Picture Style Editor Ver ohjelmiston käyttöopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Picture Style Editor Ver. 1.12 -ohjelmiston käyttöopas"

Transkriptio

1 SUOMI Kuva-asetustiedoston luontiohjelmisto Picture Style Editor Ver ohjelmiston käyttöopas Käyttöoppaan sisältö Picture Style Editor -ohjelmistosta käytetään lyhennettä PSE. viittaa valikon valintatapaan. (Esimerkki: [Picture Style Editor]-valikko [Quit Picture Style Editor/Sulje Picture Style Editor].) Tietokoneen näytössä näkyvät valikkojen, painikkeiden ja ikkunoiden nimet merkitään hakasulkeisiin. Näppäimistön painikkeet merkitään kulmasulkeisiin < >. ** tarkoittaa viittaussivua. Voit siirtyä kyseiselle sivulle osoittamalla. : Ilmaisee tietoa, johon on tutustuttava ennen käyttöä. : Ilmaisee hyödyllistä lisätietoa. Vaihtaminen sivujen välillä Osoita näytön oikeassa alakulmassa näkyviä nuolia. : seuraava sivu : edellinen sivu : palaa aiemmin avatulle sivulle Voit siirtyä otsikon sisältösivulle osoittamalla oikeassa reunassa näkyviä otsikkoja. Voit siirtyä haluamallesi sivulle osoittamalla sisällysluettelon kohtaa. CANON INC CEL-ST6PA260

2 Picture Style Editor (tästä lähtien "PSE") on ohjelmisto, jonka avulla voit muokata kuva-asetuksia* haluamallasi tavalla ja tallentaa muokatut tiedostot alkuperäisinä kuva-asetustiedostoina. Mikä on kuva-asetustiedosto? Kuva-asetustiedosto (tiedostotunniste ".PF2" tai ".PF3") on kuvaasetuksen lisätoiminto. Se eroaa seitsemästä ennalta määritetystä kuva-asetuksesta (Auto (Automaatti), Standard (Normaali), Portrait (Muotokuva), Landscape (Maisema), Neutral (Neutraali), Faithful (Todellinen) ja Monochrome (Mustavalko)) ja tarjoaa kuvailmaisuja erittäin rajatuissa olosuhteissa otetuille kuville. Voit monipuolistaa valokuvailmaisuasi entisestään käyttämällä eri kuvaustilanteisiin sopivia kuva-asetustiedostoja. PSE:n pää Seuraavilla PSE:n toiminnoilla voit muokata kuva-asetuksia haluamallasi tavalla ja tallentaa muokatut tiedostot alkuperäisinä kuva-asetustiedostoina (tiedostotunniste".pf2" tai ".PF3"). Valitse kuvissa käytettävä kuva-asetus Määritä [Sharpness/Terävyys], [Contrast/Kontrasti], [Color saturation/värikylläisyys] ja [Color tone/värisävy] Säädä värejä Säädä kirkkautta ja kontrastia (gamma-ominaisuus) Voit lisäksi tallentaa alkuperäiset kuva-asetustiedostot kameraan, jossa on kuva-asetukset-toiminto ja käyttää niitä ottamiisi kuviin. Digital Photo Professional -ohjelmiston (tästä lähtien "DPP") avulla kuva-asetuksia voi käyttää myös RAW-kuvien muokkaamiseen. Värienhallinta Käytä PSE:tä tietokoneessa, jossa on värienhallintajärjestelmä. Määritä myös käyttämäsi näytön profiili ja muokkauksessa käytettävän mallikuvan väriavaruus -ikkunassa (s. 19). Järjestelmävaatimukset Mac OS X Tietokone Macintosh-tietokone, johon on asennettu jokin yllä mainituista käyttöjärjestelmistä Suoritin Intel-suoritin* 1 Käyttöjärjestelmä RAMmuisti Näyttö Vähintään 1 Gt Tarkkuus: vähintään Värejä: vähintään tuhansia värejä. * 1 Suosituksena vähintään Core2 Duo. Tätä ohjelmistoa ei voi käyttää, jos käytössä on UFS (Unix File System) -järjestelmällä alustettu kovalevy. Tarkista Canon-verkkosivustosta uusimmat järjestelmävaatimukset, mukaan lukien tuetut käyttöjärjestelmäversiot. Muokattavat mallikuvat PSE:n avulla voit käyttää EOS-kameroilla* (lukuun ottamatta EOS DCS1- ja EOS DCS3 -malleja) otettuja RAW-kuvia muokattavina mallikuvina. Voit tallentaa valmiiksi muokatut kuvat alkuperäisinä kuvaasetustiedostoina. * Yhteensopiva EOS D6000- tai EOS D2000 -kameroilla otettujen RAWkuvien kanssa, jotka on muunnettu RAW-kuviksi CR2 Converter - ohjelmalla ja joiden tiedostotunniste on ".CR2". CR2 Converter -ohjelmasta on Canon-verkkosivustossa. *Picture Style -asetuksesta käytetään tässä oppaassa nimitystä Kuvaasetukset. 2

3 ... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 Muokattavat mallikuvat... 2 Mallikuvien... 4 PSE:n käynnistäminen... 4 Mallikuvan avaaminen Pääikkuna... 5 Valitun alueen suurentaminen... 6 säätäminen vertaamalla alkuperäiseen... 6 Navigointi-ikkuna... 7 Varoitusten asettaminen... 7 Työkalupaletti... 8 Kuvien esisäätö... 9 Kirkkauden säätäminen... 9 Valkotasapainon säätäminen... 9 ominaisuuksien perussäädöt Kuvissa käytettävän kuva-asetuksen valitseminen Ladatun kuva-asetustiedoston käyttäminen Sharpness (Terävyys)-, Contrast (Kontrasti)-, Color saturation (Värikylläisyys)- ja Color tone (Värisävy) - asetusten määrittäminen RGB-väriavaruuden gamma-ominaisuuden säätäminen Värin säätäminen Värin hienosäätö Värin määrittäminen suoraan Värin määrittäminen väriympyrässä Värin määrittäminen kirjoittamalla värin arvo Säädettävien värien luettelon ja sen toimintojen näyttäminen Säädettyjen värien vaikutusalueen limittyminen Säädetyn värin poistaminen Värien näyttötila Luminositeetin gamma-ominaisuuden säätäminen Säätöjen tallentaminen kuva-asetustiedostona Kuva-asetustiedoston käyttäminen Kuva-asetusten tallentaminen kameraan Kuva-asetustiedoston käyttäminen DPP:ssä PSE:n sulkeminen Vianmääritys Ohjelmiston poistaminen (Asennuksen poisto)

4 Mallikuvien PSE määrittää mallikuvan avulla eri asetukset ja tallentaa muutokset alkuperäisenä kuva-asetustiedostona. Tämän vuoksi mallikuvana käytettävä kuva (s. 2) on valmisteltava etukäteen ja tallennettava tietokoneeseen. PSE:ssä määritetyt asetukset tallennetaan kuva-asetustiedostona (s. 18), joka ei ole sama kuin mallikuva, ja määritysten tekemisessä käytetty mallikuva säilyy ennallaan. Mallikuvan avaaminen Voit avata mallikuvan ja käyttää sitä pohjana kuvien muokkauksessa. Mallikuvien kohinanpoistoa voi käyttää EOS Solution Disk Ver. 26 -levyllä tai sitä uudemmalla toimitetulla PSE-ohjelmistolla. Vedä ja pudota mallikuva pääikkunaan. PSE:n käynnistäminen Kaksoisosoita työpöydällä olevaa [Picture Style Editor]-symbolia. Pääikkuna (kuvaus oikealla) tulee näkyviin, kun PSE käynnistyy. Vedä ja pudota Pääikkunassa mallikuvassa näkyvät kuvausajankohtana käytössä olleet kamera-asetukset. [Tool palette/työkalupaletti] avautuu. Voit käynnistää PSE:n myös kameran EOS Utility -ohjelmistosta. Katso lisätietoja "EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaan" (sähköinen PDF-opas) kohdan "" kohdasta "Lisävarusteilla käytettävä toiminto". Jos avaat kuvan mallikuvana PSE-ohjelmistossa, kameran kuvausasetukset tulevat näkyviin kuvassa. Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi) -asetukset eivät kuitenkaan tule näkyviin. Jos muokkaat RAW-kuvaa DPP-ohjelmistossa ja avaat sen sitten mallikuvana PSE:ssä, DPP:ssä tehdyt muutokset eivät näy kuvassa. 4

5 Pääikkuna Voit valita muun muassa mallikuvan näyttösuurennoksen ja näyttötavan. kierto (90 asteen askelin vasemmalle tai oikealle) ja säädetyn kuvan vertailunäyttö (päällekkäinen jako) (s. 6) ja säädetyn kuvan vertailunäyttö (vierekkäinen jako) (s. 6) 100 %:n näkymä (todellinen pikselikoko) Koko näkymä Normaali näyttö Kohdistimen koordinaatit Työn väriavaruus (s. 19) Näyttösuurennos (5 suhdetta: 12,5 %, 25 %, 50 %, 100 % ja 200 %) Kohdistimen sijaintikohdan väriarvot (Ennen säätöä/säädön jälkeen/ero ennen säätöä ja säädön jälkeen) (8-bittinen muunto) Värien näyttötila (s. 17) 5

6 Valitun alueen suurentaminen Voit suurentaa pääikkunassa valitun alueen 100 %:n kokoon. Kaksoisosoita pääikkunan suurennettavaa aluetta. säätäminen vertaamalla alkuperäiseen Alkuperäinen ja muokattu kuva voidaan tuoda samanaikaisesti näyttöön, ja kuvaa voi säätää vertailemalla. Valitse [ ] tai [ ]. Kaksoisosoita Valitsemasi alue suurennetaan 100 %:n kokoon (todellinen pikselikoko). Odota hetki, niin alue muuttuu selkeämmäksi. Voit muuttaa valittua aluetta vetämällä sitä kuvassa tai vetämällä suurennettavaa aluetta (s. 7) [Navigator/Navigointi]-ikkunassa. Voit palata koko näytön kokoiseen näyttöön kaksoisosoittamalla kuvaa uudelleen. Kuvat näkyvät päällekkäin tai vierekkäin. [ ] (päällekkäinen jako) -näyttö [ ] (vierekkäinen jako) -näyttö Ylhäällä näkyy kuva ennen säätöä ja alhaalla näkyy kuva säädön jälkeen. Vasemmalla näkyy kuva ennen säätöä ja oikealla näkyy kuva säädön jälkeen. 6

7 Navigointi-ikkuna Pääikkunassa ja kuvahistogrammissa suurennetun kuvan paikan voi näyttää navigointi-ikkunassa. Voit asettaa myös varoituksia, jotka estävät liiallisten asetusten määrittämisen. Avaa [Navigator/Navigointi]-ikkuna. Valitse [View/Näytä]-valikko [Navigator/Navigointi]. Varoitusten asettaminen Voit asettaa varoitukset luminanssille (Y) ja väreille (RGB), ja ne rajoittavat määritettävien asetusten määrää. Asetetun alueen ulkopuolella olevien luminanssi- ja väriarvojen varoitukset välkkyvät pääikkunan kuvissa. 1 Valitse [Show warning on images/näytä varoitus kuvissa] ja valitse [Y] tai [RGB]. Suurennettu näkymä (s. 6) Muuta aluetta vetämällä Muuttaa histogrammin näyttöä 2 Kirjoita varoitusalueen suurimmat ja pienimmät raja-arvot. alue, jossa arvot ovat suurempia tai pienempiä kuin niille asetettu raja, vilkkuu pääikkunassa. Pysäytä varoitukset poistamalla [Show warning on images/näytä varoitus kuvissa]-valintaruudun valintamerkki. Histogrammi Varoituksen asetus Varoitusalue Histogrammin näytössä [Y] osoittaa luminanssin. 7

8 Työkalupaletti Voit säätää kuva-asetustiedoston ominaisuuksia käyttämällä [Tool palette/työkalupaletti]-valikon toimintoja. Näet työn tulokset heti, koska [Tool palette/työkalupaletti]-valikossa tehdyt säädöt liitetään heti pääikkunassa näkyvään kuvaan. Säädöt on suositeltavaa tehdä seuraavassa järjestyksessä. (1) Tee säätöjä [Basic/Perus]-välilehdessä (s. 10) (2) Tee säätöjä [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]-välilehdessä (s. 12) (3) Tee säätöjä [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä (s. 13) [Basic/Perus]-välilehti Tee perussäätöjä kuvan ominaisuuksiin. [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]-välilehti Tee värisäätöjä kuvan ominaisuuksiin. [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehti Hienosäädä tiettyä väriasteikkoa. Valitse [View/Näytä]-valikko [Tool palette/työkalupaletti] ja muuta [Tool palette/työkalupaletti]-valikon näytä/piilota-asetuksia. 8

9 Kuvien esisäätö Jos kuvien muokkaamisessa käytettävien mallikuvien (s. 2) valotus tai valkotasapaino eivät ole kohdallaan, niiden kirkkautta tai valkotasapainoa voi korjata [Preliminary adjustment/esisäätö]-ikkunassa. On kuitenkin hyvä muistaa, että [Preliminary adjustment/esisäätö]- ikkunassa tehdyt säädöt ovat ainoastaan valmistelua [Tool palette/ Työkalupaletti]-valikossa tehtäville säädöille (s. 8). Tämän vuoksi [Preliminary adjustment/esisäätö]-ikkunassa tehtyjä säätöjä ei tallenneta luomaasi kuva-asetustiedostoon. Jos säätöjen tekemisessä käytetyn mallikuvan valotus ja valkotasapaino ovat kohdallaan, niitä ei tarvitse säätää [Preliminary adjustment/ Esisäätö]-ikkunassa. Kirkkauden säätäminen 1 Valitse [Tools/Työkalut]-valikko [Preliminary adjustment/esisäätö]. [Preliminary adjustment/esisäätö]-ikkuna avautuu. Kun [Preliminary adjustment/esisäätö]-ikkuna tulee näkyviin, näyttötila muuttuu normaaliksi, vaikka pääikkunassa näkyisivät muokkaamaton ja muokattu kuva (s. 6). Säädä kuvan kirkkautta. 2 Säädä vetämällä oikealle tai vasemmalle Valkotasapainon säätäminen Säädä valkotasapainoa. Valitse valkotasapaino Säädöt liitetään kuvaan. Valkotasapainon pikasäätö Osoita [ ]-painiketta ja osoita sitten kohtaa, jonka haluat määrittää vakiovalkoiseksi. Määritä värilämpötila Valitse valkotasapainon luettelosta [Color temperature/ Värilämpötila] ja vedä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle Säädöt liitetään kuvaan. 9

10 ominaisuuksien perussäädöt Voit tehdä kuviin perussäätöjä [Tool palette/työkalupaletti]-valikon [Basic/Perus]-välilehdessä. Valitse [Tool palette/työkalupaletti]-valikosta [Basic/ Perus]-välilehti. [Basic/Perus]-välilehti avautuu. Kuva-asetustiedoston lataaminen (tällä sivulla) Kuva-asetustiedoston tallentaminen (s. 18) Kuvissa käytettävän kuvaasetuksen valitseminen (tällä sivulla) Sharpness (Terävyys)-, Contrast (Kontrasti)-, Color saturation (Värikylläisyys)- ja Color tone (Värisävy) -asetusten säätäminen (s. 11) Luminositeetin gammaominaisuuden säätäminen (s. 11) Kuvissa käytettävän kuva-asetuksen valitseminen Valitse säätöjen pohjana käytettävä kuva-asetus viidestä esiasetetusta (muut paitsi Auto (Automaatti) ja Monochrome (Mustavalko)) kuvaasetuksesta (Standard (Normaali), Portrait (Muotokuva), Landscape (Maisema), Neutral (Neutraali), Faithful (Todellinen)). Voit myös tallentaa Canon-verkkosivustosta lataamasi sopivan kuvaasetustiedoston ja käyttää sitä. Ladatun kuva-asetustiedoston käyttäminen 1 2 Valitse haluamasi kuva-asetus. Valittu kuva-asetus liitetään kuvaan. Osoita [ ]-painiketta. Näyttöön tulee [Open Picture Style file/avaa kuva-asetustiedosto]- ikkuna. Valitse tallennettava kuva-asetustiedosto ja osoita [Open/Avaa]-painiketta. Valittu kuva-asetustiedosto liitetään kuvaan. PSE:llä luodut alkuperäiset kuva-asetustiedostot (s. 18) voi myös tallentaa ja niitä voi käyttää edellisten ohjeiden mukaan. PSE-ohjelmiston kanssa yhteensopivia kuva-asetustiedostoja ovat tiedostot, joiden tunniste on ".PF2" tai ".PF3". 10

11 Sharpness (Terävyys)-, Contrast (Kontrasti)-, Color saturation (Värikylläisyys)- ja Color tone (Värisävy) -asetusten määrittäminen Siirrä liukusäätimiä. RGB-väriavaruuden gamma-ominaisuuden säätäminen Voit säätää kirkkautta ja kontrastia RGB-välilehdessä sävykäyrän avulla. Tee säätöjä ensin välilehden sävykäyrällä ja vasta sitten [Six Color- Axes/Kuusi väriakselia]- tai [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä. Säädä kirkkautta ja kontrastia. Lisää [ ] (säätökohta) osoittamalla ja säädä vetämällä liitetään kuvaan. Valitun kohdan arvo (voit antaa arvon myös numeroina) kirkkaus ja kontrasti muuttuvat. Vaaka-akseli osoittaa lähtöarvon ja pystyakseli tuotosarvon. [ ] voi saada enintään arvon 10. Voit poistaa [ ]-merkin valitsemalla [ ]-merkin ja painamalla joko näppäimistön <Del>-näppäintä tai kaksoisosoittamalla [ ]-merkkiä. Jos teet ensin säätöjä [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]- tai [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä ja säädät sitten värikäyrää [Basic/Perus]-välilehdessä, väri muuttuu entisestään eikä kuvasta välttämättä tule halutunlainen. Voit säätää kirkkautta ja kontrastia lisää säätämällä luminanssia [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehden sävykäyrällä, kun kuvaa on säädetty [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]- tai [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä. 11

12 Värin säätäminen Voit säätää valitun värialueen sävyä, värikylläisyyttä ja luminanssia. 1 Valitse [Tool palette/työkalupaletti]-valikosta [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]-välilehti. 2 Valitse muokattava värialue. Kuva-asetustiedoston lataaminen (s. 10) Kuva-asetustiedoston tallentaminen (s. 18) Sävyalueen valintapainikkeet (tällä sivulla) Väriympyrä (tällä sivulla) 3 Valitse väriympyrästä värialue, jota haluat säätää. Voit valita värialueen myös sävyalueen valintapainikkeella. Säädä valitun alueen sävyn ylä- ja alarajoja. Sävyn liukusäätimet (s. 13) [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]-välilehti avautuu. Voit säätää valitun alueen sävyn ylä- ja alarajoja vetämällä sävyjen reunaviivoja ympyrässä. Jos teet ensin säätöjä [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]- välilehdessä ja säädät sitten väriä [Basic/Perus]-välilehdessä, väri muuttuu entisestään eikä kuvasta välttämättä tule halutunlainen. Säädöt on suositeltavaa tehdä seuraavassa järjestyksessä. (1) Tee säätöjä [Basic/Perus]-välilehdessä, (2) tee säätöjä [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]-välilehdessä, (3) tee säätöjä [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä. 12

13 4 Säädä väriä. Säädä väriä liukusäätimillä. Voit myös lisätä säädettävät arvot kenttiin. H: Säädä sävyä. S: Säädä värikylläisyyttä. L: Säädä luminositeettia. Värin hienosäätö Voit halutessasi hienosäätää valitsemaasi väriä sävyn, värikylläisyyden ja luminanssin säätötoiminnoilla. Voit määrittää myös, miten paljon muut värit muuttuvat säätäessäsi valitsemaasi väriä. 1 Valitse [Tool palette/työkalupaletti]-valikosta [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehti. Kuva-asetustiedoston lataaminen (s. 10) Kuva-asetustiedoston tallentaminen (s. 18) Valitun värin hienosäätö (s. 14) Säädettävien värien luettelo (s. 16) Värien näyttötila (s. 17) Luminositeetin gamma-ominaisuuden säätäminen (s. 17) [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehti avautuu. Jos teet ensin säätöjä [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä ja säädät sitten väriä [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]- tai [Basic/Perus]- välilehdessä, väri muuttuu entisestään eikä kuvasta välttämättä tule halutunlainen. Säädöt on suositeltavaa tehdä seuraavassa järjestyksessä. (1) Tee säätöjä [Basic/Perus]-välilehdessä, (2) tee säätöjä [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]-välilehdessä, (3) tee säätöjä [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä. 13

14 2 Valitse muokattava väri. Osoita [ ]-painiketta ja osoita sitten kuvan väriä, jota haluat säätää. 3 Määritä säädettävän värin vaikutusalue. Vaikutusalue näkyy kehyksen sisällä Vaiheessa 2 valitun säätökohdan väri Osoita Osoita Luminanssin ala- ja yläraja Siirrä valitsinta ylös- tai alaspäin vetämällä Vaiheessa 2 valitun säätökohdan luminanssi Valittu väri tulee näkyviin säätökohtana [ ] väriympyrässä. Värikylläisyyden ala- ja yläraja Siirrä valitsinta vetämällä joko alueen keskelle tai reunoille Sävyn ala- ja yläraja Siirrä ympyrässä vetämällä Sävyn, värikylläisyyden ja luminanssin vaikutusalueen voi määrittää seuraavin rajoin. Asetus Alue Sävy astetta Värikylläisyys Luminanssi

15 4 Säädä väriä. 5 Tarkista säädettävä alue. Jos valitset [Show affected area on images/näytä vaikutusalue kuvissa], säädetyn värin vaikutusalue vilkkuu kuvassa. 6 Säädä useita värejä toistamalla vaiheet 2 5. Värejä voi valita ja säätää enintään 100 kohdasta. Säädä vetämällä oikealle tai vasemmalle Väriä säädetään ja vaikutusalue valitaan vaiheessa 3 ja kuvan väri muuttuu. Liukusäätimen vetämisen aikana väriympyrässä näkyy säätökohta ennen säätöä [ ] ja säädön jälkeen [ ]. Voit määrittää säädettävän värin myös eri tavalla kuin vaiheessa 2 (s. 16). 15

16 Värin määrittäminen suoraan Voit määrittää säätökohdan osoittamalla kuvan väriä (s. 14), mutta voit myös määrittää värin suoraan väriympyrässä kirjoittamalla värin arvon. Värin määrittäminen väriympyrässä 1 2 Värin määrittäminen kirjoittamalla värin arvo 1 2 Osoita [ ]-painiketta (s. 14). Osoita väriympyrässä väriä, jota haluat säätää. Valittu väri tulee näkyviin säätökohtana [ ] väriympyrässä. Valitse [Edit/Muokkaa]-valikko [Specify the numerical values for color adjustment/määritä värin numeeriset arvot]. [Specify the numerical values for color adjustment/määritä värin numeeriset arvot]-ikkuna tulee näkyviin. Kirjoita värin arvo. Lisätty väriarvo tulee näkyviin säätökohtana [ ] väriympyrässä. Säädettävien värien luettelon ja sen toimintojen näyttäminen Säädettävien värien luettelossa (s. 8) näkyvät värit ennen säätöä ja säädön jälkeen. Siinä näkyy myös, jos säädettyjen värien vaikutusalueet limittyvät, ja sen valintaruuduissa voi ottaa valitut värit käyttöön tai estää niiden käytön. Väri ennen säätöä Väri säädön jälkeen Näyttää säädettyjen värien vaikutusalueiden limittymisen Poista säätö käytöstä poistamalla valintamerkki Säädettyjen värien vaikutusalueen limittyminen Kun valitset säädetyn värin luettelosta ja [ ] tulee näkyviin, säädettyjen värien (s. 14) vaikutusalueet limittyvät toistensa kanssa. Limittyvät alueet näkyvät väriympyrässä harmaina, ja säädettyjen värien lopputulokset yhdistetään ja liitetään kuvaan. Jotta vaikutusalueet eivät limity, valitse kohteesta väri, jossa näkyy [ ]-merkki, ja säädä sitä uudelleen niin, etteivät sävyn ja värikylläisyyden vaikutusalueet enää limity. Säädetyn värin poistaminen Ota huomioon, että poistettuja värejä ei voi palauttaa. Valitse luettelosta säädetty väri, jonka haluat poistaa ja paina näppäimistön <delete>-näppäintä. Valittu säädetty väri poistetaan. 16

17 Värien näyttötila Voit valita säätöjen pohjana olevan värien näyttötilan kolmesta vaihtoehdosta (HSL, Lab tai RGB) sekä tarkistaa säädettyjen värien arvot. Muuttaa värien näyttötilaa Luminositeetin gamma-ominaisuuden säätäminen Voit säätää koko kuvan luminanssia säätämällä sävykäyrällä tietyn alueen kirkkautta ja kontrastia. Voit säätää kirkkautta ja kontrastia lisää [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehden sävykäyrällä, kun kuvaa on säädetty [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]- tai [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä. Säädä kirkkautta ja kontrastia. Väriarvo säädön jälkeen Väriarvo ennen säätöä Kun "HSL" on valittu värien näyttötilaksi, voit muuttaa värin arvon ennen säätöä vain kirjoittamalla numeron. Lisää [ ] (säätökohta) osoittamalla ja säädä vetämällä Valitun kohdan arvo (voit antaa arvon myös numeroina) kirkkaus ja kontrasti muuttuvat. Vaaka-akseli osoittaa lähtöarvon ja pystyakseli tuotosarvon. [ ] voi saada enintään arvon 10. Voit poistaa [ ]-merkin valitsemalla [ ]-merkin ja joko painamalla näppäimistön <delete>-näppäintä tai kaksoisosoittamalla [ ]-merkkiä. HSL on väritila, joka koostuu kolmesta osasta: sävy (H), värikylläisyys (S) ja luminanssi (L). Lab on CIE:n (Commission Internationale d Eclairage) kehittämä väritila, jossa L tarkoittaa vaaleutta, a tarkoittaa värejä vihreästä magentaan ja b tarkoittaa värejä sinisestä keltaiseen. RGB-väritilassa näkyvät punainen (R), vihreä (G) ja sininen (B), jotka ovat näkyvän valospektrin kolme pääväriä (lisäävät värit). 17

18 Säätöjen tallentaminen kuva-asetustiedostona [Tool palette/työkalupaletti]-valikossa määritetyt säädöt (s. 10 s. 17) tallennetaan tietokoneeseen alkuperäisinä kuva-asetustiedostoina (tiedostotunniste ".PF2" tai ".PF3"). Säädöt tallennetaan kuva-asetustiedostona, joka ei ole sama kuin mallikuva, ja määritysten tekemisessä käytetty mallikuva säilyy ennallaan. 1 2 Osoita [ ]-painiketta. Näyttöön tulee [Save Picture Style file/tallenna kuva-asetustiedosto]-ikkuna. Määritä nimi ja tallennuskohde ja valitse sitten [Save/ Tallenna]. [Save As/Tallenna nimellä]-, [Caption/Seloste]- ja [Copyright/ Tekijänoikeus]-kohtiin voi lisätä vain yksitavuisia merkkejä. Jos et halua näyttää PSE:ssä tehtyjä säätöjä, valitse [Disable subsequent editing/poista muokkaus käytöstä] ja tallenna, jotta tiedostoa ei voi enää avata PSE:ssä. Kuva-asetustiedoston käyttäminen Tallennetut kuva-asetustiedostot voi tallentaa kameraan ja käyttää kuvien säätämiseen. Niitä voi käyttää RAW-kuviin DPP-ohjelmiston avulla. Kuva-asetusten tallentaminen kameraan Tietokoneelle tallennetut kuva-asetustiedostot voi tallentaa "Kuvaasetusyhteensopivaan kameraan" (Katso kameran käyttöoppaasta, onko siinä kuva-asetukset-toiminto) EOS Utility -ohjelmistolla ja liittää otettuihin kuviin. Katso lisätietoja "EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaan" (sähköinen PDF-opas) kohdan "Luku 2 Kameran asetusten tekeminen tietokoneesta" kohdasta "Kuva-asetustiedostojen käyttäminen kamerassa. Kuva-asetustiedoston käyttäminen DPP:ssä Tietokoneeseen tallennetut kuva-asetustiedostot voi liittää RAW kuviin DPP:n avulla. Katso lisätietoja "Digital Photo Professional -ohjelmiston käyttöoppaan" (sähköinen PDF-opas) kohdan "Luku 3 muokkauksen ja tulostuksen lisätoiminnot" kohdasta "Kuva-asetustiedoston käyttäminen". Tiedosto tallennetaan kuva-asetustiedostona valittuun tallennuskohteeseen. Kun olet säätänyt sävykäyrää [Basic/Perus]- tai [Six Color-Axes/ Kuusi väriakselia]-välilehdessä, tallenna tiedosto.pf3-tiedostoksi. Tulokset eivät tallennu.pf2-tiedostomuotoon. Vaikka valitset [Disable subsequent editing/poista muokkaus käytöstä] ja tallennat, voit käyttää kuva-asetustiedostoa samalla tavoin kuin silloin, jos et ole valinnut tai tallentanut kuvaasetustiedostoa (kuvaus oikealla). Et kuitenkaan enää voi avata kuva-asetustiedostoa PSE:ssä. Tästä syystä on suositeltavaa tallentaa kuva-asetustiedosto ensin ilman, että [Disable subsequent editing/poista muokkaus käytöstä]-vaihtoehto on valittuna. 18

19 Voit määrittää värinhallinta-asetukset, kuten määrittää työn väriavaruuden pääikkunassa näkyvälle mallikuvalle tai määrittää näytön profiilin. 1 Valitse [Picture Style Editor]-valikko [Preferences/ ]. [Preferences/]-ikkuna avautuu. Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [OK]. 2 PSE:n sulkeminen Valitse pääikkunassa [Picture Style Editor]-valikko [Quit Picture Style Editor/Sulje Picture Style Editor]. PSE suljetaan. otetaan käyttöön. Jos muutat työn väriavaruutta säädön aikana, väriympyrän säätökohta saattaa liikkua yhdessä valitun työn väriavaruuden kanssa. 19

20 Vianmääritys Jos PSE ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavista kohdista. Asennusta ei voitu suorittaa loppuun Et voi asentaa ohjelmistoa, jos et ole kirjautunut järjestelmänvalvojan oikeuksin. Kirjaudu uudelleen tilille, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet. Kirjautumisohjeet ja tietoja järjestelmänvalvojan oikeuksien määrittämisestä on Macintosh-tietokoneen tai Mac OS X -käyttöjärjestelmän käyttöoppaassa. PSE ei toimi PSE ei toimi oikein tietokoneessa, joka ei täytä vähimmäisjärjestelmävaatimuksia. Käytä PSE:tä tietokoneessa, joka täyttää järjestelmävaatimukset (s. 2). Vaikka tietokoneesi RAM-muistin määrä täyttäisi järjestelmävaatimukset (s. 2), RAM-muisti voi loppua, jos käynnissä on samaan aikaan muita sovelluksia kuin PSE. Sulje kaikki muut sovellukset paitsi PSE. Kuvat eivät näy oikein Mallikuvat eivät näy, jos PSE (s. 2) ei tue niitä. Ohjelmiston poistaminen (Asennuksen poisto) Sulje ennen ohjelman poistamista kaikki sovellukset. Voit poistaa ohjelmiston asennuksen kirjautumalla tietokoneeseen järjestelmänvalvojan oikeuksin. Voit ehkäistä toimintahäiriöitä käynnistämällä tietokoneen aina uudelleen ohjelmiston poistamisen jälkeen. Jos asennat ohjelman käynnistämättä tietokonetta uudelleen, tietokoneessa voi esiintyä toimintahäiriöitä Avaa kansio, johon ohjelmisto on tallennettu. Avaa [Canon Utilities/Canon-apuohjelmat]-kansio. Vedä [Picture Style Editor]-kansio roskakoriin. Valitse työpöydältä [Finder]-valikosta [Empty Trash/Tyhjennä roskakori]. Järjestelmä poistaa ohjelmiston tietokoneesta. Käynnistä tietokone uudelleen. 4 20

21 Roskakoriin siirrettyjä tietoja ei voi enää palauttaa, kun Roskakori on tyhjennetty, joten ole erityisen huolellinen, kun poistat tiedostoja. Et voi asentaa ohjelmistoa uudelleen, jos olet juuri siirtänyt [Picture Style Editor]-kansion roskakoriin. Muista valita [Finder]- valikosta [Empty Trash/Tyhjennä roskakori]. Tietoja käyttöoppaasta Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa kopioida luvatta. Canon pidättää oikeuden muuttaa käyttöoppaassa esitettyjä laitteistoja ohjelmistovaatimuksia ilman erillistä ilmoitusta. Tähän käyttöoppaaseen painetut ohjelmiston näyttökuvat voivat jossain määrin poiketa varsinaisesta ohjelmistosta. Käyttöoppaan sisältö on tarkastettu perusteellisesti. Jos kuitenkin huomaat siinä virheitä tai puutteellisuuksia, pyydämme sinua ilmoittamaan asiasta Canon-palvelukeskukseen. Edellä mainitusta ilmoituksesta huolimatta Canon ei vastaa ohjelman toiminnan tuloksista. Tavaramerkkitiedot Macintosh on Apple Inc. -yhtiön tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut nimet ja tuotteet, joita ei edellä ole mainittu, voivat olla omistavien yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 21

Picture Style Editor Ver ohjelmiston käyttöopas

Picture Style Editor Ver ohjelmiston käyttöopas SUOMI Kuva-asetustiedoston luontiohjelmisto Picture Style Editor Ver. 1.12 -ohjelmiston käyttöopas Käyttöoppaan sisältö Picture Style Editor -ohjelmistosta käytetään lyhennettä PSE. Tässä oppaassa käytetyt

Lisätiedot

Digital Photo Professional Ver. 3.5 -ohjelmiston käyttöopas

Digital Photo Professional Ver. 3.5 -ohjelmiston käyttöopas SUOMI RAW-kuvien käsittely-, katselu- ja muokkausohjelmisto Digital Photo Professional Ver.. -ohjelmiston käyttöopas Käyttöoppaan sisältö Digital Photo Professional -ohjelmistosta käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Digital Photo Professional Ver. 3.12 -ohjelmiston käyttöopas

Digital Photo Professional Ver. 3.12 -ohjelmiston käyttöopas SUOMI RAW-kuvien käsittely-, katselu- ja muokkausohjelmisto Digital Photo Professional Ver.. -ohjelmiston käyttöopas Käyttöoppaan sisältö Digital Photo Professional -ohjelmistosta käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Map Utility Ver. 1.4 -ohjelmiston käyttöopas

Map Utility Ver. 1.4 -ohjelmiston käyttöopas SUOMI Map Utility Ver..4 -ohjelmiston käyttöopas Käyttöoppaan sisältö Tässä oppaassa käytetyt esimerkkien näyttökuvat ovat Windows 7:stä. GPS-vastaanotin tai kamera näytetään kuvakkeena. Esimerkki:GPS-vastaanotin

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

Digital Photo Professional Ver. 3.13 -ohjelmiston käyttöopas

Digital Photo Professional Ver. 3.13 -ohjelmiston käyttöopas SUOMI RAW-kuvien käsittely-, katselu- ja muokkausohjelmisto Digital Photo Professional Ver.. -ohjelmiston käyttöopas Käyttöoppaan sisältö Digital Photo Professional -ohjelmistosta käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Digital Photo Professional Ver. 3.12 -ohjelmiston käyttöopas

Digital Photo Professional Ver. 3.12 -ohjelmiston käyttöopas SUOMI RAW-kuvien käsittely-, katselu- ja muokkausohjelmisto Digital Photo Professional Ver.. -ohjelmiston käyttöopas Käyttöoppaan sisältö Digital Photo Professional -ohjelmistosta käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

HP Photo Printing -pikaviiteopas

HP Photo Printing -pikaviiteopas Kuvien tuonti valokuvagalleriaan Seuraavassa kuvataan tapoja, joilla valokuvagalleriaan voidaan lisätä kuvia. Valokuvagalleria on HP Photo Printing -ohjelman vasemmanpuoleinen ruutu. Tulosteiden ja valokuva-albumin

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi näiden ohjeiden mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna ohjeet työpaikan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL PHOTO PROFESSIONAL http://fi.yourpdfguides.com/dref/2846301

Käyttöoppaasi. CANON DIGITAL PHOTO PROFESSIONAL http://fi.yourpdfguides.com/dref/2846301 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle CANON DIGITAL PHOTO PROFESSIONAL. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

P-touch Transfer Managerin käyttäminen P-touch Transfer Managerin käyttäminen Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Mac-uudelleenalustusapuohjelman käyttäminen... 1 FreeAgent-ohjelmiston asentaminen... 4 Levyasemien turvallinen poistaminen... 9

Mac-uudelleenalustusapuohjelman käyttäminen... 1 FreeAgent-ohjelmiston asentaminen... 4 Levyasemien turvallinen poistaminen... 9 Käyttöopas Mac Sisällys Aloittaminen... 1 Mac-uudelleenalustusapuohjelman käyttäminen... 1 FreeAgent-ohjelmiston asentaminen... 4 Levyasemien turvallinen poistaminen... 9 Levyasemien hallinta... 10 Ohjelmiston

Lisätiedot

Archive Player Divar Series. Käyttöopas

Archive Player Divar Series. Käyttöopas Archive Player Divar Series fi Käyttöopas Archive Player Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Käyttö 5 2.1 Ohjelman käynnistäminen 5 2.2 Pääikkunan esittely 6 2.3 Avaa-painike 6 2.4 Kameranäkymät

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti Asennusopas VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet DTN-10 ja DTN-11 noudattavat Euroopan neuvoston

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

TEKSTI // FRANK SEBASTIAN HANSEN. Hallitse KUVATYYLIT A S P N F M. Digikuva 2016

TEKSTI // FRANK SEBASTIAN HANSEN. Hallitse KUVATYYLIT A S P N F M. Digikuva 2016 TEKSTI // FRANK SEBASTIAN HANSEN Hallitse KUVATYYLIT A S P N F M L 34 Kuvatyylillä Maisema tulee taivaan sinisestä ja kasvien vihreästä kylläisiä. 1/200 SEKUNTI F10 ISO 200 24 MM Jo kuvausvaiheessa voit

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Käyttöopas Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden

Lisätiedot

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa.

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa. Projektit Pikaopas Seuraa tehtäviä SharePoint-tehtäväluettelon avulla voit kätevästi seurata projektiin liittyviä tehtäviä. Voit lisätä aloituspäivät ja määräpäivät, määrittää tehtäviä eri henkilöille

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus. Open Broadcaster Software V.20. Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu )

Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus. Open Broadcaster Software V.20. Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu ) Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus Open Broadcaster Software V.20 Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu 28.11.2017) OBS 1 (12) Sisällysluettelo Mikä on OBS... 2 Ohjelman perusasetukset... 2 Tarvittavat

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy

Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy Pispalan Insinööritoimisto Oy Harry Karvonen harry.karvonen@pispalanit.fi 27. lokakuuta 2013 Passikuva - Käyttöohje Sisältö i Sisältö 1 Passikuva 1

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla...

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... Lisätoiminnot Sisällysluettelo USB-laitteen jakaminen verkossa... 3 USB-tulostimen jakaminen... 5 Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... 6 NETGEAR genie -sovellus... 8 2 USB-laitteen jakaminen

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön ipadin käyttö 1. Käynnistä ipad oikeassa yläreunassa olevasta painikkeesta. 2. Valitse alareunasta nuoli Avaa. Vedä sormella nuolesta eteenpäin palkin verran eli pyyhkäise. Tietoturva Käyttöön tarvitaan

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Brother Image Viewer Android -opas

Brother Image Viewer Android -opas Brother Image Viewer Android -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 16. marraskuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys Fiery Driver Configurator...5 Järjestelmävaatimukset...5

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja -

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Mini-Lexia-opas 2012 MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Sisältö Yleistä Lexiasta ja Mini-Lexiasta... 2 Ohjeet Lexian ammattikäyttäjälle: Harjoitusten siirtäminen... 2 Harjoitusten siirtäminen muistitikulla...

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset Luku 5 Suositukset Suositukset ovat asetuksia jotka määräävät kuinka ZoomText käynnistyy, lopettaa ja esiintyy Windows työpöydällä käytön aikana. Aktivoimalla Automaattiset Päivitykset, aina ZoomTextin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 8.7.2014 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1151411

Käyttöoppaasi. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1151411 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Löydät kysymyksiisi vastaukset CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 käyttöoppaasta

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI Visuaalinen opas Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-0177A-FI CX-tulostuspalvelintietokoneen kaapeliliitännät 1 3 4 5 1VDC POWER

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 404158-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundation ylläpitäjän ohjeet Sivu 1/5 SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundationin avulla voit luoda nopeasti useita erilaisia sivustoja, joissa WWW-sivuja, tiedostoja,

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS KUVAMUOKKAUS HARJOITUS PUNASILMÄISYYS, VÄRI, KUVAKOKO, RAJAUS PUNASILMÄISYYS Kuvien punasilmäisyyden joutuu kohtaamaan usein huolimatta kameroiden hyvistä ominaisuuksista. Ohjelma tarjoaa hyvän työvälineen

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet. Versio 3.00

Uudet ominaisuudet. Versio 3.00 Uudet ominaisuudet Versio 3.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia.

Lisätiedot

Divar - Archive Player. Käyttöopas

Divar - Archive Player. Käyttöopas Divar - Archive Player FI Käyttöopas Divar Archive Player -ohjelma Käyttöopas FI 1 Suomi Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Lisätiedot

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 )

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom, 2004, Alankomaat Myynti Suomessa: Modemo Contents 1. Johdanto... 2 2. Blisskoostajan pääikkuna... 3 2.1 Toolbar... 3 2.2 Piirtoalue...

Lisätiedot