1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2 3 Valtuuston kokouksista tiedottaminen 3 4 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ja pöytäkirjan nähtävillä pito vuonna Vuoden 2006 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Hallinto-osaston käyttösuunnitelman vahvistaminen 7 8 Kuuma-parlamentin jäsenten nimeäminen 8 10 Irtokalustehankintoja koskevat puitesopimukset vuodelle Toimistopapereiden hankintaa koskeva sopimus vuodelle K.A. Löfgren Ky:n/Heimo Löfgrenin ja Pornaisten kunnan välillä laaditun kauppakirjan hyväksyminen 11 * 13 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Alpo Sirénin valituksen johdosta Vuokralaisten valintaa koskevan sopimuksen hyväksyminen Kuntaasunnot Oy:n kanssa Ilmoitusasiat Palvelu- ja kuntarakenneuudistushanketta koskeva lausunto Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2006 puheenjohtaja Sivu 1 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni, poissa Yrtti Seppo Vähähyyppä Juhani Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1 15 PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Rantala ja Tuula Rusi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Markku Rantala Tuula Rusi PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI Khall 1 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee vuodeksi 2006 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN Khall 2 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 7 päivää ennen kokousta lähettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuuston on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja lyhennettynä sanomalehdessä Uusimaa sekä ViikkoUutiset lehdessä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2006 Khall 3 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pornaisten kunnan ilmoitukset vuonna 2006 saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja tämän lisäksi Uusimaa lehdessä sekä Viikko- Uutiset lehdessä, kuitenkin niin, että niissä julkaistaan vain tärkeimmät ilmoitukset. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJAN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITO VUONNA 2006 Khall 4 Kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lisäksi kunnanhallituksen olisi päätettävä, milloin sen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että sen varsinaiset kokoukset vuonna 2006 pidetään kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai ja, jos tällaiseksi päiväksi sattuu este, niin seuraavana maanantaina klo Kutsu kunnanhallituksen varsinaisiin kokouksiin lähetetään kirjallisena mikäli mahdollista viimeistään kuudentena päivänä ennen kokousta lähettämis- ja kokouspäivät mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen kutsumiseen voidaan käyttää lyhyempää määräaikaa ja muunlaista kuin kirjallista kutsumistapaa. Kokousten pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävinä kunnanvirastossa kokouspäivän jälkeisenä perjantaina tai, jos tällöin on pyhäpäivä, niin seuraavana arkipäivänä. Nähtävänä pitäminen käsittää kunnanviraston koko asianomaisen työpäivän virka-ajan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus VUODEN 2006 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 5, liite 1 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2006 sekä taloussuunnitelman vuosille Hallinto-osastolla on valmisteltu ehdotus talousarvion täytäntöönpanoohjeiksi vuodelle Täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan liitteenä nro 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2006 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet laaditun luonnoksen mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Khall 6, liite 2 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2006 talousarvion. Toimielinten (kunnanhallitus, lautakunnat) vahvistavat käyttösuunnitelman sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt talousarviosta. Hallinto-osaston käyttösuunnitelma on liitteenä nro 2. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus vahvistaa hallinto-osaston käyttösuunnitelman liitteen nro 2 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus KUUMA-PARLAMENTIN JÄSENTEN NIMEÄMINEN Khall 7 Valtuusto on päätöksellään :ssä 67 hyväksynyt Kuumayhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimuksen 3 :n mukaan Kuuma-parlamentti, joka on seutukokeilulain mukainen toimielin, käyttää ylintä päätösvaltaa ko. sopimuksen mukaisissa tehtävissä. Yhteistyösopimuksen 4 :n mukaan Kuuma-kuntien valtuustot valitsevat Kuuma-parlamenttiin 34 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. parlamentissa on Järvenpäästä, Keravalta, Mäntsälästä, Nurmijärveltä ja Tuusulasta kuusi jäsentä ja Pornaisista neljä jäsentä. Kuuma-parlamentin varsinaisten jäsenten enemmistön tulee kunnittain olla kaupungin/kunnanvaltuuston tai hallituksen puheenjohtajia. Valinnassa otetaan huomioon edellisten kunnallisvaalien tulos Kuumaalueella vaalilain suhteellisuusperiaatteen mukaisesti sekä tasaarvosäännökset. Neuvottelutuloisen mukaan Kuuma-parlamentin paikkajako Pornaisten osalta on seuraavanlainen - Suomen Keskusta r.p 2 - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Jäsenten nimeämisessä pyritään kunnittain siihen, että puolet jäsenistä olisi naisia ja puolet miehiä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää Kuumaparlamenttiin neljä jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai /..

10 Kunnanhallitus Khall 7./.. Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kuuma-parlamenttiin valittaisiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsenet Tapani Lempinen Tuula Tanner Matti Leivoja Tuula Rusi Varajäsenet Juha Virkki Terhi Niinikoski Markku Rantala Sari Janhunen

11 Kunnanhallitus IRTOKALUSTEHANKINTOJA KOSKEVAT PUITESOPIMUKSET VUODELLE 2006 Khall 8 Yksittäisiä kalusteita ja kalusteiden pienhankintoja koskevat puitesopimukset kilpailutettiin (avoin menettely) KUUMA-kuntien yhteistyönä. Puitesopimuksia käytetään pienissä hankinnoissa, joiden hankinta-arvo on n euroa tai vähemmän. Suuremmat kalustehankinnat kilpailutetaan erikseen. Tarjouspyynnöt lähetettiin 12 toimittajalle. Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä 11 tarjouksentekijää. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Yksittäisiä kalusteita ja kalusteiden pienhankintoja koskeviksi toimittajiksi vuodelle 2006 kunnanhallitus hyväksyy seuraavat tarjouksentekijät: ADI Kalusteet Oy Nettohinnaston hinnat EFG-Toimistokalusteet Myyntihinnasto - 45 % Isku Oy Ohjehinnasto - 55% Kinnarps Oy Nettohinnasto/muut tuotteet - 30% K-Karvonen Oy Nettohinnaston hinnat Kuopion Woody Oy Nettohinnasto/Määräehto Lundia Oy Ohjehinnat - 15% Martela Oyj Myyntihinnasto % (tuoteryhmät) Printel Oy Hinnasto -5% Tevella Oy Tuotekohtainen alennus Turenko Oy Tuoteryhmittäinen alennus % Tarjouksentekijöiden tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön asettamat vaatimukset ja soveltuvat käytettäväksi tarjouspyynnön mukaisesti pienhankintoja koskeviksi puitesopimuksiksi vuodelle Tilaava hallintokunta valitsee käyttökelpoisista vaihtoehdoista kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus TOIMISTOPAPEREIDEN HANKINTAA KOSKEVA SOPIMUS VUODELLE 2006 Khall 9 Toimistopaperihankinnat kilpailutettiin KUUMA-yhteishankintana. Yhteishankinnassa ovat mukana kaikki kuusi KUUMA-kuntaa ja Nurmijärven seurakunta. Tarjouspyyntö julkaistiin Julma-hankintatietokannassa ja Julkiset hankinnat-lehdessä sekä kunnan kotisivulla Internetissä. Lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin suoraan 13 toimittajalle. Tarjouksia tuli 10. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Toimistopaperit Pornaisten kuntaan hankitaan Paperipalvelusta. Sopimuskausi alkaa heti päätöksen tultua lainvoimaiseksi ja jatkuu kiinteillä hinnoilla saakka ja tämän jälkeenkin kuitenkin enintään saakka, mikäli hinnoissa, toimitus- ym. ehdoissa ja markkinoilla ei tapahdu kunnan kannalta epäedullisia muutoksia. Jatkokaudesta päätetään erikseen. Tarjouspyynnössä hankinnan ratkaisuperusteeksi todetaan kokonaistaloudellinen edullisuus, jolla tarkoitetaan hintaa, toimitus- ym. kustannuksia, maksuehtoja, kiinteän hinnan voimassaoloaikaa, tuotteiden laatua, toimitusehtoja, toimitusten joustavuutta, toimitusaikaa tilauksesta ja tuotteen ympäristövaikutuksia. Paperipalvelun tarjous on kokonaisuudessa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous kun huomioidaan kaikkien hankittavien tuotteiden hinta, toimitus- ym. kustannukset, toimitusajat, maksuehdot, tuotteiden laatu ja muut tarjouspyynnössä mainitut ratkaisuperusteet. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus K.A. LÖFGREN KY:N/HEIMO LÖFGRENIN JA PORNAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LAADITUN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 10, liite 3 K.A.Löfgren Ky/Heimo Löfgrenin ja Pornaisten kunnan välillä on allekirjoitettu liitteen nro 3 mukainen kauppakirja, jolla Pornaisten kunta myy ja luovuttaa ostajalle Pornaisten kunnan Hevonselän kylässä sijaitsevasta Honkahuoppi RN:o 1:86 nimisestä tilasta noin 7000 m 2 :n suuruisen määräalan. Kauppahinta on yhteensä Kauppahinnasta maksetaan rahana 7.700, lisäksi ostaja sitoutuu toimittamaan myyjälle murskattua kiviainesta yhteensä 1000 tonnia (arvo ) Kirveskoskelle kunnan osoittamaan paikkaan. Kauppakirjajäljennös on esityslistan liitteenä nro 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy K.A.Löfgren Ky/Heimo Löfgrenin ja Pornaisten kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 3 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE ALPO SIRÉNIN VALITUKSEN JOHDOSTA Khall 11 Helsingin hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellä kunnanhallitukselta lausuntoa Alpo Sirénin tekemän valituksen johdosta mennessä. Alpo Sirén on valittanut Helsingin hallinto-oikeudelle kunnanhallituksen :ssä 302 tekemästä päätöksestä, jolla kunnanhallitus hylännyt Alpo Sirénin tekemän oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen :ssä 260 tekemästä päätöksestä. Alpo Sirén esittää valituksessaan Helsingin hallinto-oikeudelle, että kunnanhallituksen päätös kumottaisiin ja että hänelle myönnettäisiin korjausavustusta jätevesijärjestelmien parantamiseen. Kunnanhallitus on :ssä 260 hylännyt Alpo Sirénin korjausavustushakemuksen, koska hakijoiden VNA:n 3 :n mukaiset tulorajat ylittyvät. Samalla perusteella kunnanhallitus on hylännyt Sirénin tekemän oikaisuvaatimuksen. Esityslistan mukana lähetetään kopio valituskirjelmästä tiedoksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Alpo Sirénin valituksen johdosta seuraavaa: Alpo Sirénin tekemä valitus tulee hylätä aiheettomana, koska VNA:n 3 :n mukaiset tulorajat ylittyvät. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

15 Kunnanhallitus VUOKRALAISTEN VALINTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KUNTA-ASUNNOT OY:N KANSSA Khall 12, liite 4 Valtuusto on hyväksynyt Kunta-asunnot Oy:n kanssa solmittavan osakassopimuksen :ssä 112. Liitteenä nro 4 on vuokralaisten valintaa koskeva sopimus, joka kunnan tulee hyväksyä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 4 olevan vuokralaisten valintaa koskevan sopimuksen. Sopimuksen liitteet esitellään kokouksessa. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

16 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 13 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 05/1368/4, Asia: verovalitus ja uudistettu hakemus ulosoton kieltämiseksi Muutoksenhakija: Björn Fredriksson Verovuodet: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 05/1369/4, Asia: verovalitus ja uudistettu hakemus ulosoton kieltämiseksi Muutoksenhakija: Pirjo Fredriksson Verovuodet: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 05/1634/3, Asia: verovalitus Muutoksenhakija: Uudenmaan veroviraston ja Pornaisten kunnan veroasiamies Verovuosi: 2001 Sosiaali- ja terveysministeriön kirje : Sosiaali- ja terveystoimen alueellinen ja paikallinen SosTer VIRVE aluepääkäyttäjien sekä alueen teknisten käyttäjien toiminta v lopussa sekä alkaen. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje : Linjaliikennelupa nro 7046, päätösnro LNU4365A/ Ventoniemi Oy Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös STH567A, : Valtioneuvoston terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamista koskevan periaatepäätöksen alueellinen toimeenpano Etelä-Suomen lääninhallituksessa. Etelä-Suomen lääninhallituksen tiedote LNH187B, : Ostoliikenteen kilpailuttaminen. Etelä-Suomen lääninhallituksen ilmoitus PTH 130B Valmiusharjoitus Etelä-Suomi -06. Tiehallinnon päätös 250/2004/20/3, : Aloite Humalakorven yksityistien muuttamisesta yleiseksi tieksi, Mäntsälä, Pornainen, Uudenmaan tiepiiri../..

17 Kunnanhallitus Khall 13./.. Suomen Kuntaliiton pienkuntatiedote 2/05, Suomen Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2005, : Työmarkkinatukiuudistus Suomen Kuntaliiton yleiskirje 25/80/2005, : Uusi laki omaishoidon tuesta. YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan kirje dnro 895/72/720/2005, : Lippujen hintojen ja lähikuntien tuen tarkistaminen alkaen. Uudenmaan TE-keskuksen kirje dnro 250/030/2005, : Porvoon työvoimatoimikunnan nimeäminen. Uudenmaan TE-keskus : Työllisyyskatsaus, marraskuu Uudenmaan työsuojelupiirin pöytäkirja nro 05/884, työsuojelutarkastuksesta Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta VEVA:n kirje : Veteraaneille ja invalideille tarkoitetut palvelut ja niistä tiedottaminen. Tuusulan kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Kuuma-parlamentin jäsenten nimeäminen. Tuusulan kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Kiljava-hanke, Tuusulan kunnan lausunto. Nurmijärven kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Kuuma-strategian 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2006 hyväksyminen. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 12/05, Rakennustarkastajan pöytäkirjat 15/05, ja 16/05, Sivistyslautakunnan pöytäkirja 9/2005, /..

18 Kunnanhallitus Khall 13./.. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kirje Perusturvalautakunnan pöytäkirja 12/2005, Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat kunnanjohtajan päätökset - hallintojohtajan päätökset Kunnanhallituksen päätös: Merkittiin.

19 Kunnanhallitus PALVELU- JA KUNTARAKENNEUUDISTUSHANKETTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 14 Sisäasiainministeriö on käynnistänyt kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen. Hankkeen tavoitteena on, että nykyisin kuntien vastuulla olevat palvelut saavat riittävän vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi tulevaisuudessa siten, että palveluiden laatu ja vaikuttavuus, saavutettavuus ja tehokkuus sekä teknologinen kehittäminen on otettu huomioon. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa on menossa ns. aluevaihe. Maakunnissa on järjestetty aluevaiheen aloitusseminaareja. Uuttamaata (pl. pääkaupunkiseutu) koskenut seminaari järjestettiin Helsingissä. Alueellista työtä ohjaavat maakuntien liitot eli Pornaisten osalta Uudenmaan liitto. Uudistuksessa esitetyt mallit ovat peruskuntamalli, piirimalli ja aluekuntamalli. Peruskuntamalli muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta ja tavoitteellinen asukasmäärä on asukasta. Kunnat vastaavat sekä rahoituksesta että palvelujen järjestämisestä. Piirimallissa sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito on sosiaali- ja terveyspiireillä. Piirimalliin voidaan liittää myös esim. opetustoimen palveluja. Piirimallin väestöpohja on asukasta. Aluekuntamallissa maahan muodostetaan aluekuntaa, ja nykyisistä kunnista tulisi lähikuntia. Palvelujen järjestämisvastuu on aluekunnilla. Käsittelyn systemaattisuuden tukemiseksi sisäasiainministeriö on laatinut kysymys- ja tehtävärungon, joka on tarkoitus käydä läpi sekä alueella että kunnissa. Kysymys- ja tehtävärungon ensimmäinen osio koski kuntien ja valtion välistä tehtävänjakoa. Pornaisten kunnanhallitus käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan :n kohdalla ja kunnanvaltuusto :n kohdalla. Tuolloin kunnanvaltuusto antoi kunnanhallitukselle valtuudet ottaa Pornaisten kunnan puolesta kantaa kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja vastamaan sisäasiainministeriön esittämiin kysymyksiin noudattaen samoja periaatteita, kuin muutkin KUUMA- kunnat. Kannanotot ja vastaukset päätettiin tuoda jälkikäteen kunnanvaltuuston käsittelyyn../..

20 Kunnanhallitus Khall 14./.. Pornaisten kunnanhallitus antoi kokouksessaan :n kohdalla Uudenmaan liitolle kannanoton kuntien tehtävien valtiollistamista koskeviin kysymyksiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kananoton kokouksessaan :n kohdalla. Kannanotto noudatteli KUUMAkuntien yhteistä kannanottoa. Sisäasianministeriön tehtävärungon osien 3-5 sisällön läpikäynti on laajuudeltaan merkittävin. Ko. osissa kysytään näkemystä palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta eri vaihtoehtojen näkökulmasta ja arvioita kunta- ja muista aluejaoista, mallien kehittämistarpeista ja mahdollisesta muustakin alueellisesta kehittämisestä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sisäasianministeriön esittämiin kysymyksiin annetaan seuraavat vastaukset: 3. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTTAMINEN ERI VAIHTOEHTOJEN NÄKÖKULMASTA Sosiaali- ja terveystoimi Kansainvälisissä kilpailukykykykymittauksissa Suomi on menestynyt hyvin tehokkaan ja selkeän hallinnon ansioista. Tutkimuksissa on todettu, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä 20 tehokkainta kuntaa ovatkin kooltaan alle asukkaan kuntia. Monet tekijät koon lisäksi vaikuttavat siihen miten edullisesti ja laadukkaasti sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan. Kuntakoko ei ratkaise vaan toimintatavat. 3.1 Ennaltaehkäisevät palvelut Sosiaali- ja terveystoimi tekee poikkihallinnollista yhteistyötä ehkäisevän työn, hyvinvoinnin, terveyttä ja toimintakykyä edistävän työn vahvistamisessa. Ennaltaehkäisevän työn kohteista mainittakoon mm päihteet, huumeet, tupakka, diabetes. Peruskuntamalli tukee ennaltaehkäisevää työtä. Seutukunnallista yhteistyötä voidaan tehostaa ennaltaehkäisevissä palveluissa../..

21 Kunnanhallitus Khall 14./ Perusterveydenhuolto Kansallisen terveysprojektin alueellinen toimeenpano käynnistyi vuonna Työryhmän väliraportissa suositeltiin kunnille tiettyjä palvelujärjestelmän rakenteita koskevia toimenpiteitä kuten päivystysten keskittämistä, kotisairaanhoidon, kotipalvelun yhdistämistä, työterveyshuollon seutukunnallistamista, laboratorio- ja röntgen osaksi sairaanhoitopiirien toimintoja, lääkehuollon keskittämistä sairaanhoitopiirien toiminnaksi. Nämä toimenpiteet on jo toteutettu vuosia sitten Pornaisten osalta keskittämällä palvelut hankittavaksi sairaanhoitopiirien kautta tai naapurikunnilta. Pornainen on mukana Itä-Uudenmaan terveydenhuollon yhteistyöryhmässä, jossa yhteistyössä tehostetaan alueen kuntien terveyspalvelujen tuotantoa ja vähennetään päällekkäisiä toimintoja. Yhteishankkeena on menossa parhaillaan mm Porvoon sairaanhoitoalueen fysioterapian ja apuvälinetoiminnan yhtenäistäminen. Omana toimintana kunta järjestää vain äitiys -, lastenneuvola, kouluterveydenhuoltopalvelut, terveydenhoitajan vastaanottotoiminnan, hammashuoltopalvelut. Ostopalveluna lääkäripalvelut. Pienen yksikön ongelmana on palvelujen haavoittuvuus kuten lääkäripula, sijaisten saatavuusongelma mutta nämä ongelmat koskettavat jo isompia kuntiakin. Haavoittuvuus vähenee henkilöstömäärän kasvaessa. Myös henkilöstön joustava käytä kasvaa. Peruskuntamalli vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja kuntien keskinäistä yhteistyötä tehdään nyt jo tiiviisti. 3.3 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto voidaan toteuttaa alueellisesti yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Kallein ja vaativin erikoissairaanhoito siirtyisi valtiolle. Mikäli perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhdistetään, niin uhkana on perusterveydenhuollon jääminen erikoissairaanhoidon jalkoihin. 3.4 Sosiaalihuolto Kunta on järjestänyt suurimman osan sosiaalipalveluista omana toimintana. Ostopalveluina on järjestetty erityisosaamista ja harvoin tarvittavia palveluja kuten lastensuojelusijoitukset ja päihdepalvelut../..

22 Kunnanhallitus Khall 14./.. Kunta on mukana Kuumakuntayhteistyössä. Eri työryhmissä on selvitetty/selvitellään mitä sosiaalipalveluita on järkevää tuottaa seutukunnallisesti. Esille ovat nousseet mm sosiaalipäivystys, vammaispalvelut, lastenvalvoja, lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen, elatusturvaan liittyvät tehtävät, lasten ja perheiden erityispalvelut, yhteinen sijaishuoltoyksikkö. Peruskuntamallissa kunta järjestää edelleen suurimman osan sosiaalipalveluista itse mutta joidenkin erityispalvelujen keskittäminen seutukunnallisesti on järkevää 3.5 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut Peruskunnassa moniammatillista yhteistyötä on jo tehty pitkään. Mahdollistaa voimavarojen kohdentamisen oikein. Mahdollistaa kuntien erikoistumisen joidenkin yhteisten palvelujen tuottamiseen. 3.6 Sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelut Kunta ostaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon erityispalvelut. Joitakin erityispalveluja kuten esim. puheterapia, toimintaterapia voisi järjestää seutukunnallisesti. Erityisen vaativa ja kallis erikoissairaanhoito valtiolle. Opetus- ja kulttuuritoimi 3.7 Perusopetus Asukkaiden kannalta on parasta, että perusopetuspalvelut ovat mahdollisimman lähellä. Peruskuntamalli on toimiva ja Pornaisten kunta on riittävän suuri ja voimakkaasti kasvavana kuntana elinvoimainen tuottamaan perusopetuspalvelut itsenäisesti ja yhteistyössä lähialueen kuntien kanssa. Perusopetuksen palveluita tuotetaan jo nyt piirikuntamallin mukaan useamman kunnan kanssa yhteistyössä ja erikoistumalla. Palveluiden järjestämisessä yhteistyökumppaneita ovat sekä Kuuma-kunnat että Itä-Uudenmaan kunnat. Esimerkkinä tästä ovat mm. ruotsinkielisten asukkaiden palvelut. Erityisopetusjärjestelyissä ja maahanmuuttajien opetuksessa on tehty työnjakoa ja parhaillaan selvitetään seudullisen yhteistyön mahdollisuutta erityisen vaativan erityisopetuksen järjestämisessä. Suunnitelmia on kouluverkon tulevasta yhteiskäytöstä kuntien./..

23 Kunnanhallitus Khall 14./.. raja-alueilla. Arviointijärjestelmienkin hankinnassa on suunnitelma kuntien yhteistyön tehostamisesta. Pornainen on yhteistyössä peruskuntien kanssa mm. hankintojen kilpailuttamisessa. Myös henkilöstön täydennyskoulutusta järjestetään yhteistyössä lähikuntien kanssa. Nykyinen peruskuntamallin mukainen hallintorakenne on ohut ja taloudellinen. 3.8 Lukiokoulutus ja toisen asteen koulutus Lukiokoulutuksen yhteistyöllä saatavat edut toteutuvat nykyisessä peruskuntamallissa samalla tavalla kuin mahdollisessa piirikuntamallissakin. Kun huomioidaan, että nykyisin on pyrkimyksenä kasvattaa lukioiden yksikkökokoa, ei näköpiirissä ole tarvetta rakentaa Pornaisiin omaa lukiokoulutusta. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyötä on tiivistetty lähialueen kuntien kanssa sekä Keski-Uudenmaan että Itä-Uudenmaan suuntaan. 3.9 Ammattikorkeakoulutus Eri kuntarakennemalleilla ei ole Pornaisten kannalta suoraa merkitystä ammattikorkeakoulun palveluiden järjestämisessä, kuitenkin kunnan aluekehityksen ja opiskelijoiden opintomahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että ammattikorkeakoulujen toiminta säilyy lähialueilla. (Esim. Laurea Järvenpäässä, Keravalla ja Porvoossa) 3.10 Kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut Peruskuntamallin mukainen toiminta säilyttää parhaiten nykyisen kaltaiset palvelut alueella. Jo nykyisinkin on olemassa yhteistyötä lähikuntien kanssa kaikilla näillä sektoreilla. Verkottuminen on jo käynnistynyt, josta esimerkkinä voidaan mainita mm. hankintojen kilpailuttaminen ja keskittäminen. Yhteistyötä voitaneen lisätä joidenkin erikoispalveluiden toteuttamisessa. Kuuluminen Porsse- kirjastopiiriin mahdollistaa yhteishankinnat ja asiakkaille laajemmat palvelut. Kansalaisopistotoiminta alueellisena opistona luo edellytykset monipuoliselle tarjonnalle ja mahdollistaa opetuksen järjestämisen tehokkaasti. Nuorten osallistumisen takaamiseksi tulee nuorisotoimen palvelut järjestää lähipalveluna. Alue- ja piirikuntamalli veisivät palveluja kauemmaksi asukkailta../..

24 Kunnanhallitus Khall 14./.. Tekninen toimi, elinkeinojen kehittäminen Miten järjestäisitte alueellanne 3.11 Kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvät palvelut Peruskuntamalliin tukeutuvassa toimintaympäristössä ei yli kuntarajojen vaikuttavaa kaavoitusta ja liikennesuunnittelua saada toimivaksi, ellei perusteta yhteistä valmistelevaa kaavoitus- ja liikennesuunnitteluelintä, joka tekisi esitykset ylikunnalliselle päätöksentekoelimelle. Ylikunnalliseksi toiminnaksi voitaisiin nostaa asemakaavoitus ja yleiskaavoitus. Maankäyttö- ja rakennuslain 6. luvussa on säädökset kuntien yhteisestä yleiskaavasta. Valmisteleva kaavoitus- ja liikennesuunnitteluelin voitaisiin sijoittaa jonkun kunnan organisaatioon. Siinä olisi edustus kaikista kunnista. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaavoituksen ja liikennesuunnittelun valmistelu hoidettaisiin isäntäkuntaperiaatteella. Lopullinen päätöksenteko säilyisi peruskunnissa Asumiseen liittyvät palvelut Uusia asuntoja tulee kuntarakennemallista riippumatta rakentaa enintään niin paljon, että kunnat ja valtio pystyvät yhdessä järjestämään uusille asukkaille riittävät peruspalvelut. Mikäli valtio ei osallistu lain edellyttämissä määrin koulujen, päiväkotien, terveyskeskusten ja muiden vastaavien peruspalvelujen rakentamiseen ja ylläpitoon, ei kunnalla ole taloudellisia edellytyksiä asuntojen lisäämiseen. Asuntotuotanto tulee kaikissa malleissa siirtää pois kunnilta, esimerkiksi valtakunnallisille kuntien määräysvallassa tai omistuksessa oleville yhtiöille tai täysin yksityisille yhtiöille. Kunnilla tulee säilyttää mahdollisuudet rajoittaa tonttipolitiikan avulla tai muulla tavoin asuntotuotantoa, mikäli valtio ei osallistu riittävässä määrin peruspalvelujen rahoitukseen. Riittävä vuokra-asuntotarjonta elinkeinoelämän tarpeisiin voidaan järjestää yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ilman kunnan taloudellista panostusta Liikenteeseen liittyvät palvelut Uudenmaan liitto on käynnistänyt kaikkien Uudenmaan alueen liikennejärjestelmäsuunnitelmien yhteistyön. Tärkeintä on, että olemassa olevien./..

25 Kunnanhallitus Khall 14./.. liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja vastaavien uusien osalta niiden rajapinnat ovat yhteneviä. Kohteiden toteuttamisesta tehdään ns. aiesopimuksia valtion ja kuntien välillä mutta määrärahat eivät riitä niiden toteuttamiseen. Yhtenäisen seutulippujärjestelmän kehittäminen laajalle alueelle parantaisi työmatkaliikenteen sujuvuutta. Sampo-kutsujoukkoliikennejärjestelmää pitää laajentaa koko Kuuma-kuntien alueelle. Valtion tuki työmatkalippuihin tulee säilyttää ainakin nykyisellä tasolla Elinkeinopolitiikan kehittämiseen liittyvät palvelut/toiminnot Elinkeinopolitiikkaan ja alueelliseen kehittämiseen liittyvät palvelut/toiminnot Peruskunnissa on erittäin kevyt elinkeinojen kehittämisorganisaatio. Alueen elinkeinojen käytännön kehittämistyö nojaa kuntien oman alueen tuntemukseen ja kunnissa olevaan kokemukseen kehittämistyöstä. Kuntatasolle ulottuva tietopohja lisää elinkeinojen kehittämistyön vakautta. Peruskunnat tekevät kevyen yhteistyöorganisaation puitteissa hyvää yhteistyötä. Edessä on merkittävä kuntakohtainen ja alueellinen tehtäväkenttä asioissa, joita ei ole vielä resurssien niukkuuden vuoksi pystytty toteuttamaan. Tärkeää on, että kunnat aidosti oivaltavat yhteistyön ja yhteisten etujen edistämisen merkityksen alueen elinkeinojen kehittämisessä aina siihen saakka, josta alkaa kilpailu. Keskinäisen kilpailun kautta koko alue kehittyy tehokkaammin, alueelle saadaan enemmän yrityksiä ja työpaikkoja ja alueen panos kansantalouteen muodostuu suuremmaksi kuin ilman peruskuntien kilpailua. Tuloksena ei ole yksinomaan olemassa olevien työpaikkojen siirtyminen Suomen sisällä, vaan kuntien yhteistyössä syntyvällä synergialla ja samanaikaisella keskinäisellä kilpailulla kasvatetaan yritystoiminnan kokonaisvolyymia ja kasvatetaan Suomen vetovoimaa ulkomaisten yritysten suhteen Tekniset palvelut Kuuma-alue on optimaalinen koko, jossa tilaaja-tuottaja-malli toimii. Sitä hyödyntäen on mahdollista alentaa kustannuksia ja päästä massamarkkinoille. Vesihuollon osalta kuntien omistama yhtiö voisi keskitetysti hoitaa koko Kuuma-kuntien vesihuollon../..

26 Kunnanhallitus Khall 14./ Ympäristönhoitoon ja suojeluun liittyvät tehtävät (ilmanlaatu- ja suojelu, meluntorjunta, jätehuolto ja jätteen käsittely, vesihuolto, jätevedet, vesiensuojelu, virkistysalueet ja suojelualueet) Ympäristön hoito kuuluu kuntien yleiseen toimialaan. Peruskuntamallissa palvelut voidaan KUUMA- alueella hoitaa keskitetysti esimerkiksi isäntäkuntaperiaatteella. Palvelut voidaan myös kilpailuttaa ja ostaa kunnallisilta tai yksityisiltä yrityksiltä. Tehtävien hoitoa varten voidaan tarvittaessa perustaa ylikunnallinen liikelaitos. Ympäristönsuojeluun liittyvät tehtävät ovat pääosin kuntien erityistoimialaan kuuluvia viranomaistehtäviä. Niiden hoitaminen edellyttää laaja-alaista osaamista. Peruskuntamallissa ne voitaisiin hoitaa KUUMAalueella ylikunnallisesti isäntäkuntaperiaatteella. Pornaisten-, Askolan-, Pukkilan- ja Myrskylän kunnan hoitavat rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun isäntäkuntaperiaatteella siten, että palvelut tuottaa Askolan kunta. Tuotantotavat Arvioikaa, mitä edellytyksiä alueellanne on ottaa käyttöön tilaajatuottajatoimintatapoja ja millä toimialoilla? Kun yksikkö on riittävän suuri, se on mahdollista. On mahdollista, että johtamis- ja valvontavastuu tilaajalla heikkenee, jolloin uhkana on se, että kustannukset voivat nousta Mitä malleja (esimerkiksi isäntäkuntamalli, kuntien yhteinen liikelaitos) näette hyväksi käyttää tilaajan ja tuottajan toiminnan järjestämisessä? Miten näitä tulisi mielestänne kehittää? KUUMA on jo juridinen henkilö, joka voi toimia peruspalvelupiirin juridisena henkilönä. Tukipalvelujen osalta tuotantoratkaisut voidaan tehdä ensimmäisinä, jolloin toiminta tapahtuu peruspalvelupiirin puitteissa Millaisia mahdollisuuksia näette kunnan ja yksityisen sekä kunnan ja kolmannen sektorin palvelutuotannon yhteistyön tehostamisessa alueellanne? KUUMA yhteistyössä seudullista palvelustrategiaa valmistellaan niin, että se olisi valmiina v aikana. Palvelustrategiat ovat ensi vaiheen./..

27 Kunnanhallitus Khall 14./.. kannanottoja ulkopuolisille palveluntuottajille siitä, minkälaisia markkinoita tarvitaan. Mahdollisuuksia on, tarvitaan yhteistyötä kuntia palvelevien palvelumarkkinoiden luomiseksi Millaisia mahdollisuuksia näette kuntien ja valtion palvelutuotannon yhteistyön tehostamisessa alueellanne? Tietohallintopalvelut, palkkahallinto, yhdyskuntatekniikka, kiinteistöpalvelut, ruokahuolto ja siivoustoimi Miten rahoitusvastuu tulisi järjestää? Tulisiko piirimallissa rahoituksen perusteena ottaa väestöpohjan ohella huomioon tulopohja? Rahoitusvastuuta tulee tarkastella ennakkoluulottomasti. Vanhoja rakenteita on omiaan ylläpitämään nykyinen valtionosuusjärjestelmä. Tulee selvittää mahdollisuudet valtionosuusjärjestelmän korvaamiseen kuntien veropohjaa laajentamalla, samalla valtionveron veropohjaa supistamalla Millaiset ovat alueenne edellytykset kunnallisen toiminnan tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiselle vuosina ? Systemaattinen, sitoutunut ja oikein johdettu prosessien kehittäminen palvelu- ja tukipalveluprosesseissa sekä ulkopuolisten palvelumarkkinoiden hyödyntäminen, mahdollistaa tuottavuuden parantumisen. Hallinta ja ohjaus, kunnallinen demokratia Miten varmistetaan kansanvaltainen ohjaus ja edustuksellisen demokratian toimivuus? Tulee panostaa vahvaan tiedottamiseen tarjotuista palveluista, palveluiden hinnoista, asiakkaan oikeusturvasta sekä vaikutuskanavista ja valmisteluun tulevista asioista, päätöksenteosta jne. Alueella ilmestyy runsaasti paikallislehtiä. KUUMALLA ja kunnilla on toimivat nettisivustot. Palvelupiirin tai vastaavan tulisi julkaista omaa tiedotusmateriaalia säännöllisesti../..

28 Kunnanhallitus Khall 14./ Millaiset olisivat alueellanne edellytykset kansalaisten suorille vaikuttamismahdollisuuksille Vaikutusmahdollisuuksien käyttäminen edellyttää valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta, vahvaa panostusta selkokieliseen viestintään sekä kiinnittämällä erityistä huomiota asukkaiden neuvontapalveluihin Arvioikaa alueenne kykyä menestyä kuntahenkilöstön saatavuuden turvaamisessa vuosina ? Paremmat mahdollisuudet kuin muualla Suomessa, mutta myös työvoimatarpeet ovat suuremmat. Peruspalvelupiirin tai vastaavan on mahdollista olla vetovoimaisempi kuin yksittäisen kaupungin tai kunnan. Suurempi kokonaisuus pystyy tarjoamaan enemmän koulutusta, uravaihtoehtoja, henkilökuntaetuja jne. 4. KUNTA- JA ALUEJAOT 4.1. Jos oletetaan, että maahan tulisi vähintään asukkaan kuntien verkosto, niin millainen olisi kuntarakenne alueellanne tai maakuntarajat ylittäen? Mitkä kunnat silloin yhdistyisivät ja millä perusteilla? KUUMA alue muodostaa kokonaisuuden. Useimpien kuntien asukasluku on yli asukasta, eli useimmat KUUMA kunnat ovat riittävän suuria peruskuntamallin kunniksi. Pienemmät kunnat voivat tehdä yhteistyötä muiden kuntien kanssa ja säilyä siten itsenäisinä. KUUMA alueen kunnat voivat säilyä nykyisellään, jos niin haluavat. KUUMA on lähtenyt siitä perusajatuksesta, että kunnat säilyvät itsenäisinä. Kuntaliitoksiakin saattaa tapahtua Jos oletetaan, että alueellanne toteutuisi piirimalli, niin millainen piirijaotus tulisi siinä tapauksessa teidän alueellanne tai maakunnan rajat ylittävälle alueelle ja millä perusteilla? KUUMA voisi olla oma piiri, koska siellä on asukasta Jos oletetaan, että alueellanne toteutuisi aluekuntamalli, millainen olisi siinä tapauksessa aluekuntajaotus alueellanne ja maakuntarajat ylittäen ja millä perusteilla? KUUMA voisi muodostaa yksin tai joidenkin lähikuntien kanssa aluekunnan../..

29 Kunnanhallitus Khall 14./ Onko seutukuntien rajoja syytä maakuntanne alueella ja maakuntarajat ylittäen joiltakin osin tarkistaa. Jos olisi, miten ja millä perusteilla? Pornaisten kunta tekee yhteistyötä myös Itä-Uudenmaan suuntaan. Maakuntaraja haittaa yhteistyötä. Olisi syytä harkita Uudenmaan ja Itä- Uudenmaan yhdistymistä Onko maakuntanne rajaa syytä joiltain osin tarkistaa? Jos olisi, miten ja millä perusteilla? Ks. kohta MALLIEN KEHITTÄMINEN KUUMA:n valmistelu tähtää siihen, että KUUMA- alueelle kehitetään KUUMA- kuntien oma malli, joka pohjautuu lähinnä peruskuntamalliin, joka kytkeytyisi vahvasti Helsingin seudun yhteistyöhön. Näin ollen ei ole tarpeen käydä asiaa läpi piirimallin ja aluekuntamallin pohjalta, joita kohdat sekä käsittävät. Otsikkojen 4. Kunta- ja muut aluejaot sekä 5. Mallien kehittäminen käsitellään KUUMA- linjauksen pohjalta. Linjaus on seuraava: KUUMA- kuntien oma malli ja Helsingin seudun yhteistyö On tärkeää, että kaikki asiaankuuluvat tahot tarkastelevat ennakkoluulottomasti olemassa olevia rakenteita ja niiden uudistamista. Rakenneuudistuksen yhteydessä on ratkaistava myös nykyinen epäkohta eli kuntien velvoitteiden ja rahoituksen epätasapaino. Uudistuksen yhteydessä on välttämätöntä tarkastella myös valtionosuusjärjestelmää ja selvittää mahdollisuudet kuntien veropohjan vahvistamiseen. KUUMA -yhteistyö voimistaa tässä tilanteessa kehittämisotettaan, jotta alueen kunnat pystyvät vastaamaan parhaalla tavalla mahdollisesti edessä oleviin haasteisiin. KUUMA - kunnat ovat pääosin keskisuuria, asukasluvultaan kasvavia kuntia. Vanhusväestön määrä kasvaa huomattavasti. Palvelujen järjestäminen sekä investointien että käyttömenojen rahoitus on iso haaste myös./..

30 Kunnanhallitus Khall 14./.. tulevaisuudessa. Kuntien yhteistyön syventäminen palveluiden tuottajina, tilaajina ja ostajina on varteenotettava tulevaisuuden ratkaisu. KUUMA - kunnissa on kannatusta peruskuntamallille, jossa voidaan hyödyntää peruspalvelupiirin palvelutuotannolle tarjoamia etuja. Esitetyt mallit eivät kuitenkaan sellaisenaan luo edellytyksiä palvelurakenteen organisoinnille ja johtamiselle siten, että palvelut voidaan turvata ja järjestää taloudellisesti ja tuottavuutta parantaen. Tarkasteluun on otettava palveluprosessit ja toimintamallit. KUUMA - kunnat pyrkivät siihen, että ne esittävät oman mallin, joka niveltyy osaksi Helsingin seudun ja Uudenmaan kokonaisuutta. Uusia hallinnon tasoja ei saa muodostaa. KUUMA yhteistyössä käytetyt menetelmät on mainittu kunta- ja palvelurakenneuudistuksen välineinä ja liittyvät erityisesti kuntien yhteistyöhön ja palvelujen organisointiin. Välitöntä tarvetta uuden kunnan muodostamiselle ei ole, mutta myös kuntien yhteenliittymiset sekä KUUMA kuntien että myös alueen ulkopuolisten kuntien kanssa ovat mahdollisia. KUUMA kunnilla on osaltaan vastuu Helsingin seudun kansallisesta ja globaalista kilpailukyvystä. Tämä edellyttää Helsingin seudun aluerakenteen yhtenäistä tarkastelua maankäytön, liikennejärjestelmän ja asumisen osalta. Helsingin seudun yhteistyö on strategisen tason yhteistyötä ja sitä toteuttavat kunnat kaavoitus-, tontti- ja elinkeinopolitiikalla. Jatkossa Helsingin seudun yhteistyön tulee laajentua myös palveluihin ja erityisesti joukkoliikenteen järjestämiseen. Muu kehittäminen 5.5. Millä tavoin alueellanne on tarvetta tehostaa kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävää toimintaa? KUUMA alueen hyvinvointianalyysi on valmistunut. Sitä hyödynnetään tämän kohdan jatkovalmistelussa. 5.6 Millä tavoin kuntien kehittämistä edistävä tutkimus- ja kehittämistoiminta tulisi alueellanne järjestää? KUUMA:n tietohuoltotyöryhmä selvittää parhaillaan asiaa. Selvityksen tulosta hyödynnetään jatkossa../..

31 Kunnanhallitus Khall 14./ Mitä kuntien toimintaa koskevia valtion normeja pitäisi muuttaa ja miten? Valtion on vastattava kaikilta osin sille kuluvista velvoitteista. Esimerkiksi koulu-, päiväkoti-, terveyskeskus- ja muihin vastaaviin investointeihin on saatava täysimääräiset valtion osuudet. Valtion tulee toteuttaa liikenneinvestoinnit liikenteen edellyttämällä tavalla. Kuntien velvoitteet on suhteutettava taloudelliseen kantokykyyn ja normit on muutettava sen mukaiseksi. Useat lainsäädännön muutokset ovat tuoneet kunnille sellaisia velvoitteita, joihin saatu valtionosuus ei ole vastannut kuntien omien kustannusten nousua. Esimerkkinä voidaan mainita esikoulu, esikoululaisten kuljetus ja oppilashuollon palvelut. Osa normeista on kunnan kannalta liian sitovia. Esimerkiksi päivähoidossa ei sallita lyhytaikaistakaan poikkeamaa lapsi/aikuinen suhdelukuun. Lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävissä taksoissa tulisi kunnalla olla nykyistä enemmän itsenäistä liikkumavaraa Mitä kunnan toiminnassa sektorirajoihin perustuvia byrokratisoituneita toimintatapoja pitäisi muuttaa ja miten? Prosessijohtaminen tulee ottaa käyttöön niin kunnissa kuin valtiollakin Mitä nykyisin kuntien ja valtion järjestämisvastuulla olevia palveluita voitaisiin supistaa tai siirtää muun tahon vastuulle? Uudistuksessa tulee korostaa kansalaisten omaa vastuuta. Yhteiskunta ei voi ottaa kaikkia kansalaisten asioita hoitaakseen. Kaikkia asioita varten ei tarvita omaa luukkua, viranhaltijaa tai toimistoa Onko muita näkökohtia, joita alueenne kokemuksen mukaan tulisi ottaa huomioon kunta- ja palvelurakennetta uudistettaessa? Kuntien ongelmat eivät johdu niinkään tehottomista tuotantotavoista, vaan siitä, että valtiovalta on koko ajan lisännyt kuntien tehtäviä antamatta täysimääräistä kompensaatiota. Mikäli näin jatketaan, ajautuvat kunnat kriisiin kuntarakennemallista riippumatta../..

32 Kunnanhallitus Khall 14./.. Uudistusta valmisteltaessa tulee selvittää kaikki kunnille määrätyt tehtävät. Vähemmän tärkeät tehtävät on siirrettävä takaisin kuntalaisille. Näin toimien on kuntien tilanne mahdollista saada kestävälle pohjalle. Kunnille ei tule jatkossa ilman täysimääräistä kompensaatiota määrätä lisää tehtäviä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

33 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 4, 5, 6, 8, 9, 12 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 4, 5, 6, 8, 9, 12 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

34 33 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät - Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.1.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto. 10 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto. 10 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialuettelo 2/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.2.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 10 13 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

305 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 186 * 306 Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan käynnistäminen

305 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 186 * 306 Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan käynnistäminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 12/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 30.6.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 305 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto

Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.3.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 29.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 266 554 Mönttinen Pauli, poikkeamishakemusta koskeva lausunto

Kunnanhallitus. 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 266 554 Mönttinen Pauli, poikkeamishakemusta koskeva lausunto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 23/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.12.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 14 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 14 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 14 22 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.10.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot