Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjättoimintakertomus Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21, Oulu puhelin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjättoimintakertomus 2013. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21, Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy."

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimintakertomus 2013

2 SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTAKERTOMUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN JÄRJESTÖTEEMA 2013: LÄSNÄ YRITTÄJÄN ARJESSA PAINOPISTEET POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN TOIMINNASSA VUONNA Oman elämänsä sankarit Edistetään yritysten ja työvoiman oikeaa kohtaamista, vähennetään työllistämisen esteitä Omistajanvaihdosten helpottaminen Tuettiin ja autettiin yrittäjiä toimintaympäristön muutoksissa Liiketoiminnan edellytyksiin vaikutettiin myös oman toiminnan kautta: Kasvua Yrittäjyydestä Yrittäjien emba -koulutushanke Tehtiin aktiivista työtä kuntavaikuttamisen osalta yhdessä paikallisyhdistysten, kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien valiokunnat JÄRJESTÖTOIMINTA, TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET JA PALKITSEMINEN Jäsenhankinta ja jäsenhuolto Jäsenpalvelut Koulutuspalvelut Koulutukset toimintavuoden 2013 aikana ja osallistujamäärät Pääyhteistyökumppanit Tapahtumat Tutkimustoiminta Järjestön myöntämät huomionosoitukset Toimintavuosi 75 ja sääntömääräinen vuosikokous Järjestöteema 2013: Läsnä yrittäjän arjessa Viestinnän tunnuslukuja RESURSSIT TALOUS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN EDUSTUKSET VERKOSTOITUMINEN JA SOSIAALINEN KANSSAKÄYMINEN

3 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjättoimintakertomus 2013 Tekijät Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu Oulu Julkaisija Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21, Oulu puhelin

4 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjättoimintakertomus 2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 Yhdistyksen 75. toimintavuosi oli alueemme pk-yrityksille edelleen haastava. Omien talousnäkymäkyselyjen ja pk-suhdannebarometrin mukaan yrityksemme kuitenkin uskovat, että yleiset suhdannenäkymät ja yritysten omat toimintaedellytykset ovat parantumassa. Henkilöstön määrä hieman lisääntyi, mutta suurin osa keskittyi kehittämään toimintaansa siten, että osaavasta ja ammattitaitoisesta työvoimasta voitiin pitää kiinni. Pk-sektorilla vuosi 2013 jää myös alueellamme historiaan matalien investointien vuotena. Hyvin tyypillistä yrittäjän suusta kuultuna oli kun tästä vuodesta selvitään ensi kevääseen saakka, niin sitten näyttää paremmalta Pohjois-Pohjamaan Yrittäjät olivat vahvistetun alueellisen järjestöteeman mukaisesti läsnä yrittäjän arjessa. Järjestön koulutukset ja tilaisuudet suunniteltiin siten, että ne tukivat yrittäjien osaamista ja kasvua. Verkostoitumisen edistämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Yrittäjäkahvit olivat yksinkertaisin malli saada saman pöydän ääreen yrittäjiä keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Yrittäjien emba koulutuksessa vahvistettiin pitkäkestoisesti kasvua ja edistettiin yrittäjien omia valmiuksia. Noin puolet yrittäjistä valmistui vuoden 2013 aikana. Jäsenetuja ja palveluita tarjottiin ja uusia kehitettiin. Uutena palveluna aloitettiin myös omistajanvaihdospäivystykset. Omistajanvaihdoshankkeen kautta jatkettiin työtä omistajanvaihdosten edistämiseksi. Edunvalvonnan ja yhteiskuntavaikuttamisen rintamalla vuosi oli erityisen aktiivinen. Oman elämänsä sankarit-vaikuttajaverkostotoimintamalli toi yrittäjyyden ympärille ihan uuden mallin verkostoitua ja jakaa tietoa yrittäjyydestä. Kuntien suuntaan oltiin aktiivisia. Palvelustrategia ja elinkeinostrategia ja hankintastrategia päivitystyö käynnistyi useassa kunnassa. Näissä yrittäjäjärjestö oli aktiivisesti mukana. Laaja kunta Road show tavoitti noin 2000 alueemme aktiivista yrittäjää tai sidostahoa. Routamaan selvitys pk-yritysten merkityksestä kuntataloudelle on hyödyllinen työkalu myös jatkokeskustelujen osalta. Yrittäjien liiketoimintaedellytysten parantaminen oli vahvasti mukana vuoden aikana. Kohtuullisia onnistumisia saatiin mm. kuljetustuen ja yritystukilain osalta. Tiedottaminen erilaisista liiketoimintamahdollisuuksista oli aktiivista. Erityisesti nostimme mm. jutuin, viestein, tarjouspyyntöjä välittämällä esille Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin liiketoimintamahdollisuuksia. Tiedottamisen ansiosta yrittäjien aktiivisuustaso ja mielenkiinto vientiin on hyvässä nousussa Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan näkymät ovat edelleen haastavat, mutta hidasta kasvua odotetaan ja toivottaan. Työtä suurhankkeiden toteutumisen puolesta, viennin lisääntymisen puolesta ja yrittäjien toimintaympäristön parantamisen puolesta jatketaan aktiivisesti myös tulevina 3

5 vuosina. Alueen elinvoimaisuus on riippuvainen yritystemme menestyksestä ja elinvoimaisuutta voidaan myös omalla toiminnallamme vahvistaa. Vuonna 2013 hallitus päivitti yhdistykselle uuden ajantasaisen strategian, joka omalta osaltaan ohjaa ja edesauttaa järjestömme toimintaa tulevaisuudessa. 1. JÄRJESTÖTEEMA 2013: LÄSNÄ YRITTÄJÄN ARJESSA Järjestöteemana toimintavuotena oli Läsnä yrittäjän arjessa Tavoitteena oli, että yrittäjäjärjestön toiminta koetaan tarpeellisena ja hyödyllisenä jäsenistön keskuudessa. Edunvalvonnan ja vaikuttamisen kärjet olivat erityisen tärkeitä oman alueemme yritysten kannalta. Palvelut ja tapahtumat antoivat aidosti tukea ja apua yrittäjille. JÄRJESTÖTEEMA - LÄSNÄ YRITTÄJÄN ARJESSA Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien strategian mukaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksena oli aktiivisesti kehittää alueellaan yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä, lisätä yrittäjien painoarvoa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja luoda myönteistä asennetta yrittäjyyteen. 2. PAINOPISTEET POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN TOIMINNASSA VUONNA 2013 Yhteiskuntavaikuttaminen ja yrittäjien edunvalvonta olivat järjestön tärkeimpiä tehtäviä. Edunvalvonnassa oltiin aktiivisia, aloitteellisia ja vaikuttaminen tapahtui asioiden valmisteluvaiheessa. Valiokuntien työskentelyä tehostamalla saatiin myös lisäresursseja yhteiskunnalliseen keskusteluun. 2.1 Oman elämänsä sankarit Aivan uusi vaikuttamisen toimintamalli käynnistettiin: Oman elämänsä sankarit -vaikuttajaverkosto. Kysymyksessä on yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnan kehittämä toimintamalli, jonka avulla lisäsimme yhteiskunnan keskeisillä paikoilla olevien tai sinne tähtäävien henkilöiden tietämystä yrittäjyydestä, yrittämisen olosuhteista ja yrittämiseen liittyvistä mahdollisuuksista, riskeistä ja uhkista. Samassa yhteydessä lanseerattiin Rukan maailmancupin yhteyteen Ruka Yrittäjäareena. Hankkeelle saatiin Pohjois- Pohjanmaan liitosta maakunnallista kehittämisrahaa. Hankkeen turvin voidaan toteuttaa kaksi vuosikurssia, jonka aikana haetaan pysyvää ja riittävästi resursoitua toimintamallia. 4

6 Toimintamallia voidaan kuvata seuraavasti: Oman elämänsä sankarit -vaikuttajaverkostoon osallistuneet muodostavat ryhmän, jolla on valmiudet ottaa kantaa ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. He tuntevat paremmin yrittäjyyttä ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämää. Mukaan kutsutaan enintään 20 henkilöä koko Suomen alueelta, pääosin kuitenkin Pohjois-Pohjanmaalta. Kutsuttaville verkosto on maksuton lukuun ottamatta kotimaan matkakuluja. Käytännössä Oman elämän sankarit -vaikuttajaverkosto tarkoittaa kokonaisuutta, joka muodostuu kolmesta erillisestä jaksosta. Verkostotapahtuma käynnistyi Rukalla Yrittäjä- Areena -muodossa Rukan maailmancupin yhteydessä marraskuun lopussa. Jakson tarkoituksena oli hyödyntää Rukan Maailmancupin nykyistä näkyvyyttä ja samalla kehittää tapahtumasta varsinaista urheilutapahtumaa laajempi kokonaisuus. Paikalla olevalle medialle tarjottiin mahdollisuuksia välittää informaatiota myös elinkeinoelämän näkökulmasta. Tavoitteena oli kehittää tapahtuma, jonka koko Suomi ja mahdollisesti jopa kansainvälinen media noteeraa osaltaan. Tapahtuma kokosi valtakunnan merkittäviä vaikuttajia ja esiintyjiä pohtimaan yrittäjyyttä ja yritysten kilpailukykyä. Samassa yhteydessä voitiin nostaa esiin valtakunnallisestikin kiinnostavia aihepiirejä, joiden osalta Pohjois-Pohjanmaalla on erityinen intressi. Ensimmäisellä jaksolla Ruka Yrittäjäareena nimen lanseeraus onnistui. Juttuja tuli tilaisuuden kautta yli 20. Pääyhteistyökumppani tältä osin oli YLE. Hieno saavutus oli myös se että tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Ruka Yrittäjäareena tilaisuudessa. Nyt valittu I vuosikurssi jatkaa vielä vuoden 2014 aikana kahdella eri koulutusjaksolla, joista toinen on Berliinissä ja toinen Tampereella valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjillä oli toimintasuunnitelmassa vahvistettu neljä edunvalvonnan painopistettä joiden lisäsi osaltamme tuettiin Suomen Yrittäjien painopisteiden toteutumista. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Edunvalvonnan kärjet toimintavuotena: 2.2 Edistetään yritysten ja työvoiman oikeaa kohtaamista, vähennetään työllistämisen esteitä Toimintavuonna huomioitiin alueemme erityispiirteenä oleva korkea nuorisotyöttömyys. Tähän rakennettiin kampanja, mikä tuki nuorten työllistymistä. Kampanjan varat kerättiin alihankkijayrityksen toteuttamalla tuotemyyntikampanjalla, johon osallistui noin kuusisataa yritystä ja organisaatiota. Tuotteet olivat pääosin pohjois-suomalaisia käsityötuotteita. Varainkeruun tulokset mahdollistivat 400 euron arvoisen työllistämisen tukisetelin myöntämisen noin 140 nuoren työllistämiseen. Vajaat neljäkymmentä nuorta työllistyivät toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Koulutussektorin säästöt alueellamme näkyivät mm. leikkauksina oppisopimuskoulutusten määrän leikkauksina sekä kaikkien koulutusasteiden koulutuspaikkojen määrän pienentymisenä. Vaikutimme osaltamme aktiivisesti koulutus- ja oppisopimuspaikkojen säilyttämisen puolesta. OAMK paikkojen osalta hallitustyöskentelyn kautta ja ammatillisten koulutuspaikkaleikkausten kohtuullistaminen osalta teimme laajalla rintamalla yhteistyötä. 5

7 Opetusministeriö oli vähentämässä alueeltamme 406 ammatillista koulutuspaikkaa vuoteen 2016 mennessä, yhteisellä edunvalvonnalla määrää saatiin kohtuullistettua 285:teen. Omalta osaltamme selvittelimme ja esitimme mahdollista oppisopimuskoulutuksen korvaavaa koulutusopimuspilotoinnin käynnistämismahdollisuutta alueellamme. Tältä osin yhteistyökumppaneita ei löytynyt. Lisäksi jatkettiin panostuksia yrittäjyyskasvatuksen osalta. Alueellisessa yrittäjyyskasvatustyöryhmässä on laaja yrittäjien edustus. Ammattikorkeakoulun osalta toimimme ryhmässä, joka yrittäjyysopintojen 4 opintopisteen suuruisen yrittäjyys opintojen käynnistämisen kaikilla eri koulutuslinjoilla. Osallistuimme myös Oulun kaupungin koordinoiman Oulun työllisyysohjelman laadintaa. Ohjelman tavoitteena on saada 2500 uutta työpaikkaa Oulun seudulle. 2.3 Omistajanvaihdosten helpottaminen Vuoden 2011 alussa käynnistyneellä Pk-yrityksen onnistunut omistajanvaihdos hankkeen avulla autetaan yrittäjiä omistajanvaihdostilanteissa sekä mahdollistetaan potentiaalisten ostajien ja myyjien kohtaamisia. Lisäksi hankkeen avulla lisätään omistajanvaihdoksia tukevien tahojen yhteistyötä ja aktivoidaan yrittäjiä mahdollisimman aikaisin liikkeelle yrityksen omistajanvaihdoksessa eteenkin ikääntyviä yrittäjiä. Vuonna 2013 onnistuneita omistajanvaihdoksia toteutui yhteensä 14 kpl, joista oli 2 kpl sukupolvenvaihdoksia ja 12 kpl yrityskauppoja. Ostajia oli 290 kpl. Vuonna 2013 tehtiin/aloitettiin 20 kpl onnistuneeseen omistajanvaihdokseen tähtäävää toimeksiantoa: yrityskaupat 14 kpl ja sukupolvenvaihdokset 6 kpl toimeksiannot tekevät asiantuntijat (15 kpl), jotka ovat kilpailutettu hankkeen alussa vuonna Vuonna 2013 hanke järjesti myös 6 eri teemoilla/kohderyhmille olevaa omistajanvaihdostilaisuutta. Osassa tilaisuuksissa oli mukana järjestelyissä myös PPY:n yhteistyökumppaneita. Lisäksi hanke esitteli palvelujaan mm. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Road Show rekkakiertueella eri paikkakunnalla (Ii, Kuusamo, Pudasjärvi, Raahe, Oulainen, Utajärvi, Oulu) ja muissa eri tilaisuuksissa/seminaareissa. Kauppapaikat: Projekti on käyttänyt Suomen Yrittäjien Yrityspörssiä. BusinessOulun BusinessPlazaa ja TE-toimiston mol -sivustoa. Tavoitteena on laittaa sama myynti-ilmoitus jokaiseen kolmeen edellä mainittuun paikkaan. Vuonna 2013 jokaisessa kauppapaikassa oli hankkeen kautta myynti-ilmoitusta. Myös on suositeltu joillekin ostajille, jotka hakevat ostettavaa liiketoimintaa, laittamaan muihin yksityisiin kauppapaikkoihin ostoilmoitus. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankkeen toiminta-alueen kunnat ja PPY. 6

8 2.4 Tuettiin ja autettiin yrittäjiä toimintaympäristön muutoksissa Tehtiin taloudellisen toimintaympäristön muutokseen liittyvää ennakointia talousnäkymä kyselyiden ja muiden tutkimusten avulla. Tuettiin yrittäjien verkostoitumista ja osaamisen kehittymistä järjestötapahtumien, tilaisuuksien ja koulutuksen avulla. Väitettiin viestiä alueen suurhankemahdollisuuksista. Olimme mm. vaikuttamassa seuraaviin lainsäädännöllisiin muutoksiin: a) Kuljetustukilaki jäi edelleen voimaan: Teollisuuden yrityksille tärkeä tuki saatiin yhteisellä pohjoisen alueen edunvalvonnalla ja vaikuttamisella säilytettyä. Tuella pystytään hieman kompensoimaan kilpailuhaittaa, joka syntyy tuotannollisen yrityksen syrjäisestä sijainnista. b) Kuljettajatutkinnon voi jatkossakin suorittaa lähes sadalla paikkakunnalla: Maakunnassa säilyivät kaikki toimipaikat yhtä lukuun ottamatta. Asialla on merkitystä autokouluille ja yleensä maakunnan nuorten mahdollisuuksille suorittaa autokoulu ja saada ajokortti. c) Yritystukilain sisältö: Yhteistyöllä hallituksen yritystukilain esitystä saatiin muutettua siten, että se edelleen mahdollistaa EAKR-varojen käyttämisen pääomasijoitustoimintaan. Lainmuutoksella turvattiin alueella toimivan sijoitusrahaston toiminta tulevaisuudessa. d) Maakunnallisen yhteistyöryhmän jäsenyyden kautta vaikutettiin hanke- ja yritysrahoituksen kohdentumiseen ja pk-yritysten tukemiseen maakunnassa. 2.5 Liiketoiminnan edellytyksiin vaikutettiin myös oman toiminnan kautta: Kasvua Yrittäjyydestä Yrittäjien emba -koulutushanke Syyskuussa 2011 alkanut Kasvua Yrittäjyydestä Yrittäjien emba -koulutushanke (90 op.) jatkui hankkeen koulutussuunnitelman mukaan. Koulutuksessa painotetaan yrityksen kasvua, kansainvälistymistä ja verkostoitumista. Koulutuksessa on mukana 20 yrittäjää Oulun ja Raahen seutukunnista, Kuusamosta, Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta. Ensimmäiset 9 yrittäjää valmistuivat kesäkuussa Vuoden 2013 loppuun mennessä Yrittäjien emba koulutus on myötävaikuttanut 36 uuden työpaikan ja yhden (1) uuden yrityksen syntymiseen. Koulutuksen toteuttaja on Oulun yliopiston Executive Education. Koulutuksen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun ja Raahen seutukunnat, Oulunkaaren kuntayhtymä, Kuusamon ja Taivalkosken kunnat sekä osallistuvat yrittäjät. 7

9 2.6 Tehtiin aktiivista työtä kuntavaikuttamisen osalta yhdessä paikallisyhdistysten, kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Tästä käytännön toimintana oli yli 2000 henkilöä tavoittanut Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Road Show maakuntakiertue. Kiertueella julkistettiin Vesa Routamaan tutkimus pk-yritysten merkityksestä kuntatalouteen. Tavoitteena oli avata pk-yrittäjien tärkeää merkitystä kuntalaisille, viranhaltijoille ja päättäjille sekä samalla parantaa pk-yritysten asemaa ja toimintamahdollisuuksia kunnassa. Toinen merkittävä tavoite oli, että yritysvaikutusmallia saadaan vietyä mahdollisimman moneen kuntaa päätöksenteon välineeksi. Tavoitteena oli saada palvelu/elinkeinostrategia joka kuntaan. Yritysvaikutusarvioinnin käyttöön ottaminen kunnissa ja kaupungeissa. Kuntien elinkeinopolitiikka toimii, kun tehtyjen päätösten yritysvaikutuksia arvioidaan etukäteen. Suurimmassa osassa alueemme kuntia on yritysvaikutusarviointi käytössä yrittäjäjärjestön esityksen mukaisesti. PPY esitti vuoden alussa kaikille kunnille, että kunnissa käynnistetään palvelustrategiatyö ja samalla päivitetään elinkeinojen kehittämisstrategiat ja hankintasuunnitelmat. Useat kunnat ovat käynnistäneet työn mm. Oulu, Oulainen, Muhos ja Pudasjärvi. Sopimusperusteinen jätteenkuljetus oli edelleen ajankohtainen vuonna PPY vaikutti omalta osaltaan siihen, että kuntalaisilla on mahdollisuus itse kilpailuttaa jätekuljetuksensa. Päätös tarkoitti myös sitä, että paikallisten jätekuljetusyritysten toiminta ei ole tältä osin enää uhattuna. 2.7 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien valiokunnat 2013 Yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta: Pj. Markku Mantila, päätoimittaja Kaleva Bräysy Tauno, Tupa-Kaluste Oy Harju Pauli, Pohjois-Pohjanmaan Liitto Hyvärinen Kimmo, Fennia Jääskeläinen Marko, Viestinnän Virittämö Ketola Jorma, JK-Ohjelmat Kurvinen Esko, kansanedustaja Pekkala Tommi, Oulun Perhekoti Pekkala Oy Virranniemi Hannu, Pölkky Oy Kolehmainen Marjo, PPY Anttila Kirsi, PPY Tulevaisuus - ja innovaatiovaliokunta: 8

10 Pj. Jukka Kontula, Netplaza Oy Ahokangas Petri, Oulun yliopisto Alasimi Sami, Team SimiSami Oy / Tanssikoulu Sulava Heikkilä Jorma, VMH Kalibro Oy Jylhälehto Terho, Business Kitchen Kivistö Kari, Takomo Kuronen Urpo, Agronic Oy Laine Tom, HC Services Oy Mursu Jukka Nissilä Juuso, Valkee Oy Perälä-Heape Maritta, Center of Health Oulun yliopisto Pukari Mika, iloq Oy Räisänen Jaakko, Tosibox Oy Sipilä Juha, kansanedustaja Sivonen Tuula, Teknologiateollisuus ry Turtinen Anna, Iin Mp Oy Väisänen Mikko, Pohjois-Pohjanmaan Liitto Kolehmainen Marjo, PPY Kansainvälisyysvaliokunta: Pj. Kaarlo Nurmiranta, yrittäjä Aalto Heikki, Perämerenkaaren yhdistys Herranen Jouni, HealthEx Oy Kaakkuriniemi Ari, yrittäjä Karjalainen Juha, OP-Pohjola Karinen Petri, Business Oulu Karppanen Lauri, Vientiagentuuri Karppanen Kaski Risto, Finnpro Kursu Vesa- Pekka, Veraventure Kuusento Vesa, Finnvera Oyj Lampela Jaakko, Talenom Linna Ulla, Profiilikeskus Logren Rauno, MIF Paaso Pekka,Honkamajat Pellikainen Esa, Oulun Kauppakamari Pulkkinen Juha, ELY-keskus Rankinen Jarmo, Nordea Ruohonen-Braun Elina, Viexpo Seppälä Jaakko, Ecofoster Oy Tolvanen Kari, Honkamajat Valkama Kaisa, Bjarmia Oy Valtonen Jari, Idesco Yliniemi Ilkka, PPL Kolehmainen Marjo, PPY 9

11 Anttila Kirsi, PPY Koulutusvaliokunta: Pj. Jorma Ketola, JK-ohjelmat Haataja Saku, Lauri Haataja Ky, Nuorten Yrittäjien edustaja Kinnunen Pasi, Pohto Kärki Sisko, Siivittäjä Sisko Kärki Mäki Maire, TE-toimisto Niemelä-Pentti Saija, OSAO Nurmivuori Marjut, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki Paaso Jouko, rehtori OAMK Paloniemi Jarmo, OSEKK Puhakka Satu, Rastor Oy Silvén Olli, Oulun yliopisto Väisänen Mikko, Pohjois-Pohjanmaan Liitto Anttila Kirsi, PPY Vpj. Kolehmainen Marjo, PPY Viestintävaliokunta: Pj. Jussi Riikonen Videcam Oy Gustafsson Sakke, Aakkoset Oy Honkavaara Eila, Yle Jääskeläinen Marko, Viestinnän Virittämö, Nuorten Yrittäjien edustaja Karvonen Miia, Lvngroom Oy, Nuorten Yrittäjien edustaja Kemppainen Sakari, Siberia Oy Kärkkäinen Juho, Elisa Oyj Laaka Jussi, Laaka Oy Laine Tom, Somehow Oy Lindén Suvi, PearlCon Oy Mikkonen Lauri, Oulun Neon Oy Pikkujämsä Pauliina, BusinessOulu Sipola Päivi, MTV3 Turunen Martti, Forum24 Kolehmainen Marjo, PPY Reinikainen-Laine Sari, PPY Nuorten Yrittäjien valiokunta: Pj. Kaisa Valkama, Bjarmia Oy, Kuusamo Alatalo Meeri, Carmenia Oy, Oulu Halonen Sami, Blue Blue Sky Oy, Oulu Jääskeläinen Marko, Viestinnän Virittämö, Oulu 10

12 Kiviselg Kristina, Pottumies Oy, Utajärvi Kontula Jukka, Netplaza, Oulu Käpylä Katri, Kukkakauppa Kodinonni, Oulainen Lämsä Harri, Asianajotoimisto Harri Lämsä, Kuusamo Mursu Jukka, Kuusamo Mylly Jaakko, Jäljen Jättiläinen, Raahe Paakkonen Sanna, WTF Design Oy, Raahe Seniorivaliokunta: Pj. Tauno Bräysy, Tyrnävän Yrittäjät Arola Sirkka, Oulun Yrittäjät Bräysy Tauno, Tyrnävän Yrittäjät Ekdahl Aune, Pudasjärven Yrittäjät Erkkilä Paavo, Oulaisten Yrittäjät Göransson Gunnar, Utajärven Yrittäjät Ketola Jorma, Oulun Yrittäjät Luttinen Risto, Oulun Yrittäjät Långström Viljo, Siikalatvan Yrittäjät Perätalo Aarno, Oulun Yrittäjät Käpylä Katri, Nuorten Yrittäjien edustaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien valiokuntatyöskentelyn tavoitteena on tukea yrittäjien alueellista edunvalvontatyötä. Valiokunnat ovat tehneet omat toimintasuunnitelmansa, joissa on määritelty valiokuntatyöskentelyn painopisteet. 3. JÄRJESTÖTOIMINTA, TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET JA PALKITSEMINEN Toimintavuoden tavoitteena oli, että jäsenyrittäjät olivat tyytyväisiä ja järjestöön sitoutuneita. Tapahtumatarjonta oli järjestöprofiilin mukaista ja tuki jäsenten liiketoiminnan kehittymistä ja verkostoitumista. Yrittäjille räätälöidyn emba-koulutuksen jatkoa selvitettiin vuoden 2013 aikana. Toimintasuunnitelman 2013 mukaan toimitamme tavoitteet ja toimenpiteet järjestötoiminnan osalta olivat seuraavat: TAVOITE: Yksinyrittäjien tukeminen TOIMENPITEET: Kaikki koulutukset ja tilaisuudet oli suunnattu myös yksinyrittäjille. Erityisesti koettiin, että Yrittäjäkahvit tarjosivat yksinyrittäjille mahdollisuuden verkostoitumiseen ja muiden yrittäjien tapaamiseen. TAVOITE: Lisää vuorovaikutusta yrittäjien kanssa ja nostetaan ajankohtaisia asioita esille 11

13 TOIMENPITEET: Yrittäjäkahvitilaisuuksia järjestettiin 17 kappaletta. Yrittäjyysviikolla tehtiin laaja 9 paikkakuntaa käsittänyt rekka Road Show kierros maakunnassa. Kierroksen tuloksia on kerrottu tarkemmin toimintakertomuksen edunvalvonnan tuloksia kohdassa. Koulutuksia ja verkostoitumistapahtumia järjestettiin 22 kappaletta, joihin osallistui 3126 henkilöä. TAVOITE: Yrittäjien kasvun ja kv-osaamisen kehittäminen TOIMENPITEET: Aluejärjestön luottamus- ja toimihenkilöstö osallistui kansainvälistymismatkoille seuraavasti: Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuivat SY:n kansainvälistymismatkalle Viroon. Aiheena oli selvittää Viron mahdollisuuksia pk-yritysten näkökulmasta. Toimitusjohtaja osallistui Skotlannin matkaan, jolla benchmarkattiin mistä yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä on kysymys. Yhteyspäällikkö osallistui SY:n järjestämään toimihenkilöiden Brysselin matkaan. Jäsenistön osalta PPY välitti tietoa erityisesti Pohjois-Norjaan ja Pohjois-Ruotsiin suuntautuneista kaupan ja vienninedistämistoimista. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Business Oulu, Kosek, Raahen Seudun kehittämisyhtiö. Yrittäjien emba koulutus on edistänyt yritysten verkostoitumista, kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteidensa mukaisesti. Oulun kauppakamarin kanssa yhteinen kansainvälistymisvaliokunta kokoontui 3 kertaa vuoden aikana. Kokouksissa keskusteltiin ja nostettiin esille Team-Finland toimintamallia. Keinoja, joilla järjestöt voivat osaltaan edesauttaa yritysten vientipyrkimyksiä. Valiokunta selvitti myös omalta osaltaan toimintansa kehittämistä ja tulevaisuutta. TAVOITE: Yrittäjät mukaan suurhankkeisiin TOIMENPITEET: Tärkeimpänä mallina oli tehdä yhteistyötä eri sidostahojen kanssa, jotta jäsenkunnalle voidaan välittää nopeasti ja asiantuntevasti tietoa suurhankkeiden mahdollisuuksista. Tärkeimmät yhteistyötahot tältä osin olivat Fennovoima, Business Oulu, Raahen seutukunta kansainväliset yritysverkostot hanke ja Kauppakamarin ydinvoimavaliokunta. TAVOITE: Lisää verkostoitumismahdollisuuksia TOIMENPITEET: Verkostoitumismahdollisuuksia oli paljon. Myös Suomen Yrittäjien synergiapalvelu tuli jäsenistön käyttöön. Omissa tilaisuuksissamme pyrimme aktiivisemmin järjestämään ja tarjoamaan mahdollisuuksia yrittäjien verkostoitumiselle. Seniorivaliokunta aktivoitui vuoden aikana ja omalta osaltaan edisti senioriyrittäjien mukanaolomahdollisuuksia. 3.1 Jäsenhankinta ja jäsenhuolto Toimintavuonna oli tavoitteena nostaa järjestäytymisastetta ja kiinnittää erityistä huomiota jäsenpysyvyyteen. Tavoitteena oli että, yhdistyksellä on vuoden 2013 lopussa 4700 jäsentä. Jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa Järjestäytymisastetta pyrittiin nostamaan koko maakunnan tasolla aktiivisella jäsenhankinnalla, tavoitteena oli nostaa järjestäytymisaste 31,7 %:sta 33 %. 12

14 Jäsenmäärä tavoitteesta jäätiin jonkin verran, mutta järjestäytymisaste nousi 35 prosenttiin. Valtakunnallisesti alueemme jäsenmäärän nettokasvua (2,3%) voitiin pitää kohtuullisen hyvänä. Jäsenmäärätavoitteen toteutumiseksi jatkettiin järjestelmällistä jäsenhankintaa ja tehtiin erikseen alueellisia kampanjoita ja vahvistettiin järjestöteeman avulla toimintaa viestinnän keinoin. Yrittäjäjärjestöön liittyminen koettiin houkuttelevaksi yleisen arvostuksen, hyvän imagon sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ansioista. Jäsenpoistumaa pyrittiin pienentämään aktiivisella työllä, jossa olivat mukana myös paikallisyhdistykset. Poistumisuhan alla olevia jäsenyrittäjiä lähestyttiin sekä sähköpostitse että kirjeellä, joissa muistutettiin jäsenyrittäjää jäseneduista ja -palveluista. Lisäksi jäsenhuoltoyhteistyötä tehtiin Connection Housen, Fennian sekä Elisan kanssa. Jäsenpysyvyyttä parannettiin kehittämällä suunnitelmallisesti järjestön toimintoja mm. tarjoamalla jäsenyrittäjille kysynnän tarpeita lähtevä koulutus- ja tapahtumatarjonta. Paikallisyhdistyksiä kannustettiin säännöllisesti järjestämään toimintaa erityisesti uusille jäsenille. Paikallisyhdistysten käytettävissä oli Suomen Yrittäjien Sylvi-extranet palvelu jäsenhuollon ja järjestötoiminnan tukena. Seniorijäsenyysteen liittyvät toimet käytiin läpi ja yhdenmukaistettiin ohjeet sekä toimintamallit. Jäsenhuollossa ja jäsenhankinnassa kiinnitettiin huomioita seuraaviin asioihin: - Jäsenhuollon systemaattisuuden lisääminen ja yhteistyö paikallisyhdistysten kanssa. - Jäsenrekisteri päivitettiin ajan tasalle, hyödynnettiin myös työharjoittelijoita ja kesäsetelityöntekijöitä - Toiminnallisesti keskityttiin jäsenrekisteristä asiakkuuden hallintaan, jolloin rekisteriä hyödynnettiin segmentoidusti, sinne kerättiin tietoa yrittäjien tarpeista jne. Näin palvelumme ja tiedotus paranivat. - Jäsenetuja kehitettiin ja erityisesti panostettiin jäseneltä jäsenelle edun kehittämiseen. - PPY kiertää paikallisyhdistyksiä aktiivisesti ja kehittää yhteistyötä, tukee myös paikallisyhdistysten toimintaa muuttuvassa kuntakentässä. 3.2 Jäsenpalvelut PPY tarjosi laajan yhteistyö- ja asiantuntijaverkostonsa kanssa maksutonta puhelinneuvontaa jäsenyrittäjille. Jäsenpalveluja kehitettiin yrittäjiltä saadun palautteen perusteella myös toimintavuotena. Jäsenpalveluilla haluttiin tarjota asiantuntevaa apua yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Palveluita kehitettiin siten, että ne entistä enemmän ohjasivat yrityksiä ennakolta varautumaan eri tilanteisiin liiketoiminnassa. 13

15 JÄSENYRITTÄJIEN KÄYTETTÄVISSÄ TOIMIN- TAVUOTENA OLIVAT SEURAAVAT JÄSEN- PALVELUT: - jäsenasiat ja yleisneuvonta - omistajanvaihdokset ja yrityskaupat - lakiasiat ja yritysjuridiikka - verokysymykset ja yritysten arvon määritykset - liiketoiminnan rahoittaminen, liiketoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen - kieli- ja kansainvälistysmispalvelut - patentti, tavaramerkit, mallioikeudet ja IPR-lakipalvelut - ohjelmistoratkaisut ja julkaisujärjestelmät - teollinen muotoilu, myymäläsuunnittelu ja konsultointipalvelut Asianajotoimistot jatkoivat säännöllisiä lakimiespäivystyksiä lähinnä Oulussa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä lehdessä ollutta kysymys & vastaus- palstaa jatkettiin ja neuvontaorganisaatioiden asiantuntemusta hyödynnettiin järjestön koulutustilaisuuksissa yrittäjille ajankohtaisista aiheista Koulutuspalvelut Koulutuspalvelut oli rakennettu siten. että ne vastasivat mahdollisimman hyvin jäsenyrittäjien tarpeeseen. Koulutuskalenterissa korostettiin toimintavuoden alueellista järjestöteemaa - Yhdessä ote on Vahvin. Tämän lisäksi panostettiin erityisesti yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankkeen vaikutuksella. Tarkoituksena oli tarjota yrittäjille omistajanvaihdoksiin liittyviin kysymyksiin asiantuntija-apua, olipa kyse osaamisen lisäämisestä tai uuden jatkajan löytymisestä. Jäsenpalveluja ja etuja kehitettiin jäsenkunnan tarpeita vastaaviksi ja neuvoteltiin jäsenyrittäjiä hyödyttävistä jäseneduista. Tavoiteltiin konkreettisia ja selkeästi rahassa mitattavia jäsenetuja, jotta jäsenyrittäjille voitiin tarjota entistä laadukkaampia palveluja, tilaisuuksia ja koulutuksia. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin yhteisesti sovitut tapahtumat ja koulutukset sekä toteutettiin sopimuksen mukainen näkyminen viestinnän keinoin. Toimintavuotena järjestettiin Läsnä Yrittäjän Arjessa teeman alla Yrittäjäkahvit kaksi kertaa kuussa, yhteensä 17 kertaa. Teemoina olivat mm. suurhankkeet, turvallisuus, jaksaminen, teknologian hyödyntäminen yritystoiminnassa ja uudet merkittävät yritysideat. Laajuudeltaan vuoden 2013 merkittävin tapahtuma oli Suomen Yrittäjien yhteistyökumppaneiden ja paikallisyhdistysten kanssa toteuttama Yrittäjyysviikon tapahtuma maakuntaan kiertävä Road Show rekkakiertue. Aloituspaikkakuntana oli Ii ja seuraavaksi Kuusamo, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, 14

16 Haapavesi, Oulainen, Raahe, Utajärvi ja Oulu. Juhlaviikon huipentuma oli yli 200 osallistujaa kerännyt Juhlagaala. Marraskuussa Oulun kaupungintalolla järjestetyssä perinteisessä Kunta- ja yrittäjätapaamisessa aiheena oli kuntien elinkeinopoliittisen ohjelman merkitys. Yritysnäkökulmaa aiheeseen tuotiin erityisesti start up-yritysten kautta. Muut toimintavuoden koulutustilaisuudet käsittelivät ajankohtaisia teemoja ja mahdollistivat jäsenyrittäjien verkostoitumisen. Palkitsemistoiminnalla pyrittiin huomioimaan aktiivisia ja merkittävällä tavalla ansioituneita yrittäjiä, etsimään hyviä innovatiivisia käytäntöjä, kiinnittämään yhteiskunnan huomiota yrittäjyyteen ja sen merkitykseen kansantaloudessa. 3.4 Koulutukset toimintavuoden 2013 aikana ja osallistujamäärät 29.1 Luottamushenkilöseminaari Yrityskaupat aamiaistilaisuus (myyntihinta alle ) Yritysmarkkinat Yrittäjän iltakoulu Yrityskaupat aamiaistilaisuus (myyntihinta yli ) Enterprise Forum Pk-yrityksen suunnitelmallinen varautuminen omistajanvaihdokseen (yhteistyössä Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen ja Taloustieteiden tiedekunnan, Oulun kauppakamarin sekä BusinessOulun kanssa Yritys myyntikuntoon info Työelämän tarpeita ja kohtaamisia tilaisuus Tulostekijä 2013-aamiainen Strategiaseminaari 40 vko 36 Maakunnallinen Road Show Yrittäjäjuhla Suhdanneseminaari Kunta- ja yrittäjätapaaminen Yrityksen sukupolvenvaihdos aamiaistilaisuus Luottamushenkilötapaaminen PPY:n vuosikokoustapahtuma Yritys myyntikuntoon aamiaistilaisuus Onnistuneen yritysoston ABC aamiaistilaisuus 23 Lisäksi vuoden aikana toteutettiin 17 Yrittäjäkahvit -tilaisuutta perjantaiaamuisin PPY:n toimistolla. Tilaisuuksissa kuultiin asiantuntija-alustuksia ajankohtaisista aiheista ja niissä oli mukana 5-30 osallistujaa/tilaisuus. 15

17 3.5 Pääyhteistyökumppanit Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjillä oli vuonna 2013 seuraavat pääyhteistyökumppanit: Caritas-Lääkärit, Elisa, Fennia, Fennovoima, Finnvera, Forum24- kaupunkilehti, Nordea, Osao, Rastor. 3.6 Tapahtumat Verkostoituminen ja sosiaalinen kanssakäyminen lisäsivät alueen yrittäjien yhteistoimintaa. Aluejärjestön tapahtumat eri muodossa saivat hyvän vastaanoton ja monipuoliset tapahtumat löysivät myös uusia osallistujia. Tavoitteena oli toimintavuonna saada nuoria ja uusia yrittäjiä lisää järjestötoimintaan mukaan. Yrittäjäkahvit toiminnasta saatujen kokemusten perusteella yrittäjät haluavat ja osaavat hyödyntää jäsenyyttä myös verkostojen luomiseen. Tapahtumien kautta osallistutaan myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuodaan yrittäjyyttä koskevia asioita laajemmin tietoisuuteen. Tästä hyvänä käytännön esimerkkinä toimi maakunnan alueella toteutettu kierros, jonka tilaisuuksiin kutsuttiin myös päättäjiä. 3.7 Tutkimustoiminta Aluejärjestön alueellisia talousnäkymiä kartoittavat kyselytutkimukset toimivat sekä järjestön oman edunvalvontatyön tukena ja tuottivat informaatiota alueen yrittäjille ja viranomaisille. Aluejärjestöllä oli valmius tuottaa toimintaympäristön parantamiseen liittyviä kyselyjä ja käyttää tuloksia edunvalvontatyön tukena. Vuoden aikana tehtiin mm. seuraavat selvitykset: SY:n alueellinen Pk-yritysbarometri kaksi kertaa vuodessa Pohjois-Pohjanmaan jäsenyrittäjien näkemykset taloustilanteesta kolme kertaa Kuntakohtaiset Vesa Routamaan selvitykset pk-yrittäjien aluetaloudellisesta merkityksestä Pk-yritysten ict-valmiudet kysely 3.8 Järjestön myöntämät huomionosoitukset 16

18 YRITTÄJÄRISTIN SUURRISTIT POHJOIS-POHJAN- MAALLA Saaja Vuosi Nro Kurvinen Esko, Oulu Heikkilä Jorma, Kempele Arola Sirkka, Oulu Kortesoja Jorma, Oulainen Rekilä Timo, Oulainen Långström Viljo, Pulkkila Bräysy Tauno, Tyrnävä Markus Olavi, Haukipudas Juntunen Pekka, Oulu Miilukangas Anja, Raahe Kaakkuriniemi Alpo, Kuivaniemi Perätalo Aarno, Oulu Viinonen Arvo, Oulu Sandelin Harry, Oulu Vuoden Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto Tutoris Oy, Oulu Vuoden puheenjohtaja Jussi Riikonen, Oulu Innovatiivinen Yritysidea palkinto I palkinto: Laturi Corporation Oy, Oulu Kunniamaininta: Inspector Sec Oy, Haukipudas VUODEN 2013 YRITTÄJÄPALKINNOT Haapaveden Yrittäjät ry Haukiputaan Yrittäjät ry Iin Yrittäjät ry Kempeleen Yrittäjät ry Kiimingin Yrittäjät Kuivaniemen Yrittäjät ry Kuusamon Yrittäjät ry Limingan Yrittäjät Lumijoen Yrittäjät ry Oulaisten Yrittäjät Timber-Hirsi Oy Haukiputaan Palvelu Oy Jouni Mähönen Cajanuksentienkoti Oy Kiimingin Fysioterapia Oy Kotihoito Pia Viitala Oy Kuusamon Fysikaalinen Hoitolaitos Oy Pikku-Riikka Taksipalvelu Veijo Juusola Oy Häkkilän Autotarvike Oy 17

19 Oulun Yrittäjät ry Oulunsalon Yrittäjät Pudasjärven Yrittäjät ry Pyhäjoen Yrittäjät ry Pyhäjärven Yrittäjät ry Raahen Seudun Yrittäjät Siikajoen Yrittäjät ry Siikalatvan Yrittäjät ry Taivalkosken Yrittäjät ry Tyrnävän Yrittäjät Utajärven Yrittäjät Vihannin Yrittäjät ry Jousi Group Oy Huiput Oy Pienkonehuolto Keskiaho Oy Jouni Junnila Oy Taksi Heikki Tenhunen Woodcomp Oy Naturcom Oy Heikki J.I. Juntunen Juha ja Pekka Tauriainen Ay Kuljetus Martti Honka Oy RP-Koneet Ky Kuljetus M. Kumpula PAIKALLISYHDISTYSKILPAILUN 2013 ALUEELLI- SET TULOKSET Sarja yli 500 jäsenyrittäjää, Oulun Yrittäjät Sarja jäsenyrittäjää, Kuusamon Yrittäjät Sarja jäsenyrittäjää, Kiimingin Yrittäjät Sarja alle 100 jäsenyrittäjää, Pyhäjärven Yrittäjät Kaikki paikallisyhdistyskilpailussa palkitut yhdistykset olivat tehneet erinomaista työtä omalla alueellaan ja olivat oman sarjansa parhaita usealla eri arviointimittaristolla mitattuna. Sarjojen voittajat lähtivät edustamaan aluejärjestöä myös Suomen Yrittäjien valtakunnalliseen kilpailuun. Suomen Yrittäjien yrittäjäristit ja ansioristit huomioivat yrittäjänä tai työntekijänä pitkään toimineita henkilöitä. Järjestöansioista palkitaan aktiivisia yrittäjiä Suomen Yrittäjien ansiomerkillä. Suomen Yrittäjien vuonna 2013 myöntämät Yrittäjäristit ja työntekijöiden ansiomerkit Yrittäjäristit ja ansiomerkit Jaara Sauli yrittäjä Poko Oy-Pohjolan Koiravartiointi kulta Pelli Riina Johanna fysioterapeutti Fysiokuusamo Oy pronssi Santanen Markku Heikki Juhani fysioterapeutti Fysiokuusamo Oy hopea Vihavainen Piia Maarit fysioterapeutti Fysiokuusamo Oy pronssi Viinikka Susanna Maaria fysioterapeutti Fysiokuusamo Oy hopea

20 Jaatinen Aulis Antero liikkeenharjoittaja Rauta-Maatalous Jaatinen Oy Heikkilä Sari Sisko Yrittäjä Oulaisten Osuuspankki hopea Keränen Juha Tapio toimitusjohtaja Nte Man Oy kulta Pyrrö Anna-Maija KLT-Kirjanpitäjä PJ Yrityspalvelu OY hopea Hippi Tapio Kullervo toimitusjohtaja, hallituksen pj. Oulun Kuorirakenne Oy kulta Pirttioja Sari Monityö Pisara pronssi Hentinen Marina palkkalaskennan vastaava Tilitoimisto Tasekeskus Oy pronssi Jokelainen Martti Ilmari toimitusjohtaja Ouman Oy kulta Pentti Olavi Keski- Korsu yrittäjä Korsu Oy Ruonio Kirsi Katriina yrittäjä Konttoripalvelu KK Ruonio pronssi Laurila Jarmo Matias toimitusjohtaja J L Machine Oy kulta Maaninen Ilpo Tapio toimitusjohtaja Tmi Ilpo Maaninen Välijärvi Klaus Kullervo toimitusjohtaja MVM-Kuljetus kulta Koski Esko Kalevi yrittäjä Rakennuspalvelu Kaski Ay kulta Mikkola Matti Juhani Henrik yrittäjä Oulaisten Herkkugrilli Mikkola Riitta Helinä Päivikki yrittäjä Oulaisten Herkkugrilli Raetsaari Petri Heikki tilitoimistoyrittäjä Tilitoimisto Raetsaari Oy kulta Räisänen Erkki Raimo Juhani parturi Parturi-Kampaamo Tyyli Räsänen Erkki Raimo Juhani parturi Parturi-Kampaamo Tyyli Honkarinta Aimo Kalervo yrittäjä Honkarinta Autokorjaamo Hakala Jorma Arvo Olavi yrittäjä Hakalan Koneklinikka Oy Junttila Valto Olavi toimitusjohtaja Reko-Kone Oy Nikula Juhani Jorma Antero yrittäjä JE-Kone Ky Nyman Kari yrittäjä Huruakka Ky kulta Nyman Pirjo yrittäjä Huruakka Ky kulta Närhi Pauli rakennusinsinööri Insinööritoimisto Pauli Närhi Sauvola Jarmo Arvid yrittäjä T:mi Jarmo Sauvola kulta Silvennoinen Antti Olavi yrittäjä Raahen Silmälasi Ay Mikkonen Lauri toimitusjohtaja Oulun Neon Oy

21 Riikonen Jussi Tapani toimitusjohtaja Videcam Oy Valoaho Petri ohjaaja Lamujoen perhekodit Oy Koramo Anu fysioterapeutti Fysiokuusamo Oy pronssi pronssi Aho Tuulikki yrittäjä Kuusamon Silmälasimarket Oy kulta Backman Reijo Juhani autoilija Kuljetusliike Backman Ky Backman Reijo Juhani autoilija Kuljetusliike Backman Ky Heiskanen Petri toimitusjohtaja VE-HE Oy hopea Huhtala Mauri Olavi liikkeenharjoittaja Höyläämö M. Huhtala Karjalainen Esa Veikko yrittäjä Nuohous- ja Ilmastointipalvelu Esa Karjalainen Keränen Risto yrittäjä Taksi Risto Keränen kulta Ketola Kirsti Helena yrittäjä Fysiokuusamo Lehtola Nina talousassistentti Työkalu ja Varaosa Oy Oulu hopea Lämsä Aimo toimitusjohtaja Kitkan Kone ja Rakennus Oy hopea Manninen Harri yrittäjä Kuljetus H. Manninen Tmi hopea Mustonen Tuula Helena yrittäjä Fysiokuusamo Määttä Jalo Ensio liikenteenharjoittaja Kuusamon Lähikuljetus Ay Määttä Jukka yrittäjät Kiinteistöhuolto J. Määttä tmi hopea Nevala Kyösti toimitusjohtaja Formados Oy hopea Niemi Salme Anneli kampaajamestari Hiushoitola Salome Pohjola Kauko yrittäjä Kuusamon Erä-Safari kulta Rukan Taksi ja Huoltopalvelu Saapunki Pertti toimitusjohtaja Oy Saapunki kulta Sova Jari yrittäjä Autoyhtymä Sova Ky hopea Takarautio Oiva Hiushoitola Salome kulta Takarautio Terttu Hiushoitola Salome hopea Takkula Vilho toimitusjohtaja Kelo Golf Oy kulta Tauriainen Juha Pentti yrittäjä Juha ja Pekka Tauriainen avoin yhtiö kulta Tauriainen Pekka Olavi yrittäjä Juha ja Pekka Tauriainen avoin yhtiö kulta Utriainen Rainer yrittäjät Formados Oy hopea Nevalainen Heli Mirja Annikki kirjanpitäjä Pyhäjärven Tilitoimisto Oy hopea Auniola Leena Anneli toimitusjohtaja Cajanuksentien koti Oy pronssi Luukkonen Anneli Kaarina siistijä Niilon Valinta Ky kulta

22 Oikarinen Varpu myymäläpäällikkö Niilon Valinta Ky Pesonen Marja kassanhoitaja Niilon Valinta Ky Tauriainen Raija osaston vastaava Niilon Valinta Ky kulta kulta kulta Putaala Timo Juhani yrittäjä RK-Lattiat Oy kulta Oikarinen Reino Sulevi Diplomikauppias Niilon Valinta Ky kulta Pietarila Jari Tapio toimitusjohtaja Eko Huominen Oy pronssi Niskala Marko vastaava ohjaaja Lamujoen Perhekodit Oy hopea Niskala Riina vastaava ohjaaja Lamujoen Perhekodit Oy kulta Siekkinen Pirkka ohjaaja Lamujoen Perhekodit Oy hopea Uusitalo Mika yövalvoja Lamujoen Perhekodit Oy hopea Uusitalo Tuuli yövalvoja Lamujoen Perhekodit Oy kulta Lähde: Suomen Yrittäjien ylläpitämä rekisteri Suomen Yrittäjien myöntämät järjestöansiomerkit Järjestöansiomerkit Hirvonen Timo kalastajayrittäjä hopea Kukkonen Heikki erikoishammasteknikko hopea Pulkkinen Voitto valokuvaaja hopea Lähde: Suomen Yrittäjien ylläpitämä rekisteri 21

23 3.9 Toimintavuosi 75 ja sääntömääräinen vuosikokous Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät järjestivät sääntömääräisen vuosikokouksen lauantaina Oulussa. Kokous järjestettiin yhteistyössä Oulun Yrittäjien kanssa. Paikalla oli noin 80 kokousosallistujaa. Vuosikokoustapahtuman iltajuhlassa palkittiin ansioituneita yrittäjiä ja paikalla oli vajaasata juhlavierasta. Samalla juhlittiin Oulun Yrittäjien 30- vuotisjuhlaa. Puheenjohtajana jatkaa Lauri Mikkonen, Kiimingistä. Hän on myös Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen. Varapuheenjohtajina toimivat toimitusjohtajat Jussi Riikonen Oulusta, Tiina Eriksson Haapavedeltä ja Jorma Kortesoja Oulaisista. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokouksen valinnat hallitukseen Hallituksen jäsen Mikkonen Lauri, puheenjohtaja Aikio Satu Bräysy Tauno Drushinin Jyrki Eriksson Tiina Halkola Mari Heikkilä Jorma Ketola Jorma Kivelä Hannu Kortesoja Jorma Kärki Sisko Långström Toni Merilä Kaisu Pekkala Tommi Pitkänen Rauno Pohjola Matti Riikonen Jussi Ruonio Katriina Silvennoinen Antti Snellman Paula Virranniemi Hannu Varajäsen Räisänen Matti Suotula-Ervasti Annukka Kallio Kimmo Karikoski Veli-Matti Joenväärä Kaisuleena Tervonen Jouni Kontula Jukka Tyni Jarmo Raetsaari Ritva Haikola Pirjo Långström Viljo Halonen Markku Pietilä Antti Lipponen Kai Haataja Saku Jääskeläinen Marko Kukkonen Heikki Kemppainen Eero Asunmaa Kirsi Ketola Kirsti

24 TOIMINTAVUOSI 2013 KUVINA Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien sääntömääräinen vuosikokous POHTO:ssa Vuoden Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto Tutoris Oy:lle. Oulun Yrittäjien 30 v. juhlacoctails PPY:n vuosikokouksen yhteydessä. 23

25 Yrittäjyysviikon Road Show rekkakiertue maakunnalla & Juhlagaala Road Show Yrittäjyysviikon päätöspaikkakunta Oulu Kaupungintalon ja RS-rekan edustalla Suvi Lindén, Marjo Kolehmainen, Lauri Mikkonen ja Sirpa Pietikäinen. Innovatiivinen Yritysideapalkinto Laturi Corporation Oy ja kunniamaininta Inspector Sec Oy:lle Yrittäjyysviikon päättävässä Juhlagaalassa

26 Yrittäjyysviikon Road Show kiertueen aikana allekirjoitettiin lähes kaikilla paikkakunnilla valtuustojen sitoumus yrittäjyyden puolesta. Kuvassa Pudasjärven kunnanjohtaja Kaari Daavittila (kuv. oik.) ja parhaillaan sitoumusta allekirjoittamassa Pudasjärven Yrittäjien pj. Aune Ekdahl. Oulussa yrittäjyyden puolesta allekirjoittamassa kaupunginjohtaja Matti Pennanen, kaupungin hallituksen pj. Riikka Moilanen ja Oulun Yrittäjien pj. Jussi Riikonen. Road Show Raahe Road Show Utajärvi 25

27 Road Show kiertue Pyhäjärvellä Road Show Oulainen Road Show Oulu Road Show Haapaves Rukan Yrittäjäareena ja Oman Elämänsä Sankarit Oman Elämänsä Sankarit-vaikuttajaverkosto kokoontui ensimmäisen kerran Rukan Yrittäjäareenalla marraskuun viimeisellä viikolla. OES ryhmä Työnantajien ja työntekijöiden suhteista paneelissa keskustelivat Matti Huutola SAK.sta, Jussi Järventaus Suomen Yrittäjistä, Juuso Nissilä Valkee Oy:stä ja yrittäjä Tauno Bräysy Tyrnävän Tupakaluste Oy:stä. 26

28 Matti Huutola, Jussi Järventaus, Juuso Nissilä, Tauno Bräysy Kansanedustaja Oras Tynkkynen pohti videoyhteyden välityksellä millaista yrittäjyyttä hallitus tarvitsee. Kansanedustaja Oras Tynkkynen Suomen kahtiajakautumisen problematiikkaa paneelissa puivat Hannu Virranniemi Pölkky Oy:stä, kansanedustaja Esko Kurvinen, Juha Ala-Mursula Business Oulusta ja Finavian hallituksen puheenjohtaja Soili Suonoja. Puheenjohtajana maakuntajohtaja Pauli Harju. Hannu Virranniemi, Esko Kurvinen, Juha Ala-Mursula, Soili Suonoja ja Pauli Harju Kaivosteollisuuden ja matkailun yhteensovittamisesta keskustelivat Miia Porkkala Rukakeskus Oy:stä, kansanedustaja Kimmo Tiilikainen, projektijohtaja Ilpo Mäkinen Dragon Mining Oy:stä. Puhetta johti päätoimittaja Petri Karjalainen Koillissanomista. 27

29 Miia Porkkala Rukakeskus Oy,kansanedustaja Kimmo Tiilikainen, projektijohtaja Ilpo Mäkinen Dragon Mining Oy, päätoimittaja Petri Karjalainen. Työnantajaa vaihtava Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm valotti talouskysymyksiä viimeisenä työpäivänään SY:ssä. Varatoimitusjohtaja Timo Lindholm Kasvua Yrittäjyydestä Yrittäjien emba koulutuksesta kesäkuussa 2013 valmistuneet yrittäjät Ylärivi vasemmalta: Tuomo Fält, Pocal Oy, Jukka Kontula, Netplaza Oy, Antti Keränen, Alcemed Group Oy, Niko Candelin, Netox Oy Alarivi vasemmalta: Pauliina Aula-Kyrö, Oulun Sports & Karting Center Oy, Mari Halkola, Kiimingin Fysioterapia Oy, Ville Törmänen, R-Taso Oy, Ari-Matti Jänkälä, Projektipalvelu Prodeco Oy Kuvasta puuttuu Asko Myllymäki, Päätoimija Oy. 28

30 33 4. VIESTINTÄ, TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI Järjestöviestinnän keinoin haluttiin tuoda esille edunvalvonnan tavoitteet ja tehdä tunnetuksi järjestötoimintaa, tapahtumia ja koulutuksia. Järjestöviestinnän tavoitteena oli myös tukea jäsenpysyvyyttä. TAVOITTEITA VIESTINNÄN OSALTA JÄRJES- TÖVIESTINNÄN 2013: - Viestinnän seurannan ja vaikuttavuuden tehostaminen, kuka lukee, kuka seuraa, mitä seurataan - Jäsenrekisterin ja raporttityökalujen hyödyntäminen viestinnässä, jotta voidaan paremmin kohdentaa viestimme oikeille kohderyhmille - Sähköisen viestinnän kehittäminen ja paikallisyhdistysten tukeminen viestinnässä - Jäsenkysely, minkä avulla selvitetään pk-yritysten pullonkaulat viestintäteknologian paremman hyödyntämisen osalta ja saatujen tulosten perusteella lähdetään miettimään ratkaisuja ja edunvalvontaa viestintäteknologian tehokkaampaan käyttöön - Viestinnän suunnittelu mm. viestintäkalenteri Viestinnän strateginen tavoite: Viestinnän tehokkuuden seuranta ja vaikuttavuuden analysointi TAVOITE: Viestintä suunnitelmallista, analysoitua, järjestötoimintaa ja edunvalvontaa tukevaa Viestinnän segmentointi eli tavoitetaan kohderyhmät TAVOITE: Sisällöt kohdennetaan ja hyödynnetään jäsenrekisteriä asiakasrekisterinä Sähköisen viestinnän jatkuva kehittäminen TAVOITE: Ajanmukaista ja alueellisesti oikein mitoitettua asianmukaisilla välineillä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen kokouksiin laadittiin erillinen viestintäkalenteri ja samalla esiteltiin käytettävissä olevat mittarit analysoiden mm. internet sivuston tunnuslukuja. Luottamushenkilöt pidettiin ajan tasalla viikoittain lähetettävällä viikkoraportilla. Luottamushenkilöt saivat myös kaikki vuoden aikana lähetetyt mediatiedotteet käyttöönsä.

31 35 Järjestön tapahtumat ja koulutukset kohdennettiin suoraan Meteorin tietokannasta kerran viikossa lähetettävän jäsentiedotteen välityksellä kaikille niille jäsenyrittäjille, jotka olivat lähetykseen antaneet jäsenrekisterissä luvan. Tapahtumien ja koulutusten suoramarkkinointia pyrittiin välittämään, mutta tarpeen mukaan kohdennettiin markkinointi niille jäsenyrityksille, jotka olivat jäsenrekisteritiedoissa markkinoinnin sallineet. Suurhankeviestien osalta tehtiin toimialakohtaisia kohdennuksia kohderyhmittäin, mutta tarvittaessa hyödynnettiin jäsentiedotteen postituslistoja. Paikallisyhdistyksiä neuvottiin paikallisyhdistysten sivupäivityksissä ja annettiin pyydettäessä markkinointiapua. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien viestintävaliokunta kokoontui toimintavuotena neljä kertaa puheenjohtaja Jussi Riikosen johdolla. Viestintävaliokunnan ja Oulun yliopiston cie-ryhmän kanssa tehtiin yhteistyössä pk-yritysten ict-valmiuksista kysely. Kyselyn tuloksista oli pääteltävissä, että valmiudet ovat joko erittäin hyvällä tasolla tai sitten suorastaan estävät pk-yritysten liiketoiminnan kasvun. Vuonna 2013 Suomen Yrittäjien uusi brändi ilme otettiin koko järjestössä käyttöön ja se lanseerattiin myös paikallisyhdistyksiin. Aluejärjestön markkinointi ja viestintämateriaalit välitettiin myös paikallisyhdistysten käyttöön. 4.1 Järjestöteema 2013: Läsnä yrittäjän arjessa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien onnistunut alueellinen järjestöteema oli toimintavuotena Läsnä yrittäjän arjessa. Tavoitteena oli alueellisen teeman avulla tuoda aluejärjestö lähemmäs yrittäjän arkea ja auttaa yrittäjää jaksamaan ja antaa eväitä hyvinvointiin. Alueellisen järjestöteeman ympärille oli helppo rakentaa tapahtumia ja koulutuksia. Järjestöteemaan oli myös paikallisyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden helppo sitoutua. Aluejärjestön tarjoamat palvelut oli myös helppo rakentaa alueellisen teeman ympärille. Alueellinen järjestöteema yhdessä Suomen Yrittäjien teeman kanssa toimivat markkinoinnin ja viestinnän tukena. JÄRJESTÖTEEMA - LÄSNÄ YRITTÄJÄN ARJESSA 4.2 Viestinnän tunnuslukuja Mediatiedotteita 45 kpl - ppy.fi internetsivuilla julkaistut tiedotteet 85 kpl - Tiedotustilaisuuksia 5 kpl

32 35 - Kävijämäärät nettisivuilla vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjälehti ilmestyi 6 kertaa, painosmäärä fb sivustolla tykkääjiä vuoden lopussa Luottamushenkilöille viikkoraportti 44 kertaa/vuosi - Jäsentiedote jäsenyrittäjille 46 kertaa/vuosi - Lausuntoja 3 Paikallislehdet olivat kiinnostuneita mm. Road Show kiertueesta. Maakuntalehtiä ja valtakunnan lehtiä kiinnostivat talousnäkymät ja tutkimustulokset. Yrittäjyys, yrittäjyyden merkitys ja yleinen taloustilanne sekä työllistäminen olivat median tiedottamisen näkökulmasta kiinnostavia aiheita erityisesti vuonna Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien sivustatistiikan mukaan hakuja ppy.fi sivuilta tehtiin eniten tiedotteiden, koulutusten ja tapahtumien osalta. Samoin yhteystietoja haetaan sivustoilta. 5. RESURSSIT

33 35 6. TALOUS Vuoden tulot koostuivat jäsenten maksamista edunvalvontamaksuista ja yhteistyösopimuksista. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien tilikauden tulos vuodelta 2013 oli ylijäämäinen, ,98 euroa. Useiden järjestö-, koulutus- ja juhlatilaisuuksien järjestämisen mahdollistivat yhteistyökumppanit ja heidän kanssaan tehdyt yhteistyökumppanuussopimukset. Vuoden 2013 pääyhteistyökumppanit olivat Elisa Oyj, Fennia, Finnvera Oyj, Nordea ja Oulun seudun ammattiopisto. Muita yhteistyökumppaneita olivat: Caritas-Lääkärit, Fennovoima, Forum 24, Rastor ja Tapiola. Lisäksi neuvontapalveluita ja jäsenetuja tarjoavia kumppaneita oli mukana useita. Kuntoutusrahaston pääoma vuonna 2013 oli ,78 euroa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät omistaa osakkeita 90 % Y-Tili Oy:stä. Y-Tili Oy:ssä oli toimintavuonna kaksitoista henkeä työllistävä kirjanpitotoimisto Oulussa. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Teuvo Välikangas, KTM. Y-Tili Oy:n hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2013 puheenjohtajana toimitusjohtaja Jorma Heikkilä ja hallituksen jäseninä toimitusjohtajat Tiina Eriksson, Jorma Kortesoja, Jussi Riikonen ja Lauri Mikkonen.