Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu P A K K A L A - H A R K K O K U J A Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaavoitus on tullut vireille

2 sivu: 1/25 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT / ALUEEN MÄÄRITTELY Asemakaavan muutos: Osa korttelista sekä katualuetta kaupunginosassa 51, Pakkala. Liikennealuetta kaupunginosassa 68, Koivuhaka. Tonttijako ja tonttijaon muutos: koskee osaa korttelista KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Kehä III:n ja Tuusulanväylän tuntumassa, Pakkalan kaupunginosassa. Asemakaavaa muutetaan Harkkokujan eteläpuolisessa korttelissa tonteilla 4 ja 5. Suunnittelualuetta rajaa lännestä Valimotie, pohjoisessa Harkkokuja ja idässä Tuusulanväylä. 1.3 KAAVAN TARKOITUS Pohjoisimman tontin käyttötarkoitus muuttuu liikerakennusten korttelialueeksi KM, jolloin sinne saa rakentaa I II-kerroksisen liikerakennuksen. Rakennukseen voi sijoittua myös vähittäiskaupan suuryksikkö. Asiakasliikennettä varten on suunniteltu kaksi ajoliittymää, toinen Valimotieltä ja toinen Harkkokujalta. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 6,2 ha. Rakennusoikeus laskee nykyisestä kerrosneliömetristä kerrosneliömetriin.

3 sivu: 2/25 2 TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kiinteistö oy Harkkokuja 2:n tekemä kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi Kaavamuutos oli kevään 2008 työohjelmassa numerolla ja siihen on liitetty myös kaavamuutos nro Kaavoitus tuli vireille numerolla Mielipiteet pyydettiin mennessä (MRL 62 ). Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Nähtävilläolo Kaavasta ei muistutettu. Lausuntoja pyydettiin kahdelta lausunnonantajalta, mutta lausuntoja saatiin kolme. Kaavaselostusta on täydennetty lausuntojen pohjalta. 2.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelin pohjoisimman tontin käyttötarkoitus muuttuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta T liikerakennusten korttelialueeksi KM, jonne saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Rakennusoikeudeksi tulee kerrosneliömetriä, joka on vähemmän kuin nykyisen asemakaavan mahdollistama kerrosneliömetriä. Tonttiin liitetään palanen Harkkokujan katualuetta. Tontille 5 osoitetaan henkilökunnan pysäköinti ja päivitetään samalla kaavamääräykset vastaamaan samoja periaatteita kuin naapuritontilla. Tuusulanväylän liikennealueella päivitetään vanha Tusbyvägen -merkintä muotoon Tusbyleden.

4 sivu: 3/25 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA AVIAPOLIS-Maisemanhoitosuunnitelma, Studio Terra, Alueen yleiskuvaus Alue sijoittuu Kehä III:n ja Tuusulanväylän liittymän viereen osaksi Tammisto-Pakkalan kaupallista keskittymää. Maisema on liikenneväylien hallitsemaa Luonnon ympäristö Maisemakuva ja -rakenne Suurin osa Pakkalasta on Vantaanjoen viljeltyä savilaaksoa. Laakson reunalta pohjoisessa alkavat nousta Vantaan laajimpiin kuuluvat hiekkaselänteet, joille sijoittuu Helsinki-Vantaan lentokentän alue. Suunnittelualue ympäristöineen on pääosin rakennettua aluetta, jonka maisemaa hallitsee Kehä III:n ja Tuusulanväylän liikennemaisema eritasoliittymineen. Studio Terra on Aviapoliksen maisemanhoitosuunnitelman yhteydessä tehnyt analyysin alueen maisemasta. Jumbon alue on keskeinen maamerkki, jonka asemaa Flamingo korostaa entisestään. Ympäristö on mieleenpainuva ja ohjaa Kehä III:lla liikkujaa. Tunnettavuudestaan huolimatta aluekeskuksen ympäristörakentamisen laatu ei ole kaikin osin riittävä. Alueen vahvuutena on yritysten hyvä näkyvyys väylille. 1 1 AVIAPOLIS-Maisemanhoitosuunnitelma, Studio Terra, 2007.

5 sivu: 4/25 Maaperä Asemakaavan muutosalue on sijaitsee savialueella, missä pehmeän saven paksuus vaihtelee noin 1-7 m. Savikerroksen paksuus on suurimmillaan Valimotien alueella. Paikoin muutosalueella on kadun ja paikoitusalueen rakennekerroksia. Savikerroksen alapuolella on kitkamaakerroksia, lähinnä moreenia. Kairauksilla on alueella päästy tunkeutumaan noin 2-10 m syvyydelle maanpinnasta. Rakennettavuus maaperän suhteen Rakennusten perustamistapa alueella riippuu alimpien lattioiden tasosta. Todennäköisesti osalla aluetta rakennukset joudutaan paaluttamaan ja kaavamuutosalueen itäosassa rakennuksen voidaan perustaa maanvaraisesti tiiviin maakerroksen varaan. Rakentaminen alueella edellyttää rakennuspaikkakohtaisia pohjatutkimuksia ja suunnitelmia Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaupunginosassa Koko Aviapoliksen alueen väestö kasvaa nopeasti. Vuonna 1997 väkiluku oli reilut 4200 henkeä ja vuonna 2007 jo henkeä. Pakkalan kaupunginosassa väestö on vastaavana aikana kasvanut 1200:sta 7050:een. Kasvu selittyy Kartanonkosken asuinalueen rakentumisella. Alue on rakentunut vaiheittain ja sen on tarkoitus olla kokonaan valmis vuoteen 2010 mennessä. Kuten uusilla alueilla yleensä, väestö on nuorta ja alle kouluikäisiä on runsaasti. Koko Aviapoliksen alueen väestön ennustetaan kasvavan vuoteen 2018 mennessä vajaaseen :een, Pakkalan noin :een. Yhdyskuntarakenne Suunniteltava alue sijaitsee pari kilometriä Helsinki-Vantaan lentokentän eteläpuolella, Aviapoliksen alueella. Kortteli sijoittuu Kehä III:n varteen, Tuusulanväylän liittymään. Valimotien ja Tuusulanväylän väliin on parissa vuosikymmenessä syntynyt seudullisestikin merkittävä kaupallinen vyöhyke.

6 sivu: 5/25 Kaupunkikuva Idässä alue rajautuu Tuusulanväylään, jolta Tammiston markettimaailma koetaan nopeasti ohikiitävän liikenteen seasta. Suurimittakaavaisuus on tuohon suuntaan perusteltua; pelkistetyt julkisivupinnat ja mainoslakanoiden puuttuminen tekevät kaupunkikuvasta selkeän. Kaupallisten palvelujen selkärankana toimii Valimotie, paikallinen kokoojakatu, jonka toiminnallinen mittakaava ja luonne asettavat Tuusulanväylään verrattuna ympäristölle erilaiset vaatimukset. Epämääräiset välitilat, ympäristörakentamisen puuttuminen ja viimeistelemättömyys tekevät kaupunkikuvasta reunakaupunkimaisen. Suurimpana ongelmana on yhtenäisen, rajatun katutilan puuttuminen. Kaupan alue on suunniteltu autoilevien asiakkaiden näkökulmasta; näyteikkunoiden sijasta on käytetty umpinaisia julkisivuja ja sisäänkäynnit on suunnattu pysäköintialueiden puolelle. 2 Uusissa liikerakennuksissa toteutus on laadukasta ja ympäristö käsitelty huolellisemmin. Kaava-alueella olevan Halvan ja Erätukun rakennus on hyvä esimerkki onnistuneesta pihan jäsennöinnistä ja mainosten sijoittelusta. Sinänsä rakennus on yksinkertainen ja pelkistetty, kuten Valimotien toisella puolella oleva metallin hohtoinen Evet Designkin. Kaava-alueen länsipuolelle on vastavalmistunut Flamingon viihdekeskus. Sen 13-kerroksinen hotelliosa kohoaa 84 metrin korkeuteen (meren pinnasta) ja näkyy kauas Vantaanjoen laaksoon ja Tikkurilan suuntaan. Korkeassa osassa on harmaan peltikasettijulkisivun ja mustan kivisen massan vaihtelulla, saatu hoikennettua rakennuksen hahmoa. Viihdekeskuksesta länteen länsipuolella on Jumbon kauppakeskus. Palvelut ja työpaikat Aviapoliksen alueella oli vuoden 2005 lopussa lähes työpaikkaa, mikä on 30 prosenttia koko Vantaan työpaikoista. Vuonna 2005 kuljetuksen, liikenteen ja tietoliikenteen työpaikkojen määrä kasvoi voimakkaimmin. Merkittävin työpaikkakeskittymä on lentokenttä, joka laajenee koko ajan. Uusia hankkeita lentokentän alueelle ovat mm. Aasian terminaali, rautatieasema ja WTC. Lentoasema on vetänyt ympärilleen yrityksiä ja alueelle on vireillä valtavia toimitilahankkeita mm. Technopolis ja tulevan Aviapoliksen aseman viereen kaavailtu pääkonttorialue sekä Business Village. Heti Kehän pohjoispuolella on Plaza I:n ja II:n toimistoblokit, joita täydentävät jatkossa Plaza III Econia-toimistotalo. Lentoasematien länsipuolelle on tulossa mm. Spondan iso toimistorakennus. Kehän eteläpuolella sijaitsee Jumbon liikekeskus ja Flamingon kylpylä-hotelli ja viihdekeskus. Kokonaisuus täydentyy Lentoasemantien ja Jumbon väliin rakennettavalla 20-kerroksisella AviaTowerin toimistotornilla. Etelämpänä Pakkalassa on yrityspuisto, jossa sijaitsee mm. ympäristöosaamiskeskus Leija, joka on ensimmäinen kaupungin ja ympäristöalan yritysten verkottumiseen tähtäävä hanke Suomessa. Leijan kantavana voimana voitaneen pitää kaupungin ympäristökeskusta, mutta siellä on myös muita kaupungin palveluja, kuten kauppakamariosasto ja yritysneuvonta. Leijassa on myös useita ympäristö- ja elintarviketeknologiaan perehtyneitä yrityksiä. Alueella on myös merkittäviä elintarviketeollisuuden laitoksia, joista suurimpia työllistäjiä on kaava-alueeseen rajoittuva HK-Ruokatalo. Lähimmät koulut ovat Pointin kansainvälinen koulu ja Veromäen koulu Kartanonkoskella. Pointin yhteydessä on myös kansainvälinen päiväkoti, kirjasto ja yhteispalvelupiste. Liikenne Lentomatkustuksen määrän arvioidaan kasvavan nykyisestä noin 12 miljoonasta matkustajasta vuoden kuluessa noin 30 miljoonaan, mikä tarkoittaisi sitä, että myös maaliikenteen määrä lentoasemalle johtavilla reiteillä tulee kasvamaan huomattavasti. Strafica Oy on laatinut Vantaan tie- ja pääkatuverkon liikenne-ennustetarkastelun vuodelle Sen mukaan Kehä III tulee ruuhkautumaan Lentoasemantien liittymän läheisyydessä. 2 Autolla kauppaan, kävellen ostoksille -Valimotien kaupunkikuvaselvitys, Kaupunkisuunnittelu

7 sivu: 6/25 Liikenteen sujuvuutta parannetaan Valimotiellä leventämällä se 2+2 -kaistaiseksi. Valimotien ja Harkkokujan risteykseen rakennetaan liikennevalot ja kääntymiskaistat päätieltä vasemmalle kääntyville. Työt ovat käynnissä ja niiden pitäisi valmistua vuoden 2008 loppuun mennessä. Valimotie tullaan tulevaisuudessa kytkemään läheiseen Tuusulanväylään Ylästöntien jatkeen suuntaisliittymällä. Tämä liittymä on huomioitu liikennesuunnitelmissa ja asemakaavoissa ja sen vaikutuksista Valimotien liikenteeseen on laadittu selvitykset. Liikennemäärät nykytilanteessa, kun mukaan on huomioituviereisen Retail Parkin ja Tammiston ostospuiston liikennetuotos. Ramboll, Rambollin laatimassa Valimotien ja Harkkokujan liikenneselvityksessä ( ) on esitetty induktiosilmukoista saatujen liikennemäärien perusteella nykytilanteen mukaiset liikennemäärät ja laskettu mukaan myös viereisen Retail Parkin synnyttämä liikennetuotos. Aiempien selvitysten liikennelaskentojen perusteella asiakasliikenne on suurimmillaan lauantaisin klo 13 14, jolloin alempi katuverkko kuormittuu eniten. Lauantain huipputuntia on käytetty mitoittavana liikennetilanteena. Nykytilanne simuloitiin kahtena vaihtoehtona. Ensimmäisessä vaihtoehdossa etelästä tuleva ja etelään kääntyvä liikenne käyttää Harkkokujaa, toisessa vaihtoehdossa kaikki eteläsuuntainen liikenne käyttää suoraa tonttiliittymää Valimotieltä kortteliin. Mikäli etelään suuntautuvaa liikennettä halutaan ohjata tonttiliittymän kautta, tulisi liittymään lisätä liikennevalot. Vuoteen 2015 liikenteen ennustetaan kasvavan 12 prosenttia siten, että pohjoiseen päin kulkeva liikenne kasvaa noin 6 prosenttia ja etelään päin kulkeva noin 26 prosenttia. Joukkoliikenne Sekä Vantaan sisäiset että seutuliikenteen joukkoliikenneyhteydet ovat monipuoliset ja alue on hyvin saavutettavissa. Lähimmät pysäkit tulevat Valimotien varteen kaava-alueen kohdalle. Valimotietä käyttävät linjat: 520 (Itäkeskus-Lentoasema) ja 613K (Helsinki-Kylmäoja). Kehää ja Tuusulanväylää ajavat linjat 615 (Helsinki-Lentoasema), 623 (Helsinki-Rekolanmäki), 633 (Helsinki-Kerava), 636 (Helsinki- Hyrylä) jne. kulkevat aivan kaava-alueen vierestä. Yhteydet Helsingin keskustaan ovat erinomaiset. Tuusulanväylän rampeilla olevat pysäkit ovat matkustussuunnasta riippuen joko aivan vieressä tai eritasoliittymän toisella reunalla enintään 400 metrin päässä. Vantaan sisäiset linjat (53, 54, 56, 68) mahdollistavat vaihdolliset yhteydet pääradalle sekä Martinlaakson radalle. Kevyt liikenne Valimotien varressa kulkee kevyen liikenteen pääreitti ja Tuusulanväylän varressa paikallisreitti, niiden kautta kaava-alue on hyvin kevyen liikenteen saavutettavissa. Yhteydet Pakkalan suuntaan kulkevat joko Tasetien tai Ylästöntien kevyen liikenteen reittien kautta. Tuusulanväylän itäpuolelle on lähin alikulku Valimokujan kautta. Harkkokujan kautta on yhteys Tuusulanväylän rampin kevyen liikenteen väylälle.

8 sivu: 7/25 Vesihuolto Vedenjakelu Kaava-aluetta palveleva vedenjakeluverkko on rakennettu. Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = ) sijaitsee Simonkylässä. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Jätevesiviemäröinti Kaava-aluetta palvelevaa jätevesiviemäriverkko on rakennettu. Jätevedet johdetaan Valimotien viemärissä Tammistoon ja mittausaseman kautta Helsingin verkostoon Siltamäessä. Helsingin puolella jätevedet kulkeutuvat Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Puhdistetut jätevedet päästetään mereen. Sadevesiviemäröinti Hulevesiverkko on osittain rakennettu ja vedet johdetaan putkiviemärissä Valimotietä seuraten Ylästöntien eteläpuolelle ja Tuusulanväylän varteen, josta Isopellon kohdalla väylän poikki itään Keravanjokeen. Tontin itäosassa on suuri avo-oja, johon johdetaan vesiä Kirkonkylän liittymän alueelta. Oja liittyy eteläpuolisen tontin puolelle rakennettuun hulevesiviemäriin. Sähköverkko Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n puistomuuntamo sekä keski- ja pienjännitemaakaapeleita sijoittuu kaava-alueelle. Kaukolämpö Kaukolämpöverkko ulottuu alueelle. Ympäristöhäiriöt Ilman pienhiukkaspitoisuudet Kehä III:n ja Tuusulanväylän autoliikenteen päästöillä on ratkaiseva vaikutus ilmanlaatuun, koska päästöt vapautuvat hengityskorkeudelle. Liikenteestä aiheutuvia tärkeimpiä päästöjä ovat hiukkaset, hiilimonoksidi, hiilivety ja typenoksidit. 3 Terveysvaikutusten kannalta merkittävin typenoksideista on typpidioksidi (NO 2 ), joka aiheuttaa keuhkoputkien supistumista sekä terveillä että erityisesti astmaatikoilla. Se lisää hengitysteiden reaktiivisuutta 3 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2001, Pääkaupunkiseudun julkaisusarja C 2002:17

9 sivu: 8/25 muille ärsykkeille, kuten kylmälle ilmalle, farmakologisille aineille ja allergeeneille. Typpidioksidipitoisuudet ylittävät ohjearvot toistuvasti suurten väylien varsilla, mutta raja-arvoja (eli suurimpia hyväksyttyjä pitoisuuksia) ei ole viime vuosina ylitetty pääkaupunkiseudulla. Hiukkasia joutuu ilmaan sekä auton moottorin polttoprosessista että välillisesti tienpinnasta ja hiekoitushiekasta autojen renkaiden jauhaessa asfalttia. Terveydelliseltä kannalta pienhiukkaset eli alle 10 μm:n hiukkaset ovat merkityksellisempiä. Ne kulkeutuvat syvemmälle hengitysteihin ja alle 2,5 μm:n kokoiset keuhkorakkuloihin asti. Lapset, vanhukset sekä erityisesti astmaa, kroonista keuhkoputkentulehdusta tai sydäntauteja sairastavat ovat alttiita hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille. Hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) ohjearvot ylittyvät toistuvasti suurten väylien varsilla ja myös tuleva raja-arvo ylittyy vilkasliikenteisessä ympäristössä. 4 Kasvillisuus ja erityisesti puusto pidättää tehokkaasti liikenteen epäpuhtauksia. Pidättyminen suojavyöhykemetsikköön on kaikkein voimakkainta aivan tien vieressä suunnilleen metrin matkalla. 5 Kehän varrella olevan Flamingon kaavoituksen yhteydessä YTV:n ilmansuojeluasiantuntija Marjatta Malkki antoi lausunnon, jonka mukaan kaikki liikenneperäiset pitoisuudet pienenevät etäisyyden tiestä kasvaessa. Karkeasti voidaan sanoa pienhiukkasmittausten ja mm. typpidioksidin passiivimittausten (Kehä I) perusteella, että tien reunalla (5-10 m tiestä) raja-arvot hyvin todennäköisesti ylittyvät pää- ja kehäväylien varsilla, mutta jo niin lähellä kuin 20 m päässä tilanne on parempi. Mikäli joitain toimintoja sijoittuu pihalle, ne on syytä sijoittaa rakennuksen taakse suojaisan pihan puolelle. Toisaalta, jos ei ole mitään mahdollisuutta jättää suojaetäisyyttä, tulisi vilkkaissa liikenneympäristöissä - kuten Kehä III:n reunalla - määrätä käytettäväksi koneellista tuloilmanottoa ja ottopaikkana kattotaso (+ suuntaus puhtaammalta alueelta) sekä tehokkaat EU7 eli F7-luokan suodattimet. Lentomelu Suunnittelualue on yleiskaavan lentomeluvyöhykkeellä m3, mikä ei aseta rajoituksia alueen toiminnoille, mutta asettaa vaatimuksia rakenteiden ääneneristävyydelle. Tieliikennemelu Yleiskaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä on tehty pääteiden ja - katujen liikennemeluennuste 2030, josta selviää, että suunnittelualue on Kehä III:n ja Tuusulanväylän liikennemelualueilla. Korttelin itäreuna sijoittuu Tuusulanväylän yli 65 db:n melualueelle, valtaosa korttelista on dbn melualueella. Valtioneuvoston päätöksellä melutason ohjearvoista (993/1992) A- painotettu keskiäänitaso L Aeq saa enintään olla liike- ja toimistohuoneissa 45 db. 4 Maankäytön ja liikenteen keinoja ilmansuojelun ja meluntorjunnan edistämiseksi, Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2002:9 5 Kasvillisuuden vaikutus tienvarsien ilmanlaatuun, Pääkaupunkiseudun julkaisusarja C 2002:2

10 sivu: 9/ Maanomistus Kaavamuutosalueen omistaa Eläke- Fennian omistama kiinteistöyhtiö, Kiinteistöosakeyhtiö Harkkokuja SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Helsingin seudun alue- ja yhdyskuntarakennetta kehitetään väestönkehityksen edellyttämällä tavalla ja kasvusuunnat valitaan hyödyntämällä joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen sekä seutua ympäröivän kaupunki- ja taajamaverkoston mahdollisuuksia. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varaamalla riittävät alueet elinkeinotoiminnoille. Niiden sijoittumisessa kiinnitetään huomiota olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen ja hyvään saavutettavuuteen. Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa Pakkala on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, jonne sijoittuu myös keskustatoimintojen alue. Koko alue sijoittuu kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeelle. Voimalinjat on näytetty maakuntakaavassa. Ylästöntie on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi tieksi. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan

11 sivu: 10/25 Yleiskaava 1992 Yleiskaavassa (Kv 1992) alue on merkitty työpaikka-alueeksi T. Yleiskaava 2007 Yleiskaavassa (2007) alue on merkitty kaupallisten palvelujen alueeksi, KM. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä sekä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppoja, tuotanto-, varasto- ja toimistotiloja. Valimokuja ja Nilsaksenpolku ovat osa historiallista tietä. Kaavamuutosalue sijoittuu lentomeluvyöhykkeelle 3. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan Asemakaava Alueen ensimmäinen asemakaava on , Kirkonkylän länsiosa (SM ). Korttelissa on voimassa asemakaavan muutokset nro (Kv ) ja (YM ). Kortteli on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta T, jonne on saanut rakentaa tehokkuudella e=0,6. Toimistotiloja on saanut toteuttaa 15 % rakennusoikeudesta.

12 sivu: 11/25 Rakennuskielto Alueella ei ole rakennuskieltoa. Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat Uudenmaan tiepiiri on käynnistänyt Kehä III:n parantamisen, koska Kehä III:a ympäröivä maankäyttö on voimakkaasti tehostunut ja liikennemäärät kasvaneet. Kehä III on Etelä-Suomen ja pääkaupunkiseudun keskeinen teollisuuden ja talouselämän itä-länsisuuntainen kuljetusväylä. Suunnitelman mukaan Pakkalantien eritasoliittymään rakennetaan uudet rampit länteen päin, itään menevät poistetaan. Lentoasemantien eritasoliittymää täydennetään. Kehä III Kaupunkikuva, E18 pääkaupunkiseudulla Reunakaupungin kaupunkikuva, osa 2 julkaisussa on tarkasteltu Kehä III:n kaupunkikuvaa Vantaan ja Helsingin alueella. Siinä on kartoitettu tulevaa väylämaisemaa, missä näkyvin muutos tulee olemaan rakennetun ympäristön kasvu. Etenkin alueen keskiosassa rakennettu ympäristö tulee olemaan väylämaisemaa täysin hallitseva tekijä. Kehä III:n kaupunkikuvallinen tarkastelu on saatettu kaavoituslautakunnalle tiedoksi. Aviapoliksen maisemanhoitosuunnitelman on Vantaan Markkinointi Oyn toimeksiannosta tehnyt Studio Terra Oy vuonna Autolla kauppaan, kävellen ostoksille -Valimotien kaupunkikuvaselvitys on saatettu kaupunkisuunnittelulautakuunalle tiedoksi

13 sivu: 12/25 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Asemakaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi ja sen on tehnyt Kiinteistö Oy Harkkokuja 2. Kaavamuutos oli kevään 2008 työohjelmassa numerolla Samaan kaavatyöhön on liitetty myös kaavamuutos nro , jonka on jättänyt Kiinteistö Oy Valimotie OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset - alueen maanomistajat - naapurit (viereisten alueiden omistajat ja vuokralaiset ) - asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset - ne, jotka katsovat olevansa osallisia - kaupungin asiantuntijaviranomaiset: mm. maankäyttötoimi, ympäristökeskus, tekninen toimiala, sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi - Valtion viranomaiset: Uudenmaan ympäristökeskus - Muut viranomaiset ja yhteisöt: Uudenmaan liitto, YTV, Tiehallinto, Vantaan Energia Oy, Elisa Communications Oyj, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Vireilletulo Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta on annettu Asemakaavamuutoksen alkamisesta on tiedotettu Vantaan Sanomissa, sekä kirjeitse (MRL 62 ) maanomistajille, naapureille ja viranomaisille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Alueen asukkaiden mielipiteitä kuultiin MRL 62 :n mukaisesti. Mielipiteitä otettiin vastaan saakka. Kirjallisia mielipiteitä saatiin 4 kpl. Sosiaali- ja terveysviraston vanhusneuvostolla, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella ja Marjatta Vuorimaalla ei ollut ole huomautettavaa kaavatyöhön. Vantaan Energia haluaa, että kaavamuutoksessa huomioidaan muuntamon ja maakaapeleiden sekä kaukolämpöputkien sijainti. Suullisia mielipiteitä ei tullut. Suunnitteluyhteistyö Lupa-arkkitehti Päivi Teerikangas ja ympäristöinsinööri Krister Höglund ovat osallistuneet kaavan valmisteluun. Nähtäville asettaminen ja tarvittavien lausuntojen pyytäminen Kaavaehdotus on ollut nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti Siitä ei tehty yhtään muistutusta. Lausuntoja pyydettiin mennessä Uudenmaan ympäristökeskukselta ja YTV:ltä, joilta kummaltakin saatiin lausunto ja sen lisäksi vielä Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiriltä. Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossa haluttiin tarkentaa myymälätiloja koskevaa kaavamääräystä ja tarkempaa selvitystä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyistä. YTV:n lausunnossa haluttiin turvattavan Valimokujan erikoiskuljetusten reitti ja suorat ja esteettömät kevyen liikenteen yhteydet. Tiehallinnon lausunnossa muistutettiin, että kaupungin on kaavan mukaisia kuivatusjärjestelmiä toteuttaessaan haettava lupa Uudenmaan tiepiiriltä maantien alueella työskentelyyn. Lausunnot on otettu huomioon lausuntovastineissa ja kaavaselostusta täydennettäessä.

14 sivu: 13/ ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Päätös tuli lainvoimaiseksi Hanke ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden kanssa. Kunnan asettamat tavoitteet Vantaan tasapainotetun strategian kriittiset menestystekijät: Kaupunkikasvun hallinta: Kaavoitus ja rakentaminen suunnataan siten, että teknisten palveluiden runkoverkostot ja peruspalvelut ovat tehokkaassa käytössä ja niiden ylläpito taloudellisten resurssien rajoissa. Vantaan arkkitehtuuristrategia (Kv ): - laaditaan työpaikka-alueille kaupunkikuvasuunnitelma ja -ohje - suunnitellaan kaupunkikuvallisesti hallittuja pysäköintialueita - tehdään hoitosuunnitelmat rakentamattomia alueita varten Tikkurilan kehityskuva (KALA ): Kehityskuvassa aluetta pidettiin korjattavana ympäristönä, joka vaatii erityisiä kehittämistoimenpiteitä. Autolla kauppaan, kävellen ostoksille -Valimotien kaupunkikuvaselvitys (KALA ): Tavoitteena on kehittää alueen kaupunkikuvaa mm. rajaamalla Valimotien katutilaa vahvemmin rakennuksilla. 4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemapiirros, Innovarch Oy,

15 sivu: 14/25 Kaava-alue on osa Valimotien vartta ja Tammiston kauppakeskittymää, joka on muuttunut viime vuosikymmeninä teollisuusalueesta merkittäväksi vähittäiskaupan alueeksi. Kaavaratkaisun suurin kysymys eli käyttötarkoituksen muutos on osa tätä jatkumoa: kuljetusliikkeen tilalle tulee liiketiloja. Uuden liikerakennuksen sijainti on näkyvällä paikalla Tuusulanväylän ja Kehä III:n liittymässä. Suureen mittakaavaan sopii tietty selkeys ja rauhallisuus, mikä toteutuu suoralinjaisessa ratkaisussa. Valimotien puolella kaupunkikuvaa on pyritty jäsentämään ja tuomaan rakennukset mahdollisimman lähelle katualuetta. Kaava antaa mahdollisuuden rakentaa lähes kiinni kadun reunaan, mutta ei pakota siihen. Todennäköisesti kadun reunan valtaa pysäköinti, mikä osittain vesittää pyrkimystä tiiviimpään katutilaan. Toisaalta pysäköinnin hallitsevaa asemaa on lievennetty maastonmuotoiluin ja tukimuurein. Liiketilojen keskimääräistä minimikokoa on pyritty rajaamaan kaavamääräyksin. Tällä on yritetty estää perinteisesti kaupungin keskustoihin tai Jumbon tapaisiin kauppakeskuksiin sijoittuvien pikkuliikkeiden siirtymistä liikenneväylien varsille. Valimotien muuttaminen nelikaistaiseksi ja liikennevalojen lisääminen mahdollistavat uuden liikerakennuksen ja sen mukanaan tuoman liikenteen. Huolto ja lastaus on erotettu asiakasliikenteestä. Sisäänkäyntien selkeys ja niiden helppo saavutettavuus bussipysäkeiltä ja kevyen liikenteen reitiltä on toimivuuden ja turvallisuuden kannalta oleellista. Harkkokujan katualueen tarpeettoman tilavasta kääntöpaikasta voidaan liittää osa kortteliin. Työn aikana harkittiin käyttötarkoituksen muuttamista myös tontilla 5, jolloin siitä olisi tullut toimitilarakennusten korttelialuetta nykyisen teollisuus- ja varastoalueen sijaan. Kaupunki ja kaavamuutoksen hakija eivät kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen käyttötarkoituksen muutokseen perustuvista kunnallistekniikan kustannuksista, joten päätettiin pitäytyä alkuperäisen hakemuksen mukaisessa ratkaisussa. Uudisrakennuksen sijoittuminen kaupunkirakenteeseen.

16 sivu: 15/25 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 KAAVAN RAKENNE Kaava-alue koostuu liikerakennusten korttelialueesta ja teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta Mitoitus - liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, KM 1,6 hehtaarin alue, jonka rakennusoikeudeksi tulee entisen 9 650:n sijaan kerrosneliömetriä. Tonttitehokkuus laskee nykyisestä e= 0,60:stä e=0,55:een. - Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, T 1,7 hehtaarin alue. Rakennusoikeus säilyy entisellään kerrosneliömetrissä (e=0,60). 5.3 ALUEVARAUKSET Korttelialueet KM liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön Korttelialueelle saa sijoittaa erikoistavaran- ja paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan liiketiloja, joiden keskimääräisen koon on oltava vähintään 500 kerrosneliömetriä. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä aluetta saa käyttää ulkovarastointiin. Rakennuksen ja siihen liittyvien rakenteiden, aitojen ja muurien tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisia. Valimotien puoleisille julkisivuille tulee sijoittaa ikkunapintaa ja liikkeiden pääsisäänkäyntejä tulee korostaa. Katolle saa rakentaa kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi teknisiä tiloja, jotka tulee niihin liittyvine laitteineen huolitella rakennuksen arkkitehtuuriin soveltuviksi. Lastauskatokset saavat ulottua rakennusalueen ulkopuolelle. Mainoslaitteiden sijoittelussa ja rakenteissa tulee erityisesti ottaa huomioon kaupunkikuvalliset näkökohdat. Korttelialueelle tulee laatia yhtenäinen piha- ja valaistussuunnitelma. Liikkeiden pääsisäänkäynneiltä tulee olla suora ja turvallinen yhteys kevyen liikenteen raiteille ja bussipysäkeille. Pääsisäänkäyntien yhteyteen tulee sijoittaa helposti käytettäviä polkupyöräpaikkoja. Jalankulkualueet on kivettävä ja rajattava reunakivillä pysäköinti- ja istutusalueista ja pysäköintialue tulee jakaa kiveyksin pienempiin osiin. Autopaikat tulee katualueen reunassa liittää ympäristöön maastonmuotoiluin ja kivisin tukimuurein. Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat liiketiloille 1 ap /35 krs-m 2, paljon tilaa vaativalle erikoiskaupalle ja toimistoille 1 ap/ 50 krs-m 2. Autopaikat saa sijoittaa tontin rajoista riippumatta. T teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä aluetta saa käyttää ulkovarastointiin Rakennuksen ja siihen liittyvien rakenteiden, aitojen ja muurien tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisia. Valimotien puoleisille julkisivuille tulee sijoittaa ikkunapintaa. Liikkeiden pääsisäänkäyntejä korostetaan. Katolle saa rakentaa kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi teknisiä tiloja, jotka tulee niihin liittyvine laitteineen huolitella rakennuksen arkkitehtuuriin soveltuviksi. Mainoslaitteiden sijoittelussa ja rakenteissa tulee erityisesti ottaa huomioon kaupunkikuvalliset näkökohdat. Korttelialueelle tulee laatia yhtenäinen piha- ja valaistussuunnitelma. Liikkeiden pääsisäänkäynneiltä tulee olla suora ja turvallinen yhteys kevyen liikenteen raiteille ja bussipysäkeille. Pääsisäänkäyntien yhteyteen tulee sijoittaa helposti käytettäviä polkupyöräpaikkoja. Jalankulkualueet on kivettävä ja rajattava reunakivillä pysäköinti- ja istutusalueista ja pysäköintialue tulee jakaa kiveyksin pienempiin osiin. Autopaikat tulee katualueen reunassa liittää ympäristöön maastonmuotoiluin ja kivisin tukimuurein.

17 sivu: 16/25 Pääsisäänkäyntien yhteyteen tulee sijoittaa helposti käytettäviä polkupyöräpaikkoja. Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat teollisuus- ja varastotiloille 1 ap/ 120 krs-m 2, liiketiloille1 ap /35 krs-m 2, paljon tilaa vaativalle erikoiskaupalle ja toimistoille1 ap/ 50 krs-m 2. Autopaikat saa sijoittaa tontin rajoista riippumatta. 5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Hankkeen MRA 1 :n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaavamuutosalueelle ei tule uutta asumista. Yhdyskuntarakenne Ratkaisu tukee tavoitetta tiivistää kaupunkirakennetta ja vahvistaa kaupallisten palvelujen alueita hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Kaupunkikuva Ratkaisu kohentaa Valimotien kaupunkikuvaa, kun kuljetusliikkeen käytössä ollut varikko siirtyy muualle ja tilalle tulee liiketiloja. Liikerakennus on mittakaavallisesti ongelmallinen, mutta Valimotien ja Tuusulanväylän väliin jäävä kortteli toisaalta kestää isomittakaavaisen rakentamisen. Kaupunkikuvan hallinta on pyritty varmistamaan rakennusten arkkitehtuuria, mainoksia ja valaisua koskevin määräyksin. Katunäkymät, Innovarch Oy, Palvelut Kaavahanke lisää liiketilaa Valimotien varressa ja kasvattaa osaltaan Tammiston- Pakkalan alueen kaupallista vetovoimaa. Liikenne Liikenneselvityksessä Tammiston Kauppapuiston huipputunnin liikennetuotokseksi laskettiin 170 ajoneuvoa/h/suunta. Laskelma perustuu pysäköintipaikkojen määrään (265 kpl). Selvityksen mukaan hankkeella ei ole olennaista vaikutusta Valimotien liikenteen sujuvuuteen. Mikäli liikenteen kasvu on suurempaa kuin aiemmissa ennusteissa, voi ongelmakohtia syntyä kun Valimotieltä vasemmalle kääntyvien jono voi välillä kasvaa kääntymiskaistaa pitemmäksi. Koska suoraan menee kuitenkin kaksi kaistaa, ei kääntyvien ajoneuvojen jono aiheuta pahoja viipeitä suoraan ajaville. Kaavamuutoksessa on otettu huomioon kevyt liikenne ja yhteydet bussipysäkeille. Uudet pysäkit tulevat Valimotielle, kaava-alueen kohdalle.

18 sivu: 17/25 Vesi huolto Kaavamuutoksella ei ole vesihuollon suhteen merkittävää vaikutusta. Sen sijaan tontin itäosassa oleva avooja on putkitettava kaavassa varattavalle alueelle. Myös tontin rajaa pitkin rakennettu Tiehallinnon hulevesiviemäri on siirrettävä rasitealueelle sekä liitettävä muut tiealueelta ojaan laskevat putket em. hulevesiviemäriin Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Uudisrakentaminen sijoittuu jo rakennetuille alueille, eikä sillä ole vaikutusta alueen luontoarvoihin. Vesistöt ja vesitalous Hulevesimäärä tulee lisääntymään ja se on otettava huomioon tarkemman suunnittelun yhteydessä. Muuten vesihuollon kannalta kaavan toteuttamisella ei ole ympäristöön vaikutuksia 5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Liikennemelu ja liikenteen pienhiukkaspäästöt Kaavassa on otettu huomioon liikennemelun vaikutukset ja niiden torjunta toimistotilojen ulkovaippaa koskevissa määräyksissä. Toimistotilojen ulkokuoren ääneneristävyyden L liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 db. Liikenteen pienhiukkaspäästöt on otettu huomioon ja määrätty suuntaamaan rakennuksen raittiin ilman otto siten, ettei sisäilman pienhiukkasten raja-arvo ylity. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Rakentaminen alkanee kaavamuutoksen saatua lainvoiman. Vesihuollon toteutus: Vesijohto- ja jätevesiverkot ovat kuten kohdassa on selostettu. Alueen hulevesiverkko on rakennettu kohdan mukaan. Hulevesijärjestelmään tehtävät muutokset on kerrottu kohdassa KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET Jukka Kauto, Arkkitehtitsto Innovarch Oy, puh Sirpa Lamminluoto, NCC, puh Vantaan kaupunki: asemakaavasuunnittelija Seppo Niva maisema-arkkitehti Marika Bremer ympäristöinsinööri Krister Höglund suunn.ins. (vesihuolto) Keijo Ikonen suunn.avust. Tarja Itätalo suunn.ins. (geotekn.) Markku Kortelainen aluearkkitehti Elli Maalismaa liikenneinsinööri Jarmo Pajunen lupa-arkkitehti Päivi Teerikangas piirtäjä Kaija Topra kaavoitusteknikko Anna-Liisa Vanhala VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu/Asemakaavoitus Vantaalla, 22. päivänä lokakuuta 2008, tarkistettu

19 sivu: 18/25

20 sivu: 19/25

21 sivu: 20/25

22 sivu: 21/25

23 sivu: 22/ , tarkistettu

24 sivu: 23/25

25 sivu: 24/25

26 sivu: 25/25

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 0 2 0 P A K K A L A - A V I A T O W E R Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 23.3.2009/ II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002020. Kaavoitus

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001835 VEROMIES-AVIA CENTRE Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 11.3.2013/II päivättyä asemakaavakarttaa nro 001835. Kaavoitus on tullut vireille

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 9 4 P AK K AL A HOTELLI FLAMINGO Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 8.12.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002194. Kaavoitus on tullut

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 9 1 V E R O M I E S AEROLA -B Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002191. Kaavoitus on tullut

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 002236 T AM M I S T O N S ÄH K Ö AS E M A P AK K AL A 5 1 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen selostus, joka koskee 17.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 3 7 T I K K U R I L A ORVOKKIKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002237. Kaavoitus on

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 002 19 0 T I KKURI L A HOT ELLI VANT AA Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 24.2.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002190. Kaavoitus on tullut

Lisätiedot

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu 63 Viertola Tikkurilantie 68 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 31.5.2010 päivättyä, 25.10.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari

Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari Vantaan kaupunki Maankäyttö / Kaupunkisuunnittelu Vantaa, 64. kaupunginosa, Kuninkaala Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari Teollisuustonttien tarkistus kaupallisten palvelujen alueeksi. KUVA 1 Kaava-alueen

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002114 Asemakaavoitus vireille 27.10.2010 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

TIKKURILA TIKKURILAN SILKKI. Vantaan kaupunki Kaupunginosa 61, osa korttelia 61105 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet

TIKKURILA TIKKURILAN SILKKI. Vantaan kaupunki Kaupunginosa 61, osa korttelia 61105 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet Vantaan kaupunki Kaupunginosa 61, osa korttelia 61105 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet TIKKURILA TIKKURILAN SILKKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.9.2008 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet HAKKILA Asemakaavan muutosehdotuksen selostus, sekä tonttijako, joka koskee 25.1.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002039.

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Tikkurila Kortteli 61205 ja osa Tikkurilanpuistoa Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 13.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 12, osa korttelista 12202 sekä puistoalue

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 12, osa korttelista 12202 sekä puistoalue Vantaan kaupunki Kaupunginosa 12, osa korttelista 12202 sekä puistoalue HÄMEENKYLÄ Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 12.3.2012 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 14.6.2010 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Kivistön keskusta-asuminen 7

Kivistön keskusta-asuminen 7 Vantaan kaupunki Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kaupunkisuunnittelu Piispankylä 21 ja Kivistö 23 Kivistön keskusta-asuminen 7 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen selostus sekä kaupunginosanrajan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 25.02.2013 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

Vantaa. Kaupunkisuunnittelu. Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle

Vantaa. Kaupunkisuunnittelu. Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 13.12.2011 päivättyä, 30.1.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878 SIPOON KUNTA Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava 0630 - C3878 Selostus 30.11.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 1 (35) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi:

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot