Seurakysely Yhteenveto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurakysely 2013. Yhteenveto"

Transkriptio

1 Seurakysely 2013 Yhteenveto 1

2 Sisällys Suomen Uimaliiton Seurakysely Taustatietoja vastaajista Seurojen jäsenistö Seurojen ei-kilpailullinen harrasteliikunta Seurojen kilpailullinen uintiurheilutoiminta Seurojen toimintamäärät Seurojen työntekijät ja vapaaehtoiset Seurojen taloustiedot Seurojen käyttämät Uimaliiton palvelut Seurojen strategiat, kehitysprosessit ja koulutussuunnitelmat Seurojen käyttämät palaute- ja tyytyväisyyskyselyt Seurojen ensisijainen toiminnan tavoite Yhteenveto ja tulevaisuuden haasteet

3 Suomen Uimaliiton Seurakysely 2013 Uimaliitto toteuttaa vuosittain jäsenilleen Seurakyselyn, minkä avulla kartoitetaan toimintaa ja sen laajuutta uintiurheiluseuroissa. Kyselyn toimintalukujen pohjalta lasketaan osittain seurojen liittokokouksissa käytössä olevat äänimäärät. Kyselyä on uudistettu vuonna 2013 (kysely toimintavuodesta 2012) Uimaliiton strategian suuntaisesti. Uimaliiton strategiassa yhtenä ydinajatuksena on Parhaassa liitossa parhaat seurat. Tätä ajatusta toteutettaessa seurojen toimintaa tutkitaan erilaisin kyselyin, tunnistetaan seurojen erilaiset tarpeet, järjestetään seura- ja aluekohtaamisia sekä toteutetaan kehittämishankkeita. Tavoitteena on muun muassa seurojen osaamisen ja toiminnan lisääminen ja laajentaminen, liiton palvelutarjonnan kehittäminen seurojen tarpeisiin sekä seurojen pitkäjänteisen suunnittelun tukeminen. Seurakyselyn tulosten avulla seurataan liiton strategian toteutumista seuroissa. Seurakyselystä tehdään vuosittain raportti, joka julkaistaan Uimaliiton kotisivuilla sekä lähetetään sähköisesti seuroille. Tulosten avulla seura voi verrata omia toimintalukujaan suhteessa muihin, seurata vuosittain oman toimintansa kehittymistä sekä käyttää raportin lukuja ja tietoja tukena kuntayhteistyössä. Tässä raportissa on mukana vertailulukuja vuosien 2012 ja 2013 toiminnasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) muutti valtionavun jakoperusteita syksyllä 2013, joten myös seurakyselyä on muokattu uusien kriteerien mukaisesti. Tästä johtuen suoria vertailuja ei kaikkien kysymysten osalta pystytä tekemään. Linkki kyselyyn 1. Taustatietoja vastaajista Seurakysely toteutettiin Surveypal-kyselynä tammi-helmikuussa Linkki kyselyyn saatteineen toimitettiin seurojen puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille Seurakohtaisia muistutuksia lähetettiin sähköpostitse. Kyselyyn vastasi yhteensä 104 seuraa, mikä on noin 77 prosenttia kaikista jäsenseuroista (vuoden 2013 lopussa 136 seuraa) ja noin 83 prosenttia kyselyajankohtana toimivista seuroista (126 seuraa). Vastaamatta jääneistä seuroista suurin osa edusti äänimäärällä mitattuna yhden äänen seuroja. Valtaosa vastaajista oli seurojen puheenjohtajia (54 %) tai päätoimisia/osa-aikaisia työntekijöitä (18 %). Puheenjohtaja 54% Päätoiminen/osa-aikainen työntekijä (esim. toiminnanjohtaja, Hallituksen/johtokunnan jäsen 12% 18% Ohjaaja/valmentaja 3% Muu tehtävä, mikä 14% Kuvio 1. Vastaajan asema seurassa (n=104) 3

4 2. Seurojen jäsenistö Vastanneissa seuroissa oli yhteensä hieman yli jäsentä. Lähes kolmasosa (28 %) jäsenistä oli alle 7- vuotiaita, vuotiaiden osuus oli kolmannes (33 %) koko jäsenmäärästä, vuotiaita oli 14% ja 19 - vuotiaita ja sitä vanhempia neljäsosa (25 %). Jäsenmäärä ei anna koko kuvaa uimaseurojen toiminnassa mukana olevista henkilöistä, koska osa seuroista tarjoaa kurssitoimintaa myös seuraan kuulumattomille, ulkopuolisille henkilöille. Jäsenmääriin oli tullut lisäystä yli 4000 henkilöä (v yhteensä henkilöä). Ikäryhmittely on muuttunut edellisestä kyselystä, johtuen OKM:n uusista valtionavun jakoperusteita. Tämän vuoksi suoria vertailuja ikäjakauman mukaan ei tässä voida esittää % % % Alle 7v 7-12v 13-18v 19v ja yli % Kuvio 2. Seurojen jäsenmäärät ikäryhmittäin, yhteensä jäsentä (n=104) Uimaseurojen jäsenmäärät vaihtelivat neljästä noin :een. Alle 100 jäsenen seuroja oli vastanneista noin kolmannes (31 %). Puolella seuroista (50 %) oli jäseniä korkeintaan 200 henkilöä. Lähes kolmella neljästä seurasta (74 %) on enintään 400 jäsentä. 15 prosentilla seuroista jäsenmäärä on yli 601. Viidellä prosentilla seuroista jäsenmäärä ylittää 1200 henkilöä. Edelliseen toimintavuoteen verrattuna seurojen jakautuminen jäsenmäärän mukaisesti on pysynyt samankaltaisena, ilman merkittäviä muutoksia. 4

5 Seurat % 35% 30% 31% 25% 20% 19% 17% 15% 5% 0% 7% 4% 8% 1% 1% 1% 5% 1% 1% 5% Kuvio 3. Seurat luokiteltuna jäsenmäärän mukaan (n=104) Seurojen jäsenmäärät Selkeästi suurin osa (79 %) seuroista on uintiurheilun erikoisseuroja, muiden ollessa yleisseuran lajijaosto (21 %). 21 % Uintiurheilun erikoisseura Yleisseuran lajijaosto 79 % Kuvio 4. Seurojen jaottelu yleis- ja erikoisseuroihin (n=104) 5

6 3. Seurojen ei-kilpailullinen harrasteliikunta Seuroja pyydettiin kirjaamaan eri toiminnoissa mukana olleet harrastajat erikseen lasten ja nuorten sekä aikuisten kohdalla. Ikäjaottelua oli edellisvuoteen verrattuna muutettu huomioiden OKM:n kriteerit. Tästä syystä lukujen vertailu näiden kahden kyselyn välillä on suuntaa antava. Vuoden 2012 kyselyssä lapset ja nuoret käsittivät alle 18-vuotiaat, tässä kyselyssä lapsiin ja nuoriin luetaan myös 18-vuotiaat, ja vastaavasti aikuisten toimintaan lasketaan 19-vuotiaat ja sitä vanhemmat Lasten ja nuorten harrastetoiminta Lasten ja nuorten (18 v ja alle) ei-kilpailullisessa harrastetoiminnassa oli mukana henkilöä. Näistä seurojen jäseniä oli 80 prosenttia ( henkilöä). Eniten toimintaa järjestettiin Vesitaiturit-ikäisille, eli noin 3-7 -vuotiaille. Tälle kohderyhmälle seurat tarjoavat esimerkiksi Vesipeuhuloita sekä eritasoisia uimakouluja. 61 seuraa järjesti harrastetoimintaa, joissa mukana oli lähes lasta. Vertailua edellisen vuoden lukuihin ei suoraan voida tehdä. Kysymyksen asettelua on tarkennettu edellisestä toimintavuodesta, ja jatkossakin tähän ja annettaviin ohjeistuksiin tulee kiinnittää huomiota, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään. Vesirallilaisten ja Tekniikkarallilaisten (tmv uinnin lajikoulu) määrät ovat vuodessa lisääntyneet yli 1200 lapsella (Vesirallissa lisäys noin 750 uimaria, Tekniikkarallissa noin 460 uimaria). Lisäksi toimintaa järjestävien seurojen määrät ovat lisääntyneet Vesirallin kohdalla viidellä (63 seuraa), Tekniikkarallin tmv kohdalla yhdeksällä seuralla (72 seuraa). Taulukossa 1 olevien toimintojen lisäksi (kohta Muut ) vastaajat mainitsivat järjestävänsä muun muassa erimittaisia liikuntaleirejä, vesipelastuskerhoja, iltapäiväkerhotoimintaa, sukelluskouluja, EasySwimtoimintaa (osa oli kirjannut tämän Vesitaiturit-ikäisten uintitoimintaan, osa kohtaan Muut ). Taulukko 1. Lasten ja nuorten harrastetoiminta seuroissa (n=104) LAPSET JA NUORET (18v ja alle) Harrastajamäärä Järjestävät seurat % Vauva- ja perheuinti (vauvat, lapset) % Vesitaiturit (n 3-7v uintitoiminta, esim. Vesipeuhula, uimakoulut) % Vesiralli % Tekniikkaralli tmv uinnin lajikoulu % Uimahyppyjen lajikoulu tmv % Taitouinnin lajikoulu tmv % Vesis tmv vesipallon lajikoulu % Harrasteryhmät % Vammais-/erityisryhmät % Muut % Yhteensä

7 3.2. Aikuisten kunto- ja terveysliikunta Seurojen järjestämään aikuisten kunto- ja terveysliikuntatoimintaan osallistui 7874 henkilöä, joista 67 prosenttia (5255 henkilöä) oli seuran jäseniä. Henkilömäärä on reilut 100 vähemmän kuin edellisvuonna, kun laskuihin ei olla otettu mukaan masters-kilpailijoita. Määrällisesti suurimmat nousut ovat tapahtuneet aikuisten uimakouluissa sekä harraste- ja kuntoryhmissä. Aikuisten uimakouluissa osallistujia on ollut 350 enemmän kuin edellisenä vuonna, ja järjestävien seurojenkin määrä on noussut viidellä. Harraste- ja kuntoryhmissä on edellisvuoteen verrattuna 194 osallistujan lisäys, ja tätä toimintaa järjestävien seurojen määrä on noussut 18 seuralla. Kohtaan Muut oli kirjattu mm triathlon, palloiluvuorot sekä sukelluskoulu. Taulukko 2. Aikuisten kunto- ja terveysliikunta seuroissa (n=104) AIKUISTEN KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA Harrastajamäärä Järjestävät seurat % Vauva- perheuinti (toiminnassa mukana olevien aikuisten määrä) % Aikuisten uimakoulut % Aikuisten tekniikkaryhmät (esim. Ui Kunnolla-kurssi) % Vesivoimistelu ja HydroBic % Vesijuoksu % Harraste- ja kuntoryhmät % Avantouinti % Vammais-/erityisryhmät 18 3 % Muut % Yhteensä 7874 Kyselyssä kartoitettiin myös seurojen tarjoamia palveluita muille kuin seuran jäsenille. Noin viidesosa seuroista (20%) tarjosi toimintaa kouluille tai yrityksille (21%). Kolmannes seuroista (33%) tarjosi palveluja muille ryhmille, joihin kuuluivat mm muut yhdistykset, yksityiset henkilöt, erilaiset kunnan/kaupungin yhteistyömallit, tapahtumiin liittyvät toiminnot. Taulukko 3. Seurojen tarjoamat vesiliikuntapalvelut muille tahoille (n=104) Taho Osallistujien määrä (hlö) Palvelua tarjoavat seurat % Koulut % Päiväkodit tai esiopetusryhmät % Yritykset % Muut ryhmät % Yhteensä Seurojen kilpailullinen uintiurheilutoiminta Uimaseuroissa kilpailulajeina ovat uinti, vesipallo, uimahypyt ja taitouinti. Lisäksi kesällä järjestetään avovesiuinnin SM-kilpailut. Kilpailulajit muodostavat liiton kilpailullisen harrasteliikunnan toimintasisällön. Taulukossa 4 on listattu lajeittain harrastajien määrät. 7

8 Taulukko 4. Seurojen ilmoittamat urheilijamäärät kilpailullisessa harrasteliikunnassa (n=104) Laji Alle 12v Seurojen määrä 13-18v Seurojen määrä 19v ja yli Seurojen määrä Kilpaurheilijoita yhteensä / laji Uinti Uimahypyt Taitouinti Vesipallo Vammaisurheilijat Masters-urheilijat, uinti Masters-urheilijat, uimahypyt Masters-urheilijat, taitouinti Masters-urheilijat, vesipallo Kilpaurheilijoita yhteensä / ikäryhmä Kilpaurheilijoita yhteensä 7084 Uimaliiton lisenssiurheilijoita oli rekisterien mukaan 6548 vuonna Osa urheilijoista kilpailee useammassa lajissa, jonka takia seurojen ilmoittamat määrät poikkeavat virallisista rekisteriluvuista. Aiemmasta kyselystä poiketen kysymyksen asettelu haluttiin tehdä siten, että kilpailullisessa toiminnassa mukana olevien lukumäärä kysytään erillään ei-kilpailullisesta toiminnasta. 5. Seurojen toimintamäärät Seuroja pyydettiin arvioimaan tuntimääräisesti viikoittaista ohjattua toimintaansa. Toiminta oli jaoteltu ohjattuun kurssitoimintaan, valmennustoimintaan altaalla sekä oheisharjoitteluun muualla kuin altaalla. Noin viidenneksellä (21%) seuroista ei ollut kurssitoimintaa ollenkaan. Yli puolet seuroista (55%) järjesti ohjattua kurssitoimintaa 1-20 viikkotuntia. Yli 51 viikkotuntia järjestäviä seuroja oli 5 prosenttia, enimmillään tunteja järjestettiin yli 101 tuntia viikossa (2%). Kurssitoimintaa järjestävien seurojen määrä on noussut huomattavasti edellisvuoteen verrattuna (kuvio 5). Noin 79 prosenttia (82 seuraa) vastanneista seuroista järjesti toimintavuoden aikana kurssitoimintaa, kun luku vuonna 2012 oli 67 prosenttia (70 seuraa). Vastaavasti järjestettävän toiminnan määrä (h/vko) on noussut: viikkotuntia järjestäviä seuroja oli vastaajista 28 prosenttia (29 seuraa), kun vuonna 2012 vastaavaa määrää toimintaa järjesti 20 prosenttia (21 seuraa). 8

9 Seurat % Seurat % 45% 40% 39% 38% 35% 32% 30% 25% 20% 15% 5% 0% 21% 17% 12% 11% 8% 4% 4% 1% 5% 5% 5% yli 51 Ohjattu kurssitoiminta tuntia / viikko Vuosi 2012 Vuosi 2013 Kuvio 5. Seurojen järjestämä kurssitoiminta (tuntia/viikko) vuosina 2012 ja 2013 (n=104 v 2013, n=103 v 2012) Yli puolet (55%) seuroista järjesti ohjattua valmennustoimintaa 30 tuntia tai vähemmän viikossa. Toisaalta yli neljäsosa (27%) seuroista ilmoitti järjestävänsä valmennusta yli 51 tuntia viikossa. Enimmillään valmennusta järjestettiin yli 101 viikkotuntia (7%). Edellisvuoteen verrattuna valmennustoiminta altaalla on tuntimääräisesti seuroissa lisääntynyt. 25% 22% 20% 15% 19% 16% 15% 19% 14% 13% 12% 5% 4% 3% 8% 8% 6% 7% 4% 4% 3% 3% 4% 3% 2% 2% 5% 7% Vuosi 2012 Vuosi % Ohjattu valmennustoimnta tuntia / viikko Kuvio 6. Seurojen järjestämä ohjattu valmennustoiminta (tuntia/viikko) vuosina 2012 ja 2013 (n=104 v 2013, n=103 v 2012) 9

10 Seurat % Ohjatun oheistoiminnan järjestäminen oli seuroissa tuntimääräisesti edelleen sangen vähäistä. Yhteensä 68 prosenttia ilmoitti järjestävänsä ohjattua oheistoimintaa viikossa 10 tuntia tai vähemmän. Luku on pienentynyt edellisvuoteen verrattuna, sillä vuonna 2012 luku oli 73 prosenttia. Hieman yli neljännes (27 %) seuroista järjesti oheisharjoittelua viikkotuntia (25 % vuonna 2012). Vain yksi seura (1 %) järjesti oheisharjoittelua 51 viikkotuntia. Edellisvuonna tässä laajuudessa toimintaa järjesti kolme prosenttia vastanneista seuroista (3 seuraa). Yhtenä selittävänä tekijänä tässä tulee huomioida käynnissä olevat uimahalliremontit. 60% 50% 56% 54% 40% 30% 20% 17% 14% 19% 17% Vuosi 2012 Vuosi % 5% 5% 3% 3% 4% 3% 0% 1% yli 51 Ohjattu oheistoiminta muualla kuin altaalla tuntia / viikko Kuvio 7. Seurojen järjestämä ohjattu oheistoiminta muualla kuin altaalla (tuntia/viikko) vuosina 2012 ja 2013 (n=104 v 2013, n=103 v 2012) 6. Seurojen työntekijät ja vapaaehtoiset Seuroissa työllistettiin vuonna 2013 yhteensä 161 päätoimista työntekijää 37 seurassa. Määrä on laskenut edellisestä vuodesta (vuonna päätoimista) 15 henkilöllä ja yhdellä seuralla. Seurojen päätoimisista 31 prosenttia toimi ohjaajana, ja lähes saman verran (30%) työskenteli valmentajana, valmennuspäällikkönä tms. Toiminnanjohtaja oli palkattu 13 seuraan (7 %). 10

11 Seurojen määrä 9 6 % 13 8 % 10 6 % % Valmentaja, valmennuspäällikkö tmv Ohjaaja Muu % % Toimistotyöntekijä Toiminnanjohtaja Kurssi-, seurakoordinaattori tmv Kuvio 8. Seurojen päätoimiset vuonna 2013, yhteensä 161 henkilöä (n=104) Päätoimisia on palkattu 37 seuraan. Yli kolmanneksella (35 %) näistä seuroista oli yksi päätoiminen henkilö, 43 prosentilla päätoimisia oli kaksi tai kolme. Kahdella seuralla (5 %) päätoimisia oli yli Päätoimisten määrä Kuvio 9. Päätoimisten jakaantuminen seurojen kesken (n=37) Palkattujen päätoimisten määrä on noussut vuoteen 2012 saakka, jonka jälkeen määrä on tämän kyselyn perusteella laskenut. Luvuissa tulee huomioida annettujen tietojen virheellisyyden mahdollisuus. Vuonna 2007 päätoimisia oli seuroissa 83 henkilöä, eli päätoimisten määrä seitsemän vuoden aikana lisääntynyt 78 henkilöllä. 11

12 Toimijoiden määrä 70 66, ,5 13 Valmentajat Ohjaajat Muut Toiminnanjohtajat (yht. 83) 2010 (yht. 108) 2012 (yht. 176) 2013 (yht. 161) Vuosi Kuvio 10. Päätoimisten määrien vertailua eri vuosilta Seuroilta kysyttiin myös, onko heillä tavoitteissa lähivuosina palkata päätoimisia työntekijöitä. Reilulla kolmasosalla (37%) seuroista oli tavoitteena uuden henkilön palkkaus. Valmennustoimintaan (päävalmentaja, valmennuspäällikkö, valmentaja tmv) tavoiteltiin palkkausta 21 seurassa (21 henkilöä) ja toiminnanjohtajan rooliin seitsemän henkilöä. Muita mainintoja olivat mm. kurssi- tai seuratoiminnan koordinaattori, seuratyöntekijä, ohjaaja sekä useampien toimenkuvien yhdisteleminen yhdelle päätoimiselle. Näistä lähivuosina päätoimisen palkkaamista aikovista 38 seurasta 13 oli sellaista seuraa, joilla ei tällä hetkellä ole yhtään päätoimista palkattua henkilöä. Osa-aikaisia työntekijöitä seuroissa oli yhteensä henkilöä. Kysymyksenasettelussa määriteltiin osaaikainen työntekijä sellaiseksi ohjaajaksi, valmentajaksi tai muuksi seuratyöntekijäksi, joka saa palkkaa tai palkkiota esimerkiksi tuntipohjaisesti. Yli puolet (57%) seurojen osa-aikaisista työntekijöistä oli ohjaajia, reilu kolmannes (37%) valmennustyötä tekeviä. Edellisvuoteen verrattuna osa-aikaisten määrä on lisääntynyt 169 henkilöllä. 12

13 33 3 % 5 1 % 5 0 % 21 2 % Ohjaaja % % Valmentaja, valmennuspäällikkö tmv Muu Toimistotyöntekijä Toiminnanjohtaja Kurssi-, seurakoordinaattori tmv Kuvio 11. Seurojen osa-aikaiset työntekijät, yhteensä henkilöä (n=104) Seuroja pyydettiin kirjaamaan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten määrä jaoteltuna ohjaajat/valmentajat sekä muut seuratoiminnassa mukana olevat. Uimaseurojen toiminnassa oli mukana yhteensä 3974 vapaaehtoista henkilöä, joista 943 henkilöä (24%) ohjaajana tai valmentajana, ja 3031 (76%) muussa toiminnassa mukana olevia (esim. johtokunta/hallitus, kilpailutoimitsijat, muut aktiiviset). Vapaaehtoisten määrä on edellisestä vuodesta lisääntynyt, luvun ollessa vuosi siten 3599 henkilöä. Eri tavoin palkattuja valmentajia ja ohjaajia oli seuroissa yhteensä henkilöä (v. 2012/ henkilöä). Vastaavien vapaaehtoisten lukumäärä oli 943, joten yhteensä valmentajia ja ohjaajia oli seuroissa henkilöä (v. 2012/1 993 henkilöä). Kaikkiaan seuratoimijoita (palkatut ja vapaaehtoiset) oli mukana seurojen toiminnassa henkilöä (v. 2012/4730 henkilöä). Toimijoiden määrä on vuodessa noussut 529 henkilöllä. 7. Seurojen taloustiedot Seuroja pyydettiin arvioimaan vuoden 2013 taloustietojansa kolmessa kohdassa: kokonaistulot, kokonaismenot sekä kunnalta saadun avustuksen määrä. Viidenneksellä (20%) kokonaistulot olivat alle , ja kaikkiaan lähes puolella (48%) seuroista tulot jäivät alle Edellisvuonna alle euron jäi 45 prosenttia seuroista. Kymmenellä suurituloisimmilla seuroilla ( vastanneista seuroista) kokonaistulot olivat yli , samoin kuin vuonna

14 Seurat % Seurat % 30% 28% 25% 20% 15% 20% 9% 14% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 0% Kuvio 12. Seurojen kokonaistulot vuonna 2013 (n=104) Kokonaistulot (k ) Seurojen kokonaismenot olivat pääosin linjassa tulojen kanssa. Viidesosalla (20%) seuroista menot olivat alle , kun taas suurimmat kokonaismenot, yli oli kymmenellä prosentilla seuroista. 30% 28% 25% 20% 20% 15% 14% 5% 0% 3% 2% 6% 4% 1% 3% Kokonaismenot (k ) Kuvio 13. Seurojen kokonaismenot vuonna 2013 (n=104) Kokonaistulojen ja -menojen lisäksi seuroja pyydettiin kirjaamaan kunnalta saamansa avustuksen määrä. Tässä tulee huomioida se, että kyselyssä kysyttiin ainoastaan saatua rahallista avustusta, ei muita mahdollisia tukia (esim. allasvuokrat, koulutustuet tms). Noin puolet seuroista (52%) sai kunnalta avustusta vuonna 2013 (v. 2012/49 %). Suurimpia avustuksia, yli sai kaksi prosenttia seuroista (2 seuraa). Toisaalta 13 prosenttia seuroista ilmoitti, etteivät saa kunnalta lainkaan rahallista avustusta. Vuonna 2012 ilman rahallista avustusta oli jäänyt 12 prosenttia seuroista, ja suurimpia avustuksia, eli yli sai neljä prosenttia seuroista. 14

15 Seurat % 60% 50% 52% 40% 30% 20% 13% 17% 0% 7% 5% 2% 1% 1% 2% 0% >32 Avustus kunnalta (k ) Kuvio 14. Seurojen saamien avustusten määrä kunnilta vuonna 2013 (n=104) 8. Seurojen käyttämät Uimaliiton palvelut Kyselyssä listattiin Uimaliiton seuroillensa tarjoamat palvelut, ja seurat merkitsivät ne, joita he käyttävät. Suurin käyttöaste (83%) oli Uimaliiton tarjoamilla koulutuksilla. Yli puolet seuroista (57%) käytti Uimaliiton tarjoamia seuravakuutuksia (yhtä tai useampaa seuraavista: Uimakouluvakuutus, Aikuisten kuntoliikuntavakuutus, Matkavakuutus). Blue Card -lisenssin haltijoita on lähes jokaisessa seurassa (96%). Pisarapalvelun käyttäjien määrää ei kysytty vuoden 2012 Seurakyselyssä, ja BlueCard- ja Vesipetolisenssin kohdalla kysymys vuonna 2012 koski pelkästään ko. korttien käyttäjiä. Vertailuja niissä kohdin edellisvuoden lukuihin ei voida tehdä. Taulukko 4. Seurojen käyttämät Uimaliiton palvelut (n=104 v 2013, n=103 v 2012) Uimaliiton palvelu Käyttäjiä % seuroista 2013 Käyttäjiä % seuroista 2012 Ohjaaja-, valmentaja- tai tuomari/toimitsijakoulutus 83 % 82 % Seuravakuutukset 57 % 63 % Blue Card -lisenssi 96 % 60% (korttien käyttäjät) Vesipeto -lisenssi (vakuutus) 35 % 23% (korttien käyttäjät) Uinnin LiveTiming -tulospalvelu 45 % 49 % Pisara-palvelu 35 % ei kysytty Vesitaiturit -vihko ja tarrat 16 % 20 % Vesiralli -vihko 31 % 37 % Vesiralli -pinssit 37 % 44 % Tekniikkaralli -vihko 17 % 23 % 100 sku -mitali 13 % 10 % Luokkamitalit 20 % 22 % Ansiomerkit, plaketit, viiri 17 % 22 % Seuraleijona 19 % 22 % 15

16 Seuroilta kysyttiin myös osallistumista vuoden 2013 Ui Kesäksi Kuntoon kampanjaan. Kaikkiaan 10 uimaseuraa ilmoitti olleensa mukana kampanjassa (sama määrä seuroja kuin vuonna 2012). Osallistumisen muodoiksi kirjattiin mm seuraavia: Uintitekniikkaopetus, 500m testiuinti, vanhempien ja muun jäsenistön innostaminen mukaan kampanjaan, Vesiliikuntapäivän järjestämiseen osallistuminen, yhteistyö kaupungin/ kunnan kanssa. 9. Seurojen strategiat, kehitysprosessit ja koulutussuunnitelmat Kyselyssä selvitettiin, onko seuroilla olemassa strategiaa tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Reilulla kolmanneksella (35 %) seuroista tällainen oli kirjattuna. Luku on vuoden aikana noussut huomattavasti, kun toimintavuonna 2012 strategia tmv. löytyi neljännekseltä (25 %) seuroja. Strategia tai pitkän tähtäimen suunnitelma oli seuroissa pääosin tehty muutaman vuoden päähän, tai edellisen strategian päättyminen ja uuden työstäminen oli lähitulevaisuudessa edessä. Viidellä seuralla linjaus kattoi vuoteen 2020 saakka. Osa vastaajista oli mieltänyt myös vuosittaisen toimintasuunnitelman strategiaksi. Seuroja pyydettiin kirjaamaan seuransa visio avoimeen kenttään, ja sen kirjasi 51 seuraa (49 %). Seuroilta kysyttiin, onko heillä parhaillaan menossa jokin oma kehitysprosessi, tai ovatko he mukana jossain kehitysprosessissa. 51 prosenttia seuroista (53 seuraa) ilmoitti olevansa mukana jossain kehitysprosessissa, kun vastaava luku vuonna 2012 oli 43 prosenttia. Suurin osa kehitysprosesseista liittyi jollain tavalla valmennukseen (15 mainintaa), seuratoiminnan kehittämiseen (14 mainintaa) sisältäen mm. strategiat, seuratoimijan polku, toimintasäännöt, arvo- ja pelisääntökeskustelut sekä harrastetoiminnan monipuoliseen kehittämiseen (8 mainintaa). Lisäksi mainittiin Uimaliiton HuimaSeura -hanke, Sinettiseuratoiminta sekä Pohjois-Savon Liikunnan koordinoima ESR-rahoitteinen SEKE-hanke, jossa oli mukana seitsemän lajiliittoa Uimaliitto mukaan lukien. Oman Seuran Analyysin oli tehnyt kahdeksan seuraa (8%), ja 17 seuraa ilmoitti aikovansa toteuttaa analyysin vuoden 2014 aikana. 63 seuran toimijat, ohjaajat tai valmentajat olivat osallistuneet liikunnan aluejärjestöjen koulutuksiin vuonna Yhteensä näihin koulutuksiin osallistuneita oli 344 henkilöä. Kyselyssä selvitettiin, onko seuroilla olemassa ohjaajilleen/valmentajilleen tehtynä koulutussuunnitelmaa, ja jos on, niin minkälainen. Yli kahdella kolmasosalla (68%) ei ollut toimijoilleen minkäänlaista koulutussuunnitelmaa. Luku on noussut, sen ollessa 56 prosenttia vuonna Yleisellä tasolla kirjattu koulutussuunnitelma oli 32 prosentilla seuroista, ja kuudella prosentilla seuroista ohjaajille tai valmentajille oli henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. 10. Seurojen käyttämät palaute- ja tyytyväisyyskyselyt Seuroilta pyydettiin tietoa heidän käyttämistään palaute- tai tyytyväisyyskyselyistä eri kohderyhmille. Yhteensä 15 seuralla (v. 2012/10) oli käytössään kyselyt kaikille mainituille ryhmille (kurssitoiminnassa mukana olevat / valmennusryhmäläiset / edellisten vanhemmat tai huoltajat / seuratoimijat), kun taas valtaosalla seuroista (63%) ei ollut käytössään mitään kyselyitä. Eniten kyselyjä käytettiin kurssitoiminnassa tai val- 16

17 mennusryhmissä olevien urheilijoiden vanhemmille tai huoltajille (31%) sekä kurssitoiminnassa mukana oleville (26%). Kyselyjen käyttö on noussut kaikkien muiden kohderyhmien paitsi valmennusryhmäläisten kohdalla. Taulukko 5. Seurojen käyttämät palaute- tai tyytyväisyyskyselyt eri henkilöryhmille (n=104 v 2013, n=103 v 2012) Henkilöryhmä Seura % (2013) Seura % (2012) Kurssitoiminnassa tai valmennusryhmissä olevien vanhemmat/huoltajat 31 % 27 % Valmennusryhmäläiset 24 % 26 % Kurssitoiminnassa mukana olevat 26 % 21 % Seuratoimijat 19 % 17 % 11. Seurojen ensisijainen toiminnan tavoite Vastaajia pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen seuran ensisijainen toiminnan tavoite. Vastausvaihtoehdot eivät olleet toisiaan poissulkevia, eli vastaajalla oli mahdollisuus valita kolmesta vaihtoehdosta useampi esimerkiksi tärkeysjärjestykseltään ensimmäiseksi. Harrasteliikunta koko elämänkaarella ja lasten ja nuorten kilpauintiurheilu saivat eniten mainintoja toiminnan ensisijaisiksi tavoitteiksi. Taulukko 6. Seurojen ensisijainen toiminnan tavoite (n=104) Mainintoja / tärkeysjärjestys Toiminnan tavoite Harrasteliikunta koko elämänkaarella Lasten ja nuorten kilpauintiurheilu Huippu-uintiurheilu Yhteenveto ja tulevaisuuden haasteet Uimaliiton jäsenseuroissa tai seurojen avulla liikkuu ja toimii noin lasta, nuorta ja aikuista: harrastajaa, kilpailijaa ja seuratoimijaa. Seurat tekevät arvokasta työtä uimataidon kehittämisen parissa koko elämänkaarella, ja tätä arvostusta halutaan entistä enemmän nostaa esille. Vesitaituriksi uimaseurassa konsepti tuo jatkossa yhteen entistä useamman laadukasta toimintaa toteuttavaa seuraa. Yhteisen konseptin avulla tuodaan näkyvyyttä arvokkaalle seuratyölle ja nostetaan esiin seurojen merkitystä kansalaisten liikuttajina ja uimataidon kehittäjinä. Yhä useampi seura järjestää toimintaa niin lapsille kuin aikuisillekin, ja harrastajamäärät ovat nousussa. Esimerkiksi Vesirallilaisten ja Tekniikkarallilaisten (uinnin lajikoulut) määrät ovat vuodessa lisääntyneet, ja järjestävien seurojen määrä on näissä lisääntynyt jopa yhdeksällä seuralla. Aikuisten puolella vastaavasti aikuisten uimakoulut ja harraste- ja tekniikkaryhmät ovat nostaneet suosiotaan. Molempien kohdalla harrastajamäärät ovat lisääntyneet, ja harraste- ja kuntoryhmissä järjestävien seurojen määrä on noussut 18 seuralla. Harrasteliikunnan toteuttaminen onkin suuressa roolissa seurojen toiminnassa, ja näiden toimintalukujen nousun myötä edetään myös kohti liikuntajärjestöjen yhteistä visiota Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

18 Seurojen työllistävä vaikutus on edelleen suuri, vaikka päätoimisten määrä onkin tämän kyselyn perusteella hieman laskussa. Kuluneen seitsemän vuoden aikana määrä on lähes kaksinkertaistunut. Seurat työnantajan roolissa tarvitsevat tukea, ja varsinkin ensimmäistä palkkaustaan suunnittelevat tarvitsevat apua ja hyviä toimintamalleja tuekseen. Seurojen yhteiset kohtaamiset ja tapaamiset ovat hyviä tilaisuuksia yhteisen tiedon ja kokemusten jakamiselle. Vuosittain jaettava Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuki antaa mahdollisuuden myös päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen seurassa, ja tähän hakuun onkin innokkaasti tartuttu. Yhtenä painopisteenä Uimaliiton strategiassa on ollut seurojen saaminen suunnittelemaan toimintaansa pitkäjänteisemmin. Seurakyselyn 2012 ja 2013 tulokset näyttävätkin, että oikeita toimenpiteitä on tehty, ja tähän suuntaan ollaan menossa. Vuonna 2012 neljäsosalla seuroista oli kirjattuna strategia tai pitkän tähtäimen suunnitelma, kun vuonna 2013 tällainen dokumentti löytyi jo reilulta kolmannekselta (35 %) seuroja. Samoin erilaisissa kehitysprosesseissa on mukana entistä suurempi määrä seuroja, vuonna 2013 jo yli puolet seuroista, kun vuotta aiemmin luku oli 43 %. Nämä tulokset kertovat seurojen olevan entistä halukkaampia ja valmiimpia kehittämään ja suunnittelemaan toimintaansa. Toiminnan kehittämisen työkaluina käytetään entistä enemmän erilaisia tyytyväisyyskyselyitä ja seuran analyyseja. Seuran kehittämiseen annetaan tukea myös Uimaliiton erilaisten seurakehitysprosessien kautta. Vapaaehtoisten toimijoiden määrä seuroissa on nousussa, mikä trendi on nähtävissä tutkimusten valossa yleisestikin urheiluseuratoiminnassa. Toisaalta tutkimukset myös osoittavat, että sitoutuminen pitkäjänteiseen tekemiseen on vähentynyt ja vapaamuotoisen toiminnan vetovoima on lisääntynyt. Tässä onkin tulevaisuuteen seuroille haastetta. Miten voimme saada toiminnan niin houkuttelevaksi ja toisaalta monipuoliseksi ja monimuotoiseksi, että yhä useampi näkisi siinä mahdollisuuden tulla mukaan omien resurssiensa puitteissa? Perinteisten toiminnan lisäksi on ehkä aika kehittää uusia toimintamuotoja ja tapoja, joiden avulla saadaan uusia tekijöitä mukaan tähän hienoon ja arvokkaaseen toimintaan. Yhä edelleen ihan liekeissä, entistä suuremmalla harrastaja-, kilpailija- ja tekijäjoukolla! 18

Seurakysely toimintavuodelta 2014

Seurakysely toimintavuodelta 2014 16.1.2015 9.18 Seurakysely toimintavuodelta 2014 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Matkapuhelin Vastaajan asema seurassa Puheenjohtaja Päätoiminen/osa-aikainen

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2012

Seurakysely toimintavuodelta 2012 Seurakysely toimintavuodelta 2012 1. Seura ALAVUDEN URHEILIJAT 2. Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköposti Matkapuhelin 3. Vastaajan asema seurassa Puheenjohtaja Päätoiminen/osa-aikainen työntekijä

Lisätiedot

Seurakysely 2014. Raportti

Seurakysely 2014. Raportti Seurakysely 2014 Raportti 1 Sisällys Suomen Uimaliiton Seurakysely 2014... 3 1. Taustatietoja vastaajista... 3 2. Seurojen jäsenistö... 4 3. Seurojen ei-kilpailullinen harrasteliikunta... 6 3.1. Lasten

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2015

Seurakysely toimintavuodelta 2015 22.1.2016 11.06 Seurakysely toimintavuodelta 2015 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuran perustamisvuosi Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Matkapuhelin

Lisätiedot

Seurakysely 2012. Yhteenveto

Seurakysely 2012. Yhteenveto Seurakysely 2012 Yhteenveto Hämeentie 105 A, FI- 00550 Helsinki Tel. +358 44 5490 300, Fax +358 40 786 5467 finnish.swimming@uimaliitto.fi www.uimaliitto.fi Sisällys Suomen Uimaliiton Seurakysely 2012...

Lisätiedot

Seurakysely Raportti

Seurakysely Raportti Seurakysely 215 Raportti 1 Sisällys Suomen Uimaliiton Seurakysely 215... 3 1. Taustatietoja vastaajista... 3 2. Seurojen jäsenistö... 4 3. Seurojen ei-kilpailullinen harrasteliikunta... 5 3.1. Lasten ja

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2016

Seurakysely toimintavuodelta 2016 Tämä on kyselyn esikatselu. Annettuja vastauksia ei tallenneta. Seurakysely toimintavuodelta 2016 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuran perustamisvuosi Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2013

Seurakysely toimintavuodelta 2013 Seurakysely toimintavuodelta 2013 Taustatiedot Seura Alavuden Urheilijat Aurajoen Uinti Borgå Simmare-Porvoon Uimarit Brahean Uimarit Cetus Espoo Ekenäs Simsällskap Eura Swimming Team Euran Työväen Urheilijat

Lisätiedot

Seurakysely Raportti

Seurakysely Raportti Seurakysely 216 Raportti 1 Sisällys Suomen Uimaliiton Seurakysely 216... 1 1. Taustatietoja vastaajista... 1 2. Seurojen jäsenistö... 2 3. Seurojen ei-kilpailullinen harrasteliikunta... 4 3.1. Lasten ja

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Mitä kuuluu uimaseurojen ja uimahallien yhteistyölle? Havaintoja Uimaliiton olosuhdekyselystä. Uimahallifoorumi 2.10.2014

Mitä kuuluu uimaseurojen ja uimahallien yhteistyölle? Havaintoja Uimaliiton olosuhdekyselystä. Uimahallifoorumi 2.10.2014 Mitä kuuluu uimaseurojen ja uimahallien yhteistyölle? Havaintoja Uimaliiton olosuhdekyselystä Uimahallifoorumi 2.10.2014 Suomen Uimaliitto tänään 130 jäsenseuraa, joissa jäseniä noin 45 000 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Seurakehittäjien tapaaminen

Seurakehittäjien tapaaminen Seurakehittäjien tapaaminen Vantaalla ma 19.1.2015 niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi gsm: 050-322 3971 Yhteistyö Osaaminen Seuralähtöisyys Puheenvuoron sisällöt: 1. SEKE-hankkeen kuvaus 2. Yhteistyössä

Lisätiedot

HARRASTA JA LIIKU SEURASSA

HARRASTA JA LIIKU SEURASSA HARRASTA JA LIIKU SEURASSA Näkymiä urheiluseurassa harrastamisen mahdollisuuksista seurakehittäjille, seurojen valmentajille ja seurojen kehittämisestä päättäville tahoille. LOGO NYKYAJAN ONGELMA: FYYSISESTI

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Seuratoiminnan kehittämistuen tuloksia

Seuratoiminnan kehittämistuen tuloksia Seuratoiminnan kehittämistuen tuloksia 2013-2016 Kati Lehtonen, LIKES-tutkimuskeskus Suomen Hiihtoliiton seuraneuvottelupäivät 19.5.2017, Tampere LIKES-tutkimuskeskus Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

Lisätiedot

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina Tähän otsikkoa Abra cadab rakad Uimahallit koko kansan liikuttajina Uimahallibarometri 2008 ja Uimahallien asiakasbarometri 2010 barometrien keskeiset tulokset Ilpo Johansson tekninen asiantuntija Suomen

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Päävalmentaja, s (100 %) Päävalmentaja, hs (50 %) NOV / TRE (100 %) + toimintakulut NOV / TKU (100 %) + toimintakulut NOV / HKI (100 %) + toimintakulut

Lisätiedot

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille www.salibandy.net Seuratuki: tarkoitus Liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille Liikunnallinen elämäntapa ohjatun seuratoiminnan kautta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Seinäjoen Uimarit -58 ry toiminta ja harrastajamäärät ovat vakiintuneet viimeisten parin vuoden aikana. Jäsen määrä tällä hetkellä on 245 (350) henkilöä, koostuen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 YLEISTÄ Seinäjoen Uimarit -58 ry toiminta ja harrastajamäärä ovat vakiintuneet viimeisten parin vuoden aikana. Jäsen määrä tällä hetkellä on 350 henkilöä, koostuen seuran

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2016. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

SWIMMING JYVÄSKYLÄ TOIMINTASUUNNITELMA

SWIMMING JYVÄSKYLÄ TOIMINTASUUNNITELMA SWIMMING JYVÄSKYLÄ TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. NYKYTILANNE Swimming Jyväskylä on vuonna 2000 perustettu uimaseura, joka tarjoaa monipuolista toimintaa kaikille ikäryhmille. Seurassa on tällä hetkellä jäseniä

Lisätiedot

Harrasteliikunta. Jukka Läärä kehittämispäällikkö LiikU

Harrasteliikunta. Jukka Läärä kehittämispäällikkö LiikU Harrasteliikunta Jukka Läärä kehittämispäällikkö LiikU Miten tähän on tultu? Liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa Liikkumattomuussairauksien lääkekustannukset 2,63 MRD Kemiönsaaressa n. 3,1 miljoonaa Välilliset

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

SUOMEN UIMALIITTO FINSKA SIMFÖRBUNDET RY UINTIURHEILU JA LIIKUNTA 2012

SUOMEN UIMALIITTO FINSKA SIMFÖRBUNDET RY UINTIURHEILU JA LIIKUNTA 2012 SUOMEN UIMALIITTO FINSKA SIMFÖRBUNDET RY UINTIURHEILU JA LIIKUNTA 2012 UINTIURHEILU JA -LIIKUNTA 2012 Suomen Uimaliitto on yli 130 uimaseuran lajiliitto. Liiton tarkoituksena on toimia sääntöjen mukaan

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Nurmijärven uimaseurojen yhdistyminen

Nurmijärven uimaseurojen yhdistyminen 1 Nurmijärven uimaseurojen yhdistyminen 1.1.2015 Swimming Team Nurmijärvi Kevään aikaansaannoksia Seurojen yhdistämistoimikunta on käynyt neuvotteluja vuoden 2014 alusta lähtien Timo Koivuniemi, Mauri

Lisätiedot

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuen INFO-tilaisuus Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuki 2016 Jaossa on 4,0 miljoonaa euroa, 3 milj. euroa uusiin hankkeisiin Veikkauksen tulouttamaa rahaa jonka

Lisätiedot

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku 2015 ylitarkastaja Sari Virta Väestön liikkuminen Organisoitu liikunta Omaehtoinen liikunta

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 5/2014

Uimaliiton liittohallitus 5/2014 Uimaliiton liittohallitus 5/2014 Aika: ke 4.6.2014 klo 14.00-16.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Tero

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA Jouni Puumalainen 28.2.2017 1. Johdanto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Urheiluseura liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. KKI-päivät Eerika Laalo-Häikiö

Urheiluseura liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. KKI-päivät Eerika Laalo-Häikiö Urheiluseura liikunnallisen elämäntavan edistäjänä KKI-päivät 22.3.2017 Eerika Laalo-Häikiö Uintiurheilu ja vesiliikunta lukuina HARRASTAJAMÄÄRÄT Yli 90 000 harrastajaa (jäsenet, lisenssiurheilijat, muut

Lisätiedot

Kysely Helsingin liikuntaviraston liikuntaseurojen avustusuudistuksen toimivuudesta. Yhteenvetoraportti, N=200, Julkaistu: 19.9.

Kysely Helsingin liikuntaviraston liikuntaseurojen avustusuudistuksen toimivuudesta. Yhteenvetoraportti, N=200, Julkaistu: 19.9. Kysely Helsingin liikuntaviraston liikuntaseurojen avustusuudistuksen toimivuudesta. Yhteenvetoraportti, N=200, Julkaistu: 19.9.2016 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka paljon seurassanne on aktiivijäseniä?

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

OULUN UINNIN TOIMINTALINJA

OULUN UINNIN TOIMINTALINJA OULUN UINNIN TOIMINTALINJA Oulun Uinti haluaa edistää kaikkien ikäryhmien hyvinvointia ja elämäniloa liikunnan ja urheilun avulla. Tavoitteemme on edistää eettisesti kestävää seuratoimintaa sekä tarjota

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille

Suomen Uimaliitto Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille Suomen Uimaliitto Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2009 2012 1. Valintajärjestelmän yleisperiaatteet Tämä päätös koskee valintoja MM- (ei nuorten) ja EM-kilpailuihin uinnissa, uimahypyissä ja

Lisätiedot

Seuratuen välitilinpäätös

Seuratuen välitilinpäätös Seuratuen välitilinpäätös Järjestöpäivät 2010, 20.9. 21.9. Hämeenlinna Pasi Koski, FT, dosentti Turun yliopisto Esityksen sisältö Palkkaamisidean suhteutus koko seurakenttään Seuratukihanke ja sen arviointi

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj.

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj. PEP Seurakehitys 11 vs. lopputila 1 Kari Alho, Johtokunnan pj. Tausta PEP osallistui vuonna 11 alueelliseen seurakehityshankkeeseen yhdessä muun Uudenmaan ja Pirkanmaan seuran kanssa kyselyllä tammikuussa

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2013. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Seuratuki. Laura Härkönen Keski-Suomen Liikunta

Seuratuki. Laura Härkönen Keski-Suomen Liikunta Seuratuki Laura Härkönen Keski-Suomen Liikunta Seuratoiminnan kehittämistuki 2016 Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. - päälinjat ja periaatteet

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. - päälinjat ja periaatteet Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset - päälinjat ja periaatteet Keskeiset lähtökohdat Liikuntalain ja asetuksen tavoitteiden noudattaminen Yleisten arviointiperusteiden soveltaminen nykyistä

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET Yhdistyksen nimi Virallinen lyhenne Yhdistys rek.no tai y-tunnus Kotikunta YHTEYSTIEDOT LIIKUNTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Miksei vanhemmille järjestetä omaa uintivuoroa?

Miksei vanhemmille järjestetä omaa uintivuoroa? Hei UiTalainen, Seura kartoitti toimivuuttaan Oman seuran analyysillä johon vanhemmat, valmentajat ja muut seuratoimijat pääsivät vastaamaan. Kysely oli valtakunnallinen liikunnan kattojärjestö Valon tekemä.

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005 Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 25 Lehtialan etujärjestöihin kuuluminen ja oikeudellinen muoto Kysymykseen kuuluuko lehtenne johonkin

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet

VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet Työpajan tavoitteena on 1) pohtia kyselyanalyysin kautta valmentajuuden nykytilaa seurassanne, 2) hahmottaa tiivis aihio

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Miten seuratoiminnan kehittäminen auttaa ja tukee salibandyseuroja? SeuraForum 2011/Mervi Kilpikoski SLU-talo

Miten seuratoiminnan kehittäminen auttaa ja tukee salibandyseuroja? SeuraForum 2011/Mervi Kilpikoski SLU-talo Miten seuratoiminnan kehittäminen auttaa ja tukee salibandyseuroja? SeuraForum 2011/Mervi Kilpikoski SLU-talo 5.11.2011 JOUKKUEIDEN TOIMINTA JÄRJESTÖTOIMINTA HALLINTO TALOUS MITÄ ON SEURATOIMINTA? IHMISTEN

Lisätiedot

Uinti Tampere Toimintasuunnitelma 2015

Uinti Tampere Toimintasuunnitelma 2015 Uinti Tampere Toimintasuunnitelma 2015 Sisältö 1 Yleistä... 3 1.1 Olosuhteet... 4 2 Tiedotus ja viestintä... 5 3 Koulutustoiminta... 6 4 Kilpailuiden järjestäminen... 6 5 Hallinto ja henkilöstö... 7 5.1

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2013-2017 MASTERS-UINTI JA MASTERS-AVOVESIUINTI

UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2013-2017 MASTERS-UINTI JA MASTERS-AVOVESIUINTI 29.4.2015 UINTIURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2013-2017 MASTERS-UINTI JA MASTERS-AVOVESIUINTI 2 Masters-uinti ja masters-avovesiuinti Näissä säännöissä käytetään seuraavia FINA:n sääntöjen mukaisia lyhennyksiä:

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

Seuran toimintalinjat

Seuran toimintalinjat Seuran toimintalinjat Toiminnan yleiskuvaus Tuusulan Uimaseura ry on uintiurheiluseura, joka pääosin vapaaehtoisvoimin kehittää Tuusulalaisten uintitaitoja ja luo heille mahdollisuuksia uintiurheilun harrastamiseen

Lisätiedot

Someron Esan uintijaosto. Päivitetty tammikuussa 2013

Someron Esan uintijaosto. Päivitetty tammikuussa 2013 Someron Esan uintijaosto toimintaohje Päivitetty tammikuussa 2013 Sisällysluettelo Someron Esan uintijaosto Seuran strategia Seuran visiot Eettiset linjaukset Käytännön tomintatavat Seuran toimintamuodot

Lisätiedot

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia Suomalaisen jalkapallon ja Palloliiton toimintastrategia Helsingin piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Strategiset valinnat 1. Pelaajakehitys 2.

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Seuratiedote 2/2013 28.2. Sivu 4

Seuratiedote 2/2013 28.2. Sivu 4 Seuratiedote 2/2013 28.2. Sivu 1 Seuratukien hakuaika 15.3. saakka Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika päättyy 15.3.2013. Hakemuksen tulee 15.3. olla perillä OKM:ssä, muista varata aikaa

Lisätiedot

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus Ammatillisen koulutuksen järjestäjät SKILLS-HUIPPUVALMENNUSYKSIKKÖ HAKU 2015 2017 SKILLS-LAJIPÄÄLLIKÖIDEN JA -VALMENTAJIEN NIMEÄMINEN Skills Finland hakee huippuvalmennusyksiköitä, lajipäälliköitä ja valmentajia

Lisätiedot

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurakehittämisprosessin sisältö Seuratyöpajojen teemat Seuratyöpaja

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA Tilannekuvaus, kevät 2012 Hämäläinen, Kirsi & Parviainen, Antti Osaamisohjelma, Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä 1 1. TAUSTAA Valmentaja- ja

Lisätiedot