POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 5 / 2005 Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 5 / 2005 Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 5 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Lomakeskus Himmerki (uusi auditorio) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkistajien vaali Sysitien rivitalon korjaustöiden toteuttamisen aikataulu ja rahoitusjärjestelyt Kunnan tuloveroprosentin sekä kiinteistöveroperusteiden vahvistaminen vuodeksi 2006 Lohiranta-Hyväniemen yleiskaavan hyväksyminen Määräalan myyminen Kamunen Ky:lle Esiselvitys kuntayhteistyön tiivistämisestä ja mahdollisesta kuntaliitoksesta Koillismaan kuntien kesken Vuoden 2005 talousarvion käyttötalousosan vertailu Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Kari Karasti Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 POSION KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2005 Kunnanvaltuusto 2 KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Lomakeskus Himmerki, uusi auditorio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kokouksessa oli läsnä 25 varsinaista ja 2 varavaltuutettua Nimenhuutopöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Mauri Posio Markku Haapsaari Seppo Hurtig kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä, 68 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asia :t Pöytäkirjantarkistajien vaali Valittiin yksimielisesti valtuutetut Terttu Loukusa ja Toini Määttä. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Karasti Markku Haapsaari Seppo HurtigMarkku Haapsaari PÖYTÄKIRJAN TAR- Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. KISTUS Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkistuspaikka ja -aika Posiolla klo Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OL- LUT YLEISESTI NÄH- TÄVÄNÄ Terttu Loukusa Toini Määttä Posion kunnanvirastossa klo 9-11 ja Virka-asema Allekirjoitus Hallintosihteeritalouspäällikkö Markku Haapsaari

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kv 64 Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja samana päivänä julkaistu myös kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kunnanvaltuuston päättämissä ilmoituslehdissä Koillissanomissa ja Kuriirissa. Kunnanvaltuuston asialista on julkaistu Kuriirissa. Valtuuston kokouksen esityslista on postitettu valtuutetuille Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja samassa ajassa annettava tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista liitteineen on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, lähetettävä valtuutetuille vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta. Ehdotus Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan koollekutsutuksi ja toteaa valtuutettujen lukumäärän ja päätösvallan. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi. Puheenjohtaja ilmoitti seuraavien keskustan valtuustoryhmään kuuluvien jäsenten poissaolon ja poissaolon syyn: Timo Tapaninen, ulkomailla Heino Kulojärvi, EU-koulutus Valtuusto hyväksyi yksimielisesti poissaolojen syyt. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että saapuvilla on 25 varsinaista valtuutettua ja 2 keskustan varavaltuutettua (Tuomo Ylisirniö ja Terttu Luksua). Läsnä oli 27 varsinaista tai varavaltuutettua. Suoritettuun nimenhuutoon viitaten puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päätösvaltaiseksi. Nimenhuutopöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VAALI Kv 65 Ehdotus Kunnanvaltuusto valitsee entisen käytännön mukaan kaksi valtuutettua tästä kokouksesta pöytäkirjantarkistajiksi. Pöytäkirja tarkistetaan kunnanvirastossa keskiviikkona klo välisenä aikana. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Terttu Loukusa ja Toini Määttä

5 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SYSITIEN RIVITALON KORJAUSTÖIDEN TOTEUTTAMISEN AIKATAULU JA RAHOITUSJÄRJES- TELYT Kh 235 Sysitien rivitalon vesikaton vesieristeen uusimiseen ja sisäpuolisiin muutostöihin on investointiosaan vuodelle 2005 varattu ja vuodelle Työt on aloitettu elokuussa vesikaton korjaustöillä ja kahden huoneiston sisäpuolisella korjauksella. Rakennustarvikkeet on hankittu taloudellisesti samanaikaisesti koko hankkeelle. Hankinnoista ja sisäpuolisten töiden aikaistamisesta johtuen tälle vuodelle varattu määräraha loppuu ja työt jouduttaisiin keskeyttämään. Kokonaisuutta ajatellen on järkevää, että remontti tehdään yhtäjaksoisesti loppuun tämän vuoden puolella. Rahoituksen tasapainottamiseksi luovutaan joittenkin kohteiden aloittamisesta tämän vuoden puolella. Yläasteen ulkopuolen korjaustöihin on varattu tälle vuodelle ja vuoden 2004 puolelta siirtyi kohteelle 11887, joten remonttiin on ollut käytettävissä Julkisivujen rappaus- ja maalaustyöt on keskeytetty asuntolan osalta. Rahaa on käytetty ja käyttämättä jää Kunnanviraston sisäpuolen remonttiin on tälle vuodelle varattu Remontin aikatalutusta voidaan muuttaa niin, että osa töistä siirretään tehtäväksi vuoden 2006 puolella. Tämän vuoden puolella käytetään rahaa ja loppu rahoitettaisiin vuoden 2006 investointiosassa. Tällöin säästyvä voitaisiin käyttää Sysitien rivitalon remontin loppuunsaattamiseen tämän vuoden puolella. Osastopäällikkö (Eero Ahola) Kunnanhallitus oikeuttaa teknisen osaston tekemään Sysitien rivitalon remontin yhtäjaksoisesti loppuun tämän vuoden aikana. Tarvittava lisärahoitus saadaan käyttämällä yläasteen ulkopuolen remontista käyttämättä jäänyt sekä ottamalla kunnanviraston sisäpuolen remonttiin varatusta määrärahasta asian valmisteluosassa mainituin perustein. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sysitien rivitalon korjaustyöt tehdään kokonaisuudessaan vuoden 2005 aikana. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2005 talousarvion investointiosaan seuraavat määrärahamuutokset: Määräraha- Määräraha Hanke lisäys/ vähennys/ Sysitien rivitalon peruskorjaus ,00 Yläasteen ja asuntolan ulkopuolen peruskorjaus ,00 Kunnanviraston sisäpuolen osittainen peruskorjaus ,00 Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 66 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNAN TULOVEROPROSENTIN SEKÄ KIINTEISTÖVEROPERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2006 Kh 247 Kuntalain 66 :n mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnanhallituksen kesäkuussa hyväksymän vuosien taloussuunnitelmakehyksen mukaan vuoden 2006 talousarvion verotulokohta muodostuu seuraavasti: - kunnallisveron tuotto yhteisöveron tuotto kiinteistöveron tuotto yhteensä Tämän hetken (lokakuu -05) arvion mukaan verotulokertymät ovat seuraavat: KUNNALLISVEROTULOT Tilinpäätös 2003 * * jako-osuuksien tarkistusten vuoksi veroa perittiin vuodelta 2002 takaisin euroa ja vuodelta euroa eli yhteensä euroa. Ilman näitä veroa olisi kertynyt euroa. Ns. verotulojen takaisinperintä marraskuussa oli euroa * kasvua ,66 %, kun vuosilta eliminoidaan verotilitysten oikaisut Tilinpäätös 2004 * euroa *verotulokertymä laski vuoteen 2003 nähden euroa (0,1 %), kun vuodelta 2003 eliminoidaan ylimääräiset jako-osuuksien tarkistukset. Tilinpäätösennuste 2005 Yhdeksän kuukauden kertymän perusteella kunnallisverotulot kertyvät vähintään talousarviossa oletetulla tavalla. Mikäli loppuvuonna veroa kertyisi keskimäärin euroa kuukaudessa ja että ns. takaisinperintä marraskuussa on euroa, ylittäisivät kunnallisverotulot talousarvion eurolla. Kunnallisveroa kertyisi siten euroa. Tuloveroprosentti korotettiin vuonna ,5 % 19,0 %:iin. Vaikutus euroa. Kun eliminoidaan tuloveroprosentin nosto 0,5 %:lla, ovat vuosien verotulokertymät lähes samansuuruisia.

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnallisverotulot 2006 Valtiovalta arvioi, että vuosina kunnallisveron tuoton arvioidaan koko maassa kasvavan keskimäärin peräti noin 4 prosenttia vuodessa työllisyyden paranemisesta johtuen. Posiolla kasvuprosentit ovat perinteisesti olleet huomattavasti pienemmät kuin koko maassa keskimäärin. Arvioidaan kasvuprosentiksi 1,5 % vuodessa ja että verotulojen takaisinperintä marraskuussa on euroa vuodessa. Tuloveroprosentti on pidetty 19,0 %:ssa. Edellä mainituilla perusteilla saadaan kunnallisverokertymäksi vuonna euroa. YHTEISÖVEROTULOT - Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tilinpäätösennuste 2005 Yhteisöverokertymä ylittää jo tässä vaiheessa (30.9.) talousarvion eurolla. Lopullisen yhteisöverokertymän arviointi on ongelmallista niiden suuren vaihtelun vuoksi ( /kk). Mikäli yhteisöveroa kertyisi loppuvuonna keskimäärin euroa kuukaudessa, ylittyisi talousarvio peräti eurolla. Yhteisöveroa kertyisi siten euroa. Yhteisöverojen kuukausittaiset tilitykset ovat viimeksi kuluneina vuosina vaihdelleet erittäin suuresti, joten niiden lopullisen määrän arviointi on osoittautunut hyvinkin ongelmalliseksi. Yhteisöverotulot 2006 Valtiovalta arvioi, että kuntien yhteisöveron tuotto kasvaa vuonna ,6 %. Yhteisöveroprosentti on 26 %. Kuntasektorin osuus yhteisöveron tuotosta vuonna 2006 on euroa. Posion kunnan jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 0, Kun kuntasektorin osuus yhteisöveron tuotosta kerrotaan Posion kunnan jako-osuudella, saadaan yhteisöverokertymäksi euroa. KIINTEISTÖVEROTULOT - Tp Tp Tp Tp Tp Tp

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tilinpäätösennuste 2005 Vuoden 2005 talousarviossa kiinteistöverokertymäksi on arvioitu euroa. Näin huomattava nousu vuoteen 2004 johtuu siitä, että valtuusto korotti kiinteistöveroprosentteja. Kiinteistöverotulot 2006 Valtiovalta ei nostakaan kiinteistöveron alarajoja vuonna 2006 kuten vielä alkuvuonna / keväällä oli tarkoitus. Kuntaliitto arvioi kiinteistöveron kasvuprosentiksi vuonna ,5 %. Kiinteistöverokertymäksi saadaan siten vuonna euroa. VEROTULOT YHTEENSÄ Kaikki verotulot vuonna 2006 ovat siten yhteensä euroa. Vuoden 2005 tilinpäätösennusteen mukaan ne olisivat yhteensä euroa. Kasvua olisi siten 2,4 %. Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2006 tuloveroprosentiksi 19,00 ja kiinteistöveroperusteet seuraaviksi: - yleinen veroprosentti 0,65 % - vakituisen asunnon veroprosentti 0,35 % - vapaa-ajan asunnon veroprosentti 0,85 % - voimalaitosten ja rakennelmien veroprosentti 1,40 % - yleishyödyllisten rakennusten veroprosentti 0,00 % Rakentamattomille rakennuspaikoille ei määrätä erikseen kiinteistöveroprosenttia. Koiraveroa ei peritä. Kaikki edellä mainitut veroperusteet ovat samat kuin vuonna Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 67 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LOHIRANTA-HYVÄNIEMEN YLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN Kh 257 Lohiranta-Hyväniemen yleiskaavan laatimisesta on vastannut Seitap Oy alikonsultteineen Tapani Honkasen johdolla. Lohiranta-Hyväniemen alue on osa Kitka-projektia, jonka osana laaditaan yleiskaavat koko Posion puoleisille Kitka-järven ranta-alueille. Yleiskaavoituksen tueksi koko alueelle on laadittu kehittämissuunnitelma, jossa kullekin alueelle on määritelty kehittämisen pääpiirteet. Kehittämis-tavoitteiden mukaisesti alueelle on laadittu rakennesuunnitelma. Alueella on selvitetty Kitkajärven tilaa, tehty luonto- ja maisemaselvitys ja arkeologinen inventointi. Maisemassa merkittävät rakennukset on inventoitu erillisenä rakennetun ympäristön inventointina. Luonto- ja maisemaarvoltaan erityiset alueet ja niiden soveltuvuus maankäyttöön on esitetty analyysikartoilla. Yleiskaava on tavoitteiden mukaisesti laadittu oikeusvaikutteisena ja suoraan rakentamista ohjaavana. Lohirannan ja Hyväniemen kyläalueille on laadittu 1:5000 mittakaavassa rakentamistapa suositus, jolla esitetään kylää täydentävien raken-nusten ohjeellinen sijoittuminen, kulkuyhteydet jne. Kyläalueiden rantarakentaminen ohjataan yleiskaavalla tilakohtaisesti. Alueella on voimassa Itä-Lapin maakuntakaava sekä viisi rantaasemakaavaa. Lohiranta-Hyväniemen yleiskaavan vireille tulo kuulutettiin , josta lähtien osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä kunnassa. Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos esiteltiin ja pidettiin välisen ajan nähtävillä. Kaavaehdotus esiteltiin ja pidettiin välisen ajan julkisesti nähtävillä kunnanvirastossa. Ehdotuksesta pyydettiin MRA 19 :n mukaisesti lausunnot. Kaavaehdotuksesta jätettiin nähtävillä oloaikana 23 muistutusta. Lohiranta-Hyväniemen yleiskaava-alueen pinta-ala on n ha, josta vesialuetta on n ha. Rantaviivaa on n. 130 km, josta mannerrantaa n. 115 km. Porosaari on käsitelty mantereena. Alueeseen kuuluu Natura-ohjelmaan esitettyjä maa- ja vesi-alueita. Näille alueille ei kaavaehdotuksessa ole esitetty uusia maankäyttömuotoja. Rakennesuunnitelman ja tehtyjen perusselvitysten pohjalta on laadittu mitoitus-tavoitteet vyöhykkeittäin, jotka on esitetty erillisellä kartalla. Mitoitukseen ovat vaikuttaneet mm. alueen soveltuvuus rakentamiseen, saavutettavuus ja alueen kehittämistavoitteet/rakennesuunnitelma. Vyöhykemitoitukset voivat alittua tai ylittyä kohteittain rakennusoikeuksien siirrosta, korvattavasta rakennusoikeudesta tai rakennusoikeuden käsittelemättä jättämisestä. Kaavaehdotuksessa on esitetty rakennuspaikkoja asuinpientaloille (AP), lomaasunnoille (RA) ja matkailupalveluille (RM). Lohirannan kyläalueella on 21 rakennettua asuinrakennusten rakennuspaikkaa. Rakentamistapaohjeessa esitetään alueelle 25 uutta ohjeellista rakennuspaikkaa. Hyväniemen kyläalueella on 17 rakennettua asuinrakennusten rakennuspaikkaa ja rakentamistapasuosituksella uusia paikkoja esitetään 12 kpl. Koko kaava-alueella on 211 rakennettua lomarakennus-paikkaa ja kaavaehdotuksessa esitetään 187 uutta lomarakennuspaikkaa. Rantaviivatarkastelun mukaan Lohiranta-Hyväniemen yleiskaavaehdotuksessa on 3,25 rakennuspaikkaa/rantaviiva-km ja 3,85 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviiva km. Yleiskaavaehdotuksessa rakennuspaikat on esitetty tilakohtaisesti

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kantatilatarkastelun perusteella vanhoina ja uusina rakennuspaikkoina. Rakennusoikeuden määrä on määritelty rakennuspaikkakohtaisesti. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä on alueelle laadittu vesihuollon yleissuunnitelma. Lohiranta-Hyväniemen yleiskaava-alue on haja-asutusaluetta, jolla yleiskaavamääräyksen mukaisesti jätevedet tulee käsitellä asetuksen 542/2003 mukaisesti rakennuspaikalla. Vesihuollon yleissuunnitelmassa on tarkasteltu jätevesien keräilyä Porosaari-Lohiranta-Hyväniemi alueelta Mourusalmen ja Himmerkin kautta yleiseen viemäriin. Runkoviemäri lähtisi Livohkasta. Samanaikaisesti rakennettaisiin myös vesijohto. Lohiranta-Hyväniemen yleiskaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Lapin liitolta, Tiehallinnon Lapin tiepiiriltä, Museovirastolta, Lapin maakuntamuseolta, Lapin ympäristökeskukselta, Metsähallituksen luontopalvelulta, Kuusamon kaupungilta, Pohjanlahden merenkulkupiiriltä sekä perusturva- ja tekniseltä lautakunnalta. Lohiranta-Hyväniemen yleiskaavan 2. viranomaisneuvottelu pidettiin Posion kunnanvirastolla. Neuvottelussa käsiteltiin kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja jätetyt muistutukset. Konsultti oli valmistellut vastineet lausunnoissa ja muistutuksissa esiin tuotuihin asioihin. Neuvottelussa oltiin yksimielisiä siitä, ettei Lohiranta-Hyväniemen yleiskaavaehdotusta tarvitse laittaa uudelleen nähtäville. Konsultti on 2. viranomaisneuvottelun päätösten mukaisesti täydentänyt kaavaselostusta ja tehnyt päätetyt muutokset kaavakarttaan. Yleiskaavaehdotuksesta jätettiin 23 muistutusta. Konsultin laatiman vastineen mukaan muistutuksista 11 on sellaisia, jotka kaavan laatimisen keskeiset periaatteet huomioiden ovat hyväksyttävissä. Nähtävillä pitämisen jälkeen yleiskaavaehdotukseen on tehty konsultin vastineissaan esille tuomat muutokset ja täydennykset niin muistutusten kuin annettujen lausuntojen osalta. Liitteet: - 1. viranomaisneuvottelu viranomaisneuvottelu konsultin vastine tehtyihin muistutuksiin - konsultin vastine annettuihin lausuntoihin - kaavaselostus - kaavakartta Ehdotus (pj) Kunnanhallitus hyväksyy konsultin vastineissaan esille tuomat sekä viranomaisneuvottelussa esitetyt muutokset ja täydennykset Lohiranta-Hyväniemen yleiskaavaehdotuksen kaavakarttaan ja selostukseen, ja esittää, että valtuusto hyväksyy Lohiranta-Hyväniemen yleiskaavan. Mauri Posio ja Markku Haapsaari ilmoittivat olevansa jäävejä, minkä vuoksi he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi ja pöytäkirjanpitäjänä taloussihteeri Seppo Hurtig.

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ennen asian käsittelyä yleiskaavan kunnanhallitukselle esitteli kaavan laatija Tapani Honkanen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tämä asia käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä asiana Kv 68 Mauri Posio ja Markku Haapsaari ilmoittivat olevansa jäävejä, minkä vuoksi he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjäksi valtuusto kutsui tämän pykälän käsittelyn ajaksi taloussihteeri Seppo Hurtigin. Ennen asian käsittelyä yleiskaavan valtuustolle esitteli kaavan laatija Tapani Honkanen. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MÄÄRÄALAN MYYMINEN KAMUNEN KY:LLE Kh 259 Kamunen Ky on tehnyt kunnalle tarjouksen vuokralla olevan määräalan ostamisesta yhtiön nimiin. Voimassa olevalla vuokrasopimuksella, joka on tehty Posion kunnan ja Pertti Kamusen välille, on vuokrattu teollisuustarkoitukseen Posion kunnan Posion kylästä Onnela - nimiseen tilaan Rno 6:4 kuuluva 2500 m² suuruinen määräala 30 vuoden ajaksi alkaen Ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myy omistamastaan Posion kunnan Posion kylässä sijaitsevasta Onnela RN:o 6:4 tilasta edellä mainitun 2500 m² suuruisen määräalan Kamunen Ky:lle. Kauppahinta on 1250,00 (0,50 /m²) ja siitä maksetaan 1/3 heti, 1/ ja 1/ Maksamattomalle kauppahinnalle ei vaadita lisävakuutta eikä korkoa. Edelleen hallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle oikeuden hyväksyä kiinteistöä koskevan kauppakirjan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 69 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

13 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ESISELVITYS KUNTAYHTEISTYÖN TIIVISTÄMISESTÄ JA MAHDOLLISESTA KUNTALIITOKSES- TA KOILLISMAAN KUNTIEN KESKEN Kh 249 Posion, Kuusamon ja Taivalkosken kunnanhallitukset ovat neuvotelleet syksyn aikana kuntayhteistyön tiivistämisestä kuntien kesken. Keskusteluissa on noussut esille tahto teettää erillinen selvitys kuntayhteistyön syventämisestä kuntien kesken mahdollinen kuntaliitos mukaan lukien. Selvityksen teettämisestä on keskusteltu Posion kunnan valtuustoryhmien kokouksessa Ryhmien yksimielinen kanta on ollut, että esiselvitys voidaan tehdä ja että kunnanhallitus valtuutetaan päättämään selvitys-työstä lokakuun aikana. Hankkeen taustalla on valtioneuvoston käynnistämä kunta- ja palvelurakennemuutos, joka toteutuessaan merkitsee syvälle käypää muutosta julkisessa palvelutuotannossa sekä kuntien asemassa ja lukumäärässä. Edelleen asiaan vaikuttavana tekijänä on kuntien talouden vakava heikkeneminen sekä julkisten palvelujen ja menojen kasvupaine etenkin vanhusväestön tarvitsemien palvelujen osalta. Jotta tulevassa muutoksessa ei oltaisi alueen ulkopuolella tehtävien ratkaisujen varassa, tulee alueen kuntien itse aktivoitua asiassa ja ottaa muutos itse tehtäväksi alueen kuntalaisten omista palvelutarpeista lähtien. Esiselvitystyötä on valmisteltu työryhmässä, jossa ovat olleet mukana Kuusamon, Taivalkosken ja Posion kuntajohtajat, aluekeskusjohtaja sekä edustaja Pudasjärven kaupungista. Työryhmä on kilpailuttanut esiselvitystyön laatijan ja laatinut kunnille esityksen selvitystyön ohjausryhmästä sekä toimeenpano- ja valmisteluryhmästä. Esiselvitystyölle on mahdollista hakea sisäasianministeriön rahallista tukea, jonka suuruus on enintään euroa. Jotta sisäministeriön avustus voitaisiin saada, tulee selvityshakemus tehdä kuntaliitosselvityksenä. Tukihakemus on tehtävä ministeriölle mennessä. Kuntien rahoitusosuus selvityksen tekemiseksi katetaan aluekeskusrahoituksella. Valmistelutyöryhmä esittää kunnille, että selvitystyötä ohjaamaan valitaan ohjausryhmä, johon nimetään kolme luottamushenkilöä jokaisesta kunnasta, kuntajohtajat sekä aluekeskusjohtaja. Työntekijöiden edustus ohjausryhmässä valitaan siten, että Posiolta ryhmään nimetään KVL:n/KTV:n yhteinen edustaja, Taivalkoskelta Tehyn ja Superin yhteinen edustaja sekä Kuusamosta yksi edustaja AKAVA:sta ja yksi edustaja KTN:sta (teknisen alan työntekijät). Lisäksi ohjausryhmään tulee yksi luottamushenkilö Pudasjärveltä sekä Pudasjärven kaupunginjohtaja. Posion kunnan henkilöstön edustajaksi (Kunta-alan unioni) järjestöt esittävät nimettäväksi Terttu Loukusan. Esiselvitystyön ohjausryhmälle käsiteltäväksi tulevat asiat valmistellaan valmistelu- ja toimeenpanoryhmässä. Ryhmään nimetään yksi luottamushenkilö kustakin kunnasta Pudasjärvi mukaan lukien sekä sen lisäksi kuntajohtajat ja aluekeskusjohtaja. Kuusamon kaupunki on jo nimennyt edustajansa ko. ryhmiin seuraavasti: - ohjausryhmä: Matti Heikkilä, Ulla Parviainen ja Matti Turunen sekä Timo Halonen ja Samuli Pohjamo (AKO). Akava ja tekniset nimeävät edustajansa ohjausryhmään myöhemmin,

14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto valmistelu- ja toimeenpanoryhmä: Timo Majava ja Timo Halonen sekä Samuli Pohjamo (AKO). Tarjouspyyntö selvitystyöstä on jätetty kolmelle: Efeko Oy, Jussi-Pekka Alanen sekä Pekka Myllyniemi. Tarjousten vertailu on tehty vertaamalla kolmea perustetta: esiselvityksen hinta (50 %), tarjoajan kokemus ja referenssi (40 %) ja tarjoajan tuntemus selvitysalueen kunnista ja alueesta (10 %). Saatujen tarjousten perusteella on laadittu yhteenveto, jossa tarjoukset pisteytetty arviointiperusteiden mukaisesti. Valmistelutyöryhmä esittää, että selvitystyön laatijaksi valitaan Jussi-Pekka Alanen siten, että Alasen tarjoukseen sisältyvän asiantuntijatyön suorittaa Audiator Oy. Selvitystyön hinta on ,00 euroa sekä matkakulut n ,00 euroa. Ulkopuolisen asiantuntijatyön teettämistä koskeva varaus on 6.000,00 euroa. Tarjousten yhteenveto esitetään kunnanhallitukselle liitteenä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Posion kunta osallistuu kuntaliitosselvitykseen, jossa selvitetään Kuusamon kaupungin sekä Posion ja Taivalkosken kunnan yhteistyön tiivistämistä mahdollinen kuntaliitos mukaan lukien. Selvityksessä tulee ottaa huomioon myös yhteistyö Pudasjärven kaupungin kanssa sekä laatia esitys siitä, mihin lääniin ja maakuntaan mahdollinen uusi kunta tulisi sijoittumaan. Kunnanhallitus nimeää esiselvitystyötä ohjaavaan ohjausryhmään seuraavat Posion kunnan edustajat: - Kari Karasti - Henna Sarajärvi - Markku Tuomivaara - Mauri Posio. Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmään henkilöstön edustajaksi Terttu Loukusan (Kuntaalan unioni). Kunnanhallitus esittää lisäksi, että ohjausryhmän puheenjohtajaksi valitaan Kari Karasti. Kunnanhallitus nimeää esiselvitystyön valmistelu- ja toimeenpanoryhmään seuraavat Posion kunnan edustajat: - Olavi Lehtiniemi - Mauri Posio. Kunnanhallitus hyväksyy Posion kunnan puolesta esiselvitystyön tekijäksi Jussi-Pekka Alasen. Kunnanhallitus päättää antaa tehdyn päätöksen kuntaliitosselvityksestä kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 70 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

15 15 Todettiin, että kunnanhallitus on kokouksessa valinnut henkilöstön edustajaksi Terttu Loukusan tilalle Sirkka Kummalan. Kunnanvaltuusto edellytti, että kunnanhallitus järjestää kuntalaisille avoimen tiedotuspalaverin, jossa selvitetään kuntayhteistyön kehittämisen tämänhetkinen tilanne. Merkittiin tiedoksi Posion Yrittäjien asiaan liittyvä muistio pidetystä yrittäjätilaisuudesta

16 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2005 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN VERTAILU Kh 252 Talousarviovertailu per tehtäväaluetasolla saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Kokonaisuutena tarkastellen talousarvio alittuisi menojen osalta määrärahoja on käytetty toimintakulujen osalta 68,8 % kokonaismäärärahoista; 9 kk:n käyttö olisi prosentteina 75. Toimintakatteen osalta vastaava luku on 71,1 % ja tuottojen kertymän osalta 64,0 %. Tuottojen alhainen kertymä johtuu siitä, että ne kirjautuvat talousarvioon vasta loppuvuodesta. Käyttömenojen bruttokertymä eri tehtäväalueilla on seuraava: Tehtäväalue / Toimielin Käyttöaste Vaalit 0,0 % KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0,0 % Tilintarkastus 132,3 % TARKASTUSLAUTAKUNTA 132,3 % (perustelut talousarvion ylitykselle on selostettu liitteessä nro 1) Valtuustotoiminta 71,5 % KUNNANVALTUUSTO 71,5 % Yleishallinto 70,7 % Oikeudenhoito ja turvallisuus 29,9 % Henkilöstöhallinto 55,6 % Keskitetty ATK 69,4 % Edunvalvonta 97,6 % (nettomenot pysyvät talousarvion puitteissa) KUNNANHALLITUS 69,7 % Elinkeinotoimi 83,9 % Projektit 71,8 % Nuorten työpaja 35,6 % Peruselinkeinot 57,1 % Lomatoiminta 71,6 % YRITYSLAUTAKUNTA 68,5 % Perusopetus 65,8 % Toisen asteen koulutus 67,9 % Kansalaisopisto 69,2 % Kirjastotoimi 72,7 % Kulttuuritoimi 53,6 % Liikuntatoimi 72,5 % Nuorisotoimi 64,1 % SIVISTYSLAUTAKUNTA 66,6 %

17 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallinto ja talous (perusturvatoimi) 67,8 % Avoterveydenhuolto 67,5 % Osastohoito 69,3 % Sosiaalipalvelut 69,1 % Kotihoito ja vanhuspalvelut 74,4 % Päivähoito 68,7 % Ostopalvelut 72,8 % PERUSTURVALAUTAKUNTA 70,8 % Tekninen hallinto 43,6 % Valvonta ja ympäristö 53,2 % Kiinteistö- ja yhdyskuntapalvelut 58,0 % Liiketoiminta 60,6 % Palo- ja pelastustoimi 88,6 % TEKNINEN LAUTAKUNTA 60,8 % Kaikki yhteensä 68,8 % Kunnallisveroa on mennessä kertynyt euroa eli 83,9 %. Vuonna 2005 kunnallisveroa korotettiin 0,5 prosenttiyksikköä, joka tarkoittaa euroa 9 kuukaudessa. Vuonna 2004 kunnallisveroa oli kertynyt samana ajankohtana euroa (78,7 %). Yhteisöveroa on kertynyt euroa eli 127,9 %. Vuonna 2004 yhteisöveroa oli tilitetty samana ajankohtana euroa tilanteen perusteella kunnallisverotulot kertyvät vähintään talousarviossa oletetulla tavalla. Mikäli loppuvuonna veroa kertyisi keskimäärin euroa kuukaudessa ja että ns. takaisinperintä marraskuussa olisi euroa, ylittäisivät kunnallisverotulot talousarvion eurolla. Yhteisöverokertymä ylittää jo tässä vaiheessa (30.9.) talousarvion eurolla. Lopullisen yhteisöverokertymän arviointi on ongelmallista niiden suuren vaihtelun vuoksi ( /kk). Mikäli yhteisöveroa kertyisi loppuvuonna keskimäärin euroa kuukaudessa, ylittyisi talousarvio peräti eurolla. Valtionosuuksia on mennessä kertynyt euroa eli 78,5 %, edellisenä vuonna euroa. Valtionosuuksia arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että marras-joulukuussa jouduttaneen palauttamaan sivistystoimen valtionosuuksia oppilasmäärien alenemisen vuoksi noin euroa, joten talousarvio toteutunee lähes suunnitellulla tavalla. Toimintakate (käyttötalousnetto) oli euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli euroa eli euroa (3,5 %) enemmän. Edellä mainittu kehitys on pantava myönteisenä asiana merkille. Vuosikate on tilanteen mukaisena euroa, kun se edellisenä oli samana ajankohtana euroa. Talous näyttäisi siis vahvistuneen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vahvistuminen johtuu erityisesti suotuisesta

18 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kunnallisverokertymästä (huom! 0,5 %:n veronkorotus), yhteisöverokertymästä, valtionosuuskertymästä sekä myöskin toimintakatteen paranemisesta. Sisäiset laskutuserät eivät vielä näy toteutumissa, mutta sillä ei ole merkitystä, koska niiden vaikutus kunnan kokonaistalouteen on +-0. Esityslistan liitteessä nro 1 esitetään seuraavat tiedot: - menojen, tulojen ja nettomenojen toteutumat ja menojen, tulojen ja nettomenojen toteutumaprosentti ajankohdalta menojen, tulojen ja nettomenojen ennustettu toteutuma ajalta selvitykset toimenpiteistä menojen ylittymisen välttämiseksi Esityslistan liitteenä lähetetään: - hallintokunnilta saadut selvitykset (liite 1) - tuloslaskelmat ja (liite 2) Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ja hallintokuntien antamat selvitykset tiedoksi ja saattaa ne tiedoksi myös valtuustolle. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 71 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti

19 POSION KUNTA KUNNANVALTUUSTO MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 19 Pykälät: 64, 65, 70, 71 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Rovaniemen hallinto-oikeus Puhelin: (vaihde) Käyntiosoite: Valtakatu 17 Telefax: Postiosoite: PL 8112, Rovaniemi Sähköposti: Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax Pykälät Valitusaika päivää Valistusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. - valittajan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen.

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot