Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 9/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, puheenjohtaja JÄSENET Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen Martti Repo, jäsen Seija Ristimaa, jäsen Viljo Saukko, jäsen Ritva Vatjus, jäsen Esko Vinkki, jäsen Heino Vuorenmaa, jäsen Erkki Torkkola varajäsen Helena Pitkälä, varajäsen, 121 POISSA Päivi Määttä, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Antti Rantakangas, kaupunginvaltuuston pj., poistui klo Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I vpj., saapui klo Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II vpj. Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä Patrik Lindholm, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi TARKASTUSTAPA Seija Ristimaan ja Heino Vuorenmaan. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Erkki Rytky Pöytäkirjanpitäjä Patrik Lindholm PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA Perjantai ALLEKIRJOITUKSET Heikki Halla-aho 122 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Seija Ristimaa Haapavedellä Vt. ilmoitustaulunhoitaja Heino Vuorenmaa Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu Ydinkeskustan asemakaava Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna Suunnitelma rehtoreiden tehtävien järjestämisestä Vakanssien täyttöluvat Edustajan nimeäminen Jokilaaksojen musiikkiopistoon 239

3 Kaupunginhallitus YDINKESKUSTAN ASEMAKAAVA (Valm. kaupunginjohtaja) Kaupunginvaltuusto hyväksyi ydinkeskustan asemakaavan. Päätöksestä on tehty 5 valitusta, joihin kaupunginhallitus on antanut vastineensa Asemakaavaan liittyvistä ongelmakohdista on käyty keskusteluja eri osapuolten ja valitusten tehneiden henkilöiden kanssa. Näyttäisi olevan mahdollista, että asemakaava voisi saada lainvoiman muutettuna muutamalta kohdin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. käynnistää prosessin ydinkeskustan asemakaavan viemiseksi uudelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi siten, että kaupunginvaltuusto muuttaa tekemäänsä päätöstä eräiltä osin; 2. pyytää Oulun hallinto-oikeutta toistaiseksi keskeyttämään asiaa koskevien valitusten käsittelyn; 3. asettaa ydinkeskustan asemakaavaehdotuksen (liite nro 55/2009) uudelleen nähtäville muutettuna seuraavasti: Ns. Härön talolle ja ns. kantelepajalle asetetaan merkintä sr-2, korttelin 80 kevyen liikenteen väylä poistetaan kiinteistön 3:147 kohdalta; 4. pyytää lausunnot siitä Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta ja Museovirastolta. Päätös: Esko Vinkki, Ritva Vatjus, Viljo Saukko ja Erkki Torkkola poistuivat esteellisinä pykälän käsittelyn ajaksi klo Varajäsen Helena Pitkälä saapui kokoukseen pykälän käsittelyn ajaksi. Heikki Halla-aho esitti Martti Revon ja Heino Vuorenmaan kannattamana, että kaupunginjohtajan ehdotusta ei hyväksytä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Halla-ahon esitystä äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 0 ääntä ja Hallaahon esitys 7 ääntä (Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Helena Pitkälä, Martti Repo, Heino Vuorenmaa, Seija Ristimaa). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7-0 päättäneen hyväksyä Hallaahon esityksen.

4 Kaupunginhallitus Merk. Kaupunginjohtaja jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä.

5 Kaupunginhallitus ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Koulultk Esiopetusikäisten oppilaiden huoltajilta on tiedusteltu kirjallisesti heidän toiveitaan esiopetuksen sijoituspaikasta sekä mahdollisesta päivähoitotarpeesta. Esiopetusikäisten ikäluokassa on yhteensä 105 lasta ( tilanteen mukaan). Tiedustelun perusteella on huoltajan kanssa keskusteltu ja hänelle tiedotettu esioppilaan sijoituspaikasta sellaisessa tapauksessa, missä esiopetusryhmän perustaminen huoltajan toivomalle koululle ei ole talouden sopeuttamistilanteessa mahdollista. Esioppilaiden sijoituspaikoiksi tulevat Ahjolan ja Paakkilan päiväkodit silloin, kun lapsi tarvitsee myös päiväkodin hoitoa. Ahjolaan on tulossa 22 esioppilasta ja Paakkilaan yhdeksän. Kouluille esiopetusryhmät tulevat: Aittolan koululle ( luokkaan) neljä esioppilasta, Humalojan koululle 15 esioppilasta, Hyttikallion koululle kaksi esiopetusryhmää sekä Mäkirinteen koululle yksi esiopetusryhmä. Hyttikallion ja Mäkirinteen kouluille on esioppilaita tulossa noin 40. Oppilasmäärät ovat alustavia ja täsmentyvät viimeistään koulun alkamispäivänä. Esiopetusryhmiin tulee opettaja ja koulunkäyntiavustaja. Sivistysjohtajan ehdotus: Koululautakunta päättää järjestää esiopetusta lukuvuonna Aittolan, Humalojan, Hyttikallion ja Mäkirinteen kouluilla sekä Ahjolan ja Paakkilan päiväkodeissa. Koivurinteen ja Kotimetsän koululle otetaan esiopetukseen lapset, joilla on niihin sijoittamista puoltava asiantuntijalausunto. Päätös: Raili Kyllönen esitti asian käsittelyn siirtämistä sen jälkeen, kun kaupungin talouden säästösuunnitelma on valmistunut. Mirva Möttönen kannatti Kyllösen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja määräsi kädennostoäänestyksen siten, että Kyllösen esitystä kannattavat nostavat kätensä. Suoritetussa äänestyksessä asian pöydälle jättämistä kannattivat Heikki Pitkälä, Raili Kyllönen, Sari Leskelä, Riikka Mustanoja, Mirva Möttönen, Sauli Nissinen, Heikki Rankinen ja Sari Vatjus. Puheenjohtaja totesi, että äänin 8-0 koululautakunta päätti siirtää asian käsittelyn myöhempään ajankohtaan. Koulultk Sivistysjohtajan ehdotus: Koululautakunta päättää järjestää esiopetusta lukuvuonna Aittolan, Humalojan, Hyttikallion ja Mäkirinteen kouluilla sekä Ahjolan ja Paakkilan

6 Kaupunginhallitus päiväkodeissa. Koivurinteen ja Kotimetsän koululle otetaan esiopetukseen lapset, joilla on niihin sijoittamista puoltava asiantuntijalausunto. Kaupunginhallitus on /90 asettanut säästötavoitteet kaikille kaupungin hallintokunnille. Sivistysosaston osalta tavoitteisiin sisältyy koulujen tuntikehyksen säästö. Yhtenä säästökohteena on esiopetusryhmien määrän vähentäminen, joka tarkoittaa sitä, että Vatjusjärven ja Vattukylän esioppilaat sijoitetaan Hyttikallion tai Mäkirinteen koulun esiopetusryhmiin sekä päivähoitoa tarvitsevat päiväkotien esiopetusryhmiin. Kuljetuskustannuksissa säästetään hyödyntämällä olemassa olevia koulukuljetusreittejä. Lisäksi säästetään henkilöstökuluissa. Päätös: Sauli Nissinen esitti, että Vatjusjärven koululle perustetaan oma esikouluryhmä. Heikki Pitkälä kannatti Nissisen esitystä. Pitkälä perusteli kannatustaan seuraavilla säästötoimilla: rehtoriverkoston uudelleen järjestäminen, ylimääräisten koulutusten ja seminaarien karsiminen, matka- ja päivärahakulujen karsiminen sekä puhelinetuuksien karsiminen. Lisäksi hän totesi, että koulupuoli on osallistunut säästötalkoisiin mm. rankalla kouluverkoston karsimisella ym. säästötoimilla. Hän totesi myös, että vuoden 2008 talousarvion alitus koulupuolella oli n Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee äänestää ja esitti nimenhuutoäänestystä. Esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Nissisen ehdotusta kannattavat EI. Suoritetussa äänestyksessä JAA äänestivät Riikka Mustanoja, Heikki Rankinen ja Juhani Ylikauma ja EI äänestivät Heikki Pitkälä, Raili Kyllönen, Sari Leskelä, Mirva Möttönen, Sauli Nissinen ja Sari Vatjus. Puheenjohtaja totesi äänin 6-3 koululautakunnan päättäneen, että Vatjusjärven koululle perustetaan oma esiopetusryhmä. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin. Khall (Valm. kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle talouden ennakoivan suunnitelman hyväksymistä. Suunnitelma sisältää yhteensä toimenpiteet vuoden 2009 aikana. Yhtenä toimenpiteenä on tuntikehyksen leikkaaminen 2,5 %:lla. Koululautakunnan päättämät esiopetusryhmät (Vatjusjärven ryhmä) vaativat opettaja- ja avustajatyövoimaa todennäköisimmin sivistysjohtajan ehdottamaa ratkaisua enemmän riippuen ryhmien edellyttämästä avustajavahvuudesta. Lisäksi ratkaisu on kuljetuskustannusten osalta kalliimpi. Ryhmien tarvitsemien avustajien määrästä riippuen erotus on noin (4 ryhmää ilman avustajia 3 ryhmää 3 avustajalla) (4 ryhmää 1 avustajalla - 3 ryhmää 1 avustajalla). On todennäköistä, että avustajia joudu

7 Kaupunginhallitus taan joka tapauksessa palkkaamaan, kun oppilasaines selviää lukukauden alkaessa. Jos keskustan 3 ryhmälle joudutaan palkkaamaan 1 avustaja, erotus on noin Kahdella avustajalla erotus on noin Em. päätöksestä huolimatta koulultk ei lisännyt esiopetusryhmän edellyttämää tuntimäärää, kun se jakoi tuntikehystä eri kouluille. Tämä tarkoittaa sitä, että jos 8 päätös jää voimaan, tuntikehys joudutaan käsittelemään uudelleen. Tuolloin kehystä täytyy lisätä tai puuttuva tuntimäärä vähentää muilta kouluilta. Lautakunnan esittämistä vaihtoehtoisista säästökohteista voidaan todeta, että koulutuskustannusten karsiminen sisältyy jo em. talouden ennakoivaan suunnitelmaan ja aloite rehtoriverkoston uudelleen järjestämisestä käsitellään erikseen. Koulultk on hyväksymässään toimintasuunnitelmassa todennut, että esiopetus järjestetään kyläkouluilla omana ryhmänään, mikäli esioppilaiden määrä on vähintään kymmenen (10), mikäli kaupungin taloudellinen tilanne sen mahdollistaa. Oheislukemistona asiaan liittyvää tausta-aineistoa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus: 1. päättää kuntalain 51 mukaisesti ottaa koululautakunnan päätöksen käsiteltäväkseen Vatjusjärven esiopetusryhmän osalta; 2. muuttaa koululautakunnan päätöstä siten, että päätökseksi tulee sivistysjohtajan alkuperäinen ehdotus; ja 3. toteaa, että esiopetusryhmien edellyttämän henkilöstön täyttöluvat käsitellään erikseen. Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus: 1. päättää kuntalain 51 mukaisesti ottaa koululautakunnan päätöksen käsiteltäväkseen Vatjusjärven esiopetusryhmän osalta; 2. palauttaa asian koululautakunnan käsiteltäväksi ja edellyttää, että lautakunta päättää opetusryhmistä talouden ennakoivaan suunnitelmaan sisältyvän 2,5 %:n tuntikehysleikkauksen puitteissa. 3. toteaa, että esiopetusryhmien edellyttämän henkilöstön täyttöluvat käsitellään erikseen. Päätös: Hyväksyttiin.

8 Kaupunginhallitus Erkki Rytky poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi klo Puheenjohtajana toimi Heikki Halla-aho. Mervi Niemelä saapui kokoukseen klo Kokouksessa pidettiin tauko klo Antti Rantakangas poistui kokouksesta klo

9 Kaupunginhallitus SUUNNITELMA REHTOREIDEN TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ (Valm. kaupunginjohtaja) Koululautakunnassa on tehty aloite rehtoriverkoston uudelleen järjestämisestä. Liitteenä nro 56/2009 on kooste tulevista rehtoreiden eläköitymisistä ja suunnitelma tehtävien järjestämisestä vuosina Suunnitelman mukaan avautuvia rehtoreiden tehtäviä ei täytetä vakinaisesti, jotta tehtävien hoito voidaan järjestää toiminnallisesti ja taloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla, kun keskustan ala-asteiden rehtori/ sivistysjohtaja jää eläkkeelle. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy suunnitelman rehtoreiden tehtävien järjestämisestä liitteen nro 56/2009 mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin.

10 Kaupunginhallitus VAKANSSIEN TÄYTTÖLUVAT Sivistysosasto pyytää täyttölupaa seuraaville palvelussuhteille: Keskustan ala-asteille: 46. Luokanopettajan viransijaisuus ajalle Luokanopettajan viransijaisuus ajalle Päätoiminen tuntiopettaja ajalle Erityiskoulut (Koivurinteen ja Kotimetsän koulut): 49. Erityisopettajan virka nro 1001 (harjaantumisopetus) toistaiseksi alkaen. 50. Päätoiminen tuntiopettaja yhteisesti Koivurinteen ja Kotimetsän kouluille ajalle Päätoimisen tuntiopettajan sijaisuus ajalle Mieluskylän koulu: 52. Luokanopettajan sijaisuus (vuorotteluvapaa) ajalle Yläaste: 53. Yläasteen erityisopetuksen laaja-alainen päätoiminen tuntiopettaja toistaiseksi alkaen. 54. Äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja lukuvuodeksi (tunteja voi olla myös muissa oppiaineissa). 55. Yläasteen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viransijaisuus ajalle Yläasteen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin sijaisuus (vuorotteluvapaa) ajalle Yläasteen ja Jokihelmen Opiston yhteinen englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja lukuvuodeksi Yläasteen ja lukion yhteinen tyttöjen liikunnan lehtorin virka alkaen toistaiseksi. Em. opettajien tehtäviin on koululautakunnan talousarvioon hyväksytty määrärahat ja koululautakunta on vahvistanut ko. koulujen tuntikehyksen. Oheislukemistona taustatietoja mm. opetusryhmistä, joiden mukaisesti em. tehtävät esitetään täytettäviksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää em. täyttöluvat. Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää em. täyttöluvat edellyttäen, että koululautakunta pysyy talouden ennakoivan suunnitelman mukaisessa 2,5 %:n tuntikehysleikkauksessa.

11 Kaupunginhallitus Päätös: Hyväksyttiin.

12 Kaupunginhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTOON Haapaveden kaupunki on osakkaana Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymässä. Valtuusto on aiemmin nimennyt jäsenet ko. kuntayhtymän valtuustoon, mutta ehdokasta ei ole vielä nimetty kuntayhtymän hallitukseen. Tasa-arvolain vuoksi lienee paikallaan nimetä sekä mies- että naisehdokas. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää ehdokkaan Jokilaaksojen musiikkiopiston hallitukseen. Päätös: Ehdokkaaksi nimettiin Päivi Määttä ja varalle Heikki Halla-aho.

13 Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 121, 122, 123, 124, 125 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI sähköposti: faksi: Pykälät 121, 122, 123, 124, 125 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

14 Kaupunginhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU sähköposti: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. päivää Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa (v. 2009). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

15 Kaupunginhallitus

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 10/2009 243 KOKOUSAIKA 11.5.2009 klo 14.00 14.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kanteleen Voima Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen, poissa 86 klo 14.35-14.40 Marjaana Laitila-Säily, jäsen Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen. Heino Vuorenmaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen, poissa 86 klo 14.35-14.40 Marjaana Laitila-Säily, jäsen Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 9/2010 165 KOKOUSAIKA 17.5.2010 klo 14.00-15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/2010 295 KOKOUSAIKA 13.9.2010 klo 14.10-14.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/2009 369 KOKOUSAIKA 5.10.2009 klo 14.00 15.06 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho Marjaana

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 12/2009 271 KOKOUSAIKA 8.6.2009 klo 16.00-18.12 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 142 (klo 16.10-16.25)

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2011 114 KOKOUSAIKA 31.3.2011 klo 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, Tiina Kemppinen, Marjaana Laitila-Säily,

Lisätiedot

Seija Ristimaa, jäsen. Heino Vuorenmaa, jäsen

Seija Ristimaa, jäsen. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/2011 322 KOKOUSAIKA 24.10.2011 klo 14.00 16.13 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013 107. Kaupunginhallitus 11.03.2013 15:45. AIKA 11.03.2013 klo 14:00 - Kaupungintalo PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013 107. Kaupunginhallitus 11.03.2013 15:45. AIKA 11.03.2013 klo 14:00 - Kaupungintalo PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013 107 Kaupunginhallitus 11.03.2013 AIKA 11.03.2013 klo 14:00-15:45 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kunnanhallitus 4.6.2014. 93. Lastenhoitajan tehtävän täyttäminen 01.08.2014 alkaen...110

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kunnanhallitus 4.6.2014. 93. Lastenhoitajan tehtävän täyttäminen 01.08.2014 alkaen...110 PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kunnanhallitus 4.6.2014 Asialista 93. Lastenhoitajan tehtävän täyttäminen 01.08.2014 alkaen...110 94. Väistötilat Kuukanniemen koululle...111 95. Kuukanniemen koulun korjausavustushakemuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 11/2011 196 KOKOUSAIKA 6.6.2011 klo 14.00-17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 104 klo

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 Tekninen lautakunta 30.10.2012 AIKA 30.10.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2011 30 KOKOUSAIKA 22.6.2011 klo 18.00-18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 7/2011 111 KOKOUSAIKA Tiistai 21.6.2011 klo 09.00-11.20. Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 7/2011 111 KOKOUSAIKA Tiistai 21.6.2011 klo 09.00-11.20. Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 7/2011 111 KOKOUSAIKA Tiistai 21.6.2011 klo 09.00-11.20 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot