Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 30 Kokoustiedot Aika tiistai klo 17:00-19:00 Tauko klo Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Värmälä, puheenjohtaja Henrik Haapajärvi Leo Hiltunen Saana Lehto Teemu Hokkanen, saapui klo käsittelyn aikana Stig Kankkonen, saapui klo käsittelyn aikana Hanna Kiljunen Jussi Koskinen Marika Niemi Pinja Nieminen Johanna Paattiniemi Veera Ruoho, saapui klo käsittelyn aikana Heikki Seppä Jaana Wessman Muut saapuvilla olleet Juha Metso Marja-Leena Remes Outi Huida Eetu Salunen Matti Lyytikäinen Ville Lehtola Erja Lehtonen Markus Syrjänen Pilvi Sarjala Mika Paavilainen perusturvajohtaja perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja viestintäpäällikkö terveyspalvelujen johtaja vanhusten palvelujen johtaja kaupunginhallituksen edustaja, saapui klo :n 47 käsittelyn aikana henkilöstön edustaja talous- ja hallintojohtaja nuorisovaltuuston edustaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 30 Allekirjoitukset Johanna Värmälä puheenjohtaja Mika Paavilainen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Johanna Paattiniemi Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kirkkojärventie 6 b, 8. kerros huone 820, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 30 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 41 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 42 Lähetekeskustelu vuosien taloussuunnitelman 6 valmisteluun 43 1 Vuoden (koneet ja kalusto) määrärahan 7 käytöstä ja kohdentamisesta päättäminen sosiaali- ja terveystoimessa terveystoimen investointiesitys vuosille Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 13 viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen 46 6 Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun 17 valvontaraportti vuodelta Vammaispalvelun ympärivuorokautisten asumispalvelujen 19 valvontaraportti vuodelta Vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten 21 asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten 24 laillisuus 50 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus oli kutsuttu koolle lautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä lautakunnan jäsenille ja viranhaltijoille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Johanna Paattiniemi.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Lähetekeskustelu vuosien taloussuunnitelman valmisteluun Valmistelijat / lisätiedot: Markus Syrjänen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso 1 merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun vuosien taloussuunnitelman painopisteistä ja 2 päättää jatkaa keskustelua lautakunnan työpajassa Käsittely Päätös Keskustelun kuluessa esitetyt näkökohdat kirjattiin erilliseen asiakirjaan jatkokeskustelujen pohjaksi. Nämä kirjaukset viedään lautakunnan extranet-työtilaan. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Alustavan suunnitteluaikataulun mukaisesti lautakuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä mennessä. Valmistelu alkaa investointiesitysten laadinnalla, kehyksen valmistelulla ja lautakuntien strategisilla lähetekeskusteluilla. Lautakuntien lähetekeskusteluilla on tarkoituksena ohjata talousarvion ja - suunnitelman valmistelua toimialalla. aloittaa lähetekeskustelun kokouksessaan ja jatkaa sitä lautakunnan työpajassa Lähetekeskustelussa lautakunta keskustelee mahdollisista painopisteiden tarkistuksista. Lähetekeskustelun lisäksi valmistelussa huomioidaan lautakunnan aiemmat linjaukset sekä valtuuston hyväksymät strategiat ja suunnitelmat. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / / / Vuoden (koneet ja kalusto) määrärahan käytöstä ja kohdentamisesta päättäminen sosiaali- ja terveystoimessa Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso hyväksyy vuoden (koneet ja kalusto) määrärahaesityksen liitteen mukaisesti. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 95 pääluokan irtaimen omaisuuden sekä koneiden ja kalustojen hankinnat sosiaali- ja terveystoimessa Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu sosiaali- ja terveystoimen osalta ensikertaisen varustamisen ja laitehankintojen toteuttamiseen vuodelle 2016 yhteensä 9,0 milj. Talousarvio-ohjeiden mukaan määrärahan tarkemmasta käytöstä päättää sosiaali- ja. Priorisoidun hankintasuunnitelman mukaan lähtökohtana on, että ensisijaisesti turvataan uusien toimitilojen varustaminen ja sen jälkeen priorisoidaan uusittavat laitteet, koneet ja kalusteet. Budjettikirjan perustelujen mukaisesti määräraha sisältää ensikertaisen varustelun lisäksi yksittäiset poistonalaiset hankinnat kuten esim. suun terveydenhoidon edellyttämät laitteistohankinnat, joiden hankintahinta on vähintään Vuonna 2016 tulee varautua Espoon sairaalan hankintojen toteuttamiseen yhteensä ja vuodelle 2017 yhteensä Ison Omenan toimitilojen varustamiseen vuodelle 2016 esitetään yhteensä Leppävaaran elä ja asu -hankkeeseen esitetään varattavaksi vuodelle 2016 yhteensä ja vuodelle 2017 yhteensä Suun terveydenhoidossa varaudutaan hammashoitolaitteiden uusimiseen vuonna 2016 suunnitelman mukaisesti yhteensä :lla.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 30 Vuodelle 2016 esitetään varattavaksi ensikertaista kalustamista ja laitehankintaa varten yhteensä Aineettomaan pääluokkaan (91) esitetään varattavaksi Espoon sairaalan ICT-hankintoja varten vuodelle 2016 yhteensä Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / / / terveystoimen investointiesitys vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso hyväksyy ja esittää edelleen Tilakeskusliikelaitokselle liitteiden mukaisesti vuosien sosiaali- ja terveystoimen toimitiloja koskevan investointiesityksen. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 2 Investointiesitys vuosille Investointiesitys vuosille , Yhtiöhankkeet 4 Investointihankkeiden sijoittuminen eri kaupunginosiin , karttatiedosto Lähtökohdat investointiesityksille Vuoden 2015 talousarvion valmisteluohjeiden mukaan tulee toimialojen valmistella investointiesitykset vuosille Tilakeskusliikelaitokselle mennessä Tilakeskus-liikelaitos valmistelee, neuvoteltuaan toimialojen kanssa, esityksensä toimitilahankkeista Tila- ja asuntojaostolle. Valtuuston päätöksen mukaisesti toimitilojen investointiohjelman tarkistaminen käsitellään kaupunginhallituksessa. Espoon väestö tulee kasvamaan väestöennusteiden mukaan vuosina noin asukkaalla, ollen vuoden 2020 lopussa noin asukasta. Yli 75 -vuotiaiden määrän ennakoidaan kasvavan nykyisestä noin ikäihmisestä noin 5 000:lla ikäihmisellä. Kasvavaan muutokseen varaudutaan siten, että tehostettua palveluasumista voidaan tarjota 7-8 %:lle yli 75 vuotiaalle hoivaa tarvitsevalle ikäihmiselle. Vammaisten uudistettu asumisohjelma - joka toteutetaan myös eri toimialojen välisenä yhteistyönä - esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2015 aikana. Ikääntymispoliittisen ohjelman

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 30 uudistaminen käynnistetään eri toimialojen välisenä yhteistyönä kevään aikana. Investointiesitysten kustannukset terveystoimen vuosien tarkistettu investointiohjelma ei sisällä uusia hankkeita. terveystoimi osallistuu muiden toimialojen kanssa talouden tasapainotus- ja tuotavuushankkeiden toteuttamiseen. Palveluverkkoa tiivistetään edelleen huomioiden sekä kaupunkirakenteen kehitys että väestön kasvumuutokset. Vuokramenojen kasvun hillitsemiseksi parannetaan tilatehokkuutta ja luovutaan tarpeettomista toimitiloista. Vuosina valmistuvien ja käynnistyvien hankkeiden kokonaiskustannus vuoden 2015 kustannustasolla on yhteensä 242,5 milj. euroa. Tästä kaupungin omistukseen perustettavien yhtiöiden hankkeiden (ns. yhtiöhankkeiden) kustannukset ovat 224,1 milj. euroa. Esitettävän investointiohjelman lisäksi olemassa olevien toimitilojen muutoksia varten varataan vuosina eri toimialojen tarpeita varten investointiohjelmaan vuosittain 2 milj. euroa. Investointiohjelman lisäksi Espooseen tulee toteutumaan lähivuosina eri puolille Espoota yksityistä erityisryhmien asumispalvelua tarjoavaa yksityistä hanketta. Espoo on osallisena hallituksen käynnistämässä pääkaupunki seudun asunnottomuuden poistamisen ohjelman toteuttamisessa. Tavoitteena on asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2015 mennessä ja asunnottomuuden ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäminen. Nk. Paavo II ohjelman mukaista yhteistyötä jatketaan yhteistyössä muiden toimialojen ja yksityisten palvelun järjestäjien kanssa. Nuorten tukiasumista tullaan lisäämään Leppävaaran alueella. Uudelle Holmanpuisto nimiselle kaava alueelle Olarin asuinalueelle on suunnitteilla yksityisenä hankkeena mielenterveyspalvelujen kuntoutuspalveluja tarjoava asuinkiinteistö. Vuoden 2016 jälkeen tarvittavaa hankekokonaisuutta ollaan valmistelemassa. Investointihankkeet - Ison Omenan Palvelutori valmistuu kaupunkitasoisena yhteishankkeena valmistuu keväällä 2016 toimitilat yhteistyössä sivistystoimen, HUS röntgenin, PAL:n yhteispalvelupisteen sekä Kelan kanssa. Palvelutorilla tarkoitetaan tulevan Matinkylän metroaseman kävelyetäisyydelle sijoittuvia pidemmän aukioloajan julkisia palveluja. Jokaiselle palvelukokonaisuudella on omat palvelutoiminnan edellyttämät muuntuvat toimitilat. Osittain palvelutoiminnat lomittuvat toistensa lomaan. Omia työhuoneita / asiakasvastaanottohuoneita ei toteuteta. Tilat mahdollistavat pidennetyn aukioloajan entistä laajemman kuntalaisten palvelun, palveluneuvonnan kuin myös teema tapahtumien järjestämisen. Päivittäiset asiakasmäärät tulee olemaan

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 30 verrattuna muihin toimintayksiköihin kaikista suurimpia. terveystoimen palveluista Iso Omenan Palvelutorin palvelukokonaisuuteen kuuluvat terveysasemapalvelut, neuvolapalvelut sekä mielenterveyspalveluja. - Matinkylän terveysaseman peruskorjauksen ajoitusta esitetään toteutettavaksi siten, että peruskorjatut toimitilat otettaisiin käyttöön vuonna Peruskorjattuihin tiloihin keskitetään alueen pieniä suun terveydenhoidon yksiköitä. - Suun terveydenhuollossa on pienet toimintayksiköt voitu liittää osaksi suurempia yksiköitä tavoitteen mukaisesti vuoteen 2020 mennessä. - Espoon sairaalan suunnittelussa valmistaudutaan siihen, että sairaala olisi käyttöön otettavissa keväällä Leppävaaran ja Matinkylän elä ja asu -hankkeet sisältävät yhteensä noin 290 palveluasuntoa. Matinkylän elä ja asu hankkeen asemakaava käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa huhtikuussa Hanke esitetään toteutettavaksi siten, että käyttöönotto mahdollistuu vuonna Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus hanke etenee suunnitelman mukaisesti siten, että se voidaan ottaa käyttöön vuoden 2017 alussa. Hanke tulee saamaan ARA avustusta 5 milj. Hankkeeseen toteutetaan yhteensä 140 palveluasuntoa ja avopalvelukeskuksen toimitilat. Espoon eri kaupungin osiin toteutettavat elä ja asu seniorikeskukset toteutetaan Espoon kaupungin omistuksessa olevan yhtiön lukuun (Yhtiöhankkeet). Ne toteutetaan nk. ARA- avustuksen ja tuen turvin. - Tapiolan elä ja asu -seniorikeskus toteutetaan EKYJ:n päätöksen mukaisesti Tapiolan Vindängenin alueelle, lähelle nykyistä Tapiolan tennispuistoa. Hanke esitetään toteutettavaksi siten, että käyttöönotto olisi vuonna Espoonlahden ja Espoon keskuksen elä ja asu -seniorikeskusten toteuttamiseen on varauduttu maankäytön suunnitelmissa vuoden 2019 jälkeen toteutettavina hankkeina. Espoon keskuksen elä ja asu seniorikeskus on osa Espoon keskuksen kehittämisohjelmaa. - Elä ja asu seniorikeskuksen konseptiin kuuluvaa senioriasumista toteutetaan normaalina asuntotuotantona siten, että Leppävaaraan ja Kauklahteen sekä Matinkylään toteutetaan senioriasumista tulevien elä ja asu -seniorikeskusten välittömään läheisyyteen. - Alueellisen kotihoidon toimitilojen keskittämistä jatketaan. Kaikkiin elä ja asu -seniorikeskuksiin toteutetaan tiloja kotihoidon toiminnalle. - Yksityisiä ikääntyneiden hoiva-asumispalveluja on suunnitteilla tarjoavia hankkeita Leppävaaran, Matinkylä - Olarin kaupungin ja Espoonlahden kaupungin osiin.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 30 - Neuvolapalvelujen keskittämistä Espoon keskuksen ja Leppävaaran alueilla sekä Matinkylä - Olarin alueilla. Auroran koulun ja päiväkoti hankkeen yhteyteen toteutetaan 10 terveydenhoitajan neuvolapalvelujen toimitilat osana Auroran koulun korvaavaa uudisrakennushanketta vuosina Tiloihin muuttaa Viherlaakson, Jupperin ja Lähderannan neuvolapalvelut. Suviniityn päiväkodin yhteyteen toteutetaan 20 terveydenhoitajan toimitilat. Hanke toteutuu siten, että käyttöönotto on vuoden 2016 alussa. Tiloihin muuttaa Bembölen ja Espoon keskuksen kaksi pientä neuvolan toimintayksikköä.iso Omenan Palvelutorille keskitetään nykyiset Matinkylän terveysasemalla ja Olarissa toimivat neuvolan palvelut. - Auroran vastaanottokodin korvaava uudisrakennushanke toteutuu Leppävaaraan Postipuun lastensuojelu hankkeen nimisenä rakennushankkeena vuosina Vammaispalveluihin kuuluva Riilahden toimintakeskus esitetään peruskorjattavaksi vuonna Espoon keskuksen muistipalvelukeskuksen tilat Samarian läheisyydessä vapautuu Espoon sairaalan valmistuttua. Tiloihin on suunnitteilla aikuissosiaalityöhön kuuluva asukastilatoiminnan käynnistäminen. - Vammaisten asumispalvelujen lisäämiseen varaudutaan tulevina vuosina siten, että asumisyksiköt ja tarvittavat itsenäiset asunnot muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden osana kehittyvää kaupunkirakennetta. Vammaisten asumispalvelu ohjelma esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle kuluvan vuoden aikana. Espooseen on valmistumassa lähivuosina yhteensä viisi erillistä vammaisten asumispalvelua tarjoavaa yksityistä hanketta Suurpellon, Espoonlahden, Leppävaaran ja Espoon keskuksen alueille. Tiedoksi - Carl Slätis, Tilakeskus-liikelaitos - Harri Kivinen, Tilahallinta - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / / Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Mika Paavilainen, puh Eija-Inkeri Kailassuo, puh Kati Gustafsson, puh Päätösehdotus Terveyspalvelujen johtaja Eetu Salunen muuttaa sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevaa sääntöä liitteen mukaisesti lukien. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 5 terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskeva sääntö Voimassa oleva sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskeva sääntö Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevaa sääntöä (jäljempänä delegointisääntö) ehdotetaan muutettavaksi lukien niin, että siihen tehdään mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiouudistuksesta johtuvat muutokset. 4 Muistutukseen vastaaminen Delegointisäännön muistutukseen vastaamista koskevaan 4 :än tehtäisiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiouudistuksesta johtuvat muutokset niin, että siinä huomioitaisiin nykyiset tehtävänimikkeet. Tulosyksikön johtaja, palvelualueen päällikkö, apulaisylilääkäri, mielenterveys- ja päihdepalvelujen avopalvelupäällikkö tai mielenterveysja päihdepalvelujen erityispalvelupäällikkö antaisivat vastauksen vastuualueensa toimintaa koskevaan muistutukseen.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 30 Pykälään sisältyvissä lakiviittauksissa käytettäisiin jatkossa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain virallisia nimiä. Mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevien määräysten pykälänumeroinnin muuttaminen Nykyinen 36 ja 41 ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomina. Nykyinen 38 ehdotetaan siirrettäväksi muutettuna 36 :n tilalle. Muutoksen seurauksena eräiden muidenkin delegointisäännön pykälien numero muuttuisi. 36 Tulosyksikön johtajan määräämä lääkäri (poistetaan) Delegointisäännön nykyinen 36 poistettaisiin kokonaisuudessaan ja sen tilalle siirrettäisiin nyt 38 :än sisältyvät määräykset muutettuina jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla. Nykyisen 36 :n mukaan tulosyksikön johtajan määräämä lääkäri päättää asiakkaan ottamisesta Aurorakodin psykiatriselle osastolle. Psykiatrinen osasto on muutettu asumispalveluyksiköksi ja sinne sijoittamisesta päätettäisiin jatkossa ehdotettujen :n mukaisesti. 38 Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä (jatkossa 36 Uusi otsikko: Palvelupäällikkö, asiakasohjauksen palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä) Delegointisäännön pykälää muutettaisiin niin, että siinä määrättäisiin palvelupäälliköiden, asiakasohjauksen palveluesimiehen, johtavan sosiaalityöntekijän ja sosiaalityöntekijän toimivallasta. Määräys olisi aikaisempaa laajempi. Siinä huomioitaisiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen nykyinen organisaatio ja nykyiset tehtävänimikkeet. Pykälässä ei jatkossa enää eroteltaisi kaupungin omia ja ostopalveluita, vaan sen mukainen toimivalta koskisi molempia palvelun järjestämistapoja. Pykälässä tarkoitettu viranhaltija voisi päättää myös kaupungin oman palveluasumisen (Aurorakoti, Olarinluoman palveluasunnot) asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Ostettavien psykiatriset asumispalvelujen ja päihdehuollon asumispalvelujen maksut määräytyvät samoin perustein, joten niitä ei enää tarvitse mainita delegointisäännössä erikseen. Palvelupäällikkö, asiakasohjauksen palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä päättäisi 1) sijoittamisesta ostopalveluna järjestettäviin mielenterveys- ja/tai päihdepalveluihin 2) sijoittamisesta kaupungin omiin asumispalveluihin 3) palveluasumisesta perittävästä asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä 4) vieroitushoidon ja kuntouttavan laitoshoidon asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 30 5) asukkaiden valitsemisesta kaupungin omiin tukiasuntoihin Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteisen asunnottomien asioita koskevan SAS-työskentelyn esityksen pohjalta 39 Etuuskäsittelijä (jatkossa 37 ) Delegointisäännön 39 :än (jatkossa 37 ) tehtäisiin organisaatiouudistuksesta johtuvat muutokset. Nykyisen määräyksen mukaan etuuskäsittelijä päättää psykiatrisesta asumispalvelusta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, sekä päihdehuollon asumispalvelusta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Delegointisäännön tätä pykälää ehdotetaan muutettavaksi niin, että jatkossa se sisältäisi vain määräyksen, jonka mukaan edellä 36 :ssä tarkoitettujen viranhaltijoiden lisäksi myös etuuskäsittelijä voisi päättää palveluasumisesta perittävästä asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 37 Palvelupäällikkö (jatkossa 38 Uusi otsikko: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö tai palvelupäällikkö) Delegointisäännön 37 :n mukaan palvelupäällikkö päättää ostopalveluna järjestettävän psykiatrisen asumispalvelun ja päihdehuollon asumispalvelun piiriin kuuluvien osalta hoitokustannusten korvaamisesta. Määräys ehdotetaan muutettavaksi kokonaisuudessaan niin, että aikaisempi mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiouudistuksen myötä tarpeettomaksi käynyt määräys poistettaisiin. Sen sijaan delegointisäännön tässä pykälässä määrättäisiin jatkossa siitä, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö tai palvelupäällikkö voisi päättää maksusitoumuksen antamisesta mielenterveys- tai päihdepalveluihin. Tämä määräys olisi tarpeellinen silloin, kun asiakkaan tarvitsemaa palvelua ei voida tuottaa itse, eikä sitä ole saatavissa kilpailutetuilta palveluntuottajilta. Tällaisia tilanteita on määrällisesti suhteellisen vähän, mutta hankittavat asiakkaan erityisiä tarpeita vastaavat palvelut voivat olla kustannuksiltaan tavallista kalliimpia. Tästä syystä päätösvalta ehdotetaan annettavaksi organisaatiossa korkeammalle tasolle kuin nykyiseen 38 :än (jatkossa 36 ) sisältyvät päätösvaltuudet. Pykälien keskinäistä järjestystä muutettaisiin niin, että tämä ehdotettavaa 36 :ä harvemmin sovellettava määräys sijoitettaisiin delegointisäännössä ehdotetun 36 :n ja sitä täydentävän 37 :n jälkeen. 40 Palvelupäällikkö ja kaupungin oman toimintayksikön johtaja/osastonhoitaja (jatkossa 39 Uusi otsikko: Palvelupäällikkö tai oman toimintayksikön palveluesimies) Nykyisen 40 :n mukaan palvelupäällikkö ja kaupungin oman toimintayksikön johtaja/osastonhoitaja päättävät kaupungin omaan laitokseen ja asumispalveluihin ottamisesta, sekä palvelusta perittävästä

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 30 maksuista, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Delegointisäännön 40 :ä (jatkossa 39 ) ehdotetaan muutettavaksi niin, että siinä huomioitaisiin muutokset tehtävänimikkeissä. Myös pykälän sisältöä muutettaisiin. Jatkossa pykälässä määrättäisiin siitä, että palvelupäällikkö tai oman toimintayksikön palveluesimies päättäisi omana toimintana toteutetussa vastaanottokodissa, vieroitushoidossa tai tukiasumisessa perittävästä asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 41 Palvelupäällikkö ja toimintayksikön johtaja (poistetaan) Delegointisäännön nykyisen 41 :n mukaan palvelupäällikkö ja toimintayksikön johtaja päättävät asukkaiden valitsemisesta Y-säätiön asuntoihin. Delegointisäännön 41 ehdotetaan poistettavaksi. Jatkossa palvelupäällikön, asiakasohjauksen palveluesimiehen, johtava sosiaalityöntekijän tai sosiaalityöntekijän tehtävänä olisi päättää asukkaiden valitsemisesta kaupungin omiin tukiasuntoihin, Mielenterveysja päihdepalvelujen ja Perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteisen asunnottomien asioita koskevan SAS-työskentelyn esityksen pohjalta. Tätä koskeva määräys otettaisiin heidän tehtäväluetteloonsa, joka sisältyy ehdotuksen mukaisesti 36 :än. Tiedoksi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / / / Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun valvontaraportti vuodelta 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Mari Ahlström, puh Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun valvontaraportin vuodelta Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 6 Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun valvontaraportti Omavalvontasuunnitelma, Auroran vastaanottokoti - Omavalvontasuunnitelma, Karhukallion lastenkoti - Omavalvontasuunnitelma, Lystimäen lastensuojelupalvelut - Omavalvontasuunnitelma, Poijupuiston vastaanottokoti Espoon kaupungin lasten erityispalvelut vastaa lastensuojelun ympärivuorokautisia palveluja antavien yksiköiden valvonnasta. Valvontasuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Valvonnan piiriin kuuluvat kaupungin omat yksiköt, ostetut palvelut sijaintikunnasta riippumatta sekä kaikki Espoossa olevat yksityiset sijaishuollon palveluntuottajat. Valvontaan velvoittavat säädökset löytyvät lastensuojelulaista (417/2007) ja laista yksityisistä sosiaalipalveluista (922/201). Valvonnan tavoitteena on taata yksittäisen lapsen saamaan hoidon ja huolenpidon laadukkuus. Halutaan varmistaa, että Espoon käyttämät tai Espoossa sijaitsevat sijaishuoltoyksiköt ovat toiminnaltaan, tiloiltaan ja osaamiseltaan riittävän laadukkaita toteuttamaan heiltä ostettavaa palvelua.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 30 Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun valvontaraportti vuodelta 2014 on liitteenä. Tiedoksi

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / / / Vammaispalvelun ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vammaispalvelun ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportin vuodelta Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 7 Vammaispalvelun ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta 2014 Asumisen ja asumisen tukipalvelujen järjestäminen on kuntien yksi lakisääteisistä tehtävistä. Vammaisten ja kehitysvammaisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen ja muiden asumisen tukipalvelujen järjestämisestä Espoossa vastaa pääasiallisesti vammaispalvelujen palvelualue. hyväksyi suunnitelman Vammaisten kuntalaisten asumispalvelujen suunta ja toimenpiteitä vuosille , jossa on kirjattu periaatteet vammaisten asumispalvelujen kehittämiselle Espoossa. Asumispalveluja järjestetään vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaisille henkilöille joko palvelutaloon, asumisyksikköön tai yksittäiseen asuntoon tavanomaiseen asuntokantaan. Asumispalveluja järjestetään lisäksi kehitysvammalain perusteella kehitysvammaisille henkilöille ympärivuorokautisissa ryhmäkodeissa ja asumisyksiköissä sekä ei-ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä tai tuettuna asumisena yksittäiseen asuntoon. Sosiaalihuoltolain perusteella vammaisille henkilöille järjestetään jonkin verran tuettua asumista yksittäiseen asuntoon tai hoivaan painottuvaa ympärivuorokautista asumista. Yksityisiä sosiaalipalveluja määrittävän lainsäädännön vaatimukset palvelujen laadulle ovat selkeät. Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 30 (992/2011) sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) on määräyksiä liittyen sosiaalipalvelujen tuottamiseen. Ympärivuorokautisten asumispalvelujen tuottamista säätelee lisäksi valtakunnallinen laatusuositus vammaisten asumispalveluista (STM, 4:2003), Valviran valtakunnallinen valvontaohjelma vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisista asumispalveluista (6:2012) sekä ohje yksityisten sosiaalipalvelujen omavalvonnasta (7:2012). hyväksyi Espoon kaupungin vammaisille henkilöille tarkoitettujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontasuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa vammaisten asumispalvelujen piirissä oleville henkilöille laadukkaat ja tarpeenmukaiset palvelut, tukea palveluntuottajia asumispalvelujen tuottamisessa, auttaa palveluntuottajia tunnistamaan mahdolliset toiminnassa syntyvät riskit ja ennalta ehkäistä niitä sekä edistää asumispalvelun kehittämistä valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Vammaispalveluissa valvonnan toteuttajia ovat vammaispalvelujen johtavat viranhaltijat. Vammaispalvelupäällikkö johtaa valvontatyötä. Valvontatyötä tehdään yhteistyössä palveluntuottajien, sijaintikuntien, aluehallintovirastojen ja Valviran kanssa. Vammaispalvelujen valvontaryhmän muodosti vuonna 2014 moniammatillinen työryhmä, jossa jäseninä olivat vammaispalvelujen sairaanhoitaja, asumispalveluiden johtavat ohjaajat, johtava sosiaalityöntekijä ja ostopalvelutoiminnasta vastaava asiantuntija. Liitteenä on raportti valvonnan toteutumisesta vuonna Raportti sisältää koosteen valvontakäyntien palautteista ja muusta valvontatoiminnasta. Tiedoksi

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / / / Vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Elsa Pasma, puh Mona Hägglund, puh Sari Jekunen, puh Päätösehdotus Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Espoon vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportin vuodelta Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 8 Vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta 2014 Selostus Espoon kaupungin vanhusten palvelujen pitkäaikaishoidon palvelualue vastaa laitoshoidon, ostetun ympärivuorokautisen hoiva-asumisen, eitehostetun ja tehostetun sekä muistisairaiden asumispalvelun laillisuudesta, laadusta ja asianmukaisuudesta. Espoon sosiaali- ja päätti , että yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 8 :n 2 momentin mukaisesti valvontaviranomaisena toimii lukien vanhustenpalvelujen pitkäaikaishoidon osalta asumispalvelupäällikkö. Espoon yksityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontasuunnitelma hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa Espoossa olevien palvelusetelituottajien hoivakodit kuuluvat myös valvontasuunnitelman piiriin. Valvontasuunnitelman mukaan valvonnan tavoitteena on varmistaa, että hoivakodissa asuva saa tarvitsemansa palvelun kilpailutuksessa määritellyn palvelukonseptin ja siihen kirjattujen lisäpalveluiden edellyttämällä tasolla, ja että hoivakodeissa noudatetaan valtakunnallisia lakeja, suosituksia ja ohjeita.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 30 Valvontasuunnitelman rinnalle määriteltiin, kuten aikaisempinakin vuosina, painopistealueet, jotka ohjasivat yksityiskohtaisemmin valvontatyötä. Painopistealueiden valinnassa otettiin huomioon vanhuspalvelulain henki, valtakunnallisen vanhustenhuollon valvontaohjelma sekä laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Pääpaino valvonnassa kohdistui aikaisempaa enemmän palveluntuottajan omavalvonnan toimivuuteen. Espoon pitkäaikaishoidon asumispalveluyksikkö raportoi vuosittain valvonnan tuloksista sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tämän jälkeen hyväksytty valvontaraportti lähetetään tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Raportin liitteeksi kirjataan vuoden aikana tapahtuneet hoivakotikohtaiset valvontatapahtumat päivämäärineen. Valvontaraportti löytyy Espoon kaupungin Internet -sivuilta suomen- ja ruotsinkielisenä. Vuonna 2014 Espoossa oli 27 hoivakodissa yhteensä 961 Etelä-Suomen aluehallintoviraston vahvistamaa asukaspaikkaa. Espoon kaupungin käytössä oli tilanteessa paikoista 865, mikä pitää sisällään pitkäaikais-, lyhytaikaishoidon paikat sekä palvelusetelipaikat. Palveluseteleitä oli tilanteessa jaettu kaiken kaikkiaan 68 joista 45 olivat aktiivisia. Hyväksyttyjä palvelusetelipalveluntuottajia oli kaiken kaikkiaan 94. Kaiken kaikkiaan yhteistyötä tehtiin 44 hoivakodin kanssa ja paikkamäärä oli 887. Asukkaita oli näissä hoivakodeissa vuoden 2014 aikana yhteensä Valvontatavoitteet Espoossa sijaitseviin yksityisiin hoivakoteihin toteutuvat hyvin. Vuoden aikana oli 148 erilaista ja suunniteltua laadunvalvontatapahtumaa joista Espoossa 103, muualla pääkaupunkiseudulla 45. Asiakirjavalvontaa olivat lääkepoikkeamakysely, omavalvontasuunnitelmien ja hoito- ja palvelusuunnitelmien tarkastelut. Suunnitelmallisen valvonnan lisänä olivat päivittäinen yhteistyö ja kanssakäyminen hoivakotien ja asukkaiden, omaisten/läheisten ja hoivakodin henkilöstön kanssa. Espoon asumispalveluyksikköön tuli vuoden 2014 aikana 80 asiakaspalautetta. Palautteista 74 liittyivät Espoossa sijaitseviin hoitokoteihin ja kuusi muissa kunnissa sijaitseviin hoitokoteihin, joissa asui espoolaisia asukkaita. Huomion arvoista on se, että vuoden aikana asiakaspalautteita, valituksia ja reklamaatioita oli selvästi edellisvuotta vähemmän. Lisäksi hoivakotien toimintaan ei kohdistunut vakavia laatuongelmia tai sopimusrikkoja. Toistuvat laatupoikkeamat kasautuivat muutamille hoivakodeille. Espoon vanhusten palveluiden ympärivuorokautisen asumispalvelun hankinta kilpailutettiin vuonna 2014 yhteistyössä Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja perusturvayhtymä Karviaisen kanssa. Hankinnan yhteydessä laadittiin palvelukonsepti, joka sisältää tarjotun palvelun vähimmäisvaatimukset. Uusi sopimuskausi alkaa Tätä kautta

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 30 koskeva valvontasuunnitelma hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa Espoon pitkäaikaishoidon asumispalveluyksikön henkilöstö teki valvontalain hengen mukaista työtä ja se toimi yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa Espoossa sekä ulkopaikkakunnilla. Yhteistyö oli suunnitelmallista ja rakentavaa, ja sen avulla varmistettiin, että ympärivuorokautisten hoivakotien asukkaat saivat mahdollisimman hyvää ja laadukasta hoitoa. Hedelmällisen yhteistyön ja valvontahistorien avulla on voitu laajentaa kuntavalvonnan sisältöä ja tuoda uusia tuulia yhteistyöhön. Hyviä esimerkkejä ovat yhteistyönä tehdyt liikunta- ja virikekäsikirjat, työyhteisön julkinen palkitseminen ja nyt uuden hankinnan kilpailutuksen mukana syntynyt hoivakodin kannustinmalli. Tiedoksi

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija /lisätietoja: Mika Paavilainen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikön yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja Päätösvallan käyttäminen yksilöasioissa, pohjoisen aikuisten sosiaalipalveluissa 6 Päätösvallan käyttäminen yksilöasioissa, pohjoisen aikuisten sosiaalipalveluissa Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikön yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja Päätösvallan käyttäminen yksilöasioissa, pohjoisen aikuisten sosiaalipalveluissa Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Etuuskäsittelijän viran (300008) määräaikainen täyttäminen Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Etuuskäsittelijän viran määräaikainen täyttäminen Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Etuuskäsittelijän viran määräaikainen täyttäminen Lastensuojelupalvelujen päällikön hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja Nuorten jälkihuollon ohjauksen hankinta, Pirkanmaan Sininauha ry 34 Lastensuojelupalvelujen hankinta, Perhekoti Tähtimetsä 35 Lastensuojelupalvelujen hankinta, Perhekoti Tähtimetsä 36 Nuorten jälkihuollon ohjauksen hankinta, Uudenmaan Tukitupa Oy 37 Nuorten jälkihuollon ohjauksen hankinta, Perhekoti Makarios Lastensuojelupalvelujen päällikön hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja Lastensuojelupalvelujen hankinta, Perhekoti Peura Oy, Kuninkaantörmän perhekoti 39 Lastensuojelun tukipalvelujen hankinta, Oma Sydän Oy

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / 30 Terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Sosiaalityöntekijän viran (332665) vakinainen täyttäminen Terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Vastaavan ohjaajan viran (321839) vakinainen täyttäminen Terveyspalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja Suun terveydenhuollon organisaation kehittämispalvelun hankinta Terveyspalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja Neljän unitin (hammaslääkärituolin) hankinta Espoonlahden hammashoitolaan Vanhusten palvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Palveluvastaavan viran (236100) vakinainen täyttäminen vanhusten palvelujen tulosyksikössä Käsittely Päätös Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / / / terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Mika Paavilainen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso merkitsee tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset. Käsittely Päätös Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Laatu ja potilasturvallisuus seurantaraportti Jälkihuollon tilannekatsaus - terveystoimen Henkilöstökertomus Vammaisneuvoston lausunto Espoon Tekninen ja ympäristötoimelle, HSL - terveystoimen kannanotto Espoon kaupungin lausuntoa varten, HSL 1 Henkilöstöseuranta maaliskuu 2015 terveystoimen henkilöstömäärä oli maaliskuun 2015 lopussa yhteensä 3561 (sis. vakituiset ja määräaikaiset, mutta ei työllistettyjä). Vakinaisen henkilöstön määrä oli 2902 ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli 659. Lisäksi työllistettyjä oli 38. Henkilöstömäärä lisääntyi 8 henkilöllä verrattuna helmikuuhun Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi 6 ja määräaikaisen henkilöstön määrä lisääntyi kahdella henkilöllä. Työllistettyjen määrä lisääntyi kahdella. Henkilöstömäärä lisääntyi vuoden aikana perhe- ja sosiaalipalveluissa 34 ja vanhusten palveluissa 22 henkilöllä. Terveyspalveluissa henkilöstömäärä väheni 10 henkilöllä ja esikunnassa 16 henkilöllä. Joulukuun 2014 lopun henkilöstömäärään verrattuna toimialan henkilöstömäärä väheni vuoden 2015 maaliskuussa 34 henkilöllä. Perheja sosiaalipalveluissa työskentelevän henkilöstön määrä (1264) oli

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / 30 maaliskuun lopussa 5 henkilöä enemmän kuin joulukuussa Terveyspalvelujen henkilöstömäärä (879) väheni 10 henkilöllä joulukuuhun 2014 verrattuna. Vanhusten palveluissa työskenteli maaliskuun 2015 lopussa 1303 henkilöä, mikä on 15 henkilöä vähemmän kuin joulukuun 2014 lopussa. Esikunnan henkilöstömäärä (115) väheni 14 henkilöllä joulukuuhun 2014 verrattuna. 2 Odotusaika kiireettömälle lääkärin vastaanotolle (T3-aika) ja toimeentulotuen jonoseuranta Tiedot löytyvät osoitteesta 3 Laatu ja potilasturvallisuus seurantaraportti 2014 (Riitta Flinck) Seurantaraportti on oheismateriaalina. 4 Tilannekatsaus nuorten palveluiden (mm. jälkihuolto) kehittämistilanteesta (Mari Ahlström) Tilannekatsaus on oheismateriaalina. 5 terveystoimen henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus on oheismateriaalina. 6 Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput ja oikeus matkustaa ilman lippua HSL:n uudessa vyöhykemallissa terveystoimen otsikon mukaiseen asiaan liittyvä kannanotto ja vammaisneuvoston Espoon Tekniselle ja ympäristötoimialalle antama lausunto ovat oheismateriaalina. Tiedoksi

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 28 / 30 Muutoksenhakukielto Kuntalaki 91 ( 40-44, 46-50) MUUTOKSENHAKUKIELTO KUNTALAKI 91 Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 29 / 30 Oikaisuvaatimusohje ( 45) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusohje Päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen tekeminen on edellytys sille, että päätöksestä voi tehdä kuntalain 90 :n mukaisen kunnallisvalituksen. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - mihin päätökseen haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hänen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Jos valittaja on valtuuttanut asiamiehen tekemään valituksen puolestaan, riittää asiamiehen allekirjoitus. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on:

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 30 / 30 Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: 8:00 15:45 Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: Telekopio: +358-(0) Puh: +358-(0)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 14.04.2015 Sivu 1 / 1 1693/02.02.00/2015 44 terveystoimen investointiesitys vuosille 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45 14.04.2015 Sivu 1 / 1 1688/00.01.01/2015 45 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 23.03.2016 Sivu 1 / 1 1125/2016 02.02.00 36 terveystoimen investointiesitys vuosille 2017-2021 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1702/2017 02.02.00 45 terveystoimen investointiesitys vuosille 2018-2022 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 16.02.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 16:00-16:30 Paikka Kokoushuone Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut Lindroos, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 15.02.2017 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 15.02.2017 keskiviikko klo 17:00-19:00 Paikka Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 22.03.2017 Sivu 1 / 1 115/2017 00.02.02 41 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh 26.02.2014 Sivu 1 / 1 19 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. Valmistelija/lisätietoja: Elina Yli-Koski, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. Valmistelija/lisätietoja: Elina Yli-Koski, puh 14.12.2016 Sivu 1 / 1 153 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 28.05.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 28.05.2013 tiistai klo 17:00-19:30 Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 09.06.2015 Sivu 1 / 1 1688/00.01.01/2015 67 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Aika keskiviikkona klo Hansakallion koulu, opettajahuone

Aika keskiviikkona klo Hansakallion koulu, opettajahuone HANSAKALLION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikkona 01.10.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Hansakallion koulu, opettajahuone Esa Riikonen (pj) Heikki Ovaskainen, saapui klo 18.33 Inkeri Tiala Maija Arvonen,

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 22.1.2018 klo 18.00-19.48 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Jutta Tikkanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 20.09.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 115 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2018

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2018 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2018 JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Aika Tiistaina 25.9.2018 klo 18.00-20.19 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi Törmälä-Rantala,

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00-19.45 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 2/18 1 (8) TOPPELUNDIN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 7.2.2018 klo 18.00 Paikka: Toppelundin koulu, opettajainhuone Läsnä: Anna Forssen (pj.), Nora Lehtinen, Risto Schiray, Mikko

Lisätiedot

Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri, Tiia Lampola, Samuli Hyyryläinen, Minna Myllylä, Jyrki Noponen ja Vesa-Pekka Takalo.

Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri, Tiia Lampola, Samuli Hyyryläinen, Minna Myllylä, Jyrki Noponen ja Vesa-Pekka Takalo. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 18.9.2018 KARAMZININ KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 18.09.2018 klo 18.30 Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 Läsnä Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri,

Lisätiedot

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin PÖYTÄKIRJA 1 (6) 24.5.2018 Merisaappaan koulu Johtokunnan kokous Aika tiistai 22.5.2018 klo 12.00 13.38 Paikka Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, 02320 Espoo Läsnä Katja Halonen pj. Topi Puttonen Sari Hakola

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO PÖYTÄKIRJA 18.9.2018 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 18.9.2018 klo 18.30 Paikka Läsnä Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, 02740 ESPOO Patrik Sohlberg vpj. Esa Sutinen Outi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014

ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014 ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014 Sosiaali- ja terveystoimiala Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Sisällys 1 Yleistä kunnallisesta

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (8) 12.2.2019 KARAMZININ KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 12.02.2019 klo 18.30 Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 Läsnä Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 2/18 1 (7) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.5.2018 klo 16.30-17.40 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Jaana Nopola-Hemmi,

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO PÖYTÄKIRJA 27.9.2017 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 12.04.2017 keskiviikko klo 16:00-17:45 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Pellonpää ja Timo Frangén.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Pellonpää ja Timo Frangén. PÖYTÄKIRJA 1 (5) 31.5.2017 TAAVINKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 31.5.2017 kello 8.00 Paikka Taavinkylän koulu, Taavilantie 19, 02180 Espoo Läsnä Ilona Piiroinen puheenjohtaja Markku Hakonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 11.10.2017 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 5.10.2017 klo 17.30 Paikka Läsnä Poissa Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 3/18 1 (7) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 27.9.2018 klo 16.15-17.30 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Laura Suomalainen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (8) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (8) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (8) 24.4.2019 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika 13.2.2019 klo 17.30 Paikka Läsnä Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen Anne Paananen,

Lisätiedot

Tuusulan kunta Pöytäkirja 5/ ( 7) Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Tuusulan kunta Pöytäkirja 5/ ( 7) Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Tuusulan kunta Pöytäkirja 5/2018 1 ( 7) Aika 18.10.2018, klo 17:00-18:38 Paikka Hvidovre kokoustila kunnantalo Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Palveluhinnaston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74 25.05.2016 Sivu 1 / 1 74 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/19 1 (5) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 20.5.2019 klo 16.00 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Jaana Nopola-Hemmi,

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 5/ (10) Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimusohjeet, valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Laihia Pöytäkirja 5/ (10) Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimusohjeet, valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Laihia Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Aika 10.05.2017, klo 18:00-19:59 Paikka Teknisen osaston kokoushuone Käsitellyt asiat 40 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.09.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 12.09.2016 maanantai klo 8:00-10:10 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Lahnuksen koulun 6.luokka, luokkahuone 208

Paikka Lahnuksen koulun 6.luokka, luokkahuone 208 PÖYTÄKIRJA 1 (1) 27.9.2018 LAHNUKSEN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 19.9.2018 klo 18.00 Paikka Lahnuksen koulun 6.luokka, luokkahuone 208 Läsnä Jakelu Tiia Kalmi, puheenjohtaja Jussi Kaasinen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (6) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (6) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (6) 16.1.2018 MERITORIN KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 16.1.2018 klo 18.00 Paikka Läsnä Meritorin koulun opettajainhuone Laura Kuivalainen pj. Marjo Mäntykivi Tiina Hero (poistui klo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ (6)

PÖYTÄKIRJA 3/ (6) PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (6) 24.9.2018 SAARNILAAKSON KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantai 24.9.2018 klo 17.30 Paikka Läsnä Saarnilaakson koulu, tekstiilityön luokka Antti Kainulainen Päivi Nyman Jennifer

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 15.11.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 143 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 4/18 1 (8) TOPPELUNDIN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistai klo 18.00 Paikka: Toppelundin koulu, opettajainhuone Läsnä: Anna Forssen (pj.), Juha Jauhiainen, Laura Riuttanen, Jouko Markkanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 18.01.2017 Sivu 1 / 1 115/2017 00.02.02 15 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin hallintosääntö I osa 4 luku 4 ja II osa 3 ).

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin hallintosääntö I osa 4 luku 4 ja II osa 3 ). PÖYTÄKIRJA 1 (8) Hansakallion koulun johtokunnan kokous Aika maanantai 27.05.2019 klo 16.15 17.30 Paikka Hansakallion koulu, Hansakallio 4 Läsnä Esa Riikonen (pj) Heikki Ovaskainen Inkeri Tiala Maija Arvonen

Lisätiedot

Poissa: Tuija Seppänen, Sivistystoimi, Päätöksenteon tukiyksikkö

Poissa: Tuija Seppänen, Sivistystoimi, Päätöksenteon tukiyksikkö PÖYTÄKIRJA 1/19 1 (8) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 4.2.2019 klo 16.10-17.30 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Laura Suomalainen,

Lisätiedot

Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1

Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Karamzinin koulu Johtokunnan kokous Aika Tiistai 26.9.2017 klo 18:30 Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 Läsnä Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen 04.06.2014 Sivu 1 / 1 2457/00.01.01/2014 56 terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Vilkki, puh. 050 544 6737

Lisätiedot

Saunalahden koulun johtokunnan kokous Pöytäkirja

Saunalahden koulun johtokunnan kokous Pöytäkirja 1 (7) johtokunnan kokous Pöytäkirja Aika Maanantai klo 18.00 Paikka Olohuone Läsnä Sakari Suonio, puheenjohtaja Samuli Paakki, jäsen Kaisa Bauer, jäsen Lassi Mäkinen, jäsen Oppilasedustajat Heikki Hallasaari

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 27.9.2017 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0317 Aika 27.9.2017 klo 17.00 - Paikka Läsnä Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Kupila Pauliina, puheenjohtaja Hiltunen Pekka,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 112. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 112. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh 10.12.2014 Sivu 1 / 1 112 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/ (6)

PÖYTÄKIRJA 2/ (6) PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 (6) 7.6.2018 SAARNILAAKSON KOULU Johtokunnan kokous Aika torstai 7.6.2018 klo 18.00 Paikka Läsnä Saarnilaakson koulu, tekstiilityön luokka Antti Kainulainen Päivi Nyman Tanu Heikkinen

Lisätiedot

Jari Lappalainen, Elisa Eljendy, Katariina Pesonen, Maarie Kettunen, Tommi Keränen, Aada Ilvonen, Oskari Repo ja Heikki Pihkala

Jari Lappalainen, Elisa Eljendy, Katariina Pesonen, Maarie Kettunen, Tommi Keränen, Aada Ilvonen, Oskari Repo ja Heikki Pihkala PÖYTÄKIRJA 1 (7) TAPIOLAN KOULUN Johtokunnan kokous Aika 25.09.2018 klo 17.30 Paikka Läsnä Tapiolan koulu, Opintie1 Jari Lappalainen, Elisa Eljendy, Katariina Pesonen, Maarie Kettunen, Tommi Keränen, Aada

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 5.10.2017 KARHUSUON KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Karhusuon koulun alatalo Vesa Vuopala (pj.) Marjaana Siivola Anssi Ikonen Rosa Puhakainen-Mattila

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Pekka Erkama, vpj Petri Salo, jäsen Pinja Lehmussaari, jäsen Marianne Wolff, jäsen Marja Perkkiö, esittelijä ja sihteeri

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Pekka Erkama, vpj Petri Salo, jäsen Pinja Lehmussaari, jäsen Marianne Wolff, jäsen Marja Perkkiö, esittelijä ja sihteeri PÖYTÄKIRJA 1 (7) 8.5.2018 WESTENDINPUISTON KOULU Johtokunnan kokous Aika Tiistai 8.5.2018 klo 18.00-18.20 Paikka Läsnä Poissa Jakelu Westendinpuiston koulun opettajainhuone Merja Rukko, pj Pekka Erkama,

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2018 1 ( 12) Aika 17.10.2018, klo 17:01-19:33 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 10.5.2017 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0217 Aika 10.5.2017 klo 17.00-18.48 Paikka Läsnä Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila Pauliina,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Vakanssinumero 5000992257, mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroosin toimivalta henkilöstöasioissa 31.08.2017 alkaen Kunnanvaltuusto on

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 02.11.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 02.11.2016 keskiviikko klo 17:00-19:35 Paikka Kamreerintie 7, 3. krs, neuvotteluhuone Centti Saapuvilla

Lisätiedot

Anttoni Huhtala, Katja Keinänen, Markku Pehkonen, Timo Poutakari, Tiina Repo, Marita Ruoho ja Santosh- Saagar Silwal

Anttoni Huhtala, Katja Keinänen, Markku Pehkonen, Timo Poutakari, Tiina Repo, Marita Ruoho ja Santosh- Saagar Silwal PÖYTÄKIRJA 1 (6) 30.5.2018 PERKKAANPUISTON KOULU Johtokunnan kokous Aika 29.5.2018 klo 18.04 Paikka Läsnä Perkkaanpuiston koulun opettajainhuone Anttoni Huhtala, Katja Keinänen, Markku Pehkonen, Timo Poutakari,

Lisätiedot

Jan Melén, pj., Miikka Ijäs, Katja Mölkänen, Eeva Oksanen, Santtu Sevón, Noora Vuorikallas, Arja Pyykkö, siht.

Jan Melén, pj., Miikka Ijäs, Katja Mölkänen, Eeva Oksanen, Santtu Sevón, Noora Vuorikallas, Arja Pyykkö, siht. PÖYTÄKIRJA 1 (6) 3.10.2018 KANTOKASKEN KOULU Johtokunnan kokous Aika Maanantai 1.10.2018 klo 17.30 Paikka Läsnä: Kantokasken koulu, opettajainhuone Jan Melén, pj., Miikka Ijäs, Katja Mölkänen, Eeva Oksanen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7)

PÖYTÄKIRJA 1 (7) PÖYTÄKIRJA 1 (7) 23.11.2018 KARAMZININ KOULU Johtokunnan kokous Aika perjantaina 23.11.2018 klo 08:55 Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 Läsnä Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri,

Lisätiedot

TAAVINKYLÄN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS

TAAVINKYLÄN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) TAAVINKYLÄN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Taavinkylän koulu, opettajien huone Osallistujat Ilona Piironen puheenjohtaja Tommi Heinonen Markku Hakonen Kati Lahtinen Olli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 23.09.2015 Sivu 1 / 1 90 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini PÖYTÄKIRJA 1 (7) 3.6.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 1.6.2016 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) SEPON KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantai 11.3. 2019 klo 18.00 18.50 Paikka Sepon koulu, opettajien huone 1/1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Läsnä: Ilkka Kivisaari puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (5)

PÖYTÄKIRJA 1 (5) PÖYTÄKIRJA 1 (5) 9.10.2018 Martinkallion koulu Johtokunnan kokous Pöytäkirja Aika tiistai 25.9.2018 klo 17.30 Paikka Läsnä koulun henkilökunnan huoneessa Seppo Sivula, pj, Susanna Tamminen. Erika Tikka,

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (9) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (9) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:15 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (12) Tiejaosto Luomanrannan tiekunnan ja Kehä III liittymän parantaminen

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (12) Tiejaosto Luomanrannan tiekunnan ja Kehä III liittymän parantaminen Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2018 1 (12) Aika 25.01.2018, klo 17:00-17:30 Paikka Kokoushuone Apila 2. kerros Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 10

Lisätiedot

Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL

Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (7) 27.10.2017 Kilonpuiston koulu Johtokunnan kokous Aika Maanantai 25.9.2017 klo 18.00 Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL 31 3129 Läsnä Hahl Kaisa varapuheenjohtaja Crosby

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Paikka Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, PL 72305, ESPOON KAUPUNKI

Paikka Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, PL 72305, ESPOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (8) 14.9.2018 LÄHDERANNAN KOULU Johtokunnan kokous Aika Tiistai 11.9.2018 klo 17.30 Paikka Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, PL 72305, 02070 ESPOON KAUPUNKI Läsnä Poissa Patrick Willamo,

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 2/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 2/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 2/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Tiistaina 19.9.2019 klo 18.00-20.12 Paikka Espoon yhteislyseo, neuvotteluhuone Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi Törmälä-Rantala,

Lisätiedot

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Aika 28.09.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Juvanpuiston koulu opettajienhuone Jarkko Hankaa (pj), Loukiainen Anu, Murtosaari Milla, Saara Kuusisto,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Vanhusten hoivapalvelujen yhden (1) palveluesimiehen viran ja yhden (1) palveluesimiehen tehtävän täyttäminen

Vanhusten hoivapalvelujen yhden (1) palveluesimiehen viran ja yhden (1) palveluesimiehen tehtävän täyttäminen Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Palveluesimiehen virkaa ja tehtävää hakeneet Henkilöstöasiat 1 / 2018 Vanhusten hoivapalvelujen yhden (1) palveluesimiehen viran ja yhden (1) palveluesimiehen tehtävän

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) KIRKKOJÄRVEN KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantai 13.5.2019 klo 18.00 Paikka Kirkkojärven koulun opettajainhuone Kotikyläntie 6, 02770 Espoo Läsnä Korhonen Henri, puheenjohtaja Kajander

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ (11) Tiejaosto Vanha Kirkkotien yksityistien tiekunnan liikennemerkit

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ (11) Tiejaosto Vanha Kirkkotien yksityistien tiekunnan liikennemerkit Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2018 1 (11) Aika 03.05.2018, klo 16:00-16:28 Paikka Kokoushuone Apila 2. kerros Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh 22.01.2014 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Talous- ja hallintojohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Jouni Holopainen esittelijä ja sihteeri

Jouni Holopainen esittelijä ja sihteeri PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 (6) JUPPERIN KOULU Johtokunnan kokous Aika torstai 21.3.2019 klo 18.00 Paikka Jupperin koulun opettajainhuone Läsnä Esa Niemi puheenjohtaja Heidi Jämsä varapuheenjohtaja Laura Piri

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelija/lisätietoja: Elina Yli-Koski, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelija/lisätietoja: Elina Yli-Koski, puh 18.01.2017 Sivu 1 / 1 14 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hoitotyön johtaja Henkilöstöpäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hoitotyön johtaja Henkilöstöpäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-990 Kotihoidon alue-esimiehen viran täyttäminen, vakanssinumero 1000200158 Kotihoidon alue-esimiehen virka (vakanssinumero 1000200158) on ollut julkisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 1/ (7) Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöasiainjaoston jäsenten valitseminen vuosiksi

Järvenpää Pöytäkirja 1/ (7) Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöasiainjaoston jäsenten valitseminen vuosiksi Järvenpää Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 15.08.2017, klo 17:45-18:27 Paikka Primulan Herkkupajan kokoustila/yläkerta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9) Päätösesitys Kokouskutsu on lähetetty Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (9) Päätösesitys Kokouskutsu on lähetetty Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Hösmärinpuiston ja Kirstin koulujen Johtokunnan kokous Aika Maanantai 25.9.2017 klo 17.00 Paikka Läsnä Kirstin kulun siirtokoulutalo Heidi Selin Markus Lintinen Ville Aalto Annukka

Lisätiedot

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin PÖYTÄKIRJA 1 (6) 28.3.2018 Merisaappaan koulu Johtokunnan kokous 2/ 2018 Aika Keskiviikko 28.03.2018 klo 13.30-14.50 Paikka Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, 02320 Espoo Läsnä Katja Halonen pj. Topi Puttonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (8)

PÖYTÄKIRJA 1 (8) PÖYTÄKIRJA 1 (8) 18.6.2019 Olarin koulu Johtokunnan kokous Aika Maanantai 6.5.2019 klo 17.30 Paikka Läsnä Lillhemtintie 1, Espoo Sari Lounasmeri (pj), Mika Lehtisyrjä, Riina Luoma, Joni Antola (oppilasjäsen),

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 13. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 13. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen Keskusvaalilautakunta 08.03.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 08.03.2017 keskiviikko klo 16:15-17:00 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot