Käyttöoppaasi. LEXMARK OPTRA T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. LEXMARK OPTRA T"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä Voit tulostaa kaikki tai vain tietyt asiakirjan sivut. Ylläpitäjän opas 1 Etusivu Muita tietolähteitä Drivers, MarkVision and Utilities -CD-levy Tulostinajurien ja apuohjelmien lisäksi CD-levy Drivers, MarkVision and Utilities CD sisältää tietoa Lexmarkin tulostimista. Kun olet aloittanut CD:n lukemisen, valitse View Documentation ja sitten Printer Commands, jos haluat avata Technical Reference -oppaan ja saada tietoja tulostuskielistä ja -komennoista, liitännöistä ja muistin hallinnasta. Special Media, jos haluat avata Card Stock & Label Guide -oppaan ja saada tietoja oikean tulostusmateriaalin valinnasta. on Lexmark International, Inc:n tavaramerkki. Operation ReSource on Lexmark International, Inc:n palvelumerkki. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. tarkoittaa, että tulostin tunnistaa eri sovellusohjelmien käyttämät PCL 6 -komennot ja emuloi niiden toimintoja. PostScript on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki. PostScript 3 on Adobe Systemsin ohjelmistotuotteissa käytetty tulostuskieli (komennot ja toiminnot). Tämä tulostin on yhteensopiva PostScript 3 -kielen kanssa. Se tarkoittaa, että tulostin tunnistaa eri sovellusohjelmien käyttämät PostScript 3 -komennot ja emuloi niiden toimintoja. Yksityiskohtaisia tietoja tulostimen yhteensopivuudesta on Technical Reference -julkaisussa. Tavaramerkit 3 Seuraavat erikoistermit ovat näiden yhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä: Albertus Antique Olive Apple Chancery Arial Candid CG Omega CG Times Chicago Clarendon Eurostile Geneva GillSans Helvetica Hoefler Text Intellifont ITC Avant Garde ITC Bookman ITC Zapf Chancery Joanna MT Lubalin Graph Marigold The Monotype Corporation Monsieur Marcel OLIVE Apple Computer, Inc. The Monotype Corporation Agfa Corporation Agfa Corporation Perustuu Times New Romaniin The Monotype Corporationin lisenssillä, on Agfa Corporationin tuote Apple Computer, Inc. Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt Nebiolo Apple Computer, Inc. The Monotype Corporation Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt Hoefler Type Foundry Agfa Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation The Monotype Corporation International Typeface Corporation AlphaOmega Typography Tavaramerkit 4 Monaco Mona Lisa NewYork Oxford Palatino Pantone Stempel Garamond Taffy Times New Roman TrueType Univers Wingdings Apple Computer, Inc. International Typeface Corporation Apple Computer, Inc. AlphaOmega Typography Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt Pantone, Inc. Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt Agfa Corporation The Monotype Corporation Apple Computer, Inc. Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt Microsoft Corporation Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tavaramerkit 5 Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. Jos olet tottunut käyttämään vastaavaa käyttöpaneelia, haluat ehkä siirtyä kohtaan "Tulostimen valikot" sivulla 13. Jos tarvitset lisätietoja, katso: HUOMAUTUS: Sovellusohjelmasta tehdyt tulostinasetusten muutokset ovat ensisijaisia tulostimen käyttöpaneelista tehtyihin asetuksiin nähden. Yksityiskohtaisia tietoja on "Käyttöpaneelin käyttö" sivulla 7. "Valikkoasetussivun tulostaminen" sivulla 9. "Valikkoasetusten muuttaminen" sivulla 10. "Käyttöpaneelin valikoiden poistaminen käytöstä" sivulla 12. Käyttöoppaassa. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 6 Käyttöpaneelin käyttö Käyttöpaneelin viidellä painikkeella voi avata valikon, selata luetteloa, muuttaa tulostimen asetuksia ja vastata tulostimen sanomiin. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kunkin painikkeen toiminnot. Painikkeilla tehdään käyttöpaneelin toisella rivillä mainittuihin tietoihin liittyviä toimintoja. Käyttöpaneelin painikkeet Painike Jatka Toiminto Paina Jatka-painiketta, kun haluat palata Valmis-tilaan, jos tulostimeen ei ole yhteyttä (käyttöpaneelissa ei ole Valmis-sanomaa). poistua tulostimen valikoista ja palata Valmis-tilaan. poistaa käyttöpaneelista virhesanomia. poistua Virransäästötilasta ja käynnistää tulostimen uudelleen. Jos olet muuttanut tulostimen asetuksia, paina Jatka-painiketta, ennen kuin lähetät työn tulostimelle. Tulostimen on oltava Valmis -tilassa, jotta työt tulostuisivat. Valikko> ja <Valikko Painikkeen kummallakin päällä on toiminto. Paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta: Kun näytössä lukee Valmis, tällä painikkeella voi asettaa tulostimen offline-tilaan (pois Valmis-tilasta) ja siirtyä valikoihin. Valikko>-painike tuo esiin ensimmäisen käytettävissä olevan valikon. <Valikko-painike tuo esiin viimeisen käytettävissä olevan valikon. Kun näytössä lukee Käytössä, tällä painikkeella voi siirtyä tulostimen TYÖVALIKKOON. Kun tulostin on offline-tilassa, - paina Valikko>-painiketta, jolloin esiin tulee seuraava kohta valikoissa tai paina <Valikko-painiketta, jolloin esiin tulee edellinen kohta valikoissa. Jos valikon kohtaan liittyy numeroarvoja (esim. Kopiomäärä), pidä alaspainettuna Valikko>-painiketta, jos haluat selata luetteloa eteenpäin, ja <Valikko-painiketta, jos haluat selata luetteloa taaksepäin. Vapauta painike, kun haluamasi numero on näytössä. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 7 Käyttöpaneelin painikkeet (jatkuu) Painike Valitse Toiminto Paina Valitse-painiketta, kun haluat valita käyttöpaneelin toisella rivillä näkyvän valikon. Valikon tyypin mukaan tämä toiminto - avaa valikon ja näyttää ensimmäisen kohdan valikosta. avaa valikon kohdan ja näyttää oletusasetuksen. tallentaa näkyvän valikon kohdan asetuksen uudeksi oletusasetukseksi. Näytössä lukee Tallennettu, ja tulostin palaa valikon kohtaan. poistaa tiettyjä sanomia käyttöpaneelista. Takaisin Seis Paina Takaisin-painiketta, jos haluat palata edelliselle valikkotasolle tai edelliseen valikon kohtaan.

3 Paina Seis-painiketta, kun näytössä on Valmis-, Käytössä- tai Hetki...-sanoma, jos haluat hetkeksi keskeyttää kaiken toiminnan ja asettaa tulostimen offlinetilaan. Käyttöpaneelin tilasanomaksi tulee Ei valmiina. Paina Jatka-painiketta, jos haluat siirtää tulostimen Valmis-, Käytössä- tai Hetki...-tilaan. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 8 Valikkoasetussivun tulostaminen HUOMAUTUS: Ennen kuin tulostat valikkoasetussivun, varmista, että valitsemaasi paperilähteeseen mahtuu letter-, legal- tai A4kokoista paperia ja että lähteen PAPERILAJIasetuksena on Tavallinen. Valikkoasetussivulla näkyvät valikoiden nykyiset asetukset ja asennettujen lisävarusteiden luettelo. Tämän sivun avulla voidaan tarkistaa, että tulostimen lisävarusteet on asennettu asianmukaisesti ja että tulostimen asetukset on määritetty halutulla tavalla. Tulosta valikkoasetussivu seuraavasti: Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja että näytössä näkyy Valmis-tilasanoma. Siirry valikoihin painamalla Valikko>- tai <Valikko-painiketta. Jatka Valikko>-painikkeen painelemista, kunnes esiin tulee APUOHJELMAT-VAL. Paina Valitse-painiketta. Paina Valikko>-painiketta, kunnes esiin tulee Tulosta valikot. Paina Valitse-painiketta. Näytössä näkyy sanoma Valikkoasetusten tulostus, kunnes sivu on tulostettu. Tulostin palaa Valmis-tilaan, kun valikkoasetussivu on tulostettu. HUOMAUTUS: Jos näyttöön tulee virhesanoma, katso "Tulostimen sanomat" sivulla Jos tulostimeen on asennettu lisävarusteita, tarkista, että ne löytyvät kohdasta "Lisätyt ominaisuudet". Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 9 Valikkoasetusten muuttaminen Tulostimen asetuksia voidaan muuttaa ja tulostinta voidaan mukauttaa käyttäjäkohtaisten erityistarpeiden mukaiseksi käyttöpaneelin avulla. Oletusasetukselle voi valita uuden arvon seuraavasti: 1 HUOMAUTUS: Sovellusohjelmasta tehdyt muutokset ovat ensisijaisia tulostimen käyttöpaneelista tehtyihin käyttäjän oletusasetuksiin nähden. Siirry valikoihin Valmis-tilasta painamalla Valikko>- tai <Valikkopainiketta. Jatka Valikko>- tai <Valikko-painikkeen painelemista, kunnes esiin tulee haluamasi valikko. Kohta "Tulostimen valikot" sivulla 13 sisältää luettelon valikoista ja niiden kohdista Paina Valitse-painiketta. Valikko aukeaa ja esiin tulee valikon ensimmäinen kohta. Paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta, kunnes haluamasi kohta on näkyvissä. Paina Valitse-painiketta. Valikon kohdan nykyisen käyttäjäasetuksen vieressä näkyy asteriski (*). Joillakin valikon kohdilla on alivalikoita. Jos esimerkiksi valitset PAPERIVALIKKO ja sen jälkeen PAPERILAJI-valikon kohdan, ennen kuin käytettävissä olevat arvot tulevat näkyviin, on valittava ensin toinen valikko (kuten Lokeron 1 laji). Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 10 Arvo voi olla: Käytössä- tai Ei käytössä -asetus. lause tai sana, joka kuvaa asetusta. numeroarvo, jota voidaan suurentaa tai pienentää. 6 HUOMAUTUS: Muutetut oletusasetukset pysyvät voimassa, kunnes käyttäjä tallentaa uudet asetukset tai ottaa käyttöön tehtaan oletusasetukset. Paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta, kunnes esiin tulee haluamasi arvo. Paina Valitse-painiketta. Arvon viereen tulee asteriski sen merkiksi, että se on uusi oletusasetus. Näytössä näkyy Ta; NPA-tila Sarjapuskuri Työn puskurointi RS-232/RS-422 RS-422 napaisuus Yhteysk./sarja Robust XON Nopeus Databitit Pariteetti Käytä DSR-sign VERKKOVALIKKO (sivu 72) VERKKO x PCL-työ PS-työ NPA-tila Verkkopuskuri Työn puskurointi VERKKO x ASETUS INFRAPUNAVALIKKO (sivu 75) Infrapunaportti PCL-työ PS-työ NPA-tila Infrapunapuskuri Työn puskurointi Ikkunan koko Siirtoviive Suurin mod.nop. LOCALTALK-VALIK (sivu 79) LocalTalk-portti PCL-työ PS-työ NPA-tila LocalTalk-pusk Työn puskurointi NPA-pääkoneet LocalTalk-nimi LocalTalk-osoite LocalTalk-vyöh. USB-VALIKKO (sivu 82) PCL-työ PS-työ NPA-tila USB-puskuri Työn puskurointi FAKSIVALIKKO (sivu 85) Faksiportti Faks. siirton. Faks. databit. Faksin parit. Faksin puskuri Työn puskurointi Faksin paperikoko Fax - paperilaji Fax - tulostelok Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 13 PAPERIVALIKKO Paperivalikko Valikon kohta Paperilähde Arvot Lolaji Käsinsyötön laji Kaikki yllä olevat valikon kohdat tukevat seuraavia arvoja toissijaisena valikkona: Tavallinen* Kartonki Kalvo Tarrat Bond Kirjepaperi Esipainettu Värillinen paperi Mukautettu x (jossa x edustaa mukautettua lajia 1-6) Huomautus: Monisyötön laji tulee näkyviin vain, kun Monisyöt asetus -asetuksena on Kasetti. Kirjekuoren laji Kirjek. käs laji Kaikki yllä olevat valikon kohdat tukevat seuraavia arvoja toissijaisena valikkona: Kirjekuori* Mukautettu x (jossa x edustaa mukautettua lajia 1-6) Huomautus: Näytössä näkyvät vain asennetut paperilähteet. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 17 Paperivalikko (jatkuu) Valikon kohta PAPERILAJI (jatkuu) Arvot PAPERILAJI-asetuksen avulla voidaan määritellä kuhunkin paperilähteeseen lisätyn tulostusmateriaalin laji. Tulostin käyttää tätä asetusta seuraavilla tavoilla: Tulostin voi taata mahdollisimman hyvän tulostuslaadun määritellylle tulostusmateriaalille. Paperilähteet voidaan valita sovellusohjelmasta valitsemalla vain laji ja koko. Lähdettä ei tarvitse valita. Tulostin voi automaattisesti yhdistää paperilähteitä. Tulostin yhdistää automaattisesti kaikki lähteet, joissa on samanlaista ja samankokoista tulostusmateriaalia, jos olet määrittänyt paperilähteille oikeat PAPERIKOKO- ja PAPERILAJI-asetukset. Valitse Käsinsyötön laji, kun syötät käsin yksittäisen tulostusmateriaaliarkin monisyöttölaitteen läpi. Valitse Kirjek. käs laji, kun syötät käsin kirjekuoren monisyöttölaitteen läpi. Huomautus: Ennen kuin lisäät tulostusmateriaalia paperilähteeseen, varmista, että määrität paperilähteen PAPERIKOKO- ja PAPERILAJI-asetukset. Valitse myös lisättävän tulostusmateriaalin paperikoko ja -laji sovellusohjelmasta.

4 Mukautettu 1-6 viittaa tulostusmateriaalien erityislajeihin. Jos käytettävissä on käyttäjän määrittämä nimi, se näkyy näytössä Mukautettu x:n sijasta. Luo mukautettuja lajinimiä MarkVisionin avulla. kohtaa "MUKAUTETUT LAJIT" sivulla 19. Jos paperilähteissä käytetään erilaista tulostusmateriaalia, kunkin eri materiaalin lähteen PAPERIKOKO- ja PAPERILAJI-asetuksella on oltava eri arvo, jotta automaattinen yhdistäminen ei olisi käytössä. Muutoin tulostin valitsee yhden paperilähteen tyhjennyttyä tulostusmateriaalin toisesta lähteestä. Tämän vuoksi yksisivuinen kirje saattaa tulostua tarra-arkille tai kalvolle. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 18 Paperivalikko (jatkuu) Valikon kohta MUKAUTETUT LAJIT Arvot Mukautettu x (jossa x edustaa mukautettua lajia 1-6) Paperi* Kartonki Kalvo Tarrat Kirjekuori MUKAUTETUT LAJIT -asetus osoittaa tulostusmateriaalin lajin, jota on käytetty kussakin PAPERILAJI-valikon kohdassa käytettävissä olevassa mukautetussa lajissa. Tämä tulostusmateriaalin nimi määrittää tulostuslaadun parhaalle mahdolliselle tasolle, kun valitset tulostusmateriaalia paperilähteestä, jonka lajin asetuksena on Mukautettu x. Jos käytettävissä on käyttäjän määrittämä nimi, se näkyy näytössä Mukautettu x:n sijasta, jossa x edustaa numeroa 1-6. Luo mukautettuja lajinimiä MarkVisionin avulla. Vakiolokero* Lokero x (jossa x edustaa paperinkäsittelylaitetta 1-10) Huomautus: Näytössä näkyvät vain asennetut paperinkäsittelylaitteet. Vastaanottoalusta-asetus osoittaa tulostetun materiaalin oletusulostulopaikan. Vakioalusta sijaitsee tulostimen päällä. Kaikki lisäalustat, joita kuvaavat numerot, ovat käytettävissä kaikissa asennetuissa paperinkäsittelylaitteissa. Jos käytettävissä on käyttäjän määrittämä nimi, se näkyy näytössä Alusta x:n sijasta. usealle vastaanottoalustalle on annettu sama nimi, se näkyy vain kerran Vastaanottoalustaarvoluettelossa. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 19 Paperivalikko (jatkuu) Valikon kohta Aseta tul.lok:t Arvot Postilaatikko* Yhdistä Posti täynnä Yhd. tul.lok:t Lajin määritys Aseta tul. lok:t näkyy vain, jos ainakin yksi paperinkäsittelylaite on asennettu. Yhd. tul. lok:t näkyy vain, jos ainakin kaksi valinnaista alustaa on asennettu. Posti täynnä näkyy vain, jos ainakin neljä paperinkäsittelylaitetta on asennettu. Postilaatikko-asetuksen avulla Vakioalusta ja mitä tahansa muita paperinkäsittelylaitteita voidaan valita erikseen. Tulostettu materiaali sijoitetaan tulostustyön perusteella valitulle vastaanottoalustalle. Jos tulostustyö ei määritä vastaanottoalustaa, tulostettu materiaali ohjautuu oletusvastaanottoalustalle. Katso kohtaa "Vastaanottoalusta" sivulla 19. Kun vastaanottoalusta on täynnä, näyttöön tulee sanoma Poista paperi ja tulostin lopettaa tulostamisen, kunnes tulostettu materiaali on poistettu vastaanottoalustalta. Yhdistä-asetus mahdollistaa alustojen yhdistämisen. Alustojen yhdistämisen seurauksena kaikki vastaanottoalustat (vakioalusta ja paperinkäsittelylaitteet) yhdistetään ikään kuin yhdeksi suureksi alustaksi. Tulostin täyttää ensin vakioalustan. Kun se on täynnä, tulostin alkaa täyttää ensisijaista paperinkäsittelylaitetta. Kun yksi lisäpaperinkäsittelylaite on täynnä, tulostin vaihtaa seuraavaan asennettuun paperinkäsittelylaitteeseen. Kun vakioalusta ja kaikki paperinkäsittelylaitteet ovat täynnä, näyttöön tulee sanoma Poista paperi Kaikki lokerot. Posti täynnä -asetuksen avulla vakioalusta ja muita paperinkäsittelylaitteita voidaan valita erikseen aivan kuten Postilaatikkoasetuksen avulla. Lisäksi yksi vastaanottoalusta on nimetty "ylivuotoalustaksi". Kun vastaanottoalusta on täynnä, tulostin ei lopeta tulostamista, eikä näyttöön tule Poista paperi -sanomaa, vaan tulostin ohjaa tulostetun materiaalin automaattisesti ylivuotoalustalle. Lisätietoja Posti täynnä -arvosta on kohdassa "Ylivuotolokero" sivulla 21. Yhd. tul.lok:t -asetuksella kaikki paperinkäsittelylaitteet yhdistetään ikään kuin yhdeksi suureksi alustaksi samalla, kun vakioalusta voidaan osoittaa yksilöllisesti. Tulostin täyttää ensin valinnaisen vastaanottoalustan. Kun se on täynnä, tulostin vaihtaa seuraavaan asennettuun paperinkäsittelylaitteeseen. Kun kaikki paperinkäsittelylaitteet ovat täynnä, näyttöön tulee sanoma Poista paperi Kaikki lokerot. Lajin määritys -asetuksella tulostettu materiaali ohjataan vastaanottoalustoille tulostetun materiaalin paperilajin perusteella. Kullekin paperilajille on määritetty oma vastaanottoalusta, ja tulostin ohjaa tulosteen nimetylle vastaanottoalustalle. Lisätietoja Lajin määritys -arvosta on kohdassa "ASETA LAJI/LOK." sivulla 21. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 20 Paperivalikko (jatkuu) Valikon kohta Ylivuotolokero Arvot Vakiolokero* Lokero x (jossa x edustaa paperinkäsittelylaitetta 1-10) Huomautus: Näytössä näkyvät vain asennetut paperinkäsittelylaitteet. Ylivuotolokero -sanoma näkyy näytössä vain, jos tulostimeen on asennettu ainakin neljä paperinkäsittelylaitetta. Jos käytettävissä on käyttäjän määrittämä alusta, se näkyy näytössä Alusta x:n sijasta. LAJI/LOK. Tav. pap. lokero Kartonkilokero Kalvolokero Tarralokero Bond-pap. lokero Kirjekuorilokero Kirjelom. lokero Esip. pap. lok. Värill. pap. lok Oma lokero x (jossa x edustaa mukautettua paperilajia 1-6) Kaikki yllä olevat valikon kohdat tukevat seuraavia arvoja toissijaisena valikkona: Vakiolokero* Alusta x (jossa x edustaa paperinkäsittelylaitetta 1-10) Huomautus: Näytössä näkyvät vain asennetut paperinkäsittelylaitteet. ASETA LAJI/LOK. näkyy vain, jos tulostimeen on asennettu ainakin yksi valinnainen alusta. Jos käytettävissä on käyttäjän määrittämä nimi, se näkyy näytössä Oma lokero x -sanoman sijasta. mukautettuja lajinimiä MarkVisionin avulla.

5 Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 21 Paperivalikko (jatkuu) Valikon kohta Korvaava papkoko Arvot Ei käytössä Letter/A4* Valitse Letter/A4, jolloin tulostin tulostaa automaattisesti A4-kokoisia töitä letter-kokoiselle paperille ja letter-kokoisia töitä A4-kokoiselle paperille, jos haluttua kokoa ei ole asetettu paperilähteeseen. Kirjek laajennus Ei käytössä Käytössä* Kirjekuorien rypistymistä voidaan ehkäistä käyttämällä Kirjek. laajennus -asetusta. Kun Kirjek. laajennus -kohdan asetuksena on Käytössä, kirjekuorien tulostuksen aikana voi kuulua kolkuttava ääni. On suositeltavaa jättää Kirjek. laajennus -kohdan asetukseksi Käytössä, jos kolkuttava ääni ei ole liian voimakas työympäristöön. Tämä ääni voidaan välttää määrittämällä Kirjek. laajennus -kohdan asetukseksi Poissa käytöstä. Tulosta muutama kirjekuori. Jos tulosteen laatu on hyvä, jätä Kirjek. laajennus -kohdan asetukseksi Poissa käytöstä. Jos kirjekuoret taittuvat tai rypistyvät, määritä Kirjek. laajennus -kohdan asetukseksi Käytössä. Monisyöt asetus Kasetti* Käsinsyöttö Ensisijainen Kun monisyöttölaitteen asetuksena on Kasetti ja PAPERIKOKOja PAPERILAJI-asetukset on määritetty oikein, tulostin käsittelee monisyöttölaitetta muiden paperilähteiden tapaan. Jos tulostustyö edellyttää sellaista tulostusmateriaalin kokoa, jota on lisätty vain monisyöttölaitteeseen, tulostin valitsee tulostusmateriaalin tulostustyötä varten monisyöttölaitteesta. Valitse Käsinsyöttö, jos haluat syöttää käsin yksittäisiä tulostusmateriaalin arkkeja monisyöttölaitteen läpi. Monisyöttölaite toimii käsinsyöttöaukon tavoin, ja siihen voidaan syöttää vain yksi tulostusmateriaalin arkki kerrallaan. Jos Monisyöt asetus -kohdan asetukseksi määritetään Ensisijainen, tulostin syöttää tulostusmateriaalia monisyöttölaitteesta, kunnes se on tyhjä, työn vaatimasta paperilähteestä tai paperikoosta riippumatta. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 22 Paperivalikko (jatkuu) Valikon kohta PAPERIN LAATU Arvot Tavallisen laatu Kartonkilaatu Kalvon laatu Tarrojen laatu Kovapap. laatu Kirjek. laatu Kirjelom. laatu Esipain. laatu Värillisen laatu Mukaut x laatu (jossa x edustaa mukautettua laatua 1-6) Kaikki yllä olevat valikon kohdat tukevat kolmea seuraavaa arvoa toissijaisena valikkona: Tasainen Normaali* Karkea Huomautus: Karkea on Kovapap. laadun tehdasasetus. Valitse sopiva PAPERIN LAATU -arvo (Tasainen, Normaali tai Karkea) jokaiselle käyttämällesi PAPERILAJILLE, myös Mukautetuille lajeille. Määritä käyttämällesi tulostusmateriaalille oikea PAPERIN LAATU -arvo varmistaaksesi, että kaikki merkit tulostuvat selkeinä eikä sanoista puutu merkkejä. Jos tulostetun sivun merkit ovat puutteellisia tai epämuodostuneita, määritä PAPERIN LAATU -asetukseksi Karkea. Jos tulostetun sivun merkit ovat levinneet, määritä PAPERIN LAATU -asetukseksi Tasainen tai Normaali. PAPERIN LAATU -asetuksen voi määrittää yhdessä PAPERILAJI- ja PAPERIN PAINO -asetusten kanssa. Parhaan mahdollisen tulostuslaadun takaaminen tietyn tulostusmateriaalin kohdalla voi edellyttää näiden asetusten muuttamista. Jos käytettävissä on käyttäjän määrittämä nimi, se näkyy näytössä Mukaut x laatu -sanoman sijasta. Luo mukautettuja lajinimiä MarkVisionin avulla. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 23 Paperivalikko (jatkuu) Valikon kohta PAPERIN PAINO Arvot Tavallisen paino Kartongin paino Kalvon paino Tarrojen paino Kovapap:n paino Kirjek:n paino Kirjelom:n paino Esipain.paino Värillisen paino Mukaut. x paino (jossa x edustaa mukautettua painoa 1-6) Kaikki yllä olevat valikon kohdat tukevat kolmea seuraavaa arvoa toissijaisena valikkona: Kevyt Normaali* Painava Valitse sopiva PAPERIN PAINO -arvo (Kevyt, Normaali tai Painava) jokaiselle käyttämällesi PAPERILAJILLE, myös Mukautetuille lajeille. Määritä käyttämällesi tulostusmateriaalille oikea PAPERIN PAINO -arvo varmistaaksesi, että väri tarttuu sivulle kunnolla. Jos väri hankautuu pois sivulta, määritä PAPERIN PAINO -asetukseksi Painava. Jos tulostetut sivut käyristyvät voimakkaasti, määritä PAPERIN PAINON asetukseksi Normaali tai Kevyt. PAPERIN PAINO -asetuksen voi määrittää yhdessä PAPERILAJI- ja PAPERIN LAATU -asetusten kanssa. Parhaan mahdollisen tulostuslaadun takaaminen tietyn tulostusmateriaalin osalta voi edellyttää näiden asetusten muuttamista. Jos käytettävissä on käyttäjän määrittämä nimi, se näkyy näytössä Mukaut. x paino -sanoman sijasta. Luo mukautettuja lajinimiä MarkVisionin avulla. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 24 Paperivalikko (jatkuu) Valikon kohta PAPERIN LISÄYS Arvot Kartongin lisäys Tarrojen lisäys Bond-pap. lisäys Kirjelom. lisäys Esip. pap. lis. Vär. pap. lis. Oman pap. x lis. (jossa x edustaa mukautettua paperinimeä 1-6) Kaikki yllä olevat valikon kohdat tukevat seuraavia arvoja toissijaisena valikkona: Ei käytössä* Kaksipuolinen Tämän asetuksen avulla on mahdollista tulostaa yksipuolisesti esipainetulle tulostusmateriaalille, joka on lisätty kaksipuolista tulostusta varten. Kun vastaavan paperilajin arvoksi on määritetty Kaksipuolinen, tulostimen käyttöjärjestelmälle ilmoitetaan, että materiaali on lisätty erityisesti kaksipuolista tulostusta varten. Tämän ansiosta tulostin voi syöttää automaattisesti oikeita tyhjiä sivuja, kun yksipuolinen työ on lähetetty tulostettavaksi tälle nimenomaiselle paperilajille. Lisätietoja esipainetun materiaalin (kirjepaperin) lisäämisestä on Käyttöoppaassa. PAPERIN LISÄYS -sanoma näkyy näytössä vain, jos tulostimeen on asennettu kaksipuolisen tulostuksen yksikkö. Jos käytettävissä on käyttäjän määrittämä nimi, se näkyy näytössä Oman pap.

6 x lis. -sanoman sijasta. Luo mukautettuja lajinimiä MarkVisionin avulla. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 25 Viimeistelyvalikko Viimeistelyvalikko Valikon kohta Kaksipuolinen Arvot Ei käytössä* Käytössä Kaikki tulostimen vastaanottoasetukset voidaan määrittää VIIMEISTELYVALIKON avulla. Huomautus: Kaksipuolinen-sanoma näkyy näytössä vain, jos kaksipuolisen tulostuksen yksikkö on asennettu. Tulosta sivun molemmille puolille määrittämällä Kaksipuolinen-kohdan asetukseksi Käytössä. Tulosta vain sivun toiselle puolelle määrittämällä Kaksipuolinen-kohdan asetukseksi Ei käytössä. Kaksipuolisia sivuja voidaan tulostaa tietyissä paperikoissa kaikista paperilähteistä kirjekuorien syöttölaitetta lukuun ottamatta. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 26 Viimeistelyvalikko (jatkuu) Valikon kohta Sidonta Arvot Pitkä reuna* Lyhyt reuna Huomautus: Sidontasanoma näkyy näytössä vain, jos tulostimeen on asennettu kaksipuolisen tulostuksen yksikkö. Sidonta viittaa tapaan, jolla sivut sidotaan tai yhdistetään, ja siihen, minkä suuntainen tuloste takasivuilla (parilliset sivut) on suhteessa tulosteeseen etusivuilla (parittomat sivut). Pitkällä reunalla tarkoitetaan sivuja, jotka on sidottu sivun pitkän reunan mukaisesti (vasen reuna pystysuorassa ja yläreuna vaakasuorassa). Arkin tausta Arkin tausta Seuraavan arkin etusivu Vaaka Seuraavan arkin etusivu Pysty *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 27 Viimeistelyvalikko (jatkuu) Valikon kohta Sidonta (jatkuu) Arvot Lyhyellä reunalla tarkoitetaan, että sivut on sidottu lyhyen reunan mukaisesti. Arkin tausta Arkin tausta Pysty Seuraavan arkin etusivu Seuraavan arkin etusivu Vaaka Kopiomäärä 1* Kopiomäärä-asetus määrittää kustakin sivusta tulostettavien kopioiden määrän. Tulostin ei lajittele kopioita automaattisesti. Jos esimerkiksi lähetät tulostimelle kolme sivua ja määrität Kopiomäärän asetukseksi 2, tulostin tulostaa sivun 1, sivun 1, sivun 2, sivun 2, sivun 3, sivun 3. Katso sivu 29 lisätietoja Kopiomäärä-asetuksen käyttämisestä yhdessä Lajittelu-asetuksen kanssa. Tyhjät sivut Älä tulosta* Tulosta Jos haluat ottaa tulostyöhön mukaan sovelluksen luomat tyhjät sivut, valitse Tulosta. Jos et halua tulostaa asiakirjassa näkyviä sovelluksen luomia tyhjiä sivuja, valitse Älä tulosta. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 28 Viimeistelyvalikko (jatkuu) Valikon kohta Lajittelu Arvot Ei käytössä* Käytössä Kun Lajittelun asetuksena on Ei käytössä, tulostin tulostaa työn jokaisen sivun Kopiomäärä-asetuksen mukaisesti. Jos esimerkiksi lähetät tulostimelle kolme sivua ja määrität Kopiomääräasetukseksi 2, tulostin tulostaa sivun 1, sivun 1, sivun 2, sivun 2, sivun 3, sivun 3. Kun Lajittelun asetuksena on Käytössä, tulostin tulostaa koko työn Kopiomäärä-asetukseen määritetyn määrän mukaisesti. Jos esimerkiksi lähetät tulostimelle kolme sivua ja määrität Kopiomäärän asetukseksi 2, tulostin tulostaa sivun 1, sivun 2, sivun 3, sivun 1, sivun 2, sivun 3. Monet sovellukset lajittelevat asiakirjoja lähettämällä tiedoston toistuvasti tulostimelle. Tämän seurauksena tulostimen on käsiteltävä jokainen tulostustyö, kunnes oikea määrä kopioita on tulostettu. Tämä vaatii enemmän aikaa, koska tulostimen on käsiteltävä samat sivut yhä uudestaan. Jos käytetään Lajittelu-asetusta, tulostin käsittelee tiedoston vain kerran, tallentaa sen tulostimen muistiin ja tulostaa useat kopiot. Tämä säästää tulostimen ja sovelluksen käsittelyaikaa, ja tulostukseen käytettävä kokonaisaika voi lyhentyä. Jotta Lajittelu toimisi tehokkaasti, sovellusohjelman pitää tunnistaa tämä tulostimen ominaisuus eikä lähettää työtä tulostimelle useaan kertaan. Käytettävässä sovellusohjelmassa on myös voitava määrittää tarvittavien kopioiden määrä tai käyttää tulostimen oletusasetusta Kopiomäärä-kohdassa. Valitse tulostimen käyttöpaneelista tai tulostinajurista Lajittelu. Paras tulos saadaan valitsemalla tulostinajurissa Collated ja määrittämällä kopioiden määrä yhdeksi. Valitse käyttämässäsi sovelluksessa Uncollated (jos vaihtoehto on käytettävissä) ja valitse sitten haluamasi kopiomäärä. Jos työ on monimutkainen tai jos tulostimesi muisti ei riitä sen tulostamiseen, näyttöön voi tulla sanoma Insufficient Collation Memory. Poista sanoma painamalla Jatka-painiketta. Tulostin lajittelee loput sivut muistissa. Jos muutat tulostimen asetuksia, tulostin poistaa työn. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 29 Viimeistelyvalikko (jatkuu) Valikon kohta Erotinsivut Arvot Ei* Kopioiden väli Töiden väliin Sivujen väliin Tulostin voidaan määrittää lisäämään tyhjiä erotinsivuja töiden, työn eri kopioiden tai työn joka sivun välille. Erotinsivut otetaan Erotinsiv. lähde -valikon kohdassa määritetystä lähteestä. Valitse useita kopioita sisältäviä töitä varten Kopioiden väli. Jos Lajittelun asetuksena on Ei käytössä, tulostettujen sivujen lajitelmien väliin lisätään tyhjä sivu. Jos Lajittelun asetuksena on Käytössä, tyhjä sivu lisätään työn jokaisen kopion väliin. Lisää tyhjä sivu jokaisen tulostustyön jälkeen valitsemalla Töiden väliin. Tästä voi olla hyötyä, kun useat henkilöt käyttävät samaa tulostinta. Lisää tyhjä sivu työn jokaisen sivun väliin valitsemalla Sivujen väliin. Tästä on hyötyä, jos tulostat kalvoja ja haluat vähentää staattista jännitettä pinotessasi kalvoja vastaanottoalustalle. Erotinsiv. lähde Lokero 1* Lokero 2 Lokero 3 Lokero 4 Lokero 5 Monisyöttö Kirjek.

7 syöttölaite Huomautus: Näytössä näkyvät vain asennetut paperilähteet. Jos käytät erotinsivuja, voit määrittää Erotinsiv. lähde -asetuksen avulla paperilähteen, jossa erotinsivut ovat. Monisyöttö voidaan valita erotinsivun lähteeksi vain, jos Monisyöt asetus -kohdan asetuksena on Kasetti. Jos Erotinsiv. lähde -asetuksena on MS-lok. ja Monisyöt. asetus -arvoksi on valittu Ensisijainen, Erotinsiv. lähde -asetuksen arvoksi vaihdetaan automaattisesti Lokero 1. Katso kohtaa "Monisyöt asetus" sivulla 22. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 30 Viimeistelyvalikko (jatkuu) Valikon kohta Monisivutulostus Arvot Ei käytössä* 2 sivua/arkki 3 sivua/arkki 4 sivua/arkki 6 sivua/arkki 9 sivua/arkki 12 sivua/arkki 16 sivua/arkki Tulosta useita sivun kuvia yhdelle sivulle käyttämällä Monisivutulostus-asetusta. Esimerkiksi 2 sivua/arkki tarkoittaa, että yhdelle arkille tulostetaan kaksi sivua, 3 sivua/arkki tarkoittaa, että yhdelle arkille tulostetaan kolme sivua jne. Tulostin käyttää Sivujen asettelu-, Sivujen as. ark.- ja Sivujen kehys -asetuksia määrittämään arkin sivujen järjestyksen ja suunnan sekä sen, tulostetaanko jokaisen arkin sivun ympärille reunaviiva vai ei. Huomautus: Tulostustyön sisäiset tulostimen asetusten muutokset voivat vaikuttaa tuloksiin, joita saadaan käytettäessä Monisivutulostusta. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 31 Viimeistelyvalikko (jatkuu) Valikon kohta Sivujen asettelu Arvot Vaaka* Pystysuunta Käänt. vaaka Käänt. pysty Sivujen asettelu -asetuksella määritetään useiden sivujen asettelu arkeilla, jotka on tulostettu käyttäen Monisivutulostusta. Voit valita yhden neljästä eri asettelusta. Sivujen asetteluun arkilla vaikuttaa se, onko sivut lähetetty tulostimelle pysty- vai vaakasuuntaisina. Näissä esimerkeissä on kuvattu jokaisen Sivujen asettelu -asetuksen vaikutusta 4 sivua/arkki -tulostustyöhön. Vaaka Pysty Sivu 1 Sivu 2 Vaaka Sivu 2 Sivu 4 Pysty Sivu 1 Pystysuunta Vaaka Sivu 4 Sivu 4 Sivu 2 Sivu 2 Sivu 3 Sivu 3 Sivu 1 Sivu 1 Sivu 3 Sivu 1 Sivu 3 Sivu 4 Sivu 3 Sivu 2 Sivu 4 Pysty Sivu 2 Käänt. vaaka Vaaka Sivu 1 Sivu 3 Pysty Sivu 3 Käänt. pysty Vaaka Sivu 1 Sivu 1 Sivu 4 Sivu 3 Sivu 2 Sivu 4 Sivu 4 Sivu 2 *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 32 Viimeistelyvalikko (jatkuu) Valikon kohta Sivujen as. ark. Arvot Autom.* Pitkä reuna Lyhyt reuna Valitse tulostetun arkin suunta sivuihin nähden Monisivutulostuksen aikana Sivujen as. ark. -asetuksen avulla. Anna tulostimen valita pysty- tai vaakasuuntainen asettelu valitsemalla Autom. Aseta tulostusmateriaalin pitkä reuna sivun yläreunaksi valitsemalla Pitkä reuna. Aseta tulostusmateriaalin lyhyt reuna sivun yläreunaksi valitsemalla Lyhyt reuna. Huomautus: PostScript -emulaation tulostustöissä Autom.-asetus on aina pystysuunnassa. Sivujen kehys Ei* Tasainen Määritä Sivujen kehys -asetuksen avulla, tulostetaanko jokaisen arkin sivun ympärille reunaviiva. Monisivutulostuksen aikana. Valitse Ei, jos et halua tulostaa reunaviivaa jokaisen arkin sivun ympärille. Tulosta tasainen reunaviiva jokaisen sivun kuvan ympärille valitsemalla Tasainen. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 33 Apuohjelmat-valikko Tulosta käytettävissä oleviin tulostimen resursseihin, tulostimen asetuksiin ja tulostustöihin liittyviä erilaisia luetteloita APUOHJELMATVALIKON avulla. Valikon lisävaihtoehtojen avulla voidaan asentaa tulostimen laitteisto ja tehdä tulostusongelmista vianmääritys. Apuohjelmat-valikko Valikon kohta Tulosta valikot Arvot Tulosta valikkoasetussivu painamalla Valitse-painiketta. Valikkoasetussivulla on luettelo käyttäjän oletusasetuksista, asennetuista lisävarusteista ja käytettävissä olevan tulostimen muistin määrästä. Tästä luettelosta näkyy myös valikon kohtien järjestys. Huomautus: Valikkoasetussivu pitää tulostaa letter-, legal- tai A4-kokoiselle paperille. Tul. verkkoas. Tulosta sisäisen tulostuspalvelimen asetussivu painamalla Valitse-painiketta. Sisäisen tulostuspalvelimen asetussivu sisältää tietoa verkon määrityksestä ja verkon tulostintinasetuksista siinä muodossa kuin ne on määritetty VERKKOVALIKON kohdassa Verkko x asetus. Katso sivu 72 yksityiskohtaisia tietoja. Huomautus: Tul. verkkoas. -sanoma näkyy vain, jos tulostimeen on asennettu sisäinen tulostuspalvelin. Tul. verkko1-as. Tulosta sisäisen tulostuspalvelimen asetussivu painamalla Valitsepainiketta. Sisäisen tulostuspalvelimen asetussivu sisältää tietoa verkon määrityksestä ja verkon tulostintinasetuksista siinä muodossa kuin ne on määritetty VERKKOVALIKON kohdassa Verkko x asetus. Katso sivu 72 yksityiskohtaisia tietoja. Huomautus: Tul. verkko1-as. -sanoma näkyy vain, jos tulostimeen on asennettu sisäinen tulostuspalvelin. Tul. verkko2-as. Tulosta sisäisen tulostuspalvelimen asetussivu painamalla Valitse-painiketta. Sisäisen tulostuspalvelimen asetussivu sisältää tietoa verkon määrityksestä ja verkon tulostintinasetuksista siinä muodossa kuin ne on määritetty VERKKOVALIKON kohdassa Verkko x asetus. Katso sivu 72 lisätietoja. Huomautus: Tul. verkko2-as. -sanoma näkyy vain, jos tulostimeen on asennettu sisäinen tulostuspalvelin. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 34 Apuohjelmat-valikko (jatkuu) Valikon kohta Tulosta fontit Arvot PCL-fontit PS-fontit Tulosta fonttimalliluettelo, jossa näkyvät kaikki valitussa tulostuskielessä käytettävissä olevat fontit, PCL-fontit tai PS-fontit, painamalla Valitse-painiketta. Tulosta hakem. Tulosta luettelo kaikista flash-muistiin tai kiintolevylle tallennetuista resursseista painamalla Valitse-painiketta. Tulosta hakem. valikon kohta on käytettävissä vain, jos tulostimeen on asennettu ainakin yksi alustettu lisävaruste. Yksityiskohtaisia tietoja on Technical Reference -julkaisussa. Tehdasasetukset Palauta kaikki Jos valitset Palauta kaikki: Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot, symbolijoukot) häviävät tulostimen muistista. Kaikki valikkoasetukset palautuvat tehdasasetuksiksi paitsi: Näytön kieli -asetus ASETUSVALIKOSSA. Kaikki asetukset RINNAKK.

8 VALIKOSSA, SARJAVALIKOSSA, VERKKOVALIKOSSA, INFRAPUNAVALIKOSSA, LOCALTALK-VALIKOSSA, USB-VALIKOSSA ja FAKSIVALIKOSSA. Alusta Flash Kyllä Ei Flash-muistin alustaminen poistaa kaikki flash-muistiin tallennetut resurssit (fontit, makrot, merkistöt) ja valmistaa flashmuistikorttia uusien resurssien vastaanottoa varten. Alusta Flash valikon kohta tulee näkyviin vain, jos asennettu flash-muisti ei ole viallinen tai luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu. 51 Viallinen Flash-muisti -sanoma saattaa tulla näyttöön, kun tulostimeen kytketään virta, sekä alustusja kirjoitustoimintojen aikana. Katso kohtaa "51 Viallinen Flash-muisti" sivulla 108. Varoitus: *Tehdasasetus Jos valitset Alusta Flash ja painat Jatka-painiketta, kaikki flash-muistiin tallennetut tiedot häviävät. Älä katkaise tulostimesta virtaa flash-muistin alustamisen aikana. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 35 Apuohjelmat-valikko (jatkuu) Valikon kohta Tiivistä Flash Arvot Kyllä Ei Flash-muistin tiivistäminen siirtää kaikki flash-muistiin tallennetut poistamattomat resurssit tulostimen muistiin ja alustaa sitten flash-muistin uudelleen. Kun alustus on päättynyt, poistamattomat resurssit ladataan takaisin flash-muistiin. Tiivistä Flash valikon kohta tulee näkyviin vain, jos asennettu flash-muisti ei ole viallinen tai luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu. 51 Flash-muisti viallinen -sanoma saattaa tulla näyttöön, kun tulostimeen kytketään virta, sekä alustus- ja kirjoitustoimintojen aikana. Katso kohtaa "51 Viallinen Flash-muisti" sivulla RAM ei riitä tiivistämiseen -sanoma tulee näkyviin, jos tulostimen muisti on liian täynnä flash-muistin tiivistämiseen. Katso kohtaa "37 RAM ei riitä tiivistämiseen" sivulla 106. Varoitus: Alusta levy Kyllä Ei Kiintolevyn alustaminen poistaa kaikki kiintolevylle tallennetut resurssit ja valmistaa sitä uusien resurssien vastaanottoa varten. Alusta levy valikon kohta tulee näkyviin vain, jos asennettu kiintolevy ei ole viallinen tai luku-/kirjoitus- tai kirjoitussuojattu. 61 Viallinen levy -sanoma saattaa tulla näyttöön, kun tulostimeen kytketään virta, sekä alustus- ja kirjoitustoimintojen aikana. Katso kohtaa "61 Viallinen levy" sivulla 112. Alusta levy -sanoma ei tule näyttöön, jos Työpuskurin koko -asetuksena on 100%. Varoitus: *Tehdasasetus Jos valitset Alusta levy ja painat Jatka-painiketta, kaikki kiintolevylle tallennetut tiedot häviävät. Älä katkaise tulostimesta virtaa kiintolevyn alustamisen aikana. Älä katkaise tulostimesta virtaa flash-muistin tiivistämisen aikana. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 36 Apuohjelmat-valikko (jatkuu) Valikon kohta Seurantatiedot Arvot Tulosta Tyhjennä Seurantatiedot valikon kohta tulee näkyviin vain, jos tulostimeen on asennettu kiintolevy ja jos se ei ole viallinen tai luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu. Seurantatiedot-asetuksena ASETUSVALIKOSSA pitää olla Käytössä. Tulosta viimeisimpien tulostustöiden seurantatiedot valitsemalla Tulosta. (Töiden määrä määritetään ASETUSVALIKON Seurantaraja-kohdan arvolla). Tilastotietoihin sisältyy tieto siitä, onko työ tulostunut virheittä, tulostukseen kulunut aika, työn koko tavuina, pyydetty paperikoko ja -laji, tulostettujen sivujen kokonaismäärä ja kopioiden määrä. Poista kaikki kertyneet työtilastot kiintolevyltä valitsemalla Tyhjennä. Seurantatietojen tyhjennys -sanoma näkyy näytössä, kunnes tyhjennys on päättynyt. Katso kohtaa "Seurantatietojen tyhjennys" sivulla 95. Heksatulostus Siirry Heksatulostus-tilaan painamalla Valitse-painiketta. Heksatulostuksella eristetään tulostustyöongelman lähde. Kun valitaan Heksatulostus, kaikki tulostimelle lähetetty data tulostetaan heksadesimaali- ja merkkimuodossa. Ohjauskoodeja ei suoriteta. Poistu Heksatulostuksesta sammuttamalla tulostimesta virta tai palauttamalla tulostimen alkuasetukset. Palauta tulostimen alkuasetukset painamalla Valikko>- tai <Valikko -painiketta.työvalikko tulee näkyviin. Paina Valikko>- tai <Valikko -painiketta, kunnes käyttöpaneelin toisella rivillä lukee Aseta uudelleen. Paina Valitse-painiketta. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 37 Viimeistelyvalikko TYÖVALIKKO on käytettävissä vain seuraavissa tilanteissa: tulostin käsittelee tai tulostaa työtä, tulostimen sanoma on näkyvissä, näytössä lukee Valmis tai tulostin on Heksatulostus-tilassa. Siirry TYÖVALIKKOON painamalla Valikko>- tai <Valikko-painiketta. Työvalikko Valikon kohta Työn peruutus LUOTTAMUKS. TYÖ Arvot Painamalla Valitse-painiketta voit peruuttaa käsiteltävänä olevan tulostustyön. Työn peruutus tulee näkyviin vain silloin, kun tulostin on käsittelemässä tulostustyötä. Anna työn PIN Kun annat oikean PIN (Personal Identification Number) -tunnuksen, seuraavat arvot ovat käytettävissä toisessa ja kolmannessa valikossa. Yksityiskohtaisia tietoja onkäyttöoppaassa. Tulosta kaikki TULOSTA TYÖ <Työ #1 Käyttäjän_nimi> <Työ #1 Työn_nimi> <Työ #2 Käyttäjän_nimi> <Työ #2 Työn_nimi> <Työ #3 Käyttäjän_nimi> <Työ #3 Työn_nimi>... <Työ #n Käyttäjän_nimi> <Työ #n Työn_nimi> Poista kaikki POISTA TYÖ <Työ #1 Käyttäjän_nimi> <Työ #1 Työn_nimi> <Työ #2 Käyttäjän_nimi> <Työ #2 Työn_nimi> <Työ #3 Käyttäjän_nimi> <Työ #3 Työn_nimi>... <Työ #n Käyttäjän_nimi> <Työ #n Työn_nimi> *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 38 Työvalikko (jatkuu) Valikon kohta LUOTTAMUKS. TYÖ (jatkuu) Arvot KOPIOIDEN MÄÄRÄ <Työ #1 Käyttäjän_nimi> <Työ #1 Työn_nimi> <Työ #2 Käyttäjän_nimi> <Työ #2 Työn_nimi> <Työ #3 Käyttäjän_nimi> <Työ #3 Työn_nimi>... <Työ #n Käyttäjän_nimi> <Työ #n Työn_nimi> Huomautus: LUOTTAMUKS. TYÖ ei tule näkyviin, ennen kuin tulostin on käsitellyt ainakin yhden luottamuksellisen työn.

9 Luottamuksellinen työ luodaan ja lähetetään sovellusohjelman tai tulostinajurin avulla. Käyttäjän_nimi perustuu ajurissa olevaan käyttäjän nimikenttään. Oletusarvona on käyttöjärjestelmässä tai sisäänkirjautuessa määritetty käyttäjän nimi. Tämän kentän nimen voi muuttaa toiseksi ajurissa ennen työn lähetystä. Työn_nimi sisältää tiedoston nimen, joka on määritetty sovellusohjelmassa työtä lähetettäessä. Tätä kenttää ei voi muuttaa. Jos jompikumpi kentistä tai molemmat kentät ovat tyhjiä, sovellus ei ole määrittänyt nimeä. Jos esimerkiksi sukunimesi on Salo ja tiedostosi nimi on Aikataulu, käyttöpaneelissa lukee salo aikataulu. Käyttäjän_nimi- ja Työn_nimikentistä näytetään korkeintaan 16 merkkiä. Kun luot luottamuksellisen työn, tulostin muotoilee työn ja tallentaa sen muistiin. Tulostus tapahtuu vasta, kun annat työlle määritetyn PIN-tunnuksen. Yksityiskohtaisia tietoja on Käyttöoppaassa. Kun oikea PIN-tunnus on annettu, voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista: Tulosta kaikki TULOSTA TYÖ KOPIOIDEN MÄÄRÄ Poista kaikki POISTA TYÖ Huomautus: Näyttöön tulee vain antamaasi PIN-tunnukseen liittyvät luottamukselliset työt. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 39 Työvalikko (jatkuu) Valikon kohta LUOTTAMUKS. TYÖ (jatkuu) Arvot Paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta, kunnes haluamasi kohta on näkyvissä. Paina Valitse-painiketta. Käytettävissä on tällöin seuraavat painiketoiminnot: Painamalla Jatka-painiketta voit poistua valinnasta ja valikkoryhmästä ja palata Valmis-tilaan. Painamalla Valikko>- tai <Valikko-painiketta voit valita toisen kohdan luettelosta. Painamalla Takaisin-painiketta voit poistua valikkoryhmästä mutta jäädä TYÖVALIKKOON. Valitse Tulosta kaikki, jos haluat tulostaa kaikki luottamukselliset työt, poistua valikoista ja aloittaa tulostuksen. Valitsemalla TULOSTA TYÖ -komennon voit valita, mitkä työt tulostetaan. Esiin tulee luettelo töistä. Voit selata tulostustöiden luetteloa painamalla Valikko>- tai <Valikkopainiketta. Voit valita tulostettavan työn painamalla Valitsepainiketta. Jos teet virheen ja haluat peruuttaa työn, paina Valitse-painiketta uudelleen. Painamalla Jatka-painiketta voit poistua valikoista ja aloittaa tulostuksen. Valitsemalla Poista kaikki -komennon voit poistaa kaikki luottamukselliset työt tulostimen muistista. Poista kaikki. Jatka/ Seis? -sanoma tulee näkyviin. Painamalla Jatka-painiketta voit poistaa kaikki työt ja poistua valikoista. Voit palata edelliseen näyttöön poistamatta luottamuksellisia töitä painamalla Seispainiketta. Valitsemalla POISTA TYÖ -komennon voit valita, mitkä työt poistetaan. Esiin tulee luettelo töistä. Voit selata tulostustöiden luetteloa painamalla Valikko>tai <Valikko-painiketta. Voit valita poistettavan työn painamalla Valitse-painiketta. Jos teet virheen ja haluat peruuttaa työn, paina Valitse-painiketta uudelleen. Painamalla Jatka-painiketta voit poistua valikoista. Kun työ on merkitty poistettavaksi, se häviää töiden luettelosta. Valitsemalla KOPIOIDEN MÄÄRÄ -komennon voit valita, mitkä työt tulostetaan ja kuinka monta kopiota kustakin työstä tulostetaan. Voit selata tulostustöiden luetteloa painamalla Valikko>- tai <Valikko-painiketta. Voit valita tulostettavan työn painamalla Valitse-painiketta. Kun esiin tulee numeroarvo, paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta, jos haluat suurentaa tai pienentää tulostettavien kopioiden määrää. Työstä voi valita kopiota tulostettavaksi. Painamalla Valitse-painiketta voit tallentaa asetuksen ja palata Tulosta kopioita -näyttöön muiden töiden valitsemiseksi. Painamalla Jatka-painiketta voit poistua valikoista ja aloittaa tulostuksen. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 40 Työvalikko (jatkuu) Valikon kohta PYSÄYTETYT TYÖT Arvot Tulosta kaikki TULOSTA TYÖ <Työ #1 Käyttäjän_nimi> <Työ #1 Työn_nimi> <Työ #2 Käyttäjän_nimi> <Työ #2 Työn_nimi> <Työ #3 Käyttäjän_nimi> <Työ #3 Työn_nimi>... <Työ #n Käyttäjän_nimi> <Työ #n Työn_nimi> Poista kaikki POISTA TYÖ <Työ #1 Käyttäjän_nimi> <Työ #1 Työn_nimi> <Työ #2 Käyttäjän_nimi> <Työ #2 Työn_nimi> <Työ #3 Käyttäjän_nimi> <Työ #3 Työn_nimi>... <Työ #n Käyttäjän_nimi> <Työ #n Työn_nimi> KOPIOIDEN MÄÄRÄ <Työ #1 Käyttäjän_nimi> <Työ #1 Työn_nimi> <Työ #2 Käyttäjän_nimi> <Työ #2 Työn_nimi> <Työ #3 Käyttäjän_nimi> <Työ #3 Työn_nimi>... <Työ #n Käyttäjän_nimi> <Työ #n Työn_nimi> Huomautus: PIN-tunnusta ei tarvitse antaa, jotta pääsisi katsomaan PYSÄYTETYT TYÖT -valikon kohtia. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 41 Työvalikko (jatkuu) Valikon kohta PYSÄYTETYT TYÖT (jatkuu) Arvot Käyttäjän_nimi perustuu ajurissa olevaan käyttäjän nimikenttään. Oletusarvona on käyttöjärjestelmässä tai sisäänkirjautuessa määritetty käyttäjän nimi. Tämän kentän nimen voi muuttaa toiseksi ajurissa ennen työn lähetystä. Työn_nimi sisältää tiedoston nimen, joka on määritetty sovellusohjelmassa työtä lähetettäessä. Tätä kenttää ei voi muuttaa. Jos jompikumpi kentistä tai molemmat kentät ovat tyhjiä, sovellus ei ole määrittänyt nimeä. Jos esimerkiksi sukunimesi on Salo ja tiedostosi nimi on Aikataulu, käyttöpaneelissa lukee salo aikataulu. Käyttäjän_nimi- ja Työn_nimikentistä näytetään korkeintaan 16 merkkiä. Jos luot Repeat Print -työn, tulostin muotoilee työn ja tulostaa sen, mutta työ tallentuu muistiin, jolloin siitä voidaan myöhemmin tulostaa lisäkopioita.

10 Powered by TCPDF ( Repeat Print -työt häviävät automaattisesti, kun tulostin tarvitsee vapaata muistia muiden töiden käsittelemiseksi tai kun muistissa olevien Repeat Print -töiden määrä ylittää Print and Hold Repeat Job Limit arvon. Käyttöopas sisältää lisätietoja. Jos luot Reserve Print -työn, tulostin muotoilee työn mutta ei tulosta sitä. Työ tallentuu tulostimen muistiin, jolloin sen voi tulostaa myöhemmin. Kaikki työn sivut säilyvät muistissa, kunnes tulostus aloitetaan Tul. kaikki työt- tai TULOSTA TYÖ -komennolla PYSÄYTETYT TYÖT -valikosta. Reserve Print -töitä ei poisteta muistista, kun työ tulostetaan. Reserve Print työn voi poistaa valitsemalla POISTA TYÖ -komennon PYSÄYTETYT TYÖT -valikosta. Jos luot Verify Print -työn, tulostin muotoilee työn, tulostaa yhden kopion työstä ja tallentaa muut kopiot tulostimen muistiin. Näin voit tarkistaa, onko ensimmäinen kopio hyväksyttävä ennen muiden kopioiden tulostusta. Jos työ ei ole hyväksyttävä, valitse POISTA TYÖ -komento PYSÄYTETYT TYÖT -valikosta ja valitse poistettava työ. Loput kopiot voit tulostaa valitsemalla TULOSTA TYÖ -komennon PYSÄYTETYT TYÖT -valikosta ja valitsemalla tulostettavan työn. Painamalla Jatka-painiketta voit poistua valikoista ja aloittaa tulostuksen. Kun kaikki kopiot on tulostettu, työ häviää tulostimen muistista. PYSÄYTETYT TYÖT -valikosta voi valita Tulosta kaikki TULOSTA TYÖ KOPIOIDEN MÄÄRÄ Poista kaikki POISTA TYÖ *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 42 Työvalikko (jatkuu) Valikon kohta PYSÄYTETYT TYÖT (jatkuu) Arvot Paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta, kunnes haluamasi kohta on näkyvissä. Paina Valitse-painiketta. Käytettävissä on tällöin seuraavat painiketoiminnot: Painamalla Jatka-painiketta voit poistua valinnasta ja valikkoryhmästä ja palata Valmis-tilaan. Painamalla Valikko>- tai <Valikko-painiketta voit valita toisen kohdan luettelosta. Painamalla Takaisin-painiketta voit poistua valikkoryhmästä mutta jäädä TYÖVALIKKOON. Valitsemalla Tulosta kaikki -komennon voit tulostaa kaikki työt, poistua valikoista ja aloittaa tulostuksen. Kaikki Repeat Print-, Reserve Print- ja Verify Print -työt tulostuvat. Valitsemalla TULOSTA TYÖ -komennon voit valita, mitkä työt tulostetaan. Esiin tulee luettelo töistä. Voit selata tulostustöiden luetteloa painamalla Valikko>- tai <Valikko-painiketta. Voit valita tulostettavan työn painamalla Valitsepainiketta. Jos teet virheen ja haluat peruuttaa työn, paina Valitse-painiketta uudelleen. Painamalla Jatka-painiketta voit poistua valikoista ja aloittaa tulostuksen. Kaikki Repeat Print-, Reserve Print- ja Verify Print -työt näkyvät luettelossa. Valitsemalla Poista kaikki -komennon voit poistaa kaikki työt tulostimen muistista. Poista kaikki. Jatka/Seis? -sanoma tulee näkyviin. Painamalla Jatka-painiketta voit poistaa kaikki työt ja poistua valikoista. Voit palata edelliseen näyttöön poistamatta luottamuksellisia töitä painamalla Seis-painiketta. Kaikki Repeat Print-, Reserve Print- ja Verify Print -työt häviävät. Valitsemalla POISTA TYÖ -komennon voit valita, mitkä työt poistetaan. Esiin tulee luettelo töistä. Voit selata tulostustöiden luetteloa painamalla Valikko>- tai <Valikko-painiketta. Voit valita poistettavan työn painamalla Valitse-painiketta. Jos teet virheen ja haluat peruuttaa työn, paina Valitsepainiketta uudelleen. Painamalla Jatka-painiketta voit poistua valikoista. Kun työ on merkitty poistettavaksi, se häviää töiden luettelosta. Kaikki Repeat Print-, Reserve Print- ja Verify Print -työt näkyvät luettelossa. Valitsemalla KOPIOIDEN MÄÄRÄ -komennon voit valita, mitkä työt tulostetaan ja kuinka monta kopiota kustakin työstä tulostetaan. Voit selata tulostustöiden luetteloa painamalla Valikko>- tai <Valikko-painiketta. Voit valita tulostettavan työn painamalla Valitse-painiketta. Kun esiin tulee numeroarvo, paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta, jos haluat suurentaa tai pienentää tulostettavien kopioiden määrää. Työstä voi valita kopiota tulostettavaksi. Painamalla Valitse-painiketta voit tallentaa asetuksen ja palata Kopioiden määrä -näyttöön muiden töiden valitsemiseksi. Painamalla Jatkapainiketta voit poistua valikoista ja aloittaa tulostuksen. Kaikki Print-, Reserve Print- ja Verify Print -työt näkyvät luettelossa. *Tehdasasetus Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 43 Työvalikko (jatkuu) Valikon kohta Aseta uudelleen Arvot Painamalla Valitse-painiketta voit poistaa tulostimen asetuksiin tekemäsi muutokset. Kun valitset Aseta uudelleen -komennon, tulostin ottaa käyttöön käyttäjän määrittämät oletusasetukset kullekin valikon kohdalle. Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot, merkistöt) häviävät tulostimen RAM-muistista. Kaikki valitun pääkoneliitännän tiedot häviävät liitäntälinkin puskurista. Kaikki Print and Hold -työt häviävät. Huomautus: Ennen kuin käytät Aseta uudelleen -komentoa, poistu kaikista käytössä olevista sovellusohjelmista. Tulosta puskuri Painamalla Valitse-painiketta voit tulostaa puskurissa olevat tiedot. Tämä valikon kohta on käytettävissä vain siirryttäessä TYÖVALIKKOON silloin, kun näytössä lukee Hetki... Hetki...sanoma tulee näkyviin, jos tulostimeen lähetetään epätäydellinen työ tai jos tulostumassa on ASCII-työ (esimerkiksi Print Screen -komento). Akt.lok. alustus Akt.lok alustus -sanoma tulee esiin seuraavissa tilanteissa: PAPERIVALIKOSSA on Aseta tul.lok:t -asetuksen arvona Postilaatikko, Posti täynnä tai Lajin määritys. Jos Aseta tul.lok:t -asetuksen arvo on Postilaatikko, Posti täynnä tai Lajin määritys, kaksi tai useampia vastaanottoalustoja on ryhmitettävä antamalla niille sama nimi. Näytössä lukee Käytössä tai Hetki... Valikko>-painiketta on painettu, jotta esiin tulisi TYÖVALIKKO. Kun vastaanottoalustat on yhdistetty, ne täytetään järjestyksessä. Jos paperi poistetaan yhdistetyiltä vastaanottoalustoilta, kaikki seuraavat työt lähetetään vastaanottoalustalle, johon paperia on viimeksi tullut (aktiivinen vastaanottoalusta).

Ylläpitäjän opas. Etusivu

Ylläpitäjän opas. Etusivu Ylläpitäjän opas Avaa asiakirja napsauttamalla sitä: Käytä tätä asiakirjaa, kun tarvitset tietoja Lexmark Optra T -tulostimesta tai kohtaat ongelmia. Tässä asiakirjassa on tietoa käyttöpaneelin valikoista,

Lisätiedot

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji ja oletuksena oleva paperilähde. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Kaksipuolinen tulostus

Kaksipuolinen tulostus Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Sivujen asettelu 1 Lajittelu Kopiomäärä Kaksipuolinen tulostus Sidonta

Lisätiedot

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko.

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko. Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Apuohjelmat-valikko. Töi. seurantatied Tulosta esitys Tulosta hakem. Tulosta fontit Tulosta valikot Tul. verkko <x>-as.

Apuohjelmat-valikko. Töi. seurantatied Tulosta esitys Tulosta hakem. Tulosta fontit Tulosta valikot Tul. verkko <x>-as. Apuohjelmat-valikossa (Apuohjelmat-val.) voidaan tulostaa erilaisia käytettävissä oleviin tulostimen resursseihin, asetuksiin ja tulostustöihin liittyviä luetteloita. Muiden vaihtoehtojen avulla voidaan

Lisätiedot

Apuohjelmat-valikko. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Apuohjelmat-valikko. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Apuohjelmat-valikossa (Apuohjelmat-val.) voidaan tulostaa erilaisia käytettävissä oleviin tulostimen resursseihin, asetuksiin ja tulostustöihin liittyviä luetteloita. Muiden vaihtoehtojen avulla voidaan

Lisätiedot

Työn peruutus Luottamuksellinen työ Pysäytetyt työt Tulosta puskuri Tulost.uudel.ase

Työn peruutus Luottamuksellinen työ Pysäytetyt työt Tulosta puskuri Tulost.uudel.ase a voidaan käyttää vain, kun tulostin on käytössä, kun käyttöpaneelissa näkyy tulostimen ilmoitus tai kun tulostin on heksatulostustilassa. Avaa painamalla Valikko-painiketta. Lisätietoja saat valitsemalla

Lisätiedot

Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys

Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as.

Lisätiedot

Lexmark C750. Oppaiden päivitys. Elokuu 2001. www.lexmark.fi

Lexmark C750. Oppaiden päivitys. Elokuu 2001. www.lexmark.fi Lexmark C750 Oppaiden päivitys Elokuu 2001 www.lexmark.fi 1 Kuvansiirtoyksikön kohdistaminen Kohdista kuvansiirtoyksikkö sen vaihtamisen jälkeen tai silloin, kun värit tulostuvat liian vaaleina, jotta

Lisätiedot

Työvalikko. Tulosta puskuri Akt.alustan alus Tulost.uudel.ase. Faksin peruutus Työn peruutus Luottamuks. työ Pidätetyt. Paperinkäsittely.

Työvalikko. Tulosta puskuri Akt.alustan alus Tulost.uudel.ase. Faksin peruutus Työn peruutus Luottamuks. työ Pidätetyt. Paperinkäsittely. a voidaan käyttää vain, kun tulostin on käytössä, kun käyttöpaneelissa näkyy tulostimen ilmoitus tai kun tulostin on heksatulostustilassa. Avaa painamalla Valikko-painiketta. Lisätietoja saat valitsemalla

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Pikaopas. Käyttöpaneeli. Tämän pikaoppaan tulostaminen. Sivu 1 / 8

Pikaopas. Käyttöpaneeli. Tämän pikaoppaan tulostaminen. Sivu 1 / 8 Sivu 1 / 8 Pikaopas Käyttöpaneeli 1 Valikko 2 Valitse 3 Takaisin 4 Jatka 5 Seis 6 Paina Valikko-painiketta, kun haluat: siirtyä valikkoihin Valmis-tilasta selata valikkoja tai niiden vaihtoehtoja suurentaa

Lisätiedot

Kun tulostuksessa ilmenee muotoiluvirheitä

Kun tulostuksessa ilmenee muotoiluvirheitä Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurilla voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun pidätetty työ halutaan tulostaa, se valitaan tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelista. Lisätietoja

Lisätiedot

Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Valikot

Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Valikot Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Monisivutulostus 1 Lajittelu Kopiomäärä Kaksipuolinen Sidonta Rei

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

Tulostimen muisti. Muistinhallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Tulostimen muisti. Muistinhallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Tulostimen muisti Tulostimessa on toimitettaessa vähintään 64 Mt muistia. Tarkista tulostimeen asennetun muistin määrä seuraavasti: valitse tulostimen Apuohjelmat-valikosta Tulosta valikot. Tulosteessa

Lisätiedot

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon:

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Hälytysääni määr Sivunsuojaus 1 Autom. jatko Näytön kieli Tallennuspaikka Tukosselvitys

Lisätiedot

Painosta koskeva tiedote. Käyttöoikeustiedote. Vaarailmoitukset ja varoitukset. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet

Painosta koskeva tiedote. Käyttöoikeustiedote. Vaarailmoitukset ja varoitukset. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Painosta koskeva tiedote Tavaramerkit Käyttöoikeustiedote Turvaohjeet Vaarailmoitukset ja varoitukset Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Melutasot Energy Star 1 Painosta koskeva tiedote Lokakuu 2001

Lisätiedot

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon:

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Hälytysääni määr Virransäästö Autom. jatko Tul:n aikakatk. Näytön kieli Komentokieli

Lisätiedot

B bittikarttafontit. D Databitit (Sarjavalikko)

B bittikarttafontit. D Databitit (Sarjavalikko) 1 A A4-leveys (PCL-valikko) aikakatkaisu, odotus aikakatkaisu, tulostus Alusta Flash (Apuohjelmat-val.) Alusta levy (Apuohjelmat-val.) Apuohjelmat-val. Alusta Flash Alusta levy Heksatulostus Tehdasasetukset

Lisätiedot

Painosta koskeva tiedote. Lisensointia koskeva tiedote. Vaara ja varoitus. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet

Painosta koskeva tiedote. Lisensointia koskeva tiedote. Vaara ja varoitus. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Painosta koskeva tiedote Tavaramerkit Lisensointia koskeva tiedote Turvaohjeita Vaara ja varoitus Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Emissiotaso Energy Star Laserilmoitus 1 Painosta koskeva tiedote

Lisätiedot

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa Monisyöttölaitteessa voi olla erikokoista ja -tyyppistä tulostusmateriaalia, kuten kalvoja, postikortteja, arkistokortteja ja kirjekuoria. Siitä on hyötyä tulostettaessa yksittäisille kirjepaperin, värillisen

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen Jos ehdotettu korjaustoimi ei korjaa ongelmaa, ota yhteys huoltoedustajaan. 1 Työ ei tulostunut oikein tai sivulla on vääriä merkkejä. Varmista, että Valmis-ilmoitus näkyy käyttöpaneelissa, ennen kuin

Lisätiedot

LocalTalk-valikko. Työn puskurointi. LocalTalk-vyöh. NPA-pääkoneet. LocalTalk-osoite. NPA-tila. LocalTalk-pusk. LocalTalk-nimi. PCL-työn tunnis.

LocalTalk-valikko. Työn puskurointi. LocalTalk-vyöh. NPA-pääkoneet. LocalTalk-osoite. NPA-tila. LocalTalk-pusk. LocalTalk-nimi. PCL-työn tunnis. LocalTalk-valikossa voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat LocalTalk-portin kautta tulostimeen lähetettyihin töihin. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Työn puskurointi

Lisätiedot

Tulostusjälkiongelmien ratkaiseminen

Tulostusjälkiongelmien ratkaiseminen Löydät ratkaisut tulostusongelmiin seuraavista taulukoista. Jos et osaa ratkaista ongelmaa, ota yhteys tulostimen myyjään. teknikon on ehkä säädettävä jotakin tulostimen osaa tai vaihdettava se. 1 Kirjaimet

Lisätiedot

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö -asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat sarjaportin (Standardi sarja- tai Sarjaportti -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä. Lisätietoja saat valitsemalla valikon

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Infrapunavalikko. Infrapunapuskuri. PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. Infrapunaportti. Siirtoviive. Työn puskurointi. Suurin mahd. nop.

Infrapunavalikko. Infrapunapuskuri. PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. Infrapunaportti. Siirtoviive. Työn puskurointi. Suurin mahd. nop. Infrapunavalikossa voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat infrapunaportin kautta tulostimeen lähetettyihin töihin. Saat lisätietoja valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Infrapunapuskuri Infrapunaportti

Lisätiedot

Verkkovalikko. NPA-tila. Työn puskurointi. MAC binaari PS. PCL-työn tunnis. Verkkopuskuri. PS-työn tunnist. Verkko <x> Asetus. Vakioverkon asetukset

Verkkovalikko. NPA-tila. Työn puskurointi. MAC binaari PS. PCL-työn tunnis. Verkkopuskuri. PS-työn tunnist. Verkko <x> Asetus. Vakioverkon asetukset Verkkovalikossa voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat verkkoportin (vakioverkon tai verkon ) kautta lähetettyihin töihin. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Työn puskurointi

Lisätiedot

Monisyöttölaitteen täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttäminen Monisyöttölaitteeseen voidaan lisätä monia eri paperikokoja ja -lajeja, kuten kalvoja ja kirjekuoria. Se on kätevä tulostettaessa yksi sivu kirjelomaketta, värillistä paperia tai muuta erikoispaperia.

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö -asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Vakio, rinn.p.- tai Rinn.portti -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä. Lisätietoja saat valitsemalla

Lisätiedot

LocalTalk-valikko. LocalTalk-vyöh. NPA-pääkoneet NPA-tila PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist.

LocalTalk-valikko. LocalTalk-vyöh. NPA-pääkoneet NPA-tila PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. LocalTalk-valikossa (LocalTalk-valik) voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat LocalTalk-portin kautta tulostimeen lähetettyihin töihin. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1

Lisätiedot

LocalTalk-valik. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

LocalTalk-valik. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto ossa () voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat LocalTalk-portin kautta tulostimeen lähetettyihin töihin. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Työn puskurointi LocalTalk-vyöh.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Tulostimen ilmoitukset

Tulostimen ilmoitukset Tulostimen käyttöpaneeli näyttää ilmoitukset, jotka kuvaavat tulostimen senhetkistä tilaa ja osoittavat mahdolliset käyttäjän toimia vaativat tulostusongelmat. Tässä aiheessa luetellaan kaikki tulostimen

Lisätiedot

Kirjasinleikkaukset ja fontit

Kirjasinleikkaukset ja fontit Kirjasinleikkaukset ja fontit 1 Fontti on merkki- ja symbolijoukko, jolla on erityinen malli. Tätä erityistä mallia kutsutaan kirjasinleikkaukseksi. Valitsemasi kirjasinleikkaukset lisäävät asiakirjaan

Lisätiedot

Hakemisto. Numeeriset. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto.

Hakemisto. Numeeriset. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto. 1 Numeeriset 1565 Emul. virhe Lataa emulointi 2 Paperitukos 30 yksikkö puuttuu 30 Pinnoiterulla puuttuu 32 Vääränlainen kasetti 33 Lokeron asetusvirhe 34 Lyhyt arkki 35 Ei res.tall.

Lisätiedot

USB-valikko. Työn puskurointi. PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. MAC binaari PS. NPA-tila. USB-puskuri. Tulostaminen. Värien käyttäminen

USB-valikko. Työn puskurointi. PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. MAC binaari PS. NPA-tila. USB-puskuri. Tulostaminen. Värien käyttäminen USB-valikossa voidaan muuttaa USB (Universal Serial Bus) -porttia (USB-väylää ) koskevia asetuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Työn puskurointi MAC binaari PS NPA-tila PCL-työn

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Rinnakkaisvalikko. Rinnakkaistila 1. Lisäasetus. Pääk. alustus. Rinnakkaistila 2. PCL-työn tunnis. Työn puskurointi. PS-työn tunnist.

Rinnakkaisvalikko. Rinnakkaistila 1. Lisäasetus. Pääk. alustus. Rinnakkaistila 2. PCL-työn tunnis. Työn puskurointi. PS-työn tunnist. Rinnakk.valikko-asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Vakio, rinn.p.- tai Rinn.portti -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä. Lisätietoja saat

Lisätiedot

USB-valikko. Työn puskurointi MAC binaari PS NPA-tila. PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. USB-puskuri. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

USB-valikko. Työn puskurointi MAC binaari PS NPA-tila. PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. USB-puskuri. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. USB-valikossa voidaan muuttaa USB (Universal Serial Bus) -porttia (USB-väylää ) koskevia asetuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Työn puskurointi MAC binaari PS NPA-tila PCL-työn

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Etusivu. Ylläpitäjän opas Opaskartta Asennusopas 2000 arkin syöttölaitteen käyttöopas Suurkapasiteettisen vastaanottoalustan asennusohjeet.

Etusivu. Ylläpitäjän opas Opaskartta Asennusopas 2000 arkin syöttölaitteen käyttöopas Suurkapasiteettisen vastaanottoalustan asennusohjeet. Käyttöopas Käytä tätä asiakirjaa, kun tarvitset tietoja Lexmark Optra T -tulostimesta tai kohtaat ongelmia. Tässä asiakirjassa on tietoa tulostusmateriaalin lisäyksestä, tukosten poistamisesta ja tulostimen

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan

Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan Vältä tulostusongelmat käyttämällä vain suositeltuja tulostusmateriaaleja (paperia, kalvoja, kirjekuoria, kartonkia ja tarroja). Yksityiskohtaiset tiedot eri tulostusmateriaaleista ovat kartonki- ja tarratulostusohjeessa

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas ABCDE ABCDE ABCDE. Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset. Leikkautuneita sivuja tai kuvia. Tulostuslaatuopas.

Tulostuslaatuopas ABCDE ABCDE ABCDE. Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset. Leikkautuneita sivuja tai kuvia. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset. a Tarkista tulostamalla fonttinäyteluettelo, tukeeko tulostin käyttämiäsi fontteja. 1 Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

Lisätiedot

Pikaopas. Käyttöpaneelin toiminta. Käyttöpaneelin merkkivalot. Pikaopas

Pikaopas. Käyttöpaneelin toiminta. Käyttöpaneelin merkkivalot. Pikaopas Pikaopas Käyttöpaneelin toiminta Tulostimen käyttöpaneelissa on kaksi painiketta ja kaksi merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat tulostimen tilan. Painikkeilla voidaan jatkaa nykyistä tulostustyötä tai peruuttaa

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA:

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Sivu 1/19 Tulostusopas Tulostusmateriaalin lisääminen 250 tai 550 arkin lokeroon VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen. Pidä kaikki muut

Lisätiedot

Valikko- ja ilmoitusopas

Valikko- ja ilmoitusopas Valikko- ja ilmoitusopas Maaliskuu 2005 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 2005

Lisätiedot

Tulostimen ilmoitukset

Tulostimen ilmoitukset Tulostimen käyttöpaneeli näyttää ilmoitukset, jotka kuvaavat tulostimen tilaa ja osoittavat mahdolliset käyttäjän toimia vaativat tulostusongelmat. Tässä aiheessa luetellaan kaikki tulostimen ilmoitukset,

Lisätiedot

Tulostuslaatuongelmat

Tulostuslaatuongelmat 1 Tulostusjälki on liian vaaleaa tai kuvissa tai tekstissä on tyhjiä kohtia. Varmista, että tulostimessa käytetään suositeltua paperia tai muuta tulostusmateriaalia. Tulosta materiaalille, joka on otettu

Lisätiedot

Lexmark C910 Pikaopas

Lexmark C910 Pikaopas Lexmark C910 Pikaopas www.lexmark.com Painos: lokakuu 2001 Seuraava kappale ei ole voimassa maissa, joissa määräykset ovat paikallisen lainsäädännön vastaiset: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. TOIMITTAA JULKAISUN

Lisätiedot

Tulostusjälkiongelmat

Tulostusjälkiongelmat voidaan usein ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on lopussa. Tarkista tarvikkeen tila käyttöpaneelin ilmoituksesta. Kohdassa Tulostustarvikkeiden tilan määritys on

Lisätiedot

PCL-valikon asetukset koskevat vain tulostustöitä, jotka tulostetaan PCLkomentokieltä. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon:

PCL-valikon asetukset koskevat vain tulostustöitä, jotka tulostetaan PCLkomentokieltä. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: PCL-valikon asetukset koskevat vain tulostustöitä, jotka tulostetaan PCLkomentokieltä käyttäen. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 A4-leveys Autom.CR LFn jäl Autom.LF CRn jäl Fontin nimi

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot 6 6 Aakkosnumeerinen näppäimistö

Lisätiedot

Lexmark C750. Käyttöopas

Lexmark C750. Käyttöopas Lexmark C750 Käyttöopas Elokuu 2001 Sisältö Luku 1: Yleistietoja tulostimesta... 5 Luku 2: Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen... 7 Käyttöpaneelin painikkeet... 7 Luku 3: Työn lähettäminen tulostimelle...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK C532 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1262834

Käyttöoppaasi. LEXMARK C532 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1262834 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle LEXMARK C532. Löydät kysymyksiisi vastaukset LEXMARK C532 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK T620 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263076

Käyttöoppaasi. LEXMARK T620 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263076 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle LEXMARK T620. Löydät kysymyksiisi vastaukset LEXMARK T620 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

C530, C532 ja C534. Valikko- ja ilmoitusopas

C530, C532 ja C534. Valikko- ja ilmoitusopas C530, C532 ja C534 Valikko- ja ilmoitusopas May 2006 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. XEROX COLORQUBE 9300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4276581

Käyttöoppaasi. XEROX COLORQUBE 9300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4276581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle XEROX COLORQUBE 9300. Löydät kysymyksiisi vastaukset XEROX COLORQUBE 9300 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425 LASERJET PRO 400 MFP Pikaopas M425 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on oletusasetus.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tietoja AirPrintistä. Asetustoimet. Tulostaminen. Liite

AirPrint-opas. Tietoja AirPrintistä. Asetustoimet. Tulostaminen. Liite AirPrint-opas Tietoja AirPrintistä Asetustoimet Tulostaminen Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja AirPrintistä Tulostaminen AirPrintillä...

Lisätiedot

Pikaopas. Yleistietoja tulostimesta. Pikaopas

Pikaopas. Yleistietoja tulostimesta. Pikaopas Pikaopas Yleistietoja tulostimesta 7 6 5 4 1 1 150 arkin vastaanottoalusta 2 250 arkin lokero 3 250 tai 550 arkin syöttölaite (lisävaruste) 4 Käsinsyöttölokero 5 Etuluukku 6 Ohjauspaneeli 7 Paperituki

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas Sivu 1/7 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Lexmark E320/E322. Käyttöopas. Huhtikuu 2001. www.lexmark.com

Lexmark E320/E322. Käyttöopas. Huhtikuu 2001. www.lexmark.com Lexmark E320/E322 Käyttöopas Huhtikuu 2001 www.lexmark.com Sisältö Luku 1: Yleistietoja tulostimesta... 5 Tietoja tulostimesta... 5 Luku 2: Käyttöpaneelin käyttäminen... 7 Luku 3: Tulostustyön peruuttaminen...

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Jos käytät ladattuja fontteja, varmista että tulostin, isäntätietokone ja ohjelmistosovellus tukevat niitä.

Jos käytät ladattuja fontteja, varmista että tulostin, isäntätietokone ja ohjelmistosovellus tukevat niitä. Sivu 1/13 Tulostuslaatuopas Jos ongelma ei ratkea näiden ohjeiden avulla, ota yhteys asiakastukeen. Jokin tulostimen osa on ehkä säädettävä tai vaihdettava. Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

C912. Käyttöopas. Maaliskuu

C912. Käyttöopas. Maaliskuu C912 Käyttöopas Maaliskuu 2003 www.lexmark.com Painosta koskeva tiedote Maaliskuu 2003 Seuraava kappale ei ole voimassa maissa/alueilla, joissa määräykset ovat paikallisen lainsäädännön vastaiset: LEXMARK

Lisätiedot

CADS Planner -tulostusohje

CADS Planner -tulostusohje Sisältö Yleistä tulostuksesta... 3 Tulostinajurin asentaminen Windowsiin... 4 Paperiarkin lisääminen tulostinajurille... 5 Tulostimen lisääminen CADSiin... 7 PDF-tiedoston tulostaminen... 9 PLT-tiedoston

Lisätiedot

T430. Käyttöopas. www.lexmark.com. Maaliskuu 2004

T430. Käyttöopas. www.lexmark.com. Maaliskuu 2004 T430 Käyttöopas Maaliskuu 2004 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 2004 Lexmark

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

Lokerossa 1. Paperin lisääminen. 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Lokerossa 1. Paperin lisääminen. 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Lokerossa 1 1 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. 2 Taivuttele arkkeja, jotta ne irtoavat toisistaan, ja tuuleta sitten nippu. 3 Jos lisäät kirjepaperia, aseta se niin, että

Lisätiedot

Tiedoston sijainti. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Tiedoston sijainti. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Seuraavasta taulukosta löydät tiettyyn aiheeseen liittyvän PDF-tiedoston nimen. Voit jakaa tiedoston muiden tulostimen käyttäjien kanssa kopioimalla tiedoston jaettuun asemaan tai intranet-sivustoon. 1

Lisätiedot

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Teknisten tietojen opas

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Teknisten tietojen opas Color LaserJet Pro MFP M253-M254 Teknisten tietojen opas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Tulostusjälkiongelmat

Tulostusjälkiongelmat Jos ehdotettu korjaustoimi ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä huoltoedustajaasi. 1 Tulostusjälki on liian vaalea. Väri voi olla vähissä. Jos haluat käyttää jäljellä olevan väriaineen, poista ensin kasetti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Online käyttöopas Käynnistys

Online käyttöopas Käynnistys Online käyttöopas Käynnistys Napauta tätä "Käynnistys" painiketta. Johdanto Tämä opas käsittelee digitaalisen e- STUDIO161 monikäyttöjärjestelmän tulostustoimintoja. Erillinen ja laajempi käyttöohje sisältää

Lisätiedot

PIKAOHJE DATAMAX EX2

PIKAOHJE DATAMAX EX2 PIKAOHJE DATAMAX EX2 Tulostusmateriaalin asettaminen Uuden rullan asettaminen paikoilleen 1. Vedä vihreät rullapidikkeet sivuille kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 2. Aseta rulla paikoilleen. Tarvittaessa

Lisätiedot

Vakiofontit. Fonttien esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vakiofontit. Fonttien esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Vakiofontit Tulostimessa on valmiina vakiofontteja, jotka on tallennettu pysyvästi tulostimen muistiin. PCL 6- ja PostScript 3 -emulointeja varten on erilaisia fontteja. Jotkin yleisimmät kirjasinleikkaukset,

Lisätiedot

Hakemisto. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto. Lexmark C750

Hakemisto. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto.  Lexmark C750 1 A A4-leveys (PCL-valikko) aikakatkaisu odotus tulostus Akt.alustan alus (Työvalikko) Alusta Flash (Apuohjelmat-val.) Alusta levy (Apuohjelmat-val.) alustat aktiivisen alustus määrittäminen tulostus yhdistäminen

Lisätiedot

l l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l l Lexmark E460dw Lexmark E460dn Lexmark E460dw Lexmark E462dtn Vapaudu tulostinkaapeleista sisäänrakennetun langattoman liitettävyyden ansiosta l Nopea! 38 sivua minuutissa l Kaksipuolinen tulostus säästää

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Paperi on ehkä imenyt kosteutta ympäristöstä. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään.

Paperi on ehkä imenyt kosteutta ympäristöstä. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään. Sivu 1/10 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Valikko- ja ilmoitusopas

Valikko- ja ilmoitusopas Valikko- ja ilmoitusopas Maaliskuu 2005 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 2005

Lisätiedot

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen

Lisätiedot

Valikko- ja ilmoitusopas

Valikko- ja ilmoitusopas Valikko- ja ilmoitusopas Maaliskuu 2005 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 2005

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

A4-leveys Suunta Autom.CR LFn jäl Tiheys Autom.LF CRn jäl Pistekoko. Fontin nimi Symbolijoukko Fonttilähde Lokeron uud.num.

A4-leveys Suunta Autom.CR LFn jäl Tiheys Autom.LF CRn jäl Pistekoko. Fontin nimi Symbolijoukko Fonttilähde Lokeron uud.num. PCL-valikon asetukset koskevat vain tulostustöitä, jotka tulostetaan PCL-komentokieltä käyttäen. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 A4-leveys Suunta Autom.CR LFn jäl Tiheys Autom.LF CRn

Lisätiedot