KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:39-18:16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 klo 16:39-18:16"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:39-18:16 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus Ostotarjous Lisä-Harjala tilasta Rn:o 16:22 Soppelassa Vuokratun tontin myynti / Pääkkö Kauko ja Elli Lisäalueen hankinta Hillatien koulun tonttiin Lausunto Käräjäoikeusverkoston kehittäminen -mietinnöstä Lausunto Lapin TE-toimiston palveluiden tuottamisesta Valokuiturakentamisen valmisteluhanke Option käyttäminen sosiaalitoimen kuljetuksissa, koulukuljetuksissa ja palveluliikenteessä 186 Talouden seurantaraportti koko kaupungin osalta Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Lautakuntien ja muiden viranomaisten pöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut asiat 25 18

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:39-18:16 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, Kemijärvi OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Soppela Lea 16:39-18:16 puheenjohtaja Ojala Arto 16:39-18:16 I varapuheenjohtaja Jaakkola Kauko 16:39-18:16 II varapuheenjohtaja Aalto Pirkka 16:39-18:16 jäsen Kangas Esa 16:39-18:16 jäsen Ojala Jukka 16:39-18:16 jäsen Perälä Tarja 16:39-18:16 jäsen Pikkuvirta Sirkka 16:39-18:16 jäsen Ruokamo Anita 16:39-18:16 jäsen Maijala Merja 16:39-18:16 pöytäkirjanpitäjä POISSA Pikkarainen Juha kv:n II varapuheenjohtaja Pauna Liisa pöytäkirjanpitäjä MUU Nivala Heikki 16:39-18:16 kv:n puheenjohtaja Sipovaara Kyösti 16:39-18:16 kv:n I varapuheenjohtaja Harju Markku 16:39-18:16 kv:n III varapuh.johtaja Junttila Maarit 16:39-18:16 kv:n IV varapuheenjohtaja Kuvaja Tuula 16:39-18:16 esittelijä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä Puheenjohtaja Lea Soppela Pöytäkirjanpitäjä Merja Maijala KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä Kemijärvellä Tarja Perälä Kauko Jaakkola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Hallinto-osastolla, Hallituskatu 4, Kemijärvi klo Aune Kumpula, johdon sihteeri

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 175 Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muil le, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 176 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastus on Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tarja Perälä ja Kauko Jaakkola.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus 20/00/002/2015 KH 177 Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallitukselle ajankohtaiset asiat. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Merkitään tiedoksi.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus 441/54/548/2014 KH Lappi Timber Oy rakentaa Kallaanvaaran teollisuusalueelle osana sahalaitos- ja liimapuutehdaskokonaisuutta liimapuuhallin. Sahalaitos- ja liimapuutehdaskokonaisuuden rakentaminen ja käynnistäminen vaatii yhtiöltä mittavaa omaa pääomaa saatujen yritystukien ja muun rahoituksen lisäksi. Lappi Timber Oy:n kanssa on neuvoteltu kaupungin mahdollisuudesta ostaa liimapuuhalli sen valmistuessa vuoden 2015 alussa ja tehdä yrityksen kanssa lunastusvuokrasopimus hallin takaisinlunastusta varten. Liimapuuhallin ostosta tehdään erillinen kauppakirja, jossa määritellään tarkemmin kaupanteon kohde ja kaupan arvo. Lappi Timber Oy toimittaa kauppakirjaa varten hallin tekniset tiedot, rakennuspiirustukset ym. tarvittavat lisätiedot. Liimapuuhallin 4020 k-m 2 hinta on euroa (arvolisäveroton kiinteistökauppa) ja Lappi Timber Oy sitoutuu lunastamaan hallin takaisin 12 vuoden aikana siten, että kaksi ensimmäistä vuotta on lyhennysvapaita vuosia. Yritys maksaa kaupungille lunastusaikana kiinteää 2,1 % korkoa +1 % marginaalia lunastushinnan maksamattomalle pääomalle. Kaupunki saa siten koron muodossa korvauksen siitä, että sopimuksen kohde on yrityksen hallinnassa ja käytössä lunastusajan. Kemijärven kaupunki vuokraa Lappi Timberiltä tarvittavan tontin ja liimapuuhallille tulee kulkuoikeus Lappi Timberin tukkikentän kautta. Tontin vuokrasta aiheutuvat kustannukset peritään vuokralaiselta. Hallin korjaus- ja käyttökuluista vastaa Lappi Timber Oy. Lunastusvuokrasopimuksessa sovitaan tarkemmin lunastuksen yksityiskohdista. Yrityksellä on myös mahdollisuus lunastaa halli nopeammassa aikataulussa. Kun lunastushinta maksetaan kokonaan pois, päättyy yrityksen velvollisuus maksaa pääomalle korkoa. Lappi Timber Oy sitoutuu vakuuttamaan hallinnassaan olevan liimapuuhallin sen täydestä arvosta. Vakuutuskirja liitetään lunastusvuokrasopimuksen liitteeksi. Liitteenä 5a on kauppakirjaluonnos liimapuuhallin ostamisesta ja liitteenä 5b lunastusvuokrasopimusluonnos liimapuuhallin takaisinlunastuksesta. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 1) hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisen kaupan arvoltaan euroa (arvolisäveroton kiinteistökauppa), 2) hyväksyy Lappi Timber Oy:n kanssa tehtävän lunastusvuokrasopimusmenettelyn, 3) varaa kaupungin vuoden 2015 talousarvioon tekniselle osastolle

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KV euron investointimäärärahan liimapuuteollisuushallin ostamiseen, 4) valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan vuokrasopimusluonnoksen määräalasta erikseen, 5) valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään muista hallin vuokraamiseen liittyvistä yksityiskohdista edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti ja 6) velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan valtuustolle tiedoksi lopulliset asiakirjat. Liitteenä 3a on edellä mainittu liite 5a (kauppakirjaluonnos liimapuuhallin ostamisesta) ja liitteenä 3b on edellä mainittu liite 5b (lunastusvuokrasopimusluonnos liimapuuhallin takaisinlunastuksesta). Päätös: Keskustelun kuluessa Tarja Perälä esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Asia on puutteellisesti valmisteltu. Valtuuston päätettäväksi osoitetussa kaupunginhallituksen esityksessä esitetään liimapuuhallin ostamista. Hallia ei kuitenkaan ole vielä olemassa. Lisäksi kaupunginhallituksen esitys ja siihen liittyvät asiakirjat ovat ristiriitaisia ja harhaan johtavia. Asia tuodaan uudelleen valmisteltuna valtuuston päätettäväksi esisopimuksena ja kauppa tuodaan valtuuston päätettäväksi, kun kaupan kohde on valmis. Kauko Jaakkola kannatti Tarja Perälän esitystä. Kaupunginvaltuusto piti tauon klo 19:29-19:34. Puheenjohtaja totesi, että Tarja Perälä on tehnyt pöydällepanoesityksen ja Kauko Jaakkola on sitä kannattanut, joten asian asiallinen käsittely keskeytetään. Puheenjohtaja pyysi kohdistamaan puheenvuorot siihen keskeytetäänkö asian käsittely vai jatketaanko asian asiallista käsittelyä. Aulikki Imporanta ja useat muut valtuutetut olivat sitä mieltä, että jatketaan asian asiallista käsittelyä. Suvi Nampajärvi kannatti Tarja Perälän pöydällepanoesitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että koska asiasta oli tehty kannatettu pöydällepanoesitys, asia on ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyä, vastaavat JAA ja ne jotka ovat Tarja Perälän pöydällepanoesityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja neljä (4) EI-ääntä, yksi (1) oli poissa, joten asian asiallinen käsittely jatkui (äänestyspöytäkirja liitteenä 3c).

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen. Tiedoksi: Lappi Timber Oy Tiedoksi ja toimeksi: Johdon sihteeri Tekninen osasto KH Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt päätöksessään, että kaupunginhallitus tuo liimapuuteollisuushallin ostamiseen liittyvät lopulliset asiakirjat tiedoksi valtuustolle. Valtuusto on valtuuttanut päätöksessään kaupunginhallituksen sopimaan kauppaan liittyvistä yksityiskohdista ja valtuuttanut valmistelemaan vuokrasopimuksen määräalasta. Valmisteluvaiheessa puhuttiin lunastusvuokrasopimuksesta, mikä on tarkentunut verotuksellisista syistä lunastussopimukseksi. Liimapuuteollisuushalli valmistuu helmikuussa ja kauppa on tarkoitus toteuttaa helmi-maaliskuun vaihteessa. Oheiset asiakirjaluonnokset, maanvuokrasopimus, lunastussopimus ja kauppakirja liitteenä 6, 7 ja 8 on valmisteltu liimapuuteollisuushallin kauppaa, lunastusta ja maanvuokrausta varten. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnokseen ja lunastussopimusluonnokseen tehdyt tarkennukset ja muutokset. Kaupunginhallitus hyväksyy määräalan vuokrasopimuksen liitteen 6 mukaisena. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan asiakirjat kaupungin puolesta. Allekirjoitetut asiakirjat toimitetaan valtuustolle tiedoksi. Päätös: Tarja Perälä esitti Kauko Jaakkolan kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että seuraavat puheenvuorot keskitetään pöydällepanoesitykseen. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat asian asiallisen käsittelyn jatkamisen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat pöydällepanon kannalla vastaavat EI. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen. Äänestyksen tulos: seitsemän (7) JAA-ääntä (Lea Soppela, Arto Ojala, Teija

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tohmola, Jukka Ojala, Pirkka Aalto, Esa Kangas ja Sirkka Pikkuvirta) ja kaksi (2) EI-ääntä (Tarja Perälä ja Kauko Jaakkola). Puheenjohtaja totesi, että asian asiallinen käsittely jatkuu. Tarja Perälä esitti, että kaupunginhallitus ei hyväksy kauppakirjaluonnokseen ja lunastussopimusluonnokseen tehtyjä tarkennuksia ja muutoksia eikä hyväksy määräalan vuokrasopimusta liitteen 6 mukaisena eikä valtuuta kaupunginjohtajaa allekirjoittamaan asiakirjoja kaupungin puolesta. Puheenjohtaja totesi, että Tarja Perälän esitys kannattamattomana raukeaa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti hyväksynyt kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Tarja Perälä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Tiedoksi: Toimeksi: Lappi Timber Oy Tekninen osasto Kaupunginvaltuusto Johdon sihteeri KH 178 Lappi Timber Oy:n hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio on ilmoittanut Kemijärven kaupungille kirjallisesti, että yritys on saanut järjestettyä liimapuuhallin rahoituksen muutoin, joten kaupungin kanssa sovittua kauppaa ei tarvitse toteuttaa. Lappi Timber kiittää Kemijärven kaupunkia myönteisestä päätöksestä ja hyvässä hengessä käydyistä neuvotteluista. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus toteaa liimapuuteollisuushallin ostamisen ja lunastussopimuksen peruuntuneeksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto toteaa tekemänsä päätöksen ja siihen liittyvän kaupunginhallituksen toimeenpanopäätöksen tulleen tarpeettomiksi ja näiltä osin kaupungin sitoumusten peruuntuneiksi. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto muuttaa vuoden 2015 talousarviota seuraavilta osin: 1.) Talousarviokirja sivu 69 ja sivu 72 Investointimenot / Liimapuuhalli Lappi Timber 3,0 miljoonaa euroa poistetaan talousarviosta. Investointimenot pienenevät 9,027 miljoonasta eurosta 6,027 miljoonaan euroon.

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ) Talousarviokirja sivu 73 Rahoitusosa / Lainakannan muutokset / pitkäaikaisten lainojen lisäys: Vähennetään pitkäaikaisten lainojen määrää 3,0 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaisten lainojen lisäys vuodelle 2015 on siten 4,5 miljoonaa euroa aiemman 7,5 miljoonan euron sijaan. 3.) Talousarviokirja sivu 60 Talousarvio / 790 Yritystilat tulosalueen vuokratulojen osalta kustannuspaikasta Keitele vähennetään vuokratuloja euroa.

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Ostotarjous Lisä-Harjala tilasta Rn:o 16:22 Soppelassa 165/52/522/2015 KH 179 Lasse Lehtola on tehnyt ostotarjouksen Soppelassa kaupungin omistamasta Lisä-Harjalan tilasta Rn:o 16:22, jonka pinta ala on noin neliömetriä, joka ilmenee liitteestä 1. Lehtolan tarkoituksena on liittää ostettava alue omistamaansa viereiseen eteläpuolella olevaan tilaan. Tarjouksen kohteena olevalle alueelle ei ole tarkoitus rakentaa omakotitaloa, ei vesijohtoa eikä viemäriä, mahdollisesti pienrakennuksia. Lasse Lehtola on tarjonnut alueesta euroa. Soppelan yleiskaavassa ko. tilasta puolet on osoitettu pientalorakentamiseen ja puolet metsätalousalueeksi. Alueelle on rakennettu kattava vesi- ja viemäriverkosto. Kaupungin tämän hetkinen hinta alueelle on euroa. Ko. alue on ollut kaupungin omistuksessa jo kauan aikaa ja kysyntää ko. kaltaisille tonteille ei Soppelassakaan ole ollut. Teknisen osaston mielestä aluetta ei ole syytä myydä lisäalueeksi, koska alue on yleiskaavassa rakennuspaikaksi osoitettu ja alueelle on rakennettu kattava vesi- ja viemäriverkosto. (Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää hylätä tehdyn ostotarjouksen. Tiedoksi: Lasse Lehtola Tekinen osasto

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Vuokratun tontin myynti / Pääkkö Kauko ja Elli 256/52/522/2015 KH 180 Kauko ja Elli Pääkkö ovat pyytäneet saada ostaa vuokraamansa tontin sekä lisäaluetta siihen Pöyliövaarassa. Nykyisen tontin vuokrasta laskettava hinta on euroa ja siihen lisättävän lisäalueen, n. 106 neliötä, hinta 550 euroa. Kokonaishinta on siten euroa. Kaupungingeodeetti esittää, että liitteen 2 mukainen kauppakirja hyväksytään. Koska myyntihinta on alle euroa, kaupan hyväksyy kaupunginhallitus (hallintosääntö 41 ). Asiaa selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa. (kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy määräalan kaupan liitteenä 2 olevan kauppakirjan mukaisena. Tiedoksi: Pääkkö Kauko ja Elli Tekninen osasto Johdon sihteeri

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lisäalueen hankinta Hillatien koulun tonttiin 240/52/521/2015 KH 181 Lukio muuttaa syksyllä Hillatien kouluun ja liikenne nykyisellä paikoitus- ja kulkualueella lisääntyy huomattavasti. Varsinkin alakoululaisten liikenneturvallisuutta tulisi parantaa ja vaihtoehtona on esitetty mm. linja-autoliikenteen ohjaaminen Kiertotien kautta. Lisäalue on tarpeen myös lisääntyvälle piha-alueen käytölle. Kaupungingeodeetti on neuvotellut koulun vieressä olevan kiinteistön hankinnasta lisäalueeksi. Neuvottelujen kohteena on ollut 1996 neliömetrin suuruinen maa-alue, joka rajoittuu koulun tonttiin. Kauppahinnaksi on sovittu euroa, jota voidaan pitää kohtuullisena, kun otetaan huomioon alueen pinta-ala (1996 neliötä) sekä voimassa olevassa kaavassa oleva rakennusoikeus (600 neliötä) ja alueen tarpeellisuus koulukäyttöön. Kaupungingeodeetti esittää, että neuvottelun kohteena ollut alue hankitaan kaupungille euron kauppahinnalla. Asiasta on laadittu liitteen 3 mukainen kauppakirja. Koska kauppahinta on alle euroa, päätöksen tekee kaupunginhallitus (hallintosääntö 41 ). Asiaa selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa. (Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, ) Päätösehdotus(kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen kauppakirjan. Tiedoksi: Björkman Sisko ym. Tekninen osasto Johdon sihteeri

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lausunto Käräjäoikeusverkoston kehittäminen -mietinnöstä 208/05/050/2015 KH 182 Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi siten, että lainkäytön laatu ja oikeusturvan taso voidaan säilyttää edelleenkin korkealla tasolla nykyisten taloudellisten reunaehtojen vallitessa. Työryhmän tuli ottaa huomioon lisäksi kielelliset oikeudet, kansalaisnäkökulma ja maantieteelliset näkökohdat. Oikeusministeriö pyytää (OM17/31/2015) lähettämällään kirjeellä lausuntoa oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen " mennessä. Työryhmän mietintö on saatavissa internetissä osoitteesta: L_14_2015_Karajaoik.pdf Käräjäoikeusverkostoa on arvioitu kokonaisuutena, mistä syystä työryhmä ehdottaa muutoksia lähes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Työryhmä ei ole asettanut malleja etusijajärjestykseen. Toisen mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17 ja toisen mallin mukaan 14. Malli 14 vastaa pitkälti poliisin ja syyttäjän toimialueita. Työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää vähennetään nykyisestä 57:stä 33:een. Käräjäoikeus tai kanslia lakkaisi 12 paikkakunnalla. Näistä kolme on sellaista, joilla on hallinnollinen kanslia. Muista kanslioista lakkaisivat ne viisi, jotka vuoden 2010 uudistuksessa säilytettiin, ja ne neljä, joille uudistuksessa jäi toimintaa siirtymäkaudeksi. Osalla näistä paikkakunnista säilyisi kuitenkin istuntopaikka. Molemmissa ehdotetuissa malleissa Lapissa toimisi jatkossa yksi käräjäoikeus eli Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeudet yhdistettäisiin. Käräjäoikeuden kanslioiden osalta Lapissa vähenisi Sodankylän kanslia ja istuntopaikkojen osalta vähenisivät Kemijärven, Ylitornion ja Tornion istuntopaikat. Kittilän, Utsjoen, Inarin ja Sodankylän istuntopaikat säilyisivät ja Kemin ja Rovaniemen kansliat säilyisivät siten, että Rovaniemen kansia toimisi hallinnollisena kansliana. Kemijärven kaupungin lausuntoluonnos on liitteenä 4. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus antaa oikeusministeriölle lausuntonaan liitteen 4 mukaisen lausunnon. Lausunto: Toimeksi: Oikeusministeriö Johdon sihteeri

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lausunto Lapin TE-toimiston palveluiden tuottamisesta 209/07/071/2015 KH 183 Lapin Ely-keskus pyytää alueensa kunnilta ja Lapin liitolta lausuntoa TE-toimiston palveluiden tuottamisesta. ELY-keskus valmistelee päätöstä, jossa kuvataan monikanavaiset ja paikkariippumattomat TE-palvelut. Päätös tulisi korvaamaan Lapin TE-toimiston perustamisvaiheessa vuoden 2012 lopussa tehdyn päätöksen TE-toimiston palveluverkostosta. Valmistelussa olevalla päätöksellä luovuttaisiin TE-toimiston toimipaikoista. TE-toimistolla olisi hallinnollinen toimipaikka Rovaniemellä. Palvelut tuotetaan alueellisina ja TE-toimiston johto ja asiantuntijat työskentelevät eri puolilla Lappia olevissa työskentelypisteissä. Asiakkaiden käytössä on eri paikkakunnilla itsepalvelutiloja hyödyntäen yhteispalvelupisteitä, Virtu-palvelupisteitä, kuntien asiointipisteitä tai TE-toimiston toimitiloja. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille lausuntopyyntö, Lapin TE-toimiston päätösluonnos sekä esittelyaineisto julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tuottamisesta Lapissa nyt ja lähitulevaisuudessa. Lausuntoluonnos on liitteenä 5. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus antaa lausuntonaan liitteen 5 mukaisen lausunnon. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi lausuntoluonnoksen kokouksessa tehdyin lisäyksin. Lausunto: Toimeksi: Lapin Ely-keskus Johdon sihteeri

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Valokuiturakentamisen valmisteluhanke 233/00/008/2015 KH 184 Kemijärven kaupunkistrategian yksi strateginen tavoite on 'Saavutettavuus'. Tavoitteen kohdat ovat: strategisia tavoitteita tukevat liikennehankkeet ja toimivat tietoliikenneyhteydet. Kemijärven kaupungin alueella tietoliikenneyhteydet ovat pääsääntöisesti toteutettu vanhalla ADSL tekniikalla ja mobiililaajakaistalla. ADSL tekniikka on poistumassa, koska se on tullut elinkaarensa päähän. Mobiililaajakaista on erittäin ruuhkautunut ja kattavuus ei ole tasapuolinen kaikille kuntalaisille ja yrityksille. Sonera ja DNA ovat vuoden 2015 aikana parantamassa tukiasemien toimivuutta yhteisellä hankkeella ja yrityksellä Pohjois-Suomessa. Tarkoitus on parantaa tukiasemien kattavuutta 10-20% (Lapin kansa ). Tämän parannushankkeen tavoite on saada laajakaista kuulumaan siellä, missä puhelinkin toimii. Valokuitu ja mobiililaajakaista eivät ole toisiaan poissulkevia ratkaisuja, vaan tukevat toisiaan. On järkevää, että laajakaistayhteydet toteutetaan mobiiliratkaisulla siellä, minne valokuiturakentaminen tulee kalliiksi. Valokuituun liittyminen pitäisi saada sen verran edulliseksi, että kotitaloudet ja yritykset voivat siihen liittyä ilman suuria investointeja. Kemijärven kaupungissa on aloitettava suunnittelu, miten ja missä valokuiturakentamista aletaan toteuttamaan. Miten se parhaiten tukee Kemijärven kaupungin strategisia tavoitteita ja lisää kaupungin nostetta esim. etätyöskentelyyn ja uusien yritysten toimintaan. Hankkeessa tulee selvittää ainakin seuraavat asiat: 1. Nykyisten valokuitukaapelien sijainti ja omistajuus 2. Määritellä järkevän kokoiset alueet rakentamiselle 3. Priorisoida alueet, mistä rakentaminen aloitettaisiin 4. Kartoittaa kotitaloudet ja yritykset eri alueilta 5. Aikataulutus rakentamisen aloitukselle yhteistyössä Koillis-Lapin sähkön kanssa 6. Kemijärven kaupungin rooli kuiturakentamiselle Hankkeeseen on mahdollista saada tukea Smartboysien valmisteluhankkeesta. Smartboys on hakenut hankerahaa Tekesiltä, mutta ei ole saanut vielä varmistusta rahoitukselta. Valmisteluhanke kestää 12 kk ja on kunnille ilmainen, jos Tekesiltä saadaan rahoitus. Kunta sijoittaa vain henkilön/henkilöstön työaikaa ko. hankkeeseen. Arvioitu työmäärä olisi 1 htp/viikko. Liitteessä on esitelty hanketta ja miten se tullaan toteuttamaan ja mitä lisäarvoa se toisi kunnalle. Hankkeen sisältö on sivuilla 5 ja 6. Smartboys tarvitsee kunnilta sitoutumisen hankkeeseen viikolla 23. Sitoutuminen valmisteluhankkeeseen on ehdollinen eli jos Smartboys ei rahoitusta saa Tekesiltä, voi kunta vetäytyä hankkeesta. Tähän hankkeeseen esitetään Kemijärven yhdyshenkilöksi Smartboysille Ilkka

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Iso-Heikoa. Valokuiturakentamisen työryhmässä on mukana myös Jari Polvi, Soile Matero, Markku Koivisto ja Mari Tervola. Muuta tarvittavaa tietoa kerätään osastoilta. (tietohallintopäällikkö, Mari Tervola ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy, että Kemijärven kaupunki on mukana Smartboysien toteuttamassa valmisteluhankkeessa ehdolla, että Smartboys saa valmisteluhankkeelle Tekesin rahoituksen. Kaupungin yhteyshenkilönä toimii Ilkka Iso-Heiko. Tiedoksi: Ilkka Iso-Heiko Tietohallintopäällikkö Smartboys

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Option käyttäminen sosiaalitoimen kuljetuksissa, koulukuljetuksissa ja palveluliikenteessä 248/55/551/2015 KH 185 Kemijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt sosiaalitoimen kuljetusten ja koulutaksi- ja palveluliikenteen tarjouspyynnöt, joiden pohjalta on laadittu ostoliikennesopimukset vuosille Sosiaalitoimen kuljetusten sopimukset ovat voimassa saakka, koulutaksiliikenteen sopimukset lukuvuoden loppuun saakka ja palveluliikenteen sopimukset lukuvuoden alkuun saakka. Kaksivuotissopimuksia on tehty Kemijärven taksiaseman autoilijoiden (sosiaalitoimen kuljetukset, koulutaksi- ja palveluliikenne), Kari Jounilan (sos.toimen kuljetukset, koulutaksi- ja palveluliikenne), Veikko Javaruksen (sos.toimen kuljetukset, koulutaksiliikenne), Markku Salmisen (sos.toimen kuljetukset,koulutaksiliikenne) ja Pirkko Majasuon (koulutaksiliikenne) kanssa. Edellä mainittuihin ostoliikennesopimuksiin on merkitty yhden vuoden optio. Kuljetustyöryhmä on päättänyt kokouksessaan esittää, että Kemijärven kaupunginhallitus käyttää option siten, että sosiaalitoimen kuljetuksista tehdään sopimukset ajalle Sosiaalitoimen kuljetuksia ja Kelan kuljetuksia tullaan todennäköisesti yhdistelemään sopimuksen päättymisen jälkeen, jolloin tehdään sopimukset uudelta pohjalta tarjouskilpailujen jälkeen.kemijärvi on mukana Taksiliiton rahoittamassa " Kuljetusten kustannukset kuriin kunnissa ja Kelassa "-pilottihankkeessa, joka kestää vuoden 2016 loppuun saakka. Palveluliikenteen sopimukset ovat voimassa koululukuvuoden alusta koululukuvuoden alkuun saakka. Palveluliikennettä hoidetaan kouluaikana 9 linjalla ja kesällä 8 linjalla sivukylistä keskustaan 1-2 krt viikossa. Optiota käyttäen koulutaksiliikenteen sopimukset ovat voimassa lukuvuoden Koulutaksireittejä tarkistetaan kevään 2015 aikana. Kouluverkkoon tulee muutoksia lähivuosina, jolloin uuden tilanteen pohjalta tehdään tarjouspyynnöt vuonna Optiosopimukset tehdään entisin sopimusehdoin. (suunnittelusihteeri Tarmo Törmänen, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää käyttää optiota ja päättää, että osto- liikennesopimuksia jatketaan ao. taksiautoilijoiden kanssa sosiaalitoimen kuljetuksista ajalle ja palveluliikenteen ja koulukuljetusten osalta lukuvuoden alkuun saakka. Palveluliikennettä hoidetaan kouluaikana 9 linjalla ja kesällä 8 linjalla sivukylistä keskustaan 1-2 krt viikossa. Sopimukset tehdään päätöksen saavutettua lainvoiman.

19 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Tiedoksi: Tiedoksi ja toimeksi: Liikennöitsijät Sos. ja terv.osasto sekä siv. osasto Suunnittelusihteeri

20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti koko kaupungin osalta 281/04/041/2014 KH 186 Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 36 :n 6 momentin mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun otamatta tammi- ja heinäkuuta. Kaupunkitasoinen tuloslaskelma tilanteesta kaupunginhallituksen jäsenille oheisena kokouskutsun yhteydessä. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi.

21 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 133/00/001/2015 KH 187 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja on ollut nähtävillä ja päätökset ovat lainvoimaisia (paitsi pykälä 32). Juha Pikkaraisen ja useiden muiden valtuutettujen jättämä valtuustoaloite 70-vuotta täyttäneiden ja kehitysvammaisten palvelutarpeiden kartoittamisesta on valmisteltavana sosiaali- ja terveysosastolla. (johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kaupunginvaltuuston toimivallan puitteissa ja kun ne eivät ole muutenkaan lainvastaisia, eivätkä loukkaa kenenkään oikeutta, päättää kaupunginhallitus panna kaupunginvaltuuston päätökset täytäntöön, lukuunottamatta pykälää 32 (kaupunginjohtajan viran täyttäminen), josta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja muiden viranomaisten pöytäkirjat 49/00/007/2015 KH 188 Jäljempänä mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat jättäneet pöytäkirjat Kun tal:n 51 :n ja kaupungin hallintosäännön 19 :n mukaisia toimenpiteitä varten. Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirja nähtävillä Luettavissa: Tekninen lautakunta Pöytäkirja nähtävillä Luettavissa: Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset: ; Viran/toimen täyttölupa ajalle Hoiva- ja hoitotyön palveluihin Puistolaan seuraavat tehtävät: 1) yksi lähihoitaja ajalle , osa-aikaisten sijaisuus 2) yksi lähihoitaja ajalle , osa-aikaisten sijaisuus 3) yksi lähihoitaja ajalle sairausloman ja vuosiloman sijaisuus 4) kolme lähihoitajaa ajalle vuosiloman sijaisuus 5) yksi lähihoitaja ajalle avoimen toimen hoito ; Viran/toimen täyttölupa ajalle Kotihoitoon ja Lapponiaan seuraavat tehtävät: 1) kotihoitoon yksi lähihoitaja avoimen toimen hoitoon ajalle ) kotihoitoon yksi lähihoitaja avoimen toimen hoitoon ajalle ) kotihoitoon yksi lähihoitaja avoimen toimen hoitoon ajalle ) kotihoitoon yksi lähihoitajan sairausloman sijaisuus ajalle ) kotihoitoon yksi sairaanhoitaja perhevapaan sijaisuuteen ajalle ) akuutti-osastolle yksi lähihoitajan osa-aikaisuuksien sijaisuus ajalle ) akuutti-osastolle yksi lähihoitaja vuosilomien sijaisuuksiin ajalle ) osasto 1:lle yksi lähihoitaja avoimen toimen hoitoon ajalle ) osasto 1:lle kaksi lähihoitajaa vuosilomien sijaisuuksiin ajalle ) osasto 1:lle yksi lähihoitaja sairauslomien sijaisuuteen ajalle Maaseutusihteerin viranhaltijapäätös: ; Kylätoiminta- ja kohdeavustukset (Johdon sihteeri Aune Kumpula, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota lau takun tien ja muiden viranomaisten pöytäkirjojen mukaisia päätöksiä käsi teltä väk seen.

23 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat 184/07/072/2015, 50/07/072/2015, 230/06/061/2015, 467/52/522/2010, 62/02/027/2015, 245/07/073/2015, 232/00/008/2015, 17/03/033/2015 KH 189 Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä hallitus Pöytäkirja luettavissa: 5 Itä-Lapin kuntayhtymä hallitus Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja luettavissa: kohdassa päätöksenteko. Lapin Jätehuolto Ky:n yhtymäkokous Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja luettavissa: Lapin Jätehuolto Ky:n hallitus Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja luettavissa: Geodeetin viranhaltijapäätös: Etuostolain mukainen etuosto-oikeuden käyttäminen/saapuneet kiinteistönluovutusilmoitukset ajalta Kemijärven kaupunki ei käytä etuostolain mukaista etuosto-oikeutta em. kaupoissa. Päätös oheisena tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille. Saapuneet kirjeet yms: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset; Opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Lukiokoulutuksen yksikköhintoja vuonna 2015 koskeva muutos. Valtiovarainministeriön kirje ; Kuntien tietoturvajaoston asettaminen. ArctiCare Technologies Oy:n kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kokoukseen ei osallistuta. Työttömyysvakuutusrahaston päätös Työttömyysvakuutusmaksut vuonna Päätös sisältää koulutuskorvauksen, mikä on Kemijärven kaupungille vuodelta 2014 yhteensä ,82 euroa. Kemijärven kaupungin antama suostumus Varsinais-Suomen Ulosottovirastolle, että Aqua Laplandica Oy:lle vuonna 2011 myyty määräala voidaan myydä ulosoton toimittamalla huutokaupalla. Pohjois-Suomen Ely-keskuksen ilmoitukset Eu-ohjelmakauden hankkeiden asiakirjojen säilytysajoista. Sodankylän kunnanhallituksen päätös Pyhä-Luosto Vesi Oy:tä koskeva

24 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus valitus / Korkeimman hallinto-oikeuden päätös : Oheisena tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille. (Johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoon sa saatetuksi ja tyytyy edellä selostettuihin päätöksiin.

25 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Muut asiat KH 190 Muita asioita ei ollut.

26 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT KAUPUNGINHALLITUS Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät , HvalL 3 :n 1 mom /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin timusviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite: kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. ai ka Kemijärven kaupunginhallitus, Hallituskatu 4, Kemijärvi, Pykälät , Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päi vä nä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää / nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja aika Muutoksenhakuohje liitteenä Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa kunnanjäsenellä nähtävilläolopäivästä ja asianosaisella tiedoksisaannista. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)

27 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. 1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. VALITUSOSOITUS KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄÄN POIKKEAMISLUPAAN Kaupunginhallituksen päätös Antopäivä: Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Osoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Valitusaika: 30 päivää Maankäyttö- ja rakennuslain 198 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 16:00-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 16:00-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 16:00-19:10 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 427 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 15.09.2015 klo 17:15-18:35

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 15.09.2015 klo 17:15-18:35 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.09.2015 klo 17:15-18:35 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 PAIKKA Sairaala Lapponia, kokoushuone, Sairaalakatu 9 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Kemijärven kaupungin teknisen osaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 B, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Sivu 31

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Aika Maanantaina 16. helmikuuta 2015 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 Kaupunginhallitus 25.05.2015 AIKA 25.05.2015 klo 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 6.4.2010 15:00 Kokousaika Tiistai 6.4.2010 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 25.4.2013 18:30 Kokousaika Torstaina 25.4.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot