Etusivu. Ylläpitäjän opas Opaskartta Asennusopas 2000 arkin syöttölaitteen käyttöopas Suurkapasiteettisen vastaanottoalustan asennusohjeet.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etusivu. Ylläpitäjän opas Opaskartta Asennusopas 2000 arkin syöttölaitteen käyttöopas Suurkapasiteettisen vastaanottoalustan asennusohjeet."

Transkriptio

1 Käyttöopas Käytä tätä asiakirjaa, kun tarvitset tietoja Lexmark Optra T -tulostimesta tai kohtaat ongelmia. Tässä asiakirjassa on tietoa tulostusmateriaalin lisäyksestä, tukosten poistamisesta ja tulostimen käytöstä. CD:llä oleva Ylläpitäjän opas täydentää tämän Käyttöoppaan tietoja. Jos et käytä näitä asiakirjoja suoraan CD:ltä, Ylläpitäjän opas ei ehkä ole käytettävissäsi. Pyydä tällöin Ylläpitäjän opasta tukihenkilöltäsi. Avaa asiakirja napsauttamalla: Ylläpitäjän opas Opaskartta Asennusopas 2000 arkin syöttölaitteen käyttöopas Suurkapasiteettisen vastaanottoalustan asennusohjeet VIHJEITÄ Pidä Adobe Acrobat (3.x tai uudempi) -kuvakkeet ja -sisällysluettelo näytössä, jotta voisit siirtyä asiakirjan osasta toiseen. Napsauttamalla sinistä tekstiä voit siirtyä toiseen osaan asiakirjassa tai toiseen asiakirjaan. Voit tulostaa kaikki tai vain tietyt asiakirjan sivut. Käyttöopas 1 Etusivu

2 Muita tietolähteitä Drivers, MarkVision and Utilities -CD-levy Lexmarkin www-sivut Tulostinajurien ja apuohjelmien lisäksi CD-levy Drivers, MarkVision and Utilities sisältää tietoa Lexmarkin tulostimista. Kun olet aloittanut CD:n lukemisen, valitse View Documentation ja sitten Printer Commands, jos haluat avata Technical Reference -oppaan ja saada tietoja tulostuskielistä ja -komennoista, liitännöistä ja muistin hallinnasta. Special Media, jos haluat avata Card Stock & Label Guide -oppaan ja saada tietoja oikean tulostusmateriaalin valinnasta. MarkVision Printer Utility, jos haluat avata asiakirjoja, joissa on tietoja tulostimen hallinnassa käytettävästä MarkVisionohjelmistosta. MarkNet Print Servers, jos haluat avata asiakirjoja, joissa on tietoja MarkNet-tulostuspalvelimista. Saat päivitettyjä tulostinajureita, apuohjelmia ja käyttöohjeita Internet-sivuiltamme osoitteesta: Käyttöopas 2

3 Tavaramerkit Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo, MarkNet, MarkVision ja Optra ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Operation ReSource on Lexmark International, Inc:n palvelumerkki. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. PCL 6 on Hewlett-Packard Companyn tulostimien tulostuskieli (komennot ja toiminnot). Tämä tulostin on suunniteltu yhteensopivaksi PCL 6 -kielen kanssa. Tämä tarkoittaa, että tulostin tunnistaa eri sovellusohjelmien käyttämät PCL 6 -komennot ja emuloi niiden toimintoja. PostScript on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki. PostScript 3 on Adobe Systemsin ohjelmistotuotteissa käytetty tulostuskieli (komennot ja toiminnot). Tämä tulostin on yhteensopiva PostScript 3 -kielen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tulostin tunnistaa eri sovellusohjelmien käyttämät PostScript 3 -komennot ja emuloi niiden toimintoja. Yksiyiskohtaiset tiedot tulostimen yhteensopivuudesta on Technical Reference -julkaisussa. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tavaramerkit 3

4 Tulostimen osat Seuraavissa kuvissa on tulostimen tyypillinen ja täydellinen kokoonpano. Jos olet asentanut tulostimeen paperinkäsittelyvarusteita, se näyttää enemmän täysin varustellulta mallilta. Asennusopas sisältää tietoja muista mahdollisista kokoonpanoista. Tyypillinen kokoonpano Vakiovastaanottoalusta Täydellinen kokoonpano 5-alustainen postilaatikko Vastaanottoalusta Käyttöpaneeli Lokero 1 (vakiolokero) Monisyöttölaite Lokero 2 Lokero 1 (vakiolokero) Kirjekuorien syöttölaite Kaksipuolinen tulostusyksikkö Lokero 2 Lokero 3 Lokero 4 Lokero 5 (2000 arkin syöttölaite) Tulostimen osat 4

5 Tulostinajurien käyttö Tulostinajureilla, jotka on asennettu tietokoneeseen tulostimen mukana tulleelta CD-levyltä Drivers, MarkVision and Utilities, voi hallita tulostimen toimintoja melkein mistä ohjelmasta tahansa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi seuraavat: Paperilähteiden valinta Sivusuunnan valinta Tulostusmateriaalin koon ja tyypin valinta Tulostustöiden laadun määritys Tulostimen oletusasetusten käyttöönotto Monisivutulostus Kaksipuolisen tulostuksen asetusten muuttaminen Print and Hold -toiminnot Tulostinajurin voi avata useimmista sovelluksista: 1 Avaa sovelluksen Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulosta (tai Kirjoitin), sitten Asetukset. 3 Valitse Kirjoittimen asetukset -valintaikkunasta Ominaisuudet, Asetukset- tai Asetus-painike (sovelluksen mukaan). Tulostinajurien käyttö 5

6 Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista. Sovelluksesta tai tulostinajurista muutetut asetukset koskevat vain tulostimeen lähetettävänä olevaa työtä. HUOMAUTUS: Sovellusohjelmasta tehdyt tulostinasetusten muutokset ovat ensisijaisia tulostimen käyttöpaneelista tehtyihin asetuksiin nähden. Jos jotakin asetusta ei voi muuttaa sovelluksesta, käytä tulostimen käyttöpaneelia tai MarkVisionin etäkäyttöpaneelia. Tulostimen asetuksen muuttaminen tulostimen käyttöpaneelista tai MarkVisionista tekee asetuksesta oletusasetuksen. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 6

7 Käyttöpaneelin käyttö Tulostimen etuosassa vasemmalla puolella olevassa käyttöpaneelissa on nestekidenäyttö (2 riviä x 16 merkkiä), viisi painiketta ja merkkivalo. Nestekidenäyttö 1 Valikko 2 Valitse 3 Takaisin 4 Valo Jatka 5 Seis 6 Tulostimen merkkivalo Tulostimen merkkivalo ilmaisee tulostimen tilan. Jos valo ei pala - tulostimesta on katkaistu virta palaa - tulostin on päällä ja odottaa työtä vilkkuu - tulostin on päällä ja tulostaa työtä. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 7

8 Käyttöpaneelin painikkeet Jatka Käyttöpaneelin viidellä painikkeella voi avata valikon, selata luetteloa, muuttaa tulostimen asetuksia ja vastata tulostimen sanomiin. Käyttöpaneelin painikkeiden vieressä on numerot 1-6; näitä numeroita käytetään, kun näppäillään PIN-tunnus Print and Hold -töitä varten. Lisätietoja on kohdassa Print and Hold -toiminnon käyttö sivulla 108. Seuraavassa kuvataan kunkin painikkeen toimintoja. HUOMAUTUS: Painikkeilla tehdään käyttöpaneelin toisella rivillä mainittuihin asioihin liittyviä toimintoja. Jatka-painikkeella voi tehdä seuraavaa: Palata Valmis-tilaan, jos tulostimeen ei ole yhteyttä (käyttöpaneelissa ei ole Valmis-sanomaa). Poistua tulostimen valikoista ja palata Valmis-tilaan. Poistaa käyttöpaneelista virhesanomia. Jos olet muuttanut tulostimen asetuksia käyttöpaneelista, paina Jatka-painiketta, ennen kuin lähetät työn tulostimelle. Tulostimen on oltava Valmis-tilassa, jotta työt tulostuisivat. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 8

9 <Valikko> Painikkeen kummallakin päällä on toiminto. Paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta: Kun näytössä lukee Valmis, tällä painikkeella voi asettaa tulostimen offline-tilaan (pois Valmis-tilasta) ja siirtyä valikoihin. Valikko>-painike tuo esiin ensimmäisen valikon. <Valikko-painike tuo esiin viimeisen valikon. Kun näytössä lukee Käytössä, tällä painikkeella voi siirtyä tulostimen TYÖVALIKKOON. Kun tulostin ei ole valmis-tilassa, paina Valikko>-painiketta, jolloin esiin tulee seuraava kohta valikoissa tai paina <Valikko-painiketta, jolloin esiin tulee edellinen kohta valikoissa. Jos valikon kohtaan liittyy numeroarvoja (esim. Kopiomäärä) pidä alaspainettuna Valikko>-painiketta, jos haluat selata luetteloa eteenpäin, ja <Valikko-painiketta, jos haluat selata luetteloa taaksepäin. Vapauta painike, kun haluamasi numero on näytössä. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 9

10 Valitse Takaisin Seis Valitse-painikkeella voi tehdä seuraavaa: Valita käyttöpaneelin toisella rivillä näkyvän valikon. Valikon tyypin mukaan, tämä toimi avaa valikon ja näyttää ensimmäisen kohdan valikosta. avaa valikon kohdan ja näyttää oletusasetuksen. Tallentaa näkyvän valikon kohdan asetuksen oletusasetukseksi. Tulostimen näytössä näkyy Tallennettu-sanoma ja näyttöön palaa valikon kohta. Poistaa joitakin sanomia käyttöpaneelista. Paina Takaisin-painiketta, jos haluat palata edelliselle valikkotasolle tai edelliseen valikon kohtaan. Paina Seis-painiketta, kun näytössä on Valmis-, Käytössä- tai Hetki -sanoma, jos haluat hetkeksi keskeyttää kaiken toiminnan ja asettaa tulostimen pois valmis-tilasta. Käyttöpaneelin tilasanomaksi tulee Ei valmiina. Paina Jatka-painiketta, jos haluat siirtää tulostimen Valmis-, Käytössä- tai Hetki -tilaan. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 10

11 Tulostimen sanomat Käyttöpaneelissa näkyy kolmenlaisia sanomia: HUOMAUTUS: Ylläpitäjän oppaassa on täydellinen luettelo kaikista tulostimen sanomista. Tilasanomat sisältävät tietoa tulostimen kulloisestakin tilasta. Huomiosanomat ilmaisevat tulostimen virhetiloja, jotka on korjattava. Huoltosanomat ilmaisevat tulostimen häiriöitä, jotka voivat edellyttää huoltoa. Käytössä Väri vähissä Tilasanomat PCL Kun näytössä lukee Valmis, tulostin on valmis vastaanottamaan tulostustyön. Kun työtä käsitellään tai tulostetaan, käyttöpaneelin ensimmäisellä rivillä lukee Käytössä. Vasemmalla on esimerkki sanomasta. Tulostimen tila näkyy käyttöpaneelin ensimmäisellä rivillä. Toisella rivillä on varoitussanomat, joissa on lisätietoja tulostimen tilasta ja mahdollisista toimista. Käytössä-sanoma ilmaisee tulostustyössä käytetyn komentokielen (PCL-emulointi). Väri vähissä -sanoma varoittaa, että värikasetista on väri loppumassa. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 11

12 201 Paperitukos Poista kasetti Huomiosanomat Huomiosanomat auttavat selvittämään tulostusongelmia. Jos esimerkiksi tulostusmateriaali on jäänyt kiinni tulostimeen, näyttöön tulee sanoma 201 Paperitukos. 917 Huolto Siirtorulla Huoltosanomat Huoltosanoma ilmaisee tulostimen häiriötä, joka voi edellyttää huoltoa. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 12

13 Käyttöpaneelin käyttö tulostimen asetusten muuttamiseksi Käyttöpaneelista voi valita valikoiden kohtia ja niiden arvoja tulostustöiden tulostusta varten. Käyttöpaneelista voi myös muuttaa tulostimen asetuksia ja toimintaympäristöä. Käyttöpaneelin valikot sivulla 16 sisältää kaikkien valikoiden kohtien kuvauksen. Tulostimen asetuksia voi muuttaa seuraavasti: Valitsemalla asetuksen luettelosta. Muuttamalla Käytössä / Ei käytössä -asetusta. Muuttamalla numeroasetusta. Asetukselle voi valita uuden arvon seuraavasti: 1 Kun näytössä on Valmis-tilasanoma, paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta. Esiin tulee valikoiden nimet. 2 Painele Valikko>- tai <Valikko-painiketta, kunnes esiin tulee haluamasi valikko. Ylläpitäjän oppaassa on lisätietoja valikoiden kohdista ja arvoista. 3 Paina Valitse-painiketta, jos haluat valita valikon tai valikon kohdan, joka näkyy käyttöpaneelin toisella rivillä. Jos valintana on valikko, se avautuu ja esiin tulee ensimmäinen valikon asetus. Jos valinta on valikon kohta, esiin tulee sen oletusasetus. (Voimassa olevan oletusasetuksen vieressä on tähti (*).) Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 13

14 Kullakin valikon kohdalla on arvoluettelo. Arvo voi olla lause tai sana, joka kuvaa asetusta numeroarvo, jota ei voi muuttaa Käytössä- tai Ei käytössä -asetus. 4 Paina Valikko>- tai <Valikko-painiketta, jos haluat siirtyä seuraavaan arvoon. 5 Paina Valitse-painiketta, jos haluat valita käyttöpaneelin toisella rivillä olevan arvon. Arvon viereen tulee tähti sen merkiksi, että se on nyt uusi oletusasetus. Uusi asetus näkyy yhden sekunnin, sitten sen tilalle tulee sana Tallennettu ja lopuksi tilalle tulee edellinen valikon kohtien luettelo. 6 Paina Takaisin-painiketta, jos haluat palata edellisiin valikoihin. Muuta muita oletusasetuksia muilla valikkovalinnoilla. Paina Jatka-painiketta, jos kyseessä on viimeinen muutettava tulostinasetus. Muutetut oletusasetukset pysyvät voimassa, kunnes käyttäjä tallentaa uudet asetukset tai ottaa käyttöön tehtaan oletusasetukset. Sovellusohjelmasta valitut asetukset voivat myös muuttaa käyttöpaneelista valittuja oletusasetuksia tai olla niihin nähden ensisijaisia. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 14

15 Esimerkki valikkoasetusten tulostuksesta Seuraavia ohjeita noudattamalla voit tulostaa luettelon käytössä olevista käyttäjän oletusasetuksista ja tulostimeen asennetuista lisälaitteista. 1 Tarkista, että virta on kytketty ja että näytössä on Valmistilasanoma. 2 Siirry valikoihin painamalla Valikko>- tai <Valikko-painiketta. 3 Jatka Valikko>-painikkeen painelemista, kunnes esiin tulee APUOHJELMAT-VALIKKO. 4 Paina Valitse-painiketta, jolloin esiin tulee luettelo APUOHJELMAT-VALIKON kohdista. 5 Jatka Valikko>-painikkeen painelemista, kunnes esiin tulee Tulosta valikot -kohta. 6 Paina Valitse-painiketta, jolloin Tulosta valikot -kohta tulee valituksi. Sanoma Valikkoasetusten tulostus tulee esiin ja pysyy näkyvissä, kunnes sivulle on tulostunut valikoiden voimassa olevat arvot ja luettelo asennetuista lisälaitteista. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 15

16 Jos näyttöön tulee virhesanoma, katso lisätietoja Ylläpitäjän oppaasta. Tulostin palaa Valmis-tilaan, kun sivu tai sivut on tulostettu. Käyttöpaneelin valikot Vakiovalikot Tulostimessa on vakiovalikot, joilla voi määrittää tulostimen kokoonpanon: Paperi Viimeistely Apuohjelmat Työ Laatu Asetus PCL PS Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 16

17 Lisävalikot Esiin tulee lisävalikoita, jos mallille on olemassa kielivalinta, tulostimeen on asennettu lisälaitteita tai verkkosovittimia tai jos tulostimessa on pysäytetty työ. Nämä valikot ovat seuraavat: Vakiorinnakkaisportti, Rinnakkaisportti 1 ja Rinnakkaisportti 2 Vakiosarjaportti, Sarjaportti 1 ja Sarjaportti 2 Vakioverkko, Verkko 1, Verkko 2 USB-väylä 1, USB-väylä 2 Infrapuna LocalTalk Faksi Luottamuksellinen työ Pysäytetyt työt Kaavio sivulla 20 näyttää kunkin valikon sisällön. Tähti (*) arvon vieressä osoittaa tehtaan oletusasetusta. Tehtaan oletusasetukset voivat olla erilaisia eri maissa. Tehtaan oletusasetukset ovat ne asetukset, jotka ovat voimassa silloin, kun tulostimeen kytketään ensimmäisen kerran virta. Nämä ovat voimassa, kunnes niitä muutetaan. Voit palauttaa tehtaan oletusasetukset voimaan, jos valitset Palauta-arvon Tehdasasetukset-kohtaan APUOHJELMAT-VALIKOSSA. Lisätietoja on Ylläpitäjän oppaassa. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 17

18 Kun valitset uuden asetuksen käyttöpaneelista, tähti siirtyy valitun asetuksen viereen sen merkiksi, että se on voimassa oleva käyttäjän oletusasetus. Käyttäjän oletusasetukset ovat käyttäjän tulostimen eri toiminnoille valitsemia asetuksia, jotka on tallennettu tulostimen muistiin. Kun asetukset on tallennettu, ne pysyvät voimassa, kunnes ne korvataan uusilla tai voimaan palautetaan tehtaan oletusasetukset. HUOMAUTUS: Muista, että sovellusohjelmasta valitut asetukset voivat olla ensisijaisia käyttöpaneelista valittuihin nähden. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 18

19 Valikot poissa käytöstä Jos tulostin on määritetty verkkotulostimeksi, jota käyttää moni käyttäjä, on mahdollista, että näytössä lukee Valikot poissa käytöstä, kun painat Valikko>- tai <Valikko-painiketta Valmis-tilasta. Valikoiden poisto käytöstä estää käyttäjiä vahingossa muuttamasta käyttöpaneelista tulostimen oletusasetusta, jonka tulostimen hallinnasta vastaava henkilö on määrittänyt. Tällöin käyttäjä voi poistaa sanomia ja valita kohtia Työvalikosta työn tulostuksen yhteydessä, mutta hän ei voi muuttaa tulostimen asetuksia. Hän voi kuitenkin tulostinajurilla valita asetuksia yksittäisille tulostustöille. Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 19

20 PYSÄYTETYT TYÖT Tulosta kaikki Tulosta työ Poista kaikki Poista työ Tulosta kopioita PAPERIVALIKKO Paperilähde PAPERIKOKO PAPERILAJI MUKAUTETUT LAJIT Tulostuslokero Aseta tul.lok:t Ylivuotolokero ASETA LAJI/LOK. Korvaava papkoko Monisyöt asetus Kirjek laajennus PAPERIN LAATU PAPERIN PAINO PAPERIN LISÄYS Tulostimen valikot LUOTTAMUKS. TYÖ Tulosta kaikki Tulosta työ Poista kaikki Poista työ Tulosta kopioita VIIMEISTELYVAL. Kaksipuolinen Sidonta Kopiomäärä Tyhjät sivut Lajittelu Erotinsivut Erotinsiv. lähde Monisivutulostus Sivujen asettelu Sivujen as. ark. Sivujen kehys APUOHJELMAT- VAL. Tulosta valikot Tul. verkkoas. Tul. verkko1-as. Tul. verkko2-as. Tulosta fontit Tulosta hakem. Tehdasasetukset Alusta Flash Tiivistä Flash Alusta levy Seurantatiedot Heksatulostus Kursiivilla merkityt valikot ja valikoiden kohdat näkyvät vain, jos kyseinen lisälaite on asennettu. Isoilla kirjaimilla kirjoitetuilla valikon kohdilla (esimerkiksi PAPERIKOKO) on alivalikoita. Ylläpitäjän oppaassa on yksityiskohtaisia tietoja valikoiden kohdista. TYÖVALIKKO Työn peruutus LUOTTAMUKS. TYÖ PYSÄYTETYT TYÖT Aseta uudelleen Tulosta puskuri Akt.lok. tulostus LAATUVALIKKO Tarkkuus Tummuuden säätö PQET-laatu Kuvanlaatu ASETUSVALIKKO Komentokieli Virransäästö Tallenna resurs. Tallennuspaikka Tul:n aikakatk. Odotuksen aikak. Autom. jatko Tukoselvytys Sivunsuojaus Tulostusalue Näytön kieli Hälytysääni Värihälytys Työpuskurin koko Töiden seuranta Seurantaraja PCL-VALIKKO Fonttilähde Fontin nimi Pistekoko Tiheys Symbolijoukko Suunta Riviä/sivu A4-leveys LOKERON UUD.NUM. Autom. rivinalku Autom. rivinsiir PS-VALIKKO Tulosta PS-virhe Fonttilähde RINNAKK.VALIKKO RINNAKK.PORTTI x PCL-työ PS-työ NPA-tila Rinnakk.puskuri Työn puskurointi Lisäasetus Yhteyskäytäntö Pääk. alustus Rinnakkaistila 1 Rinnakkaistila 2 SARJAVALIKKO SARJAPORTTI x PCL-työ PS-työ NPA-tila Sarjapuskuri Työn puskurointi RS-232/RS-422 RS-422 napaisuus Yhteysk./sarja Robust XON Nopeus Databitit Pariteetti Käytä DSR-sign VERKKOVALIKKO VERKKO x PCL-työ PS-työ NPA-tila Verkkopuskuri Työn puskurointi VERKKO x ASETUS INFRAPUNAVALIK KO Infrapunaportti PCL-työ PS-työ NPA-tila Infrapunapuskuri Työn puskurointi Ikkunan koko Siirtoviive Suurin mod.nop. LOCALTALK- VALIKKO LocalTalk-portti PCL-työ PS-työ NPA-tila Työn puskurointi LocalTalk-pusk NPA-pääkoneet LocalTalk-nimi LocalTalk-osoite LocalTalk-vyöh. USB-VALIKKO PCL-työ PS-työ NPA-tila USB-puskuri Työn puskurointi FAKSIVALIKKO Faksiportti Faks. siirton. Faks. databit. Faksin parit. Faksin puskuri Työn puskurointi Faksin paperikoko Fax - paperilaji Fax - tulostelok Käyttöpaneelin ja valikoiden käyttö 20

21 Tulostusmateriaalien valinta Tulostusmateriaalit Paperin tiedot Tulostimen ja lisälaitteiden mahdollistama tulostuslaatu ja paperinsyötön luotettavuus vaihtelevat käytettävän tulostusmateriaalin tyypin ja koon mukaan. Tässä jaksossa on ohjeet kutakin tulostusmateriaalia varten. Card Stock & Labels Guide -opas, joka löytyy CD-levyltä Drivers, MarkVision and Utilities, sisältää tietoja kartongista ja tarroista. Tulosta aina näytteitä tulostusmateriaalista, ennen kuin ostat sitä suuria määriä. Seuraavissa taulukoissa on tietoja tulostinmallin paperilähteistä (vakiolokeroista ja lisälaitteista) sekä paperinkäsittelylaitteista, mukaan lukien paperikoot, jotka voi valita PAPERIKOKO-valikosta, ja tuetut painot. HUOMAUTUS: Jos käytettävää paperikokoa ei ole luettelossa, valitse seuraava suurempi koko. Tulostusmateriaalien valinta 21

22 T616(n), vakiolokero T614(n), vakiolokero T612(n), vakiolokero T610(n), vakiolokero 250 arkin syöttölaite 500 arkin syöttölaite Monisyöttölokero 2000 arkin syöttölaite Kirjekuorien syöttölaite Kaksipuolisen tulostuksen yksikkö Vakiovastaanottoalusta Vastaanottoalusta 5-alustainen postilaatikko Suurkapasiteettinen vastaanottoalusta Paperikoot ja -tyypit Paperikoot A4 210 x 297 mm A5 148 x 210 mm JIS B5 182 x 257 mm Letter 215,9 x 279,4 mm Legal 215,9 x 355,6 mm Executive 184,2 x 266,7 mm Universal 1 139,7 x 210 mm - 215,9 x 355,6 mm 69,85 x 127mm x 355,6 mm 148 x 182 mm - 215,9 x 355,6 7 ¾ -kirjekuori 98,4 x 190,5 mm 9-kirjekuori 98,4 x 225,4 mm 10-kirjekuori 104,8 x 241,3 mm DL-kirjekuori 110 x 220 mm C5-kirjekuori 162 x 229 mm B5-kirjekuori 176 x 250 mm Tulostusmateriaalien valinta 22

23 Paperikoot ja -tyypit (jatkuu) Muu kirjekuori 1 T616(n), vakiolokero T614(n), vakiolokero T612(n), vakiolokero 98,4 x 162 mm x 250 mm Paperityypit Paperi Kartonki Kalvot Vinyylitarrat 2 Paperitarrat 2 Polyesteritarrat 2 Kaksoiskudostarrat 2 1 Tämä kokoasetus muotoilee sivun kooksi 215,9 x 355,6 mm, ellei sovellusohjelma määritä kokoa. 2 Tarrasovellukset edellyttävät erityistä tarrakiinnitysyksikön puhdistinta, jolloin ei voi käyttää kaksipuolista tulostusta; tarrakiinnitysyksikön puhdistin toimitetaan tarrasovelluksiin tarkoitetun tarrakasetin mukana. Ylläpitäjän oppaassa on tietoja siitä, mistä voi hankkia tarrakiinnitysyksikön puhdistimen. T610(n), vakiolokero 250 arkin syöttölaite 500 arkin syöttölaite Monisyöttölokero 2000 arkin syöttölaite Kirjekuorien syöttölaite Kaksipuolisen tulostuksen yksikkö Vakiovastaanottoalusta Vastaanottoalusta 5-alustainen postilaatikko Suurkapasiteettinen vastaanottoalusta Tulostusmateriaalien valinta 23

24 Materiaali Paperi Tyyppi Kopiopaperi tai toimistopaperi Tulostusmateriaalin paino paperilähteissä Vakiolokero arkin lisäsyöttölaite Monisyöttölaite 250 arkin lisäsyöttölaite g/m 2 (pitkäsyinen) g/m 2 (pitkäsyinen) - Kartonki - yläraja Kortistokartonki 163 g/m g/m 2 - (pitkäsyinen) 1 Lipuke 163 g/m g/m 2 - Kansi 176 g/m g/m 2 - Kartonki - yläraja Kortistokartonki 199 g/m g/m 2 - (lyhytsyinen) 1 ( g/m 2 ) Lasertulostinkalvot Lipuke 203 g/m g/m 2 - Kansi 216 g/m g/m g/m g/m 2 - Tarrat - yläraja 6 Paperi 180 g/m g/m 2 - Kaksoiskudospaperi 180 g/m g/m 2 - Polyesteri 220 g/m g/m 2 - Vinyyli 7, g/m g/m 2 - Kirjekuorien syöttölaite Tulostusmateriaalien valinta 24

25 Materiaali Tyyppi Tulostusmateriaalin paino paperilähteissä (jatkuu) Vakiolokero arkin lisäsyöttölaite Monisyöttölaite 250 arkin lisäsyöttölaite Jäljentävät lomakkeet Paineherkkä alue g/m g/m 2 - Kirjekuorien syöttölaite Kirjekuoret Pohjapaperi (pitkäsyinen) Sulfiitti, puuhiokkeeton tai enintään 100- prosenttista puuvillapaperia g/m g/m g/m 2 3, 4, g/m 2 Huomautuksia: 1 Jos paperin paino on g/m 2, pitkäsyistä paperia suositellaan; lyhytsyinen paperi on parempi raskaammille paperityypeille. 2 Paineherkän alueen on siirryttävä tulostimeen ensin prosenttinen puuvillapaperi voi olla enintään 90-grammaista grammaisissa kirjekuorissa voi olla vain 25 % puuvillaa. 5 Kaksipuolisen tulostuksen yksikkö tukee samoja painoja ja tyyppejä kuin tulostin lukuun ottamatta kalvoja ja kirjekuoria. 6 Tarrasovellukset edellyttävät erityistä tarrakiinnitysyksikön puhdistinta, jolloin ei voi käyttää kaksipuolista tulostusta. 7 Optra T616(n) ei tue vinyylitarroja. 8 Tietoa Lexmarkin tukemista vinyylitarramuuntimista on Lexmarkin Internet-sivuilla (www.lexmark.fi). Voit myös käyttää Lexmarkin automaattista faksijärjestelmää (LEXFAX). 9 Kirjekuoret, jotka ovat peräisin vain monisyöttölokerosta. Tulostusmateriaalien valinta 25

26 Paperi (pitkäsyinen) Kartonki - yläraja (pitkäsyinen) Kartonki - yläraja (lyhytsyinen) Paino tulostuslaitteissa Materiaali Tyyppi Vastaanottoalusta Kopiopaperi tai toimistopaperi Suurkapasiteettinen vastaanottoalusta 5-alustainen postilaatikko g/m g/m g/m 2 Kortistokartonki 163 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Lipuke 163 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kansi 176 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kortistokartonki 199 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Lipuke 203 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kansi 216 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Tarrat - yläraja Paperi 180 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kaksoiskudospaperi 180 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Polyesteri 220 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Vinyyli 2, g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Jäljentävät lomakkeet 175 g/m g/m 2 ks. huomautus 1 Kirjekuoret Sulfiitti, puuhiokkeeton tai enintään 100-prosenttinen puuvillapaperi Tuettu Tuettu ks. huomautus 1 1 Ei suositella. 2 Optra T616(n) ei tue vinyylitarroja. Tulostusmateriaalien valinta 26 3 Tietoa Lexmarkin tukemista vinyylitarramuuntimista on Lexmarkin Internet-sivuilla (www.lexmark.fi). Voit myös käyttää Lexmarkin automaattista faksijärjestelmää (LEXFAX).

27 Tulostusmateriaalin ominaisuudet Tulostusmateriaalien valinta Paino Käyristyminen Tasaisuus Card Stock & Label Guide -opas, joka löytyy CD-levyltä Drivers, MarkVision and Utilities, sisältää yksityiskohtaiset tiedot. Seuraavat paperin ominaisuudet vaikuttavat tulostuslaatuun ja -varmuuteen. Nämä ohjeet kannattaa pitää mielessä harkittaessa uusien paperityyppien hankintaa. Tulostin voi automaattisesti syöttää paperia, jonka paino on g/m 2 (pitkäsyinen paperi). Paperi, jonka paino on alle 60 g/m 2, ei ehkä ole tarpeeksi jäykkää, jotta paperi syöttyisi kunnolla, jolloin seurauksena voi olla paperitukoksia. Paras tulos saavutetaan pitkäsyisellä paperilla, jonka paino on 75 g/m 2. Jos haluat tulostaa tulostusmateriaaleille, jotka ovat kapeampia kuin 182 x 257 mm, painon on oltava vähintään 90 g/m 2. Käyristymisellä tarkoitetaan paperin reunojen kääntymistä sisäänpäin. Jos käyristyminen on liiallista, seurauksena voi olla paperinsyöttöhäiriöitä. Paperi yleensä käyristyy, kun se kulkee tulostimen läpi, sillä tulostimessa paperi on alttiina korkeille lämpötiloille. Paperin käyristymistä voi edistää säilytys suojaamattomana (jopa paperilokerossa) kosteissa tiloissa. Paperin tasaisuus vaikuttaa suoraan tulostuslaatuun. Jos paperi on liian karkeaa, väriaine ei kiinnity paperiin kunnolla, mikä huonontaa tulostuslaatua. Jos paperi on liian tasaista, seurauksena voi olla syöttöhäiriöitä. 27

28 Kosteuspitoisuus Syisyys Kuitupitoisuus Paperin kosteuspitoisuus vaikuttaa sekä tulostuslaatuun että paperinsyöttöön. Älä poista paperia kääreestään, ennen kuin otat sen käyttöön. Tämä vähentää paperin kosteuspitoisuuden muutoksia, jotka voivat huonontaa sen ominaisuuksia. Syisyys viittaa paperin kuitujen suuntaan paperiarkilla. Syyt ovat joko pitkiä, jolloin ne kulkevat paperin pituussuunnassa, tai lyhyitä, jolloin ne kulkevat paperin leveyssuunnassa. Jos paperin paino on g/m 2, pitkäsyistä paperia suositellaan. Jos paperin paino on suurempi kuin 176 g/m 2, lyhytsyistä paperia suositellaan. Jos käytössä on monisyöttölaite ja paperin paino on g/m 2, pitkäsyistä paperia suositellaan. Jos käytössä on monisyöttölaite ja paperin paino on suurempi kuin 135 g/m 2, lyhytsyistä paperia suositellaan. Useimmat hyvälaatuiset kopiopaperit on tehty 100-prosenttisesta sellukuidusta. Tällainen paperi on tasalaatuista, jolloin paperinsyöttöhäiriöitä on vähän ja tulostuslaatu on hyvä. Jos paperissa on esimerkiksi puuvillakuituja, paperinkäsittelyominaisuudet voivat huonontua. Tulostusmateriaalien valinta 28

29 Paperin valintaohjeet Paperitukokset ja huonon tulostuslaadun voi välttää seuraavasti: Käytä aina uutta, vahingoittumatonta paperia. Älä käytä paperia, jonka olet itse leikannut tai tasannut. Älä aseta samaan paperilähteeseen sekaisin erikokoisia, -painoisia tai -tyyppisiä paperiarkkeja, sillä seurauksena voi olla paperitukos. Älä käytä pinnoitettua paperia. Älä unohda muuttaa Paperikoko-asetusta, kun käytät paperilähdettä, joka ei tue automaattista koon tunnistusta. Varmista, että Paperilaji-, Paperin laatu- ja Paperin paino -asetukset ovat oikeat (Ylläpitäjän opas sisältää yksityiskohtaisia tietoja näistä asetuksista). Varmista, että tulostusmateriaali on asetettu oikein paperilähteeseen. Tulostusmateriaalien valinta 29

30 Suositeltavat paperit Jotta tulostuslaatu ja syöttöominaisuudet ovat mahdollisimman hyvät, käytä kopiopaperia, joka painaa 75 g/m 2. Toimistokäyttöön tarkoitetut paperit ovat ehkä myös sopivia. Tulosta aina useita näytteitä, ennen kuin ostat suuria määriä minkääntyyppistä paperia. Paperinvalinnassa kannattaa kiinnittää huomiota paperin painoon, kuitupitoisuuteen ja väriin. Lasertulostusprosessi kuumentaa paperin 212 o C:n lämpötilaan. Käytä vain sellaisia paperilaatuja, jotka kestävät tällaista lämpötilaa siten, että väri ei muutu tai leviä tai että paperista ei lähde vahingollisia päästöjä. Tarkista valmistajalta tai myyjältä, sopiiko valitsemasi paperi lasertulostimille. Tulostusmateriaalien valinta 30

31 Esipainetut lomakkeet ja kirjepaperi Noudata seuraavia ohjeita, kun valitset esipainettuja lomakkeita tai kirjepaperia tulostimessa käytettäväksi: Paras laatu saadaan käyttämällä pitkäsyistä paperia. Käytä vain sellaisia lomakkeita ja kirjepaperia, jotka on painettu kivipainossa tai kaiverretulla telalla. Valitse paperi, joka imee mustetta mutta josta muste ei leviä. Vältä papereita, joissa on karkea tai hyvin kuvioitu pinta. Käytä papereita, jotka on painettu lämpöä kestävillä musteilla ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi kopiokoneissa. Musteen on kestettävä 212 o C:n lämpötila siten, että muste ei sula tai siitä ei lähde haitallisia päästöjä. Käytä musteita, joihin väriaineen sisältämä hartsi tai kiinnitysyksikön sisältämä silikoni eivät vaikuta. Hapetettu tai öljypohjainen muste tavallisesti täyttää nämä vaatimukset. Lateksimusteet eivät ehkä täytä näitä vaatimuksia. Jos olet epätietoinen, kysy asiaa paperin toimittajalta. Tulostusmateriaalien valinta 31

32 Vääränlaiset paperit Seuraavanlaiset paperit eivät ole suositeltavia käytettäväksi tulostimen kanssa: jotkin kemiallisesti käsitellyt paperit, joilla tehdään kopioita ilman hiilipaperia; näitä kutsutaan myös itsejäljentäviksi papereiksi pinnoitetut paperit moniosaiset lomakkeet tai asiakirjat esipainetut paperit, jotka edellyttävät kohdistustarkkuutta (tarkkaa tulostuskohtaa sivulla), joka on suurempi kuin ±0,09 tuumaa, kuten OCR-lomakkeet; joissakin tapauksissa kohdistusta voi säätää sovellusohjelmalla, jolloin näiden lomakkeiden tulostus onnistuu. esipainetut paperit, joissa on kemikaaleja, jotka voivat liata tulostimen esipainetut paperit, joihin voi vaikuttaa tulostimen kiinnitysyksikön lämpötila karkeareunaiset tai käyristyneet paperit synteettiset paperit lämpöpaperit uusiopaperi, joka painaa alle 75 g/m 2 uusiopaperi, joka sisältää yli 25 % kuluttajajätettä, joka ei vastaa DIN standardia Tulostusmateriaalien valinta 32

33 Paperin varastointi Paperin oikeanlainen varastointi takaa häiriöttömän tulostuksen. Noudata seuraavia ohjeita: Tulos on paras mahdollinen, jos varastoit paperia tilassa, jonka lämpötila on noin 21 o C ja suhteellinen kosteus 40 %. Aseta paperilaatikot mieluummin alustalle tai hyllylle kuin suoraan lattialle. Varmista, että asetat laatikosta otetut erilliset paperipaketit tasaiselle alustalle, ettei paperin reuna taivu tai käyristy. Älä aseta mitään paperipakkausten päälle. Tulostusmateriaalien valinta 33

Lexmark E260-, E260d- ja E260dn -sarjat

Lexmark E260-, E260d- ja E260dn -sarjat Lexmark E260-, E260d- ja E260dn -sarjat Käyttöopas Toukokuu 2008 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas Dell B3460dn -lasertulostin Käyttöopas Kesäkuu 2012 www.dell.com support.dell.com Tavaramerkit Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Valikko- ja ilmoitusopas

Valikko- ja ilmoitusopas Valikko- ja ilmoitusopas Maaliskuu 2005 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 2005

Lisätiedot

Tieto-opas. Ohjevalikon sivut. Lexmarkin web-sivut. Ohjaimet-CD-levy. Muut kielet. Asennusohje. Julkaisut-CD-levy. Tieto-opas Sivu 1 / 1

Tieto-opas. Ohjevalikon sivut. Lexmarkin web-sivut. Ohjaimet-CD-levy. Muut kielet. Asennusohje. Julkaisut-CD-levy. Tieto-opas Sivu 1 / 1 Tieto-opas Sivu 1 / 1 Tieto-opas Tulostinta ja sen toimintoja kuvaillaan useissa oppaissa. Ohjevalikon sivut Tulostimessa on ohjevalikon sivuja. Voit tulostaa kaikki yksitellen tai tulostaa kaikki valitsemalla

Lisätiedot

E340, E342n. Käyttöopas. Kesäkuu 2005

E340, E342n. Käyttöopas. Kesäkuu 2005 E340, E342n Käyttöopas Kesäkuu 2005 Lexmark ja Lexmarkin timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 2005 Lexmark International,

Lisätiedot

Yksivärilasertulostin

Yksivärilasertulostin Yksivärilasertulostin Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 4514 Mallit: 330, 335, 530 ja vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tämän oppaan käyttäminen...9

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COLOR INKJET CP1700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894680

Käyttöoppaasi. HP COLOR INKJET CP1700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894680 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Lisätiedot

HP LaserJet 1020 Käyttöohje

HP LaserJet 1020 Käyttöohje HP LaserJet 1020 Käyttöohje HP LaserJet 1020 -tulostin Käyttöohje Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin

Lisätiedot

4600 MFP Option. Tulostimen ja skannerin käyttöopas (C772n-tulostin) www.lexmark.com. Elokuu 2006

4600 MFP Option. Tulostimen ja skannerin käyttöopas (C772n-tulostin) www.lexmark.com. Elokuu 2006 4600 MFP Option Tulostimen ja skannerin käyttöopas (C772n-tulostin) Elokuu 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK C762 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1262872

Käyttöoppaasi. LEXMARK C762 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1262872 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS A32R-9561-00T

KÄYTTÖOPAS A32R-9561-00T KÄYTTÖOPAS A32R-9561-00T Tietoja tyyppihyväksymisestä sekä laadinta- ja julkaisutiedote LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA

Lisätiedot

HP LaserJet 5000-, 5000 N- ja 5000 GN -kirjoittimet Käyttöopas. Suomi

HP LaserJet 5000-, 5000 N- ja 5000 GN -kirjoittimet Käyttöopas. Suomi HP LaserJet 5000-, 5000 N- ja 5000 GN -kirjoittimet Käyttöopas Suomi 5000-, 5000 N- ja 5000 GN HP LaserJet -kirjoittimet Käyttöopas Copyright Hewlett-Packard Company 1998 Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi,

Lisätiedot

Värilasertulostin. Käyttöopas. Syyskuu 2014. Laitetyypit: 7527 Mallit: 415, 436 ja niitä vastaavat mallit

Värilasertulostin. Käyttöopas. Syyskuu 2014. Laitetyypit: 7527 Mallit: 415, 436 ja niitä vastaavat mallit Värilasertulostin Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 7527 Mallit: 415, 436 ja niitä vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tulostimen paikan valitseminen...9

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Aluksi. Paperin lisääminen. Vianmääritys

Käyttäjän opas. Aluksi. Paperin lisääminen. Vianmääritys Käyttäjän opas Aluksi Paperin lisääminen Vianmääritys Lisätietoja aiheista, joita ei tässä oppaassa käsitellä, saat laitteen mukana tulleen CD-levyn HTML/PDF-tiedostoista. Lue opas huolellisesti ennen

Lisätiedot

LBP-800-laserkirjoitin

LBP-800-laserkirjoitin LBP-800-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 1999 Canon Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Kaikki

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-J140W. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-J140W. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-J140W Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J140W Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1 Käyttöopas Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista,

Lisätiedot

C530, C532 ja C534. Valikko- ja ilmoitusopas

C530, C532 ja C534. Valikko- ja ilmoitusopas C530, C532 ja C534 Valikko- ja ilmoitusopas May 2006 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut

Lisätiedot

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi. Sähkövaara-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi. Sähkövaara-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Turvallista ja oikeaa käyttöä varten muista lukea oppaan kohta Tärkeitä tietoja ennen laitteen käyttöä. SP 1210N

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallinumero: DCP-J552DW ja DCP-J752DW (Ympyröi laitteesi mallinumero) Sarjanumero:

Lisätiedot

LBP-1210-laserkirjoitin

LBP-1210-laserkirjoitin LBP-1210-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 2002 Canon Inc. Kaikki tämän käyttöoppaan tiedot

Lisätiedot

hp LaserJet 4100 käyttöopas

hp LaserJet 4100 käyttöopas hp LaserJet 4100 käyttöopas HP LaserJet 4100-, 4100N-, 4100TN- ja 4100DTN -tulostimet Käyttöopas Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun muu kuin tekijänoikeuslain

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025 Versio C Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-7010 ja DCP-7025 (Ympäröi oman mallisi numero) Sarjanumero:*

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP OFFICEJET PRO K850DN. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP OFFICEJET PRO K850DN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas

HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

Lisätiedot