Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/ (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Martti Korhonen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Leila Karttunen Kati Mononen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 Kunnanhallitus / Khall. 134 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 245 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 135 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Leila Karttusen ja Kati Monosen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUS/SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Tekn. ltk. 12 Tekninen lautakunta on valinnut koulukeskuksen peruskorjausta varten suunnittelutyöryhmän Kunnanhallitus ja sivistyslautakunta ovat valinneet oman edustajansa työryhmään. Koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Sivistysjohtaja Kauko Kuusela Yläasteen/lukion rehtori Jaakko Antikainen Kirkonkylän koulun luokkien 1-6 johtajaopettaja Helena Hirvonen Kunnanrakennusmestari Hugo Miettinen Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen Kunnanhallituksen edustaja Pauli Vaittinen Kunnanhallituksen edustaja Asko Mustonen Sivistyslautakunnan edustaja Martti Korhonen Teknisen lautakunnan edustaja Maija Tanskanen Uuden valtuustokauden alussa tulee valita uusi työryhmä jatkamaan työtä.

4 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Khall. 136 Ehdotus Tekninen lautakunta valitsee koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelutyöryhmään lautakunnan edustajan sekä seuraavat virkamiesjäsenet: Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen Sivistysjohtaja Kauko Kuusela Yläasteen/lukion rehtori Jaakko Antikainen Kirkonkylän koulun luokkien 1-6 johtajaopettaja Helena Hirvonen Kunnanrakennusmestari Hugo Miettinen Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen Lautakunta pyytää kunnanhallitusta ja sivistyslautakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään. Päätös Lautakunta nimesi edustajakseen suunnittelutyöryhmään Jorma Tanskasen sekä hyväksyi esityksen muilta osin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus nimeää edustajan työryhmään. Päätös Kunnanhallitus nimesi työryhmään Toivo Pehkosen ja Asko Mustosen.

5 Kunnanhallitus /

6 Kunnanhallitus / RUVASLAHDENTIEN PERUSKORJAUS VÄLILLÄ NUOTTIRANNAN TH - ORINIEMEN TH Khall. 137 Ruvaslahden kyläyhteisön kehittämisyhdistys ry. on toimittanut Polvijärven kunnalle seuraavanlaisen esityksen: Ruvaslahden kyläyhteisön kehittämisyhdistys esittää, että Ruvaslahdentiehen kuuluvalle Nuottirannantien ja Oriniementien väliselle 3 km:n matkalle saataisiin peruskorjaus ja päällyste. Tieosuus sijoittuu kylän keskustaan, jonka kautta kaikki kylän liikenne kulkee. Kyläyhdistys on aiemmin päivätyllä hakemuksella kääntynyt ko. asiassa Savo-Karjalan tiepiirin puoleen. Vuonna 2003 syksyllä Ruvaslahdentietä korjattiin huomattavasti varsinkin sen loppupäästä. Esityksessä olevalle kolmen kilometrin matkalle tuli vain muutamiin kohtiin parannustoimenpiteitä. Nuottirannantien ja Oriniementien välinen osuus on johtuen maaperästä keväisin roudan myllertämä. Liikenteen ollessa vilkasta joka sateen jälkeen tie on suurilla kuopilla. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää Savo-Karjalan tiepiirille, että Ruvaslahdentiehen kuuluvalle Nuottirannantien ja Orinimentien väliselle 3 km:n matkalle tulee tehdä peruskorjaus ja päällyste mahdollisimman pian. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / PERUSHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEKSI Stltk 31 Vuodeosaston perushoitaja on siirtymässä vanhuuseläkkeelle heinäkuussa Vuodeosaston hoitohenkilöstöstä johtava hoitajan lisäksi on 11 sairaanhoitajaa ja 15 perus-, tai lähihoitajaa. Tavoitteena on, että sairaanhoitajia olisi puolet hoitohenkilöstöstä. Ehdotus Johtava lääkäri Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perushoitajan virka muutetaan sairaanhoitajan toimeksi lukien ja että toimen täyttämiseen saadaan kunnanhallituksen lupa. Päätös Käydyn keskustelun aikana Veijo Piipponen ehdotti, että perushoitajan virkaa ei muuteta sairaanhoitajan toimeksi vaan tehtävä säilytetään perushoitajan tehtävänä. Voitto Parikka ehdotti, että jatkossa tarkistetaan vastaako perushoidon taso tarvetta. Toini Sormunen kannatti Veijo Piipposen tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten on suoritettava äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja ehdotti kädennostoäänestystä siten, että ne jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät jaa ja nostavat kätensä ensin. Ne jotka kannattava Veijo Piipposen tekemää ehdotusta äänestävät ei ja nostavat kätensä sitten. Äänestyskäytäntö hyväksyttiin yksimielisesti. Jaa äänestivät Osmo Korhonen, Arvo Kalliola, Esko Nykänen, Kirsti Pappinen, Voitto Parikka ja Eini Turpeinen.

8 Kunnanhallitus / Ei äänestivät Veijo Piipponen ja Toini Sormunen. Sari Martikainen äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi lisäyksellä, että tarkistetaan vastaako perushoidon taso tarvetta. Khall. 138 Yhteistoimintaelin on käsitellyt asian kokouksessaan. Ammattijärjestöjen edustajilla on erilaisia näkökantoja asiaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että perushoitajan virka muutetaan sairaanhoitajan toimeksi lukien. Virkamuutoksen jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunnalle annetaan lupa täyttää toimi. Päätös Käydyn keskustelun aikana Kati Mononen esitti Onni Tukiaisen kannattamana, että ko. perushoitajan virka muutetaan perushoitajan toimeksi ja lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perustetaan alkaen sairaanhoitajan toimi. Puheenjohtaja tiedusteltuaan kunnanhallituksen yksimielisyyttä asiassa totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyvän Kati Monosen esityksen. Merkittiin, että esittelijä jätti kunnanhallituksen päätökseen eriävän mielipiteen siltä osin, kun kunnanhallitus lähti ohi talousarvio-menettelyn kesken talousarviovuotta ja hyväksytyn talousarvion vastaisesti tekemään esityksen henkilöstön lisäyksestä sosiaali- ja terveystoimeen. Liite nro 1.

9 Kunnanhallitus /

10 Kunnanhallitus / EHDOTUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N VALITTAVISTA EDUSTAJISTA Khall. 139 Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostossa on ollut edustaja kustakin omistajakunnasta. Hallintoneuvosto valitaan aina uudelleen valtuustokausittain. Seuraavalle kaudelle valittava hallintoneuvosto valitaan kesäkuun 2005 loppuun mennessä yhtiökokouksessa. Pohjois-Karjalan Energiaholding on pyytänyt kuntia tekemään ehdotukset hallintoneuvoston jäsenistä mennessä osoitettuna Pohjois-Karjalan Energiaholdingille, toimitusjohtaja Kari Käyhkö: co/kontiolahden kunta, Keskuskatu 8, KONTIOLAHTI. Kuntia on pyydetty tekemään ehdotukset sekä mies- että naisedustajasta. Lisäksi kuntia on pyydetty tekemään ehdotukset keskeisistä poliittisista ryhmistä eli yhteensä neljä nimiehdotusta/ kunta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää tehdä ehdotukset Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä. Päätös Kunnanhallitus päätti tehdä ehdotuksen Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä seuraavasti: Jorma Tanskanen ja Hanna Mäkinen ja Tiina Mustonen ja Onni Tukiainen.

11 Kunnanhallitus / VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall. 140 Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. (KuntaL 56 2 momentti). Ehdotus Kunnanhallitus 1. Toteaa, että valtuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia ja 2. Päättää toimeenpanna valtuuston päätökset seuraavin toimenpitein täytäntöön: 36 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO TARKASTUSLAUTAKUNNAN YHDEN JÄSENEN OSALTA - Ote Harri Kaituri, Aili Sulka-aho, Pirkko Räsänen, Martti Suvanto, Airi Pietarinen, Eini Turpeinen, Pasi Nupponen, Jouko Kettunen, Voitto Voutilainen, Vilho Jämsä, palkat, Minna Simonen, Tuomo Pikkarainen.

12 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA MUUTOSTYÖN 2-VAIHEEN HANKESUUNNITELMA - n päätös on toimitettu Itä-Suomen lääninhallitukseen edelleen opetusministeriöön toimitettavaksi 38 HONKALAMPI-SÄÄTIÖN ESITYS PALVELUKODIN RAKENNUSAIKAISEN LAINAN TAKAUKSESTA - Ote Honkalampi-säätiölle, kirjanpitoon, sosiaali- ja terveyslautakunnalle 39 POLVIJÄRVEN JA OUTOKUMMUN ORTODOKSISEN USKONNON LEHTORIN N:RO 0204 VIRAN PERUSTAMINEN - Ote Outokummun kaupunginhallitus ja Outokummun sivistyslautakunta, ote Kauko Kuusela, Jaakko Antikainen, Juhani Räsänen, palkat 40 MUUT ASIAT - Valtuutettu Asko Mustosen esitys, että Kuorevaaran koulun leikkivälineisiin varataan määrärahaa v talousarvioon. - Aloite käsitellään v talousarvion yhteydessä. - Valtuutettu Leila Karttusen valtuustoaloite Sotkuman päivähoidosta - Aloite sosiaali- ja terveyslautakunnalla lausunnolla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus / LAAJAKAISTA-TARJOUKSET Khall. 141 Polvijärven kunta on ollut mukana emaakunta-hankkeen toteutettavassa kylien laajakaistojen rakentamistarjouskilpailussa. emaakunta-hanke on pyytänyt tarjoukset eri operaattoreilta kuntien puolesta. Sonera on vienyt laajakaistapäätökset ainakin 7 Pohjois- Karjalan kunnan osalta markkinaoikeuteen. Sonera on vedonnut maakunnalliseen ratkaisuun ja siihen, että kynnysarvon ylittymisen johdosta kilpailuttamisesta olisi pitänyt olla ilmoitus virallisessa lehdessä. Kilpailutuksen on hoitanut Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on esittänyt, että ne kunnat, jotka eivät ovat vielä tehneet päätöstä laajakaista- tarjouksien käsittelemisestä, hylkäisivät kaikki tarjoukset. Polvijärven kunnan vuoden 2005 talousarvioon on varattu euron määräraha, jolla on tarkoitus ollut lähteä laajentamaan laajakaistaa pitäjän eteläosasta. Vaiheittain laajakaistamahdollisuuksia laajennettaisiin Polvijärven kunnan alueelle. Hankkeen toteutuminen ei kuitenkaan takaa laajakaista mahdollisuutta jokaiseen kotitalouteen tai yritykseen, vaan tavoitteena on laajentaa laajakaistamahdollisuus pääsääntöisesti Polvijärven kunnan alueella. Ehdotus Viitaten Pohjois-Karjalan maakuntaliiton suositukseen hylätä kaikki ko. tarjoukset, Polvijärven kunnanhallitus päättää hylätä kaikki tarjoukset Polvijärven kunnan osalta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus / KOULULAITOKSESSA ERI TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN Khall. 142 Sivistysjohtaja Kauko Kuusela on esittänyt, että kunnanhallitus antaisi oikeuden täyttää koululaitoksessa seuraavat tehtävät: Määräaikaisesti lukuvuodeksi lukien: 1. Peruskoulun liikunnan lehtorin virka (nro 0207) 2. Peruskoulun liikunnan lehtorin virka (nro 0222) 3. Peruskoulun ja lukion yhteinen musiikin lehtorin virka (nro 0221) 4. Peruskoulun yhteinen englannin kielen lehtorin virka (nro 0301) 5. Peruskoulun tuntiopettajat (3) 6. Peruskoulun luokanopettajan virat (6) sekä 7. Kinahmon kulun siivooja ajalle Kouluavustajat (10, täytetään tarpeen mukaan) 9. Luokanopettajan (nro 0126) viransijaisuus ajalle Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy asiassa sivistysjohtajan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa sivistyslautakunnan selvitettäväksi mitkä opettajan virat olisi vakinaistettava.

15 Kunnanhallitus / MAASEUTUKYLIEN KOULUTYÖNTEKIJÖIDEN SUURSIIVOUS-, VUOSILOMA- JA LOMAUTUSPÄIVÄT Khall. 143 Maaseutukylien koulujen osalta on kunnassa ollut käytössä suursiivousjärjestelmä, jossa koulutyöntekijät on osittain lomautettu. Koulutyöntekijöiden kesäaikaisesta lomautuksesta on pidetty paikallisneuvottelu Silloin päätettiin, että lomautuksesta ei pidetä vuosittain erillistä paikallisneuvottelua. Koulutyö alkaa syksyllä Seuraava koskee ainoastaan maaseutukylien koulujen henkilökuntaa: Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa koulutyöntekijöiden vuosiloma-, lomautus- ja suursiivousjärjestelmän seuraavasti: 1. Keittiöhenkilökunnan vuosilomat alkavat Koululaitoksessa on varsinaisen lomakauden ulkopuolella lomia seuraavasti: Syysloma Joululoma Hiihtoloma Lomakauden ulkopuolella oleva vuosiloma sijoitetaan edellä mainittuihin loma-aikoihin. 3. Ne uudet ja tilapäiset työntekijät, joille ei edellisen loman määräytymisvuoden aikana ole kertynyt vuosilomapäiviä, lomautetaan talvikauden lomien ajaksi, ellei työtilanne muuta vaadi.

16 Kunnanhallitus / väliseksi ajaksi. 4. Siivoojat lomautetaan vuosiloman ja suursiivouksen 5. Suursiivous, 20 päivää, suoritetaan kouluittain vaihdellen. 6. Keittiöhenkilökunta lomautetaan vuosiloman jälkeen ja palkanmaksu aloitetaan 4 päivää ennen koulujen alkamista, eli keittiöhenkilökunnalle on varattu syksyksi 2 suursiivouspäivää ja yksi järjestelypäivä. Työt alkavat Liitteenä on edellä olevaan perustuva koulutyöntekijöiden lomautusesitys. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

17 Kunnanhallitus / TILAPÄISLAINAN ANTAMISVALTUUKSIEN MUUTTAMINEN Khall. 144 Tällä hetkellä voimassa olevan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanjohtajalla, hallintojohtajalla ja kunnankamreerilla on oikeudet antaa tarvittaessa tilapäislainaa kunnan omistamille yhtiöille (Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot ja Polvijärven yrityspalvelu Oy) seuraavien perusteiden mukaan: 1. Jokaisesta lainasta laaditaan erillinen velkakirja. 2. Tilapäislaina myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. 3. Tilapäislainaa saadaan myöntää enintään euroa/yhtiö. 4. Tilapäislainasta ei peritä korkoa. Lisäksi kunnanhallituksen erillispäätöksellä on hallintojohtajalle ja kunnankamreerille annettu oikeus myöntää Polvijärven yrityspalvelu Oy:lle enintään euroa lyhytaikaista rahoitusta Vuoleri Oy:lle rakennettavan hallin rakentamiseen siten, että laina-aika on enintään yksi vuosi ja laina myönnetään korottomana. Polvijärven yrityspalvelu Oy:llä on tällä hetkellä Polvijärven kunnan myöntämää tilapäislainaa yhteensä euroa, joiden eräpäivät ovat Lisäksi Polvijärven yrityspalvelu Oy:llä on Polvijärven kunnalta kunnanhallituksen antaman valtuutuksen nojalla Vuoleri Oy:n käyttöön rakennettavan teollisuushallin rahoitukseen myönnettyä tilapäislainaa yhteensä euroa. Myös näiden tilapäislainojen eräpäivä on

18 Kunnanhallitus / Polvijärven yrityspalvelu Oy:n hallitus on päättänyt esittää Polvijärven kunnalle vuoden 2006 talousarvion laadintaan liittyen osakepääoman korottamista. Ehdotus Kunnanhallitus päättää muuttaa kunnanjohtajalla, hallintojohtajalla ja kunnankamreerilla olevia kunnan omistamia yhtiöitä koskevia tilapäislainan antamisvaltuuksia seuraavasti: 1. Jokaisesta lainasta laaditaan erillinen velkakirja. 2. Tilapäislaina myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. 3. Tilapäislainaa saadaan myöntää enintään euroa/yhtiö. 4. Tilapäislainasta ei peritä korkoa. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Polvijärven yrityspalvelu Oy:llä tällä hetkellä olevien euron ja euron tilapäislainojen eräpäiväksi muutetaan siten, että lainoja ei tarvitse maksaa välillä kunnalle Polvijärven yrityspalvelu Oy:n esitys osakepääoman korottamisesta käsitellään vuoden 2006 talousarvion laadinnan yhteydessä. Päätös Merkittiin, että esteellisiksi itsensä asiassa katsoivat kunnanjohtaja Pauli Vaittinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Pehkonen, valtuuston varapuheenjohtaja Anja Hyvärinen ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Irja Haaranen ja he poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta (esteellisyyden peruste: yhteisöjääviys). Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Onni Tukiainen ja tämän asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen.

19 Kunnanhallitus / Käydyn keskustelun aikana Onni Tukiainen esitti Asko Mustosen kannattamana, että ko. asioissa viranhaltijapäätöksillä tilapäislainaa saadaan myöntää nykyisen käytännön mukaisesti enintään euroon asti ja sitä suuremmat tilapäislainat on käsiteltävä kunnanhallituksessa. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Onni Tukiaisen esityksen. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

20 Kunnanhallitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA Khall. 145 Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta ja yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvitykset tietoonsa saatetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

21 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Juntunen Keijo ja Rissanen Marja Lähiosoite Kaavintie 79 Postitoimipaikka HUKKALA Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 9:52 Tilan nimi Koivuranta Rakennuspaikan osoite Joensuuntie 128 b SOTKUMA Kaava-alue Sotkuman rantaosayleiskaava Pinta-ala 21000,00 m 2 Rakennustoimenpide Omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku Yhden asunnon talot 119, Talousrakennukset 60, As.l Selostus poikkeamisesta Rakennusten sijoittaminen osayleiskaavan mukaisen rakennusalueen - ulko-puolelle. Hakemuksen perustelut Rakennukset sijoittuvat paremmalle perusmaalle ja kauemmaksi rantaviivasta.

22 Kunnanhallitus / Lisätiedot Tieyhteys Joensuuntielle. Liitäntä alueen vesiosuuskuntaan. Jätevedet imeytetään viranomaisen ohjeiden mukaan, asuinrakennuksen paikka pohjavesialueen ulkopuolella.

23 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä Liitteet - Ote osayleiskaavasta 1 kpl - Selvitys tiealueen käyttöoikeudesta 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kaksi ja heillä ei ole huomautettavaa rakennushankkeesta. arkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Sotkumassa Reuhkajärven ranta-alueella. Rakennuspaikan pinta-ala on 2,1 hehtaaria ja rakennuspaikkaan sisältyy Sotkuman rantaosayleiskaavan mukainen rakennuspaikka AO 1. Hakemuksen mukaiset rakennukset sijoittuvat noin 50 metrin etäisyydelle osayleiskaavan mukaisen rakennuspaikan rajasta. Rakennusten sijoituspaikka on kaavamerkinnältään MU-aluetta, eli maa- ja metsävaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta. Kaavan mukaan alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta sekä ulkoilua palvelevia rakennuksia, ei asuin- ja lomarakennuksia. Hakemuksen mukainen rakentaminen rajoittaa tilan 19:14 puoleisen rannan käyttöä yleiseen virkistystarpeeseen. Rakennustarkastaja on suorittanut tarkastuksen rakennuspaikalla Tarkastuksen havainnon mukaan osayleiskaavan mukainen rakennuspaikka on korkeusasemaltaan huomattavasti alempana kuin hakemuksessa esitetty rakennusten sijoituspaikka, jopa niin alhaalla ettei jätevesien maahan imeyttäminen tai maahan suodattaminen onnistu ilman pumppaamoa.

24 Kunnanhallitus / Hakijat ovat ilmoittaneet, että rantaosayleiskaavan mukainen rakennuspaikka jää rakentamattomaksi lukuunottamatta kaavan sallimaa saunarakennusta.

25 Kunnanhallitus / VEN KUNTA litus SUUNNITTELUTARVERATKAISU umero Päätöspäivä Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on rakentamiseen sopivaa maisemaltaan ja maaperältään - rakentaminen korvaa kaavan mukaista rakentamista - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi aluetta palvelevia teitä, vesijohtoverkostoa ja jätteen keräyspistettä hyödyntäen. - rakennuspaikalle on mahdollista rakentaa asianmukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen; - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen - eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. otus Kunnanhallituksen ratkaisu suunnittelutarveasiasta: Omakotitalon ja talousrakennuksen rakennusluvan myöntämiseen ei ole estettä Sotkuman rantaosayleiskaavan MU-alueella hakemuksessa esitetylle sijoituspaikoille. Ehdot: Rakennushankkeen täytyy tukeutua jo olevaan tie-, vesijohto- ja muuhun yhdyskuntapalvelua tuottavaan verkostoon. Jätevesijärjestelmä tulee toteuttaa parasta mahdollista tekniikkaa hyväksi käyttäen. Kaavan mukaisen rakennuspaikan itälinjan ja tilan 9:50 välinen alue tulee jättää vapaaksi rakennuksista ja rakentamista palvelevista rakennelmista. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut:

26 Kunnanhallitus / Rakennustarkastajan lausunnossa esitetyt perustelut. MU-alueen ulkoilun ohjaamistarve saadaan turvattua riittävässä määrin. Rakennushanke ei ole ristiriidassa kunnan kaavoitusperusteiden ja -tavoitteiden kanssa.

27 Kunnanhallitus / VEN KUNTA litus SUUNNITTELUTARVERATKAISU umero Päätöspäivä Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 ja 137. Päätösehdotus hyväksyttiin. lo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

28 Kunnanhallitus / Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

29 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

30 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khall. 110 Liitteenä on tilinpäätös ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Tasekirja on laadittu Suomen Kuntaliiton antaman tilinpäätösmallin mukaan. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy konsernitase liitetietoineen. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2004 tilikauden tulos osoittaa ,70 euron ylijäämäistä tulosta. Tilikauden tuloksella kunta pystyy jossain määrin varautumaan tuleviin investointeihin investointivarauksen avulla. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Jos joku kunnanhallituksen jäsenistä on estynyt, varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa tilinpäätöksen.

31 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen asiakirjoineen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten. Ehdotus Kunnanhallitus päättää: 1. Esittää valtuustolle, että tilikauden 2004 tuloksesta tehdään seuraavat investointivaraukset: Kallioniementien peruskorjaus Sotkuman jätevesihuolto Jätevedenpuhdistamo Yhteensä euroa ja loppuosa tilikauden tuloksesta ,70 euroa kirjataan tilikauden ylijäämäksi (Tasekirjan sivu 32). 2. Allekirjoittaa vuoden 2004 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten. 3. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös Käydyn keskustelun aikana Kati Mononen esitti Toivo Pehkosen kannattamana, että tilikauden tuloksesta tehdään investointivaraus esitettyjen kohteiden lisäksi urheilukenttään euroa. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyvän Kati Monosen esityksen. Tilikauden ylijäämäksi jää ,70 euroa. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

32 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Tark.ltk 22 Khall. 147 Tilinpäätös ja toimintakertomuksen (tasekirja) alkuperäinen kappale, joka sisältää allekirjoitukset on sidottu ja arkistoitu kunnan arkistoon. Liite nro 2. Ehdotus (pj) Oy Audiator Ab:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja, JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen on antanut tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta Tilintarkastaja on esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja esittänyt vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta (liite nro 1). Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle v tilinpäätöksen hyväksyttäväksi ja että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

33 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 148 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset 11-19/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 14-19/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen 22-44/2005 ja kokemuslisäpäätökset 5-9/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 13-27/ kunnanrakennusmestari Hugo Miettisen päätökset 22-34/ kanslisti Arja Lätin päätökset 22-31/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 26-32B ja 37/ sosiaalijohtaja Liisa Antikaisen päätökset 13-14/ toimistonhoitaja Raija Karttusen päätös 7/ kirjastonjohtaja Sirkku Mustalahden päätökset 10-18/ apulaisosastonhoitaja Heikki Kuikan päätökset 7-24/ vs. laitoshoidon johtava hoitaja Leena Kiiskin päätökset 89, , / päiväkodin johtaja Kirsti Tanskasen päätökset 25-34/ vs. sivistystoimenjohtaja Jaakko Antikaisen päätökset 9-20/2005 ja 26-32/2005, virkavapauspäätökset 55-60/Fba²/2005 ja toimenhoidonkeskeytyspäätökset 15-19/Fbb²/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan virkavapauspäätökset ja /Fba²/2005, toimenhoidon keskeytyspäätökset 20-23/Fbb²/2005, päätökset 21-25/2005 ja 33-38/ keskuskeittiön pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 35-43/ vastaava ohjaaja Inkeri Tiaisen päätös 3/ maaseutusihteeri Teuvo Mutasen päätökset 18-21/2005

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot