LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto AIKA klo 17:00-19:00 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 96 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 97 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 98 LEMPÄÄLÄN KUNTA, RAKENNUSLUPA R, PÄIVÄKOTI OTSONMÄKI 5 99 LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖKATSELMUS KIIMAKALLION ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS PÄIVI OSVALDIN ANOMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISEKSI TILALLE ILPO SALMELAN ANOMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISEKSI TILALLE MOISION APILATIEN TONTIN 261/3, TUULIVALLANTIEN TONTIN 267/5 SEKÄ PUNTARPÄÄNPOLUN TONTTIEN 268/1, 268/4 JA 267/3 MYYMINEN TARJOUSTEN PERUSTEELLA 104 MÄÄRÄALAN VUOKRAAMINEN TELEMASTON RAKENTAMISTA VARTEN KRADO OY:LLE TILASTA HOLLO PAANANEN PASI JA KATJA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / POIKKEAMISLUPA ILMOITUSASIAT 23

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ojala Juhani 17:00-19:00 puheenjohtaja Rautkivi Jouko 17:00-19:00 varapuheenjohtaja Haapasalmi Anita 17:00-19:00 jäsen Halme Riitta 17:00-19:00 jäsen Kiehelä Silja 17:00-19:00 jäsen Kotiranta Jouni 17:00-19:00 jäsen Kuisma Tapio 17:00-19:00 jäsen Nenonen Jarkko 17:00-19:00 jäsen Seppänen Tuija 17:00-19:00 jäsen Tolvanen Matti 17:00-19:00 jäsen Pilviniemi Kaarina 17:00-19:00 varajäsen POISSA Harjumäki Maria jäsen Kärki Mikko khall edustaja Hupanen Jaakko tekninen johtaja MUU Mikkola Markku 17:00-18:15 tekn.ltk:n puh.joht. Rasimus Ilari 17:00-19:00 kaav.pääll./esittelijä Hämäläinen Risto 17:00-19:00 joht.rak.tark Harmainen Eeva 17:00-19:00 sihteeri / vs hallintopäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Juhani Ojala Puheenjohtaja Eeva Harmainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Anita Haapasalmi Tapio Kuisma PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Eeva Harmainen, vs hallintopäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KAAVRAKJ 96 Kaavoitus- ja rakennusjaoston kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kaavoitus- ja rakennusjaoston päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenistä. TEKN Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TEKN /EH/eh

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KAAVRAKJ 97 Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Anita Haapasalmen ja Tapio Kuisman. TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anita Haapasalmen ja Tapio Kuisman. TEKN /EH/eh

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto LEMPÄÄLÄN KUNTA, RAKENNUSLUPA R, PÄIVÄKOTI OTSONMÄKI KAAVRAKJ 98 ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Pappila, Karhumäentie 7a, LEMPÄÄLÄ Kiinteistön nimi KISAKENTTÄ Pinta-ala 5266 m² Asemakaava 1092 Sallittu kerrosala 1300 m² Rakennettu kerrosala 0 m² HAKIJA Lempäälän kunta Pl 36, LEMPÄÄLÄ TOIMENPIDE Päiväkoti, varastokatos sekä tontin osittainen aitaaminen. Hakija hakee ennakkoaloitusoikeutta. Kerrosala 1420 m² (1390 m²,250 mm seinävahvuus) Jäljellä 0 m² Kokonaisala 1551 m² Tilavuus 7420 m³ Paloluokka P2 POIKKEAMINEN Myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 pykälän nojalla vähäinen poikkeus sallitusta rakennusoikeudesta (90 m² / 6.9 %) Pääsuunnitelija: PUUKKA JUHANI rakennusarkkitehti Rakennussuunnittelija: PUUKKA JUHANI rakennusarkkitehti KUULEMINEN Lempäälän kunnalla ei rajanaapurina (kiinteistö ) ole huomautettavaa rakennushankkeesta. Lempäälässä Soili Lampinen, Kaavoitusarkkitehti Kunta kuullut naapurit, huomautuksia ei jätetty. LAUSUNNOT KAAVOITUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu Vähäinen kerrosalan ylitys (6,9%) voidaan hyväksyä. VESIHUOLTOLAITOS Lausuntopvm Lausunnon tulos puollettu

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kiinteistö sijaitsee Lempäälän Veden toiminta-alueella. Liittymiskohta on määrätty oheisen liitteen mukaan. Kiinteistö on liitettävä vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin. Jätevesiviemärin liitoskorkeus = + 115,50 Padotuskorkeus = + 116,50 Jätevesi liitetään 160 mm runkoviemäriin asennettavalla tarkastuskaivolla. Hulevesiviemärin liitoskorkeus = + 116,00 Padotuskorkeus = + 116,46 Sadevedet liitetään olemassaolevaan sv-kaivoon liittyvään 200 mm putkeen. Korkeudet on annettu N2000-korkeusjärjestelmässä. Vesimittarin tulee sijaita tilassa, jossa on lattiakaivo. Vesijohdon liitoskohdan painetaso = kpa. Perustusten kuivatusvedet ja pintavedet johdetaan hulevesiviemäriin. Liittymissopimus tulee tehdä Lempäälän Vesi -liikelaitoksen kanssa ennen liitostöihin ryhtymistä. Vesimittari tulee asennuttaa ennen käyttöönottokatselmusta. PELASTUSVIRANOMAINEN Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Rakennus tulee varustaa poistumisvalaistuksella Asemapiirustuksessa on mainittu, että rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Jos viranomainen ei ole edellyttänyt kyseistä suojaustasoa, niin piirustus on päivitettävä vastaamaan oikeaa suojaustasoa. Leikkauspiirustuksiin tulee lisätä palo-osastoinnin rajat. Kantavien rakenteiden paloluokan tulee olla vähintään R30 paloluokan R15 sijasta. Vaatimus tulee päivittää asemapiirustukseen. LIITTEET Hallintaoikeuden selvitys Perustamistapalausunto Vesijohto- ja viemäriliitoslausunto Kaavaote ja -määräykset Energiataloudellinen selvitys Energiatodistus Ulkoväriselvitys Pääpiirustukset Rakennushankeilmoitus (RH1) Ilmoitus väestönsuojasta Liikenneviraston lausunto kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 3 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl Liite Sijaintia osoittava kartta,asemapiirroksen pienennös, kaavaote Lisätietoja johtava rakennustarkastaja Risto Hämäläinen puh ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO harkitsee oikeaksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun rakennusluvan ennakkoaloitusoikeudella sekä vahvistaa esitetyt pääpiirustukset noudattettavaksi. Poikkeukset

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Vähäisenä poikkeuksena myönnetään sallitun kerrosalan ylitys 6.9%( 90 m²) Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: - Vastaava työnjohtaja - Kvv-töiden työnjohtaja - Ilmanvaihtotöiden työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: - rakennepiirustukset - kvv-suunnitelmat - iv-suunnitelmat - väestönsuojapiirustus - käyttö- ja huolto-ohje Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - rakennuksen paikan merkitseminen - aloitusilmoitus - sijaintikatselmus - aloituskokous - väestönsuojakatselmus - rakennekatselmus - käyttöönottokatselmus - loppukatselmus MUUT LUPAMÄÄRÄYKSET Lausunnoissa annetut ehdot tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa Kohteeseen on laadittava palokatkosuunnitelma (erityissuunnitelma) joka on toimitettava rakennusvalvontaan. Hankkeeseen ryhtyvän tulee tilata Pirkanmaan pelastuslaitokselta erityinen palotarkastus hankkeen käyttönoton yhteydessä, ennen rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottokatselmusta. Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että hankkeesta on ennen rakennustöiden aloittamista pidettävä aloituskokous. Aloituskokouksen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan vähintään seuraavat: - rakennushankkeeseen ryhtyvä - rakennusvalvontaviranomainen - kohteen pääsuunnittelija - rakennustöiden vastaava työnjohtaja (oltava hyväksyttynä). Rakennus tulee varustaa sähköverkkoon liitetyillä palovaroittimilla.

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Rakennuksen alapohjarakenteet tulee toteuttaa siten, että maaperässä esiintyvä radon ei pääse tunkeutumaan rakennuksen sisätiloihin. Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annetut määräykset. Rakennustöiden vastaavien työnjohtajien on pidettävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 77 mukaista tarkastusasiakirjaa, josta rakennustöiden vastaava työnjohtaja luovuttaa kopion rakennuksen käyttöönoton yhteydessä ja lopullisen tarkastusasiakirjan viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmavuotomittaus on teetettävä ennen käyttöönottoa ja asiakirja toimitettava rakennusvalvontaan. Ennen asuinrakennuksen käyttöönottoa on energiaselvitys päivitettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaiseksi. Rakennukseen ja tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talonosoitekilpi. Rakennuksen ja portaiden ja kaiteiden tulee olla RakMk F2 kohdan 2 määräysten ja ohjeiden mukaisi, myös ulkona. Hankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava etteivät Valtioneuvoston päätöksen (Vnp 993/92) mukaisia ohjearvoja ylitetä sisä ja ulkotiloissa. Työn aloittaminen Hankkeelle on myönnetty ennakkoaloitusoikeus, ennen kuin lupa on saanut lainvoiman luvan Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty. Luvan voimassaolo Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei rakennusvalvontaviranomainen hakemuksesta erityisistä syistä pidennä sen voimassaoloaikaa. Rakennuslupapiirustukset Piirustuksista ei saa poiketa ilman rakennusvalvonnan suostumusta tai lupaa.luvanhakijalle luovutetut rakennuslupa-asiakirjat on säilytettävä kiinteistöllä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastuksesta ( MRL 149). Täytäntöönpano: päätöksen julkipano ote ja asiakirjat hakija TEKN

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Liitteet SIJAINTIA OSOITTAVA KARTTA, ASEMAPIIRROKSEN PIENENNÖS, KAAVAOTE / PÄIVÄKOTI OTSONMÄKI

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖKATSELMUS / /2013 KAAVRAKJ Asia Maankäyttö- ja rakennuslain luku 22 ( ) velvoittaa ra ken nusval von ta vi ran omai sen toimenpiteisiin, mikäli rakennetun ympäristön ym päris tö ku vaan vaikuttavat seikat eivät ole asianmukaisessa kun nos sa. Mahdollisista seuraamuksista ja tarkastusoikeudesta on määrätty MRL 182 ja 183 :ä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 :n 1 mo men tis sa on lisäksi rakennusvalvontaviranomaiselle määrätty val von ta vel vol li suus. Lempäälän kunnan rakennusjärjestyksen 9 :n mukaan rakennettu ym päris tö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kun nossa. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kom pos toin ti- tai jätesäiliöiden, tai niiden katosten ympärille on tarvittaessa is tu tet ta va näkösuoja tai rakennettava aita. Asuinrakennuksen tonttia ei saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan autojen, ko nei den tai muiden vastaavien tavaroiden ulkosäilytykseen. Rakennusten, rakennelmien ja piha-alueiden kuntoon ja ulkonäköön liit tyvien ympäristökuvaan vaikuttavien puutteiden johdosta voidaan antaa huomau tuk sia ja ryhtyä muihin lain tai asetuksen mukaisiin toi men pi tei siin. Lempäälän kunnan ympäristövalvonnan viranhaltijat ovat suorittaneet kunnan vuosittaisen ympäristökatselmuksen Katselmuksesta il moitet tiin Lempäälä-Vesilahden Sanomissa Katselmukselle osal listui johtava rakennustarkastaja ja kaksi ympäristötarkastajaa. Van ho jen tai ennalta ilmoitettujen kohteiden lisäksi tarkkailtiin muita mah dol li sia huomauttamisen tarpeessa olevia kohteita kaava-alueilla ja pää tei den varsilla. Katselmuksen aikana katselmoitiin yhteensä 21 kohdetta, joista osal le on lähetetty kehotus jo aiemmin edellisten katselmusten tai muun val von nan yhteydessä. Katselmuksen perusteella aihetta jat ko toi men pi tei siin on joillakin uusilla kohteilla. Joillakin kiinteistöillä on aiemmista huo mau tuk sista huolimatta laiminlyönti jatkunut ja kohteilla on aihetta jat ko toi men pi teisiin. Osa vanhoista kohteista oli siivottu. Kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenille lähetetään erillisenä liitteenä lis ta valvontakohteista päätösehdotuksineen. Lisätietoja: ympäristötarkastaja p Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO käy läpi erillisen liitteen mukaan kat sel mus kier rok sen perusteella valitut kohteet ja päättää ta paus koh taises ti jatkotoimenpiteistä kiinteistön omistajille epäkohtien ja lai min lyön tien poistamiseksi. Täyt.pano Ympäristötarkastaja ote pöytäkirjasta ja kehotus tai selityspyyntö liitteen mukaisesti

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto TEKN / KSi KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi yksimielisesti liitteen mukaiset jatkotoi men pi teet kiinteistöjen omistajille epäkohtien ja laiminlyöntien poistamiseksi. Lisäksi jaosto päätti, että marraskuun 2014 kokoukseen tuodaan tieto miten asiat on edennyt. TEKN /EH/eh Merkittiin, että teknisen lautakunnan puheenjohtaja Markku Mikkola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo KAAVRAKJ 99 Ympäristökatselmuskohteille on tehty kesän ja syksyn 2014 aikana kaa voitus- ja rakennusjaoston kokouksessaan edellyttämiä toimen pi tei tä. Siivous- tai purkukehotuksia on lähetetty yhteensä yh dek säl le kiinteistölle ja selityspyyntöjä yhteensä seitsemälle kiinteistölle. Kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenille lähetetään erillisenä liitteenä saadut selitykset, lista valvontakohteille tehdyistä toimenpiteistä ja pää tös ehdo tuk set jatkotoimenpiteistä kiinteistöillä. Lisätietoja: ympäristötarkastaja p Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO käy läpi erillisen liitteen mukaan kat sel mus kier rok sen perusteella valitut kohteet ja päättää ta paus koh taises ti jatkotoimenpiteistä epäkohtien ja laiminlyöntien poistamiseksi. Täyt.pano Ympäristötarkastaja ja rakennustarkastusinsinööri ote pöy tä kirjas ta TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO kävi läpi erillisen liitteen mu kaan katselmuskierroksen perusteella valitut kohteet ja päätti ta paus koh tai ses ti jatkotoimenpiteistä epäkohtien ja laiminlyöntien pois ta mi sek si. Jatkotoimenpiteet käsitellään tammikuun 2015 kokouksessa. TEKN /EH/eh

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto KIIMAKALLION ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 1702/ /2014 KAAVRAKJ Kuljun kylän tilojen Notkola (RN:o 9:273) ja Seirinmaa (RN:o 9:769) omista jat Terttu Järventausta ja Marja Jokiniitty ovat toimittaneet kun taan anomuksen asemakaavan laatimiseksi tilojen alueelle. Yh teis pin ta-alal taan noin yhden hehtaarin suuruiset tilat sijaitsevat vierekkäin Kul jun Kiimakallion asemakaava-alueen eteläpuolella, Tampereentien var res sa, jääden osin asemakaava-alueen ja Tampereentien väliin. Alue on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa (Kul jun-mar ja mäen-moision-kes kus tan osayleiskaava, vahvistettu ) osoitettu pien ta loval tai sek si asuntoalueeksi (AP). Yleiskaavassa on Tampereentie mer kit ty alueelliseksi pääväyläksi ja sen varteen päätietoliikennelinja (-P-). Välittömästi tilojen pohjoispuolella on kaksi rakennettua, mutta yhä ase makaa voit ta ma ton ta erillispientaloton rakennuspaikkaa (tilat 9:1033 ja 9:272+9:697). Yleiskaavan mukainen AP-alue jatkuu tilojen ete lä puo lel le muodostaen vielä noin hehtaarin suuruisen alueen naapurikiinteistön RN:o 9:1015 alueelle kunnes vastassa on länsi-itä -suuntainen lä hi vir kis tys alue (VL). Lännessä on kunnan omistama tila 9:969, joka yleis kaa vas sa, osin myös asemakaavassa on osoitettu virkistysalueeksi. Viereisen Kiimakallion asemakaavassa on alueen kaakkoiskulmalta Hirven kel lon tien ja Kruunupääntien kulmasta varattu mahdollisuus kaa va kadun jatkamiseen nyt puheena olevalle alueelle. Toimittamassaan anomuksessa maanomistajat esittävät alueen ase makaa voit ta mis ta voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti; anomuksessa esi te tään tavoitteita yksityiskohtaisemmin, sisältäen mm. ajatuksia alu eel le kaavoitettavan rakennusoikeuden määrästä. Maanomistajien Arkkitehtikolmio Oy:llä teettämien, tiloja Notkola ja Sei rinmaa koskevien alustavien tarkasteluiden sekä kunnassa virkatyönä teh tyjen laajemman alueen käsittävien tarkasteluiden perusteella maan omis tajien anomuksessaan esittämät tavoitteet vaikuttavat läh tö koh dil taan (yhdyskuntarakennetta eheyttävä asuinalue) oikean suuntaisilta, to sin esimerkiksi vaihtoehtona esitetty yksinomaan paritaloina to teu tet ta va kaavaratkaisu lienee jo yksinomaan Tampereentien me lu olo suh teet huomioiden vaikeasti toteutettava. Alueen asemakaavan laatimista puoltaa sen sijainti välittömästi Kii ma kallion asemakaava-alueen kyljessä, yhdyskuntarakenteen eheyt tä mi sen kannalta keskeisellä paikalla. Alueen pieni koko on tosin katsottava suunnit te lun kannalta ongelmalliseksi. Tästä syystä aluetta tulisikin tar kas tel la osana laajempaa suunnittelukokonaisuutta, johon si säl ly tet täi siin myös em. pohjoispuoliset pientalotontit sekä etelän puoleisen naa pu ri kiin teis tön alueelle sijoittuva yleiskaavan AP-alue. Tar koi tuk sen mu kais ta saattaisi olla liittää suunnittelualueeseen lisäksi vielä ase ma kaa voit ta ma ton osa kunnan omistamasta, lännen puoleisesta naa pu ri kiin teis tös tä. Pinta-alaltaan näin muodostuva aluekokonaisuus olisi, ra jauk ses ta riippuen noin 1,5-5 hehtaaria.

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Ottaen huomioon alueen sijainti ja yleiskaavatilanne, ympäröivien aluei den asemakaavatilanne, kunnan viime aikoina teettämät selvitykset (mm. Tampereentien melumallinnus Kuljuntie-Kiimakallio), alueelle ase ma kaavas sa osoitettavissa olevien korttelialueiden varsin vähäinen mää rä sekä se, että kaavaprosessi voitaneen kytkeä osaksi lähelle si joit tu van ja kaavoitusohjelmaan sisältyvän Linnajärventien ympäristön ase ma kaa van laatimista on anomuksessa esitetylle kaavoituksen käyn nis tä mi sel le perusteita. Kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenille on jaettu esityslistan mukana maan omis ta jien tekemä anomus liitteineen sekä sijaintikartta yleis kaa va rajauk sin ja ympäristön asemakaavayhdistelmä. Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO puoltaa asemakaavoituksen käynnis tä mis tä kunnan omana virkatyönä vuoden 2012 aikana ja esit tää kunnanhallitukselle kaavoituksen vireille ottamista kaa voi tus oh jel man ulkopuolelta, kuitenkin siten, että kaavan suunnittelualue rajataan tar koituk sen mu kai sel la tavalla hieman laajemmaksi. Täytäntöönpano: Rasimus tmp TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh KHAL 67 KUNNANHALLITUS hyväksyy kaavoitus- ja rakennusjaoston eh do tuk sen ja päättää käynnistää asemakaavan laatimisen anomuksen mu kai sel le alueelle. Kunnanhallitus antaa teknisen toimen tehtäväksi kaa voi tet ta van alueen rajaamisen tarkoituksenmukaisella tavalla hieman laa jem mak si siten, että rajauksessa mahdollisuuksien mukaan huo mioi daan liitteenä olevaan karttaan yhtenäisellä viivalla merkitty, pin ta-alal taan noin viiden hehtaarin suuruinen alue. Täytäntöönpano: ote Terttu Järventausta ja Marja Jokiniitty TEKN KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt KAAVRAKJ 100 Kiimakallion eteläpuolisen alueen asemakavasta ja asemakaavan muu tokses ta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaa va luon nos. Suunnittelualueeseen on mielekkään kokonaisuuden ai kaan saa mi sek si otettu mukaan anomuksessa mainitun alueen lisäksi sen poh jois puo lel la olevat kolme omakotitonttia, kevyen liikenteen väylä, Tam pe reen tien aluetta sekä etelä- ja lounaispuolisia kiinteistöjä. Poh jois puo li sel le kevyen liiikenteen väylälle tehdään muutos, joka sallii tontille aja mi sen. Tonttiliittymät Tampeeentielle poistuvat. Asemakaava-alueelle osoi te taan

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto kolmen olemassaolevan erillispientalotontin lisäksi yksi uusi oma ko ti tont ti ja noin hehtaari asuinpientalojen korttelialuetta. Alueen ete lä osa osoitetaan virkistysalueeksi. Kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenille on jaettu listan mukana kaa va kartta, kaavaselostus liitteineen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää asettaa osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel man ja kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää luon nok ses ta tarvittavat alustavat lausunnnot. Täytäntöönpano: Lampinen tmp KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Merkittiin, että teknisen lautakunnan puheenjohtaja Markku Mikkola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto PÄIVI OSVALDIN ANOMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISEKSI TILALLE / /2013 KAAVRAKJ 101 Päivi Osvald ja Leena Tounas ovat anoneet asemakaavan laatimista äi tinsä Helvi Kujanpään perikunnan omistamalle tilalle Louhela Tilan osoite on Kuljun asematie 26. Sen pinta-ala on yk si hehtaari. Osayleiskaavassa kiinteistö on pientalovaltaista asun to aluet ta. Lempäälän kunta pyrkii asemakaavoittamaan päääsääntöisesti kunnan omis tuk ses sa olevia alueita. Asemakaava-alueeksi pyritään rajaamaan laa jem pia kokonaisuuksia. Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle, että ase ma kaa van laatimiseen ei ryhdytä. Täytäntöönpano: Tekn tmp TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Liitteet PÄIVI OSVALDIN ANOMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISEKSI TILALLE

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto ILPO SALMELAN ANOMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISEKSI TILALLE / /2014 KAAVRAKJ 102 Ilpo Salmela on anonut asemakaavan laatimista omistamalleen Innilän kylän tilalle Koivula Salmela toivoo, että tilalle ase ma kaa voi tetaan pientalotontteja. Tila on kooltaan 5900 m2. Se sijaitsee Ris ti mäen alueella Torisevantien ja Lainelantien kulmassa. Alue on peltoa. Kiin teis tö on liitettävissä keskitettyyn vesihuoltoverkostoon. Museovirasto on tehnyt Koivulan tilan alueella arkeologisia tutkimuksia tou ko kuus sa Tutkimusten jälkeen Museovirasto on antanut lau sunnon, jonka mukaan tilan käytölle omakotirakentamiseen ei ole mui naismuis to lain asettamaa estettä. Vain tilan lounaiskulmasta on löytynyt pienel tä alueelta kivikautiseen asuinpaikkaan liittyviä merkkejä, joiden alue on edelleen muinaismuistolain rauhoittama. Torisevantien varrella on kahdeksan erilispientaloa. Lähin ase ma kaa voi tettu alue on Laasonportti, jolle on matkaa noin 300 metriä. Lempäälän kunta pyrkii asemakaavoittamaan pääsääntöisesti kunnan omis tuk ses sa olevia alueita. Asemakaava-alueiksi pyritään rajaamaan laajem pia kokonaisuuksia. Rakentamismahdollisuudet alueella ennen asemakaavaa voidaan rat kais ta suunnittelutarvelupakäsittelyssä. Ehdotus KAAVOITUS JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle, että ase ma kaa van laatimiseen ei ryhdytä. Täytäntöönpano: Tekn tmp TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Liitteet ILPO SALMELAN ANOMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISEKSI TILALLE

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto MOISION APILATIEN TONTIN 261/3, TUULIVALLANTIEN TONTIN 267/5 SEKÄ PUNTARPÄÄNPOLUN TONTTIEN 268/1, 268/4 JA 267/3 MYYMINEN TARJOUSTEN PERUSTEELLA 1703/ /2014 KAAVRAKJ 103 Moision Apilatiellä, Tuulivallantiellä ja Puntarpäänpolulla on kunnalla vii si omakotitonttia luovutettavaksi rakentajille. Tonttien koot vaihtelevat vä lil lä 1133 m m 2. Tontit ovat rakennettavissa heti. Kaavoitus- ja rakennusjaosto päättää teknisen toimen johtosäännön perus teel la omakotitalo-, rivitalo- ja kerrostalotonttien hinnoittelusta ja va raami ses ta ja vuokraamisesta on valtuusto on vahvistanut myynnissä ja vuokraa mi ses sa noudatettavat periaatteet. Lempäälän kunnanvaltuusto päätti , että maapohja hin noitel laan 16 /m 2, johon lisätään rakennusoikeuden hinta, joka on oma ko titon teil la 145 /kem 2. Näin muodostuvasta hinnasta voidaan poi ke ta + 50 % harkinnan mukaan (tontin ulkoiset tekijät esim. etäisyys pal ve lui hin, tontin sisäiset tekijät esim. maaperä, pinnanmuodostus, il man suun nat, puusto, ympäristöhäiriöt jne.) Kunnanvaltuusto päätti antaa kaavoitus- ja ra ken nus jaostol le valtuudet harkita tapaukset, joissa tontit myydään tarjousten pe rusteel la. Moision tontit 261/3, 267/3, 267/5, 268/1 ja 268/4 esitetään luo vu tet ta vak si tarjousmenettelyllä. Tontinvaraajille lähetetään 500 :n lasku varausmaksusta. Va raus mak su hyvitetään kauppahinnassa. Mikäli kauppaa ei tehdä, varausmaksua ei palauteta. Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää: 1. asettaa myyntiin tarjousmenettelyllä Moision alueen Apilatien omako ti ton tin 261/3, Tuulivallantien omakotitontin 267/5 sekä Puntarpäänpolun omakotitontit 268/1, 268/4 ja 267/3 liitteessä esitetyin pohjahinnoin. 2. periä tontinvaraajilta 500.n varausmaksun. Varausmaksusta lä hete tään erillinen lasku, joka on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on lainvoimainen. Varausmaksu hyvitetään kauppa hin nas sa. Mikäli kauppaa ei tehdä, maksettua summaa ei pa laute ta. Täytäntöönpano: Ote palvelupiste Ote Mari Suominen Tmp Tuomo Penttilä TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Liitteet MOISION APILATIEN TONTIN 261/3, TUULIVALLANTIEN TONTIN 267/5 SEKÄ PUNTAPÄÄNPOLUN TONTTIEN 268/1, 268/4 JA 267/3 LIITEKARTTA

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto MÄÄRÄALAN VUOKRAAMINEN TELEMASTON RAKENTAMISTA VARTEN KRADO OY:LLE TILASTA HOLLO / /2014 KAAVRAKJ 104 Krado Oy pyytää saada vuokrata Lempäälän kunnalta, Höytämön ve si tornin tontilta noin 50 m 2 :n suuruisen maa-alueen telemastoa varten. Mas to on vapaastiseisova ja ristikkorakenteinen ja sen leveys maan pin nan tasolla on 1,4 metriä. Puuston takaa näkyviin jäävän maston latvan le veys on 65 cm. Mastoon ei tule harusvaijereita, eikä sitä tarvitse mer ki tä valoilla tai lentoestevärityksellä. Masto korvaisi vesitornin te le ope raat to rei den tukiasemapaikkana ja mahdollistaisi myös vesitornin ka tol le asennettujen antenniputkien ja kattotasolle nostetun telelaitetilan pois ta mi sen, jolloin myös vesitornin ulkoasu siistiytyisi nykyisestään. Ny kyis ten antenniputkien huipun korkeus on noin 36 metriä maan pin nas ta. Hakija perustelee vuokrauspyyntöä seuraavasti: Vesilaitosyhdistys on ohjeistanut, että vesitornien oheisvuokrauksesta tu li si luopua ja kaikkien vesihuoltoon kuulumattomien vuokralaisten vuok ra so pimuk set vesitorneista tulisi irtisanoa. Vesitorneissa sijaitsevat te le ope raat torei den tukiasemat ovat kuitenkin aikojen kuluessa muo dos tu neet merkittäväksi osaksi operaattoreiden radioverkkoja ja ne vai kut ta vat suuren käyttäjämäärän matkaviestipalveluiden saatavuuteen. Näin ollen antennien purkaminen vesitornista, ilman korvaavien an ten ni paik ko jen rakentamista,aiheuttaisi merkittävää häiriötä mat ka vies ti mien käyttäjille. Vesitornin alue on merkitty asemakaavaan yhdyskuntateknistä huoltoa palve le vien rakennusten ja -laitosten alueeksi ET. Asemakaava on liit tee nä. Alustava vuokrasopimus on lähetetty jaoston jäsenille esityslistan mu ka na. Vuokra-alueen tarkka rajaus ja pinta-ala määritellään lopullisessa vuok raso pi muk ses sa. Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää vuokrata Krado Oy:lle noin 50 m 2 :n suuruisen määräalan tilasta Hollo, kiinteistötunnus telemaston vuokraamista varten. Alueesta peritään vuok ra etukätteen kertakorvauksena. Korvaus on 5000 euroa. Kiin teis tö in si nöö ril le annetaan valtuudet hyväksyä maanvuokraussopimus muil ta osin. Täytäntöönpano: ote Krado Oy ote laskutus ote kiinteistöinsinööri TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Liitteet KARTTA TILA HOLLO

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto PAANANEN PASI JA KATJA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / POIKKEAMISLUPA 1678/ /2014 KAAVRAKJ 105 Lupaa haetaan omakotitalon ja kahden talousrakennuksen ra ken ta mi seen tilalle Lehtiö 2:42 Pyhällön kylässä, osoite Niemenkuja, Lem pää lä. Rakennuspaikan pinta-ala on 6051 m 2 Rannassa oleva 535 m2 suuruinen palsta 2 ei kuulu ra ken nus paikkaan. Rakentamisen kerrosala Yhteensä 250 kem2 omakotitalo + talousrakennus + sauna, ker ros luku 1 asuntojen lkm 1 Tähän mennessä käytetty kerrosala haetun rakennuspaikan alueella - 0 kem 2 Sovelletut oikeusohjeet, Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL): MRL 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu 16.1 mukaisella suunnit te lu tar ve rat kai su alu eel la MRL 171 :n 1 mom:n nojalla poikkeus 43 :n säännöksistä (yleis kaavan vastaisuus, rakennuspaikan on oltava vähintään 2 ha suu rui nen) Pirkanmaan maakuntakaava - ei kaavamerkintää Yleiskaava: Mattilan Miemolan osayleiskaava M-1 = maa- ja metsätalousvaltainen alue (Pieni kulma rakennuspaikasta on rantaosayleiskaavan alueella) Ohjeellinen ulkoilu- ja retkeilyreitti VR1-alueelle Uusi tai kunnostettava pääsytie (ohjeellinen) Asemakaava: - ei ole Kunnallistekniikka: Ei ole Suunnitelmissa oleva vesihuoltoverkon laajennus päättyy ilmeisesti Pyhäl lön tien ja Niementien risteykseen, johon on n. 350 metriä. Etäisyydet palveluihin: - Mattilan koululle noin 1,4 km - Hakkarin koululle noin 10,7 km kuntakeskukseen noin 7,6 km Liikenteellinen sijainti: Niemenkujan tien vieressä yhdystie Pyhällön PT nro noin 0,5 km Naapurien ja viranomaisten lausunnot: Hakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole huomautettavaa.

21 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Hakijan perusteluja Tontti on lohkottu asuinrakennuksen rakentamiseen ja sille on myönnet ty suunnittelutarveratkaisu Rakentamisella ei ole hai tal lisia vaikutuksia. Etäisyys rantaan yli 200 m. Muita huomioita: - Rakennuspaikan etäisyys rantaan on n. 200 metriä. Suunniteltu asuinra ken nus sijoittuu n. 240 metrin päähän rannasta. - Niemenkujalle on myönnetty suun nit te lu tar ve rat kai sut/poik keamis lu vat , ja nyt haetulle paikalle ns. kui van maan tontteina yli 200 metrin päähän rannasta. Kaksi muuta ra ken nus paikkaa on rakennettu. Nyt käsittelyssä olevalle paikalle ei ole jos tain syystä haettu rakennuslupaa/rakennettu. Kaikkiin kolmeen myönnettyyn rakennuspaikkaan on myyty ja maanmit taus toi mi tuk ses sa erotettu m2 palstat rannasta. Pals toil le on perustettu rasiteyhteydet Niemenkujalta. Rasitetie on ra ken net tu hiljakkoin. Rakennuspaikkojen kohdalla oleva rantaviiva n. 260 metrin matkalta on ns. vapaata rantaa. Rantaosayleiskaavan pääperiaatteena on ol lut säilyttää rakentamisesta vapaata rantaviivaa ns. jokamiehen ran ta na ja myös maisemallisena elementtinä, johon voi veneelläkin ran tau tua. Nyt tälle rantaosuudelle on ripoteltu erilleen kolme yksityistä ve ne val ka mapaik kaa pitkin rantaa, mikä ei ole pelkän ve ne val ka ma käy tön kannalta järkevää ja aiheuttaa haittaa rantaosayleiskaavalle ja mahdolliselle tulevalle kaavoitukselle. Rantaosayleiskaavassa on täl lä välillä myös kaavamerkintä VR1 Retkeily- ja ulkoilualue: Uima- ja venepaikka. Merkinnällä on osoitettu yleiseen käyttöön tarkoitetut ui ma- ja venepaikat. Alueelle saadaan rakentaa pieniä ulkoiluun liit ty viä rakennuksia, kuten keittokatoksia, ulkoilumajoja ja uimarannan ra kennel mia. Tälle alueelle kulkee myös suunniteltu ohjeellinen ul koi lu- ja retkeilyreitti. Nyt haetun rakennuspaikan ve ne val ka ma pals ta sijoittuu kokonaan tälle VR1 alueelle. Todetaan, että maan mit taus toi mi tuk sessa on ehkä voitu näin menetellä, vaikka se ei ole jär ke vää ja aiheuttaa haittaa kaavoitukselle. Ajatuksena erottamiselle on ilmeisesti ollut, että rantapalstat eivät ole rakennuspaikkoja eikä ti lo jen pirstominen vaikuta rakentamiseen ja maankäyttöön. Emätilalle ( x NIKKILÄ ; 22,4 ha) on 3,5 AO ja 3,5 RA rakennuspaikkaa nyt uudelleen haettu mukaan lukien. Mel kein kaikki on erotettu omiksi kiinteistöikseen 2000 luvulla. Hakemuksen mukaan kiinteistön vesihuolto on tarkoitus ratkaista kiinteis tö koh tai ses ti. Lempäälän kunta kuuluu Pirkanmaalla alu ee seen, jossa talousvesikaivojen vedessä on todettu korkeita ar see ni pi toi suuksia. Talousveden korkea arseenipitoisuus lisää syöpäriskiä ja siksi kaivon perustajan kannattaa tutkituttaa veden laatu ennen käyt töä. Muutoinkin kaivoveden laatu on suositeltavaa tutkia kolmen vuo den välein. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittelyjärjestelmä on rakennettava talous jä te ve si ase tuk sen ja ympäristönsuojelumääräysten mu kai ses ti. Järjestelmää on käytettävä käyttöohjeiden mukaan sekä huol let ta va säännöllisesti. Puhdistetut jätevedet on pyrittävä imeyttämään omal le kiinteistölle ja käsittelyjärjestelmä on sijoitettava sekä suun ni tel ta va siten, että se ei aiheuta haittaa lähialueen ve den han kin nal le tai vesistölle. Yksityiskohtainen jätevesijärjestelmän suunnitelma on

22 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto esitettävä rakennuslupahakemuksen liitteenä. Liite Sijaintia osoittava kartta / asemapiirroksen pienennös / julkisivukuvat Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö p Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO suostuu hakemukseen. Ra ken tami nen täyttää MRL 137 :ssä määritellyt rakentamisen erityiset edel ly tykset ja MRL 172 :ssä määritellyt poikkeamisen edellytykset. Ottaen huo mioon, että rakennuspaikalle on aiemmin myönnetty suun nit te lu tar ve rat kai su eivätkä hajarakentamisen periaatteiden vaikutus ko alueella ole huomattavasti muuttanut harkintaa, on hakemuksen tueksi erityisiä syi tä. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (erillispalsta ei kuulu ra ken nus paikkaan). Rakentaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä ra ken ne tun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ei kä luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä. Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, on sopivaa maisemalliselta kan nalta eikä vaikeuta virkistystarpeiden turvaamista (erillispalsta ei kuu lu rakennuspaikkaan). Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan mer kit tä vään rakentamiseen. Tämä päätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lain voiman. Rakennuslupa on haettava em. voimassaoloaikana. Lisäksi todetaan, että ranta-alue/palsta on vapaata jo ka mie hen oi keuk sin käytettävää rantaa eikä sitä saa sulkea yleiseltä käytöltä. Ran ta-alu eel le ei voi rakentaa muuta kuin laiturin. Täytäntöönpano: päätöksen julkipano ote ja asiakirjat hakija ote ja kartat ELY-keskus (ympäristö) TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Liitteet SIJAINTIA OSOITTAVA KARTTA, ASEMAPIIRROKSEN PIENENNÖS JA JULKISIVUKUVAT / PAANANEN

23 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto ILMOITUSASIAT KAAVRAKJ 106 a) Kaavoituspäällikön päätökset: - nro 4/14: Lausunto ympäristöluvasta NCC Roads Oy - nro 3/14: Teknisen toimen kiinteistöinsinöörin viran täyttäminen Virkaan valittiin maanmittausinsinööri (AMK) Harri Järvenpää Jämsästä. - nro 4/14: Kaavoitusarkkitehdin viran täyttäminen. Virkaan valittiin arkkitehti Maija Villanen Tampereelta. b) Kiinteistöinsinöörin päätös - nro 22/14: Etuosto-oikeuden käyttä kiinteistökaupoissa ajalla , nrot /2014. Kunta ei käytä etuostooikeutta ko kiinteistökaupoissa. c) Kunnossapitopäällikön päätös - nro 73/14: Suostumus nopeusrajoitusmerkkien asettamiseen Sotavallantielle d) Rakennuttajapäällikön päätös - nro 10/14: Hakkarin koulun IV-sanerauksen rakennusurakan takuuaikaisen vakuuden hyväksyminen e) Teknisen johtajan päätös - nro 7/14: Korvaus ma tontin siistimisestä f) Toimistoarkkitehdin päätökset - nro 2/14: Koskela Juha / poikkeamislupa / omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen / suostuu hakemukseen - nro 3/14: Hassi Tomi / poikkeamislupa / omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen / suostuu hakemukseen g) Rakennusvalvonnassa myönnetyt luvat ajalla h) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset: Toimenpidelupaa koskeva valitus. Valittajat Hanna ja Pekka Närvänen. Luvan saaja Ingrid Nummela. Hallinto-oikeus hylkää valituksen Rakentamisen poikkeamispäätöstä koskeva valitus. Valittaja Timo Syrjälä.Luvan saaja Lempäälän kunta, tekninen toimi. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. i) Seutuasiat - Tampereen kaupunkiseudun Maankäyttö ja asuminen -työryhmän kokous : Toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tampereen kaupunkiseudun Maankäyttö ja asuminen -työryhmän kokous : Rakennesuunnitelma 2040, ehdotus Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. TEKN

24 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. TEKN /EH/eh

25 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ LEMPÄÄLÄN KUNTA Kaavoitus- ja rakennusjaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) Pykälät 96, 97, 99, 100, 101, 102, 106 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 103, 104 HallintolainkäyttölainL 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: LEMPÄÄLÄN KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA PL 36, LEMPÄÄLÄ puh. (03) , fax (03) , sähköposti: Pykälät 103, 104 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

26 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna puh (vaihde), telekopio , virastoposti: Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää 98, 105 Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite: päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomio-istuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkir jaan

27 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUUTOKSENHAKU kaava-asiassa, Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja Pöytäkirjan :n kohdalla tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea Hämeenlinnan hallinto-oi keu del ta siihen muutosta kirjallisin kunnallisvalituksin. Vailtuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syn ty nyt valitusperusteet virheellisessä järjestyksessä, että päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai pää tös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valtiusaika Valitusviranomainen ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA puh (vaihde) fax sähköposti aukioloaika ma-pe kello Valitusaika 30 pv Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitus on tehtävä kolmekymmenen (30) päivän kuluessa nähtäville asettamisesta. Valitusaika päät tyy Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Valituskirjel mä Pvm Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviran omai selle, on ilmoitettava - valittajan nimi ja asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos kevat il moi tukset va lit ta jalle voidaan toimittaa. - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myön laatijan asuinkunta. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittami nen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan päät ty mistä. Jos va li tus ajan vii mei nen päi vä on py häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan nus aatto tai arki lau antai, saa vali tus asiakirjat toi mittaa ensim mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat on toimitettava niin ajoissa, että ne ehtivät pe rille va litusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä kel lo Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden käyntimak sua, joka on hallinto-oikeudessa 89. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palve lussuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oi keus muuttaa päätöstä muutoksenhaki jan eduksi. Liitetään pöytäkirjaan ja otteeseen

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS

KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS Kaavoitus- ja rakennusjaosto 38 05.03.2015 KIINTEISTÖ OY PUISTONURKKA, RAKENNUSLUPA 15-8-R, KORJAUS-JA HUOLTOHALLI, SOSIAALITILAT JA AUTOKATOS KAAVRAKJ 05.03.2015 38 ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Kulju,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232

Lisätiedot

Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka MRL 122 c

Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka MRL 122 c Kaavoitus- ja rakennusjaosto 99 03.09.2015 OY SÄÄKSJÄRVEN TALLIOSAKE, VARASTOHALLI, RAKENNUSLUPA 15-153-R KAAVRAKJ 03.09.2015 99 ASIA Rakennuslupa nro 15-153-R RAKENNUSPAIKKA Pappila,418-444-0033-0001-M-0608

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R

SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 100 03.09.2015 SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R KAAVRAKJ 03.09.2015 100 ASIA Rakennuslupa nro 15-165-R RAKENNUSPAIKKA Herrala,418-406-0002-0290

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 16:00-17:10 PAIKKA Ehtookodon juhlasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 79

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 ) Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 340 Saaren asemakaava-alueelta ja muutos-alueelta asetetaan 2012 myyntiin 28 omakotitonttia. Esityslistan liitteenä kartta, josta ilmenee

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

TOIMENPIDE Kaksi yksikerroksista ja yksi kaksikerroksinen rivitalo, väes tön suo ja ra kennus sekä maisematyölupa

TOIMENPIDE Kaksi yksikerroksista ja yksi kaksikerroksinen rivitalo, väes tön suo ja ra kennus sekä maisematyölupa Kaavoitus- ja rakennusjaosto 43 09.04.2015 RAKENNUSLUPA NRO 15-55-R, AS OY LEMPÄÄLÄN RUISKAUNOKKI KAAVRAKJ 09.04.2015 43 ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA Maakala, 418-436-0001-0019 Maakalantie 22, 37500

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51 Ympäristölautakunta Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 111 570101 SAVONLINNA RAKENNUSPAIKKA Anttola, 246-402-0001-0049 Kitkantie 6, 58410 HAAPAKALLIO Kiinteistön nimi AAPELINMÄKI pinta-ala 4000 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot