tiistai 29. syyskuuta 2009 klo ympäristötaio, Kaikutie 11, Pietarsaari. D Grankulla-Häggblom Monika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29.9.2009 1. tiistai 29. syyskuuta 2009 klo 15.00. ympäristötaio, Kaikutie 11, 68620 Pietarsaari. D Grankulla-Häggblom Monika"

Transkriptio

1 HUOLTOALUEEN KUNTA YHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/09 Valvontajaosto Kokousaika Kokouspaikka Päättäjät tiistai 29. syyskuuta 2009 klo ympäristötaio, Kaikutie 11, Pietarsaari Varajäsenet ~ Björkskog Bengt puheenjohtaja ~ Forsman Bo C8J StordahlMaj-Britt ~ Sundberg Siv varapuheenjohtaja C8J ÖstmanCharles D Grankulla-Häggblom Monika D Fagernäs Sixten D Överfors Johanna D Prittinen Timo D Asp Karin Muut läsnäolijat C8J Finell Mattias ~ Haavisto Liisa C8J Karlström Leif C8J Ollus Fredrik D Porthin Annika C8J Sandvik-Nyberg Solveig ~ Alatalo Karin Pykälät terveystarkastaja terveystarkastaja vt. ympäristöterveydenhuollon johtaja terveystarkastaja vt. terveystarkastaja laboratorionjohtaja toimistosihteeri Allekirjoitukset Karin Alatalo sihteeri Pöytäkirjan tarkastamia ~~,fii~ ~Britt Stordahl ~~?~. Siv Sundberg Pöytäkirja nähtävillä PöYtäkirjaon ollut yleisön nähtävillä ympäristötaion neuvotteluhuoneessa 5. lokakuuta 2009 klo , todistaa Karin Alatalo toimistosihteeri

2 HUOLTOALUEEN KUNTAYHTYMÄ PÖYT ÄKIRJA 3/09 Valvontajaosto Asialuettelo 27 Kokouksen laillisuus ja päätäsvaltaisuus 28 Päytäkirjantarkastajien valinta 29 Ruokamyrkytysten ja vesivälitteisten epidemioiden selvitysryhmän jäseniä koskevat täydennykset ja päivitykset 30 Humaanisalmonella-analyysien laskutus 31 Elintarvike- ja ympäristälaboratorion kalustohankinnat vuonna Ehdotus terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kalusto- ja laitehankinnoiksi vuonna Eläinlääkäripäivystysten korvaukset 34 Vt. ympäristäterveydenhuollon johtajan virkamääräys 35 Elintarvikevalvontasuunnitelman 2009 arviointi 36 Kooste uimavesituloksista ja uimarantojen tarkastuksista Ilmoitukset 38 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus pöy~~tarkastajien a~... --

3 HUOLTOALUEEN KUNTAYHTYMÄ Valvontajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä olevien jäsenten määrän puolesta päätösvaltainen. 28 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotetaan, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan vuorojärjestyksessä Maj-Britt Stordahl ja Siv Sundberg. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 2. lokakuuta 2009 klo terveysvalvontatoimistossa, Kaikutie 11,68620 Pietarsaari. pö~~tarkasta~ allek

4 HUOLTOALUEEN KUNTAYHTYMÄ Valvontajaosto Ruokamyrkytysten ja vesivälitteisten epidemioiden selvitysryhmän jäseniä koskevat täydennykset ja päivitykset Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 251/ :n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee nimetä työryhmä elintarvikkeiden tai veden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioidenselvittämistä varten. Selvitystyöryhmään tulee kuulua: 1) johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri, 2) terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö, 3) terveydensuojelulaissa (764/1994) ja elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitettua valvontaa johtava virkamies, 4) kunnan virkaeläinlääkäri, 5) kunnan elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija, sekä 6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Työryhmää on tarvittaessa täydennettävä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Malmin terveydenhuoltoalueen ruokamyrkytystenja vesivälitteisten epidemioiden selvitysryhmä koostuu nykyään seuraavista henkilöistä: Kimmo Kuisma, vt. johtava lääkäri ja tartuntataudeista vastaava lääkäri Annika Långbacka, ympäristöterveydenhuollonjohtaja (hoitovapaalla saakka) Leif Karlström, vt. ympäristöterveydenhuollon johtaja, ryhmän koolle kutsuja ja puheenjohtaja Ingegärd Ahlvik, terveydenhoitaja ja tartuntatautiyhdyshenkilö Margareta Backman, apulaisosastonhoitaja Chatrine Norrbacka, hygieniahoitaja Vt. ympäristöterveydenhuollon johtaja: Nykyisten jäsenten virkanimitysmuutosten ja vapaiden vuoksi ehdotetaan, että valvontajaosto valitsee seuraavat viranhaltijat ruokamyrkytystenja vesivälitteisten epidemioiden selvitysryhmän varsinaisiksi jäseniksi: p~~tarkastajie~

5 HUOL TOALUEEN KUNTAYHTYMÄ Valvontajaosto Kimmo Kuisma, vt. johtava lääkäri 1) tartuntataudeista vastaava lääkäri Chatrine Norrbacka, hygieniahoitaja 2) tartuntatautiyhdyshenkilö Leif Karlström, vt. ympäristöterv.huollon johtaja 3) johtaa terveydensuojelu- ja elintarvikelaeissa tarkoitettua valvontaa Malena Flink, eläinlääkäri 4) kunnan virkaeläinläääkäri Liisa Haavisto, terveystarkastaja 5) elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija Varajäsen Matti Antila ylilääkäri Varajäsen Ingegärd Ahlvik terveydenhoitaja Varajäsen Liisa Haavisto terveystarkastaja Pentti Pitkänen kunnan eläinlääkäri Varajäsen Mattias Finell terveystarkastaja Markku Kaksonen, toimitusjohtaja, liikelaitos Pietarsaaren Vesi 6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja Siv Käld-Aspfors, osastonhoitaja päivystys asiantuntija Varajäsen Kim Ylipelkola apulaisosastonhoitaja Hyväksytään

6 HUOLTOALUEEN KUNTA YHTYMÄ Valvontajaosto HumaanisalmonelIa-analyysien laskutus Valvontajaoston pitämän kokouksen 22 :ssä käsiteltiin humaanisalmonella-analyysien laskutusta. Jaosto päätti, että humaanisalmonellanäytteiden analysoinnista laskutetaan lukien työnantajan työterveyshuoltoa. Koska laskutuksessa on ilmennyt epäselvyyttä, on asia otettava uudelleen käsiteltäväksi. Laboratorionjohtaja: Laboratorionjohtaja ehdottaa, että valvontajaosto valtuuttaa laboratorionjohtajan neuvottelemaan asiakkaiden kanssa ja sopimaan laskutuksen yksityiskohdista. Hyväksytään. Pöytäkirjantarkastajien allek.../tp ff... --

7 HUOLTOALUEEN KUNTA YHTYMÄ Valvontajaosto Elintarvike- ja ympäristölaboratorion kalustohankinnat vuonna 2010 Elintarvike- ja ympäristälaboratorio anoo vuodeksi 2010 varoja seuraavia kalustohankintojavarten. Arvioidut kustannukset ilman alv:tä Tyätuoli Jäähdyttävä inkubaattori Ennakoimattomat menot n. 500 n n Elintarvikelaboratoriopalvelujen, ts. alihankintojen tiliä tulisi korottaa. Vuodeksi 2009 on budjetoitu14000, muttatammi-kesäkuunaikanalaboratorioon lähettänytanalyysejäjo n :n arvosta. Niistä aiheutuvat kustannukset peritään suoraan asiakkailta. Laboratorionjohtaja: Ehdotetaan, että valvontajaosto hyväksyy ehdotuksen. HyväksYtään

8 MALMIN TERVEYDEN- HUOL TOALUEEN KUNTAYHTYMÄ Valvontajaosto Ehdotus terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kalusto- ja laitehankinnoiksi vuonna 2010 Terveysvalvonta Lämpötilaloggeri Digikamera Ennakoimattomat menot ITC-hankinnat Kuti 2 Evira -tiedonkeruuohjelma Suoralaskutusohjelma Tarkastaja-lisenssit 2 kpl Eläinlääkintähuolto Ennakoimattomat menot (instrumentit) Vt. ympäristöterveydenhuollon johtaja: Ehdotetaan, että valvontajaosto hyväksyy ehdotuksen kalusto- ja laitehankinnoiksi vuonna Hyväksytään

9 HUOLTOALUEEN KUNTAYHTYMÄ PÖYT ÄKIRJA 3/09 Valvontajaosto Eläinlääkäripäivystysten korvaukset Eläinlääkäri Malena Flinkille on myönnetty äitiysloma lukien. Pitämättömän kesäloman ja kompensaatiovapaan vuoksi hänen vapaansa alkoi jo Praktikkoeläinlääkärin sijaisuudesta (70 %) on ilmoitettu Intemetissä sekä eläinlääkärilehdessä. Sijaisuutta ei ole vielä kyetty täyttämään. Malena Flinkin vapaan vuoksi ns. eläinlääkärirenkaasta puuttuu yksi eläinlääkäri. Päivystysrenkaasssa on oltava eläinlääkäreitä Kokkolasta, Kruunupyystä, Teerijärveltä, pännäisistä, Pietarsaaresta ja Uudestakaarlepyystä. Koska päivystysrenkaassa jäljellä olevien viiden eläinlääkärin työtaakka lisääntyy, vaativat he että sille eläinlääkärille, jonka vuoro on hoitaa Pietarsaaren päivystysosuus, maksetaan arkipäivystyksestä 130 euroa (tavallisesti 75,36 ) ja pyhäpäivystyksestä 700 (tavallisesti 516,90 ). Summat ovat samansuuruiset kuin summat, jotka henkilöstöjaosto on :ssä tekemässään päätöksessä päättänyt maksaa ulkopuolisille eläinlääkäreille. Korotetun päivystyskorvauksen maksaminen lakkaa, kun avoimeksi julistettu eläinlääkärin sijaisuus saadaan täytettyä. MTHA:n henkilöstöjaosto käsittelee asian tiistaina 29. syyskuuta pitämässään kokouksessa, mutta toimeenpanee päätöksensä vasta sen jälkeen, kun valvontajaosto on käsitellyt asian. Tilapäisen järjestelyn aiheuttamat lisäkustannukset rahoitetaan henkilöstöjaoston mukaan MTHA:n käyttämättömillä paikkamäärärahoilla. Vt. ympäristöterveydenhuollon johtaja: Ehdotetaan, että valvontajaosto hyväksyy päivystysjärjestelyn aiheuttamat lisäkustannukset henkilöstöjaoston ehdotuksen mukaisesti. Hyväksytään

10 HUOLTOALUEEN KUNTA YHTYMÄ Valvontajaosto Vt. ympäristöterveydenhuollon johtajan virkamääräys Leif Karlström valittiin vt. ympäristöterveydenhuollon johtajaksi Annika Långbackan hoitovapaanajaksi (kuntayhtymähallituksenpäätös 70 /2008). Vt. johtaja Maija Räsänen on päättänyt :ssä määrätä Leif Karlströmin vt. ympäristöterveydenhuollon johtajaksi väliseksi ajaksi. Kuntayhtymähallitus on pitämänsä kokouksen 78 :ssä päättänyt jatkaa Leif Karlströmin sijaisuutta vt. ympäristöterveydenhuollon johtajana Vt. ympäristöterveydenhuollon johtaja: Ehdotetaan, että valvontajaosto merkitsee hallituksen päätöksen tiedoksi. Hyväksytään. Pöytäkirjantarkastajien J~ f allek

11 HUOLTOALUEEN KUNTAYHTYMÄ Valvontajaosto Elintarvikevalvontasuunnitelman 2009 arviointi Länsi-Suomen lääninhallitus on arvioinut terveysvalvonnan elintarvikevalvontasuunnitelman niiden vähimmäisvaatimusten suhteen, joiden tulee elintarvikelain 48 :n mukaan sisältyä elintarvikevalvontasuunnitelmaan. Kunnan valvontasuunnitelmaa koskevat määräykset sisältyvät valvontasuunnitelma-asetukseen 665/2006. Arvioinnista vastaava läänineläinlääkäri Eeva Japisson on tehnyt huomioita, joiden pohjalta hän on laatinut kehittämisehdotuksen, joka on otettava huomioon seuraavaa valvontasuunnitelmaa laadittaessa. Arvioinnin loppupäätelmässä todetaan: Suunnitelma sinänsä on looginen, peruselementit sisältyvät ja se on laadittu tätä yksikköä varten. Eräitä täydennyksiä ja täsmennyksiä tullaan kuitenkin luultavasti tekemään. On erinomaista, että laatujärjestelmä on laadittu. Vt. ympäristöterveydenhuollon johtaja: Ehdotetaan, että valvontajaosto merkitsee pykälän 35 tiedoksi. Hyväksytään. Pöytäkirjantarkastajien allek. rfim' :

12 HUOLTOALUEEN KUNTAYHTYMÄ Valvontajaosto Kooste uimavesituloksista ja uimarantojen tarkastuksista 2009 Uimarantojen ja uimavesien hygienia ja turvallisuus kuuluvat terveysvalvonnan painopistealueisiin kesäaikaan. Pietarsaaren, Pedersören ja Luodon yleisillä uimarannoilla käy vuosittain tuhansia ihmisiä. Yleisiä uimarantoja on yhteensä 23. Kolme rantaa on ns. EU-rantoja, joiden kävijämäärä on > 100 henkeä päivässä huippusesongin aikaan. Muut 20 uimarantaa luokitellaan pieniksi yleisiksi uimarannoiksi. Uimakausi on Kaikkien uimarantojen hygienia ja turvallisuus on tarkastettu yksityiskohtaisesti uimakauden alussa. EU-rannoilta on otettu uimavesinäytteet neljällä eri kerralla ja pienemmiltä rannoilta kolmella kerralla. Yleisesti ottaen uimarantoja hoidetaan ja huolletaan hyvin, mutta tiedotuksessa on puutteita. Terveysvalvonta on kehottanut parantamaan tiedotusta uimakautena Uimaveden laatu on ollut hyvä lukuun ottamatta syanobakteerihavaintoja (sinilevä) kahdella rannalla (Kittholma ja Kilisaari). Esiintymät olivat kuitenkin niin vähäisiä ja lyhytaikaisia, että yleisölle suunnattuja tiedotustoimenpiteitä ei tarvittu. Kooste on liitteenä. Vt. ympäristöterveydenhuollon johtaja: Ehdotetaan, että valvontajaosto merkitsee pykälän 36 tiedoksi. Hyväksytään

13 HUOL TOALUEEN KUNTA YHTYMÄ PÖYT ÄKIRJA 3/09 Valvontajaosto Ilmoitusasiat -Terveysvalvonnan suoritteet Pöytäkirjantarkastajien allek. Jl,1}/ //

14 HUOLTOALUEEN KUNTAYHTYMÄ Valvontajaosto Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. PykälID27, 28,29, 31, 32, 34, 35, 36, 37. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalia: Pykälät Pykälät ja vaiituskieltojen perusteet Oikaisuvaatim usoh.ieet HLL 5 1 mom.lmuun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kuntayhtymähallitus, Malmin terveydenhuoltoalue, Kolpinte 7, PL 111, PIETARSAARI Pykälät 30, 33. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Pöytäkirjantarkastajien.44./ ~ allek

15 HUOL TOALUEEN KUNTAYHTYMÄ PÖYT ÄKIRJA 3/09 Valvontajaosto Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunna1lisvalituksinmyös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA Kunnaliisvalitus, pykälät Vaiitusaika 30 päivää Hall intovai itus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valituskirja Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät Vaiitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Valituskirjaan on liitettävä - päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Pöytäkirjantarkastajien allek.../!../}j g

16 HUOLTOALUEEN KUNTAYHTYMÄ PÖYT ÄKIRJA 3/09 Valvontajaosto Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 6510 ] VAASA Pykälät Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ]) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan Oikeudenkåyntimaksut "Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa." Pöytäkirjantarkastajien allek. Jl/-gJ /

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 11.9.2012 klo 18.00 19.47 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 97 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 97 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 21.12.2010 klo 19.00 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

X Jarmo Ittonen, puheenjohtaja X Carola Sundqvist, varapuheenjohtaja X Susanne Back X Jan-Erik Högdahl Hans Jungar

X Jarmo Ittonen, puheenjohtaja X Carola Sundqvist, varapuheenjohtaja X Susanne Back X Jan-Erik Högdahl Hans Jungar PÖVTÄKIRJA Kokousaika -paikka ja Tiistai klo. 14.00-15.20, Ympäristötaio, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet X Jarmo Ittonen, puheenjohtaja X Carola Sundqvist, varapuheenjohtaja X Susanne

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2013 Kokousaika 11.11.2013 klo 18.00 21.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 13.07.2010 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet Keijo Sakari ja Tapio Uusitalo

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet Keijo Sakari ja Tapio Uusitalo ISOJOEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA nro 2/2003 KOKOUSAIKA: Torstaina 12.06.2003 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Juha Piikkilä,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kunnanhallitus 4.6.2014. 93. Lastenhoitajan tehtävän täyttäminen 01.08.2014 alkaen...110

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kunnanhallitus 4.6.2014. 93. Lastenhoitajan tehtävän täyttäminen 01.08.2014 alkaen...110 PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kunnanhallitus 4.6.2014 Asialista 93. Lastenhoitajan tehtävän täyttäminen 01.08.2014 alkaen...110 94. Väistötilat Kuukanniemen koululle...111 95. Kuukanniemen koulun korjausavustushakemuksen

Lisätiedot