Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika klo 9:00-10:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Tilannekatsaus Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja 7 kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 220 Lausuntopyyntö poliisin palveluverkoston kehittämisestä Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän talousarvio ja 9 toimintasuunnitelma vuodelle Perusturvalautakunta, ylitysoikeus vuoden talousarvioon 223 Kiinteistöpäällikkö Toivo Partasen kuuleminen Toimielimien päätökset Talouden katsaus Tiedoksi saatettavat asiat Sámi Siida rs:n lainan maksuohjelman muuttaminen Sopimus ensihoidon järjestämisestä vuonna

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Härkönen Esko 9:00-10:10 Puheenjohtaja Guttorm Rauna 9:00-10:10 Jäsen Katekeetta Antti 9:00-9:55 Jäsen Kordelin Marjatta 9:00-10:10 Jäsen Lukkari Maritta 9:00-10:10 Varajäsen Paltto Samuel 9:00-10:10 Varajäsen Tapiola Uula 10:00-10:10 Valt. pj Poissa Aikio Elle Kaaren Jäsen Tapiola Ilmari Jäsen Halonen Tarja Varajäsen Katekeetta Bertta Varajäsen Valle Antti Piera Varajäsen Pursiheimo Ossi Varajäsen Länsman Aslat-Jon Varajäsen Muu Hekkanen Raimo 9:00-10:10 vt. kunnanjohtaja, esittelijä Länsman Marja 9:00-10:10 Pöytäkirjanpitäjä Aikio Esko 9:00-10:10 Tulkki Allekirjoitukset Esko Härkönen puheenjohtaja Marja Länsman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Samuel Paltto Maritta Lukkari Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnanvirasto, keskustoimisto Minna Lukkari ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 215 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 216 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samuel Paltto ja Maritta Lukkari.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 217 Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijä esitti, että lisäasioina käsitellään kaksi asiaa: Sámi Siida rs:n lainan maksuohjelman muuttaminen ja Sopimus ensihoidon järjestämisestä vuonna Käsittelyjärjestys sekä esitetyt lisäasiat hyväksyttiin. Kiinteistöpäällikkö Toivo Partasen kuuleminen päätettiin siirtää seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Tilannekatsaus Kh 218 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 219 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Lauerma Jussi Järvensivu Niiles/ Utsjoki Voigt Werner Kirkonkylä (määräala n m2) Baddaguoihka RN:o 9:48 Lauerma Jussi Aikio Volmari E./ Utsjoki Linkola Jouni Outakoski (sukulaisluovutus, Kantala lahja) RN:o 16:4 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kaupan kohteisiin. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausuntopyyntö poliisin palveluverkoston kehittämisestä 240/ /2012 Kh 220 Poliisin hallintorakenneuudistuksen, Pora III, valtakunnallinen hanketyöryhmä pyytää kunnan lausuntoa esitettävistä muutoksista poliisin palveluverkostoon. Lausunnot pyydetään toimittamaan Sisäasiainministeriölle mennessä. Kuntien osalta lausuntoa pyydetään niiltä kunnilta, joiden alueella poliisin palveluverkosto muuttuu. Muille kunnille materiaali toimitetaan tiedoksi. Lausuntopyyntö liitteineen on oheismateriaalina. Kunnanhallitus valtuuttaa vt. kunnanjohtajan laatimaan lausunnon. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Sisäasiainministeriö

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle / /2012 Kh 221 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä esittää jäsenkunnilleen vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymistä. Esityksen mukaan kuntien rahoitus kuntayhtymälle vuonna 2013 on 8,95 euroa/asukas. Talousarvioesitys on nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2013 kuntayhtymän esityksen mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Valtuusto

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta, ylitysoikeus vuoden 2012 talousarvioon Petultk Tuodaan pöydälle. Lisävalmistelu: Talousarvion toteutuman 9/ tilanteen mukaan talousarviomenot ovat toteutuneet 76,4 % ja tulot 68 %. Toteutuman tuloista puuttuvat perusterveydenhuollon tulosalueelta osa rajatyöntekijöiden sairaanhoidon korvauksista (Kelasta laskutettu, maksatus kesken) ja osa yhteistoimintakorvauksista sekä terveydenhoidon tulosalueelta työterveyshuollon tulot. Menoista puuttuvat terveydenhoidon tulosalueelta sisäiset vuokrat ja erikoissairaanhoidosta somaattisen sairaanhoidon ja psykiatrisen laitoshoidon loppulaskut elokuulta (elokuu laskutettu arviolaskulla) sekä kuntalasku ja ostopalvelulasku syyskuulta. Talousarviossa 2012 on tehty hallintosäännön 21 :n mukaiset määrärahasiirrot viranhaltijatyönä: Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalitoimi Avopalvelut Päivähoito Terveydenhoito Laitoshoito Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Hammashuolto yht. määrärahasiirtoja Lautakunta voi päättää tehtäväalueittain budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista. Muutokset saavat olla enintään 10 % lautakunnan kokonaismenoista. LIITTEENÄ Taloussäännön 2 mukaiset siirrot yhteensä Ylläolevien määrärahasiirtojen jälkeen on vielä tehtävä lisätalousarvio vuoden 2012 menojen kattamiseen. Elatusturvan elatustukimaksut on arvioitu liian suureksi, korvaus elatustukisaataviin tulee valtionavustuksen mukana. Kodinhoitoavussa tuloissa pienennetään oppisopimuskorvauksia ja työllistämistukea oppisopimustyöntekijän siirtyessä alkaen päivähoitoon. Lisäksi kotipalvelussa palkkausmenoihin varatut määrärahat ovat ylittyneet sairauslomien takia.

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Sairausvakuutuskorvaukset huomioidaan menojen vähennyksinä. Toimeentulotuessa valtionosuus perustoimeentulotukeen pienennetään, koska valtionosuuden maksuun vaikuttavat myös takaisinperinnät perustoimeentulotuessa. Lisäksi v perustoimeentulotuen kustannukset oli arvioitu suuremmaksi kuin toteutuneet kustannukset, valtionosuuden takaisinperintä näkyy vuoden 2012 tuloissa. Somaatisen sairaanhoidon ostot ky:ltä menot ylittyvät n ajetun toteutuman mukaan menot ovat , toteutumasta puuttuvat loka-joulukuun laskut (joissa hyvitetään tammi-helmikuun arviolaskut). Talousarvioon 2012 on varattu määrärahaa Psykiatrisen laitoshoidon ostot ky:ltä ylittyvät n Määrärahasiirtojen jälkeen lisämäärärahatarvetta Lisätalousarvio: Kustannuspaikka ja tili Tulot Menot 4110 Elatusturva 3505 Elatustukimaksut Kodinhoitoapu 3085 Oppisopimuskorvaukset Työllistämistuki Mä-aik työsuht kk-palkat Muut tilapäiset palkat Erilliskorvaukset Kuel Kansaneläke ja sairvakmaksu Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimeentulotuki 3331 Valt.osuus perustoimeentulotukeen Somaattinen sairaanhoito 4302 Asiakaspalv. ostot ky Psykiatrinen laitoshoito 4302 Asiakaspalv. ostot ky YHTEENSÄ

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Petultk Perusturvalautakunta hyväksyy taloussäännön 2 :n mukaiset määrärahasiirrot liitteen mukaisesti yhteensä ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuodelle 2012 lisätalousarvion, jossa menoja yht ja tulojen vähennystä Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Talousarvion toteutuman 11/2012 ( tilanteen mukaan) talousarviomenot ovat toteutuneet 92 % ja tulot 81,4 %.Tuloista puuttuvat marraskuun asiakasmaksutulot. Toteutuman mukaan somaattisen sairaanhoidon menot ovat euroa, toteutumasta 11/2012 puuttuvat marraskuun kunta- ja ostopalvelulaskut. Alkuperäisessä talousarviossa määrärahaa on varattu euroa, määrärahasiirtoja euroa sekä esitetty lisätalousarvio euroa, määrärahaa yhteensä euroa. Somaattisen sairaanhoidon lisämäärärahan tarve esitetyssä lisätalousarviossa perustui talousarvion toteutumaan , josta puuttui erikoissairaanhoidosta somaattisen sairaanhoidon elokuun loppulasku (elokuu laskutettu arviolaskulla) sekä kunta- ja ostopalvelulaskut syyskuulta. Somaattisen sairaanhoidon kustannukset ovat elo-lokakuussa arvioitua suuremmat, joten haettu lisämääräraha ei riitä menojen kattamiseen. Lisämäärärahan tarve on lisätalousarvion jälkeen vielä euroa. Lisäksi perustoimeentulotuen menot ovat kasvaneet ja toimeentulotukeen tarvitaan lisämäärärahaa euroa. Yhteenveto vuoden 2012 talousarviomenoista ja -tuloista lisätalousarvion ja ylitysoikeuden lisäysten jälkeen: Tulot Menot Netto Talousarvio alkuperäinen Lisätalousarvio, esitys Ylitysoikeus, esitys Yhteensä

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta hakee ylitysoikeutta vuoden 2012 talousarviomenoihin yhteensä euroa, joka kohdennetaan perustoimeentulotukeen ( ) ja Somaattisen sairaanhoidon/ asiakaspalvelujen ostot ky:ltä ( ) euroa. Hyväksyttiin päätösehdotus. Kh 222 Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esittämän ylitysoikeuden vuoden 2012 talousarviomenoihin euroa, ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Valtuusto

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kiinteistöpäällikkö Toivo Partasen kuuleminen Kh 223 Kunnanhallitus kuulee kiinteistöpäällikkö Toivo Partasta teknisen henkilön palkkauksesta sekä Karigasniemen ser-pisteen raivauksen aloittamisesta asiaa koskevan päätöksen ollessa vielä valituksenalainen. Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä. Asiaa ei käsitelty.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Toimielimien päätökset Kh 224 Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa. Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla: Perusturvalautakunta , Elinkeinolautakunta ja Tekninen lautakunta Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja toteaa, ettei KuntaL 51 :n mukaista otto-oikeutta ole käytetty. Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeutta Perusturvalautakunnan päätökseen 98 Tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksut alkaen Auttaja-Aslakkien antaman kotipalvelun asiakasmaksujen 2 /tunti osalta. Kunnanhallitus päätti poistaa kyseisen asiakasmaksun, perusteena on toimintaan saatava rahoitus. Muilta osin todetaan, ettei KuntaL 51 mukaista otto-oikeutta ole käytetty.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Talouden katsaus Kh 225 Kuullaan talouskatsaus. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Antti Katekeetta poistui kokouksesta klo Valtuuston puheenjohtaja Uula Tapiola saapui kokoukseen klo

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Kh 226 Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: Inarin kunta - Pöytäkirjan ote; Kuntien yhdistymiseen liittyvän esiselvitysavustuksen hakeminen / kuntien yhteinen edunvalvonta sekä asiaan liittyvä muistio Lapin aluehallintovirasto - Päätös; Valtionavustuksen vahvistaminen peruskorjaushankkeeseen (Utsjoen terveyskeskus) Lapin ELY-keskus - Lapin työ- ja elinkeinotoimiston perustaminen/täydennyspäätös - Rakentamista koskeva poikkeamispäätös: Vilma Helander ja Jari- Pekka Julkunen Lapin Metsätalouspäivät - Lapin 55. Metsätalouspäivät Levillä Kuntatyönantajat Savuton Suomi 2040 Valtiovarainministeriö - Vuoden 2012 ammattiyhdistyskouluteen sovitut muutokset sekä vuoden 2013 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus - Savuton ja terve nuori savuttomassa kunnassa - Päätös; Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna 2012, mom Merkittiin tiedoksi.

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Sámi Siida rs:n lainan maksuohjelman muuttaminen Kh 101 Sámi Siida rs pyytää kunnalta takausta euron pankkilainalle Saamenkielisten paikannimien tallentaminen ja siirtäminen -kehittämishankkeen rahoitusta varten. Hankkeen tavoitteena on kerätä, taltioida ja saada tiedot helposti löydettävään ja käytettävään muotoon Utsjoen paikannimistä, historiasta ja kertomaperinteestä. Hankkeen tuloksista on hyötyä kunnan asukkaille, matkailijoille, matkailuyrittäjille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneet tai tarvitsevat tietoa Utsjoen kunnasta. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Lapin Ely-keskukselta/Pohjoisimman Lapin Leader ry:ltä. Rahoituspäätös liitteineen on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se antaa Sami Siida rs:lle takauksen euron pankkilainalle. Ehdotus hyväksyttiin. Valt Takaushakemus liitteineen on nähtävillä kokouksessa. Valtuusto antaa Sámi Siida rs:lle takauksen euron pankkilainalle kunnanhallituksen valmistelun mukaisesti. Birit Vuolab esitteli valtuutetuille saamenkielisten paikannimien tallentaminen ja siirtäminen -hanketta. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 227 Sámi Siida rs. pyytää kunnalta suostumusta maksuohjelman muutokseen euron lainassa nro , jossa kunta toimii takaajana. Muutos koskee lainan lyhennyksen ensimmäistä eräpäivää , joka siirretään Maksuohjelmaa joudutaan muuttamaan, koska Lapin Ely-keskus ei ole tilittänyt saatavia rahoja huolimatta siitä, että käsittelyaika on jo mennyt. Asia on vireillä Lapin Ely-keskuksessa.

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus antaa takaajana suostumuksen Sámi Siida rs:lle lainan nro maksuohjelman muutokseen siten, että lainan ensimmäinen eräpäivä on Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Sámi Siida rs

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Sopimus ensihoidon järjestämisestä vuonna /06.02/2011 Kh 228 Terveydenhuoltolain ( /1362) 39 :n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Terveydenhuoltolain 79 :n 1 momentin mukaan ensihoitopalvelu on järjestettävä 39 :n mukaisesti viimeistään lukien. Kunta on tehnyt päivätyn ensihoidon sopimuksen Monipalvelu Apuavain Ky:n kanssa. Sopimus on tullut voimaan ja on voimassa saakka. Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus päätti , että muiden jäsenkuntien kuin Rovaniemen sairaankuljetus- tai ensihoitosopimukset siirtyvät jäsenkunnilta sairaanhoitopiirille vuoden 2011 loppuun mennessä. Kunnan perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se siirtää yrityksen kanssa solmitun ensihoitosopimuksen sellaisenaan sairaanhoitopiirille alkaen. Kunta, yritys ja sairaanhoitopiiri ovat neuvotelleet sopimuksen muuttamisesta siten, että sen voimassaolo päättyisi Neuvotteluissa ei ole päästy yhteisymmärrykseen vuoden 2012 aikana. Tämän vuoksi sovitaan erillisellä sopimuksella sairaanhoitopiirin ja kunnan välillä terveydenhuoltolaissa säädetyn ensihoitopalvelun järjestämisestä siten, että yritys säilyy sopimussuhteessa kuntaan aikaisemmin tehdyn sopimuksen mukaisesti ja että järjestely kokonaisuudessaan täyttää terveydenhuoltolain ja sen nojalla annettujen säädösten määräykset sekä sairaanhoitopiirin vahvistamaan ensihoidon palvelutasopäätökseen sisältyvät määräykset ja Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimuksen määräykset. Tavoitteena on, että tämä sopimus ja kunnan sopimus yrityksen kanssa eivät ole ristiriidassa. Jos sopimusten välillä tulee myöhemmin esiin ristiriitaisuuksia, molemmat osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan niiden ratkaisemiseksi ja tarvittaessa muuttamaan sopimusta sillä tavoin, että kunnalle ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia sopimusten ristiriitaisuuksista. Sopimusluonnos on nähtävänä kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy sopimusluonnoksen.

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Lapin Sairaanhoitopiiri

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: perusteet Pykälät 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224 (muun kuin Auttaja-Aslakin asiakasmaksun osalta), 225, 226 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 219, 224 (Auttaja-Aslakin asiakasmaksun osalta), 227, 228 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal:la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät 219, 224 (Auttaja-Aslakin asiakasmaksun osalta), 227, 228 Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviran Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja Utsjoen kunnanhallitus aika PL Utsjoki Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL ROVANIEMI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 30.09.2014 klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 151 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 29.04.2013 klo 10:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 23.08.2013 klo 09:00-10:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153. Perusturvalautakunta. Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50. Kunnanvirasto, valtustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153. Perusturvalautakunta. Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50. Kunnanvirasto, valtustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153 Perusturvalautakunta Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 156 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanhallitus Aika 18.03.2013 klo 10:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali

Kunnanvirasto, valtuustosali Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 75 Perusturvalautakunta Aika 14.06.2013 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 20.03.2015 klo 10:00-11:17 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

6 ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle 2012. 5 Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen

6 ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle 2012. 5 Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 09.02.2012 klo 11:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.05.2015 klo 10:30-12:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Kunnanhallitus Aika 22.10.2012 klo 10:00-12:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot