TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Teollisuustie KAUSALA ( 05 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Teollisuustie 10 47400 KAUSALA ( 05 ) 326 1717"

Transkriptio

1 1 (5) TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE TAVARAMERKKI: MAAHANTUOJA: ACRYLICON M MSW Kausalan Pinnoite Oy Teollisuustie KAUSALA ( 05 ) PÄIVÄYS: ACRYLICON AcryliCon hartsit ovat kylmässä kovettuvia metakrylaattihartseja, joiden lähtöaineena on metyylimetakrylaatti-monomeeri (MMA). Nämä hartsityypit ja niiden kovettamiseen tarvittavat kiihdyttimet (kovettimet), jotka enimmäkseen ovat dibentsoyyliperoksidipohjaisia, kuuluvat määräysten mukaisesti terveydelle vaarallisiin aineisiin ( Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydelle vaarallisten aineiden luokituksesta ja merkinnöistä 1214 / 88 ). Niillä on seuraavassa kuvattavia ominaisuuksia: 1. PALO- JA RÄJÄHDYSOMINAISUUDET Äkillisen palon tai räjähdyksen vaara on olemassa AcryliCon-hartseja käsiteltäessä ainoastaan silloin, kun a) käsittelypaikalla on sytytyslähde, jonka lämpötila on vähintään 430 C b) MMA- pitoisuus ilmassa on 2,1 12,5 tilavuus % AcryliCon-hartsilla tehtävien pinnoitustöiden yhteydessä riittävästi tuuletettaessa voidaan ilmassa yleensä mitata MMA- pitoisuuksia 50 ppm:n asti. Suomessa HTP-arvo( haitalliseksi tunnettu pitoisuus) metyylimetakrylaatille työilmassa on 10 ppm = 42 mg/m3 ( 8h ) ja 50 ppm = 210 mg/m3 ( 15 min. ) Myös sekoitusastioissa, joissa hartsitäyteaineseoksia valmistetaan, pitoisuudet pysyvät aina alle räjähdysrajan ( ppm )

2 2 (5) 2. METYYLIMETAKRYLAATIN MYRKYLLISYYS Metyylimetakrylaatin toksikologiaa ( myrkyllisyyttä ) selvittävissä tutkimuksissa on saatu seuraavia tuloksia: a) Syöpävaarallisuus Pitkä- ja lyhytaikaistutkimuksissa hamstereilla ja rotilla metyylimetakrylaatti ei aiheuttanut syöpäsairautta. b) Vaikutukset sikiöihin Tiineillä hiirillä ja rotilla tehdyt tutkimukset, joissa koe-eläimiä oli altistettu korkealle MMA- pitoisuudelle ilmassa, eivät osoittaneet metyylimetakrylaatilla olevan haittavaikutuksia syntymättömille sikiöille. c) Perimän muutoksia aiheuttavat vaikutukset Mutageenisuutta eli perimän muutoksia aiheuttavia vaikutuksia ei myöskään löytynyt tehdyissä tutkimuksissa. d) Akryylilasilevyjen valmistuksessa tehdyissä altistumistutkimuksessa ei MMA:lla todettu olevan haitallisia vaikutuksia. 3. KOVETTAJAJAUHE Dibentsoyyliperoksidituotteet on pidettävä erillään lämpölähteistä. Ne on myös varastoitava erillään pelkistävistä aineista, kuten kiihdyttimistä, vahvoista hapoista, emäksistä ja raskasmetalleista. Kaikkien tuotteiden käsittelyssä on noudatettava käyttöturvallisuustiedotteissamme annettuja ohjeita. Dibentsoyyliperoksidi on myös ympäristölle haitallinen aine, jota ei saa päästää viemäriin, vesiin eikä maaperään.

3 3 (5) METYYLIMETAKRYLAATTI ( MMA ) SISÄLTÄÄ: Metyylimetakrylaatti n. 100 % KOOSTUMUS: Väritön pistävän hajuinen neste. Tulenarkaa 1 lk Ärsyttää silmiä, hengitysteitä ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa allergiaa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Ei saa päästää viemäriin. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. METAKRYLAATTI- REAKTIIVIHARTSEILLE PÄTEVÄT SEURAAVAT MMA: TA KOSKEVAT TIEDOT: Itsesyttymislämpötila 430 C. Syttymisrajat: alaraja 2,1 % (V/V) = ppm (96100 mg/m³) yläraja 12,5 % (V/V) = ppm ( mg/m³) HTP-arvo (2005) ( 8 h ) = 10 ppm = 42 mg/m³ HTP-arvo (2005) ( 15 min. ) = 50 ppm = 210 mg/m³ LD50-arvo (rotta, suun kautta ) = 7,9 g/kg DIBENTSOYYLIPEROKSIDI 100 % Erittäin helposti räjähtävä iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. Ärsyttää silmiä, hengitysteitä ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa allergiaa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä erillään sytytyslähteistä, raskasmetalleista ja pelkistimistä. Vältettävä iskuja ja hankausta. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Käyttäjä on suojattava kaikelta altistukselta mahdollisimman hyvin.

4 4 (5) 4. TURVALLISUUSTOIMENPITEET Yleisesti ottaen MMA- höyryjen hengittäminen on fysiologisesti haitatonta. Hengitystiealtistuksen vähentämiseksi ja tuotetta käsiteltäessä mahdollisen höyryjen aiheuttaman räjähdysvaaran takia on huolehdittava hyvästä tuuletuksesta. Heikosti ilmastoiduissa tiloissa, kuten kellarissa tai kaivoksissa, on riittävän tehokas ilmanvaihto ja raittiin ilman saanti varmistettava hyvin. MMA- höyryt ovat ilmaa raskaampia ja etsiytyvät mataliin paikkoihin. MMA- höyrypitoisuuksien mittaukseen sopii kaasumittauslaitteisto, jossa on MMA- ilmaisin. 5. SUOJATOIMENPITEET AcryliCon akryyli- hartseja käsiteltäessä on käytettävä silmäsuojaimia ja suojakäsineitä. AcryliCon akryyli- hartseja käsiteltäessä on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta (tavoitteena tulee olla 6-7 kertainen ilmanvaihto tuntia kohti). Mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä, on käytettävä hengityssuojaimia (tyyppi II b). AcryliCon akryyli-hartseja käsiteltäessä lähistöllä ei saa olla avoimia sytytyslähteitä eikä käytössä suojaamattomia sähkölaitteita.

5 5 (5) 6. ENSIAPUTOIMENPITEET Mikäli kuitenkin käytönopetuksesta ja tarpeellisista suojautumistoimenpiteistä huolimatta työntekijä on altistunut hartseille, suosittelemme seuraavia toimenpiteitä: Pitoisuuksien hengittäminen: Potilas on toimitettava raittiiseen ilmaan ja asetettava lepoon. Tekohengitys tarvittaessa. Ihokosketus: Likaantunut vaatetus on heti poistettava, iho on pestävä huolellisesti saippualla ja runsaalla vedellä. Nieleminen: Potilaan on juotava runsaasti vettä, mikäli hän on tajuissaan. Potilas on toimitettava sairaalahoitoon suurten määrien nielemisestä. Roiskeet silmissä: Silmiä on huuhdeltava runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Ottakaa yhteys silmälääkäriin. Tulipalo: Tulipalon sammuttamiseen on käytettävä hiilidioksidipohjaista sammutusjauhetta, mahdollisesti lopuksi vettä. Vuodot: Vuodot on imeytettävä sahajauhoon tai hiekkaan ja koottava jäteastioihin hävitettäväksi. 7. KOVETTIMIEN KÄSITTELY Yleisesti suosittelemme flegmatisoitujen peroksidikovettimien käyttöä, jotka sisältävät Flegmatointiainetta 50 %. Kovettimet on aina varastoitava erillään hartseista ja kiihdyttimistä. Ne on pidettävä pois auringonvalosta ja lämpölähteiden läheisyydestä eivätkä ne saa päästä kosketukseen muiden kemikaalien kanssa. Alkuperäispakkauksista kovettimia saa siirtää vain puhtaisiin astioihin, jotka ovat puhdasta alumiinia, lasia, posliinia tai polyetyleeniä.

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Preco Onecote Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei ole 1.2

Lisätiedot

Vaaraa osoittavat R- lausekkeet ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat S-lausekkeet VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

Vaaraa osoittavat R- lausekkeet ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat S-lausekkeet VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) 1 Vaaraa osoittavat R- lausekkeet ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat S-lausekkeet VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Räjähtävää kuivana. Räjähtävää

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 27.04.2010 Edellinen päiväys:

Päiväys: 27.04.2010 Edellinen päiväys: X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 27.04.2010 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: 9.9.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:12.12.2012 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1/10 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : VITRE VIT Tunnistusnumero : 62306 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Tarkistus 28/08/2013 Tarkastuspäivä 25/07/2013 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 TR-PRIMER OSA 2 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 TR-PRIMER OSA 2 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 TRPRIMER OSA 2 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi TRPRIMER OSA 2 1.1.2 Tunnuskoodi T1360 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 VP-SITRUS, aerosoli 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 VP-SITRUS, aerosoli 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 1. Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Product group : Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Jäähdyttimen pakkasneste Kühlerfrostschutz Longlife (S-SDB) Antifreeze

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 AKVACOAT LAKKA kovete 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 AKVACOAT LAKKA kovete 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 16.10.2012 Edellinen päiväys: 27.6.2011 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 008

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P261

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P261 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 01-2119457290-43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 2960, 2963 Casco Kontaktiliima 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 2960, 2963 Casco Kontaktiliima 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

ASTRAL SHOKKIKLOORIRAE

ASTRAL SHOKKIKLOORIRAE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ASTRAL SHOKKIKLOORIRAE Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

Päiväys: 05.02.2004 Edellinen päiväys: 10.07.2002

Päiväys: 05.02.2004 Edellinen päiväys: 10.07.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sikabond-500

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MOEPSE S

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MOEPSE S Tarkistus 30/08/2013 Laadintapäiväys 4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MOEPSE S KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi MOEPSE-S 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot