Hämeen kesäyliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen kesäyliopisto"

Transkriptio

1 Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty

2 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille aloitusvuodesta tai tasosta riippumatta. Luennoille osallistuminen on suositeltavaa (vaikka opiskelija ei aikoisikaan sisällyttää ko. jaksoa omiin opintoihinsa). Luentojen seuraaminen kehittää opiskelijan oikeudellista ajattelua ja auttaa aktiivisen opiskelurytmin löytämistä. Myös Itä-Suomen yliopistossa järjestettävät oikeustieteiden luennot ovat opiskelijoille avoimia. Tervetuloa opintoretkelle Joensuuhun! Weboodi on opiskelijan tärkein työkalu. Huomaathan, että: Weboodista löytyvät luentojen ja seminaarien aikataulut ovat aikatauluja Itä-Suomen yliopiston kampuksilla, eivät siis luentojen aikatauluja Hämeenlinnassa. Teidän aikataulunne löytyvät tästä esityksestä. Sen sijaan WebOodista löytyvät tenttien päivämäärät sekä opintojaksojen vaatimukset ovat pääsääntöisesti myös teidän tenttipäivämääriänne ja vaatimuksianne. Tentteihin voitte osallistua Hämeenlinnassa. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia. Muutoksista tiedotetaan opiskelijoita Hämeen kesäyliopiston internetsivuilla. Opiskelija on aina itse vastuussa opintojensa rytmityksestä sekä mahdollisten aikataulun muutosten seuraamisesta.

3 Tuutorointi & HOPS Tuutor Riina Keskinen (HTM, Itä-Suomen yliopisto, julkisoikeus) syksy riinak_(at)hotmail.com puh Tuutor Jaana Villanen (HTM, Itä-Suomen yliopisto, siviilioikeus) puh Tuutor Riina Keskinen tekee jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ensimmäisen syksyn aikana HOPS-tapaamisissa. Tuutorit ovat tavoitettavissa puhelimitse & sähköpostin välityksellä kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijoiden opintojen tueksi järjestetään myös tuutorin vetämiä, yhteisiä tuutortapaamisia. Tuutortapaamisissa tuutor antaa opiskelijoille yleistä opintoneuvontaa ja ohjausta käytännön opiskelussa. Tuutortapaamisten tavoitteena on auttaa opiskelijaa omatoimisessa opintojen suunnittelussa ja käydä yhteisesti läpi HTK -opiskelijalle tärkeitä teemoja. Lisäksi tapaamisissa opiskelijoilla on mahdollisuus tavata toisiaan ja näin mahdollisuus vertaistukeen.

4 Uutuutena on tuutor Jaana Villasen vetämät opintopiirit, jotka tukevat, syventävät ja tarjoavat vertaisoppimisen mahdollisuutta liittyen aina kulloiseenkin opintojaksoon. Opintopiireissä kokoonnutaan yhteen keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia ja näkemyksiä luennoilta sekä opintojakson kirjallisuudesta. Tavoitteena on syventää oppimista opiskelijalähtöisesti ja tarjota opiskelijoille argumentoinnin ja keskustelun kautta motivoivia oppimiskokemuksia. Opintopiirit ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kesäyliopiston oikeustieteiden opiskelijoille. Opintopiirien aikataulut löytyy tästä opinto-ohjelmasta sekä Hämeen kesäyliopiston oikeustieteiden opiskelu sivulta Tammikuussa tuutor Jaana Villaselta on mahdollisuus varata aika henkilökohtaiseen tuutor/mentorointitapaamiseen (8.1(päiväaikoja), 11.1 (iltaaikoja), 18.1 (ilta-aikoja) tai ). Varauslista tulee näkyviin kesäyliopiston sivuille marraskuussa.

5 Ota tenttiin mukaan kirjoitusvälineet ja kuvallinen henkilötodistus. Jos tentissä saa olla mukana materiaalia, siitä ilmoitetaan erikseen. Vastauspaperi jaetaan tenttitilanteessa. Ks. myös tenttiohjeet kesäyliopiston sivuilta, Kaikkia opintojaksoja ei tentitä (esim. ympäristöoikeuden perusteet suoritetaan luennoilla ja oppimispäiväkirjalla). Joillakin jaksoilla voi taas olla tentin lisäksi muitakin suoritustapavaatimuksia joko pakollisia tai vapaaehtoisia (esim. rikos- ja prosessioikeuden perusteet suoritetaan osin tuomioistuimen istuntoja seuraamalla). Lisäksi, opintojaksolla voidaan vaatia tenttimään sekä luennot että kirjallisuus erikseen. Tarkasta kurssin ajantasaiset suoritustapavaatimukset WebOodista.

6 Väylä Avoimen yliopiston väylä on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet avoimen yliopiston opintoja tietyssä oppiaineessa vaaditun määrän. Opiskelija voi hakea näillä suorituksilla opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopistossa. Lisätietoja väylästä & hakuajat: Erillisiä hakuja koskevat tiedot täydentyvät syksyn aikana, viimeistään mennessä, jolloin Erillisvalintojen hakuopas julkaistaan verkossa.

7 Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op Oikeusajattelun perusteet 15 op Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op / Mervi Parviainen (verkko-opinnot) Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op / Kimmo Malin Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op / Sampo Mielityinen Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet 4 op / Anssi Keinänen Yksityisoikeuden opinnot 15 op Yksityisoikeuden perusteet 5 op / Laura Tammenlehto Sopimusoikeus 5 op / Antti Kolehmainen (etäluennot) Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op / Antti Kolehmainen (etäluennot) Julkisoikeuden opinnot 25 op Valtiosääntöoikeus 5 op / Heidi Poikonen Yleishallinto-oikeus 5 op / Ulla Väätänen Vero-oikeuden perusteet 5 op / Mika Nissinen Eurooppaoikeuden perusteet 5 op / Kim Talus ja Sirja-Leena Penttinen Ympäristöoikeuden perusteet 5 op / Lea Halonen ja Hilkka Heinonen Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op / Heikki Kallio Opetusta tarjotaan myös seuraavilla opintojaksoilla lukuvuonna 2015/2016 Työoikeus 5 op / Tarmo Miettinen Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus 5 op / Hilkka Heinonen Ennakkopäätösanalyysi 5 op / Sampo Mielityinen Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op / Mika Launiala ja Kimmo Malin TUUTORTAPAAMISET / Riina Keskinen

8 Tenttiminen Tarkasta opintojakson tenttipäivät WebOodista hyvissä ajoin. Myös tenttikalenteri voi auttaa tenttien aikatauluttamisessa, mutta huomaa mahdolliset muutokset. Kukin opintojakso on tentittävä sille määrättynä tenttipäivänä. Yhdelle jaksolle on useampi tenttipäivä, eikä tenttimiskertoja ole rajoitettu. Kun tässä kalenterissa on maininta TENTTI, se tarkoittaa että ko. päivänä on tiettyjen opintojaksojen tentti se ei tarkoita, että ko. päivänä voisi suorittaa minkä tahansa jakson tentin. Tenttiin on ilmoittauduttava viimeistään 10 päivää ennen tenttiä WebOodissa. Myöhässä ilmoittautuneita ei pääsääntöisesti voida ottaa mukaan tenttiin. Jos tentit etätenttinä Hämeenlinnassa tai muualla kuin Joensuun kampuksella, muista ilmoittaa myös tenttipaikka kohdassa "Lisätietoja". Oma opiskelu suunnitellaan sopivaa tenttimisrytmiä silmällä pitäen opintojakson tenttipäivät ovat pohja oman opiskelun aikataulutukselle. Tenttejä suunnitellessasi huomioi myös kirjallisuuden ja muun materiaalin saatavuus ja varaa tarpeeksi aikaa valmistautumiselle. Tentit järjestetään pääsääntöisesti seuraavasti: maanantain tentit ovat järjestetään iltatentteinä klo 16-20, perjantaisin tentit järjestetään aamutentteinä klo Joka kuukausi on pääsääntöisesti yksi maanantaitentti ja yksi perjantaitentti!

9 Tenttipäivät 2015/2016 Tarkasta kunkin tenttipäivän tentittävät jaksot & ajantasaiset vaatimukset WebOodista Syyslukukausi MA PE MA PE MA PE MA MA PE Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Kevätlukukausi MA PE MA 8.2. PE MA 7.3. PE MA 4.4. PE MA PE MA PE MA 20.6.

10 Elokuu 2015 ALOITUSKOKOUS, uudet opiskelijat (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Tapio Määttä, tapio.maatta(at)uef.fi lauantai klo KÄYNNISTYSKOKOUS, jatkavat opiskelijat Riina Keskinen (tuutor) lauantai klo Aloitustapaamisen ohjelma: Opintojen yleinen info Rekisteröintilomake Johdattelevat luennot jaksolle Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op Käynnistyskokouksen ohjelma: (tuutori) Lukuvuoden 2015/2016 aikataulu Opintojen suunnittelu Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5op (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Sampo Mielityinen, Sampo.Mielityinen(at)haaga-helia.fi perjantai klo lauantai klo Ensimmäinen luentojen jälkeinen tentti HOPS-KESKUSTELUT, aloittavat opiskelijat Riina Keskinen (tuutor), riinak_(at)hotmail.com Puhelin: HOPS-keskusteluille on varattavissa aikoja seuraavilta päiviltä: Keskiviikko Torstai Perjantai HOPS-keskustelut: Aloittava opiskelija, varaa HOPS-aikasi tuutorilta! Lauantai 29.8.

11 Syyskuu 2015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4op (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Kimmo Malin, kimmo.malin(at)uef.fi perjantai 4.9. klo lauantai 5.9. klo Ensimmäinen luentojen jälkeinen tentti Opintopiiri to klo (Tuutor Jaana Villanen) Valtiosääntöoikeus 5op (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Heidi Poikonen, heidi.poikonen(at)uef.fi perjantai klo lauantai klo Ensimmäinen luentojen jälkeinen tentti Opintopiirit to 24.9 klo ja klo (Tuutor Jaana Villanen) TUUTORTAPAAMINEN Teema: Opiskelijan perustaidot & Oikeudellinen kirjoittaminen Riina Keskinen lauantai klo 10 14

12 Lokakuu 2015 Ympäristöoikeuden perusteet 5op (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Lea Halonen, lea.halonen(at)uef.fi perjantai klo lauantai klo 9-16 Huom. Jakso suoritetaan osallistumalla pakollisille luennoille, tehtävillä sekä oppimispäiväkirjalla. Oppimispäiväkirjojen palautus mennessä; palautuksen yksityiskohdista sovitaan luennoilla. Opintopiirit to ja ke klo (Tuutor Jaana Villanen) Yleishallinto-oikeus 5 op (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Ulla Väätänen, ulla.vaatanen(at)uef.fi perjantai klo lauantai klo sunnuntai klo Ensimmäinen luentojen jälkeinen tentti Opintopiiri ma klo (Tuutor Jaana Villanen) Ympäristöoikeuden perusteet 5op (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Lea Halonen, lea.halonen(at)uef.fi perjantai klo lauantai klo 9-16

13 Marraskuu 2015 Ympäristöoikeuden perusteet 5op (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Hilkka Heinonen, hilkka.heinonen(at)uef.fi perjantai klo lauantai klo 9-16 Huom. Oppimispäiväkirjojen palautus mennessä. Työoikeus 5 op (luennot, siviilioikeus) Tarmo Miettinen, tarmo.miettinen(at)uef.fi perjantai klo lauantai klo sunnuntai klo Ensimmäinen luentojen jälkeinen tentti Opintopiiri ti klo (Tuutor Jaana Villanen) Vero-oikeuden perusteet 5op (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Mika Nissinen, mika.nissinen(at)vero.fi perjantai klo lauantai klo Ensimmäinen luentojen jälkeinen tentti

14 Joulukuu 2015 TUUTORTAPAAMINEN Teema: Tiedonhankinta & Opinnoissa jaksaminen Riina Keskinen lauantai klo Eurooppaoikeuden perusteet 5op (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Kim Talus, kim.talus(at)uef.fi Sirja-Leena Penttinen, sirja-leena.penttinen(at)uef.fi perjantai klo lauantai klo Ensimmäinen luentojen jälkeinen tentti Opintopiiri ke klo (Tuutor Jaana Villanen)

15 Tammikuu 2016 Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus 5 op (luennot, ympäristöoikeus) Hilkka Heinonen, hilkka.heinonen(at)uef.fi perjantai 8.1. klo lauantai 9.1. klo 9-16 Ensimmäinen luentojen jälkeinen tentti Opintopiiri pe klo (Tuutor Jaana Villanen) Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5op (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Heikki Kallio, heikki.kallio(at)uef.fi perjantai klo lauantai klo Huom. Hämeenlinnassa jakso on tarjolla monimuoto-opintoina Opintoryhmä ti klo (Tuutor Jaana Villanen) TUUTORTAPAAMINEN Teema: Tentteihin lukeminen ja valmistautuminen Jaana Villanen klo 10-14

16 Helmikuu 2016 Sopimusoikeus 5op (etäluennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Antti Kolehmainen, antti.kolehmainen(at)uef.fi perjantai 5.2. klo lauantai 6.2. klo Luentojen jälkeen ensimmäinen tentti Opintoryhmä to klo (Tuutor Jaana Villanen) Huom. Etäluennot tarkasta järjestelyt kesäyliopistolta! Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op (etäluennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Antti Kolehmainen, antti.kolehmainen(at)uef.fi perjantai klo lauantai klo Luentojen jälkeen ensimmäinen tentti Opintoryhmä ke klo (Tuutor Jaana Villanen)

17 Maaliskuu 2016 Yksityisoikeuden perusteet 5op (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Laura Tammenlehto, laura.tammenlehto(at)uef.fi perjantai 4.3. klo lauantai 5.3. klo Ensimmäinen luentojen jälkeinen tentti Opintoryhmä ma klo (Tuutor Jaana Villanen) Ennakkopäätösanalyysi 5op (seminaarin aloituskokous, oikeustieteiden syventävät opinnot) Sampo Mielityinen, Sampo.Mielityinen(at)haaga-helia.fi Perjantai klo TUUTORTAPAAMINEN Teema: Tavoitteiden asettaminen ja motivaatio Jaana Villanen klo 10-14

18 Huhtikuu 2016 Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet 4op (luennot, yleiset oikeusjärjestysopinnot) Anssi Keinänen, anssi.keinanen(at)uef.fi perjantai klo lauantai klo Ensimmäinen luentojen jälkeinen tentti Opintoryhmä ti klo (Tuutor Jaana Villanen) TUUTORTAPAAMINEN Teema: Opintojen merkitys ja niissä pärjääminen Jaana Villanen klo Ennakkopäätösanalyysi 5op (seminaaritöiden purku) Sampo Mielityinen, Sampo.Mielityinen(at)haaga-helia.fi perjantai klo lauantai klo 10 16

19 Toukokuu 2016 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Kimmo Malin, kimmo.malin(at)uef.fi Mika Launiala, mika.launiala(at)uef.fi 1) Aloituskokous lauantai klo ) Tutkimussuunnitelmatapaaminen (esittely, kommentointi) lauantai klo ) Seminaaritöiden purku (esittely, opponointi) perjantai klo lauantai klo 9-18 (huom. aikataulutus väljä, riippuu osanottajien määrästä)

20 Kesäopinnot Seminaarit Tenttipäivät Monimuoto-opinnot Kesäyliopiston muu tarjonta

21 Yhteystiedot & linkit Hämeen kesäyliopiston HTK-opintojen tuutori Riina Keskinen, riinak_(at)hotmail.com, HOPS:n laatiminen (ja päivittäminen) yhdessä opiskelijan kanssa, yleinen opintoneuvonta, ohjausta käytännön opiskeluun, syksyn 2015 ajan Jaana Villanen, Opintopiirit, opiskelijoiden yleinen opintoneuvonta, yleiset tuutortapaamiset ja henkilökohtaiset tuutorointi/mentorointi kerrat keväällä 2016 Hämeen kesäyliopisto Hämeen kesäyliopiston henkilökunta vastaa opintojen järjestämiseen liittyvästä yleisestä neuvonnasta (ilmoittautuminen kesäyliopistoon ja avoimeen yliopistoon, maksut, materiaalit, opetuspaikat ja luennoitsijat sekä muut opintojen käytännön toteuttamiseen liittyvät kysymykset). Hämeen kesäyliopisto, vaihde , kesayliopisto(at)hame.fi. Hilma Lehtonen, rehtori hilma.lehtonen(at)hame.fi Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston oikeustieteiden koulutusalan henkilökunta suunnittelija Seija Tuominen, seija.tuominen(at)uef.fi, oppiaineiden sisällölliset kysymykset, oppiaineiden opiskelukäytännöt Linkit WebOodi https://wiola.uef.fi/weboodi/ Moodle https://moodle.aducate.fi/uef/login_aducate/index.php ISY Aducate / avoin Oikeustieteiden laitos