SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 2/ Iniön lautakunta TID - AIKA kl./klo 14:15-16:30 PLATS - PAIKKA Åselholm 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 16 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 17 Lautakunnan kokousten jalkauttaminen 5 18 Iniössä asuville nuorille suunnattu vapaa-ajantoiminta 6 19 Iniön tulevaisuusfoorumi 7 20 Ehdotus Paraisten kaupungin Vuoden mökkiläiseksi 2013, Iniön aluelautakunta Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat Yhteysalus Satavan aikataulu 14 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä Iniön aluekonttorissa ja jäljöksenä kaupungintalolla Paraisilla sekä Houtskärin, Korppoon ja Nauvon aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Tove Mattsson

2 2/ Iniön lautakunta TID - AIKA kl./klo 14:15-16:30 PLATS - PAIKKA Åselholm NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Mattsson Tove Puheenjohtaja Björklund Denina Varapuheenjohtaja Hilke Kaija jäsen Pöyli Tiina jäsen Söderlund Torvald jäsen Mattsson Lars Matias Nygårdin varajäsen ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Knuts Åsa sihteeri FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Gröning Janne jäsen Nygård Matias jäsen UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Tove Mattsson Ordförande/Puheenjohtaja Åsa Knuts Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Kaija Hilke on tarkistanut pöytäkirjan elektronisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Pargas stad / Paraisten kaupunki Intygar/Todistaa: Avdeln.sekr./Osastosiht.Åsa Knuts

3 2/ Iniön lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Iniön lautakunta 15 Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 2/ Iniön lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Iniön lautakunta 16 Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kaija Hilke.

5 2/ Iniön lautakunta Lautakunnan kokousten jalkauttaminen 517/ /2013 Iniön lautakunta 17 Tähän mennessä aluelautakunnan kokoukset on aina pidetty Norrbyssä joko aluekonttorilla tai Snäckanin monitoimitalolla. Jotta lautakunnan jäsenet tutustuisivat eri kylien ajankohtaisiin asioihin ja suunnitelmiin, lautakunta voi pitää kokouksiaan myös muualla kuin Norrbyssä. Samalla lautakunta voi tutustua kehittämishankkeisiin, joita varten se on myöntänyt ns. porkkanarahoja. Tämänkertainen kokous pidetään Åselholman saarella ja kokouksen paikallisena isäntänä toimii Åselholman kylätoimikunta. Ehdotus Aluelautakunta tutustuu Åselholmaan ja kylätoimikunnan toimintaan sekä keskustelee ajankohtaisista asioista yhdessä kylän edustajien kanssa. Lautakunta tutustuu samalla kylätoimikunnan kylärantahankkeeseen, jota varten se myönsi avustusta vuonna Aluelautakunta tutustui Åselholmaan ja kylätoimikunnan toimintaan Torvald Söderlundin opastuksella. Lautakunta päätti, että kokouksia pidetään jatkossa Norrbyn lisäksi myös muualla, jotta lautakunta voi tutustua kehittämishankkeisiin, joihin se on myöntänyt ns. porkkanarahoja, ja keskustella ajankohtaisista asioista ja suunnitelmista.

6 2/ Iniön lautakunta Iniössä asuville nuorille suunnattu vapaa-ajantoiminta 506/ /2013 Iniön lautakunta 18 Kaupunki tarjoaa jonkinasteista vapaa-ajantoimintaa myös Iniössä asuville lapsille ja nuorille. Toimintaa arvostetaan, vaikka sitä toteutetaankin pienessä mittakaavassa. Toimintaa on tarpeen kehittää osana pyrkimystä lisätä viihtyvyyttä ja mahdollisuuksia tarjota nuorille enemmän säännöllistä toimintaa. Nuoret ja paikalliset yhdistykset Iniö ungdomsförening etunenässä voisivat yhdessä tehdä asialle jotain. Ensimmäinen askel voisi olla yhteinen tapaaminen. Ehdotus Aluelautakunta päättää kutsua koolle kokouksen keskustelemaan ja suunnittelemaan Iniössä asuville lapsille ja nuorille suunnatun vapaa-ajantoiminnan kehittämistä. Kokoukseen kutsutaan Paraisten kaupungin vapaa-aika- ja kulttuuritoimialan, Iniön nuorisohallituksen ja Iniö ungdomsförening -yhdistyksen edustajia. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Iniön nuorisohallitus Iniö Ungdomsförening rf Vapaa-aika- ja kulttuuritoimiala / Fia Isaksson

7 2/ Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lautakunta Iniön lautakunta Iniön tulevaisuusfoorumi 3812/ /2012 Iniön lähipalvelulautakunta Iniössä asuu tätä nykyä suhteellisin monta lapsiperhettä, ja alle kouluikäisiä lapsia on tällä hetkellä 14. Hyvien palvelujen ja viihtyvyyden ylläpitämiseksi ympärivuotisesti myös tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin toimenpiteitä asukasluvun kasvattamiseksi. Tästä syystä tarvitaan keskustelua toimenpiteistä, joihin voidaan ryhtyä, jotta kaikenikäiset asukkaat voivat asua ja viihtyä Iniössä myös tulevaisuudessa. Lähipalvelulautakunta koko Iniön alueen kokoavana toimielimenä voi tehdä aloitteen keskustelun käymiseksi siitä, miten Iniöön saataisiin lisää asukkaita. Lautakunta päätti edellisessä kokouksessaan tulevaisuutta käsittelevän foorumin järjestämisestä. Ehdotus Lähipalvelulautakunta keskustelee aiheesta ja tulevaisuutta käsittelevän foorumin ohjelmasta. Lautakunta päättää järjestää tulevaisuutta käsittelevän foorumin syksyllä Lähipalvelulautakunta keskusteli aiheesta ja ohjelmasta ja päätti, että foorumi järjestetään jonain lauantaina syyskuussa. Iniön lähipalvelulautakunta Tulevaisuutta käsittelevän foorumin suunnittelua jatketaan. Ohjelma esitellään ko kouk sessa. Ehdotus Lähipalvelulautakunta merkitsee informaation tiedoksi ja keskustelee ohjelmasta.

8 2/ Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lautakunta Iniön lautakunta Lähipalvelulautakunta merkitsi informaation tiedoksi ja keskusteli ehdotuksesta. Puheenjohtaja Tove Mattsson ottaa yhteyttä luennoitsijaan. Kokous suunnitellaan pidettäväksi marraskuun lopulla. Iniön lähipalvelulautakunta Lähipalvelulautakunta järjesti Iniön tulevaisuutta koskevan fooruminen Aiheena oli Iniön asukasluvun saaminen kasvuun, ja foorumiin osallistui 48 henkilöä. Työryhmissä esitettiin useita konkreettisia ehdotuksia, joista on laadittu kooste lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu tiedotuspäällikkö Anne-Maarit Itänen keskustelemaan kaupungin markkinoinnista, joka oli yksi tulevaisuusfoorumissa esille tulleista aiheista. Kutsu foorumiin ohessa liitteenä. Liite: Ehdotus Kutsu foorumiin Yhteenveto tulevaisuusfoorumista Lähipalvelulautakunta merkitsee tiedoksi sihteerin laatiman koosteen ryhmätöissä esille tulleista asioista ja keskustelee siitä, miten asioiden seuranta järjestetään. Lähipalvelulautakunta keskustelee kaupungin markkinoinnista Anne-Maarit Itäsen kanssa. Lähipalvelulautakunta keskusteli järjestetyn tulevaisuusfoorumin pääaiheista, joita olivat muuttoliike Iniöön, asunnot, markkinointi ja viihtyvyys. Markkinoinnin kehittämisestä keskusteltiin Anne-Maarit Itäsen kanssa. Lautakunta ehdottaa, että ensi vuonna tehtävässä aloittava lautakunta jatkaa tulevaisuusfoorumissa esiteltyjen asioiden käsittelyä. Lähipalvelulautakunta päätti myös, että ensi vuonna järjestetään seurantaseminaari.

9 2/ Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lautakunta Iniön lautakunta Iniön lautakunta Iniön lähipalvelulautakunta keskusteli edellisessä kokouksessaan järjestetyn tulevaisuusfoorumin pääaiheista, joita olivat muuttoliike Iniöön, asunnot, markkinointi ja viihtyvyys. Lautakunta ehdotti, että vuonna 2013 tehtävässä aloittava lautakunta jatkaa tulevaisuusfoorumissa esiteltyjen asioiden käsittelyä. Lautakunta päätti myös järjestää seurantaseminaarin. Liite 3 Yhteenveto tulevaisuusfoorumista Ehdotus: Lautakunta keskustelee, miten tulevaisuusfoorumissa keskusteltujen asioiden suhteen edetään konkreettisten tulosten saavuttamiseksi. Lautakunta päätti lähettää kylätoimikunnille, osakaskunnille ja muille vastaaville yhdistyksille kirjeen, jossa näitä kehotetaan esittämään konkreettisia ehdotuksia oman kylän ja Iniön kehittämiseksi ja muuttoliikkeen lisäämiseksi omaan kylään ja Iniöön kokonaisuutena ottaen. Kirje lähetetään myös Iniön osavuosiasukkaille. Syksyksi suunnitellaan seurantaseminaaria. Iniön lautakunta 19 Lautakunnan Iniössä toimiville yhdistykselle osoittamaan kirjeeseen saatiin kolme vastausta, jotka esitellään kokouksessa. Liite: Yhdistyksille lähetetty kirje

10 2/ Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lautakunta Iniön lautakunta Ehdotus Lautakunta merkitsee saadut ehdotukset tiedoksi ja päättää ehdotusten johdosta tehtävistä jatkotoimenpiteistä. Koska Iniön osavuosiasukkaat ovat peräänkuuluttaneet lautakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä, lautakunta päättää kutsua Iniön osavuosiasukkaiden edustajat yhteiseen keskustelutilaisuuteen, joka voitaisiin pitää esimerkiksi elokuussa Lautakunta merkitsi tehdyt ehdotukset tiedoksi ja päätti lisätä markkinointipanostuksia esimerkiksi verkkosivuja kehittämällä (kylien, yhdistysten ym. esittely) sekä perustamalla tontti- ja asuntopankin Iniön kotisivuille. Syksyksi on suunnitteilla myös yrittäjätapaaminen. Lautakunta päätti lisäksi kutsua Iniön osavuosiasukkaiden edustajia yhteiseen keskustelutilaisuuteen syksyllä 2013.

11 2/ Iniön lautakunta Ehdotus Paraisten kaupungin Vuoden mökkiläiseksi 2013, Iniön aluelautakunta 515/ /2013 Iniön lautakunta Iniössä pidettävässä vuoden mökkiläisfoorumissa tullaan nimeämään Paraisten kaupungin Vuoden mökkiläinen. Vuoden mökkiläisen valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että tämä on toiminut mökkialueen hyväksi tai tuonut positiivisella tavalla mökkialuetta esiin ja on myös käytännössä uhrannut aikaa ja energiaa mökkialueen hyväksi. Vuoden mökkiläinen voi olla joko luonnollinen henkilö tai yhdistys. Yleisö voi esittää ehdotuksia Vuoden mökkiläisen valinnasta, mutta kaupunki pyytää myös aluelautakuntia jättämään ehdotuksensa viimeistään Kaupungin mökkiläistoimikunta kerää saapuneet ehdotukset ja antaa niistä lausunnon, minkä jälkeen kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan Ehdotus Lautakunta keskustelee asiasta. Seppo Bruun on käynnistänyt suositun kulttuuritapahtuman Iniö Folkin, joka järjestetään tänä vuonna kuudennen kerran. Iniö Folk kokoaa yhteen sekä Iniön asukkaat että osavuosiasukkaat. Tapahtumassa on myönteistä sen vieminen Iniön eri saariin ja se, että tapahtumaan osallistuu paikallisesti ja kansainvälisesti tunnettuja artisteja. Näillä perusteilla ehdotamme, että Vuoden mökkiläiseksi valitaan Seppo Bruun. Jakelu: Tiedotuspäällikkö Anne-Maarit Itänen

12 2/ Iniön lautakunta Ilmoitusasiat Iniön lautakunta 21 Ehdotus Lautakunta merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tiedoksi: 1. ELY-keskus ilmoittaa liikennekatkoksista ja häiriöistä Skagenin lossiliikenteessä kaltureiden ja lossin vaihtotöiden takia. Skagenin lossiliikenne keskeytetään kokonaan 3.6. alustavasti klo saattaa esiintyä lyhyitä tilapäisiä liikennekatkoksia uuden lossin käyttöönottoon liittyen. 2. Kaupunginjohtaja Folke Öhman ja Iniön lautakunnan puheenjohtaja Tove Mattsson vihkivät Norrbyn vierassataman keskiviikkona klo Kahvitarjoilu. Lautakunta merkitsi ilmoitusasian tiedoksi.

13 2/ Iniön lautakunta Ajankohtaiset asiat Iniön lautakunta 22 Ei ajankohtaisia asioita.

14 2/ Iniön lautakunta Yhteysalus Satavan aikataulu 551/ /2013 Iniön lautakunta 23 Aluelautakunta otti ylimääräisenä asiana käsiteltäväkseen yhteysalus Satavan aikataulut, joita on jälleen muutettu ja jotka lautakunnan on toivottu ottavan käsittelyyn. Viimeisimmät muutokset ovat erityisesti heikentäneet Kolkon palveluja, mikä tuskin on ollut tarkoituksena. Lautakunta päätti esittää seuraavat kommentit ja ehdotukset: - Syy palvelujen heikentymiseen on se, että sama alus hoitaa nykyään Iniön lisäreitin, Perkalan liikenteen ja myös Houtskarin ja Ahvenanmaan raskaan liikenteen. -Aikatauluja ei tulisi muuttaa koko aikaa (toistaiseksi aikatauluja on muutettu liian usein ja liian lyhyellä varoitusajalla) -Jos aikataulua muutetaan tai vuoroja otetaan pois, eri saarilla asuvia käyttäjiä on kuultava. -Kaikki vuorot eivät voi olla tilausvuoroja, etenkään kesäisin. - Kannvikistä klo lähtevän perjantaivuoron on kuljettava Kolkon kautta. Monet ihmiset matkustavat kyseisellä vuorolla. - Kannvikistä klo lähtevän lauantaivuoron tulee kulkea Kolkon kautta tilauksesta. (Luultavimmin aikatauluun on merkitty erehdyksessä y Jumon kohdalle, mutta ei Kolkon kohdalle, mikä merkitsee sitä, että alus ajaa Kolkon ohi menemättä laituriin.) - Sunnuntain iltapäivävuoron Åselholmasta tulisi olla yhdistettävissä Auroran vuoroon Kustaviin, mistä on edelleen linja-autovuoro Turkuun. (Nyt 1,5 tunnin odotusaika joko Kannvikissä tai Heponiemessä.) - Maanantain ja keskiviikon lähtöä Kannvikistä klo ja perjantain lähtöä klo ehdotetaan aikaistettavan. Nyt kaikki odottavat turhaan Kannvikissä minuuttia, jos Perkalaan ei ajettu tilauksesta. Aurora saapuu Kustavista noin klo ja lähdön tulisi olla välittömästi tämän jälkeen. Niinä päivinä, jolloin Perkalan tilausvuoro ajetaan, mitä ei tapahdu usein, alus myöhästyy hieman, mutta lähtee välittömästi saapumisen jälkeen. Tällä tavoin vältytään pitkältä odotusajalta. Aikatauluun voitaisiin merkitä, että aluksen lähtö myöhästyy ajettaessa Perkalan kautta.

15 2/ Iniön lautakunta Jakelu Liikennepäällikkö Christjan Brander JS Ferryway Ltd Oy ELY-keskus, Sirpa Vanhala

16 2/ PARGAS STAD Datum för sammanträdet Iniö områdesnämnd ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BE SVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD och vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 i kommunallagen rättelseyrkan de inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet: Paragrafer: Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. i kommunalla gen kan framställas över beslutet: Paragrafer: Enligt 5 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut: Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan frams tällas av den som bes lutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kom munmedlemmar. Myndighet hos vilken rät telse yrkas, myndighetens adress och postadress: Pargas stad, Iniö områdesnämnd, Kommunhusbacken Iniö Paragrafer: Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av bes lutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som frams täller det. BESVÄR I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rät tel seyrkan de kan sö kas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anled ning av rättelseyr kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kom munmedlem. Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndig heten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Besvärstid 30 dagar. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettsgatan 2-4, Åbo Kommunalbesvär, paragrafer: Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet / dagen då beslutet anslagits. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något an nat påvisas, ha fått del av beslutet sju da gar efter att brevet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mot tagningsbeviset eller som har antecknats i ett sär skilt delgivningsintyg. De som sa ken gäller anses ha fått del av beslut som gäller godkännandet av en plan eller en bygg nad sordning när beslutet har lagts fram of fentligt. BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som förfat tat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Rättegångsavgift: Med stöd av 3 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna läm nas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. DELGIVNING AV BESLUT: Protokollet har lagts fram offentligt / 2013 Beslut har delgetts sakägaren med post / 2013 / har lämnats till sakäga ren / Beslut har anslagits / Utdragets riktighet bestyrks Mottagarens underskrift Delgivare

17 2/ Kokouspäivämäärä Iniön aluelautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal la: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jä sen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Iniön aluetakunta, Kommunhusbacken Iniö Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok sisaantitodistukseen merkit tynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joitettava. VALITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa ha kea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu nut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomai nen on ylittä nyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusvi ranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista / julkipanopäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy tetä, seitsemän päi vän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantito distukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asian osaisten tietoon silloin, kun päätös on asetettu ylei sesti nähtäville. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valitus kirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alku peräisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos va litusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviran omaiselle ensimmäi senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO: Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi / on annettu tiedoksi asianosaiselle postitse / 2013 / on luovutettu asianosaiselle / on julkipantu / Vastaanottajan allekirjoitus Otteen oikeaksi todistaa Tiedoksiantaja

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Aika 21.04.2015, klo 18:00-19:37 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31 Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Anttolan

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot