Etusivu. Ylläpitäjän opas Opaskartta Asennusopas 2000 arkin syöttölaitteen käyttöopas Suurkapasiteettisen vastaanottoalustan asennusohjeet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etusivu. Ylläpitäjän opas Opaskartta Asennusopas 2000 arkin syöttölaitteen käyttöopas Suurkapasiteettisen vastaanottoalustan asennusohjeet."

Transkriptio

1 Käyttöopas Käytä tätä asiakirjaa, kun tarvitset tietoja Lexmark Optra T -tulostimesta tai kohtaat ongelmia. Tässä asiakirjassa on tietoa tulostusmateriaalin lisäyksestä, tukosten poistamisesta ja tulostimen käytöstä. CD:llä oleva Ylläpitäjän opas täydentää tämän Käyttöoppaan tietoja. Jos et käytä näitä asiakirjoja suoraan CD:ltä, Ylläpitäjän opas ei ehkä ole käytettävissäsi. Pyydä tällöin Ylläpitäjän opasta tukihenkilöltäsi. Avaa asiakirja napsauttamalla: Ylläpitäjän opas Opaskartta Asennusopas 2000 arkin syöttölaitteen käyttöopas Suurkapasiteettisen vastaanottoalustan asennusohjeet VIHJEITÄ Pidä Adobe Acrobat (3.x tai uudempi) -kuvakkeet ja -sisällysluettelo näytössä, jotta voisit siirtyä asiakirjan osasta toiseen. Napsauttamalla sinistä tekstiä voit siirtyä toiseen osaan asiakirjassa tai toiseen asiakirjaan. Voit tulostaa kaikki tai vain tietyt asiakirjan sivut. Käyttöopas 1 Etusivu

2 Muita tietolähteitä Drivers, MarkVision and Utilities -CD-levy Lexmarkin www-sivut Tulostinajurien ja apuohjelmien lisäksi CD-levy Drivers, MarkVision and Utilities sisältää tietoa Lexmarkin tulostimista. Kun olet aloittanut CD:n lukemisen, valitse View Documentation ja sitten Printer Commands, jos haluat avata Technical Reference -oppaan ja saada tietoja tulostuskielistä ja -komennoista, liitännöistä ja muistin hallinnasta. Special Media, jos haluat avata Card Stock & Label Guide -oppaan ja saada tietoja oikean tulostusmateriaalin valinnasta. MarkVision Printer Utility, jos haluat avata asiakirjoja, joissa on tietoja tulostimen hallinnassa käytettävästä MarkVisionohjelmistosta. MarkNet Print Servers, jos haluat avata asiakirjoja, joissa on tietoja MarkNet-tulostuspalvelimista. Saat päivitettyjä tulostinajureita, apuohjelmia ja käyttöohjeita Internet-sivuiltamme osoitteesta: Käyttöopas 2

3 Tavaramerkit Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo, MarkNet, MarkVision ja Optra ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Operation ReSource on Lexmark International, Inc:n palvelumerkki. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. PCL 6 on Hewlett-Packard Companyn tulostimien tulostuskieli (komennot ja toiminnot). Tämä tulostin on suunniteltu yhteensopivaksi PCL 6 -kielen kanssa. Tämä tarkoittaa, että tulostin tunnistaa eri sovellusohjelmien käyttämät PCL 6 -komennot ja emuloi niiden toimintoja. PostScript on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki. PostScript 3 on Adobe Systemsin ohjelmistotuotteissa käytetty tulostuskieli (komennot ja toiminnot). Tämä tulostin on yhteensopiva PostScript 3 -kielen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tulostin tunnistaa eri sovellusohjelmien käyttämät PostScript 3 -komennot ja emuloi niiden toimintoja. Yksiyiskohtaiset tiedot tulostimen yhteensopivuudesta on Technical Reference -julkaisussa. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tavaramerkit 3

4 Tulostimen osat Seuraavissa kuvissa on tulostimen tyypillinen ja täydellinen kokoonpano. Jos olet asentanut tulostimeen paperinkäsittelyvarusteita, se näyttää enemmän täysin varustellulta mallilta. Asennusopas sisältää tietoja muista mahdollisista kokoonpanoista. Tyypillinen kokoonpano Vakiovastaanottoalusta Täydellinen kokoonpano 5-alustainen postilaatikko Vastaanottoalusta Käyttöpaneeli Lokero 1 (vakiolokero) Monisyöttölaite Lokero 2 Lokero 1 (vakiolokero) Kirjekuorien syöttölaite Kaksipuolinen tulostusyksikkö Lokero 2 Lokero 3 Lokero 4 Lokero 5 (2000 arkin syöttölaite) Tulostimen osat 4

5 Tulostinajurien käyttö Tulostinajureilla, jotka on asennettu tietokoneeseen tulostimen mukana tulleelta CD-levyltä Drivers, MarkVision and Utilities, voi hallita tulostimen toimintoja melkein mistä ohjelmasta tahansa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi seuraavat: Paperilähteiden valinta Sivusuunnan valinta Tulostusmateriaalin koon ja tyypin valinta Tulostustöiden laadun määritys Tulostimen oletusasetusten käyttöönotto Monisivutulostus Kaksipuolisen tulostuksen asetusten muuttaminen Print and Hold -toiminnot Tulostinajurin voi avata useimmista sovelluksista: 1 Avaa sovelluksen Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulosta (tai Kirjoitin), sitten Asetukset. 3 Valitse Kirjoittimen asetukset -valintaikkunasta Ominaisuudet, Asetukset- tai Asetus-painike (sovelluksen mukaan). Tulostinajurien käyttö 5

6 Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista. Sovelluksesta tai tulostinajurista muutetut asetukset koskevat vain tulostimeen lähetettävänä olevaa työtä. HUOMAUTUS: Sovellusohjelmasta tehdyt tulostinasetusten muutokset ovat ensisijaisia tulostimen käyttöpaneelista tehtyihin asetuksiin nähden. Jos jotakin asetusta ei voi muuttaa sovelluksesta, käytä tulostimen käyttöpaneelia tai MarkVisionin etäkäyttöpaneelia. Tulostimen asetuksen muuttaminen tulostimen käyttöpaneelista tai MarkVisionista tekee asetuksesta oletusasetuksen. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 6

7 Käyttöpaneelin käyttö Tulostimen etuosassa vasemmalla puolella olevassa käyttöpaneelissa on nestekidenäyttö (2 riviä x 16 merkkiä), viisi painiketta ja merkkivalo. Nestekidenäyttö 1 Valikko 2 Valitse 3 Takaisin 4 Valo Jatka 5 Seis 6 Tulostimen merkkivalo Tulostimen merkkivalo ilmaisee tulostimen tilan. Jos valo ei pala - tulostimesta on katkaistu virta palaa - tulostin on päällä ja odottaa työtä vilkkuu - tulostin on päällä ja tulostaa työtä. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 7

8 Käyttöpaneelin painikkeet Jatka Käyttöpaneelin viidellä painikkeella voi avata valikon, selata luetteloa, muuttaa tulostimen asetuksia ja vastata tulostimen sanomiin. Käyttöpaneelin painikkeiden vieressä on numerot 1-6; näitä numeroita käytetään, kun näppäillään PIN-tunnus Print and Hold -töitä varten. Lisätietoja on kohdassa Print and Hold -toiminnon käyttö sivulla 108. Seuraavassa kuvataan kunkin painikkeen toimintoja. HUOMAUTUS: Painikkeilla tehdään käyttöpaneelin toisella rivillä mainittuihin asioihin liittyviä toimintoja. Jatka-painikkeella voi tehdä seuraavaa: Palata Valmis-tilaan, jos tulostimeen ei ole yhteyttä (käyttöpaneelissa ei ole Valmis-sanomaa). Poistua tulostimen valikoista ja palata Valmis-tilaan. Poistaa käyttöpaneelista virhesanomia. Jos olet muuttanut tulostimen asetuksia käyttöpaneelista, paina Jatka-painiketta, ennen kuin lähetät työn tulostimelle. Tulostimen on oltava Valmis-tilassa, jotta työt tulostuisivat. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 8

9 <Valikko> Painikkeen kummallakin päällä on toiminto. Paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta: Kun näytössä lukee Valmis, tällä painikkeella voi asettaa tulostimen offline-tilaan (pois Valmis-tilasta) ja siirtyä valikoihin. Valikko>-painike tuo esiin ensimmäisen valikon. <Valikko-painike tuo esiin viimeisen valikon. Kun näytössä lukee Käytössä, tällä painikkeella voi siirtyä tulostimen TYÖVALIKKOON. Kun tulostin ei ole valmis-tilassa, paina Valikko>-painiketta, jolloin esiin tulee seuraava kohta valikoissa tai paina <Valikko-painiketta, jolloin esiin tulee edellinen kohta valikoissa. Jos valikon kohtaan liittyy numeroarvoja (esim. Kopiomäärä) pidä alaspainettuna Valikko>-painiketta, jos haluat selata luetteloa eteenpäin, ja <Valikko-painiketta, jos haluat selata luetteloa taaksepäin. Vapauta painike, kun haluamasi numero on näytössä. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 9

10 Valitse Takaisin Seis Valitse-painikkeella voi tehdä seuraavaa: Valita käyttöpaneelin toisella rivillä näkyvän valikon. Valikon tyypin mukaan, tämä toimi avaa valikon ja näyttää ensimmäisen kohdan valikosta. avaa valikon kohdan ja näyttää oletusasetuksen. Tallentaa näkyvän valikon kohdan asetuksen oletusasetukseksi. Tulostimen näytössä näkyy Tallennettu-sanoma ja näyttöön palaa valikon kohta. Poistaa joitakin sanomia käyttöpaneelista. Paina Takaisin-painiketta, jos haluat palata edelliselle valikkotasolle tai edelliseen valikon kohtaan. Paina Seis-painiketta, kun näytössä on Valmis-, Käytössä- tai Hetki -sanoma, jos haluat hetkeksi keskeyttää kaiken toiminnan ja asettaa tulostimen pois valmis-tilasta. Käyttöpaneelin tilasanomaksi tulee Ei valmiina. Paina Jatka-painiketta, jos haluat siirtää tulostimen Valmis-, Käytössä- tai Hetki -tilaan. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 10

11 Tulostimen sanomat Käyttöpaneelissa näkyy kolmenlaisia sanomia: HUOMAUTUS: Ylläpitäjän oppaassa on täydellinen luettelo kaikista tulostimen sanomista. Tilasanomat sisältävät tietoa tulostimen kulloisestakin tilasta. Huomiosanomat ilmaisevat tulostimen virhetiloja, jotka on korjattava. Huoltosanomat ilmaisevat tulostimen häiriöitä, jotka voivat edellyttää huoltoa. Käytössä Väri vähissä Tilasanomat PCL Kun näytössä lukee Valmis, tulostin on valmis vastaanottamaan tulostustyön. Kun työtä käsitellään tai tulostetaan, käyttöpaneelin ensimmäisellä rivillä lukee Käytössä. Vasemmalla on esimerkki sanomasta. Tulostimen tila näkyy käyttöpaneelin ensimmäisellä rivillä. Toisella rivillä on varoitussanomat, joissa on lisätietoja tulostimen tilasta ja mahdollisista toimista. Käytössä-sanoma ilmaisee tulostustyössä käytetyn komentokielen (PCL-emulointi). Väri vähissä -sanoma varoittaa, että värikasetista on väri loppumassa. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 11

12 201 Paperitukos Poista kasetti Huomiosanomat Huomiosanomat auttavat selvittämään tulostusongelmia. Jos esimerkiksi tulostusmateriaali on jäänyt kiinni tulostimeen, näyttöön tulee sanoma 201 Paperitukos. 917 Huolto Siirtorulla Huoltosanomat Huoltosanoma ilmaisee tulostimen häiriötä, joka voi edellyttää huoltoa. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 12

13 Käyttöpaneelin käyttö tulostimen asetusten muuttamiseksi Käyttöpaneelista voi valita valikoiden kohtia ja niiden arvoja tulostustöiden tulostusta varten. Käyttöpaneelista voi myös muuttaa tulostimen asetuksia ja toimintaympäristöä. Käyttöpaneelin valikot sivulla 16 sisältää kaikkien valikoiden kohtien kuvauksen. Tulostimen asetuksia voi muuttaa seuraavasti: Valitsemalla asetuksen luettelosta. Muuttamalla Käytössä / Ei käytössä -asetusta. Muuttamalla numeroasetusta. Asetukselle voi valita uuden arvon seuraavasti: 1 Kun näytössä on Valmis-tilasanoma, paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta. Esiin tulee valikoiden nimet. 2 Painele Valikko>- tai <Valikko-painiketta, kunnes esiin tulee haluamasi valikko. Ylläpitäjän oppaassa on lisätietoja valikoiden kohdista ja arvoista. 3 Paina Valitse-painiketta, jos haluat valita valikon tai valikon kohdan, joka näkyy käyttöpaneelin toisella rivillä. Jos valintana on valikko, se avautuu ja esiin tulee ensimmäinen valikon asetus. Jos valinta on valikon kohta, esiin tulee sen oletusasetus. (Voimassa olevan oletusasetuksen vieressä on tähti (*).) Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 13

14 Kullakin valikon kohdalla on arvoluettelo. Arvo voi olla lause tai sana, joka kuvaa asetusta numeroarvo, jota ei voi muuttaa Käytössä- tai Ei käytössä -asetus. 4 Paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta, jos haluat siirtyä seuraavaan arvoon. 5 Paina Valitse-painiketta, jos haluat valita käyttöpaneelin toisella rivillä olevan arvon. Arvon viereen tulee tähti sen merkiksi, että se on nyt uusi oletusasetus. Uusi asetus näkyy yhden sekunnin, sitten sen tilalle tulee sana Tallennettu ja lopuksi tilalle tulee edellinen valikon kohtien luettelo. 6 Paina Takaisin-painiketta, jos haluat palata edellisiin valikoihin. Muuta muita oletusasetuksia muilla valikkovalinnoilla. Paina Jatka-painiketta, jos kyseessä on viimeinen muutettava tulostinasetus. Muutetut oletusasetukset pysyvät voimassa, kunnes käyttäjä tallentaa uudet asetukset tai ottaa käyttöön tehtaan oletusasetukset. Sovellusohjelmasta valitut asetukset voivat myös muuttaa käyttöpaneelista valittuja oletusasetuksia tai olla niihin nähden ensisijaisia. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 14

15 Esimerkki valikkoasetusten tulostuksesta Seuraavia ohjeita noudattamalla voit tulostaa luettelon käytössä olevista käyttäjän oletusasetuksista ja tulostimeen asennetuista lisälaitteista. 1 Tarkista, että virta on kytketty ja että näytössä on Valmistilasanoma. 2 Siirry valikoihin painamalla Valikko>- tai <Valikko-painiketta. 3 Jatka Valikko>-painikkeen painelemista, kunnes esiin tulee APUOHJELMAT-VALIKKO. 4 Paina Valitse-painiketta, jolloin esiin tulee luettelo APUOHJELMAT-VALIKON kohdista. 5 Jatka Valikko>-painikkeen painelemista, kunnes esiin tulee Tulosta valikot -kohta. 6 Paina Valitse-painiketta, jolloin Tulosta valikot -kohta tulee valituksi. Sanoma Valikkoasetusten tulostus tulee esiin ja pysyy näkyvissä, kunnes sivulle on tulostunut valikoiden voimassa olevat arvot ja luettelo asennetuista lisälaitteista. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 15

16 Jos näyttöön tulee virhesanoma, katso lisätietoja Ylläpitäjän oppaasta. Tulostin palaa Valmis-tilaan, kun sivu tai sivut on tulostettu. Käyttöpaneelin valikot Vakiovalikot Tulostimessa on vakiovalikot, joilla voi määrittää tulostimen kokoonpanon: Paperi Viimeistely Apuohjelmat Työ Laatu Asetus PCL PS Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 16

17 Lisävalikot Esiin tulee lisävalikoita, jos mallille on olemassa kielivalinta, tulostimeen on asennettu lisälaitteita tai verkkosovittimia tai jos tulostimessa on pysäytetty työ. Nämä valikot ovat seuraavat: Vakiorinnakkaisportti, Rinnakkaisportti 1 ja Rinnakkaisportti 2 Vakiosarjaportti, Sarjaportti 1 ja Sarjaportti 2 Vakioverkko, Verkko 1, Verkko 2 USB-väylä 1, USB-väylä 2 Infrapuna LocalTalk Faksi Luottamuksellinen työ Pysäytetyt työt Kaavio sivulla 20 näyttää kunkin valikon sisällön. Tähti (*) arvon vieressä osoittaa tehtaan oletusasetusta. Tehtaan oletusasetukset voivat olla erilaisia eri maissa. Tehtaan oletusasetukset ovat ne asetukset, jotka ovat voimassa silloin, kun tulostimeen kytketään ensimmäisen kerran virta. Nämä ovat voimassa, kunnes niitä muutetaan. Voit palauttaa tehtaan oletusasetukset voimaan, jos valitset Palauta-arvon Tehdasasetukset-kohtaan APUOHJELMAT-VALIKOSSA. Lisätietoja on Ylläpitäjän oppaassa. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 17

18 Kun valitset uuden asetuksen käyttöpaneelista, tähti siirtyy valitun asetuksen viereen sen merkiksi, että se on voimassa oleva käyttäjän oletusasetus. Käyttäjän oletusasetukset ovat käyttäjän tulostimen eri toiminnoille valitsemia asetuksia, jotka on tallennettu tulostimen muistiin. Kun asetukset on tallennettu, ne pysyvät voimassa, kunnes ne korvataan uusilla tai voimaan palautetaan tehtaan oletusasetukset. HUOMAUTUS: Muista, että sovellusohjelmasta valitut asetukset voivat olla ensisijaisia käyttöpaneelista valittuihin nähden. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 18

19 Valikot poissa käytöstä Jos tulostin on määritetty verkkotulostimeksi, jota käyttää moni käyttäjä, on mahdollista, että näytössä lukee Valikot poissa käytöstä, kun painat Valikko>- tai <Valikko-painiketta Valmis-tilasta. Valikoiden poisto käytöstä estää käyttäjiä vahingossa muuttamasta käyttöpaneelista tulostimen oletusasetusta, jonka tulostimen hallinnasta vastaava henkilö on määrittänyt. Tällöin käyttäjä voi poistaa sanomia ja valita kohtia Työvalikosta työn tulostuksen yhteydessä, mutta hän ei voi muuttaa tulostimen asetuksia. Hän voi kuitenkin tulostinajurilla valita asetuksia yksittäisille tulostustöille. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 19

20 PYSÄYTETYT TYÖT Tulosta kaikki Tulosta työ Poista kaikki Poista työ Tulosta kopioita PAPERIVALIKKO Paperilähde PAPERIKOKO PAPERILAJI MUKAUTETUT LAJIT Tulostuslokero Aseta tul.lok:t Ylivuotolokero ASETA LAJI/LOK. Korvaava papkoko Monisyöt asetus Kirjek laajennus PAPERIN LAATU PAPERIN PAINO PAPERIN LISÄYS Tulostimen valikot LUOTTAMUKS. TYÖ Tulosta kaikki Tulosta työ Poista kaikki Poista työ Tulosta kopioita VIIMEISTELYVAL. Kaksipuolinen Sidonta Kopiomäärä Tyhjät sivut Lajittelu Erotinsivut Erotinsiv. lähde Monisivutulostus Sivujen asettelu Sivujen as. ark. Sivujen kehys APUOHJELMAT- VAL. Tulosta valikot Tul. verkkoas. Tul. verkko1-as. Tul. verkko2-as. Tulosta fontit Tulosta hakem. Tehdasasetukset Alusta Flash Tiivistä Flash Alusta levy Seurantatiedot Heksatulostus Kursiivilla merkityt valikot ja valikoiden kohdat näkyvät vain, jos kyseinen lisälaite on asennettu. Isoilla kirjaimilla kirjoitetuilla valikon kohdilla (esimerkiksi PAPERIKOKO) on alivalikoita. Ylläpitäjän oppaassa on yksityiskohtaisia tietoja valikoiden kohdista. TYÖVALIKKO Työn peruutus LUOTTAMUKS. TYÖ PYSÄYTETYT TYÖT Aseta uudelleen Tulosta puskuri Akt.lok. tulostus LAATUVALIKKO Tarkkuus Tummuuden säätö PQET-laatu Kuvanlaatu ASETUSVALIKKO Komentokieli Virransäästö Tallenna resurs. Tallennuspaikka Tul:n aikakatk. Odotuksen aikak. Autom. jatko Tukoselvytys Sivunsuojaus Tulostusalue Näytön kieli Hälytysääni Värihälytys Työpuskurin koko Töiden seuranta Seurantaraja PCL-VALIKKO Fonttilähde Fontin nimi Pistekoko Tiheys Symbolijoukko Suunta Riviä/sivu A4-leveys LOKERON UUD.NUM. Autom. rivinalku Autom. rivinsiir PS-VALIKKO Tulosta PS-virhe Fonttilähde RINNAKK.VALIKKO RINNAKK.PORTTI x PCL-työ PS-työ NPA-tila Rinnakk.puskuri Työn puskurointi Lisäasetus Yhteyskäytäntö Pääk. alustus Rinnakkaistila 1 Rinnakkaistila 2 SARJAVALIKKO SARJAPORTTI x PCL-työ PS-työ NPA-tila Sarjapuskuri Työn puskurointi RS-232/RS-422 RS-422 napaisuus Yhteysk./sarja Robust XON Nopeus Databitit Pariteetti Käytä DSR-sign VERKKOVALIKKO VERKKO x PCL-työ PS-työ NPA-tila Verkkopuskuri Työn puskurointi VERKKO x ASETUS INFRAPUNAVALIK KO Infrapunaportti PCL-työ PS-työ NPA-tila Infrapunapuskuri Työn puskurointi Ikkunan koko Siirtoviive Suurin mod.nop. LOCALTALK- VALIKKO LocalTalk-portti PCL-työ PS-työ NPA-tila Työn puskurointi LocalTalk-pusk NPA-pääkoneet LocalTalk-nimi LocalTalk-osoite LocalTalk-vyöh. USB-VALIKKO PCL-työ PS-työ NPA-tila USB-puskuri Työn puskurointi FAKSIVALIKKO Faksiportti Faks. siirton. Faks. databit. Faksin parit. Faksin puskuri Työn puskurointi Faksin paperikoko Fax - paperilaji Fax - tulostelok Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 20

21 Tulostusmateriaalien valinta Tulostusmateriaalit Paperin tiedot Tulostimen ja lisälaitteiden mahdollistama tulostuslaatu ja paperinsyötön luotettavuus vaihtelevat käytettävän tulostusmateriaalin tyypin ja koon mukaan. Tässä jaksossa on ohjeet kutakin tulostusmateriaalia varten. Card Stock & Labels Guide -opas, joka löytyy CD-levyltä Drivers, MarkVision and Utilities, sisältää tietoja kartongista ja tarroista. Tulosta aina näytteitä tulostusmateriaalista, ennen kuin ostat sitä suuria määriä. Seuraavissa taulukoissa on tietoja tulostinmallin paperilähteistä (vakiolokeroista ja lisälaitteista) sekä paperinkäsittelylaitteista, mukaan lukien paperikoot, jotka voi valita PAPERIKOKO-valikosta, ja tuetut painot. HUOMAUTUS: Jos käytettävää paperikokoa ei ole luettelossa, valitse seuraava suurempi koko. Tulostusmateriaalien valinta 21

22 T616(n), vakiolokero T614(n), vakiolokero T612(n), vakiolokero T610(n), vakiolokero 250 arkin syöttölaite 500 arkin syöttölaite Monisyöttölokero 2000 arkin syöttölaite Kirjekuorien syöttölaite Kaksipuolisen tulostuksen yksikkö Vakiovastaanottoalusta Vastaanottoalusta 5-alustainen postilaatikko Suurkapasiteettinen vastaanottoalusta Paperikoot ja -tyypit Paperikoot A4 210 x 297 mm A5 148 x 210 mm JIS B5 182 x 257 mm Letter 215,9 x 279,4 mm Legal 215,9 x 355,6 mm Executive 184,2 x 266,7 mm Universal 1 139,7 x 210 mm - 215,9 x 355,6 mm 69,85 x 127mm x 355,6 mm 148 x 182 mm - 215,9 x 355,6 7 ¾ -kirjekuori 98,4 x 190,5 mm 9-kirjekuori 98,4 x 225,4 mm 10-kirjekuori 104,8 x 241,3 mm DL-kirjekuori 110 x 220 mm C5-kirjekuori 162 x 229 mm B5-kirjekuori 176 x 250 mm Tulostusmateriaalien valinta 22

23 Paperikoot ja -tyypit (jatkuu) Muu kirjekuori 1 T616(n), vakiolokero T614(n), vakiolokero T612(n), vakiolokero 98,4 x 162 mm x 250 mm Paperityypit Paperi Kartonki Kalvot Vinyylitarrat 2 Paperitarrat 2 Polyesteritarrat 2 Kaksoiskudostarrat 2 1 Tämä kokoasetus muotoilee sivun kooksi 215,9 x 355,6 mm, ellei sovellusohjelma määritä kokoa. 2 Tarrasovellukset edellyttävät erityistä tarrakiinnitysyksikön puhdistinta, jolloin ei voi käyttää kaksipuolista tulostusta; tarrakiinnitysyksikön puhdistin toimitetaan tarrasovelluksiin tarkoitetun tarrakasetin mukana. Ylläpitäjän oppaassa on tietoja siitä, mistä voi hankkia tarrakiinnitysyksikön puhdistimen. T610(n), vakiolokero 250 arkin syöttölaite 500 arkin syöttölaite Monisyöttölokero 2000 arkin syöttölaite Kirjekuorien syöttölaite Kaksipuolisen tulostuksen yksikkö Vakiovastaanottoalusta Vastaanottoalusta 5-alustainen postilaatikko Suurkapasiteettinen vastaanottoalusta Tulostusmateriaalien valinta 23

24 Materiaali Paperi Tyyppi Kopiopaperi tai toimistopaperi Tulostusmateriaalin paino paperilähteissä Vakiolokero arkin lisäsyöttölaite Monisyöttölaite 250 arkin lisäsyöttölaite g/m 2 (pitkäsyinen) g/m 2 (pitkäsyinen) - Kartonki - yläraja Kortistokartonki 163 g/m g/m 2 - (pitkäsyinen) 1 Lipuke 163 g/m g/m 2 - Kansi 176 g/m g/m 2 - Kartonki - yläraja Kortistokartonki 199 g/m g/m 2 - (lyhytsyinen) 1 ( g/m 2 ) Lasertulostinkalvot Lipuke 203 g/m g/m 2 - Kansi 216 g/m g/m g/m g/m 2 - Tarrat - yläraja 6 Paperi 180 g/m g/m 2 - Kaksoiskudospaperi 180 g/m g/m 2 - Polyesteri 220 g/m g/m 2 - Vinyyli 7, g/m g/m 2 - Kirjekuorien syöttölaite Tulostusmateriaalien valinta 24

25 Materiaali Tyyppi Tulostusmateriaalin paino paperilähteissä (jatkuu) Vakiolokero arkin lisäsyöttölaite Monisyöttölaite 250 arkin lisäsyöttölaite Jäljentävät lomakkeet Paineherkkä alue g/m g/m 2 - Kirjekuorien syöttölaite Kirjekuoret Pohjapaperi (pitkäsyinen) Sulfiitti, puuhiokkeeton tai enintään 100- prosenttista puuvillapaperia g/m g/m g/m 2 3, 4, g/m 2 Huomautuksia: 1 Jos paperin paino on g/m 2, pitkäsyistä paperia suositellaan; lyhytsyinen paperi on parempi raskaammille paperityypeille. 2 Paineherkän alueen on siirryttävä tulostimeen ensin prosenttinen puuvillapaperi voi olla enintään 90-grammaista grammaisissa kirjekuorissa voi olla vain 25 % puuvillaa. 5 Kaksipuolisen tulostuksen yksikkö tukee samoja painoja ja tyyppejä kuin tulostin lukuun ottamatta kalvoja ja kirjekuoria. 6 Tarrasovellukset edellyttävät erityistä tarrakiinnitysyksikön puhdistinta, jolloin ei voi käyttää kaksipuolista tulostusta. 7 Optra T616(n) ei tue vinyylitarroja. 8 Tietoa Lexmarkin tukemista vinyylitarramuuntimista on Lexmarkin Internet-sivuilla (www.lexmark.fi). Voit myös käyttää Lexmarkin automaattista faksijärjestelmää (LEXFAX). 9 Kirjekuoret, jotka ovat peräisin vain monisyöttölokerosta. Tulostusmateriaalien valinta 25

26 Paperi (pitkäsyinen) Kartonki - yläraja (pitkäsyinen) Kartonki - yläraja (lyhytsyinen) Paino tulostuslaitteissa Materiaali Tyyppi Vastaanottoalusta Kopiopaperi tai toimistopaperi Suurkapasiteettinen vastaanottoalusta 5-alustainen postilaatikko g/m g/m g/m 2 Kortistokartonki 163 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Lipuke 163 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kansi 176 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kortistokartonki 199 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Lipuke 203 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kansi 216 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Tarrat - yläraja Paperi 180 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kaksoiskudospaperi 180 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Polyesteri 220 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Vinyyli 2, g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Jäljentävät lomakkeet 175 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kirjekuoret Sulfiitti, puuhiokkeeton tai enintään 100-prosenttinen puuvillapaperi Tuettu Tuettu ks. huomautus 1 1 Ei suositella. 2 Optra T616(n) ei tue vinyylitarroja. Tulostusmateriaalien valinta 26 3 Tietoa Lexmarkin tukemista vinyylitarramuuntimista on Lexmarkin Internet-sivuilla (www.lexmark.fi). Voit myös käyttää Lexmarkin automaattista faksijärjestelmää (LEXFAX).

27 Tulostusmateriaalin ominaisuudet Tulostusmateriaalien valinta Paino Käyristyminen Tasaisuus Card Stock & Label Guide -opas, joka löytyy CD-levyltä Drivers, MarkVision and Utilities, sisältää yksityiskohtaiset tiedot. Seuraavat paperin ominaisuudet vaikuttavat tulostuslaatuun ja -varmuuteen. Nämä ohjeet kannattaa pitää mielessä harkittaessa uusien paperityyppien hankintaa. Tulostin voi automaattisesti syöttää paperia, jonka paino on g/m 2 (pitkäsyinen paperi). Paperi, jonka paino on alle 60 g/m 2, ei ehkä ole tarpeeksi jäykkää, jotta paperi syöttyisi kunnolla, jolloin seurauksena voi olla paperitukoksia. Paras tulos saavutetaan pitkäsyisellä paperilla, jonka paino on 75 g/m 2. Jos haluat tulostaa tulostusmateriaaleille, jotka ovat kapeampia kuin 182 x 257 mm, painon on oltava vähintään 90 g/m 2. Käyristymisellä tarkoitetaan paperin reunojen kääntymistä sisäänpäin. Jos käyristyminen on liiallista, seurauksena voi olla paperinsyöttöhäiriöitä. Paperi yleensä käyristyy, kun se kulkee tulostimen läpi, sillä tulostimessa paperi on alttiina korkeille lämpötiloille. Paperin käyristymistä voi edistää säilytys suojaamattomana (jopa paperilokerossa) kosteissa tiloissa. Paperin tasaisuus vaikuttaa suoraan tulostuslaatuun. Jos paperi on liian karkeaa, väriaine ei kiinnity paperiin kunnolla, mikä huonontaa tulostuslaatua. Jos paperi on liian tasaista, seurauksena voi olla syöttöhäiriöitä. 27

28 Kosteuspitoisuus Syisyys Kuitupitoisuus Paperin kosteuspitoisuus vaikuttaa sekä tulostuslaatuun että paperinsyöttöön. Älä poista paperia kääreestään, ennen kuin otat sen käyttöön. Tämä vähentää paperin kosteuspitoisuuden muutoksia, jotka voivat huonontaa sen ominaisuuksia. Syisyys viittaa paperin kuitujen suuntaan paperiarkilla. Syyt ovat joko pitkiä, jolloin ne kulkevat paperin pituussuunnassa, tai lyhyitä, jolloin ne kulkevat paperin leveyssuunnassa. Jos paperin paino on g/m 2, pitkäsyistä paperia suositellaan. Jos paperin paino on suurempi kuin 176 g/m 2, lyhytsyistä paperia suositellaan. Jos käytössä on monisyöttölaite ja paperin paino on g/m 2, pitkäsyistä paperia suositellaan. Jos käytössä on monisyöttölaite ja paperin paino on suurempi kuin 135 g/m 2, lyhytsyistä paperia suositellaan. Useimmat hyvälaatuiset kopiopaperit on tehty 100-prosenttisesta sellukuidusta. Tällainen paperi on tasalaatuista, jolloin paperinsyöttöhäiriöitä on vähän ja tulostuslaatu on hyvä. Jos paperissa on esimerkiksi puuvillakuituja, paperinkäsittelyominaisuudet voivat huonontua. Tulostusmateriaalien valinta 28

29 Paperin valintaohjeet Paperitukokset ja huonon tulostuslaadun voi välttää seuraavasti: Käytä aina uutta, vahingoittumatonta paperia. Älä käytä paperia, jonka olet itse leikannut tai tasannut. Älä aseta samaan paperilähteeseen sekaisin erikokoisia, -painoisia tai -tyyppisiä paperiarkkeja, sillä seurauksena voi olla paperitukos. Älä käytä pinnoitettua paperia. Älä unohda muuttaa Paperikoko-asetusta, kun käytät paperilähdettä, joka ei tue automaattista koon tunnistusta. Varmista, että Paperilaji-, Paperin laatu- ja Paperin paino -asetukset ovat oikeat (Ylläpitäjän opas sisältää yksityiskohtaisia tietoja näistä asetuksista). Varmista, että tulostusmateriaali on asetettu oikein paperilähteeseen. Tulostusmateriaalien valinta 29

30 Suositeltavat paperit Jotta tulostuslaatu ja syöttöominaisuudet ovat mahdollisimman hyvät, käytä kopiopaperia, joka painaa 75 g/m 2. Toimistokäyttöön tarkoitetut paperit ovat ehkä myös sopivia. Tulosta aina useita näytteitä, ennen kuin ostat suuria määriä minkääntyyppistä paperia. Paperinvalinnassa kannattaa kiinnittää huomiota paperin painoon, kuitupitoisuuteen ja väriin. Lasertulostusprosessi kuumentaa paperin 212 o C:n lämpötilaan. Käytä vain sellaisia paperilaatuja, jotka kestävät tällaista lämpötilaa siten, että väri ei muutu tai leviä tai että paperista ei lähde vahingollisia päästöjä. Tarkista valmistajalta tai myyjältä, sopiiko valitsemasi paperi lasertulostimille. Tulostusmateriaalien valinta 30

31 Esipainetut lomakkeet ja kirjepaperi Noudata seuraavia ohjeita, kun valitset esipainettuja lomakkeita tai kirjepaperia tulostimessa käytettäväksi: Paras laatu saadaan käyttämällä pitkäsyistä paperia. Käytä vain sellaisia lomakkeita ja kirjepaperia, jotka on painettu kivipainossa tai kaiverretulla telalla. Valitse paperi, joka imee mustetta mutta josta muste ei leviä. Vältä papereita, joissa on karkea tai hyvin kuvioitu pinta. Käytä papereita, jotka on painettu lämpöä kestävillä musteilla ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi kopiokoneissa. Musteen on kestettävä 212 o C:n lämpötila siten, että muste ei sula tai siitä ei lähde haitallisia päästöjä. Käytä musteita, joihin väriaineen sisältämä hartsi tai kiinnitysyksikön sisältämä silikoni eivät vaikuta. Hapetettu tai öljypohjainen muste tavallisesti täyttää nämä vaatimukset. Lateksimusteet eivät ehkä täytä näitä vaatimuksia. Jos olet epätietoinen, kysy asiaa paperin toimittajalta. Tulostusmateriaalien valinta 31

32 Vääränlaiset paperit Seuraavanlaiset paperit eivät ole suositeltavia käytettäväksi tulostimen kanssa: jotkin kemiallisesti käsitellyt paperit, joilla tehdään kopioita ilman hiilipaperia; näitä kutsutaan myös itsejäljentäviksi papereiksi pinnoitetut paperit moniosaiset lomakkeet tai asiakirjat esipainetut paperit, jotka edellyttävät kohdistustarkkuutta (tarkkaa tulostuskohtaa sivulla), joka on suurempi kuin ±0,09 tuumaa, kuten OCR-lomakkeet; joissakin tapauksissa kohdistusta voi säätää sovellusohjelmalla, jolloin näiden lomakkeiden tulostus onnistuu. esipainetut paperit, joissa on kemikaaleja, jotka voivat liata tulostimen esipainetut paperit, joihin voi vaikuttaa tulostimen kiinnitysyksikön lämpötila karkeareunaiset tai käyristyneet paperit synteettiset paperit lämpöpaperit uusiopaperi, joka painaa alle 75 g/m 2 uusiopaperi, joka sisältää yli 25 % kuluttajajätettä, joka ei vastaa DIN standardia Tulostusmateriaalien valinta 32

33 Paperin varastointi Paperin oikeanlainen varastointi takaa häiriöttömän tulostuksen. Noudata seuraavia ohjeita: Tulos on paras mahdollinen, jos varastoit paperia tilassa, jonka lämpötila on noin 21 o C ja suhteellinen kosteus 40 %. Aseta paperilaatikot mieluummin alustalle tai hyllylle kuin suoraan lattialle. Varmista, että asetat laatikosta otetut erilliset paperipaketit tasaiselle alustalle, ettei paperin reuna taivu tai käyristy. Älä aseta mitään paperipakkausten päälle. Tulostusmateriaalien valinta 33

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa Monisyöttölaitteessa voi olla erikokoista ja -tyyppistä tulostusmateriaalia, kuten kalvoja, postikortteja, arkistokortteja ja kirjekuoria. Siitä on hyötyä tulostettaessa yksittäisille kirjepaperin, värillisen

Lisätiedot

Ei-hyväksyttävät paperit. Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakkeiden valinta. Esilävistetyn paperin valinta

Ei-hyväksyttävät paperit. Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakkeiden valinta. Esilävistetyn paperin valinta Tulostimen ja lisävarusteiden tuottama tulostuslaatu ja paperinsyötön luotettavuus vaihtelevat käytettävän tulostusmateriaalin tyypin ja koon mukaan. Tässä jaksossa on ohjeet kutakin tulostusmateriaalia

Lisätiedot

Paperin ominaisuudet. Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakkeiden valitseminen

Paperin ominaisuudet. Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakkeiden valitseminen Tulostimen ja lisävarusteiden tulostusjälki ja syötön luotettavuus vaihtelevat käytettävän tulostusmateriaalin lajin ja koon mukaan. Tässä jaksossa on eri tulostusmateriaaleja koskevia ohjeita. Tietoja

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Monisyöttölaitteen täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttäminen Monisyöttölaitteeseen voidaan lisätä monia eri paperikokoja ja -lajeja, kuten kalvoja ja kirjekuoria. Se on kätevä tulostettaessa yksi sivu kirjelomaketta, värillistä paperia tai muuta erikoispaperia.

Lisätiedot

Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan

Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan Vältä tulostusongelmat käyttämällä vain suositeltuja tulostusmateriaaleja (paperia, kalvoja, kirjekuoria, kartonkia ja tarroja). Yksityiskohtaiset tiedot eri tulostusmateriaaleista ovat kartonki- ja tarratulostusohjeessa

Lisätiedot

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK T620 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263076

Käyttöoppaasi. LEXMARK T620 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263076 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle LEXMARK T620. Löydät kysymyksiisi vastaukset LEXMARK T620 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA:

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Sivu 1/19 Tulostusopas Tulostusmateriaalin lisääminen 250 tai 550 arkin lokeroon VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen. Pidä kaikki muut

Lisätiedot

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji ja oletuksena oleva paperilähde. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko.

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko. Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen Jos ehdotettu korjaustoimi ei korjaa ongelmaa, ota yhteys huoltoedustajaan. 1 Työ ei tulostunut oikein tai sivulla on vääriä merkkejä. Varmista, että Valmis-ilmoitus näkyy käyttöpaneelissa, ennen kuin

Lisätiedot

Pikaopas. Käyttöpaneeli. Tämän pikaoppaan tulostaminen. Sivu 1 / 8

Pikaopas. Käyttöpaneeli. Tämän pikaoppaan tulostaminen. Sivu 1 / 8 Sivu 1 / 8 Pikaopas Käyttöpaneeli 1 Valikko 2 Valitse 3 Takaisin 4 Jatka 5 Seis 6 Paina Valikko-painiketta, kun haluat: siirtyä valikkoihin Valmis-tilasta selata valikkoja tai niiden vaihtoehtoja suurentaa

Lisätiedot

Pikaopas. Käyttöpaneelin toiminta. Käyttöpaneelin merkkivalot. Pikaopas

Pikaopas. Käyttöpaneelin toiminta. Käyttöpaneelin merkkivalot. Pikaopas Pikaopas Käyttöpaneelin toiminta Tulostimen käyttöpaneelissa on kaksi painiketta ja kaksi merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat tulostimen tilan. Painikkeilla voidaan jatkaa nykyistä tulostustyötä tai peruuttaa

Lisätiedot

Ylläpitäjän opas. Etusivu

Ylläpitäjän opas. Etusivu Ylläpitäjän opas Avaa asiakirja napsauttamalla sitä: Käytä tätä asiakirjaa, kun tarvitset tietoja Lexmark Optra T -tulostimesta tai kohtaat ongelmia. Tässä asiakirjassa on tietoa käyttöpaneelin valikoista,

Lisätiedot

Lexmark C750. Oppaiden päivitys. Elokuu 2001. www.lexmark.fi

Lexmark C750. Oppaiden päivitys. Elokuu 2001. www.lexmark.fi Lexmark C750 Oppaiden päivitys Elokuu 2001 www.lexmark.fi 1 Kuvansiirtoyksikön kohdistaminen Kohdista kuvansiirtoyksikkö sen vaihtamisen jälkeen tai silloin, kun värit tulostuvat liian vaaleina, jotta

Lisätiedot

T430. Käyttöopas. www.lexmark.com. Maaliskuu 2004

T430. Käyttöopas. www.lexmark.com. Maaliskuu 2004 T430 Käyttöopas Maaliskuu 2004 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 2004 Lexmark

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

Pikaopas. Yleistietoja tulostimesta. Pikaopas

Pikaopas. Yleistietoja tulostimesta. Pikaopas Pikaopas Yleistietoja tulostimesta 7 6 5 4 1 1 150 arkin vastaanottoalusta 2 250 arkin lokero 3 250 tai 550 arkin syöttölaite (lisävaruste) 4 Käsinsyöttölokero 5 Etuluukku 6 Ohjauspaneeli 7 Paperituki

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

Tulostusjälkiongelmat

Tulostusjälkiongelmat voidaan usein ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on lopussa. Tarkista tarvikkeen tila käyttöpaneelin ilmoituksesta. Kohdassa Tulostustarvikkeiden tilan määritys on

Lisätiedot

Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys

Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as.

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Pysäytä tulostimen toimet, kuten tulostaminen tai fonttien lataaminen. Selaa valikoita tai liiku näyttöjen ja valikkovaihtoehtojen

Pysäytä tulostimen toimet, kuten tulostaminen tai fonttien lataaminen. Selaa valikoita tai liiku näyttöjen ja valikkovaihtoehtojen Pikaopas Tietoja tulostimesta Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen 3 Osa Tarkoitus 4 Seis-painike Poistu valikoista ja palaa Valmis-tilaan 5 Oikea nuolipainike 6 Valitse-painike Avaa valikko. Pysäytä

Lisätiedot

HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Lexmark E320/E322. Käyttöopas. Huhtikuu 2001. www.lexmark.com

Lexmark E320/E322. Käyttöopas. Huhtikuu 2001. www.lexmark.com Lexmark E320/E322 Käyttöopas Huhtikuu 2001 www.lexmark.com Sisältö Luku 1: Yleistietoja tulostimesta... 5 Tietoja tulostimesta... 5 Luku 2: Käyttöpaneelin käyttäminen... 7 Luku 3: Tulostustyön peruuttaminen...

Lisätiedot

Tulostusjälkiongelmien ratkaiseminen

Tulostusjälkiongelmien ratkaiseminen Löydät ratkaisut tulostusongelmiin seuraavista taulukoista. Jos et osaa ratkaista ongelmaa, ota yhteys tulostimen myyjään. teknikon on ehkä säädettävä jotakin tulostimen osaa tai vaihdettava se. 1 Kirjaimet

Lisätiedot

Tukosten poistaminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Tukosten poistaminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos tulostusmateriaali aiheuttaa tukoksen, Paperitukos-valo kehottaa poistamaan paperin paperiradalta. 1 Jos tukos syntyy juuri, kun tulostusmateriaali on alkanut tulostua lokerosta 1: 1 Vedä tulostusmateriaali

Lisätiedot

Lokerossa 1. Paperin lisääminen. 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Lokerossa 1. Paperin lisääminen. 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Lokerossa 1 1 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. 2 Taivuttele arkkeja, jotta ne irtoavat toisistaan, ja tuuleta sitten nippu. 3 Jos lisäät kirjepaperia, aseta se niin, että

Lisätiedot

Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Valikot

Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Valikot Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Monisivutulostus 1 Lajittelu Kopiomäärä Kaksipuolinen Sidonta Rei

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon:

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Hälytysääni määr Sivunsuojaus 1 Autom. jatko Näytön kieli Tallennuspaikka Tukosselvitys

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon:

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Hälytysääni määr Virransäästö Autom. jatko Tul:n aikakatk. Näytön kieli Komentokieli

Lisätiedot

Paperi on ehkä imenyt kosteutta ympäristöstä. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään.

Paperi on ehkä imenyt kosteutta ympäristöstä. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään. Sivu 1/10 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Kaksipuolinen tulostus

Kaksipuolinen tulostus Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Sivujen asettelu 1 Lajittelu Kopiomäärä Kaksipuolinen tulostus Sidonta

Lisätiedot

Pikaopas. Käyttöpaneelin käyttäminen. Käyttöpaneelin merkkivalot. Pikaopas

Pikaopas. Käyttöpaneelin käyttäminen. Käyttöpaneelin merkkivalot. Pikaopas Pikaopas Käyttöpaneelin käyttäminen Tulostimen käyttöpaneelissa on kaksi painiketta ja kuusi merkkivaloa (Jatka-painike on sekä merkkivalo että painike). Merkkivalot osoittavat tulostimen tilan. Painikkeilla

Lisätiedot

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen

Lisätiedot

B bittikarttafontit. D Databitit (Sarjavalikko)

B bittikarttafontit. D Databitit (Sarjavalikko) 1 A A4-leveys (PCL-valikko) aikakatkaisu, odotus aikakatkaisu, tulostus Alusta Flash (Apuohjelmat-val.) Alusta levy (Apuohjelmat-val.) Apuohjelmat-val. Alusta Flash Alusta levy Heksatulostus Tehdasasetukset

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

Jos käytät ladattuja fontteja, varmista että tulostin, isäntätietokone ja ohjelmistosovellus tukevat niitä.

Jos käytät ladattuja fontteja, varmista että tulostin, isäntätietokone ja ohjelmistosovellus tukevat niitä. Sivu 1/13 Tulostuslaatuopas Jos ongelma ei ratkea näiden ohjeiden avulla, ota yhteys asiakastukeen. Jokin tulostimen osa on ehkä säädettävä tai vaihdettava. Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset

Lisätiedot

Tulostuslaatuongelmat

Tulostuslaatuongelmat 1 Tulostusjälki on liian vaaleaa tai kuvissa tai tekstissä on tyhjiä kohtia. Varmista, että tulostimessa käytetään suositeltua paperia tai muuta tulostusmateriaalia. Tulosta materiaalille, joka on otettu

Lisätiedot

Tulostusjälkiongelmat

Tulostusjälkiongelmat Jos ehdotettu korjaustoimi ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä huoltoedustajaasi. 1 Tulostusjälki on liian vaalea. Väri voi olla vähissä. Jos haluat käyttää jäljellä olevan väriaineen, poista ensin kasetti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö -asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat sarjaportin (Standardi sarja- tai Sarjaportti -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä. Lisätietoja saat valitsemalla valikon

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas ABCDE ABCDE ABCDE. Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset. Leikkautuneita sivuja tai kuvia. Tulostuslaatuopas.

Tulostuslaatuopas ABCDE ABCDE ABCDE. Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset. Leikkautuneita sivuja tai kuvia. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset. a Tarkista tulostamalla fonttinäyteluettelo, tukeeko tulostin käyttämiäsi fontteja. 1 Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

Lisätiedot

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö -asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Vakio, rinn.p.- tai Rinn.portti -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä. Lisätietoja saat valitsemalla

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Kun tulostuksessa ilmenee muotoiluvirheitä

Kun tulostuksessa ilmenee muotoiluvirheitä Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurilla voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun pidätetty työ halutaan tulostaa, se valitaan tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelista. Lisätietoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Tulostimen muisti. Muistinhallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Tulostimen muisti. Muistinhallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Tulostimen muisti Tulostimessa on toimitettaessa vähintään 64 Mt muistia. Tarkista tulostimeen asennetun muistin määrä seuraavasti: valitse tulostimen Apuohjelmat-valikosta Tulosta valikot. Tulosteessa

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas Sivu 1/7 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Työn peruutus Luottamuksellinen työ Pysäytetyt työt Tulosta puskuri Tulost.uudel.ase

Työn peruutus Luottamuksellinen työ Pysäytetyt työt Tulosta puskuri Tulost.uudel.ase a voidaan käyttää vain, kun tulostin on käytössä, kun käyttöpaneelissa näkyy tulostimen ilmoitus tai kun tulostin on heksatulostustilassa. Avaa painamalla Valikko-painiketta. Lisätietoja saat valitsemalla

Lisätiedot

Pikaopas. Pikaopas 2013. 5 - 1 -

Pikaopas. Pikaopas 2013. 5 - 1 - Pikaopas 2013. 5-1 - Sisällysluettelo 1 Tietoa tulostimesta... 3 Tulostimen ohjauspaneelin käyttö... 3 Tulostimen ohjauspaneelin valojaksojen ymmärtäminen... 4 2 Paperin asettaminen ja erikoismateriaali...

Lisätiedot

Lexmark C910 Pikaopas

Lexmark C910 Pikaopas Lexmark C910 Pikaopas www.lexmark.com Painos: lokakuu 2001 Seuraava kappale ei ole voimassa maissa, joissa määräykset ovat paikallisen lainsäädännön vastaiset: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. TOIMITTAA JULKAISUN

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

HP LaserJet P2030 -sarja. Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP LaserJet P2030 -sarja. Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP LaserJet P2030 -sarja Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2016 Copyright HP Development Company, L.P.

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Lexmark T522. Käyttöopas. Toukokuu

Lexmark T522. Käyttöopas. Toukokuu Lexmark T522 Käyttöopas Toukokuu 2001 www.lexmark.com Sisältö Luku 1: Yleistietoja tulostimesta... 7 Luku 2: Käyttöpaneelin käyttäminen... 8 Käyttöpaneelin esittely... 8 Käyttöpaneelin painikkeiden käyttäminen...

Lisätiedot

Paras tulos saadaan, kun paperin lisäys lokeroihin ja paperilajin ja -koon asetus tehdään oikein.

Paras tulos saadaan, kun paperin lisäys lokeroihin ja paperilajin ja -koon asetus tehdään oikein. Tulostusopas Sivu 1 / 5 Tulostusopas Paras tulos saadaan, kun paperin lisäys lokeroihin ja paperilajin ja -koon asetus tehdään oikein. Paperin lisääminen Yleiset ohjeet Älä lisää materiaalilähteisiin liikaa

Lisätiedot

Päänäytön toiminta. 1 Vaihda kieli Voit vaihtaa tulostimen ensisijaisen kielen.

Päänäytön toiminta. 1 Vaihda kieli Voit vaihtaa tulostimen ensisijaisen kielen. Pikaopas Tietoja tulostimesta Tulostimen ohjauspaneelin osat 1 2 3 4 5 Päänäytön toiminta Kun tulostimeen on kytketty virta, näyttöön tulee perusnäyttö, jota kutsutaan päänäytöksi. Aloita toiminto päänäytön

Lisätiedot

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopioiminen Kaikki palvelut Töiden tila Kosketusnäyttö Käynnistys Nollaa kaikki Pysäytys. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain

Lisätiedot

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425 LASERJET PRO 400 MFP Pikaopas M425 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on oletusasetus.

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Apuohjelmat-valikko. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Apuohjelmat-valikko. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Apuohjelmat-valikossa (Apuohjelmat-val.) voidaan tulostaa erilaisia käytettävissä oleviin tulostimen resursseihin, asetuksiin ja tulostustöihin liittyviä luetteloita. Muiden vaihtoehtojen avulla voidaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK OPTRA T

Käyttöoppaasi. LEXMARK OPTRA T Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

7 Vasen nuolipainike Selaa valikoita tai liiku näyttöjen ja valikkovaihtoehtojen. Suurenna näkyvän arvon tai asetuksen numeroarvoa.

7 Vasen nuolipainike Selaa valikoita tai liiku näyttöjen ja valikkovaihtoehtojen. Suurenna näkyvän arvon tai asetuksen numeroarvoa. Pikaopas Tietoja tulostimesta Ohjauspaneelin käyttäminen 3 9 8 7 6 5 4 Osa Toiminto Valikot-painike Valikoiden avaaminen. Valikot ovat käytettävissä ainoastaan, kun tulostin on Valmis-tilassa. Voit palata

Lisätiedot

Rinnakkaisvalikko. Rinnakkaistila 1. Lisäasetus. Pääk. alustus. Rinnakkaistila 2. PCL-työn tunnis. Työn puskurointi. PS-työn tunnist.

Rinnakkaisvalikko. Rinnakkaistila 1. Lisäasetus. Pääk. alustus. Rinnakkaistila 2. PCL-työn tunnis. Työn puskurointi. PS-työn tunnist. Rinnakk.valikko-asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Vakio, rinn.p.- tai Rinn.portti -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä. Lisätietoja saat

Lisätiedot

Tulostimen ilmoitukset

Tulostimen ilmoitukset Tulostimen käyttöpaneeli näyttää ilmoitukset, jotka kuvaavat tulostimen tilaa ja osoittavat mahdolliset käyttäjän toimia vaativat tulostusongelmat. Tässä aiheessa luetellaan kaikki tulostimen ilmoitukset,

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Tyhjät tai valkoiset sivut a Poista kuvayksikkö tai kuvansiirtopaketti ja asenna se uudelleen. Varoitus Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä altista kuvayksikköä tai kuvansiirtopakettia

Lisätiedot

Työvalikko. Tulosta puskuri Akt.alustan alus Tulost.uudel.ase. Faksin peruutus Työn peruutus Luottamuks. työ Pidätetyt. Paperinkäsittely.

Työvalikko. Tulosta puskuri Akt.alustan alus Tulost.uudel.ase. Faksin peruutus Työn peruutus Luottamuks. työ Pidätetyt. Paperinkäsittely. a voidaan käyttää vain, kun tulostin on käytössä, kun käyttöpaneelissa näkyy tulostimen ilmoitus tai kun tulostin on heksatulostustilassa. Avaa painamalla Valikko-painiketta. Lisätietoja saat valitsemalla

Lisätiedot

PCL-valikon asetukset koskevat vain tulostustöitä, jotka tulostetaan PCLkomentokieltä. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon:

PCL-valikon asetukset koskevat vain tulostustöitä, jotka tulostetaan PCLkomentokieltä. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: PCL-valikon asetukset koskevat vain tulostustöitä, jotka tulostetaan PCLkomentokieltä käyttäen. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 A4-leveys Autom.CR LFn jäl Autom.LF CRn jäl Fontin nimi

Lisätiedot

LocalTalk-valikko. Työn puskurointi. LocalTalk-vyöh. NPA-pääkoneet. LocalTalk-osoite. NPA-tila. LocalTalk-pusk. LocalTalk-nimi. PCL-työn tunnis.

LocalTalk-valikko. Työn puskurointi. LocalTalk-vyöh. NPA-pääkoneet. LocalTalk-osoite. NPA-tila. LocalTalk-pusk. LocalTalk-nimi. PCL-työn tunnis. LocalTalk-valikossa voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat LocalTalk-portin kautta tulostimeen lähetettyihin töihin. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Työn puskurointi

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot 6 6 Aakkosnumeerinen näppäimistö

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Keskeyttää tulostimen toiminnan. 6 Merkkivalo Tulostimen tilan tarkistaminen. Lepo-painikkeen merkkivalo. värien merkitykset

Keskeyttää tulostimen toiminnan. 6 Merkkivalo Tulostimen tilan tarkistaminen. Lepo-painikkeen merkkivalo. värien merkitykset Pikaopas Tietoja tulostimesta Ohjauspaneelin käyttäminen Osa 5 Seis- tai Peruutapainike Toiminto Keskeyttää tulostimen toiminnan. 6 Merkkivalo Tulostimen tilan tarkistaminen. Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen

Lisätiedot

Infrapunavalikko. Infrapunapuskuri. PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. Infrapunaportti. Siirtoviive. Työn puskurointi. Suurin mahd. nop.

Infrapunavalikko. Infrapunapuskuri. PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. Infrapunaportti. Siirtoviive. Työn puskurointi. Suurin mahd. nop. Infrapunavalikossa voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat infrapunaportin kautta tulostimeen lähetettyihin töihin. Saat lisätietoja valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Infrapunapuskuri Infrapunaportti

Lisätiedot

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Teknisten tietojen opas

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Teknisten tietojen opas Color LaserJet Pro MFP M253-M254 Teknisten tietojen opas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on

Lisätiedot

Pikaopas. Suomi. HP LaserJet 8150-, 8150 N-, 8150 DN-, 8150 HN-, ja 8150 MFP -kirjoittimet

Pikaopas. Suomi. HP LaserJet 8150-, 8150 N-, 8150 DN-, 8150 HN-, ja 8150 MFP -kirjoittimet Pikaopas Suomi HP LaserJet 8150-, 8150 N-, 8150 DN-, 8150 HN-, ja 8150 MFP -kirjoittimet Copyright Hewlett-Packard Company 2000 Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen ilman

Lisätiedot

Apuohjelmat-valikko. Töi. seurantatied Tulosta esitys Tulosta hakem. Tulosta fontit Tulosta valikot Tul. verkko <x>-as.

Apuohjelmat-valikko. Töi. seurantatied Tulosta esitys Tulosta hakem. Tulosta fontit Tulosta valikot Tul. verkko <x>-as. Apuohjelmat-valikossa (Apuohjelmat-val.) voidaan tulostaa erilaisia käytettävissä oleviin tulostimen resursseihin, asetuksiin ja tulostustöihin liittyviä luetteloita. Muiden vaihtoehtojen avulla voidaan

Lisätiedot

7 USB-portti Kytke USB- tai Flash-asema tulostimeen. Huomautus: Vain laitteen etupaneelin USB-portti tukee flash-asemia. Lepo-painikkeen merkkivalo

7 USB-portti Kytke USB- tai Flash-asema tulostimeen. Huomautus: Vain laitteen etupaneelin USB-portti tukee flash-asemia. Lepo-painikkeen merkkivalo Pikaopas Tietoja tulostimesta Ohjauspaneelin käyttäminen Osa 7 USB-portti Kytke USB- tai Flash-asema tulostimeen. Huomautus: Vain laitteen etupaneelin USB-portti tukee flash-asemia. Lepo-painikkeen valon

Lisätiedot

Color LaserJet Pro M153-M154. Teknisten tietojen opas

Color LaserJet Pro M153-M154. Teknisten tietojen opas Color LaserJet Pro M153-M154 Teknisten tietojen opas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

Lisätiedot

LocalTalk-valikko. LocalTalk-vyöh. NPA-pääkoneet NPA-tila PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist.

LocalTalk-valikko. LocalTalk-vyöh. NPA-pääkoneet NPA-tila PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. LocalTalk-valikossa (LocalTalk-valik) voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat LocalTalk-portin kautta tulostimeen lähetettyihin töihin. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1

Lisätiedot

E350d ja E352dn. Käyttöopas. www.lexmark.com. Kesäkuu 2006

E350d ja E352dn. Käyttöopas. www.lexmark.com. Kesäkuu 2006 E350d ja E352dn Käyttöopas Kesäkuu 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006

Lisätiedot

A4-leveys Suunta Autom.CR LFn jäl Tiheys Autom.LF CRn jäl Pistekoko. Fontin nimi Symbolijoukko Fonttilähde Lokeron uud.num.

A4-leveys Suunta Autom.CR LFn jäl Tiheys Autom.LF CRn jäl Pistekoko. Fontin nimi Symbolijoukko Fonttilähde Lokeron uud.num. PCL-valikon asetukset koskevat vain tulostustöitä, jotka tulostetaan PCL-komentokieltä käyttäen. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 A4-leveys Suunta Autom.CR LFn jäl Tiheys Autom.LF CRn

Lisätiedot

Hakemisto. Numeeriset. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto.

Hakemisto. Numeeriset. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto. 1 Numeeriset 1565 Emul. virhe Lataa emulointi 2 Paperitukos 30 yksikkö puuttuu 30 Pinnoiterulla puuttuu 32 Vääränlainen kasetti 33 Lokeron asetusvirhe 34 Lyhyt arkki 35 Ei res.tall.

Lisätiedot

l l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l l Lexmark E460dw Lexmark E460dn Lexmark E460dw Lexmark E462dtn Vapaudu tulostinkaapeleista sisäänrakennetun langattoman liitettävyyden ansiosta l Nopea! 38 sivua minuutissa l Kaksipuolinen tulostus säästää

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tulostinajuri tuottaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun erilaisiin tulostustarpeisiin. Joskus saattaa kuitenkin olla tarpeen muuttaa tulostettavan asiakirjan ulkonäköä enemmän kuin tulostinajuri sallii.

Lisätiedot