Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry."

Transkriptio

1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A HELSINKI GSM sähköposti: kotisivut:

2 1 Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry The Finnish Federation of Surveyors MAKLI TOIMISTO Kulmakatu 8 A, HELSINKI Puh sähköposti: kotisivut: MAKLI RY:N HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT V PUHEENJOHTAJA Jari Ahonen Pt Varapuheenjohtaja Pekka Kärkkäinen Pt Ritva Ruokanen Pt , pk Juha Pulkkinen Pt Liisa Rouhiainen Pt Makli ry:n kansainväliset jäsenyydet Timo Raitio Pt , pk

3 2 Sisällysluettelo 2 Kokouskutsut 3 Puheenjohtajan nurkka 4 MAKLI ry:n työjärjestys 5 MAKLI ry:n toimintakertomus v. 7 MAKLI ry:n toimintasuunnitelma v 11 KMT ry:n työjärjestys 13 KMT ry:n toimintakertomus 14 KMT ry:n toimintasuunnitelma 15 VMT ry:n työjärjestys 16 VMT ry:n toimintakertomus 18 VMT ry:n toimintasuunnitelma 21 Merkkipäivät 21 Makli ry:n tiedote 1/2015 Julkaisija: Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto Makli ry. Aineisto tiedotteeseen mieluiten sähköpostilla. Myöhästynyt aineisto siirtyy seuraavaan tiedotteeseen. Vuoden 2015 ilmestymisaikataulu: no 2/2015 dead line , ilmestymispäivä , no 3/2015 dead line , ilmestymispäivä

4 3 KOKOUSKUTSUT Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry liittokokous pidetään torstaina Aika: klo 16:00 17:00 Paikka: kokoustila Takka, Espoo DIPOLI, Otakaari 24, ESPOO, Kuntien maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset KMT ry vuosikokous pidetään torstaina Aika: klo 15:00 16:00 Paikka: kokoustila Takka, Espoo DIPOLI, Otakaari 24, ESPOO Valtion maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset VMT ry vuosikokous pidetään perjantaina Aika: klo 16:00-17:00 Paikka: kokoustila Palaver, Espoo Dipoli, Otakaari 24, ESPOO Yksityiset maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset YMT ry:n vuosikokous pidetään myöhemmin keväällä ja jäsenille ilmoitetaan kirjeitse ja nettisivuilla ajankohdasta ja paikasta. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallitukset

5 4 PUHEENJOHTAJAN NURKKA Kuluneena kahtena vuotena on Maklin toiminnassa tapahtunut varsin merkittäviä muutoksia. Vuoden 2013 alkupuolella jäi Maklin toimisto ilman toimistosihteeriä. Edessä oli tehtävien uudelleenorganisointi hallituksen jäsenten kesken. Näin syntyi uusi toimintamalli, jota voidaan kutsua hajautetuksi vastuunjaoksi. Muutokset ovat välttämättömiä tänä päivänä niin työelämässä kuin järjestömaailmassa, ja muutoksilla on pitkällä aikavälillä positiivinen kannustava vaikutus työntekijän /jäsenen työmotivaatioon. Järjestötoiminnassa meidän tulee muistaa, että jäsenen toimiminen järjestössä perustuu vapaaehtoisuuteen ja järjestöaktivistilla on halu olla mukana järjestötoiminnassa. Maklin liittokokouksessa Kuopiossa 2013 Kuntien maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset, KMT esitti ponnen, jossa KMT esitti, että Maklin hallitus selvittää tulevalla liittokokouskaudella mahdollisuudet koota yhteen maanmittausalalla olevat järjestöt yhdeksi maanmittausalalla toimivaksi ammatillisaatteelliseksi järjestöksi. Järjestelyllä poistettaisiin nykykäytäntö, jolla työmarkkinajärjestöön liittymällä pakkoliitettään ammatillisaatteelliseen Makliin. Tämä kytkös pitää poistaa, koska muilla maanmittausalan järjestöillä sitä ei ole ja näin ollen liittofuusio ei ole mahdollista. Maklin hallitus on käsitellyt KMT:n esittämää pontta ja pyrkinyt löytämään ratkaisuja ponnessa esitettyihin työmarkkinajärjestöjen ja ammattiaatteellisen Maklin pakkoliitoksiin. Kuluvalla toimintakaudella Maklin hallitus ja Maanmittausinsinöörien liiton (MIL)hallitus ovat kokoontuneet (kaksi kertaa) pohtimaan yhteistyön lisäämistä ja sopivalla aikajaksolla jopa liittojen yhdistämistä. Liitot tekevät nykyisin yhteistyötä mm. Maankäyttölehden toimittamisessa ja Maanmittauspäivien järjestelyissä. Maklin säännöissä 3 todetaan jäsenyydestä: Liiton jäseneksi voidaan ottaa maanmittaustekniikan ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen tutkinnon suorittanut ja siellä opiskeleva henkilö, jonka Liiton hallitus jäseneksi hyväksyy. Liiton jäseneksi voidaan ottaa myös yksi valtion, yksi kuntien ja yksi yksityistoimialoilla toimiva 1 momentissa mainittujen henkilöiden muodostama rekisteröity yhdistys, joka on tarkoitettu toimimaan Liiton jäsenyhdistyksenä ja jonka toimialue käsittää koko valtakunnan ja jonka Liiton hallitus jäseneksi hyväksyy. Liiton kannattajajäseneksi voidaan ottaa maanmittausalan tutkinnon suorittanut henkilö, jonka Liiton hallitus hyväksyy. Maklin jäseniä ovat tällä hetkellä seuraavat maanmittausalan yhdistykset: Kuntien maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset (341 jäsentä) Valtion maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset (326 jäsentä) Yksityisen maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset (44 jäsentä) Yksityishenkilöinä kannatusjäseniä jäseniä on yhteensä 19 jäsentä Maklin kokonaisjäsenmäärä on yhteensä 730 jäsenmaksun maksavaa jäsentä. Maklin hallitus on pohtinut, että Maklin nykyiset säännöt mahdollistavat ponnessa esitetyn pakkoliitoksen purkamisen yksittäisen yhdistyksen osalta. Jos yhdistys haluaa erkaantua Maklin jäsenyydestä on yhdistyksen jäsenillä mahdollisuus liittyä Maklin jäseneksi kannatusjäsenenä, jonka maksun suuruus on tällä hetkellä on 60 euroa / vuosi. Maklin jäsenmaksu jäsenjärjestöiltä on ollut 40 euroa / jäsen / vuosi. Jäsenmaksu sisältää mm. Maankäyttölehden, jonka tilaushinta on 50 euroa / vuosi. Toivon, että yhdistykset keskustelevat jäsenistönsä kanssa onko Maklin nykyisessä järjestörakenteessa paineita muutoksiin. Jäsenjärjestöjen erouttaminen Maklista, henkilöjäsenpohjaiseksi ammattiaatteelliseksi

6 5 jäsenjärjestöksi, johon jäsen liittyy suoraan ilman työmarkkinajärjestön sidosta, voi johtaa Maklin yhteistyön heikkenemiseen kunta (KMT)- valtio (VMT) yksityinen (YMT) järjestöjen kesken. Nythän Makli yhdistää em. jäsenjärjestöt ja Makli toimii järjestöjen puolesta mm. Maankäyttölehteen ja muihin maanmittausalan ammattiaatteellisiin yhdistyksiin / työryhmiin. Makli ry ja MIL ry. yhteistyössä Millin kanssa valmistelee kansainvälistä FIG:n Working Week tapahtumaa, joka järjestetään kesäkuussa 2017 Helsingissä. Tilaisuus on koko maailmaa kattava maanmittareiden tapaaminen, joka toteutetaan Helsingin Messukeskuksessa. MAKLI ry liittokokous pidetään Maanmittauspäivien yhteydessä torstaina klo 16:00 17:00 Paikka: kokoustila Takka, Espoo DIPOLI, Otakaari 24, ESPOO Tervetuloa! Mikkelissä Jari Ahonen Maklin puheenjohtaja MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n LIITTOKOKOUS MAKLI ry:n liittokokous pidetään torstaina klo 16:00 17:00 Paikka: kokoustila Takka kokous- ja kongressikeskus DIPOLI, Otakaari 24, ESPOO 1. KOKOUKSEN AVAUS * Liiton puheenjohtaja Jari Ahonen 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA * Liittokokouksen puheenjohtajaksi voidaan valita vain liittokokousedustaja 3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA 4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA (2) * Valitaan liittokokousedustajista 5. KOKOUKSEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA (2) * Valitaan liittokokousedustajista 6. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN * Liiton sääntöjen 11 :n mukaan Liiton varsinaisista kokouksista ilmoitetaan Liiton Jäsentiedotteessa tai kirjeitse viimeistään 15 päivää ennen kokousta. Ilmoitus ollut Liiton kevättiedotteessa. 7. KOKOUKSEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA ÄÄNIVALLAN KÄYTTÄJÄT * Liiton kokouksissa käyttävät äänivaltaa henkilöjäsenet ja jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Kokouksissa on lisäksi puhevalta jokaisella jäsenyhdistyksen jäsenellä. Kannattajajäsenellä on Liiton kokouksissa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Henkilöjäsenillä

7 6 on yksi ääni. Jäsenyhdistyksen äänimäärä liittokokouksessa määräytyy edellisen vuoden loppuun mennessä Liitolle maksettujen jäsenmaksujen määrän mukaisesti siten, että yhdistyksellä on yksi ääni kutakin jäsentä kohden. Jäsenyhdistyksen tulee kuitenkin valita edustajansa liittokokoukseen siten, että kullakin edustajalla on enintään 100 ääntä. Äänimäärät ja edustajat jäsenyhdistyksittäin ovat: KMT 341 jäsentä VMT 326 jäsentä YMT 44 jäsentä Yht. 711 jäsentä Kuullaan valtakirjantarkastajien lausunto. 8. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN * Kokouksessa käsiteltävät asiat on esitettävä kirjallisesti Liiton hallituksen puheenjohtajalle viimeistään 10 päivää ennen kokouksen alkua. Puheenjohtaja laatii kokouksen työjärjestyksen. Mikäli joku (ei tarvitse olla liittokokousedustaja) tahtoo kokouksessa käsiteltäväksi otettavan asian, jota ei ole kokouksen työjärjestyksessä, hänen tulee tehdä tästä esitys kokouksen toimihenkilöiden vaalin tultua suoritetuksi. Erimielisyyden sattuessa asian esille ottamista tulee kannattaa 1/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyslain 14 :n mukaan yhdistyksen kokouksessa älköön tehtäkö päätöstä sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tai kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä, ellei sellaista asiaa ole kutsumuksessa erittäin mainittu. 9. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VV TILIT JA TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VV * Käsitellään tilinpäätökset sekä kuullaan tilintarkastajien lausunnot. Päätetään tilien hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 11. LIITON HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA * Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 12. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN KOKOONPANO JA HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ * Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä ja varajäsentä. 14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI * Liiton sääntöjen 6 :n mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee liittokokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Koko hallitus on liittokokouksessa erovuorossa. Oletetaan ja toivottavaa myös Liiton toiminnan kannalta olisi, etteivät kaikki hallituksen jäsenet kerralla vaihdu. Hallitus määrää liittokokouksen valitsemille hallituksen jäsenille kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenet on valittava siten, että hallitukseen tulee enintään kaksi valtiolla, kaksi kunnilla, kaksi yksityistoimialoilla palvelevaa jäsentä sekä enintään kaksi maanmittausalan ammattikorkeakoulussa tai ammatillisella korkea-asteella opiskelevaa opiskelijajäsentä. Käytäntönä on ollut, että jäsenyhdistysten VMT, KMT ja YMT puheenjohtajat on valittu MAKLI:n hallituksen jäseniksi. JÄSENET VARAJÄSENET VMT VMT......

8 7 KMT KMT YMT YMT OPISK OPISK TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA * Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi liittokokouskaudeksi. * Nykyiset tilintarkastajat ovat HEIKKI J OKSANEN ja JARMO PESONEN varatoiminnantarkastajat MARJATTA NURMINEN ja TOM MASALIN Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat KMT:N PONSI 2013 KMT ry. esittää, että Maklin hallitus selvittää tulevalla liittokokouskaudella mahdollisuudet koota yhteen maanmittausalalla olevat järjestöt yhdeksi maanmittausalalla toimivaksi ammatillisaatteelliseksi järjestöksi. 18. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 19. SEURAAVAN LIITTOKOKOUKSEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN 20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN HALLITUS MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA YLEISTÄ Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry:n toiminnassa ovat kertomuskautena päällimmäisinä aiheina olleet toiminnan vakiinnuttaminen sekä tehtävien ja vastuiden jakaminen hallitusten jäsenten kesken. Kertomuskauden aikana siirryttiin miehittämättömään toimistoon ja toimiston tehtävät vastuutettiin hallituksen jäsenten kesken. Pitkäaikainen toimistonhoitaja Raija Valonen jäi pois Maklin palveluksesta maaliskuussa Koulutus on painottunut osallistumiseen erilaisten kehittämisryhmien ja toimikuntien työskentelyyn. Näistä mainittakoon mm. maanmittausalan IMAGO- työryhmä ja yhteistoiminta kanssa. Makli ry:n tiedottaminen on hoidettu jäsentiedotteiden kautta. Vuosina 2013 ja 2014 jäsentiedotteet julkaistiin sähköisinä lisäksi kevättiedote myös painettuna. Makli on myös facebookissa. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälinen toiminta on noudattanut aiemmin omaksuttua linjaa.

9 8 Liitto on jäsenenä eurooppalaisessa alamme järjestössä CLGE:ssä (The Council of European Geodetic Surveyors) ja kansainvälisessä alan järjestössä FIG:ssä (International Federation of Surveyors). Martti Pietikäinen edusti liittoamme CLGE:n ja FIG:n General Assembly eli yleiskokouksissa: CLGE General Assembly Budapest CLGE General Assembly Marbella FIG Congress and General Assembly Kuala Lumpur Sami Mantere osallistui ensimmäiseen FIG:n Young Surveyors European tapaamiseen Lissabonissa LIITON OMA KOULUTUS LIITTOKOKOUS HALLITUKSEN TOIMINTA Kertomuskautena ei ole järjestetty omaa koulutusta. FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa yhteistyössä on järjestetty vuosittain perinteiset Maanmittausinsinöörien ja teknikoiden koulutuspäivät, joiden ohjelman laatimisessa on avustanut Kuntien maanmittaus- ja opistotekniset (KMT). Vuonna 2013 koulutuspäivät järjestettiin Jyväskylässä ja vuonna 2014 Oulussa. Osallistujia kursseilla oli reilut 30 osallistujaa / koulutustilaisuus. Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Maanmittauspäivien yhteydessä Kuopiossa Kokouksen puheenjohtajana toimi Jyrki Pohjankylä Tampereelta ja sihteerinä Annamaija Krannila Helsingistä. Liiton puheenjohtajaksi valittiin Jari Ahonen Mikkelistä. Jäsenyhdistysten äänimäärät ja edustukset kokouksessa olivat: KMT 374 ääntä VMT 385 ääntä YMT 29 ääntä Yht 788 ääntä Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilit vuosilta , toimintasuunnitelma vuosille sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. Hallitus kokoontui kertomuskautena 10 kertaa. Toimistokokouksia näistä oli 8. Tiedotteita on julkaistu 3 kpl /toimintavuosi. Hallitus on pitänyt toimintakautena yhden -seminaarin, joka oli Kööpenhaminassa Seminaarissa pohdittiin Liiton nykytilaa ja tulevaisuutta, toimialayhdistysten suhdetta Liittoon, paikallisyhdistystoiminnan aktivointia, opiskelijoiden saamista jäseniksi. ja tiedotteen julkaisemista sekä alan koulutusta. Seminaarissa linjattiin Maklin yhteistyönäkymiä muiden maanmittausalan järjestöjen kanssa. Seminaariin kuului vierailu FIG (International Federation of Surveyors) toimistolla, jossa saimme erittäin lämpimän vastaanoton. Maanmittausinsinöörien liiton (MIL) hallituksen kanssa on tiivistä yhteistyötä. Maklin ja Millin hallitukset kokoontuivat yhdessä kaksi kertaa ja Millin ja Maklin tapaamisissa oltiin yksimielisiä järjestöjen yhteistyön lisäämisestä ja pitkällä aikajaksolla jopa järjestöjen yhdistämisestä.

10 9 Mil ja Makli hakivat yhdessä Kansainvälisen FIG:n Working Week tapahtuman järjestämistä 2017 Helsinkiin. FIG Congress and General Assembly järjestettiin Kuala Lumpurissa, jossa päätettiin vuoden 2017 Working Week tapahtumapaikaksi Suomi, Helsinki. Makli ry on tukenut Tekniikan Museon maanmittausalan museotoimikuntaa vuosittaisella raha-avustuksella. Tuomas Jylhälle on myönnetty stipendi osallistumisesta FIG:n Kuala Lumpurin tapahtumaan kesäkuussa PAIKALLISYHDISTYSTOIMINTA Makli on tukenut paikallisyhdistysten järjestämiä tapahtumia anomusten perusteella. LIITON HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT Puheenjohtaja Jari Ahonen. VARSINAISET JÄSENET VMT Pekka Kärkkäinen VMT Juha Pulkkinen KMT Liisa Rouhiainen KMT Timo Raitio YMT Ritva Ruokanen OPISK, ei opiskelija jäseniä VARAJÄSENET VMT Martti Pietikäinen KMT Kari Ruohonen YMT Esa Wikman OPISK, ei opiskelija jäseniä Työvaliokunnan ovat muodostaneet puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Toiminnantarkastajina ovat olleet Heikki J. Oksanen ja Jarmo Pesonen, varalla Tom Masalin ja Marjatta Nurminen LIITON TOIMISTO Toimisto sijaitsee osoitteessa Kulmakatu 8 A, Helsinki, Kruununhaan kaupunginosassa. Toimiston puhelinnumero on ja sähköposti Kotisivut ovat osoitteessa HALLINNON VASTUUALUEET

11 10 TOIMINTAKAUDEN VIRKAILIJAT JA VASTUUALUEIDEN HENKILÖT Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jari Ahonen Pekka Kärkkäinen Sihteeri Juha Pulkkinen Rahastohoitaja Ritva Ruokanen Nettivastaava Timo Raitio, varalla Martti Pietikäinen Toimistotiimi Ritva Ruokanen, Liisa Rouhiainen ja Annamaija Krannila Jäsenrekisterin hoitaja Liisa Rouhiainen. Vastuualueet Maankäyttö Liisa Rouhiainen (Tom Masalin), Ritva Ruokanen (Esa Wikman), Vesa Virtanen (Martti Pietikäinen) Maanmittauspäivien neuvottelukunta Kari Rantalainen Kansainväliset asiat (CLGE/FIG) Martti Pietikäinen Markkinointi, organisaatio, koulutus Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri (=työvaliokunta) Oppilaitosyhteistyö Timo Raitio. Tarvittaessa nimetään lisähenkilöitä. Palkitsemistoimikunta Työvaliokunta ja Ritva Ruokanen Tekniikan museon maanmittausalan museotoimikunta Raimo Tuomala, Anssi Kuusela MYN, maanmittausalan yhdistysten neuvottelukunta Jari Ahonen, varalla Liisa Rouhiainen Maanmittausalan IMAGO- työryhmä Jari Ahonen, varalla Martti Pietikäinen Linjakysymykset, kansainväliset asiat (CLGE/FIG) yhteistyö ja edustaminen Lakiasiat, opiskelijayhteydet, markkinointi, organisaatio, koulutus Jäsentiedotteet Talousasiat Martti Pietikäinen Työvaliokunta Liisa Rouhiainen, Ritva Ruokanen Ritva Ruokanen HUOMIONOSOITUKSET Liiton tunnustuspalkinto MITTARIPYSTI v.2013 Kari Olkkonen

12 11 v Leica Geosystems Oy TALOUS Tarkka taloudenpito on tasoittanut liiton taloutta. Täten on perusteltua todeta, että Liiton talous on kertomuskautena ollut vakaa. Maklin jäsenmaksua on peritty jäsenjärjestöiltä toteutuneiden kulujen mukaan. Jäsenmaksun suuruus on ollut toimintakaudella 40 euroa /jäsen /vuosi. Toimintakauden 2013 alijäämä 4599,17 ja toimintakauden 2014 ylijäämä 484,03 merkitään omaan pääomaan. HALLITUS MAKLI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE TOIMINTA-AJATUS MAKLI on jäsentensä tarpeista lähtevä edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. MAKLI toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja edistää alan ja ammattikunnan yhteenkuuluvuutta sekä ammattitaitoa. MAKLI valmistelee ja neuvottelee jäseniään koskevissa oikeudellisissa, ammatillisissa, sosiaalisissa, palkkauksellisissa ja koulutuksellisissa asioissa. TOIMINNAN PAINOPISTEET Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto ry:n (MAKLI) keskeiset painopisteet vuosina maanmittausalan järjestöjen yhteistyön edistäminen liiton tarjoamien jäsenpalveluiden kehittäminen paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen jäsenhankinta kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan osallistuminen alaan liittyvän lainsäädännön seuranta ja kehittäminen koulutuksen kehittäminen YHTEISTOIMINTA MAKLI on jäsenenä Maankäyttö-lehteä julkaisevassa Maankäyttö ry:ssä. MAKLI vastaa yhteistyökumppaneidensa kanssa vuotuisten Maanmittauspäivien neuvottelukunnan kautta päivien järjestelyistä ja asettamalla edustajansa päivien järjestelytoimikuntaan. MAKLI:lla on edustus Maanmittausalan järjestöjen neuvottelukunta MYN:ssä. Osallistutaan myös IMAGOtyöryhmän toimintaan. KOULUTUS MAKLI osallistuu alan koulutuksen kehittämiseen itse sekä yhteistyössä maanmittauslaitoksen, FCG:n sekä teknisen alan opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavien tahojen kanssa. Paikallisyhdistysten järjestämää koulutusta tuetaan. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

13 12 MAKLIn tiedotusta hoidetaan jäsentiedotteen sekä internet-sivujen kautta. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoille järjestetään vuosittaiset informaatiotilaisuudet, joiden käytännön toteuttamisesta huolehtivat erikseen nimetyt yhdyshenkilöt. MAKLI osallistuu paikallisyhdistysten kokous-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan sekä tukee niiden julkaisutoimintaa. MAKLI on jäsenenä yhdessä MIL:n sekä SKY:n kanssa Maankäyttö ry:ssä, joka julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Maankäyttö-lehteä. ALOITTEET JA LAUSUNNOT MAKLI tekee toimialaansa kuuluvia aloitteita ja lausuntoja. Lausunnot annetaan pyynnöstä sekä oma-aloitteisesti ilman erityistä pyyntöä, mikäli asian katsotaan koskevan jäsenistöä tai sen tehtäväkenttää. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA MAKLI osallistuu alan kansainväliseen toimintaan kuulumalla mm. Euroopan kattavaan CLGE:hen (The Council of European Geodetic Surveyors), sekä hoitamalla yhteyksiä pohjoismaisiin ja Baltian maiden alan järjestöihin. MAKLI kuuluu myös FIG:iin (International Federation of Surveyors), joka on maanmittausalan kansainvälinen järjestö. Makli yhteistyössä Millin kanssa valmistelee FIG:n Working Week tapahtumaa, joka järjestetään kesäkuussa 2017 Helsingissä. PALKITSEMISET JA HUOMIONOSOITUKSET MAKLI:lla on ansiomerkki, ansioplaketti ja pöytästandaari sekä Mittaripysti. Yksittäisten jäsenten merkkipäivät huomioidaan jäsentiedotteessa. Tervehdyskäynneistä ja muista huomionosoituksista päätetään erikseen. Vuosittain nimetään vuoden mittari, asia tai teko, joka palkitaan Maanmittauspäivien yhteydessä luovutettavalla Mittaripystillä. LAINSÄÄDÄNTÖ MAKLI seuraa maanmittausalaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä ja sen kehittymistä sekä tekee tarvittavia parannus- ja uudistusesityksiä. JÄSENPALVELUT MAKLI:n tarjoaa jäsenpalveluina mm. Maankäyttölehden, Maanmittauspäivät ja koulutustoimintaa. MAKLI:n jäsenkunta saa huomattavan osan jäsenpalveluistaan toimialayhdistystensä kautta (työttömyyskassa, oikeusapupalvelut, lomatuet, vakuutuspalvelut jne,) TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE MAKLI:n talous perustuu jäsenmaksuihin. Taloussuunnitelma määrittelee liittokokouskauden taloudelliset raamit, joita tarkennetaan vuosittain laadittavalla talousarviolla, jonka hallitus hyväksyy. HALLITUS

14 13 KUNTIEN MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISET KMT RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: klo Paikka: Kokoustila Takka, Espoo DIPOLI, Otakaari 24, ESPOO Läsnä: 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS 2. VUOSIKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 3. VUOSIKOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA 4. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA (2) 5. VUOSIKOKOUKSEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA (2) 6. VUOSIKOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (säännöt 10 ) liiton kevättiedote 7. VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 8. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN V TILIEN HYVÄKSYMINEN V JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO 10. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE 11. TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN JA JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013 * hallituksen esitys: KTK 1,0 % SKT 0,04 % KMT 0.21 % Yht. 1,25 % * jäsenmaksu peritään myös lomarahasta. Hallitus pyytää valtuudet määrätä ennakkoon v jäsenmaksu. 12. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN V YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 14. UUSIEN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE hallituksessa jatkavat: Jyrki Pohjankylä - Risto Laitinen Jari Ahonen - Pia Salonen Liisa Rouhiainen Juha Mustanoja hallituksesta ovat erovuorossa: Juha Pulkkinen Ari Ovaska Timo Ansio - Seppo Jokiniemi Kari Ruohonen - Leena-Vartio-Laitinen

15 TOMINNANTARKASTAJIEN (2) JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA (1) 16. SEURAAVAN VUOSIKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA 17. MUUT TYÖJÄRJESTYKSEEN MAHDOLLISESTI OTETUT ASIAT 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Hallitus KUNTIEN MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISET KMT ry. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Vuosi oli yhdistyksen 44. toimintavuosi. Toiminta on painottunut edellisvuosien tapaan edunvalvontaan ja jäsenhuoltoon. Hallitus järjesti toimintavuoden aikana kaksipäiväisen seminaarin Pariisissa Seminaarin aiheena olivat Seminaarin pääaiheina olivat mm. KTK, KTN, SKT asiat, MAKLI/MIL yhteistyö, FCG:n Maanmittausinsinöörien ja -teknikoiden koulutuspäivät Oulussa , maanmittauspäivien tulevaisuus ja maankäyttölehti. SKT:n hallitus teki seminaarin Varsovaan syyskuussa. KTM:n hallituksesta seminaarin osallistuivat Timo Ansio, Jyrki Pohjankylä ja Liisa Rouhiainen. VUOSIKOKOUS Vuosikokous pidettiin Maanmittauspäivien yhteydessä Seinäjoella. Kokouksen puheenjohtajana toimi Leena Vartio-Laitinen Lapualta ja sihteerinä KMT ry:n sihteeri Liisa Rouhiainen. Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Timo Raition Rovaniemeltä Paikalla oli kahdeksan osallistujaa. VUOSIKOKOUS HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT Puheenjohtaja: Timo Raitio Rovaniemi Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet Jyrki Pohjankylä - Risto Laitinen Jari Ahonen - Pia Salonen Liisa Rouhiainen Juha Mustanoja Juha Pulkkinen Aki Ovaska Timo Ansio - Seppo Jokiniemi Kari Ruohonen Leena Vartio-Laitinen Toiminnantarkastajina toimi Olavi Kivilahti ja Olavi Ujanen molemmat Tampereelta, varalla Kari Klemola Kirkkonummelta. Hallituksen kokouksissaan käsittelemiä asioita: Hallitus kokoontui toimintavuonna 4 kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen. SKT -, KTK-, ja KTN -asiat (liitto- ja edustajakokoukset) MAKLI:n asiat, kiinteistöinsinööri, kaupanvahvistaja-asia, maanmittausalan koulutusasiat jäsenasiat (uudet jäsenet, merkkipäivät ym.),lainsäädäntö asiat

16 15 maanmittauspäivät organisaatioasiat/järjestörakenne EDUSTUKSET KTK:n, ja KTN:n hallituksen jäsen KTN:n edustajakokousedustaja SKT:n puheenjohtaja SKT:n hallitus SKT:n hallituksen varajäsenet SKT:n tilintarkastaja Maankäyttölehden hallitus MAKLI:n puheenjohtaja MAKLI:n hallitus TIEDOTUSTOIMINTA Timo Ansio Jyrki Pohjankylä Timo Ansio Jyrki Pohjankylä ja Liisa Rouhiainen Jari Ahonen ja Timo Raitio Unto Sevón Liisa Rouhiainen varalla Tom Masalin Jari Ahonen Liisa Rouhiainen ja Timo Raitio varalla Kari Ruohonen Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu kolmessa MAKLI ry:n tiedotteessa maalis-, kesä- ja joulukuussa. Myös sähköpostitiedotusta käytettiin. KOULUTUSTOIMINTA Yhdistys on avustanut FCG Finnish Consulting Group Oy:tä kurssiohjelman laadinnassa. Järjestettiin FCG Finnish Consulting Group Oy Maanmittausinsinöörien ja teknikoiden koulutuspäivät pidettiin Oulussa. KMT:tä koulutuspäivillä edustivat Timo Ansio ja Timo Raitio. Osallistujia kurssilla oli 29. TALOUS Taloutta on hoidettu talousarvion puitteissa. Ylijäämää vuodelta 2014 jäi 10676,77 euroa, joka merkitään vapaaseen pääomaan. JÄSENISTÖ Yhdistykseen kuului jäsenrekisterin mukaan yhteensä 344 henkeä sekä eläkeläisiä 120. Hallitus KUNTIEN MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISET KMT ry. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Vuosi 2015 on yhdistyksen 45. toimintavuosi. Kuntien maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset KMT ry on Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto, MAKLI ry:n jäsen sekä Suomen ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry:n jäsen, joka puolestaan on KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n jäsenjärjestö.

17 16 EDUNVALVONTA MAKLIn kautta liittomme ajaa jäsenistön ammatillisaatteellisia etuja ja SKT:n kautta etupäässä työehtosopimuksiin liittyvää edunvalvontaa. KMT:n toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat aktiivisen jäsenistön avulla huolehtia maanmittausalan tunnettavuudesta, turvata työpaikat, jäsenedut. Jatko, muunto- ja lisäkoulutuksen riittävään tasoon vaikutetaan mahdollisuuksien mukaan. Edunvalvonta tapahtuu KMT:n edustajien välityksellä SKT:n kautta KTN:n/JUKO Paikallisilla luottamusmiehillä on tärkeä rooli edunvalvonnassa. Edunvalvontatehtävistä tärkein on teknisten sopimuksen toteutuminen ja sen seuraaminen. Henkilökohtaisen palkanosan käyttöönotto on edennyt, mutta siihen pitää paikallisesti panostaa edelleen. Samoin ammattialalisän käyttöön ottoa kunnissa, joissa sitä ei makseta. KOULUTUS Vaikutamme maanmittausalan koulutukseen ja koulutuksen sisällön suunnitteluun, jolloin annamme asiantuntemuksemme koulutusohjelmien toteuttamiselle. LAINSÄÄDÄNTÖ Otamme kantaa ja vaikutamme alaamme koskevaan lainsäädäntöön kaikin mahdollisin keinoin ja pyrimme siinä korostamaan maanmittausalan ja jäsenistömme asemaa. Ajamme edelleen kiinteistöinsinöörin pätevyyttä jäsenistöllemme. TALOUS JA TIEDOTUS Jäsenmaksu: KTM osuus alennettiin vuoden 2015 alusta 31 % -> 0,21 % kuukausipalkasta, jolloin jäsenmaksu on 1,25 % bruttopalkasta. Joten taloudenpitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tiedotus hoidetaan Maklin tiedotteiden avulla ja Internetissä Maklin sivuilla. Sähköistä viestintää kehitetään edelleen. JÄSENISTÖ Toimintaa tehostetaan niin, että kaikki kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevat maanmittausteknikot ja AMK-insinöörit saadaan yhdistyksemme jäseniksi. HALLITUS VALTION MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISET VMT ry. VUOSIKOKOUS Aika ja paikka KLO Dipoli, kokoustila Palaver, Espoo TYÖJÄRJESTYS 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS 2. VUOSIKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA (2)

18 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA (2) VUOSIKOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (Sääntöjen 10 ) Liiton kevättiedote tai sähköinen kokouskutsu 7. VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 8. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA TILIT VUODELTA 2014 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO 10. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE 11. TALOUSARVION JA JÄSENMAKSUN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2015 * hallituksen esitys 1.2 % säännöllisestä kk. palkasta, katto 31 euroa/kk * hallitus pyytää valtuudet määrätä jäsenmaksun suuruus v alusta vuosikokoukseen saakka 12. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA UUSIEN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE * hallituksessa jatkavat *hallituksesta ovat erovuorossa Kari Hännikäinen - Sinikka Tapio Mika Kukkula - Ville Häkkinen Annamaija Krannila - Marjo Sorjonen Juha Pulkkinen - Arto Ylilehto Sami Mantere - Matti Laitinen Henri Wilcken - Vesa Virtanen * varsinainen jäsen * varajäsen TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA VARATOIMINNANTARKASTAJIEN (2) VALINTA * Nykyiset toiminnantarkastajat ovat Kari Rantalainen ja Jarmo Pesonen sekä varatoiminnantarkastajat Marjatta Nurminen ja Mikko Väisänen

19 SEURAAVAN VUOSIKOKOUKSEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN 17. VUOSIKOKOUKSELLE KIRJALLISESTI ESITETYT ASIAT 18. MUUT MAHDOLLISET VUOSIKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT SÄÄNTÖJEN 11 :N MUKAAN Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat on esitettävä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle viimeistään 10 päivää ennen kokouksen alkua. Puheenjohtaja laatii kokouksen työjärjestyksen. Mikäli joku tahtoo kokouksessa käsiteltäväksi otettavan asian, jota ei ole kokouksen työjärjestyksessä, hänen tulee tehdä tästä esitys kokouksen toimihenkilöiden vaalin tultua suoritetuksi. Erimielisyyden sattuessa asian esille ottamista tulee kannattaa 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. 19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN HALLITUS VALTION MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU - JA OPISTOTEKNISET VMT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Yleistä Vuosi 2014 oli VMT:n 44. toimintavuosi. VMT ry ja sen jäsenet kuuluvat STTK:n edunvalvontakenttään. Valtion pääsopijatasolla VMT:n jäsenten eduista huolehtii palkansaajajärjestö Pardia, josta saadaan tarvittaessa myös paikallistason neuvottelu- ja lakimiespalveluja. Pardiassa VMT:n edunvalvonta on järjestetty MATE ry:n kautta, jolla on Pardian hallituksessa kaksi hallituspaikkaa. Virastokohtaisesti VMT:läinen edunvalvonta on toteutettu joko talokohtaisten liittojen (esim. MATE) tai VMT:n oman luottamusmiesorganisaation toimesta. Virka- ja työehtosopimus neuvoteltiin jo syksyllä paljon ennen vanhan sopimuksen päättymisajankohtaa ja on voimassa Sopimus sisältää yleiskorotuksen sekä yleiskorotuksen 0,30% sekä eräitä muita tarkistuksia sopimusjakson aikana. VMT:n hallitus ei pitänyt kuluneena toimintavuotena seminaaria. MAKLIlla ei ole enää käytössä toimistosihteeripalveluita joten tiettyjä toimintoja ovat oman toimensa ohella hoitaneet yhdistyksen sihteeri Annamaija Krannila, taloudenhoitaja Matti Laitinen sekä muut hallituksen jäsenet. Toiminta ja edunvalvonta taloissa, virastoissa sekä liikelaitoksissa:

20 19 Maanmittauslaitoksessa VMT:n edunvalvonta on järjestetty talokohtaisen liiton Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry:n kautta. Maanmittauslaitoksessa valmisteltiin voimaan tullutta koko hallinnonalan rakenteiden uudistusta. Muutoksessa Maanmittauslaitokseen yhdistyi Geodeettinen laitos sekä osia maa- ja metsätalousministeriön tietotekniikan palveluskeskuksesta Tikestä. MATElaisista luottamusmiehistä VMT:n jäseniä on 5 kpl. Destia Oy:ssä VMT on toiminut yhteistyössä muiden pardialaisten järjestöjen kanssa. Pardialaisena pääluottamusmiehenä toimii Kimmo Laaksola. Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Seinäjoella Maanmittauspäivien yhteydessä. Kokoukseen, jota johti Matti Niemistö, osallistui 16 yhdistyksen jäsentä. Tiedotus Tiedottaminen jäsenistölle on tapahtunut MAKLI:n tiedotteilla, joita on julkaistu kolme kappaletta (yksi paperinen ja kaksi sähköistä). Luottamusmiehiä ja yhdyshenkilöitä on informoitu talokohtaisilla tiedotteilla, etenkin sähköpostin välityksellä. Pardia.NYT lehdestä ovat jäsenet saaneet tietoa ajankohtaisista asioista. Lisäksi VMT:llä on omat internetsivut, joilla on julkaistu esimerkiksi tiivistelmät hallituksen kokouksista. Hallitus ja luottamushenkilöt Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Pekka Kärkkäinen Etelä-Savon maanmittaustoimistosta Mikkelistä. Muut hallituksen jäsenet: varsinainen jäsen Juha Pulkkinen (vpj.) Annamaija Krannila (siht.) Kari Hännikäinen Sami Mantere Mika Kukkula Henri Wilcken varajäsen Arto Ylilehto Marjo Sorjonen Sinikka Tapio Matti Laitinen Ville Häkkinen Vesa Virtanen Hallitus on kokoontunut 5 kertaa ja pykäliä on kirjattu 88 kappaletta. Hallituksen työvaliokunnan ovat muodostaneet pj. Pekka Kärkkäinen, vpj Juha Pulkkinen, siht. Annamaija Krannila ja Kari Hännikäinen. Yhdistyksen toimistoasioita on hoidettu vuoden aikana talkoovoimin. Taloudenhoitajana on toiminut Matti Laitinen ja web-masterina Arja Keski-Säntti. Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Kari Rantalainen ja Jarmo Pesonen.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Mila 5/ Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008

Mila 5/ Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008 Mila 5/ 2008 Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008 Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf The Finnish Association

Lisätiedot

Mila 1/ KOKOUSKUTSU. Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 9.2.2009

Mila 1/ KOKOUSKUTSU. Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 9.2.2009 Mila 1/ 2009 Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 9.2.2009 KOKOUSKUTSU Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry, MIL:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Maanmittauspäivien

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN Kutsu Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN keskiviikkona 24.4.2013 klo 17.00 Mikkelin yliopistokeskuksen auditorioon, Lönnrotinkatu 5 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat.

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS ja KURSSI-ILTA nro 5 Torstaina 18.4.2013 klo 17.00 Carelicum, Torikatu 21 C-porras, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 4 2 0 0 3 Tervetuloa syyskokoukseen 22.11. Onko yrityksessäsi aikuinen yrityskulttuuri? f sivu4 f sivu6 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus

Lisätiedot

SYYSKOKOUSKUTSU HÖSTMÖTESKALLELSE

SYYSKOKOUSKUTSU HÖSTMÖTESKALLELSE SYYSKOKOUSKUTSU Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:n syyskokous pidetään BRIDGE- AREENALLA (os. Hiomotie 10, 00380 Helsinki) lauantaina 19. marraskuuta 2011 klo 9.30. Käsiteltävänä ovat SBL:n

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

TIEMIES. PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008. InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU

TIEMIES. PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008. InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU TIEMIES PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008 InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU Infra-alan toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen edustaja- sekä ylimääräisen liittokokouksensa Tikkurilassa,

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot