DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje"

Transkriptio

1 DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

2 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi...1 Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus...3 Varotoimet...5 Ilmoitus käyttäjille...7 Toshiban laatu on parasta...11 Luku 1 YLEISET VAROTOIMET Yleiset varotoimet...17 Asennus tai siirto...17 Digitaalisen monitoimijärjestelmän käyttö...21 Huolto ja tarkastus...27 Tarvikkeiden käsittely...27 Luku 2 YMPÄRISTÖTIETOA Ympäristötietoa...29 ENERGY STAR -ohjelma...29 Turkin RoHS-vaatimustenmukaisuus...29 SISÄLLYSLUETTELO

3 Aluksi Kiitos, kun valitsit digitaalisen TOSHIBA-monitoimijärjestelmän. TURVALLISUUSTIETOJEN käyttöohjeessa selostetaan digitaalisen TOSHIBA-monitoimijärjestelmän käyttöön liittyvät varotoimet. Lue tämä opas ennen laitteen käyttöä, jotta käyttö on turvallista. Mallit ovat aluekohtaisia. Mallin nimi: e-studio5540c/6540c/6550c e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se Jos oppaaseen on liitetty merkintä, jossa on mallin nimi, turvallisuustiedot koskevat tätä mallia. Ellei mallin nimeä ole merkitty, ne koskevat yllä mainittuja malleja. Esimerkki: e-studio5540c/6540c/6550c: tämä merkintä tarkoittaa, että oppaan tiedot koskevat e-studio5540c/ 6540C/6550C-malleja. Tavaramerkit Muut käyttöohjeessa mainitut tai ohjelmassa näytetyt yhtiö- ja tuotenimet saattavat olla kyseessä olevien yritysten tavaramerkkejä. Vastuuvapautuslauseke Seuraavassa tiedoksiannossa tuodaan julki e-studio5540c/6540c/6550c, e-studio2040c/2540c/ 3040C/3540C/4540C, e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se, e- STUDIO556/656/756/856 tai e-studio556se/656se/756se/856se:n, sekä siihen kuuluvien tarvikkeiden, lisälaitteiden ja mukana tulevien ohjelmistojen ("tuote") ostajalle tai käyttäjälle ("käyttäjä") TOSHIBA TEC CORPORATION:in (mukaan lukien sen työntekijät, edustajat ja alihankkijat) vastuurajoitukset. 1. Tässä tiedonannossa tarkoitettu vastuurajoitus on voimassa sen laajuisena kuin laki enimmillään sallii. Epäselvyyksien välttämiseksi tämä tiedoksianto ei poissulje tai rajoita TOSHIBA TEC CORPORATION:in vastuuta kuolemantapauksissa tai henkilövahingoissa, jotka ovat seurausta TOSHIBA TEC CORPORATION:in laiminlyönnistä tai TOSHIBA TEC CORPORATION:in antamista virhetiedoista. 2. Kaikki lakiin sisältyvät takuut, edellytykset ja muut ehdot rajataan ulkopuolelle siinä määrin mitä laki enimmillään sallii ja mitään epäsuoria takuita ei myönnetä tai sovelleta tuotteisiin liittyen. 3. TOSHIBA TEC CORPORATION ei vastaa menetyksestä, kustannuksesta, kuluista, vaatimuksesta tai mistään vahingosta, joka on aiheutunut mistään seuraavista asioista: (a) tuotteen käyttö tai käsittely tavalla, joka ei vastaa käyttöohjeita (mm. käyttöopas) ja/tai tuotteen vääränlainen tai huolimaton käsittely tai käyttö (b) tuotteen oikeanlaisen käytön tai toiminnan estävä syy, joka aiheutuu tai on luettava aiheutuneeksi teoista, laiminlyönneistä, tapahtumista tai onnettomuuksista, jotka eivät ole TOSHIBA TEC CORPORATION:in hallittavissa, mukaan lukien ilman rajoituksia luonnonilmiöt, sota, mellakka, levottomuus, ilkivaltainen tai tahallinen vahinko, tulipalo, tulva tai myrsky, luonnonkatastrofi, maanjäristykset, epänormaali jännite tai muu suuronnettomuus (c) lisäykset, muunnelmat, purku, kuljetus tai korjaukset, joita ei ole tehnyt TOSHIBA TEC CORPORATION:in valtuuttama huoltoteknikko tai (d) muiden kuin TOSHIBA TEC CORPORATION:in suosittelemien paperien, tarvikkeiden tai osien käyttö. Aluksi 1

4 4. Kappaleen 1 mukaisesti TOSHIBA TEC CORPORATION ei ole vastuussa asiakkaalle: (a) tuoton menetyksestä; myynnin tai liikevaihdon menetyksestä; maineen vahingoittumisesta tai menetyksestä; tuotannon menetyksestä; odotettujen säästöjen menetyksestä; goodwill-arvon tai liiketoimintamahdollisuuksien menettämisestä; asiakkaiden menettämisestä; ohjelmiston tai tietojen tai niiden käytön menettämisestä; mihinkään sopimukseen perustuvasta tai liittyvästä menetyksestä tai (b) mistään erityisestä, satunnaisesta, välillisestä tai epäsuorasta menetyksestä tai vahingosta, kustannuksista, kuluista, taloudellisesta tappiosta tai vaatimuksista johtuvasta korvauksesta mitä tahansa tai miten tahansa tuotteesta johtuen tai siihen tai sen käyttöön tai käsittelyyn liittyen, vaikka TOSHIBA TEC CORPORATION:ia on tiedotettu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta. TOSHIBA TEC CORPORATION ei ole vastuussa mistään menetyksestä, kustannuksista, kuluista, vaateista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kykenemättömyydestä käyttää (mm. vika, toimintahäiriö, linjan katkeaminen, virustartunta tai muut ongelmat) tuotetta sellaisten laitteiden, tavaroiden tai ohjelmistojen kanssa, joita TOSHIBA TEC CORPORATION ei ole suoraan tai epäsuoraan toimittanut. 2 Aluksi

5 Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus SINUN KATSOTAAN HYVÄKSYNEEN SEURAAVAT EHDOT JA EDELLYTYKSET (JOLLEI SOVELLETTAVAN OHJELMISTON MYYJÄ TOIMITA ERILLISTÄ LISENSSIÄ, MISSÄ TAPAUKSESSA SOVELLETAAN ERILLISTÄ LISENSSIÄ), KUN ASENNAT OHJELMISTON TAI MUUTEN KÄYTÄT SITÄ. JOS ET HALUA HYVÄKSYÄ NÄITÄ EHTOJA, ET SAA ASENTAA TAI KÄYTTÄÄ TÄTÄ OHJELMISTOA, JA SINUN TULEE VIIPYMÄTTÄ PALAUTTAA OHJELMISTO SEN HANKINTAPAIKKAAN. Lisenssin myöntäminen: Tämä on laillisesti sitova sopimus loppukäyttäjän ("sinä") ja TOSHIBA TEC Corporation ( TTEC ):n välillä. Tämä ohjelmisto, fontit (mukaan lukien niiden kirjasinkoot) ja vastaavat asiakirjat ("ohjelmisto") on lisensoitu käytettäväksi järjestelmän keskusyksikön kanssa, johon se oli asennettu ("järjestelmä") tässä sopimuksessa olevien ehtojen mukaisesti. Tämä ohjelmisto on TTEC:n omaisuutta. TTEC ei hyväksy vastuuta ohjelmiston asennuksesta ja/tai käytöstä eikä ohjelmiston käyttämisestä saaduista tuloksista. Voit käyttää yhtä ohjelmiston kopiota asennettuna yhteen järjestelmään etkä saa kopioida ohjelmistoa muuta tarkoitusta varten kuin mikä on välttämätöntä ohjelmiston käyttämiselle yhdessä järjestelmässä. Ohjelmistokopioihin sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. Et saa itse tai antaa kolmannen osapuolen muunnella, muokata, yhdistää, kääntää, purkaa, mallintaa symbolisella konekielellä tai takaisinmallintaa ohjelmistoa. Et saa käyttää ohjelmistoa muuten kuin tämän lisenssin mukaisesti. Omistusoikeutta ohjelmistossa olevaan immateriaaliomaisuuteen ei siirretä sinulle, ja täysi omistusoikeus säilyy TTEC:llä. Ohjelmiston lähdekoodia ei lisensoida sinulle. Et saa muuttaa, poistaa tms. ohjelmiston tekijänoikeuslauseketta (mukaan lukien sen kopio). Vastaat lain mukaisesti kaikista ohjelmiston tai sen asiakirjojen tekijänoikeusloukkauksista, luvattomasta siirrosta, jäljentämisestä tai käytöstä. Voimassaolo: Lisenssi on voimassa, kunnes TTEC päättää sen lopettamisesta tai kunnes sen voimassaolo päättyy siihen, ettet ole noudattanut sopimuksen ehtoja. Lisenssin päätyttyä sitoudut tuhoamaan kaikki ohjelmiston ja sen asiakirjojen kopiot. Voit päättää tämän lisenssin milloin tahansa tuhoamalla ohjelmiston ja sen asiakirjat sekä kaikki kopiot. Takuun vastuuvapautuslauseke: Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaisia ilmaistuja tai epäsuoria takuita mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, epäsuorat takuut myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, nimestä ja loukkaamattomuudesta. TTEC ei takaa ohjelmiston laatua ja toimintaa. Jos ohjelmisto todetaan vialliseksi, sinä (eikä TTEC) vastaat kaikista kuluista, jotka aiheutuvat tarvittavasta huollosta, kunnostuksesta tai korjauksesta. TTEC ei takaa, että ohjelmiston toiminnot vastaavat vaatimuksiasi tai että ohjelmiston käytössä ei tule keskeytyksiä tai virheitä. Vastuurajoitus: TTEC EI OLE SINULLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA MISTÄÄN VAHINGOISTA SOPIMUKSEN, OIKEUDENVASTAISUUDEN TAI MUUN SYYN PERUSTEELLA (paitsi TTEC:n laiminlyönnistä johtunut henkilövahinko tai kuolemantapaus), MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTOMASTA TUOTON MENETYKSESTÄ, TIEDON MENETYKSESTÄ, SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ TAI KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ AIHEUTUVISTA MUISTA SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, VAIKKA TTEC:TA TAI SEN TAVARANTOIMITTAJIA OLISI VAROITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, SAATI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN ESITTÄMISTÄ VAATIMUKSISTA. Yhdysvaltojen viranomaisten rajoittamat oikeudet: Ohjelmisto toimitetaan RAJOITETUIN OIKEUKSIN. Jos käyttö, monistaminen tai julkaiseminen tehdään Yhdysvaltojen viranomaisen toimesta, sovelletaan :ssa julkaistun Rights in Technical Data and Computer Software Clause -lausekkeen alaluokittelun (b) (3) (ii) tai (c) (i) (ii) rajoituksia tai DOD FAR - säännöksen (c) (2) -kohtaa, soveltuvilta osilta. Toimeksiantaja/valmistaja on TOSHIBA TEC Corporation, , Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, , Japani. Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus 3

6 Yleistä: Tämän lisenssin tai ohjelmiston alilisensointi, lainaaminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai siirtäminen on kielletty. Kaikki yritykset alilisensoida, lainata, vuokrata, luovuttaa tai siirtää jokin näistä oikeuksista, velvollisuuksista tai velvoitteista ovat mitättömiä. Myönnyt siihen, ettet aio ja ettet lähetä, välitä (suoraan tai epäsuoraan) ohjelmistoa, mukaan lukien ohjelmiston kopiot, tai mitään ohjelmistossa tai sen mediassa olevaa teknistä tietoa tai sen välitöntä tuotetta mihinkään sellaiseen maahan tai määränpäähän, jonka Yhdysvaltojen viranomaiset ovat kieltäneet. Tähän lisenssiin sovelletaan Japanin lainsäädäntöä tai valittaessa TTEC:n tavarantoimittajaa, joka on asianosainen kiistassa, joka on syntynyt tästä sopimuksesta tai siihen liittyen, kyseessä olevan TTEC:n tavarantoimittajan nimeämän maan lainsäädäntöä. Jos tämän sopimuksen jokin ehto tai osa todetaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut ehdot tai osat pysyvät voimassa ja pätevinä. HYVÄKSYT, ETTÄ OLET LUKENUT TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN JA ETTÄ YMMÄRRÄT SEN EHDOT. HYVÄKSYT SEN EHDOT JA EDELLYTYKSET ITSEÄSI SITOVIKSI. HYVÄKSYT LISÄKSI SEN, ETTÄ TÄMÄ LISENSSISOPIMUS SISÄLTÄÄ KOKONAISVALTAISEN JA AINOAN SOPIMUKSEN SINUN JA TTEC:N JA SEN TAVARANTOIMITTAJIEN VÄLILLÄ, JA ETTÄ SE KORVAA SUULLISEN TAI KIRJOITETUN EHDOTUKSEN TAI AIKAISEMMAN SOPIMUKSEN, TAI MUUN TIEDOKSIANNON, JOKA LIITTYY TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN ASIASISÄLTÖÖN. TOSHIBA TEC Corporation, , Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, , Japani. 4 Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus

7 Varotoimet Lue seuraavat varotoimet huolellisesti tuotteen turvallisuustoiminnon oikeaa käyttöä varten. Nimeä järjestelmänvalvojat, joilla on riittävästi kapasiteettia huolehtia laitehallinnasta, koska heille myönnetään huomattavia etuoikeuksia laitteen hallintaan ja käsittelyyn. Järjestelmänvalvojille Jos asennuspaikalla on fyysisiä turvallisuusongelmia (esim. laitteiston poisto tai epätarkoituksenmukainen purkaminen), noudata asianmukaisia turvatoimia (esim. paikalle tulevien ja sieltä lähtevien henkilöiden tarkastus). Kun liität laitteen ulkoiseen verkkoon (esim. internet), käytä sitä vain palomuurilla tms. suojatussa verkkoympäristössä ehkäistäksesi tietovuodon vääränlaisten asetusten vuoksi tai estääksesi valtuuttamattomien käyttäjien laittoman pääsyn. Ehkäistäksesi konfiguraatioasetusten laittoman muuttamisen tms., vaihda alkuperäinen järjestelmänvalvojan salasana vastaanotettuasi lähetyksen ennen kuin käytät tuotetta. Järjestelmänvalvojan salasana tulee vaihtaa määräajoin. Lue TopAccess Guide -opas ensin, jotta kykenet käyttämään verkkoa ja käyttäjänhallintatoimintoja oikein. Varmista, että ymmärrät organisaatiosi tieturvakäytännön ja menettelyt ja hallitse ja käytä laitetta tietoturvakäytännön mukaisesti luettuasi ensin käyttäjän oppaan. Selitä turvallisuusohjeet myös yleisille käyttäjille, joilla on valtuudet käyttää tätä järjestelmää, jotta tietosuojamääräyksiä noudatetaan. Anna yleisille käyttäjille asiaankuuluvat oikeudet laitteen käyttämiseen, ja valvo sen oikeaa käyttöä. Tarkista aina turvallisuuden takaamiseksi, että verkkotoiminto ja käyttäjänhallintatoiminto ovat käytössä. Jos havaitset minkäänlaisia poikkeavuuksia, ota välittömästi yhteys huoltoteknikkoon. Katso TopAccess Guide -oppaasta tarkastusmenetelmä. Jos tässä laitteistossa havaitaan jokin virhe tai valtuuttamaton käyttö, tarkista TopAccess-lokit syyn määrittämiseksi. Katso lisätietoja lokien tarkistamisesta TopAccess Guide -oppaasta. Yleisille käyttäjille Kun laitteiston käyttö on lopetettu, muista poistaa kaikki alkuperäiset asiakirjat, tulostetut paperit ja USBtallennuslaitteet. Vaihda salasanaa säännöllisesti. Varmista, ettet käytä mitään helposti arvattavissa olevaa numeroa, kuten syntymäpäivää tai työntekijän tunnusta, ja pidä se salassa. Älä jätä laitteistoa tehtävän aikana ilman valvontaa, sillä alkuperäiset asiakirjat voidaan nähdä tai tulostetut paperit voivat joutua vääriin käsiin. Tarkista lokisi säännöllisesti varmistaaksesi, ettei valtuuttamatonta käyttöä tapahdu henkilöllisyysvarkauden seurauksena. Jos lokeja on liian monta, voit löytää haluamasi lokin helposti TopAccess:in järjestystoimintoa käyttäen. Varotoimet 5

8 Tiedon salaustoiminto Kuvake käytössä. Kuvake käytössä. ilmaantuu kosketusnäytölle, kun laitteen AES:n käyttäjätietojen tietojen salaustoiminto on ilmaantuu kosketusnäytölle, kun laitteen Wipe Technology HDD -tiedon salaustoiminto on Tiedon salaustoiminnon aktiivisen tilan tarkistus Paina käyttöpaneelin [COUNTER]-näppäintä. Kuvake tai ilmaantuu kosketusnäytölle, jos tiedon salaustoiminto on käytössä. Ota yhteys huoltoteknikkoon tiedon salaustoiminnon käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 6 Varotoimet

9 Ilmoitus käyttäjille Kun mallin e-studio5540c/6540c/6550c, e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c, e-studio206l/256/ 306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se, e-studio556/656/756/856 tai e-studio556se/656se/ 756SE/856SE asennuspaikka on valittu, älä muuta sitä. Suojaa laite kuumuudelta, pölyltä, tärinältä ja suoralta auringonvalolta. Huolehdi myös riittävästä tuuletuksesta, sillä kopiokone tuottaa pienen määrän otsonia. Ainoastaan Yhdysvallat FCC-ILMOITUS e-studio5540c/6540c/6550c ja e-studio556/656/756/856 Laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan A digitaalisen laitteen raja-arvojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 ja 18 mukaisesti. Nämä raja-arvot on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään, jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeessa ilmoitetulla tavalla. Laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, missä tapauksessa käyttäjää kehotetaan poistamaan häiriöt omalla kustannuksellaan. e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c ja e-studio206l/256/306/356/456 Laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan A digitaalisen laitteen raja-arvojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään, jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeessa ilmoitetulla tavalla. Laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, missä tapauksessa käyttäjää kehotetaan poistamaan häiriöt omalla kustannuksellaan. VAARA Laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita TOSHIBA TEC tai sen valtuuttamat osapuolet eivät ole nimenomaisesti hyväksyneet, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Käyttäjän turvallisuus TOSHIBAN digitaalinen monitoimijärjestelmä ei aiheuta käyttäjälle vaarallista lasersäteilyä. Se on hyväksytty U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance -standardin mukaan luokan 1 lasertuotteeksi Radiation Control Health Act of asiakirjan ja sen muutosten mukaisesti. Suojakotelo ja ulkokannet eristävät täysin digitaalisen monijärjestelmän sisällä syntyvän lasersäteen. Lasersäde ei voi säteillä laitteesta käyttäjään missään vaiheessa. U.S Food and Drug Administrationin Bureau Radiological Health (BRH) -asiakirjassa 2. elokuuta 1976 täytäntöön panemia säännöksiä sovelletaan 1. elokuuta 1976 lukien valmistettuihin lasertuotteisiin. Yhdysvalloissa myytävien lasertuotteiden tulee olla näiden säännösten mukaisia. VAROITUS Muut kuin tässä määritellyt tarkistukset, säädöt tai muut toimenpiteet saattavat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle. Ilmoitus käyttäjille 7

10 Yhdysvallat ja Kanada Tietoja määräyksistä Toshiba on omistautunut ympäristön suojelemiselle sponsoroimalla Rechargeable Battery Recycling Corporation - yhtiön Call2Recycle-ohjelmaa. Lisätietoja ja hävityspaikkojen sijainnit löydät sivustolta tai soittamalla numeroon Tiedonanto koskien CR-nappiparistoja, jota sovelletaan vain Kaliforniassa, Yhdysvalloissa: perkloraattiaine - saattaa vaatia erityiskäsittelyä. Katso sivusto Hg Tuotteen tehokkaat LCD-taustavalot sisältävät enintään 5 mg elohopeaa, jonka hävittäminen voi olla säännösten alaista ympäristöllisistä syistä johtuen. Pyydä hävittämistä tai kierrätystä koskevia lisätietoja paikalliselta viranomaiselta tai Electronic Industries Alliance -järjestöltä (ww.eiae.org). e-studio5540c/6540c/6550c Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 13,3 mw ja aallonpituus 788 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 30 mw ja aallonpituus 790 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio206l/256/306/356/456 Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 10 mw ja aallonpituus 785 nm tai 793 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio556/656/756/856 Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 15 mw ja aallonpituus 788 nm tai 793 nm jatkuvalla impulssilla. VAROITUS Muut kuin tässä määritellyt tarkistukset, säädöt tai muut toimenpiteet saattavat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle. Ainoastaan Kanada Tämä luokan A digitaalilaite on kanadalaisen standardin ICES-003 mukainen. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 8 Ilmoitus käyttäjille

11 Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada e-studio5540c/6540c/6550c Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 13,3 mw ja aallonpituus 788 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 30 mw ja aallonpituus 790 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 10 mw ja aallonpituus 785 nm tai 793 nm jatkuvalla impulssilla. e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se Yksikkö kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin standardin IEC :1993/EN :2007 ja sen muutosten mukaisesti. Yksikkö käyttää laserdiodeja, joiden maks.teho on 15 mw ja aallonpituus 788 nm tai 793 nm jatkuvalla impulssilla. Varoitus: Muut kuin tässä määritellyt tarkistukset, säädöt tai muut toimenpiteet saattavat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle. Ilmoitus käyttäjille 9

12 Ainoastaan EU Työympäristö Elektromagneettisen yhteensopivuuden kannalta tuotteen käyttäminen on rajoitettua seuraavissa ympäristöissä: Lääkinnälliset ympäristöt: tämä tuote ei ole saanut lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY mukaista hyväksyntää. Kotitaloudet (esim. olohuone, jonka läheisyydessä on TV/radio), koska kyseessä on niin kutsuttu A-luokan EMCtuote. Kotitalouksissa tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin! Jos laitetta käytetään kielletyissä työympäristöissä, siitä aiheutuvat seuraukset eivät kuuluu TOSHIBA TEC:in vastuualueeseen. Jos laitetta käytetään kielletyissä työympäristöissä, se saattaa aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä muihin lähellä oleviin laitteisiin tai koneisiin. Seurauksena saattaa olla tämän tai muiden sähkömagneettisille häiriöille altistuvien laitteiden / koneiden toimintahäiriö ja tiedon menetys / virhe. Lisäksi turvallisuussyistä laitteen käyttö räjähdysvaarallisessa ympäristössä on kielletty. CE-mukaisuus Tuote on merkitty CE-merkinnällä soveltuvien eurooppalaisten direktiivien (erityisesti pienjännitedirektiivi 2006/95/ EY ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2004/108/EY) mukaisesti tälle laitteelle ja siihen kuuluville sähkölaitteille ja radio- ja telepäätelaitteista annetun direktiivin 1999/5/ETY mukaisesti telelaitteille. CE-merkinnästä vastuussa on TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH (Carl-Schurz-Str. 7, Neuss, Saksa, puhelin +49-(0) ). Halutessasi kopion EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ota yhteys jälleenmyyjään tai TOSHIBA TEC:iin. Vaara: Tämä on luokan A tuote. Kotitalouksissa tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaille: Tämä tuote on merkitty EU:n direktiivin 2002/96/EY vaatimusten mukaisesti. (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi - WEEE) Symbolin käyttö osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman yhteiskuntajätteen mukana, vaan se täytyy kerätä erikseen. Käytöstä poistetun laitteen asianmukainen hävitys auttaa välttämään haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita virheellisestä jätteidenkäsittelystä saattaa seurata. Yksityiskohtaista tietoa tämän tuotteen palautuksesta ja kierrätyksestä saat jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen. Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaille: Paristojen ja/tai akkujen hävitys (perustuu direktiiviin 2006/66/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista) Käytöstä poistettujen paristojen ja/tai akkujen asianmukainen hävitys auttaa välttämään haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita virheellisestä jätteidenkäsittelystä saattaa seurata. Yksityiskohtaista tietoa paristojen ja/tai akkujen palautuksesta ja kierrätyksestä saat jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen. 10 Ilmoitus käyttäjille

13 Toshiban laatu on parasta Käytä ainoastaan alkuperäisiä Toshiba-tarvikkeita ja -osia saavuttaaksesi parhaat lopputulokset. e-studio5540c/6540c/6550c Toshiban laatu on parasta 11

14 e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c 12 Toshiban laatu on parasta

15 e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se Toshiban laatu on parasta 13

16 e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se 14 Toshiban laatu on parasta

17 Tarvikkeet / Osat Luotettavuus Alkuperäiset Toshiba-tarvikkeet ovat läpäisseet erittäin tiukat tarkastukset, jotta jokainen hankkimasi tarvike on paras mahdollinen. Korkea tuotantokyky Alkuperäiset Toshiba-tarvikkeet on valmistettu vastaamaan maailmanlaajuisen kilpailun vaatimuksiin ja tekemään nopeasti luotettavia kopioita. Kestävä kuvan laatu Alkuperäiset Toshiba-tarvikkeet on suunniteltu tarjoamaan jatkuvaa ja tasalaatuista kuvan tulostusta. Kopiokoneystävälliset tarvikkeet Alkuperäiset Toshiba-tarvikkeet on suunniteltu pitämään kopiokone ja kaikki sen osat ongelmattomassa työskentelykunnossa. Laitteen kuluminen on vähäistä, sillä Toshiba tuntee tarkalleen ne kopiokoneen ominaisuudet, jotka varmistavat parhaan mahdollisen huolenpidon. Täydellisesti sopivat tarvikkeet Alusta saakka Toshiban tarvikkeet ja laitteet on tehty toisiaan varten. Aina kun Toshiba suunnittelee uuden laitteen, se suunnittelee myös uuden väriaineen, joka sopii täydellisesti juuri tälle laitteelle. Alkuperäisten Toshiba-tarvikkeiden käyttö Toshiban kopiokoneissa takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Väriaine Optimaalinen kuvan laatu Toshiban väriaine on valmistettu käyttämällä erittäin laadukkaita aineita tarkkaan hallituissa olosuhteissa varmistamaan, että Toshiba-kopiokoneesi tuottavat jatkuvasti teräviä ja korkealaatuisia kuvia. Edullinen Alkuperäinen Toshiban väriaine on arvonsa mukainen. Vain sopiva määrä väriainetta käytetään kopiointiprosessin aikana, mikä mahdollistaa laitteen käytön, kunnes kaikki väriaine on käytetty. Tällä tavalla saat enemmän jokaisesta värikasetista. Ympäristön sopusointu Alkuperäisen Toshiban väriaineet on valmistettu ympäristöä silmällä pitäen. Suojelemme planeettaamme tulevien sukupolvien hyväksi ja käytämme kohokuvioituja tai muovisia etikettejä, joiden ansiosta värikasetit ovat täysin kierrätettäviä. Lisäksi pöly- ja otsonitasoja on vähennetty työympäristön parantamiseksi. Käyttäjäystävällinen Ennen kuin hyväksymme väriaineemme myytäväksi, testaamme ne varmistuaksemme siitä, että ne täyttävät tiukimmatkin terveysstandardit. Väriaineen käsittely on täysin huoletonta. Yleistä Huolto- ja tukiedut Toshiban valtuutetut huoltoteknikot pitävät kopiokoneesi optimaalisessa toimintakunnossa. Tasaisen kuvan laadun varmistamiseksi korjauta kopiokoneesi ja teetä määräaikaishuollot valtuutetulla Toshibahuoltoedustajalla. Toshiban laatu on parasta 15

18 Käyttöohjeen käyttö Käyttöohjeen symbolit Tässä oppaassa tärkeät kohdat on merkitty alla näytetyillä symboleilla. Lue nämä kohdat ennen laitteen käyttöä. VAROITUS HUOMAUTUS Huom. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa aiheuttaa kuoleman, vakavan loukkaantumisen, laitteen tai sitä ympäröivän tilan vakavan vahingoittumisen tai tulipalon. Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa aiheuttaa lievän tai keskivakavan loukkaantumisen, laitteen tai sitä ympäröivän tilan osittaisen vahingoittumisen tai tietojen menetyksen. Tietoja, joihin tulee kiinnittää huomiota laitteen käytön aikana. Yllä mainittujen lisäksi käyttöoppaassa annetaan tietoja, joista saattaa olla hyötyä laitteen käytössä. Ne on merkitty seuraavasti: Vihje Käteviä tietoja, joista on hyötyä laitteen käytössä. Sivut, joilla käsitellään sen hetkiseen toimenpiteeseen liittyviä aiheita. Tutustu sivuihin tarpeen mukaan. 16 Toshiban laatu on parasta

19 1.YLEISET VAROTOIMET Yleiset varotoimet Asennus tai siirto VAROITUS e-studio5540c/6540c/6550c Yhdysvallat ja Kanada Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää 115 V, 20 A (tai 15 A + 20 A), 50/60 Hz sähkötehoa. Liitä sähköjohdot kahteen erilliseen pistorasiaan, jotta virrantulo on tasaista. Jos liität kaksi sähköjohtoa yhteen pistorasiaan, käytä vähintään 20 A:n erillistä pistorasiaa. EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 13 A, 50/60 Hz sähkötehoa. Muut maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää VAC, 10 A, 50/60 Hz sähkötehoa. e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c Yhdysvallat ja Kanada Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää 115 V, 15 A, 50/60 Hz sähkötehoa. EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää VAC, 10 A, 50/60 Hz sähkötehoa. Muut maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää VAC, 10 A, 50/60 Hz sähkötehoa. e-studio206l/256/306/356/456, e-studio256se/306se/356se/456se Yhdysvallat ja Kanada Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää 115 V, 12 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 8 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Muut maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 8 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Saudi Arabiassa 100 V versio käyttää 127 V AC, 12 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se Yhdysvallat ja Kanada Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää 115 V, 20 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 9 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Muut maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja EU Digitaalinen monitoimijärjestelmä käyttää V AC, 9 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Saudi-Arabiassa 100 V versio käyttää 127 V AC, 20 A, 50/60 Hz:n sähkötehoa. Yleiset varotoimet 17

20 1.YLEISET VAROTOIMET Älä käytä sähköverkkoa, jonka jännite poikkeaa edellä määritellystä. Vältä monen liitännän tekemistä samaan pistorasiaan. Seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku. Jos harkitset pistorasioiden lisäämistä, ota yhteys sähköasentajaan. Liitä tämä digitaalinen monitoimijärjestelmä aina maadoitettuun pistorasiaan, jotta vältyt tulipalon tai sähköiskun vaaralta oikosulun sattuessa. Pyydä lisätietoja huoltoteknikolta. Käytä 3-johtimista, maadoitettua seinäpistorasiaa. Turvallisuussyistä digitaalinen monitoimijärjestelmä tulee maadoittaa alueilla, joilla käytetään 2-nastaista pistoketta (lukuun ottamatta Yhdysvaltoja ja Kanadaa). Älä koskaan maadoita sitä kaasuputkeen, vesiputkeen tai muuhun esineeseen, joka ei sovellu maadoitukseen. Työnnä pistoke pistorasiaan pohjaan asti. Jos et liitä sitä asianmukaisesti, se voi kuumentua. Seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku. Älä vahingoita, katkaise tai yritä korjata sähköjohtoa. Sähköjohtoa ei tule käsitellä seuraavilla tavoilla: - kiertää - taivuttaa - vetää - asettaa mitään sen päälle - kuumentaa - sijoittaa lähelle lämpöpattereita tai muita lämmönlähteitä. Seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku. Jos sähköjohto on vahingoittunut, ota yhteys huoltoteknikkoon. Älä asenna laitetta itse tai yritä siirtää sitä asennuksen jälkeen. Seurauksena saattaa olla loukkaantuminen tai laitteen vahingoittuminen. Ota yhteys huoltoteknikkoon laitteen asennusta tai siirtoa varten. Pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti käsillä. Irrota pistoke pistorasiasta useammin kuin kerran vuodessa kärkien puhdistusta varten. Niihin kerääntyvä pöly ja lika voivat aiheuttaa tulipalon sähkövuodon yhteydessä vapautuvan lämmön seurauksena. 18 Yleiset varotoimet

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani Lue tämä kirjanen

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy 1.1. painos FI Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ MALLI: MX-2301N DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ VAROITUKSET ASENNUSVAATIMUKSET TARVIKKEET TEKNISET TIEDOT HÄVITYSOHJEET Pidä tämä opas lähettyvillä, jotta voit etsiä siitä ratkaisuja tarpeen tullen.

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin

Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin 1.1. painos FI Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin Sisältö Turvallisuus 3 Aloittaminen 4 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 4 Lataa kaiutin

Lisätiedot

Nokia 201 -käyttöohje

Nokia 201 -käyttöohje Nokia 201 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 6 Akun lataaminen 7 Virran kytkeminen tai katkaiseminen 8 Aseta muistikortti

Lisätiedot

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21)

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. painos FI Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5 Lataa kannettava

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19

Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 1.1. painos FI Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostanut yhden markkinoiden parhaista perämoottoreista. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi valmistaja on Mercury Marine, maailman johtava veneteknologian

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN Käyttöopas Virustorjunta Palomuuri Roskapostin esto Vakoilunesto Lapsilukko Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Internet Security v10 BitDefender Internet Security v10 Käyttöopas BitDefender Julkaistu 2007.05.25

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike

Käyttöohje Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike Käyttöohje Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike 1.4. painos FI Tietoja langattomasta lataavasta autopidikkeestä Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidikkeen avulla

Lisätiedot

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI azur Sinun musiikkisi + meidän intomme Sisältö Tärkeitä turvallisuustietoja Tärkeitä turvallisuustietoja...2 Rajoitettu takuu...4 Takalevyliitännät...5

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Universal Portable USB Charger DC-18

Käyttöohje Nokia Universal Portable USB Charger DC-18 Käyttöohje Nokia Universal Portable USB Charger DC-18 1.3. painos FI Osat Opi tuntemaan kannettava laturisi. 1 Mikro-USB-portti 2 Liittimen kädensija 3 Akun varaustason ilmaisin 4 Laturiliitäntä 5 USB-kaapeli

Lisätiedot

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä

Lisätiedot

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys...

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys... Sisältö SOUNDBAR MXSB-252 Laatikon sisältö... 2 Tärkeät turvaohjeet... 3 Osien tunnistus... 6 Pääyksikkö: Näkymä ylhäältä... 6 Näkymä takaa... 6 Älykäs kauko-ohjain... 6 Ennen käyttöä... 7 Älykkään kauko-ohjaimen

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöohje Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Käyttöohje Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Käyttöohje Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. painos FI Käyttöohje Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Sisältö Turvallisuus 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas SOVELLUSVERSIO: 9.1 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas 9216663 1. painos FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RD-10-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot