SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 03.02.2015"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja Kokouskutsu... 1 Osallistujat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Edellisen kokouksen pöytäkirja Toimikuntien päätöksiä Kuntayhtymän johtajan päätökset Tiedoksi saatettavat asiakirjat Opiskelijatilanne Erityisopiskelijat Raportti suoritetuista tutkinnoista ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon organisaatio Yhtymähallituksen päätöksen ( ) muuttaminen koskien toimittajan valintaa kauneudenhoitoalan tuotteiden osatarjousta 7 Ihonhoitotuotteet vartalolle Sijaisuusjärjestelyt henkilöstöjohtajan vuosiloman ja osa-aikaeläkkeen aikana Talous- ja rakenneseminaarimatka Irtisanoutumiset Seuraava kokous Pöytäkirjan tarkastaminen Muutoksenhakuohjeet (yh) Oikaisuohje ja valitusoikeus... 26

2 Kokouskutsu Sivu 1 Yhtymähallitus KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Erkki Keinänen

3 Sivu 2 AIKA: PAIKKA: , klo Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Juntunen Jouko jäsen, Rissanen Maritta jäsen, Kannala Teija jäsen, Yrjänheikki Marketta varajäsen, Lipponen Riitta jäsen, Myllykangas Matti varajäsen, Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, Hietanen Markku jäsen, Halonen Hilkka jäsen, Jestilä Teija varajäsen, Törmä Markus jäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, Kuusijärvi Risto yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, Lilja Virpi kuntayhtymän johtaja, esittelijä Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto, esittelijä Korkala-Harju Merja johdon assistentti, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, asiakohta 1 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan asiakohta 16 KÄSITELTÄVÄT ASIAT (1-16, oikaisuvaatimus asiakohta 17-18) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

4 Sivu 3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston asiakohdassa 11 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

5 Sivu 4 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje ). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

6 Sivu 5 3 Toimikuntien päätöksiä Yhteistyötoimikunnan kokous Koti- ja puhdistuspalvelualan neuvottelukunta Elintarvikealan neuvottelukunta Kiinteistö- ja rakennustoimikunnan kokous Matkailualan ammatillinen neuvottelukunta ESITYSLISTAN LIITE, YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE, KOTI- JA PUHDISTUSPALVELUALAN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE, ELINTARVIKEALAN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEN MUISTIO ESITYSLISTAN LIITE, KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE, MATKAILUALAN AMMATILLISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien pöytäkirjat ja muistiot tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat: - Lapin aluemalli - toiminta jäsenkunnissa, joissa ei ole kiinteää toimipistettä - koulutushaut - Keminmaan oppilasasuntolat

7 Sivu 6 4 Kuntayhtymän johtajan päätökset 183/ /2014 Kuntayhtymän johtajan päätökset ESITYSLISTAN LIITE, KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän johtajan päätökset. Päätös Esitys hyväksyttiin.

8 Sivu 7 5 Tiedoksi saatettavat asiakirjat Kuntaliitto - Sähköposti Yleiskirje 3/2015. Työllisyyspalveluihin liittyvät lainsäädäntömuutokset. Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta edellyttää, että kaikki kunnat ovat mukana toiminnassa viimeistään vuoden 2016 alussa. Kuntatyönantajat - Sähköposti Yleiskirje 15/2014: Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edustaja. Yleiskirje 16/2014: Ruokailukustannusten korvauksen määrä. - Sähköposti , yleiskirje 17/2014. Matkakustannusten korvaukset lukien. Opetus- ja kulttuuriministeriö - Kirje , 80/221/2013. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle Päätöksessä on korjattu valtionosuuden/rahoituksen määrää eräiden koulutuksen järjestäjien/ylläpitäjien osalta. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian rahoituksen muutos aiempaan on euroa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

9 Sivu 8 6 Opiskelijatilanne D/355/ /2013 Taulukoissa on kuvattu ammattiopiston ja aikuiskoulutuksen opiskelija- ja hakutilanne Ammattiopisto, ammatillinen peruskoulutus: Opintosihteeri Merja Marttinen Ammattiopisto Lappia nuoriso + uudet aiko aloitusp. mukaan opiskelijamäärä Vahvistanut Al.paikat Jäämässä Arvio Opintopolku (sis.alut) 4.alut 1. vsk tammikuu tammikuu paikkoja hakutoive Organisaation mukaan toimialoittain Tekniikka Palveluala Kulttuuri Hyvo Luonto Paikkakunnat Kemi Keminmaa Kolari Muonio Simo Loue Tornio nuoret 2043 nuoret 145 nuoret 9 nuoret 12 nuoret 2200 nuoret 2197 aiko 235 aiko aiko 65 aiko 50 aiko 285 aiko Järjestämislupa 2720 Järjestämislupa 2560 Järjestämisluvan mukainen laskenta pitäisi olla jotta saadaan KA Rahoitus pitäisi olla jotta saadaan KA TOT opiskelijamäärä

10 Sivu 9 Aikuiskoulutus: Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen ESITYSLISTAN LIITE, TAULUKKO KOKONAISUUDESSAAN: OPISKELIJATILANNE AMMATTIOPISTO, AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatilanteen katsaus Lisäkoulutuksen yhteenveto vuodelta 2014 Ammattiopisto Lappian ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelija- ja opiskelijatyövuosien tilanne oli vuositavoitteeseen nähden kohtuullinen vuoden 2014 elinkeinoelämälle haasteellisessa taloustilanteessa: AO Lappia aikuiskoulutus Opiskelijatyövuodet ja vuotuiset paikkamäärät Vos pt, näyttötutkinto Oppisopimus, perus TA Tilanne 12/2014 Saavutusaste 224,5 304,0 135,41 % 110,0 137,0 124,55 % 409,0 409,5 100,12 % Oppisopimus, lisä * tutkintotavoitteinen 331,0 290,0 87,61 % * ei tutkintotavoitteinen 70,0 113,5 162,14 % * NAO - nuoret aikuiset 8,0 6,0 75,00 % Vos lisäkoulutus 230,5 204,0 88,50 % * omaehtoinen 211,0 193,0 91,47 % * henkilöstökoulutus 15,0 8,0 53,33 % * NAO - nuoret aikuiset 4,5 3,0 66,67 % Työvoimakoulutus Muu Yhteensä 255,0 202,0 79,22 % 12,0 7,0 58,33 % ,5 101,81 % Peruskoulutuksen (vos-kiintiö) aikuiset ovat pääsääntöisesti työttömiä ammatinvaihtajia ja vanhentuneen ammattitaidon uudistajia. Huono työmarkkinatilanne lisää oleellisesti aikuisopiskelijoiden määrää peruskoulutuksessa, kun omaehtoinen työttömyysetuudella opiskelu on mahdollista. Perustutkintojen oppisopimusten toteutumiseen vaikuttaa taloustilanne. Työnantajat rekrytoivat tällä hetkellä oppisopimuksen kautta aikuisia uuteen ammattiin. Budjettiin nähden toteutuma oli hyvä. Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuskiintiö täyttyi tavoitteen mukaisesti, ja 2,5 ylipaikalle saatiin rahoitus. Työnantajien mahdollisuudessa ja tarpeessa solmia oppisopimuksia on ala- ja työpaikkakohtaisia voimakkaita eroja. Mm. YTneuvottelut, irtisanomiset ja lomautukset vähentävät työpaikkojen mahdollisuutta rekrytoida oppisopimuksella tai kouluttaa oppisopimuksen kautta olemassa olevaa henkilöstöä. Tämä koskettaa niin perustutkintoja kuin lisäkoulutusta.

11 Sivu 10 Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien valtionosuuden (vos lisä) käyttö jäi tavoitteesta ja kiintiöstä. Peruskoulutuksen volyymi ja työttömyys vähentävät omaehtoista lisäkoulutusta. Perustutkintopaikkojen vähetessä omaehtoisesta lisäkoulutuksesta muodostuu jatkossa mahdollisuus vastata koulutuskysyntään. Tämän kiintiön henkilöstökoulutusosuuden toteutumiseen vaikuttaa oleellisesti työpaikkojen mahdollisuudet ja tarpeet sijoittaa koulutukseen taantuman aikana. Työvoimakoulutuksen (tvo) tavoitteesta jäätiin, sillä henkilökohtaistaminen ja keskeytykset vaikuttavat opiskelijatyövuosien kertymään. Hakeutuminen ja osallistuminen työvoimakoulutukseen ovat vähentyneet. ELY-keskuksen ja TE-toimiston hankintasopimusten täyttyminen on eri osapuolten ja viranomaisten keskeinen yhteinen tavoite, jotta sovitut hankintasopimukset saadaan täyteen. Tämä on erityisesti elinkeinoelämän, aluevaikuttavuuden ja työvoimapolitiikan kannalta tärkeää ja edellyttää viranomaisverkoston syvällistä yhteistoimintaa. Aikuiskoulutukseen osallistumisen ja henkilöstökoulutuksen aleneva suunta oppisopimuskoulutusta lukuun ottamatta johtuu työpaikkojen vähentymisen ja alueelta poismuuttamisen tai työn vuoksi tapahtuvan viikkopendelöinnin yhteisvaikutuksesta. Oppisopimuksen tilannekatsaus Tammikuun 2015 oppisopimustilanne on seuraava: AO Lappia aikuiskoulutus Oppisopimuskoulutus TA Tilanne Peruskoulutus Lisäkoulutus * tutkintotavoitteinen ,5 * ei tutkintotavoitteinen * NAO - nuoret aikuiset 8 2,5 Perustutkintojen oppisopimuksessa ei ole kiintiötä, joten teemme oppisopimuksia edelleen työelämän tarpeiden mukaisesti. Perustutkintojen täyttötilanne on ajankohtaan nähden hyvä, ja syksyn laskentapäivään mennessä tehdään 38 sopimusta. Lisäkoulutuksen täyttöennuste on vastaavasti haasteellinen. Ennakkotietojen mukaan lisäkoulutuksen oppisopimuksia on tiedossa niin, että syyskuun laskentapäivään mennessä on tehtävä 182 sopimusta. Kokonaisennuste on kuitenkin hyvä, sillä oppisopimuskoulutus on vetovoimaista ja oppisopimustoimisto tekee tiivistä yhteistyötä toimipaikkojen ja työelämän kanssa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi opiskelija- ja hakumäärätilanteen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelija- ja opiskelijatyövuosien kiintiötilanteen vuodelta 2014 ja oppisopimustilanteen

12 Sivu 11 Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi opiskelija- ja hakumäärätilanteen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelija- ja opiskelijatyövuosien kiintiötilanteen vuodelta 2014 ja oppisopimustilanteen Yhtymähallitus edellyttää, että Lappiassa tehdään systemaattista työtä keskeyttäneiden opiskelijoiden opintojen loppuunsaattamiseksi ensi syksystä alkaen. Päätös Esitys hyväksyttiin.

13 Sivu 12 7 Erityisopiskelijat D/30/ /2013 Opintojohtaja Pentti Heikkilä Tiivistelmä: Ammattiopisto Lappiassa on tammikuussa 2015 yhteensä 265 erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy erityisopiskelijatilanteen laskentapäivältä kokonaisluvulla 265. Yhtymähallitus hyväksyy esityksen erityisopiskelijoista ja heidän määräytymisperusteistaan. Yhtymähallitus päättää ilmoittaa erityisopiskelijamäärän opetushallitukselle yksikköhinnan määrittelyä varten. Ammattiopisto Lappiassa on tammikuussa 2015 yhteensä 265 erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan määrittelemisen perusteet noudattavat lakia ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 20 ). Määrittelyt on tehty aloilla ja toimipaikoissa yhteistyössä opettajien ja opiskeluhuollon asiantuntijoiden kanssa. Erityisopiskelijoiden määrä syksyn laskentapäivästä on prosentuaalisesti hieman lisääntynyt johtuen pienentyneestä kokonaisopiskelijamäärästä. Tammikuun laskentapäivänä OPSperusteisia opiskelijoita oli Riittävä resurssi tuen antamiseen tulee turvata myös kevään aikana. Toimipaikoittain erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat jakaantuvat seuraavasti: Toimipaikan opiskelijat yhteensä nuoret Erityisopiskelijat yhteensä UUDET % toimip. opiskelijat % kaikista nuoret (2197) Tornio ,44 5,69 Kemi ,55 4,19 Keminmaa ,77 0,77 Simo, Kolari, Muonio ,12 0,55 Loue ,57 0,86 Yhteensä ,06 12,06

14 Sivu 13 Lappian erityisopiskelijoiden määrä laskentapäivinä vuosina : Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy erityisopiskelijatilanteen laskentapäivältä kokonaisluvulla 265. Yhtymähallitus hyväksyy esityksen erityisopiskelijoista ja heidän määräytymisperusteistaan. Yhtymähallitus päättää ilmoittaa erityisopiskelijamäärän opetushallitukselle yksikköhinnan määrittelyä varten. Päätös Esitys hyväksyttiin.

15 Sivu 14 8 Raportti suoritetuista tutkinnoista / /2015 Opintojohtaja Pentti Heikkilä Tiivistelmä: Opetussuunnitelmaperusteisia ammatillisia perustutkintoja on suoritettu vuoden 2014 aikana yhteensä 703 tutkintoa. Jatkossa on tarkoitus koota kuukausittaiset seurantatiedot myös suoritetuista tutkinnon osista ja muista suoritteista, kun TUTKE-uudistus otetaan käyttöön Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi raportin suoritetuista tutkinnoista Opetussuunnitelmaperusteisia ammatillisia perustutkintoja on suoritettu vuoden 2014 aikana yhteensä 703 tutkintoa. Pääosa tutkinnoista valmistuu kolmessa vuodessa ja valmistuminen tapahtuu kevätlukukauden lopussa. Opiskelijoita valmistuu myös alle kolmessa vuodessa, koska heille on kertynyt osaamisen tunnustamisia (hyväksilukuja) aikaisempien opintojen perusteella. Kaksoistutkintoa suorittavat (ammattilukio) käyttävät opintoihinsa pääsääntöisesti kolme ja puoli tai neljä vuotta. Näistä syistä johtuen opiskelijoita valmistuu myös syyslukukauden aikana. Syksyn aikana valmistuvien lukumäärä on vaihdellut viime vuosina välillä. Jatkossa on tarkoitus koota kuukausittaiset seurantatiedot myös suoritetuista tutkinnon osista ja muista suoritteista, kun TUTKE-uudistus otetaan käyttöön Toimivaa tietovarastotyyppistä raportointimallia kehitetään Laatusampo2 hankkeessa yhteistyössä kolmen muun koulutuksenjärjestäjän kanssa, joilla on sama Primus opiskelijahallintoohjelma. Alla olevaan taulukkoon on koottu 2014 suoritettujen opetussuunnitelmaperusteisten ammatillisten perustutkintojen määrä koulutusaloittain ja paikkakunnittain (ei sisällä näyttötutkintoina suoritettuja perustutkintoja). ESITYSLISTAN LIITE, RAPORTTI SUORITETUISTA TUTKINNOISTA 2014 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi raportin suoritetuista tutkinnoista Päätös Esitys hyväksyttiin.

16 Sivu 15 9 ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon organisaatio 23/ /2015 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Asiaa käsitelty aiemmin: Yhteistyötoimikunta , asiakohta 68 Yhtymähallitus , asiakohta 233 Tiivistelmä: Meri-Lapin kehittämiskeskus on laadituttanut selvityksen ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon seudullisesta organisoinnista. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia suhtautuu erittäin myönteisesti esitettyyn kehityskulkuun. Ennen uuteen malliin siirtymistä tulee kuitenkin pystyä osoittamaan sen tuottavan ydintoiminnalle siirtymäkauden jälkeen vastaavaa hyötyä. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi Meri-Lapin kehittämiskeskuksen laadituttaman selvityksen ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon seudullisesta organisoinnista ja kannattaa jatkovalmistelua jo olemassa olevien organisaatioiden pohjalta. Meri-Lapin kehittämiskeskus toteaa kirjeessään , että se on laadituttanut selvityksen ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon seudullisesta organisoinnista. Selvitys löytyy linkistä Alueen viiden kunnan lisäksi selvitys koski Länsi- Pohjan sairaanhoitopiiriä ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiaa. Suunnitelmassa esitetään, että em. tukipalvelut tuotetaan joko perustamalla uusi liikelaitoskuntayhtymä tai jonkin nykyisen kuntayhtymän toimintaa muuttamalla. Käsitellessään laadittua ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämissuunnitelmaa kehittämiskeskus päätti esittää Meri-Lapin kunnille ja kuntayhtymille, että muodostetaan tukipalveluorganisaatio, jonka tehtäviä ovat ict-, talous- ja henkilöstöhallinto ja mahdolliset muut palvelut. Päätösten jälkeen Meri-Lapin kehittämiskeskus käynnistää valtion rahoituksen turvin toimeenpanohankkeen, jossa suunnitellaan tukipalveluorganisaation toimintamalli. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia suhtautuu erittäin myönteisesti esitettyyn kehityskulkuun. Organisaation avainhenkilöriskit ovat nykyisellään suuria ja voimien yhteen kokoaminen voisi tuoda apua näihin riskeihin. Lappian tukipalveluiden tuottaminen on nykyisellään hyvin tehokasta. Ennen kuin uuteen malliin siirryttäisiin, tulisi pystyä osoittamaan sen tuottavan ydintoiminnalle siirtymäkauden jälkeen vastaavaa hyötyä. Luonnollisesti myös kuntalain yhtiöittämisvelvoitenäkökulmat on huomioitava hyvin. Lappia edellyttää mahdollisimman laajaa osallistumista uuteen organisaation, jotta tavoitellut hyödyt saavutettaisiin. Uudessa organisaatiossa on huomioitava tarvittava integraatio valtakunnallisesti tuotettaviin palveluihin. Valmistelu jo olemassa olevan organisaation pohjalta (Lappia, Meri-Lapin kuntapalvelut) on Lappian kannalta mahdollinen vaihtoehto. Kuntayhtymän johtajan esitys

17 Sivu 16 Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Meri-Lapin kehittämiskeskuksen laadituttaman selvityksen ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon seudullisesta organisoinnista ja kannattaa jatkovalmistelua jo olemassa olevien organisaatioiden pohjalta. Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Meri-Lapin kehittämiskeskuksen laadituttaman selvityksen ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon seudullisesta organisoinnista ja kannattaa jatkovalmistelua esimerkiksi olemassa olevien organisaatioiden pohjalta. Yhtymähallitus edellyttää, että jatkoselvitys tehdään elokuun loppuun mennessä. Päätös Esitys hyväksyttiin.

18 Sivu D/401/ /2014 Yhtymähallituksen päätöksen ( ) muuttaminen koskien toimittajan valintaa kauneudenhoitoalan tuotteiden osatarjousta 7 Ihonhoitotuotteet vartalolle Hankintakoordinaattori Riitta Räisänen Tiivistelmä: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia kilpailutti kauneudenhoitoalan tuotteet lokakuussa Yhtymähallitus valitsi puitesopimustoimittajiksi ihonhoitotuotteet vartalolle Melon Oy:n, Disar Oy:n ja Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:n. Aila Airo Kauneuspalvelut Ky on ilmoittanut sähköpostitse vetävänsä osatarjouksen 7 ihonhoitotuotteet vartalolle pois. Yhtymähallitukselle esitetään, että se tekee uuden päätöksen ihonhoitotuotteet vartalolle (tuotekori 7) ja hyväksyy puitesopimustoimittajiksi: Melon Oy:n, Disar Oy:n ja Sunborn Saga Oy:n. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia kilpailutti kauneudenhoitoalan tuotteet lokakuussa Kauneudenhoitoalan tuotteet oli jaettu tuotekoreihin ja jokaisesta tuotekorista oli mahdollista tehdä osatarjous. Tarjouskilpailutuksen perusteella valittiin kolme puitesopimustoimittajaa per osatarjous. Tarjouksen jätti Ihonhoitotuotteet vartalolle Aila Airo Kauneuspalvelut Ky, Disar Oy, Melon Oy ja Sunborn Saga Oy. Vertailussa tarjoajat sijoittuivat seuraavasti: 1. Melon Oy (tuotesarja Pevonia) pisteitä 96,23 2. Disar Oy (tuotesarja Isabelle Lancray) pisteitä 79,02 3. Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:n (tuotesarja Doctor Eckstein) pisteitä 76,47 4. Sunborn Saga Oy(tuotesarja Phytome) pisteitä 50,00 Yhtymähallitus valitsi puitesopimustoimittajiksi ihonhoitotuotteet vartalolle Melon Oy:n, Disar Oy:n ja Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:n. Aila Airo Kauneuspalvelut Ky on ilmoittanut sähköpostitse vetävänsä osatarjouksen 7 ihonhoitotuotteet vartalolle pois, koska valmistajan vartalonhoitotuotteiden painopiste on siirtymässä kotihoitotuotteisiin, eikä heidän tarjoamaa tuotesarjaa Doctor Eckstein tai vastaavaa ole tällä hetkellä heillä saatavana. Kauneudenhoitoalan perustutkinnon opetussuunnitelmassa edellytetään, että opetuksessa käytetään vähintään kolme hoitosarjaa. Kauneustiimi esittää, että ihonhoitotuotteet vartalolle kolmanneksi tuotesarjaksi valitaan Sunborn Saga Oy:n tarjoama Phytomer hoitosarja, koska tarjoaja sijoittui tarjousten vertailussa seuraavaksi. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus tekee uuden päätöksen ihonhoitotuotteet vartalolle (tuotekori 7) ja hyväksyy puitesopimustoimittajiksi: Melon Oy:n, Disar Oy:n ja Sunborn Saga Oy:n.

19 Sivu 18 Päätös Esitys hyväksyttiin.

20 Sivu Sijaisuusjärjestelyt henkilöstöjohtajan vuosiloman ja osa-aikaeläkkeen aikana D/21/ /2015 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy esitetyt sijaisuusjärjestelyt henkilöstöjohtaja Aila Näätsaaren vuosiloman ja osa-aikaeläkkeen aikana. Henkilöstöjohtaja Aila Näätsaari siirtyy lähtien osa-aikaeläkkeelle tekemään 50 % työaikaa. Sitä ennen hän on vuosilomalla saakka. Henkilöstöjohtajan tehtävien sijaisuusjärjestelyt hoidetaan alla olevan erillisen liitteen mukaan esitetyllä tavalla, mutta varsinaisena sijaisena vuosiloman ja osa-aikaeläkkeen aikana toimii kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja. ESITYSLISTAN LIITE, ESITYS JÄRJESTELYIKSI HENKILÖSTÖJOHTAJAN VUOSILOMAN JA OSA-AIKAELÄKKEEN AIKANA Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy esitetyt sijaisuusjärjestelyt henkilöstöjohtaja Aila Näätsaaren vuosiloman ja osa-aikaeläkkeen aikana. Päätös Esitys hyväksyttiin.

21 Sivu Talous- ja rakenneseminaarimatka D/345/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Tiivistelmä: Yhtymähallitukselle ja Lappian johtoryhmälle on suunniteltu toteutettavaksi talous- ja rakenneseminaarimatkaa Muonioon Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy alustavan suunnitelman yhtymähallituksen sekä Lappian johtoryhmän talousseminaarimatkasta Muonioon. Yhtymähallitukselle ja Lappian johtoryhmälle on suunniteltu toteutettavaksi talous- ja rakenneseminaarimatkaa Muonioon Linja-automatkan aikana pidetään talousluentoja ja keskustellaan seuraavista ajankohtaisista asioista: tilinpäätöksen analysointi, uuden talousarvion käynnistäminen ja koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. Alustavan matkasuunnitelman mukaan Muoniossa ohjelmassa on tutustuminen Ammattiopisto Lappian Muonion toimipaikkaan toimipaikkapäällikkö Kyllikki Kurjen johdolla. Lisäksi yhtymähallitus pitää huhtikuun kokouksensa Muoniossa ja jakaa Tasavallan Presidentin kahdelle lappialaiselle myöntämät kunniamerkit. Ryhmä käsittää noin 30 henkilöä ja matka toteutuu yhtymäpalveluiden hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy alustavan suunnitelman yhtymähallituksen sekä Lappian johtoryhmän talous- ja rakenneseminaarimatkasta Muonioon. Päätös Esitys hyväksyttiin sillä muutoksella, että seminaarimatka Muonioon toteutetaan

22 Sivu Irtisanoutumiset D/275/ /2013 Jani Savolainen on päivätyllä asiakirjalla irtisanoutunut it-suunnittelijan työsuhteesta. Työsuhde päättyy Veijo Sykkö on päivätyllä asiakirjalla irtisanoutunut lehtorin virkasuhteesta hallintosäännön pykälän 26 mukaisesti. Työsuhde päättyy Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy Savolaisen ja Sykön irtisanoutumiset. Päätös Esitys hyväksyttiin.

23 Sivu Seuraava kokous Alustavan kokousaikataulurungon mukaan seuraavat kokoukset ovat: ti ti ti myös yhtymävaltuuston kokous Päätös Seuraava kokous siirretään päivälle ja sitä seuraava kokous on talousja rakenneseminaarimatkalla

24 Sivu Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 63 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Päätös Pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin kokouksessa. Päätökset olivat yksimielisiä ja esittelijät yhtyivät tehtyihin päätöksiin. Pöytäkirja todettiin tarkastetuksi kokouksessa.

25 Sivu MUUTOKSENHAKUOHJEET Muut kuin hankinta-asiat Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus ohjeet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16. Koska päätöksestä voidaan tehdä kunnallislain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 11, 12. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 11, 12. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN YHTYMÄHALLITUS URHEILUKATU TORNIO Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätökseen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnanjäsen. Pykälät: Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189, OULU Käyntiosoite: ISOKATU 4, OULU Sähköposti: p (vaihde) faksi: Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa, asiakohta xxx

26 Sivu 25 Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa, asiakohta xxx

27 Sivu OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS Hankinta-asiat Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Pykälät: 10. Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA/YHTYMÄHALLITUS PL 4, TORNIO KÄYNTIOSOITE: URHEILUKATU 6 virka-aika: 8:00 16:00 sähköposti: Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa, asiakohta xxx

28 Sivu 27 Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen seuraavista asiakohdista, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Pykälät:10. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa, asiakohta xxx

29 Sivu 28 Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie HELSINKI puh fax sähköposti: Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa, asiakohta xxx