Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjättoimintakertomus Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21, Oulu puhelin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjättoimintakertomus 2013. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21, Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy."

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimintakertomus 2013

2 SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTAKERTOMUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN JÄRJESTÖTEEMA 2013: LÄSNÄ YRITTÄJÄN ARJESSA PAINOPISTEET POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN TOIMINNASSA VUONNA Oman elämänsä sankarit Edistetään yritysten ja työvoiman oikeaa kohtaamista, vähennetään työllistämisen esteitä Omistajanvaihdosten helpottaminen Tuettiin ja autettiin yrittäjiä toimintaympäristön muutoksissa Liiketoiminnan edellytyksiin vaikutettiin myös oman toiminnan kautta: Kasvua Yrittäjyydestä Yrittäjien emba -koulutushanke Tehtiin aktiivista työtä kuntavaikuttamisen osalta yhdessä paikallisyhdistysten, kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien valiokunnat JÄRJESTÖTOIMINTA, TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET JA PALKITSEMINEN Jäsenhankinta ja jäsenhuolto Jäsenpalvelut Koulutuspalvelut Koulutukset toimintavuoden 2013 aikana ja osallistujamäärät Pääyhteistyökumppanit Tapahtumat Tutkimustoiminta Järjestön myöntämät huomionosoitukset Toimintavuosi 75 ja sääntömääräinen vuosikokous Järjestöteema 2013: Läsnä yrittäjän arjessa Viestinnän tunnuslukuja RESURSSIT TALOUS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN EDUSTUKSET VERKOSTOITUMINEN JA SOSIAALINEN KANSSAKÄYMINEN

3 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjättoimintakertomus 2013 Tekijät Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu Oulu Julkaisija Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21, Oulu puhelin

4 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjättoimintakertomus 2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 Yhdistyksen 75. toimintavuosi oli alueemme pk-yrityksille edelleen haastava. Omien talousnäkymäkyselyjen ja pk-suhdannebarometrin mukaan yrityksemme kuitenkin uskovat, että yleiset suhdannenäkymät ja yritysten omat toimintaedellytykset ovat parantumassa. Henkilöstön määrä hieman lisääntyi, mutta suurin osa keskittyi kehittämään toimintaansa siten, että osaavasta ja ammattitaitoisesta työvoimasta voitiin pitää kiinni. Pk-sektorilla vuosi 2013 jää myös alueellamme historiaan matalien investointien vuotena. Hyvin tyypillistä yrittäjän suusta kuultuna oli kun tästä vuodesta selvitään ensi kevääseen saakka, niin sitten näyttää paremmalta Pohjois-Pohjamaan Yrittäjät olivat vahvistetun alueellisen järjestöteeman mukaisesti läsnä yrittäjän arjessa. Järjestön koulutukset ja tilaisuudet suunniteltiin siten, että ne tukivat yrittäjien osaamista ja kasvua. Verkostoitumisen edistämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Yrittäjäkahvit olivat yksinkertaisin malli saada saman pöydän ääreen yrittäjiä keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Yrittäjien emba koulutuksessa vahvistettiin pitkäkestoisesti kasvua ja edistettiin yrittäjien omia valmiuksia. Noin puolet yrittäjistä valmistui vuoden 2013 aikana. Jäsenetuja ja palveluita tarjottiin ja uusia kehitettiin. Uutena palveluna aloitettiin myös omistajanvaihdospäivystykset. Omistajanvaihdoshankkeen kautta jatkettiin työtä omistajanvaihdosten edistämiseksi. Edunvalvonnan ja yhteiskuntavaikuttamisen rintamalla vuosi oli erityisen aktiivinen. Oman elämänsä sankarit-vaikuttajaverkostotoimintamalli toi yrittäjyyden ympärille ihan uuden mallin verkostoitua ja jakaa tietoa yrittäjyydestä. Kuntien suuntaan oltiin aktiivisia. Palvelustrategia ja elinkeinostrategia ja hankintastrategia päivitystyö käynnistyi useassa kunnassa. Näissä yrittäjäjärjestö oli aktiivisesti mukana. Laaja kunta Road show tavoitti noin 2000 alueemme aktiivista yrittäjää tai sidostahoa. Routamaan selvitys pk-yritysten merkityksestä kuntataloudelle on hyödyllinen työkalu myös jatkokeskustelujen osalta. Yrittäjien liiketoimintaedellytysten parantaminen oli vahvasti mukana vuoden aikana. Kohtuullisia onnistumisia saatiin mm. kuljetustuen ja yritystukilain osalta. Tiedottaminen erilaisista liiketoimintamahdollisuuksista oli aktiivista. Erityisesti nostimme mm. jutuin, viestein, tarjouspyyntöjä välittämällä esille Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin liiketoimintamahdollisuuksia. Tiedottamisen ansiosta yrittäjien aktiivisuustaso ja mielenkiinto vientiin on hyvässä nousussa Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan näkymät ovat edelleen haastavat, mutta hidasta kasvua odotetaan ja toivottaan. Työtä suurhankkeiden toteutumisen puolesta, viennin lisääntymisen puolesta ja yrittäjien toimintaympäristön parantamisen puolesta jatketaan aktiivisesti myös tulevina 3

5 vuosina. Alueen elinvoimaisuus on riippuvainen yritystemme menestyksestä ja elinvoimaisuutta voidaan myös omalla toiminnallamme vahvistaa. Vuonna 2013 hallitus päivitti yhdistykselle uuden ajantasaisen strategian, joka omalta osaltaan ohjaa ja edesauttaa järjestömme toimintaa tulevaisuudessa. 1. JÄRJESTÖTEEMA 2013: LÄSNÄ YRITTÄJÄN ARJESSA Järjestöteemana toimintavuotena oli Läsnä yrittäjän arjessa Tavoitteena oli, että yrittäjäjärjestön toiminta koetaan tarpeellisena ja hyödyllisenä jäsenistön keskuudessa. Edunvalvonnan ja vaikuttamisen kärjet olivat erityisen tärkeitä oman alueemme yritysten kannalta. Palvelut ja tapahtumat antoivat aidosti tukea ja apua yrittäjille. JÄRJESTÖTEEMA - LÄSNÄ YRITTÄJÄN ARJESSA Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien strategian mukaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksena oli aktiivisesti kehittää alueellaan yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä, lisätä yrittäjien painoarvoa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja luoda myönteistä asennetta yrittäjyyteen. 2. PAINOPISTEET POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN TOIMINNASSA VUONNA 2013 Yhteiskuntavaikuttaminen ja yrittäjien edunvalvonta olivat järjestön tärkeimpiä tehtäviä. Edunvalvonnassa oltiin aktiivisia, aloitteellisia ja vaikuttaminen tapahtui asioiden valmisteluvaiheessa. Valiokuntien työskentelyä tehostamalla saatiin myös lisäresursseja yhteiskunnalliseen keskusteluun. 2.1 Oman elämänsä sankarit Aivan uusi vaikuttamisen toimintamalli käynnistettiin: Oman elämänsä sankarit -vaikuttajaverkosto. Kysymyksessä on yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnan kehittämä toimintamalli, jonka avulla lisäsimme yhteiskunnan keskeisillä paikoilla olevien tai sinne tähtäävien henkilöiden tietämystä yrittäjyydestä, yrittämisen olosuhteista ja yrittämiseen liittyvistä mahdollisuuksista, riskeistä ja uhkista. Samassa yhteydessä lanseerattiin Rukan maailmancupin yhteyteen Ruka Yrittäjäareena. Hankkeelle saatiin Pohjois- Pohjanmaan liitosta maakunnallista kehittämisrahaa. Hankkeen turvin voidaan toteuttaa kaksi vuosikurssia, jonka aikana haetaan pysyvää ja riittävästi resursoitua toimintamallia. 4

6 Toimintamallia voidaan kuvata seuraavasti: Oman elämänsä sankarit -vaikuttajaverkostoon osallistuneet muodostavat ryhmän, jolla on valmiudet ottaa kantaa ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. He tuntevat paremmin yrittäjyyttä ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämää. Mukaan kutsutaan enintään 20 henkilöä koko Suomen alueelta, pääosin kuitenkin Pohjois-Pohjanmaalta. Kutsuttaville verkosto on maksuton lukuun ottamatta kotimaan matkakuluja. Käytännössä Oman elämän sankarit -vaikuttajaverkosto tarkoittaa kokonaisuutta, joka muodostuu kolmesta erillisestä jaksosta. Verkostotapahtuma käynnistyi Rukalla Yrittäjä- Areena -muodossa Rukan maailmancupin yhteydessä marraskuun lopussa. Jakson tarkoituksena oli hyödyntää Rukan Maailmancupin nykyistä näkyvyyttä ja samalla kehittää tapahtumasta varsinaista urheilutapahtumaa laajempi kokonaisuus. Paikalla olevalle medialle tarjottiin mahdollisuuksia välittää informaatiota myös elinkeinoelämän näkökulmasta. Tavoitteena oli kehittää tapahtuma, jonka koko Suomi ja mahdollisesti jopa kansainvälinen media noteeraa osaltaan. Tapahtuma kokosi valtakunnan merkittäviä vaikuttajia ja esiintyjiä pohtimaan yrittäjyyttä ja yritysten kilpailukykyä. Samassa yhteydessä voitiin nostaa esiin valtakunnallisestikin kiinnostavia aihepiirejä, joiden osalta Pohjois-Pohjanmaalla on erityinen intressi. Ensimmäisellä jaksolla Ruka Yrittäjäareena nimen lanseeraus onnistui. Juttuja tuli tilaisuuden kautta yli 20. Pääyhteistyökumppani tältä osin oli YLE. Hieno saavutus oli myös se että tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Ruka Yrittäjäareena tilaisuudessa. Nyt valittu I vuosikurssi jatkaa vielä vuoden 2014 aikana kahdella eri koulutusjaksolla, joista toinen on Berliinissä ja toinen Tampereella valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjillä oli toimintasuunnitelmassa vahvistettu neljä edunvalvonnan painopistettä joiden lisäsi osaltamme tuettiin Suomen Yrittäjien painopisteiden toteutumista. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Edunvalvonnan kärjet toimintavuotena: 2.2 Edistetään yritysten ja työvoiman oikeaa kohtaamista, vähennetään työllistämisen esteitä Toimintavuonna huomioitiin alueemme erityispiirteenä oleva korkea nuorisotyöttömyys. Tähän rakennettiin kampanja, mikä tuki nuorten työllistymistä. Kampanjan varat kerättiin alihankkijayrityksen toteuttamalla tuotemyyntikampanjalla, johon osallistui noin kuusisataa yritystä ja organisaatiota. Tuotteet olivat pääosin pohjois-suomalaisia käsityötuotteita. Varainkeruun tulokset mahdollistivat 400 euron arvoisen työllistämisen tukisetelin myöntämisen noin 140 nuoren työllistämiseen. Vajaat neljäkymmentä nuorta työllistyivät toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Koulutussektorin säästöt alueellamme näkyivät mm. leikkauksina oppisopimuskoulutusten määrän leikkauksina sekä kaikkien koulutusasteiden koulutuspaikkojen määrän pienentymisenä. Vaikutimme osaltamme aktiivisesti koulutus- ja oppisopimuspaikkojen säilyttämisen puolesta. OAMK paikkojen osalta hallitustyöskentelyn kautta ja ammatillisten koulutuspaikkaleikkausten kohtuullistaminen osalta teimme laajalla rintamalla yhteistyötä. 5

7 Opetusministeriö oli vähentämässä alueeltamme 406 ammatillista koulutuspaikkaa vuoteen 2016 mennessä, yhteisellä edunvalvonnalla määrää saatiin kohtuullistettua 285:teen. Omalta osaltamme selvittelimme ja esitimme mahdollista oppisopimuskoulutuksen korvaavaa koulutusopimuspilotoinnin käynnistämismahdollisuutta alueellamme. Tältä osin yhteistyökumppaneita ei löytynyt. Lisäksi jatkettiin panostuksia yrittäjyyskasvatuksen osalta. Alueellisessa yrittäjyyskasvatustyöryhmässä on laaja yrittäjien edustus. Ammattikorkeakoulun osalta toimimme ryhmässä, joka yrittäjyysopintojen 4 opintopisteen suuruisen yrittäjyys opintojen käynnistämisen kaikilla eri koulutuslinjoilla. Osallistuimme myös Oulun kaupungin koordinoiman Oulun työllisyysohjelman laadintaa. Ohjelman tavoitteena on saada 2500 uutta työpaikkaa Oulun seudulle. 2.3 Omistajanvaihdosten helpottaminen Vuoden 2011 alussa käynnistyneellä Pk-yrityksen onnistunut omistajanvaihdos hankkeen avulla autetaan yrittäjiä omistajanvaihdostilanteissa sekä mahdollistetaan potentiaalisten ostajien ja myyjien kohtaamisia. Lisäksi hankkeen avulla lisätään omistajanvaihdoksia tukevien tahojen yhteistyötä ja aktivoidaan yrittäjiä mahdollisimman aikaisin liikkeelle yrityksen omistajanvaihdoksessa eteenkin ikääntyviä yrittäjiä. Vuonna 2013 onnistuneita omistajanvaihdoksia toteutui yhteensä 14 kpl, joista oli 2 kpl sukupolvenvaihdoksia ja 12 kpl yrityskauppoja. Ostajia oli 290 kpl. Vuonna 2013 tehtiin/aloitettiin 20 kpl onnistuneeseen omistajanvaihdokseen tähtäävää toimeksiantoa: yrityskaupat 14 kpl ja sukupolvenvaihdokset 6 kpl toimeksiannot tekevät asiantuntijat (15 kpl), jotka ovat kilpailutettu hankkeen alussa vuonna Vuonna 2013 hanke järjesti myös 6 eri teemoilla/kohderyhmille olevaa omistajanvaihdostilaisuutta. Osassa tilaisuuksissa oli mukana järjestelyissä myös PPY:n yhteistyökumppaneita. Lisäksi hanke esitteli palvelujaan mm. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Road Show rekkakiertueella eri paikkakunnalla (Ii, Kuusamo, Pudasjärvi, Raahe, Oulainen, Utajärvi, Oulu) ja muissa eri tilaisuuksissa/seminaareissa. Kauppapaikat: Projekti on käyttänyt Suomen Yrittäjien Yrityspörssiä. BusinessOulun BusinessPlazaa ja TE-toimiston mol -sivustoa. Tavoitteena on laittaa sama myynti-ilmoitus jokaiseen kolmeen edellä mainittuun paikkaan. Vuonna 2013 jokaisessa kauppapaikassa oli hankkeen kautta myynti-ilmoitusta. Myös on suositeltu joillekin ostajille, jotka hakevat ostettavaa liiketoimintaa, laittamaan muihin yksityisiin kauppapaikkoihin ostoilmoitus. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankkeen toiminta-alueen kunnat ja PPY. 6

8 2.4 Tuettiin ja autettiin yrittäjiä toimintaympäristön muutoksissa Tehtiin taloudellisen toimintaympäristön muutokseen liittyvää ennakointia talousnäkymä kyselyiden ja muiden tutkimusten avulla. Tuettiin yrittäjien verkostoitumista ja osaamisen kehittymistä järjestötapahtumien, tilaisuuksien ja koulutuksen avulla. Väitettiin viestiä alueen suurhankemahdollisuuksista. Olimme mm. vaikuttamassa seuraaviin lainsäädännöllisiin muutoksiin: a) Kuljetustukilaki jäi edelleen voimaan: Teollisuuden yrityksille tärkeä tuki saatiin yhteisellä pohjoisen alueen edunvalvonnalla ja vaikuttamisella säilytettyä. Tuella pystytään hieman kompensoimaan kilpailuhaittaa, joka syntyy tuotannollisen yrityksen syrjäisestä sijainnista. b) Kuljettajatutkinnon voi jatkossakin suorittaa lähes sadalla paikkakunnalla: Maakunnassa säilyivät kaikki toimipaikat yhtä lukuun ottamatta. Asialla on merkitystä autokouluille ja yleensä maakunnan nuorten mahdollisuuksille suorittaa autokoulu ja saada ajokortti. c) Yritystukilain sisältö: Yhteistyöllä hallituksen yritystukilain esitystä saatiin muutettua siten, että se edelleen mahdollistaa EAKR-varojen käyttämisen pääomasijoitustoimintaan. Lainmuutoksella turvattiin alueella toimivan sijoitusrahaston toiminta tulevaisuudessa. d) Maakunnallisen yhteistyöryhmän jäsenyyden kautta vaikutettiin hanke- ja yritysrahoituksen kohdentumiseen ja pk-yritysten tukemiseen maakunnassa. 2.5 Liiketoiminnan edellytyksiin vaikutettiin myös oman toiminnan kautta: Kasvua Yrittäjyydestä Yrittäjien emba -koulutushanke Syyskuussa 2011 alkanut Kasvua Yrittäjyydestä Yrittäjien emba -koulutushanke (90 op.) jatkui hankkeen koulutussuunnitelman mukaan. Koulutuksessa painotetaan yrityksen kasvua, kansainvälistymistä ja verkostoitumista. Koulutuksessa on mukana 20 yrittäjää Oulun ja Raahen seutukunnista, Kuusamosta, Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta. Ensimmäiset 9 yrittäjää valmistuivat kesäkuussa Vuoden 2013 loppuun mennessä Yrittäjien emba koulutus on myötävaikuttanut 36 uuden työpaikan ja yhden (1) uuden yrityksen syntymiseen. Koulutuksen toteuttaja on Oulun yliopiston Executive Education. Koulutuksen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun ja Raahen seutukunnat, Oulunkaaren kuntayhtymä, Kuusamon ja Taivalkosken kunnat sekä osallistuvat yrittäjät. 7

9 2.6 Tehtiin aktiivista työtä kuntavaikuttamisen osalta yhdessä paikallisyhdistysten, kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Tästä käytännön toimintana oli yli 2000 henkilöä tavoittanut Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Road Show maakuntakiertue. Kiertueella julkistettiin Vesa Routamaan tutkimus pk-yritysten merkityksestä kuntatalouteen. Tavoitteena oli avata pk-yrittäjien tärkeää merkitystä kuntalaisille, viranhaltijoille ja päättäjille sekä samalla parantaa pk-yritysten asemaa ja toimintamahdollisuuksia kunnassa. Toinen merkittävä tavoite oli, että yritysvaikutusmallia saadaan vietyä mahdollisimman moneen kuntaa päätöksenteon välineeksi. Tavoitteena oli saada palvelu/elinkeinostrategia joka kuntaan. Yritysvaikutusarvioinnin käyttöön ottaminen kunnissa ja kaupungeissa. Kuntien elinkeinopolitiikka toimii, kun tehtyjen päätösten yritysvaikutuksia arvioidaan etukäteen. Suurimmassa osassa alueemme kuntia on yritysvaikutusarviointi käytössä yrittäjäjärjestön esityksen mukaisesti. PPY esitti vuoden alussa kaikille kunnille, että kunnissa käynnistetään palvelustrategiatyö ja samalla päivitetään elinkeinojen kehittämisstrategiat ja hankintasuunnitelmat. Useat kunnat ovat käynnistäneet työn mm. Oulu, Oulainen, Muhos ja Pudasjärvi. Sopimusperusteinen jätteenkuljetus oli edelleen ajankohtainen vuonna PPY vaikutti omalta osaltaan siihen, että kuntalaisilla on mahdollisuus itse kilpailuttaa jätekuljetuksensa. Päätös tarkoitti myös sitä, että paikallisten jätekuljetusyritysten toiminta ei ole tältä osin enää uhattuna. 2.7 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien valiokunnat 2013 Yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta: Pj. Markku Mantila, päätoimittaja Kaleva Bräysy Tauno, Tupa-Kaluste Oy Harju Pauli, Pohjois-Pohjanmaan Liitto Hyvärinen Kimmo, Fennia Jääskeläinen Marko, Viestinnän Virittämö Ketola Jorma, JK-Ohjelmat Kurvinen Esko, kansanedustaja Pekkala Tommi, Oulun Perhekoti Pekkala Oy Virranniemi Hannu, Pölkky Oy Kolehmainen Marjo, PPY Anttila Kirsi, PPY Tulevaisuus - ja innovaatiovaliokunta: 8

10 Pj. Jukka Kontula, Netplaza Oy Ahokangas Petri, Oulun yliopisto Alasimi Sami, Team SimiSami Oy / Tanssikoulu Sulava Heikkilä Jorma, VMH Kalibro Oy Jylhälehto Terho, Business Kitchen Kivistö Kari, Takomo Kuronen Urpo, Agronic Oy Laine Tom, HC Services Oy Mursu Jukka Nissilä Juuso, Valkee Oy Perälä-Heape Maritta, Center of Health Oulun yliopisto Pukari Mika, iloq Oy Räisänen Jaakko, Tosibox Oy Sipilä Juha, kansanedustaja Sivonen Tuula, Teknologiateollisuus ry Turtinen Anna, Iin Mp Oy Väisänen Mikko, Pohjois-Pohjanmaan Liitto Kolehmainen Marjo, PPY Kansainvälisyysvaliokunta: Pj. Kaarlo Nurmiranta, yrittäjä Aalto Heikki, Perämerenkaaren yhdistys Herranen Jouni, HealthEx Oy Kaakkuriniemi Ari, yrittäjä Karjalainen Juha, OP-Pohjola Karinen Petri, Business Oulu Karppanen Lauri, Vientiagentuuri Karppanen Kaski Risto, Finnpro Kursu Vesa- Pekka, Veraventure Kuusento Vesa, Finnvera Oyj Lampela Jaakko, Talenom Linna Ulla, Profiilikeskus Logren Rauno, MIF Paaso Pekka,Honkamajat Pellikainen Esa, Oulun Kauppakamari Pulkkinen Juha, ELY-keskus Rankinen Jarmo, Nordea Ruohonen-Braun Elina, Viexpo Seppälä Jaakko, Ecofoster Oy Tolvanen Kari, Honkamajat Valkama Kaisa, Bjarmia Oy Valtonen Jari, Idesco Yliniemi Ilkka, PPL Kolehmainen Marjo, PPY 9

11 Anttila Kirsi, PPY Koulutusvaliokunta: Pj. Jorma Ketola, JK-ohjelmat Haataja Saku, Lauri Haataja Ky, Nuorten Yrittäjien edustaja Kinnunen Pasi, Pohto Kärki Sisko, Siivittäjä Sisko Kärki Mäki Maire, TE-toimisto Niemelä-Pentti Saija, OSAO Nurmivuori Marjut, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki Paaso Jouko, rehtori OAMK Paloniemi Jarmo, OSEKK Puhakka Satu, Rastor Oy Silvén Olli, Oulun yliopisto Väisänen Mikko, Pohjois-Pohjanmaan Liitto Anttila Kirsi, PPY Vpj. Kolehmainen Marjo, PPY Viestintävaliokunta: Pj. Jussi Riikonen Videcam Oy Gustafsson Sakke, Aakkoset Oy Honkavaara Eila, Yle Jääskeläinen Marko, Viestinnän Virittämö, Nuorten Yrittäjien edustaja Karvonen Miia, Lvngroom Oy, Nuorten Yrittäjien edustaja Kemppainen Sakari, Siberia Oy Kärkkäinen Juho, Elisa Oyj Laaka Jussi, Laaka Oy Laine Tom, Somehow Oy Lindén Suvi, PearlCon Oy Mikkonen Lauri, Oulun Neon Oy Pikkujämsä Pauliina, BusinessOulu Sipola Päivi, MTV3 Turunen Martti, Forum24 Kolehmainen Marjo, PPY Reinikainen-Laine Sari, PPY Nuorten Yrittäjien valiokunta: Pj. Kaisa Valkama, Bjarmia Oy, Kuusamo Alatalo Meeri, Carmenia Oy, Oulu Halonen Sami, Blue Blue Sky Oy, Oulu Jääskeläinen Marko, Viestinnän Virittämö, Oulu 10

12 Kiviselg Kristina, Pottumies Oy, Utajärvi Kontula Jukka, Netplaza, Oulu Käpylä Katri, Kukkakauppa Kodinonni, Oulainen Lämsä Harri, Asianajotoimisto Harri Lämsä, Kuusamo Mursu Jukka, Kuusamo Mylly Jaakko, Jäljen Jättiläinen, Raahe Paakkonen Sanna, WTF Design Oy, Raahe Seniorivaliokunta: Pj. Tauno Bräysy, Tyrnävän Yrittäjät Arola Sirkka, Oulun Yrittäjät Bräysy Tauno, Tyrnävän Yrittäjät Ekdahl Aune, Pudasjärven Yrittäjät Erkkilä Paavo, Oulaisten Yrittäjät Göransson Gunnar, Utajärven Yrittäjät Ketola Jorma, Oulun Yrittäjät Luttinen Risto, Oulun Yrittäjät Långström Viljo, Siikalatvan Yrittäjät Perätalo Aarno, Oulun Yrittäjät Käpylä Katri, Nuorten Yrittäjien edustaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien valiokuntatyöskentelyn tavoitteena on tukea yrittäjien alueellista edunvalvontatyötä. Valiokunnat ovat tehneet omat toimintasuunnitelmansa, joissa on määritelty valiokuntatyöskentelyn painopisteet. 3. JÄRJESTÖTOIMINTA, TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET JA PALKITSEMINEN Toimintavuoden tavoitteena oli, että jäsenyrittäjät olivat tyytyväisiä ja järjestöön sitoutuneita. Tapahtumatarjonta oli järjestöprofiilin mukaista ja tuki jäsenten liiketoiminnan kehittymistä ja verkostoitumista. Yrittäjille räätälöidyn emba-koulutuksen jatkoa selvitettiin vuoden 2013 aikana. Toimintasuunnitelman 2013 mukaan toimitamme tavoitteet ja toimenpiteet järjestötoiminnan osalta olivat seuraavat: TAVOITE: Yksinyrittäjien tukeminen TOIMENPITEET: Kaikki koulutukset ja tilaisuudet oli suunnattu myös yksinyrittäjille. Erityisesti koettiin, että Yrittäjäkahvit tarjosivat yksinyrittäjille mahdollisuuden verkostoitumiseen ja muiden yrittäjien tapaamiseen. TAVOITE: Lisää vuorovaikutusta yrittäjien kanssa ja nostetaan ajankohtaisia asioita esille 11

13 TOIMENPITEET: Yrittäjäkahvitilaisuuksia järjestettiin 17 kappaletta. Yrittäjyysviikolla tehtiin laaja 9 paikkakuntaa käsittänyt rekka Road Show kierros maakunnassa. Kierroksen tuloksia on kerrottu tarkemmin toimintakertomuksen edunvalvonnan tuloksia kohdassa. Koulutuksia ja verkostoitumistapahtumia järjestettiin 22 kappaletta, joihin osallistui 3126 henkilöä. TAVOITE: Yrittäjien kasvun ja kv-osaamisen kehittäminen TOIMENPITEET: Aluejärjestön luottamus- ja toimihenkilöstö osallistui kansainvälistymismatkoille seuraavasti: Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuivat SY:n kansainvälistymismatkalle Viroon. Aiheena oli selvittää Viron mahdollisuuksia pk-yritysten näkökulmasta. Toimitusjohtaja osallistui Skotlannin matkaan, jolla benchmarkattiin mistä yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä on kysymys. Yhteyspäällikkö osallistui SY:n järjestämään toimihenkilöiden Brysselin matkaan. Jäsenistön osalta PPY välitti tietoa erityisesti Pohjois-Norjaan ja Pohjois-Ruotsiin suuntautuneista kaupan ja vienninedistämistoimista. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Business Oulu, Kosek, Raahen Seudun kehittämisyhtiö. Yrittäjien emba koulutus on edistänyt yritysten verkostoitumista, kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteidensa mukaisesti. Oulun kauppakamarin kanssa yhteinen kansainvälistymisvaliokunta kokoontui 3 kertaa vuoden aikana. Kokouksissa keskusteltiin ja nostettiin esille Team-Finland toimintamallia. Keinoja, joilla järjestöt voivat osaltaan edesauttaa yritysten vientipyrkimyksiä. Valiokunta selvitti myös omalta osaltaan toimintansa kehittämistä ja tulevaisuutta. TAVOITE: Yrittäjät mukaan suurhankkeisiin TOIMENPITEET: Tärkeimpänä mallina oli tehdä yhteistyötä eri sidostahojen kanssa, jotta jäsenkunnalle voidaan välittää nopeasti ja asiantuntevasti tietoa suurhankkeiden mahdollisuuksista. Tärkeimmät yhteistyötahot tältä osin olivat Fennovoima, Business Oulu, Raahen seutukunta kansainväliset yritysverkostot hanke ja Kauppakamarin ydinvoimavaliokunta. TAVOITE: Lisää verkostoitumismahdollisuuksia TOIMENPITEET: Verkostoitumismahdollisuuksia oli paljon. Myös Suomen Yrittäjien synergiapalvelu tuli jäsenistön käyttöön. Omissa tilaisuuksissamme pyrimme aktiivisemmin järjestämään ja tarjoamaan mahdollisuuksia yrittäjien verkostoitumiselle. Seniorivaliokunta aktivoitui vuoden aikana ja omalta osaltaan edisti senioriyrittäjien mukanaolomahdollisuuksia. 3.1 Jäsenhankinta ja jäsenhuolto Toimintavuonna oli tavoitteena nostaa järjestäytymisastetta ja kiinnittää erityistä huomiota jäsenpysyvyyteen. Tavoitteena oli että, yhdistyksellä on vuoden 2013 lopussa 4700 jäsentä. Jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa Järjestäytymisastetta pyrittiin nostamaan koko maakunnan tasolla aktiivisella jäsenhankinnalla, tavoitteena oli nostaa järjestäytymisaste 31,7 %:sta 33 %. 12

14 Jäsenmäärä tavoitteesta jäätiin jonkin verran, mutta järjestäytymisaste nousi 35 prosenttiin. Valtakunnallisesti alueemme jäsenmäärän nettokasvua (2,3%) voitiin pitää kohtuullisen hyvänä. Jäsenmäärätavoitteen toteutumiseksi jatkettiin järjestelmällistä jäsenhankintaa ja tehtiin erikseen alueellisia kampanjoita ja vahvistettiin järjestöteeman avulla toimintaa viestinnän keinoin. Yrittäjäjärjestöön liittyminen koettiin houkuttelevaksi yleisen arvostuksen, hyvän imagon sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ansioista. Jäsenpoistumaa pyrittiin pienentämään aktiivisella työllä, jossa olivat mukana myös paikallisyhdistykset. Poistumisuhan alla olevia jäsenyrittäjiä lähestyttiin sekä sähköpostitse että kirjeellä, joissa muistutettiin jäsenyrittäjää jäseneduista ja -palveluista. Lisäksi jäsenhuoltoyhteistyötä tehtiin Connection Housen, Fennian sekä Elisan kanssa. Jäsenpysyvyyttä parannettiin kehittämällä suunnitelmallisesti järjestön toimintoja mm. tarjoamalla jäsenyrittäjille kysynnän tarpeita lähtevä koulutus- ja tapahtumatarjonta. Paikallisyhdistyksiä kannustettiin säännöllisesti järjestämään toimintaa erityisesti uusille jäsenille. Paikallisyhdistysten käytettävissä oli Suomen Yrittäjien Sylvi-extranet palvelu jäsenhuollon ja järjestötoiminnan tukena. Seniorijäsenyysteen liittyvät toimet käytiin läpi ja yhdenmukaistettiin ohjeet sekä toimintamallit. Jäsenhuollossa ja jäsenhankinnassa kiinnitettiin huomioita seuraaviin asioihin: - Jäsenhuollon systemaattisuuden lisääminen ja yhteistyö paikallisyhdistysten kanssa. - Jäsenrekisteri päivitettiin ajan tasalle, hyödynnettiin myös työharjoittelijoita ja kesäsetelityöntekijöitä - Toiminnallisesti keskityttiin jäsenrekisteristä asiakkuuden hallintaan, jolloin rekisteriä hyödynnettiin segmentoidusti, sinne kerättiin tietoa yrittäjien tarpeista jne. Näin palvelumme ja tiedotus paranivat. - Jäsenetuja kehitettiin ja erityisesti panostettiin jäseneltä jäsenelle edun kehittämiseen. - PPY kiertää paikallisyhdistyksiä aktiivisesti ja kehittää yhteistyötä, tukee myös paikallisyhdistysten toimintaa muuttuvassa kuntakentässä. 3.2 Jäsenpalvelut PPY tarjosi laajan yhteistyö- ja asiantuntijaverkostonsa kanssa maksutonta puhelinneuvontaa jäsenyrittäjille. Jäsenpalveluja kehitettiin yrittäjiltä saadun palautteen perusteella myös toimintavuotena. Jäsenpalveluilla haluttiin tarjota asiantuntevaa apua yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Palveluita kehitettiin siten, että ne entistä enemmän ohjasivat yrityksiä ennakolta varautumaan eri tilanteisiin liiketoiminnassa. 13

15 JÄSENYRITTÄJIEN KÄYTETTÄVISSÄ TOIMIN- TAVUOTENA OLIVAT SEURAAVAT JÄSEN- PALVELUT: - jäsenasiat ja yleisneuvonta - omistajanvaihdokset ja yrityskaupat - lakiasiat ja yritysjuridiikka - verokysymykset ja yritysten arvon määritykset - liiketoiminnan rahoittaminen, liiketoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen - kieli- ja kansainvälistysmispalvelut - patentti, tavaramerkit, mallioikeudet ja IPR-lakipalvelut - ohjelmistoratkaisut ja julkaisujärjestelmät - teollinen muotoilu, myymäläsuunnittelu ja konsultointipalvelut Asianajotoimistot jatkoivat säännöllisiä lakimiespäivystyksiä lähinnä Oulussa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä lehdessä ollutta kysymys & vastaus- palstaa jatkettiin ja neuvontaorganisaatioiden asiantuntemusta hyödynnettiin järjestön koulutustilaisuuksissa yrittäjille ajankohtaisista aiheista Koulutuspalvelut Koulutuspalvelut oli rakennettu siten. että ne vastasivat mahdollisimman hyvin jäsenyrittäjien tarpeeseen. Koulutuskalenterissa korostettiin toimintavuoden alueellista järjestöteemaa - Yhdessä ote on Vahvin. Tämän lisäksi panostettiin erityisesti yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankkeen vaikutuksella. Tarkoituksena oli tarjota yrittäjille omistajanvaihdoksiin liittyviin kysymyksiin asiantuntija-apua, olipa kyse osaamisen lisäämisestä tai uuden jatkajan löytymisestä. Jäsenpalveluja ja etuja kehitettiin jäsenkunnan tarpeita vastaaviksi ja neuvoteltiin jäsenyrittäjiä hyödyttävistä jäseneduista. Tavoiteltiin konkreettisia ja selkeästi rahassa mitattavia jäsenetuja, jotta jäsenyrittäjille voitiin tarjota entistä laadukkaampia palveluja, tilaisuuksia ja koulutuksia. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin yhteisesti sovitut tapahtumat ja koulutukset sekä toteutettiin sopimuksen mukainen näkyminen viestinnän keinoin. Toimintavuotena järjestettiin Läsnä Yrittäjän Arjessa teeman alla Yrittäjäkahvit kaksi kertaa kuussa, yhteensä 17 kertaa. Teemoina olivat mm. suurhankkeet, turvallisuus, jaksaminen, teknologian hyödyntäminen yritystoiminnassa ja uudet merkittävät yritysideat. Laajuudeltaan vuoden 2013 merkittävin tapahtuma oli Suomen Yrittäjien yhteistyökumppaneiden ja paikallisyhdistysten kanssa toteuttama Yrittäjyysviikon tapahtuma maakuntaan kiertävä Road Show rekkakiertue. Aloituspaikkakuntana oli Ii ja seuraavaksi Kuusamo, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, 14

16 Haapavesi, Oulainen, Raahe, Utajärvi ja Oulu. Juhlaviikon huipentuma oli yli 200 osallistujaa kerännyt Juhlagaala. Marraskuussa Oulun kaupungintalolla järjestetyssä perinteisessä Kunta- ja yrittäjätapaamisessa aiheena oli kuntien elinkeinopoliittisen ohjelman merkitys. Yritysnäkökulmaa aiheeseen tuotiin erityisesti start up-yritysten kautta. Muut toimintavuoden koulutustilaisuudet käsittelivät ajankohtaisia teemoja ja mahdollistivat jäsenyrittäjien verkostoitumisen. Palkitsemistoiminnalla pyrittiin huomioimaan aktiivisia ja merkittävällä tavalla ansioituneita yrittäjiä, etsimään hyviä innovatiivisia käytäntöjä, kiinnittämään yhteiskunnan huomiota yrittäjyyteen ja sen merkitykseen kansantaloudessa. 3.4 Koulutukset toimintavuoden 2013 aikana ja osallistujamäärät 29.1 Luottamushenkilöseminaari Yrityskaupat aamiaistilaisuus (myyntihinta alle ) Yritysmarkkinat Yrittäjän iltakoulu Yrityskaupat aamiaistilaisuus (myyntihinta yli ) Enterprise Forum Pk-yrityksen suunnitelmallinen varautuminen omistajanvaihdokseen (yhteistyössä Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen ja Taloustieteiden tiedekunnan, Oulun kauppakamarin sekä BusinessOulun kanssa Yritys myyntikuntoon info Työelämän tarpeita ja kohtaamisia tilaisuus Tulostekijä 2013-aamiainen Strategiaseminaari 40 vko 36 Maakunnallinen Road Show Yrittäjäjuhla Suhdanneseminaari Kunta- ja yrittäjätapaaminen Yrityksen sukupolvenvaihdos aamiaistilaisuus Luottamushenkilötapaaminen PPY:n vuosikokoustapahtuma Yritys myyntikuntoon aamiaistilaisuus Onnistuneen yritysoston ABC aamiaistilaisuus 23 Lisäksi vuoden aikana toteutettiin 17 Yrittäjäkahvit -tilaisuutta perjantaiaamuisin PPY:n toimistolla. Tilaisuuksissa kuultiin asiantuntija-alustuksia ajankohtaisista aiheista ja niissä oli mukana 5-30 osallistujaa/tilaisuus. 15

17 3.5 Pääyhteistyökumppanit Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjillä oli vuonna 2013 seuraavat pääyhteistyökumppanit: Caritas-Lääkärit, Elisa, Fennia, Fennovoima, Finnvera, Forum24- kaupunkilehti, Nordea, Osao, Rastor. 3.6 Tapahtumat Verkostoituminen ja sosiaalinen kanssakäyminen lisäsivät alueen yrittäjien yhteistoimintaa. Aluejärjestön tapahtumat eri muodossa saivat hyvän vastaanoton ja monipuoliset tapahtumat löysivät myös uusia osallistujia. Tavoitteena oli toimintavuonna saada nuoria ja uusia yrittäjiä lisää järjestötoimintaan mukaan. Yrittäjäkahvit toiminnasta saatujen kokemusten perusteella yrittäjät haluavat ja osaavat hyödyntää jäsenyyttä myös verkostojen luomiseen. Tapahtumien kautta osallistutaan myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuodaan yrittäjyyttä koskevia asioita laajemmin tietoisuuteen. Tästä hyvänä käytännön esimerkkinä toimi maakunnan alueella toteutettu kierros, jonka tilaisuuksiin kutsuttiin myös päättäjiä. 3.7 Tutkimustoiminta Aluejärjestön alueellisia talousnäkymiä kartoittavat kyselytutkimukset toimivat sekä järjestön oman edunvalvontatyön tukena ja tuottivat informaatiota alueen yrittäjille ja viranomaisille. Aluejärjestöllä oli valmius tuottaa toimintaympäristön parantamiseen liittyviä kyselyjä ja käyttää tuloksia edunvalvontatyön tukena. Vuoden aikana tehtiin mm. seuraavat selvitykset: SY:n alueellinen Pk-yritysbarometri kaksi kertaa vuodessa Pohjois-Pohjanmaan jäsenyrittäjien näkemykset taloustilanteesta kolme kertaa Kuntakohtaiset Vesa Routamaan selvitykset pk-yrittäjien aluetaloudellisesta merkityksestä Pk-yritysten ict-valmiudet kysely 3.8 Järjestön myöntämät huomionosoitukset 16

18 YRITTÄJÄRISTIN SUURRISTIT POHJOIS-POHJAN- MAALLA Saaja Vuosi Nro Kurvinen Esko, Oulu Heikkilä Jorma, Kempele Arola Sirkka, Oulu Kortesoja Jorma, Oulainen Rekilä Timo, Oulainen Långström Viljo, Pulkkila Bräysy Tauno, Tyrnävä Markus Olavi, Haukipudas Juntunen Pekka, Oulu Miilukangas Anja, Raahe Kaakkuriniemi Alpo, Kuivaniemi Perätalo Aarno, Oulu Viinonen Arvo, Oulu Sandelin Harry, Oulu Vuoden Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto Tutoris Oy, Oulu Vuoden puheenjohtaja Jussi Riikonen, Oulu Innovatiivinen Yritysidea palkinto I palkinto: Laturi Corporation Oy, Oulu Kunniamaininta: Inspector Sec Oy, Haukipudas VUODEN 2013 YRITTÄJÄPALKINNOT Haapaveden Yrittäjät ry Haukiputaan Yrittäjät ry Iin Yrittäjät ry Kempeleen Yrittäjät ry Kiimingin Yrittäjät Kuivaniemen Yrittäjät ry Kuusamon Yrittäjät ry Limingan Yrittäjät Lumijoen Yrittäjät ry Oulaisten Yrittäjät Timber-Hirsi Oy Haukiputaan Palvelu Oy Jouni Mähönen Cajanuksentienkoti Oy Kiimingin Fysioterapia Oy Kotihoito Pia Viitala Oy Kuusamon Fysikaalinen Hoitolaitos Oy Pikku-Riikka Taksipalvelu Veijo Juusola Oy Häkkilän Autotarvike Oy 17

19 Oulun Yrittäjät ry Oulunsalon Yrittäjät Pudasjärven Yrittäjät ry Pyhäjoen Yrittäjät ry Pyhäjärven Yrittäjät ry Raahen Seudun Yrittäjät Siikajoen Yrittäjät ry Siikalatvan Yrittäjät ry Taivalkosken Yrittäjät ry Tyrnävän Yrittäjät Utajärven Yrittäjät Vihannin Yrittäjät ry Jousi Group Oy Huiput Oy Pienkonehuolto Keskiaho Oy Jouni Junnila Oy Taksi Heikki Tenhunen Woodcomp Oy Naturcom Oy Heikki J.I. Juntunen Juha ja Pekka Tauriainen Ay Kuljetus Martti Honka Oy RP-Koneet Ky Kuljetus M. Kumpula PAIKALLISYHDISTYSKILPAILUN 2013 ALUEELLI- SET TULOKSET Sarja yli 500 jäsenyrittäjää, Oulun Yrittäjät Sarja jäsenyrittäjää, Kuusamon Yrittäjät Sarja jäsenyrittäjää, Kiimingin Yrittäjät Sarja alle 100 jäsenyrittäjää, Pyhäjärven Yrittäjät Kaikki paikallisyhdistyskilpailussa palkitut yhdistykset olivat tehneet erinomaista työtä omalla alueellaan ja olivat oman sarjansa parhaita usealla eri arviointimittaristolla mitattuna. Sarjojen voittajat lähtivät edustamaan aluejärjestöä myös Suomen Yrittäjien valtakunnalliseen kilpailuun. Suomen Yrittäjien yrittäjäristit ja ansioristit huomioivat yrittäjänä tai työntekijänä pitkään toimineita henkilöitä. Järjestöansioista palkitaan aktiivisia yrittäjiä Suomen Yrittäjien ansiomerkillä. Suomen Yrittäjien vuonna 2013 myöntämät Yrittäjäristit ja työntekijöiden ansiomerkit Yrittäjäristit ja ansiomerkit Jaara Sauli yrittäjä Poko Oy-Pohjolan Koiravartiointi kulta Pelli Riina Johanna fysioterapeutti Fysiokuusamo Oy pronssi Santanen Markku Heikki Juhani fysioterapeutti Fysiokuusamo Oy hopea Vihavainen Piia Maarit fysioterapeutti Fysiokuusamo Oy pronssi Viinikka Susanna Maaria fysioterapeutti Fysiokuusamo Oy hopea

20 Jaatinen Aulis Antero liikkeenharjoittaja Rauta-Maatalous Jaatinen Oy Heikkilä Sari Sisko Yrittäjä Oulaisten Osuuspankki hopea Keränen Juha Tapio toimitusjohtaja Nte Man Oy kulta Pyrrö Anna-Maija KLT-Kirjanpitäjä PJ Yrityspalvelu OY hopea Hippi Tapio Kullervo toimitusjohtaja, hallituksen pj. Oulun Kuorirakenne Oy kulta Pirttioja Sari Monityö Pisara pronssi Hentinen Marina palkkalaskennan vastaava Tilitoimisto Tasekeskus Oy pronssi Jokelainen Martti Ilmari toimitusjohtaja Ouman Oy kulta Pentti Olavi Keski- Korsu yrittäjä Korsu Oy Ruonio Kirsi Katriina yrittäjä Konttoripalvelu KK Ruonio pronssi Laurila Jarmo Matias toimitusjohtaja J L Machine Oy kulta Maaninen Ilpo Tapio toimitusjohtaja Tmi Ilpo Maaninen Välijärvi Klaus Kullervo toimitusjohtaja MVM-Kuljetus kulta Koski Esko Kalevi yrittäjä Rakennuspalvelu Kaski Ay kulta Mikkola Matti Juhani Henrik yrittäjä Oulaisten Herkkugrilli Mikkola Riitta Helinä Päivikki yrittäjä Oulaisten Herkkugrilli Raetsaari Petri Heikki tilitoimistoyrittäjä Tilitoimisto Raetsaari Oy kulta Räisänen Erkki Raimo Juhani parturi Parturi-Kampaamo Tyyli Räsänen Erkki Raimo Juhani parturi Parturi-Kampaamo Tyyli Honkarinta Aimo Kalervo yrittäjä Honkarinta Autokorjaamo Hakala Jorma Arvo Olavi yrittäjä Hakalan Koneklinikka Oy Junttila Valto Olavi toimitusjohtaja Reko-Kone Oy Nikula Juhani Jorma Antero yrittäjä JE-Kone Ky Nyman Kari yrittäjä Huruakka Ky kulta Nyman Pirjo yrittäjä Huruakka Ky kulta Närhi Pauli rakennusinsinööri Insinööritoimisto Pauli Närhi Sauvola Jarmo Arvid yrittäjä T:mi Jarmo Sauvola kulta Silvennoinen Antti Olavi yrittäjä Raahen Silmälasi Ay Mikkonen Lauri toimitusjohtaja Oulun Neon Oy

21 Riikonen Jussi Tapani toimitusjohtaja Videcam Oy Valoaho Petri ohjaaja Lamujoen perhekodit Oy Koramo Anu fysioterapeutti Fysiokuusamo Oy pronssi pronssi Aho Tuulikki yrittäjä Kuusamon Silmälasimarket Oy kulta Backman Reijo Juhani autoilija Kuljetusliike Backman Ky Backman Reijo Juhani autoilija Kuljetusliike Backman Ky Heiskanen Petri toimitusjohtaja VE-HE Oy hopea Huhtala Mauri Olavi liikkeenharjoittaja Höyläämö M. Huhtala Karjalainen Esa Veikko yrittäjä Nuohous- ja Ilmastointipalvelu Esa Karjalainen Keränen Risto yrittäjä Taksi Risto Keränen kulta Ketola Kirsti Helena yrittäjä Fysiokuusamo Lehtola Nina talousassistentti Työkalu ja Varaosa Oy Oulu hopea Lämsä Aimo toimitusjohtaja Kitkan Kone ja Rakennus Oy hopea Manninen Harri yrittäjä Kuljetus H. Manninen Tmi hopea Mustonen Tuula Helena yrittäjä Fysiokuusamo Määttä Jalo Ensio liikenteenharjoittaja Kuusamon Lähikuljetus Ay Määttä Jukka yrittäjät Kiinteistöhuolto J. Määttä tmi hopea Nevala Kyösti toimitusjohtaja Formados Oy hopea Niemi Salme Anneli kampaajamestari Hiushoitola Salome Pohjola Kauko yrittäjä Kuusamon Erä-Safari kulta Rukan Taksi ja Huoltopalvelu Saapunki Pertti toimitusjohtaja Oy Saapunki kulta Sova Jari yrittäjä Autoyhtymä Sova Ky hopea Takarautio Oiva Hiushoitola Salome kulta Takarautio Terttu Hiushoitola Salome hopea Takkula Vilho toimitusjohtaja Kelo Golf Oy kulta Tauriainen Juha Pentti yrittäjä Juha ja Pekka Tauriainen avoin yhtiö kulta Tauriainen Pekka Olavi yrittäjä Juha ja Pekka Tauriainen avoin yhtiö kulta Utriainen Rainer yrittäjät Formados Oy hopea Nevalainen Heli Mirja Annikki kirjanpitäjä Pyhäjärven Tilitoimisto Oy hopea Auniola Leena Anneli toimitusjohtaja Cajanuksentien koti Oy pronssi Luukkonen Anneli Kaarina siistijä Niilon Valinta Ky kulta

22 Oikarinen Varpu myymäläpäällikkö Niilon Valinta Ky Pesonen Marja kassanhoitaja Niilon Valinta Ky Tauriainen Raija osaston vastaava Niilon Valinta Ky kulta kulta kulta Putaala Timo Juhani yrittäjä RK-Lattiat Oy kulta Oikarinen Reino Sulevi Diplomikauppias Niilon Valinta Ky kulta Pietarila Jari Tapio toimitusjohtaja Eko Huominen Oy pronssi Niskala Marko vastaava ohjaaja Lamujoen Perhekodit Oy hopea Niskala Riina vastaava ohjaaja Lamujoen Perhekodit Oy kulta Siekkinen Pirkka ohjaaja Lamujoen Perhekodit Oy hopea Uusitalo Mika yövalvoja Lamujoen Perhekodit Oy hopea Uusitalo Tuuli yövalvoja Lamujoen Perhekodit Oy kulta Lähde: Suomen Yrittäjien ylläpitämä rekisteri Suomen Yrittäjien myöntämät järjestöansiomerkit Järjestöansiomerkit Hirvonen Timo kalastajayrittäjä hopea Kukkonen Heikki erikoishammasteknikko hopea Pulkkinen Voitto valokuvaaja hopea Lähde: Suomen Yrittäjien ylläpitämä rekisteri 21

23 3.9 Toimintavuosi 75 ja sääntömääräinen vuosikokous Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät järjestivät sääntömääräisen vuosikokouksen lauantaina Oulussa. Kokous järjestettiin yhteistyössä Oulun Yrittäjien kanssa. Paikalla oli noin 80 kokousosallistujaa. Vuosikokoustapahtuman iltajuhlassa palkittiin ansioituneita yrittäjiä ja paikalla oli vajaasata juhlavierasta. Samalla juhlittiin Oulun Yrittäjien 30- vuotisjuhlaa. Puheenjohtajana jatkaa Lauri Mikkonen, Kiimingistä. Hän on myös Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen. Varapuheenjohtajina toimivat toimitusjohtajat Jussi Riikonen Oulusta, Tiina Eriksson Haapavedeltä ja Jorma Kortesoja Oulaisista. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokouksen valinnat hallitukseen Hallituksen jäsen Mikkonen Lauri, puheenjohtaja Aikio Satu Bräysy Tauno Drushinin Jyrki Eriksson Tiina Halkola Mari Heikkilä Jorma Ketola Jorma Kivelä Hannu Kortesoja Jorma Kärki Sisko Långström Toni Merilä Kaisu Pekkala Tommi Pitkänen Rauno Pohjola Matti Riikonen Jussi Ruonio Katriina Silvennoinen Antti Snellman Paula Virranniemi Hannu Varajäsen Räisänen Matti Suotula-Ervasti Annukka Kallio Kimmo Karikoski Veli-Matti Joenväärä Kaisuleena Tervonen Jouni Kontula Jukka Tyni Jarmo Raetsaari Ritva Haikola Pirjo Långström Viljo Halonen Markku Pietilä Antti Lipponen Kai Haataja Saku Jääskeläinen Marko Kukkonen Heikki Kemppainen Eero Asunmaa Kirsi Ketola Kirsti

24 TOIMINTAVUOSI 2013 KUVINA Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien sääntömääräinen vuosikokous POHTO:ssa Vuoden Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto Tutoris Oy:lle. Oulun Yrittäjien 30 v. juhlacoctails PPY:n vuosikokouksen yhteydessä. 23

25 Yrittäjyysviikon Road Show rekkakiertue maakunnalla & Juhlagaala Road Show Yrittäjyysviikon päätöspaikkakunta Oulu Kaupungintalon ja RS-rekan edustalla Suvi Lindén, Marjo Kolehmainen, Lauri Mikkonen ja Sirpa Pietikäinen. Innovatiivinen Yritysideapalkinto Laturi Corporation Oy ja kunniamaininta Inspector Sec Oy:lle Yrittäjyysviikon päättävässä Juhlagaalassa

26 Yrittäjyysviikon Road Show kiertueen aikana allekirjoitettiin lähes kaikilla paikkakunnilla valtuustojen sitoumus yrittäjyyden puolesta. Kuvassa Pudasjärven kunnanjohtaja Kaari Daavittila (kuv. oik.) ja parhaillaan sitoumusta allekirjoittamassa Pudasjärven Yrittäjien pj. Aune Ekdahl. Oulussa yrittäjyyden puolesta allekirjoittamassa kaupunginjohtaja Matti Pennanen, kaupungin hallituksen pj. Riikka Moilanen ja Oulun Yrittäjien pj. Jussi Riikonen. Road Show Raahe Road Show Utajärvi 25

27 Road Show kiertue Pyhäjärvellä Road Show Oulainen Road Show Oulu Road Show Haapaves Rukan Yrittäjäareena ja Oman Elämänsä Sankarit Oman Elämänsä Sankarit-vaikuttajaverkosto kokoontui ensimmäisen kerran Rukan Yrittäjäareenalla marraskuun viimeisellä viikolla. OES ryhmä Työnantajien ja työntekijöiden suhteista paneelissa keskustelivat Matti Huutola SAK.sta, Jussi Järventaus Suomen Yrittäjistä, Juuso Nissilä Valkee Oy:stä ja yrittäjä Tauno Bräysy Tyrnävän Tupakaluste Oy:stä. 26

28 Matti Huutola, Jussi Järventaus, Juuso Nissilä, Tauno Bräysy Kansanedustaja Oras Tynkkynen pohti videoyhteyden välityksellä millaista yrittäjyyttä hallitus tarvitsee. Kansanedustaja Oras Tynkkynen Suomen kahtiajakautumisen problematiikkaa paneelissa puivat Hannu Virranniemi Pölkky Oy:stä, kansanedustaja Esko Kurvinen, Juha Ala-Mursula Business Oulusta ja Finavian hallituksen puheenjohtaja Soili Suonoja. Puheenjohtajana maakuntajohtaja Pauli Harju. Hannu Virranniemi, Esko Kurvinen, Juha Ala-Mursula, Soili Suonoja ja Pauli Harju Kaivosteollisuuden ja matkailun yhteensovittamisesta keskustelivat Miia Porkkala Rukakeskus Oy:stä, kansanedustaja Kimmo Tiilikainen, projektijohtaja Ilpo Mäkinen Dragon Mining Oy:stä. Puhetta johti päätoimittaja Petri Karjalainen Koillissanomista. 27

29 Miia Porkkala Rukakeskus Oy,kansanedustaja Kimmo Tiilikainen, projektijohtaja Ilpo Mäkinen Dragon Mining Oy, päätoimittaja Petri Karjalainen. Työnantajaa vaihtava Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm valotti talouskysymyksiä viimeisenä työpäivänään SY:ssä. Varatoimitusjohtaja Timo Lindholm Kasvua Yrittäjyydestä Yrittäjien emba koulutuksesta kesäkuussa 2013 valmistuneet yrittäjät Ylärivi vasemmalta: Tuomo Fält, Pocal Oy, Jukka Kontula, Netplaza Oy, Antti Keränen, Alcemed Group Oy, Niko Candelin, Netox Oy Alarivi vasemmalta: Pauliina Aula-Kyrö, Oulun Sports & Karting Center Oy, Mari Halkola, Kiimingin Fysioterapia Oy, Ville Törmänen, R-Taso Oy, Ari-Matti Jänkälä, Projektipalvelu Prodeco Oy Kuvasta puuttuu Asko Myllymäki, Päätoimija Oy. 28

30 33 4. VIESTINTÄ, TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI Järjestöviestinnän keinoin haluttiin tuoda esille edunvalvonnan tavoitteet ja tehdä tunnetuksi järjestötoimintaa, tapahtumia ja koulutuksia. Järjestöviestinnän tavoitteena oli myös tukea jäsenpysyvyyttä. TAVOITTEITA VIESTINNÄN OSALTA JÄRJES- TÖVIESTINNÄN 2013: - Viestinnän seurannan ja vaikuttavuuden tehostaminen, kuka lukee, kuka seuraa, mitä seurataan - Jäsenrekisterin ja raporttityökalujen hyödyntäminen viestinnässä, jotta voidaan paremmin kohdentaa viestimme oikeille kohderyhmille - Sähköisen viestinnän kehittäminen ja paikallisyhdistysten tukeminen viestinnässä - Jäsenkysely, minkä avulla selvitetään pk-yritysten pullonkaulat viestintäteknologian paremman hyödyntämisen osalta ja saatujen tulosten perusteella lähdetään miettimään ratkaisuja ja edunvalvontaa viestintäteknologian tehokkaampaan käyttöön - Viestinnän suunnittelu mm. viestintäkalenteri Viestinnän strateginen tavoite: Viestinnän tehokkuuden seuranta ja vaikuttavuuden analysointi TAVOITE: Viestintä suunnitelmallista, analysoitua, järjestötoimintaa ja edunvalvontaa tukevaa Viestinnän segmentointi eli tavoitetaan kohderyhmät TAVOITE: Sisällöt kohdennetaan ja hyödynnetään jäsenrekisteriä asiakasrekisterinä Sähköisen viestinnän jatkuva kehittäminen TAVOITE: Ajanmukaista ja alueellisesti oikein mitoitettua asianmukaisilla välineillä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen kokouksiin laadittiin erillinen viestintäkalenteri ja samalla esiteltiin käytettävissä olevat mittarit analysoiden mm. internet sivuston tunnuslukuja. Luottamushenkilöt pidettiin ajan tasalla viikoittain lähetettävällä viikkoraportilla. Luottamushenkilöt saivat myös kaikki vuoden aikana lähetetyt mediatiedotteet käyttöönsä.

31 35 Järjestön tapahtumat ja koulutukset kohdennettiin suoraan Meteorin tietokannasta kerran viikossa lähetettävän jäsentiedotteen välityksellä kaikille niille jäsenyrittäjille, jotka olivat lähetykseen antaneet jäsenrekisterissä luvan. Tapahtumien ja koulutusten suoramarkkinointia pyrittiin välittämään, mutta tarpeen mukaan kohdennettiin markkinointi niille jäsenyrityksille, jotka olivat jäsenrekisteritiedoissa markkinoinnin sallineet. Suurhankeviestien osalta tehtiin toimialakohtaisia kohdennuksia kohderyhmittäin, mutta tarvittaessa hyödynnettiin jäsentiedotteen postituslistoja. Paikallisyhdistyksiä neuvottiin paikallisyhdistysten sivupäivityksissä ja annettiin pyydettäessä markkinointiapua. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien viestintävaliokunta kokoontui toimintavuotena neljä kertaa puheenjohtaja Jussi Riikosen johdolla. Viestintävaliokunnan ja Oulun yliopiston cie-ryhmän kanssa tehtiin yhteistyössä pk-yritysten ict-valmiuksista kysely. Kyselyn tuloksista oli pääteltävissä, että valmiudet ovat joko erittäin hyvällä tasolla tai sitten suorastaan estävät pk-yritysten liiketoiminnan kasvun. Vuonna 2013 Suomen Yrittäjien uusi brändi ilme otettiin koko järjestössä käyttöön ja se lanseerattiin myös paikallisyhdistyksiin. Aluejärjestön markkinointi ja viestintämateriaalit välitettiin myös paikallisyhdistysten käyttöön. 4.1 Järjestöteema 2013: Läsnä yrittäjän arjessa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien onnistunut alueellinen järjestöteema oli toimintavuotena Läsnä yrittäjän arjessa. Tavoitteena oli alueellisen teeman avulla tuoda aluejärjestö lähemmäs yrittäjän arkea ja auttaa yrittäjää jaksamaan ja antaa eväitä hyvinvointiin. Alueellisen järjestöteeman ympärille oli helppo rakentaa tapahtumia ja koulutuksia. Järjestöteemaan oli myös paikallisyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden helppo sitoutua. Aluejärjestön tarjoamat palvelut oli myös helppo rakentaa alueellisen teeman ympärille. Alueellinen järjestöteema yhdessä Suomen Yrittäjien teeman kanssa toimivat markkinoinnin ja viestinnän tukena. JÄRJESTÖTEEMA - LÄSNÄ YRITTÄJÄN ARJESSA 4.2 Viestinnän tunnuslukuja Mediatiedotteita 45 kpl - ppy.fi internetsivuilla julkaistut tiedotteet 85 kpl - Tiedotustilaisuuksia 5 kpl

32 35 - Kävijämäärät nettisivuilla vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjälehti ilmestyi 6 kertaa, painosmäärä fb sivustolla tykkääjiä vuoden lopussa Luottamushenkilöille viikkoraportti 44 kertaa/vuosi - Jäsentiedote jäsenyrittäjille 46 kertaa/vuosi - Lausuntoja 3 Paikallislehdet olivat kiinnostuneita mm. Road Show kiertueesta. Maakuntalehtiä ja valtakunnan lehtiä kiinnostivat talousnäkymät ja tutkimustulokset. Yrittäjyys, yrittäjyyden merkitys ja yleinen taloustilanne sekä työllistäminen olivat median tiedottamisen näkökulmasta kiinnostavia aiheita erityisesti vuonna Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien sivustatistiikan mukaan hakuja ppy.fi sivuilta tehtiin eniten tiedotteiden, koulutusten ja tapahtumien osalta. Samoin yhteystietoja haetaan sivustoilta. 5. RESURSSIT

33 35 6. TALOUS Vuoden tulot koostuivat jäsenten maksamista edunvalvontamaksuista ja yhteistyösopimuksista. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien tilikauden tulos vuodelta 2013 oli ylijäämäinen, ,98 euroa. Useiden järjestö-, koulutus- ja juhlatilaisuuksien järjestämisen mahdollistivat yhteistyökumppanit ja heidän kanssaan tehdyt yhteistyökumppanuussopimukset. Vuoden 2013 pääyhteistyökumppanit olivat Elisa Oyj, Fennia, Finnvera Oyj, Nordea ja Oulun seudun ammattiopisto. Muita yhteistyökumppaneita olivat: Caritas-Lääkärit, Fennovoima, Forum 24, Rastor ja Tapiola. Lisäksi neuvontapalveluita ja jäsenetuja tarjoavia kumppaneita oli mukana useita. Kuntoutusrahaston pääoma vuonna 2013 oli ,78 euroa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät omistaa osakkeita 90 % Y-Tili Oy:stä. Y-Tili Oy:ssä oli toimintavuonna kaksitoista henkeä työllistävä kirjanpitotoimisto Oulussa. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Teuvo Välikangas, KTM. Y-Tili Oy:n hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2013 puheenjohtajana toimitusjohtaja Jorma Heikkilä ja hallituksen jäseninä toimitusjohtajat Tiina Eriksson, Jorma Kortesoja, Jussi Riikonen ja Lauri Mikkonen.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2013

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2013 1 (5) TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2013 YLEISTÄ YHDISTYKSEN KOKOUKSET HALLITUS TIEDOTUSTOIMINTA Kulunut vuosi oli yhdistyksemme 30. toimintavuosi. Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti ja oli vuoden päättyessä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintakertomus

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintakertomus Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintakertomus 2014 LÄSNÄ YRITTÄJIEN ARJESSA 2 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014... 3 Järjestöteema 2014: Läsnä yrittäjän arjessa... 4 1. POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA 2016-2020 AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Strategian lähtökohdat 3 1.1 Sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus... 3 1.2. Toiminta-ajatus... 3 1.3

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2011

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2011 Sisällysluettelo 1. Missio ja järjestöteema... 3 1.1. Missio... 3 1.2. Järjestöteema: Kasvua Yrittäjyydestä... 3 2. Painopisteet Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toiminnassa vuonna 2011... 3 2.1 Yhteiskuntavaikuttaminen...

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012. Vuosi 2012 oli Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien (PPY) 74. toimintavuosi.

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012. Vuosi 2012 oli Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien (PPY) 74. toimintavuosi. Toimintakertomus 2012 2 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012 Vuosi 2012 oli Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien (PPY) 74. toimintavuosi. Toimintavuoden merkittävin ja näkyvin tapahtuma oli Valtakunnalliset

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

KESÄPILKIN MM-KILPAILUT KESÄPILKIN MM-KILPAILUT

KESÄPILKIN MM-KILPAILUT KESÄPILKIN MM-KILPAILUT Maanantai 25.7.2005 klo 00-00 1. Antti Malinen Neste Pudasjärvi 13 1477 1. 2. Aarno Tauriainen Kala-Taival 22 1327 2. 3. Mika Kokko Cafe Amaretto 10 769 3. 4. Esa Ontero Iin Kalamiehet 1 685 4. 5. Airi

Lisätiedot

Sm-hirvenhiihdon esikisat ja Psm-kilpailut

Sm-hirvenhiihdon esikisat ja Psm-kilpailut Sm-hirvenhiihdon esikisat ja Psm-kilpailut Kuusamo, 08.02.2014 Yksilökilpailut M Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Kari Tapani 226 OSA/La 251 (40:19) 284 (-7m/-1m) 582 (97) 1117 2. Lampela

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista:

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kunnanhallitus 186 04.08.2014 Etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa 2288/44.441/2010 KHALL 186 Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kiinteistö:

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Iin hiihdot 1.3.2014

Iin hiihdot 1.3.2014 1 / 6 2.3.2014 22:53 Iin hiihdot 1.3.2014 T U L O K S E T Liikuntakeskus MOVE Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M16; N18; N16; M14; M70; M45; M55; M65; N35; N45; NYL; N20; M35; M18;

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

KAINUUN VAKUUTUSPIIRIN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUK- SEN TERAPIAPALVELUN TUOTTAJAT 1.1.2011-31.12.2014 (2.12.2010 diaari nro 14/331/2010)

KAINUUN VAKUUTUSPIIRIN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUK- SEN TERAPIAPALVELUN TUOTTAJAT 1.1.2011-31.12.2014 (2.12.2010 diaari nro 14/331/2010) KAINUUN VAKUUTUSPIIRIN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUK- SEN TERAPIAPALVELUN TUOTTAJAT 1.1.2011-31.12.2014 (2.12.2010 diaari nro 14/331/2010) MUSIIKKITERAPIA Ari Hyvönen T:mi Musiikkiterapia Pekka

Lisätiedot

JOUKKUEKILPAILU. karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet

JOUKKUEKILPAILU. karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet ... karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet Esko Huhtaniemi Maanantai aamu Anna-Leena Kannisto Tauno Laakso Lentäjät Kesport Pudasjärvi MuViKa. Rautaruukin Urheilukalastajat

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

alueelliset palvelut lähelläsi

alueelliset palvelut lähelläsi alueelliset palvelut lähelläsi Hyvä yrittäjä Jäsenyrittäjänä olet mukana n. 4 600 pohjoispohjalaisen yrittäjän muodostamassa verkostossa. Kuulut verkostoon, joka yhdessä tekemällä ja toimimalla luo elinvoimaa

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA 1 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria,

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot