Vuosikertomus liiton toiminnasta vuodelta 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus liiton toiminnasta vuodelta 2012"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus liiton toiminnasta vuodelta oli liiton jäsenille jälleen kerran yt-vuosi. Yleinen taloudellinen epävarmuus, lehtitilausten arvonlisävero ja laskevat levikkiluvut heijastuivat toimituksissa neuvotteluina työntekijöiden vähentämisestä. Voidaan hyvin puhua mediayritysten kriisivuodesta. Kriisi ei koskenut vain perinteistä printtiteollisuutta, myös MTV:ssä käytiin vuoden lopulla raskaat yt-neuvottelut. Yle ei ollut tästä erillinen saareke, vaikka Ylen rahoituspohjaan tehtiinkin ratkaisut. Myös Yle jatkoi tehostamistoimiaan ja vähensi työntekijöitä. Kriisiä voi luonnehtia suhdannekriisiksi, mutta samalla myös liiketoimintakriisiksi. Mediayritykset yrittävät löytää digitaalisesta tuotannosta tuottoja, joilla korvattaisiin menetettyjä euroja printtipuolella. On rakennettu maksumuureja, ja verkkopalveluja on kehitetty. Yt-neuvottelujen myötä journalistisen työn sisältö on muuttunut selvästi. Lehtiyritykset ovat lisänneet keskinäistä yhteistyötään, mikä on merkinnyt yhä enemmän saman sisällön monistamista. Entistä voimakkaammin on etsitty ratkaisuja myös mobiilipalveluista. Liikkuvaan kuvaan on satsattu. Tästä esimerkkinä Helsingin Sanomat, joka otti tuottaakseen Nelosen uutiset. Printin ja sähköisen työn välistä eroa ei enää ole sellaisena kuin se aiemmin oli. I Edunvalvonta Toimintavuoden aikana liiton työehtosopimukset eivät olleet katkolla. Loppuvuoden aikana aloitettiin valmistelut vuoden 2013 työehtoneuvotteluihin, erityisesti keväällä 2013 neuvotteluun tulevien lehdistön ja MTV/Subtv:n sopimuksien osalta. Lisäksi MTV Oy:n käännöstoiminnan liikkeenluovutus lokakuussa räjäytti uudelleen käyntiin ponnistelut avkäännösalan yhteisten työehtojen aikaansaamiseksi. Alalla käytiin 30 yt-neuvottelut, joissa neuvotteluiden kohteena olivat 736 jäsenen työt. Neuvotteluiden lopputuloksena irtisanottiin 205 journalistia. Lisäksi työsuhteita päättyi määräaikaisuuksien päättämisten kautta sekä ero- ja eläkesopimuksilla. Yhteiskunnallista vaikuttamista tehtiin erityisesti itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi, kohtuullisten tekijänoikeusehtojen aikaansaamiseksi sekä vaikuttamalla viestintäalan lainsäädäntöön. Liiton työehtoyksikkö valmisteli keväällä vuokratyöoppaan. Marraskuussa työehtoyksiköstä tehtiin opintomatka Ruotsin Journalistiliittoon, jossa jo parhaillaan neuvotellaan yhdestä journalistisen työn työehtosopimuksesta työnantajien kanssa. Meillä sama keskustelu aktivoitui Nelosen uutisten ja Helsingin Sanomien toimitusten yhdistämisen myötä vuoden lopulla. Liiton työehtoyksikkö osallistui paikallisiin neuvotteluihin siirtymäkauden sopimuksesta. Yleisradion osalta joulukuun lopulla 2011 tehty päätös siirtymisestä Yle-veroon vuoden 2013 alusta rauhoitti selvästi edellisenä toimintavuonna ollutta epävarmuutta Ylen omasta toiminnasta sekä freelancer- ja ulkopuolisista ostoista.

2 Vuosikertomus (16) Keväällä tehtiin työmarkkinatutkimus liiton työsuhteisille jäsenille TNS Gallupin kanssa. Lehdistö Lehdistön työehtovaliokunta kokoontui läpi vuoden keskittyen kesän jälkeen kevään 2013 neuvotteluihin. Paikallisen erän jaon kokemukset käytiin helmikuussa läpi yhdessä työnantajapuolen kanssa. Tes-valmistelut aloitettiin syksyllä neljässä tes-klubissa: Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Epäviralliset klubit olivat uusi toimintamuoto, jolla yritettiin houkutella jäseniä tuomaan oman panoksensa neuvotteluihin valmistautumiseen. Marras-joulukuulla toteutettiin lehdistön tavoitekyselyt yhdistyksille, toimitusosastoille ja luottamusmiehille sekä uutena avoin kysely jäsenille (214 vastaajaa). Työehtosopimuksessa sovittu VKL:n ja SJL:n välinen palkkausjärjestelmätyöryhmä kokoontui useita kertoja. Alun perin syyskuun loppuun määritettyä toimeksiantoa jatkettiin. Työryhmätyö ei valmistunut toimintavuoden aikana. Lehdistön työehtosopimuksen määräaikaisia työsuhteita koskevan määräyksen sitovuutta koskeva erimielisyys vietiin työtuomioistuimeen. Työtuomioistuin katsoi, että kyseinen määräys on sitova työehtosopimuksen ehto. Samalla vahvistui muiden pykäläviittauksen sisältävien työehtosopimusmääräysten luonne. Kustannustoimittajat Myös kustannusalan yrityksissä käytiin yt-neuvotteluja. Erityisesti graafista työtä ulkoistettiin useassa yrityksessä, ja töitä siirtyi järjestelyissä journalistien työehtosopimuksen ulkopuolelle. Vuoden aikana tehtiin myös yritysjärjestelyitä, joiden seurauksena yt-neuvotteluja käytiin. Kustannustoimittajien työehtovalmistautuminen vuoden 2013 neuvotteluja varten aloitettiin. Marraskuun alussa toteutettiin voimassaolevan sopimuksen mukaiset korotukset. Yleiskorotus oli marraskuun alussa 1,0 %. Lisäksi kustannustaloissa neuvoteltiin yrityskohtaisesta sovittavasta palkanerästä, joka oli 0.9 %. Vuoden aikana jatkettiin kustannustoimittajien henkilökohtaisen palkan määrittelyn jalkauttamista yrityksiin. Ensimmäinen yrityskohtainen kriteeristö tehtiin Sanoma Prossa. Vuoden aikana järjestettiin yhdessä Viestinnän keskusliiton kanssa koulutusta luottamusmiehille ja yritysten henkilöstöpäälliköille tästä aiheesta. Yleisradio Yleisradion aikapalkkaisten työehtosopimus editoitiin. Editoitua versiota käytetään seuraavien neuvotteluiden pohjapaperina. Työryhmätyöt etenivät hyvässä yhteisymmärryksessä koko vuoden. Määräaikaisselvittelyssä kymmeniä vakinaistettiin ja vain yhden henkilön osalta jouduttiin turvautumaan käräjäoikeuteen. Yleläisten ansiotasoselvitystyötä jatkettiin vertaamalla olemassa olevia ansiotilastoja mediayritysten ja Ylen välillä.

3 Vuosikertomus (16) Yhtyneet Freesopimuksen suurin huomio keskittyi kääntäjiin. Tilanne kärjistyi vuoden loppupuolella MTV:n päätettyä ulkoistaa käännöstoiminta ulkopuoliselle käännöstoimistolle (BTI International), jonka palkkiotaso on huomattavasti pienempi kuin Yhtyneet-sopimuksessa. 101 kääntäjää irtisanoutui uuden työnantajansa palveluksesta kuukauden sisällä siirrosta. Kääntäjäasian selvittäminen jatkui vuoden 2013 puolelle. Työryhmätöistä kokemuslisätyöryhmän työtä aloiteltiin. MTV Syksyllä aloitettiin valmistautuminen kevään 2013 työehtoneuvotteluihin, jossa uutena neuvotteluvastapuolena on Viestinnän Keskusliitto. Lisäksi yhtiön sisällä vaihtui työnantajan neuvottelija ja toimitusjohtaja. MTV:n ohjelmatyöntekijöiden (MOT) kantoja selvitettiin jäsenten työehtoseminaarissa lokakuulla. Valmistautumiseen vaikuttivat MTV:n syksyllä käydyt raskaat yt-neuvottelut. MOT:n jäseniä irtisanottiin viisi ja lisäksi työsuhteita päätettiin erityisesti eläkesopimuksin. Yt-neuvotteluiden kuluessa MTV ulkoisti käännöstoimintansa. Elokuva- ja tv-tuotanto Suomen audiovisuaalisen alan tuottajien (SATU ry) kanssa käynnistettiin keskustelu televisiotuotannon työehdoista. Keskustelunavaus on merkittävä, sillä tv-tuotantoyhtiöt ovat yhtä lukuun ottamatta järjestäytymättömiä. Keskusteluista informoitiin kautta linjan elokuvatv-tuotannon työehtosopimuksen toista työntekijäliittoa Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMeä sekä Palvelualojen työnantajaliitto Paltaa. Sanoma Entertainment Työehtosopimus päättyy Sopimuskauden aikana Nelosen uutiset liitettiin osaksi Helsingin Sanomien toimitusta. Sopimuksen piiriin jäivät Sanoman radiokanavat Aalto ja Rock. Av-käännösala Pyrkimykset av-käännöstoimistojen yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi saivat uutta puhtia MTV Oy:n ulkoistettua käännöstyönsä BTI International Oy:lle. Yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa pyrittiin saamaan BTI neuvotteluihin, tässä kuitenkaan onnistumatta. Tämän seurauksena liitot julistivat BTI Internationalin hakusaartoon ja sen emoyhtiön hakusaarron lisäksi ylityökieltoon. Työtaistelutoimet jatkuivat yli vuodenvaihteen. Lisäksi liitto auttoi 101:tä BTI Internationalista irtisanoutunutta kääntäjää työttömyysturvan saamisessa. Osa kääntäjistä sai päätöksen lyhyestä ja osa pitkästä karenssista, minkä johdosta liitto pyrki vaikuttamaan myös työ- ja elinkeinoministeriöön ja työministeriin. Vuoden lopulla neuvottelut työehdoista aloitettiin av-käännöstoimisto SDI Median kanssa.

4 Vuosikertomus (16) Lehdistön freelancerit Lehdistön freelancereitten vuotta leimasi koventunut kilpailutilanne. Erityisesti pinnalla oli Sanoma Magazines Finlandin avustajasopimus. Erittäin ankarat ja freelancerin kannalta hankalat ehdot sisältävä sopimus lanseerattiin juuri ennen vuodenvaihdetta. Liitto neuvotteli sopimuksesta, ja joitain pieniä muutoksia saatiin aikaan, mutta tärkeimpiä ehtokohtia SMF kieltäytyi muuttamasta. Liiton ja freeyhdistyksen yhteistyönä kerättiin SMF:lle työtä tekevien freelancereiden rintama, joka kieltäytyi allekirjoittamasta sopimusta tarkoituksena painostaa yhtiö takaisin neuvotteluihin. Yli 300 SMF:n freelanceria ilmoitti omalla nimellään, ettei sopimus kelpaa heille. Rintama piti alkuun hyvin ja näkyi yhtiön toimitustyössä. Vähitellen SMF sai uusia freelancereita paikkaamaan sopimuksen allekirjoittamisesta kieltäytyneitä ja rekrytoi uusia työsuhteisia. Freelancereiden kilpailuoikeudellista asemaa lähdettiin selvittämään. Selvitystyö jatkui vuoden 2013 puolelle. II Journalismin etiikka Journalismin laadusta, etiikasta ja itsesääntelystä käytiin vuonna 2012 kiivasta keskustelua. Erityisesti sosiaalisessa mediassa haastettiin perinteisen median tekijöitä ja kyseltiin myös pienenevien toimituksellisten resurssien vaikutuksesta journalismin laatuun ja luotettavuuteen. Brittiläisen News of the World skandaalin aloittama kansainvälinen kohu median itsesääntelystä heijastui myös suomalaisessa keskustelussa. Journalismin sisältökysymykset olivat pääosassa alueellisilla Journalismin päivillä, joita liitto tuki yhdessä Jokesin kanssa. Tilaisuuksia järjestettiin Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Jyväskylässä, Seinäjoella, Porissa ja Lemillä. Osanotto oli runsasta, keskustelu vilkasta ja kokemukset myönteisiä. Julkinen keskustelu ja JSN:n näkyvyyden lisääntyminen aiheuttivat neuvostolle ennätysmäärän kanteluita ja ruuhkan, joka pidensi merkittävästi käsittelyaikoja. Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen valittiin syksyllä JSN:n kannatusyhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle III Yhteiskuntavaikuttaminen Itsensä työllistäjien aseman parantamista jatkettiin ammattiliittojen Itset-ryhmän puitteissa, jonka kokoonpanoa uudistettiin toimintavuoden aikana. Liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen toimi pysyvänä asiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ns. trendiryhmässä, joka hallitusohjelman mukaan selvittää työn tekemisen uusia muotoja. Trendivaikutustyötä käynnistettiin myös Palvelualojen ammattiliitto PAM:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Ammattiliitto Pron kanssa. Toukokuussa julkistettiin trendiryhmän väliraportti, jossa linjattiin työryhmän jatkotoimia. Samalla työministeri Lauri Ihalainen pidensi trendiryhmän toimikautta hallituskauden loppuun asti, kevääseen Syksyllä TEM teetti konsulttityönä selvityksen itsensätyöllistäjistä viidessä valitussa EU-maassa. Petri Savolainen osallistui selvityksen ohjausryhmään, joka sai työnsä valmiiksi joulukuun lopulla. Petri Savolainen valittiin jatkamaan puheenjohtajana STTK:n yhdessä elinkeinopoliittisessa työryhmässä, Yrittäjät STTK:ssa. Lisäksi SAK:n pyynnöstä liitto nimesi Petri Savolaisen SAK:n

5 Vuosikertomus (16) sopimusvastaavien työryhmään. Työehtoasiamies Marianne Leskinen osallistui SAK:n oikeudellisen valiokunnan toimintaan. Liiton puheenjohtaja Arto Nieminen osallistui lehtiasiain neuvottelukunnan toimintaan liikenneja viestintäministeriössä. Toimikunnan tehtäväksi asetettiin lehdistön journalistisen sisällön turvaaminen konkreettisilla parannusehdotuksilla. Työelämäasiat Työelämävaliokunta toteutti esimieskyselyn huhtikuussa. Työaikakampanjalla touko-kesäkuussa pyrittiin vaikuttamaan ylitöiden kirjaamiseen. Kampanjamateriaalina oli juliste, jonka kuva-aiheessa lomalainen on tyytyväinen normaalia pidemmästä vapaastaan. Kuntoloma järjestettiin Siuntion kylpylässä huhtikuussa Aalto-yliopiston toteuttama TOIMI-kehittämishanke sai TEKES-rahoituksen. Lokakuussa järjestettiin yhteistyötahojen kanssa Maahanmuutto, media ja monikulttuurisuus seminaari samaan aikaan Journalismin päivien kanssa. Opiskelijayhteistyöryhmä Toimintavuoden alussa toteutettiin harjoittelijaselvitys ja avattiin toimittajaksi.fi -nettisivusto auttamaan alalle tulevia opiskelijoita ja alasta kiinnostuneita henkilöitä. Lisäksi käynnistettiin lähettiläs-toimintaa, jonka tarkoitus on aktivoida opiskelijajäseniä järjestämään opiskelijatilaisuuksia. Ammattikoulutus Viestintäalan koulutusmäärien vähentämisestä jatkettiin lobbausta edelleen. Opetusministeri Jukka Gustafssonin kanssa keskusteltiin valtiovallan toimista, ja ensimmäiset lupaukset viestinnän koulutuksen aloituspaikkojen leikkauksesta saatiin. Kuitenkin ammattikorkeakoulutarjonnan leikkauslistan todelliset vaikutukset jäivät vielä toimintavuoden aikana epäselviksi. Ministerille luovutettiin toimitusten osaamistarvekyselyn tulokset sekä toimittaja Jarno Liskin tekemä opiskelijaraportti. Ammattikoulutusvaliokunta jatkoi yhteydenpitoa alan oppilaitoksiin vierailemalla Helsingissä Haaga-Heliassa. Syksyllä järjestettiin Hämeenlinnassa opiskelija- ja opettajaseminaari, joka täyttyi viimeistä paikkaa myöten. IV Tekijänoikeus Tekijäfoorumi järjesti yhteispohjoismaisen tekijäfoorumin kokouksen Helsingissä elokuussa 2012 pääaiheena Kohtuullinen tekijänoikeus hanke. Hanketta lobattiin myös kotimaassa koko vuosi erityisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan. Tekijäfoorumin edustaja kävi myös Tekijänoikeuspäivässä Säätytalolla kertomassa hankkeesta. Lakimuutosesitystä ei kuitenkaan saatu vielä läpi, vaikka hallitusohjelmasta on siitä selkeä kirjaus. Journalistiliiton edustaja osallistui Tekijäfoorumin työvaliokunnan hankkeen valmistelutyöhön.

6 Vuosikertomus (16) Liiton tekijänoikeus- ja freestrategiat uusittiin keväällä ja strategioitten pohjalta laadittiin lausuntoja valtiovallalle ja suunnattiin valiokuntien toimintaa. Erityisesti 0-sopimuksella olevien osalta Kohtuullinen tekijänoikeus -hanke olisi hyvä ratkaisu vuosien kiistaan työnantajapuolen kanssa. Petri Savolainen oli liiton edustajana Kopioston valokopiojaostossa ja Marianne Leskinen avjaostossa. Audiovisuaalisessa jaostossa valmisteltiin uusia lisensiointialueita ja yhdessä Yleisradion ja MTV:n kanssa uusittiin Koulutusrahasto Kouran perussopimusta. Hanke jatkui vuoden 2013 puolelle. Elinkeinoelämän valokopiointia koskeneessa jakoneuvottelussa korjattiin liiton aloitteesta edellisen vuoden virheellistä jakoa, jonka perusteella liiton jäsenille palautettiin taannehtivasti euroa. V Järjestötoiminta Valtuusto päätti uudistaa pressikortin. Asiasta keskusteltiin paljon ensin kevätvaltuustossa ja sitten vielä joulukuussa budjettipäätösten yhteydessä. Erityisen paljon keskustelua käytiin kuvallisuudesta. Valtuusto päätyi lopulta halvempaan kuvattomaan malliin. Kuvallisen saa eri maksua vastaan. Journalistiliiton verkkosivuilla tehtiin vuoden 2012 aikana lähes kaksi miljoonaa sivukyselyä eli keskimäärin n sivukyselyä päivittäin. Kasvua edellisvuodesta oli 72 %. Journalistilehden osuus sivulatauksista oli noin puolet. Sosiaalista mediaa käytettiin jonkin verran liiton erilaisten ryhmien toiminnassa. Syyskuussa liitolle perustettiin omat Facebook-sivut, joilla oli vuoden lopussa 1200 tykkääjää. Konsernien luottamusmiehet kokoontuivat säännöllisesti. Vuoden kokouksia hallitsivat ytneuvottelut ja mediamurroksen tuomat muut uudet haasteet. Liiton jäsenmäärä kääntyi laskuun toimintavuoden aikana. Vähennystä oli kaksi prosenttia. VI Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan pääpaino oli pohjoismaisten liittojen välisessä yhteistyössä. NJF:n puheenjohtajamaana toimi Ruotsi. Työssä korostuivat arkisen edunvalvonnan pohjoismainen koordinointi, viestintäpoliittisen ja ammattieettisen keskustelun seuranta sekä yhteistyö EFJ:n ja IFJ:n uudistamiseksi. Euroopan liitossa EFJ:ssä ja maailmanliitossa IFJ:ssä yritettiin aikaansaada tehostettua edunvalvontaa. Pohjoismaiden ja muiden samanmielisten liittojen kesken valmistauduttiin vuoden 2013 IFJ:n kongressiin, jotta kehitys saataisiin käännettyä myönteiseksi. IFJ:n tasa-arvotoimikunnassa liittoa edusti Anneli Salmivaara. EFJ:n radio- ja tv-toiminnan asiantuntijaryhmän jäsenenä oli Susanna Sjöstedt. EFJ:n tekijänoikeustyöryhmän suomalaisjäsen Heikki Jokinen valittiin myös IFJ:n edustajaksi maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö IFRRO:n hallitukseen. Liitto oli mukana järjestämässä suomalais-venäläistä mediakonferenssia Vääristävät peilit joulukuussa eduskuntatalossa Helsingissä, aiheina olivat maiden mediakuva ja kysymys viisumivapaudesta. Kohtuullisesti julkisuutta sekä Suomessa että Venäjällä saaneeseen tilaisuuteen osallistui kahtena päivänä n. 150 henkeä, joista noin puolet oli suomalaisia ja 27

7 Vuosikertomus (16) venäläisiä journalisteja. Heidän lisäkseen paikala oli myös virkamiehiä, kansanedustajia ja järjestöjen edustajia. Muutamalla liiton yhdistyksellä oli myös omia kontakteja Venäjälle ja Viroon. Pohjoisten alueiden Barents Pressin Ruotsiin suunniteltu vuosikokousseminaari jouduttiin peruuttamaan järjestäjien heikon talouden vuoksi. Kehitysyhteistyötä hoidettiin edelleen Viestintä ja kehitys -säätiön (Vikes) kautta. Vikes toteutti vuoden 2012 aikana yhtätoista kehitysyhteistyöhanketta neljällä mantereella. Hankkeiden yhteenlaskettu vuosibudjetti oli noin euroa. VII Journalisti Journalisten Journalisti ilmestyi kertomusvuonna 22 kertaa, kokonaissivumäärä oli 544. Lehden painosmäärä oli keskimäärin kappaletta. Journalistiliiton eläkeläisille lehti muuttui maksulliseksi vuoden 2012 alussa, vuoden lopussa eläkeläistilausten kokonaismäärä oli 591. Eläketilausmaksusta liitto sai runsaasti negatiivista palautetta eläkeläisjäseniltä. Muita maksettuja tilauksia oli 534. Lehti painettiin I-Print Oy:ssä Seinäjoella. Journalistin sisällössä olivat näkyvästi esillä alan yt-neuvottelut ja freelancejournalistien sopimuksiin liittyvät tapahtumat sekä median tulevaisuus ja alan ilmiöt. Lehti kokonaisuudessaan ja juttuihin liittyvät täydentävät aineistot olivat luettavissa myös lehden verkkosivuilta. VIII Liiton toimisto Liiton päätoimisena puheenjohtajana toimi Arto Nieminen, edunvalvontajohtajana Petri Savolainen, talouspäällikkönä Marjut Mikkonen, järjestöasiamiehenä Marja Palmunen, työehtoasiamiehinä Valtteri Aaltonen, Marianne Leskinen, Tytti Oras, Erkki Kupari, Sanna Nikula (äitiysvapaalla alkaen) ja Sari Uusi-Rauva (vakinaistettiin 1.9. alkaen) asti, Jussi Salokangas 1.8. alkaen (äitiysvapaasijainen, kunnes vakinaistettiin ), Terhi Tarvainen (äitiysvapaasijainen) alkaen, asiamiehinä Jarmo Häkkinen (ammatillinen ja järjestökoulutus) ja Juha Rekola (viestintäpolitiikka, eettiset kysymykset, kansainväliset asiat ja liiton viestintä). Pekka Vehviläinen toimi tiedottajana. Liiton toimiston palveluksessa ovat olleet järjestöjohdon assistentti Anne Salonen, assistentit Päivi Isoniemi ja Annamari Schildt, jäsenrekisterissä Arja Katila, Tuire Leppänen ja Tea Sahlberg, keskuksenhoitaja Kaarina Riekkinen ja toimistovirkailija Mari Metsikkö. Tea Sahlberg oli vuorotteluvapaalla ja sijaisena toimi Mika Lampinen it-tukihenkilönä. Toimiston yt-neuvottelukuntaan kuuluivat toimiston esimiesportaasta puheenjohtaja Arto Nieminen, edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, työsuojelupäällikkönä talouspäällikkö Marjut Mikkonen ja henkilökunnasta luottamusmies Erkki Kupari, joka toimi yt-neuvottelukunnan puheenjohtajana, työsuojeluvaltuutettu Tytti Oras ja Tea Sahlberg. IX Valtuusto Valtuuston puheenjohtajana toimi Asko Lehtonen, 1. varapuheenjohtajana Sylvia Bjon ja 2. varapuheenjohtajana Pike Epstein. Puheenjohtajisto osallistui hallituksen kokouksiin. Valtuusto piti toimintavuoden aikana 2 kokousta, yhden Espoossa ja yhden Helsingissä.

8 Vuosikertomus (16) Valltuuston kokoonpano on seuraava: Etelä-Pohjanmaa Laurila Anne Aho-Pynttäri Juha 1. Nyberg Björn Forsman Tom Collander Saila 2. Pihlajasaari Jouni Etelä-Suomi Luukkonen Markus Siilahti Anne 1. Kupiainen Eija 2. Piirainen Päivi HSY Rajamäki Tiina*) Haikarainen Riikka*) 1. Leppänen Veli-Pekka*) Lähteenmäki Lauri Seppänen Mika 2. Savolainen Jaana*) Mäkilä Kimmo Kiipula Matti 3. Kujala Liisa*) Keskinen Juha Saroniemi Soila 4. Serkkola Eira Bjon Sylvia Törnudd Nina 5. Alén Johan Leppänen Veli- 6. Viljanmaa Toni Pekka Utriainen Jenni Nousiainen Liisi 7. Waris Olli Koljonen Katja Kulmala Maija-Liisa 8. Korvela Marko Repo Sirpa Hahko Päivi 9. Halminen Laura 10. Hölttä Kirsi 11. Honkavaara Mira 12. Haikarainen Riikka 13. Seppänen Mika 14. Ala-Siurua Maija 15. Ronkainen Heli 16. Jompero Sanna 17. Nurmi Klaus 18. Lankinen Jussi Häme-Uusimaa Mäntyneva Riikka Monstovics Robert 1. Heikkonen Tarja 2. Saarikko Elise Itä-Suomi Juntunen Kaisa - 1. Saarela Matti 2. Sjöholm Johanna Keski-Pohjanmaa Vilpula Marja Jokela Markku 1. Hietala Kaisa 2. Lappinen Lotta Keski-Suomi Mertaniemi Harri Nurmi Ella 1. Honkonen Marja Hartio Ilkka Kovanen Tarja 2. Tuuliainen Anna-Maija Savo-Kainuu Manninen Kari Laine Tiina 1. Tukiainen Eino K. Paavoseppä Taru Keränen Jukka 2. Keränen Jukka 3. Mikkonen Juha 4. Kentta-Kohtala Ulla Kymenlaakso Sairo Laila Karppinen Hannele 1. Kaarto Antti 2. Laurila Leena

9 Vuosikertomus (16) Pohjois-Karjala Käyhkö Hanna Nevalainen Kimmo 1. Liikamaa Markku 2. Sjölund Peter Pohjois-Suomi Haapalainen Tiina - 1. Verronen Hannu Pelttari-Heikka Sari Kilpeläinen Jorma 2. Kantola Annukka 3. Takaluoma Leena 4. Pirkkiö Jaarli Satakunta Varjonen Jukkapekka Jääskeläinen Sanna 1. Aro Juhani 2. Parppei Petri Pirkanmaa Sainio Sari Heinänen Liisa 1.Vuorimäki Tiina Asikainen Kari Kares Yrjö 2. Huhtala Kirsi Kotipuro Anne Peltoniemi Mikko 3. Janhunen Terhi Sivunen Pia Taskinen Päivi 4. Lampimäki Jaakko 5. Koski Kimmo 6. Kettunen Asta 7. Teräväinen Jaana 8. Saukkonen Eila Turku Alitalo Tuike Ojaniemi Katja 1. Tervo Ilkka Hyytiäinen Erja*) Orell Jussi*) 2. Luther Mathias Lehtonen Asko Kajander-Ekström Anneli 3. Nieminen Rami 4. Kalpa Tiina 5. Saarinen Anne 6. Tuominen Jyrki SAL Haikarainen Riikka Grönvall Ursula 1. Aho Hanne Niskala Heidi Kangasniemi Päivi 2. Rosenborg Marika Sihvo Tomi Ahola Heli 3. Rutonen Matti Siik Johanna Nurmo Sari 4. Grönvall Ursula Taipale Taru Junttila Harri 5. Huhtala Hannele*) Piskonen Heikki Rutonen Matti 6. Junttila Harri Nikkola Riitta Alter Anne 7. Eronen Johanna Kaartinen Titta Uusipaikka Kaisa 8. Impiö Pauliina Lappalainen Tuomo Aho Hanne 9. Kauppila Kaisa Winqvist Monika Korhonen Marko 10. Kyyriäinen Hannu Kuittinen Liisa Hannula Mikko 11. Martikainen Paavo Konttinen Tanja Huhtala Hannele 12. Karhula Anna-Liisa Peltonen Hannele Sala Eero 13. Nurmo Sari 14. Takalainen Jaakko 15. Korhonen Marko 16. Sala Eero 17. Turunen Vesa 18. Ahola Heli 19. Kangasniemi Päivi 20. Airola Virve 21. Uusipaikka Kaisa 22. Pervonsuo Aila

10 Vuosikertomus (16) 23. Pelkonen Tiina 24. Tienhaara Tommi 25. Alter Anne 26. Hannula Mikko RTTL Elonheimo Maija Puttonen Seppo 1. Alavedra Gustavo Epstein Pirkko Värtö Markku 2. Arvassalo Jukka Hurme Raino Jokela Anna-Maija 3. Berg Antonia Klemm Kari Blomberg Juha 4. Blomberg Juha Korpela Sari Huilaja Aino 5. Eronen Marko Kämppi Marja-Liisa Malmi Ani 6. Eskola Annamari Leppälä Kari Kuisma Maria 7. Flood Leena Lindroos Ingemo Forsberg Christian 8. Forsberg Christian Mattila Kirsi Karppinen Anne 9. Haavikko Anna-Liisa Niemelä Jari Taussi Sari 10. Heliö Irmeli*) Niemiaho Pekka Nykänen Reijo 11. Jokela Anna-Maija Ormio Aarne Eronen Marko 12. Kaihovaara Riikka Parviainen Aapo Lahtinen Kati 13. Kaikkonen Juha Pellikka Olli Harpf Tiina 14. Kaján Leena Peurakoski Tomi Uusi-Eskola Minna 15. Karhumaa Terttu Pylkkänen Anu Sievistö Saija 16. Karhuvaara Veera Rautkorpi Tiina Voudinmäki Teija 17. Koskela Antti Romppainen Kari Santaharju Tiina 18. Krohn Hele Räihä Tapio Sirviö Ari-Pekka 19. Kuisma Maria Silander Esa*) Tolppanen Maria 20. Lahtinen Kati Siren Katarina Lindeman Leif 21. Lindeman Leif Wessberg Nina*) Swärd Saimy*) 22. Lolax Dan 23. Malmi Ani 24. Mattila Leena 25. Nyrhinen Jukka 26. Oras Joonas 27. Pukka Linda 28. Pulkkinen Markku 29. Puttonen Seppo 30. Pähti Petri 31. Salovaara Aija 32. Santaharju Tiina 33. Sievistö Saija 34. Sillanpää Auli 35. Sirviö Ari-Pekka 36. Swärd Saimy 37. Taussi Sari 38. Uusi-Eskola Minna 39. Varjanne Mikko 40. Voudinmäki Teija 41. Väkimies Timo 42. Värtö Markku 43. Wiik Jaana Åland Santamala Erkki Karlsson Ann-Christin 1. Grönlund Martina

11 Vuosikertomus (16) SFJ Takkunen Minna*) 1. Väyrynen Jukka*) Jokinen Heikki Kilpeläinen Jaakko 2. Hyvönen Anne Vesa Jyrki 3. Hirvikorpi Helinä Seretin Leena Suontausta Marita 4. Moster Helen Sivula Mia Pakaslahti Hella 5. Ruulio Tiina Opiskelijaedustajat Keski-Suomi Liski Jarno*) Karhunen Jussi*) Aalto Sirkku Pirkanmaa Hassinen Heta Ojanen Laura Hurme Anu Turku Nevalainen Anna Suorsa Tiia HSY Vanninen Anna Liukkonen Meri Nina Wessbergin (RTTL) tilalle valtuutetuksi tuli Saimy Svärd. Jarno Liskin (K-SJ) tilalle opiskelijaedustajaksi tuli Jussi Karhunen. Minna Takkusen (SFJ) tilalle valtuutetuksi tuli Jukka Väyrynen. Erja Hyytiäisen (TSY) tilalle valtuutetuksi tuli Jussi Orell. Esa Silanderin (RTTL) tilalle valtuutetuksi tuli Irmeli Heliö. X Hallitus Hallitus piti vuoden aikana 14 kokousta. Hallituksen kokoonpano oli: Puheenjohtaja Arto Nieminen (osallistui 14 kokoukseen), ensimmäinen varapuheenjohtaja Maija-Leena Nissilä (13), toinen varapuheenjohtaja Outi Salovaara (14), jäsenet Hannu Aaltonen (11), Päivi Alasuutari (10), Anna-Liisa Haavikko (13), Aila-Liisa Laurila (13), Ismo Lehtonen (13), Mari Manninen (11), Tanja Mikkola (11), Kari Pyrhönen (11), Pekka TJ Salo (12) ja Anders Strandén (13). Mari Manninen erosi hallituksesta vuoden lopulla ja tilalle valittiin joulukuussa Jussi Ahlroth HSY:stä. XI Valmisteluelimet Hallituksella oli seuraavat valmistelu- ja toimielimet: Ammattikoulutusvaliokunta: Maija-Leena Nissilä (pj), Hannu Koskela, Jarno Liski, Kimmo Mäkilä, Riikka Mäntyneva, Anna Nevalainen ( saakka), Auli Sillanpää, Tuukka Välimäki ja Jarmo Häkkinen (sihteeri saakka) ja Marianne Leskinen (sihteeri alkaen).

12 Vuosikertomus (16) Freeneuvottelukunta: Tanja Mikkola (pj), Anna Kähkönen, Veli-Pekka Leppänen, Marianne Leskinen ( saakka), Kirsi Mattila, Anneli Miljard, Arto Nieminen, Olli Pellikka, Petri Savolainen, Jaakko Takalainen, Valtteri Aaltonen (siht.) Journalismivaliokunta: Kari Pyrhönen (pj), Eija Anttila, Leena Kosonen, Susanna Reinboth, Iris Tenhunen, Marja Tyynismaa, Kari Viiperi, Taru Väänänen ja Juha Rekola (sihteeri). Jäsenasiatyöryhmä: Ismo Lehtonen, Anna Kähkönen, Tanja Mikkola, Pirjo Munck, Arja Katila, Marja Palmunen ja Marjut Mikkonen. Jäsenvaliokunta: Arto Nieminen (pj), Anna Kähkönen, Ismo Lehtonen, Pirjo Munck, Kaija Plit, Marjut Mikkonen, Marja Palmunen ja Marko Tammi. Jäsenrekisterin työntekijöinä kokouksiin osallistuivat Arja Katila, Tea Sahlberg ja Tuire Leppänen (sihteeri) ja JET-työttömyyskassan edustajana Aija Ståhlberg. Järjestövaliokunta: Anders Strandén (pj), Veijo Eronen, Matti Kiipula, Alpo Merilä, Aapo Parviainen, Matti Rutonen, Mia Sivula, Merja Turunen ja Marja Palmunen (sihteeri). Kansainvälinen valiokunta: Hannu Aaltonen (pj), Tuike Alitalo, Kari Asikainen, Heikki Jokinen, Sari Pelttari-Heikka, Anneli Salmivaara, Outi Salovaara, Susanna Sjöstedt ja Juha Rekola (sihteeri). Organisaatiotyöryhmä: Tapio Räihä (pj), Hanne Aho, Hannu Aaltonen, Arto Nieminen, Hannu Ojala, Ilkka Tervo, Juha Lehtinen, Matti Heikura ja Tanja Mikkola. Pätkätyövaliokunta: Mari Manninen (pj), Sanna Inkinen, Sarianne Keltto, Krista Lihvonen, Katja Ojaniemi, Eira Siltanen, Elli Sormunen, Vesa-Pekka Hiltunen ja Valtteri Aaltonen (sihteeri). Talousvaliokunta: Pekka TJ Salo (pj), Johanna Aatsalo asti, Harri Junttila, Aila-Liisa Laurila, Jukka Porola, Jukka Väyrynen alkaen ja Marjut Mikkonen (sihteeri). Tekijänoikeusvaliokunta: Anna-Liisa Haavikko (pj), Heikki Jokinen, Yrjö Kares, Juha Keskinen, Mathias Luther, Urpu Strellman, Pirkko Vilen ja Marianne Leskinen (sihteeri). Työelämävaliokunta: Päivi Alasuutari (pj), Sanna Canawati, Riikka Haikarainen, Liisa Heinänen, Tarja Kovanen, Kirsi Maijala, Kari Manninen, Leea Ollikainen, Vesa Turunen, Tytti Oras (sihteeri asti) ja Terhi Tarvainen (sihteeri alkaen). SJL opiskelijayhteistyöryhmä: Sylvia Bjon (pj), Liisa Haapanen, Sami Huohvanainen, Teemu Kiviniemi, Jussi Karhunen, Sami, Koski, Saara Manninen, Anna Nevalainen, Minna Ohtamaa, Jenna Parmala, Henna Savolainen, Anna Vanninen, Jenna Vehviläinen, Sari Uusi- Rauva (sihteeri asti) Terhi Tarvainen (sihteeri alkaen). Kustannustoimittajien työehtovaliokunta: Arto Nieminen (pj), Rene Lindqvist, Alice Martin, Mari Rakkolainen, Tomi Sihvo, Thomas Westerbom ( alkaen), Sanna Nikula (sihteeri, saakka), Jussi Salokangas (sihteeri ) ja Tytti Oras (sihteeri, alkaen). Lehdistön tes-valiokunta: Arto Nieminen (pj), Ahlroth Jussi, Aho Hanne (6.9. saakka), Sylvia Bjon (8.11. alkaen), Hyytiäinen Erja (8.11. saakka), Juutilainen Arno, Hanna Kuonanoja (6.9. alkaen) Lehtinen Juha, Luukkonen Markus (17.8. saakka), Mertaniemi Harri, Petri Savolainen, Taru Taipale (6.9. alkaen) ja Tytti Oras (sihteeri).

13 Vuosikertomus (16) MTV:n työehtoneuvottelukunta: Arto Nieminen (pj), Reijo Nykänen, Kari Pyrhönen, Leea Ollikainen saakka, Timo Väkimies saakka, Sari Korpela-Välisaari alkaen, Kati Savander alkaen ja Pekka Niemiaho alkaen sekä Petri Savolainen (sihteeri). YLE:n sopimuksen työehtoneuvottelukunta: Arto Nieminen (pj), Pirkko Epstein, Jari Niemelä, Seppo Puttonen, Petri Pähti, Pekka TJ Salo, Nina Wessberg, Marianne Leskinen (sihteeri saakka), Sari Uusi-Rauva (sihteeri ) ja Valtteri Aaltonen (sihteeri alkaen). Elokuva- ja tv-tuotantoyhtiösopimuksen neuvottelijat SJL:ssä, yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMen kanssa: Petri Savolainen, Erkki Kupari ja Seppo Seppänen. (ei kokoontunut toimintavuoden aikana) Yhtyneet neuvottelukunta: Kirsi Mattila (pj), Olli Pellikka, Marja Kurikka, Seppo Puttonen, Annu James, Karin Nynäs-Aspö, Marianne Leskinen (sihteeri saakka), Sari Uusi- Rauva (sihteeri ) ja Valtteri Aaltonen (sihteeri alkaen). Liiton historiatoimikunta: Outi Salovaara (pj), Veli-Pekka Leppänen, Antti Manninen, Pirjo Munck, Arto Nieminen ja Jarmo Häkkinen (siht.) Journalistin toimitusneuvosto: Ismo Lehtonen (pj.), Mari Manninen, Maria Markus, Arto Nieminen, Ari-Pekka Sirviö ja Andrea Svanbäck. Se on kokoontunut kaksi kertaa. Järjestövalmiustyöryhmä: Asko Lehtonen (pj), Hannu Aaltonen, Heikki Jokinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Lotta Lappinen, Harri Mertaniemi, Helena Rissanen, Jaana Savolainen, Tuomo Tynkkynen ja Jessikka Aro (sihteeri) XII Sanomalehtimieseläkkeet Valtion sanomalehtimieseläkkeitä valmisteli opetusministeriön toimittajalautakunta, jossa liittoa edustivat Matti Arvaja, Nils-Erik Friis, Tarja Hakulinen ja Tuija Mäkinen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kymmenelle journalistille ylimääräisen valtion sanomalehtimieseläkkeen. Tapahtunut jako oli viimeinen tässä järjestelmässä, sillä syksyllä julkisuuteen tuli tieto, jonka mukaan uusia eläkkeitä ei myönnetä vuonna Päätös tehtiin Journalistiliittoa kuulematta ja vastoin ministeriön liitolle aikaisemmin vuonna 2012 antamaa tietoa järjestelmän jatkumisesta. Liitto vetosi asiassa ministeri Paavo Arhinmäkeen ja esitti, että eläkkeiden myöntämisessä painotettaisiin aiempaa enemmän sosiaalisia perusteita, jotka liittyvät nimenomaan freelancerien eläkeajan turvaan. Tämä vetoomus ja myöhemmin tapahtunut liiton edustajien vierailu ministeriössä eivät muuttaneet tehtyä ratkaisua. Opetusministeriön myöntämän Journalistipalkinnon saivat Timo Kanerva, Hannu Karpo, Liisa Tukkimäki ja Janne Virkkunen. XIII Stipendit ja palkinnot

14 Vuosikertomus (16) Liiton ansiomerkki: Erja Hyytiäinen (TSY), Jarmo Häkkinen (HSY), Juha Keskinen (HSY), Matti Kiipula (HSY), Heljä Korpijoki (K-SJ), Tomi Peurakoski (RTTL), Laila Sairo (KYSY), Leena Sallinen (ISSY) ja Kristian Åberg (RTTL). Järjestötekopalkinto: Pelastakaa Reijo kampanja ja kunniamaininta Arja Ukkoselle. Vuoden pääluottamusmies palkinto: Hanne Aho (SAL), Henripekka Kallio (PSSY), Seija Lappalainen (PSSY), Taru Paavoseppä (Savo-Kainuu) ja Seppo Puttonen (RTTL). Virkistysstipendi: Liiton virkistysstipendejä jaettiin 35 jäsenelle.

15 Vuosikertomus (16) KURSSILISTA 2012 Luottamusmiesten orientaatiokurssit (ke-to) Lahti Osallistujia (ti-ke) Lahti Osallistujia (ke-to) Lahti Osallistujia 18 Kriisijournalismitapaaminen (kutsukurssi) (pe) Helsinki Työsuojeluvaltuutettujen orientaatiokurssi 1.2.(ke) Helsinki osallistujia 29 Työsuojelupäivät (to-pe) Helsinki osallistujia 42 Pientoimitusten tes-koulutus (la-su) Lahti osallistujia 14 Mitä on olla free? koulutusiltapäivä (pe) Helsinki osallistujia 39 Nuori journalisti kurssi (la) Riihimäki osallistujia 33 Freetyön ostajat koulutuspäivä 7.3. (ke) Helsinki osallistujia 30 Yhdistyspäivät (ti-ke) Tampere osallistujia 43 Yritystalous ja YT-neuvottelut koulutuspäivä Helsinki osallistujia 50 RTTL:n tukihenkilöseminaari Helsinki osallistujia 30

16 Vuosikertomus (16) Freeseminaari (la-su) Hämeenlinna osallistujia 63 Konserniseminaari (pe-su) Tukholma osallistujia 23 Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen jatkokoulutus Helsinki osallistujia 40 Förbundets svenska seminarium (pe-la) Kokkola osallistujia 36 Yhdistysten sihteerien koulutus (ke) Helsinki osallistujia 22 Maahanmuutto, media ja monikulttuurisuus -seminaari (pe-la) Helsinki osallistujia 35 RTTL:n tukihenkilöseminaari Hanko osallistujia 56 Opiskelija- ja opettajaseminaari (pe-la) Hämeenlinna Osallistujia 62 Luottamushenkilöpäivät (ke-to) Riihimäki Osallistujia 68 Päällikkökoulutus Peruutettu (ilmoittautuneita 8) (ke) Mitä on olla free? koulutusiltapäivä (ma) Helsinki Osallistujia 26

Hallituksen valmisteluelimet 2015-2018

Hallituksen valmisteluelimet 2015-2018 12.05.2015 Hallituksen valmisteluelimet 2015-2018 Ammattikoulutusvaliokunta 1 Mäkilä Kimmo puheenjohtaja valtuuston 2. vpj / HSY STT-Lehtikuva 2 Anttila Päivi jäsen SAL Kauneus & Terveys 3 Hietala Johanna

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Vuosikertomus Suomen Journalistiliiton toiminnasta 2014

Vuosikertomus Suomen Journalistiliiton toiminnasta 2014 1 / 22 Vuosikertomus Suomen Journalistiliiton toiminnasta 2014 Liitteet: Jäsentilastoja Jokesin vuosikertomus 2014 2 / 22 Kertomus Suomen Journalistiliiton toiminnasta vuonna 2014 Media-alan taantuma jatkui

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT KIWA Inspecta Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA115 AHOLAINEN, Eila Anneli PA49 AHONEN,

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Beviljade Fellowship understöd Första året: Andra året: Med. Dr. Maria Hurskainen Totalt

Beviljade Fellowship understöd Första året: Andra året: Med. Dr. Maria Hurskainen Totalt Beviljade Fellowship understöd 7.12.2017 Första året: FaD Hanna Antila 45 500 FD Heidi Haikala 65 000 MD Aida Kiviniemi 65 000 MD Satu Lamminmäki 65 000 MD Kaisu Luiro-Helve 60 000 FM Tuomo Mantere 60

Lisätiedot

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu SM-keskimatka R2 2012 SM-2012 organisaatio ORGANISAATIOKAAVIO Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä Kilpailunjohtaja Varajohtaja Pääsihteeri pääratamestari Tulospalvelupäällikkö Kenttäpäällikkö Tiedottaja/Markkinointi

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi:

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi: Myönnetyt Fellowship-apurahat 7.12.2017 FaT Hanna Antila 45 500 FT Heidi Haikala 65 000 LT Aida Kiviniemi 65 000 LT Satu Lamminmäki 65 000 LT Kaisu Luiro-Helve 60 000 FM Tuomo Mantere 60 000 PhD Kert Mätlik

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

Sairaala Golf 25.7.-26.7.

Sairaala Golf 25.7.-26.7. Sivu 1 (7) 1. Keski-Suomen ks/sisätautiklinikka Nyman Kai 32 0 Sarasoja Taneli 37 0 Vänttinen Esko 30 0 Back Paula 41 0 3 PARASTA 110 0 YHTEENSÄ 110 2. Team Stadi Helsinki Rahikainen Eero 37 0 Puhakka

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

Linkopallo 2017 Naiset. pvm. Linkopallo 2017 Miehet

Linkopallo 2017 Naiset. pvm. Linkopallo 2017 Miehet Linkopallo 2017 Naiset pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,91 30.5.2017 Ylämylly 2 Asta Kankaala LepU 40,20 15.5.2017 Leppävirta 3 Milla Pesonen Ylämylly 31,33 30.5.2017 Ylämylly 4 Piritta Hannukari JoPa 26,06

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila ------------------ Raahen nuorisovaltuuston kokoonpanot vuosina 1998-2007 Raahen nuorisovaltuustoon kuuluu 20 nuorta, iältään 14-25 vuotta. 10 jäsentä valitaan joka vuosi marras-joulukuussa toimitettavissa

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Risku Elina SU 070392 11,62 Seinäjoki 17.3.07 2 Puolakka Mariel HLK 191191 11,90 Helsinki 19.12.06

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj Tampereen Keilailuliitto Ry Kaupin Keilahalli Kausikilpailuraportti (Viikkokilpailut) Tulokset ajalta 05.01.2015-24.05.2015 (vähintään 102 sarjaa heittäneet) MA-luokat 102 srj 1. Jussila Perttu TKK Tampere

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

SUPERTOTAL. Painonnosto

SUPERTOTAL. Painonnosto SUPERTOTAL Naiset: 1. Pauliina Utoslahti Tampereen Yliopisto 415,5kg (262,5+153) 525,542p (305,44+221,102) 2. Johanna Tammela Tampereen Yhteiskoulun Lukio 326,5kg (217,5+109) 460,323p (281,32+179,003)

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/13 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Martinpelto 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen

Lisätiedot

MK - A MN - A NK - A (5) Oskari Saarinen, Eve. Oskari Saarinen 15-9,15-3. Petri Turunen, TuSu. Oskari Saarinen Kari Ritolehto, LoisKis 15-12,4-15,15-3

MK - A MN - A NK - A (5) Oskari Saarinen, Eve. Oskari Saarinen 15-9,15-3. Petri Turunen, TuSu. Oskari Saarinen Kari Ritolehto, LoisKis 15-12,4-15,15-3 MK - A (5) Oskari Saarinen, Eve Petri Turunen, TuSu Oskari Saarinen 15-9,15-3 Oskari Saarinen Kari Ritolehto, LoisKis 15-12,4-15,15-3 Pauli Saarinen, TuSu Saarinen 15-10,13-15,15-13 Toni Turunen, TuSu

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Turun Seudun Hallisarjan peliaikataulut 15. kierros

Turun Seudun Hallisarjan peliaikataulut 15. kierros Turun Seudun Hallisarjan peliaikataulut 15. kierros Pvm Klo Kenttä 5 Kenttä 6 Kenttä 7 Su 24.09. 20-21 Urmas Eero - Blomqvist Bjarne Hupa Ville - Uusi-Illikainen Tommi Ruottu Kimmo - Nettamo Kari 21-22

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot