Somaattinen erikoissairaanhoito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Somaattinen erikoissairaanhoito"

Transkriptio

1 Somaattinen erikoissairaanhoito Päälöydökset Vuodeosastohoidon potilaiden määrä pieneni vuosina , mutta hoitojaksojen ja hoitopäivien määrä alkoi kasvaa vuonna Myös keskimääräinen hoitoaika kasvoi hieman vuonna Avohoidon potilaiden ja käyntien määrä kasvoi vuosina Kasvu johtui ajanvarauskäyntien ja vuodesta 2013 alkaen myös päivystyskäyntien kasvusta. Syitä päivystyskäyntien kasvuun olivat päivystystoiminnan keskittäminen ja toimintakäytäntöjen muutokset. Vuodeosastohoidon väheneminen sairaaloissa hidastunut Somaattisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin vuonna 2015 noin 1,9 miljoonaa potilasta, joista vuodeosastohoidossa noin ja avohoidossa 1,8 miljoonaa (kuvio 1). Vuodeosastohoidon hoitojaksoja oli (1,5 potilasta kohti) ja hoitopäiviä 3,3 miljoonaa (5,2 potilasta kohti). Avohoidon käyntejä oli 7,4 miljoonaa (4,1 potilasta kohti). Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaiden kokonaismäärä kasvoi vuosina Kasvu johtui avohoidon potilaiden määrän kasvusta. Myös avohoidon käyntien määrä kasvoi. Sen sijaan vuodeosastohoidon hoitojaksojen ja hoitopäivien pitkään jatkunut väheneminen kääntyi lievään kasvuun vuonna Myös vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika kasvoi hieman vuonna Kuvio 1. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaiden ja suoritteiden määrä vuosina Jutta Järvelin Anna Heino Raimo Mahkonen Jouni Rasilainen ISSN

2 Somaattinen erikoissairaanhoito Vuodeosastohoidon potilaiden ja hoitojaksojen määrä asukasta kohti pieneni vuosina , mutta hoitojaksojen ja hoitopäivien määrä potilasta kohti alkoi kasvaa vuonna 2014 (taulukko 1). Avohoidon potilaiden ja käyntien määrä asukasta kohti sekä käyntien määrä potilasta kohti kasvoivat lähes jatkuvasti vuosina Ajanvarauskäyntien määrä kasvoi koko ajanjakson aikana, kun taas päivystyskäyntien määrä alkoi kasvaa vuonna Päivystyskäyntien määrä kasvoi erityisesti vuosina (24 prosenttia). Taulukko 1. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaiden ja suoritteiden määrä vuosina Vuodeosastoja avohoito Vuodeosastohoito Avohoito / / Jaksot / Hoitoaika / Käynnit / Käynnit / Vuosi asukas asukas asukas Jaksot / potilas keskimäärin asukas asukas potilas ,54 4, , ,53 3, , ,51 3, , ,51 3, , ,50 3, , ,49 3, , ,49 3, , ,48 3, , ,49 3, , ,51 3, ,1 Somaattinen erikoissairaanhoito alueittain Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon potilaita ja hoitojaksoja oli vuonna 2015 eniten Itä-Savossa ja vähiten Helsingissä ja Uudenmaalla (kuvio 2). Hoitopäiviä oli eniten Satakunnassa ja vähiten Keski-Suomessa. Avohoidon potilaita ja käyntejä oli eniten Itä-Savossa ja vähiten Pohjois-Pohjanmaalla sekä Helsingissä ja Uudenmaalla (kuvio 3). THL TILASTORAPORTTI

3 Somaattinen erikoissairaanhoito Kuvio 2. Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon potilaiden sekä hoitojaksojen ja päivien määrä asukasta kohti sairaanhoitopiireittäin vuonna 2015 (sairaanhoitopiiri potilaan kotikunnan perusteella) THL TILASTORAPORTTI

4 Somaattinen erikoissairaanhoito Kuvio 3. Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidon potilaiden ja käyntien määrä asukasta kohti sairaanhoitopiireittäin vuonna 2015 (sairaanhoitopiiri potilaan kotikunnan perusteella) Somaattinen erikoissairaanhoito erikoisaloittain Potilaita oli vuonna 2015 eniten kirurgian, sisätautien, akuuttilääketieteen, silmätautien sekä naistentautien ja synnytysten erikoisaloilla (taulukko 2). Vuodeosastohoidon hoitojaksoja ja avohoidon käyntejä oli eniten kirurgian ja sisätautien erikoisaloilla. Akuuttilääketiede lisättiin Hoitoilmoitusrekisterin erikoisalaa koskevaan luokitukseen vuonna Siitä lähtien akuuttilääketieteen erikoisalalle ilmoitettujen potilaiden ja käyntien määrä on kasvanut huikeasti: potilaiden määrä kasvoi vuosina noin :stä :aan (noin 330 prosenttia) ja käyntien määrä noin :sta :een (noin 360 prosenttia). Kasvu johtuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystystoimintojen keskittämisestä sekä toimintatapojen ja kirjaamiskäytäntöjen muutoksista. Valtaosa akuuttilääketieteen suoritteista on päivystyskäyntejä. THL TILASTORAPORTTI

5 Somaattinen erikoissairaanhoito Taulukko 2. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaiden ja suoritteiden määrä erikoisaloittain vuonna 2015 Vuodeosasto- ja avohoito Vuodeosastohoito Avohoito Erikoisala Kaikki potilaat Hoitojaksot Hoitopäivät Hoitoaika keskimäärin Käynnit Sisätaudit , Anestesiologia ja tehohoito , Akuuttilääketiede , Kirurgia , Neurokirurgia , Naistentaudit ja synnytykset , Lastentaudit , Silmätaudit , Korva-,nenä- ja kurkkutaudit , Foniatria , Hammas-, suu- ja leukasairaudet , Ihotaudit ja allergologia , Syöpätaudit , Neurologia , Lastenneurologia , Keuhkosairaudet , Perinnöllisyyslääketiede alle 5 alle 5 alle 5 1, Työlääketiede ja työterveyshuolto , Fysiatria , Geriatria , Diagnoosit somaattisessa erikoissairaanhoidossa Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaiden hoidon yleisimmät syyt olivat potilaiden päädiagnoosin mukaan (päädiagnoosi kolmen merkin tarkkuudella) tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairauksia; vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset; verenkiertoelinten sairaudet sekä muualla luokittamattomat oireet (taulukko 3). Vuodeosastohoidon hoitojaksojen yleisin syy oli verenkiertoelinsairaus. Sen sijaan käyntien yleisin syy oli kasvain. Silmäsairauksien hoitoaika oli lyhin ja mielenterveyshäiriöiden pisin. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, vammat sekä silmäsairaudet olivat puolestaan erilaisten toimenpiteiden yleisin syy. THL TILASTORAPORTTI

6 Somaattinen erikoissairaanhoito Taulukko 3. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat ja suoritteet tautipääryhmittäin vuonna 2015 Vuodeosastoja avohoito Vuodeosastohoito Avohoito Tautiryhmä Tautiryhmän selite Kaikki potilaat Hoitojaksot Leikkaus Hoitopäivät Hoitoaika keskimäärin Käynnit A00-B99 Tartunta- ja loistaudit , C00-D48 Kasvaimet , D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet ym , E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ym , F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt , G00-G99 Hermoston sairaudet , H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet , H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet , I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet , J00-J99 Hengityselinten sairaudet , K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet , L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet , M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet , N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet , O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus , P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat , Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat ym , R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet ym , S00-T98 Vammat, myrkytykset ym , U-Z Muut , Toimenpiteet somaattisessa erikoissairaanhoidossa Vuonna 2015 tehtiin varsinaisia leikkauksia noin (taulukko 4). Niistä elektiivisiä oli noin 80 prosenttia. Toimenpiteitä tehtiin vuodeosastohoidossa aiempaa enemmän iäkkäämmille, kun taas vuotiaiden osuus vuodeosastohoidon toimenpiteissä olleista pieneni (kuvio 4). Lasten ja nuorten osuus tehdyistä toimenpiteistä pysyi melko samana. Niiden hoitojaksojen aikana, jolloin tehtiin jokin toimenpide, kuoli yhteensä potilasta (0,9 prosenttia kyseisistä hoitojaksoista). Taulukko 4. Vuodeosastohoidon potilaille tehtyjen leikkausten määrä vuosina Hoitojaksot, joissa kirurginen toimenpide (A- Q -alkuinen toimenpidekoodi) Hoitojaksot, joissa kirurginen toimenpide (A- Q -alkuinen toimenpidekoodi) on elektiivinen THL TILASTORAPORTTI

7 Somaattinen erikoissairaanhoito Kuvio 4. Eri ikäryhmien osuus vuodeosastohoidon päätoimenpiteistä vuosina Suurin osa somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksojen toimenpiteistä kohdistui vuonna 2015 tuki- ja liikuntaelimiin (kuvio 5). Niiden määrä on tosin pienentynyt vuodesta 2014 lähtien. Seuraavaksi eniten tehtiin ruoansulatuskanavan ja silmän alueen toimenpiteitä sekä sydän ja rintaontelon toimenpiteitä. Kuvio 5. Yleisimpien vuodeosastohoidon aikana tehtyjen toimenpiteiden määrä toimenpideluokituksen ensimmäisen merkin perusteella vuosina THL TILASTORAPORTTI

8 Somaattinen erikoissairaanhoito Monet tavanomaisimmista toimenpiteistä kuten kaihileikkaus, nielurisaleikkaus ja korvien ilmastointiputken asentaminen tehtiin vuonna 2015 julkisessa terveydenhuollossa yhden päivän mittaisen hoitojakson aikana (taulukko 5). Lonkan tekonivelleikkausten hoitoaika oli keskimäärin 3 päivää ja polven tekonivelleikkausten keskimäärin 4 päivää. Potilaiden keski-ikä vaihteli toimenpiteen mukaan, esimerkiksi nielurisaleikkauksessa olleiden potilaiden keski-ikä oli 26 vuotta ja nilkkamurtuman kiinnitysleikkauksessa 51 vuotta. Yksityisen sektorin yleisimpiä leikkauksia olivat korvan ilmastointiputken asettaminen, kaihileikkaukset sekä polven tähystysleikkaukset, jotka oli tehty päiväkirurgisina toimenpiteinä. Hoitoilmoitusrekisteriin saapuneiden ilmoitusten mukaan yksityinen terveydenhuolto teki yhteensä toimenpidettä yhteensä potilaalle. Taulukko 5. Eräiden yleisimpien toimenpiteiden tunnuslukuja julkisessa terveydenhuollossa vuonna 2015 Päivystys somaattisessa erikoissairaanhoidossa Somaattisen erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien ja päivystyksessä käyneiden potilaiden määrä pysyi pitkään melko muuttumattomana, mutta määrä kääntyi kasvuun vuonna Vuonna 2015 käyntejä oli noin 1,1 miljoonaa (24 prosentin nousu verrattuna vuoteen 2014) ja potilaita noin (20 prosentin nousu verrattuna vuoteen 2014). Syitä ovat edellä mainitun akuuttilääketieteen kasvun kohdalla mainitut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystystoimintojen keskittäminen, toimintatapojen muutokset (STM:n asetus 652/2013) sekä päivytyskäyntien kirjaamisen muutokset. Monissa sairaaloissa yhteispäivystys on siirtynyt kokonaan osaksi erikoissairaanhoitoa, jolloin päivystyskäynnit kirjautuvat akuuttilääketieteen erikoisalalle perinteisten sisätautien ja kirurgian sekä muiden erikoisalojen sijasta. Erikoisalojen välillä on eroja siinä, kuinka suuri osa niiden vuodeosastohoidon hoitojaksoista alkaa päivystyksenä ja kuinka suuri osa ajanvarauksena. Vuonna 2015 noin kolmasosa kirurgian hoitojaksoista alkoi päivystyksenä, kun noin 70 prosenttia useiden konservatiivisten (ei-kirurgisten) erikoisalojen kuten sisätautien ja neurologian hoitojaksoista alkoi päivystyksenä (kuvio 6). Konservatiivisten alojen päivystyksenä alkaneiden hoitojaksojen osuus on kuitenkin kasvanut viime vuosina. Vuodeosastohoito Avohoito Tmpkoodi Toimenpide Päätoimenpide Hoitoaika keskimäärin Keski-ikä Yhden päivän aikana % Toimenpide miehille Muu kuin päätoimenpide Toimenpide avohoidossa CJE20 Kaihimykiön ultraäänipoisto, takakammiotekomykiö , JKA21 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä , JAB30 Nivustyrän korjaus keinoaineella , NGB20 Polven tekonivel ilman lumpio-osaa, liukuproteesi , NFB30 Lonkan kokotekonivel, tavallinen, sementitön , EMB10 Nielurisaleikkaus , DCA20 Ilmastointiputken asettaminen, tympanostomia , JEA01 Umpilisäkkeen poisto vatsaontelon tähystyksessä , NHJ10 Nilkkamurtuman kiinnitysleikkaus, osteosynteesi , KED22 Eturauhasen höyläys virtsaputken kautta , THL TILASTORAPORTTI

9 Somaattinen erikoissairaanhoito Kuvio 6. Päivystyksenä alkaneiden vuodeosastohoitojaksojen osuus erikoisaloittain vuosina THL TILASTORAPORTTI

10 Somaattinen erikoissairaanhoito Käsitteet ja määritelmät Avohoitokäynti (käynti) Avohoitokäynti tarkoittaa potilaan käyntiä avohoidon yksikössä (poliklinikka tai vastaava). Avohoitokäynti ei ole hoitojakso, ts. potilas ei ole vuodeosastohoidossa. Hoitojakso Hoitojakso on ajanjakso, jonka potilas on sisäänkirjoitettuna sairaalan tai muun vastaavan terveydenhuollon toimintayksikön vuodeosaston potilaaksi. Tämä tilastoraportti sisältää kalenterivuoden aikana päättyneet hoitojaksot. Hoitojaksot sisältävät yhden päivän mittaiset hoitojaksot kuten päiväkirurgiset hoitojaksot (hoitokäynnit). Elektiivinen hoitojakso Elektiivinen hoitojakso, johon potilas ei ole saapunut päivystyksen kautta vaan hoitojakso on varattu etukäteen (suunniteltu hoitojakso). Päiväkirurginen hoitojakso (tai hoitokäynti) Päiväkirurginen hoitojakso (myös hoitokäynti), jonka Hoitoilmoitusrekisterin palvelualaluokituksen luokka on päiväkirurgia (luokka 2). Päiväkirurgia on toimintaa, jossa on suunniteltu toimenpide ja potilaan tulo- ja lähtöpäivä on sama. Päiväkirurgia edellyttää lisäksi yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonen sisäisesti annettavaa lääkitystä. Hoitopäivä Hoitopäivä tarkoittaa sitä vuorokausien määrää, jonka potilas on sisäänkirjoitettuna vuodeosaston potilaaksi. Jos sairaalaan tulo- ja lähtöpäivä ovat samat, hoitopäivien määrä on yksi. Hoitopäivät ovat tässä tilastoraportissa ns. nettohoitopäiviä eli lähtöpäivä ei ole hoitopäivien määrässä. Yhden yön vuodeosastohoidossa olleen potilaan hoitopäivien määrä on yksi. Somaattinen erikoissairaanhoito Somaattinen erikoissairaanhoito tarkoittaa tässä tilastoraportissa Hoitoilmoitusrekisterin erikoisalaluokituksen kaikkia erikoisaloja lukuunottamatta psykiatriaa (erikoisalaluokituksen luokat 70, 74, ja 75) ja yleislääketieteen erikoisalaa (luokka 98); Terveydenhuoltolaissa erikoissairaanhoito tarkoittaa lääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Toimenpiteellinen hoitojakso Toimenpiteellinen hoitojakso on hoitojakso, jonka aikana on tehty jokin THL - Toimenpideluokituksen mukainen toimenpide. Kirurginen toimenpide ( varsinainen leikkaus ) Kirurginen toimenpide on toimenpide, jonka toimenpidekoodi alkaa THL - Toimenpideluokituksen kirjaimilla A Q ja jonka kolmas merkki ei ole numero. THL TILASTORAPORTTI

11 Somaattinen erikoissairaanhoito Liitetaulukot Liitetaulukko 1 Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot, hoitopäivät sekä avohoitokäynnit sairaanhoitopiirin, sairaalatyypin sekä iän mukaan 2015 Liitetaulukko 2 Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot ja avohoitokäynnit potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin mukaan 2015 Liitetaulukko 3 Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot ja avohoitokäynnit erikoisaloittain 2015 Liitetaulukko 4 Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot ja avohoitokäynnit diagnoosiryhmittäin 2015 Liitetaulukko 5 Somaattisen erikoissairaanhoito palvelualan, tulopaikan, lähettäjän ja jatkohoidon mukaan 2015 Liitetaulukko 6 Somaattisen erikoissairaanhoito palvelualan mukaan Liitetaulukko 7 Somaattisen erikoissairaanhoito tautipääryhmän mukaan Liitetaulukko 8 Toimenpiteiden lukumäärä 2015 Liitetaulukko 9 Toimenpiteelliset hoitojaksot päätoimenpideryhmittäin 2015 (yhden merkin tarkkuus) Liitetaulukko 10 Toimenpiteelliset hoitojaksot päätöimenpiteen alaryhmän mukaan, 50 yleisintä ryhmää (kolmen merkin tarkkuus) Liitetaulukko 11 Toimenpiteelliset hoitojaksot päätöimenpiteen alaryhmän mukaan, 50 yleisintä ryhmää (viiden merkin tarkkuus) Liitetaulukko 12 Julkisten sairaaloiden 25 yleisintä toimenpidettä hoitojakson päätoimenpiteen mukaan 2015 (viiden merkin tarkkuus) Liitetaulukko 13 Yksityisten sairaaloiden 25 yleisintä toimenpidettä hoitojakson päätoimenpiteen mukaan 2015 THL TILASTORAPORTTI

12 Liitetaulukko 1. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot, hoitopäivät sekä avohoitokäynnit sairaanhoitopiirin, sairaalatyypin sekä iän mukaan 2015 Bilagetabell 1. Specialiserad somatisk vård, patienter, vårdperioder, vårddygn och öppenvårdsbesök efter sjukvårddistrikt, sjukhustyp och ålder 2015 Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi Käynnit-Besök Kaikki potilaat Muutos-% Potilaita Muutos-% Miesten osuus % Alla patienter Ändring % Ändring % Männen andel % Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel % Ikä keskim. Genomsnittliga ålder Leikkaus tai vast.tmp Operationsperioder Hoitopäiviä Muutos-% Hoitoaika keskim. Potilaita Vårddygn Ändring % Vårdperiodernas genomsnittliga längd Käyntejä Öppenvårdenbesök POTILAAN SAIRAANHOITOPIIRI - PATIENTS SJUKVÅRDDISTRIKT Koko maa , Ahvenanmaa , Etelä-Karjalan SHP , Etelä-Pohjanmaan SHP , Etelä-Savon SHP , Helsingin ja Uudenmaan SHP , Itä-Savon SHP , Kainuun SHP , Kanta-Hämeen SHP , Keski-Pohjanmaan SHP , Keski-Suomen SHP , Kymenlaakson SHP , Lapin SHP , Länsi-Pohjan SHP , Pirkanmaan SHP , Pohjois-Karjalan SHP , Pohjois-Pohjanmaan SHP , Pohjois-Savon SHP , Päijät-Hämeen SHP , Satakunnan SHP , Vaasan SHP , Varsinais-Suomen SHP , Ulkomaat , Tieto puuttuu , SAIRAALATYYPPI - SJUKHUSTYP Sairaahoitopiirit , Erikoislääkärijohtoiset tk:t , Yksityinen terveydenhuolto , IKÄ - ÅLDER Yhteensä , v , v , v , v , Tieto puuttuu

13 Liitetaulukko 2. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot ja avohoitokäynnit potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin mukaan 2015 Bilagetabell 2. Specialiserad somatisk vård, patienter, vårdperioder och öppenvårdsbesök efter patientens hemkommuns sjukvårddistrikt 2015 Kaikki potilaat Kaikki potilaat/1000 asukasta Alla patienter Alla patienter/1000 invånare Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi Potilaita Potilaita/1000 Hoitojaksot Hoitojaksot/1000 Hoitopäiviä Hoitopäiviä/1000 asukasta asukasta asukasta /1000 invånare Vårdperioder Vårdperioder/1000 invånare Vårddygn Vårddygn/1000 invånare Käynnit-Besök Potilaita Potilaita/1000 asukasta /1000 invånare Käyntejä Käyntejä/1000 asukasta Öppenvårdenbesök Öppenvårdenbesök/1000 invånare Koko maa Ahvenanmaa Etelä-Karjalan SHP Etelä-Pohjanmaan SHP Etelä-Savon SHP Helsingin ja Uudenmaan SHP Itä-Savon SHP Kainuun SHP Kanta-Hämeen SHP Keski-Pohjanmaan SHP Keski-Suomen SHP Kymenlaakson SHP Lapin SHP Länsi-Pohjan SHP Pirkanmaan SHP Pohjois-Karjalan SHP Pohjois-Pohjanmaan SHP Pohjois-Savon SHP Päijät-Hämeen SHP Satakunnan SHP Vaasan SHP Varsinais-Suomen SHP Ulkomaat Tieto puuttuu

14 Liitetaulukko 3. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot ja avohoitokäynnit erikoisaloittain 2015 Bilagetabell 3. Specialiserad somatisk vård, patienter, vårdperioder och öppenvårdsbesök efter specialitetet 2015 Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi Käynnit-Besök Kaikki potilaat Alla patienter Potilaita Miesten osuus % Männen andel % Ikä keskim. Genomsnittliga ålder Hoitojaksot Päivystyksen osuus % Vårdperiode r Jourens andel % Leikkaus tai vast.tmp Hoitopäiviä Vårddygn Operationsperioder Hoitoaika keskim. Vårdperioderna s genomsnittliga längd Potilaita Käyntejä Öppenvårdenbesök ERIKOISALA - SPECIALITETET 10 Sisätaudit , A Sisätautien allergologia , E Sisätautien endokrinologia , F Geriatria (sisätaudit) , G Sisätautien gastroenterologia , H Kliininen hematologia , I Infektiosairaudet , K Kardiologia , M Nefrologia , R Reumatologia , Anestesiologia ja tehohoito , Akuutti lääketiede , E Akuuttilääketiede/ESH , Y Akuuttilääketiede/PTH , Kirurgia , G Gastroenterologinen kirurgia , J Käsikirurgia , L Lastenkirurgia , O Ortopedia ja traumatologia , P Plastiikkakirurgia , R Sydän- ja rintaelinkirurgia , T Thorax- ja verisuonikirurgia , U Urologia , V Verisuonikirurgia , Y Yleiskirurgia , Neurokirurgia , Naistentaudit ja synnytykset , E Endokrinologia gynekologia ja andrologia , Q Perinatologia , S Naistentautien sädehoito , U Naistentautien urologia ,

15 Liitetaulukko 3. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot ja avohoitokäynnit erikoisaloittain 2015 Bilagetabell 3. Specialiserad somatisk vård, patienter, vårdperioder och öppenvårdsbesök efter specialitetet 2015 Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi Käynnit-Besök Kaikki potilaat Alla patienter Potilaita Miesten osuus % Männen andel % Ikä keskim. Genomsnittliga ålder Hoitojaksot Päivystyksen osuus % Vårdperiode r Jourens andel % Leikkaus tai vast.tmp Hoitopäiviä Vårddygn Operationsperioder Hoitoaika keskim. Vårdperioderna s genomsnittliga längd Potilaita Käyntejä Öppenvårdenbesök 40 Lastentaudit , A Lasten allergologia , D Neonatologia , E Lasten endokrinologia , G Lasten gastroenterologia , H Lasten hematologia , I Lasten infektiosairaudet , K Lasten kardiologia , M Lasten nefrologia , Silmätaudit , Korva-,nenä- ja kurkkutaudit , A Korva-, nenä ja kurkkutautien allergologia , B Audiologia , Foniatria , B Audiologia (foniatria) Hammas-, suu- ja leukasairaudet , V Suu-ja leukakirurgia , X Hampaiston oikomishoito , Y Kliininen hammashoito , Ihotaudit ja allergologia , A Ihotautien allergologia , C Ammatti-ihotaudit Syöpätaudit , Neurologia , Lastenneurologia , Keuhkosairaudet , A Keuhkosairaudet ja allergologia , Perinnöllisyyslääketiede , Työlääketiede ja työterveyshuolto , Fysiatria , Geriatria , Muu tai tuntematon erikoisala

16 Liitetaulukko 4. Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot ja avohoitokäynnit diagnoosiryhmittäin 2015 Bilagetabell 4. Specialiserad somatisk vård, vårdperioder och öppenvårdsbesök efter diagnosgrupp 2015 Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi Käynnit-Besök Kaikki potilaat Potilaita Miesten osuus % Ikä keskim. Hoitojaksot Päivystyksen osuus % Leikkaus tai vast.tmp Hoitopäiviä Hoitoaika keskim. Potilaita Käyntejä Alla patienter Männen andel % Vårddygn Genomsnittliga Vårdperioder Jourens andel % Operationsperioder ålder Vårdperiodernas genomsnittliga längd Öppenvårdenbesök DIAGNOOSIRYHMÄ - DIAGNOSGRUPP A00-B99 Tartunta- ja loistauteja , C00-D48 Kasvaimet , D50-D89 Verisairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt , E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet , F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt , G00-G99 Hermoston sairaudet , H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet , H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet , I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet , J00-J99 Hengityselinten sairaudet , K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet , L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet , M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet , N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet , O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus , P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat , Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet , R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset , S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset , V01-Y98 Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt , Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin ,

17 Liitetaulukko 5. Somaattisen erikoissairaanhoito palvelualan, tulopaikan, lähettäjän ja jatkohoidon mukaan 2015 Bilagetabell 5. Specialiserad somatisk vård efter serviceområde, ankomstsätt, inskrivningsplats, remittent ("sändate") och fortsatt vård 2015 Kaikki potilaat Kaikki potilaat/1000 asukasta Alla patienter Alla patienter/1000 invånare Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi Potilaita Potilaita/ Hoitojaksot Hoitojaksot/1000 Hoitopäiviä Muutos-% Hoitopäiviä/1000 asukasta asukasta asukasta / invånare Vårdperioder Vårdperioder/ invånare Vårddygn Ändring % Vårddygn/1000 invånare Käynnit-Besök Potilaita Potilaita/ asukasta /1000 invånare Käyntejä Muutos-% Käyntejä/1000 asukasta Ändring % Öppenvårdenbesök Öppenvårdenbesök/1000 invånare PALVELUALA - SERVICEOMRÅDE 1 Sairaalan/terveyskeskuksen vuodeosastohoito Päiväkirurgia Kuntoutuslaitos Päiväsairaalahoito Päivystyskäynti Ajanvaraus, ensikäynti Ajanvaraus, uusintakäynti Konsultaatiokäynti SAAPUMISTAPA - ANKOMSTSÄTT Yhteensä Päivystys Hoidonvaraus Siirto ajanvarauspoliklinikalta osastohoitoon Erikoisalasiirto samassa sairaalassa Sairaalasiirto Muu tapa Ei tietoa

18 Liitetaulukko 6. Somaattisen erikoissairaanhoito palvelualan mukaan Bilagetabell 6. Specialiserad somatisk vård efter serviceområde Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi Käynnit-Besök Vuosi Kaikki potilaat Potilaita Miesten osuus % Ikä keskim. Hoitojaksot Päivystyksen osuus % Leikkaus tai vast.tmp Hoitopäiviä Hoitoaika keskim. Potilaita Käyntejä År Alla patienter Männen andel % Genomsnittliga Vårdperioder ålder Jourens andel % Vårddygn Vårdperiodernas genomsnittliga längd Operationsperioder Öppenvårdenbesök PALVELUALA - SERVICEOMRÅDE 1 Sairaalan/terveyskeskuksen vuodeosastohoito , Sairaalan/terveyskeskuksen vuodeosastohoito , Sairaalan/terveyskeskuksen vuodeosastohoito , Sairaalan/terveyskeskuksen vuodeosastohoito , Sairaalan/terveyskeskuksen vuodeosastohoito , Sairaalan/terveyskeskuksen vuodeosastohoito , Sairaalan/terveyskeskuksen vuodeosastohoito , Sairaalan/terveyskeskuksen vuodeosastohoito , Sairaalan/terveyskeskuksen vuodeosastohoito , Sairaalan/terveyskeskuksen vuodeosastohoito , Päiväkirurgia , Päiväkirurgia , Päiväkirurgia , Päiväkirurgia , Päiväkirurgia , Päiväkirurgia , Päiväkirurgia , Päiväkirurgia , Päiväkirurgia , Päiväkirurgia , Päiväsairaalahoito Päiväsairaalahoito Päiväsairaalahoito Päiväsairaalahoito Päivystyskäynti Päivystyskäynti Päivystyskäynti Päivystyskäynti Päivystyskäynti Päivystyskäynti Päivystyskäynti Päivystyskäynti Päivystyskäynti Päivystyskäynti

19 Liitetaulukko 6. Somaattisen erikoissairaanhoito palvelualan mukaan Bilagetabell 6. Specialiserad somatisk vård efter serviceområde Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi Käynnit-Besök Vuosi Kaikki potilaat Potilaita Miesten osuus % Ikä keskim. Hoitojaksot Päivystyksen osuus % Leikkaus tai vast.tmp Hoitopäiviä Hoitoaika keskim. Potilaita Käyntejä År Alla patienter Männen andel % Genomsnittliga Vårdperioder ålder Jourens andel % Vårddygn Vårdperiodernas genomsnittliga längd Operationsperioder Öppenvårdenbesök 92 Ajanvaraus, ensikäynti Ajanvaraus, ensikäynti Ajanvaraus, ensikäynti Ajanvaraus, ensikäynti Ajanvaraus, ensikäynti Ajanvaraus, ensikäynti Ajanvaraus, ensikäynti Ajanvaraus, ensikäynti Ajanvaraus, ensikäynti Ajanvaraus, ensikäynti Ajanvaraus, uusintakäynti Ajanvaraus, uusintakäynti Ajanvaraus, uusintakäynti Ajanvaraus, uusintakäynti Ajanvaraus, uusintakäynti Ajanvaraus, uusintakäynti Ajanvaraus, uusintakäynti Ajanvaraus, uusintakäynti Ajanvaraus, uusintakäynti Ajanvaraus, uusintakäynti Konsultaatiokäynti Konsultaatiokäynti Konsultaatiokäynti Konsultaatiokäynti Konsultaatiokäynti Konsultaatiokäynti Konsultaatiokäynti Konsultaatiokäynti Konsultaatiokäynti Konsultaatiokäynti Virheellinen koodi tai tieto puuttuu

20 Liitetaulukko 7. Somaattisen erikoissairaanhoito tautipääryhmän mukaan Bilagetabell 7. Specialiserad somatisk vård efter sjukdomdhuvudgrupp Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi Käynnit-Besök Vuosi Kaikki potilaat Potilaita Miesten osuus % Ikä keskim. Hoitojaksot Päivystyksen osuus % Leikkaus tai vast.tmp Hoitopäiviä Hoitoaika keskim. Potilaita Käyntejä År Alla patienter Männen andel % Genomsnittliga Vårdperioder ålder Jourens andel % Vårddygn Operationsperioder Vårdperiodernas genomsnittliga längd Öppenvårdenbesök TAUTIPÄÄRYHMÄ - SJUKDOMDHUVUDGRUPP A00-B99 Tartunta- ja loistauteja , A00-B99 Tartunta- ja loistauteja , A00-B99 Tartunta- ja loistauteja , A00-B99 Tartunta- ja loistauteja , A00-B99 Tartunta- ja loistauteja , A00-B99 Tartunta- ja loistauteja , A00-B99 Tartunta- ja loistauteja , A00-B99 Tartunta- ja loistauteja , A00-B99 Tartunta- ja loistauteja , A00-B99 Tartunta- ja loistauteja , C00-D48 Kasvaimet , C00-D48 Kasvaimet , C00-D48 Kasvaimet , C00-D48 Kasvaimet , C00-D48 Kasvaimet , C00-D48 Kasvaimet , C00-D48 Kasvaimet , C00-D48 Kasvaimet , C00-D48 Kasvaimet , C00-D48 Kasvaimet , D50-D89 Verisairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt , D50-D89 Verisairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt , D50-D89 Verisairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt , D50-D89 Verisairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt , D50-D89 Verisairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt , D50-D89 Verisairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt , D50-D89 Verisairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt , D50-D89 Verisairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt , D50-D89 Verisairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt , D50-D89 Verisairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt , E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet , E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet , E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet , E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet , E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet , E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet , E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet , E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet , E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet , E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet , F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt , F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ,

21 Liitetaulukko 7. Somaattisen erikoissairaanhoito tautipääryhmän mukaan Bilagetabell 7. Specialiserad somatisk vård efter sjukdomdhuvudgrupp Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi Käynnit-Besök Vuosi Kaikki potilaat Potilaita Miesten osuus % Ikä keskim. Hoitojaksot Päivystyksen osuus % Leikkaus tai vast.tmp Hoitopäiviä Hoitoaika keskim. Potilaita Käyntejä År Alla patienter Männen andel % Genomsnittliga Vårdperioder ålder Jourens andel % Vårddygn Operationsperioder Vårdperiodernas genomsnittliga längd Öppenvårdenbesök F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt , F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt , F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt , F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt , F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt , F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt , F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt , F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt , G00-G99 Hermoston sairaudet , G00-G99 Hermoston sairaudet , G00-G99 Hermoston sairaudet , G00-G99 Hermoston sairaudet , G00-G99 Hermoston sairaudet , G00-G99 Hermoston sairaudet , G00-G99 Hermoston sairaudet , G00-G99 Hermoston sairaudet , G00-G99 Hermoston sairaudet , G00-G99 Hermoston sairaudet , H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet , H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet , H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet , H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet , H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet , H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet , H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet , H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet , H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet , H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet , H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet , H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet , H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet , H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet , H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet , H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet , H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet , H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet , H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet , H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet , I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet , I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet , I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet , I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet , I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet ,

Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi. Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel %

Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi. Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel % Liitetaulukko 1. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot, hoitopäivät sekä avohoitokäynnit sairaanhoitopiirin, sairaalatyypin sekä iän mukaan 2015 Bilagetabell 1. Specialiserad somatisk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2016

Somaattinen erikoissairaanhoito 2016 Lukumäärä 45 2017 30.11.2017 Somaattinen erikoissairaanhoito 2016 Päälöydökset Somaattisen vuodeosastohoidon potilasmäärä pieneni ja avohoidon potilasmäärä kasvoi. Suurimmat somaattisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana 01-12, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana AURA 2 10 SISÄTAUDIT 10 10C Sydänkeskus 6 10E Endokrinologia 5 10G Gastroenterologia 3 10H Hematologia 4 10P Päivystyssisätaudit 1 10R Reumatologia

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito

Somaattinen erikoissairaanhoito Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2011 Specialiserad somatisk vård 2011 Somatic Specialist Medical Care 2011 Hanna Rautiainen

Lisätiedot

Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne

Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne Tiedosta hyvinvointia 1 Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne Tiedosta hyvinvointia 2 Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.10.2007

Lisätiedot

M058, M059, M060, M068, M069

M058, M059, M060, M068, M069 Taulukko 3. Reumahoidon alueelliset erot v. 1997, 2000 ja 2001 Kaikki nivelreumat M058, M059, M060, M068, M069 Hoitojaksot/10000as 01 Uudenmaan shp 12,8 12,8 0 % 0 15,6-18 % 02 Helsingin shp 13,0 13,3

Lisätiedot

1 (3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi 18.9.2014. Valvira Sosiaali - ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto PL 210

1 (3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi 18.9.2014. Valvira Sosiaali - ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto PL 210 WN Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi 18.9.214 1 (3) Valvira Sosiaali - ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto PL 21 531 Helsinki Viite: Selvitys- ja selityspyyntö 6588/6../214 SELVITYS

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta

Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta (2013) Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti DRG -käyttäjäpäivät Tampere 12.12.2013 Esityksessä käsitellään Auditoinnin taustaa Auditointimenetelmää

Lisätiedot

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat 1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat jatkokoulutusyksikkö / tiedekunnan jatkokoulutustapahtumien koonti ja kurssien hakeminen syyslukukaudeksi 2017

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito

Somaattinen erikoissairaanhoito Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2012 Specialiserad somatisk vård 2012 Somatic Specialist Medical Care 2012 Sami Fredriksson

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 160 159 1 - - 10 Sisätaudit 123 123 0 0-11 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta. Ohjeet 30.04.2010 tiedonkeruuseen 14.04.2010

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta. Ohjeet 30.04.2010 tiedonkeruuseen 14.04.2010 Sairaanhoitopiirit Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitoyksiköt Arvoisa vastaanottaja, Hoitoonpääsyn toteutumisesta ja alueellisesta yhteistyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1019/2004) 6 :n

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Pirjo Häkkinen +358

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 7/2008 Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 15.2.2008 Specialiserad somatisk vård 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 30.3.2015

Kokouspäivämäärä 30.3.2015 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä 30.3.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 50 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SELVITYS OSTOPALVELUISTA VUODELTA 2014 JA SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUIDEN RAPORTTI 1-2KK / 2015

Lisätiedot

ORTOPEDISEN PÄIVÄKIRURGIAN TOIMINTALUKUJA

ORTOPEDISEN PÄIVÄKIRURGIAN TOIMINTALUKUJA SAY Päiväkirurgisen anestesian jaos KEVÄTKOKOUS TURUSSA 26.-27.4.2012 ORTOPEDISEN PÄIVÄKIRURGIAN TOIMINTALUKUJA KRISTIINA MATTILA LT, VS.OYL HYKS JORVIN SAIRAALA PÄIVÄKIRURGIAN YKSIKKÖ PÄIVÄKIRURGIAN

Lisätiedot

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä 3 Biomedicum, Helsinki 14.5.2013 Hannu Halila LKT, naistentautien erikoislääkäri varatoiminnanjohtaja, Suomen

Lisätiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot ja hoidon alkamistiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 8.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI

LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI Työryhmän vastattavaksi on toimeksiannossa on annettu seuraavat kysymykset: millainen oppiainevalikoima alalla tarvitaan

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito

Somaattinen erikoissairaanhoito Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2013 Specialiserad somatisk vård 2013 Somatic Specialist Medical Care 2013 Juha Rainio +358

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y)

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Uuden toimenpideluokituksen A-Q ja Y-alkuiset päätoimenpiteenä kirjatut leikkaustoimenpiteet. Leikkaustoimenpiteiden ulkopuolelle jäävät toimenpideluokituksen T-, U- ja

Lisätiedot

Erikoislääkärimäärien ennusteet vaihtelevat erikoisaloittain

Erikoislääkärimäärien ennusteet vaihtelevat erikoisaloittain ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JUHO RUSKOAHO VTM, tutkija HANNU HALILA LKT, dosentti, koulutusjohtaja JUKKA VÄNSKÄ VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Erikoislääkärimäärien ennusteet vaihtelevat erikoisaloittain

Lisätiedot

AKUUTTILÄÄKETIEDE ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO

AKUUTTILÄÄKETIEDE ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSSOPIMUKSET AKUUTTILÄÄKETIEDE Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Päivystyspoliklinikka Päivystysklinikka Pohjois-Karjalan keskussairaala,

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Havaintoja sairauspoissaoloista ja analyysi syistä

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Havaintoja sairauspoissaoloista ja analyysi syistä ROVANIEMEN KAUPUNKI Havaintoja sairauspoissaoloista ja analyysi syistä SAIRAUSLOMA Ei ole olemassa subjektiivista sairauslomaoikeutta, vaan kyse on työkyvyttömäksi todetun henkilön sosiaaliturvasta Ei

Lisätiedot

11.3 Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajat sairauden mukaan ( )

11.3 Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajat sairauden mukaan ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Kelan vammaisetuudet 11.1 Maksetut vammaisetuudet 1990 2016 (24.3.2017) Kuvio Aineisto 11.2 Vammaisetuuksien saajat 1990 2016 (24.3.2017) Kuvio Aineisto 11.3

Lisätiedot

ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO. Koulutuspaikka Hyväksyttävä koulutusaika Sopimuksen voimassaoloaika Forssan seudun terveydenhuollon ky (Forssan sairaala)

ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO. Koulutuspaikka Hyväksyttävä koulutusaika Sopimuksen voimassaoloaika Forssan seudun terveydenhuollon ky (Forssan sairaala) TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSSOPIMUKSET ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO Forssan seudun terveydenhuollon ky (Forssan sairaala) 1 v Hatanpään sairaala, anestesia Jokilaakson

Lisätiedot

Toimenpiteelliset hoitojaksot 2010 Vårdperioder med åtgärder 2010

Toimenpiteelliset hoitojaksot 2010 Vårdperioder med åtgärder 2010 Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Toimenpiteelliset hoitojaksot 2010 Vårdperioder med åtgärder 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä 3 Biomedicum, Helsinki 13.5.2014 Hannu Halila LKT, naistentautien erikoislääkäri varatoiminnanjohtaja, Suomen

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2009

Tammi-toukokuu 5/2009 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/29 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Kirurgian alat

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Kirurgian alat Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030 Kirurgian alat Erikoislääkärien määrän ennuste vuoteen 2030 Vuoden lopussa 2014 Vuoden lopussa 2030 Matalan erikoistumisen skenaario: Muutos, lkm Korkean erikoistumisen

Lisätiedot