Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkonkylän palo- ja pelastusasema"

Transkriptio

1 PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asialistan ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lausuntopyyntö Ari ja Jari Kivelän tekemän valituksen johdosta Pelkosenniemen teknisen lautakunnan päätöksestä / 92 Laitala Rn:no tilan ojitushakemusasiassa Maankäyttöinsinöörin rekrytointi Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2011 Asemakaavanmuutos korttelissa 394 Asemakaavanmuutos korttelissa 357 tonteilla 1-3 ja 5-6 Ilmoitusasiat Valtuustoaloite inva-wc:n rakentaminen kunnantalolle Asemakaavanmuutos korttelissa 344 ja 370 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Pelkosenniemen kunnan teknisen toimiston kansliassa MERK. Heikki Tervo JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

2 PELKOSENNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2011/2 Sivu 25 Tekninen lautakunta ESITYSLISTA KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Varsinaiset jäsenet: Pj Nyman Pekka Suokanerva Hanne Vpj Tervo Heikki Tervo Jari Åkerlund Margit Varajäsenet: Vj Oikarinen Antti Pasma Jutta Nordling Nils-Erik Hyötylä Pirkko Hussi Pertti Kahvitauko klo MUUT SAAPUVILLA OLLEET Pyhäjärvi Milja Valtuuston vpj Oikarinen Hannu Kunnanhallituksen pj Parkkinen Erkki Kunnanjohtaja Kankaanranta Markku (poissa 24) Esittelijä Karppinen Kari Sihteeri Leinonen Panu Rakennusmestari ASIAT ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Puheenjohtaja Heikki Tervo Paikka ja aika Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Kari Karppinen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hanne Suokanerva Jari Tervo Paikka ja aika Pelkosenniemen tekninen toimisto Virka-asema Teknisen toimen kanslisti Allekirjoitus Kari Karppinen

3 Tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ ARI JA JARI KIVELÄN TEKEMÄN VALITUKSEN JOHDOSTA PELKOSENNIEMEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ / 92 LAITALA RN:O TILAN OJITUSHAKEMUSASIASSA Tekn.ltk 17 Liite 1. Lausuntopyyntö Liite 2. Kuulutus Liite 3. Valituskirje Liite 4. Teknisen lautakunnan päätös / 92 Liite 5. Lapin Metsäkeskuksen vastine Liite 6. Jukka Mäkitien vastine Ari ja Jari Kivelä ovat toimittaneet Vaasan hallinto-oikeudelle valitusasiakirjan jolla he hakevat muutosta teknisen lautakunnan päätökseen / 92 Laitala Rno 1:252-tilan ojitushakemuksesta. Kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa valittajien esittämistä vaatimuksista ja asianosaisten esittämistä valituksen johdosta antamista vastineista, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Tekninen lautakunta ympäristönsuojeluviranomaisena viittaa päätökseensä / 92 eikä lausu erikseen asiasta enempää. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Viranomainen Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 43 Tekninen lautakunta MAANKÄYTTÖINSINÖÖRIN REKRYTOINTI Tekn.ltk 12 Liite 4. Työpaikkailmoitus Teknisen toimiston vakituisen henkilöstön resurssit eivät ole riittäneet toimiston tehtävien suorittamiseen, kunnanhallitus suhtautui myönteisesti henkilöstön lisärekrytointiin, vaihtoehtona organisaation yhdistäminen Kemijärven kaupungin kanssa. Lisäresursseja ja -panostuksia sekä osaamista tarvitseva selkeä osa-alue on maankäytön suunnittelu, kaavoitus ja mittaus. Resurssipulan ja esteellisyyden vuoksi pitkittyvät kaavoitusprosessit vaikuttavat myös kuntatalouteen. Toimintavuodelle suunniteltuja tehtäviä ovat mm. - Osa-alue C:n kaavoituksen loppuunsaattaminen; maankäyttösopimukset ym. - Kirkonkylän pohjakartat, ajantasaisuuden arvioinnit ja kaavanmuutokset - Polarrinteen ala-aseman ympäristön kaavoitus Lähiajan harkittavia kaavoituskohteita olisi myös: - Pyhäjärven Soutajanpuolisen alueen kaavoitus - Jokivarsien osayleiskaavat - Lisäksi erilaisia pienempiä kaavanmuutoksia ilmenee vuosittain jatkuvasti Nykyisen henkilökunnan osaamiseen ja koulutukseen nähden maankäytön ammattilainen olisi luonnollinen ratkaisu lisärekrytointiin. Työpaikka täytettäisiin aluksi työsuhteisena, koska hallintosäännön mukaisesti pitäisi perustaa virka. Hallintosääntömuutokseen luultavasti ryhdytään joka tapauksessa; jolloin voitaisiin miettiä ko. työsuhteen muuttaminen viraksi. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta julistaa otsikkokohteessa mainitun toimen auki. Työpaikkailmoitus ilmoitetaan maakunnan lehdessä, kuntalehden internetsivuilla, työvoimahallinnon sivuilla ja kunnan kotisivuilla.

5 Viranomainen Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 43 Tekninen lautakunta Tekn.ltk: Rakennustarkastaja muutti päätösesitystään siten, että maankäyttöinsinööri otetaan määräaikaiseen työsuhteeseen kolmeksi vuodeksi. Jari Tervo kannatti rakennustarkastajan muutettua päätösesitystä. Pekka Nyman esitti, että lautakunta ei julista ko. tointa auki, vaan ensin tarkastellaan työvoimatarvetta ja organisaatiomallia ennen uusien toimien perustamista. Heikki Tervo kannatti Nymanin esitystä. Koska oli tehty rakennustarkastajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi että on suoritettava äänestys. Äänestysmenettely: ne jotka kannattavat rakennustarkastajan esitystä äänestävät JAA ja Nymanin esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi JAAääntä (Tervo Jari ja Åkerlund Margit) ja kaksi EI-ääntä (Nyman Pekka ja Tervo Heikki) ja yksi tyhjä (Hanne Suokanerva). Puheenjohtajan äänen ratkaistessa päätökseksi tuli Nymanin esitys. * * * Khall 43 Kunnanjohtaja on ilmoittanut käyttävänsä kuntalain 51 : ja kunnan hallintosäännön 18 :n mukaista otto-oikeutta teknisen lautakunnan / 12 päätökseen ja ottavansa asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus on tehtävä. Teknisen lautakunnan pöytäkirja on asetettu nähtäville

6 Viranomainen Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 43 Tekninen lautakunta Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Asian ottaminen kunnan alemmalta ylemmän viranomaisen päätettäväksi perustuu käytännössä siihen, että alempi viranomainen on käsitellyt asian ottamatta huomioon ylemmän viranomaisen mielestä olennaisia näkökohtia ja siten ratkaissut asian toisin kuin ylemmän viranomaisen mielestä olisi pitänyt. Pelkosenniemen kunnan hallintosäännön 77 mukaan määräaikaisen viranhaltijan / työntekijän palkkauksen yli 6 kuukauden ajaksi päättää toimielin. Maankäytöllä ja kaavoituksella ja sitä kautta rakentamisella ja uusien työpaikkojen ja verotulojen syntymisellä on erittäin suuri merkitys Pelkosenniemen kunnan taloudelle ja kehittymiselle ja kyvylle turvata kuntalaisten peruspalvelut, yksityisten maanomistajien oikeuksien lisäksi. Kunta on toimenpideohjelman ja vuosittaisten talousarvioiden strategiassaan linjannut matkailualueen kehittämisen ja elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamisen keskeisiksi kunnan kehityksen kannalta. Näiden turvaamiseksi on painopistealueiksi määritelty elinkeinotoimen ja teknisen toimen resurssien turvaaminen. Talousarvioon ja suunnitteluvuosille on varattu määrärahat lisärekrytointiin. Toiminnallisten tavoitteiden osalta kunnanvaltuusto linjasi teknisen yhteistyösopimuksen sijaan oman toiminnan ja resurssien vahvistamisen toimintalinjaksi. Oma lisäresursointi olisi tehty sinänsä yhteistyösopimuksenkin tilanteessa. Ohjelmisto- ja laitetarpeiden ja tilamuutosten aiheuttama lisämäärärahatarve selviää ja ratkaistaan teknisen käyttötalouden vahvistamisen yhteydessä. Maankäytön suunnittelu, kaavoitus ja mittaustoimi ovat kärsineet viime vuosina henkilöstön ylikuormittumisesta, resurssipulasta ja esteellisyyksistä ja myös muistutusten ja valitusten aiheuttamista viiveistä. Teknisen toimen määrittämä tarve maankäyttöinsinöörin rekrytointiin on täysin oikea valinta em. ja lautakunnan päätöksen esittelytekstistä ilmenevillä perusteilla ja tarpeilla.

7 Viranomainen Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 43 Tekninen lautakunta Tässä tilanteessa ei ole perusteltua jäädä odottamaan tulevan organisaatiomallin muodon ja toiminnan täsmentymistä eikä sen hallinnollista käsittelyä. Määräaikaisena täytettävä maankäyttöinsinöörin toimi on joustava ratkaisu ko. tilanteeseen eikä organisaatiomallin muotoutuminen myöhemmässä vaiheessa tule muuttamaan maankäyttöinsinöörin tarpeellisuutta eikä tehtävä rekrytointi mitenkään vaikeuta oman toiminnan organisatorista ja toiminnallista kokonaisvalmistelua. Työsuhde on järkevä tehdä määräaikaisena saakka, jolloin mahdollistetaan työskentely kolmena kesäkautena (sesongit po. toiminnassa) ja edelleen tehtävän ja organisaation uudelleenarvioinnin mukainen toiminta vuoden 2014 alusta lukien. Muutoin teknisen toimen resursointi ja muut uudelleen organisointitarpeet tulevat ratkaistavaksi organisaatio- ja toimintamallin valmistelun myötä. Kjoht: Kunnanhallitus, hyväksyen teknisen lautakunnan päätöksen esittelyosassa esitetyt perusteet ja lisäksi edellä esittelyosassa kerrotuilla perusteilla, 1) Kumoaa teknisen lautakunnan / 12 tekemän päätöksen, 2) Hyväksyy maankäyttöinsinöörin rekrytoinnin rakennustarkastajan esitystä muuttaen siten, että työsuhde on määräaikainen saakka, 3) Toteaa, että maankäyttöinsinöörin työsuhteen määräaikaisuudelle on perusteet olemassa lähivuosille ajoittuvan mittavan kaavoitustarpeen vuoksi ja 4) Valtuuttaa teknisen toimen suorittamaan välittömästi haku- ja valintatoimenpiteet edellä esitetyn mukaisesti ja laatimaan uuden työpaikkailmoituksen tavoitteena työn aloittaminen ennen tulevaa kesäkautta. Khall: Pekka Nyman esitti, että teknisen lautakunnan päätös hyväksytään kunnanhallituksessa. Esitys raukesi kannattamattomana. Päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys. Pidettiin tauko

8 Viranomainen Tekninen lautakunta Tekn.ltk 18 Liite 7. Työpaikkailmoitus Liite 7 A. Yhteenveto hakijoista ja hakemukset Työpaikkailmoitus on ollut nähtävillä lähtien. Viimeinen hakupäivä on Yhteenveto hakijoista toimitetaan lautakunnan jäsenille hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemukset ovat nähtävillä teknisessä toimistossa alkaen. Asiassa kannattanee edetä valitsemalla haastateltavat. Määräaikaan mennessä työsuhdetta haki 14 hakijaa. Liitteenä yhteenveto hakijoista ja hakemukset. Hakemukset liitteineen nähtävillä teknisessä toimistossa. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Juuti Toni, Metsälä Ray, Neitola Pekka, Niippa Ari ja Pesonen Ari. Haastattelut pidetään perjantaina 8.4. klo alkaen. Tekn.ltk: Hanne Suokanerva esitti, että haastatteluun kutsutaan myös Johanna Ilola. Hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoin rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Tekninen lautakunta KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2011 Tekn.ltk 19 Liite 8. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Liite 9. Toiminnalliset tavoitteet/ muutokset Liite 10. Toiminnalliset tavoitteet; muutettu Liite 11. Käyttösuunnitelma Liite 12. Investoinnit Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Talousarviossa on toimielimelle osoitettu määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet. Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (liite 8): - talousarvion määrärahat ja tuloarviot käyttötaloudessa sisäiset erät mukaan lukien ovat valtuuston nähden sitovia tehtävittäin nettomääräisinä - Investointien määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia hankeryhmittäin nettomääräisinä Kunnanvaltuusto on hyväksynyt lautakunnalle seuraavan määrärahan vuodelle 2011 (toimintatuotot toimintakulut poistot - laskennalliset erät): Tilikauden alijäämä Poistojen osuus sitovista määrärahoista on Liitteessä 12 on esitetty käyttöbudjetti valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Talousarviossa olleet toiminnalliset tavoitteet esitetään muutettuna. Liitteessä 9 on esitetty yliviivattuna poistettavat kohdat ja alleviivattuna lisättävät kohdat. Liitteessä 11 on esitetty stilisoitu esitys toiminnallisiksi tavoitteiksi. Muutoksiin on huomioitu valtuuston talousarvion yhteydessä tekemät muutokset ja valtuuston päätöksestä / Seudullinen yhteistyö/yhteisen organisaation perustaminen Kemijärven kaupungin kanssa. Toiminnallisten tavoitteiden muutokset vaikuttavat muutoksena myös määrärahoissa. Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen mittaustoiminnan laitteet, kaavoitusprosessin edellyttämät ohjelmasovellukset ja laitteet tulisi sisällyttää kuluvan vuoden talousarvioon. Lisäksi lisähenkilöstön

10 Tekninen lautakunta vaatimat tilajärjestelyt teknisessä toimistossa edellyttävät muutostöitä. Talousarviossa tekniselle lautakunnalle arvioituja myyntituloja (rakennuttamispalvelut) ei tässä järjestelyssä pystytä toteuttamaan. Seuraavassa taulukossa on tarkemmin esitetty lisämäärärahan tarve. Talousarvion lisämäärärahatarve Lisämääräraha teknisen henkilökustannuksiin Kaavoitukseen vähemmän ostopalveluja Hankerahoituksella korvattavaa Teknisen myyntitulojen vähennys Laitteistot, ohjelmat Tilajärjestelyt Menojen lisäys Tulojen vähennys Nettokustannus Investointiosassa valtuustoon nähden sitovat määrärahat ovat Kirkonkylän kaavatiet Pyhän kaavatiet Yleiset alueet ja puistot Urheilu- ja liikunta-alueet Investoinnit yhteensä Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta hyväksyy investoinnit vuodelle 2011 liitetietojen mukaisesti. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteen 10 mukaisten toiminnallisten tavoitteiden hyväksymistä ja siitä johdetun :n lisämäärärahan hyväksymistä liitteen 12 mukaiseen käyttöbudjettiin siten, että tilikauden alijäämäksi hyväksytään :a. Mikäli lisämääräraha hyväksytään, lautakunta asettaa tarkennetut tavoitteet ja jakaa määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi tulosyksikkötasolle, joiden vastuuhenkilöt ovat vastuussa niiden määrärahojen käytöstä ja asettaa tarkennetut tavoitteet.

11 Tekninen lautakunta Yhdyskuntapalvelut Kiinteistöpalvelut Muu liikeluontoinen toiminta Tekn.ltk: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Tekninen lautakunta ASEMAKAAVANMUUTOS KORTTELISSA 394 Tekn.ltk 20 Liite 13. Kaavanmuutoshakemus Eräsammal-Kiinteistö Oy/ Pekka Turkki hakee kaavanmuutosta korttelille 394. Kortteliin on tavoitteena rakentaa kurssikeskus ja vuokrattavia majoitustiloja ja sen vuoksi nostaa rakennusoikeutta 500 m2:stä m2:iin. Tonttitehokkuus nousee 0,25:stä 0,5:een. Liitteessä tarkemmin selostettu rakennushanketta sekä luonnosteltu rakennusten paikkoja. Kaavanmuutoksen hakija esittää kaavan laatijaksi Seitap Oy:tä/Tapani Honkanen ja kaavan muutoksen hakija tekee sopimuksen kaavan laadinnasta suoraan kaavan laatijan kanssa. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta laittaa kaavanmuutoksen vireille. Tekninen toimi laatii kaavoitussopimuksen maanomistajan kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan laitetaan maininta maankäyttösopimuksen laatimisesta kunnan kanssa. Tekn.ltk: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lautakunta piti kahvitauon klo

13 Tekninen lautakunta ASEMAKAAVANMUUTOS KORTTELISSA 357 TONTEILLA 1-3 JA 5-6 Tekn.ltk 21 Liite 14. Asemakaavaehdotus Liite 15. Kaavaselostus Liite 16. Kaavaehdotuksesta tehdyt muistutukset Liite 17. Lisäkirje Liite 18. Lisäkirjeestä annetut muistutukset Liite 19. Kaavan laatijan vastine Liite 19A. Teknisen lautakunnan lausunto kaavaehdotuksesta tulleisiin lausuntoihin ja muistutuksiin Liite 19 B. Teknisen lautakunnan lausunto MRA 32 :n mukaiseen kuulemiseen Tekninen lautakunta on käynnistänyt kaavanmuutoksen koskien korttelin 357 tontteja 1-3. Valmisteluvaiheen aikana kaavanmuutokseen ovat liittyneet myös tontit 5 ja 6. Asemakaavanmuutos on tehty maanomistajien toivomuksesta tavoitteena korottaa ranta-asemakaavassa ollutta rakennusoikeutta paremmin nykyaikaiseen rakentamiseen. Vahvistetun rantaasemakaavan tonttitehokkuus on 0,08. Tonttikohtainen rakennusoikeus kasvaa tonteilla m2:ä (tonttitehokkuus 0,13) + t 20 m2, (talousrakennus), tontilla 6 46 m2 (tonttitehokkuus 0,11) + t20 m2, ja tontilla 5 26 m2 (tonttitehokkuus 0,10) + t20 m2. Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Ehdotuksesta annettiin yksi lausunto ja kaksi muistutusta (liite 16). Ehdotuksen jälkeen korttelin 357 tontin 5 maanomistaja esitti rakennusoikeuden lisäämistä 20 m2 ja t 5 m2:ä, siten, että tonttitehokkuudeksi tulee 0,1. Muutos järjestettiin MRA 32 :n mukaisella kuulemisella ( Liite 17). Muutoksen johdosta annettiin 5 muistutusta ( liite 18.). Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Tekninen lausunto viittaa kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin liitteessä 19 olevaan kaavanlaatijan vastineeseen ja liitteessä 19 A olevaan lausuntoonsa ja MRA 32 :n mukaiseen kuulemiseen 19 olevaan kaavanlaatijan vastineeseen liitteessä 19 B olevaan lausuntoonsa ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekn.ltk 22 Liite 20. Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös/ Rakennuslupavalitus Perälä Jukka ja Jarkko Liite 21. Rakentamista koskeva poikkeamispäätös Heikki Matomaa perikunta Liite 21 A. Kaavoituskatsaus Tekninen lautakunta sopii haastatteluajat maankäyttöinsinöörin toimeen ja seuraavan kokousajan. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Lautakunnan seuraava kokous perjantaina klo Kokous keskeytetään haastattelujen ajaksi.

15 Tekninen lautakunta VALTUUSTOALOITE INVA-WC:N RAKENTAMINEN KUNNANTALOLLE Tekn.ltk 23 Liite 22. Valtuustoaloite Jutta Pasma on jättänyt valtuustoaloitteen inva wc:n rakentamisesta kunnantalolle. Inva-wc on mahdollista rakentaa muodostamalla kunnanviraston maantien puoleisesta wc-ryhmästä yksi inva-wc. Kustannukset :a. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Asia saatetaan kunnanhallitukselle käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Tekninen lautakunta ASEMAKAAVANMUUTOS KORTTELISSA 344 JA 370 Tekn.ltk 24 Liite 23. Asemakaavaluonnos Liite 24. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 25. Teknisen lautakunnan pöytäkirjaote, asemakaavanmuutos korttelissa 344 ja 370, 58 / Liite 26. Teknisen lautakunnan pöytäkirjaote, liikekeskuksen kaavaluonnos, 6 / Liite 27. Luettelo kaavoituksen asianosaisista ja lausuntopyynnöt. Liite 28. Kaavaluonnoksesta tehdyt lausunnot ja muistutukset. Tekninen lautakunta on käynnistänyt asemakaavanmuutoksen korttelin 344 ja 370. Asemankaavan vireille tulosta on tiedotettu kuulutuksella sekä kirjeitse osallisille. Vireille tulo on ollut esillä myös viraston ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla Kemijärven kaupungin geodeetti Tapio Pöyliö on toiminut kaavoittajana. Kaavatyö on aloitettu uudelleen jääviyksistä johtuen ja asemakaavamuutoksen vireille tulosta on tiedotettu kuulutuksella ja asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä välisenä aikana ja uudelleen teknisen lautakunnan päätöksen liikekeskuksen kaavaluonnos, 6 / mukaisesti välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta on tiedotettu asianosaisille ja pyydetty lausunto Lapin ELY-keskukselta ja Lapin Liitolta (valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavaluonnoksesta annettiin yksi lausunto ja kaksi muistutusta. Lapin liiton virastolla ei ole lausuntonsa mukaan huomautettavaa ko. asemakaavan valmisteluaineistosta. Pekka Nymanin muistutus , liitteessä Huleveden huomioon ottaminen Nykyisessä voimassa olevassa asemakaavassa, vahvistettu 2008, ei ole varattu aluetta luontaiselle huleveden imeytymiselle.

17 Tekninen lautakunta Hulevesien järjestäminen ei ole kaava-asia. Tontille rakennettaessa alueen kuivatus ja hulevesien ohjaus ratkaistaan suunnittelun ja rakennusluvan kautta. 2. Ladun ja sille varatun suoja-alueen lisääminen kaavaan Nykyisessä voimassa olevassa asemakaavassa latu on merkattu kulkevaksi vieressä olevalla VL-alueella. Kaavaluonnoksessa merkattu ladun paikka kulkee alikulun kohdalla olemassa olevalla paikallaan ja muuten voimassa olevan asemakaavan mukaan. Ei ole maanomistajan edun ja tarkoituksen mukaista siten että KL-alue pienenee ladun takia koska se voidaan siirtää oikealle paikalleen VLalueelle. Mikäli nykyisen ladun alueelle tulee rakentamista tehdään ladun siirto hyväksytyksi tulevan asemakaavan mukaiseen paikkaan. 3. Tontin 2 osalta tiivis rakentaminen kahteen kerrokseen Kaavamerkintä II osoittaa suurimman sallitun kerrosluvun, se ei ole sitova. Rakentaminen kahteen kerrokseen muutaman männyn takia on vaatimuksena kohtuuton rakentamiskustannusten osalta. 4. Kaavaan on merkittävä sitova tonttijako. Tavoitteena on muodostaa liikekeskusalueen tonteille tontin rajoista riippumaton ja yhtenä kokonaisuutena toimiva piha-alue. Ohjeellinen tonttijako on em. huomioon ottaen kaavoituksellisesti tarkoituksenmukainen ratkaisu. 5. Kaavan kustannukset on arvioittava sekä kaavasta maanomistajille ja hyödyn saajille koituva hyöty arvioitava ja hyödynsaajien kanssa kaavasta on laadittava maankäyttösopimus. Lisätään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kohta: Maankäyttösopimus tehdään kun asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja ennen kaavan hyväksymistä. 6. Liikekeskuksen moottorikelkkareitti on lisättävä kaavaan. Viitaten voimassa olevaan asemakaavaan, tontin käytön suunnitteluun ja käytettävyyteen reitin lisääminen ei ole tarkoituksenmukaista. Reitin tien ylitys on kaava-alueen ulkopuolella ja kulku asemakaava-alueella on kaavan sisäistä liikennettä.

18 Tekninen lautakunta Pekka Nymanin muistutus , liitteessä Asemakaavan laadinta päätös ja/tai kaavan laatimishakemus puuttuvat Tekninen lautakunta on päättänyt asiasta, päätös asemakaavanmuutos korttelissa 344 ja 370, 58 / liite Kaavarajaus päätös kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan, eikä lautakunta ole kaavaa käsitellyt. Tekninen lautakunta on päättänyt asiasta, päätös liikekeskuksen kaavaluonnos, 6 / liite 26, päätöksen liitteenä 8. kaavaluonnos, jossa kaava-alueen rajaus näkyy. 3. Kaavaluonnoksen nähtäville pano kuuluu tekniselle lautakunnalle, eikä lautakunta ole kaavaa käsitellyt, eikä tämän luonnoksen nähtäville pano päätöstä ole lautakunnassa tehty. Tekninen lautakunta on päättänyt että kaavaluonnos laitetaan nähtäville, päätös liikekeskuksen kaavaluonnos, 6 / liite OAS.ssa tuodaan esille että kunta suunnittelee liikekeskusta Muutetaan OAS:sään: Kiinteistö Oy Pyhäliike suunnittelee liiketaloa kauppakeskuksen viereiselle tontille. 5. OAS:ssa tulee tuoda esille maankäyttösopimuksen laatimisen tavoite kaavan kustannusten kattamiseksi Lisätään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kohta: Maankäyttösopimus tehdään kun asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja ennen kaavan hyväksymistä. 6. Kaavan liittyminen ympäröivään kaavaan tulee esittää Ulkoilureitti yhteneväinen olemassa olevaan alikulkuun ja eteläpäässä voimassa olevaan asemakaavaan, jossa liittymiskohta on sama kuin nyt kaavoitettavan alueen ulkopuolella, katso OAS sivu 3. Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole pp/mm reittiä ja

19 Tekninen lautakunta kulkuyhteys KL-tontille on järjestetty molempiin suuntiin. Ei ole tarkoituksen mukaista jakaa KL-tonttia koska silloin muodostuisi kaksi tonttia ja tavoite muodostaa liikekeskusalueen tonteille tontin rajoista riippumaton ja yhtenä kokonaisuutena toimiva piha-alue ei toteutuisi. Tekn.ltk: Tekninen lautakunta päättää että kaavaehdotus laitetaan nähtäville em. esittelytekstissä esittelijän ehdottamin muutoksin ja lisäyksin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Markku Kankaanranta poistui kokouksesta tämä pykälän käsittelyn ajaksi.

20 PELKOSENNIEMEN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HvalL 3 :n mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: PELKOSENNIEMEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA PELKOSENNIEMI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälä Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

21 Tekninen lautakunta VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Valitusaika 30 päivää Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL 8112, ROVANIEMI Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL 8112, ROVANIEMI Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 28.02.2011 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 8 18 9 18 10 18

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2011 klo 14.00 17.05 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 25 47 26 47 27 47

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Perjantai 26.03.2010 klo 09.00 16.20 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 30 42 31 42 32 43

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 29.02.2012 klo 18.30 21.09 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 11 24 12 24 13

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 18.00 21.35 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 80 129 81 129 82

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 26.03.2012 klo 18.00 19.02 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 19 38 20 38 21 38

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 02.07.2012 klo 18.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 57 95 58 95 59 95

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 17.06 19.15 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 9 14 10 14 11 14

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Tiistai 04.12.2012 klo 18.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 100 153 101 153 102

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Tiistai 18.06.2013 klo 15.00 15.48 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 33 50 34 50 35 50

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 28.11.2011 klo 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 87 139 88 139 89

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 21.01.2013 klo 18.00 18.56 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 1 2 2 2 3 2-3 4

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 klo 18.00 20.53 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 84 128 85 128 86 128

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tekninen lautakunta 23.01.2017 AIKA 23.01.2017 klo 17:05-17:45 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 11.06.2012 klo 18.26 19.59 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 44 76 45 76 46 76

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 50 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 AIKA 09.04.2017 klo 18:10-19:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2017 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18:00 18:55 Kokouspaikka Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Ahlsved, Pasi Åstrand, Ulla-Maria

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 20 Tarkastuslautakunta 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot