., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN"

Transkriptio

1

2 SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina Tästä koituu L.-.='--_--"---' etuja sinulle, piireissä, liitoissa ja seuroissa toimiva urheilija ja seuratoimitsija. KÄYTÄ HYVÄKSES LSENSSVAKUUTUSTEN PERUSTURVA Yli kolmekymmentä liittoa on solminut Pohjolan kanssa lisenssivakuutussopimukset. Niiden piiriin kuuluu noin henkilöä. Kilpailijavakuutukset takaavat perusturvan kilpailuissa ja harjoituksissa. Lisenssivakuutukset muodostavat hyvän Jokainen Pohjolan konttori - jokin 90:stä on lähellä sinua - palvelee sinua, SVUL:n jäsen, erityisen huolellisesti. Tule käymään ja tarkista vakuutuksesi.., - POHjOA-YHTöT POHJOLA SUOM-SALAMA EUROOPPALANEN LMARNEN Toimintakertomus 1986 Sisältö pohjan jokaisen urheilijan ja hänen perheensä yksilöllisen vakuutusturvan rakentamista varten. Kun keskität omat ja perheesi vakuutukset Pohjola-yhtiöihin, saat Moniturva-etuja, esimerkiksi 7 %:n alennuksen vakuutusmaksuista. Puheenjohtajan katsaus 2 Suomen Urheilulehti 37 ~~~~~~~= = =S_VU-=-=L:-'- n...::ca:..:... va=.:.ic..:. nt::...: iec..=d..::... ot'-- -=3 SVU L: n ku nn iajäsenet 38 ~E..::... du::..:.n.:...c v=al--'-- vo::..:.n.:..:.: ta::..:a=--.,ylh.:..:.: te:..:... is:..:. to..::... i mc..:. i n' :. 4 Ansiomerkit 38..::... S--,-- V..::...U..::...L -..::...su ::..:u:..:... nc:..:: ta::...:...: 19:...=8..:: =8 SVU L: n henkilöku nta 41 _S_V_U_L:_n_h_a_li_nt_o_1_9_86 ~12 _Ta_l -'- ou::...:s_1~9~8 :..: Liittohallitus 12 Tuloslaskelma 44 Liittovaltuusto 12 Tase 45 Jaostot 15 Tilintarkastuskertomus 46 SVUL:n edustukset eri yhteisöissä 16 Jäsenjärjestöt 48 SVUL:n toiminta Liittojen edustukset kansainvälisissä liitoissa 50 Jäsenjärjestöjen toimintamäärärahan jako 18 Jäsenliittojen määrän kasvu 52 Kehittämistoiminta 22 Jäsenliittojen seurat piireittäin 53 Seuratoiminta 22 Jäsenmäärät ja toimintamäärärahat 54 Valmentajakoulutus 23 Seuratilastoja 56 Nuorisotoiminta 24 Töölön Urheilutalosäätiö 58 Lasten Urheilukoulu LUK 24 Töölön Urheilu- ja Terveystalo 58 Nuorten Suurkisat Töölön Urheiluhallit ja SVUL:n squashhallit 58 Edunvalvonta 28 SVUL-toimitalo 59 Kansainvälinen toiminta 31 Jerismaja 60 Tiedotustoiminta 36 Suomen Urheiluopisto 61 (S31l1L11 SUOMEN VALTAKUNNAN URHELULTTO Radiokatu 12, Helsinki Puh. (90) 1581

3 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS SVUL:N AVANTEDOT Uudet tuulet ja monipuolisuus olivat tunnuspiirteitä suomalaisessa urheilussa SVULn toimintaan vaikuttivat erityisesti vuoden 1985 lopulla vahvistettu strateginen suunnitelma sekä Lahdessa kesäkuussa pidetyt Nuorten Suurkisat. Strategiassa painotetaan erityisesti seurojen toimintaa. Vapaaehtoisen urheiluseurat yön laajuutta ja tuloksellisuutta on vuoden aikana tuotu etujärjestötoiminnalla yhteiskul7nan päättäjien tietoisuuteen. Maamme ylivoimaisesti suurimmalle harrastusmuodolle on esitetty ponnekkaasti valtion ja kunnan tuen lisäystä. Vuonna 1986 saavutettiinkin ensimmäisiä konkreettisia tuloksia, mutta asetettuun tavoitteeseen eli tuen kolminkertaistamiseen vaaditaan vielä määrätietoista ja pitkäjänteistä toimintaa. Strateginen suunnitelma on edennyt ensimmäisenä voimassaolovuotenaan SVUL-organisaatiossa teoriasta käytäntöön. Tätä osoittaa sekin, että suurta osaa jäsenjärjestöistä on voitu palkita strategiaa edistäneistä toimenpiteistä vuosittaisessa määrärahajaossa. Monet ovat esittäneet pessimistiset arvelunsa Suomen urheilun tilasta perustaen käsityksensä perinteisten menestyslajiemme huippu-urheilutuloksiin. Viime vuonna eivät suomalaiset voineet kehua saavutuksillaan olympialajeissa - hiihdossakin oli välivuosi - sen sijaan muiden lajien urheilijat pitivät huolen siitä, että mitalitavoitteemme aikuisten EM- ja MM-kisoissa jopa ylitettiin. Mitalisaavutukset uusissa lajeissa ja lajiryhmissä asettavat perin- KASVUA JA UUDSTUMSTA t '~'\ / Jukka Uunila teisille urheilumuodoille vakavia haasteita. Pystyäkseen säilyttämään asemansa suomalaisessa urheilussa, kansainvälisestä puhumattakaan, niiden on parannettava tuloksiaan huomattavasti. Vuoden suurin suomalainen urheilu tapahtuma - Nuorten Suurkisat Lahdessa - oli menestys joka suhteessa. Asetetut osanottajatavoitteet ylitettiin selvästi. Liittojen, piirien ja seurojen aktiivinen toiminta valmisteluvaiheessa osoitti kisajärjestelmän muuttuneen jo osaksi SVUL-järjestön säännöllistä toimintaa. Erityisen huomion arvoisia ovat ne tuhannet vapaaehtoiset vetäjät ja toimitsijat, jotka panoksellaan mahdollistivat kisojen onnistuneen läpi viennin. Nuoret taas osoittivat Lahdessa, että urheiluseuroissa tehty kasvatustyö on saanut aikaan hyviä tuloksia. Kisapäivien aikana ei järjestyksenpidossa ollut mitään ongelmia. Aatteellisuuden puutteen on väitetty olevan nykyurheilun ongelma. Jos tarkastellaan vuoden tapahtumia ja tuloksia aatteellisuuden kannalta, voidaan tällaisia kannanottoja vain ihmetellä. Nuorten Suurkisoihin liittynyt mittava vapaaehtoinen lisäpanostus, seuratoiminnan valtaisat tulokset ja jatkuva kasvu, välittömästi edellisen suurtapahtuman jälkeen aloitettu uusien kisajärjestelmän huipentumien valmistelu sekä uusien nuorisotoiminnan kasvatuksellisuutta korosta vien suunnitelmien käynnistäminen ovat osoituksia liikunnan aattellisuuden vahvistumisesta SVUL-järjestössä. t~c; *) * *) Jäsenliittoja 51 Jäsenpiirejä 18 Urheiluseuroja 3887* Henkilöjäseniä * * Seuroissa toimivia ohjaajia ja valmentajia Seurojen järjestämiä kilpailujajyksilölajit) Seurojen järjestämiä muita tilaisuuksia Palkattu toimi henkilöstö 389 Keskushallinto 66 Jäsenpiirit 89 Jäsenliitot 234 (Urheiluseurat 2268: täystoimisia 488, osa-aikaisia 1 780) SVUL:n valtionapu ,- Jäsenjärjestöille jaettu avustus ,- Taseen loppusumma ,- Lisäksi piireihin kuulumattomia seuroja noin 300 sekä Suomen Metsästäjäliiton yhdistyksiä 2285 Lisäksi piireihin kuulumattomien seurojen henkilöjäseniä noin sekä metsästysyhdistysten jäseniä SVUL-ORGANSAATO LTTOKOKOUS 1 krt / 4v krt / v. 51 JÄSEN- r- LlTTO- JÄSEN- PRÄ VALTUUSTO LTTOA LTTO- HALLTUS f KESKUS- HALLNTO 3887 URHELUSEURAA ( metsästysseuraa).. Yli M LJOONA HENKLOJASENTÄ 2 3

4 EDUNVALVONTM YHTESTOMN SVUL:n edunvalvontarooli on korostunut selvästi viime vuosien aikana. Strategiaprosessin kuluessa hioutunut yhteinen näkemys on tehostanut muiden osa-alueiden tavoin myös edunvalvontaa. Keskushallinto on saanut edunvalvonnassa hyvää apua jäsenjärjestöiltä. Asia on yhdistänyt myös muut liikunnan alueella toimivat tahot - valtion urheiluneuvosto, opetusministeriö, kuntien keskusjärjestöt ja kaikki urheilun keskusjärjestöt - ovat olleet varsin yksimielisiä liikuntakulttuurin kehittämistavoitteista. Seuratoiminnan edellytysten kuvaamiseksi on vuoden aikana tehty useita toimenpiteitä, SVUL:n jäsenliitot ja -piirit ovat olleet aktiivisesti mukana. Erityisesti maakunnissa on piirien johdolla tuotu yhteisin teemoin esiin urheilun perustason eli seuratoiminnan merkitystä sekä perusteltu avustusten korotustarvetta kunnissa. Keväällä SVUL ja TUL jättivät valtiovarainministeriölle, slsaasiainministeriölle, opetusministeriölle ja kuntien keskusjärjestöille urheiluseurojen yhteiskunnan avustusten korottamista koskevan vetoomuksen. Huolimatta erittäin myönteisistä vastauksista ei kehitys valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 1987 ollut seuratuen osalta tyydyttävä. Vaikuttaakseen budjetin sisältöön kaikkien keskusjärjestöjen seurojen edustajat kävivät luovuttamassa lähes 4000 seuran allekirjoittamat adressit eduskuntaryhmille. Historiallinen demonstraatio herätti varsin laajaa huomiota. Ympäri Suomea saapuneiden kymmenien seurajohtajien yhteislähetystöllä oli myös myönteinen vaikutus lopullisiin budjettilukuihin, joskin luvattuja markkamääriä jälleen loppuvaiheessa supistettiin. Loppuvuodesta valmisteltiin SVUL:n ja TUL:n yhteistyöllä kuntien johdolle järjestettävää mittavaa urheiluseuraseminaaria. Seminaarille asetettiin tavoitteeksi vakuuttaa kuntien päättäjät siitä, että kuntalaisille laajat palvelut turvaava urheiluseura on tuottava sijoitus. Alustajien ja osanottajien arvovaltainen joukko antoivat odottaa hyviä tuloksia. Vuoden 1987 valtion tuloja menoarvion käsittelyn yhteydessä suomalaiset urheiluseurat luovuttivat kaikille eduskuntaryhmile vetoomusadressin toimintansa kehittämiseksi ja yhteiskunnan tuen lisäämiseksi. Adressin luovuttajiksi oli eduskuntataloon saapunut lähes too:n urheiluseuran puheenjohtaja. 4 5

5 NUORTEN SUURKSAT 1986

6 SVUL-SUUNTA 1986 PANOTUKSA SVUL-STRATEGAN SUUNNASSA TEHDYSTÄ TULOKSSTA SEUROJEN TOMVUUS JA ELlNVOMASUUS Suomalaiset urheiluseurat on painokkaasti nostettu esiin yhteiskunnallisena voimavarana, aktiivisen kansalaistoiminnan esimerkillisenä ilmentymänä. SVUL:n viesti päättäjille: "Urheiluseuroille ei tarvita yhteiskunnan tukea siksi, että seurojen vapaaehtoistoiminta olisi kuolemassa, vaan siksi, että laajeneva vapaaehtoistyö vapautuisi rahantekemisestä urheilun tekemiseen" Näkemyksiä ylläolevaan avaintulokseen: kansalaisaktiivisuus on yhteiskunnan terveyden ja elinvoiman merkki - ja urheiluseurassa kansalaisaktiivisuus on Suomessa parhaimmillaan seuroilta ja valtakunnallisilta liikuntajärjestöiltä edellytetään "urheilulla menee hyvin - vahvaan kansalaistoimintaan kannattaa investoida" -ideologian sisäistämistä keskustelussa päättäjien kanssa laadukas yhteistyö edellyttää urheiluseurojen kansanliikeluonteen ymmärtämistä myös yhteiskunnan päätöksentekijöiltä ellei Suomella olisi nykyisenkaltaista motivoitunutta seurajärjestelmää, niin vastaavien liikuntapalvelujen järjestäminen "muin keinoin" kansalaisille maksaisi huikean summan rahaa HUOM! Urheilun suunnittelemattomista tarpeista yhteiskunnalle osoitetut vaatimukset eivät välttämättä lisää urheiluseurojen ja järjestöjen arvostusta yhteiskunnassa. Urheiluseura on noussut liittojen toiminnan tärkeimmäksi menestystekijäksi. Huippu-urheiluvalmennuksen tuottamat menestyvät urheilijat takaavat urheilumuodolle tulevaisuuden menestyksen, kun sillä on elinvoimaiset urheiluseurat. Näkemyksiä ylläolevaan avaintulokseen: seurojen elinvoiman tukeminen edellyttää liitolta samaa luovuutta ja sitkeyttä, joka sillä on valmennustoimintansa ja varainhankintansa kehittelyssä ja toteutuksessa liittojen seuratoimintaan liittyvästä resurssien ohjausvaiheesta ollaan siirtymässä syvällistä osaamista edellyttävään seurojen ja liiton väliseen vuorovaikutukseen. HUPPU-URHELU Urheilijan urheilu-uran jälkeisen elämänuran sekä urheilu-uran menestyksen varmistus urheilulukioiden ja urheilijoitten ammatillisten koulutuskokeilujen tukitoimenpiteillä. Näkemyksiä ylläolevaan avaintulokseen: urheilujärjestöiltä samoin kuin urheilijoilta vaaditaan huolellisuutta ja vastuullisuutta, jotta käynnissä olevat kokeilut muuttuvat pysyväksi osaksi suomalaista kilpa- ja huippu-urheilujärjestelmää. Huippu-urheilun valmennuksen ja valmennuksen iohtamiseen liittyvän konsultointijärjestelmän mallin kehittäminen. Näkemyksiä ylläolevaan avaintulokseen: järjestelmän ja siinä tarvittavan osaamisen kehittäminen vaatii huippuvalmentajien ja -toiminnanjohtajien pitkäjänteistä yhteisosallistumista kehittämisprosessiin resurssien ohjaus valmennusjohtajan/-päällikön johtajaroolin ja johtajavalmiuksien kehittämiseen on huomattavasti jäljessä toiminnanjohtajien vastaavien ominaisuuksien kehittämisestä toiminnanjohtaja resurssien hankkijasta myös urheilusektorin johtajaksi/resurssi ksi. NUORSOTOMNTA Urheilun kasvatustehtävän sekä nuorten urheiluharrastukseen kuuluvan monipuolisuuden vahvistaminen ovat pääsisältöjä SVUL:n valmisteilla olevassa ja lasten urheilu koulun perinteitä jatkavassa nuorisourheiluohjelmassa. Näkemyksiä ylläolevaan avaintulokseen: ohjelman tavoitteita ovat (1) laadun - monipuolisuuden ja kasvatuksellisuuden - kehittäminen, (2) harrastetoiminnan lisääminen, (3) seuratoimintaan aktivointi ja (4) nuorten saaminen mukaan toiminnan suunnitteluun nuorisourheiluohjelman toteutuksessa korostetaan lajien kautta etenemistä; ohjelma on liittojen resurssi ja se tarjotaan seuroille liittokohtaisin toimenpitein ja tehostetusti piirien tuella 8 9

7 SVULn liittovaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi kaudeksi valittu Pertti Tuomala johtaa kokouksenkulkua liittovaltuuston kevät- ja syyskokouksissa. SVUL:N JÄRJESTÖTAPAHTUMA 1986 Nuorten Suurkisojen yhteydessä Lahdessa pidetyille SVULn puheenjohtajapäiville osallistui yli 500 seurojen, liittojen ja piirien puheenjohtajaa. Päivien uusia muotoja kokeillut ohjelma kytkettiin Suurkisojen urheilulliseen sisältöön. kaalisten Urheilijoiden Mäkelä valotti ohjelmassa käsityksiään seurajohtajan profiilista. paljon hyviä urheilu- seurola SVULn liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseensa SVUL-toimitaloon Länsi-Pasilaan kesäkuun 2. päivänä. Uuden toimitalon tilavat kokoussalit mahdollistivat ensi kertaa valtuuston kokoontumisen keskusjärjestön omissa tiloissa. Hannu Koskivuori toimi SVULn liittovaltuuston puhenjohtajana vuosina Liittovaltuuston kevätkokouksessa 1986 luovutettiin Koskivuorelle ansiokkaan puheenjohtajakauden päätteeksi SVULn kuultokudos

8 SVU L: N HALL NTO 1986 SVUL:N LTOHALLTUS PU H EENJOHTAJA Jukka Uunila VARAPUHEENJOHTAJAT Orvo Anttila Keijo K. Kulha Osmo Niemelä Paavo Pekkanen MUUT JÄSENET 12 Martti Alopaeus. Matti Autio Aila Flöjt Tapani lkka mpi Jokinen Timo Kivi-Koskinen Anna-Maija Kivimäki Tapio Koivula Matti Lähdesmäki Jorma Räisänen Pertti Tuomala Matti Virtanen SVUL:N LTOVALTUUSTO PUHEENJOHTAJA VARAPUHEENJOHTAJAT JÄSENLTOSTA Aikidoliitto Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto Ampujainliitto Ampumahiihtoliitto Autourheilijoiden Liitto Baseball- ja Softball-liitto Golfliitto Hiihtoliitto Hockeyliitto Jousiampujainliitto Judoliitto Jääkiekkoliitto Kanoottiliitto Karateliitto Koripalloliitto Kuntourheiluliitto Käsipalloliitto Kävelyurheiluliitto Lentopalloli itto Luisteluliitto Metsästäjäliitto Miekkailuliitto Moottoriliitto Moottoriveneliitto Naisten Liikuntakasvatus Liitto Pertti Tuomala Pirjo Häggman Pentti Pihlakoski Kai Perttula Jari Närhi Erkki Karmila Jorma Helen Kari Ollikainen Bettina Frosterus Seppo Soratie Paavo M. Petäjä Toivo Lehtovuori Lennart Johansson Timo Pekkala Markku Vuotilainen Reino Lahtinen Timo Harju Paul Blomqvist Pentti Leino Matti Myllylä Kari Kuula (Keijo K. Kulha) v. -86 vj. Oiva Virtanen Erkki soniemi Anneli Kangas Onni Kari-Koskinen Erkki Levy (Pertti Tuomala) v. -86 vj. Panu Haapala Henrik Vaenerberg Pentti Tarkkanen Raimo Peltonen Rune Nylander Eero Multamäki Heikki S. Herikkilä Heikki Saarento Timo Katajamäki Jorma Kettunen (Maija-Liisa Saarinen t) vj. Ulla Mikkola Arnevi Lassila Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto Arto Norovirta Nyrkkeilyliitto Painiliitto Painon nostol i itto Pesäpalloliitto Purjehtijaliitto Pyöräilyliitto Pöytätennisliitto Ratagolfliitto Ratsastajainliitto Ringetteliitto Rugby- ja Salamapalloliitto Soutuliitto Squashliitto Sulkapalloliitto Suunnistusliitto Tae kwon do liitto Taitoluisteluliitto Tanssiurheiluliitto Tennisliitto Uimaliitto Urheiluliitto. Urheilusukeltajain liitto Vesihiihtoliitto Voimisteluliitto SVUL:n Nuoret JÄSENPRESTÄ Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Tauno Salminen Aulis Lindell Pekka Kare Matti Huttunen Antti Heinonen Rafael Wolontis Pertti Kokkonen Esa Ellonen Kaj Wihlman Christopher Wegelius Antti Simola Marjatta Arkela Matti Pohjanheimo (Timo Kivi-Koskinen) v. -86 vj. Martin Simberg Tuomo Tennilä Kalevi Tarvainen Matti Salmenkylä Klaus Rytöhonka Urho Rouvali Esko Numminen Aimo Näräkkä lkka Lantto Tellervo Haapaniemi Koskinen Eila Mikola Uolevi Palola Eero Timonen Mauno Töllikkö Kalervo Rehnbäck Jorma Perolahti (Tapio Koivula) v. -86 vj. Raimo Heinonen Raimo Salo (Jorma Räisänen) v. -86 vj. Jaakko Hillgen Timo Ruoppa lmari Ylä-Autio Pirkko Lilja Yrjö Perälä (Matti Lähdesmäki) v. -86 vj. Antti Ristimäki Pauli Vyyryläinen lkka Tuominen Olavi Lehtisalo Anneli Vanamo Lasse Nordblad Häme Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti Länsi-Pohja Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsi nais-suom i LSÄJÄSENET Mikko Koski Kalevi Talikka Pauli Koskinen Erkki Pajumäki (Matti Virtanen) v. -86 vj. Uolevi Eskelinen Antero Taanila Terttu Karhulahti Lauri Ranto Rauno Jaakkola Reino Mikkelä Erkki Timonen Heino Avikainen Pentti Larjanne Seppo Pelttari Yrjö Karttunen Kalevi Eronen Eero Niku Sulo Lehto Lauri Reinikainen Leena Hakanen Tapani Liski Nina Eriksson Risto Tuominen Leo Turunen Aatto Valkokivi Pentti Räty Pirkko Mantere Osmo Suosilta Pentti Pihlakoski Timo Lehmuskoski Jukka Marttila Jarmo Karjalainen Kai Hagelberg Hilkka Hakola Heikki Rusko Leena Jääskeläinen Pirjo Häggman Mauri Miettinen Pertti Paloheimo Raimo Vanninen Magnus Ståhlberg Eino Uusitalo Kari Sjöholm Raimo Viita Otso Vilhunen Pirkko Väänänen Toivo Yläjärvi 13

9 LUOTTAMUSORGANSAATO JAOSTOT LTTOKOKOUS NUORSOJAOSTO V ESTNT ÄJAOSTO SÄÄNTÖjAOSTO TALOUS Henkilöstö Talous Tiedonhallinta Jerismaja Urheilulehti LTTOVALTUUSTO LTTOHALLTUS PUHEENJOHTAJSTO JAOSTOT Nuoriso Seura Strategia URHELU YLESHALL NTO Media Viestintä Urheiluhallit Huippuurheilu Tieteellinen Ansiomerkit Säännöt Kv-asiat Erkki Alaja (puheenjohtaja) Eero Lehti, Sirpa Mäntyrinne, Eija Kalin, Ahti Vilpas, Heikki Vilske, Pekka Vähätaio (esittelijä) SEURAJAOSTO Jorma Räisänen (puheenjohtaja) Pertti Alaja, Airi Kosonen, Kalle Mäkelä, Kristiina Silanterä, Jari Haapanen, Aaro Järvelä (esittelijä), Olli Pekkanen (esittelijä) HUPPU-URHELUJAOSTO Heikki Kantola (puheenjohtaja) Seppo Heino, Kyösti Lampinen, Jarmo Mäkelä, Eero Saarinen, Erkka Westerlund, Jukka Pekkala (esittelijä) TETEELLNEN JAOSTO Pekka Oja (puheenjohtaja). Laura Jaakkola, Laura Jansson, Olli-Pekka Kärkkäinen, Jukka Viitasalo, Tero Viljanen, Jukka Pekkala (esittelijä) STRATEGAJAOSTO Timo Santalainen (puheenjohtaja) Kai Hietarinta, Yrjö Kokko, Pekka Litmanen, Antti Pellinen, Satu Procope, Jorma Savola (esittelijä) MEDAJAOSTO Risto Niku (puheenjohtaja) Martti Huhtamäki, Seppo Luode, Pekka Seppä, Martti Soramäki, Ari J. Aalto (esittelijä) Juhani Wiio (puheenjohtaja) Tuula Hämäläinen, Terttu Karhumaa, Mikko Olli t, Jorma Pokkinen, Leif Aberg, Ari J. Aalto (esittelijä) HENKLÖSTÖjAOSTO Mauri Moren (puheenjohtaja) Hilkka Hakola, Matti Nummela, Matti Virtanen, Ritva Wright, Annika Copeloussis, Esko Eklund (esittelijä) TALOUSJAOSTO Mikko Leppänen (puheenjohtaja) Tapio Kiiskinen, Tapio Koivula, Juhani Salmenkylä, Kimmo Varjovaara, Pekka Vasala, Teuvo Holopainen (esittelijä) T EDON HALL NTAJAOSTO Heikki Tuomala (puheenjohtaja) Risto Ankio, Mika Haavisto, Pertti Laurila, Anna Rokkanen, Markku Torkkeli, Antero Svedström (esittelijä) JERSMAJAJAOSTO Mikko Leppänen (puheenjohtaja) Heikki Lahelma, Rolf Pircklen, Nina Sarvana, Hannu Suominen, Jussi Yrjölä, Teuvo Holopainen ( esittelijä) URHELUHALLJAOSTO Kai Hagelberg (puheenjohtaja) Erkki Helenius, Tytti Kormi, Pekka Könni, Pekka Pukero, Erkki Suomivuori, Esko Eklund (esittelijä) lmari Ylä-Autio (puheenjohtaja) Seppo Alkunen, Solveig Fredriksson, Eero Korpela, Rauno Muukkonen, Risto Sylvelin, Kalevi Suortti (esittelijä) ANSOMERKKJAOSTO Olavi Lehtisalo (puheenjohtaja) Antti O. Arponen, Erkki Helenius, Pellervo Hyytiäinen, mpi Jokinen, Marja Saarinen, Ari J. Aalto (esittelijä) URHELULEHTJAOSTO Antti Mälkönen (puheenjohtaja) Matti Honni, lkka Kylmälä, Heikki Lehmusto, Juha Malmi, Henrik Rasmussen, Teuvo Holopainen (esittelijä) KANSANVÄLNEN JAOSTO Timo Kivi-Koskinen (puheenjohtaja) Aila Flöjt, Tor Jungman, Mikko Kuntola, Kosti Rasinperä, Kalevi Suortti (esittelijä) 14 15

10 SVUL:N EDUSTUKSET ER YHTESÖSSÄ JÄÄKENTTÄSÄÄTÖ - edustajiston jäsen Jukka Uunila KANSALASJÄRJ ESTÖJEN RATTUSTOMNNAN. KESKUSLTTO - edustaja Pekka Vähätaio KANSALLNEN DOPNG-TOMKUNTA - jäsen Osmo Niemelä - varajäsen Jouko Purontakanen KASURLA OY - hallituksen puheenjohtaja Seppo Hieta - hallituksen jäsen Teuvo Holopainen KSAKALLOSÄÄ TÖ - valtuuskunnan jäsen Hilkka Hakola Antti Heinonen Brita kävalko Kirsti ngervo Onerva Kivelä Tapio Koivula Sinikka Koskinen Doris Laine Arnevi Lassila Pirkko Luostarinen Kyllikki Maaninen Pirkko Näkki Leila Rautalahti Eine Rauttola Helka Ristolainen Anna-Maija Silvola Eila Stenbäck Pertti Tuomala Lilian Vaarna Urpo Vihervaara Marjatta Väänänen - johtokunnan jäsen Eero Ehrnrooth Juha Sipilä Osmo Niemelä 16 KNTESTÖMAALKENNE OY - hallituksen puheenjohtaja Jukka Uunila - hallituksen jäsen Seppo Hieta Teuvo Holopainen Paavo Pekkanen ALFRED KORDELNN YLESEN EDSTYS- JA SVSTYS RAHASTON URHELUN TUKRAHASTO - hoitokunnan jäsen Osmo Niemelä Mauri Oksanen LKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDSTÄMSKESKUS - valtuuskunnan jäsen Tor Jungman OY MUL TFAC AB - hallituksen puheenjohtaja Seppo Hieta hallituksen jäsen Mikko Leppänen Robert Liljeström Jan Törnroth Teuvo Holopainen OTANEMEN URHELUSÄÄTÖ - valtuuskunnan jäsen Olavi Lehtisalo, varajäsen Eero Vettenranta Esa Ellonen, varajäsen Erkki Helenius Martti Alopaeus, varajäsen Seppo Liitsola Antti Lanamäki, varajäsen Eero Uotila Esko Eklund, varajäsen Erkki Viinikainen hallituksen jäsen Erkki Helenius, varajäsen Hannu Suominen Pauli Vyyryläinen, varajäsen Pekka Vasala POHJOS-SUOMEN URHELUN KALOTTKESKUS SVUL:lla ei ole varsinaista edustajaa mutta oikeus olla läsnä kokouksissa ilman äänioikeutta; yhdyshenkilö Jouko Purontakanen GRETA JA VKTOR SMEDSN RAHASTOSÄÄ TÖ hallituksen puheenjohtaja Seppo Hieta, varajäsen Mauri Oksanen hallituksen varapuheenjohtaja Juhani Salmenkylä, varajäsen Teuvo Holopainen STADON-SÄÄTiÖ edustajiston jäsen Nisse Hagman Tapani lkka Yrjö Kokko Mauri Oksanen Jukka Uunila hallituksen jäsen Rolf Haikkola SUOMEN NYRKKELYSÄÄTÖ hallituksen jäsen Paavo Pekkanen SUOMEN OLYMPAYHDSTYS - valtuuskunnan puheenjohtaja Jukka Uunila valtuuskunnan jäsen Orvo Anttila Tellervo Haapaniemi Koskinen Carl-Olaf Homen Taina mpiö Osmo Niemelä Mauri Oksanen Paavo Pekkanen hallituksen puheenjohtaja Carl-Olaf Homen hallituksen jäsen Mauri Oksanen - valmennusvaliokunnan jäsen Seppo Liitsola SUOMEN RETKEL YMAJAJÄRJESTÖ - edustajiston jäsen Jaakko Holopainen, varajäsen Esko Salasuo hallituksen varapuheenjohtaja Erkki Helenius SUOMEN UMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLTTO - hallituksen jäsen Kai Hagelberg, varajäsen Jouko Purontakanen SUOMEN URHELUMUSEOSÄÄTÖ hallintoneuvoston jäsen Osmo Niemelä, varajäsen Kalevi Suortti hallituksen puheenjohtaja Martti Alopaeus hallituksen jäsen Erkki Helenius Suomen urheilun keskusarkiston johtokunnan jäsen Erkki Helenius Martti Noponen Urheilun yleisarkiston toimikunnan puheenjohtaja Erkki Helenius jäsen Esko Eklund SUOMEN URHELUOPSTO kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Pekkanen kannatusosakeyhtiö'l hallintoneuvoston jäsen Heino Avikainen Paul Blomqvist Eero Ehrnrooth Yrjö Kokko Urho Rouvali Seppo Soratie - hallituksen puheenjohtaja Jukka Uunila hallituksen jäsen Pentti Leino Aimo Näräkkä Mauri Oksanen Juhani Salmenkylä opiston johtokunta = 1allitus + opiston rehtori Tapani lkka SUOMEN URHELUSÄÄTÖ - valtuuskunta = SVUL:n liittohallitus hallituksen puheenjohtaja Mikko Leppänen hallituksen jäsen Tapio Kiiskinen Tapio Koivula Juhani Salmenkylä Kimmo Varjovaara Pekka Vasala - hallituksen esittelijä Teuvo Holopainen TÖÖLÖN URHELUTALOSÄÄTÖ - valtuuskunta = SVUL:n liittohallitus - hallituksen puheenjohtaja Seppo Hieta - hallituksen jäsen Erkki Helenius Kai Hagelberg Jaakko Holopainen Lauri Kärävä Mikko Leppänen Osmo Niemelä Kimmo Varjovaara hallituksen varalla Nisse Hagman mpi Jokinen Erkki Viinikainen hallituksen sihteeri Esko Eklund URHELULÄÄKETETEEN SÄÄTiÖ - hallituksen puheenjohtaja Antti Ahlström, varajäsen Heikki Rusko - hallituksen jäsen Seppo Hieta, varajäsen Jouko Purontakanen URHELULÄÄKETETEEN SÄÄTiÖN HELSNGN URHELULÄÄKÄRASEMA - johtokunnan jäsen Seppo Liitsola, varajäsen Jorma Savola VALTON LKUNTA TETEELLNEN NEUVOSTO - jäsen Jorma Savola VALTON URHELUNEUVOSTO - jäsen Mauri Oksanen VAPAAEHTOSEN PELASTUSPALVELUN KESKUSTOMKUNTA - yhdyshenkilö Kalevi Suortti VARALAN SÄÄTiÖ hallituksen jäsen Orvo Anttila Raimo Peltonen VUOKATNRNTEET OY - hallituksen puheenjohtaja Seppo Hieta - hallituksen jäsen Teuvo Holopainen VUOKATN SÄÄTiÖ edustajiston jäsen Jorma Helen, varajäsen Heikki Hovi Aimo Näräkkä, varajäsen Erkki Hulkkonen Pentti Pihlakoski, varajäsen Lauri Reinikainen Eero Niku,. varajäsen Paavo Poutiainen hallituksen jäsen Matti Virtanen Teuvo Holopainen 17

11 SVUL:N TOMNTA 1986 KESKUSHALLNNON URHELUOSASTO SVUL-STRA TEGAN TOTEUTTAJANA SVUL:n keskushallinnon nykyinen toimihenkilöorganisaatio perustettiin Uudessa organisaatiossa urheiluosaston kokonaistulos muodostui seuraavista alueista: Strategiaprosessin jatkaminen liittossa, piireissä ja keskushallinnossa Jäsenjärjestöjen määrärahajako strategian valmistajana Strategian toiminta-alueiden suunnittelu ja toteuttaminen keskushallinnon toimenpitein; huippu-urheilu seuratoiminta - nuorisotoiminta - kunto- ja harrasteliikunta Kisaprojektin tukeminen Tutkimustoiminta. Jäsenjärjestöjen toimintamäärärahan jaossa noudatettiin ensimmäistä kertaa liittokokouksen vahvistamia uusia jakoperusteita. SVUL-strategian toteutuksen varmistamiseksi osa määrärahoista jaettiin ns. strategiamäärärahana so. sen perusteella, minkälaisia tuloksia jäsenjärjestöt olivat edellisen vuoden aikana tehneet SVUL-strategian osa-alueilla. Kisaprojektin yhtenä keskeisenä tavoitteena oli tukea sekä keskushallinnon että jäsenjärjestöjen tavoitteiden toteuttamista. Urheiluosaston osalta onnistuivat tässä suhteessa erityisen hyvin kimpanvetäjäkampanja jälkihoitoineen ja puheenjohtajapäivät. JÄSENJÄRJESTÖjEN TOMNTAMÄÄRÄRAHAN JAKO JÄSENLTOT Toimintamäärärahan jaossa sovellettiin vuonna 1986 ensimmäistä kertaa liittokokouksen päättämiä uusia jakoperusteita. Sekä liittojen että piirien määräraha jakautui perusmäärärahaan, tasokorotusmäärärahaan ja strategiamäärärahaan. Liitoille jaettiin perusmäärärahaa markkaa, mikä sisälsi 3,7 %:n kasvun vuonna 1985 jaettuun lopulliseen määrärahaan. Määräraha määräytyi pääsääntöisesti siten, että vv hyväksyttyjen menojen muutosprosenttien keskiarvon mukaisesti laskettiin ensin laskennalliset määrärahan kasvut. Jaettavan perusmäärärahan kokonaiskasvu jaettiin liitoille laskennallisten kasvujen suhteessa. Tasokorotuksina jaettiin liitoille markkaa. Jako tapahtui seuraavin perustein: Kaikkien liittojen avustusten osuus hyväksyttävistä menoista pyritään korottamaan vuoden 1984 tilanteen mukaisesti vähintäin 30 %:iin 1-3 vuoden aikana. Vuonna 1985 aloitettua ohjelmaa jatkettiin 10 liiton osalta. Neljän liiton osalta korjattiin vuonna syntynyttä määrärahan jälkeenjääneisyyttä suhteessa jakoperusteiden mukaisesti mitattaviin toimintalukuihin. Avustuksen korkea osuus hyväksyttävistä menoista vaikutti rajaavana tekijänä. Aikaisempina vuosina tehdyt tasokorotukset otettiin huomioon. KUNTO- JA HARRASTELKUNTA Kunto- ja harrasteliikunnan kehittämisen keskeisin tulos kertomusvuoden aikana oli SVUL:n ja Suomen Kuntourheiluliiton kesken laadittu sopimus. Sen mukaisesti SKuL toteuttaa SVUL:ssa seuroihin suuntautuvassa kuntoliikuntatyössä keskushallintoroolia. Samalla se suuntaa voimavaroja aikaisempaa merkittävästi enemmän SVUL:n ja sen jäsenjärjestöjen kuntoliikuntatoimintaan. Keskeisenä työtapana tässä on keskitetty yhteistyö SVUL:n lajiliittojen kanssa. Vuoden 1986 aikana käynnistyi lajikohtaisten kuntoliikunnan kehittämisohjelmien suunnittelu Suomen Hiihtoliiton ja Suomen Suunnistusliiton kanssa. Strategiamääräraha SEUROJEN TOMVUUS JA ELlNVOMASUUS Jakoperusteina olivat liittojen raporttien ja piirien suorittamien arviointien pohjalta tehty harkinta sekä liiton seurojen harjoitustilaisuuksien ja niiden osanottajamäärien kehitys. Lähteenä käytettiin seurojen vuosi-ilmoitustiedostoista koottuja tilastoja. Kriteereiden perusteella rahaa saivat Pesäpalloliitto, Naisten Liikuntakasvatusliitto, Lentopalioliitto, Urheiluliitto, Koripalloliitto, Hiihtoliitto, Autourheilijoiden liitto ja Suunnistusliitto. Erityistunnustuksena huomioitiin Tanssiurheiluliiton panos seurakohtaisessa seurakonsulttitoiminnan toteutuksessa (5000 mk). Luokka mk Pesäpalloliitto sijoittui yksinään luokkaan kuusi. Pesäpalloliitto on rakentanut lajilleen jo aikaisemmin Pesisurajärjestelmän, joka ohjaa toimimaan lajin parissa seuroissa eri tehtävissä eri ikä-, kunto- ja taitotasolla. Pesis-urajärjestelmään kiinteästi kuuluen resursseja on kohdennettu erityisesti seurojen vetäjähuollon kehittämiseksi; toiminnan sisältö, koulutus, tuki ja palkitseminen. Vuoden 1985 näkyvänä toimenpiteenä toteutettiin lipunkantaja-operaatio = seuravetäjien valtakunnallinen palkitseminen. Luokka mk Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton koulutusohjelma tukee sekä ohjaajien jatkuvaa kehittymistä ja uusiutumista että seurojen johtohenkilöiden toimintakykyisyyttä. Liitto on ohjannut seuroja toimintatapaan, jossa seuran sisältä jatkuvasti etsitään uusia ohjaajia toimintaan eräänlaisen apuohjaajajärjestelmän avulla. Liiton seurojen toiminnallinen sisältö on ohjattu antamaan jäsenistölle mahdollisuus aktiiviseen liikuntaan koko eliniän. Luokka mk Tähän luokkaan kuuluivat Urheiluliitto ja Lentopalloliitto. Lentopalloliiton seurojen harjoituskertojen kasvu oli kaikista liitoista suurin. SUL ja SLeL ovat kohdentaneet kehittämistoimenpiteet seurojen toiminnallisen tason ja tarpeen mukaisesti (Jotavat, seurakonsultointi, lajikouluttajien seurakäynnit). SLeL on käynnistänyt 100 seuran vetäjäprojektin. SUL on aktivoinut alue- ja piiriorganisaatiot seuratoiminnan tukemiseen. Luokka mk Koripalloliiton huolellises valmistelema suunnitelma e tyisen projektin aloittamisesta eurojensa toiminnan tukemise si sisältää näkemyksen seuro~ e kehittämistarpeista ja -järjes ksestä, liitto tuottaa toiminn aloittamista varten isältö ä a välineitä. Projektin toteuttamista varten on olemassa budjettiin sidotut päätökset ja vastuu toiminnan etenemisestä on selkeästi osoitettu. Hiihtoliitto, Autourheilijoiden liitto ja Suunnistusliitto ovat tehneet onnistuneita toimenpiteitä lajisuorituspaikkojen aikaansaamiseksi (hiihtokeskusnormittelu, harjoitus- ja kilpailuradat, kunnallisten karttamäärärahojen kasvu). NUORSOTOMNTA Rahaa jaettiin vuotta 1985 koskevan toiminnan perusteella yhdeksälle (9) liitolle. Strategiarahan saamiseen vaikuttivat seuraavat tekijät: 1. Liiton toimenpiteet nuorisotoiminnan kehittämiseksi seuroissa 2. Liiton nuorten suhteellinen osuus kokonaisjäsenmäärästä sekä 3. Liiton nuorten määrän kasvun prosenttiosuus koko SVUL:n nuorten määrän kasvusta. Kohdan 1 painoarvo oli kaksinkertainen verrattuna kohtien 2 ja 3 painoarvoon. Lisäksi kohdan 1 arvioinnissa painottuivat seuraavat tekijät: monipuolisuus ja kasvatuksellisuus toiminna määrä koululiikunnan tukeminen ja erityisesti Lasten Urheilukoulu (LUK) tai lajikohtainen urheilukoulutoiminta (LAK). Rahaa saivat seuraavat liitot: Pesäpalloliitto mk Naisten Liikuntakasvatusliitto mk Suunnistusliitto mk Urheiluliitto mk Hiihtoliitto mk Jääkiekkoliitto mk Koripalloliitto mk Voimisteluliitto mk Urheilusukeltajain liitto mk Rahaa saaneista liitoista kohdassa yksi (1) menestyivät parhaiten Pesäpalloliitto, Urheiluliitto sekä Naisten Liikuntakasvatusliitto, Jääkiekkoliitto ja Suunnistusliitto. Kohdassa kaksi (2) oli paras suhdeluku Voimisteluliitolla ja Taitoluisteluliitolla. Seuraavina olivat Jääkiekkoliitto, Koripalloliitto, Ratsastajainliitto ja Uimaliitto. Kasvuprosenteissa (kohta 3) menestyivät seuraavat liitot: Pesäpalloliitto, Suunnistusliitto, Judoliitto ja Karateliitto. Suomen Urheilusukeltajain liitto sai 5000 mk erityistunnustuksena kasvatuksellisten tekijöiden korostamisesta nuorten merkkijärjestelmässä. Strategiarahan nuorisotoimintatavoitteena on aktivoida liittoja toteuttamaan lajikohtaista lasten ja nuorten urheilutoimintaa kokonaisvaltaisena liikuntakasvatuksellisena toimintana. HUPPU-URHELU Rahaa jaettiin vuoden 1985 toiminnan ja tulosten perusteella yhdeksälle liitolle. Strategiarahan saamiseen vaikuttivat kansainvälinen menestys, ottaen huomioon jaettavana olevien mitalien määrä, lajin kansainvälisten liittojen jäsenmaiden määrä ja Suomen sijaluku niissä (EM ja MM), lajin arvostus Suomessa, lajin kehitys ja ilmeen myönteisyys Suomessa ja erityispiirteenä lajin nuorisohuip

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1988

TOIMINTAKERTOMUS 1988 TOMNTAKERTOMUS 1988 ~~ SUOMEN VALTAKUNNAN URHELULTTO TOMNTAKERTOMUS 1988 TAKET ja painu matkoihisi! Koti. Matka Tapaturma. Jos oot seitsemäntoista viiva kakskytviis, älä stressaa, ota EASY. Eurooppalaisen

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA Sinettiseurakriteerien vertaaminen lasten ja nuorten urheilun selvitystöihin Sinettiauditoinnit tarkastelussa Lajiliittojen ja Valon

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 200 000 Sukeltajaliitto ry 97 000 Suomen Aikidoliitto ry 30 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

- POHJOlA-YHTIÖT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARJNEN

- POHJOlA-YHTIÖT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARJNEN TOMNTAKERTOMUS SUOMEN VALTAKUNNAN URHELULTTO Radiokatu 12 00240 Helsinki puh. (90) 1581 telekopio (90) 145 237 SVUL:N JASEN, SNÄ HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POfijOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät 1(8) Salon kaupungin palkitsemisohje Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät Kh 12.1.2015 12 2(8) Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU:

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: DEN, NED Jari Lämsä & Jarmo Mäkinen Liikunnan vs. huippu-urheilun valtion rahoitus, % (SPLISS, tiedot. V. 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 66% 62% 56% 52% 52%

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

vannastt. Tilaa se nyt!

vannastt. Tilaa se nyt! ~~...,..."mittatyönä': TOMNTAKERTOMUS 985 TOSKORTT, jolla saa käteistä pankkiautomaateista. TOSKORTT 2, jolla saa käteistä ja jolla voi maksaa. TOSKO RTT 3, jolla saa käteistä, jolla voi maksaa ja jolla

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

VALMENTAJAKYSELY 2009

VALMENTAJAKYSELY 2009 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VALMENTAJAKYSELY 2009 kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisvalmentajista Minna Blomqvist www.kihu.fi Tarkoitus Kuvata suomalaista

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta TAUSTAMATERIAALI Kansallinen aikusten liikuntatutkimus 2006 Tahot, joiden kanssa tai järjestämänä kuntoilua, liikuntaa tai urheilua harrastetaan 19-65 - vuotiaiden keskuudessa. 1997-98 2001-02 2005-06

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

Liisa Veijalaisella onpo~jo~ suunrustajan. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1980. Suomen Valtakunnan Urheiluliiton.

Liisa Veijalaisella onpo~jo~ suunrustajan. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1980. Suomen Valtakunnan Urheiluliiton. VUOSIKIRJA Liisa Veijalaisella onpo~jo~ suunrustajan Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1980 vakuutus Liisa Veijalaisen ja kaikkien suunnistajien - kilpailijoiden ja kuntoilijoiden - turvaksi

Lisätiedot

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan koko sen matkalta 3. Osaamista

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET www.slideproject.com Tj-aamukahvit 15.12.2015 Kati Lehtonen, LIKES Jarmo Mäkinen, KIHU Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist.

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. 500m Miehet 35v. 1. 10 Vesa ISOVIITA PUV 0.42,59 2 500m Miehet 40v. 1. 13 Jari SÄRKELÄ OuTa 0.46,41 3 2. 14 Jarmo ROSSI OuTa 0.53,34 6,93 1 500m Miehet 45v. 1. 18 Esa PUOLAKKA HLK 0.41,70 7 2. 21 Markku

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 Matti Hakamäki Anna Kankaanpää Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 242 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-292-2

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984 MATKATOIMISTOSI M'ks'? 1 1. Matkailijoiden kokemukset EUROvakuutuksesta ovat hyvät. Korvaukset maksetaan nopeasti. Ja ulkomaan palvelu pelaa, sillä EUROvakuutus on tunnettu ja hyväksytty kautta maailman.

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012 SOPIMUS 1(5) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N ESITYSKORVAUSSOPIMUS Osapuolet 1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys

Lisätiedot

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H 10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50 1. Matti Gröger 1. Jari Kallio Kokemäki 97 94 97 98 96 97 579 2. Joni Röman HKI 95 95 94 97 96 99 576 3. Lasse Voutilainen LP/Joensuu 94 96

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Hiihdon ja ampumahiihdon SM-kilpailut 15. 17.3.2011 Kalajoki Sprintti NYL A-finaali 1.5 km V Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Pauliina Mäkelä Helsingin pol 5.06,0 2. Miia Lehtinen Pirkanmaan po 5.06,5

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21 H21 1 Esa Karjalainen TietoEnator 38.29 2 Vesa Virkki Ericsson 41.03 3 Jussi Rämö Ericsson 43.26 4 Mikko Nurmimäki Ericsson 48.57 5 Tero Jantunen Ericsson 59.12 6 Jussi Lehto Fortum 60.49 7 Risto Salmela

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Miten olen jalkauttanut lapsuusvaiheen asiantuntijatyötä ja sen sisältöjä omaan toimintaani? Kirjaa toteutettuja / meneillään olevia asioita

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 2 2. Talous, tiedotus, tilastot ja kalenteri 4 3. Nuoriso- ja valmennustoimikunta 5 Kilpailu- ja koulutustoimikunta 5 Kouluttajat 5 4. Pm- ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Vuoden Ratsastusseurat -kilpailu 2013 Teemalla koulutus ja osaaminen!

Vuoden Ratsastusseurat -kilpailu 2013 Teemalla koulutus ja osaaminen! Vuoden Ratsastusseurat -kilpailu 2013 Teemalla koulutus ja osaaminen! Hyvälle ratsastusseuralle jaetaan vuosittain tunnustuspalkinto laadukkaasta ja monipuolisesta seuratyöstä. Suomen Ratsastajainliitto

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 50m pist. Y 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 Tomi Harju 10 19 10 39 Kirsi Kaaro 8 2 4 14 Jyrki Turja 8 6 14 Jorma Jäntti 12 12 Kalle Mykkänen 8 8 Juha Valjus 8 8 Kalle Wegelius 6 1 7 Juhani

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY 8.12.2007 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY 8.12.2007 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 8.12.2007 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA ESITYSLISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 2.2 Valitaan kaksi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 1/2014

Jalkapallojaoston tiedote 1/2014 1 SISÄLTÖ 1) Jalkapallojaosto 2014 3 2) Jotain uutta kotisivulle? 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Tulevia tapahtumia 5 5) OTO-valmennuspäälliköksi? 5 6) Tulevia koulutuksia alkuvuodesta 6 7) Lopuksi 6 2 1)

Lisätiedot

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA -------------------------------------------------------------------------------------------------- ESITYSLISTA 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry.

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Finlands Svenska Idrott, FSI r.f. Centralföreningen

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia. 27.2.2012 Simo Tarvonen

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia. 27.2.2012 Simo Tarvonen Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia 27.2.2012 Simo Tarvonen Mikä urheiluakatemia? Urheilijan opinto- ja elämänura Päivittäisvalmennus Tuki- ja asiantuntijapalvelut Urheilijan polku 16 -v 566 urheilijaa 73

Lisätiedot

Päätoimiset tukea saaneet 2009

Päätoimiset tukea saaneet 2009 Päätoimiset tukea saaneet 2009 Seuran nimi SLU-alueen nimi Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Imatran Keilailuliitto ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Suomen Keilailuliitto ry

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot