Vuosikertomus Suomen Journalistiliiton toiminnasta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus Suomen Journalistiliiton toiminnasta 2014"

Transkriptio

1 1 / 22 Vuosikertomus Suomen Journalistiliiton toiminnasta 2014 Liitteet: Jäsentilastoja Jokesin vuosikertomus 2014

2 2 / 22 Kertomus Suomen Journalistiliiton toiminnasta vuonna 2014 Media-alan taantuma jatkui vuonna 2014 ja se näkyi vahvasti liiton toiminnassa. Alalla käytiin kertomusvuonnakin lukuisia yt-neuvotteluja, joiden seurauksena lähemmäs 200 journalistia irtisanottiin. Liitto auttoi luottamusmiehiä ja jäseniä neuvotteluissa ja irtisanomisten jälkiselvittelyissä. Työehtosopimuksista neuvotteluissa olivat lehdistön ja Sanoma Media Finlandin työehtosopimukset. Lisäksi uudistustyötä tehtiin uuden elokuva-tv-tuotannon sopimuksen aikaansaamiseksi sekä Ylen ja MTV:n työehtojen yhdenmukaistamiseksi. Yhteiskunnallista vaikuttamistyötä tehtiin aikaisempaa laajemmin. Keväällä liitto kirjasi tavoitteet vuonna 2015 käytäviin eduskuntavaaleihin. Jäsenmäärän laskun pysäyttämiseksi liiton valtuusto päätti merkittävästä jäsenrajojen avaamisesta. Joulukuussa pidettiin uuden valtuuston ( ) järjestäytymiskokous, jossa uusi valtuusto valitsi liitolle uuden puheenjohtajan ja hallituksen. Puheenjohtajavaalissa Hanne Aho voitti liiton istuvan puheenjohtajan Arto Niemisen äänin (yksi hylätty, yksi tyhjä). Liiton hallitus uudistui merkittävästi. Erityisesti työsuhteisten jäsenten määrän ja osuuden lasku näkyi liiton taloudessa jäsenmaksutulojen vähentymisenä. Liiton talous säilyi tasapainossa erilaisten säästötoimenpiteiden avulla. Lisäksi sijoitukset tuottivat edelleen hyvin. I Edunvalvonta Kertomusvuonna työehtoneuvotteluja käytiin merkittävästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui siitä, että liiton sopimuksista Ylen, MTV:n ja kustannustoimittajien työehtosopimukset olivat liittyneet työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyllä 2014 neuvottelemaan työllisyys- ja kasvusopimukseen. Tes-neuvotteluista suurin ponnistus oli syyskuulle painottunut lehdistön tesneuvottelukierros. Siihen valmistauduttiin koko alkuvuosi. Alalla käytiin 45 yt-neuvottelut, joissa työnantajan alkuperäinen vähennystarve koko henkilöstön osalta oli 707 työntekijää. Neuvotteluiden tuloksena vähennettiin 331 journalistien henkilötyövuotta. Irtisanottuja oli 179. Merkittävä yksityiskohta oli, että Helsingin Sanomat vähensi ensimmäistä kertaa journalisteja irtisanomalla. Loppuvuonna puolestaan Ylessä käytiin suuret yt-neuvottelut, joiden seurauksena irtisanottiin myös 26 ohjelmatyöntekijää. Muuten irtisanomiset kohdistuivat kaupalliseen mediaan. Liitto teki vaikuttamistyötä erityisesti liikenne- ja viestintäministeriön Lehtiasiain neuvottelukunnassa sekä työ- ja elinkeinoministeriön Trendityöryhmässä. Tekijänoikeudessa keskeisenä teemana olivat tekijöiden kohtuulliset sopimusehdot. Keväällä tehtiin TNS-Gallupin kanssa työsuhteisten journalistien työmarkkinatutkimus. Sen mukaan huhtikuussa 2014 jäsenten keskimääräinen kokonaisansio oli 3625 euroa. Lehdistössä keskiansio oli 3724 euroa kuukaudessa, kaupallisissa televisioissa 4152 euroa ja Yleisradiossa 3587 euroa kuukaudessa.

3 3 / 22 Lehdistö Kertomusvuoden alussa liitto ja Viestinnän Keskusliitto (VKL) pyysivät valtakunnansovittelijalta ratkaisua helmikuun palkankorotuksen määrittämiseen. Lopputuloksena palkankorotusta ei tullut, sillä aiemmin saatu korotus vastasi juuri ja juuri työmarkkinoiden yleistä tasoa. Työehtoneuvottelujen pohjustamiseksi ja tiedonvaihdon parantamiseksi tavattiin vielä edellistä vuottakin laajemmin yritysten ja toimitusten johtoa sekä samalla omaa väkeä. VKL:n kanssa yhteisen soveltamisalatyöryhmän puitteissa tapaamisia oli myös Allerilla ja Helsingin Sanomissa. Työryhmätyön määräaika oli maaliskuun loppuun, mutta sitä jatkettiin käytännössä neuvotteluihin asti. Syksyn työehtoneuvotteluja pohjustettiin lehdistön työehtovaliokunnan ja Viestinnän Keskusliiton työelämävaliokunnan tapaamisella kesäkuussa. Tapaamisessa linjattiin, että neuvottelut käydään syyskuun loppuun mennessä ja niissä keskitytään vain olennaisimpiin tavoitteisiin. Syyskuun neuvottelujen lähtölaukauksena oli perinteinen tes-konferenssi syyskuun alussa. Ensimmäistä kertaa lehdistön neuvottelutulos saatiin aikaan ja hyväksyttiin yksimielisesti edellisen sopimuskauden ollessa vielä voimassa. Vaikka VKL:llä oli jälleen kova pyrkimys leikata lomia, ei kuudenteen lomaviikkoon lopulta koskettu. Lehdistön työehtosopimuksen soveltamisala päivitettiin 2000-luvulle. Soveltamisala kattaa nyt selvästi myös työn, jota toimituksissa tehdään verkkoon, välineestä riippumatta. Lehtiyrityksen käsite uudistettiin mediayritykseksi. Myös osastonluottamusmiesten ajankäyttöä parannettiin. Heille kuuluu nyt korvaus, vaikkei luottamustehtävä edellyttäisi vapaa-ajan käyttöä. Sovitut palkankorotukset olivat maltillisia, mutta hiukan korkeampia kuin työllisyys- ja kasvusopimukseen sitoutuneissa sopimuksissa. Sopimuskaudelle ajoittuu kolme palkankorotusta, josta ensimmäinen oli 0,4 prosentin yleiskorotus Soveltamisala- ja luottamusmiesasian edistyminen neuvotteluissa mahdollisti pidemmän sopimuskauden kuin mihin liitto alun perin pyrki. 26 kuukauden sopimuskausi alkoi ja päättyy Työnantajien puolelta uutta oli, että neuvotteluja veti toimitusjohtaja Jarmo Koskinen Sanoma Lehtimediasta. VKL:n toimiston pääneuvottelija oli uusi työmarkkinajohtaja Elina Nissi. Liittojen välisten neuvottelusuhteiden parantumisesta kertoi osaltaan se, että VKL kutsui neuvottelijat lokakuussa yhteiseen tes-karonkkaan kuuden vuoden tauon jälkeen. Kaksitoista länsi-ja pohjoissuomalaista maakuntalehteä perustivat kertomusvuonna yhteisyrityksen nimeltä Lännen Media. Yritysten luottamusmiehet tapasivat liiton järjestämissä tapaamisissa maaliskuussa ja joulukuussa. Tapaamisiin osallistui myös Lännen Median päätoimittaja. Sanoma Media Finland (entinen Sanoma Entertainment) Työehtosopimus oli voimassa lehdistön sopimuksen aikataulussa. Kun lehdistön neuvottelut olivat ratkenneet, Sanoma Media Finlandin sopimukseen pyrittiin saamaan vastaavat korotukset ja aikataulu. Siinä ei onnistuttu vielä kertomusvuoden aikana. Auki olevana kysymyksenä erityisesti on, mitä työehtosopimusta sovelletaan Ilta-Sanomien radiotyöhön.

4 4 / 22 Kustannustoimittajat Kustannustoimittajien työehtosopimus oli voimassa koko kertomusvuoden. Vuoden lopussa liitot selvittivät työehtosopimuspöytäkirjaan sovitulla tavalla harjoittelijoiden käyttöä ja palkkausta kustannusalalla. Yleisradio Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen voimassaolo jatkui yli toimintavuoden. Kuitenkin yhdessä MTV Oy:n ohjelmatyöntekijöiden sekä MTV:n ja Ylen työnantajienedustajien kanssa tehtiin työryhmätyötä näiden kahden sopimuksen ehtojen yhdenmukaistamiseksi. Työryhmätyön määräaika oli lokakuun lopussa, mutta yhdessä todetusti sen takarajana on sopimuksen päättymisaika marraskuussa Yle käynnisti yt-neuvottelut Neuvottelut päättyivät ja johtivat 160 henkilötyövuoden vähentämiseen. Ohjelmatyöntekijöistä sanottiin irti 26 henkilöä. 28 työntekijää Uusi päivä ohjelmasta siirrettiin liikkeenluovutuksella Aito Tehdas Oy:lle. Liitto selvitti liikkeenluovutuksen laillisuutta. Osapuolten välillä jatkoi palkkausjärjestelytyöryhmä. Työryhmän määräaika oli huhtikuun lopussa, mutta työryhmän työskentely keskeytyi yhteistoimintaneuvotteluiden ajaksi. Uusi määräaika on syksyllä Freelancerit Yhtyneet- työehtosopimuksen voimassaolo jatkui yli toimintavuoden. Sopimusta editoitiin työryhmässä yhdessä työnantajanedustajien kanssa. Työryhmän määräaika on Lisäksi perustettiin toinen työryhmä sovitun mukaisesti työnantajanedustajien kanssa selvittämään palkkionmuodostumista ja erilaisia lisiä. Työryhmän määräaika on Liitto neuvotteli Lännen Median ja Focus Media Finland avustajasopimuksista. Liiton toimisto peri noin euron edestä maksamattomia tai riitaisia saatavia. Liitto nosti kolme kannetta jäsenten puolesta käräjäoikeudessa. MTV Media MTV:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen kesto jatkui yli kertomusvuoden. Kuitenkin yhdessä Ylen ohjelmatyöntekijöiden sekä Ylen ja MTV:n työnantajaedustajien kanssa tehtiin työryhmätyötä näiden kahden sopimuksen ehtojen yhdenmukaistamiseksi. Työryhmätyön piti valmistua lokakuun loppuun mennessä, mutta yhdessä todettiin, että takaraja on sopimuksen päättymisaika marraskuussa MTV ilmoitti elokuussa uudistavansa yhtiörakennetta jakautumalla kahteen erilliseen yhtiöön. Vanha MTV Oy jakautui MTV Sisällöt Oy:ön ja uuteen MTV Oy:ön. Lisäksi tv-lähetystoiminta, jossa oli runsaat 20 jäsentä, siirtyi liikkeen luovutuksella Ericssonille. Uuteen MTV Oy:ön siirtyy 225 myynnin, hallinnon, talouden, digitaalisten palvelujen, internet- ja kuluttajaliiketoiminnan sekä markkinoinnin ja viestinnän työntekijää. Näistä alle 10 on liiton jäseniä. Siirtyminen tapahtuu vaiheittain ja liiketoiminnoittain vuoden 2015 loppuun mennessä. MTV Sisällöt puolestaan työllistää noin 130 työntekijää. He työskentelevät uutis- ja ajankohtaisohjelmien sekä ohjelmahankintojen parissa ja lähes kaikki ovat liiton jäseniä. Edellä mainittujen lisäksi liiton jäseniä työskenteli vuokratyöyhtiö Nouhau Professionalin, Nouhau Productionin ja tuotantoyhtiö Director s Cutin palveluksessa. Liiton edustaja ja ohjelmatyöntekijöiden luottamushenkilöt tekivät marraskuussa opintomatkan Ruotsin TV4:ään, jossa vastaavanlainen jako on tehty jo aikaisemmin.

5 5 / 22 Elokuva- ja tv-tuotanto Alan työehtojen uudistamistyö aloitettiin Korpilammella tammikuun lopulla pidetyssä seminaarissa. Tämän jälkeen alkoi tiivis neuvottelu uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi yhdessä Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Temen sekä Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU:n että Suomen Elokuvatuottajien Keskusliiton SEK:n kanssa. Vuoden mittaan neuvotteluille sovittuja takarajoja jouduttiin siirtämään useita kertoja ja useita neuvottelijoita vaihtui, mikä osaltaan hidasti neuvotteluiden valmistumista. Lisäksi liiton toinen neuvottelija työehtoasiamies Erkki Kupari jäi eläkkeelle ja hänen tilallaan aloitti työehtoasiamies Terhi Tarvainen. Toimintavuoden lopussa neuvotteluiden ehdottomaksi takarajaksi sovittiin tammikuu 2015, jolloin uusi sopimus lopulta syntyikin. Mediaringin vuokratyötä koskevan työehtosopimuksen uudistustyö odotti elokuva-tvtuotannon neuvotteluiden valmistumista. Alan toimijoiden yhdessä suunnittelema elokuva- ja tv-tuotantojen työsuojelukoulutuspäivä pidettiin Ylessä maaliskuussa. Av-käännösala Av-käännöstoimistojen työehtosopimus Pre-Textin kanssa oli voimassa syyskuun loppuun. Sitä ei irtisanottu, joten sopimuksen voimassaolo jatkui vielä vuoden eteenpäin. Koko vuosi neuvoteltiin Pre-Textin ja muiden käännöstoimistojen kanssa kattavan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Syksyllä neuvottelut nytkähtivät uuteen vaiheeseen, kun alan suurin yritys BTI Studios saatiin mukaan neuvottelupöytään elokuussa tapahtuneen kääntäjien ulosmarssin jälkeen. Yhtiön tultua neuvottelupöytään liitto ja Akavan Erityisalat purkivat kaksi vuotta jatkuneen ylityökiellon ja hakusaarron. Neuvottelut tiivistyivät loppuvuoteen, mutta neuvottelutulosta ei syntynyt vielä kertomusvuonna. II Journalismin etiikka Keskustelu sananvapaudesta sekä journalismin laadusta ja etiikasta kiihtyi vuonna 2014 Venäjän kehityksen ja Ukrainan kriisin myötä. Laajaan käyttöön otettiin uusia sanoja, kuten hybridisodankäynti ja trollaus. Keskustelua herätti myös kaupallisten paineiden ja Ylen verorahoituksen myötä lisääntyneiden poliittisten paineiden vaikutus pienenevien resurssien keskellä työskenteleviin journalisteihin ja journalismiin. Liitto osallistui vuoden aikana useisiin sananvapaustilaisuuksiin. Kansainvälistä lehdistönvapauden päivää vietettiin 3.5. yleisötilaisuudessa Sanomatalossa yhdessä usean muun tahon kanssa. Journalismin päivä keräsi 17. lokakuuta yli 300 osallistujaa Helsinkiin Lume-keskukseen keskustelemaan alan ajankohtaisista ja tulevaisuuden aiheista. Päivän pääaiheita olivat uuden mediamainonnan muodot ja niiden vaikutus journalismiin, disinformaatio sodankäynnin välineenä ja tietojen tarkistaminen verkossa. Lisäksi mukana olivat arkkipiispa ja joukko poliitikkoja politiikan toimittajien keskustelussa. Liiton puheenjohtaja Arto Nieminen toimi JSN:n kannatusyhdistyksen puheenjohtajana.

6 6 / 22 III Yhteiskuntavaikuttaminen Ennen kevään eurovaaleja liiton tavoitteet lähetettiin kaikille eurovaaliehdokkaille. Toukokuussa liitto listasi tavoitteet vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Teemoina ovat sananvapauden ja journalismin merkitys demokraattisessa yhteiskunnassa, alan toimintaedellytysten parantaminen, työn uudet muodot ja niissä työn tekijöiden aseman parantaminen, koulutusmäärien pudottaminen vastaamaan alan työtilaisuuksia ja tekijänoikeuden kohtuulliset ehdot. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) asetti selvitysmies Tuomas Harpfin selvittämään lehdistöä tukevia toimenpide-ehdotuksia. Harpfin Median murros selvitys valmistui maaliskuussa. Selvitys perustui LVM:n asettaman lehtiasiain neuvottelukunnan edellisenä vuonna tekemiin 18 toimenpide-ehdotukseen, joiden avulla pyrittäisiin takaamaan korkealaatuinen kotimainen mediasisällöntuotanto myös tulevaisuudessa. Neuvottelukunnassa liittoa edusti puheenjohtaja Arto Nieminen. Median murros raportissa esitetyistä toimenpide-ehdotuksista mikään ei toteutunut sellaisenaan. Toteutumatta jäivät lehtien tilausmaksujen arvonlisäveron alennus, määräaikaiset kattavan jakelun turvaamiseen liittyvät ehdotukset sekä vuosittainen viiden miljoonan innovaatio- ja 25 miljoonan euron tuotantotuki. Positiivisena viestintäpoliittisena linjauksena voi kuitenkin pitää päätöstä 30 miljoonan kertaluonteisesta median innovaatiotuesta vuosille Tarkoituksena on edistää median sopeutumista digitaaliseen murrokseen. Itsensätyöllistäjien asemaa selvitettiin edelleen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Trendityöryhmässä, jonka työhön liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen osallistui pysyvänä asiantuntijana. Loppuvuosi valmisteltiin työryhmän loppuraporttia. Lokakuussa valmistui Tilastokeskuksen uraauurtava Itsensätyöllistäjät Suomessa tutkimusraportti, joka kertoi itsensätyöllistäjien määrän merkittävästä kasvusta työikäistä suomalaista työllistää itsensä. Erityisesti toimeksiantojen pohjalta ja freelancerina tehtävä työ on lisääntynyt 2000-luvulla. Tuloksissa nousi esiin pienituloisten suuri määrä. 29 prosentille eli yli :lle Suomen itsensätyöllistäjistä jäi verojen jälkeen käteen enintään tuhat euroa kuussa. Petri Savolainen oli jäsenenä tutkimuksen asiantuntijaryhmässä. Liitto oli mukana palkansaajajärjestöjen Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmässä, joka järjesti teemasta seminaarin eduskunnassa huhtikuun lopulla. Asia oli näkyvästi esillä myös Kulttuurialan liittojen neuvottelukunnan (KALN) piirissä. Petri Savolainen jatkoi yhden STTK:n elinkeinopoliittisen ryhmän, Yrittäjät STTK:n puheenjohtajana ja osallistui SAK:n Sopimusvastaavien toimintaan. Liitto vaikutti tekijäjärjestöjen yhteisessä Tekijäfoorumissa, jotta tekijänoikeuden kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta saataisiin sääntelyä tekijänoikeuslakiin. Tekijäfoorumin työvaliokunnan työhön osallistui ensin työehtoasiamies Jussi Salokangas ja syksystä alkaen työehtoasiamies Sanna Nikula. Osana tekijänoikeudellista vaikuttamistyötä liitto osallistui jäsenjärjestönä aktiivisesti Kopioston toimintaan. Graafisen alan palkansaajajärjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä tehtiin niin sanotussa Kolmen Koplassa yhdessä Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM:n ja Ammattiliitto Pron kanssa.

7 7 / 22 Ensimmäistä kertaa liitto teki vaikuttajatapaamisista listauksen, johon koottiin tiedot muun muassa vuoden mittaan tavatuista poliitikoista, virkamiehistä ja yritysedustajista sekä näiden tapaamisten teemoista. IV Tekijänoikeus Kertomusvuoden merkittävimpiä asioita olivat tekijänoikeuslain uudistaminen sekä Kopioston av-valtuuksia koskevien tekijänoikeussopimusten kerääminen. Tekijänoikeuslain uudistamiseen vaikutettiin yhdessä Tekijäfoorumin kanssa. Keskeisenä teemana oli tekijöiden aseman parantaminen kohtuullisia sopimusehtoja koskevan lainsäädännön kautta. Liitto antoi toimintavuoden aikana asiasta useita lausuntoja sekä yksin että yhdessä Tekijäfoorumin kanssa. Asian tiimoilta myös tavattiin virkamiehiä ja kansanedustajia. Kertomusvuoden lopussa SJL:n piirissä oli kerätty 1985 tekijänoikeussopimusta av-teosten tekijänoikeuksien massalisensoinnin alueella. Sopimuksessa luovutettujen oikeuksien käyttämisestä neuvoteltiin Kopioston työryhmässä. Liitto osallistui Kopioston toimintaan kaikilla sen tasoilla; hallituksessa Pirkko Epstein, valokopiojaostossa Petri Savolainen ja av-jaostossa Pirjo Munck sekä useita eri henkilöitä Kopioston hallituksen nimeämissä työryhmissä. V Järjestötoiminta Suomen Journalistiliiton jäsenmäärän lasku jatkui. Vaikka jäsenmäärä laski vuodessa vain alle prosentin, työsuhteisten määrän ja suhteellisen osuuden lasku sekä eläkeläisten osuuden voimakas kasvu lisäsivät painetta liiton talouteen. Keväällä valtuusto päätti jäsenrajojen merkittävästä avaamisesta. Katseet käännettiin samantapaista työtä tekeviin ammattiryhmiin. Vuoden aikana liittoon järjestäytyivät uusina ryhminä Ylen design-työntekijät ja kaunokirjallisuuden kääntäjät. Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassa JET sulautui kertomusvuoden alussa Työttömyyskassa Nomitiin. Yhdistynyt kassa sai alkusyksyllä uuden nimen Työttömyyskassa Finka. Kertomusvuoden aikana journalistien työllisyys heikkeni. Tammikuussa journalistijäsenten työttömyysaste oli 6,68 % ja joulukuussa 7,48 %. Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2014 oli 6,99 %. Kassan syksyllä tekemä päätös jäsenmaksun korotuksesta lisäsi painetta liiton omaa jäsenmaksua kohtaan. Seuraavaa vuotta koskeva päätös työsuhteisten jäsenmaksun korottamisesta 1,3 prosentista 1,4 prosenttiin tehtiin syysvaltuustossa. Työttömyyskassamaksun nousu vaikutti myös liiton minimijäsenmaksun nousuun 12 eurosta 15 euroon. Kun uudelta jäseneltä ei enää edellytetä päätoimista työskentelyä alalla, oli asia otettava huomioon myös jäsenmaksuissa. Syysvaltuusto vahvisti uuden sivutoimisen freelancerin jäsenmaksun.

8 8 / 22 Paljon keskustelua aiheutti myös hallituksen suunnitelma kaikkia eläkeläisiä koskevan jäsenmaksun käyttöönotosta. Kevätvaltuusto palautti esityksen uudelleen valmisteltavaksi. Syysvaltuusto hyväksyi sitten esityksen, jossa jäsenmaksu rajattiin koskemaan vuoden 2016 alun jälkeen eläkkeelle siirtyviä. Liiton seuraavan viiden vuoden toimintaohjelmaa valmisteltiin työryhmässä, jota veti Helsingin Sanomien pääluottamusmies Jussi Ahlroth. Toimintaohjelman keskeinen viesti oli, että liitto avautuu ja laajenee kokonaisvaltaiseksi media-alan liitoksi. Järjestön vuotta leimasi myös valmistautuminen valtuuston vaihtokokoukseen. Viestintä Liittoon palkattiin vuonna 2014 ensi kertaa kokopäiväinen tiedottaja. Jaakko Kilpeläinen aloitti työnsä elokuussa. Syksyllä liitolle hyväksyttiin viestintästrategia. Sosiaalista mediaa käytettiin aiempaa enemmän liiton ja sen erilaisten työryhmien toiminnassa. Liiton Facebook-sivujen kokonaiskattavuus moninkertaistui syksyn aikana tiedottajan aloitettua työnsä ja tykkäysten määrä nousi nopeasti 2750:een. Alkusyksystä perustettu SJL:n Twitter-tili keräsi vuoden loppuun mennessä noin 2000 seuraajaa. Syksyn aikana liitto otti käyttöönsä uutiskirjeen, jonka halukkaat voivat tilata sähköpostiinsa. Vuodenvaihteeseen mennessä uutiskirjeellä oli vajaat 400 tilaajaa, joista suurin osa on Journalistiliiton jäseniä. Tiedottajan aloitettua työnsä uutisia ja tiedotteita julkaistiin SJL:n sivuilla aiempaa enemmän. Sivustoa uudistettiin vuoden aikana, ja kokonaan uusi sivusto julkaistiin joulukuun alussa valtuuston vaihtokokoukseen. Journalistiliiton verkkosivujen kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta. Päivittäismäärät olivat syksyllä hieman suurempia kuin keväällä huolimatta siitä, että syyskuussa Journalistilehden verkkosivusto eriytyi omaan osoitteeseensa (www.journalisti.fi) eivätkä verkkolehden lukijat näin ollen enää näkyneet osoitteen statistiikassa. Syksyllä 2014 liiton sivustolla oli noin ja syksyllä noin eri kävijää päivässä. Journalistin ilmestyspäivinä kävijöitä oli noin Suurin kävijäpiikki oli yli eri kävijää päivässä. Sen aiheutti uutisointi valokuvaaja Markus Pentikäisen tapauksen käsittelystä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Sivustolla oli kuukausittain kaikkiaan noin käyntiä. SJL sai näkyvyyttä myös tiedotusvälineissä. Uutiskynnyksen ylittivät muun muassa lehdistön uusi työehtosopimus, liiton kannanotot sekä Hanne Ahon valinta SJL:n uudeksi puheenjohtajaksi. Työelämäasiat Työelämävaliokunta käynnisti tutkimushankkeen toimittajien työllistymisestä ja työttömyystilanteesta mediamurroksen aikaan. Tutkimussuunnitelman rahoituksen hakemista varten teki Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Comet. Valiokunta seuraa tutkimuksen edistymistä ja sen edustaja on mukana hankkeen seurantaryhmässä. Lisäksi valiokunta toimii kommentointiryhmänä Oulun yliopiston tutkimuksessa tasaarvokokemuksista 1960-luvulta nykypäivään. Valiokunta valmisteli harjoittelijoiden perehdytyspaketin, jonka opiskelijayhteistyöryhmä toteutti.

9 9 / 22 Hyvinvointiloma järjestettiin Kylpylähotelli Sanissa Kalajoella ja eteläsuomalaisten toimittajien ASLAK-kuntoutus Rantasipi Siuntion Kylpylässä. Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten yhteiskoulutuksen aiheena oli epävarmuuden sietäminen. VKL:n kanssa järjestetyn työsuojelukoulutuksen aiheena oli psykososiaalinen riskinhallinta. Opiskelijayhteistyöryhmä Ryhmä otti aktiivisesti kantaa esimerkiksi perehdytys- ja harjoittelukysymyksiin. Ryhmän jäsen Anna Nevalainen toimitti Hyvästit venäläiselle uimakoululle opas hyvään perehdytykseen oppaan. Lehdistön harjoittelusta teetettiin syksyllä kaksi opiskelija- ja opettajakyselyä, joiden tuloksia käsiteltiin myös Viestinnän keskusliiton kanssa. Harjoittelu oli keskeinen teema myös Turussa järjestetyssä valtakunnallisessa opiskelijaja opettaja seminaarissa. Muita opiskelijoiden ajankohtaisiksi arvioimia seminaariteemoja olivat esimerkiksi juttujen myyntitaitojen vahvistaminen ja journalistisen työn tekeminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Liiton opiskelijalähettiläät järjestivät omissa kouluissaan infotilaisuuksia, joissa keskusteltiin harjoittelun lisäksi esimerkiksi kesätöistä ja freelancerin asemasta. Liitto tuki ainejärjestöjen kansainvälistä toimintaa matka-avustusten muodossa. Ammattikoulutus Ammattikoulutusvaliokunta teetti Pirkanmaan journalistiyhdistyksen ja Pirkanmaan Pientoimitusosaston aloitteesta kyselyn TAKO- ja KAKO-oikeuden toteutumisesta. Sen perusteella on syytä muistuttaa jäsenistöä ja työnantajia koulutusoikeudesta aikaisempaa voimallisemmin. Liitto järjesti syksyllä pilottiluonteista koulutusta freelancereille yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Vauhtia free-uralle koulutuskokonaisuus osoittautui hyväksi malliksi tehdä yhteistyötä liiton ja esimerkiksi alan oppilaitosten välillä. SJL:n ja Viestinnän keskusliiton yhteinen koulutustyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran vuoden 2012 jälkeen. Ryhmän tapaamisissa sovittiin muun muassa aykoulutuksista ja käsiteltiin harjoittelukysymyksiä.

10 10 / 22 Koulutustilaisuudet 2014 Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi 1 Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi II Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi II/ Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi IV Liiton omat kurssit Osallistujat Scandic Lahti Scandic Lahti Scandic Lahti Scandic Lahti 16 Pientoimitusten tes-koulutus Scandic Lahti 17 Yritystalous ja yt-neuvottelut Tekniskan Salit, Helsinki 32 koulutuspäivä Mitä on olla free? -koulutuspäivä Tekniskan Salit, Helsinki 11 Yhdistyspäivät Hotel Presidentti, Helsinki 31 RTTL:n tukihenkilöseminaari huhtikuu Lm ja tsv -työnohjauskaruselli Scandic Lahti 13 Kesätauko! Konserniseminaari Rannahotell, Pärnu, Viro 27 Freeseminaari Cumulus Koskikatu, Tre 43 Förbundets svenska seminarium Scandic Julia, Turku 29 Lm ja tsv -jatkokoulutus, Tekniskan Salit, Helsinki 14 Epävarmuuden sietäminen Yhdistysten sihteerien koulutus Tekniskan Salit, Helsinki 14 RTTL:n tukihenkilöseminaari lokakuu Opiskelija- ja opettajaseminaari Scandic Julia, Turku 53 Luottamushenkilöpäivät Cumulus Pinja, Tampere 65 Mitä on olla free? - koulutusiltapäivä Scandic Julia, Turku 34 Liittojen yhteiset kurssit Palkitsemiskoulutus: palkitaanko olemisesta vai osaamisesta (VKL, SJL, TEAM, Pro, MDU) 8.4. Ammattiliitto Pro, Hki Työsuojelupäivä SJL-VKL Luottamusmiespäivä (Teskonferenssi) Esimieskoulutus SJL-VKL Graafisen teollisuuden ajankohtaispäivä (työsuojeluvaltuutetuille) kevät avoin 2.9. Tekniskan salit, Helsinki syksy avoin Yrittäjät STTK ja Journalistiliitto koulutuspäivä Hotelli Arthur, Helsinki

11 11 / 22 Journalisti-rock SJL tuki 4000 eurolla ensimmäistä kertaa järjestettyä Journalisti-rock bändikilpailua, jonka finaali pidettiin Kulttuuriareena Gloriassa Kilpailuun osallistui 24 media-alan työntekijöistä muodostettua yhtyettä. Finaali-ilta keräsi noin 400 hengen yleisön. Järjestelyistä vastasivat Manu Marttinen, Pasi Kivioja, Tero Kosonen ja Samuli Heikkilä. VI Kansainvälinen toiminta Venäjän sananvapaustilanne ja Ukrainan kriisi heijastuivat liiton kansainväliseen toimintaan. Sananvapauskysymykset ja propagandan välttäminen nousivat pääteemoiksi myös Euroopassa, kun Venäjän ja Ukrainan journalistiliitot yrittivät Euroopan journalistiliiton EFJ:n puitteissa yhteisen prosessin kautta saada propagandaa kuriin maidensa journalismissa. Kriisin vuoksi myös EFJ:n vuosikokous siirtyi ja pidettiin vasta marraskuussa Moskovassa. Vuosikokous kuitenkin vahvisti EFJ:n yhtenäisyyttä ja vaikeatkin tilanteet pystyttiin käsittelemään myönteisessä ilmapiirissä tanskalaisen puheenjohtajan Mogens Blicher Bjerregaardin johdolla. Liiton edustajat osallistuivat aktiivisesti EFJ:n seminaareihin, joissa etsittiin vastauksia median murrokseen ja sen liitoille tuomiin haasteisiin. EFJ:n radio- ja tv-toiminnan asiantuntijaryhmässä liittoa edusti Susanna Sjöstedt. EFJ:n tekijänoikeustyöryhmän suomalaisjäsen Heikki Jokinen toimi myös IFJ:n (Kansainvälinen journalistiliitto) edustajana maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö IFRRO:n hallituksessa. Kansainvälisen toiminnan pääpaino oli pohjoismaisten liittojen välisessä yhteistyössä. NJF:n puheenjohtajuus oli koko vuoden Tanskassa. Työssä korostuivat arkisen edunvalvonnan pohjoismainen koordinointi, viestintäpoliittisen ja ammattieettisen keskustelun seuranta sekä yhteistyön koordinointi kansainvälisissä järjestöissä. Pohjoisten alueiden Barents Pressin vuosikokousseminaari järjestettiin Norjan Kirkkoniemessä, jossa Suomesta oli paikalla huomattava edustus. Suomen Barents Press ryhmä sai liiton vuoden 2014 järjestötekopalkinnon. Kehitysyhteistyötä hoidettiin edelleen Viestintä ja kehitys säätiön (Vikes) kautta. Vikes toteutti vuoden 2014 aikana 11:tä hanketta 15 maassa yhteensä yli miljoonan euron budjetilla. VII Journalisti Journalisten Journalisti ilmestyi kertomusvuonna 15 kertaa, kokonaissivumäärä oli 424. Lehden painosmäärä oli keskimäärin kappaletta. Eläkeläistilaajia oli vuoden lopussa 532 eli 15 prosenttia liiton eläkeläisistä. Muita maksettuja tilauksia oli noin 430. Lehti painettiin 1-Print Oy:ssä Seinäjoella. Journalistin verkkolehti uudistettiin syyskuun lopulla. Median murros ja yleinen taloustilanne näkyivät selvästi Journalistin sisällössä. Yt-neuvottelut, mediatalous ja alan tulevaisuus olivat aiheina monipuolisesti esillä. Liiton edunvalvonta, ammattietiikka ja liiton jäsenistön ammatillinen arki olivat myös lehden keskeistä sisältöä. Vakiintuneen käytännön mukaan lehden jokaisessa numerossa oli myös ruotsinkielinen aukeama, joka on osaltaan monipuolistanut lehden sisällöllistä tarjontaa.

12 12 / 22 Journalistin toimituksessa ovat työskennelleet Markku Lappalainen (päätoimittaja), Manu Marttinen (toimitussihteeri, vuorotteluvapaalla 1.9. lähtien), Manu Haapalainen (määräaikainen toimitussihteeri lähtien), Heli Saarela (ulkoasutoimittaja), Janne Salomaa (määräaikainen toimittaja asti), Nina Erho (toimittaja lähtien) ja Marja Honkonen (5.5. lähtien). Toimittaja Meri Vaikaman ja toimituksen assistentin Marita Volan työsuhteet päättyivät 31.1., jolloin lakkautettiin myös assistentin tehtävä. Lisäksi lehti käytti sisällön tekemiseen freelancetoimittajia, -kuvaajia ja graafikoita. Avustajakuntaan kuului kaikkiaan 179 henkilöä. VIII Liiton toimisto Liiton päätoimisena puheenjohtajana toimi Arto Nieminen, edunvalvontajohtajana Petri Savolainen sekä talous- ja hallintojohtajana Helena Visti. Järjestöjohdon assistenttina toimi Anne Salonen. Asiamies Juha Rekolan vastuulla olivat viestintäpolitiikka, eettiset kysymykset, kansainväliset asiat ja liiton viestintä. Tiedottajana aloitti Jaakko Kilpeläinen Työehtoyksikössä työehtoasiamiehinä toimivat Valtteri Aaltonen (palkattomalla vapaalla 1.10 lähtien), Erkki Kupari (eläkkeelle 1.9.), Sanna Nikula (perhevapaalla saakka), Tytti Oras (palkattomalla vapaalla lähtien), Maija Raninen (sijaisena alkaen), Jussi Salokangas ja Terhi Tarvainen sekä assistentti Päivi Isoniemi. Järjestöyksikössä toimivat koulutusasiamiehenä Nina Porra lähtien ja järjestöasiamiehenä Marja Palmunen. Jäsenrekisterissä toimivat Arja Katila, Tuire Leppänen ja Tea Sahlberg. Talous- ja toimintoyksikössä toimi assistenttina Annamari Schildt ja toimistovirkailijana Mari Metsikkö. Lisäksi liiton historiaprojektissa oli määräaikaisena kaksi osa-aikaista historiankirjoittajaa Tiina Huokuna (1.1. alkaen) ja Pirkko Leino-Kaukiainen (25.8. alkaen). Joulukuun lopussa liiton toimistossa työskenteli 25 henkilöä, joista kaksi osa-aikaisesti. Toimiston yt-neuvottelukuntaan kuuluivat toimiston esimiesportaasta puheenjohtaja Arto Nieminen, edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sihteerinä, työsuojelupäällikkönä talous- ja hallintojohtaja Helena Visti ja henkilökunnasta luottamusmies Jussi Salokangas puheenjohtajana, työsuojeluvaltuutettu Tea Sahlberg sekä Annamari Schildt. IX Historiahanke Liiton historiahankkeen kirjoitusvaihe käynnistyi alkuvuodesta Kirjoittajista valtiotieteiden tohtori, toimittaja Tiina Huokuna aloitti tammikuun alussa ja dosentti Pirkko Leino-Kaukiainen elokuun alussa. Kirjoitustyö tehdään osa-aikaisena työsuhteena. Huokuna kirjoittaa historian toisen osan, joka käsittelee vuosia Leino-Kaukiaisen osuus käsittelee liiton alkuaikoja, sotavuosia ja sotien jälkeistä aikaa 1960-luvulle asti. Arkistomateriaalin ja Sanomalehtimies / Journalistin lisäksi tutkimusaiheistoa täydennettiin uusilla haastatteluilla ja kyselyillä. Kirjoitusvaiheen on määrä päättyä vuoden 2015 loppuun mennessä.

13 13 / 22 Historiahankkeen taustaryhmänä toimivat Pekka Laine puheenjohtajana, Arto Nieminen sihteerinä ja jäseninä Pirjo Munck, Veli-Pekka Leppänen sekä Antti Manninen. X Valtuusto Valtuuston puheenjohtajana toimi joulukuun vaihtokokoukseen asti Asko Lehtonen, 1. varapuheenjohtajana Sylvia Bjon ja 2. varapuheenjohtajana Pike Epstein. Puheenjohtajisto osallistui hallituksen kokouksiin. Vanha valtuusto piti toimintavuoden aikana yhden varsinaisen ja yhden kahtena eri päivänä jatkuneen ylimääräisen kokouksen. Valtuuston ( ) kokoonpano oli seuraava: Etelä-Pohjanmaa Laurila Anne Aho-Pynttäri Juha 1. Nyberg Björn Forsman Tom Collander Saila 2. Pihlajasaari Jouni Etelä-Suomi Luukkonen Markus Siilahti Anne 1. Kupiainen Eija 2. Piirainen Päivi HSY Haikarainen Riikka Kujala Liisa 1. Savolainen Jaana Lähteenmäki Lauri Seppänen Mika 2. Kujala Liisa Mäkilä Kimmo Kiipula Matti 3. Serkkola Eira Keskinen Juha Saroniemi Soila 4. Alén Johan Bjon Sylvia Törnudd Nina 5. Viljanmaa Toni Leppänen Veli-Pekka Savolainen Jaana 6. Waris Olli Utriainen Jenni Nousiainen Liisi 7. Korvela Marko Koljonen Katja Kulmala Maija-Liisa 8. Halminen Laura Repo Sirpa Hahko Päivi 9. Hölttä Kirsi 10. Honkavaara Mira 11. Seppänen Mika 12. Ala-Siurua Maija 13. Ronkainen Heli 14. Jompero Sanna 15. Nurmi Klaus 16. Lankinen Jussi 17. Räikkä Jyrki Häme-Uusimaa Mäntyneva Riikka Monstovics Robert 1. Heikkonen Tarja 2. Saarikko Elise Itä-Suomi Juntunen Kaisa - 1. Saarela Matti 2. Sjöholm Johanna Keski-Pohjanmaa Viipula Marja Jokela Markku 1. Hietala Kaisa 2. Lappinen Lotta

14 14 / 22 Keski-Suomi Mertaniemi Harri Nurmi Ella 1. Honkonen Marja Hartio Ilkka Kovanen Tarja 2. Tuuliainen Anna-Maija Savo-Kainuu Manninen Kari Laine Tiina 1. Tukiainen Eino K. Paavoseppä Taru Keränen Jukka 2. Keränen Jukka 3. Mikkonen Juha 4. Kentta-Kohtala Ulla Kymenlaakso Sairo Laila Karppinen Hannele 1. Kaarto Antti 2. Laurila Leena Pohjois-Karjala Käyhkö Hanna Nevalainen Kimmo 1. Liikamaa Markku 2. Sjölund Peter Pohjois-Suomi Haapalainen Tiina - 1. Verronen Hannu Pelttari-Heikka Sari Kilpeläinen Jorma 2. Kantola Annukka 3. Takaluoma Leena 4. Pirkkiö Jaarli Satakunta Varjonen Jukkapekka Jääskeläinen Sanna 1. Aro Juhani 2. Parppei Petri Pirkanmaa Sainio Sari Heinänen Liisa 1. Vuorimäki Tiina Asikainen Kari Kares Yrjö 2. Huhtala Kirsi Kotipuro Anne Peltoniemi Mikko 3. Janhunen Terhi Sivunen Pia Taskinen Päivi 4. Lampimäki Jaakko 5. Koski Kimmo 6. Kettunen Asta 7. Teräväinen Jaana 8. Saukkonen Eila Turku Alitalo Tuike Ojaniemi Katja 1. Tervo Ilkka Orell Jussi 2. Luther Mathias Lehtonen Asko Kajander-Ekström Anneli 3. Nieminen Rami 4. Kalpa Tiina 5. Saarinen Anne 6. Tuominen Jyrki SAL Huhtala Hannele Grönvall Ursula 1.Rutonen Matti Niskala Heidi Kangasniemi Päivi 2.Grönvall Ursula Sihvo Tomi Ahola Heli 3. Junttila Harri Siik Johanna Nurmo Sari 4. Eronen Johanna Taipale Taru Junttila Harri 5. Impiö Pauliina Piskonen Heikki Rutonen Matti 6. Kauppila Kaisa Kaartinen Titta Uusipaikka Kaisa 7. Kyyriäinen Hannu Lappalainen Tuomo Kyyriäinen Hannu 8. Martikainen Paavo Winqvist Monika Korhonen Marko 9. Karhula Anna-Liisa

15 15 / 22 Kuittinen Liisa Hannula Mikko 10. Nurmo Sari Konttinen Tanja Eronen Johanna 11. Takalainen Jaakko Peltonen Hannele Sala Eero 12. Korhonen Marko Aho Hanne Alter Anne 13. Sala Eero 14. Turunen Vesa 15. Ahola Heli 16. Kangasniemi Päivi 17. Airola Virve 18. Uusipaikka Kaisa 19. Pervonsuo Aila 20. Pelkonen Tiina 21. Tienhaara Tommi 22. Alter Anne 23. Hannula Mikko RTTL Elonheimo Maija Puttonen Seppo 1. Alavedra Gustavo Epstein Pirkko Värtö Markku 2. Arvassalo Jukka Hurme Raino Jokela Anna-Maija 3. Berg Antonia Klemm Kari Blomberg Juha 4. Blomberg Juha Korpela Sari Huilaja Aino 5. Eronen Marko Kämppi Marja-Liisa Malmi Ani 6. Eskola Annamari Leppälä Kari Kuisma Maria 7. Flood Leena Lindroos Ingemo Forsberg Christian 8. Forsberg Christian Mattila Kirsi Karppinen Anne 9. Haavikko Anna-Liisa Niemelä Jari Taussi Sari 10. Heliö Irmeli Niemiaho Pekka Nykänen Reijo 11. Jokela Anna-Maija Ormio Aarne Eronen Marko 12. Kaihovaara Riikka Parviainen Aapo Lahtinen Kati 13. Kaikkonen Juha Pellikka Olli Harpf Tiina 14. Kaján Leena Peurakoski Tomi Uusi-Eskola Minna 15. Karhumaa Terttu Pylkkänen Anu Sievistö Saija 16. Karhuvaara Veera Rautkorpi Tiina Voudinmäki Teija 17. Koskela Antti Romppainen Kari Santaharju Tiina 18. Krohn Hele Räihä Tapio Sirviö Ari-Pekka 19. Kuisma Maria Swärd Saimy Tolppanen Maria 20. Lahtinen Kati Siren Katarina Lindeman Leif 21. Lindeman Leif 22. Lolax Dan 23. Malmi Ani 24. Mattila Leena 25. Nyrhinen Jukka 26. Oras Joonas 27. Pukka Linda 28. Pulkkinen Markku 29. Puttonen Seppo 30. Pähti Petri 31. Salovaara Aija 32. Santaharju Tiina 33. Sievistö Saija 34. Sillanpää Auli

16 16 / Sirviö Ari-Pekka Taussi Sari 38. Uusi-Eskola Minna 39. Varjanne Mikko 40. Voudinmäki Teija 41. Väkimies Timo 42. Värtö Markku 43. Wiik Jaana Åland Santamala Erkki Karlsson Ann-Christin 1. Grönlund Martina SFJ Väyrynen Jukka 1. Hirvikopi Helinä Jokinen Heikki Kilpeläinen Jaakko 2. Moster Helena Vesa Jyrki 3. Ruulio Tiina Seretin Leena Suontausta Marita 4. Ruokolainen Ina Sivula Mia Pakaslahti Hella 5. Markus Maria 6. Friman Terhi 7. Metso Seppo 8. Chazalmartin Susanna 9. Teerijoki Elina 10. Hänninen Ville Opiskelijaedustajat Keski-Suomi Karhunen Jussi ( asti) Kangas Laura ( alkaen) Aalto Sirkku Pirkanmaa Tegelberg Veera Ojanen Laura Määttänen Juuso Turku Nevalainen Anna Suorsa Tiia HSY Vanninen Anna Liukkonen Meri Uusi valtuusto aloitti kautensa järjestäytymiskokouksella joulukuussa. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Tapio Räihä RTTL, 1 varapuheenjohtajaksi Tuike Alitalo TSY ja 2. varapuheenjohtajaksi Kimmo Mäkilä HSY. Uuden ( ) valtuuston kokoonpano on seuraava: Yhdistys Valtuutettu Henkilökohtainen varavaltuutettu Etelä- Pohjanmaa 2 Yleisvaravaltuutettu Dahl Viveca Pajunen Juhani 1. Tyynismaa Marja

17 17 / 22 Laurila Anne Collander Saila 2. Forsman Tom Etelä-Suomi 1 Koskinen Teppo 1. Leppänen Teemu 2. Kupiainen Eija HSY 10 Ahola Suvi Nukarinen Arja 1. Kylätasku Taneli Alen Johan Leppänen Veli-Pekka 2. Saloranta Sari Bjon Sylvia Svartström Anna 3. Rantanen Miska Lamminen Katja Kulmala Maikki 4. Korvela Marko Leskinen JR Liesimaa Pasi 5. Savolainen Jaana Lähteenmäki Lauri Simberg Ari 6. Lankinen Jussi Mäkilä Kimmo Lankinen Jussi 7. Ala-Siurua Maija Räikkä Jyrki Savolainen Jaana 8. Repo Sirpa Varmavuori Marjaana Repo Sirpa 9. Leppänen Veli-Pekka Waris Olli Kangaspuro Aino 10. Immonen Helena 11. Simberg Ari 12. Törnudd Nina 13. Pitkänen Anna-Kaisa 14. Onnela Tua 15. Kähmi Sippo 16. Mansikkamäki Eija 17. Kangaspuro Aino 18. Kiipula Matti 19. Svartström Anna 20. Reku Juhani Häme- Uusimaa 1 Hinkkanen Erja - 1. Mäntyneva Riikka 2. Monstovics Robert 3. Heikkonen Tarja Itä-Suomi 1 Salovaara Outi 1. Hämäläinen Jarmo 2. Haikarainen Sanni 3. Mansikka Tiina Keski- Pohjanmaa 1 Lehtinen Tapio Jokela Markku 1. Postila Tapani 2. Oja Jens 3. Johansson Tom Keski-Suomi 2 Mertaniemi Harri Tuuliainen Anna-Maija Kovanen Tarja Salminen Eeva Savo-Kainuu 2 Manninen Kari Laine Tiina - Hyvärinen Antti Turunen Tommi

18 18 (22) Kymenlaakso 1 Anttila Eija 1. Kaarto Antti 2. Tynninen Petra 3. Mentula Aapo Pohjois- Karjala 1 Pohjois-Suomi 3 Kauhanen Hannu Sievälä Anna 1. Sjölund Peter 2. Nevalainen Kimmo Pelttari-Heikka Sari Hannula Marja Arffman Sari Pikkarainen Haapalainen Tiina Alaranta-Saukko Meri Aleksanteri Verronen Hannu Kosonen Leena Mikkola Arja Lavia Riku Nuutinen-Kallio Taina Pikkupeura Risto Satakunta 1 Varjonen Jukkapekka Anttila Maarit 1. Aro Juha 2. Jääskeläinen Sanna Pirkanmaa 4 Asikainen Kari Kerola Jaana 1. Vuorimäki Tiina Lehtinen Juha Välimäki Tuukka 2. Huhtala Kirsi Sivunen Pia Alhoniemi Ismo 3. Järveläinen Esa Kotipuro Anne Peltoniemi Mikko 4. Teräväinen Jaana 5. Heinänen Liisa 6. Kettunen Asta 7. Janhunen Terhi 8. Kares Yrjö Turku 3 Nieminen Rami Kuusela Anna 1. Rajala Ossi Kajander-Ekström Teppo Anni 2. Kulla Suvi Anneli Alitalo Tuike Silvan Sini 3. Schildt Mari 4. Setälä Ritva 5. Luther Mathias 6. Tuominen Jyrki SAL 14 Ala-Prinkkilä Mervi Suksi Tarja 1. Sala Eero Mellanen Satu Nieminen Hannu 2. Korhonen Marko Aho Hanne Korhonen Marko 3. Manner Kaisa Lappalainen Tuomo Tanskanen Henna 4. Tienhaara Tommi Ojala Ilja Manner Kaisa 5. Peltonen Hannele Karhula Anna-Liisa Tienhaara Tommi 6. Siik Johanna Turunen Vesa Peltonen Hannele 7. Lunden Kimmo Laine Lauri Siik Johanna 8. Kainu Johanna

19 19 (22) Laitala Marko Lunden Kimmo 9. Eronen Johanna Sihvo Tomi Salakka Arja 10. Vailinen Sanna Rakkolainen Mari Latva-Karjanmaa Tarja 11. Huhtala Hannele Kauppila Kaisa Uusipaikka Kaisa 12. Tanskanen Henna Kukkonen Sarri Taipale Taru 13. Nieminen Hannu Hankivaara Jarmo Kuittinen Liisa 14. Rajala Aino 15. Suominen Saija 16. Nurmo Sari 17. Taipale Taru 18. Latva-Karjanmaa Tarja 19. Suksi Tarja 20. Kyyriäinen Hannu 21. Kortelainen Heli 22.Takalainen Jaakko 23. Wartiovaara Ilona 24. Winqvist Monika 25. Pelkonen Tiina 26. Pohjanpalo Anna 27. Korpimies Annika 28. Martikainen Paavo RTTL 25 Alm Jesper Svahnström Ki Alatalo Inkeri Berg Antonia Schauman Patrik Aula Jari Blomberg Juha Laine Maria Cibulka Cyrila Blomberg Hilla Kokki Heidi Haavikko Anna-Liisa Epstein Pirkko Lahtinen Kati Holttinen Teemu Hurme Raino Köngäs Inari Huttunen Tommi Kangastalo Ilkka Siren Katarina Kaihovaara Riikka Leppälä Kari Nyrhinen Jukka-Pekka Karhuvaara Veera Korpela-Välisaari Sari Nykänen Reijo Koivula Mervi Kämppi Marja-Liisa Malmi Ani Kurvinen Tuija Lönnqvist Marko Mattila Leena LassiIa Kirsi Mattila Kirsi Hakala Juha Lauriala Miika Niemelä Jari Saarikoski Jyrki Lehtola Johanna Parviainen Aapo Auvinen Pirjo Martikainen Mikko Peurakoski Tomi Lawson Faye Moisio Harri Puttonen Seppo Elonheimo Maija Mäkäräinen Jari Pylkkänen Anu Pulkkinen Markku Niemi Kalle Rantanen Jenni Huohvanainen Sami Petrelius Hannu Rautkorpi Tiina Voudinmäki Teija Pulliainen Harri Räihä Tapio Matson-Mäkelä Kirsi Romppainen Kari Santaharju Tiina Salo Hilkka Suvanto Soile Savander Kati Kivessilta Jenni Toppari Vesa Sirviö Ari-Pekka Laakso Antti Wallendahl Mårten Svanfeldt Ingrid Heliö Irmeli Varjonen Terhi Väre Sanna Mustajärvi Päivi Värtö Markku Åland 1 Harald Emma

20 20 (22) SFJ 6 Ruokolainen Ina Sulopuisto Olli 1. Jaakko Kilpeläiinen Opiskelijaedustajat 4 Keski-Suomi Hämäläinen Hanna- Kuukka Kari 2. Sandberg Tiina Kaisa Hänninen Ville Suorsa Birgitta 3. Metso Seppo Jokinen Heikki Topelius Taneli 4. Chazalmartin Susanna Salminen Juhavaltteri 5. Leppänen Kari Ruulio Tiina Hyvönen Anne 6. Myöhänen Paula 7. Markus Maria 8. Palonen Ville 9. Ängeslevä Päivi 10. Nikkola Riitta 11. Friman Terhi 12. Sulopuisto Olli Kangas Jaana Pirkanmaa Tegelberg Veera 1. Harju Elli 2. Lehto Essi RTTL Ojanperä Ari Keso Jaakko HSY Hiilamo Elli-Alina Heikkilä Melissa XI Hallitus Hallitus piti vuoden aikana 15 kokousta. Hallituksen kokoonpano oli: Puheenjohtaja Arto Nieminen, ensimmäinen varapuheenjohtaja Maija-Leena Nissilä, toinen varapuheenjohtaja Outi Salovaara, jäsenet Hannu Aaltonen, Päivi Alasuutari, Jussi Ahlroth, Anna-Liisa Haavikko, Aila-Liisa Laurila, Ismo Lehtonen, Tanja Mikkola, Kari Pyrhönen, Pekka TJ Salo ja Anders Strandén. XII Valmisteluelimet Hallituksella oli seuraavat valmistelu- ja toimielimet: Ammattikoulutusvaliokunta: Maija-Leena Nissilä (pj), Hannu Koskela, Jarno Liski, Erkki Mervaala, Kimmo Mäkilä, Riikka Mäntyneva, Auli Sillanpää asti, Tuukka Välimäki ja sihteerinä Terhi Tarvainen/Nina Porra 1.4. alkaen.

21 21 (22) Freeneuvottelukunta: Tanja Mikkola (pj), Heikki Jokinen, Kirsi Mattila, Jyrki Räikkä, Hanna Hyvärinen ja Jaakko Takalainen sekä Jussi Salokangas (siht). Journalismivaliokunta: Kari Pyrhönen (pj), Eija Anttila, Leena Kosonen, Susanna Reinboth, Iris Tenhunen ( saakka), Marja Tyynismaa, Kari Viiperi, Taru Väänänen ja Juha Rekola (sihteeri). Jäsenvaliokunta: Arto Nieminen (pj), Anna Kähkönen (kevätkausi)/jukka Väyrynen (syyskausi), Ismo Lehtonen, Pirjo Munck, Kaija Plit, Marko Tammi ja Helena Visti. Jäsenrekisterin työntekijöinä kokouksiin osallistuivat Arja Katila, Tea Sahlberg ja Tuire Leppänen (sihteeri) ja Työttömyyskassa Finkan edustajana Aija Ståhlberg. Järjestövaliokunta: Anders Strandén (pj), Veijo Eronen, Matti Kiipula, Alpo Merilä, Aapo Parviainen, Matti Rutonen, Anne Hyvönen ja sihteerinä Marja Palmunen. Kansainvälinen valiokunta: Hannu Aaltonen (pj), Tuike Alitalo, Kari Asikainen, Heikki Jokinen, Sari Pelttari-Heikka, Anneli Salmivaara, Outi Salovaara, Susanna Sjöstedt ja Juha Rekola (sihteeri). Lehdistön tulevaisuusvaliokunta: Arto Nieminen (pj), Juha Keskinen, Jussi Lankinen, Riitta Lehtimäki, Helena Rissanen, Olli Sulopuisto, Juha Rekola, Petri Savolainen (sihteeri). Pätkätyövaliokunta: Sanna Inkinen (pj), Krista Lihvonen, Katja Ojaniemi, Eira Siltanen, Elli Sormunen, Vesa-Pekka Hiltunen ja Valtteri Aaltonen (sihteeri). Talousvaliokunta: Aila-Liisa Laurila (pj), Kimmo Lundén, Jukka Porola, Tiina Ruulio alkaen, Tapio Räihä, Jukka Väyrynen 4.6. saakka ja Helena Visti (sihteeri). Annamari Schildt osallistui talousvaliokunnan kokouksiin. Tekijänoikeusvaliokunta: Anna-Liisa Haavikko (pj), Heikki Jokinen, Yrjö Kares, Juha Keskinen, Mathias Luther, Urpu Strellman, Pirkko Vilen ja Tytti Oras (sihteeri) asti ja Sanna Nikula (sihteeri) alkaen. Työelämävaliokunta: Päivi Alasuutari (pj), Laura Annila, Riikka Haikarainen, Liisa Heinänen, Anna-Liisa Karhula, Tarja Kovanen, Kari Manninen, Leea Ollikainen, Vesa Turunen ja Terhi Tarvainen (sihteeri). SJL opiskelijayhteistyöryhmä: Sylvia Bjon (pj), Milla Hägg, Sanna Kankainen, Anna-Mari Kilpijärvi asti / Riina Haapala 1.6. alkaen, Sami Koski, Laura Kangas, Anna Nevalainen, Veera Tegelberg, Sonja Uima, Terhi Tarvainen (sihteeri asti), Nina Porra (sihteeri 1.4. alkaen). Kustannustoimittajien työehtovaliokunta: Arto Nieminen (pj), Alice Martin, Maria Rakkolainen, Tomi Sihvo, Thomas Westerbom asti, Jonna Brander alkaen ja Tytti Oras (sihteeri) asti ja Sanna Nikula (sihteeri) alkaen. Lehdistön tes-valiokunta: Arto Nieminen (pj), Jussi Ahlroth, Sylvia Bjon, Arno Juutilainen, Liisa Kuittinen, Hanna Kuonanoja, Juha Lehtinen, Harri Mertaniemi, Petri Savolainen ja Tytti Oras (sihteeri).

22 22 (22) MTV:n työehtoneuvottelukunta: Arto Nieminen (pj), Reijo Nykänen, Kari Pyrhönen, Sari Korpela-Välisaari, Kati Savander, Pekka Niemiaho sekä Petri Savolainen (sihteeri). YLE:n sopimuksen työehtoneuvottelukunta: Arto Nieminen (pj), Pirkko Epstein, Jari Niemelä, Seppo Puttonen, Petri Pähti, Pekka TJ Salo ja Valtteri Aaltonen (sihteeri). Elokuva- ja tv-tuotantoyhtiösopimuksen neuvottelijat SJL:ssä, yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMen kanssa: Petri Savolainen, Erkki Kupari asti, Terhi Tarvainen ja Seppo Seppänen. Yhtyneet neuvottelukunta: Kirsi Mattila (pj), Olli Pellikka, Marja Kurikka, Seppo Puttonen, Annu James, Karin Nynäs-Aspö ja Valtteri Aaltonen (sihteeri). Liiton historiatoimikunta: Pekka Laine (pj), Veli-Pekka Leppänen, Antti Manninen, Pirjo Munck ja Arto Nieminen (siht). Journalistin toimitusneuvosto: Ismo Lehtonen (pj), Maria Markus, Arto Nieminen, Ari- Pekka Sirviö ja Andrea Svanbäck. Järjestövalmiustyöryhmä: Asko Lehtonen (pj), Jussi Lankinen, Heikki Jokinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Lotta Lappinen, Harri Mertaniemi, Helena Rissanen, Suvi Ahola, Tuomo Tynkkynen ja Marja Palmunen (sihteeri). XIII Stipendit ja palkinnot Sananvapauden miekka: Vesa Toijonen Yleisradiosta ja Taneli Koponen Aamulehdestä. Liiton ansiomerkki: Tuike Alitalo TSY, Erkki Kupari KJ, Aila-Liisa Laurila PJY, Ismo Lehtonen SAL, Pirjo Munck RTTL, Markku Peltonen ESSY, Matti Rutonen SAL, Tomi Sihvo SAL, Anders Strandén EPSY. Järjestötekopalkinto: Barents Press Virkistysstipendit: Virkistysstipendejä myönnettiin 31 kappaletta vuonna Vuoden pääluottamusmies palkinto: Pirkko Epstein RTTL ja Anu Pylkkänen RTTL, Kirsi Venetpalo TSY.

23 Jäsenlajikehitys (%) 2005 (%) 2010(%) 2011(%)* 2012(%) 2013(%) (%) Yhteensä(luku) Työsuhteinen 69,40 % 63,2 % 56,5 55,2 55,2 54, ,2 Eläkeläinen 9,50 % 14,8 % 19,7 20,3 21,6 23, ,8 Lehdistö freelancer 7,00 % 8,6 % 10,7 10,7 10,2 9, ,2 Opiskelijat yht. 3,00 % 6,2 % 6,1 5,8 5,1 4, ,4 Rtv freelancer 4,70 % 2,9 % 3,0 3,7 3,2 3, ,7 Työtön 5,20 % 4,3 % 4,0 4,2 4,7 5, ,7 Eläkeläinen: eläkel + kunniajäs. + vapaajäsen Työsuhteinen: A+ (rtv freet miinus FAO:n jäsenmäärä) Opiskelijat+ opisk. täysjäsen Free/lehdistö: F + Y eli itsemaks + yritt. RTV freet: FAO:n jäsenmäärä (406), loput työsuhteisiin 2011 tilastosta alkaen RTV_freet= työsuhteiset rtv freet Työtön: T + B (muut) * 2011 alkaen jäsenrekisterijärjestelmän ja tilastointitavan muutos: vuositilasto 1.1. seuraavana vuonna Työsuhteiset: (Jäsenlaji työsuhteiset) (työsuhteiset rtv freelancerit) RTV freelancerit= työsuhteiset rtv freelancerit

24 NAISTEN OSUUS SJL:N JÄSENISTÄ Vuonna Jäseniä Miehiä Naisia Naisia % ,2 % ,5 % ,5 % ,9 % 1971* ,3 % ,9 % 1985** ,1 % ,5 % ,0 % ,0 % ,4 % ,9 % 2011*** ,9 % ,9 % ,2 % ,3 % *SAL liittyi SJL:oon vuonna 1971 ** RTTL liittyi SJL:oon vuonna 1980 Naisten osuus nousi vuonna 1995 yli 50 prosentin vuonna *** Tilastointitavan muutos

25 Yhdistykset jäsenlajeittain ja muutos Yhdistys 1 ETELÄ POHJANMAAN SANOMALEHTIMIEHET ETELÄ SUOMEN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS HELSINGIN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS HÄMEEN UUDENMAAN JOURNALISTIT ITÄ SUOMEN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS KESKI POHJANMAAN JOURNALISTIT KESKI SUOMEN JOURNALISTIT SAVO KAINUUN JOURNALISTIYHDISTYS RY KYMENLAAKSON JOURNALISTIT POHJOIS KARJALAN JOURNALISTIYHDISTYS POHJOIS SUOMEN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS SATAKUNNAN JOURNALISTIT PIRKANMAAN JOURNALISTIT TURUN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS SUOMEN AIKAKAUSLEHDENTOIMITTAJAIN LIITTO RADIO JA TELEVISIOTOIMITTAJIEN LIITTO ÅLANDS JOURNALISTER SUOMEN FREELANCE JOURNALISTIT Eläkeläinen Freelancer /yrittäjä Opiskelija Työsuhteinen Yhteensä: Työtön Yhteensä Yhteensä Muutos (luku) Muutos % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9

26 JOURNALISTISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Talous ja toimintakertomus vuodelta Yleistä Säätiön myöntämät apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä. Apurahoja myönnettiin vakiintunein muodoin. Keväällä myönnettiin kaksi euron Jokes apurahaa tutkimuskäyttöön. Lisäksi laitettiin hakuun Jyrki A. Juutin muistostipendit sekä kurssiapurahat Jokesin tilaamille tai järjestämille täydennyskoulutuskursseille. Keväällä jaettiin myös Århusin kurssiapurahat ja laitettiin hakuun myös 5000 euron työskentelyapurahat. Näillä työskentelyapurahoilla tuotettu journalistinen juttu saadaan julkaista lehdessä, verkossa tai muussa mediassa. Syksyllä julistettiin hakuun ja päätettiin Sananvapauden apurahat ja varsinaiset Kopiosto apurahat hyväksyttyjä tarkoituksia varten sekä kielikurssiapurahat Chesteriin, Lontooseen, Genovaan, Pietariin, Lyoniin, Radofzelliin sekä Tukholmaan. Lisäksi jaettiin kannustusapurahat journalistisen alan opiskelijoille opinnäytetyön loppuun saattamiseen. Kopiosto korvausten tuotto odotus ylittyi, sillä Kopiosto tilitti ensimmäistä kertaa digitaalisen kopioinnin korvauksia vuosilta yhteensä euroa. Lisäksi Kopiosto maksoi kesäkuussa niin sanotun kuvaryhmän tekijäjärjestöjen vuoden 2013 jäädytettyjä korvauksia euroa. Apurahoja ei saatu jaettua budjetoitua määrää ( euroa). Hakemuksia oli syksyllä edellisvuotta vähemmän. Lisäksi kaksi täydennyskoulutuskurssia jouduttiin perumaan vähäisen kiinnostuksen takia. 2. Hallinto Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Irene Pakkanen ja varapuheenjohtajana Aapo Parviainen. Muut hallituksen jäsenet olivat Antti Manninen, Matti Litukka, Annika Korpimies ja Matti Heikura. Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Säätiön asiamiehenä on toiminut Anna Kähkönen yhden päivän viikossa lukuun ottamatta jaksoa kesäkuun alusta lokakuun loppuun, jolloin asiamies työskenteli 2,5 päivää viikossa. Säätiön tilintarkastajana toimivat HTM Lotta Kauppila sekä Tilintarkastusrengas Oy vastuuhenkilönään Kai Salmivuori. Säätiön kirjanpitoa on hoitanut Mirja Saranen, Saraset Oy:stä. 3. Kopiosto apurahat Keväällä myönnettiin kaksi euron Jokes apurahaa. Apurahan saivat työpari FT Kimmo Mäkilä ja FT Janne Zareff tutkimukseen, jonka tavoitteena on määritellä uudestaan kaupallisen ammattijournalismin merkitystä nykyisessä joukkoviestinnässä. Toisen euron Jokes apurahan sai FM Lauri Haapanen medialingvistisen tutkimukseen sitaattien tehtävistä lehtijutuissa. Keväällä myönnettiin myös euron Jyrki A. Juutin stipendi Heikki Jokiselle opintomatkaan Yhdysvaltain ay toimintaan tutustumiseksi. Lisäksi keväällä myönnettiin 12 kurssiapurahaa säätiön järjestämään Kari Kuukan vetämään Multimediapajaan ja 12 apurahaa säätiön räätälöimälle Editoija digimaailmassa kurssille, jonka kurssinjohtajana toimi VTT Maija Töyry. Kurssien käytännön järjestelyistä vastasi säätiön asiamies. Keväällä myönnettiin myös kolme apurahaa Århusin pohjoismaiselle journalistikurssille. Apurahan saivat Anna Erika Heikkilä (3 845 ), Riikka Kostiainen (3 650 ) ja Riitta Lehtimäki (4500 ).

Vuosikertomus liiton toiminnasta vuodelta 2012

Vuosikertomus liiton toiminnasta vuodelta 2012 Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus liiton toiminnasta vuodelta 2012 2012 oli liiton jäsenille jälleen kerran yt-vuosi. Yleinen taloudellinen epävarmuus, lehtitilausten arvonlisävero ja laskevat levikkiluvut

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liitto (RTTL) on viiden itsenäisen yhdistyksen kattojärjestö. RTTL:n päätehtäviä ovat osallistuminen

Lisätiedot

Valtuuston järjestäytymiskokous

Valtuuston järjestäytymiskokous 1 Aika Paikka (ke pe) Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja Arto Nieminen avasi kokouksen klo 13.00.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000 1000 0940 87 DABAFIHH Broholmsgatan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta

Vuosikertomus 2013. 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta Vuosikertomus 2013 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta Vuosikertomus 2 (37) Vuosikertomus 3 (37) Sisällysluettelo 1 Puheenjohtajan katsaus... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Hallinto... 4 1.3 Talous... 4

Lisätiedot

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Hyväksytty puoluehallituksessa 10.3.2012 ja 30.3.2012 Vahvistettavaksi puoluevaltuuskunnassa 1.4.2012 tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Yleistä 1.1.2. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta 1.1.3. Yksityinen

Lisätiedot

Liiton ARKKI. RTTL täytti 50 vuotta. Ruusuja ja risuja. www.rttl.fi. JÄLKIVIISASTELUA herrojen Mikä on tärkeää? kiireet.

Liiton ARKKI. RTTL täytti 50 vuotta. Ruusuja ja risuja. www.rttl.fi. JÄLKIVIISASTELUA herrojen Mikä on tärkeää? kiireet. RTTL:n jäsenlehti Kesäkuu 2011 www.rttl.fi RTTL täytti 50 vuotta Hitaita ovat JÄLKIVIISASTELUA herrojen Mikä on tärkeää? kiireet Ruusuja ja risuja Liiton ARKKI Liiton ARKKI 2/2011 RTTL OSALLISTU LEHDEN

Lisätiedot

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Hyväksytty puoluehallituksessa 10.3.2012 Vahvistettavaksi puoluevaltuuskunnassa 1.4.2012 tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2 Jäsenistö...2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Toimintavuonna eläinlääkintähuoltolain uudistusta valmistelleen työryhmän mietintö luovutettiin maa- ja metsätalousministeri

Lisätiedot

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2009. Sisällysluettelo

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2009. Sisällysluettelo Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2009 Hyväksytty hallituksessa 27.3.2010 Puoluekokoukselle vahvistettavaksi tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2 Jäsenistö...2 Päätöselimet...2

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2010

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

Hallituksen kertomus valtuustokaudesta 2010-2014

Hallituksen kertomus valtuustokaudesta 2010-2014 Hallituksen kertomus valtuustokaudesta 2010-2014 Valtuustokausi oli suurten mullistusten aikaa mediateollisuudessa. Jäsenille tämä näyttäytyi jatkuvina yt-neuvotteluina, irtisanomisina ja erilaisten lehtiyritysten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2011

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 7 LAKIASIAT 9 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 10

VUOSIKERTOMUS 2007 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 7 LAKIASIAT 9 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 10 VUOSIKERTOMUS 2007 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 7 LAKIASIAT 9 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 10 LIITON JÄSENYYDET 14 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 16 KOULUTUSTOIMINTA 20 NUORISOTOIMINTA

Lisätiedot

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLTÖ Uuden nimen ja vahvan kasvun vuosi Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1.

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty puoluehallituksessa 1.4.2011 Vahvistettu puoluevaltuuskunnassa 3.4.2011 tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2 Jäsenistö...2

Lisätiedot

VIESTINNÄN KESKUSLIITTO VUOSIKERTOMUS 2012

VIESTINNÄN KESKUSLIITTO VUOSIKERTOMUS 2012 VIESTINNÄN KESKUSLIITTO VUOSIKERTOMUS 2012 Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö. Rakennamme suomalaisen mediaalan menestystä vahvistamalla alan kilpailukykyä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Yleistä 1.1.2. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus 6 Rakennusteollisuus ja työllisyys notkahtivat 6 Tuotannon ja työllisyyden lukemia 6 Politiikkaa 7 Harmaan talouden

Lisätiedot

SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA...

SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA... PAPERILIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA... 9 TYÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA... 10 KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA... 10 PAPERINJALOSTUSTEOLLISUUS... 11 YHTEISTOIMINTA...

Lisätiedot

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 KULTTUURIPOLIITTINEN VAIKUTTAMINEN... 6 Vaikuttamiskampanjat... 6 Valtion tuen kehitys vuonna 2014... 6 Valtion

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 4 3. HALLINTO... 5 4. TOIMINTA... 10 5. VIESTINTÄ JA JULKAISUT... 17 6. LIITON TOIMIHENKILÖT JA TOIMISTO...

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 4 3. HALLINTO... 5 4. TOIMINTA... 10 5. VIESTINTÄ JA JULKAISUT... 17 6. LIITON TOIMIHENKILÖT JA TOIMISTO... VUOSIKERTOMUS 2013 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 4 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 4 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1. VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6 3.3

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Poliittisen vaikuttamisen vuosi Ensimmäinen vuosi minun toimiessani puheenjohtajana on nyt päättynyt. Uuden hallituksen työskentely lähti hyvin käyntiin heti ensimmäisestä kokouksesta

Lisätiedot

VIESTINNÄN KESKUSLIITTO Puhelin 09 2287 7200 www.vkl.fi

VIESTINNÄN KESKUSLIITTO Puhelin 09 2287 7200 www.vkl.fi Viestinnän Keskusliitto on yksityisen joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö. Rakennamme suomalaisen media-alan menestystä vahvistamalla alan kilpailukykyä ja jäsentemme toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto. Vuosikertomus 2010

Viestinnän Keskusliitto. Vuosikertomus 2010 Viestinnän Keskusliiton VUOSIKERTOMUS 2010 Viestinnän Keskusliitto Vuosikertomus 2010 Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, jonka tehtävänä on edistää

Lisätiedot