YRITYSNEUVONTAPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSNEUVONTAPALVELUT"

Transkriptio

1 YRITYSNEUVONTAPALVELUT Toimivat yritykset, maksuton perusneuvonta Aloittavat yritykset, aina maksuton Toimipiste Porvoossa: Rihkamatu 4 A Toimipiste Loviisassa: Brandensteininkatu 11 Aina ajanvarauksella:

2 PETER ANTTI TIINA FREDRIK TANJA POSINTRAN YRITYSNEUVONTATIIMI 2014

3 Toimivien yritysten neuvontaprosessi Asiakkaan ajanvaraus, aktiivinen etsivä toiminta tai hanketyön kautta Tapaaminen 1+? kertaa Tarvekartoitus Selvityksiä, laskelmia, ohjaaminen asiantuntijalle, rahoitusratkaisujen etsintä, ym ym Lopulliset toimenpiteet yrittäjälle maksullisia konsulttien ja erityisasiantuntijoiden kautta Painopiste: Itä-Uudellamaalla jo toimivat kasvuhaluiset yritykset, erityistoimenpiteet Raivaaja-hanke mennessä yli 300 tapahtumamerkintää toimivien yritysten osalta (huom! Määritelmä uusyritys 0-3 vuoteen asti).

4 Uusyrityskeskus Loviisa Porvoo Ry Verkostossa 6 kuntaa, 21 asiantuntijayritystä UYK lukuina 2013: 332 uutta asiakasta, 493 asiakaskäyntiä, 177 asiantuntijalähetettä, 97 perustettua yritystä mennessä 299, 457, 137, 112 starttilausuntoa

5 Uusyritysneuvonnan prosessi - Mitä uusyritysneuvonta tarkoittaa käytännössä? Ajanvaraus, asiakkaan tiedot ja hankkeen tiedot Tapaaminen 1-2 kertaa yritysneuvojan kanssa: ISO 9001 laatujärjestelmä SUK:n verkostossa Liikeidean testaus, osaaminen, tuotteistus/palvelut, hinnoittelu, asiakkaat, markkinat ja kilpailijat, oman yrityksen käytännöt + kirjanpito Luvanvaraisuus, osa-aikaisuus, sosiaaliturva, auton tarve, starttirahan tarve ja starttirahan kriteerit Rahoituslaskelma ja rahoituksen tarpeen määrittely, kannattavuuslaskelma (voittokäsite, kiinteät kulut, verot yms), myyntilaskelma Tuleeko toiminnasta kannattavaa niillä oletuksilla joita on esitetty myyntimääristä ja hinnoista suhteutettuina kuluihin -> LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Tarvittaessa LEKA laskelma, mm. varaston kiertoajan huomioiminen käyttöpääoman osalta

6 Uusyritysneuvonnan prosessi - Mitä uusyritysneuvonta tarkoittaa käytännössä? Tarvitaanko lisäneuvontaa, lähete asiantuntijalle Rahoitusratkaisun arvioiminen tarkemmin, pankki/finnvera,muu? Perustamistoimet, Y-lomakkeiden läpikäynti ja avustaminen Starttirahalausuntopyyntö TE-toimistolta + lausunnon kirjoittaminen Finnverarahoituksen mahdollinen lausunto Jatkostartti, toiminnan arviointi + jatkostarttilausunto Seuranta 1-3 v. perustamisesta

7 Raivaaja -kartoitus 05 / 2014 Tavoitteena selvittää yritysten sijoittumisen ja kasvun esteitä Tavoitteena nostaa kymmenen kasvuhaluista yritystä hankkeeseen mukaan Kerättiin ratkaisuehdotuksia kuntien, yritysten ja kehitysyhtiön yhteistyöhön ja kommunikointiin Haastateltiin 200 Itä-Uudenmaan alueella toimivaa yritystä Kohderyhmä Itä-Uudenmaan kasvuhakuiset yritykset, jotka poimittiin mm. liikevaihdon ja henkilöstömäärän perusteella Suurimmat haasteet yritysten liiketoiminnan kehittämisessä koetaan liittyvän 1. osaavan työvoiman saantiin 2. markkinointiin ja markkinointisuunnitelmaan 3. rahoitukseen Case 4. tuotteiden ja palveluiden erottuvuuteen

8 Raivaaja -kartoitus 05 / 2014 Parhaiten alue onnistuu vastaamaan seuraaviin odotuksiin: toimitila- ja tonttitarjonta hyvät ja toimivat kansainvälistymispalvelut seudulla olevat merkittävät asiakkaat Tulosten mukaan: Case yleisimmät syyt Itä-Uudenmaan alueen valinnalle on, että yrittäjä asuu alueella tai että yritys on aikanaan perustettu alueelle yritykset ovat sitoutuneita alueeseen, suurin osa vastaajista pitää todennäköisenä sitä, että yritys tulee jatkamaan toimintaansa Itä-Uudellamaalla seuraavien kolmen vuoden aikana suuri osa vastaajista voisi suositella aluetta muille

9 ALUEKEHITYSPALVELUT Kehittämistarpeiden jatkuva tunnistaminen Hankehakemusten valmistelu ja hanketoteutus Rahoittaja-, kunta-, sidosryhmä- ja yritysyhteistyö sekä edunvalvonta Saariston kehittämisyhteistyö Viestintää ja tapahtumia

10 Rakennemuutos Aluekehittämisen rakennemuutos on käynnissä Ohjelmaperusteinen aluekehittäminen 1) kuihtunut (-> esim. KOKO, OSKE) ja 2) muuttunut (-> esim. INKA, Uusimaa ohjelma) Kehittämishankkeet harvalukuistuvat, kasvavat ja konsortoituvat On etsittävä ja tunnistettava uusia aluekehitystyötapoja Yritykset toiminnan keskiössä Rohkeita kokeiluja + hanketuki riskiä jakamaan = nopeat kokeilut ja nopeat tulokset Kaikessa mukana vientikyvykkyys ja nuoret

11 Euroopan Unioni (960 MRD ) Rakennerahastot Suomi Erillisohjelmat KolArctic ENI CBC Suomi- Venäjä 60 M Karelia Kaakkois-Suomi EAKR EAYohjelmat Interreg 101 M Central Baltic 122,5 M * Baltic Sea Region 264 M * Interreg Europe 359 M * Etelä- ja Länsi-Suomi 157 M Kansalliset ohjelmat 763M Itä- ja Pohjois-Suomi 522M Valtakunnallinen 45M Kaupunki ITI ** 39M Etelä- ja Länsi-Suomi 127M ESR Kansalliset ohjelmat 497M Itä- ja Pohjois-Suomi 248M Valtakunnallinen 122M Maaseuturahasto 42 M Koheesiorahasto (0 ) Meri- ja kalatalousrahasto EMKR M Verkkojen Eurooppa CEF (33200M ) LIFE (3460M ) Erasmus+ (1470 M ) Kansalaisten Eurooppa (229M ) Horisontti 2020 (80 000M ) COSME (2300M ) Luova Eurooppa (1460M ) Kansanterveys kasvun tukena (449M ) Rahoitusjako avoinna *Ohjelmien kokonaisrahoitus **Kaupunki-ITI, Integrated, territorial investment Maakunnan kehittämisraha 0,67 M (2014) Markus Liikkanen & Heli Halla-aho Uudenmaan liitto 2014

12 EU erillisohjelmat 1/4 poimintaa lyhyesti - Mahdollisuuksia kansainvälistyville pk-yrityksille COSME - Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises rahoitusmahdollisuuksien parantaminen (pankkien ja rahoituslaitosten kautta) 60 % markkinoille pääsyn parantaminen (EEN verkosto) 21,5 % Pk-yritysten toimintaolosuhteiden parantaminen (klusterit ja hyvät käytännöt) 11,5 % Yrittäjyyden tukeminen (kouluttautuminen) 2,5 %

13 EU erillisohjelmat 2/4 poimintaa lyhyesti - Mahdollisuuksia kansainvälistyville pk-yrityksille Horisontti 2020 pk-instrumentti Pk-yrityksille oma markkinalähtöinen kolmivaiheinen instrumentti Tuetaan innovatiivisia pk-yrityksiä, joilla on suuri kasvu- ja kehityspotentiaali ja tahto kansainvälistyä Vaihe 1: Kaupallistamissuunnitelma, EU n euroa, kestoltaan n. 6 kk Vaihe 2: Toteuttaminen: pilotointi, demonstrointi, markkinareplikointi, tavoitteena markkinoille päätyminen, EU n. 1-2,5 M (max. 70 %), kestoltaan 1-2 vuotta Vaihe 3: Kaupallistaminen, tarjolla tukipalveluita sekä matalan kynnyksen laina- ja pääomajärjestelyjä Verkkosivut: TEKES: EU:

14 EU erillisohjelmat 3/4 poimintaa lyhyesti - Mahdollisuuksia kansainvälistyville pk-yrityksille Luova Eurooppa - Creative Europe Edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta Avaa uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia ja markkinoita Auttaa Eurooppaa saavuttamaan älykästä, kestävää ja tasa-arvoista kasvua Tukee eurooppalaisten toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää sisämarkkinoiden liiketoimintamahdollisuuksia Alaohjelmat: media sekä kulttuuri Monialainen toimintalinja: lainantakausväline pk-yrityksille Vuonna 2016 käyttöön otettava lainantakausväline helpottaa pienten toimijoiden pankkilainansaantia tutkimukseen, analysointiin ja tiedonkeruun tehostamiseen Verkkosivut:

15 EU erillisohjelmat 4/4 poimintaa lyhyesti - Mahdollisuuksia kansainvälistyville pk-yrityksille Erasmus vaihto-ohjelma yrittäjille - Erasmus for Young Entrepreneurs Uusille yrittäjille / yrittäjiksi aikoville mahdollisuus oppia kokeneilta yrittäjiltä muissa maissa Yrittäjät viettävät aikaa yhdessä 1-6 kk, oleskelu kohdemaassa osittain EU:n rahoittama Ohjelmaan voi ilmoittautua sekä aloitteleva yrittäjä että kokenut pienyrittäjä eli ns. isäntäyrittäjä, yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet Uusi tai aloitteleva yrittäjä hyötyy työssäoppimisesta, pääsystä uusille markkina-alueille, kvyhteistyöstä sekä mahdollisista liikekumppanuuksista Isäntäyrittäjä saa tuoreita näkökulmia innostuneelta uudelta yrittäjältä, jolla saattaa olla erikoistaitoja joita isäntäyrittäjä ei itse hallitse Pitkällä aikavälillä molemmat osapuolet hyötyvät laajoista verkostointimahdollisuuksista (esim. yhteisyritykset, alihankintatoiminta, hankkija toimittaja-suhde jne.)

16 Enterprise Europe Network EEN - Mahdollisuuksia kansainvälistyville pk-yrityksille Maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto, asiantuntijoita yli 50 maassa Suomessa viisi partneria: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Helsingin seudun kauppakamari, Turku Science Park Oy, Hermia Yrityskehitys Oy ja Technopolis Oyj Espoossa, Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampereella, verkostoa koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö Verkkosivut: Suomi: kansainväliset: Verkosto tarjoaa mm: Yleistä kansainvälistymis- ja lakineuvontaa Tukea ja neuvontaa sopivan EU-rahoitusohjelman etsimiseen Kv-yrityskontakteja

17 Posintra auttaa, mutta Sinä itse vastaat jatkokipinöistä AJANVARAUS POSINTRA:

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

8.10.2014 Ari Hiltunen

8.10.2014 Ari Hiltunen 8.10.2014 Ari Hiltunen JYVÄSKYLÄN SEUDUN ALUETOIMIKUNTA, RAKLIn ja RTn ajankohtaisseminaari 8.10.2014 JYVÄSKYLÄN KILPAILUKYKY TULEVAISUUDESSA Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITTÄJÄINFO-tilaisuuden ohjelma Starttiraha Jarmo Lepistö, Tampereen te-toimisto Osuuskunta yritysmuotona Mirja Taipale, Tampereen seudun osuustoimintakeskus Ensimetri - yrittäjyysneuvonta

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Alkavien yrittäjien tukena

Alkavien yrittäjien tukena Alkavien yrittäjien tukena Neljännesvuosisata laadukasta yritysneuvontaa Vuodesta 1989 lähtien uusyrityskeskusneuvonnan avulla on perustettu 120 321 uutta yritystä. Yritykset tarvitsevat ympärilleen verkostoja.

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008

Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008 1/10 Helsingin kaupunginhallitus 29.10.2007 Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalveluprojektin toimintasuunnitelma 2008 Tavoitteet Projektin

Lisätiedot