesta käyttäjään missään vaiheessa. U.S Food and Drug Administrationin Bureau Radiological Health (BRH) -asiakirjassa 2. elokuuta 1976 täytäntöön panemia säännöksiä sovelletaan 1. elokuuta 1976 lukien valmistettuihin lasertuotteisiin. Yhdysvalloissa myytävien lasertuotteiden tulee olla näiden säännösten mukaisia. VAROITUS Muut kuin tässä määritellyt tarkistukset, säädöt tai muut toimenpiteet saattavat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle. Ilmoitus käyttäjille 7

10 Yhdysvallat ja Kanada Tietoja määräyksistä Toshiba on omistautunut ympäristön suojelemiselle sponsoroimalla Rechargeable Battery Recycling Corporation - yhtiön Call2Recycle-ohjelmaa. Lisätietoja ja hävityspaikkojen sijainnit löydät sivustolta tai soittamalla numeroon Tiedonanto koskien CR-nappiparistoja, jota sovelletaan vain Kaliforniassa, Yhdysvalloissa: perkloraattiaine - saattaa vaatia erityiskäsittelyä. Katso sivusto Hg Tuotteen tehokkaat LCD-taustavalot sisältävät enintään 5 mg elohopeaa, jonka hävittäminen voi olla säännösten alaista ympäristöllisistä syistä johtuen. Pyydä hävittämistä tai kierrätystä koskevia lisätietoja paikalliselta viranomaiselta tai Electronic Industries Alliance -järjestöltä (ww.eiae.org). e-studio5540c/6540c/6550c Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 13,3 mw ja aallonpituus 788 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 30 mw ja aallonpituus 790 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio206l/256/306/356/456 Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 10 mw ja aallonpituus 785 nm tai 793 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio556/656/756/856 Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 15 mw ja aallonpituus 788 nm tai 793 nm jatkuvalla impulssilla. VAROITUS Muut kuin tässä määritellyt tarkistukset, säädöt tai muut toimenpiteet saattavat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle. Ainoastaan Kanada Tämä luokan A digitaalilaite on kanadalaisen standardin ICES-003 mukainen. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 8 Ilmoitus käyttäjille

11 Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada e-studio5540c/6540c/6550c Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 13,3 mw ja aallonpituus 788 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 30 mw ja aallonpituus 790 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 10 mw ja aallonpituus 785 nm tai 793 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 15 mw ja aallonpituus 788 nm tai 793 nm jatkuvalla impulssilla. Varoitus: Muut kuin tässä määritellyt tarkistukset, säädöt tai muut toimenpiteet saattavat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle. Ilmoitus käyttäjille 9

12 Ainoastaan EU Työympäristö Elektromagneettisen yhteensopivuuden kannalta tuotteen käyttäminen on rajoitettua seuraavissa ympäristöissä: Lääkinnälliset ympäristöt: tämä tuote ei ole saanut lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY mukaista hyväksyntää. Kotitaloudet (esim. olohuone, jonka läheisyydessä on TV/radio), koska kyseessä on niin kutsuttu A-luokan EMCtuote. Kotitalouksissa tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin! Jos laitetta käytetään kielletyissä työympäristöissä, siitä aiheutuvat seuraukset eivät kuuluu TOSHIBA TEC:in vastuualueeseen. Jos laitetta käytetään kielletyissä työympäristöissä, se saattaa aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä muihin lähellä oleviin laitteisiin tai koneisiin. Seurauksena saattaa olla tämän tai muiden sähkömagneettisille häiriöille altistuvien laitteiden / koneiden toimintahäiriö ja tiedon menetys / virhe. Lisäksi turvallisuussyistä laitteen käyttö räjähdysvaarallisessa ympäristössä on kielletty. CE-mukaisuus Tuote on merkitty CE-merkinnällä soveltuvien eurooppalaisten direktiivien (erityisesti pienjännitedirektiivi 2006/95/ EY ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2004/108/EY) mukaisesti tälle laitteelle ja siihen kuuluville sähkölaitteille ja radio- ja telepäätelaitteista annetun direktiivin 1999/5/ETY mukaisesti telelaitteille. CE-merkinnästä vastuussa on TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH (Carl-Schurz-Str. 7, Neuss, Saksa, puhelin +49-(0) ). Halutessasi kopion EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ota yhteys jälleenmyyjään tai TOSHIBA TEC:iin. Vaara: Tämä on luokan A tuote. Kotitalouksissa tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaille: Tämä tuote on merkitty EU:n direktiivin 2002/96/EY vaatimusten mukaisesti. (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi - WEEE) Symbolin käyttö osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman yhteiskuntajätteen mukana, vaan se täytyy kerätä erikseen. Käytöstä poistetun laitteen asianmukainen hävitys auttaa välttämään haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita virheellisestä jätteidenkäsittelystä saattaa seurata. Yksityiskohtaista tietoa tämän tuotteen palautuksesta ja kierrätyksestä saat jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen. Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaille: Paristojen ja/tai akkujen hävitys (perustuu direktiiviin 2006/66/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista) Käytöstä poistettujen paristojen ja/tai akkujen asianmukainen hävitys auttaa välttämään haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita virheellisestä jätteidenkäsittelystä saattaa seurata. Yksityiskohtaista tietoa paristojen ja/tai akkujen palautuksesta ja kierrätyksestä saat jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen. 10 Ilmoitus käyttäjille

13 Toshiban laatu on parasta Käytä ainoastaan alkuperäisiä Toshiba-tarvikkeita ja -osia saavuttaaksesi parhaat lopputulokset. e-studio5540c/6540c/6550c Toshiban laatu on parasta 11

14 e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c 12 Toshiban laatu on parasta

15 e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se Toshiban laatu on parasta 13

16 e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se 14 Toshiban laatu on parasta

17 Tarvikkeet / Osat Luotettavuus Alkuperäiset Toshiba-tarvikkeet ovat läpäisseet erittäin tiukat tarkastukset, jotta jokainen hankkimasi tarvike on paras mahdollinen. Korkea tuotantokyky Alkuperäiset Toshiba-tarvikkeet on valmistettu vastaamaan maailmanlaajuisen kilpailun vaatimuksiin ja tekemään nopeasti luotettavia kopioita. Kestävä kuvan laatu Alkuperäiset Toshiba-tarvikkeet on suunniteltu tarjoamaan jatkuvaa ja tasalaatuista kuvan tulostusta. Kopiokoneystävälliset tarvikkeet Alkuperäiset Toshiba-tarvikkeet on suunniteltu pitämään kopiokone ja kaikki sen osat ongelmattomassa työskentelykunnossa. Laitteen kuluminen on vähäistä, sillä Toshiba tuntee tarkalleen ne kopiokoneen ominaisuudet, jotka varmistavat parhaan mahdollisen huolenpidon. Täydellisesti sopivat tarvikkeet Alusta saakka Toshiban tarvikkeet ja laitteet on tehty toisiaan varten. Aina kun Toshiba suunnittelee uuden laitteen, se suunnittelee myös uuden väriaineen, joka sopii täydellisesti juuri tälle laitteelle. Alkuperäisten Toshiba-tarvikkeiden käyttö Toshiban kopiokoneissa takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Väriaine Optimaalinen kuvan laatu Toshiban väriaine on valmistettu käyttämällä erittäin laadukkaita aineita tarkkaan hallituissa olosuhteissa varmistamaan, että Toshiba-kopiokoneesi tuottavat jatkuvasti teräviä ja korkealaatuisia kuvia. Edullinen Alkuperäinen Toshiban väriaine on arvonsa mukainen. Vain sopiva määrä väriainetta käytetään kopiointiprosessin aikana, mikä mahdollistaa laitteen käytön, kunnes kaikki väriaine on käytetty. Tällä tavalla saat enemmän jokaisesta värikasetista. Ympäristön sopusointu Alkuperäisen Toshiban väriaineet on valmistettu ympäristöä silmällä pitäen. Suojelemme planeettaamme tulevien sukupolvien hyväksi ja käytämme kohokuvioituja tai muovisia etikettejä, joiden ansiosta värikasetit ovat täysin kierrätettäviä. Lisäksi pöly- ja otsonitasoja on vähennetty työympäristön parantamiseksi. Käyttäjäystävällinen Ennen kuin hyväksymme väriaineemme myytäväksi, testaamme ne varmistuaksemme siitä, että ne täyttävät tiukimmatkin terveysstandardit. Väriaineen käsittely on täysin huoletonta. Yleistä Huolto- ja tukiedut Toshiban valtuutetut huoltoteknikot pitävät kopiokoneesi optimaalisessa toimintakunnossa. Tasaisen kuvan laadun varmistamiseksi korjauta kopiokoneesi ja teetä määräaikaishuollot valtuutetulla Toshibahuoltoedustajalla. Toshiban laatu on parasta 15

18 Käyttöohjeen käyttö Käyttöohjeen symbolit Tässä oppaassa tärkeät kohdat on merkitty alla näytetyillä symboleilla. Lue nämä kohdat ennen laitteen käyttöä. VAROITUS HUOMAUTUS Huom. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa aiheuttaa kuoleman, vakavan loukkaantumisen, laitteen tai sitä ympäröivän tilan vakavan vahingoittumisen tai tulipalon. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa aiheuttaa lievän tai keskivakavan loukkaantumisen, laitteen tai sitä ympäröivän tilan osittaisen vahingoittumisen tai tietojen menetyksen. Tietoja, joihin tulee kiinnittää huomiota laitteen käytön aikana. Yllä mainittujen lisäksi käyttöoppaassa annetaan tietoja, joista saattaa olla hyötyä laitteen käytössä. Ne on merkitty seuraavasti: Vihje Käteviä tietoja, joista on hyötyä laitteen käytössä. Sivut, joilla käsitellään sen hetkiseen toimenpiteeseen liittyviä aiheita. Tutustu sivuihin tarpeen mukaan. 16 Toshiban laatu on parasta

19 1.YLEISET VAROTOIMET Yleiset varotoimet Asennus tai siirto VAROITUS e-studio5540c/6540c/6550c Yhdysvallat ja Kanada Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää 115 V, 20 A (tai 15 A + 20 A), 50/60 Hz sähkötehoa. Liitä sähköjohdot kahteen erilliseen pistorasiaan, jotta virrantulo on tasaista. Jos liität kaksi sähköjohtoa yhteen pistorasiaan, käytä vähintään 20 A:n erillistä pistorasiaa. EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 13 A, 50/60 Hz sähkötehoa. Muut maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää VAC, 10 A, 50/60 Hz sähkötehoa. e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c Yhdysvallat ja Kanada Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää 115 V, 15 A, 50/60 Hz sähkötehoa. EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää VAC, 10 A, 50/60 Hz sähkötehoa. Muut maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää VAC, 10 A, 50/60 Hz sähkötehoa. e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se Yhdysvallat ja Kanada Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää 115 V, 12 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 8 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Muut maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 8 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Saudi Arabiassa 100 V versio käyttää 127 V AC, 12 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se Yhdysvallat ja Kanada Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää 115 V, 20 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 9 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Muut maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 9 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Saudi-Arabiassa 100 V versio käyttää 127 V AC, 20 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Yleiset varotoimet 17

20 1.YLEISET VAROTOIMET Älä käytä sähköverkkoa, jonka jännite poikkeaa edellä määritellystä. Vältä monen liitännän tekemistä samaan pistorasiaan. Seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku. Jos harkitset pistorasioiden lisäämistä, ota yhteys sähköasentajaan. Liitä tämä digitaalinen monitoimijärjestelmä aina maadoitettuun pistorasiaan, jotta vältyt tulipalon tai sähköiskun vaaralta oikosulun sattuessa. Pyydä lisätietoja huoltoteknikolta. Käytä 3-johtimista, maadoitettua seinäpistorasiaa. Turvallisuussyistä digitaalinen monitoimijärjestelmä tulee maadoittaa alueilla, joilla käytetään 2-nastaista pistoketta (lukuun ottamatta Yhdysvaltoja ja Kanadaa). Älä koskaan maadoita sitä kaasuputkeen, vesiputkeen tai muuhun esineeseen, joka ei sovellu maadoitukseen. Työnnä pistoke pistorasiaan pohjaan asti. Jos et liitä sitä asianmukaisesti, se voi kuumentua. Seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku. Älä vahingoita, katkaise tai yritä korjata sähköjohtoa. Sähköjohtoa ei tule käsitellä seuraavilla tavoilla: - kiertää - taivuttaa - vetää - asettaa mitään sen päälle - kuumentaa - sijoittaa lähelle lämpöpattereita tai muita lämmönlähteitä. Seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku. Jos sähköjohto on vahingoittunut, ota yhteys huoltoteknikkoon. Älä asenna laitetta itse tai yritä siirtää sitä asennuksen jälkeen. Seurauksena saattaa olla loukkaantuminen tai laitteen vahingoittuminen. Ota yhteys huoltoteknikkoon laitteen asennusta tai siirtoa varten. Pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti käsillä. Irrota pistoke pistorasiasta useammin kuin kerran vuodessa kärkien puhdistusta varten. Niihin kerääntyvä pöly ja lika voivat aiheuttaa tulipalon sähkövuodon yhteydessä vapautuvan lämmön seurauksena. 18 Yleiset varotoimet

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Turvallisuustiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Turvallisuustiedot DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustiedot Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. 2008, 2009 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Aluksi...1 Loppukäyttäjän

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA PlayStation Move-rattiohjain Käyttöohje CECHYA-ZWA1 7019810 Osien nimet Etunäkymä vasen irrotuskytkin -näppäin -näppäin oikea suuntanäppäin yläsuuntanäppäin vasen suuntanäppäin alasuuntanäppäin yläpidike

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015.

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015. Galaxy VM IP32-sarja Asennus 03/2015 www.schneider-electric.com Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotenimi ja tässä oppaassa mainitut Schneider Electric Industriesin rekisteröidyt tuotemerkit ovat

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M1100

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M1100 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimeen tutustuminen Puhelimeen tutustuminen Kiitos, että valitsit HUAWEI-älypuhelimen. Tutustutaan aluksi muutamaan perusasiaan. Kytke puhelimen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Kun puhelimen virta on kytketty,

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Onnittelut! Polar s3-juoksusensori W.I.N.D. on paras vaihtoehto juoksutekniikan ja juoksutehon kehittämiseen. Laite käyttää herkkiä inertiasensoreita

Lisätiedot

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Käyttöohje

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Käyttöohje POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH Käyttöohje Polar WearLink -sykesensori Bluetooth -ominaisuudella SUOMI Tämä käyttöohje sisältää Bluetooth -ominaisuudella varustetun Polar WearLink -sykesensorin

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Käyttöohje

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Käyttöohje POLAR s3+ STRIDE SENSOR Käyttöohje 1. 2. 3. 4. 5. SUOMI Onnittelut! Polar s3+ -juoksusensori W.I.N.D. on paras vaihtoehto juoksutekniikan ja juoksutehon kehittämiseen. Laite käyttää herkkiä inertiasensoreita

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO

CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO CD-SOITIN, JOSSA FM-HERÄTYSKELLO PLL-RADIO ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ, LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ OHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Muista säilyttää vihkonen tulevia tarpeita varten. www.facebook.com/denverelectronics

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI TAQ-10182 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot