1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2 3 Valtuuston kokouksista tiedottaminen 3 4 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ja pöytäkirjan nähtävillä pito vuonna Vuoden 2006 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Hallinto-osaston käyttösuunnitelman vahvistaminen 7 8 Kuuma-parlamentin jäsenten nimeäminen 8 10 Irtokalustehankintoja koskevat puitesopimukset vuodelle Toimistopapereiden hankintaa koskeva sopimus vuodelle K.A. Löfgren Ky:n/Heimo Löfgrenin ja Pornaisten kunnan välillä laaditun kauppakirjan hyväksyminen 11 * 13 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Alpo Sirénin valituksen johdosta Vuokralaisten valintaa koskevan sopimuksen hyväksyminen Kuntaasunnot Oy:n kanssa Ilmoitusasiat Palvelu- ja kuntarakenneuudistushanketta koskeva lausunto Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2006 puheenjohtaja Sivu 1 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni, poissa Yrtti Seppo Vähähyyppä Juhani Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1 15 PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Rantala ja Tuula Rusi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Markku Rantala Tuula Rusi PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI Khall 1 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee vuodeksi 2006 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN Khall 2 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 7 päivää ennen kokousta lähettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuuston on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja lyhennettynä sanomalehdessä Uusimaa sekä ViikkoUutiset lehdessä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2006 Khall 3 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pornaisten kunnan ilmoitukset vuonna 2006 saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja tämän lisäksi Uusimaa lehdessä sekä Viikko- Uutiset lehdessä, kuitenkin niin, että niissä julkaistaan vain tärkeimmät ilmoitukset. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJAN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITO VUONNA 2006 Khall 4 Kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lisäksi kunnanhallituksen olisi päätettävä, milloin sen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että sen varsinaiset kokoukset vuonna 2006 pidetään kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai ja, jos tällaiseksi päiväksi sattuu este, niin seuraavana maanantaina klo Kutsu kunnanhallituksen varsinaisiin kokouksiin lähetetään kirjallisena mikäli mahdollista viimeistään kuudentena päivänä ennen kokousta lähettämis- ja kokouspäivät mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen kutsumiseen voidaan käyttää lyhyempää määräaikaa ja muunlaista kuin kirjallista kutsumistapaa. Kokousten pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävinä kunnanvirastossa kokouspäivän jälkeisenä perjantaina tai, jos tällöin on pyhäpäivä, niin seuraavana arkipäivänä. Nähtävänä pitäminen käsittää kunnanviraston koko asianomaisen työpäivän virka-ajan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus VUODEN 2006 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 5, liite 1 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2006 sekä taloussuunnitelman vuosille Hallinto-osastolla on valmisteltu ehdotus talousarvion täytäntöönpanoohjeiksi vuodelle Täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan liitteenä nro 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2006 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet laaditun luonnoksen mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Khall 6, liite 2 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2006 talousarvion. Toimielinten (kunnanhallitus, lautakunnat) vahvistavat käyttösuunnitelman sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt talousarviosta. Hallinto-osaston käyttösuunnitelma on liitteenä nro 2. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus vahvistaa hallinto-osaston käyttösuunnitelman liitteen nro 2 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus KUUMA-PARLAMENTIN JÄSENTEN NIMEÄMINEN Khall 7 Valtuusto on päätöksellään :ssä 67 hyväksynyt Kuumayhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimuksen 3 :n mukaan Kuuma-parlamentti, joka on seutukokeilulain mukainen toimielin, käyttää ylintä päätösvaltaa ko. sopimuksen mukaisissa tehtävissä. Yhteistyösopimuksen 4 :n mukaan Kuuma-kuntien valtuustot valitsevat Kuuma-parlamenttiin 34 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. parlamentissa on Järvenpäästä, Keravalta, Mäntsälästä, Nurmijärveltä ja Tuusulasta kuusi jäsentä ja Pornaisista neljä jäsentä. Kuuma-parlamentin varsinaisten jäsenten enemmistön tulee kunnittain olla kaupungin/kunnanvaltuuston tai hallituksen puheenjohtajia. Valinnassa otetaan huomioon edellisten kunnallisvaalien tulos Kuumaalueella vaalilain suhteellisuusperiaatteen mukaisesti sekä tasaarvosäännökset. Neuvottelutuloisen mukaan Kuuma-parlamentin paikkajako Pornaisten osalta on seuraavanlainen - Suomen Keskusta r.p 2 - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Jäsenten nimeämisessä pyritään kunnittain siihen, että puolet jäsenistä olisi naisia ja puolet miehiä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää Kuumaparlamenttiin neljä jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai /..

10 Kunnanhallitus Khall 7./.. Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kuuma-parlamenttiin valittaisiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsenet Tapani Lempinen Tuula Tanner Matti Leivoja Tuula Rusi Varajäsenet Juha Virkki Terhi Niinikoski Markku Rantala Sari Janhunen

11 Kunnanhallitus IRTOKALUSTEHANKINTOJA KOSKEVAT PUITESOPIMUKSET VUODELLE 2006 Khall 8 Yksittäisiä kalusteita ja kalusteiden pienhankintoja koskevat puitesopimukset kilpailutettiin (avoin menettely) KUUMA-kuntien yhteistyönä. Puitesopimuksia käytetään pienissä hankinnoissa, joiden hankinta-arvo on n euroa tai vähemmän. Suuremmat kalustehankinnat kilpailutetaan erikseen. Tarjouspyynnöt lähetettiin 12 toimittajalle. Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä 11 tarjouksentekijää. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Yksittäisiä kalusteita ja kalusteiden pienhankintoja koskeviksi toimittajiksi vuodelle 2006 kunnanhallitus hyväksyy seuraavat tarjouksentekijät: ADI Kalusteet Oy Nettohinnaston hinnat EFG-Toimistokalusteet Myyntihinnasto - 45 % Isku Oy Ohjehinnasto - 55% Kinnarps Oy Nettohinnasto/muut tuotteet - 30% K-Karvonen Oy Nettohinnaston hinnat Kuopion Woody Oy Nettohinnasto/Määräehto Lundia Oy Ohjehinnat - 15% Martela Oyj Myyntihinnasto % (tuoteryhmät) Printel Oy Hinnasto -5% Tevella Oy Tuotekohtainen alennus Turenko Oy Tuoteryhmittäinen alennus % Tarjouksentekijöiden tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön asettamat vaatimukset ja soveltuvat käytettäväksi tarjouspyynnön mukaisesti pienhankintoja koskeviksi puitesopimuksiksi vuodelle Tilaava hallintokunta valitsee käyttökelpoisista vaihtoehdoista kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus TOIMISTOPAPEREIDEN HANKINTAA KOSKEVA SOPIMUS VUODELLE 2006 Khall 9 Toimistopaperihankinnat kilpailutettiin KUUMA-yhteishankintana. Yhteishankinnassa ovat mukana kaikki kuusi KUUMA-kuntaa ja Nurmijärven seurakunta. Tarjouspyyntö julkaistiin Julma-hankintatietokannassa ja Julkiset hankinnat-lehdessä sekä kunnan kotisivulla Internetissä. Lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin suoraan 13 toimittajalle. Tarjouksia tuli 10. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Toimistopaperit Pornaisten kuntaan hankitaan Paperipalvelusta. Sopimuskausi alkaa heti päätöksen tultua lainvoimaiseksi ja jatkuu kiinteillä hinnoilla saakka ja tämän jälkeenkin kuitenkin enintään saakka, mikäli hinnoissa, toimitus- ym. ehdoissa ja markkinoilla ei tapahdu kunnan kannalta epäedullisia muutoksia. Jatkokaudesta päätetään erikseen. Tarjouspyynnössä hankinnan ratkaisuperusteeksi todetaan kokonaistaloudellinen edullisuus, jolla tarkoitetaan hintaa, toimitus- ym. kustannuksia, maksuehtoja, kiinteän hinnan voimassaoloaikaa, tuotteiden laatua, toimitusehtoja, toimitusten joustavuutta, toimitusaikaa tilauksesta ja tuotteen ympäristövaikutuksia. Paperipalvelun tarjous on kokonaisuudessa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous kun huomioidaan kaikkien hankittavien tuotteiden hinta, toimitus- ym. kustannukset, toimitusajat, maksuehdot, tuotteiden laatu ja muut tarjouspyynnössä mainitut ratkaisuperusteet. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus K.A. LÖFGREN KY:N/HEIMO LÖFGRENIN JA PORNAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LAADITUN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 10, liite 3 K.A.Löfgren Ky/Heimo Löfgrenin ja Pornaisten kunnan välillä on allekirjoitettu liitteen nro 3 mukainen kauppakirja, jolla Pornaisten kunta myy ja luovuttaa ostajalle Pornaisten kunnan Hevonselän kylässä sijaitsevasta Honkahuoppi RN:o 1:86 nimisestä tilasta noin 7000 m 2 :n suuruisen määräalan. Kauppahinta on yhteensä Kauppahinnasta maksetaan rahana 7.700, lisäksi ostaja sitoutuu toimittamaan myyjälle murskattua kiviainesta yhteensä 1000 tonnia (arvo ) Kirveskoskelle kunnan osoittamaan paikkaan. Kauppakirjajäljennös on esityslistan liitteenä nro 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy K.A.Löfgren Ky/Heimo Löfgrenin ja Pornaisten kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 3 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE ALPO SIRÉNIN VALITUKSEN JOHDOSTA Khall 11 Helsingin hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellä kunnanhallitukselta lausuntoa Alpo Sirénin tekemän valituksen johdosta mennessä. Alpo Sirén on valittanut Helsingin hallinto-oikeudelle kunnanhallituksen :ssä 302 tekemästä päätöksestä, jolla kunnanhallitus hylännyt Alpo Sirénin tekemän oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen :ssä 260 tekemästä päätöksestä. Alpo Sirén esittää valituksessaan Helsingin hallinto-oikeudelle, että kunnanhallituksen päätös kumottaisiin ja että hänelle myönnettäisiin korjausavustusta jätevesijärjestelmien parantamiseen. Kunnanhallitus on :ssä 260 hylännyt Alpo Sirénin korjausavustushakemuksen, koska hakijoiden VNA:n 3 :n mukaiset tulorajat ylittyvät. Samalla perusteella kunnanhallitus on hylännyt Sirénin tekemän oikaisuvaatimuksen. Esityslistan mukana lähetetään kopio valituskirjelmästä tiedoksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Alpo Sirénin valituksen johdosta seuraavaa: Alpo Sirénin tekemä valitus tulee hylätä aiheettomana, koska VNA:n 3 :n mukaiset tulorajat ylittyvät. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

15 Kunnanhallitus VUOKRALAISTEN VALINTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KUNTA-ASUNNOT OY:N KANSSA Khall 12, liite 4 Valtuusto on hyväksynyt Kunta-asunnot Oy:n kanssa solmittavan osakassopimuksen :ssä 112. Liitteenä nro 4 on vuokralaisten valintaa koskeva sopimus, joka kunnan tulee hyväksyä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 4 olevan vuokralaisten valintaa koskevan sopimuksen. Sopimuksen liitteet esitellään kokouksessa. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

16 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 13 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 05/1368/4, Asia: verovalitus ja uudistettu hakemus ulosoton kieltämiseksi Muutoksenhakija: Björn Fredriksson Verovuodet: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 05/1369/4, Asia: verovalitus ja uudistettu hakemus ulosoton kieltämiseksi Muutoksenhakija: Pirjo Fredriksson Verovuodet: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 05/1634/3, Asia: verovalitus Muutoksenhakija: Uudenmaan veroviraston ja Pornaisten kunnan veroasiamies Verovuosi: 2001 Sosiaali- ja terveysministeriön kirje : Sosiaali- ja terveystoimen alueellinen ja paikallinen SosTer VIRVE aluepääkäyttäjien sekä alueen teknisten käyttäjien toiminta v lopussa sekä alkaen. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje : Linjaliikennelupa nro 7046, päätösnro LNU4365A/ Ventoniemi Oy Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös STH567A, : Valtioneuvoston terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamista koskevan periaatepäätöksen alueellinen toimeenpano Etelä-Suomen lääninhallituksessa. Etelä-Suomen lääninhallituksen tiedote LNH187B, : Ostoliikenteen kilpailuttaminen. Etelä-Suomen lääninhallituksen ilmoitus PTH 130B Valmiusharjoitus Etelä-Suomi -06. Tiehallinnon päätös 250/2004/20/3, : Aloite Humalakorven yksityistien muuttamisesta yleiseksi tieksi, Mäntsälä, Pornainen, Uudenmaan tiepiiri../..

17 Kunnanhallitus Khall 13./.. Suomen Kuntaliiton pienkuntatiedote 2/05, Suomen Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2005, : Työmarkkinatukiuudistus Suomen Kuntaliiton yleiskirje 25/80/2005, : Uusi laki omaishoidon tuesta. YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan kirje dnro 895/72/720/2005, : Lippujen hintojen ja lähikuntien tuen tarkistaminen alkaen. Uudenmaan TE-keskuksen kirje dnro 250/030/2005, : Porvoon työvoimatoimikunnan nimeäminen. Uudenmaan TE-keskus : Työllisyyskatsaus, marraskuu Uudenmaan työsuojelupiirin pöytäkirja nro 05/884, työsuojelutarkastuksesta Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta VEVA:n kirje : Veteraaneille ja invalideille tarkoitetut palvelut ja niistä tiedottaminen. Tuusulan kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Kuuma-parlamentin jäsenten nimeäminen. Tuusulan kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Kiljava-hanke, Tuusulan kunnan lausunto. Nurmijärven kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Kuuma-strategian 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2006 hyväksyminen. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 12/05, Rakennustarkastajan pöytäkirjat 15/05, ja 16/05, Sivistyslautakunnan pöytäkirja 9/2005, /..

18 Kunnanhallitus Khall 13./.. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kirje Perusturvalautakunnan pöytäkirja 12/2005, Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat kunnanjohtajan päätökset - hallintojohtajan päätökset Kunnanhallituksen päätös: Merkittiin.

19 Kunnanhallitus PALVELU- JA KUNTARAKENNEUUDISTUSHANKETTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 14 Sisäasiainministeriö on käynnistänyt kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen. Hankkeen tavoitteena on, että nykyisin kuntien vastuulla olevat palvelut saavat riittävän vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi tulevaisuudessa siten, että palveluiden laatu ja vaikuttavuus, saavutettavuus ja tehokkuus sekä teknologinen kehittäminen on otettu huomioon. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa on menossa ns. aluevaihe. Maakunnissa on järjestetty aluevaiheen aloitusseminaareja. Uuttamaata (pl. pääkaupunkiseutu) koskenut seminaari järjestettiin Helsingissä. Alueellista työtä ohjaavat maakuntien liitot eli Pornaisten osalta Uudenmaan liitto. Uudistuksessa esitetyt mallit ovat peruskuntamalli, piirimalli ja aluekuntamalli. Peruskuntamalli muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta ja tavoitteellinen asukasmäärä on asukasta. Kunnat vastaavat sekä rahoituksesta että palvelujen järjestämisestä. Piirimallissa sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito on sosiaali- ja terveyspiireillä. Piirimalliin voidaan liittää myös esim. opetustoimen palveluja. Piirimallin väestöpohja on asukasta. Aluekuntamallissa maahan muodostetaan aluekuntaa, ja nykyisistä kunnista tulisi lähikuntia. Palvelujen järjestämisvastuu on aluekunnilla. Käsittelyn systemaattisuuden tukemiseksi sisäasiainministeriö on laatinut kysymys- ja tehtävärungon, joka on tarkoitus käydä läpi sekä alueella että kunnissa. Kysymys- ja tehtävärungon ensimmäinen osio koski kuntien ja valtion välistä tehtävänjakoa. Pornaisten kunnanhallitus käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan :n kohdalla ja kunnanvaltuusto :n kohdalla. Tuolloin kunnanvaltuusto antoi kunnanhallitukselle valtuudet ottaa Pornaisten kunnan puolesta kantaa kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja vastamaan sisäasiainministeriön esittämiin kysymyksiin noudattaen samoja periaatteita, kuin muutkin KUUMA- kunnat. Kannanotot ja vastaukset päätettiin tuoda jälkikäteen kunnanvaltuuston käsittelyyn../..

20 Kunnanhallitus Khall 14./.. Pornaisten kunnanhallitus antoi kokouksessaan :n kohdalla Uudenmaan liitolle kannanoton kuntien tehtävien valtiollistamista koskeviin kysymyksiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kananoton kokouksessaan :n kohdalla. Kannanotto noudatteli KUUMAkuntien yhteistä kannanottoa. Sisäasianministeriön tehtävärungon osien 3-5 sisällön läpikäynti on laajuudeltaan merkittävin. Ko. osissa kysytään näkemystä palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta eri vaihtoehtojen näkökulmasta ja arvioita kunta- ja muista aluejaoista, mallien kehittämistarpeista ja mahdollisesta muustakin alueellisesta kehittämisestä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sisäasianministeriön esittämiin kysymyksiin annetaan seuraavat vastaukset: 3. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTTAMINEN ERI VAIHTOEHTOJEN NÄKÖKULMASTA Sosiaali- ja terveystoimi Kansainvälisissä kilpailukykykykymittauksissa Suomi on menestynyt hyvin tehokkaan ja selkeän hallinnon ansioista. Tutkimuksissa on todettu, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä 20 tehokkainta kuntaa ovatkin kooltaan alle asukkaan kuntia. Monet tekijät koon lisäksi vaikuttavat siihen miten edullisesti ja laadukkaasti sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan. Kuntakoko ei ratkaise vaan toimintatavat. 3.1 Ennaltaehkäisevät palvelut Sosiaali- ja terveystoimi tekee poikkihallinnollista yhteistyötä ehkäisevän työn, hyvinvoinnin, terveyttä ja toimintakykyä edistävän työn vahvistamisessa. Ennaltaehkäisevän työn kohteista mainittakoon mm päihteet, huumeet, tupakka, diabetes. Peruskuntamalli tukee ennaltaehkäisevää työtä. Seutukunnallista yhteistyötä voidaan tehostaa ennaltaehkäisevissä palveluissa../..

21 Kunnanhallitus Khall 14./ Perusterveydenhuolto Kansallisen terveysprojektin alueellinen toimeenpano käynnistyi vuonna Työryhmän väliraportissa suositeltiin kunnille tiettyjä palvelujärjestelmän rakenteita koskevia toimenpiteitä kuten päivystysten keskittämistä, kotisairaanhoidon, kotipalvelun yhdistämistä, työterveyshuollon seutukunnallistamista, laboratorio- ja röntgen osaksi sairaanhoitopiirien toimintoja, lääkehuollon keskittämistä sairaanhoitopiirien toiminnaksi. Nämä toimenpiteet on jo toteutettu vuosia sitten Pornaisten osalta keskittämällä palvelut hankittavaksi sairaanhoitopiirien kautta tai naapurikunnilta. Pornainen on mukana Itä-Uudenmaan terveydenhuollon yhteistyöryhmässä, jossa yhteistyössä tehostetaan alueen kuntien terveyspalvelujen tuotantoa ja vähennetään päällekkäisiä toimintoja. Yhteishankkeena on menossa parhaillaan mm Porvoon sairaanhoitoalueen fysioterapian ja apuvälinetoiminnan yhtenäistäminen. Omana toimintana kunta järjestää vain äitiys -, lastenneuvola, kouluterveydenhuoltopalvelut, terveydenhoitajan vastaanottotoiminnan, hammashuoltopalvelut. Ostopalveluna lääkäripalvelut. Pienen yksikön ongelmana on palvelujen haavoittuvuus kuten lääkäripula, sijaisten saatavuusongelma mutta nämä ongelmat koskettavat jo isompia kuntiakin. Haavoittuvuus vähenee henkilöstömäärän kasvaessa. Myös henkilöstön joustava käytä kasvaa. Peruskuntamalli vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja kuntien keskinäistä yhteistyötä tehdään nyt jo tiiviisti. 3.3 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto voidaan toteuttaa alueellisesti yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Kallein ja vaativin erikoissairaanhoito siirtyisi valtiolle. Mikäli perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhdistetään, niin uhkana on perusterveydenhuollon jääminen erikoissairaanhoidon jalkoihin. 3.4 Sosiaalihuolto Kunta on järjestänyt suurimman osan sosiaalipalveluista omana toimintana. Ostopalveluina on järjestetty erityisosaamista ja harvoin tarvittavia palveluja kuten lastensuojelusijoitukset ja päihdepalvelut../..

22 Kunnanhallitus Khall 14./.. Kunta on mukana Kuumakuntayhteistyössä. Eri työryhmissä on selvitetty/selvitellään mitä sosiaalipalveluita on järkevää tuottaa seutukunnallisesti. Esille ovat nousseet mm sosiaalipäivystys, vammaispalvelut, lastenvalvoja, lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen, elatusturvaan liittyvät tehtävät, lasten ja perheiden erityispalvelut, yhteinen sijaishuoltoyksikkö. Peruskuntamallissa kunta järjestää edelleen suurimman osan sosiaalipalveluista itse mutta joidenkin erityispalvelujen keskittäminen seutukunnallisesti on järkevää 3.5 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut Peruskunnassa moniammatillista yhteistyötä on jo tehty pitkään. Mahdollistaa voimavarojen kohdentamisen oikein. Mahdollistaa kuntien erikoistumisen joidenkin yhteisten palvelujen tuottamiseen. 3.6 Sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelut Kunta ostaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon erityispalvelut. Joitakin erityispalveluja kuten esim. puheterapia, toimintaterapia voisi järjestää seutukunnallisesti. Erityisen vaativa ja kallis erikoissairaanhoito valtiolle. Opetus- ja kulttuuritoimi 3.7 Perusopetus Asukkaiden kannalta on parasta, että perusopetuspalvelut ovat mahdollisimman lähellä. Peruskuntamalli on toimiva ja Pornaisten kunta on riittävän suuri ja voimakkaasti kasvavana kuntana elinvoimainen tuottamaan perusopetuspalvelut itsenäisesti ja yhteistyössä lähialueen kuntien kanssa. Perusopetuksen palveluita tuotetaan jo nyt piirikuntamallin mukaan useamman kunnan kanssa yhteistyössä ja erikoistumalla. Palveluiden järjestämisessä yhteistyökumppaneita ovat sekä Kuuma-kunnat että Itä-Uudenmaan kunnat. Esimerkkinä tästä ovat mm. ruotsinkielisten asukkaiden palvelut. Erityisopetusjärjestelyissä ja maahanmuuttajien opetuksessa on tehty työnjakoa ja parhaillaan selvitetään seudullisen yhteistyön mahdollisuutta erityisen vaativan erityisopetuksen järjestämisessä. Suunnitelmia on kouluverkon tulevasta yhteiskäytöstä kuntien./..

23 Kunnanhallitus Khall 14./.. raja-alueilla. Arviointijärjestelmienkin hankinnassa on suunnitelma kuntien yhteistyön tehostamisesta. Pornainen on yhteistyössä peruskuntien kanssa mm. hankintojen kilpailuttamisessa. Myös henkilöstön täydennyskoulutusta järjestetään yhteistyössä lähikuntien kanssa. Nykyinen peruskuntamallin mukainen hallintorakenne on ohut ja taloudellinen. 3.8 Lukiokoulutus ja toisen asteen koulutus Lukiokoulutuksen yhteistyöllä saatavat edut toteutuvat nykyisessä peruskuntamallissa samalla tavalla kuin mahdollisessa piirikuntamallissakin. Kun huomioidaan, että nykyisin on pyrkimyksenä kasvattaa lukioiden yksikkökokoa, ei näköpiirissä ole tarvetta rakentaa Pornaisiin omaa lukiokoulutusta. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyötä on tiivistetty lähialueen kuntien kanssa sekä Keski-Uudenmaan että Itä-Uudenmaan suuntaan. 3.9 Ammattikorkeakoulutus Eri kuntarakennemalleilla ei ole Pornaisten kannalta suoraa merkitystä ammattikorkeakoulun palveluiden järjestämisessä, kuitenkin kunnan aluekehityksen ja opiskelijoiden opintomahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että ammattikorkeakoulujen toiminta säilyy lähialueilla. (Esim. Laurea Järvenpäässä, Keravalla ja Porvoossa) 3.10 Kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut Peruskuntamallin mukainen toiminta säilyttää parhaiten nykyisen kaltaiset palvelut alueella. Jo nykyisinkin on olemassa yhteistyötä lähikuntien kanssa kaikilla näillä sektoreilla. Verkottuminen on jo käynnistynyt, josta esimerkkinä voidaan mainita mm. hankintojen kilpailuttaminen ja keskittäminen. Yhteistyötä voitaneen lisätä joidenkin erikoispalveluiden toteuttamisessa. Kuuluminen Porsse- kirjastopiiriin mahdollistaa yhteishankinnat ja asiakkaille laajemmat palvelut. Kansalaisopistotoiminta alueellisena opistona luo edellytykset monipuoliselle tarjonnalle ja mahdollistaa opetuksen järjestämisen tehokkaasti. Nuorten osallistumisen takaamiseksi tulee nuorisotoimen palvelut järjestää lähipalveluna. Alue- ja piirikuntamalli veisivät palveluja kauemmaksi asukkailta../..

24 Kunnanhallitus Khall 14./.. Tekninen toimi, elinkeinojen kehittäminen Miten järjestäisitte alueellanne 3.11 Kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvät palvelut Peruskuntamalliin tukeutuvassa toimintaympäristössä ei yli kuntarajojen vaikuttavaa kaavoitusta ja liikennesuunnittelua saada toimivaksi, ellei perusteta yhteistä valmistelevaa kaavoitus- ja liikennesuunnitteluelintä, joka tekisi esitykset ylikunnalliselle päätöksentekoelimelle. Ylikunnalliseksi toiminnaksi voitaisiin nostaa asemakaavoitus ja yleiskaavoitus. Maankäyttö- ja rakennuslain 6. luvussa on säädökset kuntien yhteisestä yleiskaavasta. Valmisteleva kaavoitus- ja liikennesuunnitteluelin voitaisiin sijoittaa jonkun kunnan organisaatioon. Siinä olisi edustus kaikista kunnista. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaavoituksen ja liikennesuunnittelun valmistelu hoidettaisiin isäntäkuntaperiaatteella. Lopullinen päätöksenteko säilyisi peruskunnissa Asumiseen liittyvät palvelut Uusia asuntoja tulee kuntarakennemallista riippumatta rakentaa enintään niin paljon, että kunnat ja valtio pystyvät yhdessä järjestämään uusille asukkaille riittävät peruspalvelut. Mikäli valtio ei osallistu lain edellyttämissä määrin koulujen, päiväkotien, terveyskeskusten ja muiden vastaavien peruspalvelujen rakentamiseen ja ylläpitoon, ei kunnalla ole taloudellisia edellytyksiä asuntojen lisäämiseen. Asuntotuotanto tulee kaikissa malleissa siirtää pois kunnilta, esimerkiksi valtakunnallisille kuntien määräysvallassa tai omistuksessa oleville yhtiöille tai täysin yksityisille yhtiöille. Kunnilla tulee säilyttää mahdollisuudet rajoittaa tonttipolitiikan avulla tai muulla tavoin asuntotuotantoa, mikäli valtio ei osallistu riittävässä määrin peruspalvelujen rahoitukseen. Riittävä vuokra-asuntotarjonta elinkeinoelämän tarpeisiin voidaan järjestää yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ilman kunnan taloudellista panostusta Liikenteeseen liittyvät palvelut Uudenmaan liitto on käynnistänyt kaikkien Uudenmaan alueen liikennejärjestelmäsuunnitelmien yhteistyön. Tärkeintä on, että olemassa olevien./..

25 Kunnanhallitus Khall 14./.. liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja vastaavien uusien osalta niiden rajapinnat ovat yhteneviä. Kohteiden toteuttamisesta tehdään ns. aiesopimuksia valtion ja kuntien välillä mutta määrärahat eivät riitä niiden toteuttamiseen. Yhtenäisen seutulippujärjestelmän kehittäminen laajalle alueelle parantaisi työmatkaliikenteen sujuvuutta. Sampo-kutsujoukkoliikennejärjestelmää pitää laajentaa koko Kuuma-kuntien alueelle. Valtion tuki työmatkalippuihin tulee säilyttää ainakin nykyisellä tasolla Elinkeinopolitiikan kehittämiseen liittyvät palvelut/toiminnot Elinkeinopolitiikkaan ja alueelliseen kehittämiseen liittyvät palvelut/toiminnot Peruskunnissa on erittäin kevyt elinkeinojen kehittämisorganisaatio. Alueen elinkeinojen käytännön kehittämistyö nojaa kuntien oman alueen tuntemukseen ja kunnissa olevaan kokemukseen kehittämistyöstä. Kuntatasolle ulottuva tietopohja lisää elinkeinojen kehittämistyön vakautta. Peruskunnat tekevät kevyen yhteistyöorganisaation puitteissa hyvää yhteistyötä. Edessä on merkittävä kuntakohtainen ja alueellinen tehtäväkenttä asioissa, joita ei ole vielä resurssien niukkuuden vuoksi pystytty toteuttamaan. Tärkeää on, että kunnat aidosti oivaltavat yhteistyön ja yhteisten etujen edistämisen merkityksen alueen elinkeinojen kehittämisessä aina siihen saakka, josta alkaa kilpailu. Keskinäisen kilpailun kautta koko alue kehittyy tehokkaammin, alueelle saadaan enemmän yrityksiä ja työpaikkoja ja alueen panos kansantalouteen muodostuu suuremmaksi kuin ilman peruskuntien kilpailua. Tuloksena ei ole yksinomaan olemassa olevien työpaikkojen siirtyminen Suomen sisällä, vaan kuntien yhteistyössä syntyvällä synergialla ja samanaikaisella keskinäisellä kilpailulla kasvatetaan yritystoiminnan kokonaisvolyymia ja kasvatetaan Suomen vetovoimaa ulkomaisten yritysten suhteen Tekniset palvelut Kuuma-alue on optimaalinen koko, jossa tilaaja-tuottaja-malli toimii. Sitä hyödyntäen on mahdollista alentaa kustannuksia ja päästä massamarkkinoille. Vesihuollon osalta kuntien omistama yhtiö voisi keskitetysti hoitaa koko Kuuma-kuntien vesihuollon../..

26 Kunnanhallitus Khall 14./ Ympäristönhoitoon ja suojeluun liittyvät tehtävät (ilmanlaatu- ja suojelu, meluntorjunta, jätehuolto ja jätteen käsittely, vesihuolto, jätevedet, vesiensuojelu, virkistysalueet ja suojelualueet) Ympäristön hoito kuuluu kuntien yleiseen toimialaan. Peruskuntamallissa palvelut voidaan KUUMA- alueella hoitaa keskitetysti esimerkiksi isäntäkuntaperiaatteella. Palvelut voidaan myös kilpailuttaa ja ostaa kunnallisilta tai yksityisiltä yrityksiltä. Tehtävien hoitoa varten voidaan tarvittaessa perustaa ylikunnallinen liikelaitos. Ympäristönsuojeluun liittyvät tehtävät ovat pääosin kuntien erityistoimialaan kuuluvia viranomaistehtäviä. Niiden hoitaminen edellyttää laaja-alaista osaamista. Peruskuntamallissa ne voitaisiin hoitaa KUUMAalueella ylikunnallisesti isäntäkuntaperiaatteella. Pornaisten-, Askolan-, Pukkilan- ja Myrskylän kunnan hoitavat rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun isäntäkuntaperiaatteella siten, että palvelut tuottaa Askolan kunta. Tuotantotavat Arvioikaa, mitä edellytyksiä alueellanne on ottaa käyttöön tilaajatuottajatoimintatapoja ja millä toimialoilla? Kun yksikkö on riittävän suuri, se on mahdollista. On mahdollista, että johtamis- ja valvontavastuu tilaajalla heikkenee, jolloin uhkana on se, että kustannukset voivat nousta Mitä malleja (esimerkiksi isäntäkuntamalli, kuntien yhteinen liikelaitos) näette hyväksi käyttää tilaajan ja tuottajan toiminnan järjestämisessä? Miten näitä tulisi mielestänne kehittää? KUUMA on jo juridinen henkilö, joka voi toimia peruspalvelupiirin juridisena henkilönä. Tukipalvelujen osalta tuotantoratkaisut voidaan tehdä ensimmäisinä, jolloin toiminta tapahtuu peruspalvelupiirin puitteissa Millaisia mahdollisuuksia näette kunnan ja yksityisen sekä kunnan ja kolmannen sektorin palvelutuotannon yhteistyön tehostamisessa alueellanne? KUUMA yhteistyössä seudullista palvelustrategiaa valmistellaan niin, että se olisi valmiina v aikana. Palvelustrategiat ovat ensi vaiheen./..

27 Kunnanhallitus Khall 14./.. kannanottoja ulkopuolisille palveluntuottajille siitä, minkälaisia markkinoita tarvitaan. Mahdollisuuksia on, tarvitaan yhteistyötä kuntia palvelevien palvelumarkkinoiden luomiseksi Millaisia mahdollisuuksia näette kuntien ja valtion palvelutuotannon yhteistyön tehostamisessa alueellanne? Tietohallintopalvelut, palkkahallinto, yhdyskuntatekniikka, kiinteistöpalvelut, ruokahuolto ja siivoustoimi Miten rahoitusvastuu tulisi järjestää? Tulisiko piirimallissa rahoituksen perusteena ottaa väestöpohjan ohella huomioon tulopohja? Rahoitusvastuuta tulee tarkastella ennakkoluulottomasti. Vanhoja rakenteita on omiaan ylläpitämään nykyinen valtionosuusjärjestelmä. Tulee selvittää mahdollisuudet valtionosuusjärjestelmän korvaamiseen kuntien veropohjaa laajentamalla, samalla valtionveron veropohjaa supistamalla Millaiset ovat alueenne edellytykset kunnallisen toiminnan tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiselle vuosina ? Systemaattinen, sitoutunut ja oikein johdettu prosessien kehittäminen palvelu- ja tukipalveluprosesseissa sekä ulkopuolisten palvelumarkkinoiden hyödyntäminen, mahdollistaa tuottavuuden parantumisen. Hallinta ja ohjaus, kunnallinen demokratia Miten varmistetaan kansanvaltainen ohjaus ja edustuksellisen demokratian toimivuus? Tulee panostaa vahvaan tiedottamiseen tarjotuista palveluista, palveluiden hinnoista, asiakkaan oikeusturvasta sekä vaikutuskanavista ja valmisteluun tulevista asioista, päätöksenteosta jne. Alueella ilmestyy runsaasti paikallislehtiä. KUUMALLA ja kunnilla on toimivat nettisivustot. Palvelupiirin tai vastaavan tulisi julkaista omaa tiedotusmateriaalia säännöllisesti../..

28 Kunnanhallitus Khall 14./ Millaiset olisivat alueellanne edellytykset kansalaisten suorille vaikuttamismahdollisuuksille Vaikutusmahdollisuuksien käyttäminen edellyttää valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta, vahvaa panostusta selkokieliseen viestintään sekä kiinnittämällä erityistä huomiota asukkaiden neuvontapalveluihin Arvioikaa alueenne kykyä menestyä kuntahenkilöstön saatavuuden turvaamisessa vuosina ? Paremmat mahdollisuudet kuin muualla Suomessa, mutta myös työvoimatarpeet ovat suuremmat. Peruspalvelupiirin tai vastaavan on mahdollista olla vetovoimaisempi kuin yksittäisen kaupungin tai kunnan. Suurempi kokonaisuus pystyy tarjoamaan enemmän koulutusta, uravaihtoehtoja, henkilökuntaetuja jne. 4. KUNTA- JA ALUEJAOT 4.1. Jos oletetaan, että maahan tulisi vähintään asukkaan kuntien verkosto, niin millainen olisi kuntarakenne alueellanne tai maakuntarajat ylittäen? Mitkä kunnat silloin yhdistyisivät ja millä perusteilla? KUUMA alue muodostaa kokonaisuuden. Useimpien kuntien asukasluku on yli asukasta, eli useimmat KUUMA kunnat ovat riittävän suuria peruskuntamallin kunniksi. Pienemmät kunnat voivat tehdä yhteistyötä muiden kuntien kanssa ja säilyä siten itsenäisinä. KUUMA alueen kunnat voivat säilyä nykyisellään, jos niin haluavat. KUUMA on lähtenyt siitä perusajatuksesta, että kunnat säilyvät itsenäisinä. Kuntaliitoksiakin saattaa tapahtua Jos oletetaan, että alueellanne toteutuisi piirimalli, niin millainen piirijaotus tulisi siinä tapauksessa teidän alueellanne tai maakunnan rajat ylittävälle alueelle ja millä perusteilla? KUUMA voisi olla oma piiri, koska siellä on asukasta Jos oletetaan, että alueellanne toteutuisi aluekuntamalli, millainen olisi siinä tapauksessa aluekuntajaotus alueellanne ja maakuntarajat ylittäen ja millä perusteilla? KUUMA voisi muodostaa yksin tai joidenkin lähikuntien kanssa aluekunnan../..

29 Kunnanhallitus Khall 14./ Onko seutukuntien rajoja syytä maakuntanne alueella ja maakuntarajat ylittäen joiltakin osin tarkistaa. Jos olisi, miten ja millä perusteilla? Pornaisten kunta tekee yhteistyötä myös Itä-Uudenmaan suuntaan. Maakuntaraja haittaa yhteistyötä. Olisi syytä harkita Uudenmaan ja Itä- Uudenmaan yhdistymistä Onko maakuntanne rajaa syytä joiltain osin tarkistaa? Jos olisi, miten ja millä perusteilla? Ks. kohta MALLIEN KEHITTÄMINEN KUUMA:n valmistelu tähtää siihen, että KUUMA- alueelle kehitetään KUUMA- kuntien oma malli, joka pohjautuu lähinnä peruskuntamalliin, joka kytkeytyisi vahvasti Helsingin seudun yhteistyöhön. Näin ollen ei ole tarpeen käydä asiaa läpi piirimallin ja aluekuntamallin pohjalta, joita kohdat sekä käsittävät. Otsikkojen 4. Kunta- ja muut aluejaot sekä 5. Mallien kehittäminen käsitellään KUUMA- linjauksen pohjalta. Linjaus on seuraava: KUUMA- kuntien oma malli ja Helsingin seudun yhteistyö On tärkeää, että kaikki asiaankuuluvat tahot tarkastelevat ennakkoluulottomasti olemassa olevia rakenteita ja niiden uudistamista. Rakenneuudistuksen yhteydessä on ratkaistava myös nykyinen epäkohta eli kuntien velvoitteiden ja rahoituksen epätasapaino. Uudistuksen yhteydessä on välttämätöntä tarkastella myös valtionosuusjärjestelmää ja selvittää mahdollisuudet kuntien veropohjan vahvistamiseen. KUUMA -yhteistyö voimistaa tässä tilanteessa kehittämisotettaan, jotta alueen kunnat pystyvät vastaamaan parhaalla tavalla mahdollisesti edessä oleviin haasteisiin. KUUMA - kunnat ovat pääosin keskisuuria, asukasluvultaan kasvavia kuntia. Vanhusväestön määrä kasvaa huomattavasti. Palvelujen järjestäminen sekä investointien että käyttömenojen rahoitus on iso haaste myös./..

30 Kunnanhallitus Khall 14./.. tulevaisuudessa. Kuntien yhteistyön syventäminen palveluiden tuottajina, tilaajina ja ostajina on varteenotettava tulevaisuuden ratkaisu. KUUMA - kunnissa on kannatusta peruskuntamallille, jossa voidaan hyödyntää peruspalvelupiirin palvelutuotannolle tarjoamia etuja. Esitetyt mallit eivät kuitenkaan sellaisenaan luo edellytyksiä palvelurakenteen organisoinnille ja johtamiselle siten, että palvelut voidaan turvata ja järjestää taloudellisesti ja tuottavuutta parantaen. Tarkasteluun on otettava palveluprosessit ja toimintamallit. KUUMA - kunnat pyrkivät siihen, että ne esittävät oman mallin, joka niveltyy osaksi Helsingin seudun ja Uudenmaan kokonaisuutta. Uusia hallinnon tasoja ei saa muodostaa. KUUMA yhteistyössä käytetyt menetelmät on mainittu kunta- ja palvelurakenneuudistuksen välineinä ja liittyvät erityisesti kuntien yhteistyöhön ja palvelujen organisointiin. Välitöntä tarvetta uuden kunnan muodostamiselle ei ole, mutta myös kuntien yhteenliittymiset sekä KUUMA kuntien että myös alueen ulkopuolisten kuntien kanssa ovat mahdollisia. KUUMA kunnilla on osaltaan vastuu Helsingin seudun kansallisesta ja globaalista kilpailukyvystä. Tämä edellyttää Helsingin seudun aluerakenteen yhtenäistä tarkastelua maankäytön, liikennejärjestelmän ja asumisen osalta. Helsingin seudun yhteistyö on strategisen tason yhteistyötä ja sitä toteuttavat kunnat kaavoitus-, tontti- ja elinkeinopolitiikalla. Jatkossa Helsingin seudun yhteistyön tulee laajentua myös palveluihin ja erityisesti joukkoliikenteen järjestämiseen. Muu kehittäminen 5.5. Millä tavoin alueellanne on tarvetta tehostaa kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävää toimintaa? KUUMA alueen hyvinvointianalyysi on valmistunut. Sitä hyödynnetään tämän kohdan jatkovalmistelussa. 5.6 Millä tavoin kuntien kehittämistä edistävä tutkimus- ja kehittämistoiminta tulisi alueellanne järjestää? KUUMA:n tietohuoltotyöryhmä selvittää parhaillaan asiaa. Selvityksen tulosta hyödynnetään jatkossa../..

31 Kunnanhallitus Khall 14./ Mitä kuntien toimintaa koskevia valtion normeja pitäisi muuttaa ja miten? Valtion on vastattava kaikilta osin sille kuluvista velvoitteista. Esimerkiksi koulu-, päiväkoti-, terveyskeskus- ja muihin vastaaviin investointeihin on saatava täysimääräiset valtion osuudet. Valtion tulee toteuttaa liikenneinvestoinnit liikenteen edellyttämällä tavalla. Kuntien velvoitteet on suhteutettava taloudelliseen kantokykyyn ja normit on muutettava sen mukaiseksi. Useat lainsäädännön muutokset ovat tuoneet kunnille sellaisia velvoitteita, joihin saatu valtionosuus ei ole vastannut kuntien omien kustannusten nousua. Esimerkkinä voidaan mainita esikoulu, esikoululaisten kuljetus ja oppilashuollon palvelut. Osa normeista on kunnan kannalta liian sitovia. Esimerkiksi päivähoidossa ei sallita lyhytaikaistakaan poikkeamaa lapsi/aikuinen suhdelukuun. Lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävissä taksoissa tulisi kunnalla olla nykyistä enemmän itsenäistä liikkumavaraa Mitä kunnan toiminnassa sektorirajoihin perustuvia byrokratisoituneita toimintatapoja pitäisi muuttaa ja miten? Prosessijohtaminen tulee ottaa käyttöön niin kunnissa kuin valtiollakin Mitä nykyisin kuntien ja valtion järjestämisvastuulla olevia palveluita voitaisiin supistaa tai siirtää muun tahon vastuulle? Uudistuksessa tulee korostaa kansalaisten omaa vastuuta. Yhteiskunta ei voi ottaa kaikkia kansalaisten asioita hoitaakseen. Kaikkia asioita varten ei tarvita omaa luukkua, viranhaltijaa tai toimistoa Onko muita näkökohtia, joita alueenne kokemuksen mukaan tulisi ottaa huomioon kunta- ja palvelurakennetta uudistettaessa? Kuntien ongelmat eivät johdu niinkään tehottomista tuotantotavoista, vaan siitä, että valtiovalta on koko ajan lisännyt kuntien tehtäviä antamatta täysimääräistä kompensaatiota. Mikäli näin jatketaan, ajautuvat kunnat kriisiin kuntarakennemallista riippumatta../..

32 Kunnanhallitus Khall 14./.. Uudistusta valmisteltaessa tulee selvittää kaikki kunnille määrätyt tehtävät. Vähemmän tärkeät tehtävät on siirrettävä takaisin kuntalaisille. Näin toimien on kuntien tilanne mahdollista saada kestävälle pohjalle. Kunnille ei tule jatkossa ilman täysimääräistä kompensaatiota määrätä lisää tehtäviä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

33 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 4, 5, 6, 8, 9, 12 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 4, 5, 6, 8, 9, 12 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

34 33 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät - Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2015 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 25.9.2015 KOKOUSAIKA Torstai 1.10.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite

Lisätiedot

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 16.11.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnan virasto, kokoushuone Seppo Yrtti

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 1/2017 Kunnanhallitus Kuntakehitysjaosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.8.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 16/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.9.2007 klo 19.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 20.8.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.8.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 86

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tikkanen Joija (17.30 alkaen) Ruskeepää Mika Saarinen Maria

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tikkanen Joija (17.30 alkaen) Ruskeepää Mika Saarinen Maria PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus kuntakehitysjaosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.10.2017 klo 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 23.1.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 22.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 29.8.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 47 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.5.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 41 80 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.2.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014 klo 17.35 18.10 KOKOUSPAIKKA Jokimäen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 11 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 21.2.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 27.2.2012 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. vuosille

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. vuosille PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 20.10.2016 KOKOUSAIKA Torstai 27.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 5/2012 Vapaa-ajanlautakunta KOKOUSAIKA Torstai 27.9.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 46 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.11.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 18.11.2014 klo 17.15 18.35 KOKOUSPAIKKA Mika Waltari koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 51 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 7/2013 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 19.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.11.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011. Kunnanvaltuusto. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011. Kunnanvaltuusto. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.1.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 19.4.2017 KOKOUSAIKA Tiistai 25.4.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 1.2.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 6.2.2007 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen PORNAISTEN KUNTA Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄ- SENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki,

Lisätiedot

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen/terveyskeskuksen ulkomaalaus

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen/terveyskeskuksen ulkomaalaus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.5.2011 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 18.00 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA torstai 15.12.2011 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Parkkojan koulu 139 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 7/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.4.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.10.2011 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2011 klo 18.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 15/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2008 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 11/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 20.5.2013 valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 14) 235 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot