Maanmittausalan ammattikorkeakoulu-ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanmittausalan ammattikorkeakoulu-ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry"

Transkriptio

1 1 Maanmittausalan ammattikorkeakoulu-ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry JÄSENTIEDOTE KESÄKUU 2010 Kulmakatu 8 A HELSINKI Puh Gsm Sähköposti: Kotisivut: Tsto avoinna ma-to klo

2 2 SISÄLLYS Sivu Sisällysluettelo 2 Puheenjohtajalta, Carola Tiihonen 3 Toiminnanjohtajan palsta, Kim Lampinen 4 KMT ry, Jari Ahonen 6 VMT ry, Pekka Kärkkäinen 7 YMT ry, Maisu Palovaara 8 MAKLI ry:n hallitus ja toimihenkilöt KMT ry:n hallitus 10 VMT ry:n hallitus 11 YMT ry:n hallitus 12 MAKLI ry:n paikallisyhdistykset 13 Merkkipäivät 14 Mennyttä ja tulevaa 15 Palkkatietoja kunta-alalta 16 Makli ry:n tiedote 2/ Julkaisija: Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto Makli ry. Aineisto tiedotteeseen mieluiten sähköpostilla. Myöhästynyt aineisto siirtyy seuraavaan tiedotteeseen. Vuoden 2010 ilmestymisaikataulu: no 3/2010 dead line , ilmestymispäivä

3 3 Puheenjohtajalta MAKLI:n toiminta on vähin erin palaamassa normaaliksi. Mitään suurempia muutoksia ja uudistuksia toimintaan ei tällä hetkellä ole vireillä. Syksyn seminaarissa meillä on tarkoitus saada aikaiseksi toiminnan käsikirja ja siihen liittyvä vuosikello sekä ottaa kantaa KMT ry:n tekemään ponteen. Kiinteistönmuodostamislakiin ja eräiden siihen liittyvien lakien muutos (HE 265/2009) on vireillä. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimitustuotannon tehostamiseen ja kiinteistötietojärjestelmän luotettavuuden parantamiseen ja kiinteistönmuodostamislakiin sisältyvien osittamisrajoitusten tarkistamiseen. Myös yhteisaluelakiin ollaan esittämässä pieniä muutoksia lähinnä osakaskuntien toimintaan liittyviä. Lisäksi kiinteän omaisuuden ja erityisten etuuksien lunastamista annettuun lakiin, maakaareen ja ulkoilulakiin esitetään teknisluontoisia tarkistuksia. Eniten keskustelua on aiheuttanut muutokset, joita esitetään osittamisrajoituksiin. Varsinkin kuntapuolella ollaan todella huolissaan tulevista muutoksista. Osittamisrajoitusta esitetään poistettavaksi kaikkialta muualta paitsi asemakaava alueilta. Suomen Kuntaliiton edustaja toteaa omassa lausunnossaan mm Jos näin tehdään voidaan kysyä mitä tapahtuu alueilla, joilla on painetta kaavoituksen suhteen, alueilla, jotka ovat rakennuskiellossa ja ranta-alueilla. Miten tämän kysymyksen kanssa edetään jää nähtäväksi. Toivottavasti tässä löytyy kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Toivotan kaikille jäsenille Hyvää Kesää. Lahdessa Carola Tiihonen

4 4 Toiminnanjohtajan palsta Ruudullasi on Makli ry:n ensimmäinen tiedote, joka julkaistaan vain sähköisessä muodossa. Sähköisen tiedotteen juttujen kasaaminen ja ulkoasun rakentaminen on meille uutta ja poikkeaa hieman paperitiedotteen julkaisemiseen nähden. Otamme mielellämme palautetta vastaan sähköisen tiedotteen sisällöstä, ulkoasusta sekä kehitysideoita. Maaliskuussa pidettyjen Maanmittauspäivien tunnelma oli lämmin ja rento. Lapin asukkaitten ystävällisyys ja rauhallinen suhtautuminen arjen asioihin tuntuu aina mukavalta etelän variksesta (allekirjoittaneesta). Omasta puolestani kiitokset hienoista maanmittauspäivistä Rovaniemelle. Oli todella hienoa, että opiskelijoille järjestettiin omat maanmittauspäivät! Maanmittauspäivillä käsiteltiin jäsenistömme kannalta ajankohtaista asiaa eli Maanmittausalan tehtävien uusjakoa. Jos tutkiskelee aihetta ainoastaan jäsenistömme tarpeista, niin tavoitteemme ovat hyvinkin selvät. Mahdollinen lisäkoulutus tulee näkyä myös työn vaativuudessa. Kun asioita haluaa viedä eteenpäin, niin tällöin on hyvä yrittää hahmottaa myös kokonaisuutta. Eri toimijoiden intressit, tavoitteet ja toimintatavat luovat hyvinkin monisäikeisen kokonaisuuden. Maanmittausalan tehtävien uusjakoon vaikuttaa luonnollisesti nykytilanne. Ne tahot, jotka joutuisivat jostakin luopumaan luonnollisesti vastustaa muutosta. Ne tahot, jotka näkevät muutoksessa mahdollisuuden laajentaa omaa toimintaa, kannattavat muutoksia. Maanmittausalan tehtävien uusjaossa vaikuttajia on isomäärä Ministeriöt, maanmittausalan työnantajaorganisaatiot, yliopistot, oppilaitokset, ammattiryhmät jne. Valtion virkamiehenä olen oppinut arvostamaan valtionhallinnon pitkäjänteisyyttä. Kun päätökset ovat hyvin perusteltuja ja hyvin harkittuja, niin ne tukevat valtionhallinnon pitkäjänteisyyttä. Pitkäjänteisyys edesauttaa alaamme toimimaan luotettavasti ja laadukkaasti. Luotettavuus ja toiminnan laatu heijastuu suoraan asiakaskontakteihin positiivisesta. Kaikessa kehittämisessä ja uudistamisessa tämä tulee huomioida, ettei itse toiminta näy asiakkaille mielivaltaisena poukkoiluna. Maanmittausteknikoille on jo yli vuosikymmenen ajan tarjottu mahdollisuutta päivittää tietonsa ja taitonsa AMK-insinöörin koulutustasolle. Näiden kahden koulutustason välillä en ole koskaan halunnut tehdä vertailuja, koska koulutus on vastannut aina kyseisen ajankohdan tarpeisiin. Merkittävää on kuitenkin ollut, että tähän mennessä ei tuosta AMK-insinöörin pätevyydestä ole ollut merkittävää etua työelämässä. Täydennysopintoihin sijoitetulle pääomalle ei ole tarjottu riittävää tuottoa. Nyt kun myös meille suoraan AMK-insinööreiksi valmistuneille tarjotaan mahdollisuutta täydennyskoulutukseen YMK-tutkinnon myötä, olemme taas arvioimassa, saammeko sijoitetulle pääomalle riittävän tuoton. Tällä hetkellä näyttää huonolta. YMK-tutkintoon tähtäävä koulutus on alkamassa Metropoliassa ja Rovaniemen AMK:ssa. Oppilaitokset ovat tehneet paljon työtä koulutuksen aloittamiseksi ja opetussuunnitelmien laatimiseksi. Tuo iso panostus on osiltaan valumassa hukkaan, kun maanmittausalalla ei kykene kunnolla hyödyntämään sijoitettua pääomaa. Tämän koen suoranaiseksi tuhlaamiseksi. Nuorempana maanmittarina hämmästelen, että vanhakantainen reviirien puolustamisen kulttuuri on vielä syvällä osapuolten lausumissa. Onko maanmittausala aivan oikeasti valmis vastaamaan yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin? Maanmittausalan järjestöjen näivettyvästä toiminnasta on esitetty huolta monelta tasolta. Olen useamman kerran kuullut, että järjestöjä tulisi yhdistää toiminnan tukevoittamiseksi. Hämmästelen nyt ääneen, että toisaalta halutaan tiivistää yhteistyötä, mutta toisaalta pelätään valemaanmittareita.

5 5 Maanmittausalan järjestöjen yhteistyön tiivistäminen on tärkeä asia. Maklin kannalta tärkeätä on miettiä, mitä halumme, mikä on tavoitteemme ja mitä olemme valmiita tekemään yhteystyön tiivistämiseksi? Yhteystyön tiivistäminen tai järjestöjen yhdistäminen, ei voi tulla kysymykseen, jos osapuolet eivät ole tai koe olevansa tasavertaisia. Yhteiskunta ja sen tarpeet muuttuvat kovaa vauhtia. Suurten ikäluokkien eläköityessä olemme nopeasti tilanteessa, että meillä ei ole riittävästi hallinnollisesti tai teknisesti päteviä ihmisiä maanmittausalalla vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin. Laaja-alaisempi joustavuus työelämässä on yksi niistä keinoista, joilla tehtävät tulee hoidettu. Varmaa on, että tulevat maanmittarit joutuvat tekemään vaativampia tehtäviä, nopeammin ja enemmän kuin aiemmat sukupolvet. Tästä pitää huolen valtionhallinnon organisointi sekä tuottavuusohjelmat. Hyvää kesää toivottaen Kim Lampinen

6 6 KMT:n kuulumisia Kuntien maanmittausalan ammattikorkeakoulu ja opistotekniset KMT ry piti vuosikokouksensa Maanmittauspäivien yhteydessä Rovaniemellä Hallitukseen valittiin: Varsinaiseksi: Kari Klemola Timo Raitio Liisa Rouhiainen Carola Tiihonen Timo Ansio Kari Ruohonen Varalle: Risto Laitinen Pia Salonen Marko Lassila Jukka Vaahtoluoto Seppo Jokiniemi Seppo Mäki-Kamppi Puheenjohtajana jatkaa Jari Ahonen Mikkelistä KMT ry:n keskeiset tavoitteet kuluvalla toimintakaudella ovat jäsenistön edunvalvonta mm. koulutuksessa ja maanmittausalaa koskevassa lainsäädännössä. Lakimuutoksia on vireillä mm. toimitusinsinöörin oikeuksien laajentamisesta. Lakimuutokset ovat menossa eduskuntaan loppukesästä. Koulutuksen osalta on käynnistelty ammattikorkeakoulun ylempää tutkintoa (YMK) Vantaalla ja Rovaniemellä. Tutkinnon myötä ei varsinaisia lisäoikeuksia käsittääkseni maanmittarille julkisella puolen tule, koska mm kiinteistöinsinöörin pätevyysvaatimukset on määrätty lailla. Mutta opintojen syventäminen ja täydentäminen on aina paikallaan. Valitettavaa on, että yhteisessä lehdessämme, Maankäyttölehti, julkaistiin alkuvuodesta ilkeä pakina valemaanmittareista. Pakinassa annettiin ymmärtää, ettei maanmittaustoimituksia osata tehdä ilman diplomi-insinööritutkintoa. Toisaalta pakina oli osin suunnattu myös maanmittauslaitosta vastaan. Pakinasta jäi allekirjoittaneelle ikävä maku, ja arvostus ko. lehteä kohtaan hetkellisesti notkahti. Olen ollut siinä uskossa, että Maankäyttölehti on Maklin ja Millin yhteinen maanmittariaatetta tukeva ja jäsenistöä yhdistävä ammattilehti. Keväällä 2011 tulee KMT:n toimintaa kuluneeksi 40 vuotta. Historiikin kirjoittaminen on aloitettu ja on hyvässä vauhdissa. Jos Sinulla on mukavia muistoja järjestömme 40 - vuotistaipaleelta, voit lähettää niitä sähköpostilla: tai Sähköisen jäsentiedotteen myötä tulee meidän saada sähköpostiosoitteemme ajan tasalle. Jos tiedät, ettei sähköposti ole tavoittanut lähipiirissäsi jotain jäsentämme, pyydä häntä ilmoittamaan oikea sähköpostiosoitteensa Maklin toimistoon Raija Valoselle osoite: Nautitaan kesästä pitkän kylmän talven jälkeen! Hyvää kesää! Mikkelissä Jari Ahonen KMT:n puheenjohtaja

7 7 Arvoisat VMT:n jäsenet VMT:n vuosikokous pidettiin tänä vuonna Rovaniemellä jossa kokouksen puheenjohtajana toimi Taisto Kanerva. Kokousväkeä ei ollut paikalla aivan yhtä runsaasti kuin on totuttu näkemään hieman etelämpänä mutta se ei kokouksen henkeä haitannut. Kokouksen yhteydessä palkittiin VMT:n hopeisella ansiomerkillä Markku Höynälä ja Juha Pulkkinen. Hallitukseen valittiin uusiksi varsinaisiksi jäseniksi Arja Keski-Säntti (MML,PPOH), Annamaija Krannila (MML,MYY) ja Asmo Leskinen (Destia) ja jatkavat varsinaiset jäsenet ovat Jari Hakala (SYKE), Juha Pulkkinen (MML,ESUOMI) ja Vesa Virtanen (MML,ESUOMI). Uusiksi varajäseniksi valittiin Tuomas Häkkinen (MML,KESU), Matti Laitinen (Destia) ja Sami Mantere (MML,PPOH) ja varajäseninä jatkavat Ville Häkkinen (MML,ESAVO), Arto Säilynoja (Liikennevirasto) ja Henri Wilcken (MML, VASU). Jäsenmaksuprosentti pysyi entisellään eli 1,2 % säännöllisestä kuukausiansiosta ja jäsenmaksukatto 31 /kk. Allekirjoittanut jatkaa puheenjohtajan tehtävässä. Viime vuoden lopulla suoritettiin MML:ssa työskenteleville jäsenkysely liittyen MML:n työstämän matkustusstrategian tiimoilta. Vastauksia saatiin lähes 190 kpl. Tämä kertoo toimipisteissämme olevan yhdysmiesverkoston avulla välitettävien viestien kulkevan tehokkaasti jäsenille. Parhaillaan on Maanmittauslaitoksessa käynnissä tunnustelut PALMApalkkausjärjestelmän korvaamisesta Palkkavaaka- järjestelmällä. VMT:n keskeinen tavoite on saada ammattikuntamme työlle palkan muodossa paras mahdollinen arvostus. Vuodenvaihteessa aloittivat toimintansa uudet ELY:t, AVI:t, Liikennevirasto ja Meritaito Oy. Kyseisiin yksiköihin siirtyi jäseniämme mm. Merenkulkulaitoksesta, Tiehallinnosta, ympäristökeskuksista ja TE-keskuksista. Nyt on haasteena saada pidettyä yhteys jäseneen yhdysmiesverkoston kautta. Hyvää kesän alkua kaikille!!! Muistathan käydä sivuillamme katsomassa ajankohtaisia asioita. Mikkelissä toukokuussa 2010 Pekka Kärkkäinen, VMT:n puheenjohtaja

8 8 Vanhoilla eväillä edelleen.. YMT:n vuosikokous on takana.. Kirjallisista kutsuista ja houkutteluista huolimatta väentungokselta vältyttiin tälläkin kertaa... Hallintohommiinkaan ei tungosta ollut havaittavissa, joten vanha jengi jatkaa melkein muuttumattomana edelleen. Puheenjohtaja suostui jatkamaan ehdolla, että liittokokouksessa 2011 Maklin hallitukseen on nimitettävissä uusi edustaja YMT:n riveistä. Toivossa eletään! Uudet jäsenet olisivat kovasti tervetulleita ja haaste kaverin haastamisesta edelleen voimassa. Jäsenmaksumme on hyvin kohtuullinen ja sen tuomat hyödyt ihan mukavat. Jotain uuttakin on saatu aikaan: YMT:n linkki Maklin sivuilla on avattu. Perustiedot ja yhteyslinkkejä on jo käytettävissä ja lisää tietoa tulee pikku hiljaa. Käykääpä kurkistamassa sivuja! Kesä alkaa olla käsillä, lomatkin lähenee. Nauttikaa kesästä ja ladatkaa akkujanne talven varalle. Jos nyt ei ihan ahon laitaa mä ilman paitaa -tyylillä niin kiireettömästi kuitenkin. Aurinkoista ja lämmintä kesää toivottaen Maisu / YMT ry

9 9 MAKLI RY:N HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT V JÄSENET VARAJÄSENET PUHEENJOHTAJA Carola Tiihonen Pt , VARAPUHEENJOHTAJA Pekka Kärkkäinen Jari Hakala Pt Pt Jari Ahonen Kari Klemola Pt Pt , Maisu Palovaara Ritva Ruokanen Pk Pt , Arja Keski-Säntti Vesa Virtanen Pt , Pt Timo Ansio Liisa Rouhiainen Pt Pt TOIMINNANJOHTAJA Kim Lampinen Pt TOIMISTOSIHTEERI Raija Valonen Pt , MAKLI:N KOTISIVUT toimisto auki ma-to

10 10 KMT RY:N HALLITUS JÄSENET VARAJÄSENET PUHEENJOHTAJA Jari Ahonen Pt VARAPUHEENJOHTAJA Carola Tiihonen Jukka Vaahtoluoto Pt , Pt SIHTEERI Liisa Rouhiainen Risto Laitinen Pt Pt , Kari Klemola Marko Lassila Pt Pt Timo Ansio Seppo Jokiniemi Pt Pt Kari Ruohonen Seppo Mäki-Kamppi Pt Pt , Timo Raitio Pia Salonen Pt Pt ,

11 11 VMT RY:N HALLITUS JÄSENET VARAJÄSENET PUHEENJOHTAJA Pekka Kärkkäinen Pt VARAPUHEENJOHTAJA Arja Keski-Säntti Sami Mantere Pt Pt SIHTEERI Annamaija Krannila Tuomas Häkkinen Pt Pt Asmo Leskinen Matti Laitinen Pt Pt Jari Hakala Arto Säilynoja Pt Pt Juha Pulkkinen Henri Wilcken Pt Pt Vesa Virtanen Ville Häkkinen Pt Pt

12 12 YMT RY:N HALLITUS JÄSENET VARAJÄSENET PUHEENJOHTAJA Maisu Palovaara Pk VARAPUHEENJOHTAJA Vesa Hopponen Pt , SIHTEERI Ritva Ruokanen Pt , Esa Wikman Pt , Jarmo Ojanen Pt Kari Immonen Pt. Raine Uttula Pt. Pasi Turunen Pt. Jari Mäkelä Pt.

13 13 MAKLI RY:N PAIKALLISYHDISTYKSET Hämeen maanmittausteknikot ry, Siht. Pirkko Saarinen, pt , Keski-Suomen Makli ry. Pj. Kari Rantalainen, Lehtorannantie 11 A 16, Jyväskylä, pt , Siht. Jarmo Saukko, Uittotie 5,40800 Vaajakoski, puh Kuopion seudun maanmittausteknikot ry. Pj. Asko Laajalahti, Pajatinkatu 7, Iisalmi pt , asko Kymen Makli ry. Pj. Tom Masalin, Päivärannantie 18, Kotka pt , Lapin maanmittaustekniset ry. Pj. Taisto Kanerva, Aihkitie 10, Rovaniemi, pk tai , Etelä-Savon Makli ry. Pj. Ville Häkkinen, Parraskuja 7 B 14, Mikkeli pt , Oulun läänin maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset ry. Pj. Petri Joro, Jäkälätie 4, Oulu, pt Pohjois-Karjalan Makli ry. Päijät-Hämeen Makli ry. Pj. Sami Kajander, pt , Turun- ja Porin läänin Makli ry. Pj. Kari Ruohonen, Idankuja 4, Kauttua pt , Siht. Riitta Saarni, Poppelikuja 16, Naantali, Uudenmaan Makli Pohjanmaan maanmittarit Pj. Jorma Ala-Hiiro, Leimikkotie 3, Seinäjoki pt , , Siht. Leena Vartio-Laitinen pt ,

14 14 Onnittelemme merkkipäivän johdosta Eero Vihula 70 v Raimo Pikkuhookana 60 v Markku Majuri 60 v Lars Weckman 50 v Salme Pirttioja 60 v Pirjo Poikela 60 v Arto Säilynoja 50 v Jaakko Pyynönen 75 v Pauli Korpelainen 60 v Eero Tynkkynen 75 v Annika Vikström 50 v Anne Sormunen 50 v Matti Hannula 60 v Antero Yläkorpi 60 v Matti Komppa 50 v Reino Sandelin 70 v Ossi Wickström 75 v Jouni Mahonen 50 v Vesa Olkkonen 75 v Martti Kauhanen 50 v Raimo Aarrevalta 75 v Pekka Simojoki 50 v Reima Parkkonen 60 v Esa Sjöros 60 v Pauli Hietanen 80 v Reijo Ketola 70 v Reijo Järvinen 75 v Kauko Mäki-Valkama 75 v Tuomo Tiensuu 60 v Pirjo Alkiomaa 50 v Pekka Rantanen 60 v Kasper Maunula 85 v Risto Saxman 50 v Jyrki Pohjankylä 50 v Esa Rytkönen 60 v Aaro Toroila 75 v Yrjö Teeriaho 80 v Rauni Salminen 75 v Juha Soljander 60 v Pekka Niemi 70 v Kari Kinni 60 v Vesa Rautiainen 60 v Martti Saxell 70 v Henry Lehtovirta 60 v Jukka Kallioinen 60 v Ahti Uitto 70 v Tarmo Lunden 70 v Rolf Skogström 75 v Seuraavat merkkipäivät ajalta julkaistaan joulutiedotteessa, joka ilmestyy joulukuussa Jos et halua merkkipäivääsi julkisuuteen, ilmoita siitä Liiton toimistoon viimeistään

15 15 Mennyttä ja tulevaa MAKLIN stipendit 100 euroa luovutettiin seuraaville maanmittautekniikan koulutusohjelmasta valmistuneille AMK-insinööreille: Saara Ylitalo, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Fredrik Hagström, Yrkeshögskolan Novia, Vaasa Laura Heinonen, Metropolia *********************************************************** Jäsenrekisterin ajantasaisuudesta Maklin jäsenrekisteri ajantasaisuus on jatkuva huolenaihe. Jos jäsenrekisterissä on väärä osoite, niin Sinulle osoitettu posti ei tavoita sinua. Maklin jäsenrekisterin osoitetietojen perusteella lähetetään mm. Maankäyttölehti Maklin jäsenille. Pyydämme ilmoittamaan osoitemuutoksista myös Maklin toimistolle. *********************************************************** Makli:n hallinnon seminaari Maklin hallinnon seminaari pidetään ***********************************************************

16 16 Palkkatietoja kunta-alalta Olen koonnut Tilastokeskuksen tietokannasta jäsenkuntamme palkkatietoja ammattinimikkeittäin v.2009: Ammattinimike Kokonaisansion keskiarvo, e/kk Kaavasuunnittelija 3002 Kaavoitusteknikko 3035 Maankäyttöinsinööri 3551 Maankäyttöteknikko 3146 Maanmittausinsinööri 3039 Maanmittausteknikko 2929 Mittausteknikko 2894 Mittausinsinööri 3169 Mittauspäällikkö 3462 Mittaustyönjohtaja 2490 Paikkatietoinsinööri 3263 Nämä ovat esimerkkinimikkeitä ja tilasto on aina tilasto. Eikä listoista käy selville koulutustaso, mutta ovat suuntaa-antavia. Timo Ansio Seuraava sähköinen jäsentiedote julkaistaan joulukuussa 2010.

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti. Verkkopalvelumiehemme Mikko Laineet. Laatu hyvin - kaikki hyvin? Puhelinpalvelun ruuhkia puretaan

Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti. Verkkopalvelumiehemme Mikko Laineet. Laatu hyvin - kaikki hyvin? Puhelinpalvelun ruuhkia puretaan 2 2011 Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti Verkkopalvelumiehemme Mikko Laineet Laatu hyvin - kaikki hyvin? Puhelinpalvelun ruuhkia puretaan Teksti jussi tossavainen Monta tietä Mittalaitokseen Metsänhoitajat

Lisätiedot

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Onko suunta oikea? Keski-Suomi ja Keskisuomalainen. Tästäkin selvitään. Oppisopimus ja työssä oppiminen

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Onko suunta oikea? Keski-Suomi ja Keskisuomalainen. Tästäkin selvitään. Oppisopimus ja työssä oppiminen KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄ nr 4 joulukuu 2009 Onko suunta oikea? Tästäkin selvitään Puheenjohtajistoon nuorta voimaa Keski-Suomi ja Keskisuomalainen Oppisopimus ja työssä oppiminen Oman tien kulkija Lannevedeltä

Lisätiedot

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen 2 2011 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Eläkeläiskoira Yde opastaa Tiinaa Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen Pistelukutaito ei saa hävitä 34 38 16 tässä numerossa 3 4 8 16 19 20 22 26 28 29 32

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ On hienoa saada syntyä Suomeen s. 2 Reissussa Reisjärvellä s. 5 Kynkkärinki-vuoden 2010 kaupunkiteko s. 6 Ristiinan ja Mikkelin Liikasia

Lisätiedot

VAK Huoltopalvelut. SCANIA King of the Offroad! www.vak.fi. raskone. Uutuutena ATPkausitarkastukset! Ammattitaitoista monimerkkipalvelua.

VAK Huoltopalvelut. SCANIA King of the Offroad! www.vak.fi. raskone. Uutuutena ATPkausitarkastukset! Ammattitaitoista monimerkkipalvelua. 1 SCANIA King of the Offroad! Uutuutena ATPkausitarkastukset! VAK Huoltopalvelut Oulu Voudintie 11 VAK Oulu palvelee arkisin klo 7.00-21.00. Toimipisteessä suoritetaan kaikki kuljetuskalustoa (kuormatilat/perävaunut)

Lisätiedot

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI 10 vuotta1 LETKU & LAASTARI Sisällysluettelo Kansikuva: Kurisjärven VPK:n uusi paloaseman vihkiäistilaisuus

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11

Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11 J Ä S E N L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11 Uudet rakennusmestrit jo työmaalla SISÄLTÖ 3 11 Kutsu kevätkokoukseen...3 Kutsu maaliskuun mestari-iltaan...3 Helmikuun Mestari-illassa

Lisätiedot

Tervetuloa toistekin.

Tervetuloa toistekin. 1 Kiitos kun teitte kanssamme avajaisista hienon juhlan! Tervetuloa toistekin. TÄSSÄ NUMEROSSA: - Me saimme liikenneministerin - Yhteistyösopimus Ukkohalla - Skal Oulun lääni ry - Uusi puheenjohtaja esittelyssä

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä on voimaa. Eloa Porvarintielle Yhteisten asioiden puolesta Teuvan Kokoomus lähtee tulevaan kunnallisvaaliin vain ja ainoastaan voitto mielessä. Vaalityöryhmä aloitti työnsä helmikuussa suunnittelukokouksella. Takataskussa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 Tietoa. 12 Mustavalkoinen ruudukko näkyy nykyään yllättävän monessa paikassa. Mikä QR-koodi on ja mihin sitä käytetään? 18 Työaikalaissa säädetään muun

Lisätiedot

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa. JVA:n 20-vuotisjuhlissa oli iloinen ja rento tunnelma s. 6. JVA:n asukaslehti 1/2012

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa. JVA:n 20-vuotisjuhlissa oli iloinen ja rento tunnelma s. 6. JVA:n asukaslehti 1/2012 Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa JVA:n 20-vuotisjuhlissa oli iloinen ja rento tunnelma s. 6 JVA:n asukaslehti 1/2012 Koteja kaikille JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY Vapaudenkatu 48-50, 3 krs, PL 193, 40101

Lisätiedot

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 3/2004 Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8 Syyskokouskutsu s. 13 Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Viestintävaikeuksia... 6 Uudet

Lisätiedot