Vuosikertomus liiton toiminnasta vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus liiton toiminnasta vuodelta 2012"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus liiton toiminnasta vuodelta oli liiton jäsenille jälleen kerran yt-vuosi. Yleinen taloudellinen epävarmuus, lehtitilausten arvonlisävero ja laskevat levikkiluvut heijastuivat toimituksissa neuvotteluina työntekijöiden vähentämisestä. Voidaan hyvin puhua mediayritysten kriisivuodesta. Kriisi ei koskenut vain perinteistä printtiteollisuutta, myös MTV:ssä käytiin vuoden lopulla raskaat yt-neuvottelut. Yle ei ollut tästä erillinen saareke, vaikka Ylen rahoituspohjaan tehtiinkin ratkaisut. Myös Yle jatkoi tehostamistoimiaan ja vähensi työntekijöitä. Kriisiä voi luonnehtia suhdannekriisiksi, mutta samalla myös liiketoimintakriisiksi. Mediayritykset yrittävät löytää digitaalisesta tuotannosta tuottoja, joilla korvattaisiin menetettyjä euroja printtipuolella. On rakennettu maksumuureja, ja verkkopalveluja on kehitetty. Yt-neuvottelujen myötä journalistisen työn sisältö on muuttunut selvästi. Lehtiyritykset ovat lisänneet keskinäistä yhteistyötään, mikä on merkinnyt yhä enemmän saman sisällön monistamista. Entistä voimakkaammin on etsitty ratkaisuja myös mobiilipalveluista. Liikkuvaan kuvaan on satsattu. Tästä esimerkkinä Helsingin Sanomat, joka otti tuottaakseen Nelosen uutiset. Printin ja sähköisen työn välistä eroa ei enää ole sellaisena kuin se aiemmin oli. I Edunvalvonta Toimintavuoden aikana liiton työehtosopimukset eivät olleet katkolla. Loppuvuoden aikana aloitettiin valmistelut vuoden 2013 työehtoneuvotteluihin, erityisesti keväällä 2013 neuvotteluun tulevien lehdistön ja MTV/Subtv:n sopimuksien osalta. Lisäksi MTV Oy:n käännöstoiminnan liikkeenluovutus lokakuussa räjäytti uudelleen käyntiin ponnistelut avkäännösalan yhteisten työehtojen aikaansaamiseksi. Alalla käytiin 30 yt-neuvottelut, joissa neuvotteluiden kohteena olivat 736 jäsenen työt. Neuvotteluiden lopputuloksena irtisanottiin 205 journalistia. Lisäksi työsuhteita päättyi määräaikaisuuksien päättämisten kautta sekä ero- ja eläkesopimuksilla. Yhteiskunnallista vaikuttamista tehtiin erityisesti itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi, kohtuullisten tekijänoikeusehtojen aikaansaamiseksi sekä vaikuttamalla viestintäalan lainsäädäntöön. Liiton työehtoyksikkö valmisteli keväällä vuokratyöoppaan. Marraskuussa työehtoyksiköstä tehtiin opintomatka Ruotsin Journalistiliittoon, jossa jo parhaillaan neuvotellaan yhdestä journalistisen työn työehtosopimuksesta työnantajien kanssa. Meillä sama keskustelu aktivoitui Nelosen uutisten ja Helsingin Sanomien toimitusten yhdistämisen myötä vuoden lopulla. Liiton työehtoyksikkö osallistui paikallisiin neuvotteluihin siirtymäkauden sopimuksesta. Yleisradion osalta joulukuun lopulla 2011 tehty päätös siirtymisestä Yle-veroon vuoden 2013 alusta rauhoitti selvästi edellisenä toimintavuonna ollutta epävarmuutta Ylen omasta toiminnasta sekä freelancer- ja ulkopuolisista ostoista.

2 Vuosikertomus (16) Keväällä tehtiin työmarkkinatutkimus liiton työsuhteisille jäsenille TNS Gallupin kanssa. Lehdistö Lehdistön työehtovaliokunta kokoontui läpi vuoden keskittyen kesän jälkeen kevään 2013 neuvotteluihin. Paikallisen erän jaon kokemukset käytiin helmikuussa läpi yhdessä työnantajapuolen kanssa. Tes-valmistelut aloitettiin syksyllä neljässä tes-klubissa: Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Epäviralliset klubit olivat uusi toimintamuoto, jolla yritettiin houkutella jäseniä tuomaan oman panoksensa neuvotteluihin valmistautumiseen. Marras-joulukuulla toteutettiin lehdistön tavoitekyselyt yhdistyksille, toimitusosastoille ja luottamusmiehille sekä uutena avoin kysely jäsenille (214 vastaajaa). Työehtosopimuksessa sovittu VKL:n ja SJL:n välinen palkkausjärjestelmätyöryhmä kokoontui useita kertoja. Alun perin syyskuun loppuun määritettyä toimeksiantoa jatkettiin. Työryhmätyö ei valmistunut toimintavuoden aikana. Lehdistön työehtosopimuksen määräaikaisia työsuhteita koskevan määräyksen sitovuutta koskeva erimielisyys vietiin työtuomioistuimeen. Työtuomioistuin katsoi, että kyseinen määräys on sitova työehtosopimuksen ehto. Samalla vahvistui muiden pykäläviittauksen sisältävien työehtosopimusmääräysten luonne. Kustannustoimittajat Myös kustannusalan yrityksissä käytiin yt-neuvotteluja. Erityisesti graafista työtä ulkoistettiin useassa yrityksessä, ja töitä siirtyi järjestelyissä journalistien työehtosopimuksen ulkopuolelle. Vuoden aikana tehtiin myös yritysjärjestelyitä, joiden seurauksena yt-neuvotteluja käytiin. Kustannustoimittajien työehtovalmistautuminen vuoden 2013 neuvotteluja varten aloitettiin. Marraskuun alussa toteutettiin voimassaolevan sopimuksen mukaiset korotukset. Yleiskorotus oli marraskuun alussa 1,0 %. Lisäksi kustannustaloissa neuvoteltiin yrityskohtaisesta sovittavasta palkanerästä, joka oli 0.9 %. Vuoden aikana jatkettiin kustannustoimittajien henkilökohtaisen palkan määrittelyn jalkauttamista yrityksiin. Ensimmäinen yrityskohtainen kriteeristö tehtiin Sanoma Prossa. Vuoden aikana järjestettiin yhdessä Viestinnän keskusliiton kanssa koulutusta luottamusmiehille ja yritysten henkilöstöpäälliköille tästä aiheesta. Yleisradio Yleisradion aikapalkkaisten työehtosopimus editoitiin. Editoitua versiota käytetään seuraavien neuvotteluiden pohjapaperina. Työryhmätyöt etenivät hyvässä yhteisymmärryksessä koko vuoden. Määräaikaisselvittelyssä kymmeniä vakinaistettiin ja vain yhden henkilön osalta jouduttiin turvautumaan käräjäoikeuteen. Yleläisten ansiotasoselvitystyötä jatkettiin vertaamalla olemassa olevia ansiotilastoja mediayritysten ja Ylen välillä.

3 Vuosikertomus (16) Yhtyneet Freesopimuksen suurin huomio keskittyi kääntäjiin. Tilanne kärjistyi vuoden loppupuolella MTV:n päätettyä ulkoistaa käännöstoiminta ulkopuoliselle käännöstoimistolle (BTI International), jonka palkkiotaso on huomattavasti pienempi kuin Yhtyneet-sopimuksessa. 101 kääntäjää irtisanoutui uuden työnantajansa palveluksesta kuukauden sisällä siirrosta. Kääntäjäasian selvittäminen jatkui vuoden 2013 puolelle. Työryhmätöistä kokemuslisätyöryhmän työtä aloiteltiin. MTV Syksyllä aloitettiin valmistautuminen kevään 2013 työehtoneuvotteluihin, jossa uutena neuvotteluvastapuolena on Viestinnän Keskusliitto. Lisäksi yhtiön sisällä vaihtui työnantajan neuvottelija ja toimitusjohtaja. MTV:n ohjelmatyöntekijöiden (MOT) kantoja selvitettiin jäsenten työehtoseminaarissa lokakuulla. Valmistautumiseen vaikuttivat MTV:n syksyllä käydyt raskaat yt-neuvottelut. MOT:n jäseniä irtisanottiin viisi ja lisäksi työsuhteita päätettiin erityisesti eläkesopimuksin. Yt-neuvotteluiden kuluessa MTV ulkoisti käännöstoimintansa. Elokuva- ja tv-tuotanto Suomen audiovisuaalisen alan tuottajien (SATU ry) kanssa käynnistettiin keskustelu televisiotuotannon työehdoista. Keskustelunavaus on merkittävä, sillä tv-tuotantoyhtiöt ovat yhtä lukuun ottamatta järjestäytymättömiä. Keskusteluista informoitiin kautta linjan elokuvatv-tuotannon työehtosopimuksen toista työntekijäliittoa Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMeä sekä Palvelualojen työnantajaliitto Paltaa. Sanoma Entertainment Työehtosopimus päättyy Sopimuskauden aikana Nelosen uutiset liitettiin osaksi Helsingin Sanomien toimitusta. Sopimuksen piiriin jäivät Sanoman radiokanavat Aalto ja Rock. Av-käännösala Pyrkimykset av-käännöstoimistojen yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi saivat uutta puhtia MTV Oy:n ulkoistettua käännöstyönsä BTI International Oy:lle. Yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa pyrittiin saamaan BTI neuvotteluihin, tässä kuitenkaan onnistumatta. Tämän seurauksena liitot julistivat BTI Internationalin hakusaartoon ja sen emoyhtiön hakusaarron lisäksi ylityökieltoon. Työtaistelutoimet jatkuivat yli vuodenvaihteen. Lisäksi liitto auttoi 101:tä BTI Internationalista irtisanoutunutta kääntäjää työttömyysturvan saamisessa. Osa kääntäjistä sai päätöksen lyhyestä ja osa pitkästä karenssista, minkä johdosta liitto pyrki vaikuttamaan myös työ- ja elinkeinoministeriöön ja työministeriin. Vuoden lopulla neuvottelut työehdoista aloitettiin av-käännöstoimisto SDI Median kanssa.

4 Vuosikertomus (16) Lehdistön freelancerit Lehdistön freelancereitten vuotta leimasi koventunut kilpailutilanne. Erityisesti pinnalla oli Sanoma Magazines Finlandin avustajasopimus. Erittäin ankarat ja freelancerin kannalta hankalat ehdot sisältävä sopimus lanseerattiin juuri ennen vuodenvaihdetta. Liitto neuvotteli sopimuksesta, ja joitain pieniä muutoksia saatiin aikaan, mutta tärkeimpiä ehtokohtia SMF kieltäytyi muuttamasta. Liiton ja freeyhdistyksen yhteistyönä kerättiin SMF:lle työtä tekevien freelancereiden rintama, joka kieltäytyi allekirjoittamasta sopimusta tarkoituksena painostaa yhtiö takaisin neuvotteluihin. Yli 300 SMF:n freelanceria ilmoitti omalla nimellään, ettei sopimus kelpaa heille. Rintama piti alkuun hyvin ja näkyi yhtiön toimitustyössä. Vähitellen SMF sai uusia freelancereita paikkaamaan sopimuksen allekirjoittamisesta kieltäytyneitä ja rekrytoi uusia työsuhteisia. Freelancereiden kilpailuoikeudellista asemaa lähdettiin selvittämään. Selvitystyö jatkui vuoden 2013 puolelle. II Journalismin etiikka Journalismin laadusta, etiikasta ja itsesääntelystä käytiin vuonna 2012 kiivasta keskustelua. Erityisesti sosiaalisessa mediassa haastettiin perinteisen median tekijöitä ja kyseltiin myös pienenevien toimituksellisten resurssien vaikutuksesta journalismin laatuun ja luotettavuuteen. Brittiläisen News of the World skandaalin aloittama kansainvälinen kohu median itsesääntelystä heijastui myös suomalaisessa keskustelussa. Journalismin sisältökysymykset olivat pääosassa alueellisilla Journalismin päivillä, joita liitto tuki yhdessä Jokesin kanssa. Tilaisuuksia järjestettiin Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Jyväskylässä, Seinäjoella, Porissa ja Lemillä. Osanotto oli runsasta, keskustelu vilkasta ja kokemukset myönteisiä. Julkinen keskustelu ja JSN:n näkyvyyden lisääntyminen aiheuttivat neuvostolle ennätysmäärän kanteluita ja ruuhkan, joka pidensi merkittävästi käsittelyaikoja. Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen valittiin syksyllä JSN:n kannatusyhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle III Yhteiskuntavaikuttaminen Itsensä työllistäjien aseman parantamista jatkettiin ammattiliittojen Itset-ryhmän puitteissa, jonka kokoonpanoa uudistettiin toimintavuoden aikana. Liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen toimi pysyvänä asiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ns. trendiryhmässä, joka hallitusohjelman mukaan selvittää työn tekemisen uusia muotoja. Trendivaikutustyötä käynnistettiin myös Palvelualojen ammattiliitto PAM:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Ammattiliitto Pron kanssa. Toukokuussa julkistettiin trendiryhmän väliraportti, jossa linjattiin työryhmän jatkotoimia. Samalla työministeri Lauri Ihalainen pidensi trendiryhmän toimikautta hallituskauden loppuun asti, kevääseen Syksyllä TEM teetti konsulttityönä selvityksen itsensätyöllistäjistä viidessä valitussa EU-maassa. Petri Savolainen osallistui selvityksen ohjausryhmään, joka sai työnsä valmiiksi joulukuun lopulla. Petri Savolainen valittiin jatkamaan puheenjohtajana STTK:n yhdessä elinkeinopoliittisessa työryhmässä, Yrittäjät STTK:ssa. Lisäksi SAK:n pyynnöstä liitto nimesi Petri Savolaisen SAK:n

5 Vuosikertomus (16) sopimusvastaavien työryhmään. Työehtoasiamies Marianne Leskinen osallistui SAK:n oikeudellisen valiokunnan toimintaan. Liiton puheenjohtaja Arto Nieminen osallistui lehtiasiain neuvottelukunnan toimintaan liikenneja viestintäministeriössä. Toimikunnan tehtäväksi asetettiin lehdistön journalistisen sisällön turvaaminen konkreettisilla parannusehdotuksilla. Työelämäasiat Työelämävaliokunta toteutti esimieskyselyn huhtikuussa. Työaikakampanjalla touko-kesäkuussa pyrittiin vaikuttamaan ylitöiden kirjaamiseen. Kampanjamateriaalina oli juliste, jonka kuva-aiheessa lomalainen on tyytyväinen normaalia pidemmästä vapaastaan. Kuntoloma järjestettiin Siuntion kylpylässä huhtikuussa Aalto-yliopiston toteuttama TOIMI-kehittämishanke sai TEKES-rahoituksen. Lokakuussa järjestettiin yhteistyötahojen kanssa Maahanmuutto, media ja monikulttuurisuus seminaari samaan aikaan Journalismin päivien kanssa. Opiskelijayhteistyöryhmä Toimintavuoden alussa toteutettiin harjoittelijaselvitys ja avattiin toimittajaksi.fi -nettisivusto auttamaan alalle tulevia opiskelijoita ja alasta kiinnostuneita henkilöitä. Lisäksi käynnistettiin lähettiläs-toimintaa, jonka tarkoitus on aktivoida opiskelijajäseniä järjestämään opiskelijatilaisuuksia. Ammattikoulutus Viestintäalan koulutusmäärien vähentämisestä jatkettiin lobbausta edelleen. Opetusministeri Jukka Gustafssonin kanssa keskusteltiin valtiovallan toimista, ja ensimmäiset lupaukset viestinnän koulutuksen aloituspaikkojen leikkauksesta saatiin. Kuitenkin ammattikorkeakoulutarjonnan leikkauslistan todelliset vaikutukset jäivät vielä toimintavuoden aikana epäselviksi. Ministerille luovutettiin toimitusten osaamistarvekyselyn tulokset sekä toimittaja Jarno Liskin tekemä opiskelijaraportti. Ammattikoulutusvaliokunta jatkoi yhteydenpitoa alan oppilaitoksiin vierailemalla Helsingissä Haaga-Heliassa. Syksyllä järjestettiin Hämeenlinnassa opiskelija- ja opettajaseminaari, joka täyttyi viimeistä paikkaa myöten. IV Tekijänoikeus Tekijäfoorumi järjesti yhteispohjoismaisen tekijäfoorumin kokouksen Helsingissä elokuussa 2012 pääaiheena Kohtuullinen tekijänoikeus hanke. Hanketta lobattiin myös kotimaassa koko vuosi erityisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan. Tekijäfoorumin edustaja kävi myös Tekijänoikeuspäivässä Säätytalolla kertomassa hankkeesta. Lakimuutosesitystä ei kuitenkaan saatu vielä läpi, vaikka hallitusohjelmasta on siitä selkeä kirjaus. Journalistiliiton edustaja osallistui Tekijäfoorumin työvaliokunnan hankkeen valmistelutyöhön.

6 Vuosikertomus (16) Liiton tekijänoikeus- ja freestrategiat uusittiin keväällä ja strategioitten pohjalta laadittiin lausuntoja valtiovallalle ja suunnattiin valiokuntien toimintaa. Erityisesti 0-sopimuksella olevien osalta Kohtuullinen tekijänoikeus -hanke olisi hyvä ratkaisu vuosien kiistaan työnantajapuolen kanssa. Petri Savolainen oli liiton edustajana Kopioston valokopiojaostossa ja Marianne Leskinen avjaostossa. Audiovisuaalisessa jaostossa valmisteltiin uusia lisensiointialueita ja yhdessä Yleisradion ja MTV:n kanssa uusittiin Koulutusrahasto Kouran perussopimusta. Hanke jatkui vuoden 2013 puolelle. Elinkeinoelämän valokopiointia koskeneessa jakoneuvottelussa korjattiin liiton aloitteesta edellisen vuoden virheellistä jakoa, jonka perusteella liiton jäsenille palautettiin taannehtivasti euroa. V Järjestötoiminta Valtuusto päätti uudistaa pressikortin. Asiasta keskusteltiin paljon ensin kevätvaltuustossa ja sitten vielä joulukuussa budjettipäätösten yhteydessä. Erityisen paljon keskustelua käytiin kuvallisuudesta. Valtuusto päätyi lopulta halvempaan kuvattomaan malliin. Kuvallisen saa eri maksua vastaan. Journalistiliiton verkkosivuilla tehtiin vuoden 2012 aikana lähes kaksi miljoonaa sivukyselyä eli keskimäärin n sivukyselyä päivittäin. Kasvua edellisvuodesta oli 72 %. Journalistilehden osuus sivulatauksista oli noin puolet. Sosiaalista mediaa käytettiin jonkin verran liiton erilaisten ryhmien toiminnassa. Syyskuussa liitolle perustettiin omat Facebook-sivut, joilla oli vuoden lopussa 1200 tykkääjää. Konsernien luottamusmiehet kokoontuivat säännöllisesti. Vuoden kokouksia hallitsivat ytneuvottelut ja mediamurroksen tuomat muut uudet haasteet. Liiton jäsenmäärä kääntyi laskuun toimintavuoden aikana. Vähennystä oli kaksi prosenttia. VI Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan pääpaino oli pohjoismaisten liittojen välisessä yhteistyössä. NJF:n puheenjohtajamaana toimi Ruotsi. Työssä korostuivat arkisen edunvalvonnan pohjoismainen koordinointi, viestintäpoliittisen ja ammattieettisen keskustelun seuranta sekä yhteistyö EFJ:n ja IFJ:n uudistamiseksi. Euroopan liitossa EFJ:ssä ja maailmanliitossa IFJ:ssä yritettiin aikaansaada tehostettua edunvalvontaa. Pohjoismaiden ja muiden samanmielisten liittojen kesken valmistauduttiin vuoden 2013 IFJ:n kongressiin, jotta kehitys saataisiin käännettyä myönteiseksi. IFJ:n tasa-arvotoimikunnassa liittoa edusti Anneli Salmivaara. EFJ:n radio- ja tv-toiminnan asiantuntijaryhmän jäsenenä oli Susanna Sjöstedt. EFJ:n tekijänoikeustyöryhmän suomalaisjäsen Heikki Jokinen valittiin myös IFJ:n edustajaksi maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö IFRRO:n hallitukseen. Liitto oli mukana järjestämässä suomalais-venäläistä mediakonferenssia Vääristävät peilit joulukuussa eduskuntatalossa Helsingissä, aiheina olivat maiden mediakuva ja kysymys viisumivapaudesta. Kohtuullisesti julkisuutta sekä Suomessa että Venäjällä saaneeseen tilaisuuteen osallistui kahtena päivänä n. 150 henkeä, joista noin puolet oli suomalaisia ja 27

7 Vuosikertomus (16) venäläisiä journalisteja. Heidän lisäkseen paikala oli myös virkamiehiä, kansanedustajia ja järjestöjen edustajia. Muutamalla liiton yhdistyksellä oli myös omia kontakteja Venäjälle ja Viroon. Pohjoisten alueiden Barents Pressin Ruotsiin suunniteltu vuosikokousseminaari jouduttiin peruuttamaan järjestäjien heikon talouden vuoksi. Kehitysyhteistyötä hoidettiin edelleen Viestintä ja kehitys -säätiön (Vikes) kautta. Vikes toteutti vuoden 2012 aikana yhtätoista kehitysyhteistyöhanketta neljällä mantereella. Hankkeiden yhteenlaskettu vuosibudjetti oli noin euroa. VII Journalisti Journalisten Journalisti ilmestyi kertomusvuonna 22 kertaa, kokonaissivumäärä oli 544. Lehden painosmäärä oli keskimäärin kappaletta. Journalistiliiton eläkeläisille lehti muuttui maksulliseksi vuoden 2012 alussa, vuoden lopussa eläkeläistilausten kokonaismäärä oli 591. Eläketilausmaksusta liitto sai runsaasti negatiivista palautetta eläkeläisjäseniltä. Muita maksettuja tilauksia oli 534. Lehti painettiin I-Print Oy:ssä Seinäjoella. Journalistin sisällössä olivat näkyvästi esillä alan yt-neuvottelut ja freelancejournalistien sopimuksiin liittyvät tapahtumat sekä median tulevaisuus ja alan ilmiöt. Lehti kokonaisuudessaan ja juttuihin liittyvät täydentävät aineistot olivat luettavissa myös lehden verkkosivuilta. VIII Liiton toimisto Liiton päätoimisena puheenjohtajana toimi Arto Nieminen, edunvalvontajohtajana Petri Savolainen, talouspäällikkönä Marjut Mikkonen, järjestöasiamiehenä Marja Palmunen, työehtoasiamiehinä Valtteri Aaltonen, Marianne Leskinen, Tytti Oras, Erkki Kupari, Sanna Nikula (äitiysvapaalla alkaen) ja Sari Uusi-Rauva (vakinaistettiin 1.9. alkaen) asti, Jussi Salokangas 1.8. alkaen (äitiysvapaasijainen, kunnes vakinaistettiin ), Terhi Tarvainen (äitiysvapaasijainen) alkaen, asiamiehinä Jarmo Häkkinen (ammatillinen ja järjestökoulutus) ja Juha Rekola (viestintäpolitiikka, eettiset kysymykset, kansainväliset asiat ja liiton viestintä). Pekka Vehviläinen toimi tiedottajana. Liiton toimiston palveluksessa ovat olleet järjestöjohdon assistentti Anne Salonen, assistentit Päivi Isoniemi ja Annamari Schildt, jäsenrekisterissä Arja Katila, Tuire Leppänen ja Tea Sahlberg, keskuksenhoitaja Kaarina Riekkinen ja toimistovirkailija Mari Metsikkö. Tea Sahlberg oli vuorotteluvapaalla ja sijaisena toimi Mika Lampinen it-tukihenkilönä. Toimiston yt-neuvottelukuntaan kuuluivat toimiston esimiesportaasta puheenjohtaja Arto Nieminen, edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, työsuojelupäällikkönä talouspäällikkö Marjut Mikkonen ja henkilökunnasta luottamusmies Erkki Kupari, joka toimi yt-neuvottelukunnan puheenjohtajana, työsuojeluvaltuutettu Tytti Oras ja Tea Sahlberg. IX Valtuusto Valtuuston puheenjohtajana toimi Asko Lehtonen, 1. varapuheenjohtajana Sylvia Bjon ja 2. varapuheenjohtajana Pike Epstein. Puheenjohtajisto osallistui hallituksen kokouksiin. Valtuusto piti toimintavuoden aikana 2 kokousta, yhden Espoossa ja yhden Helsingissä.

8 Vuosikertomus (16) Valltuuston kokoonpano on seuraava: Etelä-Pohjanmaa Laurila Anne Aho-Pynttäri Juha 1. Nyberg Björn Forsman Tom Collander Saila 2. Pihlajasaari Jouni Etelä-Suomi Luukkonen Markus Siilahti Anne 1. Kupiainen Eija 2. Piirainen Päivi HSY Rajamäki Tiina*) Haikarainen Riikka*) 1. Leppänen Veli-Pekka*) Lähteenmäki Lauri Seppänen Mika 2. Savolainen Jaana*) Mäkilä Kimmo Kiipula Matti 3. Kujala Liisa*) Keskinen Juha Saroniemi Soila 4. Serkkola Eira Bjon Sylvia Törnudd Nina 5. Alén Johan Leppänen Veli- 6. Viljanmaa Toni Pekka Utriainen Jenni Nousiainen Liisi 7. Waris Olli Koljonen Katja Kulmala Maija-Liisa 8. Korvela Marko Repo Sirpa Hahko Päivi 9. Halminen Laura 10. Hölttä Kirsi 11. Honkavaara Mira 12. Haikarainen Riikka 13. Seppänen Mika 14. Ala-Siurua Maija 15. Ronkainen Heli 16. Jompero Sanna 17. Nurmi Klaus 18. Lankinen Jussi Häme-Uusimaa Mäntyneva Riikka Monstovics Robert 1. Heikkonen Tarja 2. Saarikko Elise Itä-Suomi Juntunen Kaisa - 1. Saarela Matti 2. Sjöholm Johanna Keski-Pohjanmaa Vilpula Marja Jokela Markku 1. Hietala Kaisa 2. Lappinen Lotta Keski-Suomi Mertaniemi Harri Nurmi Ella 1. Honkonen Marja Hartio Ilkka Kovanen Tarja 2. Tuuliainen Anna-Maija Savo-Kainuu Manninen Kari Laine Tiina 1. Tukiainen Eino K. Paavoseppä Taru Keränen Jukka 2. Keränen Jukka 3. Mikkonen Juha 4. Kentta-Kohtala Ulla Kymenlaakso Sairo Laila Karppinen Hannele 1. Kaarto Antti 2. Laurila Leena

9 Vuosikertomus (16) Pohjois-Karjala Käyhkö Hanna Nevalainen Kimmo 1. Liikamaa Markku 2. Sjölund Peter Pohjois-Suomi Haapalainen Tiina - 1. Verronen Hannu Pelttari-Heikka Sari Kilpeläinen Jorma 2. Kantola Annukka 3. Takaluoma Leena 4. Pirkkiö Jaarli Satakunta Varjonen Jukkapekka Jääskeläinen Sanna 1. Aro Juhani 2. Parppei Petri Pirkanmaa Sainio Sari Heinänen Liisa 1.Vuorimäki Tiina Asikainen Kari Kares Yrjö 2. Huhtala Kirsi Kotipuro Anne Peltoniemi Mikko 3. Janhunen Terhi Sivunen Pia Taskinen Päivi 4. Lampimäki Jaakko 5. Koski Kimmo 6. Kettunen Asta 7. Teräväinen Jaana 8. Saukkonen Eila Turku Alitalo Tuike Ojaniemi Katja 1. Tervo Ilkka Hyytiäinen Erja*) Orell Jussi*) 2. Luther Mathias Lehtonen Asko Kajander-Ekström Anneli 3. Nieminen Rami 4. Kalpa Tiina 5. Saarinen Anne 6. Tuominen Jyrki SAL Haikarainen Riikka Grönvall Ursula 1. Aho Hanne Niskala Heidi Kangasniemi Päivi 2. Rosenborg Marika Sihvo Tomi Ahola Heli 3. Rutonen Matti Siik Johanna Nurmo Sari 4. Grönvall Ursula Taipale Taru Junttila Harri 5. Huhtala Hannele*) Piskonen Heikki Rutonen Matti 6. Junttila Harri Nikkola Riitta Alter Anne 7. Eronen Johanna Kaartinen Titta Uusipaikka Kaisa 8. Impiö Pauliina Lappalainen Tuomo Aho Hanne 9. Kauppila Kaisa Winqvist Monika Korhonen Marko 10. Kyyriäinen Hannu Kuittinen Liisa Hannula Mikko 11. Martikainen Paavo Konttinen Tanja Huhtala Hannele 12. Karhula Anna-Liisa Peltonen Hannele Sala Eero 13. Nurmo Sari 14. Takalainen Jaakko 15. Korhonen Marko 16. Sala Eero 17. Turunen Vesa 18. Ahola Heli 19. Kangasniemi Päivi 20. Airola Virve 21. Uusipaikka Kaisa 22. Pervonsuo Aila

10 Vuosikertomus (16) 23. Pelkonen Tiina 24. Tienhaara Tommi 25. Alter Anne 26. Hannula Mikko RTTL Elonheimo Maija Puttonen Seppo 1. Alavedra Gustavo Epstein Pirkko Värtö Markku 2. Arvassalo Jukka Hurme Raino Jokela Anna-Maija 3. Berg Antonia Klemm Kari Blomberg Juha 4. Blomberg Juha Korpela Sari Huilaja Aino 5. Eronen Marko Kämppi Marja-Liisa Malmi Ani 6. Eskola Annamari Leppälä Kari Kuisma Maria 7. Flood Leena Lindroos Ingemo Forsberg Christian 8. Forsberg Christian Mattila Kirsi Karppinen Anne 9. Haavikko Anna-Liisa Niemelä Jari Taussi Sari 10. Heliö Irmeli*) Niemiaho Pekka Nykänen Reijo 11. Jokela Anna-Maija Ormio Aarne Eronen Marko 12. Kaihovaara Riikka Parviainen Aapo Lahtinen Kati 13. Kaikkonen Juha Pellikka Olli Harpf Tiina 14. Kaján Leena Peurakoski Tomi Uusi-Eskola Minna 15. Karhumaa Terttu Pylkkänen Anu Sievistö Saija 16. Karhuvaara Veera Rautkorpi Tiina Voudinmäki Teija 17. Koskela Antti Romppainen Kari Santaharju Tiina 18. Krohn Hele Räihä Tapio Sirviö Ari-Pekka 19. Kuisma Maria Silander Esa*) Tolppanen Maria 20. Lahtinen Kati Siren Katarina Lindeman Leif 21. Lindeman Leif Wessberg Nina*) Swärd Saimy*) 22. Lolax Dan 23. Malmi Ani 24. Mattila Leena 25. Nyrhinen Jukka 26. Oras Joonas 27. Pukka Linda 28. Pulkkinen Markku 29. Puttonen Seppo 30. Pähti Petri 31. Salovaara Aija 32. Santaharju Tiina 33. Sievistö Saija 34. Sillanpää Auli 35. Sirviö Ari-Pekka 36. Swärd Saimy 37. Taussi Sari 38. Uusi-Eskola Minna 39. Varjanne Mikko 40. Voudinmäki Teija 41. Väkimies Timo 42. Värtö Markku 43. Wiik Jaana Åland Santamala Erkki Karlsson Ann-Christin 1. Grönlund Martina

11 Vuosikertomus (16) SFJ Takkunen Minna*) 1. Väyrynen Jukka*) Jokinen Heikki Kilpeläinen Jaakko 2. Hyvönen Anne Vesa Jyrki 3. Hirvikorpi Helinä Seretin Leena Suontausta Marita 4. Moster Helen Sivula Mia Pakaslahti Hella 5. Ruulio Tiina Opiskelijaedustajat Keski-Suomi Liski Jarno*) Karhunen Jussi*) Aalto Sirkku Pirkanmaa Hassinen Heta Ojanen Laura Hurme Anu Turku Nevalainen Anna Suorsa Tiia HSY Vanninen Anna Liukkonen Meri Nina Wessbergin (RTTL) tilalle valtuutetuksi tuli Saimy Svärd. Jarno Liskin (K-SJ) tilalle opiskelijaedustajaksi tuli Jussi Karhunen. Minna Takkusen (SFJ) tilalle valtuutetuksi tuli Jukka Väyrynen. Erja Hyytiäisen (TSY) tilalle valtuutetuksi tuli Jussi Orell. Esa Silanderin (RTTL) tilalle valtuutetuksi tuli Irmeli Heliö. X Hallitus Hallitus piti vuoden aikana 14 kokousta. Hallituksen kokoonpano oli: Puheenjohtaja Arto Nieminen (osallistui 14 kokoukseen), ensimmäinen varapuheenjohtaja Maija-Leena Nissilä (13), toinen varapuheenjohtaja Outi Salovaara (14), jäsenet Hannu Aaltonen (11), Päivi Alasuutari (10), Anna-Liisa Haavikko (13), Aila-Liisa Laurila (13), Ismo Lehtonen (13), Mari Manninen (11), Tanja Mikkola (11), Kari Pyrhönen (11), Pekka TJ Salo (12) ja Anders Strandén (13). Mari Manninen erosi hallituksesta vuoden lopulla ja tilalle valittiin joulukuussa Jussi Ahlroth HSY:stä. XI Valmisteluelimet Hallituksella oli seuraavat valmistelu- ja toimielimet: Ammattikoulutusvaliokunta: Maija-Leena Nissilä (pj), Hannu Koskela, Jarno Liski, Kimmo Mäkilä, Riikka Mäntyneva, Anna Nevalainen ( saakka), Auli Sillanpää, Tuukka Välimäki ja Jarmo Häkkinen (sihteeri saakka) ja Marianne Leskinen (sihteeri alkaen).

12 Vuosikertomus (16) Freeneuvottelukunta: Tanja Mikkola (pj), Anna Kähkönen, Veli-Pekka Leppänen, Marianne Leskinen ( saakka), Kirsi Mattila, Anneli Miljard, Arto Nieminen, Olli Pellikka, Petri Savolainen, Jaakko Takalainen, Valtteri Aaltonen (siht.) Journalismivaliokunta: Kari Pyrhönen (pj), Eija Anttila, Leena Kosonen, Susanna Reinboth, Iris Tenhunen, Marja Tyynismaa, Kari Viiperi, Taru Väänänen ja Juha Rekola (sihteeri). Jäsenasiatyöryhmä: Ismo Lehtonen, Anna Kähkönen, Tanja Mikkola, Pirjo Munck, Arja Katila, Marja Palmunen ja Marjut Mikkonen. Jäsenvaliokunta: Arto Nieminen (pj), Anna Kähkönen, Ismo Lehtonen, Pirjo Munck, Kaija Plit, Marjut Mikkonen, Marja Palmunen ja Marko Tammi. Jäsenrekisterin työntekijöinä kokouksiin osallistuivat Arja Katila, Tea Sahlberg ja Tuire Leppänen (sihteeri) ja JET-työttömyyskassan edustajana Aija Ståhlberg. Järjestövaliokunta: Anders Strandén (pj), Veijo Eronen, Matti Kiipula, Alpo Merilä, Aapo Parviainen, Matti Rutonen, Mia Sivula, Merja Turunen ja Marja Palmunen (sihteeri). Kansainvälinen valiokunta: Hannu Aaltonen (pj), Tuike Alitalo, Kari Asikainen, Heikki Jokinen, Sari Pelttari-Heikka, Anneli Salmivaara, Outi Salovaara, Susanna Sjöstedt ja Juha Rekola (sihteeri). Organisaatiotyöryhmä: Tapio Räihä (pj), Hanne Aho, Hannu Aaltonen, Arto Nieminen, Hannu Ojala, Ilkka Tervo, Juha Lehtinen, Matti Heikura ja Tanja Mikkola. Pätkätyövaliokunta: Mari Manninen (pj), Sanna Inkinen, Sarianne Keltto, Krista Lihvonen, Katja Ojaniemi, Eira Siltanen, Elli Sormunen, Vesa-Pekka Hiltunen ja Valtteri Aaltonen (sihteeri). Talousvaliokunta: Pekka TJ Salo (pj), Johanna Aatsalo asti, Harri Junttila, Aila-Liisa Laurila, Jukka Porola, Jukka Väyrynen alkaen ja Marjut Mikkonen (sihteeri). Tekijänoikeusvaliokunta: Anna-Liisa Haavikko (pj), Heikki Jokinen, Yrjö Kares, Juha Keskinen, Mathias Luther, Urpu Strellman, Pirkko Vilen ja Marianne Leskinen (sihteeri). Työelämävaliokunta: Päivi Alasuutari (pj), Sanna Canawati, Riikka Haikarainen, Liisa Heinänen, Tarja Kovanen, Kirsi Maijala, Kari Manninen, Leea Ollikainen, Vesa Turunen, Tytti Oras (sihteeri asti) ja Terhi Tarvainen (sihteeri alkaen). SJL opiskelijayhteistyöryhmä: Sylvia Bjon (pj), Liisa Haapanen, Sami Huohvanainen, Teemu Kiviniemi, Jussi Karhunen, Sami, Koski, Saara Manninen, Anna Nevalainen, Minna Ohtamaa, Jenna Parmala, Henna Savolainen, Anna Vanninen, Jenna Vehviläinen, Sari Uusi- Rauva (sihteeri asti) Terhi Tarvainen (sihteeri alkaen). Kustannustoimittajien työehtovaliokunta: Arto Nieminen (pj), Rene Lindqvist, Alice Martin, Mari Rakkolainen, Tomi Sihvo, Thomas Westerbom ( alkaen), Sanna Nikula (sihteeri, saakka), Jussi Salokangas (sihteeri ) ja Tytti Oras (sihteeri, alkaen). Lehdistön tes-valiokunta: Arto Nieminen (pj), Ahlroth Jussi, Aho Hanne (6.9. saakka), Sylvia Bjon (8.11. alkaen), Hyytiäinen Erja (8.11. saakka), Juutilainen Arno, Hanna Kuonanoja (6.9. alkaen) Lehtinen Juha, Luukkonen Markus (17.8. saakka), Mertaniemi Harri, Petri Savolainen, Taru Taipale (6.9. alkaen) ja Tytti Oras (sihteeri).

13 Vuosikertomus (16) MTV:n työehtoneuvottelukunta: Arto Nieminen (pj), Reijo Nykänen, Kari Pyrhönen, Leea Ollikainen saakka, Timo Väkimies saakka, Sari Korpela-Välisaari alkaen, Kati Savander alkaen ja Pekka Niemiaho alkaen sekä Petri Savolainen (sihteeri). YLE:n sopimuksen työehtoneuvottelukunta: Arto Nieminen (pj), Pirkko Epstein, Jari Niemelä, Seppo Puttonen, Petri Pähti, Pekka TJ Salo, Nina Wessberg, Marianne Leskinen (sihteeri saakka), Sari Uusi-Rauva (sihteeri ) ja Valtteri Aaltonen (sihteeri alkaen). Elokuva- ja tv-tuotantoyhtiösopimuksen neuvottelijat SJL:ssä, yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMen kanssa: Petri Savolainen, Erkki Kupari ja Seppo Seppänen. (ei kokoontunut toimintavuoden aikana) Yhtyneet neuvottelukunta: Kirsi Mattila (pj), Olli Pellikka, Marja Kurikka, Seppo Puttonen, Annu James, Karin Nynäs-Aspö, Marianne Leskinen (sihteeri saakka), Sari Uusi- Rauva (sihteeri ) ja Valtteri Aaltonen (sihteeri alkaen). Liiton historiatoimikunta: Outi Salovaara (pj), Veli-Pekka Leppänen, Antti Manninen, Pirjo Munck, Arto Nieminen ja Jarmo Häkkinen (siht.) Journalistin toimitusneuvosto: Ismo Lehtonen (pj.), Mari Manninen, Maria Markus, Arto Nieminen, Ari-Pekka Sirviö ja Andrea Svanbäck. Se on kokoontunut kaksi kertaa. Järjestövalmiustyöryhmä: Asko Lehtonen (pj), Hannu Aaltonen, Heikki Jokinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Lotta Lappinen, Harri Mertaniemi, Helena Rissanen, Jaana Savolainen, Tuomo Tynkkynen ja Jessikka Aro (sihteeri) XII Sanomalehtimieseläkkeet Valtion sanomalehtimieseläkkeitä valmisteli opetusministeriön toimittajalautakunta, jossa liittoa edustivat Matti Arvaja, Nils-Erik Friis, Tarja Hakulinen ja Tuija Mäkinen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kymmenelle journalistille ylimääräisen valtion sanomalehtimieseläkkeen. Tapahtunut jako oli viimeinen tässä järjestelmässä, sillä syksyllä julkisuuteen tuli tieto, jonka mukaan uusia eläkkeitä ei myönnetä vuonna Päätös tehtiin Journalistiliittoa kuulematta ja vastoin ministeriön liitolle aikaisemmin vuonna 2012 antamaa tietoa järjestelmän jatkumisesta. Liitto vetosi asiassa ministeri Paavo Arhinmäkeen ja esitti, että eläkkeiden myöntämisessä painotettaisiin aiempaa enemmän sosiaalisia perusteita, jotka liittyvät nimenomaan freelancerien eläkeajan turvaan. Tämä vetoomus ja myöhemmin tapahtunut liiton edustajien vierailu ministeriössä eivät muuttaneet tehtyä ratkaisua. Opetusministeriön myöntämän Journalistipalkinnon saivat Timo Kanerva, Hannu Karpo, Liisa Tukkimäki ja Janne Virkkunen. XIII Stipendit ja palkinnot

14 Vuosikertomus (16) Liiton ansiomerkki: Erja Hyytiäinen (TSY), Jarmo Häkkinen (HSY), Juha Keskinen (HSY), Matti Kiipula (HSY), Heljä Korpijoki (K-SJ), Tomi Peurakoski (RTTL), Laila Sairo (KYSY), Leena Sallinen (ISSY) ja Kristian Åberg (RTTL). Järjestötekopalkinto: Pelastakaa Reijo kampanja ja kunniamaininta Arja Ukkoselle. Vuoden pääluottamusmies palkinto: Hanne Aho (SAL), Henripekka Kallio (PSSY), Seija Lappalainen (PSSY), Taru Paavoseppä (Savo-Kainuu) ja Seppo Puttonen (RTTL). Virkistysstipendi: Liiton virkistysstipendejä jaettiin 35 jäsenelle.

15 Vuosikertomus (16) KURSSILISTA 2012 Luottamusmiesten orientaatiokurssit (ke-to) Lahti Osallistujia (ti-ke) Lahti Osallistujia (ke-to) Lahti Osallistujia 18 Kriisijournalismitapaaminen (kutsukurssi) (pe) Helsinki Työsuojeluvaltuutettujen orientaatiokurssi 1.2.(ke) Helsinki osallistujia 29 Työsuojelupäivät (to-pe) Helsinki osallistujia 42 Pientoimitusten tes-koulutus (la-su) Lahti osallistujia 14 Mitä on olla free? koulutusiltapäivä (pe) Helsinki osallistujia 39 Nuori journalisti kurssi (la) Riihimäki osallistujia 33 Freetyön ostajat koulutuspäivä 7.3. (ke) Helsinki osallistujia 30 Yhdistyspäivät (ti-ke) Tampere osallistujia 43 Yritystalous ja YT-neuvottelut koulutuspäivä Helsinki osallistujia 50 RTTL:n tukihenkilöseminaari Helsinki osallistujia 30

16 Vuosikertomus (16) Freeseminaari (la-su) Hämeenlinna osallistujia 63 Konserniseminaari (pe-su) Tukholma osallistujia 23 Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen jatkokoulutus Helsinki osallistujia 40 Förbundets svenska seminarium (pe-la) Kokkola osallistujia 36 Yhdistysten sihteerien koulutus (ke) Helsinki osallistujia 22 Maahanmuutto, media ja monikulttuurisuus -seminaari (pe-la) Helsinki osallistujia 35 RTTL:n tukihenkilöseminaari Hanko osallistujia 56 Opiskelija- ja opettajaseminaari (pe-la) Hämeenlinna Osallistujia 62 Luottamushenkilöpäivät (ke-to) Riihimäki Osallistujia 68 Päällikkökoulutus Peruutettu (ilmoittautuneita 8) (ke) Mitä on olla free? koulutusiltapäivä (ma) Helsinki Osallistujia 26

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liitto (RTTL) on viiden itsenäisen yhdistyksen kattojärjestö. RTTL:n päätehtäviä ovat osallistuminen

Lisätiedot

Hallituksen kertomus valtuustokaudesta 2010-2014

Hallituksen kertomus valtuustokaudesta 2010-2014 Hallituksen kertomus valtuustokaudesta 2010-2014 Valtuustokausi oli suurten mullistusten aikaa mediateollisuudessa. Jäsenille tämä näyttäytyi jatkuvina yt-neuvotteluina, irtisanomisina ja erilaisten lehtiyritysten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta

Vuosikertomus 2013. 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta Vuosikertomus 2013 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta Vuosikertomus 2 (37) Vuosikertomus 3 (37) Sisällysluettelo 1 Puheenjohtajan katsaus... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Hallinto... 4 1.3 Talous... 4

Lisätiedot

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Hyväksytty puoluehallituksessa 10.3.2012 ja 30.3.2012 Vahvistettavaksi puoluevaltuuskunnassa 1.4.2012 tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2010

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000 1000 0940 87 DABAFIHH Broholmsgatan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 7 LAKIASIAT 9 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 10

VUOSIKERTOMUS 2007 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 7 LAKIASIAT 9 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 10 VUOSIKERTOMUS 2007 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 7 LAKIASIAT 9 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 10 LIITON JÄSENYYDET 14 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 16 KOULUTUSTOIMINTA 20 NUORISOTOIMINTA

Lisätiedot

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus Julkisen sanan neuvosto 2011 vuosikertomus Puheenjohtajan katsaus Luottamus palautunut, uudet ongelmat siintävät JULKISEN SANAN NEUVOSTO ajautui kriisiin joulukuussa 2009 pääministeri Matti Vanhasta koskeneen

Lisätiedot

Sisältö. Liiton katsaus... 4. Edunvalvonta... 8. Työ- ja ympäristönsuojelu... 12. Hallinto ja järjestötoiminta... 14. Liiton jäsenyydet...

Sisältö. Liiton katsaus... 4. Edunvalvonta... 8. Työ- ja ympäristönsuojelu... 12. Hallinto ja järjestötoiminta... 14. Liiton jäsenyydet... Vuosikertomus 2010 Sisältö Liiton katsaus... 4 Edunvalvonta... 8 Työ- ja ympäristönsuojelu... 12 Hallinto ja järjestötoiminta... 14 Liiton jäsenyydet... 20 Kansainvälinen toiminta... 22 Koulutustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Toimintavuonna eläinlääkintähuoltolain uudistusta valmistelleen työryhmän mietintö luovutettiin maa- ja metsätalousministeri

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA v. 1995 1. YLEISKATSAUS

KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA v. 1995 1. YLEISKATSAUS KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA v. 1995 1. YLEISKATSAUS 1.1. Kansainvälinen toimintaympäristö Vuoden 1995 merkittävin kansainväliseen toimintaympäristöön liittynyt asia oli Suomen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Yleistä 1.1.2. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen kevätkokous

Valtuuston varsinainen kevätkokous Esityslista 1/2015 kevätkokous Aika 21. 22.5.2015 (to-pe) klo 12.30 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Tapio

Lisätiedot

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty puoluehallituksessa 1.4.2011 Vahvistettu puoluevaltuuskunnassa 3.4.2011 tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2 Jäsenistö...2

Lisätiedot

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLTÖ Uuden nimen ja vahvan kasvun vuosi Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1.

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET...

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... 5 2.1 KUNNIAJÄSENET... 5 2.2 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.3 KANNATTAJAJÄSENET ELI KOTISEUTUKLUBI... 6 2.4 JÄSENPALVELUT JA JÄSENEDUT... 7 3. HALLINTO...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 2 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Vuoden 2014 haasteet alueella... 4 1.2 Hankkeet... 5 2. HALLINTO... 5 2.1 Sääntömääräiset kokoukset... 5 2.2 Aluejärjestön hallitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Taitto: Anna Grönlund Painopaikka: Kopijyvä Oy Jyväskylä 2007 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajalta 4 Ylioppilaskunnan jäsenet 6 Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

VUOSI KERTOMUS 2009 SUOMEN UIMALIITTO

VUOSI KERTOMUS 2009 SUOMEN UIMALIITTO VUOSI KERTOMUS 2009 SUOMEN UIMALIITTO 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. TALOUS JA YLEISHALLINTO... 4 2.1 Talous... 4 2.2 Hallinto... 4 2.3 Jäsenistö... 6 2.4 Liiton jäsenyydet ja edustukset... 6 2.5 Kansainvälinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 ETELÄ-POHJANMAAN LIITON tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Hyväksytty maakuntahallituksessa 31.3.2014 Hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.6.2014 Julkaisu C:73 ISBN 978-951-766-214-7 (nide) ISBN 978-951-766-215-4

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous

2. TALOUS JA YLEISHALLINTO. 2.1 Talous Suomen Uimaliitto Vuosikertomus 2007 ~ 2 ~ SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 2. TALOUS JA YLEISHALLINTO 4 2.1 Talous 4 2.2 Hallinto 4 2.3 Jäsenistö 5 2.4 Liiton jäsenyydet ja edustukset 6 2.5 Kansainvälinen järjestötoiminta

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS VUOSIKOKOUKSELLE 2. TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ KRISTIINA

Lisätiedot

PAm. Kylmäkkö ja kuumakko Vilkas Anniina Paukkunen vasemmalla jaharkitseva Suvi Villanen kokkasivat itsensä Taitaja-kisoihin.

PAm. Kylmäkkö ja kuumakko Vilkas Anniina Paukkunen vasemmalla jaharkitseva Suvi Villanen kokkasivat itsensä Taitaja-kisoihin. PAm nro6/2015 8.5. pamlehti.fi 16. vuosikerta "Minä tavallaan unohduin sinne töihin." AnjA, SiVu 31 Liittokokous Valittujen alat, iät jaalueet SiVu 16 Luottotiedot Udellaanko maksuhäiriöistä ilmansyytä?

Lisätiedot

Liiton ARKKI SYYSKARAOKE. www.rttl.fi. Onko TES jo aivan täynnä? RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011

Liiton ARKKI SYYSKARAOKE. www.rttl.fi. Onko TES jo aivan täynnä? RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011 RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011 www.rttl.fi SYYSKARAOKE Onko TES jo aivan täynnä? Yle haluaa erottua eettisimpänä Förkortningen av Kvällsnytt ledde till personalnedskärningar Liiton ARKKI Liiton ARKKI 3/2011

Lisätiedot