Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 30 Kokoustiedot Aika tiistai klo 17:00-19:00 Tauko klo Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Värmälä, puheenjohtaja Henrik Haapajärvi Leo Hiltunen Saana Lehto Teemu Hokkanen, saapui klo käsittelyn aikana Stig Kankkonen, saapui klo käsittelyn aikana Hanna Kiljunen Jussi Koskinen Marika Niemi Pinja Nieminen Johanna Paattiniemi Veera Ruoho, saapui klo käsittelyn aikana Heikki Seppä Jaana Wessman Muut saapuvilla olleet Juha Metso Marja-Leena Remes Outi Huida Eetu Salunen Matti Lyytikäinen Ville Lehtola Erja Lehtonen Markus Syrjänen Pilvi Sarjala Mika Paavilainen perusturvajohtaja perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja viestintäpäällikkö terveyspalvelujen johtaja vanhusten palvelujen johtaja kaupunginhallituksen edustaja, saapui klo :n 47 käsittelyn aikana henkilöstön edustaja talous- ja hallintojohtaja nuorisovaltuuston edustaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 30 Allekirjoitukset Johanna Värmälä puheenjohtaja Mika Paavilainen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Johanna Paattiniemi Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kirkkojärventie 6 b, 8. kerros huone 820, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 30 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 41 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 42 Lähetekeskustelu vuosien taloussuunnitelman 6 valmisteluun 43 1 Vuoden (koneet ja kalusto) määrärahan 7 käytöstä ja kohdentamisesta päättäminen sosiaali- ja terveystoimessa terveystoimen investointiesitys vuosille Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 13 viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen 46 6 Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun 17 valvontaraportti vuodelta Vammaispalvelun ympärivuorokautisten asumispalvelujen 19 valvontaraportti vuodelta Vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten 21 asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten 24 laillisuus 50 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus oli kutsuttu koolle lautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä lautakunnan jäsenille ja viranhaltijoille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Johanna Paattiniemi.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Lähetekeskustelu vuosien taloussuunnitelman valmisteluun Valmistelijat / lisätiedot: Markus Syrjänen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso 1 merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun vuosien taloussuunnitelman painopisteistä ja 2 päättää jatkaa keskustelua lautakunnan työpajassa Käsittely Päätös Keskustelun kuluessa esitetyt näkökohdat kirjattiin erilliseen asiakirjaan jatkokeskustelujen pohjaksi. Nämä kirjaukset viedään lautakunnan extranet-työtilaan. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Alustavan suunnitteluaikataulun mukaisesti lautakuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä mennessä. Valmistelu alkaa investointiesitysten laadinnalla, kehyksen valmistelulla ja lautakuntien strategisilla lähetekeskusteluilla. Lautakuntien lähetekeskusteluilla on tarkoituksena ohjata talousarvion ja - suunnitelman valmistelua toimialalla. aloittaa lähetekeskustelun kokouksessaan ja jatkaa sitä lautakunnan työpajassa Lähetekeskustelussa lautakunta keskustelee mahdollisista painopisteiden tarkistuksista. Lähetekeskustelun lisäksi valmistelussa huomioidaan lautakunnan aiemmat linjaukset sekä valtuuston hyväksymät strategiat ja suunnitelmat. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / / / Vuoden (koneet ja kalusto) määrärahan käytöstä ja kohdentamisesta päättäminen sosiaali- ja terveystoimessa Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso hyväksyy vuoden (koneet ja kalusto) määrärahaesityksen liitteen mukaisesti. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 95 pääluokan irtaimen omaisuuden sekä koneiden ja kalustojen hankinnat sosiaali- ja terveystoimessa Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu sosiaali- ja terveystoimen osalta ensikertaisen varustamisen ja laitehankintojen toteuttamiseen vuodelle 2016 yhteensä 9,0 milj. Talousarvio-ohjeiden mukaan määrärahan tarkemmasta käytöstä päättää sosiaali- ja. Priorisoidun hankintasuunnitelman mukaan lähtökohtana on, että ensisijaisesti turvataan uusien toimitilojen varustaminen ja sen jälkeen priorisoidaan uusittavat laitteet, koneet ja kalusteet. Budjettikirjan perustelujen mukaisesti määräraha sisältää ensikertaisen varustelun lisäksi yksittäiset poistonalaiset hankinnat kuten esim. suun terveydenhoidon edellyttämät laitteistohankinnat, joiden hankintahinta on vähintään Vuonna 2016 tulee varautua Espoon sairaalan hankintojen toteuttamiseen yhteensä ja vuodelle 2017 yhteensä Ison Omenan toimitilojen varustamiseen vuodelle 2016 esitetään yhteensä Leppävaaran elä ja asu -hankkeeseen esitetään varattavaksi vuodelle 2016 yhteensä ja vuodelle 2017 yhteensä Suun terveydenhoidossa varaudutaan hammashoitolaitteiden uusimiseen vuonna 2016 suunnitelman mukaisesti yhteensä :lla.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 30 Vuodelle 2016 esitetään varattavaksi ensikertaista kalustamista ja laitehankintaa varten yhteensä Aineettomaan pääluokkaan (91) esitetään varattavaksi Espoon sairaalan ICT-hankintoja varten vuodelle 2016 yhteensä Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / / / terveystoimen investointiesitys vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso hyväksyy ja esittää edelleen Tilakeskusliikelaitokselle liitteiden mukaisesti vuosien sosiaali- ja terveystoimen toimitiloja koskevan investointiesityksen. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 2 Investointiesitys vuosille Investointiesitys vuosille , Yhtiöhankkeet 4 Investointihankkeiden sijoittuminen eri kaupunginosiin , karttatiedosto Lähtökohdat investointiesityksille Vuoden 2015 talousarvion valmisteluohjeiden mukaan tulee toimialojen valmistella investointiesitykset vuosille Tilakeskusliikelaitokselle mennessä Tilakeskus-liikelaitos valmistelee, neuvoteltuaan toimialojen kanssa, esityksensä toimitilahankkeista Tila- ja asuntojaostolle. Valtuuston päätöksen mukaisesti toimitilojen investointiohjelman tarkistaminen käsitellään kaupunginhallituksessa. Espoon väestö tulee kasvamaan väestöennusteiden mukaan vuosina noin asukkaalla, ollen vuoden 2020 lopussa noin asukasta. Yli 75 -vuotiaiden määrän ennakoidaan kasvavan nykyisestä noin ikäihmisestä noin 5 000:lla ikäihmisellä. Kasvavaan muutokseen varaudutaan siten, että tehostettua palveluasumista voidaan tarjota 7-8 %:lle yli 75 vuotiaalle hoivaa tarvitsevalle ikäihmiselle. Vammaisten uudistettu asumisohjelma - joka toteutetaan myös eri toimialojen välisenä yhteistyönä - esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2015 aikana. Ikääntymispoliittisen ohjelman

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 30 uudistaminen käynnistetään eri toimialojen välisenä yhteistyönä kevään aikana. Investointiesitysten kustannukset terveystoimen vuosien tarkistettu investointiohjelma ei sisällä uusia hankkeita. terveystoimi osallistuu muiden toimialojen kanssa talouden tasapainotus- ja tuotavuushankkeiden toteuttamiseen. Palveluverkkoa tiivistetään edelleen huomioiden sekä kaupunkirakenteen kehitys että väestön kasvumuutokset. Vuokramenojen kasvun hillitsemiseksi parannetaan tilatehokkuutta ja luovutaan tarpeettomista toimitiloista. Vuosina valmistuvien ja käynnistyvien hankkeiden kokonaiskustannus vuoden 2015 kustannustasolla on yhteensä 242,5 milj. euroa. Tästä kaupungin omistukseen perustettavien yhtiöiden hankkeiden (ns. yhtiöhankkeiden) kustannukset ovat 224,1 milj. euroa. Esitettävän investointiohjelman lisäksi olemassa olevien toimitilojen muutoksia varten varataan vuosina eri toimialojen tarpeita varten investointiohjelmaan vuosittain 2 milj. euroa. Investointiohjelman lisäksi Espooseen tulee toteutumaan lähivuosina eri puolille Espoota yksityistä erityisryhmien asumispalvelua tarjoavaa yksityistä hanketta. Espoo on osallisena hallituksen käynnistämässä pääkaupunki seudun asunnottomuuden poistamisen ohjelman toteuttamisessa. Tavoitteena on asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2015 mennessä ja asunnottomuuden ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäminen. Nk. Paavo II ohjelman mukaista yhteistyötä jatketaan yhteistyössä muiden toimialojen ja yksityisten palvelun järjestäjien kanssa. Nuorten tukiasumista tullaan lisäämään Leppävaaran alueella. Uudelle Holmanpuisto nimiselle kaava alueelle Olarin asuinalueelle on suunnitteilla yksityisenä hankkeena mielenterveyspalvelujen kuntoutuspalveluja tarjoava asuinkiinteistö. Vuoden 2016 jälkeen tarvittavaa hankekokonaisuutta ollaan valmistelemassa. Investointihankkeet - Ison Omenan Palvelutori valmistuu kaupunkitasoisena yhteishankkeena valmistuu keväällä 2016 toimitilat yhteistyössä sivistystoimen, HUS röntgenin, PAL:n yhteispalvelupisteen sekä Kelan kanssa. Palvelutorilla tarkoitetaan tulevan Matinkylän metroaseman kävelyetäisyydelle sijoittuvia pidemmän aukioloajan julkisia palveluja. Jokaiselle palvelukokonaisuudella on omat palvelutoiminnan edellyttämät muuntuvat toimitilat. Osittain palvelutoiminnat lomittuvat toistensa lomaan. Omia työhuoneita / asiakasvastaanottohuoneita ei toteuteta. Tilat mahdollistavat pidennetyn aukioloajan entistä laajemman kuntalaisten palvelun, palveluneuvonnan kuin myös teema tapahtumien järjestämisen. Päivittäiset asiakasmäärät tulee olemaan

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 30 verrattuna muihin toimintayksiköihin kaikista suurimpia. terveystoimen palveluista Iso Omenan Palvelutorin palvelukokonaisuuteen kuuluvat terveysasemapalvelut, neuvolapalvelut sekä mielenterveyspalveluja. - Matinkylän terveysaseman peruskorjauksen ajoitusta esitetään toteutettavaksi siten, että peruskorjatut toimitilat otettaisiin käyttöön vuonna Peruskorjattuihin tiloihin keskitetään alueen pieniä suun terveydenhoidon yksiköitä. - Suun terveydenhuollossa on pienet toimintayksiköt voitu liittää osaksi suurempia yksiköitä tavoitteen mukaisesti vuoteen 2020 mennessä. - Espoon sairaalan suunnittelussa valmistaudutaan siihen, että sairaala olisi käyttöön otettavissa keväällä Leppävaaran ja Matinkylän elä ja asu -hankkeet sisältävät yhteensä noin 290 palveluasuntoa. Matinkylän elä ja asu hankkeen asemakaava käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa huhtikuussa Hanke esitetään toteutettavaksi siten, että käyttöönotto mahdollistuu vuonna Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus hanke etenee suunnitelman mukaisesti siten, että se voidaan ottaa käyttöön vuoden 2017 alussa. Hanke tulee saamaan ARA avustusta 5 milj. Hankkeeseen toteutetaan yhteensä 140 palveluasuntoa ja avopalvelukeskuksen toimitilat. Espoon eri kaupungin osiin toteutettavat elä ja asu seniorikeskukset toteutetaan Espoon kaupungin omistuksessa olevan yhtiön lukuun (Yhtiöhankkeet). Ne toteutetaan nk. ARA- avustuksen ja tuen turvin. - Tapiolan elä ja asu -seniorikeskus toteutetaan EKYJ:n päätöksen mukaisesti Tapiolan Vindängenin alueelle, lähelle nykyistä Tapiolan tennispuistoa. Hanke esitetään toteutettavaksi siten, että käyttöönotto olisi vuonna Espoonlahden ja Espoon keskuksen elä ja asu -seniorikeskusten toteuttamiseen on varauduttu maankäytön suunnitelmissa vuoden 2019 jälkeen toteutettavina hankkeina. Espoon keskuksen elä ja asu seniorikeskus on osa Espoon keskuksen kehittämisohjelmaa. - Elä ja asu seniorikeskuksen konseptiin kuuluvaa senioriasumista toteutetaan normaalina asuntotuotantona siten, että Leppävaaraan ja Kauklahteen sekä Matinkylään toteutetaan senioriasumista tulevien elä ja asu -seniorikeskusten välittömään läheisyyteen. - Alueellisen kotihoidon toimitilojen keskittämistä jatketaan. Kaikkiin elä ja asu -seniorikeskuksiin toteutetaan tiloja kotihoidon toiminnalle. - Yksityisiä ikääntyneiden hoiva-asumispalveluja on suunnitteilla tarjoavia hankkeita Leppävaaran, Matinkylä - Olarin kaupungin ja Espoonlahden kaupungin osiin.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 30 - Neuvolapalvelujen keskittämistä Espoon keskuksen ja Leppävaaran alueilla sekä Matinkylä - Olarin alueilla. Auroran koulun ja päiväkoti hankkeen yhteyteen toteutetaan 10 terveydenhoitajan neuvolapalvelujen toimitilat osana Auroran koulun korvaavaa uudisrakennushanketta vuosina Tiloihin muuttaa Viherlaakson, Jupperin ja Lähderannan neuvolapalvelut. Suviniityn päiväkodin yhteyteen toteutetaan 20 terveydenhoitajan toimitilat. Hanke toteutuu siten, että käyttöönotto on vuoden 2016 alussa. Tiloihin muuttaa Bembölen ja Espoon keskuksen kaksi pientä neuvolan toimintayksikköä.iso Omenan Palvelutorille keskitetään nykyiset Matinkylän terveysasemalla ja Olarissa toimivat neuvolan palvelut. - Auroran vastaanottokodin korvaava uudisrakennushanke toteutuu Leppävaaraan Postipuun lastensuojelu hankkeen nimisenä rakennushankkeena vuosina Vammaispalveluihin kuuluva Riilahden toimintakeskus esitetään peruskorjattavaksi vuonna Espoon keskuksen muistipalvelukeskuksen tilat Samarian läheisyydessä vapautuu Espoon sairaalan valmistuttua. Tiloihin on suunnitteilla aikuissosiaalityöhön kuuluva asukastilatoiminnan käynnistäminen. - Vammaisten asumispalvelujen lisäämiseen varaudutaan tulevina vuosina siten, että asumisyksiköt ja tarvittavat itsenäiset asunnot muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden osana kehittyvää kaupunkirakennetta. Vammaisten asumispalvelu ohjelma esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle kuluvan vuoden aikana. Espooseen on valmistumassa lähivuosina yhteensä viisi erillistä vammaisten asumispalvelua tarjoavaa yksityistä hanketta Suurpellon, Espoonlahden, Leppävaaran ja Espoon keskuksen alueille. Tiedoksi - Carl Slätis, Tilakeskus-liikelaitos - Harri Kivinen, Tilahallinta - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / / Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Mika Paavilainen, puh Eija-Inkeri Kailassuo, puh Kati Gustafsson, puh Päätösehdotus Terveyspalvelujen johtaja Eetu Salunen muuttaa sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevaa sääntöä liitteen mukaisesti lukien. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 5 terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskeva sääntö Voimassa oleva sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskeva sääntö Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevaa sääntöä (jäljempänä delegointisääntö) ehdotetaan muutettavaksi lukien niin, että siihen tehdään mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiouudistuksesta johtuvat muutokset. 4 Muistutukseen vastaaminen Delegointisäännön muistutukseen vastaamista koskevaan 4 :än tehtäisiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiouudistuksesta johtuvat muutokset niin, että siinä huomioitaisiin nykyiset tehtävänimikkeet. Tulosyksikön johtaja, palvelualueen päällikkö, apulaisylilääkäri, mielenterveys- ja päihdepalvelujen avopalvelupäällikkö tai mielenterveysja päihdepalvelujen erityispalvelupäällikkö antaisivat vastauksen vastuualueensa toimintaa koskevaan muistutukseen.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 30 Pykälään sisältyvissä lakiviittauksissa käytettäisiin jatkossa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain virallisia nimiä. Mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevien määräysten pykälänumeroinnin muuttaminen Nykyinen 36 ja 41 ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomina. Nykyinen 38 ehdotetaan siirrettäväksi muutettuna 36 :n tilalle. Muutoksen seurauksena eräiden muidenkin delegointisäännön pykälien numero muuttuisi. 36 Tulosyksikön johtajan määräämä lääkäri (poistetaan) Delegointisäännön nykyinen 36 poistettaisiin kokonaisuudessaan ja sen tilalle siirrettäisiin nyt 38 :än sisältyvät määräykset muutettuina jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla. Nykyisen 36 :n mukaan tulosyksikön johtajan määräämä lääkäri päättää asiakkaan ottamisesta Aurorakodin psykiatriselle osastolle. Psykiatrinen osasto on muutettu asumispalveluyksiköksi ja sinne sijoittamisesta päätettäisiin jatkossa ehdotettujen :n mukaisesti. 38 Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä (jatkossa 36 Uusi otsikko: Palvelupäällikkö, asiakasohjauksen palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä) Delegointisäännön pykälää muutettaisiin niin, että siinä määrättäisiin palvelupäälliköiden, asiakasohjauksen palveluesimiehen, johtavan sosiaalityöntekijän ja sosiaalityöntekijän toimivallasta. Määräys olisi aikaisempaa laajempi. Siinä huomioitaisiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen nykyinen organisaatio ja nykyiset tehtävänimikkeet. Pykälässä ei jatkossa enää eroteltaisi kaupungin omia ja ostopalveluita, vaan sen mukainen toimivalta koskisi molempia palvelun järjestämistapoja. Pykälässä tarkoitettu viranhaltija voisi päättää myös kaupungin oman palveluasumisen (Aurorakoti, Olarinluoman palveluasunnot) asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Ostettavien psykiatriset asumispalvelujen ja päihdehuollon asumispalvelujen maksut määräytyvät samoin perustein, joten niitä ei enää tarvitse mainita delegointisäännössä erikseen. Palvelupäällikkö, asiakasohjauksen palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä päättäisi 1) sijoittamisesta ostopalveluna järjestettäviin mielenterveys- ja/tai päihdepalveluihin 2) sijoittamisesta kaupungin omiin asumispalveluihin 3) palveluasumisesta perittävästä asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä 4) vieroitushoidon ja kuntouttavan laitoshoidon asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 30 5) asukkaiden valitsemisesta kaupungin omiin tukiasuntoihin Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteisen asunnottomien asioita koskevan SAS-työskentelyn esityksen pohjalta 39 Etuuskäsittelijä (jatkossa 37 ) Delegointisäännön 39 :än (jatkossa 37 ) tehtäisiin organisaatiouudistuksesta johtuvat muutokset. Nykyisen määräyksen mukaan etuuskäsittelijä päättää psykiatrisesta asumispalvelusta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, sekä päihdehuollon asumispalvelusta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Delegointisäännön tätä pykälää ehdotetaan muutettavaksi niin, että jatkossa se sisältäisi vain määräyksen, jonka mukaan edellä 36 :ssä tarkoitettujen viranhaltijoiden lisäksi myös etuuskäsittelijä voisi päättää palveluasumisesta perittävästä asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 37 Palvelupäällikkö (jatkossa 38 Uusi otsikko: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö tai palvelupäällikkö) Delegointisäännön 37 :n mukaan palvelupäällikkö päättää ostopalveluna järjestettävän psykiatrisen asumispalvelun ja päihdehuollon asumispalvelun piiriin kuuluvien osalta hoitokustannusten korvaamisesta. Määräys ehdotetaan muutettavaksi kokonaisuudessaan niin, että aikaisempi mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiouudistuksen myötä tarpeettomaksi käynyt määräys poistettaisiin. Sen sijaan delegointisäännön tässä pykälässä määrättäisiin jatkossa siitä, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö tai palvelupäällikkö voisi päättää maksusitoumuksen antamisesta mielenterveys- tai päihdepalveluihin. Tämä määräys olisi tarpeellinen silloin, kun asiakkaan tarvitsemaa palvelua ei voida tuottaa itse, eikä sitä ole saatavissa kilpailutetuilta palveluntuottajilta. Tällaisia tilanteita on määrällisesti suhteellisen vähän, mutta hankittavat asiakkaan erityisiä tarpeita vastaavat palvelut voivat olla kustannuksiltaan tavallista kalliimpia. Tästä syystä päätösvalta ehdotetaan annettavaksi organisaatiossa korkeammalle tasolle kuin nykyiseen 38 :än (jatkossa 36 ) sisältyvät päätösvaltuudet. Pykälien keskinäistä järjestystä muutettaisiin niin, että tämä ehdotettavaa 36 :ä harvemmin sovellettava määräys sijoitettaisiin delegointisäännössä ehdotetun 36 :n ja sitä täydentävän 37 :n jälkeen. 40 Palvelupäällikkö ja kaupungin oman toimintayksikön johtaja/osastonhoitaja (jatkossa 39 Uusi otsikko: Palvelupäällikkö tai oman toimintayksikön palveluesimies) Nykyisen 40 :n mukaan palvelupäällikkö ja kaupungin oman toimintayksikön johtaja/osastonhoitaja päättävät kaupungin omaan laitokseen ja asumispalveluihin ottamisesta, sekä palvelusta perittävästä

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 30 maksuista, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Delegointisäännön 40 :ä (jatkossa 39 ) ehdotetaan muutettavaksi niin, että siinä huomioitaisiin muutokset tehtävänimikkeissä. Myös pykälän sisältöä muutettaisiin. Jatkossa pykälässä määrättäisiin siitä, että palvelupäällikkö tai oman toimintayksikön palveluesimies päättäisi omana toimintana toteutetussa vastaanottokodissa, vieroitushoidossa tai tukiasumisessa perittävästä asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 41 Palvelupäällikkö ja toimintayksikön johtaja (poistetaan) Delegointisäännön nykyisen 41 :n mukaan palvelupäällikkö ja toimintayksikön johtaja päättävät asukkaiden valitsemisesta Y-säätiön asuntoihin. Delegointisäännön 41 ehdotetaan poistettavaksi. Jatkossa palvelupäällikön, asiakasohjauksen palveluesimiehen, johtava sosiaalityöntekijän tai sosiaalityöntekijän tehtävänä olisi päättää asukkaiden valitsemisesta kaupungin omiin tukiasuntoihin, Mielenterveysja päihdepalvelujen ja Perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteisen asunnottomien asioita koskevan SAS-työskentelyn esityksen pohjalta. Tätä koskeva määräys otettaisiin heidän tehtäväluetteloonsa, joka sisältyy ehdotuksen mukaisesti 36 :än. Tiedoksi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / / / Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun valvontaraportti vuodelta 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Mari Ahlström, puh Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun valvontaraportin vuodelta Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 6 Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun valvontaraportti Omavalvontasuunnitelma, Auroran vastaanottokoti - Omavalvontasuunnitelma, Karhukallion lastenkoti - Omavalvontasuunnitelma, Lystimäen lastensuojelupalvelut - Omavalvontasuunnitelma, Poijupuiston vastaanottokoti Espoon kaupungin lasten erityispalvelut vastaa lastensuojelun ympärivuorokautisia palveluja antavien yksiköiden valvonnasta. Valvontasuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Valvonnan piiriin kuuluvat kaupungin omat yksiköt, ostetut palvelut sijaintikunnasta riippumatta sekä kaikki Espoossa olevat yksityiset sijaishuollon palveluntuottajat. Valvontaan velvoittavat säädökset löytyvät lastensuojelulaista (417/2007) ja laista yksityisistä sosiaalipalveluista (922/201). Valvonnan tavoitteena on taata yksittäisen lapsen saamaan hoidon ja huolenpidon laadukkuus. Halutaan varmistaa, että Espoon käyttämät tai Espoossa sijaitsevat sijaishuoltoyksiköt ovat toiminnaltaan, tiloiltaan ja osaamiseltaan riittävän laadukkaita toteuttamaan heiltä ostettavaa palvelua.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 30 Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun valvontaraportti vuodelta 2014 on liitteenä. Tiedoksi

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / / / Vammaispalvelun ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vammaispalvelun ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportin vuodelta Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 7 Vammaispalvelun ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta 2014 Asumisen ja asumisen tukipalvelujen järjestäminen on kuntien yksi lakisääteisistä tehtävistä. Vammaisten ja kehitysvammaisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen ja muiden asumisen tukipalvelujen järjestämisestä Espoossa vastaa pääasiallisesti vammaispalvelujen palvelualue. hyväksyi suunnitelman Vammaisten kuntalaisten asumispalvelujen suunta ja toimenpiteitä vuosille , jossa on kirjattu periaatteet vammaisten asumispalvelujen kehittämiselle Espoossa. Asumispalveluja järjestetään vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaisille henkilöille joko palvelutaloon, asumisyksikköön tai yksittäiseen asuntoon tavanomaiseen asuntokantaan. Asumispalveluja järjestetään lisäksi kehitysvammalain perusteella kehitysvammaisille henkilöille ympärivuorokautisissa ryhmäkodeissa ja asumisyksiköissä sekä ei-ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä tai tuettuna asumisena yksittäiseen asuntoon. Sosiaalihuoltolain perusteella vammaisille henkilöille järjestetään jonkin verran tuettua asumista yksittäiseen asuntoon tai hoivaan painottuvaa ympärivuorokautista asumista. Yksityisiä sosiaalipalveluja määrittävän lainsäädännön vaatimukset palvelujen laadulle ovat selkeät. Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 30 (992/2011) sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) on määräyksiä liittyen sosiaalipalvelujen tuottamiseen. Ympärivuorokautisten asumispalvelujen tuottamista säätelee lisäksi valtakunnallinen laatusuositus vammaisten asumispalveluista (STM, 4:2003), Valviran valtakunnallinen valvontaohjelma vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisista asumispalveluista (6:2012) sekä ohje yksityisten sosiaalipalvelujen omavalvonnasta (7:2012). hyväksyi Espoon kaupungin vammaisille henkilöille tarkoitettujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontasuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa vammaisten asumispalvelujen piirissä oleville henkilöille laadukkaat ja tarpeenmukaiset palvelut, tukea palveluntuottajia asumispalvelujen tuottamisessa, auttaa palveluntuottajia tunnistamaan mahdolliset toiminnassa syntyvät riskit ja ennalta ehkäistä niitä sekä edistää asumispalvelun kehittämistä valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Vammaispalveluissa valvonnan toteuttajia ovat vammaispalvelujen johtavat viranhaltijat. Vammaispalvelupäällikkö johtaa valvontatyötä. Valvontatyötä tehdään yhteistyössä palveluntuottajien, sijaintikuntien, aluehallintovirastojen ja Valviran kanssa. Vammaispalvelujen valvontaryhmän muodosti vuonna 2014 moniammatillinen työryhmä, jossa jäseninä olivat vammaispalvelujen sairaanhoitaja, asumispalveluiden johtavat ohjaajat, johtava sosiaalityöntekijä ja ostopalvelutoiminnasta vastaava asiantuntija. Liitteenä on raportti valvonnan toteutumisesta vuonna Raportti sisältää koosteen valvontakäyntien palautteista ja muusta valvontatoiminnasta. Tiedoksi

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / / / Vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Elsa Pasma, puh Mona Hägglund, puh Sari Jekunen, puh Päätösehdotus Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Espoon vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportin vuodelta Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 8 Vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta 2014 Selostus Espoon kaupungin vanhusten palvelujen pitkäaikaishoidon palvelualue vastaa laitoshoidon, ostetun ympärivuorokautisen hoiva-asumisen, eitehostetun ja tehostetun sekä muistisairaiden asumispalvelun laillisuudesta, laadusta ja asianmukaisuudesta. Espoon sosiaali- ja päätti , että yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 8 :n 2 momentin mukaisesti valvontaviranomaisena toimii lukien vanhustenpalvelujen pitkäaikaishoidon osalta asumispalvelupäällikkö. Espoon yksityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontasuunnitelma hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa Espoossa olevien palvelusetelituottajien hoivakodit kuuluvat myös valvontasuunnitelman piiriin. Valvontasuunnitelman mukaan valvonnan tavoitteena on varmistaa, että hoivakodissa asuva saa tarvitsemansa palvelun kilpailutuksessa määritellyn palvelukonseptin ja siihen kirjattujen lisäpalveluiden edellyttämällä tasolla, ja että hoivakodeissa noudatetaan valtakunnallisia lakeja, suosituksia ja ohjeita.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 30 Valvontasuunnitelman rinnalle määriteltiin, kuten aikaisempinakin vuosina, painopistealueet, jotka ohjasivat yksityiskohtaisemmin valvontatyötä. Painopistealueiden valinnassa otettiin huomioon vanhuspalvelulain henki, valtakunnallisen vanhustenhuollon valvontaohjelma sekä laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Pääpaino valvonnassa kohdistui aikaisempaa enemmän palveluntuottajan omavalvonnan toimivuuteen. Espoon pitkäaikaishoidon asumispalveluyksikkö raportoi vuosittain valvonnan tuloksista sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tämän jälkeen hyväksytty valvontaraportti lähetetään tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Raportin liitteeksi kirjataan vuoden aikana tapahtuneet hoivakotikohtaiset valvontatapahtumat päivämäärineen. Valvontaraportti löytyy Espoon kaupungin Internet -sivuilta suomen- ja ruotsinkielisenä. Vuonna 2014 Espoossa oli 27 hoivakodissa yhteensä 961 Etelä-Suomen aluehallintoviraston vahvistamaa asukaspaikkaa. Espoon kaupungin käytössä oli tilanteessa paikoista 865, mikä pitää sisällään pitkäaikais-, lyhytaikaishoidon paikat sekä palvelusetelipaikat. Palveluseteleitä oli tilanteessa jaettu kaiken kaikkiaan 68 joista 45 olivat aktiivisia. Hyväksyttyjä palvelusetelipalveluntuottajia oli kaiken kaikkiaan 94. Kaiken kaikkiaan yhteistyötä tehtiin 44 hoivakodin kanssa ja paikkamäärä oli 887. Asukkaita oli näissä hoivakodeissa vuoden 2014 aikana yhteensä Valvontatavoitteet Espoossa sijaitseviin yksityisiin hoivakoteihin toteutuvat hyvin. Vuoden aikana oli 148 erilaista ja suunniteltua laadunvalvontatapahtumaa joista Espoossa 103, muualla pääkaupunkiseudulla 45. Asiakirjavalvontaa olivat lääkepoikkeamakysely, omavalvontasuunnitelmien ja hoito- ja palvelusuunnitelmien tarkastelut. Suunnitelmallisen valvonnan lisänä olivat päivittäinen yhteistyö ja kanssakäyminen hoivakotien ja asukkaiden, omaisten/läheisten ja hoivakodin henkilöstön kanssa. Espoon asumispalveluyksikköön tuli vuoden 2014 aikana 80 asiakaspalautetta. Palautteista 74 liittyivät Espoossa sijaitseviin hoitokoteihin ja kuusi muissa kunnissa sijaitseviin hoitokoteihin, joissa asui espoolaisia asukkaita. Huomion arvoista on se, että vuoden aikana asiakaspalautteita, valituksia ja reklamaatioita oli selvästi edellisvuotta vähemmän. Lisäksi hoivakotien toimintaan ei kohdistunut vakavia laatuongelmia tai sopimusrikkoja. Toistuvat laatupoikkeamat kasautuivat muutamille hoivakodeille. Espoon vanhusten palveluiden ympärivuorokautisen asumispalvelun hankinta kilpailutettiin vuonna 2014 yhteistyössä Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja perusturvayhtymä Karviaisen kanssa. Hankinnan yhteydessä laadittiin palvelukonsepti, joka sisältää tarjotun palvelun vähimmäisvaatimukset. Uusi sopimuskausi alkaa Tätä kautta

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 30 koskeva valvontasuunnitelma hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa Espoon pitkäaikaishoidon asumispalveluyksikön henkilöstö teki valvontalain hengen mukaista työtä ja se toimi yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa Espoossa sekä ulkopaikkakunnilla. Yhteistyö oli suunnitelmallista ja rakentavaa, ja sen avulla varmistettiin, että ympärivuorokautisten hoivakotien asukkaat saivat mahdollisimman hyvää ja laadukasta hoitoa. Hedelmällisen yhteistyön ja valvontahistorien avulla on voitu laajentaa kuntavalvonnan sisältöä ja tuoda uusia tuulia yhteistyöhön. Hyviä esimerkkejä ovat yhteistyönä tehdyt liikunta- ja virikekäsikirjat, työyhteisön julkinen palkitseminen ja nyt uuden hankinnan kilpailutuksen mukana syntynyt hoivakodin kannustinmalli. Tiedoksi

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija /lisätietoja: Mika Paavilainen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikön yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja Päätösvallan käyttäminen yksilöasioissa, pohjoisen aikuisten sosiaalipalveluissa 6 Päätösvallan käyttäminen yksilöasioissa, pohjoisen aikuisten sosiaalipalveluissa Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikön yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja Päätösvallan käyttäminen yksilöasioissa, pohjoisen aikuisten sosiaalipalveluissa Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Etuuskäsittelijän viran (300008) määräaikainen täyttäminen Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Etuuskäsittelijän viran määräaikainen täyttäminen Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Etuuskäsittelijän viran määräaikainen täyttäminen Lastensuojelupalvelujen päällikön hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja Nuorten jälkihuollon ohjauksen hankinta, Pirkanmaan Sininauha ry 34 Lastensuojelupalvelujen hankinta, Perhekoti Tähtimetsä 35 Lastensuojelupalvelujen hankinta, Perhekoti Tähtimetsä 36 Nuorten jälkihuollon ohjauksen hankinta, Uudenmaan Tukitupa Oy 37 Nuorten jälkihuollon ohjauksen hankinta, Perhekoti Makarios Lastensuojelupalvelujen päällikön hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja Lastensuojelupalvelujen hankinta, Perhekoti Peura Oy, Kuninkaantörmän perhekoti 39 Lastensuojelun tukipalvelujen hankinta, Oma Sydän Oy

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / 30 Terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Sosiaalityöntekijän viran (332665) vakinainen täyttäminen Terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Vastaavan ohjaajan viran (321839) vakinainen täyttäminen Terveyspalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja Suun terveydenhuollon organisaation kehittämispalvelun hankinta Terveyspalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja Neljän unitin (hammaslääkärituolin) hankinta Espoonlahden hammashoitolaan Vanhusten palvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Palveluvastaavan viran (236100) vakinainen täyttäminen vanhusten palvelujen tulosyksikössä Käsittely Päätös Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / / / terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Mika Paavilainen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso merkitsee tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset. Käsittely Päätös Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Laatu ja potilasturvallisuus seurantaraportti Jälkihuollon tilannekatsaus - terveystoimen Henkilöstökertomus Vammaisneuvoston lausunto Espoon Tekninen ja ympäristötoimelle, HSL - terveystoimen kannanotto Espoon kaupungin lausuntoa varten, HSL 1 Henkilöstöseuranta maaliskuu 2015 terveystoimen henkilöstömäärä oli maaliskuun 2015 lopussa yhteensä 3561 (sis. vakituiset ja määräaikaiset, mutta ei työllistettyjä). Vakinaisen henkilöstön määrä oli 2902 ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli 659. Lisäksi työllistettyjä oli 38. Henkilöstömäärä lisääntyi 8 henkilöllä verrattuna helmikuuhun Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi 6 ja määräaikaisen henkilöstön määrä lisääntyi kahdella henkilöllä. Työllistettyjen määrä lisääntyi kahdella. Henkilöstömäärä lisääntyi vuoden aikana perhe- ja sosiaalipalveluissa 34 ja vanhusten palveluissa 22 henkilöllä. Terveyspalveluissa henkilöstömäärä väheni 10 henkilöllä ja esikunnassa 16 henkilöllä. Joulukuun 2014 lopun henkilöstömäärään verrattuna toimialan henkilöstömäärä väheni vuoden 2015 maaliskuussa 34 henkilöllä. Perheja sosiaalipalveluissa työskentelevän henkilöstön määrä (1264) oli

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / 30 maaliskuun lopussa 5 henkilöä enemmän kuin joulukuussa Terveyspalvelujen henkilöstömäärä (879) väheni 10 henkilöllä joulukuuhun 2014 verrattuna. Vanhusten palveluissa työskenteli maaliskuun 2015 lopussa 1303 henkilöä, mikä on 15 henkilöä vähemmän kuin joulukuun 2014 lopussa. Esikunnan henkilöstömäärä (115) väheni 14 henkilöllä joulukuuhun 2014 verrattuna. 2 Odotusaika kiireettömälle lääkärin vastaanotolle (T3-aika) ja toimeentulotuen jonoseuranta Tiedot löytyvät osoitteesta 3 Laatu ja potilasturvallisuus seurantaraportti 2014 (Riitta Flinck) Seurantaraportti on oheismateriaalina. 4 Tilannekatsaus nuorten palveluiden (mm. jälkihuolto) kehittämistilanteesta (Mari Ahlström) Tilannekatsaus on oheismateriaalina. 5 terveystoimen henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus on oheismateriaalina. 6 Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput ja oikeus matkustaa ilman lippua HSL:n uudessa vyöhykemallissa terveystoimen otsikon mukaiseen asiaan liittyvä kannanotto ja vammaisneuvoston Espoon Tekniselle ja ympäristötoimialalle antama lausunto ovat oheismateriaalina. Tiedoksi

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 28 / 30 Muutoksenhakukielto Kuntalaki 91 ( 40-44, 46-50) MUUTOKSENHAKUKIELTO KUNTALAKI 91 Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 29 / 30 Oikaisuvaatimusohje ( 45) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusohje Päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen tekeminen on edellytys sille, että päätöksestä voi tehdä kuntalain 90 :n mukaisen kunnallisvalituksen. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - mihin päätökseen haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hänen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Jos valittaja on valtuuttanut asiamiehen tekemään valituksen puolestaan, riittää asiamiehen allekirjoitus. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on:

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 30 / 30 Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: 8:00 15:45 Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: Telekopio: +358-(0) Puh: +358-(0)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45 14.04.2015 Sivu 1 / 1 1688/00.01.01/2015 45 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.09.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 12.09.2016 maanantai klo 8:00-10:10 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014

ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014 ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014 Sosiaali- ja terveystoimiala Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Sisällys 1 Yleistä kunnallisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74 25.05.2016 Sivu 1 / 1 74 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 23.09.2015 Sivu 1 / 1 90 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh 22.01.2014 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Talous- ja hallintojohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 16.11.2015 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 16.11.2015 maanantai klo 10:30-10:55 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan perhe- ja Pöytäkirja 01.11.2012 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 01.11.2012 torstai klo 17:30-19:30 Paikka Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (9) Etelä-Savon pelastuslautakunta 03.06.2015 Aika 03.06.2015, klo 14:00-14:40 Paikka Juva Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 24.09.2012 maanantai klo 17:00-19:20 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja Päätöspöytäkirja 1 (5) Muutokset konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin (KSE 2013, RT-13-11143) Tilakeskusliikelaitoksessa tehtävissä sopimuksissa Selostus Tilakeskuksen johtaja on päätöksellään 12.1.2009

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 4/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 423/2016 10.04.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 25.5.2016 Kaupunginhallitus 205 20.6.2016 103 Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa Valmistelijat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 11.12.2012 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 11.12.2012 tiistai klo 17:00-17:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 29.03.2012 torstai klo 17:30-21:15 tauko klo 20.32-20.42 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja 10.06.2013 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 10.06.2013 maanantai klo 8:00-9:00 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja Tiina

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (11) 13.11.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (11) 13.11.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-16:55 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Antti Tapaninaho, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

11 Kotihoidon ohjaajan viran täyttäminen, työavain 45-766-14. Päätös

11 Kotihoidon ohjaajan viran täyttäminen, työavain 45-766-14. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 11 Kotihoidon ohjaajan viran täyttäminen, työavain 45-766-14 HEL 2014-009231 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelujen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Espoon kaupungin vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen ohjaus ja valvonta. Asumispalvelupäällikkö Mona Hägglund 15.4.

Espoon kaupungin vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen ohjaus ja valvonta. Asumispalvelupäällikkö Mona Hägglund 15.4. Espoon kaupungin vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen ohjaus ja valvonta Asumispalvelupäällikkö Mona Hägglund 15.4.2015 Ympärivuorokautisten palvelujen kilpailutus 2015-2019 Ympärivuorokautisen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4269/02.08.00/2014 82 Vanhusten palvelujen pitkäaikaishoidon ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palvelusetelin käytön vakiinnuttaminen osaksi ympärivuorokautisten asumispalvelujen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 20.05.2015 Sivu 1 / 20 Kokoustiedot Aika 20.05.2015 keskiviikko klo 17:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs. Saapuvilla olleet jäsenet Johanna

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:40 Paikka Hotelli Scandic Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö,

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto 51/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto 51/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 157 Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmän nimeäminen HEL 2015-010540 T 00 00 02 Päätös päätti, kumoten asiasta 5.6.2015 114 tekemänsä päätöksen, nimetä sosiaali-

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI 1/5 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Tiistaina 15 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 67. Yhtymähallitus. Aika 19.05.2016 klo 18:00-20:00

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 67. Yhtymähallitus. Aika 19.05.2016 klo 18:00-20:00 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 67 Yhtymähallitus Aika 19.05.2016 klo 18:00-20:00 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot