Otsikko Sivu 26 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET SOISALO-OPISTOLTA TILATTAVAT OPETUSTUNNIT V.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 26 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET 2011 49 27 SOISALO-OPISTOLTA TILATTAVAT OPETUSTUNNIT V."

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta AIKA klo 18:10-19:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET SOISALO-OPISTOLTA TILATTAVAT OPETUSTUNNIT V KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET V JORMA HARTIKAISEN IRTISANOUTUMINEN LEHTORIN VI- 55 RASTA 30 ENGLANNIN OPETUS AVUSTAJATARVE LKV TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-MAALISKUU VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 63

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 18:10-19:10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kauhanen Elli 18:10-19:10 puheenjohtaja Eteläinen Olavi 18:10-19:10 jäsen Ihalainen Raija 18:10-19:10 jäsen Keinonen Mikko 18:10-19:10 jäsen Kinnunen Esa 18:10-19:10 jäsen Ruuskanen Laura 18:10-19:10 jäsen Räisänen Jonna 18:10-19:10 jäsen Koponen Pertti 18:10-19:10 khall. jäsen Tilus Riitta A. 18:10-19:10 kunnanjohtaja Kasonen Maarika 18:10-19:10 Toimialapäällikkö / sihteeri Laukkanen Perttu 18:10-19:10 varajäsen POISSA Sallinen Jari varapuheenjohtaja Karvonen Eveliina jäsen Gustafsson Auvo khall pj. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Olavi Eteläinen ja Raija Ihalainen Valittiin Olavi Eteläinen ja Raija Ihalainen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Elli Kauhanen Olavi Eteläinen 26 kohta 8, 10 tilapäinen pj. Pöytäkirjanpitäjä Maarika Kasonen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika / 2011 Allekirjoitukset Olavi Eteläinen 26 kohta 9 Mikko Keinonen Raija Ihalainen 26 kohta 8, 10 pöytäkirjan tarkastaja valitaan seuraavassa kokouksessa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka:

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET 2011 SIVLTK 26 Valmistelija: Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, gsm , Nuorisotoimen avustukset Nuorisotoimen avustuksia haki määräaikaan klo mennessä viisi (5) nuorisotyötä teke vää yhdistystä. Nuorisotoimen avustusmäärä vuonna 2011 on Nuorisotoimelta haettu avus tusmäärä on Vapaa-aikaohjaajan alustava esitys vuoden 2011 avustusmäärärahojen jaosta: Nuorisotoimen avustukset: Haettu Myön netty 1. MLL:n Heinäveden paikallisyhdistys Heinäveden VPK ry. nuoriso- ja varhaisnuoriso os Vihtarin VPK ry. nuoriso-osasto Partiolippukunta Kerman Kiertäjät ry Heinäveden 4H-yhdistys Yhteensä Liikuntatoimen avustukset 2011 Vuonna 2011 liikuntatoimen talousarviossa varattu 7800 euroa urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen avustamiseen. Määräaikaan klo mennessä saapui yhdeksän (9) hakemusta. Haettu avustusmäärä on Kaikki hakijat ovat Heinävedellä rekisteröityjä yhdistyksiä. Vapaa-aikaohjaajan alustava esitys vuoden 2011 avustus määrärahojen jaosta: Haettu Myön netty 1. Heinäveden Hyrske ry Heinäveden Palloseura ry Heinäveden Ratsastajat ry Heinäveden Yleisurheilijat ry Judoseura Yanagi ry LC-Heinävesi

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Karvio Lepikkomäki Kyläyhdistys ry Heinäveden Han Moo Do ry Kerma- Sappu- Pölläkkä kyläyhdistys ry Yhteensä Toimialapäällikkö: Sivistyslautakunta jakaa nuoriso- ja liikuntatoi men avustukset vuodelle 2010 seuraavas ti: Nuorisotoimi: 1. MLL:n Heinäveden paikallisyhdistys Heinäveden VPK ry. nuoriso- ja varhaisnuori so os Vihtarin VPK ry. nuoriso-osasto Partiolippukunta Kerman Kiertäjät ry Heinäveden 4H-yhdistys 950 Yhteensä 3050 Liikuntatoimi: 6. Heinäveden Hyrske ry Heinäveden Palloseura ry Heinäveden Ratsasta jat ry Heinäveden Yleisurhei lijat ry Judoseura Yanagi ry LC-Heinävesi Karvio Lepikkomäki Kyläyhdistys ry Heinäveden Han Moo Do ry Kerma- Sappu- Pöl läkkä kyläyhdistys ry. 250 Yhteensä: 7800 Päätös: Sivistyslautakunta käsittelee jokaisen nuoriso- ja liikuntatoimen avustuksen kohta kohdalta erikseen ja jakaa avustukset vuodelle 2011 seuraavasti: Nuorisotoimi: 1. MLL:n Heinäveden paikallisyhdistys Heinäveden VPK ry. nuoriso- ja varhaisnuori so os Vihtarin VPK ry. nuoriso-osasto Partiolippukunta Kerman Kiertäjät ry Heinäveden 4H-yhdistys 950 Yhteensä 3050 Liikuntatoimi:

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Heinäveden Hyrske ry Heinäveden Palloseura ry Heinäveden Ratsasta jat ry Heinäveden Yleisurhei lijat ry Judoseura Yanagi ry LC-Heinävesi Karvio Lepikkomäki Kyläyhdistys ry Heinäveden Han Moo Do ry Kerma- Sappu- Pöl läkkä kyläyhdistys ry. 250 Yhteensä: 7800 Pykälän kohta 1 käsittelyn ajaksi Laura Ruuskanen poistui esteellisenä. Pykälän kohta 8 ja 10 käsittelyn ajaksi Elli Kauhanen poistui es teellisenä. Kohtien käsittelyn ajaksi Olavi Eteläinen valittiin ti la päi sek si pu heen joh ta jaksi. Olavi Eteläisen tilalle valitaan pöy tä kirjan tar kasta ja seuraavassa kokouksessa. Pykälän kohta 9 käsittelyn ajaksi Olavi Eteläinen poistui esteellisenä. Hänen tilalleen valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Mikko Keinonen. Ote: hakijat

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta SOISALO-OPISTOLTA TILATTAVAT OPETUSTUNNIT V SIVLTK 27 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Soisalon seutuopiston rehtori Jorma Pesonen on seutuopis tosopimuksen mukaisesti pyytänyt Heinäveden kuntaa ilmoittamaan kan salaisopistokoulutuksen vuoden 2012 tuntimäärän huhtikuun loppuun mennessä. Aikaisemmin ostetut tunnit: Kunta Heinävesi Joroinen Leppävirta Varkaus Hallintosäännön 32 kohta 9 mukaisesti sivistyslautakunta hyväk syy Soisa lo-opistolta ostettavan kan salaisopistokoulutuksen sisällön ja määrän sekä taiteen perusopetustunte ja tarvittavan määrän ta lousarvioon vahvistetulla määrällä. Toimialapäällikkö: Sivistyslautakunta hyväksyy, että Heinäveden kunta ostaa seutuopistolta vuonna 2012 nykyisen tunti määrän mukaisesti 3815 tuntia kansalaisopis tokoulutusta Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Tiedoksi: Soisalo-opisto

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET V SIVLTK 28 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Kulttuuritoimen avustukset ovat kohdeavustuksia paikkakuntalaisille yhdistyksille, yhteisöille, ryhmille ja yksityisille taiteen harjoittajille ja harrastajille. Kulttuuritoimen kohde avustukset ovat aina kohden nettuja ja harkinnanvaraisia. Kulttuuritoimintaa harjoittavia yhteisöjä avustettaessa huomioidaan eten kin omalla paikka kunnalla järjestettävä kaikille avoimet kulttuuritapahtumat ja esitykset. Huomioon otetaan hakijan kulttuuritoiminnan aktiivisuus kuluneena vuonna sekä uudet ideat. Yksilöavustuksia jaettaessa painotetaan tavoitteellista ja aktiivista harrastustoimintaa. Avustusta ei jaeta samalle hen kilölle peräk käisinä vuosina. Vuonna 2010 avustuksen saaneet: 1. Heinäveden Yrittäjät ry (750 ) Teatteri Kolme Welhoa (2000 ) Varistaipaleen kyläyhdistys ry (1000 ) Heinäveden kamerakerho ry (100 ) Veteraanimatrikkelin toimituskunta (2000 ) 250 Vuodelle 2011 avustusmäärärahaa on varattu 2100 euroa. Avustushakemuksia tuli kulttuuritoimeen määräaikaan mennessä 6 kpl (ed.vuosi 6 kpl) ja haettujen avus tusten yhteissumma on euroa. (ed. vuo si 6714 euroa) 1. Heinäveden Yrittäjät ry (1000 ) joulunavauskonsertin järjestäminen 2. Ari Luostarinen (2500 ) 0 - urheiluhistorian julkaisu- ja taittotyö, kunnanhallitus avustanut 3. Varistaipaleen kyläyhdistys ry (1000 ) puistokonsertin järjestäminen 4. Heinäveden kamerakerho ry (700 ) valokuvanäyttelyn järjestäminen Unkarissa 5. Heinäveden Elävän Musiikin Yhdistys ry (500 ) musiikkipäivien esiintyjän esiintymispalkkio 6. Kulttuuriyhdistys Variksenpesä ry (5000 ) lapsille suunnatun taidetoiminnan järjestäminen Toimialapäällikkö: Sivistyslautakunta jakaa avustukset vuodelle 2011 seuraavasti: 1. Heinäveden Yrittäjät ry Ari Luostarinen 0 3. Varistaipaleen kyläyhdistys ry Heinäveden kamerakerho ry Heinäveden Elävän Musiikin Yhdistys ry Kulttuuriyhdistys Variksenpesä ry 550 Yhteensä: Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Pykälän käsittelyn ajaksi Mikko Keinonen poistui esteellisenä. Ote: ha kijat

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta JORMA HARTIKAISEN IRTISANOUTUMINEN LEHTORIN VIRASTA SIVLTK 29 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Englannin kielen lehtori Jorma Hartikainen irtisanoo kirjeessään työsuhteensa Heinäveden kunnan opetustoimen virassa päättymään jäädäkseen vanhuuseläkkeelle alkaen. Heinäveden kunnan hallintosäännön 13 :n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän. Toimialapäällikkö: Sivistyslautakunta myöntää Jorma Hartikaiselle eron Heinäveden kunnan englannin kielen lehtorin vi rasta siten, että viimeinen palve lussuhdepäivä on Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Ote: Jorma Hartikainen, palkat, Kirkonkylän ja Karvion koulun rehtorit

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta ENGLANNIN OPETUS SIVLTK 30 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Heinäveden lukion ja peruskoulun (vuosiluokat 7-9) yhteinen englannin kielen lehtorin virka on täytetty päätoimisena tuntiopettajuutena määräaikaisena viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen ( ) vuoksi. Kiertävä englannin opettaja on jäämässä eläkkeelle kesän 2011 kuluessa. Heinäveden kunnan tehtävä on taata pätevä ja asianmukainen kieltenopetus sekä alakouluissa, ylä koulussa että lukiossa. Edelleen kunnan velvollisuus on pyrkiä takaa maan virassa oleville kielten opettajille opetusvelvollisuuden mukaiset tunnit. Kielten opetuksen osalta on pidetty viranhaltijoiden kuulemistilaisuus Tilaisuudessa keskusteltiin alakoulujen, yläkoulun ja lukion kielten tun tien järjestämisestä ja virantoimitusvelvollisuuksien mahdollisista muu tok sista. Alakoulun englannin opetuksen avulla on mahdollista taata yläkoulun virassa olevalle englannin ja ruotsin kielen lehtorille opetusvelvollisuuden mukaiset opetustunnit. Virkanimike muutetaan vuosiluokkien 3-9 opettajuudeksi. Alakoulun kier tä vä eng lan nin opet ta jan leh to rin paik ka täy te tään elä koity mi sen jäl keen lu ku vuon na mää räai kai sesti pää toi mi sena tuntiopettajana. Englannin kieli on käytännössä Heinäveden lukiossa äidinkielen ja matematiikan ohella ainoa pitkänä (A1-kielenä), pakollisena kirjoitet tava ylioppilastutkintoaine. Näin ollen lukion imagon ja englannin opetuksen kannalta on tärkeää saada tehtävään pätevä, virassa oleva lehtori. Toimialapäällikkö: Sivistyslautakunta: 1. esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että virassa olevan pe rus ope tuk sen (vuo si luo kat 7-9) eng lan nin ja ruotsin kie len lehto rin vir kani mike muutetaan perusope tuksen (vuosiluo kat 3-9) eng lannin ja ruot sin kie len lehto rin virka. 2. hakee täyttöluvan sekä julistaa haettavaksi lukion ja pe rusope tuk sen (vuo si luo kat 7-9) yh teisen eng lan nin kie len lehtorin viran toistai sek si al kaen. Ope tus vel vollisuus 18h. 3. hakee täyttöluvan sekä julistaa haettavaksi määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan viran, opetusaineena englanti, opetuspaikkoina Karvio ja Kirkonkylä. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ote: kh, koulut, Riitta Turpeinen

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta AVUSTAJATARVE LKV SIVLTK 31 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Oppilasilmoittautumisten jälkeen sivistyslautakunnalle teh dään selvitys lukuvuoden avustaja tilanteesta koko kunnan osalta. Rehtorit Aki Tölli, Pek ka Hut tu nen ja Sep po Ko ti lainen ovat toi mitta neet esityksensä oman kou lunsa osalta avusta ja tar peesta. Esitykset pykälän liitteenä. Liite nro 1. Talousarviovaiheessa vuodelle 2011 lähtökohtana on ollut, että Kirkonkylän koulussa toimitaan viiden va kituisen avustajan työpanoksella, sekä yhdellä määräaikaisella avustajalla. Karvion kouluun on vakitui sen vi ran hal tijan li säksi re sur soi tu yk si mää rä ai kai nen paikka, kuten lu ku vuonna Yläkoululla tarve on yleisopetuksen osalta pysynyt vakiintuneena, mutta erityisen tuen osalta tarvitaan yhdelle oppilaalle henkilö kohtai nen avus taja. Op pi las liikkuu pyörätuolilla. Yläkoululle on resursoitu kaksi vakituis ta avus ta jaa sekä henkilökohtaiseen avustajaan määräraha. Yleisopetuksen oppilasmäärä kasvaa Kirkonkylällä noin 155 oppijaan. Yleis opetuksessa haastetta muodostaa Kirkonkylän koulun hajasijoittuminen ja alkuopetuksen isot op pilasmäärät. Yleisopetuk sessa on lisäksi runsaasti erityistä tukea tarvitse via lapsia. Nykyisen 3.lk osalta on myös luokka-avustajan tarve. Avustajien rooli on tärkeä integroitaessa erityisluokkien oppilaita yleisope tukseen. Vakituisten viran haltijoiden lisäksi tarvitaan Kirkonkylän koululle määräaikaisia työntekijöitä. Karvion osalta oppilasmäärä sekä oppilasaines on pysynyt melko ennallaan, painopiste kuitenkin siirtynyt alkuopetukseen. Yhden oppilaan osalta on myös esitys henkilökohtaisesta avustajasta. Henkilökohtaisia avus ta jia ei ole syy tä pal ka ta, vaan avus ta jat toi mi vat ko ko kou lun ope tuk sen avustaji na ja heitä resursoidaan tuen tarpeen mu kaan. Rehtori määrittää avustajien työpa noksen sekä lukujärjestykset niin, että avustajien työtä on mahdollista käyttää näiden lasten tukemiseen. Ylä kou lun kou lun käyn ti avus tajana toi mi va Mai ja Su ho nen on il moit tanut ha lunsa siirtyä työskentelemään Kar vion kou luun. Kou lun käyn ti avus tajien työ paik ka ei ole kou lu koh tai nen ja hänen työ ai kansa on sama 30 h kuten määrä aikai sella työn teki jällä, joten hänen työpisteensä voidaan siir tää lu kuvuo deksi Karvi oon. Yhden avustajan toi men vakinaistaminen alkaen on perusteltua tuen tarpeen pysyvyydellä. Otto Kotilaisen koulun valmistuttua tarkastellaan ko ko nai suu des saan avus tajien tarve uudelleen, sillä Kirkonkylän hajasijoittuminen on lisännyt avustajien tarvetta. Syksyllä 2011 on käytettävissä myös Opetusministeriön ryh mä ko ko jen pienen tä misrahoilla palkattu resurssiopettaja 24h/vk työ ajalla. Re surs si opettaja on määräaikai nen tuntiopettaja, joka toimii Kar vi on 10h/vk ja Kir konkylän kouluilla 14/vk. Hän voi olla erityisopettaja, luo kan opettaja tai ai neenopettaja, joka työs kentelee esim. luokanopettajan kans sa yhtä ai kaa samassa luokassa tai ottaa osan luokasta eri tilaan ja opet taa näitä. Toi sen opettajan turvin voi daan eriyttää ja antaa aikaa ja opetus ta enem män sitä tarvitseville. Re surssiopettajalla ei ole omaa luok kaa.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Toimialapäällikkö: Sivistyslautakunta: 1. merkitsee tiedoksi avustajatilanteen 2. hakee kaksi täyttölupaa määräaikaisen koulunkäyntiavusta jan palkkaamiseen aloituspaikkana Ylä koulu ja Kirkonkylän koulu, toimet julistetaan haettavaksi. Työaika 30h/vk 3. hakee täyttöluvan määräaikaisen henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen aloituspaikkana yläkoulu, toimi julistetaan haettavaksi. Työaika 30h/vk 4. hakee täyttöluvan toistaiseksi valittavan koulunkäynti avustajan palkkaa miseen alkaen, toimi julistetaan haettavaksi. Työaika 30h/vk Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Ote: koulut

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-MAALISKUU 2011 SIVLTK 32 Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kirjanpidosta tulostettavat talousarvion toteutumat osastotasolla 04 / kustannuspaikoittain tulee saat taa tie dok si lau ta kun tiin vä hintään neljä kertaa vuodessa. Sivistyslautakunnan alaisten kustannuspaikkojen käyttöprosentti on seuraa va: (ta sai sen ker ty män vertailu on 25 %) Sivistyslautakunta toimintakate käyttö% Perusopetus 19,4 Otto Kotilasen koulu 22,0 Karvion koulu 15,7 Yläkoulu 18,9 Koulutoimisto -19,9 - tuotot 1,1 - kulut 22,3 Kerhotoiminnan kehittäminen II 4,8 Opetusryhmäkoon pienentäminen -100,00 - tuotot 90,2 - kulut 45,5 Oppilaan erityistukihanke (Kelpo) III -100,00 - tuotot kulut 5,0 Kerhotoiminnan kehittäminen III -100,00 Toisen asteen opetus 17,3 Lukio 17,3 Vapaa sivistystyö 18,1 Soisalo-opisto 5,0 Musiikkiopisto 22,7 Kulttuuripalvelut 9,4 Liikuntapalvelut 27,6 Liikuntapaikat 1,7 Kelkka- ja latureitit 58,2 Nuorisopalvelut 10,0 Kirjastotoiminta 30,0 Kirjastoautotoiminta 10,9 Kustannuspaikkojen osalta vapaan sivistyön osastolla palkkojen kohdistuminen tarkistetaan. Perusopetuksen koulutoimiston kohdalla tuloja on arvioitu saatavan Keski-Savon oppimiskeskus kuntayhtymän purkautumisesta. Sisäiset vuokrat ovat ensimmäisen neljänneksen osalta laskuttamatta, arvioidusti toteutumattomia menoja on: perusopetus , toisen asteen opetus ja vapaa sivistystyö Toteutumavertailu liittee nä 2. Toimialapäällikkö:

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteu tuman tammi-maaliskuulta 2011 tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Ote: kh, kirjanpito

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SIVLTK 33 Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/pää tösluettelot ovat pykälän liitteenä nro 3 : sivistysjohtaja, Kirkonkylän koulun rehtoriu, Yläkou lun ja lukion rehtori, vapaa-aikaohjaaja Pöytäkirjat ovat nähtävissä sivistyslautakunnan asiakirjoissa Toimialapäällikkö: Sivistyslautakunta ei ota viran haltijapäätöksiä käsiteltä väkseen Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT SIVLTK 34 Valmistelija: Kanslisti Tiina Hämäläinen, gsm: Kuntaliiton julkaisu : Sivistyksen suunta 2020, Suomen kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2011: : Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet Kuopion hallinto-oikeuden päätös 11/0122/ Dno 00466/11/1301: Avustajapalvelua koskeva valitus - Opetushallituksen päätös Dno 140/517/2011: Valtionavustuksen myöntäminen Toimialapäällikkö: Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoon saatetuksi Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 32, 33, 34 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, SIVISTYSLAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS POSTIOSOITE PL 1744, KUOPIO Fax (017) Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN

Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 22.01.2015 AIKA 22.01.2015 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 59 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUO-

Otsikko Sivu 59 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 103 Perusturvalautakunta 28.09.2011 AIKA 28.09.2011 klo 18:00-21:15 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 87

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 87 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 87 Sivistyslautakunta 27.08.2015 AIKA 27.08.2015 klo 18:00-19:25 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 YHTEISTYÖSOPIMUS YRITYSKYLÄ

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 PALKATTOMAN TYÖLOMAN (OSA-AIKATYÖ) MYÖNTÄMI-

Otsikko Sivu 88 PALKATTOMAN TYÖLOMAN (OSA-AIKATYÖ) MYÖNTÄMI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 149 Perusturvalautakunta 13.10.2010 AIKA 13.10.2010 klo 18:00-20:35 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN

Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 51 Perusturvalautakunta 11.05.2011 AIKA 11.05.2011 klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 92 Perusturvalautakunta 29.05.2013 AIKA 29.05.2013 klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 67 Perusturvalautakunta 24.04.2013 AIKA 24.04.2013 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS-

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012 292 Kunnanhallitus 27.06.2012 AIKA 27.06.2012 klo 17:00-20:20 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Perusturvalautakunta 17.02.2015 AIKA 17.02.2015 klo 17:30-19:07 PAIKKA Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot