SS2 Ink Cartridge Magenta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SS2 Ink Cartridge Magenta"

Transkriptio

1 SS2 Ink Cartridge Magenta Korjattu TUOTTEEN JA YHTIÖN TIEDOT Tuotteen nimi: SS2 Ink Cartridge Magenta Tuotteen koodi: Yhtiön tiedot: Valmistajan/toimittajan nimi/osoite: Mimaki Engineering Co., Ltd Kazawa Oaza Tomishi, Nagano Japan Puhelin/Fax / Yhteyshenkilö: Masaru ohnishi (Inks & Media Dept.) 2. KOOSTUMUS/AINESOSATIEDOT Tuote on liuotinmuste. Komponentit: (% painosta) Aine CAS Numero Sisältö% Huom. Carbon Black NONE N-Butyl Acetate NONE Propylene glycol mono-methyl ester acetate Xylene NONE Trimethylbenzene NONE Phthalocyanine Blue NONE Nickel compound NONE Organic Pigment Registered VAAROJEN TUNNISTAMINEN 3.1 Vaaran luonne: Syttyvä neste, myrkyllisiä aineita Musteen osana on nestemäinen Magenta, joka aiheuttaa silmä, nenä ja kurkkuärsytystä, ja voi vähäisessä määrin vaikuttaa keskushermostoon. Suljetut astiat voivat laajeta lämmön ja tulen - 1 -

2 vaikutuksesta, jolloin kehittyvät ylipaine voi aiheuttaa räjähdyksen. Höyryt voivat kulkea lattioita ja maata pitkin ja syttyä kauempana olevasta syystä. Vältä kosketusta silmien ja vaatteiden kanssa. Jos tuotetta joutuu iholle, pese saippualla ja vedellä. Vaikutukset elimistöön mahdollisia. Pidä poissa lasten ulottuvilta. 3.2 Mahdolliset terveysvaikutukset: Silmät: Lievähköä silmien ärsytystä: Oireita voivat olla punotus, turpoaminen, kipu, vetistäminen, ja epätarkka tai sumea näkö. Katso kohta 11 koskien myrkyllisyyttä. Iho: Vähäisiä iho-oireita: Oireet voivat olla paikallista punotusta, turvotusta tai kutinaa. Katso kohta 11 koskien myrkyllisyyttä. Hengitys: Ylempien hengitysteiden ärsytys. Oireita voivat olla yskä, aivastukset, nuha, päänsärky, kurkun karheus sekä nenä- ja kurkkukipu. Katso kohta 11 koskien myrkyllisyyttä. Ruuansulatus: Ruuansulatuselinten ärsytys: Oireita voivat olla yskä, aivastukset, nuha, päänsärky, kurkun karheus sekä nenä- ja kurkkukivut. Katso kohta 11 koskienmyrkyllisyyttä. Muu elimistö: Lievä vaikutus keskushermostoon: Oireet voivat olla päänsärky, pyörrytys, uupumus, heikentynyt koordinaatio, pahoinvointi, hidas reagointi, sopertava puhe, tasapainohäiriöt.. 4 ENSIAPUTOIMENPITEET Silmät: Huuhdo heti runsaalla vedellä n. 15 minuuttia, nosta silmäluomia huuhdonnan aikana. Hakeudu lääkärille. Iho: Pese iho hyvin vedellä ja saippualla.. Riisu tahriintuneet vaatteet ja pese ne hyvin ennen jatkokäyttöä. Käy lääkärissä, jos iho-oireet jatkuvat. Hengitys: Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Anna tarvittaessa tekohengitystä. Jos hengitysvaikeuksia esiintyy, anna happea. Kutsu lääkäri heti. Ruuansulatus: Pysy rauhallisena. Hakeudu lääkäriin. 5 TOIMENPITEET TULIPALON SATTUESSA Syttyvyys: Palava neste. Tiedot leimahduspisteestä kohdassa 9. Sammutusaine: Kuiva kemikaali, hiilidioksidi, alkoholivaahto tai kuiva hiekka.. Sammutusohjeet: Vettä ei pitäisi käyttää sammutukseen; kuitenkin sitä on syytä käyttää pitämään tulipalolle alttiiden säiliöiden pinta pinta viileänä, räjähdysten estämiseksi. Käytä täyttä suojavarustusta, ml. kypärä, kannettavaa painehengityslaitetta, suojahaalarit, - 2 -

3 kiristysnauhat ranteiden, vyötärön ja jalkojen ympärillä, kasvosuojus sekä pään alueen paljaiden kohtien suojaus. 6 TOIMENPITEET TUOTEVUODON SATUTTUA Käytä käsineitä, suojamaskia, esiliinaa ja suojalaseja suojautumiseen. Poista suojaamattomat ja kouluttamattomat henkilöt vaara-alueelta. tuuleta sisälle puhdasta ilmaa. jos vuoto on suuri, tai se on tapahtunut rajallisessa tilassa, käytä mekaanista tuuletusta höyryjen hajottamiseksi ja poistamiseksi, hyvän teollisuussuojelukäytännön mukaisesti. Varoitus! Moottori voi olla kipinälähde ja voi aiheuttaa räjähdyksen sytyttämällä vuotoalueella olevat kaasut ja höyryt. Pysäytä vuoto. Käytä sieniä musteen imemiseksi, puhdista alue sen jälkeen kostealla kankalla.sijoita jäte suljettuun astiaan hävitettäväksi. Älä päästä jätettä viemäriin tai maahan. Pese kädet saippualla ja vedellä. 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely: Vältä tuotteen, höyryjen tai roiskeiden joutumista silmiin. Vältä höyryjen, tuotesumun tai roiskeiden hengittämistä. Vältä pitkää tai toistuvaa ihokosketusta.. Älä syö, juo tai tupakoi käyttäessäsi tuotetta. Pese altistuneet alueet huolella vedellä ja saippualla. Vain teolliseen tai ammattimaiseen käyttöön. Pidä erossa korkeista lämpötiloista, kipinöistä, avotulesta, pilottiliekeistä ja muista vastaavista syttymispaikoista. Älä tupakoi käsitellessäsi tuotetta.vältä kosketusta hapettavien aineiden kanssa. Käytä suojavarusteita kuten käsineitä, suojamaskia, esiliinaa, suojalaseja jne. Maadoita laitteet staattisen sähkön varalta ja käytä räjähdyssuojattuja sähkölaitteita. 7.2 Varastointi: Pidä erossa hapoista.. Varastoi eroon kuumuudesta ja avotulesta. Älä säilytä suorassa auringonvalossa. Pidä erossa hapettavista kemikaaleista. Säilytä astia hyvin tuuletetussa tilassa. 8 ALTISTUMISEN VALVONTA / HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUS Teknillinen edellytys: Asiallinen tuuletus Altistumisen valvonta: Ei tarpeen Henkilökohtainen suojautuminen: Ei tarpeellista, kun värikasetti vaihdetaan koneeseen ohjeiden mukaisesti. Muussa käsittelyssä tarvitaan suojakäsineitä, maskia, esiliinaa, suojalaseja jne. 9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Ulkonäkö: Magenta neste Haju: Lievä liuottimen haju ph: N.a. Kiehumispiste: Yli 124 C (255.2 F) Höyryn paine: Alle 133Pa (20 C/68 F) Leimahduspiste: noin 64.1 C (156.4 F) - 3 -

4 Syttymispiste: 169 C (336.2 F) Leimahduspiste: 2.2% % Hapetusominaisuudet: Ei Höyryn tiheys: 0.970±0.01 Suhteellinen tiheys: Ei tietoa Liukoisuus veteen: Liukeneva Liukoisuus rasvaan: Ei tietoa Jakaumakerroin: Ei tietoa Viskositeetti: Ei tietoa 10 STABIILIUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilius: Stabiili normaalilampotilassa Vaarallinen polymeroituminen: Ei tietoa Vaaralliset hajoamistulokset: Ei tietoa Yhteensopimattomuus: Hapettimet ja rajahdysaineet Haitalliset, kaasumaiset palamistulokset: CO, pieni/molekyylisia monomeereja tai muita haitallisia kaasuja voi syntya. 11 MYRKYLLISYYSTIEDOT Altistumisen tavat: Silmät, iho, hengitys, ja suun kautta. Akuutit terveysriskit: Silmän pinnan altistuminen musteelle voi olla lievästi ärsyttävää. Liiallinen ihokontakti voi aiheuttaa ärsytystä ja joissakin ihmisissa, turvotusta ja punoitusta. Mustehöyryjen tietoinen sisäänhengittäminen voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tahallinen tai vahingosta johtuva tuotteen nieleminen voi aiheuttaa vatsavaivoja. Krooniset terveysriskit: Mitään ei ole tiedossa Karsinogeenisyys: Runsaan altistumisen tapahtuessa on carbon black listattu ihmiselle mahdollisesti syopää aiheuttavaksi. Johtuen tavasta, jolla mustekasetit on suunniteltu, carbon black päästoja normaalissa tulostustyössä ei ole havaittu. IARC, International Agency for Research on Cancer, ei ole luokitellut painomusteita ihmiselle syöpävaarallisten tuotteiden joukkoon. Myrkyllisyys: Väärin käytettäessä voi aiheuttaa maksa- ja munuaisvaivoja. Silmien ärsytys: Lievä tai vakava ärsytys kestosta ja määrästa riippuen. Ihon arsytys: Hyvin heikosti Ihon herkistyminen: Ei tietoa - 4 -

5 12 EKOLOGISET TIEDOT Tietoja ei ole taman tuotteen mahdollisista vaikutuksista ymparistoon. Esta varotoimilla tuotteen joutuminen vesistoihin tai maaperaan. 13 TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN 14 KULJETUS Käytetyt tai käyttämättömät kasetit eivät ole ongelmajätettä. Tuotteen hävittämisestä on huolehdittava kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti. Älä valuta tuotetta viemäriin tai maahan. Seuraa Käsittely ja varastointiohjeita. Seuraa ohjeita palovaarallisten aineiden kuljettamisesta. 15 REGULATORY INFORMATION 16 MUUT TIEDOT US information: Flammable Material. Hazardous Material 4 th category, 3 rd Petroleum oil (Aqueous). Tämä Tuoteturvallisuustiedote sisältää terveys, turvallisuus ja ympäristötietoa. Se ei korvaa mitään tuotteen yhteydessä esiintyviä käyttö- tai hävitysohjeita. Tässä esiintyvät tiedot ovat oikeiksi tiedettyjä julkaisuhetkellä, mutta ne ovat ohjeellisia. Tietoja voidaan muuttaa ajoittain johtuen lainsäädännöstä tai uudesta tiedosta. Mimaki Engineering ei takaa annettujen tietojen tarkkuutta tai tyhjentävyyttä. End of MSDS - 5 -