Electronic Frontier Finland ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Electronic Frontier Finland ry"

Transkriptio

1 Effin lausunto turvallisuuskomitean toimittamasta kyberturvallisuuden toimeenpano ohjelman luonnoksesta Electronic Frontier Finland ry

2 Electronic Frontier Finland ry (Effi) kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. Vaikka kyberturvallisuuden merkityksestä on käyty jo kohtuullisesti julkista keskustelua, aihepiirin tärkeys ei ole selvästikään noussut vielä sen tarvitsemalle tasolle. Kyse ei ole nimittäin enää muusta yhteiskunnasta irrallisesta ilmiöstä, vaan toiminnoista, jotka ovat yhteiskunnallisen turvallisuuden kovimmassa ytimessä. Turvallisuuden suojaamiseksi on oikeutettua suorittaa perusteltuja, tarkasti kohdennettuja, tilannekohtaisia toimenpiteitä kyberympäristössä. Mikäli valvontaa halutaan tehdä, sen tulee täyttää 13 kriteeriä, jotka ovat listattuna täällä: fi.necessaryandproportionate.org/text. Effi ei hyväksy mallia, jossa valtiovalta tahtoo massavalvoa verkkoliikennettä havainnoimalla dataa suoraan yhteisestä tietoliikenneinfrastruktuurista samalla tavoin kuin tietyt ulkomaiden epäeettiset tiedusteluelimet tekevät. Effi ei siis todellakaan hyväksy paradigmaa, jossa turvallisuuden nimissä toimivat viranomaiset katsovat omistavansa oikeuden ihmisten elämän yksityisyyttä loukkaavaan tarkkailuun, joka on väistämätön sivuvaikutus massavalvonnasta. Ajatus "haitallisen verkkoliikenteen torjumisesta rajoilla" on epäyhteensopiva koko Internetin perusluonteen kanssa. Tavoitteeseen ei voitaisi päästä kuin asentamalla kaikkiin tietoliikenteen "rajanylityspaikkoihin" valvonta- ja suodatusjärjestelmät. Selvää on myös, että jos sellaisia järjestelmiä otetaan käyttöön, ne eivät jää vain digitaalisen maanpuolustuksen työkaluiksi, vaan "valvontayhteiskunnan porttiteorian" mukaan seuraavaksi eri viranomaiset ovat hakemassa lupaa tietojen käyttöön rikostutkinnassa, "vääriä mielipiteitä" omaavien ihmisten profilointiin, rahapelimonopolia uhkaavien ulkomaisten palveluiden sulkemiseen ja niin edelleen. Minkäänlaista massavalvontajärjestelmää ei tule ottaa käyttöön; ne eivät yksinkertaisesti kuulu demokraattisiin yhteiskuntiin, joissa yksilöllä on oikeus omalla toiminnallaan rajata itsensä yhteiskunnan seurannan ulkopuolelle. Hyväksyttävää kyberturvatoimintaa on se, että valtionhallinnon organisaatioissa valvotaan organisaation omiin tietojärjestelmiin tulevaa dataa. Esimerkkitoimenpiteinä palomuurit, turvallisten ohjelmistojen hankkiminen ja organisaation päivittäisen toiminnan sisäiset tietoturvakäytännöt. Huomattakoon, että kaikki tämä on mahdollista jo nykyisen lainsäädännön pohjalta. Luonnollisestikin "organisaation omat tietojärjestelmät" täytyy tässä ymmärtää suppeana 2

3 käsitteenä, eli esimerkiksi kaikkien valtion sisällä olevien tietoliikennekaapelien kokonaisuus ei ole "valtio-organisaation oma järjestelmä, jota saa surutta valvoa", vaan organisaationa ymmärretään esimerkiksi yksittäinen virasto selvästi rajattuine toimipisteineen. Otetaan esimerkkinä v uutisoitu ulkoministeriöön kohdistunut verkkohyökkäys, jota on yleisesti käytetty esimerkkinä lainsäädännön laajentamiselle. Vastaavien hyökkäysten ehkäisyyn tarvitaan parempi tietoturva ministeriön itsensä sisälle, mutta ei missään tapauksessa voida sallia koko "Suomen Internetin" urkintaoikeuksia viranomaisille käyttäen tekosyynä valtioelinten turvallisuuden parantamista. Vertailukelpoista olisi, jos murto olisi tapahtunut "perinteisesti" sorkkaraudalla, ja tämän seurauksena jokaiseen kotiin asennettaisiin valvontakamera. Effin näkökulmasta Ruotsin FRA-laki, joka antaa viranomaisille oikeuden maan rajojen ylittävän tietoliikenteen massavalvontaan, on huolestuttava ja epäyhteensopiva pohjoismaisen yhteiskuntamallin kanssa. Suomen ei pidä missään nimessä pyrkiä kohti FRA-tyylistä lainsäädäntöä tai toimintamallia. Tietoja ei myöskään pidä käyttää "kauppatavarana" ulkomaiden tiedustelupalveluiden kanssa, vaikka tämä houkuttaakin sinänsä ymmärrettävästi valvontaviranomaisia: yle.fi/uutiset/supo_haluaisi_seuloa_nettiliikennetta_suomessa_- _tietoja_voitaisiin_vaihtaa_nsan_kanssa/ Kansallisen turvallisuuden varjolla ei tule markkinoida kansalaisten valvonnan jatkuvaa laajentamista. Kyse ei ole teoreettisesta uhasta, sillä esimerkkejä ei tarvitse kaukaa hakea: passeja varten kerättyjä sormenjälkiäkin tallennetaan keskitettyyn tietokantaan ja poliisijohdon mielestä valtion taholta pakotettavaksi kaavailtu autopaikannus olisi mukava lisä rikostutkinnan keinoihin. "Kansallinen turvallisuus" olisi myönteinen asia, jos sillä aidosti tarkoitettaisiin kansalaisten suojaamista, mutta Suomessa on nähtävissä haluja jalon perusteen väärinkäyttämiseksi arveluttavia päämääriä varten. Oikeus puolustautumiseen Valtiolla täytyy toki olla mahdollisuus aktiiviseen puolustautumiseen kyberhyökkäyksiä vastaan huoltovarmuuden ja muiden ydintoimintojen suojaamisessa. Kyberpuolustustoimintaa suunniteltaessa tulisi kuitenkin ymmärtää, että kyberturvallisuustoiminta, joka voimakkaasti 3

4 korostaa reaktiivista hyökkäyksen havaitsemista ja sen aktiivista rajoittamista, on riskialttiimpi perusoikeuksien toteutumisen kannalta kuin ennaltaehkäisevä ja järjestelmien hyökkäyskestävyyttä korostava strategia. Reaktiivinen hyökkäysten havaitseminen ja verkkotiedustelu edellyttävät reaaliaikaista tietoliikenteen seurantaa ja profilointia. Proaktiivinen järjestelmien hyökkäyskestävyyden lisääminen taas keskittyy järjestelmien parantamiseen niitä kehitettäessä, jolloin järjestelmien lisääntynyt tietoturva samalla lisää myös niiden tietosuojaa. Reaktiivinen havainnointi ja aktiiviset vastatoimet eivät välttämättä todellisessa konfliktitilanteessa auta, sillä hyökkääjä saattaa käyttää hyväksi nollapäivähaavoittuvuuksia, joita joko ei havaita tai joiden vaikutukset ovat liian nopeita, että niihin ehdittäisiin edes automaattisesti adaptoituvin keinoin pureutua. Erilaiset valvonta- ja torjuntajärjestelmät ovat kuitenkin tietoturvatuoteyritysten leipäpuu. Niitä edistävä lobbaus on siksi kiihkeämpää kuin ohjelmistojen turvallisen kehityksen edistäminen, joka ei välttämättä vaatisi suuria sijoituksia järjestelmiin mutta sitäkin enemmän koulutus- ja prosessi-investointeja. Proaktiivinen turvallisuustyö, esimerkiksi uusimman VAHTI-sovelluskehitysturvallisuusohjeen (1/2013) vaatimusten mukainen työ, tehostaisi järjestelmien passiivista puolustettavuutta ja vähentäisi nollapäivähyökkäysten riskiä. Ohjelmistojen kehityksen ja sovelluskehityksen turvallisuuden nostaminen strategisesti suurempaan rooliin hyödyttäisi siis todennäköisesti sekä perusoikeuksien että paremman kyberturvallisuustilanteen toteutumista. Suomen Internetistä löytyy tuhansia suojaamattomia automaatiojärjestelmiä (research.comnet.aalto.fi/public/aalto-shodan-raportti-julkinen.pdf). Kun mietitään keinoja kyberturvallisuuden parantamiseen, jolla ei loukata kansalaisten perusoikeuksia, tässä on yksi paikka aloittaa lainsäädäntötyö. On perusteltua laajentaa valtion oikeutta tutkia olemassa olevaa verkkoa etsien suojaamattomia ja huonosti suojattuja järjestelmiä, siten että tästä vastuussa olevalla taholla on oikeus selvittää kyseisen osoitteen omistaja ja vaatia tätä korjaamaan ongelma. Kyberpuolustuksen yleiset periaatteet Effi edellyttää, että lainsäädäntötyössä huomioidaan seuraavat periaatteet: 4

5 1. Kyberturvallisuus on henkilökohtaista turvallisuutta. Kyberturvallisuuspolitiikka keskittyy usein elintärkeiden infrastruktuurien kuten voimalaitosten ja vesilaitosten suojeluun. Mutta kyberturvallisuuteen liittyy myös toinen tärkeä aihe: kansalaisten ja heidän arvokkaimpien ja intiimeimpien tietojensa suojelu. Olisi katastrofi, jos miljoonien eurooppalaisten arkaluonteiset ja arvokkaat tiedot (kuten viestintä-, lääkintä- tai paikkatiedot) paljastettaisiin tahattomasti. 2. Kyberturvallisuuden täytyy kunnioittaa perusoikeuksia. Kyberturvallisuustoimenpiteet vaikuttavat usein toistuvasti perusoikeuksiimme. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on useissa tapauksissa antanut päätöksen, että perusoikeuksien syvintä ydintä ei saa loukata. Seurauksena tästä täytyy uusien kyberturvallisuustoimenpiteiden tarpeellisuus, suhteellisuusperiaatteeseen sopivuus, päätöksenteon läheisyysperiaatteeseen sopivuus ja tehokkuus aina osoittaa etukäteen. Tämä tarkoittaa, että toimenpiteet täytyy räätälöidä sitä ongelmaa varten, joka niillä yritetään ratkaista. 3. Kyberturvallisuus vaatii läpinäkyvyyttä. Kyberturvallisuuspolitiikalla voi olla kauaskantoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia muun muassa perusoikeuksiin ja Internetin toimintaan liittyen. Juuri tästä syystä kyberturvallisuuspolitiikan julkinen valvonta on välttämätöntä ja läpinäkyvyys tällä alueella on pakollista. Politiikan täytyy perustua todellisiin ja todistettavissa oleviin uhka- ja riskianalyyseihin (niin ennen politiikan käyttöönottoa kuin myös säännöllisesti sen jälkeen) ja sen täytyy keskittyä siihen täsmälliseen riskiin, johon sen väitetäänkin olevan kohdistettu. 4. Täydellistä kyberturvallisuutta ei ole olemassa. Vaikka kyberturvallisuus on tärkeä päämäärä politiikkaa laadittaessa, täydellistä turvaa ei voida koskaan saavuttaa. Turvallisuus yleisesti on määritelmänsä mukaan kustannus-hyöty-analyysin tulos. Kyberturvallisuuden alueella tässä analyysissa otetaan huomioon se, että jo pieni ihmisryhmä suhteellisen vähällä rahalla voi aiheuttaa valtavaa vahinkoa esimerkiksi valmistamalla kehittyneitä haittaohjelmia kuten Stuxnet. Tietysti riskejä voidaan ehkäistä mahdollisuuksien rajoissa tarjoamalla perustason turvallisuustoimenpiteet, hajauttamalla riskejä mahdollisimman paljon ja tarjoamalla varamekanismeja. Kuitenkin meidän tulee hyväksyä, että kaikkia kyberturvallisuusriskejä ei voida ikinä poissulkea, koska ehkäisemisen kustannukset ovat yksinkertaisesti liian korkeat (mitattuina sekä euroina että vaikutuksena, joka ehkäisytoimenpiteillä olisi perusoikeuksiimme). 5. Avoimuus johtaa parempaan tietoturvaan. Tietoteknisten järjestelmien turvallisuutta arvioitaessa on tärkeää huomata, että joissakin asioissa salailu heikentää turvallisuutta. Erityisesti kryptografiaan perustuvissa menetelmissä tunnetusti tilanne on se, että vaikka 5

6 käytettyjen avainten huolellinen salassapito on ensiarvoisen tärkeää, käytetyn tekniikan julkisuus on lähes aina turvallisuutta parantava tekijä. Näin siksi, että mitä useampi tekniikan tuntee, sitä todennäköisemmin sen heikkoudet on löydetty ja korjattu, ja avainten vaihtaminen on aina paljon helpompaa kuin teknisten perusratkaisujen. 6. Paras keino ehkäistä tietomurtoja on olla keräämättä tietoa. Monet viranomaisten tietojärjestelmät sisältävät eri tavoin arkaluontoista tietoa: poliisin järjestelmät, potilastietojärjestelmät (hyvin houkuttelevia esimerkiksi kiristykseen sopivia uhreja etsiville), erilaiset biotietopankit, DNA- ja sormenjälkirekisterit, kaikki ihmisten liikkeitä rekisteröivät järjestelmät, valvontakamerat jne. Mitään järjestelmää ei kuitenkaan voida suojata sataprosenttisesti tämä ei onnistunut edes NSA:lta. Tehtiin tietojärjestelmien suojaamiseksi mitä tahansa, kriittisen tietovuodon todennäköisyys kasvaa aina suoraan suhteessa kerättävän ja säilytettävän tiedon määrään. Siten pitäisi ottaa periaatteeksi välttää arkaluontoisten tietojen keräämistä enempää kuin on aivan välttämätöntä. Koska kaikilla tietoa käsittelevillä toimijoilla on luonnollinen taipumus luottaa itseensä liikaa ja kerätä tietoa ''varmuuden vuoksi'' enemmän kuin oikeasti olisi tarpeen ja perusteltua, olisi parasta yleisenä linjana kallistua mieluummin liian vähän kuin liian paljon tiedon keruun suuntaan. Tämä koskee niin tiedonkeruumekanismeja kuin kerätyn tiedon tallentamistakin. Silloin kun tietoa kuitenkin kerätään, toimenpiteet sen suojaamiseksi pitää mitoittaa arvioiden sen arkaluontoisuutta ja vuotoherkkyyttä myös eritasoisissa poikkeusoloissa. Tämän lisäksi Effi korostaa, että lakia valmisteleva työryhmä edustaa valitettavan kapeaa näkemystä yhteiskuntaan. Kyberturvallisuus koskettaa kaikkia yhteiskunnan sektoreita ja sen ei todellakaan tule kuulua vain virkamiesten käsiin. Vaikka tätä ongelmaa voidaankin korjata rajoitetusti asiantuntijakuulemisilla, on täysin selvää, että tämä ei korvaa konkreettista mahdollisuutta vaikuttaa lopputulokseen työryhmän sisältä varsinkin kun työryhmän kokoonpano näyttää ainakin ulospäin siltä, että sillä on haluttu varmistaa jo etukäteen haluttu lopputulos. Kyberturvallisuudessa ja pilvipalveluissa voisi olla Suomen IT-teollisuuden tulevaisuus. Älkää pilatko meiltä sitä. 6

Viestiupseeriyhdistyksen julkaisu 70. vsk Numero 2 Kesä 2015

Viestiupseeriyhdistyksen julkaisu 70. vsk Numero 2 Kesä 2015 Viestiupseeriyhdistyksen julkaisu 70. vsk Numero 2 Kesä 2015 Teemana kyberturvallisuus Kyberturvallisuusstrategia - living document, sivu 6 Tietoverkkotiedustelun välttämättömyydestä, sivu 10 Turvattomien

Lisätiedot

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIA

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIA VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIA Kesä 2015 2 Sisältö 1. Johdon tiivistelmä... 5 2. Termit, lyhenteet ja viittaukset... 6 2.1 Termit ja lyhenteet... 6 2.2 Viitatut dokumentit...

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvat. kyberuhat 2015

Yrityksiin kohdistuvat. kyberuhat 2015 Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015 Helsinki 26.3.2015 2 SAATTEEKSI Tietoverkot yhdistävät suomalaiset yritykset osaksi maailmanlaajuista toimintaa ja samalla avaavat yritykset mistä päin tahansa tehtäville

Lisätiedot

Kohdistettujen haittaohjelma- hyökkäyksien uhka on otettava vakavasti

Kohdistettujen haittaohjelma- hyökkäyksien uhka on otettava vakavasti Kohdistettujen haittaohjelmahyökkäyksien uhka on otettava vakavasti Sisällysluettelo Organisaatioihin kohdistuvat haittaohjelmahyökkäykset... 4 1 Raportin tavoite... 4 2 Johdanto... 4 OSA I Kuinka hyökkäys

Lisätiedot

Radikaalisti avoin yhteiskunta

Radikaalisti avoin yhteiskunta Radikaalisti avoin yhteiskunta Vihreiden tietoyhteiskuntapoliittinen ohjelma Viimeistelemätön versio: ohjelmalle tehdään vielä kielenhuolto ja lisätään termien selityksiä 1 Hyväksytty puoluevaltuuskunnassa

Lisätiedot

VERKKOTIEDUSTELUN KOHTEET JA TEKNISET TIEDUSTELUMENETELMÄT

VERKKOTIEDUSTELUN KOHTEET JA TEKNISET TIEDUSTELUMENETELMÄT MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU VERKKOTIEDUSTELUN KOHTEET JA TEKNISET TIEDUSTELUMENETELMÄT Kandidaatintutkielma Kadetti Jarno Tuominen kadettikurssi 98 tiedusteluopintosuunta maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Radikaalisti avoin yhteiskunta

Radikaalisti avoin yhteiskunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vihreät De Gröna Valtuuskunta 1 / 2011 (26.-27.2.2011), Iisalmi LIITE 1 Radikaalisti

Lisätiedot

XV D /5022/97, lopullinen FI WP 6. Tietosuojatyöryhmä SUOSITUS 3/97. Anonymiteetti Internetissä

XV D /5022/97, lopullinen FI WP 6. Tietosuojatyöryhmä SUOSITUS 3/97. Anonymiteetti Internetissä EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO XV Sisämarkkinat ja rahoituspalvelut Tiedon vapaa liikkuvuus, yhtiöoikeus ja rahoitustiedot Tiedon vapaa liikkuvuus, tietosuoja ja siihen liittyvät kansainväliset asiat XV D

Lisätiedot

Sosiaalisen median tietoturvaohje

Sosiaalisen median tietoturvaohje VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto LAUSUNTOVERSIO 29.9.2010 Sosiaalisen median tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS Sosiaalisen median tietoturvaohje 2

Lisätiedot

Vihreä tietoyhteiskuntaohjelma

Vihreä tietoyhteiskuntaohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnassa 13.2.2005 Vihreä tietoyhteiskuntavisio on yksiarvoisen pelon yhteiskunnan asemesta moniarvoinen luovuuden yhteiskunta, jonka lähtökohtina ovat tasa arvo Tieto,

Lisätiedot

Luottamus verkkoasiointiin edellyttää yksityisyyden suojaa

Luottamus verkkoasiointiin edellyttää yksityisyyden suojaa Luottamus verkkoasiointiin edellyttää yksityisyyden suojaa LUOTI-artikkeli 3/2006 Risto Heinonen Liikenne- ja viestintäministeriön LUOTI-ohjelma* on pyytänyt kolmelta eri alan ammattilaiselta asiantuntijaartikkelia

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 12168/02/FI WP 80 Valmisteluasiakirja biotunnisteista Hyväksytty 1.8.2003 Työryhmä on perustettu direktiivin 95/46/EY 29 artiklan mukaisesti. Se on riippumaton EU:n

Lisätiedot

MITÄ MYRSKY OPETTAA? MYRSKYJEN OPETUKSET UUTISET. Oulun HÄKE raivaa tietä Catharina Candolin ja kyberpuolustus 112 vastaa aina Svensk resumé

MITÄ MYRSKY OPETTAA? MYRSKYJEN OPETUKSET UUTISET. Oulun HÄKE raivaa tietä Catharina Candolin ja kyberpuolustus 112 vastaa aina Svensk resumé UUTISET Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti Oulun HÄKE raivaa tietä Catharina Candolin ja kyberpuolustus 112 vastaa aina Svensk resumé MITÄ ONNETTOMUUSUTKINTAKESKUS : MYRSKY OPETTAA? MYRSKYJEN OPETUKSET

Lisätiedot

Sosiaalisen median tietoturvaohje

Sosiaalisen median tietoturvaohje Sosiaalisen median tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 4/2010 VAHTI Sosiaalisen median tietoturvaohje Valtionhallinnon tietotur vallisuuden johtor yhmä 4/2010 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuoja

Sähköisen viestinnän tietosuoja Sähköisen viestinnän tietosuoja Virtanen, Lassi 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sähköisen viestinnän tietosuoja Lassi Virtanen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan hallinnan periaatteet ja hyvät käytännöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan hallinnan periaatteet ja hyvät käytännöt RAPORTTEJA 5/2005 Tero Tammisalo Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan hallinnan periaatteet ja hyvät käytännöt Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus

Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 15 20.5.2014 Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä Yrityksiin kohdistuvan

Lisätiedot

Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen HE 221/2005 vp johdosta

Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen HE 221/2005 vp johdosta Seksialan Liitto SALLI ry ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1 (38) Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen johdosta Korjattu ja täydennetty lausunto 22.5.2006 Alkuun on lisätty luku prostituutiopolitiikasta.

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen 1 PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuuteen perustuva liikennejärjestelmä

Oikeudenmukaisuuteen perustuva liikennejärjestelmä Oikeudenmukaisuuteen perustuva liikennejärjestelmä I vaihe: Ensimmäiset havainnot, suositukset, raportin luonnos II vaihe: Vertaisarviointi, kommentit, raportin viimeistely Eric Britton, New Mobility Partnerships

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

Kadettikurssi 93 Rajavartiolinja

Kadettikurssi 93 Rajavartiolinja MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LUOTTAMUS PTR-YHTEISPARTIOINNISSA Sotatieteiden kandidaatin tutkielma Kadettialikersantti Antti Nygård Kadettikurssi 93 Rajavartiolinja Huhtikuu 2009 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta. EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.09.2003 KOM(2003)558 lopullinen 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietoturvapolitiikat Riitta Mäkinen Helsinki 20.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoturva nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä -seminaari

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot