Etusivu. Ylläpitäjän opas Opaskartta Asennusopas 2000 arkin syöttölaitteen käyttöopas Suurkapasiteettisen vastaanottoalustan asennusohjeet.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etusivu. Ylläpitäjän opas Opaskartta Asennusopas 2000 arkin syöttölaitteen käyttöopas Suurkapasiteettisen vastaanottoalustan asennusohjeet."

Transkriptio

1 Käyttöopas Käytä tätä asiakirjaa, kun tarvitset tietoja Lexmark Optra T -tulostimesta tai kohtaat ongelmia. Tässä asiakirjassa on tietoa tulostusmateriaalin lisäyksestä, tukosten poistamisesta ja tulostimen käytöstä. CD:llä oleva Ylläpitäjän opas täydentää tämän Käyttöoppaan tietoja. Jos et käytä näitä asiakirjoja suoraan CD:ltä, Ylläpitäjän opas ei ehkä ole käytettävissäsi. Pyydä tällöin Ylläpitäjän opasta tukihenkilöltäsi. Avaa asiakirja napsauttamalla: Ylläpitäjän opas Opaskartta Asennusopas 2000 arkin syöttölaitteen käyttöopas Suurkapasiteettisen vastaanottoalustan asennusohjeet VIHJEITÄ Pidä Adobe Acrobat (3.x tai uudempi) -kuvakkeet ja -sisällysluettelo näytössä, jotta voisit siirtyä asiakirjan osasta toiseen. Napsauttamalla sinistä tekstiä voit siirtyä toiseen osaan asiakirjassa tai toiseen asiakirjaan. Voit tulostaa kaikki tai vain tietyt asiakirjan sivut. Käyttöopas 1 Etusivu

2 Muita tietolähteitä Drivers, MarkVision and Utilities -CD-levy Lexmarkin www-sivut Tulostinajurien ja apuohjelmien lisäksi CD-levy Drivers, MarkVision and Utilities sisältää tietoa Lexmarkin tulostimista. Kun olet aloittanut CD:n lukemisen, valitse View Documentation ja sitten Printer Commands, jos haluat avata Technical Reference -oppaan ja saada tietoja tulostuskielistä ja -komennoista, liitännöistä ja muistin hallinnasta. Special Media, jos haluat avata Card Stock & Label Guide -oppaan ja saada tietoja oikean tulostusmateriaalin valinnasta. MarkVision Printer Utility, jos haluat avata asiakirjoja, joissa on tietoja tulostimen hallinnassa käytettävästä MarkVisionohjelmistosta. MarkNet Print Servers, jos haluat avata asiakirjoja, joissa on tietoja MarkNet-tulostuspalvelimista. Saat päivitettyjä tulostinajureita, apuohjelmia ja käyttöohjeita Internet-sivuiltamme osoitteesta: Käyttöopas 2

3 Tavaramerkit Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo, MarkNet, MarkVision ja Optra ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Operation ReSource on Lexmark International, Inc:n palvelumerkki. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. PCL 6 on Hewlett-Packard Companyn tulostimien tulostuskieli (komennot ja toiminnot). Tämä tulostin on suunniteltu yhteensopivaksi PCL 6 -kielen kanssa. Tämä tarkoittaa, että tulostin tunnistaa eri sovellusohjelmien käyttämät PCL 6 -komennot ja emuloi niiden toimintoja. PostScript on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki. PostScript 3 on Adobe Systemsin ohjelmistotuotteissa käytetty tulostuskieli (komennot ja toiminnot). Tämä tulostin on yhteensopiva PostScript 3 -kielen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tulostin tunnistaa eri sovellusohjelmien käyttämät PostScript 3 -komennot ja emuloi niiden toimintoja. Yksiyiskohtaiset tiedot tulostimen yhteensopivuudesta on Technical Reference -julkaisussa. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tavaramerkit 3

4 Tulostimen osat Seuraavissa kuvissa on tulostimen tyypillinen ja täydellinen kokoonpano. Jos olet asentanut tulostimeen paperinkäsittelyvarusteita, se näyttää enemmän täysin varustellulta mallilta. Asennusopas sisältää tietoja muista mahdollisista kokoonpanoista. Tyypillinen kokoonpano Vakiovastaanottoalusta Täydellinen kokoonpano 5-alustainen postilaatikko Vastaanottoalusta Käyttöpaneeli Lokero 1 (vakiolokero) Monisyöttölaite Lokero 2 Lokero 1 (vakiolokero) Kirjekuorien syöttölaite Kaksipuolinen tulostusyksikkö Lokero 2 Lokero 3 Lokero 4 Lokero 5 (2000 arkin syöttölaite) Tulostimen osat 4

5 Tulostinajurien käyttö Tulostinajureilla, jotka on asennettu tietokoneeseen tulostimen mukana tulleelta CD-levyltä Drivers, MarkVision and Utilities, voi hallita tulostimen toimintoja melkein mistä ohjelmasta tahansa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi seuraavat: Paperilähteiden valinta Sivusuunnan valinta Tulostusmateriaalin koon ja tyypin valinta Tulostustöiden laadun määritys Tulostimen oletusasetusten käyttöönotto Monisivutulostus Kaksipuolisen tulostuksen asetusten muuttaminen Print and Hold -toiminnot Tulostinajurin voi avata useimmista sovelluksista: 1 Avaa sovelluksen Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulosta (tai Kirjoitin), sitten Asetukset. 3 Valitse Kirjoittimen asetukset -valintaikkunasta Ominaisuudet, Asetukset- tai Asetus-painike (sovelluksen mukaan). Tulostinajurien käyttö 5

6 Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista. Sovelluksesta tai tulostinajurista muutetut asetukset koskevat vain tulostimeen lähetettävänä olevaa työtä. HUOMAUTUS: Sovellusohjelmasta tehdyt tulostinasetusten muutokset ovat ensisijaisia tulostimen käyttöpaneelista tehtyihin asetuksiin nähden. Jos jotakin asetusta ei voi muuttaa sovelluksesta, käytä tulostimen käyttöpaneelia tai MarkVisionin etäkäyttöpaneelia. Tulostimen asetuksen muuttaminen tulostimen käyttöpaneelista tai MarkVisionista tekee asetuksesta oletusasetuksen. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 6

7 Käyttöpaneelin käyttö Tulostimen etuosassa vasemmalla puolella olevassa käyttöpaneelissa on nestekidenäyttö (2 riviä x 16 merkkiä), viisi painiketta ja merkkivalo. Nestekidenäyttö 1 Valikko 2 Valitse 3 Takaisin 4 Valo Jatka 5 Seis 6 Tulostimen merkkivalo Tulostimen merkkivalo ilmaisee tulostimen tilan. Jos valo ei pala - tulostimesta on katkaistu virta palaa - tulostin on päällä ja odottaa työtä vilkkuu - tulostin on päällä ja tulostaa työtä. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 7

8 Käyttöpaneelin painikkeet Jatka Käyttöpaneelin viidellä painikkeella voi avata valikon, selata luetteloa, muuttaa tulostimen asetuksia ja vastata tulostimen sanomiin. Käyttöpaneelin painikkeiden vieressä on numerot 1-6; näitä numeroita käytetään, kun näppäillään PIN-tunnus Print and Hold -töitä varten. Lisätietoja on kohdassa Print and Hold -toiminnon käyttö sivulla 108. Seuraavassa kuvataan kunkin painikkeen toimintoja. HUOMAUTUS: Painikkeilla tehdään käyttöpaneelin toisella rivillä mainittuihin asioihin liittyviä toimintoja. Jatka-painikkeella voi tehdä seuraavaa: Palata Valmis-tilaan, jos tulostimeen ei ole yhteyttä (käyttöpaneelissa ei ole Valmis-sanomaa). Poistua tulostimen valikoista ja palata Valmis-tilaan. Poistaa käyttöpaneelista virhesanomia. Jos olet muuttanut tulostimen asetuksia käyttöpaneelista, paina Jatka-painiketta, ennen kuin lähetät työn tulostimelle. Tulostimen on oltava Valmis-tilassa, jotta työt tulostuisivat. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 8

9 <Valikko> Painikkeen kummallakin päällä on toiminto. Paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta: Kun näytössä lukee Valmis, tällä painikkeella voi asettaa tulostimen offline-tilaan (pois Valmis-tilasta) ja siirtyä valikoihin. Valikko>-painike tuo esiin ensimmäisen valikon. <Valikko-painike tuo esiin viimeisen valikon. Kun näytössä lukee Käytössä, tällä painikkeella voi siirtyä tulostimen TYÖVALIKKOON. Kun tulostin ei ole valmis-tilassa, paina Valikko>-painiketta, jolloin esiin tulee seuraava kohta valikoissa tai paina <Valikko-painiketta, jolloin esiin tulee edellinen kohta valikoissa. Jos valikon kohtaan liittyy numeroarvoja (esim. Kopiomäärä) pidä alaspainettuna Valikko>-painiketta, jos haluat selata luetteloa eteenpäin, ja <Valikko-painiketta, jos haluat selata luetteloa taaksepäin. Vapauta painike, kun haluamasi numero on näytössä. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 9

10 Valitse Takaisin Seis Valitse-painikkeella voi tehdä seuraavaa: Valita käyttöpaneelin toisella rivillä näkyvän valikon. Valikon tyypin mukaan, tämä toimi avaa valikon ja näyttää ensimmäisen kohdan valikosta. avaa valikon kohdan ja näyttää oletusasetuksen. Tallentaa näkyvän valikon kohdan asetuksen oletusasetukseksi. Tulostimen näytössä näkyy Tallennettu-sanoma ja näyttöön palaa valikon kohta. Poistaa joitakin sanomia käyttöpaneelista. Paina Takaisin-painiketta, jos haluat palata edelliselle valikkotasolle tai edelliseen valikon kohtaan. Paina Seis-painiketta, kun näytössä on Valmis-, Käytössä- tai Hetki -sanoma, jos haluat hetkeksi keskeyttää kaiken toiminnan ja asettaa tulostimen pois valmis-tilasta. Käyttöpaneelin tilasanomaksi tulee Ei valmiina. Paina Jatka-painiketta, jos haluat siirtää tulostimen Valmis-, Käytössä- tai Hetki -tilaan. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 10

11 Tulostimen sanomat Käyttöpaneelissa näkyy kolmenlaisia sanomia: HUOMAUTUS: Ylläpitäjän oppaassa on täydellinen luettelo kaikista tulostimen sanomista. Tilasanomat sisältävät tietoa tulostimen kulloisestakin tilasta. Huomiosanomat ilmaisevat tulostimen virhetiloja, jotka on korjattava. Huoltosanomat ilmaisevat tulostimen häiriöitä, jotka voivat edellyttää huoltoa. Käytössä Väri vähissä Tilasanomat PCL Kun näytössä lukee Valmis, tulostin on valmis vastaanottamaan tulostustyön. Kun työtä käsitellään tai tulostetaan, käyttöpaneelin ensimmäisellä rivillä lukee Käytössä. Vasemmalla on esimerkki sanomasta. Tulostimen tila näkyy käyttöpaneelin ensimmäisellä rivillä. Toisella rivillä on varoitussanomat, joissa on lisätietoja tulostimen tilasta ja mahdollisista toimista. Käytössä-sanoma ilmaisee tulostustyössä käytetyn komentokielen (PCL-emulointi). Väri vähissä -sanoma varoittaa, että värikasetista on väri loppumassa. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 11

12 201 Paperitukos Poista kasetti Huomiosanomat Huomiosanomat auttavat selvittämään tulostusongelmia. Jos esimerkiksi tulostusmateriaali on jäänyt kiinni tulostimeen, näyttöön tulee sanoma 201 Paperitukos. 917 Huolto Siirtorulla Huoltosanomat Huoltosanoma ilmaisee tulostimen häiriötä, joka voi edellyttää huoltoa. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 12

13 Käyttöpaneelin käyttö tulostimen asetusten muuttamiseksi Käyttöpaneelista voi valita valikoiden kohtia ja niiden arvoja tulostustöiden tulostusta varten. Käyttöpaneelista voi myös muuttaa tulostimen asetuksia ja toimintaympäristöä. Käyttöpaneelin valikot sivulla 16 sisältää kaikkien valikoiden kohtien kuvauksen. Tulostimen asetuksia voi muuttaa seuraavasti: Valitsemalla asetuksen luettelosta. Muuttamalla Käytössä / Ei käytössä -asetusta. Muuttamalla numeroasetusta. Asetukselle voi valita uuden arvon seuraavasti: 1 Kun näytössä on Valmis-tilasanoma, paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta. Esiin tulee valikoiden nimet. 2 Painele Valikko>- tai <Valikko-painiketta, kunnes esiin tulee haluamasi valikko. Ylläpitäjän oppaassa on lisätietoja valikoiden kohdista ja arvoista. 3 Paina Valitse-painiketta, jos haluat valita valikon tai valikon kohdan, joka näkyy käyttöpaneelin toisella rivillä. Jos valintana on valikko, se avautuu ja esiin tulee ensimmäinen valikon asetus. Jos valinta on valikon kohta, esiin tulee sen oletusasetus. (Voimassa olevan oletusasetuksen vieressä on tähti (*).) Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 13

14 Kullakin valikon kohdalla on arvoluettelo. Arvo voi olla lause tai sana, joka kuvaa asetusta numeroarvo, jota ei voi muuttaa Käytössä- tai Ei käytössä -asetus. 4 Paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta, jos haluat siirtyä seuraavaan arvoon. 5 Paina Valitse-painiketta, jos haluat valita käyttöpaneelin toisella rivillä olevan arvon. Arvon viereen tulee tähti sen merkiksi, että se on nyt uusi oletusasetus. Uusi asetus näkyy yhden sekunnin, sitten sen tilalle tulee sana Tallennettu ja lopuksi tilalle tulee edellinen valikon kohtien luettelo. 6 Paina Takaisin-painiketta, jos haluat palata edellisiin valikoihin. Muuta muita oletusasetuksia muilla valikkovalinnoilla. Paina Jatka-painiketta, jos kyseessä on viimeinen muutettava tulostinasetus. Muutetut oletusasetukset pysyvät voimassa, kunnes käyttäjä tallentaa uudet asetukset tai ottaa käyttöön tehtaan oletusasetukset. Sovellusohjelmasta valitut asetukset voivat myös muuttaa käyttöpaneelista valittuja oletusasetuksia tai olla niihin nähden ensisijaisia. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 14

15 Esimerkki valikkoasetusten tulostuksesta Seuraavia ohjeita noudattamalla voit tulostaa luettelon käytössä olevista käyttäjän oletusasetuksista ja tulostimeen asennetuista lisälaitteista. 1 Tarkista, että virta on kytketty ja että näytössä on Valmistilasanoma. 2 Siirry valikoihin painamalla Valikko>- tai <Valikko-painiketta. 3 Jatka Valikko>-painikkeen painelemista, kunnes esiin tulee APUOHJELMAT-VALIKKO. 4 Paina Valitse-painiketta, jolloin esiin tulee luettelo APUOHJELMAT-VALIKON kohdista. 5 Jatka Valikko>-painikkeen painelemista, kunnes esiin tulee Tulosta valikot -kohta. 6 Paina Valitse-painiketta, jolloin Tulosta valikot -kohta tulee valituksi. Sanoma Valikkoasetusten tulostus tulee esiin ja pysyy näkyvissä, kunnes sivulle on tulostunut valikoiden voimassa olevat arvot ja luettelo asennetuista lisälaitteista. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 15

16 Jos näyttöön tulee virhesanoma, katso lisätietoja Ylläpitäjän oppaasta. Tulostin palaa Valmis-tilaan, kun sivu tai sivut on tulostettu. Käyttöpaneelin valikot Vakiovalikot Tulostimessa on vakiovalikot, joilla voi määrittää tulostimen kokoonpanon: Paperi Viimeistely Apuohjelmat Työ Laatu Asetus PCL PS Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 16

17 Lisävalikot Esiin tulee lisävalikoita, jos mallille on olemassa kielivalinta, tulostimeen on asennettu lisälaitteita tai verkkosovittimia tai jos tulostimessa on pysäytetty työ. Nämä valikot ovat seuraavat: Vakiorinnakkaisportti, Rinnakkaisportti 1 ja Rinnakkaisportti 2 Vakiosarjaportti, Sarjaportti 1 ja Sarjaportti 2 Vakioverkko, Verkko 1, Verkko 2 USB-väylä 1, USB-väylä 2 Infrapuna LocalTalk Faksi Luottamuksellinen työ Pysäytetyt työt Kaavio sivulla 20 näyttää kunkin valikon sisällön. Tähti (*) arvon vieressä osoittaa tehtaan oletusasetusta. Tehtaan oletusasetukset voivat olla erilaisia eri maissa. Tehtaan oletusasetukset ovat ne asetukset, jotka ovat voimassa silloin, kun tulostimeen kytketään ensimmäisen kerran virta. Nämä ovat voimassa, kunnes niitä muutetaan. Voit palauttaa tehtaan oletusasetukset voimaan, jos valitset Palauta-arvon Tehdasasetukset-kohtaan APUOHJELMAT-VALIKOSSA. Lisätietoja on Ylläpitäjän oppaassa. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 17

18 Kun valitset uuden asetuksen käyttöpaneelista, tähti siirtyy valitun asetuksen viereen sen merkiksi, että se on voimassa oleva käyttäjän oletusasetus. Käyttäjän oletusasetukset ovat käyttäjän tulostimen eri toiminnoille valitsemia asetuksia, jotka on tallennettu tulostimen muistiin. Kun asetukset on tallennettu, ne pysyvät voimassa, kunnes ne korvataan uusilla tai voimaan palautetaan tehtaan oletusasetukset. HUOMAUTUS: Muista, että sovellusohjelmasta valitut asetukset voivat olla ensisijaisia käyttöpaneelista valittuihin nähden. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 18

19 Valikot poissa käytöstä Jos tulostin on määritetty verkkotulostimeksi, jota käyttää moni käyttäjä, on mahdollista, että näytössä lukee Valikot poissa käytöstä, kun painat Valikko>- tai <Valikko-painiketta Valmis-tilasta. Valikoiden poisto käytöstä estää käyttäjiä vahingossa muuttamasta käyttöpaneelista tulostimen oletusasetusta, jonka tulostimen hallinnasta vastaava henkilö on määrittänyt. Tällöin käyttäjä voi poistaa sanomia ja valita kohtia Työvalikosta työn tulostuksen yhteydessä, mutta hän ei voi muuttaa tulostimen asetuksia. Hän voi kuitenkin tulostinajurilla valita asetuksia yksittäisille tulostustöille. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 19

20 PYSÄYTETYT TYÖT Tulosta kaikki Tulosta työ Poista kaikki Poista työ Tulosta kopioita PAPERIVALIKKO Paperilähde PAPERIKOKO PAPERILAJI MUKAUTETUT LAJIT Tulostuslokero Aseta tul.lok:t Ylivuotolokero ASETA LAJI/LOK. Korvaava papkoko Monisyöt asetus Kirjek laajennus PAPERIN LAATU PAPERIN PAINO PAPERIN LISÄYS Tulostimen valikot LUOTTAMUKS. TYÖ Tulosta kaikki Tulosta työ Poista kaikki Poista työ Tulosta kopioita VIIMEISTELYVAL. Kaksipuolinen Sidonta Kopiomäärä Tyhjät sivut Lajittelu Erotinsivut Erotinsiv. lähde Monisivutulostus Sivujen asettelu Sivujen as. ark. Sivujen kehys APUOHJELMAT- VAL. Tulosta valikot Tul. verkkoas. Tul. verkko1-as. Tul. verkko2-as. Tulosta fontit Tulosta hakem. Tehdasasetukset Alusta Flash Tiivistä Flash Alusta levy Seurantatiedot Heksatulostus Kursiivilla merkityt valikot ja valikoiden kohdat näkyvät vain, jos kyseinen lisälaite on asennettu. Isoilla kirjaimilla kirjoitetuilla valikon kohdilla (esimerkiksi PAPERIKOKO) on alivalikoita. Ylläpitäjän oppaassa on yksityiskohtaisia tietoja valikoiden kohdista. TYÖVALIKKO Työn peruutus LUOTTAMUKS. TYÖ PYSÄYTETYT TYÖT Aseta uudelleen Tulosta puskuri Akt.lok. tulostus LAATUVALIKKO Tarkkuus Tummuuden säätö PQET-laatu Kuvanlaatu ASETUSVALIKKO Komentokieli Virransäästö Tallenna resurs. Tallennuspaikka Tul:n aikakatk. Odotuksen aikak. Autom. jatko Tukoselvytys Sivunsuojaus Tulostusalue Näytön kieli Hälytysääni Värihälytys Työpuskurin koko Töiden seuranta Seurantaraja PCL-VALIKKO Fonttilähde Fontin nimi Pistekoko Tiheys Symbolijoukko Suunta Riviä/sivu A4-leveys LOKERON UUD.NUM. Autom. rivinalku Autom. rivinsiir PS-VALIKKO Tulosta PS-virhe Fonttilähde RINNAKK.VALIKKO RINNAKK.PORTTI x PCL-työ PS-työ NPA-tila Rinnakk.puskuri Työn puskurointi Lisäasetus Yhteyskäytäntö Pääk. alustus Rinnakkaistila 1 Rinnakkaistila 2 SARJAVALIKKO SARJAPORTTI x PCL-työ PS-työ NPA-tila Sarjapuskuri Työn puskurointi RS-232/RS-422 RS-422 napaisuus Yhteysk./sarja Robust XON Nopeus Databitit Pariteetti Käytä DSR-sign VERKKOVALIKKO VERKKO x PCL-työ PS-työ NPA-tila Verkkopuskuri Työn puskurointi VERKKO x ASETUS INFRAPUNAVALIK KO Infrapunaportti PCL-työ PS-työ NPA-tila Infrapunapuskuri Työn puskurointi Ikkunan koko Siirtoviive Suurin mod.nop. LOCALTALK- VALIKKO LocalTalk-portti PCL-työ PS-työ NPA-tila Työn puskurointi LocalTalk-pusk NPA-pääkoneet LocalTalk-nimi LocalTalk-osoite LocalTalk-vyöh. USB-VALIKKO PCL-työ PS-työ NPA-tila USB-puskuri Työn puskurointi FAKSIVALIKKO Faksiportti Faks. siirton. Faks. databit. Faksin parit. Faksin puskuri Työn puskurointi Faksin paperikoko Fax - paperilaji Fax - tulostelok Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 20

21 Tulostusmateriaalien valinta Tulostusmateriaalit Paperin tiedot Tulostimen ja lisälaitteiden mahdollistama tulostuslaatu ja paperinsyötön luotettavuus vaihtelevat käytettävän tulostusmateriaalin tyypin ja koon mukaan. Tässä jaksossa on ohjeet kutakin tulostusmateriaalia varten. Card Stock & Labels Guide -opas, joka löytyy CD-levyltä Drivers, MarkVision and Utilities, sisältää tietoja kartongista ja tarroista. Tulosta aina näytteitä tulostusmateriaalista, ennen kuin ostat sitä suuria määriä. Seuraavissa taulukoissa on tietoja tulostinmallin paperilähteistä (vakiolokeroista ja lisälaitteista) sekä paperinkäsittelylaitteista, mukaan lukien paperikoot, jotka voi valita PAPERIKOKO-valikosta, ja tuetut painot. HUOMAUTUS: Jos käytettävää paperikokoa ei ole luettelossa, valitse seuraava suurempi koko. Tulostusmateriaalien valinta 21

22 T616(n), vakiolokero T614(n), vakiolokero T612(n), vakiolokero T610(n), vakiolokero 250 arkin syöttölaite 500 arkin syöttölaite Monisyöttölokero 2000 arkin syöttölaite Kirjekuorien syöttölaite Kaksipuolisen tulostuksen yksikkö Vakiovastaanottoalusta Vastaanottoalusta 5-alustainen postilaatikko Suurkapasiteettinen vastaanottoalusta Paperikoot ja -tyypit Paperikoot A4 210 x 297 mm A5 148 x 210 mm JIS B5 182 x 257 mm Letter 215,9 x 279,4 mm Legal 215,9 x 355,6 mm Executive 184,2 x 266,7 mm Universal 1 139,7 x 210 mm - 215,9 x 355,6 mm 69,85 x 127mm x 355,6 mm 148 x 182 mm - 215,9 x 355,6 7 ¾ -kirjekuori 98,4 x 190,5 mm 9-kirjekuori 98,4 x 225,4 mm 10-kirjekuori 104,8 x 241,3 mm DL-kirjekuori 110 x 220 mm C5-kirjekuori 162 x 229 mm B5-kirjekuori 176 x 250 mm Tulostusmateriaalien valinta 22

23 Paperikoot ja -tyypit (jatkuu) Muu kirjekuori 1 T616(n), vakiolokero T614(n), vakiolokero T612(n), vakiolokero 98,4 x 162 mm x 250 mm Paperityypit Paperi Kartonki Kalvot Vinyylitarrat 2 Paperitarrat 2 Polyesteritarrat 2 Kaksoiskudostarrat 2 1 Tämä kokoasetus muotoilee sivun kooksi 215,9 x 355,6 mm, ellei sovellusohjelma määritä kokoa. 2 Tarrasovellukset edellyttävät erityistä tarrakiinnitysyksikön puhdistinta, jolloin ei voi käyttää kaksipuolista tulostusta; tarrakiinnitysyksikön puhdistin toimitetaan tarrasovelluksiin tarkoitetun tarrakasetin mukana. Ylläpitäjän oppaassa on tietoja siitä, mistä voi hankkia tarrakiinnitysyksikön puhdistimen. T610(n), vakiolokero 250 arkin syöttölaite 500 arkin syöttölaite Monisyöttölokero 2000 arkin syöttölaite Kirjekuorien syöttölaite Kaksipuolisen tulostuksen yksikkö Vakiovastaanottoalusta Vastaanottoalusta 5-alustainen postilaatikko Suurkapasiteettinen vastaanottoalusta Tulostusmateriaalien valinta 23

24 Materiaali Paperi Tyyppi Kopiopaperi tai toimistopaperi Tulostusmateriaalin paino paperilähteissä Vakiolokero arkin lisäsyöttölaite Monisyöttölaite 250 arkin lisäsyöttölaite g/m 2 (pitkäsyinen) g/m 2 (pitkäsyinen) - Kartonki - yläraja Kortistokartonki 163 g/m g/m 2 - (pitkäsyinen) 1 Lipuke 163 g/m g/m 2 - Kansi 176 g/m g/m 2 - Kartonki - yläraja Kortistokartonki 199 g/m g/m 2 - (lyhytsyinen) 1 ( g/m 2 ) Lasertulostinkalvot Lipuke 203 g/m g/m 2 - Kansi 216 g/m g/m g/m g/m 2 - Tarrat - yläraja 6 Paperi 180 g/m g/m 2 - Kaksoiskudospaperi 180 g/m g/m 2 - Polyesteri 220 g/m g/m 2 - Vinyyli 7, g/m g/m 2 - Kirjekuorien syöttölaite Tulostusmateriaalien valinta 24

25 Materiaali Tyyppi Tulostusmateriaalin paino paperilähteissä (jatkuu) Vakiolokero arkin lisäsyöttölaite Monisyöttölaite 250 arkin lisäsyöttölaite Jäljentävät lomakkeet Paineherkkä alue g/m g/m 2 - Kirjekuorien syöttölaite Kirjekuoret Pohjapaperi (pitkäsyinen) Sulfiitti, puuhiokkeeton tai enintään 100- prosenttista puuvillapaperia g/m g/m g/m 2 3, 4, g/m 2 Huomautuksia: 1 Jos paperin paino on g/m 2, pitkäsyistä paperia suositellaan; lyhytsyinen paperi on parempi raskaammille paperityypeille. 2 Paineherkän alueen on siirryttävä tulostimeen ensin prosenttinen puuvillapaperi voi olla enintään 90-grammaista grammaisissa kirjekuorissa voi olla vain 25 % puuvillaa. 5 Kaksipuolisen tulostuksen yksikkö tukee samoja painoja ja tyyppejä kuin tulostin lukuun ottamatta kalvoja ja kirjekuoria. 6 Tarrasovellukset edellyttävät erityistä tarrakiinnitysyksikön puhdistinta, jolloin ei voi käyttää kaksipuolista tulostusta. 7 Optra T616(n) ei tue vinyylitarroja. 8 Tietoa Lexmarkin tukemista vinyylitarramuuntimista on Lexmarkin Internet-sivuilla (www.lexmark.fi). Voit myös käyttää Lexmarkin automaattista faksijärjestelmää (LEXFAX). 9 Kirjekuoret, jotka ovat peräisin vain monisyöttölokerosta. Tulostusmateriaalien valinta 25

26 Paperi (pitkäsyinen) Kartonki - yläraja (pitkäsyinen) Kartonki - yläraja (lyhytsyinen) Paino tulostuslaitteissa Materiaali Tyyppi Vastaanottoalusta Kopiopaperi tai toimistopaperi Suurkapasiteettinen vastaanottoalusta 5-alustainen postilaatikko g/m g/m g/m 2 Kortistokartonki 163 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Lipuke 163 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kansi 176 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kortistokartonki 199 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Lipuke 203 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kansi 216 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Tarrat - yläraja Paperi 180 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kaksoiskudospaperi 180 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Polyesteri 220 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Vinyyli 2, g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Jäljentävät lomakkeet 175 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kirjekuoret Sulfiitti, puuhiokkeeton tai enintään 100-prosenttinen puuvillapaperi Tuettu Tuettu ks. huomautus 1 1 Ei suositella. 2 Optra T616(n) ei tue vinyylitarroja. Tulostusmateriaalien valinta 26 3 Tietoa Lexmarkin tukemista vinyylitarramuuntimista on Lexmarkin Internet-sivuilla (www.lexmark.fi). Voit myös käyttää Lexmarkin automaattista faksijärjestelmää (LEXFAX).

27 Tulostusmateriaalin ominaisuudet Tulostusmateriaalien valinta Paino Käyristyminen Tasaisuus Card Stock & Label Guide -opas, joka löytyy CD-levyltä Drivers, MarkVision and Utilities, sisältää yksityiskohtaiset tiedot. Seuraavat paperin ominaisuudet vaikuttavat tulostuslaatuun ja -varmuuteen. Nämä ohjeet kannattaa pitää mielessä harkittaessa uusien paperityyppien hankintaa. Tulostin voi automaattisesti syöttää paperia, jonka paino on g/m 2 (pitkäsyinen paperi). Paperi, jonka paino on alle 60 g/m 2, ei ehkä ole tarpeeksi jäykkää, jotta paperi syöttyisi kunnolla, jolloin seurauksena voi olla paperitukoksia. Paras tulos saavutetaan pitkäsyisellä paperilla, jonka paino on 75 g/m 2. Jos haluat tulostaa tulostusmateriaaleille, jotka ovat kapeampia kuin 182 x 257 mm, painon on oltava vähintään 90 g/m 2. Käyristymisellä tarkoitetaan paperin reunojen kääntymistä sisäänpäin. Jos käyristyminen on liiallista, seurauksena voi olla paperinsyöttöhäiriöitä. Paperi yleensä käyristyy, kun se kulkee tulostimen läpi, sillä tulostimessa paperi on alttiina korkeille lämpötiloille. Paperin käyristymistä voi edistää säilytys suojaamattomana (jopa paperilokerossa) kosteissa tiloissa. Paperin tasaisuus vaikuttaa suoraan tulostuslaatuun. Jos paperi on liian karkeaa, väriaine ei kiinnity paperiin kunnolla, mikä huonontaa tulostuslaatua. Jos paperi on liian tasaista, seurauksena voi olla syöttöhäiriöitä. 27

28 Kosteuspitoisuus Syisyys Kuitupitoisuus Paperin kosteuspitoisuus vaikuttaa sekä tulostuslaatuun että paperinsyöttöön. Älä poista paperia kääreestään, ennen kuin otat sen käyttöön. Tämä vähentää paperin kosteuspitoisuuden muutoksia, jotka voivat huonontaa sen ominaisuuksia. Syisyys viittaa paperin kuitujen suuntaan paperiarkilla. Syyt ovat joko pitkiä, jolloin ne kulkevat paperin pituussuunnassa, tai lyhyitä, jolloin ne kulkevat paperin leveyssuunnassa. Jos paperin paino on g/m 2, pitkäsyistä paperia suositellaan. Jos paperin paino on suurempi kuin 176 g/m 2, lyhytsyistä paperia suositellaan. Jos käytössä on monisyöttölaite ja paperin paino on g/m 2, pitkäsyistä paperia suositellaan. Jos käytössä on monisyöttölaite ja paperin paino on suurempi kuin 135 g/m 2, lyhytsyistä paperia suositellaan. Useimmat hyvälaatuiset kopiopaperit on tehty 100-prosenttisesta sellukuidusta. Tällainen paperi on tasalaatuista, jolloin paperinsyöttöhäiriöitä on vähän ja tulostuslaatu on hyvä. Jos paperissa on esimerkiksi puuvillakuituja, paperinkäsittelyominaisuudet voivat huonontua. Tulostusmateriaalien valinta 28

29 Paperin valintaohjeet Paperitukokset ja huonon tulostuslaadun voi välttää seuraavasti: Käytä aina uutta, vahingoittumatonta paperia. Älä käytä paperia, jonka olet itse leikannut tai tasannut. Älä aseta samaan paperilähteeseen sekaisin erikokoisia, -painoisia tai -tyyppisiä paperiarkkeja, sillä seurauksena voi olla paperitukos. Älä käytä pinnoitettua paperia. Älä unohda muuttaa Paperikoko-asetusta, kun käytät paperilähdettä, joka ei tue automaattista koon tunnistusta. Varmista, että Paperilaji-, Paperin laatu- ja Paperin paino -asetukset ovat oikeat (Ylläpitäjän opas sisältää yksityiskohtaisia tietoja näistä asetuksista). Varmista, että tulostusmateriaali on asetettu oikein paperilähteeseen. Tulostusmateriaalien valinta 29

30 Suositeltavat paperit Jotta tulostuslaatu ja syöttöominaisuudet ovat mahdollisimman hyvät, käytä kopiopaperia, joka painaa 75 g/m 2. Toimistokäyttöön tarkoitetut paperit ovat ehkä myös sopivia. Tulosta aina useita näytteitä, ennen kuin ostat suuria määriä minkääntyyppistä paperia. Paperinvalinnassa kannattaa kiinnittää huomiota paperin painoon, kuitupitoisuuteen ja väriin. Lasertulostusprosessi kuumentaa paperin 212 o C:n lämpötilaan. Käytä vain sellaisia paperilaatuja, jotka kestävät tällaista lämpötilaa siten, että väri ei muutu tai leviä tai että paperista ei lähde vahingollisia päästöjä. Tarkista valmistajalta tai myyjältä, sopiiko valitsemasi paperi lasertulostimille. Tulostusmateriaalien valinta 30

31 Esipainetut lomakkeet ja kirjepaperi Noudata seuraavia ohjeita, kun valitset esipainettuja lomakkeita tai kirjepaperia tulostimessa käytettäväksi: Paras laatu saadaan käyttämällä pitkäsyistä paperia. Käytä vain sellaisia lomakkeita ja kirjepaperia, jotka on painettu kivipainossa tai kaiverretulla telalla. Valitse paperi, joka imee mustetta mutta josta muste ei leviä. Vältä papereita, joissa on karkea tai hyvin kuvioitu pinta. Käytä papereita, jotka on painettu lämpöä kestävillä musteilla ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi kopiokoneissa. Musteen on kestettävä 212 o C:n lämpötila siten, että muste ei sula tai siitä ei lähde haitallisia päästöjä. Käytä musteita, joihin väriaineen sisältämä hartsi tai kiinnitysyksikön sisältämä silikoni eivät vaikuta. Hapetettu tai öljypohjainen muste tavallisesti täyttää nämä vaatimukset. Lateksimusteet eivät ehkä täytä näitä vaatimuksia. Jos olet epätietoinen, kysy asiaa paperin toimittajalta. Tulostusmateriaalien valinta 31

32 Vääränlaiset paperit Seuraavanlaiset paperit eivät ole suositeltavia käytettäväksi tulostimen kanssa: jotkin kemiallisesti käsitellyt paperit, joilla tehdään kopioita ilman hiilipaperia; näitä kutsutaan myös itsejäljentäviksi papereiksi pinnoitetut paperit moniosaiset lomakkeet tai asiakirjat esipainetut paperit, jotka edellyttävät kohdistustarkkuutta (tarkkaa tulostuskohtaa sivulla), joka on suurempi kuin ±0,09 tuumaa, kuten OCR-lomakkeet; joissakin tapauksissa kohdistusta voi säätää sovellusohjelmalla, jolloin näiden lomakkeiden tulostus onnistuu. esipainetut paperit, joissa on kemikaaleja, jotka voivat liata tulostimen esipainetut paperit, joihin voi vaikuttaa tulostimen kiinnitysyksikön lämpötila karkeareunaiset tai käyristyneet paperit synteettiset paperit lämpöpaperit uusiopaperi, joka painaa alle 75 g/m 2 uusiopaperi, joka sisältää yli 25 % kuluttajajätettä, joka ei vastaa DIN standardia Tulostusmateriaalien valinta 32

33 Paperin varastointi Paperin oikeanlainen varastointi takaa häiriöttömän tulostuksen. Noudata seuraavia ohjeita: Tulos on paras mahdollinen, jos varastoit paperia tilassa, jonka lämpötila on noin 21 o C ja suhteellinen kosteus 40 %. Aseta paperilaatikot mieluummin alustalle tai hyllylle kuin suoraan lattialle. Varmista, että asetat laatikosta otetut erilliset paperipaketit tasaiselle alustalle, ettei paperin reuna taivu tai käyristy. Älä aseta mitään paperipakkausten päälle. Tulostusmateriaalien valinta 33

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Paperin ominaisuudet. Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakkeiden valitseminen

Paperin ominaisuudet. Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakkeiden valitseminen Tulostimen ja lisävarusteiden tulostusjälki ja syötön luotettavuus vaihtelevat käytettävän tulostusmateriaalin lajin ja koon mukaan. Tässä jaksossa on eri tulostusmateriaaleja koskevia ohjeita. Tietoja

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK T620 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263076

Käyttöoppaasi. LEXMARK T620 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263076 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle LEXMARK T620. Löydät kysymyksiisi vastaukset LEXMARK T620 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Pikaopas. Käyttöpaneeli. Tämän pikaoppaan tulostaminen. Sivu 1 / 8

Pikaopas. Käyttöpaneeli. Tämän pikaoppaan tulostaminen. Sivu 1 / 8 Sivu 1 / 8 Pikaopas Käyttöpaneeli 1 Valikko 2 Valitse 3 Takaisin 4 Jatka 5 Seis 6 Paina Valikko-painiketta, kun haluat: siirtyä valikkoihin Valmis-tilasta selata valikkoja tai niiden vaihtoehtoja suurentaa

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

T430. Käyttöopas. www.lexmark.com. Maaliskuu 2004

T430. Käyttöopas. www.lexmark.com. Maaliskuu 2004 T430 Käyttöopas Maaliskuu 2004 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 2004 Lexmark

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Lokerossa 1. Paperin lisääminen. 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Lokerossa 1. Paperin lisääminen. 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Lokerossa 1 1 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. 2 Taivuttele arkkeja, jotta ne irtoavat toisistaan, ja tuuleta sitten nippu. 3 Jos lisäät kirjepaperia, aseta se niin, että

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Lexmark E320/E322. Käyttöopas. Huhtikuu 2001. www.lexmark.com

Lexmark E320/E322. Käyttöopas. Huhtikuu 2001. www.lexmark.com Lexmark E320/E322 Käyttöopas Huhtikuu 2001 www.lexmark.com Sisältö Luku 1: Yleistietoja tulostimesta... 5 Tietoja tulostimesta... 5 Luku 2: Käyttöpaneelin käyttäminen... 7 Luku 3: Tulostustyön peruuttaminen...

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Rinnakkaisvalikko. Rinnakkaistila 1. Lisäasetus. Pääk. alustus. Rinnakkaistila 2. PCL-työn tunnis. Työn puskurointi. PS-työn tunnist.

Rinnakkaisvalikko. Rinnakkaistila 1. Lisäasetus. Pääk. alustus. Rinnakkaistila 2. PCL-työn tunnis. Työn puskurointi. PS-työn tunnist. Rinnakk.valikko-asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Vakio, rinn.p.- tai Rinn.portti -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä. Lisätietoja saat

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Tyhjät tai valkoiset sivut a Poista kuvayksikkö tai kuvansiirtopaketti ja asenna se uudelleen. Varoitus Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä altista kuvayksikköä tai kuvansiirtopakettia

Lisätiedot

Päänäytön toiminta. 1 Vaihda kieli Voit vaihtaa tulostimen ensisijaisen kielen.

Päänäytön toiminta. 1 Vaihda kieli Voit vaihtaa tulostimen ensisijaisen kielen. Pikaopas Tietoja tulostimesta Tulostimen ohjauspaneelin osat 1 2 3 4 5 Päänäytön toiminta Kun tulostimeen on kytketty virta, näyttöön tulee perusnäyttö, jota kutsutaan päänäytöksi. Aloita toiminto päänäytön

Lisätiedot

Työvalikko. Tulosta puskuri Akt.alustan alus Tulost.uudel.ase. Faksin peruutus Työn peruutus Luottamuks. työ Pidätetyt. Paperinkäsittely.

Työvalikko. Tulosta puskuri Akt.alustan alus Tulost.uudel.ase. Faksin peruutus Työn peruutus Luottamuks. työ Pidätetyt. Paperinkäsittely. a voidaan käyttää vain, kun tulostin on käytössä, kun käyttöpaneelissa näkyy tulostimen ilmoitus tai kun tulostin on heksatulostustilassa. Avaa painamalla Valikko-painiketta. Lisätietoja saat valitsemalla

Lisätiedot

Apuohjelmat-valikko. Töi. seurantatied Tulosta esitys Tulosta hakem. Tulosta fontit Tulosta valikot Tul. verkko -as.

Apuohjelmat-valikko. Töi. seurantatied Tulosta esitys Tulosta hakem. Tulosta fontit Tulosta valikot Tul. verkko <x>-as. Apuohjelmat-valikossa (Apuohjelmat-val.) voidaan tulostaa erilaisia käytettävissä oleviin tulostimen resursseihin, asetuksiin ja tulostustöihin liittyviä luetteloita. Muiden vaihtoehtojen avulla voidaan

Lisätiedot

A4-leveys Suunta Autom.CR LFn jäl Tiheys Autom.LF CRn jäl Pistekoko. Fontin nimi Symbolijoukko Fonttilähde Lokeron uud.num.

A4-leveys Suunta Autom.CR LFn jäl Tiheys Autom.LF CRn jäl Pistekoko. Fontin nimi Symbolijoukko Fonttilähde Lokeron uud.num. PCL-valikon asetukset koskevat vain tulostustöitä, jotka tulostetaan PCL-komentokieltä käyttäen. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 A4-leveys Suunta Autom.CR LFn jäl Tiheys Autom.LF CRn

Lisätiedot

Lexmark C910 Pikaopas

Lexmark C910 Pikaopas Lexmark C910 Pikaopas www.lexmark.com Painos: lokakuu 2001 Seuraava kappale ei ole voimassa maissa, joissa määräykset ovat paikallisen lainsäädännön vastaiset: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. TOIMITTAA JULKAISUN

Lisätiedot

Lexmark T522. Käyttöopas. Toukokuu

Lexmark T522. Käyttöopas. Toukokuu Lexmark T522 Käyttöopas Toukokuu 2001 www.lexmark.com Sisältö Luku 1: Yleistietoja tulostimesta... 7 Luku 2: Käyttöpaneelin käyttäminen... 8 Käyttöpaneelin esittely... 8 Käyttöpaneelin painikkeiden käyttäminen...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK OPTRA T

Käyttöoppaasi. LEXMARK OPTRA T Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

3 Lepo-painike Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön.

3 Lepo-painike Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön. Pikaopas Osa Tarkoitus 3 Lepo-painike Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön. Merkkivalo Vilkkuu punaisena Tulostimen tila Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia. Kaksirivisellä näytöllä varustetun

Lisätiedot

6 Seis/Peruuta Keskeyttää tulostimen toiminnan. Huomautus: Vaihtoehtoluettelo tulee näkyviin, kun Pysäytetty-teksti on tullut näkyviin.

6 Seis/Peruuta Keskeyttää tulostimen toiminnan. Huomautus: Vaihtoehtoluettelo tulee näkyviin, kun Pysäytetty-teksti on tullut näkyviin. Pikaopas Tietoja tulostimesta Ohjauspaneelin käyttäminen Valinta 1 2 3 4 7 Toiminto 1 @! 2ABC 3DEF 4GHI 5JKL 6MNO 7PQRS 8TUV 9WXYZ 0 # 1 Näyttö Näyttää tulostusasetukset sekä tila- ja virheilmoitukset.

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1

Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1 Tieto-opas Tieto-opas Monitoimilaitetta ja sen toimintoja kuvaillaan useissa oppaissa. Tämän sivun avulla löydät monitoimilaitetta koskevia julkaisuja ja muita tietoja. Ohjesivut Monitoimilaitteessa on

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit

Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit Merkki Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Kuuma-varoitus:

Lisätiedot

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja Xerox ColorQube 90/90/90 Kopioiminen. Aseta originaalit syöttölaitteeseen etusivut ylöspäin tai. Paina Kaikki palvelut -näppäintä.. Valitse Kopiointi. Kopiointi-kortti tulee näkyviin.. Tee tarvittavat

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Hakemisto. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto. Lexmark C750

Hakemisto. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto.  Lexmark C750 1 A A4-leveys (PCL-valikko) aikakatkaisu odotus tulostus Akt.alustan alus (Työvalikko) Alusta Flash (Apuohjelmat-val.) Alusta levy (Apuohjelmat-val.) alustat aktiivisen alustus määrittäminen tulostus yhdistäminen

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Tuotteen

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK T420 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263055

Käyttöoppaasi. LEXMARK T420 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263055 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Koneen esittely Koneen esittely Palvelut Laitekokoonpanon mukaan käytettävissä voi olla seuraavat palvelut: 8 Kopiointi Sähköposti Internet-faksi Palvelinfaksi Originaalien syöttölaite

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Huomautus: Paikallista tulostusta varten on asennettava tulostimen ohjelmisto (ohjaimet) ennen USB-kaapelin liittämistä.

Huomautus: Paikallista tulostusta varten on asennettava tulostimen ohjelmisto (ohjaimet) ennen USB-kaapelin liittämistä. Kytkentäopas Sivu 1 / 2 Kytkentäopas Huomautus: Paikallista tulostusta varten on asennettava tulostimen ohjelmisto (ohjaimet) ennen USB-kaapelin liittämistä. Tulostimen ja ohjelmiston asentaminen Windowsiin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

X500n, X502n. Käyttöopas

X500n, X502n. Käyttöopas X500n, X502n Käyttöopas Huhtikuu 2007 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

käyttöopas hp color LaserJet 9500mfp

käyttöopas hp color LaserJet 9500mfp käyttöopas hp color LaserJet 9500mfp HP Color LaserJet 9500mfp käyttöopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Valikko- ja ilmoitusopas

Valikko- ja ilmoitusopas Valikko- ja ilmoitusopas Maaliskuu 2005 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 2005

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Kuvarummun vaihtaminen

Kuvarummun vaihtaminen Tulostin tarkkailee kuvarumpujen kuntoa. Kun kuvarummun käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy ilmoitus 84 Musta kuvarumpu loppu tai 84 Väri kuvarummut loppu. Ilmoitus tarkoittaa, että

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Kuvan sijainnin säätö. DocuColor 242/252/260

Kuvan sijainnin säätö. DocuColor 242/252/260 701P46944 2007 -laitteen - ominaisuuden avulla voit säätää tulostettua kuvaa tarkasti kahteen eri suuntaan. Kuvaa voi säätää paperialustan, tietovälineen tyypin ja kaksipuolisen kopioinnin asetusten mukaisesti.

Lisätiedot

Tulostimen toiminnan keskeyttäminen. Huomautus: Vaihtoehtoluettelo tulee näkyviin, kun Pysäytetty-teksti on tullut näkyviin.

Tulostimen toiminnan keskeyttäminen. Huomautus: Vaihtoehtoluettelo tulee näkyviin, kun Pysäytetty-teksti on tullut näkyviin. Pikaopas Ilman kosketusnäyttöä olevan tulostinmallin käyttäminen Tietoja tulostimesta Tulostimen ohjauspaneelin nelinuolipainikkeen käyttö 0 Osa 3 4 5 9 Tarkoitus 8 7 Näyttö Tulostimen tilan tarkistaminen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COLOR LASERJET 8550MFP

Käyttöoppaasi. HP COLOR LASERJET 8550MFP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot