Paint Shop Pro 7 ohjelman käytöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paint Shop Pro 7 ohjelman käytöstä"

Transkriptio

1 Paint Shop Pro 7 ohjelman käytöstä Kajaanin AMK

2 2 Sisällysluettelo 1 TAVALLISIMPIEN TYÖKALURIVIEN ESITTELY TIEDOSTON AVAAMINEN UUDEN POHJAN LUOMINEN JA KOON MUUTTAMINEN TIEDOSTON TALLENTAMINEN KUVAN OSAN TÄYTTÖVÄRJÄYS VÄRIPALETIN TOIMINNOT KUVAN LEIKKAAMINEN JA LIITTÄMINEN UUDEKSI KUVAKSI TAI OSAA TOISTA KUVAA KUVAN KOON MUUTTAMINEN TULOSTAMINEN TYÖKALUISTA TASOJEN ELI LAYERIEN KÄYTÖSTÄ TEHOSTEIDEN ELI EFEKTIEN KÄYTTÄMINEN RETOUCH-TYÖKALUN ELI HANKAUSTYÖKALUN KÄYTÖSTÄ YHDEN VÄRIN MÄÄRITTÄMINEN LÄPINÄKYVÄKSI MITTAYKSIKÖIDEN MÄÄRITTÄMINEN UUDEN PIIRTOIKKUNAN AVAAMINEN ANIMAATION TEKEMINEN YLEISTÄ KUVATIEDOSTOJEN FORMAATEISTA WWW-SIVUILLA KUVAN RESOLUUTIO...17

3 3 1 Tavallisimpien työkalurivien esittely Työkaluvalikoita voidaan säätää mm. valitsemalla valikosta View / Toolbars, jolloin avautuu seuraava ikkuna

4 4 2.Tiedoston avaaminen File / Open. Valitse hakemisto ja sieltä avattava tiedosto. Laita rasti Show Preview-kohtaan, niin näet kuvan esikatselussa. Browse - painikkella saat näkyviin kyseisessä hakemistossa olevista kaikista kuvista pienet esikatselukuvat. Browse toiminto löytyy myös suoraan valikosta File / Browse - toiminnolla 3. Uuden pohjan luominen ja koon muuttaminen Uusi tyhjä työskentelypohja saadaan joko valitsemalla valikosta File / New Image dimensions lokerosta määritetään koko. Width- kohtaan annetaan leveys ja Height- kohtaan korkeus. Oikean puoleisesta ylemmästä lokerosta (Lukee Pixels) valitaan mittayksikkö. Oikeanpuoleisen alemmasta lokerosta määritetään resoluution yksikkö (Pixels/inch tai Pixels/cm). Resolution kohdasta annetaan Resoluution arvo. (näytöllä katseltava kuva 72 pdi). Image characteristics kohdasta määritetään kuvan taustaväri (tyyli) Bacground colour-kohdasta. Image type- kohdasta määritetään kuvan tyyppi. Kuitataan lopuksi OK Näytölle avautuu työskentelytila, johon voi piirtää itse kuvioita työkaluilla, tuottaa tekstiä, liittää muista kuvista osia jne.. 4. Tiedoston Tallentaminen File / Save As Valitse tallennusmuoto ja paina OK. Kun haluat tallentaa kuvan jatkotyöstämistä varten, niin talleta se Paint Shop Pro Image muotoon eli tallennuspääte on *.psp. Tämä muoto tallentaa tiedoston sellaiseen muotoon, jossa mm. kuvaan tehdyt tasot säilyvät. Täten kuvaa on helppo työstää eteenpäin. Jos kuva talletetaan GIF- tai JPG-muotoon, niin kuvatasot yhtyvät yhdeksi tasoksi ja siten kuvan jatko muokkaus onkin jo hankalampaa. Kuvan tallennusmuoto muutetaan Save as Type lokerosta. File Name kohtaan annetaan tiedostolle nimi ilman loppupäätettä. Save-painikkeella talletetaan kuva

5 5 5. Kuvan osan täyttövärjäys Voit muuttaa kuvan rajattujen osien täyttöväriä valitsemalla Flood Fill painike Valitse väri oikealla olevasta värikartasta tai klikkaa edustaväri suorakulmaa. Vie hiiri siihen osaan kuvaa, johon väri muutetaan ja klikkaa hiiren vasenta näppäintä. 6. Väripaletin toiminnot. Piirtoväri: Kaksoisklikkaa Tyyli: Värin vaihtuminen taustaväristä piirtoväriin Taustaväri: kaksoisklikkaa Vaihtaa keskenään

6 7. Kuvan leikkaaminen ja liittäminen uudeksi kuvaksi tai osaa toista kuvaa 6 Kuvan rajauspainikkeita ovat Selection FreeHand Magic Wand Rajauspainikkeiden asetuksia päästään muuttamaan aukaismalla Tool Option Selection työkalu joko kuvakeesta (katso 1. sivu) tai valikosta View / toolbars ja sieltä rasti Tool Option Palette kohtaan. Selection: Selection type kohdasta valitaan minkälainen alue valitaan: Rectange: suorakulmio Square: Neliö Ellipse: Elipsi Circle: ympyrä jne Feather- arvolla säädetään häivytysreunan leveyttä pikeleinä Antialias- valita eli pehmennetty valinta pehmentää reunoja täyttämällä sen pikseleitä siten että niistä tulee puolittain läpinäkyviä. Kuvan rajaama alue voidaan joko kopioida tai leikata kuvasta tavallisilla kopiointi ja leikkaus komennoilla. Leikkausviivan terävyyttä voidaan säätää Tools Option työkaluilla. Tästä ikkunasta valitaan leikkausviivan pehmeys Feather-arvolla. Kuva kopioidaan valitsemalla ensin alue Selection, FreeHand tai Magic Want-työkalulla ja sitten annetaan kopiointi komento Edit / Copy Leikattu tai kopioitu kuva liitetään valitsemalla valikosta Edit ja sieltä Paste Avautuvista vaihtoehdoista valitaan sopiva vaihtoehto. As New Image: Tehdään uusi kuva As New Layer, kuva tuodaan valittuun kuvaan uudelle Tasolle. As New Selection kuva tulee sille tasolle, joka on aktivoituna kuvassa As Transparent Selection : Tuo kuvan ja läpinäkyväksi jää se väri, joka on taustan värinä. Tätä ennen on aktivoitava kuva johon liitetään ja sitten vasta tämä valinta liittää kopioidun kohteen kuvaan Jos liitetään kuvassa oleville tasoille, niin kuvasta on valittava ko taso ennen liitämistä (tunnilla tarkempi selitys).

7 7 8. Kuvan koon muuttaminen Image / Resize Ikkunassa määritetään uusi kuvakoko näytöllä. Pixel size kohdasta annetaan leveys ja korkeus. Jos alhaalla on rasti Maintain aspect ratio of kohdassa, niin uuden kuvan kooksi tarvitsee antaa vain toisen sivun koko, jolloin toisen sivun koko muuttuu automaattisesti. Percentage of Original. Annetaan prosenttimäärä, jonka suuruiseksi kuva muuttuu alkuperäiseen kokoon nähden. Actual/print size: Tässä määritetään tulostuksen resoluution tarkkuus. Kuvan todellinen koko paperilla riippuu resoluutiosta. Kuvan kokoa voi muuttaa tulostusmääritysten yhteydessä joko siten, että kuva skaalautuu koko paperin täyttäväksi tai kuvaa voi suurentaa prosenttilukua muuttamalla. Aina ennen tulostusta kannattaa katsoa esikatselussa miten kuva tulostuu paperille. Alhaalla on Maintain aspect ratio of kohta. Jos tämä on rastittu, niin kuva pienenee samassa suhteessa sivujen suhteen. Resize all layers kohdassa oleva rasti tarkoittaa sitä että kaikki kuvassa olevat tasot pienenevät samassa suhteessa. Kuitataan muutokset OK

8 8 9 Tulostaminen Kuvan tulostuksen yhteydessä voi tulostuskoon tarkistaa kuvan koon muuttamisikkunasta Image / Resize. Ja sieltä Actual/ Print size-kohdan arvot. Paperin tulostuksen resoluutiokasvattaminen pienentää kuvan tulostus kokoa paperilla. Kuvan esikatseluikkunassa näkyy kuvan tulostuminen paperille. Esikatseluun pääset valikosta File / Print Prewier valinnalla. Tulostusasetuksia päästään muuttamaan esikatseluikkunan yläpalkissa olevien painikkeiden kautta Setup-painikkeen alta löytyvät kuvan tulostusasuun liittyviä toimintoja (Page Setup-ikkuna). Paper: Tästä valitaan paperin koko ja lähde, eli lokero, josta paperi syötetään.(yleensä autom) Orientation Paperin suunta Portraint(pysty) Landscape(vaaka). Position Centre on page (Keskitys keskelle) Left margin vasen marginaali Top margin (ylämarginaali) Scale skaalausprosentti Fit to page (skaalautuu paperin koon mukaan) Options Background taustan värin valinta tulosteeseen, ei näy Page setup-ikkunan esikatselussa, vaan vasta varsinaisessa esikatselutilassa OK- kuittauksen jälkeen)

9 9 10. Työkaluista Seuraavaksi on selitetty lyhyesti työkalujen käytöstä Zoomaus: Kuvan päällä hiiren vasen näppäinm zoomaa isommaksi ja hiiren oikea näppäin pienentää Rajaus: Valitaan kuvaan jäävä alue ja kaksoisklikataan rajatun alueen sisällä, jolloin rajauksen ulkopuolinen osa häviää. Liikuttaminen: Rajataan liikuteltava alue ja klikataan liikutustyökalua ja viedään kursori rajatun alueen päälle ja klikataan hiiren vasemmanpuoleisella näppäimellä kiinni Rajaustyökalut: Rajataan alueita Värinäyte eli pipetti. Saadaan selville tietyn värin värikoodi. Muuttaa piirtovärin osoitetun värin väriseksi Värin korvaus: voidaan korvata tietty väri toisella värillä Retusointi: Tavallaan hankaustyökalu Pyyhekumi: Leimasin : Saadaan valmiita ohjelmassa saatavilla olevia leimasin kuvia. Muutetaan leimasimen kuvaa Tool Options ikkunasta

10 10 11 Tasojen eli layerien käytöstä PSP-kuva voidaan muodostaa useammasta tasosta. Taso on tavallaan läpinäkyvä kalvo, joille kullekin voidaan piirtää tai liittää kuvaobjekteja. Kukin taso on itsenäinen taso, jonka sisältöä voidaan muokata toisista riippumatta. Nämä tasot säilyvät, kun kuva talletetaan PSP-muodossa ja siksi kuvatiedostoa voidaan muokata myöhemmin. Kuvatasot voidaan yhdistää (Layer / Merge / Merge All), mutta tämän jälkeen on vain yksi yhdistetty kuvataso. Samoin kuvan tallentaminen JPG tai GIF muotoon yhdistää kuvatasot yhdeksi tasoksi ja täten palasia ei saa enää irti toisistaan Tasoikkunan saa auki joko valitsemalla valikosta View / Toolbars / ja rasti layer Palette kohtaan tai painamalla Layer Palette kuvaketta. Uusi taso kuvakkeesta voidaan luoda uusi taso ja samalla aukeaa ikkuna,jossa tasolle voi antaa nimen. Tason nimeä voi muuttaa kaksoisklikkaamalla tason päällä ja antamalla aukeavaan ikkunaan uuden nimen. Opacity- valinta (on myös liukukytkimenä ikkunassa) vaikuttaa siihen miten kuvatason läpinäkyvyyteen. 100 arvolla kuva taso on läpinäkymätön. Roskakori-kuvakkeesta tuhotaan valittu taso. 12 Tehosteiden eli efektien käyttäminen Tehosteiden eli efektien avulla voidaan vaikuttaa kuvan ulkoasuun. Esim. valitun kuvan muuttaminen painonapiksi (Buttonize) tai antamalle kuvalle erilaisia tehosteita mm. tuuli, mosaiikki tai muuttaa kuvan muotoa ympyräksi, neliöksi, pentagoniksi jne Tehoste voidaan tehdä joko koko kuvalle tai osalle kuvaa. Kuvan osa merkitään valintatyökalulla. Tehosteet löytyvät valikon Effects alta, jolloin avautuu seuraava valintalista

11 11 Effect Browser..-painikkeen alta löytyy efekti-lista ja sen vieressä ikkuna, josta nähdään efektin vaikutus. Efektin asetuksiin ei pysty vaikuttamaan tästä vaan kukin efekti valittava Effects-valikon efektiryhmistä, jolloin aukeaa ikkuna, josta voidaan muuttaa efektin ominaisuuksia. on 13. Retouch-työkalun eli hankaustyökalun käytöstä. Tällä työkalulla voidaan laittaa erilaisia efektejä kuvan osaan hankaamalla kuvaa. Toimenpide saadaan valitsemalla Tools option - ikkunasta haluttu toimenpide.

12 14. Yhden värin määrittäminen läpinäkyväksi Värin läpinäkyväksi määrittäminen onnistuu vain GIF89A kuvaformaatille ( 8 bittinen, 256 värinen). Jos kuvan värimäärä on suurempi, niin ohjelma ilmoittaa, että kuva muutetaan 256 väriksi. Esim. kuvan valkoisen taustan määrittäminen läpinäkyväksi: Klikkaa Dropper - kuvaketta ja vie hiiren kursori valkoisen taustan päälle. Katso oikealla olevan väriarvon arvo: R G ja B arvot ovat värin RGB arvoja ja I on värin Indeksi. Jos I:n paikalla näkyy prosenttiarvo, ei kuva ole 256 värinen. Ohjelma ehdottaa muutosta automaattisesti tai sen voi tehdä Komennolla Colors / Decrease Color Depth ja täältä valitaan 256 väriä Kuittaa aukeava ikkuna sen oletusarvoilla. Vie pipetin kuva uudelleen valkoisen värinpäälle ja katso indeksin arvo. Anna tämä arvo läpinäkyvän värin määrittämiseksi seuraavassa toimenpiteessä. Avaa valikosta Colors ja sieltä Set Palette Transparency Anna indensin arvo kohtaan Set the transparency value to palette entry Kuittaa OK Laita kuvan näkymä läpinäkyväksi valikosta Colors ja sieltä View Palette Transparency Muista tallentaa muutokset ja talleta kuva GIF-muotoon, niin läpinäkyvyys säilyy 12

13 Mittayksiköiden määrittäminen File / Preferences / General Program Preferences Lehti Rulers and Units: Määritetään työtilan mittayksikkö ja Grid-arvot 16. Uuden piirtoikkunan avaaminen Valitse valikosta File / new Image Dimension: Width: määritetään leveys Height: määritetään korkeus Alasvetovalikosta määritetään mittayksikkö Image Characteristics: Background color: Valitaan minkävärinen tausta ikkunalle. Transparent (läpinäkyvä); Foreground (edustaväri); Background (taustaväri);

14 17. Animaation tekeminen Ennen animaation tekemistä on tehtävä animaatioon tulevat kuvat valmiiksi ja talletettava GIFmuotoon. Jos animaatiossa pitää olla jokin väri läpinäkyvä, niin se on tehtävä animaatioon tulevalle jokaisella kuvalle ennen animointia. Animaatio-ohjelma käynnistetään joko valitsemalla Start / Jasc Softfare/ Animation Shop 3 tai Paint Shop Pro ohjelman valikosta File ja sieltä Run Animation Shop Tee animaatio Animation Wizard toiminnolla seuraavasti: Valitse valikosta File ja sieltä Animation Wizard Ohjelma kyselee tiettyjä asioita, joihin voit vaikuttaa valinnallasi. Jos et tiedä mitä valitset, niin anna olla oletusarvo. Kuittaa kysytty tieto aina Seuraava-painikkeella, kunnes ohjelma pyytää valitsemaan animaatioon tulevat kuvat. Paina ADD IMAGE- painiketta ja valitse hakemisto ja osoita sieltä valittavat kuvat. Useamman kuvan valinta tapahtuu joko SHIFT- tai CTRL-näppäin alaspainettuna Hyväksy valinnat OPEN- painikeella. Listaan ilmestyvät kuvatiedostot, joiden järjestystä voit muuttaa Move Up ja Move DOWN painikkeilla. (järjestystä voi myös muuttaa myöhemminkin) Kuittaa seuraava ja Valmis-painikkeet. Näyttöön avautuu animaatioon tulevat kuvat. 14 Voit tässä vaiheessa katsoa animaation View Animation (A) painiketta painamalla.

15 15 Effects valikosta löydät erilaisia siirtymä-efektejä, mutta on hyvä muistaa, että siirtymäefektin teko kasvattaa animaation kuvien määrää ja tiedostokokoa. Kaikkein yksinkertaisin on suora leikkaus, jolloin animaatiossa olevien kuvien määrä on pienin. Jos yksi frame on valittu, niin siirtoefekti tulee sen ja seuraavan kuvan väliin. Animation- valikosta Animation Properties antaa mahdollisuuden vaikuttaa aikaan, jona siirtymä kestää kuvasta toiseen. Muista tarkistaa mitkä framet on valittu ennen toimenpidettä Animaation tallentaminen: Valitse valikosta File ja sieltä Save As. Anna animaatiolle nimi ja kuittaa OK tai valmis painikkeella ohjelman kyselemät tiedot. Animaatiossa olevan Framen eli kuvan tallentaminen tiedostoksi: Valitse animaatiosta kuva ja hiiren oikeanpuoleisesta valintalistasta valitse Save Frame As Anna tiedostolle nimi ja määritä tallennusmuoto.

16 16 18 Yleistä Kuvatiedostojen formaateista WWW-sivuilla Tietokoneella voidaan esittää ja tallentaa hyvin monia erilaisia kuvatiedostoformaatteja. Kuvatiedostoformaatit jaetaan vektori- ja bittikarttakuviin. Vektorikuvia voidaan skaalata näytöllä ilman, että kuvan laatu kärsii. Bittikarttakuva muodostuu koko kuva-alan kattavasta pienistä neliönmuotoisista pisteistä, jotka sisältävät kyseisen pisteen tummuus- ja väri-informaation. Bittikarttakuvan skaalaaminen vaikuttaa kuvan näköön. Esim. bittikarttakuvan suurentaminen tekee kuvasta epätarkemman ja rakeisen. Bittikarttaformaatteja ovat esim. GIF, TIFF, JPEG, PNG, BMP, PICT. Esim. BMP-tiedostostoksi talletettu kuva on suuri tiedostokooltaan, mutta sen tallentaminen esim. GIF-muotoon pienentää kuvan tiedostokokoa. Yleisimpiä kuvaformaatteja ovat TIFF, GIF (logot, grafiikka jne..) ja JPEG (JPG) (valokuvat ja paljon värisävyjä sisältävät kuvat). XBM ( X Windows System Bitmap) on harvemmin käytetty. Se on UNIX-koneissa käytetty yksivärinen pakkautuva kuvatiedosto. Myöskin WWW-selaimet voivat näyttää vain tiettyjä pieneen tiedostokokoon pakkaavia kuvaformaatteja. Näitä ovat GIF, JPEG, PNG ja XMB. WWW-selainten avulla voidaan myös katsella vektorigrafiikkaa, multimediaa, ja esitysgrafiikkaa, mutta silloin on www-selaimen tueksi ladattava laajennusosa (Esim. Directorilla tehtyjä multimediaesityksiä voidaan katsella www-sivujen kautta, kunhan ensin asennetaan ilmainen verkosta (www.macromedia.com) saatava laajennusosa, shockware) GIF (Grafics Interchange Format) GIF on yleisin www-sivuilla käytetty pakkautuva kuvaformaatti, joka toimii kaikissa www-selaimissa. GIF kuva pakkautuu siten, että pakkausvaiheessa ei häviä alkuperäistä kuvainformaatiota (GIF89a). Koko pienenee ½ - 1/10 osaan alkuperäisestä koosta. GIF-kuvan ongelma on se, että piirretty kuva tallentuu 8 bittisenä kuvana, jossa on maksimissaan 256 värisävyä. Etuna on puolestaan se, että kuvasta voidaan määrittää yksi väri läpinäkyväksi (GIF89a). GIF-kuva voidaan myös animoida. Tällöin yhteen tiedostoon tallennetaan useita kuvia. GIF-kuva soveltuu logojen, painikkeiden, taustakuvien ja koristekuvien esittämiseen. JPEG ( Joint Photographic Expert Group) JPEG on toiseksi yleisin WWW-sivuilla käytetty kuvaformaatti. Se soveltuu hyvin runsaasti värisävyjä sisältävien valokuvien esittämiseen. Pakkaussuhde on 1/1,5 1/100 osa alkuperäisestä. Pakkausvaiheessa häviää alkuperäistä tietoa, mutta se ei ole yleensä olennaista ja kuvan laatu ei heikkene ratkaisevasti. WWW-sivuilla tulevat kuvat voidaan pakata 80 % pakkaus eli kompressioasteella ilman, että näkyvää eroa huomaa alkuperäiseen kuvaan.

17 17 JPEG-kuva soveltuu siis laajasävyisten sävykuvien esim. valokuvasta skannattujen kuvien tallentamiseen. Voimakkaita värikontrasteja sisältävät kuvat kannattaa tallentaa GIF-muotoon. JPEG kuva tallentuu 24 bittisenä eli se voi sisältää tuhansia tai miljoonia värisävyjä. Kuvaa ei voi tehdä läpinäkyväksi yhden värin suhteen. PNG (Portable Network Greaphics) PNG-kuvaformaatissa yhdistyy GIF- ja JPEG kuvien parhaat puolet. Kaikki selaimet eivät tue PNGformaattia suoraan. Esim. Netscape ei tue suoraan vaan siihen on haettava Live PNG-laajennus (http://home.netscape.com) LivePNG mahdollistaa kuvan osan suurentamisen suoraan selainikkunassa. 19 Kuvan resoluutio Kuvan resoluutiolla kuvataan kuvan tarkkuutta kuinka monta pikseliä (pisteiden lukumäärä) tuumalle mahtuu. Tietokoneen monitorilla näkyvä yleinen resoluutio on 72 pikseliä tuumaa kohti ( dpi). Resoluutio voidaan myös ilmoittaa pikseliä/senttimetriä kohden. eli Näytöllä olevaa kuvan kokoa säädetään yleensä muuttamalla leveyden ja korkeuden pikselikokoa. Laser-tulostiminen tarkkuus on yleensä 600 tai suurempi. dpi Kuvankäsittelyohjelmassa voidaan säätää erikseen näytöllä näkyvän pikselimäärää ja tulosteen resoluutiota ReSize-ikkunasta toiminnolla.

Tekijä Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK päivitys: 09.09.04

Tekijä Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK päivitys: 09.09.04 Tekijä Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK päivitys: 09.09.04 2 Sisältö 1 YLEISTÄ WWW-SIVUISTA....4 2 OHJELMAN KÄYNNISTYS...4 3 TYÖKALU- JA MUOTOILUVALIKON ESITTELY...4 4 TIEDOSTON TALLENNUS...5 5 TIEDOSTON

Lisätiedot

Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet. Paint Shop Pro 7. 2003-09 Hannu Mikkonen 1-67

Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet. Paint Shop Pro 7. 2003-09 Hannu Mikkonen 1-67 Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet 2004-09 Hannu Mikkonen 1-67 Copyright notice Tämän oppaan osittainenkin kopioiminen valosähköisesti, elektronisesti, valokuvaamalla tai muulla tavoin on kielletty

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy.

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy. 1 Kuvankäsittelyn perusteet Photoshop CS Yleisohjeita harjoituksia varten lue nämä ensin! Kansion luominen: Luo ennen harjoituksia H asemalle itsellesi kansio harjoituksissa käytettäville kuville (esim.

Lisätiedot

PhotoShop CS3 Sivu 1 Otavan Opisto 2009

PhotoShop CS3 Sivu 1 Otavan Opisto 2009 PhotoShop CS3 Sivu 1 Sivu 2 Sisältö Adobe Photoshop... 3 Näyttö ja näkymanhallinta... 3 Työkalut... 4 Käyttö... 4 Työkalun osoittimen muuttaminen... 5 Paletit (Asetusikkunat)... 6 Zoomaus... 7 Uuden ikkunan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. FrontPage 2000 perusteet 1 FRONTPAGE KÄYTTÖLIITTYMÄ...3

SISÄLTÖ. FrontPage 2000 perusteet 1 FRONTPAGE KÄYTTÖLIITTYMÄ...3 FrontPage 2000 perusteet 1 SISÄLTÖ FRONTPAGE KÄYTTÖLIITTYMÄ...3 SIVUSTON ELI WEBIN LUOMINEN...3 Näkymät...4 Sivunäkymä (Page)...4 Kansionäkymä (Folders)...4 Raporttinäkymä (Reports)...4 Siirtymisnäkymä

Lisätiedot

30. lokakuuta 2008, harjoitusmoniste

30. lokakuuta 2008, harjoitusmoniste Digitaalinen kulttuuri P2 Digitaaliset taidot I, Digitaalisen kuvankäsittelyn harjoituskurssi Lehtori Petri Saarikoski 30. lokakuuta 2008, harjoitusmoniste Ohjelma: 1) Opetellaan Adobe Photoshop Elements

Lisätiedot

Mervi Ruiotsalainen. Kajaanin AMK 21.10.02

Mervi Ruiotsalainen. Kajaanin AMK 21.10.02 Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK 21.10.02 Mervi Ruiotsalainen Z:\MULTIMAKER 7 ohjeoma1.doc 2 1.YLEISTÄ...3 2. MULTIMAKER 7.0 -OHJELMAN ITSENÄISET OSIOT...3 2.1 MULTIMAKER 7.0 EDIT...3 2.2 MULTIMAKER 7.0

Lisätiedot

Kati Ranta Kuvataidekasvatus

Kati Ranta Kuvataidekasvatus Kuvat netistä. Muista tekijänoikeudet. Hakukoneiden käyttö. Tekijänoikeudet - Kaikkea minkä olet alusta lähtien itse tehnyt (piirtänyt, valokuvannut jne.) voit käyttää ja julkaista miten haluat. Kaikella

Lisätiedot

KAMERASEURA 74 PHOTOSHOP TYÖPAJA 12.11.2005/JK 1. Työkalupaletti Options-palkki Pikapainikkeet Kelluvat paletit

KAMERASEURA 74 PHOTOSHOP TYÖPAJA 12.11.2005/JK 1. Työkalupaletti Options-palkki Pikapainikkeet Kelluvat paletit KAMERASEURA 74 PHOTOSHOP TYÖPAJA 12.11.2005/JK 1 1 KÄYTTÖLIITTYMÄ Työkalupaletti Options-palkki Pikapainikkeet Kelluvat paletit Kuvankäsittelyssä tarvittavat työkalut, kuten piirto- maalaus- teksti- ym.

Lisätiedot

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Esityksen suunnittelu...2 3. Esityksen aloittaminen...2 3.1. Tyhjän esityksen luominen... 2 3.2. Suunnittelumallin käyttäminen... 3 4.

Lisätiedot

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET 1 Gimp sivuja http://www.gimp.org/tutorials/ opas englanniksi http://www.joutsi.com/gimp.html suomenkielinen opas + hyviä harjoituksia http://opigimp.gimp-suomi.org/ suomenkielinen

Lisätiedot

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer Kirjoitus ja taitto: Bittikatti/Raili Huttunen 2008 MMPRO Oy Harry Palmén Tilkantori 3 B 18 00300 HELSINKI p. 040-510 1760 harry.palmen@welho.com www.mmpro.fi Tämän

Lisätiedot

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

PHOTOSHOP. kuvankäsittelyn perusteet. Lauri Tolppa

PHOTOSHOP. kuvankäsittelyn perusteet. Lauri Tolppa PHOTOSHOP kuvankäsittelyn perusteet Lauri Tolppa Tavalliset digitaalikuvat voivat olla usein sellaisenaan kovin tylsiä. Oikeaa ohjelmaa käyttäessä kuvankäsittelyssä mahdollisuudet ovat melkein rajattomat.

Lisätiedot

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN TÄMÄ MATERIAALI ON TARKOITETTU AINOASTAAN SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIMIN HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN. MATERIAALILLA EI OLE LEVITYSLUPAA. HELSINKI TAMPERE TURKU OULU

Lisätiedot

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

Ohjelmiston käyttöopas

Ohjelmiston käyttöopas Ohjelmiston käyttöopas Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Turvallista ja oikeaa käyttöä varten muista lukea Käyttäjän oppaan kohta Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Digitaalisen kuvan perusteet

Digitaalisen kuvan perusteet 1 Digitaalisen kuvan perusteet Analoginen versus digitaalinen Analoginen kuva, esimerkiksi diapositiivi tai paperikuva, sisältää jatkuvasävyisiä väripintoja ja yksityiskohtia. Tummuus- ja läpäisyarvojen

Lisätiedot

OpenSpace NetEazer käytännön ohjeita

OpenSpace NetEazer käytännön ohjeita OpenSpace NetEazer käytännön ohjeita Yleistä... 4 Tietoturva... 5 OpenSpace NetEazer käyttäjärekisteri... 6 Muutamia selain käsitteitä... 8 Sivujen tekemisen aloittaminen:... 9 Ensimmäinen sivu... 11 Tiedotteet

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

WORD- TEKSTINKÄSITTELY

WORD- TEKSTINKÄSITTELY WORD- TEKSTINKÄSITTELY 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO Word-tekstinkäsittelyohjelma ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston

Lisätiedot

Kuvankäsittelyä PhotoShopilla

Kuvankäsittelyä PhotoShopilla Kuvankäsittelyä PhotoShopilla Ohje sisältää seuraavat toiminnot: Kuvan rajaaminen Lasso-työkalu Valitse, kopioi ja liitä Maalaus- ja piirtotyökalut Apulinjat ja viivaimet Toimintojen peruminen Leimasin

Lisätiedot

MicroSCADA Kuvankäsittely

MicroSCADA Kuvankäsittely Laadittu: 30.09.98 Ohjelmaversio: 8.4.2 Dokumenttiversio: B MicroSCADA Kuvankäsittely Copyright 1998 ABB Transmit Oy Releet ja Kaukokäytöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomautus 1 Tässä dokumentissa esiintyviä

Lisätiedot

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

ATOP Kuvankäsittely Kurssiajankohta 2014

ATOP Kuvankäsittely Kurssiajankohta 2014 ATOP Kuvankäsittely Kurssiajankohta 2014 Sisällysluettelo Yleistä ATOP päänäyttö ja tilarivi 6 Pikanäppäimet ja zoomaus 7 Pikavalikko (hiiren oikea) 8 Yksittäisen elementin valinta 9 Alueen / elementin

Lisätiedot

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 1 SIRA JULKAISUJÄRJESTELMÄ... 2 1.1 Kotisivujen päivittäminen... 2 1.2 Sivujen ylläpidon periaate... 2 2 MUOKKAUSTILA ELI HUOLTOPUOLI... 3 2.1

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

ARTWEAVER:N ASENNUS JA PERUSKÄYTTÖ

ARTWEAVER:N ASENNUS JA PERUSKÄYTTÖ ARTWEAVER:N ASENNUS JA PERUSKÄYTTÖ Asentaminen Artweaverin asennus aloitetaan hakemalla Internetistä Artweaver asennuspaketti. Asennuspaketin voit hakea osoitteesta http://www.artweaver.de/direct/artweaver.exe.

Lisätiedot