Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 30 Kokoustiedot Aika tiistai klo 17:00-19:00 Tauko klo Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Värmälä, puheenjohtaja Henrik Haapajärvi Leo Hiltunen Saana Lehto Teemu Hokkanen, saapui klo käsittelyn aikana Stig Kankkonen, saapui klo käsittelyn aikana Hanna Kiljunen Jussi Koskinen Marika Niemi Pinja Nieminen Johanna Paattiniemi Veera Ruoho, saapui klo käsittelyn aikana Heikki Seppä Jaana Wessman Muut saapuvilla olleet Juha Metso Marja-Leena Remes Outi Huida Eetu Salunen Matti Lyytikäinen Ville Lehtola Erja Lehtonen Markus Syrjänen Pilvi Sarjala Mika Paavilainen perusturvajohtaja perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja viestintäpäällikkö terveyspalvelujen johtaja vanhusten palvelujen johtaja kaupunginhallituksen edustaja, saapui klo :n 47 käsittelyn aikana henkilöstön edustaja talous- ja hallintojohtaja nuorisovaltuuston edustaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 30 Allekirjoitukset Johanna Värmälä puheenjohtaja Mika Paavilainen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Johanna Paattiniemi Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kirkkojärventie 6 b, 8. kerros huone 820, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 30 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 41 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 42 Lähetekeskustelu vuosien taloussuunnitelman 6 valmisteluun 43 1 Vuoden (koneet ja kalusto) määrärahan 7 käytöstä ja kohdentamisesta päättäminen sosiaali- ja terveystoimessa terveystoimen investointiesitys vuosille Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 13 viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen 46 6 Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun 17 valvontaraportti vuodelta Vammaispalvelun ympärivuorokautisten asumispalvelujen 19 valvontaraportti vuodelta Vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten 21 asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten 24 laillisuus 50 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus oli kutsuttu koolle lautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä lautakunnan jäsenille ja viranhaltijoille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Johanna Paattiniemi.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Lähetekeskustelu vuosien taloussuunnitelman valmisteluun Valmistelijat / lisätiedot: Markus Syrjänen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso 1 merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun vuosien taloussuunnitelman painopisteistä ja 2 päättää jatkaa keskustelua lautakunnan työpajassa Käsittely Päätös Keskustelun kuluessa esitetyt näkökohdat kirjattiin erilliseen asiakirjaan jatkokeskustelujen pohjaksi. Nämä kirjaukset viedään lautakunnan extranet-työtilaan. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Alustavan suunnitteluaikataulun mukaisesti lautakuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä mennessä. Valmistelu alkaa investointiesitysten laadinnalla, kehyksen valmistelulla ja lautakuntien strategisilla lähetekeskusteluilla. Lautakuntien lähetekeskusteluilla on tarkoituksena ohjata talousarvion ja - suunnitelman valmistelua toimialalla. aloittaa lähetekeskustelun kokouksessaan ja jatkaa sitä lautakunnan työpajassa Lähetekeskustelussa lautakunta keskustelee mahdollisista painopisteiden tarkistuksista. Lähetekeskustelun lisäksi valmistelussa huomioidaan lautakunnan aiemmat linjaukset sekä valtuuston hyväksymät strategiat ja suunnitelmat. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / / / Vuoden (koneet ja kalusto) määrärahan käytöstä ja kohdentamisesta päättäminen sosiaali- ja terveystoimessa Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso hyväksyy vuoden (koneet ja kalusto) määrärahaesityksen liitteen mukaisesti. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 95 pääluokan irtaimen omaisuuden sekä koneiden ja kalustojen hankinnat sosiaali- ja terveystoimessa Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu sosiaali- ja terveystoimen osalta ensikertaisen varustamisen ja laitehankintojen toteuttamiseen vuodelle 2016 yhteensä 9,0 milj. Talousarvio-ohjeiden mukaan määrärahan tarkemmasta käytöstä päättää sosiaali- ja. Priorisoidun hankintasuunnitelman mukaan lähtökohtana on, että ensisijaisesti turvataan uusien toimitilojen varustaminen ja sen jälkeen priorisoidaan uusittavat laitteet, koneet ja kalusteet. Budjettikirjan perustelujen mukaisesti määräraha sisältää ensikertaisen varustelun lisäksi yksittäiset poistonalaiset hankinnat kuten esim. suun terveydenhoidon edellyttämät laitteistohankinnat, joiden hankintahinta on vähintään Vuonna 2016 tulee varautua Espoon sairaalan hankintojen toteuttamiseen yhteensä ja vuodelle 2017 yhteensä Ison Omenan toimitilojen varustamiseen vuodelle 2016 esitetään yhteensä Leppävaaran elä ja asu -hankkeeseen esitetään varattavaksi vuodelle 2016 yhteensä ja vuodelle 2017 yhteensä Suun terveydenhoidossa varaudutaan hammashoitolaitteiden uusimiseen vuonna 2016 suunnitelman mukaisesti yhteensä :lla.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 30 Vuodelle 2016 esitetään varattavaksi ensikertaista kalustamista ja laitehankintaa varten yhteensä Aineettomaan pääluokkaan (91) esitetään varattavaksi Espoon sairaalan ICT-hankintoja varten vuodelle 2016 yhteensä Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / / / terveystoimen investointiesitys vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso hyväksyy ja esittää edelleen Tilakeskusliikelaitokselle liitteiden mukaisesti vuosien sosiaali- ja terveystoimen toimitiloja koskevan investointiesityksen. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 2 Investointiesitys vuosille Investointiesitys vuosille , Yhtiöhankkeet 4 Investointihankkeiden sijoittuminen eri kaupunginosiin , karttatiedosto Lähtökohdat investointiesityksille Vuoden 2015 talousarvion valmisteluohjeiden mukaan tulee toimialojen valmistella investointiesitykset vuosille Tilakeskusliikelaitokselle mennessä Tilakeskus-liikelaitos valmistelee, neuvoteltuaan toimialojen kanssa, esityksensä toimitilahankkeista Tila- ja asuntojaostolle. Valtuuston päätöksen mukaisesti toimitilojen investointiohjelman tarkistaminen käsitellään kaupunginhallituksessa. Espoon väestö tulee kasvamaan väestöennusteiden mukaan vuosina noin asukkaalla, ollen vuoden 2020 lopussa noin asukasta. Yli 75 -vuotiaiden määrän ennakoidaan kasvavan nykyisestä noin ikäihmisestä noin 5 000:lla ikäihmisellä. Kasvavaan muutokseen varaudutaan siten, että tehostettua palveluasumista voidaan tarjota 7-8 %:lle yli 75 vuotiaalle hoivaa tarvitsevalle ikäihmiselle. Vammaisten uudistettu asumisohjelma - joka toteutetaan myös eri toimialojen välisenä yhteistyönä - esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2015 aikana. Ikääntymispoliittisen ohjelman

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 30 uudistaminen käynnistetään eri toimialojen välisenä yhteistyönä kevään aikana. Investointiesitysten kustannukset terveystoimen vuosien tarkistettu investointiohjelma ei sisällä uusia hankkeita. terveystoimi osallistuu muiden toimialojen kanssa talouden tasapainotus- ja tuotavuushankkeiden toteuttamiseen. Palveluverkkoa tiivistetään edelleen huomioiden sekä kaupunkirakenteen kehitys että väestön kasvumuutokset. Vuokramenojen kasvun hillitsemiseksi parannetaan tilatehokkuutta ja luovutaan tarpeettomista toimitiloista. Vuosina valmistuvien ja käynnistyvien hankkeiden kokonaiskustannus vuoden 2015 kustannustasolla on yhteensä 242,5 milj. euroa. Tästä kaupungin omistukseen perustettavien yhtiöiden hankkeiden (ns. yhtiöhankkeiden) kustannukset ovat 224,1 milj. euroa. Esitettävän investointiohjelman lisäksi olemassa olevien toimitilojen muutoksia varten varataan vuosina eri toimialojen tarpeita varten investointiohjelmaan vuosittain 2 milj. euroa. Investointiohjelman lisäksi Espooseen tulee toteutumaan lähivuosina eri puolille Espoota yksityistä erityisryhmien asumispalvelua tarjoavaa yksityistä hanketta. Espoo on osallisena hallituksen käynnistämässä pääkaupunki seudun asunnottomuuden poistamisen ohjelman toteuttamisessa. Tavoitteena on asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2015 mennessä ja asunnottomuuden ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäminen. Nk. Paavo II ohjelman mukaista yhteistyötä jatketaan yhteistyössä muiden toimialojen ja yksityisten palvelun järjestäjien kanssa. Nuorten tukiasumista tullaan lisäämään Leppävaaran alueella. Uudelle Holmanpuisto nimiselle kaava alueelle Olarin asuinalueelle on suunnitteilla yksityisenä hankkeena mielenterveyspalvelujen kuntoutuspalveluja tarjoava asuinkiinteistö. Vuoden 2016 jälkeen tarvittavaa hankekokonaisuutta ollaan valmistelemassa. Investointihankkeet - Ison Omenan Palvelutori valmistuu kaupunkitasoisena yhteishankkeena valmistuu keväällä 2016 toimitilat yhteistyössä sivistystoimen, HUS röntgenin, PAL:n yhteispalvelupisteen sekä Kelan kanssa. Palvelutorilla tarkoitetaan tulevan Matinkylän metroaseman kävelyetäisyydelle sijoittuvia pidemmän aukioloajan julkisia palveluja. Jokaiselle palvelukokonaisuudella on omat palvelutoiminnan edellyttämät muuntuvat toimitilat. Osittain palvelutoiminnat lomittuvat toistensa lomaan. Omia työhuoneita / asiakasvastaanottohuoneita ei toteuteta. Tilat mahdollistavat pidennetyn aukioloajan entistä laajemman kuntalaisten palvelun, palveluneuvonnan kuin myös teema tapahtumien järjestämisen. Päivittäiset asiakasmäärät tulee olemaan

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 30 verrattuna muihin toimintayksiköihin kaikista suurimpia. terveystoimen palveluista Iso Omenan Palvelutorin palvelukokonaisuuteen kuuluvat terveysasemapalvelut, neuvolapalvelut sekä mielenterveyspalveluja. - Matinkylän terveysaseman peruskorjauksen ajoitusta esitetään toteutettavaksi siten, että peruskorjatut toimitilat otettaisiin käyttöön vuonna Peruskorjattuihin tiloihin keskitetään alueen pieniä suun terveydenhoidon yksiköitä. - Suun terveydenhuollossa on pienet toimintayksiköt voitu liittää osaksi suurempia yksiköitä tavoitteen mukaisesti vuoteen 2020 mennessä. - Espoon sairaalan suunnittelussa valmistaudutaan siihen, että sairaala olisi käyttöön otettavissa keväällä Leppävaaran ja Matinkylän elä ja asu -hankkeet sisältävät yhteensä noin 290 palveluasuntoa. Matinkylän elä ja asu hankkeen asemakaava käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa huhtikuussa Hanke esitetään toteutettavaksi siten, että käyttöönotto mahdollistuu vuonna Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus hanke etenee suunnitelman mukaisesti siten, että se voidaan ottaa käyttöön vuoden 2017 alussa. Hanke tulee saamaan ARA avustusta 5 milj. Hankkeeseen toteutetaan yhteensä 140 palveluasuntoa ja avopalvelukeskuksen toimitilat. Espoon eri kaupungin osiin toteutettavat elä ja asu seniorikeskukset toteutetaan Espoon kaupungin omistuksessa olevan yhtiön lukuun (Yhtiöhankkeet). Ne toteutetaan nk. ARA- avustuksen ja tuen turvin. - Tapiolan elä ja asu -seniorikeskus toteutetaan EKYJ:n päätöksen mukaisesti Tapiolan Vindängenin alueelle, lähelle nykyistä Tapiolan tennispuistoa. Hanke esitetään toteutettavaksi siten, että käyttöönotto olisi vuonna Espoonlahden ja Espoon keskuksen elä ja asu -seniorikeskusten toteuttamiseen on varauduttu maankäytön suunnitelmissa vuoden 2019 jälkeen toteutettavina hankkeina. Espoon keskuksen elä ja asu seniorikeskus on osa Espoon keskuksen kehittämisohjelmaa. - Elä ja asu seniorikeskuksen konseptiin kuuluvaa senioriasumista toteutetaan normaalina asuntotuotantona siten, että Leppävaaraan ja Kauklahteen sekä Matinkylään toteutetaan senioriasumista tulevien elä ja asu -seniorikeskusten välittömään läheisyyteen. - Alueellisen kotihoidon toimitilojen keskittämistä jatketaan. Kaikkiin elä ja asu -seniorikeskuksiin toteutetaan tiloja kotihoidon toiminnalle. - Yksityisiä ikääntyneiden hoiva-asumispalveluja on suunnitteilla tarjoavia hankkeita Leppävaaran, Matinkylä - Olarin kaupungin ja Espoonlahden kaupungin osiin.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 30 - Neuvolapalvelujen keskittämistä Espoon keskuksen ja Leppävaaran alueilla sekä Matinkylä - Olarin alueilla. Auroran koulun ja päiväkoti hankkeen yhteyteen toteutetaan 10 terveydenhoitajan neuvolapalvelujen toimitilat osana Auroran koulun korvaavaa uudisrakennushanketta vuosina Tiloihin muuttaa Viherlaakson, Jupperin ja Lähderannan neuvolapalvelut. Suviniityn päiväkodin yhteyteen toteutetaan 20 terveydenhoitajan toimitilat. Hanke toteutuu siten, että käyttöönotto on vuoden 2016 alussa. Tiloihin muuttaa Bembölen ja Espoon keskuksen kaksi pientä neuvolan toimintayksikköä.iso Omenan Palvelutorille keskitetään nykyiset Matinkylän terveysasemalla ja Olarissa toimivat neuvolan palvelut. - Auroran vastaanottokodin korvaava uudisrakennushanke toteutuu Leppävaaraan Postipuun lastensuojelu hankkeen nimisenä rakennushankkeena vuosina Vammaispalveluihin kuuluva Riilahden toimintakeskus esitetään peruskorjattavaksi vuonna Espoon keskuksen muistipalvelukeskuksen tilat Samarian läheisyydessä vapautuu Espoon sairaalan valmistuttua. Tiloihin on suunnitteilla aikuissosiaalityöhön kuuluva asukastilatoiminnan käynnistäminen. - Vammaisten asumispalvelujen lisäämiseen varaudutaan tulevina vuosina siten, että asumisyksiköt ja tarvittavat itsenäiset asunnot muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden osana kehittyvää kaupunkirakennetta. Vammaisten asumispalvelu ohjelma esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle kuluvan vuoden aikana. Espooseen on valmistumassa lähivuosina yhteensä viisi erillistä vammaisten asumispalvelua tarjoavaa yksityistä hanketta Suurpellon, Espoonlahden, Leppävaaran ja Espoon keskuksen alueille. Tiedoksi - Carl Slätis, Tilakeskus-liikelaitos - Harri Kivinen, Tilahallinta - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / / Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Mika Paavilainen, puh Eija-Inkeri Kailassuo, puh Kati Gustafsson, puh Päätösehdotus Terveyspalvelujen johtaja Eetu Salunen muuttaa sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevaa sääntöä liitteen mukaisesti lukien. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 5 terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskeva sääntö Voimassa oleva sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskeva sääntö Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevaa sääntöä (jäljempänä delegointisääntö) ehdotetaan muutettavaksi lukien niin, että siihen tehdään mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiouudistuksesta johtuvat muutokset. 4 Muistutukseen vastaaminen Delegointisäännön muistutukseen vastaamista koskevaan 4 :än tehtäisiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiouudistuksesta johtuvat muutokset niin, että siinä huomioitaisiin nykyiset tehtävänimikkeet. Tulosyksikön johtaja, palvelualueen päällikkö, apulaisylilääkäri, mielenterveys- ja päihdepalvelujen avopalvelupäällikkö tai mielenterveysja päihdepalvelujen erityispalvelupäällikkö antaisivat vastauksen vastuualueensa toimintaa koskevaan muistutukseen.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 30 Pykälään sisältyvissä lakiviittauksissa käytettäisiin jatkossa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain virallisia nimiä. Mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevien määräysten pykälänumeroinnin muuttaminen Nykyinen 36 ja 41 ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomina. Nykyinen 38 ehdotetaan siirrettäväksi muutettuna 36 :n tilalle. Muutoksen seurauksena eräiden muidenkin delegointisäännön pykälien numero muuttuisi. 36 Tulosyksikön johtajan määräämä lääkäri (poistetaan) Delegointisäännön nykyinen 36 poistettaisiin kokonaisuudessaan ja sen tilalle siirrettäisiin nyt 38 :än sisältyvät määräykset muutettuina jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla. Nykyisen 36 :n mukaan tulosyksikön johtajan määräämä lääkäri päättää asiakkaan ottamisesta Aurorakodin psykiatriselle osastolle. Psykiatrinen osasto on muutettu asumispalveluyksiköksi ja sinne sijoittamisesta päätettäisiin jatkossa ehdotettujen :n mukaisesti. 38 Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä (jatkossa 36 Uusi otsikko: Palvelupäällikkö, asiakasohjauksen palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä) Delegointisäännön pykälää muutettaisiin niin, että siinä määrättäisiin palvelupäälliköiden, asiakasohjauksen palveluesimiehen, johtavan sosiaalityöntekijän ja sosiaalityöntekijän toimivallasta. Määräys olisi aikaisempaa laajempi. Siinä huomioitaisiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen nykyinen organisaatio ja nykyiset tehtävänimikkeet. Pykälässä ei jatkossa enää eroteltaisi kaupungin omia ja ostopalveluita, vaan sen mukainen toimivalta koskisi molempia palvelun järjestämistapoja. Pykälässä tarkoitettu viranhaltija voisi päättää myös kaupungin oman palveluasumisen (Aurorakoti, Olarinluoman palveluasunnot) asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Ostettavien psykiatriset asumispalvelujen ja päihdehuollon asumispalvelujen maksut määräytyvät samoin perustein, joten niitä ei enää tarvitse mainita delegointisäännössä erikseen. Palvelupäällikkö, asiakasohjauksen palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä päättäisi 1) sijoittamisesta ostopalveluna järjestettäviin mielenterveys- ja/tai päihdepalveluihin 2) sijoittamisesta kaupungin omiin asumispalveluihin 3) palveluasumisesta perittävästä asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä 4) vieroitushoidon ja kuntouttavan laitoshoidon asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 30 5) asukkaiden valitsemisesta kaupungin omiin tukiasuntoihin Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteisen asunnottomien asioita koskevan SAS-työskentelyn esityksen pohjalta 39 Etuuskäsittelijä (jatkossa 37 ) Delegointisäännön 39 :än (jatkossa 37 ) tehtäisiin organisaatiouudistuksesta johtuvat muutokset. Nykyisen määräyksen mukaan etuuskäsittelijä päättää psykiatrisesta asumispalvelusta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, sekä päihdehuollon asumispalvelusta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Delegointisäännön tätä pykälää ehdotetaan muutettavaksi niin, että jatkossa se sisältäisi vain määräyksen, jonka mukaan edellä 36 :ssä tarkoitettujen viranhaltijoiden lisäksi myös etuuskäsittelijä voisi päättää palveluasumisesta perittävästä asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 37 Palvelupäällikkö (jatkossa 38 Uusi otsikko: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö tai palvelupäällikkö) Delegointisäännön 37 :n mukaan palvelupäällikkö päättää ostopalveluna järjestettävän psykiatrisen asumispalvelun ja päihdehuollon asumispalvelun piiriin kuuluvien osalta hoitokustannusten korvaamisesta. Määräys ehdotetaan muutettavaksi kokonaisuudessaan niin, että aikaisempi mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiouudistuksen myötä tarpeettomaksi käynyt määräys poistettaisiin. Sen sijaan delegointisäännön tässä pykälässä määrättäisiin jatkossa siitä, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö tai palvelupäällikkö voisi päättää maksusitoumuksen antamisesta mielenterveys- tai päihdepalveluihin. Tämä määräys olisi tarpeellinen silloin, kun asiakkaan tarvitsemaa palvelua ei voida tuottaa itse, eikä sitä ole saatavissa kilpailutetuilta palveluntuottajilta. Tällaisia tilanteita on määrällisesti suhteellisen vähän, mutta hankittavat asiakkaan erityisiä tarpeita vastaavat palvelut voivat olla kustannuksiltaan tavallista kalliimpia. Tästä syystä päätösvalta ehdotetaan annettavaksi organisaatiossa korkeammalle tasolle kuin nykyiseen 38 :än (jatkossa 36 ) sisältyvät päätösvaltuudet. Pykälien keskinäistä järjestystä muutettaisiin niin, että tämä ehdotettavaa 36 :ä harvemmin sovellettava määräys sijoitettaisiin delegointisäännössä ehdotetun 36 :n ja sitä täydentävän 37 :n jälkeen. 40 Palvelupäällikkö ja kaupungin oman toimintayksikön johtaja/osastonhoitaja (jatkossa 39 Uusi otsikko: Palvelupäällikkö tai oman toimintayksikön palveluesimies) Nykyisen 40 :n mukaan palvelupäällikkö ja kaupungin oman toimintayksikön johtaja/osastonhoitaja päättävät kaupungin omaan laitokseen ja asumispalveluihin ottamisesta, sekä palvelusta perittävästä

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 30 maksuista, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Delegointisäännön 40 :ä (jatkossa 39 ) ehdotetaan muutettavaksi niin, että siinä huomioitaisiin muutokset tehtävänimikkeissä. Myös pykälän sisältöä muutettaisiin. Jatkossa pykälässä määrättäisiin siitä, että palvelupäällikkö tai oman toimintayksikön palveluesimies päättäisi omana toimintana toteutetussa vastaanottokodissa, vieroitushoidossa tai tukiasumisessa perittävästä asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 41 Palvelupäällikkö ja toimintayksikön johtaja (poistetaan) Delegointisäännön nykyisen 41 :n mukaan palvelupäällikkö ja toimintayksikön johtaja päättävät asukkaiden valitsemisesta Y-säätiön asuntoihin. Delegointisäännön 41 ehdotetaan poistettavaksi. Jatkossa palvelupäällikön, asiakasohjauksen palveluesimiehen, johtava sosiaalityöntekijän tai sosiaalityöntekijän tehtävänä olisi päättää asukkaiden valitsemisesta kaupungin omiin tukiasuntoihin, Mielenterveysja päihdepalvelujen ja Perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteisen asunnottomien asioita koskevan SAS-työskentelyn esityksen pohjalta. Tätä koskeva määräys otettaisiin heidän tehtäväluetteloonsa, joka sisältyy ehdotuksen mukaisesti 36 :än. Tiedoksi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / / / Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun valvontaraportti vuodelta 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Mari Ahlström, puh Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun valvontaraportin vuodelta Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 6 Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun valvontaraportti Omavalvontasuunnitelma, Auroran vastaanottokoti - Omavalvontasuunnitelma, Karhukallion lastenkoti - Omavalvontasuunnitelma, Lystimäen lastensuojelupalvelut - Omavalvontasuunnitelma, Poijupuiston vastaanottokoti Espoon kaupungin lasten erityispalvelut vastaa lastensuojelun ympärivuorokautisia palveluja antavien yksiköiden valvonnasta. Valvontasuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Valvonnan piiriin kuuluvat kaupungin omat yksiköt, ostetut palvelut sijaintikunnasta riippumatta sekä kaikki Espoossa olevat yksityiset sijaishuollon palveluntuottajat. Valvontaan velvoittavat säädökset löytyvät lastensuojelulaista (417/2007) ja laista yksityisistä sosiaalipalveluista (922/201). Valvonnan tavoitteena on taata yksittäisen lapsen saamaan hoidon ja huolenpidon laadukkuus. Halutaan varmistaa, että Espoon käyttämät tai Espoossa sijaitsevat sijaishuoltoyksiköt ovat toiminnaltaan, tiloiltaan ja osaamiseltaan riittävän laadukkaita toteuttamaan heiltä ostettavaa palvelua.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 30 Espoon lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun valvontaraportti vuodelta 2014 on liitteenä. Tiedoksi

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / / / Vammaispalvelun ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vammaispalvelun ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportin vuodelta Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 7 Vammaispalvelun ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta 2014 Asumisen ja asumisen tukipalvelujen järjestäminen on kuntien yksi lakisääteisistä tehtävistä. Vammaisten ja kehitysvammaisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen ja muiden asumisen tukipalvelujen järjestämisestä Espoossa vastaa pääasiallisesti vammaispalvelujen palvelualue. hyväksyi suunnitelman Vammaisten kuntalaisten asumispalvelujen suunta ja toimenpiteitä vuosille , jossa on kirjattu periaatteet vammaisten asumispalvelujen kehittämiselle Espoossa. Asumispalveluja järjestetään vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaisille henkilöille joko palvelutaloon, asumisyksikköön tai yksittäiseen asuntoon tavanomaiseen asuntokantaan. Asumispalveluja järjestetään lisäksi kehitysvammalain perusteella kehitysvammaisille henkilöille ympärivuorokautisissa ryhmäkodeissa ja asumisyksiköissä sekä ei-ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä tai tuettuna asumisena yksittäiseen asuntoon. Sosiaalihuoltolain perusteella vammaisille henkilöille järjestetään jonkin verran tuettua asumista yksittäiseen asuntoon tai hoivaan painottuvaa ympärivuorokautista asumista. Yksityisiä sosiaalipalveluja määrittävän lainsäädännön vaatimukset palvelujen laadulle ovat selkeät. Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 30 (992/2011) sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) on määräyksiä liittyen sosiaalipalvelujen tuottamiseen. Ympärivuorokautisten asumispalvelujen tuottamista säätelee lisäksi valtakunnallinen laatusuositus vammaisten asumispalveluista (STM, 4:2003), Valviran valtakunnallinen valvontaohjelma vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisista asumispalveluista (6:2012) sekä ohje yksityisten sosiaalipalvelujen omavalvonnasta (7:2012). hyväksyi Espoon kaupungin vammaisille henkilöille tarkoitettujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontasuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa vammaisten asumispalvelujen piirissä oleville henkilöille laadukkaat ja tarpeenmukaiset palvelut, tukea palveluntuottajia asumispalvelujen tuottamisessa, auttaa palveluntuottajia tunnistamaan mahdolliset toiminnassa syntyvät riskit ja ennalta ehkäistä niitä sekä edistää asumispalvelun kehittämistä valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Vammaispalveluissa valvonnan toteuttajia ovat vammaispalvelujen johtavat viranhaltijat. Vammaispalvelupäällikkö johtaa valvontatyötä. Valvontatyötä tehdään yhteistyössä palveluntuottajien, sijaintikuntien, aluehallintovirastojen ja Valviran kanssa. Vammaispalvelujen valvontaryhmän muodosti vuonna 2014 moniammatillinen työryhmä, jossa jäseninä olivat vammaispalvelujen sairaanhoitaja, asumispalveluiden johtavat ohjaajat, johtava sosiaalityöntekijä ja ostopalvelutoiminnasta vastaava asiantuntija. Liitteenä on raportti valvonnan toteutumisesta vuonna Raportti sisältää koosteen valvontakäyntien palautteista ja muusta valvontatoiminnasta. Tiedoksi

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / / / Vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Elsa Pasma, puh Mona Hägglund, puh Sari Jekunen, puh Päätösehdotus Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Espoon vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportin vuodelta Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 8 Vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaraportti vuodelta 2014 Selostus Espoon kaupungin vanhusten palvelujen pitkäaikaishoidon palvelualue vastaa laitoshoidon, ostetun ympärivuorokautisen hoiva-asumisen, eitehostetun ja tehostetun sekä muistisairaiden asumispalvelun laillisuudesta, laadusta ja asianmukaisuudesta. Espoon sosiaali- ja päätti , että yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 8 :n 2 momentin mukaisesti valvontaviranomaisena toimii lukien vanhustenpalvelujen pitkäaikaishoidon osalta asumispalvelupäällikkö. Espoon yksityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontasuunnitelma hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa Espoossa olevien palvelusetelituottajien hoivakodit kuuluvat myös valvontasuunnitelman piiriin. Valvontasuunnitelman mukaan valvonnan tavoitteena on varmistaa, että hoivakodissa asuva saa tarvitsemansa palvelun kilpailutuksessa määritellyn palvelukonseptin ja siihen kirjattujen lisäpalveluiden edellyttämällä tasolla, ja että hoivakodeissa noudatetaan valtakunnallisia lakeja, suosituksia ja ohjeita.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 30 Valvontasuunnitelman rinnalle määriteltiin, kuten aikaisempinakin vuosina, painopistealueet, jotka ohjasivat yksityiskohtaisemmin valvontatyötä. Painopistealueiden valinnassa otettiin huomioon vanhuspalvelulain henki, valtakunnallisen vanhustenhuollon valvontaohjelma sekä laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Pääpaino valvonnassa kohdistui aikaisempaa enemmän palveluntuottajan omavalvonnan toimivuuteen. Espoon pitkäaikaishoidon asumispalveluyksikkö raportoi vuosittain valvonnan tuloksista sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tämän jälkeen hyväksytty valvontaraportti lähetetään tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Raportin liitteeksi kirjataan vuoden aikana tapahtuneet hoivakotikohtaiset valvontatapahtumat päivämäärineen. Valvontaraportti löytyy Espoon kaupungin Internet -sivuilta suomen- ja ruotsinkielisenä. Vuonna 2014 Espoossa oli 27 hoivakodissa yhteensä 961 Etelä-Suomen aluehallintoviraston vahvistamaa asukaspaikkaa. Espoon kaupungin käytössä oli tilanteessa paikoista 865, mikä pitää sisällään pitkäaikais-, lyhytaikaishoidon paikat sekä palvelusetelipaikat. Palveluseteleitä oli tilanteessa jaettu kaiken kaikkiaan 68 joista 45 olivat aktiivisia. Hyväksyttyjä palvelusetelipalveluntuottajia oli kaiken kaikkiaan 94. Kaiken kaikkiaan yhteistyötä tehtiin 44 hoivakodin kanssa ja paikkamäärä oli 887. Asukkaita oli näissä hoivakodeissa vuoden 2014 aikana yhteensä Valvontatavoitteet Espoossa sijaitseviin yksityisiin hoivakoteihin toteutuvat hyvin. Vuoden aikana oli 148 erilaista ja suunniteltua laadunvalvontatapahtumaa joista Espoossa 103, muualla pääkaupunkiseudulla 45. Asiakirjavalvontaa olivat lääkepoikkeamakysely, omavalvontasuunnitelmien ja hoito- ja palvelusuunnitelmien tarkastelut. Suunnitelmallisen valvonnan lisänä olivat päivittäinen yhteistyö ja kanssakäyminen hoivakotien ja asukkaiden, omaisten/läheisten ja hoivakodin henkilöstön kanssa. Espoon asumispalveluyksikköön tuli vuoden 2014 aikana 80 asiakaspalautetta. Palautteista 74 liittyivät Espoossa sijaitseviin hoitokoteihin ja kuusi muissa kunnissa sijaitseviin hoitokoteihin, joissa asui espoolaisia asukkaita. Huomion arvoista on se, että vuoden aikana asiakaspalautteita, valituksia ja reklamaatioita oli selvästi edellisvuotta vähemmän. Lisäksi hoivakotien toimintaan ei kohdistunut vakavia laatuongelmia tai sopimusrikkoja. Toistuvat laatupoikkeamat kasautuivat muutamille hoivakodeille. Espoon vanhusten palveluiden ympärivuorokautisen asumispalvelun hankinta kilpailutettiin vuonna 2014 yhteistyössä Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja perusturvayhtymä Karviaisen kanssa. Hankinnan yhteydessä laadittiin palvelukonsepti, joka sisältää tarjotun palvelun vähimmäisvaatimukset. Uusi sopimuskausi alkaa Tätä kautta

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 30 koskeva valvontasuunnitelma hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa Espoon pitkäaikaishoidon asumispalveluyksikön henkilöstö teki valvontalain hengen mukaista työtä ja se toimi yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa Espoossa sekä ulkopaikkakunnilla. Yhteistyö oli suunnitelmallista ja rakentavaa, ja sen avulla varmistettiin, että ympärivuorokautisten hoivakotien asukkaat saivat mahdollisimman hyvää ja laadukasta hoitoa. Hedelmällisen yhteistyön ja valvontahistorien avulla on voitu laajentaa kuntavalvonnan sisältöä ja tuoda uusia tuulia yhteistyöhön. Hyviä esimerkkejä ovat yhteistyönä tehdyt liikunta- ja virikekäsikirjat, työyhteisön julkinen palkitseminen ja nyt uuden hankinnan kilpailutuksen mukana syntynyt hoivakodin kannustinmalli. Tiedoksi

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija /lisätietoja: Mika Paavilainen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikön yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja Päätösvallan käyttäminen yksilöasioissa, pohjoisen aikuisten sosiaalipalveluissa 6 Päätösvallan käyttäminen yksilöasioissa, pohjoisen aikuisten sosiaalipalveluissa Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikön yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja Päätösvallan käyttäminen yksilöasioissa, pohjoisen aikuisten sosiaalipalveluissa Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Etuuskäsittelijän viran (300008) määräaikainen täyttäminen Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Etuuskäsittelijän viran määräaikainen täyttäminen Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Etuuskäsittelijän viran määräaikainen täyttäminen Lastensuojelupalvelujen päällikön hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja Nuorten jälkihuollon ohjauksen hankinta, Pirkanmaan Sininauha ry 34 Lastensuojelupalvelujen hankinta, Perhekoti Tähtimetsä 35 Lastensuojelupalvelujen hankinta, Perhekoti Tähtimetsä 36 Nuorten jälkihuollon ohjauksen hankinta, Uudenmaan Tukitupa Oy 37 Nuorten jälkihuollon ohjauksen hankinta, Perhekoti Makarios Lastensuojelupalvelujen päällikön hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja Lastensuojelupalvelujen hankinta, Perhekoti Peura Oy, Kuninkaantörmän perhekoti 39 Lastensuojelun tukipalvelujen hankinta, Oma Sydän Oy

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / 30 Terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Sosiaalityöntekijän viran (332665) vakinainen täyttäminen Terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Vastaavan ohjaajan viran (321839) vakinainen täyttäminen Terveyspalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja Suun terveydenhuollon organisaation kehittämispalvelun hankinta Terveyspalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja Neljän unitin (hammaslääkärituolin) hankinta Espoonlahden hammashoitolaan Vanhusten palvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja Palveluvastaavan viran (236100) vakinainen täyttäminen vanhusten palvelujen tulosyksikössä Käsittely Päätös Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / / / terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Mika Paavilainen, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso merkitsee tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset. Käsittely Päätös Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Laatu ja potilasturvallisuus seurantaraportti Jälkihuollon tilannekatsaus - terveystoimen Henkilöstökertomus Vammaisneuvoston lausunto Espoon Tekninen ja ympäristötoimelle, HSL - terveystoimen kannanotto Espoon kaupungin lausuntoa varten, HSL 1 Henkilöstöseuranta maaliskuu 2015 terveystoimen henkilöstömäärä oli maaliskuun 2015 lopussa yhteensä 3561 (sis. vakituiset ja määräaikaiset, mutta ei työllistettyjä). Vakinaisen henkilöstön määrä oli 2902 ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli 659. Lisäksi työllistettyjä oli 38. Henkilöstömäärä lisääntyi 8 henkilöllä verrattuna helmikuuhun Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi 6 ja määräaikaisen henkilöstön määrä lisääntyi kahdella henkilöllä. Työllistettyjen määrä lisääntyi kahdella. Henkilöstömäärä lisääntyi vuoden aikana perhe- ja sosiaalipalveluissa 34 ja vanhusten palveluissa 22 henkilöllä. Terveyspalveluissa henkilöstömäärä väheni 10 henkilöllä ja esikunnassa 16 henkilöllä. Joulukuun 2014 lopun henkilöstömäärään verrattuna toimialan henkilöstömäärä väheni vuoden 2015 maaliskuussa 34 henkilöllä. Perheja sosiaalipalveluissa työskentelevän henkilöstön määrä (1264) oli

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / 30 maaliskuun lopussa 5 henkilöä enemmän kuin joulukuussa Terveyspalvelujen henkilöstömäärä (879) väheni 10 henkilöllä joulukuuhun 2014 verrattuna. Vanhusten palveluissa työskenteli maaliskuun 2015 lopussa 1303 henkilöä, mikä on 15 henkilöä vähemmän kuin joulukuun 2014 lopussa. Esikunnan henkilöstömäärä (115) väheni 14 henkilöllä joulukuuhun 2014 verrattuna. 2 Odotusaika kiireettömälle lääkärin vastaanotolle (T3-aika) ja toimeentulotuen jonoseuranta Tiedot löytyvät osoitteesta 3 Laatu ja potilasturvallisuus seurantaraportti 2014 (Riitta Flinck) Seurantaraportti on oheismateriaalina. 4 Tilannekatsaus nuorten palveluiden (mm. jälkihuolto) kehittämistilanteesta (Mari Ahlström) Tilannekatsaus on oheismateriaalina. 5 terveystoimen henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus on oheismateriaalina. 6 Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput ja oikeus matkustaa ilman lippua HSL:n uudessa vyöhykemallissa terveystoimen otsikon mukaiseen asiaan liittyvä kannanotto ja vammaisneuvoston Espoon Tekniselle ja ympäristötoimialalle antama lausunto ovat oheismateriaalina. Tiedoksi

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 28 / 30 Muutoksenhakukielto Kuntalaki 91 ( 40-44, 46-50) MUUTOKSENHAKUKIELTO KUNTALAKI 91 Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 29 / 30 Oikaisuvaatimusohje ( 45) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusohje Päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen tekeminen on edellytys sille, että päätöksestä voi tehdä kuntalain 90 :n mukaisen kunnallisvalituksen. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - mihin päätökseen haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hänen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Jos valittaja on valtuuttanut asiamiehen tekemään valituksen puolestaan, riittää asiamiehen allekirjoitus. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on:

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 30 / 30 Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: 8:00 15:45 Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: Telekopio: +358-(0) Puh: +358-(0)

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 18.12.2014 klo 17:40-18:25 Paikka Villa Patron's Järsö Kirkkonummi Läsnäolijat Määttä Jussi puheenjohtaja Gustafsson Stefan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 92 Perusturvalautakunta 29.05.2013 AIKA 29.05.2013 klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 8. Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012. Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012

Espoon kaupunki Päätös 1 / 8. Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012. Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012 Espoon kaupunki Päätös 1 / 8 3911/10.03.01/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 20.9.2012 94 Matinkylän Palvelutorin tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Nikulainen Riikka, puh. (09) 816 23334 Kumpulainen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Kokoustiedot Aika 08.12.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 i Espoon sosiaali ja terveystoimi Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin hyväksyi: 2.4.2015 Juha Metso Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin koosti:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.8.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.8.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 19.8.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 157 Kantatien 67 pohjoispuolen kaavoituksen käynnistäminen ja OAS:n asettaminen nähtäville... 2 158 Oikaisuvaatimus/opetushenkilöstön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 67 Perusturvalautakunta 24.04.2013 AIKA 24.04.2013 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 13 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 14 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 15 Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen PTLTK 16 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2015 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 24.09.2015 torstai klo 17:30-19:30 Paikka KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio,

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1 / 2015 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.2.2015 klo 10.00 11.16 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.10.2011 klo 12.00 13.47 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.03.2013 kello 15:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 15 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Perusturvalautakunta 10.02.2015 AIKA 18:00-21:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 20 13 EHDOTUS ASKOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Perusturvaltk 23.04.2008

Perusturvaltk 23.04.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 65 Perusturvaltk 23.04.2008 AIKA 23.04.2008 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Tiistai 16.4.2013 kello 16.00 19.44 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 26.02.2015 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 26.02.2015 torstai klo 17:35-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot