MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:03-18:56 Paikka Kunnantalo, neuvotteluhuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 182 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valtuustoaloite koulujen hävikkiruoan jakelumahdollisuuksien selvittämisestä Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelusopimuksien optioiden käyttö Vahingonkorvausvaatimus hulevesistä Kiinteistö Oy Mäntsälän Säästölässä 187 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Ventoniemi Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksien muutosesityksiin Talousarvion 2014 toteutuminen / Tekniset palvelut Viranhaltijapäätösten otto-oikeudesta päättäminen Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat Seuraava kokous 16

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Eerola Asko puheenjohtaja Virtanen Hilkka varapuheenjohtaja Eloranta Jari jäsen Heikkilä Jussi jäsen Kalenius Christina jäsen Laine Leena jäsen Sundberg Anneli jäsen Tattari Esko jäsen Muut Havula Tapio khall:n edustaja Seppälä Hannu esittelijä Salminen Sirpa sihteeri Virtanen Irma asiantuntija Läsnä :lien aikana klo Määttänen Asko asiantuntija Poissa Lindqvist Rami jäsen Allekirjoitukset Asko Eerola puheenjohtaja Sirpa Salminen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Jari Eloranta Jussi Heikkilä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, Tekniset palvelut, II-kerros, , klo Todistaa Sirpa Salminen pöytäkirjanpitäjä

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 182 Teknisen johtajan päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekninen lautakunta 183 Teknisen johtajan päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Heikkilä ja Jari Eloranta. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Valtuustoaloite koulujen hävikkiruoan jakelumahdollisuuksien selvittämisestä 534/00.02/2014 Kunnanvaltuusto Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen aloitteen: "Kuluvan vuoden aikana on uutisoitu eri puolelta Suomea koulujen hävikkiruoan jakelukokeiluista. Parhaillaan kokeiluja aloitellaan pääkaupunkiseudulla, ja esim. Järvenpäässä kokeilusta on saatu niin hyviä kokemuksia, että jakelua laajennetaan kaikkiin kaupungin yläkouluihin. Me allekirjoittaneet esitämme, että ruokapalvelusta vastaavat tahot selvittävät koulujen hävikkiruoan jakelun mahdollisuutta Mäntsälässä. Selvityksen tulee antaa vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin: Miten suuri ruokahävikki on? Millä edellytyksillä hävikkiruoan jakelu olisi mahdollista aloittaa? Miten ruoan kuljetus mahdollisiin jakelupisteisiin on mahdollista toteuttaa siten, että ruoan laatuun ja turvallisuuteen (esim. ruoan lämpötilan säilyminen riittävän korkeana) liittyvät kriteerit täyttyvät? Mitkä olisivat mahdolliset yhteistyökumppanit? Olisiko jakelu mahdollista järjestää esim. seurakuntien diakoniatyön, kunnan sosiaalityön tai joidenkin kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä? Mäntsälän kunnanvaltuustossa Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä Soili Norro (valtuutettu) Matti Virtanen (varavaltuutettu) Hans Hammert (varavaltuutettu) Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Liite 1. Valtuustoaloite Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimialan valmisteltavaksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tekninen lautakunta 184 Mäntsälän kunnan ruokapalveluissa on 15 ruokaa valmistavaa keittiötä, joista neljässä keittiössä on yksityinen toimija Blue / Fazer ja 12

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta jakelukeittiötä. Jokaisessa valmistuskeittiössä valmistetaan ruokaa sopivasti heidän yksikkönsä ruokailijamäärälle. Jakelukeittiöissä pyritään tilausta tehdessä arvioimaan tarkkaan ruoan menekki heidän ruokailijamäärilleen. Keittiöissä pidetään päivittäistä kirjanpitoa valmistetun ruoan määrästä ja siitä, kuinka paljon kunakin päivänä ruokaa on jäänyt. On kuitenkin päiviä, että ruokaa jää jonkin verran esim. sairauspoissaolojen johdosta. Teimme kahden viikon kyselyn tämän hetken tilanteesta ja tuloksena oli, että pienissä yksiköissä ruoan menekki on helpompi määritellä ja näin ollen ruokaa jää hyvin vähän, jos juuri lainkaan. Keskustan isoissa kouluissa ruoan menekki on suurta, joten tilattavat määrätkin ovat suurempia. Keskustan neljän koulun ylijäämäruoan määrä päivittäin vaihteli ruoasta riippuen 1-5 kg:n. Kahdella isoimmalla koululla ylijäämäruoan määrä oli 6-20 kg:n välillä. Toinen näistä yksiköistä oli Ehnroosin koulu, jonka oppilasmäärä on noin 550 oppilasta ja koska kyseessä on yläkoulu, niin päivittäin välttämättä kaikki oppilaat eivät tule ruokailemaan ja sairauspoissaolot ovat myös suurempia suuren oppilasmäärän johdosta. Toinen näistä kouluista oli Hepolan koulu, jonka oppilasmäärä on 388 oppilasta. Ylijäämäruoan määrä tällä koululla oli 6-12 kg. Terveyskeskuksessa ruokailijamäärä on noin 550 henkilöä ateria/päivä. Terveyskeskuksessa ylijäämäruoan määrä vaihteli 5-20 kg:n välillä. Suurin osa ylijäämäruoasta on osastoilta palautunutta ruokaa, jota ei voi hyödyntää eteenpäin. Mäntsälän koulujen ruokasaleissa on ollut mahdollista vuoden 2000 alkupuolelta, että iäkkäät ihmiset voivat käydä koulujen ruokasaleissa ruokailemassa yhteisesti sovittuun aikaan, kun he ensin ilmoittavat halukkuudestaan ruokailla määrätyllä koululla. Maksu on tapahtunut laskutuksella, koska yksiköissä ei ole kassapalveluita. Ehnroosin koulun keittiön toiminta lakkaa ja oppilaat siirretään Myllymäen ja Keudan kouluihin ruokailemaan. Näin ollen ylijäämäruokaa ei enää synny Ehnroosin koululla. Hepolan koulun oppilasmäärä on suuri ja keittiön henkilökuntamäärä niukka, joten ulkopuolisten ruokailijoiden ottaminen vaikeuttaisi edelleen keittiön toimintaa ja töitä ei saataisi tehtyä normaalin työajan puitteissa. Euroopan unionin elintarvikelainsäädäntö ja kansallinen elintarvikelaki vaativat, että jokainen elintarvikealan toimija tunnistaa omaan yritystoimintaansa liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehtii vaaratekijöiden hallinnasta. Jokaisella keittiöllä tulee olla omavalvonta ohjeistus, joka on laadittu elintarvikelainsäädännön pohjalta ja jota tulee noudattaa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveysvalvonta tekee useita kertoja vuodessa tarkastuksia eri yksiköihin ja varmistaa sen, että säädöksiä noudatetaan. Omavalvonta määräykset: Kuumana tarjottava ruoka tulee säilyttää siten, että ruoan lämpötila on vähintään + 60 astetta ja säilytys kestää korkeintaan neljä tuntia. Kylmänä tarjottava ruoka tulee säilyttää siten, että ruoan lämpötila pysyy alle + 12 astetta ja esillä ruoka saa olla enintään neljä tuntia. Tähde- / ylijäämäruokia ei tule käyttää uudelleen. Näin ollen ruokaa ei

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta myydä astioissa kotiin vietäväksi, vaan ruokailun on tapahduttava sovitun yksikön ruokasalissa. Mikäli ruoan lämpötilat ruoan säilytyksen aikana eivät ole oikeita, niin mikrobitoiminta lisääntyy nopeasti ja tästä aiheutuu ruokamyrkytysriski. Tästä johtuen ruokapalveluyksikkö ei voi ottaa riskiä, että myisi pitkään lämpimänä pidettyä ruokaa kotiin vietäväksi. Ylijäämäruoan kuljettaminen yksiköistä uuteen jakelupisteeseen ei ole mahdollista. Ruoka on valmistettu aamulla noin klo. 9.00, joten ruoanlämpimänä pidon aikaraja täyttyy. Sen lisäksi ruoka on lämpöaltaissa osan aikaa avoimena ilman kantta, joten ruoan lämpötila ei ole riittävän korkealla, jotta lämpötila säilyisi kuljetuksen ajan yli + 60 asteessa Mikäli ylijäämäruoan tarjoilukokeiluun lähdettäisiin niin se olisi syytä aloittaa kokeiluluontoisesti ja määräaikaisesti yhdessä - kahdessa yksikössä. Kohderyhmänä tulisi olla ikäihmiset ja ruokailu tulisi tapahtua ennalta sovittuun aikaan ruokalan tiloissa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja ei pyynnöstä huolimatta antanut asiaan lausuntoa. (Valmistelija, lisätietoja: ruokapalvelupäällikkö Irma Virtanen, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta suhtautuu myönteisesti koulujen ylijäämäruoan tarjoamiseen esim. ikäihmisille. Ruokailu tulisi tapahtua sovitun yksikön ruokasalissa ja niin, että laskutus tapahtuisi kerran kuukaudessa, koska yksiköissä ei ole kassatoimintoja.tekninen lautakunta edellyttää elintarvikelain noudattamista muun muassa 3 luvun säädöksiä, jos hävikkiruoan myyminen aloitetaan kokeiluluontoisesti. Käsittely: Keskustelun aikana Jari Eloranta esitti, että ostettaisiin liput ostettaisiin etukäteen kunnantalolta laskutuksen sijaan, kuten maankaatopaikoille. Hilkka Virtanen kannatti esitystä. Teknisen johtajan muutettu päätösesitys: Keskustelun perusteella tekninen johtaja muutti päätösesitystään seuraavasti; Tekninen lautakunta suhtautuu myönteisesti koulujen ylijäämäruoan tarjoamiseen esim. ikäihmisille. Ruokailu tulisi tapahtua sovitun yksikön ruokasalissa ja niin, että laskutus tapahtuisi etukäteen ostettavilla ruokailulipuilla, koska yksiköissä ei ole kassatoimintoja. Tekninen lautakunta edellyttää elintarvikelain noudattamista muun muassa 3 luvun säädöksiä, jos hävikkiruoan myyminen aloitetaan kokeiluluontoisesti. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä teknisen johtajan muutetun päätösesityksen.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelusopimuksien optioiden käyttö Tekninen lautakunta 185 Mäntsälän kunnan ruoka- ja puhtaanapitopalvelut on kilpailutettu vuoden 2012 alussa. Nykyiset sopimukset ovat astuneet voimaan kesällä Tällä hetkellä ruoka- ja siivouspalvelujen organisaatiomuutos toteutetaan vuoden 2015 alusta lähtien. Organisaatiomuutoksen vuoksi ruoka- ja siivouspalveluiden osalta on hyödyllistä, että nykyisiä sopimuksia jatkettaisiin muutoskauden yli, erityisesti keskuskeittöselvityksen valmistumisen vuoksi. Ruokapalveluiden osalta tarjoukset pyydettiin Mäntsälän ja Pornaisten alueiden ruokapalveluista yhtenä kokonaisuutena ja puhtaanapidon tarjoukset pyydettiin Mäntsälän ja Pornaisten kokonaisuuksista erikseen. Arviointiperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta, jossa hintaa ja laatua arvioitiin painoarvoin 50/50. Nykyinen Fazer Food Service Oy:n ( Blue ) ruokapalvelusopimus on määräaikainen ja voimassa , jonka jälkeen mahdollisuus kahden vuoden (1+1) optioon. Nykyinen Minjaco Oy:n puhtaanapitopalvelusopimus on voimassa , jonka jälkeen on mahdollisuus kahden vuoden (1+1) optioon. Nykyinen Lassila &Tikanojan Oy:n puhtaanapitopalvelusopimus on voimassa , jonka jälkeen on mahdollisuus kahden vuoden(1+1) optioon. Teknisen lautakunnan kokouksessa päätettiin, että optioiden käytöstä päätetään erikseen saatujen kokemusten perusteella. Mäntsälän kunnan ruoka- ja siivouspalvelut ovat olleet tyytyväisiä kyseisten sopimuskumppaneiden nykyiseen toimintaan. Mäntsälän kunnan ruoka- ja siivouspalvelut esittää, että Fazer Food Service Oy:n / Bluen ruokapalvelusopimusta, sekä Minjaco Oy:n ja Lassila & Tikanoja Oy:n puhtaanapitopalvelusopimuksia jatketaan yhdellä optiovuodella. (Valmistelija/lisätietoja: ruokapalvelupäällikkö Irma Virtanen, puh , siivoustyönjohtaja Kirsi Latva, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää käyttää Fazer Food Service Oy:n/ Bluen ruokapalvelusopimuksessa ja Minjaco Oy:n ja Lassila & Tikanoja Oy:n puhtaanapitopalvelusopimuksissa vuoden optiomahdollisuutta. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Vahingonkorvausvaatimus hulevesistä Kiinteistö Oy Mäntsälän Säästölässä Tekninen lautakunta 186 Lakiasiaintoimisto Heikki Leivonen Oy on lähettänyt päivätyn vahingonkorvausvaatimuksen kuntaa koskien. Vaatimuksessa se esittää vahingonkorvausta hulevesien valumisesta HOK-Elannon kiinteistön pihalta Mäntsälän kunnan katualueen kautta KOY Mäntsälän Säästölän kellarikerrokseen. Vaatimuksessaan kerrotaan suraavaa: "Rankkasateella valui HOK-Elannon kiinteistön pihalta Mäntsälän kunnan katualueen kautta KOY Mäntsälän Säästölän kellarikerrokseen runsaasti vettä. Korjauskustannukset ovat ainakin ,01. Lisäksi kiinteistölle aiheutui vahinkoa, koska kosteusvaurioituneita tiloja ei voi käyttää. Tulvimisen jälkeen havaitsimme, että HOK-Elannon pihalla / Mäntsälän kunnan jalkakäytävällä oleva sadevesiviemäri oli lähes täynnä hiekkaa, joten sadevesi ei voinut mennä Mäntsälän kunnan hulevesiviemäriin. Kaivoa ei ilmeisesti ole tyhjennetty hiekasta ainakaan 10 vuoteen. Taloyhtiön isännöitsijä otti kännykällä videon kesän 2014 tulvimisesta. KOY Mäntsälän Säästölän näkemyksen mukaan HOK-Elanto ja Mäntsälän kunta ovat vastuussa hulevesien tulvimisesta KOY:n rakennuksen kellariin ja siitä aiheutuneista vahingoista. KOY Mäntsälän Säästölä vaatii, että HOK-Elanto ja Mäntsälän kunta maksavat yhteisvastuullisesti vahingonkorvauksena ,01 laillisine korkoineen lukien" Katupäällikön lausunto asiasta: Katupäällikkö katsoo, että Mäntsälän kunta ei ole vastuussa vesien tulvimisesta Kiinteistö Oy Mäntsälän Säästölän kellariin, koska mahdolliset valumavedet eivät ole merkittävästi tulleet eivätkä muodostuneet kunnan katualueelta. Muunlaisista väitteistä huolimatta totean, että Keskuskadun kuivatusjärjestelmän kaivoja on puhdistettu n. 2-3 vuoden välein tarpeen niin vaatiessa. On näyttämättä toteen, että Kiinteistö Oy Mäntsälän Säästölän oma kuivatusjärjestelmä ja muutkin pihajärjestelyt olisivat olleet moitteettomassa kunnossa tapahtuma-aikaan ja ovatko ne mitoitukseltaan riittäviä. Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta toteaa, että vahingonkorvausvaatimus on aiheeton. Käsittely: Asko Eerola teki ehdotuksen, että tekninen lautakunta toteaa, että vahingonkorvausvaatimus Mäntsälän kuntaa kohtaa on aiheeton. Jussi Heikkilä kannatti ehdotusta. Teknisen johtajan muutettu päätösesitys: Keskustelun perusteella tekninen johtaja muutti ehdotustaan seuraavasti; Tekninen lautakunta toteaa, että vahingonkorvausvaatimus Mäntsälän kuntaa kohtaan on aiheeton.

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päätti hyväksyä teknisen johtajan muutetun päätösesityksen.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Ventoniemi Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksien muutosesityksiin Tekninen lautakunta 187 Uudenmaan ELY-keskuksen liikennejärjestelmäyksikkö pyytää lausuntoa Ventoniemi Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksien muutosesityksistä mennessä sähköpostitse osoitteeseen Joukkoliikennelain 62 :n perusteella solmitussa Uudenmaan ELY-keskuksen ja liikenteenharjoittajan välisessä siirtymäajan liikennöintisopimuksessa on sovittu ajettavan liikenteen reiteistä ja aikatauluista. Sopimuksen mukaan liikenteenharjoittaja voi esittää muutoksia liikenteen aikatauluihin ja reitteihin sekä vuorojen lakkauttamisia tarjonnan sopeuttamiseksi kysyntää ja tuloja vastaavaksi. Liikenteenharjoittajan on perusteltava esityksensä. Mäntsälää koskeva muutosesitys (liikennöintisopimus , lupanumero ) koskee vakiovuoroliikennettä reitillä Helsinki - Järvenpää - Mäntsälä, missä muutettaisiin aikatauluja ja sisältäisi myös liikenteen lakkauttamista. Muutokset tulisivat voimaan Hakijan, Ventoniemi Oy:n, mukaan lauantaivuoron kysyntä on vähäinen ja liikennöinnin kustannukset ylittävät saadut tulot. Linjalla Helsinki - Hyrylä - Järvenpää on korvaavaa liikennettä ja Mäntsälästä korvaava vuoro on klo (Valmistelija: katupäällikkö Asko Määttänen, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista Ventoniemi Oy:n tekemään siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutosesitykseen, mikä koskee reittiä Helsinki - Järvenpää - Mäntsälä. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Talousarvion 2014 toteutuminen / Tekniset palvelut Tekninen lautakunta 188 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen tulee kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion toteutumasta. Tekniselle lautakunnalle esitellään kokouksessa tekniset palvelut -toimialan talousarvion toteuma ajalta käyttötalouden ja investointien osalta. (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen teknisten palvelujen talousarvion 2014 lokakuun toteuman saakka. Tekninen lautakunta merkitsee esityksen tiedokseen. Liite 1. Talousraportit lokakuu

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten otto-oikeudesta päättäminen Tekninen lautakunta 189 Tekniselle lautakunnalle on lähetetty seuraava viranhaltijapäätös: Teknisen johtajan hankintapäätös: / Kapuli III aluerakentamisurakan paikallisvalvonta- ja työturvallisuuskoordinointitehtävät Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan esitettyyn viranhaltijapäätökseen. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 190 Maankäyttöpalveluista on tullut tiedoksi, että Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään / 91 hyväksynyt Ollilantien asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksella muodostuu Mäntsälän kunnan kirkonkylän kortteli 112 osa. Kaava-alue sijaitsee Ollilantien ja Mestarinkujan välissä. Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun valtuuston päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Kunnanjohtajan on tehnyt / 23 päätöksen henkilö-ja pakettiautojen huoltoleasing hankintasopimuksesta. Päätöksessä Mäntsälän kunta jatkaa KL Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintaa ja liittyy uuteen henkilö- ja tavara-autojen puitejärjestelyyn alkaen. Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen Tekninen lautakunta merkitsi esityksen tiedokseen.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat Tekninen lautakunta Keskusteltiin Mäntsälän urheilijat ry:n lumitykin hankkimisesta ja asia viedään valmisteltavaksi. - Keskusteltiin Ehnroosien parakeista sekä kotitalous- ja ruokalaparakkien aikataulusta. - Keskusteltiin Ehnroosin maanrakennustöistä ja niiden pintojen tasauksesta. - Hepolan koulun keittiön toimintojen kehittäminen. - Keskusteltiin Ehnroosin hankesuunnitelmasta ja yhteistyöstä Tuusulan Kellokosken koulun yhteistyöstä ja sen kustannuksista. - Keskusteltiin etäopiskelumahdollisuudesta.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Seuraava kokous Tekninen lautakunta 192 Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään tiistaina klo alkaen (Neuvotteluhuone 1-2).

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 185, 186. Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja tekijän on allekirjoitettava se. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähkö postitse. Pykälät: 185, 186 Valitusosoitus Mäntsälän tekninen lautakunta, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: 185, 186. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh (vaihde), faksi: sähköposti: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Valitusviranomainen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI puhelin: , faksi: Valitusaika on hallinto-oikeuteen 30 päivää ja markkinaoikeuteen 14 päivää, ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä klo kunnantalolla