Vuosikertomus Suomen Journalistiliiton toiminnasta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus Suomen Journalistiliiton toiminnasta 2014"

Transkriptio

1 1 / 22 Vuosikertomus Suomen Journalistiliiton toiminnasta 2014 Liitteet: Jäsentilastoja Jokesin vuosikertomus 2014

2 2 / 22 Kertomus Suomen Journalistiliiton toiminnasta vuonna 2014 Media-alan taantuma jatkui vuonna 2014 ja se näkyi vahvasti liiton toiminnassa. Alalla käytiin kertomusvuonnakin lukuisia yt-neuvotteluja, joiden seurauksena lähemmäs 200 journalistia irtisanottiin. Liitto auttoi luottamusmiehiä ja jäseniä neuvotteluissa ja irtisanomisten jälkiselvittelyissä. Työehtosopimuksista neuvotteluissa olivat lehdistön ja Sanoma Media Finlandin työehtosopimukset. Lisäksi uudistustyötä tehtiin uuden elokuva-tv-tuotannon sopimuksen aikaansaamiseksi sekä Ylen ja MTV:n työehtojen yhdenmukaistamiseksi. Yhteiskunnallista vaikuttamistyötä tehtiin aikaisempaa laajemmin. Keväällä liitto kirjasi tavoitteet vuonna 2015 käytäviin eduskuntavaaleihin. Jäsenmäärän laskun pysäyttämiseksi liiton valtuusto päätti merkittävästä jäsenrajojen avaamisesta. Joulukuussa pidettiin uuden valtuuston ( ) järjestäytymiskokous, jossa uusi valtuusto valitsi liitolle uuden puheenjohtajan ja hallituksen. Puheenjohtajavaalissa Hanne Aho voitti liiton istuvan puheenjohtajan Arto Niemisen äänin (yksi hylätty, yksi tyhjä). Liiton hallitus uudistui merkittävästi. Erityisesti työsuhteisten jäsenten määrän ja osuuden lasku näkyi liiton taloudessa jäsenmaksutulojen vähentymisenä. Liiton talous säilyi tasapainossa erilaisten säästötoimenpiteiden avulla. Lisäksi sijoitukset tuottivat edelleen hyvin. I Edunvalvonta Kertomusvuonna työehtoneuvotteluja käytiin merkittävästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui siitä, että liiton sopimuksista Ylen, MTV:n ja kustannustoimittajien työehtosopimukset olivat liittyneet työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyllä 2014 neuvottelemaan työllisyys- ja kasvusopimukseen. Tes-neuvotteluista suurin ponnistus oli syyskuulle painottunut lehdistön tesneuvottelukierros. Siihen valmistauduttiin koko alkuvuosi. Alalla käytiin 45 yt-neuvottelut, joissa työnantajan alkuperäinen vähennystarve koko henkilöstön osalta oli 707 työntekijää. Neuvotteluiden tuloksena vähennettiin 331 journalistien henkilötyövuotta. Irtisanottuja oli 179. Merkittävä yksityiskohta oli, että Helsingin Sanomat vähensi ensimmäistä kertaa journalisteja irtisanomalla. Loppuvuonna puolestaan Ylessä käytiin suuret yt-neuvottelut, joiden seurauksena irtisanottiin myös 26 ohjelmatyöntekijää. Muuten irtisanomiset kohdistuivat kaupalliseen mediaan. Liitto teki vaikuttamistyötä erityisesti liikenne- ja viestintäministeriön Lehtiasiain neuvottelukunnassa sekä työ- ja elinkeinoministeriön Trendityöryhmässä. Tekijänoikeudessa keskeisenä teemana olivat tekijöiden kohtuulliset sopimusehdot. Keväällä tehtiin TNS-Gallupin kanssa työsuhteisten journalistien työmarkkinatutkimus. Sen mukaan huhtikuussa 2014 jäsenten keskimääräinen kokonaisansio oli 3625 euroa. Lehdistössä keskiansio oli 3724 euroa kuukaudessa, kaupallisissa televisioissa 4152 euroa ja Yleisradiossa 3587 euroa kuukaudessa.

3 3 / 22 Lehdistö Kertomusvuoden alussa liitto ja Viestinnän Keskusliitto (VKL) pyysivät valtakunnansovittelijalta ratkaisua helmikuun palkankorotuksen määrittämiseen. Lopputuloksena palkankorotusta ei tullut, sillä aiemmin saatu korotus vastasi juuri ja juuri työmarkkinoiden yleistä tasoa. Työehtoneuvottelujen pohjustamiseksi ja tiedonvaihdon parantamiseksi tavattiin vielä edellistä vuottakin laajemmin yritysten ja toimitusten johtoa sekä samalla omaa väkeä. VKL:n kanssa yhteisen soveltamisalatyöryhmän puitteissa tapaamisia oli myös Allerilla ja Helsingin Sanomissa. Työryhmätyön määräaika oli maaliskuun loppuun, mutta sitä jatkettiin käytännössä neuvotteluihin asti. Syksyn työehtoneuvotteluja pohjustettiin lehdistön työehtovaliokunnan ja Viestinnän Keskusliiton työelämävaliokunnan tapaamisella kesäkuussa. Tapaamisessa linjattiin, että neuvottelut käydään syyskuun loppuun mennessä ja niissä keskitytään vain olennaisimpiin tavoitteisiin. Syyskuun neuvottelujen lähtölaukauksena oli perinteinen tes-konferenssi syyskuun alussa. Ensimmäistä kertaa lehdistön neuvottelutulos saatiin aikaan ja hyväksyttiin yksimielisesti edellisen sopimuskauden ollessa vielä voimassa. Vaikka VKL:llä oli jälleen kova pyrkimys leikata lomia, ei kuudenteen lomaviikkoon lopulta koskettu. Lehdistön työehtosopimuksen soveltamisala päivitettiin 2000-luvulle. Soveltamisala kattaa nyt selvästi myös työn, jota toimituksissa tehdään verkkoon, välineestä riippumatta. Lehtiyrityksen käsite uudistettiin mediayritykseksi. Myös osastonluottamusmiesten ajankäyttöä parannettiin. Heille kuuluu nyt korvaus, vaikkei luottamustehtävä edellyttäisi vapaa-ajan käyttöä. Sovitut palkankorotukset olivat maltillisia, mutta hiukan korkeampia kuin työllisyys- ja kasvusopimukseen sitoutuneissa sopimuksissa. Sopimuskaudelle ajoittuu kolme palkankorotusta, josta ensimmäinen oli 0,4 prosentin yleiskorotus Soveltamisala- ja luottamusmiesasian edistyminen neuvotteluissa mahdollisti pidemmän sopimuskauden kuin mihin liitto alun perin pyrki. 26 kuukauden sopimuskausi alkoi ja päättyy Työnantajien puolelta uutta oli, että neuvotteluja veti toimitusjohtaja Jarmo Koskinen Sanoma Lehtimediasta. VKL:n toimiston pääneuvottelija oli uusi työmarkkinajohtaja Elina Nissi. Liittojen välisten neuvottelusuhteiden parantumisesta kertoi osaltaan se, että VKL kutsui neuvottelijat lokakuussa yhteiseen tes-karonkkaan kuuden vuoden tauon jälkeen. Kaksitoista länsi-ja pohjoissuomalaista maakuntalehteä perustivat kertomusvuonna yhteisyrityksen nimeltä Lännen Media. Yritysten luottamusmiehet tapasivat liiton järjestämissä tapaamisissa maaliskuussa ja joulukuussa. Tapaamisiin osallistui myös Lännen Median päätoimittaja. Sanoma Media Finland (entinen Sanoma Entertainment) Työehtosopimus oli voimassa lehdistön sopimuksen aikataulussa. Kun lehdistön neuvottelut olivat ratkenneet, Sanoma Media Finlandin sopimukseen pyrittiin saamaan vastaavat korotukset ja aikataulu. Siinä ei onnistuttu vielä kertomusvuoden aikana. Auki olevana kysymyksenä erityisesti on, mitä työehtosopimusta sovelletaan Ilta-Sanomien radiotyöhön.

4 4 / 22 Kustannustoimittajat Kustannustoimittajien työehtosopimus oli voimassa koko kertomusvuoden. Vuoden lopussa liitot selvittivät työehtosopimuspöytäkirjaan sovitulla tavalla harjoittelijoiden käyttöä ja palkkausta kustannusalalla. Yleisradio Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen voimassaolo jatkui yli toimintavuoden. Kuitenkin yhdessä MTV Oy:n ohjelmatyöntekijöiden sekä MTV:n ja Ylen työnantajienedustajien kanssa tehtiin työryhmätyötä näiden kahden sopimuksen ehtojen yhdenmukaistamiseksi. Työryhmätyön määräaika oli lokakuun lopussa, mutta yhdessä todetusti sen takarajana on sopimuksen päättymisaika marraskuussa Yle käynnisti yt-neuvottelut Neuvottelut päättyivät ja johtivat 160 henkilötyövuoden vähentämiseen. Ohjelmatyöntekijöistä sanottiin irti 26 henkilöä. 28 työntekijää Uusi päivä ohjelmasta siirrettiin liikkeenluovutuksella Aito Tehdas Oy:lle. Liitto selvitti liikkeenluovutuksen laillisuutta. Osapuolten välillä jatkoi palkkausjärjestelytyöryhmä. Työryhmän määräaika oli huhtikuun lopussa, mutta työryhmän työskentely keskeytyi yhteistoimintaneuvotteluiden ajaksi. Uusi määräaika on syksyllä Freelancerit Yhtyneet- työehtosopimuksen voimassaolo jatkui yli toimintavuoden. Sopimusta editoitiin työryhmässä yhdessä työnantajanedustajien kanssa. Työryhmän määräaika on Lisäksi perustettiin toinen työryhmä sovitun mukaisesti työnantajanedustajien kanssa selvittämään palkkionmuodostumista ja erilaisia lisiä. Työryhmän määräaika on Liitto neuvotteli Lännen Median ja Focus Media Finland avustajasopimuksista. Liiton toimisto peri noin euron edestä maksamattomia tai riitaisia saatavia. Liitto nosti kolme kannetta jäsenten puolesta käräjäoikeudessa. MTV Media MTV:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen kesto jatkui yli kertomusvuoden. Kuitenkin yhdessä Ylen ohjelmatyöntekijöiden sekä Ylen ja MTV:n työnantajaedustajien kanssa tehtiin työryhmätyötä näiden kahden sopimuksen ehtojen yhdenmukaistamiseksi. Työryhmätyön piti valmistua lokakuun loppuun mennessä, mutta yhdessä todettiin, että takaraja on sopimuksen päättymisaika marraskuussa MTV ilmoitti elokuussa uudistavansa yhtiörakennetta jakautumalla kahteen erilliseen yhtiöön. Vanha MTV Oy jakautui MTV Sisällöt Oy:ön ja uuteen MTV Oy:ön. Lisäksi tv-lähetystoiminta, jossa oli runsaat 20 jäsentä, siirtyi liikkeen luovutuksella Ericssonille. Uuteen MTV Oy:ön siirtyy 225 myynnin, hallinnon, talouden, digitaalisten palvelujen, internet- ja kuluttajaliiketoiminnan sekä markkinoinnin ja viestinnän työntekijää. Näistä alle 10 on liiton jäseniä. Siirtyminen tapahtuu vaiheittain ja liiketoiminnoittain vuoden 2015 loppuun mennessä. MTV Sisällöt puolestaan työllistää noin 130 työntekijää. He työskentelevät uutis- ja ajankohtaisohjelmien sekä ohjelmahankintojen parissa ja lähes kaikki ovat liiton jäseniä. Edellä mainittujen lisäksi liiton jäseniä työskenteli vuokratyöyhtiö Nouhau Professionalin, Nouhau Productionin ja tuotantoyhtiö Director s Cutin palveluksessa. Liiton edustaja ja ohjelmatyöntekijöiden luottamushenkilöt tekivät marraskuussa opintomatkan Ruotsin TV4:ään, jossa vastaavanlainen jako on tehty jo aikaisemmin.

5 5 / 22 Elokuva- ja tv-tuotanto Alan työehtojen uudistamistyö aloitettiin Korpilammella tammikuun lopulla pidetyssä seminaarissa. Tämän jälkeen alkoi tiivis neuvottelu uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi yhdessä Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Temen sekä Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU:n että Suomen Elokuvatuottajien Keskusliiton SEK:n kanssa. Vuoden mittaan neuvotteluille sovittuja takarajoja jouduttiin siirtämään useita kertoja ja useita neuvottelijoita vaihtui, mikä osaltaan hidasti neuvotteluiden valmistumista. Lisäksi liiton toinen neuvottelija työehtoasiamies Erkki Kupari jäi eläkkeelle ja hänen tilallaan aloitti työehtoasiamies Terhi Tarvainen. Toimintavuoden lopussa neuvotteluiden ehdottomaksi takarajaksi sovittiin tammikuu 2015, jolloin uusi sopimus lopulta syntyikin. Mediaringin vuokratyötä koskevan työehtosopimuksen uudistustyö odotti elokuva-tvtuotannon neuvotteluiden valmistumista. Alan toimijoiden yhdessä suunnittelema elokuva- ja tv-tuotantojen työsuojelukoulutuspäivä pidettiin Ylessä maaliskuussa. Av-käännösala Av-käännöstoimistojen työehtosopimus Pre-Textin kanssa oli voimassa syyskuun loppuun. Sitä ei irtisanottu, joten sopimuksen voimassaolo jatkui vielä vuoden eteenpäin. Koko vuosi neuvoteltiin Pre-Textin ja muiden käännöstoimistojen kanssa kattavan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Syksyllä neuvottelut nytkähtivät uuteen vaiheeseen, kun alan suurin yritys BTI Studios saatiin mukaan neuvottelupöytään elokuussa tapahtuneen kääntäjien ulosmarssin jälkeen. Yhtiön tultua neuvottelupöytään liitto ja Akavan Erityisalat purkivat kaksi vuotta jatkuneen ylityökiellon ja hakusaarron. Neuvottelut tiivistyivät loppuvuoteen, mutta neuvottelutulosta ei syntynyt vielä kertomusvuonna. II Journalismin etiikka Keskustelu sananvapaudesta sekä journalismin laadusta ja etiikasta kiihtyi vuonna 2014 Venäjän kehityksen ja Ukrainan kriisin myötä. Laajaan käyttöön otettiin uusia sanoja, kuten hybridisodankäynti ja trollaus. Keskustelua herätti myös kaupallisten paineiden ja Ylen verorahoituksen myötä lisääntyneiden poliittisten paineiden vaikutus pienenevien resurssien keskellä työskenteleviin journalisteihin ja journalismiin. Liitto osallistui vuoden aikana useisiin sananvapaustilaisuuksiin. Kansainvälistä lehdistönvapauden päivää vietettiin 3.5. yleisötilaisuudessa Sanomatalossa yhdessä usean muun tahon kanssa. Journalismin päivä keräsi 17. lokakuuta yli 300 osallistujaa Helsinkiin Lume-keskukseen keskustelemaan alan ajankohtaisista ja tulevaisuuden aiheista. Päivän pääaiheita olivat uuden mediamainonnan muodot ja niiden vaikutus journalismiin, disinformaatio sodankäynnin välineenä ja tietojen tarkistaminen verkossa. Lisäksi mukana olivat arkkipiispa ja joukko poliitikkoja politiikan toimittajien keskustelussa. Liiton puheenjohtaja Arto Nieminen toimi JSN:n kannatusyhdistyksen puheenjohtajana.

6 6 / 22 III Yhteiskuntavaikuttaminen Ennen kevään eurovaaleja liiton tavoitteet lähetettiin kaikille eurovaaliehdokkaille. Toukokuussa liitto listasi tavoitteet vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Teemoina ovat sananvapauden ja journalismin merkitys demokraattisessa yhteiskunnassa, alan toimintaedellytysten parantaminen, työn uudet muodot ja niissä työn tekijöiden aseman parantaminen, koulutusmäärien pudottaminen vastaamaan alan työtilaisuuksia ja tekijänoikeuden kohtuulliset ehdot. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) asetti selvitysmies Tuomas Harpfin selvittämään lehdistöä tukevia toimenpide-ehdotuksia. Harpfin Median murros selvitys valmistui maaliskuussa. Selvitys perustui LVM:n asettaman lehtiasiain neuvottelukunnan edellisenä vuonna tekemiin 18 toimenpide-ehdotukseen, joiden avulla pyrittäisiin takaamaan korkealaatuinen kotimainen mediasisällöntuotanto myös tulevaisuudessa. Neuvottelukunnassa liittoa edusti puheenjohtaja Arto Nieminen. Median murros raportissa esitetyistä toimenpide-ehdotuksista mikään ei toteutunut sellaisenaan. Toteutumatta jäivät lehtien tilausmaksujen arvonlisäveron alennus, määräaikaiset kattavan jakelun turvaamiseen liittyvät ehdotukset sekä vuosittainen viiden miljoonan innovaatio- ja 25 miljoonan euron tuotantotuki. Positiivisena viestintäpoliittisena linjauksena voi kuitenkin pitää päätöstä 30 miljoonan kertaluonteisesta median innovaatiotuesta vuosille Tarkoituksena on edistää median sopeutumista digitaaliseen murrokseen. Itsensätyöllistäjien asemaa selvitettiin edelleen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Trendityöryhmässä, jonka työhön liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen osallistui pysyvänä asiantuntijana. Loppuvuosi valmisteltiin työryhmän loppuraporttia. Lokakuussa valmistui Tilastokeskuksen uraauurtava Itsensätyöllistäjät Suomessa tutkimusraportti, joka kertoi itsensätyöllistäjien määrän merkittävästä kasvusta työikäistä suomalaista työllistää itsensä. Erityisesti toimeksiantojen pohjalta ja freelancerina tehtävä työ on lisääntynyt 2000-luvulla. Tuloksissa nousi esiin pienituloisten suuri määrä. 29 prosentille eli yli :lle Suomen itsensätyöllistäjistä jäi verojen jälkeen käteen enintään tuhat euroa kuussa. Petri Savolainen oli jäsenenä tutkimuksen asiantuntijaryhmässä. Liitto oli mukana palkansaajajärjestöjen Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmässä, joka järjesti teemasta seminaarin eduskunnassa huhtikuun lopulla. Asia oli näkyvästi esillä myös Kulttuurialan liittojen neuvottelukunnan (KALN) piirissä. Petri Savolainen jatkoi yhden STTK:n elinkeinopoliittisen ryhmän, Yrittäjät STTK:n puheenjohtajana ja osallistui SAK:n Sopimusvastaavien toimintaan. Liitto vaikutti tekijäjärjestöjen yhteisessä Tekijäfoorumissa, jotta tekijänoikeuden kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta saataisiin sääntelyä tekijänoikeuslakiin. Tekijäfoorumin työvaliokunnan työhön osallistui ensin työehtoasiamies Jussi Salokangas ja syksystä alkaen työehtoasiamies Sanna Nikula. Osana tekijänoikeudellista vaikuttamistyötä liitto osallistui jäsenjärjestönä aktiivisesti Kopioston toimintaan. Graafisen alan palkansaajajärjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä tehtiin niin sanotussa Kolmen Koplassa yhdessä Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM:n ja Ammattiliitto Pron kanssa.

7 7 / 22 Ensimmäistä kertaa liitto teki vaikuttajatapaamisista listauksen, johon koottiin tiedot muun muassa vuoden mittaan tavatuista poliitikoista, virkamiehistä ja yritysedustajista sekä näiden tapaamisten teemoista. IV Tekijänoikeus Kertomusvuoden merkittävimpiä asioita olivat tekijänoikeuslain uudistaminen sekä Kopioston av-valtuuksia koskevien tekijänoikeussopimusten kerääminen. Tekijänoikeuslain uudistamiseen vaikutettiin yhdessä Tekijäfoorumin kanssa. Keskeisenä teemana oli tekijöiden aseman parantaminen kohtuullisia sopimusehtoja koskevan lainsäädännön kautta. Liitto antoi toimintavuoden aikana asiasta useita lausuntoja sekä yksin että yhdessä Tekijäfoorumin kanssa. Asian tiimoilta myös tavattiin virkamiehiä ja kansanedustajia. Kertomusvuoden lopussa SJL:n piirissä oli kerätty 1985 tekijänoikeussopimusta av-teosten tekijänoikeuksien massalisensoinnin alueella. Sopimuksessa luovutettujen oikeuksien käyttämisestä neuvoteltiin Kopioston työryhmässä. Liitto osallistui Kopioston toimintaan kaikilla sen tasoilla; hallituksessa Pirkko Epstein, valokopiojaostossa Petri Savolainen ja av-jaostossa Pirjo Munck sekä useita eri henkilöitä Kopioston hallituksen nimeämissä työryhmissä. V Järjestötoiminta Suomen Journalistiliiton jäsenmäärän lasku jatkui. Vaikka jäsenmäärä laski vuodessa vain alle prosentin, työsuhteisten määrän ja suhteellisen osuuden lasku sekä eläkeläisten osuuden voimakas kasvu lisäsivät painetta liiton talouteen. Keväällä valtuusto päätti jäsenrajojen merkittävästä avaamisesta. Katseet käännettiin samantapaista työtä tekeviin ammattiryhmiin. Vuoden aikana liittoon järjestäytyivät uusina ryhminä Ylen design-työntekijät ja kaunokirjallisuuden kääntäjät. Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassa JET sulautui kertomusvuoden alussa Työttömyyskassa Nomitiin. Yhdistynyt kassa sai alkusyksyllä uuden nimen Työttömyyskassa Finka. Kertomusvuoden aikana journalistien työllisyys heikkeni. Tammikuussa journalistijäsenten työttömyysaste oli 6,68 % ja joulukuussa 7,48 %. Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2014 oli 6,99 %. Kassan syksyllä tekemä päätös jäsenmaksun korotuksesta lisäsi painetta liiton omaa jäsenmaksua kohtaan. Seuraavaa vuotta koskeva päätös työsuhteisten jäsenmaksun korottamisesta 1,3 prosentista 1,4 prosenttiin tehtiin syysvaltuustossa. Työttömyyskassamaksun nousu vaikutti myös liiton minimijäsenmaksun nousuun 12 eurosta 15 euroon. Kun uudelta jäseneltä ei enää edellytetä päätoimista työskentelyä alalla, oli asia otettava huomioon myös jäsenmaksuissa. Syysvaltuusto vahvisti uuden sivutoimisen freelancerin jäsenmaksun.

8 8 / 22 Paljon keskustelua aiheutti myös hallituksen suunnitelma kaikkia eläkeläisiä koskevan jäsenmaksun käyttöönotosta. Kevätvaltuusto palautti esityksen uudelleen valmisteltavaksi. Syysvaltuusto hyväksyi sitten esityksen, jossa jäsenmaksu rajattiin koskemaan vuoden 2016 alun jälkeen eläkkeelle siirtyviä. Liiton seuraavan viiden vuoden toimintaohjelmaa valmisteltiin työryhmässä, jota veti Helsingin Sanomien pääluottamusmies Jussi Ahlroth. Toimintaohjelman keskeinen viesti oli, että liitto avautuu ja laajenee kokonaisvaltaiseksi media-alan liitoksi. Järjestön vuotta leimasi myös valmistautuminen valtuuston vaihtokokoukseen. Viestintä Liittoon palkattiin vuonna 2014 ensi kertaa kokopäiväinen tiedottaja. Jaakko Kilpeläinen aloitti työnsä elokuussa. Syksyllä liitolle hyväksyttiin viestintästrategia. Sosiaalista mediaa käytettiin aiempaa enemmän liiton ja sen erilaisten työryhmien toiminnassa. Liiton Facebook-sivujen kokonaiskattavuus moninkertaistui syksyn aikana tiedottajan aloitettua työnsä ja tykkäysten määrä nousi nopeasti 2750:een. Alkusyksystä perustettu SJL:n Twitter-tili keräsi vuoden loppuun mennessä noin 2000 seuraajaa. Syksyn aikana liitto otti käyttöönsä uutiskirjeen, jonka halukkaat voivat tilata sähköpostiinsa. Vuodenvaihteeseen mennessä uutiskirjeellä oli vajaat 400 tilaajaa, joista suurin osa on Journalistiliiton jäseniä. Tiedottajan aloitettua työnsä uutisia ja tiedotteita julkaistiin SJL:n sivuilla aiempaa enemmän. Sivustoa uudistettiin vuoden aikana, ja kokonaan uusi sivusto julkaistiin joulukuun alussa valtuuston vaihtokokoukseen. Journalistiliiton verkkosivujen kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta. Päivittäismäärät olivat syksyllä hieman suurempia kuin keväällä huolimatta siitä, että syyskuussa Journalistilehden verkkosivusto eriytyi omaan osoitteeseensa (www.journalisti.fi) eivätkä verkkolehden lukijat näin ollen enää näkyneet osoitteen statistiikassa. Syksyllä 2014 liiton sivustolla oli noin ja syksyllä noin eri kävijää päivässä. Journalistin ilmestyspäivinä kävijöitä oli noin Suurin kävijäpiikki oli yli eri kävijää päivässä. Sen aiheutti uutisointi valokuvaaja Markus Pentikäisen tapauksen käsittelystä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Sivustolla oli kuukausittain kaikkiaan noin käyntiä. SJL sai näkyvyyttä myös tiedotusvälineissä. Uutiskynnyksen ylittivät muun muassa lehdistön uusi työehtosopimus, liiton kannanotot sekä Hanne Ahon valinta SJL:n uudeksi puheenjohtajaksi. Työelämäasiat Työelämävaliokunta käynnisti tutkimushankkeen toimittajien työllistymisestä ja työttömyystilanteesta mediamurroksen aikaan. Tutkimussuunnitelman rahoituksen hakemista varten teki Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Comet. Valiokunta seuraa tutkimuksen edistymistä ja sen edustaja on mukana hankkeen seurantaryhmässä. Lisäksi valiokunta toimii kommentointiryhmänä Oulun yliopiston tutkimuksessa tasaarvokokemuksista 1960-luvulta nykypäivään. Valiokunta valmisteli harjoittelijoiden perehdytyspaketin, jonka opiskelijayhteistyöryhmä toteutti.

9 9 / 22 Hyvinvointiloma järjestettiin Kylpylähotelli Sanissa Kalajoella ja eteläsuomalaisten toimittajien ASLAK-kuntoutus Rantasipi Siuntion Kylpylässä. Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten yhteiskoulutuksen aiheena oli epävarmuuden sietäminen. VKL:n kanssa järjestetyn työsuojelukoulutuksen aiheena oli psykososiaalinen riskinhallinta. Opiskelijayhteistyöryhmä Ryhmä otti aktiivisesti kantaa esimerkiksi perehdytys- ja harjoittelukysymyksiin. Ryhmän jäsen Anna Nevalainen toimitti Hyvästit venäläiselle uimakoululle opas hyvään perehdytykseen oppaan. Lehdistön harjoittelusta teetettiin syksyllä kaksi opiskelija- ja opettajakyselyä, joiden tuloksia käsiteltiin myös Viestinnän keskusliiton kanssa. Harjoittelu oli keskeinen teema myös Turussa järjestetyssä valtakunnallisessa opiskelijaja opettaja seminaarissa. Muita opiskelijoiden ajankohtaisiksi arvioimia seminaariteemoja olivat esimerkiksi juttujen myyntitaitojen vahvistaminen ja journalistisen työn tekeminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Liiton opiskelijalähettiläät järjestivät omissa kouluissaan infotilaisuuksia, joissa keskusteltiin harjoittelun lisäksi esimerkiksi kesätöistä ja freelancerin asemasta. Liitto tuki ainejärjestöjen kansainvälistä toimintaa matka-avustusten muodossa. Ammattikoulutus Ammattikoulutusvaliokunta teetti Pirkanmaan journalistiyhdistyksen ja Pirkanmaan Pientoimitusosaston aloitteesta kyselyn TAKO- ja KAKO-oikeuden toteutumisesta. Sen perusteella on syytä muistuttaa jäsenistöä ja työnantajia koulutusoikeudesta aikaisempaa voimallisemmin. Liitto järjesti syksyllä pilottiluonteista koulutusta freelancereille yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Vauhtia free-uralle koulutuskokonaisuus osoittautui hyväksi malliksi tehdä yhteistyötä liiton ja esimerkiksi alan oppilaitosten välillä. SJL:n ja Viestinnän keskusliiton yhteinen koulutustyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran vuoden 2012 jälkeen. Ryhmän tapaamisissa sovittiin muun muassa aykoulutuksista ja käsiteltiin harjoittelukysymyksiä.

10 10 / 22 Koulutustilaisuudet 2014 Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi 1 Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi II Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi II/ Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi IV Liiton omat kurssit Osallistujat Scandic Lahti Scandic Lahti Scandic Lahti Scandic Lahti 16 Pientoimitusten tes-koulutus Scandic Lahti 17 Yritystalous ja yt-neuvottelut Tekniskan Salit, Helsinki 32 koulutuspäivä Mitä on olla free? -koulutuspäivä Tekniskan Salit, Helsinki 11 Yhdistyspäivät Hotel Presidentti, Helsinki 31 RTTL:n tukihenkilöseminaari huhtikuu Lm ja tsv -työnohjauskaruselli Scandic Lahti 13 Kesätauko! Konserniseminaari Rannahotell, Pärnu, Viro 27 Freeseminaari Cumulus Koskikatu, Tre 43 Förbundets svenska seminarium Scandic Julia, Turku 29 Lm ja tsv -jatkokoulutus, Tekniskan Salit, Helsinki 14 Epävarmuuden sietäminen Yhdistysten sihteerien koulutus Tekniskan Salit, Helsinki 14 RTTL:n tukihenkilöseminaari lokakuu Opiskelija- ja opettajaseminaari Scandic Julia, Turku 53 Luottamushenkilöpäivät Cumulus Pinja, Tampere 65 Mitä on olla free? - koulutusiltapäivä Scandic Julia, Turku 34 Liittojen yhteiset kurssit Palkitsemiskoulutus: palkitaanko olemisesta vai osaamisesta (VKL, SJL, TEAM, Pro, MDU) 8.4. Ammattiliitto Pro, Hki Työsuojelupäivä SJL-VKL Luottamusmiespäivä (Teskonferenssi) Esimieskoulutus SJL-VKL Graafisen teollisuuden ajankohtaispäivä (työsuojeluvaltuutetuille) kevät avoin 2.9. Tekniskan salit, Helsinki syksy avoin Yrittäjät STTK ja Journalistiliitto koulutuspäivä Hotelli Arthur, Helsinki

11 11 / 22 Journalisti-rock SJL tuki 4000 eurolla ensimmäistä kertaa järjestettyä Journalisti-rock bändikilpailua, jonka finaali pidettiin Kulttuuriareena Gloriassa Kilpailuun osallistui 24 media-alan työntekijöistä muodostettua yhtyettä. Finaali-ilta keräsi noin 400 hengen yleisön. Järjestelyistä vastasivat Manu Marttinen, Pasi Kivioja, Tero Kosonen ja Samuli Heikkilä. VI Kansainvälinen toiminta Venäjän sananvapaustilanne ja Ukrainan kriisi heijastuivat liiton kansainväliseen toimintaan. Sananvapauskysymykset ja propagandan välttäminen nousivat pääteemoiksi myös Euroopassa, kun Venäjän ja Ukrainan journalistiliitot yrittivät Euroopan journalistiliiton EFJ:n puitteissa yhteisen prosessin kautta saada propagandaa kuriin maidensa journalismissa. Kriisin vuoksi myös EFJ:n vuosikokous siirtyi ja pidettiin vasta marraskuussa Moskovassa. Vuosikokous kuitenkin vahvisti EFJ:n yhtenäisyyttä ja vaikeatkin tilanteet pystyttiin käsittelemään myönteisessä ilmapiirissä tanskalaisen puheenjohtajan Mogens Blicher Bjerregaardin johdolla. Liiton edustajat osallistuivat aktiivisesti EFJ:n seminaareihin, joissa etsittiin vastauksia median murrokseen ja sen liitoille tuomiin haasteisiin. EFJ:n radio- ja tv-toiminnan asiantuntijaryhmässä liittoa edusti Susanna Sjöstedt. EFJ:n tekijänoikeustyöryhmän suomalaisjäsen Heikki Jokinen toimi myös IFJ:n (Kansainvälinen journalistiliitto) edustajana maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö IFRRO:n hallituksessa. Kansainvälisen toiminnan pääpaino oli pohjoismaisten liittojen välisessä yhteistyössä. NJF:n puheenjohtajuus oli koko vuoden Tanskassa. Työssä korostuivat arkisen edunvalvonnan pohjoismainen koordinointi, viestintäpoliittisen ja ammattieettisen keskustelun seuranta sekä yhteistyön koordinointi kansainvälisissä järjestöissä. Pohjoisten alueiden Barents Pressin vuosikokousseminaari järjestettiin Norjan Kirkkoniemessä, jossa Suomesta oli paikalla huomattava edustus. Suomen Barents Press ryhmä sai liiton vuoden 2014 järjestötekopalkinnon. Kehitysyhteistyötä hoidettiin edelleen Viestintä ja kehitys säätiön (Vikes) kautta. Vikes toteutti vuoden 2014 aikana 11:tä hanketta 15 maassa yhteensä yli miljoonan euron budjetilla. VII Journalisti Journalisten Journalisti ilmestyi kertomusvuonna 15 kertaa, kokonaissivumäärä oli 424. Lehden painosmäärä oli keskimäärin kappaletta. Eläkeläistilaajia oli vuoden lopussa 532 eli 15 prosenttia liiton eläkeläisistä. Muita maksettuja tilauksia oli noin 430. Lehti painettiin 1-Print Oy:ssä Seinäjoella. Journalistin verkkolehti uudistettiin syyskuun lopulla. Median murros ja yleinen taloustilanne näkyivät selvästi Journalistin sisällössä. Yt-neuvottelut, mediatalous ja alan tulevaisuus olivat aiheina monipuolisesti esillä. Liiton edunvalvonta, ammattietiikka ja liiton jäsenistön ammatillinen arki olivat myös lehden keskeistä sisältöä. Vakiintuneen käytännön mukaan lehden jokaisessa numerossa oli myös ruotsinkielinen aukeama, joka on osaltaan monipuolistanut lehden sisällöllistä tarjontaa.

12 12 / 22 Journalistin toimituksessa ovat työskennelleet Markku Lappalainen (päätoimittaja), Manu Marttinen (toimitussihteeri, vuorotteluvapaalla 1.9. lähtien), Manu Haapalainen (määräaikainen toimitussihteeri lähtien), Heli Saarela (ulkoasutoimittaja), Janne Salomaa (määräaikainen toimittaja asti), Nina Erho (toimittaja lähtien) ja Marja Honkonen (5.5. lähtien). Toimittaja Meri Vaikaman ja toimituksen assistentin Marita Volan työsuhteet päättyivät 31.1., jolloin lakkautettiin myös assistentin tehtävä. Lisäksi lehti käytti sisällön tekemiseen freelancetoimittajia, -kuvaajia ja graafikoita. Avustajakuntaan kuului kaikkiaan 179 henkilöä. VIII Liiton toimisto Liiton päätoimisena puheenjohtajana toimi Arto Nieminen, edunvalvontajohtajana Petri Savolainen sekä talous- ja hallintojohtajana Helena Visti. Järjestöjohdon assistenttina toimi Anne Salonen. Asiamies Juha Rekolan vastuulla olivat viestintäpolitiikka, eettiset kysymykset, kansainväliset asiat ja liiton viestintä. Tiedottajana aloitti Jaakko Kilpeläinen Työehtoyksikössä työehtoasiamiehinä toimivat Valtteri Aaltonen (palkattomalla vapaalla 1.10 lähtien), Erkki Kupari (eläkkeelle 1.9.), Sanna Nikula (perhevapaalla saakka), Tytti Oras (palkattomalla vapaalla lähtien), Maija Raninen (sijaisena alkaen), Jussi Salokangas ja Terhi Tarvainen sekä assistentti Päivi Isoniemi. Järjestöyksikössä toimivat koulutusasiamiehenä Nina Porra lähtien ja järjestöasiamiehenä Marja Palmunen. Jäsenrekisterissä toimivat Arja Katila, Tuire Leppänen ja Tea Sahlberg. Talous- ja toimintoyksikössä toimi assistenttina Annamari Schildt ja toimistovirkailijana Mari Metsikkö. Lisäksi liiton historiaprojektissa oli määräaikaisena kaksi osa-aikaista historiankirjoittajaa Tiina Huokuna (1.1. alkaen) ja Pirkko Leino-Kaukiainen (25.8. alkaen). Joulukuun lopussa liiton toimistossa työskenteli 25 henkilöä, joista kaksi osa-aikaisesti. Toimiston yt-neuvottelukuntaan kuuluivat toimiston esimiesportaasta puheenjohtaja Arto Nieminen, edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sihteerinä, työsuojelupäällikkönä talous- ja hallintojohtaja Helena Visti ja henkilökunnasta luottamusmies Jussi Salokangas puheenjohtajana, työsuojeluvaltuutettu Tea Sahlberg sekä Annamari Schildt. IX Historiahanke Liiton historiahankkeen kirjoitusvaihe käynnistyi alkuvuodesta Kirjoittajista valtiotieteiden tohtori, toimittaja Tiina Huokuna aloitti tammikuun alussa ja dosentti Pirkko Leino-Kaukiainen elokuun alussa. Kirjoitustyö tehdään osa-aikaisena työsuhteena. Huokuna kirjoittaa historian toisen osan, joka käsittelee vuosia Leino-Kaukiaisen osuus käsittelee liiton alkuaikoja, sotavuosia ja sotien jälkeistä aikaa 1960-luvulle asti. Arkistomateriaalin ja Sanomalehtimies / Journalistin lisäksi tutkimusaiheistoa täydennettiin uusilla haastatteluilla ja kyselyillä. Kirjoitusvaiheen on määrä päättyä vuoden 2015 loppuun mennessä.

13 13 / 22 Historiahankkeen taustaryhmänä toimivat Pekka Laine puheenjohtajana, Arto Nieminen sihteerinä ja jäseninä Pirjo Munck, Veli-Pekka Leppänen sekä Antti Manninen. X Valtuusto Valtuuston puheenjohtajana toimi joulukuun vaihtokokoukseen asti Asko Lehtonen, 1. varapuheenjohtajana Sylvia Bjon ja 2. varapuheenjohtajana Pike Epstein. Puheenjohtajisto osallistui hallituksen kokouksiin. Vanha valtuusto piti toimintavuoden aikana yhden varsinaisen ja yhden kahtena eri päivänä jatkuneen ylimääräisen kokouksen. Valtuuston ( ) kokoonpano oli seuraava: Etelä-Pohjanmaa Laurila Anne Aho-Pynttäri Juha 1. Nyberg Björn Forsman Tom Collander Saila 2. Pihlajasaari Jouni Etelä-Suomi Luukkonen Markus Siilahti Anne 1. Kupiainen Eija 2. Piirainen Päivi HSY Haikarainen Riikka Kujala Liisa 1. Savolainen Jaana Lähteenmäki Lauri Seppänen Mika 2. Kujala Liisa Mäkilä Kimmo Kiipula Matti 3. Serkkola Eira Keskinen Juha Saroniemi Soila 4. Alén Johan Bjon Sylvia Törnudd Nina 5. Viljanmaa Toni Leppänen Veli-Pekka Savolainen Jaana 6. Waris Olli Utriainen Jenni Nousiainen Liisi 7. Korvela Marko Koljonen Katja Kulmala Maija-Liisa 8. Halminen Laura Repo Sirpa Hahko Päivi 9. Hölttä Kirsi 10. Honkavaara Mira 11. Seppänen Mika 12. Ala-Siurua Maija 13. Ronkainen Heli 14. Jompero Sanna 15. Nurmi Klaus 16. Lankinen Jussi 17. Räikkä Jyrki Häme-Uusimaa Mäntyneva Riikka Monstovics Robert 1. Heikkonen Tarja 2. Saarikko Elise Itä-Suomi Juntunen Kaisa - 1. Saarela Matti 2. Sjöholm Johanna Keski-Pohjanmaa Viipula Marja Jokela Markku 1. Hietala Kaisa 2. Lappinen Lotta

14 14 / 22 Keski-Suomi Mertaniemi Harri Nurmi Ella 1. Honkonen Marja Hartio Ilkka Kovanen Tarja 2. Tuuliainen Anna-Maija Savo-Kainuu Manninen Kari Laine Tiina 1. Tukiainen Eino K. Paavoseppä Taru Keränen Jukka 2. Keränen Jukka 3. Mikkonen Juha 4. Kentta-Kohtala Ulla Kymenlaakso Sairo Laila Karppinen Hannele 1. Kaarto Antti 2. Laurila Leena Pohjois-Karjala Käyhkö Hanna Nevalainen Kimmo 1. Liikamaa Markku 2. Sjölund Peter Pohjois-Suomi Haapalainen Tiina - 1. Verronen Hannu Pelttari-Heikka Sari Kilpeläinen Jorma 2. Kantola Annukka 3. Takaluoma Leena 4. Pirkkiö Jaarli Satakunta Varjonen Jukkapekka Jääskeläinen Sanna 1. Aro Juhani 2. Parppei Petri Pirkanmaa Sainio Sari Heinänen Liisa 1. Vuorimäki Tiina Asikainen Kari Kares Yrjö 2. Huhtala Kirsi Kotipuro Anne Peltoniemi Mikko 3. Janhunen Terhi Sivunen Pia Taskinen Päivi 4. Lampimäki Jaakko 5. Koski Kimmo 6. Kettunen Asta 7. Teräväinen Jaana 8. Saukkonen Eila Turku Alitalo Tuike Ojaniemi Katja 1. Tervo Ilkka Orell Jussi 2. Luther Mathias Lehtonen Asko Kajander-Ekström Anneli 3. Nieminen Rami 4. Kalpa Tiina 5. Saarinen Anne 6. Tuominen Jyrki SAL Huhtala Hannele Grönvall Ursula 1.Rutonen Matti Niskala Heidi Kangasniemi Päivi 2.Grönvall Ursula Sihvo Tomi Ahola Heli 3. Junttila Harri Siik Johanna Nurmo Sari 4. Eronen Johanna Taipale Taru Junttila Harri 5. Impiö Pauliina Piskonen Heikki Rutonen Matti 6. Kauppila Kaisa Kaartinen Titta Uusipaikka Kaisa 7. Kyyriäinen Hannu Lappalainen Tuomo Kyyriäinen Hannu 8. Martikainen Paavo Winqvist Monika Korhonen Marko 9. Karhula Anna-Liisa

15 15 / 22 Kuittinen Liisa Hannula Mikko 10. Nurmo Sari Konttinen Tanja Eronen Johanna 11. Takalainen Jaakko Peltonen Hannele Sala Eero 12. Korhonen Marko Aho Hanne Alter Anne 13. Sala Eero 14. Turunen Vesa 15. Ahola Heli 16. Kangasniemi Päivi 17. Airola Virve 18. Uusipaikka Kaisa 19. Pervonsuo Aila 20. Pelkonen Tiina 21. Tienhaara Tommi 22. Alter Anne 23. Hannula Mikko RTTL Elonheimo Maija Puttonen Seppo 1. Alavedra Gustavo Epstein Pirkko Värtö Markku 2. Arvassalo Jukka Hurme Raino Jokela Anna-Maija 3. Berg Antonia Klemm Kari Blomberg Juha 4. Blomberg Juha Korpela Sari Huilaja Aino 5. Eronen Marko Kämppi Marja-Liisa Malmi Ani 6. Eskola Annamari Leppälä Kari Kuisma Maria 7. Flood Leena Lindroos Ingemo Forsberg Christian 8. Forsberg Christian Mattila Kirsi Karppinen Anne 9. Haavikko Anna-Liisa Niemelä Jari Taussi Sari 10. Heliö Irmeli Niemiaho Pekka Nykänen Reijo 11. Jokela Anna-Maija Ormio Aarne Eronen Marko 12. Kaihovaara Riikka Parviainen Aapo Lahtinen Kati 13. Kaikkonen Juha Pellikka Olli Harpf Tiina 14. Kaján Leena Peurakoski Tomi Uusi-Eskola Minna 15. Karhumaa Terttu Pylkkänen Anu Sievistö Saija 16. Karhuvaara Veera Rautkorpi Tiina Voudinmäki Teija 17. Koskela Antti Romppainen Kari Santaharju Tiina 18. Krohn Hele Räihä Tapio Sirviö Ari-Pekka 19. Kuisma Maria Swärd Saimy Tolppanen Maria 20. Lahtinen Kati Siren Katarina Lindeman Leif 21. Lindeman Leif 22. Lolax Dan 23. Malmi Ani 24. Mattila Leena 25. Nyrhinen Jukka 26. Oras Joonas 27. Pukka Linda 28. Pulkkinen Markku 29. Puttonen Seppo 30. Pähti Petri 31. Salovaara Aija 32. Santaharju Tiina 33. Sievistö Saija 34. Sillanpää Auli

16 16 / Sirviö Ari-Pekka Taussi Sari 38. Uusi-Eskola Minna 39. Varjanne Mikko 40. Voudinmäki Teija 41. Väkimies Timo 42. Värtö Markku 43. Wiik Jaana Åland Santamala Erkki Karlsson Ann-Christin 1. Grönlund Martina SFJ Väyrynen Jukka 1. Hirvikopi Helinä Jokinen Heikki Kilpeläinen Jaakko 2. Moster Helena Vesa Jyrki 3. Ruulio Tiina Seretin Leena Suontausta Marita 4. Ruokolainen Ina Sivula Mia Pakaslahti Hella 5. Markus Maria 6. Friman Terhi 7. Metso Seppo 8. Chazalmartin Susanna 9. Teerijoki Elina 10. Hänninen Ville Opiskelijaedustajat Keski-Suomi Karhunen Jussi ( asti) Kangas Laura ( alkaen) Aalto Sirkku Pirkanmaa Tegelberg Veera Ojanen Laura Määttänen Juuso Turku Nevalainen Anna Suorsa Tiia HSY Vanninen Anna Liukkonen Meri Uusi valtuusto aloitti kautensa järjestäytymiskokouksella joulukuussa. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Tapio Räihä RTTL, 1 varapuheenjohtajaksi Tuike Alitalo TSY ja 2. varapuheenjohtajaksi Kimmo Mäkilä HSY. Uuden ( ) valtuuston kokoonpano on seuraava: Yhdistys Valtuutettu Henkilökohtainen varavaltuutettu Etelä- Pohjanmaa 2 Yleisvaravaltuutettu Dahl Viveca Pajunen Juhani 1. Tyynismaa Marja

17 17 / 22 Laurila Anne Collander Saila 2. Forsman Tom Etelä-Suomi 1 Koskinen Teppo 1. Leppänen Teemu 2. Kupiainen Eija HSY 10 Ahola Suvi Nukarinen Arja 1. Kylätasku Taneli Alen Johan Leppänen Veli-Pekka 2. Saloranta Sari Bjon Sylvia Svartström Anna 3. Rantanen Miska Lamminen Katja Kulmala Maikki 4. Korvela Marko Leskinen JR Liesimaa Pasi 5. Savolainen Jaana Lähteenmäki Lauri Simberg Ari 6. Lankinen Jussi Mäkilä Kimmo Lankinen Jussi 7. Ala-Siurua Maija Räikkä Jyrki Savolainen Jaana 8. Repo Sirpa Varmavuori Marjaana Repo Sirpa 9. Leppänen Veli-Pekka Waris Olli Kangaspuro Aino 10. Immonen Helena 11. Simberg Ari 12. Törnudd Nina 13. Pitkänen Anna-Kaisa 14. Onnela Tua 15. Kähmi Sippo 16. Mansikkamäki Eija 17. Kangaspuro Aino 18. Kiipula Matti 19. Svartström Anna 20. Reku Juhani Häme- Uusimaa 1 Hinkkanen Erja - 1. Mäntyneva Riikka 2. Monstovics Robert 3. Heikkonen Tarja Itä-Suomi 1 Salovaara Outi 1. Hämäläinen Jarmo 2. Haikarainen Sanni 3. Mansikka Tiina Keski- Pohjanmaa 1 Lehtinen Tapio Jokela Markku 1. Postila Tapani 2. Oja Jens 3. Johansson Tom Keski-Suomi 2 Mertaniemi Harri Tuuliainen Anna-Maija Kovanen Tarja Salminen Eeva Savo-Kainuu 2 Manninen Kari Laine Tiina - Hyvärinen Antti Turunen Tommi

18 18 (22) Kymenlaakso 1 Anttila Eija 1. Kaarto Antti 2. Tynninen Petra 3. Mentula Aapo Pohjois- Karjala 1 Pohjois-Suomi 3 Kauhanen Hannu Sievälä Anna 1. Sjölund Peter 2. Nevalainen Kimmo Pelttari-Heikka Sari Hannula Marja Arffman Sari Pikkarainen Haapalainen Tiina Alaranta-Saukko Meri Aleksanteri Verronen Hannu Kosonen Leena Mikkola Arja Lavia Riku Nuutinen-Kallio Taina Pikkupeura Risto Satakunta 1 Varjonen Jukkapekka Anttila Maarit 1. Aro Juha 2. Jääskeläinen Sanna Pirkanmaa 4 Asikainen Kari Kerola Jaana 1. Vuorimäki Tiina Lehtinen Juha Välimäki Tuukka 2. Huhtala Kirsi Sivunen Pia Alhoniemi Ismo 3. Järveläinen Esa Kotipuro Anne Peltoniemi Mikko 4. Teräväinen Jaana 5. Heinänen Liisa 6. Kettunen Asta 7. Janhunen Terhi 8. Kares Yrjö Turku 3 Nieminen Rami Kuusela Anna 1. Rajala Ossi Kajander-Ekström Teppo Anni 2. Kulla Suvi Anneli Alitalo Tuike Silvan Sini 3. Schildt Mari 4. Setälä Ritva 5. Luther Mathias 6. Tuominen Jyrki SAL 14 Ala-Prinkkilä Mervi Suksi Tarja 1. Sala Eero Mellanen Satu Nieminen Hannu 2. Korhonen Marko Aho Hanne Korhonen Marko 3. Manner Kaisa Lappalainen Tuomo Tanskanen Henna 4. Tienhaara Tommi Ojala Ilja Manner Kaisa 5. Peltonen Hannele Karhula Anna-Liisa Tienhaara Tommi 6. Siik Johanna Turunen Vesa Peltonen Hannele 7. Lunden Kimmo Laine Lauri Siik Johanna 8. Kainu Johanna

19 19 (22) Laitala Marko Lunden Kimmo 9. Eronen Johanna Sihvo Tomi Salakka Arja 10. Vailinen Sanna Rakkolainen Mari Latva-Karjanmaa Tarja 11. Huhtala Hannele Kauppila Kaisa Uusipaikka Kaisa 12. Tanskanen Henna Kukkonen Sarri Taipale Taru 13. Nieminen Hannu Hankivaara Jarmo Kuittinen Liisa 14. Rajala Aino 15. Suominen Saija 16. Nurmo Sari 17. Taipale Taru 18. Latva-Karjanmaa Tarja 19. Suksi Tarja 20. Kyyriäinen Hannu 21. Kortelainen Heli 22.Takalainen Jaakko 23. Wartiovaara Ilona 24. Winqvist Monika 25. Pelkonen Tiina 26. Pohjanpalo Anna 27. Korpimies Annika 28. Martikainen Paavo RTTL 25 Alm Jesper Svahnström Ki Alatalo Inkeri Berg Antonia Schauman Patrik Aula Jari Blomberg Juha Laine Maria Cibulka Cyrila Blomberg Hilla Kokki Heidi Haavikko Anna-Liisa Epstein Pirkko Lahtinen Kati Holttinen Teemu Hurme Raino Köngäs Inari Huttunen Tommi Kangastalo Ilkka Siren Katarina Kaihovaara Riikka Leppälä Kari Nyrhinen Jukka-Pekka Karhuvaara Veera Korpela-Välisaari Sari Nykänen Reijo Koivula Mervi Kämppi Marja-Liisa Malmi Ani Kurvinen Tuija Lönnqvist Marko Mattila Leena LassiIa Kirsi Mattila Kirsi Hakala Juha Lauriala Miika Niemelä Jari Saarikoski Jyrki Lehtola Johanna Parviainen Aapo Auvinen Pirjo Martikainen Mikko Peurakoski Tomi Lawson Faye Moisio Harri Puttonen Seppo Elonheimo Maija Mäkäräinen Jari Pylkkänen Anu Pulkkinen Markku Niemi Kalle Rantanen Jenni Huohvanainen Sami Petrelius Hannu Rautkorpi Tiina Voudinmäki Teija Pulliainen Harri Räihä Tapio Matson-Mäkelä Kirsi Romppainen Kari Santaharju Tiina Salo Hilkka Suvanto Soile Savander Kati Kivessilta Jenni Toppari Vesa Sirviö Ari-Pekka Laakso Antti Wallendahl Mårten Svanfeldt Ingrid Heliö Irmeli Varjonen Terhi Väre Sanna Mustajärvi Päivi Värtö Markku Åland 1 Harald Emma

20 20 (22) SFJ 6 Ruokolainen Ina Sulopuisto Olli 1. Jaakko Kilpeläiinen Opiskelijaedustajat 4 Keski-Suomi Hämäläinen Hanna- Kuukka Kari 2. Sandberg Tiina Kaisa Hänninen Ville Suorsa Birgitta 3. Metso Seppo Jokinen Heikki Topelius Taneli 4. Chazalmartin Susanna Salminen Juhavaltteri 5. Leppänen Kari Ruulio Tiina Hyvönen Anne 6. Myöhänen Paula 7. Markus Maria 8. Palonen Ville 9. Ängeslevä Päivi 10. Nikkola Riitta 11. Friman Terhi 12. Sulopuisto Olli Kangas Jaana Pirkanmaa Tegelberg Veera 1. Harju Elli 2. Lehto Essi RTTL Ojanperä Ari Keso Jaakko HSY Hiilamo Elli-Alina Heikkilä Melissa XI Hallitus Hallitus piti vuoden aikana 15 kokousta. Hallituksen kokoonpano oli: Puheenjohtaja Arto Nieminen, ensimmäinen varapuheenjohtaja Maija-Leena Nissilä, toinen varapuheenjohtaja Outi Salovaara, jäsenet Hannu Aaltonen, Päivi Alasuutari, Jussi Ahlroth, Anna-Liisa Haavikko, Aila-Liisa Laurila, Ismo Lehtonen, Tanja Mikkola, Kari Pyrhönen, Pekka TJ Salo ja Anders Strandén. XII Valmisteluelimet Hallituksella oli seuraavat valmistelu- ja toimielimet: Ammattikoulutusvaliokunta: Maija-Leena Nissilä (pj), Hannu Koskela, Jarno Liski, Erkki Mervaala, Kimmo Mäkilä, Riikka Mäntyneva, Auli Sillanpää asti, Tuukka Välimäki ja sihteerinä Terhi Tarvainen/Nina Porra 1.4. alkaen.

21 21 (22) Freeneuvottelukunta: Tanja Mikkola (pj), Heikki Jokinen, Kirsi Mattila, Jyrki Räikkä, Hanna Hyvärinen ja Jaakko Takalainen sekä Jussi Salokangas (siht). Journalismivaliokunta: Kari Pyrhönen (pj), Eija Anttila, Leena Kosonen, Susanna Reinboth, Iris Tenhunen ( saakka), Marja Tyynismaa, Kari Viiperi, Taru Väänänen ja Juha Rekola (sihteeri). Jäsenvaliokunta: Arto Nieminen (pj), Anna Kähkönen (kevätkausi)/jukka Väyrynen (syyskausi), Ismo Lehtonen, Pirjo Munck, Kaija Plit, Marko Tammi ja Helena Visti. Jäsenrekisterin työntekijöinä kokouksiin osallistuivat Arja Katila, Tea Sahlberg ja Tuire Leppänen (sihteeri) ja Työttömyyskassa Finkan edustajana Aija Ståhlberg. Järjestövaliokunta: Anders Strandén (pj), Veijo Eronen, Matti Kiipula, Alpo Merilä, Aapo Parviainen, Matti Rutonen, Anne Hyvönen ja sihteerinä Marja Palmunen. Kansainvälinen valiokunta: Hannu Aaltonen (pj), Tuike Alitalo, Kari Asikainen, Heikki Jokinen, Sari Pelttari-Heikka, Anneli Salmivaara, Outi Salovaara, Susanna Sjöstedt ja Juha Rekola (sihteeri). Lehdistön tulevaisuusvaliokunta: Arto Nieminen (pj), Juha Keskinen, Jussi Lankinen, Riitta Lehtimäki, Helena Rissanen, Olli Sulopuisto, Juha Rekola, Petri Savolainen (sihteeri). Pätkätyövaliokunta: Sanna Inkinen (pj), Krista Lihvonen, Katja Ojaniemi, Eira Siltanen, Elli Sormunen, Vesa-Pekka Hiltunen ja Valtteri Aaltonen (sihteeri). Talousvaliokunta: Aila-Liisa Laurila (pj), Kimmo Lundén, Jukka Porola, Tiina Ruulio alkaen, Tapio Räihä, Jukka Väyrynen 4.6. saakka ja Helena Visti (sihteeri). Annamari Schildt osallistui talousvaliokunnan kokouksiin. Tekijänoikeusvaliokunta: Anna-Liisa Haavikko (pj), Heikki Jokinen, Yrjö Kares, Juha Keskinen, Mathias Luther, Urpu Strellman, Pirkko Vilen ja Tytti Oras (sihteeri) asti ja Sanna Nikula (sihteeri) alkaen. Työelämävaliokunta: Päivi Alasuutari (pj), Laura Annila, Riikka Haikarainen, Liisa Heinänen, Anna-Liisa Karhula, Tarja Kovanen, Kari Manninen, Leea Ollikainen, Vesa Turunen ja Terhi Tarvainen (sihteeri). SJL opiskelijayhteistyöryhmä: Sylvia Bjon (pj), Milla Hägg, Sanna Kankainen, Anna-Mari Kilpijärvi asti / Riina Haapala 1.6. alkaen, Sami Koski, Laura Kangas, Anna Nevalainen, Veera Tegelberg, Sonja Uima, Terhi Tarvainen (sihteeri asti), Nina Porra (sihteeri 1.4. alkaen). Kustannustoimittajien työehtovaliokunta: Arto Nieminen (pj), Alice Martin, Maria Rakkolainen, Tomi Sihvo, Thomas Westerbom asti, Jonna Brander alkaen ja Tytti Oras (sihteeri) asti ja Sanna Nikula (sihteeri) alkaen. Lehdistön tes-valiokunta: Arto Nieminen (pj), Jussi Ahlroth, Sylvia Bjon, Arno Juutilainen, Liisa Kuittinen, Hanna Kuonanoja, Juha Lehtinen, Harri Mertaniemi, Petri Savolainen ja Tytti Oras (sihteeri).

22 22 (22) MTV:n työehtoneuvottelukunta: Arto Nieminen (pj), Reijo Nykänen, Kari Pyrhönen, Sari Korpela-Välisaari, Kati Savander, Pekka Niemiaho sekä Petri Savolainen (sihteeri). YLE:n sopimuksen työehtoneuvottelukunta: Arto Nieminen (pj), Pirkko Epstein, Jari Niemelä, Seppo Puttonen, Petri Pähti, Pekka TJ Salo ja Valtteri Aaltonen (sihteeri). Elokuva- ja tv-tuotantoyhtiösopimuksen neuvottelijat SJL:ssä, yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMen kanssa: Petri Savolainen, Erkki Kupari asti, Terhi Tarvainen ja Seppo Seppänen. Yhtyneet neuvottelukunta: Kirsi Mattila (pj), Olli Pellikka, Marja Kurikka, Seppo Puttonen, Annu James, Karin Nynäs-Aspö ja Valtteri Aaltonen (sihteeri). Liiton historiatoimikunta: Pekka Laine (pj), Veli-Pekka Leppänen, Antti Manninen, Pirjo Munck ja Arto Nieminen (siht). Journalistin toimitusneuvosto: Ismo Lehtonen (pj), Maria Markus, Arto Nieminen, Ari- Pekka Sirviö ja Andrea Svanbäck. Järjestövalmiustyöryhmä: Asko Lehtonen (pj), Jussi Lankinen, Heikki Jokinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Lotta Lappinen, Harri Mertaniemi, Helena Rissanen, Suvi Ahola, Tuomo Tynkkynen ja Marja Palmunen (sihteeri). XIII Stipendit ja palkinnot Sananvapauden miekka: Vesa Toijonen Yleisradiosta ja Taneli Koponen Aamulehdestä. Liiton ansiomerkki: Tuike Alitalo TSY, Erkki Kupari KJ, Aila-Liisa Laurila PJY, Ismo Lehtonen SAL, Pirjo Munck RTTL, Markku Peltonen ESSY, Matti Rutonen SAL, Tomi Sihvo SAL, Anders Strandén EPSY. Järjestötekopalkinto: Barents Press Virkistysstipendit: Virkistysstipendejä myönnettiin 31 kappaletta vuonna Vuoden pääluottamusmies palkinto: Pirkko Epstein RTTL ja Anu Pylkkänen RTTL, Kirsi Venetpalo TSY.

23 Jäsenlajikehitys (%) 2005 (%) 2010(%) 2011(%)* 2012(%) 2013(%) (%) Yhteensä(luku) Työsuhteinen 69,40 % 63,2 % 56,5 55,2 55,2 54, ,2 Eläkeläinen 9,50 % 14,8 % 19,7 20,3 21,6 23, ,8 Lehdistö freelancer 7,00 % 8,6 % 10,7 10,7 10,2 9, ,2 Opiskelijat yht. 3,00 % 6,2 % 6,1 5,8 5,1 4, ,4 Rtv freelancer 4,70 % 2,9 % 3,0 3,7 3,2 3, ,7 Työtön 5,20 % 4,3 % 4,0 4,2 4,7 5, ,7 Eläkeläinen: eläkel + kunniajäs. + vapaajäsen Työsuhteinen: A+ (rtv freet miinus FAO:n jäsenmäärä) Opiskelijat+ opisk. täysjäsen Free/lehdistö: F + Y eli itsemaks + yritt. RTV freet: FAO:n jäsenmäärä (406), loput työsuhteisiin 2011 tilastosta alkaen RTV_freet= työsuhteiset rtv freet Työtön: T + B (muut) * 2011 alkaen jäsenrekisterijärjestelmän ja tilastointitavan muutos: vuositilasto 1.1. seuraavana vuonna Työsuhteiset: (Jäsenlaji työsuhteiset) (työsuhteiset rtv freelancerit) RTV freelancerit= työsuhteiset rtv freelancerit

24 NAISTEN OSUUS SJL:N JÄSENISTÄ Vuonna Jäseniä Miehiä Naisia Naisia % ,2 % ,5 % ,5 % ,9 % 1971* ,3 % ,9 % 1985** ,1 % ,5 % ,0 % ,0 % ,4 % ,9 % 2011*** ,9 % ,9 % ,2 % ,3 % *SAL liittyi SJL:oon vuonna 1971 ** RTTL liittyi SJL:oon vuonna 1980 Naisten osuus nousi vuonna 1995 yli 50 prosentin vuonna *** Tilastointitavan muutos

25 Yhdistykset jäsenlajeittain ja muutos Yhdistys 1 ETELÄ POHJANMAAN SANOMALEHTIMIEHET ETELÄ SUOMEN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS HELSINGIN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS HÄMEEN UUDENMAAN JOURNALISTIT ITÄ SUOMEN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS KESKI POHJANMAAN JOURNALISTIT KESKI SUOMEN JOURNALISTIT SAVO KAINUUN JOURNALISTIYHDISTYS RY KYMENLAAKSON JOURNALISTIT POHJOIS KARJALAN JOURNALISTIYHDISTYS POHJOIS SUOMEN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS SATAKUNNAN JOURNALISTIT PIRKANMAAN JOURNALISTIT TURUN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS SUOMEN AIKAKAUSLEHDENTOIMITTAJAIN LIITTO RADIO JA TELEVISIOTOIMITTAJIEN LIITTO ÅLANDS JOURNALISTER SUOMEN FREELANCE JOURNALISTIT Eläkeläinen Freelancer /yrittäjä Opiskelija Työsuhteinen Yhteensä: Työtön Yhteensä Yhteensä Muutos (luku) Muutos % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9

26 JOURNALISTISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Talous ja toimintakertomus vuodelta Yleistä Säätiön myöntämät apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä. Apurahoja myönnettiin vakiintunein muodoin. Keväällä myönnettiin kaksi euron Jokes apurahaa tutkimuskäyttöön. Lisäksi laitettiin hakuun Jyrki A. Juutin muistostipendit sekä kurssiapurahat Jokesin tilaamille tai järjestämille täydennyskoulutuskursseille. Keväällä jaettiin myös Århusin kurssiapurahat ja laitettiin hakuun myös 5000 euron työskentelyapurahat. Näillä työskentelyapurahoilla tuotettu journalistinen juttu saadaan julkaista lehdessä, verkossa tai muussa mediassa. Syksyllä julistettiin hakuun ja päätettiin Sananvapauden apurahat ja varsinaiset Kopiosto apurahat hyväksyttyjä tarkoituksia varten sekä kielikurssiapurahat Chesteriin, Lontooseen, Genovaan, Pietariin, Lyoniin, Radofzelliin sekä Tukholmaan. Lisäksi jaettiin kannustusapurahat journalistisen alan opiskelijoille opinnäytetyön loppuun saattamiseen. Kopiosto korvausten tuotto odotus ylittyi, sillä Kopiosto tilitti ensimmäistä kertaa digitaalisen kopioinnin korvauksia vuosilta yhteensä euroa. Lisäksi Kopiosto maksoi kesäkuussa niin sanotun kuvaryhmän tekijäjärjestöjen vuoden 2013 jäädytettyjä korvauksia euroa. Apurahoja ei saatu jaettua budjetoitua määrää ( euroa). Hakemuksia oli syksyllä edellisvuotta vähemmän. Lisäksi kaksi täydennyskoulutuskurssia jouduttiin perumaan vähäisen kiinnostuksen takia. 2. Hallinto Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Irene Pakkanen ja varapuheenjohtajana Aapo Parviainen. Muut hallituksen jäsenet olivat Antti Manninen, Matti Litukka, Annika Korpimies ja Matti Heikura. Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Säätiön asiamiehenä on toiminut Anna Kähkönen yhden päivän viikossa lukuun ottamatta jaksoa kesäkuun alusta lokakuun loppuun, jolloin asiamies työskenteli 2,5 päivää viikossa. Säätiön tilintarkastajana toimivat HTM Lotta Kauppila sekä Tilintarkastusrengas Oy vastuuhenkilönään Kai Salmivuori. Säätiön kirjanpitoa on hoitanut Mirja Saranen, Saraset Oy:stä. 3. Kopiosto apurahat Keväällä myönnettiin kaksi euron Jokes apurahaa. Apurahan saivat työpari FT Kimmo Mäkilä ja FT Janne Zareff tutkimukseen, jonka tavoitteena on määritellä uudestaan kaupallisen ammattijournalismin merkitystä nykyisessä joukkoviestinnässä. Toisen euron Jokes apurahan sai FM Lauri Haapanen medialingvistisen tutkimukseen sitaattien tehtävistä lehtijutuissa. Keväällä myönnettiin myös euron Jyrki A. Juutin stipendi Heikki Jokiselle opintomatkaan Yhdysvaltain ay toimintaan tutustumiseksi. Lisäksi keväällä myönnettiin 12 kurssiapurahaa säätiön järjestämään Kari Kuukan vetämään Multimediapajaan ja 12 apurahaa säätiön räätälöimälle Editoija digimaailmassa kurssille, jonka kurssinjohtajana toimi VTT Maija Töyry. Kurssien käytännön järjestelyistä vastasi säätiön asiamies. Keväällä myönnettiin myös kolme apurahaa Århusin pohjoismaiselle journalistikurssille. Apurahan saivat Anna Erika Heikkilä (3 845 ), Riikka Kostiainen (3 650 ) ja Riitta Lehtimäki (4500 ).

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Kierrosajat 1 / 5. SM Jäärata Saarijärvi

Kierrosajat 1 / 5. SM Jäärata Saarijärvi Ensimmäinen kierrosaika puuttuu, koska ensimmäinen ajanottosilmukan ylitys on jo ensimmäinen kierros.ensimmäinen kierros on kuitenkin kokonaisajassa mukana Joltain kuljettajalta saattaa puuttua kierrosaikoja

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS Yhtiö (konsernin omistusosuus) Hallitukset vuodelta 2009 kaupungin edustajat = X Hallitusehdotus vuodelle 2010 kaupungin edustajat

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016 M 50 m pu 00:27.28 2016 Jari Mäkäläinen Helsinki 22.10. M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen Helsinki M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen Helsinki M

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta 4.4.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 7.4.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 MIEHET, Avoin Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 Belayet Chowdhury Nokia -- Auvo Peltola SaPe 23 la 10:30 Kimmo Aronkytö Heikki Saari Pekka Nykänen PePe -- Ossi Kankkunen

Lisätiedot

Valkeakoski

Valkeakoski Valkeakoski 21.8.2016 9:00 SM ALKUERÄ 1 2 LS Maiju Kainlauri 1 4.38.63 1 TAKO Liisa Taponen 2 4.50.49 3 NS Vilma Kangasmäki 3 4.58.62 4 TS Vilma Halava 4 5.29.41 9:10 SM ALKUERÄ 2 1 SMARK Julia Lindström

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013,

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013, Sivu 1 (6) LOHKO A / TASO A A B C D E F G Pist. A Leppo Aleksi A-A 11-7 7-5 6-6 12-3 13-6 9 B Barthélémy David 7-11 B-B 10-2 7-7 6-6 8-5 10-3 8 C Pesonen Jarkko 5-7 2-10 C-C 11-5 7-6 13-4 6 D Korhonen

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet:

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet: Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala 11.6.2016 Kultamitalijoukkueet: M35 4 x 1500 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 18.30,10 Lasse Kero Timo Kero Jukka Savonheimo Juha Kukkamo M40 4

Lisätiedot

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 17.8.2011 Tytöt 5v 40m Tojat 5v 40m sija nimi tulos sija nimi tulos 1. Anni Nieminen 9,6 1. Jahvetti Parviainen 9,1 2. Neea Tuomala 9,7 2. Antti Kujala 9,2 3.

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

Asemajuoksu 9.9.2012 Riihimäki

Asemajuoksu 9.9.2012 Riihimäki Asemajuoksu 9.9.2012 Riihimäki TULOKSET Miehet Yl. nro nimi seura / paikkakunta aika 1 14 Ville Heikkilä Lakeuden maanrakennus 34:01,1 2 2 Antti Rönkkö KeU 35:11,1 3 3 Pasi Silvennoinen Riihimäen Kehä-Ketut

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL 1 SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset 20.-21.08.2011 Kajaani. RK 10+10 sarja H YL Yhdistys Tulos 1 Tulos 2 Yht Huom 1. Jari Pihlainen Pohjois-Savon RT 94 97 191 12x10,7x9,1x8 2. Hannu Eskeli

Lisätiedot