ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVO - verkkomateriaalien arviointiin"

Transkriptio

1 ARVO verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: Omat vastaukset Arvioinnin yhteenveto Kehitysvihjeet Omat vastaukset Lopeta tämä arviointi ja siirry takaisin etusivulle >> Vastaukset, joista arvosteltava kohde sai heikot pisteet, on merkitty punaisella nuolella ( ) ja rivin taustavärillä Osaalue/kriteeri/kysymys Pist. Vastauksesi Omat muistiinpanot Informaation esitystapa 4.3 Jäsennetty esitystapa Muodostavatko samaan aihepiiriin kuuluvat asiat oman selkeän ja yhtenäisen kokonaisuuden? Onko informaation jäsentämisessä käytetty alaotsikoita ja luetteloita? 4.8 Kuvaavatko otsikot tekstin asiasisältöä? Tukeeko informaation jäsennys käyttäjälle tuttua ja toimintaa tukevaa esitystapaa? Onko yhdessä tekstikappaleessa esitetty vain yksi aihe? Aihekohtaiset alaotsikot oli sijoitettu sivun ylälaitaan, mistä niitä en itse ensin havainnut (jostain syystä niiden olettaa olevan alempana tai sivupalkissa). Looginen järjestys Onko informaatio esitetty lukijalle niin, että sivun/sivuston oleellisin sisältö on kerrottu heti aluksi? 4.0 Etusivulta tervetulotoivotusten jälkeen oli vähän hankaluuksia löytää kurssin aloituskohtaan, mutta ehkä se johtui vain omista puutteellisista havainnointikyvyistäni. Tervetulotoivotusten jälkeen voisi etusivulla toisaalta olla linkki sinne, mistä kurssin suorittaminen 1 /

2 Onko informaatio esitetty lukijalle loogisesti etenevässä järjestyksessä niin, että järjestys on perusteltu informaation omaksumisen kannalta? Onko informaatio esitetty käyttäjän toiminnan kannalta oikeaaikaisesti ja loogisesti? varsinaisesti alkaa. Sama kuin edellisessä, eli etusivulta voisi olla linkki kurssin aloituskohtaan. Suoritettavat tehtävät voisi olla numeroituja, jotta opiskelija voisi helpommin seurata etenemistään kurssilla ja pysytellä kärryillä siitä, että varmasti tulee kaikki tehtävät suorittaneeksi. Tiiviis muoto Onko sivun tekstistä esitetty aluksi myös tiivistelmä, ns. ingressi? 4.5 Onko sivuilla pitkiä, monimutkaisia lauseita? 4 harvoin Onko informaatio jäsennetty lyhyisiin, pääasiassa enintään 10 rivin kappaleisiin? Onko sivujen pituus pyritty pitämään suhteellisen lyhyenä, niin että käyttäjän ei tarvitse vierittää tekstiä? Onko sivuston etusivu lyhyt ja kuvaileva? Löytyykö sivuston etusivulta lyhyt selvitys siitä, mitä koko sivusto sisältää? Sivuston rakenteen ja informaation jäsennyksen vastaavuus sekä syvyystasojen hyväksikäyttö Onko sivuston rakenteesta pääteltävissä mitkä asiat muodostavat isompia kokonaisuuksia? 4.8 Esitetäänkö yksi asiakokonaisuus yhdellä sivulla? Onko informaatio jäsennetty pää ja alakohtiin, joista pääkohdat on esitetty pääsivuilla ja niihin liittyvät taustatiedot sekä syventävä aines yms. alasivuilla? Onko sivuston syvyystasojen määrä pääsääntöisesti enintään neljä? Etusivulta löytyy linkki opiskelijan oppaaseen, sieltä löytyy hyvät kuvaukset kurssista. Sivusto on jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin, tosin jos jotain kritisoitavaa tähän liittyen, niin kokonaisuuksien sisäiset linkit voisi laittaa vähän selkeämmin niin ei ainakaan unohdu tehdä kokonaisuuksien osioissa olevia \"sisäsivuja\". 2 /

3 Informaation läpikäyntitapa valittavissa Onko lukijan mahdollista valita itse miten hän käy materiaalin läpi? Onko lukijalle tarjottu useita erilaisia tapoja perehtyä sisältöön? Yksi asiakokonaisuus yhdellä sivulla Onko sivuston yksittäisillä sivuilla yksi asiakokonaisuus sivua kohden? Onko yksittäisellä sivulla korkeintaan seitsemän erillistä tietoobjektia (mieltämisyksikköä)? Onko sivuilla runsaasti linkkejä, jotka täytyy tarkastaa asiakokonaisuuden ymmärtämiseksi? Tärkeän informaation näkyvyys Onko sivun/sivuston tärkein informaatio nostettu näkyville esimerkiksi sivun/sivuston alussa olevaan tiivistelmään? Onko tekstistä poimitut, korostetut sanat valittu siten, että ne ilmaisevat selkeästi mitä asiaa tekstikappaleessa käsitellään? Onko informaation jäsentämisessä käytetty apuna graafisia elementtejä, esim. taulukoita tai kuvia, joiden avulla oleellinen informaatio on tuotu esiin? Onko sivustolla asiayhteyteen kuulumatonta informaatiota? ei harvoin joka sivulla harvoilla sivuilla harvoilla sivuilla ei yhdelläkään sivulla Materiaalia voidaan käydä läpi halutussa järjestyksessä, vaikkakin kurssin kaikki osiot on käytävä läpi ja tehtävät lienee syytä suorittaa annetussa järjestyksessä. Joten periaatteessa materiaalit kyllä voi käydä missä järjestyksessä vaan, kunhan tehtävät tekee tietyssä. Kurssilla käytetään opetusmenetelminä tekstimuotoista ja videoita. Informaation esittämisessä käytetty kieli Onko sivustolla käytetty kieli tuttua (käsitteet, termit) oletetun kohderyhmän käyttämän kielen kanssa? Onko sivustolla käytetty kieli (käsitteet, termit) sopiva sivuston käyttötarkoituksen kanssa? Onko sivustolla käytetty kieli termistöltään yms. sopiva sivustolla käsitellyn aihepiirin kanssa? 4.8 Käytetty kieli on selkeää. 3 /

4 Onko sivustolla käytetty kieli virheetöntä niin kieliopillisesti kuin sanastollisestikin? Onko sivustolla käytetty huumoria ja sanaleikkejä? 5 harvoin Mediaelementtien tarkoituksenmukainen käyttö Tukevatko sivuston kirjallinen ja visuaalinen ilme toisiaan? Täydentävätkö samalle sivulle sijoitetut mediaelementit toistensa tarjoamaa informaatiota? Onko mahdollisissa kuvateksteissä selvitetty jotain sellaista, mitä käyttäjä ei näe suoraan kuvaa katsomalla? Onko sivuilla olevat kuvat sijoitettu niin, että kuvan osoittamassa suunnassa (esim. suunta, minne kuvassa oleva ihminen katsoo tai osoittaa) on tekstiä tms.? Välittääkö sivuilla oleva videokuva, jotakin sellaista informaatiota mikä on asian ymmärtämiseksi tärkeätä ja jota olisi muutoin vaikea esittää? Onko sivuilla käytetty ääntä lähinnä taustaäänenä (musiikia tms.)? Onko sivuilla käytetty valokuvia selventämään yksityiskohtia sisältävien kohteiden rakennetta tms.? Käytetäänkö sivuilla animaatiota käyttäjän huomion kiinnittämiseen? Käytetäänkö animaatiota kuvaamaan jotakin muutosta tai liikettä? joskus Joitakin pieniä virheitä vieraskielisten sanojen yhdistämisessä suomenkielisiin, mutta en havainnut mitään merkittäviä ja jatkuvasti toistuvia virheitä. Sivuston visuaalinen ilme ei jätä kirjallista antia varjoonsa, joten toimii mainiosti. Videoilla voidaan saada kurssin aiheista enemmän irti kuin mitä pelkällä tekstillä. Mutta ei niille ole tässä edes tarvetta. Informaation esittäminen hakukoneiden toimintaa ajatellen Ovatko sivuston yksittäisten sivujen nimet (title) lyhyitä ja kuvaavia? Onko sivuston yksittäisten sivujen metatietoihin sisällytetty tiivistelmä? Onko sivuston metatiedoissa annettu yksittäisille sivuille avainsanoja? Onko sivun tekijä merkitty asianmukaisesti sivun metatietoihin? joka sivulla Sivuston tekijä on kuitenkin merkitty sivustolle sen etusivulle ja ainakin opiskelijan oppaaseen. 4 /

5 Onko sivuston sivujen metatiedoissa määritelty sivulla käytetty kieli? Jos on haluttu estää hakurobotteja indeksoimasta sivuston sivuja, onko se merkitty asianmukaisesti sivun metatietoihin? Informaation luotettavuus 3.7 Julkaisijaorganisaatio/Julkaisija Onko sivuston julkaisijaorganisaatio/julkaisija selvästi ja yksiselitteisesti ilmoitettu sivuston etusivulla? Onko sivustolla linkki, josta voi saada lisätietoja julkaisijaorganisaatiosta tai julkaisijasta, esim. linkki organisaation tai julkaisijan kotisivuille? Onko sivustolla mainittu ulkopuolisten organisaatioiden suosituksia tai arvioita? Onko julkaisijan/julkaisijaorganisaation pätevyys aiheen suhteen mahdollista varmistaa jotenkin? (Onko esim. muita julkaisuja mainittu, kerrottu julkaisijan työhistoriasta tms.) Käykö yksittäiseltä sivulta selville mikä organisaatio tai henkilö vastaa kyseessä olevan yksittäisen sivun asiasisällöstä? Jos itsenäinen sivusto on osa laajempaa sivukokonaisuutta (esim. laitosten sivut ja yliopiston sivut), käykö selkeästi selville sivuston suhde laajempaan sivustoon, molempien sivustojen julkaisijatahot sekä mikä on näiden julkaisijatahojen keskinäinen suhde? Onko sivustolla maininta sen julkaisusta vastaavan organisaation tai henkilön virallisesta hyväksynnästä? Voiko sivuston osoitteesta päätellä sen julkaisijan olevan arvostettu organisaatio/kuuluvan arvostettuun organisaatioon? ei 1 ei Onko sivustolta löydettävissä julkaisijaorganisaation tai julkaisijan yhteystiedot? Onko yhteystiedoista mainittu muutakin kuin sähköpostiosoite? Julkaisuajankohta ja ajanmukaisuus Onko sivustolla olevan materiaalin ensimmäisen julkaisun ajankohta ilmoitettu sivustolla, olipa julkaisu tapahtunut missä formaatissa tahansa? Onko sivustolla ilmoitettu, koska materiaali ensimmäisen kerran on julkaistu kyseisellä palvelimella? 1 ei 3.0 Ovatko sivuston sisältämät tiedot ajan tasalla? Kurssin etusivulta löytyy kurssin pitäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot. Opiskelijan oppaasta löytyy linkki Jennin kotisivuille. Nämä kysymykset ovat vähän outoja... ks. yllä. ks. yllä. outoja kysymyksiä. 5 /

6 Päivitys ja versiotiedot Onko sivulla ilmoitettu milloin sen sisältöä on viimeksi muokattu? Onko sivulla kerrottu kuinka useasti sitä päivitetään? Onko päivittäjän yhteystiedot kerrottu? Onko päivityksen päivämäärä annettu kansainvälisesti tunnistettavassa muodossa (pv kk vuosi)? Onko sivuston sisältämien resurssien versiohistoria ja versiointitapa (esim. onko käyttäjän helppo erottaa eri versiot toisistaan) kerrottu sivustolla? Onko sivustolla kerrottu perusteet noudatetulle päivityskäytännölle? Onko sivuston päivittäjien pätevyys ja motivaatio päivittämiseen kerrottu? Lähdetiedot ja tekijänoikeudet Onko informaation yhteydessä maininta alkuperäisestä lähteestä?. Onko informaation yhteydessä linkki WWWmuodossa oleviin alkuperäisiin lähteisiin? ei 1 ei 4.8 Ovatko käytetyt lähteet korkeatasoisia? Onko lähdetiedot annettu yleisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti? Onko sivuilla olevien informaatioelementtien (tekstisisältö, valokuva, piirros jne.) yhteydessä maininta kenelle ko. elementin tekijänoikeudet kuuluvat? Jos sivuilla on käytetty kehyksiä, avataanko käyttäjälle samaan kehykseen sivuja, jotka on tuotettu toisessa organisaatiossa, kertomatta sitä käyttäjälle? Oikeellisuus /Informaation esitystapa Onko sivustolla olevan materiaalin kirjoitusasussa virheitä (kielioppi tai kirjoitusvirheitä)? harvoin Onko sivuston faktatiedoissa virheitä? Onko sivuston sisältämät graafiset esitykset, kaaviot tai taulukot nimetty selkeästi ja tehty helppolukuisiksi? Onko sivustolla keskeneräisiä sivuja? 1 aina Vain muutamia kielioppivirheitä, mutta nekin ovat vain pieniä yhdyssanavirheitä. En ainakaan sellaisia havainnut :) Eivät ainakaan vaikuta keskeneräisille. 6 /

7 Informaation puolueettomuus Onko lukijalle selvää mistä näkökulmasta tieto on esitetty? Käykö lukijalle selväksi tiedon tuottajan ja julkaisijaorganisaation/julkaisijan välinen suhde? Onko sivuston eikaupalliset tukijat lueteltu niin, että ne erottuvat selkeästi? Onko kaupalliset mainokset helppo erottaa sivustolla tarjotusta muusta informaatiosta? Onko sivustolla kerrottu mitä tarkoitusta varten sivusto on tuotettu? Onko sivustolla linkki lisätietoihin eikaupallisista tukijoista? Onko sivustolla kerrottu siitä, miten eikaupalliset tukijat ovat osallistuneet sivuston tuottamiseen? Onko sivustolla linkit lisätietoihin kaupallisista tukijoista? Onko sivustolla kerrottu kaupallisten tukijoiden ja julkaisijaorganisaation suhteesta? Onko sivustolla kerrottu julkaisijaorganisaation käytännöistä mainostamisen ja sponsoroinnin suhteen? 5.0 Sivustolla ei liene eikaupallisia tukijoita? Sivuilla ei ole kaupallisia mainoksia. Sivuston kattavuus 4.3 Onko sivustolla kerrottu kenelle se on suunnattu? Jos sivusto on suunnattu monelle erilaiselle käyttäjäryhmälle, onko selvitetty mikä osa materiaalista erityisesti on kenellekin tarkoitettu? Onko sivustolla selvitetty kattavasti mitä aiheita siinä käsitellään? Onko sivustolla kerrottu selkeästi, mitkä osat siitä ovat keskeneräisiä ja mitkä valmiita? Onko sivustolla kerrottu mihin päivämäärään mennessä keskeneräiset osat valmistuvat? Onko sivustolla sen teemaan liittyviä aihealueita tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ottaen huomioon kohdeyleisö ja sivuston käyttötarkoitus? Onko sivuston sisältämät aihealueet käsitelty kohdeyleisön ja käyttötarkoituksen kannalta riittävän kattavasti (niin, että käyttäjä voi muodostaa itselleen kattavan kuvan aihealueista)? Sivuston sisältämät linkit 1 ei Toimivatko sivustolla olevat linkit? Onko ulosvievien linkkien sisällöstä annettu kuvaus? kyllä, sopivasti aihealueita 7 /

8 Onko ulosvievien linkkien yhteyteen liitetty arvio sivuilta löytyvän tiedon pätevyydestä ja luotettavuudesta? Onko ulosvievien linkkien yhteyteen liitetty maininta miten sivun tarjoama informaatio liittyy lähdesivun informaatioon? (Esim. lisätietoa, vastakkainen näkemys, vaihtoehtoinen näkökulma jne.) Onko sivustolla olevien linkkien valinta perusteltu jossain? Tarkistetaanko sivustolla olevien linkkien toimivuus säännöllisesti? Onko viimeisin linkkilistojen tarkistusajankohta näkyvillä sivuilla? Visuaalinen suunnittelu Yleisilmeen selkeys ja rauhallisuus 1 ei Onko sivuilla käytettyjä eri värejä runsaasti? Onko tulos ennemminkin riemunkirjava kuin rauhallinen? Värejä on käytetty sopivasti. Onko sivuilla käytettyjä erilaisia muotoja, kuten ellipsi, suorakaude, neliö jne, runsaasti? Onko sivuilla koristeena tai muussa yhteydessä tiuhoja viivoituksia tai laatoitukselta näyttäviä kuvapintoja? 3 joskus Näyttääkö sivun painopiste kaatuvan johonkin suuntaan? Esim. vaalea iso pinta oikealla ja 3 joskus tumma iso kappale alhaalla vasemmalla > näyttää kaatuvan vasemmalle. Ovatko sivun peruselementit (päänavigointi, valikot, tunniste (kenen sivu), otsikot, leipäteksti, aputekstit) selkeästi tunnistettavissa? Onko käyttäjän mahdollista helposti havaita mitkä sivun perusosat kuuluvat taustaan ja mitkä osat ovat esim. klikattavia kohteita? Onko sivuilla käytetty lukuisia eri tekstityyppejä (fontteja)? Onko samalla sivulla käytetty useampaa kuin 34 eri fonttikokoa? Onko sivuilla hahmotettavissa erilaisia informaatioalueita yli kymmenen? Vaikuttavatko sivut täyteen ahdetuilta? kysymys on vähän omituinen, joten. outo kysymys, mutta varmaankin. vähän oikealle, mutta ei häiritsevästi sopivasti on käytetty fontteja, runsaasta en osaa. Onko sivuilla käytetty voimakkaita värejä? 4 harvoin harvoin eli sopivasti Onko sivuilla rinnakkain kirkkaita ristiriitavärejä? Sininen tai vihreä rinnakkain punaisen kanssa; sininen tai punainen rinnakkain vihreän kanssa; keltainen ja sininen rinnakkain? 8 /

9 Johdonmukaisuus visuaalisessa suunnittelussa Onko sivujen peruselementit, kuten päänavigointi, valikot, tunniste (kenen sivu), otsikot, leipäteksti, aputekstit, esitetty johdonmukaisesti aina samalla tavalla? Sijaitsevatko sivun päänavigointi, tunniste, leipäteksti ja aputekstit johdonmukaisesti samalla kohtaa eri sivuilla? Kuuluvatko väreiltään, muodoiltaan tai muutoin samankaltaiset elementit tai osat samaan ryhmään? Ovatko lähellä toisiaan sijaitsevat elementit, jotka näyttävät muodostavan ryhmän, myös sisällöltään tai toiminnoiltaan samankaltaisia? Onko toiminnon valinta lähellä ja selkeässä yhteydessä sitä kohtaa, mihin se liittyy? 4.6 Sivujen toimivuus ilman värejä Toimivatko sivut ilman värejä harmaasävyisenäkin? Testaa esim. tulostamalla mustavalkotulostimella. Onko sivujen joissakin ohjeissa viitattu pelkkään väriin? Esim. Paina vihreää painiketta. Onko sivuilla käytetty liikennevalojen tapaisia värisignaaleja (punainen tai vihreä muuttuu keltaiseksi; punainen muuttuu vihreäksi)? Saako kaavakuvista yms. kuvista selvän harmaasävyisenäkin? 4.7 Erottuuko teksti selvästi taustasta? Onko tekstissä käytetty vaaleahkoa sinistä väriä? 3 joskus Onko sivuilla käytetty rinnakkain punaista, vihreää, ruskeaa, harmaata ja sinipunaista? Fontti olisi tosin ehkä voinut olla leipätekstissä vähän suurempi, mutta toimii normaalisilmäisellä kyllä noinkin. Tekstiä saa kyllä sitten isommaksi halutessaan selaimen asetuksista. Linkit ovat vaaleansinisellä. Huomion herättäminen vs. häly Onko sivuilla käytetty animaatioita ainoastaan elävöittämässä ja koristamassa sivuja? Onko animaatiota käytetty ainoastaan käyttäjän huomion kiinnittämiseksi tärkeään, uuteen informaatioon? Animaatioita ei käytetty sivuilla ollenkaan. 9 /

10 Onko sivuilla käytetty usein lähikuvia ihmisen kasvoista tai kasvoja läheisesti muistuttavia kuvioita tuomassa tunnelmaa tms? Tekstin luettavuus 3.9 Tekstin jäsentäminen Onko sivuilla käytetty leipätekstin jäsentämisessä apuna luetteloita, taulukoita ja otsikoita? Onko sivuilla käytetty leipätekstin jäsentämisessä apuna tyhjää tilaa? (esim. selvä väli kappaleiden välillä) Onko sivuilla käytetty sopivasti (noin 2 3 tasoa) eri otsikkotasoja? Onko sivuilla käytetty avainsanojen korostamista? joskus Kappaleiden välillä voisi olla tyhjä rivi selkeyttämässä, vaikkakin toimii kyllä tuollakin tavalla. Kielenhuollon kannalta \"oikeampi\" tapa on se mitä Jenni on kurssillaan käyttänyt, eli että tyhjiä rivejä EI käytetä kappaleiden välillä. Otsikkotasoja käytetään vähemmän kuin 23 En ainakaan havainnut Tekstin tehostus Onko samalla sivulla käytetty monia eri tekstintehostustapoja (lihavointia, värejä, alleviivausta kursiivia jne.)? Onko sivuilla käytetty tekstin tehostamisessa sanojen lihavointia? Onko sivuilla käytetty tekstin tehostamisessa pelkästään värejä? Onko sivuilla käytetty tekstin tehostamisessa SUURAAKKOSIA ja/tai kursiivia? Onko sivuilla käytetty tekstin tehostamisessa alleviivausta? Fontit ja tekstin luettavuus Onko käyttäjällä mahdollisuus suurentaa kirjasimen kokoa selaimen valinnoista? Onko tekstin ja taustan välillä riittävä kontrasti (paras vaihtoehto: musta teksti valkoisella taustalla)? Ts. erottuuko teksti selvästi taustasta sivun jokaisessa osassa? Onko sivuilla käytetty päätteetöntä (esim. Arial, Verdana) tai varta vasten näyttöä varten suunniteltua kirjasintyyppiä (esim. Georgia)? harvoin /

11 Onko teksti kieliasultaan moitteetonta? Onko sivujen merkistönä (enkoodaukseen) käytetty iso88591 tai iso885915? Onko HTMLsivun lähdekoodin metaelementeissä merkittynä esim. charset=iso88591? Kielioppivirheitä käsiteltiin jo aiemmin näissä kysymyksissä. Tekstin asettelu ja luettavuus 4.0 Onko sivun teksti tasattu vasempaan reunaan? Onko luettelot aseteltu niin, että jokaisen kohdan ensimmäinen sana on vasemmalta lukien samalla kohdalla? Pysyykö teksti paikallaan (ei liikkuvaa, välkkyvää tekstiä)? Onko leipäteksti palstoitettu? (Ts. tekstirivi ei ulotu näytön laidasta laitaan.) Mediaelementit 4 Mediaelementti ja sen merkitys verkkosivuilla Tuovatko mediaelementit (esim. kuva, animaatio, ääni tai video) jotakin merkityksellistä lisäinformaatiota sivuilla esitettyihin asioihin? Jos mediaelementit (esim. kuva, ääni tai video) poistetaan sivulta, saako käyttäjä väärän tai puutteellisen kuvan sivujen sisältämästä informaatiosta? Onko sivuilla runsaasti kuvia lähinnä koristeena tai tunnelman luojana? Jos ääntä on käytetty lähinnä tunnelman luomiseen, ovatko äänet riittävän hiljaisia, jotta ne eivät häiritse käyttäjää? Jos ääntä on käytetty huomion herättämiseen esim. varoituksena, onko lisänä käytetty myös jotakin visuaalista elementtiä? Onko mediaelementtien (esim. kuva, ääni tai video) käyttöön saatu lupa ko. mediaelementin tekijänoikeuksien omistajalta? Onko videota käytetty lähinnä liikkeen (esim. tanssi) esittämiseen tai puhujan persoonallisuuden välittämiseen? Ovatko sivuilla olevat animaatiot lähinnä koristeita? Voiko animaation esittämän informaation periaatteessa esittää tavallisella grafiikalla? Onko animaatiosta hyötyä sivuston tavanomaiselle käyttäjälle? melkein aina Ääntä sellaisenaan ei käytetty. En tarkistanut, ja sivuilla ei sitä käsitelty. Animaatioita ei käytetty. 11 /

12 Onko 3D animaatiota käytetty esittämään informaatiota, joka muutoin ei olisi mahdollista esim. kolmiulotteisen objektin rakenteen havainnollistamiseen? Onko sivuilla kolmiulotteisia tiloja, joissa käyttäjän täytyy liikkua? Mediaelementin laadukkuus Säilyykö kuvan välittämä informaatio myös harmaasävyisenä? Onko kuva riittävän selkeä ja laadukas tarvittavien yksityiskohtien esittämiseksi? Onko äänitiedoston ääni (esim. puhe) riittävän hidasta ja selkeätä? Onko äänitiedoston ääni (esim. puhe) häiriötöntä (ei esim. taustakohinoita) ja selkeää? Onko videokuva tekniseltä laadultaan riittävä? Ts. saako kuvasta selvän? 5.0 Onko videossa oleva ääni häiriötöntä ja selkeää? Onko videossa oleva puhe riittävän hidasta ja selkeätä? Onko animaation liike riittävän hidas, jotta käyttäjä ehtii tarkastella mitä animaatiossa tapahtuu? Onko 3Danimaation liike riittävän hidas, jotta käyttäjä ehtii tarkastella rakennetta? Mediaelementin optimointi Onko kuva yleisesti tuetussa tiedostomuodossa (.jpg tai.gif)? 4.5 Onko kuva tiedostokooltaan yli 50 kb? Onko kuvan optimoitu resoluutioltaan verkkoon soveltuvaksi (resoluutio noin 96 dpi)? Onko tiedostokooltaan suuren mediaelementin (esim. ääni, kuva tai video) yhteydessä mainittu sen tiedostokoko? Onko sivulla oleva kuva leveydeltään ja korkeaudeltaan suuri? Täytyykö pienellä näytöllä vierittää sivua, jotta kuvan näkisi kokonaisuudessaan? Esim. leveys yli 400 pikseliä ja korkeus yli 300 pikseliä? Onko sivujen grafiikassa (esim. gifkuvissa) käytetty webturvallista väripalettia, eli ainoastaan varmasti kaikissa graafisissa selaimissa näkyvää 216 väriä? Onko kuvat optimoitu webkäyttöön soveltuvaksi jpegpakkauksella tai gifoptimoinnilla esim. kuvankäsittelyohjelman optimointoiminnolla. 2 harvoin Kesto on mainittu, muttei tiedostokokoa Kuvat toimivat kuitenkin sivuilla hyvin mokkulayhteydellänikin, joten lienevät optimoitu ok. 12 /

13 Onko äänitiedosto yleisesti tuetussa tiedostomuodossa (rm, wav, mid, mp3)? Onko pitkät äänitiedostot streamingmuodossa? Ts. käyttäjän ei tarvitse ladata koko tiedostoa ensin koneelleen voidakseen kuunnella äänitiedoston? Onko käyttäjällä halutessaan mahdollisuus tallentaa äänitiedosto omalle koneelleen ja kuunnella se vasta sitten? Onko videotiedosto yleisesti tuetussa tiedostomuodossa (.mov,.wmv,.rm,.avi ja.mpeg)? Ovatko videoleikkeet streamingmuodossa? Ts. käyttäjän ei tarvitse ladata koko tiedostoa ensin koneelleen voidakseen katsella videoita? Onko videoleikkeestä olemassa eri versiot eri yhteysnopeuksille? Onko käyttäjillä mahdollisuus halutessaan tallentaa video omalle koneelleen ja katsoa video vasta sitten? Onko animaatio yleisesti tuetussa muodossa? (Flash.swfmuoto, GIF?) Toimivat ainakin macissa. Ei taida olla, mutta toimi hyvin myös suhteellisen hitaalla mokkulayhteydelläkin. Mediaelementin liittäminen verkkosivuille Onko sivun HTMLmerkkauksessa ( koodissa ) kerrottu kuvan leveys ja korkeus? Esim. <img src= kuva.jpg width= 100 height= 50 alt= pieni tyttö keinuu leikkipuiston keinussa > 2.6 Onko kuviin lisätty ALTtekstit? Kertooko ALTteksti, mitä kuvassa on? Onko mahdollinen kuvagalleria tms. sijoitettu selkeästi omalle sivulleen? Onko suuri kuva esitetty sivulla ensin ns. thumbnail kuvana, jonka käyttäjä voi halutessaan avata kuvan suurempana tarkasteluaan varten? Onko käyttäjällä mahdollisuus tutustua äänitiedoston informaatiosisältöön ennen tiedoston lataamista? Onko pitkä puheesitys jaettu suhteellisen lyhyisiin, kuitenkin selkeän asiakokonaisuuden muodostaviin pätkiin? Onko äänitiedoston ajallinen kesto ilmoitettu käyttäjälle? Kertoo, mikä kuvatiedoston nimi on, mutta ei suoranaisesti mitään sen sisällöstä. 13 /

14 Onko pitkä videoesitys jaettu suhteellisen lyhyisiin, kuitenkin selkeän asiakokonaisuuden muodostaviin pätkiin? Onko videoleikkeen ajallinen kesto ilmoitettu käyttäjälle? Onko käyttäjällä mahdollisuus tutustua videon informaatiosisältöön ennen tiedoston lataamista? Mediaelementti ja käytön kontrolli Onko sivuilla automaattisesti käynnistyviä multimediaelementtejä (ääni, animaatio, video)? Onko käyttäjällä mahdollisuus kontrolloida multimediaelementtien (ääni, video, animaatio) toistoa? Esim. hakea haluamansa kohta puheesityksestä indeksointia tms. hyväksikäyttäen. Toimiiko animaatio koko ajan? 5.0 Onko sivuilla rullaava tekstiä? Onko 3Danimaatiossa olevan kohteen liikuttelu täysin käyttäjän vastuulla? Navigoinnin tukeminen 4.4 Etusivu Tullaanko sivustolle sisään eräänlaisen käynnistyskuvan (esim. tervetuloanimaatio) kautta? Selviääkö etusivulta välittömästi mikä on sivuston tarkoitus? Onko etusivulla selkeästi nähtävissä kenen sivustosta on kyse? Ilmeneekö heti etusivulla, mitä sivuston käyttötarkoituksen kannalta tärkeitä ja olennaisia asioita sekä toimintoja sivusto sisältää? Tarjoaako etusivu käyttäjälle selkeät reitit sivuston tärkeimpiin toimintoihin ja keskeisimpään informaatioon? Onko etusivu tyyliltään yhtenäinen muiden sivujen kanssa? ei Sivuston tunnistus Onko käyttäjän mahdollista päätellä kunkin sivun kohdalla kenen sivustosta on kyse; toisin sanoen onko sivuilla tunniste, esim. organisaation logo? 5.0 Sijaitseeko tunniste aina samalla paikalla? Onko tunniste selkeästi havaittavissa? Sivuston tekijän nimi ainakin, ja kurssin banneri. 14 /

15 Kykeneekö käyttäjä päättelemään kunkin sivun kohdalla sivuston pääasiallisen käyttötarkoituksen? Onko kaikkien sivujen ulkoasu tyyliltään samanlainen? Kokonaiskäsityksen muodostaminen sivustosta Jos sivustolla on käytetty jotakin metaforaa (vertauskuvaa): Vastaako sivuston toiminta metaforan (esim. radio) luonnollista toimintaa? Onko sivuston tärkeimmät aihealueet (navigointialue) nähtävissä kaikilla sivuilla? Onko sivustolla etukäteen suunniteltu, johdonmukainen rakenne (läpi koko sivuston)? Vastaako sivujen navigointimalli sivuston informaatiorakennetta (läpi koko sivuston)? Esimerkiksi navigointimallin avulla voi päätellä mitkä sivut ovat yläkäsitteitä ja mitkä sivut minkäkin sivun alakäsiteitä eli alasivuja? Onko sivuston rakenne suunniteltu niin, että se tukee tarjottavan palvelun käyttämistä tai ajatellun toiminnan suorittamista (läpi koko sivuston)? Esimerkiksi VR:n sivut: sivuston rakenne on jäsennetty tarjottavien palvelujen (aikataulut, junat, asemat. lippujen hinnat jne. sijaitsevat ylätasolla) eikä VR:n organisaatiokaavion mukaan, jolloin aikataulut yms. olisivat todennäköisesti syvällä sivustorakenteessa. Onko sivuston rakenne, navigointimalli ja toiminnot ratkaistu kuten verkossa yleensä "on tapana"? 4.7 Sivusto on hyvin suunniteltu,mutta joihinkin kohtiin voisi vielä lisätä linkin seuraavaan osaalueeseen tai kohtaan. Sivupohja tosin asettanee rajoitteita sivujen kokoamiselle. Loogisen ja toimivan kurssisivuston on Jenni kuitenkin koonnut. Liikkuminen sivustossa Sijaitseeko sivuston (pää)navigointialue aina samalla paikalla? Onko käyttäjän mahdollista päästä sivuston tärkeimmille sivuille alle neljällä klikkauksella? Hierarkkinen, monitasoinen sivusto: Onko navigointia tuettu käyttämällä navigointipolkua bread crumbs eli leivänmurupolku? Jos sivustosi on laaja: onko jokaiselta sivulta linkki mahdolliseen sivukarttaan? Onko käyttäjän kulloinenkin sijainti sivuston rakenteessa osoitettu selkeästi? joskus 15 /

16 Onko sivuilla linkki sivuston etusivulle? Onko sivuilla sisäisiä linkkejä eli saman sivun eri kohtiin vieviä linkkejä? Voiko käyttäjä liikkua vapaasti sivustolla? Onko tarkoituksenmukainen liikkumissuunta ilmaistu selkeästi (tarvittaessa)? Onko sivuilla olevissa lomakkeissa, vuorovaikutteisissa palveluissa tms. selkeä alku sekä selkeä poistumistie tai lopetustapa? Onko sivuilla automaattisesti avautuvia popup ikkunoita? Luulisin ettei sellaisia tässä taida olla. Voi liikkua, mutta kurssin suorittamisessa on edettävä tiettyä reittiä noudattaen. Etusivulle voisi lisätä linkin kurssin aloituskohtaan eli ilmeisesti materiaaleissa johdantoosioon. Osioiden \"loppuun\" voisi tietysti myös lisätä linkit seuraavien osioiden alkuun. Linkkien nimeäminen Onko linkit nimetty niin, että ne vastaavat asioista yleisesti käytettyjä, kohderyhmän reaalimaailman käsitteitä? Onko linkit nimetty johdonmukaisesti? Ts. niin, että samasta asiasta käytetään systemaattisesti samaa nimeä. Ovatko kuvalinkkien symbolit tai metaforat kuvaavia ja ymmärrettäviä? Ilmaisevatko tekstissä olevat linkkisanat sen mihin linkin takana oleva informaatio liittyy? Esim. <a href= link > täyttöohjeet </a> löytyvät täältä vs. täyttöohjeet löytyvät <a href= link > täältä </a> Onko sivuilla tekstilinkkejä, jotka sisältävät lukuisia sanoja? Linkkien esitystapa Eroavatko linkit selkeästi muusta tekstistä? Eroavatko avatut linkit väriltään avaamattomista linkeistä? Eroavatko sivustosta ulosvievät linkit selkeästi sivuston sisäisistä linkeistä? Tunnistaako painikkeet tai kuvalinkit selvästi navigointipainikkeiksi? Onko painikkeissa, kuvalinkeissä ja kuvakartoissa kuvaavat ALTtekstit? Onko sivuilla painikkeiden, kuvalinkkien ja kuvakarttojen lisäksi vastaavat tekstilinkit? 3 joskus 16 /

17 Sijaitsevatko eri sivuilla olevat, samaan toimintoon liittyvät linkit tai painikkeet aina samalla kohtaa sivua? Onko linkki tai painike, joka ei jostain syystä ole toiminnassa osoitettu selvästi? Onko sähköpostiohjelman tai jonkun muun ohjelman avaavan tai rekisteröitymistä edellyttävälle sivulle johtavan linkin yhteydessä maininta asiasta? Ulosvievät linkit ja linkkilistat Onko ulosvievien linkkien yhteydessä näkyvissä lyhyt kuvaus kohteen sisällöstä? Onko ulosvievistä linkeistä näkyvissä kohteen täydellinen URL osoite (myös linkkilistoilla)? Ovatko ulosvievät linkit ns. syvälinkkejä? Ts. vievätkö linkit halutun informaation äärelle vai ainoastaan kohdesivuston etusivulle? Jos sivuilla on kehykset: avautuvatko ulosvievät linkit kehyksen sisään? Onko pitkät linkkilistat jäsennetty esim. väliotsikoita hyväksi käyttäen? joskus 3 joskus 1 aina Selaimen ominaisuuksista riippuen taitaa tämä mennä,itselläni kurssisivujen linkit aukeavat saman selainikkunan uuteen välilehteen. Informaatioon palaaminen 3.6 Onko sivuilla käytetty kehyksiä? 1 aina Onko jokaisella sivulla kuvaava, toisista selkeästi erottuva title (sivun nimi)? Ovatko URL osoitteet mahdollisimman kuvaavia? Esim. sisältävät kokonaisia, ymmärrettäviä sanoja. Onko URL osoitteissa käytetty tyhjiä välilyöntejä tai muita erikoismerkkejä? 3 joskus Ovatko sivujen URL osoitteet kovin pitkiä? 4 harvoin +merkkiä ainakin näkyy niissä käytettävän, mutta sivujen osoitteet muodostuvat ilmeisesti automaattisesti? Eivät ne kovin pitkiä ole, sopivia. Hakutoiminnot Jos sivustosi on laaja: onko sivuston jokaiselta sivulta linkki sivuston sisäiseen hakutoimintoon? Sisältääkö sivusto hakutoimintoja, jotka on kohdennettu vain tiettyyn, rajattuun osaan koko sivustoa? Ts. hakutoiminnot eivät kata koko /

18 sivustoa. Onko sivustolla koko Internetin kattava hakutoiminto? Tekninen toteutus Sivujen latautuminen Kestääkö yksittäisen sivun latautuminen yleisimmin käytetyllä verkkoyhteysnopeudella kauemmin kuin 10 sekuntia? Vaihteleeko sivustossa olevien sivujen latautumisnopeus suuresti? Saako käyttäjä ainakin osan sivusta näkyviin alle 10 sekunnissa (vaikka kokonaislatausaika olisikin suurempi)? Onko sivun kokonaiskoko (htmltiedosto ja sivulla olevien kuvien ym. mediaelementtien yhteinen koko) enintään noin 50 kb? Onko suurten tiedostojen (noin 100kB ja suuremmat) koko ilmoitettu käyttäjälle (näkyvissä ennen latausta)? Vaadittavat lisälaitteet ja ohjelmistot Tarvitseeko käyttäjän asentaa erillisiä ohjelmia tai ohjelmalisäkkeitä (plugin) voidakseen käyttää sivuilla olevaa informaatiota? Onko sivuilla linkki mahdollisten tarvittavien ohjelmien tai ohjelmalisäkkeiden (plugin) lataussivuille? Löytyykö sivuilta ohjeet kohderyhmän kielellä ohjelman tai ohjelmalisäkkeiden (plugin) asentamiseen? Ovatko tarvittavat apuohjelmat tai ohjelmalisäkkeet (plugin) yleisesti käytettyjä (esim. Adobe Reader, Macromedia Falsh, RealPlayer) tai onko niiden valinta muutoin perusteltua? Onko ääni tai videotiedostona tarjottavasta informaation pääkohdista saatavissa tekstipohjainen tiivistelmä? Ovatko sivuille liitteenä linkitetyt tekstitiedostot muotoa.txt,.rtf tai.pdf? 5 ei harvoin harvoin Testattu mokkulayhteydellä, näyttää toimivan ihan riittävän nopeasti silläkin. Joten toiminee hyvin myös \"yleisesti käytetyillä\" nopeuksilla, mitä ne nyt sitten ikinä ovatkaan. Tuskinpa. Sivuilla ei sellaisia taideta edes käyttää. Jos ei Adobe Readeria lasketa. 18 /

19 Sivujen skaalautuvuus (eri näyttökoot, päätelaitteet, PDA:t, kirjoitin) Katoaako osa sivun reunoilla olevasta informaatiosta näkyvistä tarkasteltaessa sivua pienellä näytöllä tai muutettaessa selaimen ikkunaa leveyssuunnassa pienemmäksi? Onko sivujen leveys määritelty suhteellisena (käyttäen %merkintää, esim. width= 90% ) tai sitä ei ole määritelty lainkaan? 1.0 Onko sivuilla käytetty kehyksiä? 1 aina Mikäli sivuilla on paljon grafiikkaa, onko käyttäjällä mahdollisuus valita erillinen kevyempi sivu esim. tekstiversio? Onko pitkistä dokumenteista tai paljon grafiikkaa sisältävistä sivuista olemassa myös tulostusystävällinen versio? Joutuu skrollaamaan sivusuunnassa välillä, ei testattu muulla kuin macbookilla. mutta ei grafiikkaa ole paljon. sivuilla ei ole pitkiä dokumentteja vaan teksti on tiivistä. Erilaisten selainversioiden huomioiminen ja suositukset Toimivatko sivut moitteetta yleisimmillä selaimilla (Netscape, Internet Explorer, Mozilla, Opera)? Toimivatko sivut moitteetta yleisimpien selainten vanhemmillakin versioilla? Onko sivuilla käytetty HTMLmerkkaus suositusten mukaista? Onko sivujen ulkoasu määritelty tyylitiedostoja (CSS) käyttäen? Ovatko tyylitiedostot suositusten mukaisia? Toimivatko sivut myös ilman tyylitiedostoja? Testasin vain firefoxilla, mutta uskoisin toimivan mainiosti muillakin. Veikkaan että toimivat, sillä sivuilla ei ollut mitään erityisiä virityksiä tai animaatioita. Yksinkertaiset hyvät perussivut! Tekninen virheettömyys Onko sivuilla näkyvissä normaalissa katselutilanteessa sellaisia irrallisia merkkejä tai merkintöjä, mitkä eivät vaikuta kuuluvan sivulle. Esim. irrallista HTMLmerkkausta ( koodia ) näkyvissä tekstin seassa. Onko sivuilla näkyvissä kaikki se informaatio mikä pitääkin? 5.0 Latautuvatko kuvat moitteetta? 19 /

20 Esiintykö sivuilla kummallisuuksia? Esim. kuvat ja tekstit päällekkäin, sivu on kummallisen leveä, teksti on omituisen kapeana palstana? Saako käyttäjä toiminnastaan selkeän palautteen, jonka perusteella hän voi päätellä toiminnon sujuvan moitteetta? Esimerkiksi käyttäjä saa selkeän palautteen siitä, että lomakkeen tiedot ovat lähteneet onnistuneesti. Latautuuko toisinaan esim. jollakin tietyllä selaimella katsottaessa ainoastaan tyhjä sivu? Dynaamiset sivut ja palvelin Onko sivuilla käytetty selaimessa suoritettavaa koodia kuten JavaScript, Visual Basic? Vihje: sivuilla on käytetty JavaScriptiä, jos osa sivujen toiminnallisuudesta katoaa mikäli selaimesta otetaan JavaScript asetukset pois päältä. Onko sivujen dynaamisuus toteutettu siten, että palvelin tuottaa valmista HTMLmerkkausta ( koodia ) esim. PHP:n, CGI:n tai ASP:n avulla? Vihje: jos sivun tiedostopäätteenä on.htmlpäätteen sijasta esim..php,.asp, tuotetaan sivujen toiminnallisuus palvelimella. Tiedostopääte voi olla jokin muukin. Jos selaimesta otetaan Javaasetukset pois päältä, mutta sivujen toiminnallisuus ei muutu, on dynaamisuuden toteuttamiseksi todennäköisimmin käytetty palvelimella tuotettua koodia. Ovatko palvelimen resurssit riittävät käytön määrään verrattuna? Onko strategisesti tärkeille sivustoille olemassa toimiva varmuuskopio, jolloin palvelimen rikkoutuessa verkkoliikenne voidaan ohjata toisella palvelimella sijaitsevalle sivustolle? ei Virheiden estäminen ja virheistä toipuminen Onko käyttäjällä mahdollisuus perua tekemänsä toiminto? Onko käyttäjällä mahdollisuus esim. lähetettäessä tietoja lomakkeella tarkastaa antamiensa tietojen oikeellisuus ennen varsinaista lähettämistä vaikkapa esikatselutoiminnon avulla? Onko esim. lomakkeissa merkitty, mitkä kentät on pakko täyttää? Tarkistetaanko ohjelmallisesti onko lomakkeen pakolliset kentät täytetty ennen tietojen lähettämistä? Annetaanko käyttäjälle ilmoitus virheen esiintymisestä? 3.8 Ainakin tuotettuja tekstejä voidaan muokata niin usein kuin halutaan, muusta. 20 /

21 Onko mahdollinen virheilmoitus riittävän näkyvä? Onko käyttäjälle annettava palaute ymmärrettävää kieltä? Onko virheiden hallinta toteutettu siten, että käyttäjän tekemästä työstä säilyy mahdollisimman suuri osa? Esim. käyttäjällä on mahdollisuus palata puoliksi täyttämäänsä lomakkeeseen, vaikka selain kaatuisikin välillä. Onko sivuilla selkeästi näkyvissä taho, johon voi ottaa yhteyttä virheellisen tiedon oikaisemiseksi? Esimerkiksi kurssille ilmoittautumisen yhteydessä käyttäjä ilmoittikin väärän sähköpostiosoitteen. Esteettömyys 3.7 Tekstuaalinen informaatio Onko sivun asiatiedon jäsentämiseen käytetty otsikkoja esim. HTMLmerkkausta h1 ja h2? Onko sivulla pääotsikoita (merkattu h1) ainoastaan yksi? Onko sivun tekstikappaleet merkitty käyttäen HTMLmerkkausta <p> </p>? Onko palstoitetuilla sivuilla (vasemmassa palstassa linkit ja oikeassa tekstit) tarjolla palstoittamaton vaihtoehto? Onko asiasisällön painotukset ilmaistu tekstin korostamisen (esim. lihavointi) lisäksi myös kielellisesti (esim. tärkein ominaisuus on joustavuus)? Onko pdf dokumenteille tarjolla HTMLvaihtoehto? Kuvat ja esteettömyys Onko jokaisella graafisella elementillä tekstimuotoinen vastine esim. kuvissa on ALT tekstit? Onko informaatiota sisältävillä kuvilla ytimekäs, kuvaava ALTteksti? Onko runsaasti informaatiota sisältävän kuvan yhteydessä erillinen tekstiversio, jossa on selostus kuvan sisältämästä informaatiosta? Liiketoimintasuunnitelman malli on annettu pdfmuodossa. Koska se on kurssin kannalta niin keskeinen, niin se kannattaisi olla myös tekstimuodossa saatavilla. ALT:ssa on käytetty kuvauksena kuvan nimeä. 21 /

22 Onko koristekuvilla tyhjä ALTteksti? alt= Onko sivuilla olevien logojen ALTtekstinä organisaation koko nimi? Muut multimediaelementit ja esteettömyys Käynnistyykö sivuilla oleva multimediaesitys (esim. ääni, video, Flashanimaatio) esitys automaattisesti? Onko sivuilla olevilla multimediaelementeillä (animaatiot, video, ääni) tekstimuotoiset vastineet? Sijaitseeko sivuilla mahdollisesti oleva animaatio esim. Flashesitys omalla erillisellä sivullaan? Onko multimediaesityksen (ääni, liikkuva kuva, Flashanimaatio) käynnistävän linkin yhteydessä maininta millaisesta esityksestä on kyse? 4.0 Onko sivuilla vilkkuvaa tai vierivää tekstiä? Onko sivuilla käytetty välähteleviä efektejä? Informaatioelementtien sijainti sivuilla Onko sivuston titleotsikko riittävän informatiivinen ja kuvaava? 3.8 Onko sivuston tärkein informaatio sivun alussa? Sijaitseeko hakukenttä aivan sivun vasemmassa ylälaidassa? Onko sivuilla eri elementtien välissä selkeästi tyhjää tilaa? Esimerkiksi kappaleiden välillä, tekstin ja reunakuvion välillä? 2 melkein aina melkein ylälaidassa. 3 joskus Sivuston käytön joustavuus Voiko sivustoa käyttää pelkästään näppäimistön avulla? Voiko käyttäjä muuttaa sivun värit (taustaväri ja fontin väri) selaimen valikoista? Toimivatko sivut ilman värejä harmaasävyisenäkin? Testaa esim. tulostamalla mustavalkotulostimella. Voiko käyttäjä muuttaa sivun kirjasinkokoa selaimen asetuksista? Onko sivujen ulkoasu määritelty tyylitiedostoja (CSS) käyttäen? Jos sivuilla on käytetty tyylitiedostoja, toimivatko sivut ilman niitä? Lomakkeet ja dynaamiset sivut harvoin 3.5 Se voi olla vähän työlästä, esimerkiksi palstojen välillä ei taida päästä liikkumaan. 22 /

23 Onko sivuilla käytetty pääasiassa selaimessa suoritettavaa koodia kuten JavaScript, Visual Basic? Vihje: sivuilla on käytetty JavaScriptiä, jos osa sivujen toiminnallisuudesta katoaa mikäli selaimesta otetaan JavaScript asetukset pois päältä. Onko sivujen dynaamisuus toteutettu siten, että palvelin tuottaa valmista HTMLmerkkausta ( koodia ) esim. PHP:n, CGI:n tai ASP:n avulla? Vihje: jos sivun tiedostopäätteenä on.htmlpäätteen sijasta esim..php,.asp, tuotetaan sivujen toiminnallisuus palvelimella. Tiedostopääte voi olla jokin muukin. Jos selaimesta otetaan Javaasetukset pois päältä, mutta sivujen toiminnallisuus ei muutu, on dynaamisuuden toteuttamiseksi todennäköisimmin käytetty palvelimella tuotettua koodia. Onko sivuilla automaattisesti avautuvia ikkunoita tai alasvetovalikoita? Ilmeneekö toiminnallisten painikkeiden ALTtekstissä niihin liittyvä toiminto? Esim. lähetä lomakkeen tiedot. Onko lomakkeessa ohjeteksti ennen syöttökenttää ja riittävän lähellä syöttökenttää? Ovatko lomakkeen syöttökentät allekkain? Onko lomakkeen ohjeteksteissä selkeästi ilmaistu milloin on kyseessä radiopainike (valitse vain yksi) ja milloin valintaruutu (valitse yksi tai useampi)? 2 harvoin Kehyksien käyttö Jos sivuilla on käytetty kehyksiä, niin onko sivuilla tarjolla myös kehyksetön vaihtoehto? Jos sivuilla on käytetty kehyksiä, niin onko kehyksiä enemmän kuin kolme? Jos sivuilla on käytetty kehyksiä, niin onko kehykset nimetty riittävän informatiivisesti? Esim. yläkehys vs. navigointikehys. 3.7 Linkit Onko sivun ylälaidassa siirtymälinkki suoraan varsinaiseen sisältöön? Onko sivuilla ripoteltu runsaasti linkkejä esim. tekstin sekaan? Ovatko linkkien nimet kuvaavia? Toisin sanoen voiko linkin nimen perusteella päätellä mihin linkki johtaa? joskus Onko pitkä linkkilista jaoteltu väliotsikoin? Onko sivun alkuun koottu suhteellisen pitkä linkkilista? Runsaasti mutta sopivasti. 23 /

24 Onko samalla rivillä olevat linkit eroteltu toisistaan esim. pystyviivan avulla? Huom! ARVO ei talleta tuloksia. Voit toki tulostaa sivut tai tallentaa ne selaimestasi. Arvioinnin yhteenveto Kehitysvihjeet Omat vastaukset Lopeta tämä arviointi ja siirry takaisin etusivulle >> Tampereen teknillinen yliopisto / Digitaalisen median instituutti / Hypermedialaboratorio ARVOn kotisivu Webmaster Sivua viimeksi muokattu: klo 00:53 ARVO v /

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 6/8: Navigoinnin tukeminen Edellinen

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 8/8: Esteettömyys Edellinen osa-alue

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 7/8: Tekninen toteutus Edellinen

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 5/8: Mediaelementit Edellinen

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 2/8: Informaation luotettavuus

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 3/8: Visuaalinen suunnittelu

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Excel-Esitystapa, Arvioija: Juha Kuula, Arviointipäivämäärä:

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Excel-Esitystapa, Arvioija: Juha Kuula, Arviointipäivämäärä: Arvioitava kohde: Excel-Esitystapa, Arvioija: Juha Kuula, Arviointipäivämäärä: 3.9 Informaation esitystapa p. Jäsennetty esitystapa 4.4 p. [1 Looginen järjestys 4.0 p. [1 Tiiviis muoto 4.8 p. [1 Sivuston

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin 1 of 5 9.3.2010 14:16 ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: SQL -kyselyt - Juha Kiukas, Arvioija: Jouni Lappalainen, Arviointipäivämäärä: 9.3.2010 Omat vastaukset Arvioinnin yhteenveto

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Excel-Esitystapa, Arvioija: Juha Kuula, Arviointipäivämäärä:

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Excel-Esitystapa, Arvioija: Juha Kuula, Arviointipäivämäärä: Sivu 1/4 ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Excel-Esitystapa, Arvioija: Juha Kuula, Arviointipäivämäärä: Omat vastaukset Vastaukset, joista arvosteltava kohde sai heikot pisteet, on

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tietolaari > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tietolaari > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tietolaari > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan.

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan. Kotisivu Kotisivu on sivuston pääsivu Ensi kertaa sivustolle saapuvan käyttäjän pitäisi pystyä päättelemään sivuston tarkoitus kotisivun nähtyään. Usein lähtökohtana sivuston hierarkinen pääjaottelu, mutta

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Sivusto: https://tols18.oulu.fi/moodle/course/view.php?id=14 Tekijä: Jouni Lappalainen Arvioija: Juha Kiukas

Sivusto: https://tols18.oulu.fi/moodle/course/view.php?id=14 Tekijä: Jouni Lappalainen Arvioija: Juha Kiukas Sivusto: https://tols18.oulu.fi/moodle/course/view.php?id=14 Tekijä: Jouni Lappalainen Arvioija: Juha Kiukas En nyt tiedä pitikö tuota Jounin suunnitelmaa jo tarkastella mutta mielestäni sivuston tai kurssin

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain 6.11.2006 Sikarodut > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat Esteettömyys ja käytettävyys 30.4.2004 Harri Laine 1 WWW-sivujen käytettävyyttä arvioidaan usein tyypillisen normaalikäyttäjän kannalta Esteettömyydellä (accessibility) tarkoitetaan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Turvallisuus turpeen tuotannossa v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Turvallisuus turpeen tuotannossa v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Turvallisuus turpeen tuotannossa v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Kuva xhtml-sivulla. Mirja Jaakkola

Kuva xhtml-sivulla. Mirja Jaakkola Kuva xhtml-sivulla Mirja Jaakkola Sisältö 3. Kuva www-sivulla 4. img-elementti 5. Kuvan koko 6. Kuvan keskitys vaakasuoraan & kuvateksti 7. Kuvan tasaus pystysuoraan 8. Esimerkki: pystysuora tasaus eri

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Digitaalisen median tekniikat 30.4.2004 Harri Laine 1 WWW-sivujen käytettävyyttä arvioidaan usein tyypillisen normaalikäyttäjän kannalta Esteettömyydellä (accessibility) tarkoitetaan sivujen laajempaa

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Sivu 1/8 Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat 1. Graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä näkymää

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Kopseptisuunnittelu Verkkomultimedia ICT1tn004

Kopseptisuunnittelu Verkkomultimedia ICT1tn004 Kopseptisuunnittelu Verkkomultimedia ICT1tn004 Sivustokartta Käsikirjoitus Graafinen suunnitelma Elina Ulpovaara Konseptisuunnittelu ICT1TN004 toiminnallisuus toimintatarinat -> käyttötarinat kuvatarinat

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Lemmikkilinnut Kaijuli ry

Graafinen ohjeistus. Lemmikkilinnut Kaijuli ry Graafinen ohjeistus Lemmikkilinnut Kaijuli ry Sisältö 1. Värit 2. Fontti 3. Logo 4. Graafiset elementit 5. Ylätunnisteen käyttö 6. Lainaukset ja nostot 7. Dokumenttipohjat Värit C 81 M 58 Y 51 K 34 R 50

Lisätiedot

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Markus Lappalainen KT11/P721KNrB VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Oppimistehtävä Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 FIMIC... 1 2 VISUAALISET NÄKYMÄT... 1 3 AKTIIVISUUS

Lisätiedot

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet 1/12 helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet Sisällysluettelo 1. Ohjausnäkymä...1 2. Työkalupakki... 2 3. Artikkelit, Näyttelyt ja Sivut...3 4. Artikkelin lisäys tai muokkaus... 4 Artikkelikuvan

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat 1. Graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä näkymää kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohjan rakenne ja ulkoasu sellainen,

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen

Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen Oulun yliopiston ja sen yksiköiden www-sivuilla noudatetaan yliopiston www-politiikan peruslinjauksia sekä graafisen ohjeiston mukaista visuaalista linjaa. Yhtenäisellä

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Miten osallistun ryhmäkeskusteluun? > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Miten osallistun ryhmäkeskusteluun? > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Miten osallistun ryhmäkeskusteluun? > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Ohjelman käyttöön ei sisälly muita kuluja kuin ohjelman lisenssimaksu ja mahdolliset webbipalvelusi käyttömaksut.

Ohjelman käyttöön ei sisälly muita kuluja kuin ohjelman lisenssimaksu ja mahdolliset webbipalvelusi käyttömaksut. Kotisivu ohje Kotisivu - ohjelmisto on webbipohjainen kotisivujen julkaisujärjestelmä jossa käyttäjä ei tarvitse erityistaitoja kyetäkseen julkaisemaan webbisivuja. Jos osaat käyttää Microsoft Word tekstinkäsittelyohjelmaa,

Lisätiedot

Suomalainen Verkkokauppa: Ohjeita verkkokaupan ulkoasun suunnittelijalle

Suomalainen Verkkokauppa: Ohjeita verkkokaupan ulkoasun suunnittelijalle Suomalainen Verkkokauppa: Ohjeita verkkokaupan ulkoasun suunnittelijalle Pyydämme suunnitelijaa ottamaan huomioon seuraavat ohjeet verkkokaupan ulkoasun suunnittelua koskien. Näin vältämme lisäkustannukset

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia Graafinen ohjeistus Taustaa Logon elementit Mittasuhtet Suoja-alue Värimääritykset Logon sijoittelu Kirjasintyypit eli typografia Taustaa Nuorten Kotkien alkuperäinen logo on vaakunamalliseen kehyksen

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Työvälineohjelmistojen yhteiskäyttö; Aikuiskoulutus, Arvioija: Erkki Mauno, Arviointipäivämäärä: 19.3.2010 Kehitysvihjeet Arvioinnin yhteenveto Kehitysvihjeet

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla 1 ENTITEETIT Tehtävä 1. Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät käyttävät erilaisia merkkijärjestelmiä ja varsinkin Internetin alkutaipaleella aiheutti sen, että jotkut merkit eivät näkyneet kaikilla oikein.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Erilaisia käyttöliittymiä v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Erilaisia käyttöliittymiä v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Erilaisia käyttöliittymiä v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Kehitysvihjeet Arvioinnin yhteenveto Kehitysvihjeet

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aineisto-valikon tai Add an activity or resource valikon (Asetukset lohko Activity chooser on toiminnon ollessa päällä). Valitse

Lisätiedot