Picture Style Editor Ver ohjelmiston käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Picture Style Editor Ver. 1.12 -ohjelmiston käyttöopas"

Transkriptio

1 SUOMI Kuva-asetustiedoston luontiohjelmisto Picture Style Editor Ver ohjelmiston käyttöopas Käyttöoppaan sisältö Picture Style Editor -ohjelmistosta käytetään lyhennettä PSE. viittaa valikon valintatapaan. (Esimerkki: [Picture Style Editor]-valikko [Quit Picture Style Editor/Sulje Picture Style Editor].) Tietokoneen näytössä näkyvät valikkojen, painikkeiden ja ikkunoiden nimet merkitään hakasulkeisiin. Näppäimistön painikkeet merkitään kulmasulkeisiin < >. ** tarkoittaa viittaussivua. Voit siirtyä kyseiselle sivulle osoittamalla. : Ilmaisee tietoa, johon on tutustuttava ennen käyttöä. : Ilmaisee hyödyllistä lisätietoa. Vaihtaminen sivujen välillä Osoita näytön oikeassa alakulmassa näkyviä nuolia. : seuraava sivu : edellinen sivu : palaa aiemmin avatulle sivulle Voit siirtyä otsikon sisältösivulle osoittamalla oikeassa reunassa näkyviä otsikkoja. Voit siirtyä haluamallesi sivulle osoittamalla sisällysluettelon kohtaa. CANON INC CEL-ST6PA260

2 Picture Style Editor (tästä lähtien "PSE") on ohjelmisto, jonka avulla voit muokata kuva-asetuksia* haluamallasi tavalla ja tallentaa muokatut tiedostot alkuperäisinä kuva-asetustiedostoina. Mikä on kuva-asetustiedosto? Kuva-asetustiedosto (tiedostotunniste ".PF2" tai ".PF3") on kuvaasetuksen lisätoiminto. Se eroaa seitsemästä ennalta määritetystä kuva-asetuksesta (Auto (Automaatti), Standard (Normaali), Portrait (Muotokuva), Landscape (Maisema), Neutral (Neutraali), Faithful (Todellinen) ja Monochrome (Mustavalko)) ja tarjoaa kuvailmaisuja erittäin rajatuissa olosuhteissa otetuille kuville. Voit monipuolistaa valokuvailmaisuasi entisestään käyttämällä eri kuvaustilanteisiin sopivia kuva-asetustiedostoja. PSE:n pää Seuraavilla PSE:n toiminnoilla voit muokata kuva-asetuksia haluamallasi tavalla ja tallentaa muokatut tiedostot alkuperäisinä kuva-asetustiedostoina (tiedostotunniste".pf2" tai ".PF3"). Valitse kuvissa käytettävä kuva-asetus Määritä [Sharpness/Terävyys], [Contrast/Kontrasti], [Color saturation/värikylläisyys] ja [Color tone/värisävy] Säädä värejä Säädä kirkkautta ja kontrastia (gamma-ominaisuus) Voit lisäksi tallentaa alkuperäiset kuva-asetustiedostot kameraan, jossa on kuva-asetukset-toiminto ja käyttää niitä ottamiisi kuviin. Digital Photo Professional -ohjelmiston (tästä lähtien "DPP") avulla kuva-asetuksia voi käyttää myös RAW-kuvien muokkaamiseen. Värienhallinta Käytä PSE:tä tietokoneessa, jossa on värienhallintajärjestelmä. Määritä myös käyttämäsi näytön profiili ja muokkauksessa käytettävän mallikuvan väriavaruus -ikkunassa (s. 19). Järjestelmävaatimukset Mac OS X Tietokone Macintosh-tietokone, johon on asennettu jokin yllä mainituista käyttöjärjestelmistä Suoritin Intel-suoritin* 1 Käyttöjärjestelmä RAMmuisti Näyttö Vähintään 1 Gt Tarkkuus: vähintään Värejä: vähintään tuhansia värejä. * 1 Suosituksena vähintään Core2 Duo. Tätä ohjelmistoa ei voi käyttää, jos käytössä on UFS (Unix File System) -järjestelmällä alustettu kovalevy. Tarkista Canon-verkkosivustosta uusimmat järjestelmävaatimukset, mukaan lukien tuetut käyttöjärjestelmäversiot. Muokattavat mallikuvat PSE:n avulla voit käyttää EOS-kameroilla* (lukuun ottamatta EOS DCS1- ja EOS DCS3 -malleja) otettuja RAW-kuvia muokattavina mallikuvina. Voit tallentaa valmiiksi muokatut kuvat alkuperäisinä kuvaasetustiedostoina. * Yhteensopiva EOS D6000- tai EOS D2000 -kameroilla otettujen RAWkuvien kanssa, jotka on muunnettu RAW-kuviksi CR2 Converter - ohjelmalla ja joiden tiedostotunniste on ".CR2". CR2 Converter -ohjelmasta on Canon-verkkosivustossa. *Picture Style -asetuksesta käytetään tässä oppaassa nimitystä Kuvaasetukset. 2

3 ... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 Muokattavat mallikuvat... 2 Mallikuvien... 4 PSE:n käynnistäminen... 4 Mallikuvan avaaminen Pääikkuna... 5 Valitun alueen suurentaminen... 6 säätäminen vertaamalla alkuperäiseen... 6 Navigointi-ikkuna... 7 Varoitusten asettaminen... 7 Työkalupaletti... 8 Kuvien esisäätö... 9 Kirkkauden säätäminen... 9 Valkotasapainon säätäminen... 9 ominaisuuksien perussäädöt Kuvissa käytettävän kuva-asetuksen valitseminen Ladatun kuva-asetustiedoston käyttäminen Sharpness (Terävyys)-, Contrast (Kontrasti)-, Color saturation (Värikylläisyys)- ja Color tone (Värisävy) - asetusten määrittäminen RGB-väriavaruuden gamma-ominaisuuden säätäminen Värin säätäminen Värin hienosäätö Värin määrittäminen suoraan Värin määrittäminen väriympyrässä Värin määrittäminen kirjoittamalla värin arvo Säädettävien värien luettelon ja sen toimintojen näyttäminen Säädettyjen värien vaikutusalueen limittyminen Säädetyn värin poistaminen Värien näyttötila Luminositeetin gamma-ominaisuuden säätäminen Säätöjen tallentaminen kuva-asetustiedostona Kuva-asetustiedoston käyttäminen Kuva-asetusten tallentaminen kameraan Kuva-asetustiedoston käyttäminen DPP:ssä PSE:n sulkeminen Vianmääritys Ohjelmiston poistaminen (Asennuksen poisto)

4 Mallikuvien PSE määrittää mallikuvan avulla eri asetukset ja tallentaa muutokset alkuperäisenä kuva-asetustiedostona. Tämän vuoksi mallikuvana käytettävä kuva (s. 2) on valmisteltava etukäteen ja tallennettava tietokoneeseen. PSE:ssä määritetyt asetukset tallennetaan kuva-asetustiedostona (s. 18), joka ei ole sama kuin mallikuva, ja määritysten tekemisessä käytetty mallikuva säilyy ennallaan. Mallikuvan avaaminen Voit avata mallikuvan ja käyttää sitä pohjana kuvien muokkauksessa. Mallikuvien kohinanpoistoa voi käyttää EOS Solution Disk Ver. 26 -levyllä tai sitä uudemmalla toimitetulla PSE-ohjelmistolla. Vedä ja pudota mallikuva pääikkunaan. PSE:n käynnistäminen Kaksoisosoita työpöydällä olevaa [Picture Style Editor]-symbolia. Pääikkuna (kuvaus oikealla) tulee näkyviin, kun PSE käynnistyy. Vedä ja pudota Pääikkunassa mallikuvassa näkyvät kuvausajankohtana käytössä olleet kamera-asetukset. [Tool palette/työkalupaletti] avautuu. Voit käynnistää PSE:n myös kameran EOS Utility -ohjelmistosta. Katso lisätietoja "EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaan" (sähköinen PDF-opas) kohdan "" kohdasta "Lisävarusteilla käytettävä toiminto". Jos avaat kuvan mallikuvana PSE-ohjelmistossa, kameran kuvausasetukset tulevat näkyviin kuvassa. Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi) -asetukset eivät kuitenkaan tule näkyviin. Jos muokkaat RAW-kuvaa DPP-ohjelmistossa ja avaat sen sitten mallikuvana PSE:ssä, DPP:ssä tehdyt muutokset eivät näy kuvassa. 4

5 Pääikkuna Voit valita muun muassa mallikuvan näyttösuurennoksen ja näyttötavan. kierto (90 asteen askelin vasemmalle tai oikealle) ja säädetyn kuvan vertailunäyttö (päällekkäinen jako) (s. 6) ja säädetyn kuvan vertailunäyttö (vierekkäinen jako) (s. 6) 100 %:n näkymä (todellinen pikselikoko) Koko näkymä Normaali näyttö Kohdistimen koordinaatit Työn väriavaruus (s. 19) Näyttösuurennos (5 suhdetta: 12,5 %, 25 %, 50 %, 100 % ja 200 %) Kohdistimen sijaintikohdan väriarvot (Ennen säätöä/säädön jälkeen/ero ennen säätöä ja säädön jälkeen) (8-bittinen muunto) Värien näyttötila (s. 17) 5

6 Valitun alueen suurentaminen Voit suurentaa pääikkunassa valitun alueen 100 %:n kokoon. Kaksoisosoita pääikkunan suurennettavaa aluetta. säätäminen vertaamalla alkuperäiseen Alkuperäinen ja muokattu kuva voidaan tuoda samanaikaisesti näyttöön, ja kuvaa voi säätää vertailemalla. Valitse [ ] tai [ ]. Kaksoisosoita Valitsemasi alue suurennetaan 100 %:n kokoon (todellinen pikselikoko). Odota hetki, niin alue muuttuu selkeämmäksi. Voit muuttaa valittua aluetta vetämällä sitä kuvassa tai vetämällä suurennettavaa aluetta (s. 7) [Navigator/Navigointi]-ikkunassa. Voit palata koko näytön kokoiseen näyttöön kaksoisosoittamalla kuvaa uudelleen. Kuvat näkyvät päällekkäin tai vierekkäin. [ ] (päällekkäinen jako) -näyttö [ ] (vierekkäinen jako) -näyttö Ylhäällä näkyy kuva ennen säätöä ja alhaalla näkyy kuva säädön jälkeen. Vasemmalla näkyy kuva ennen säätöä ja oikealla näkyy kuva säädön jälkeen. 6

7 Navigointi-ikkuna Pääikkunassa ja kuvahistogrammissa suurennetun kuvan paikan voi näyttää navigointi-ikkunassa. Voit asettaa myös varoituksia, jotka estävät liiallisten asetusten määrittämisen. Avaa [Navigator/Navigointi]-ikkuna. Valitse [View/Näytä]-valikko [Navigator/Navigointi]. Varoitusten asettaminen Voit asettaa varoitukset luminanssille (Y) ja väreille (RGB), ja ne rajoittavat määritettävien asetusten määrää. Asetetun alueen ulkopuolella olevien luminanssi- ja väriarvojen varoitukset välkkyvät pääikkunan kuvissa. 1 Valitse [Show warning on images/näytä varoitus kuvissa] ja valitse [Y] tai [RGB]. Suurennettu näkymä (s. 6) Muuta aluetta vetämällä Muuttaa histogrammin näyttöä 2 Kirjoita varoitusalueen suurimmat ja pienimmät raja-arvot. alue, jossa arvot ovat suurempia tai pienempiä kuin niille asetettu raja, vilkkuu pääikkunassa. Pysäytä varoitukset poistamalla [Show warning on images/näytä varoitus kuvissa]-valintaruudun valintamerkki. Histogrammi Varoituksen asetus Varoitusalue Histogrammin näytössä [Y] osoittaa luminanssin. 7

8 Työkalupaletti Voit säätää kuva-asetustiedoston ominaisuuksia käyttämällä [Tool palette/työkalupaletti]-valikon toimintoja. Näet työn tulokset heti, koska [Tool palette/työkalupaletti]-valikossa tehdyt säädöt liitetään heti pääikkunassa näkyvään kuvaan. Säädöt on suositeltavaa tehdä seuraavassa järjestyksessä. (1) Tee säätöjä [Basic/Perus]-välilehdessä (s. 10) (2) Tee säätöjä [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]-välilehdessä (s. 12) (3) Tee säätöjä [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä (s. 13) [Basic/Perus]-välilehti Tee perussäätöjä kuvan ominaisuuksiin. [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]-välilehti Tee värisäätöjä kuvan ominaisuuksiin. [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehti Hienosäädä tiettyä väriasteikkoa. Valitse [View/Näytä]-valikko [Tool palette/työkalupaletti] ja muuta [Tool palette/työkalupaletti]-valikon näytä/piilota-asetuksia. 8

9 Kuvien esisäätö Jos kuvien muokkaamisessa käytettävien mallikuvien (s. 2) valotus tai valkotasapaino eivät ole kohdallaan, niiden kirkkautta tai valkotasapainoa voi korjata [Preliminary adjustment/esisäätö]-ikkunassa. On kuitenkin hyvä muistaa, että [Preliminary adjustment/esisäätö]- ikkunassa tehdyt säädöt ovat ainoastaan valmistelua [Tool palette/ Työkalupaletti]-valikossa tehtäville säädöille (s. 8). Tämän vuoksi [Preliminary adjustment/esisäätö]-ikkunassa tehtyjä säätöjä ei tallenneta luomaasi kuva-asetustiedostoon. Jos säätöjen tekemisessä käytetyn mallikuvan valotus ja valkotasapaino ovat kohdallaan, niitä ei tarvitse säätää [Preliminary adjustment/ Esisäätö]-ikkunassa. Kirkkauden säätäminen 1 Valitse [Tools/Työkalut]-valikko [Preliminary adjustment/esisäätö]. [Preliminary adjustment/esisäätö]-ikkuna avautuu. Kun [Preliminary adjustment/esisäätö]-ikkuna tulee näkyviin, näyttötila muuttuu normaaliksi, vaikka pääikkunassa näkyisivät muokkaamaton ja muokattu kuva (s. 6). Säädä kuvan kirkkautta. 2 Säädä vetämällä oikealle tai vasemmalle Valkotasapainon säätäminen Säädä valkotasapainoa. Valitse valkotasapaino Säädöt liitetään kuvaan. Valkotasapainon pikasäätö Osoita [ ]-painiketta ja osoita sitten kohtaa, jonka haluat määrittää vakiovalkoiseksi. Määritä värilämpötila Valitse valkotasapainon luettelosta [Color temperature/ Värilämpötila] ja vedä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle Säädöt liitetään kuvaan. 9

10 ominaisuuksien perussäädöt Voit tehdä kuviin perussäätöjä [Tool palette/työkalupaletti]-valikon [Basic/Perus]-välilehdessä. Valitse [Tool palette/työkalupaletti]-valikosta [Basic/ Perus]-välilehti. [Basic/Perus]-välilehti avautuu. Kuva-asetustiedoston lataaminen (tällä sivulla) Kuva-asetustiedoston tallentaminen (s. 18) Kuvissa käytettävän kuvaasetuksen valitseminen (tällä sivulla) Sharpness (Terävyys)-, Contrast (Kontrasti)-, Color saturation (Värikylläisyys)- ja Color tone (Värisävy) -asetusten säätäminen (s. 11) Luminositeetin gammaominaisuuden säätäminen (s. 11) Kuvissa käytettävän kuva-asetuksen valitseminen Valitse säätöjen pohjana käytettävä kuva-asetus viidestä esiasetetusta (muut paitsi Auto (Automaatti) ja Monochrome (Mustavalko)) kuvaasetuksesta (Standard (Normaali), Portrait (Muotokuva), Landscape (Maisema), Neutral (Neutraali), Faithful (Todellinen)). Voit myös tallentaa Canon-verkkosivustosta lataamasi sopivan kuvaasetustiedoston ja käyttää sitä. Ladatun kuva-asetustiedoston käyttäminen 1 2 Valitse haluamasi kuva-asetus. Valittu kuva-asetus liitetään kuvaan. Osoita [ ]-painiketta. Näyttöön tulee [Open Picture Style file/avaa kuva-asetustiedosto]- ikkuna. Valitse tallennettava kuva-asetustiedosto ja osoita [Open/Avaa]-painiketta. Valittu kuva-asetustiedosto liitetään kuvaan. PSE:llä luodut alkuperäiset kuva-asetustiedostot (s. 18) voi myös tallentaa ja niitä voi käyttää edellisten ohjeiden mukaan. PSE-ohjelmiston kanssa yhteensopivia kuva-asetustiedostoja ovat tiedostot, joiden tunniste on ".PF2" tai ".PF3". 10

11 Sharpness (Terävyys)-, Contrast (Kontrasti)-, Color saturation (Värikylläisyys)- ja Color tone (Värisävy) -asetusten määrittäminen Siirrä liukusäätimiä. RGB-väriavaruuden gamma-ominaisuuden säätäminen Voit säätää kirkkautta ja kontrastia RGB-välilehdessä sävykäyrän avulla. Tee säätöjä ensin välilehden sävykäyrällä ja vasta sitten [Six Color- Axes/Kuusi väriakselia]- tai [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä. Säädä kirkkautta ja kontrastia. Lisää [ ] (säätökohta) osoittamalla ja säädä vetämällä liitetään kuvaan. Valitun kohdan arvo (voit antaa arvon myös numeroina) kirkkaus ja kontrasti muuttuvat. Vaaka-akseli osoittaa lähtöarvon ja pystyakseli tuotosarvon. [ ] voi saada enintään arvon 10. Voit poistaa [ ]-merkin valitsemalla [ ]-merkin ja painamalla joko näppäimistön <Del>-näppäintä tai kaksoisosoittamalla [ ]-merkkiä. Jos teet ensin säätöjä [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]- tai [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä ja säädät sitten värikäyrää [Basic/Perus]-välilehdessä, väri muuttuu entisestään eikä kuvasta välttämättä tule halutunlainen. Voit säätää kirkkautta ja kontrastia lisää säätämällä luminanssia [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehden sävykäyrällä, kun kuvaa on säädetty [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]- tai [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä. 11

12 Värin säätäminen Voit säätää valitun värialueen sävyä, värikylläisyyttä ja luminanssia. 1 Valitse [Tool palette/työkalupaletti]-valikosta [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]-välilehti. 2 Valitse muokattava värialue. Kuva-asetustiedoston lataaminen (s. 10) Kuva-asetustiedoston tallentaminen (s. 18) Sävyalueen valintapainikkeet (tällä sivulla) Väriympyrä (tällä sivulla) 3 Valitse väriympyrästä värialue, jota haluat säätää. Voit valita värialueen myös sävyalueen valintapainikkeella. Säädä valitun alueen sävyn ylä- ja alarajoja. Sävyn liukusäätimet (s. 13) [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]-välilehti avautuu. Voit säätää valitun alueen sävyn ylä- ja alarajoja vetämällä sävyjen reunaviivoja ympyrässä. Jos teet ensin säätöjä [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]- välilehdessä ja säädät sitten väriä [Basic/Perus]-välilehdessä, väri muuttuu entisestään eikä kuvasta välttämättä tule halutunlainen. Säädöt on suositeltavaa tehdä seuraavassa järjestyksessä. (1) Tee säätöjä [Basic/Perus]-välilehdessä, (2) tee säätöjä [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]-välilehdessä, (3) tee säätöjä [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä. 12

13 4 Säädä väriä. Säädä väriä liukusäätimillä. Voit myös lisätä säädettävät arvot kenttiin. H: Säädä sävyä. S: Säädä värikylläisyyttä. L: Säädä luminositeettia. Värin hienosäätö Voit halutessasi hienosäätää valitsemaasi väriä sävyn, värikylläisyyden ja luminanssin säätötoiminnoilla. Voit määrittää myös, miten paljon muut värit muuttuvat säätäessäsi valitsemaasi väriä. 1 Valitse [Tool palette/työkalupaletti]-valikosta [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehti. Kuva-asetustiedoston lataaminen (s. 10) Kuva-asetustiedoston tallentaminen (s. 18) Valitun värin hienosäätö (s. 14) Säädettävien värien luettelo (s. 16) Värien näyttötila (s. 17) Luminositeetin gamma-ominaisuuden säätäminen (s. 17) [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehti avautuu. Jos teet ensin säätöjä [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä ja säädät sitten väriä [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]- tai [Basic/Perus]- välilehdessä, väri muuttuu entisestään eikä kuvasta välttämättä tule halutunlainen. Säädöt on suositeltavaa tehdä seuraavassa järjestyksessä. (1) Tee säätöjä [Basic/Perus]-välilehdessä, (2) tee säätöjä [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]-välilehdessä, (3) tee säätöjä [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä. 13

14 2 Valitse muokattava väri. Osoita [ ]-painiketta ja osoita sitten kuvan väriä, jota haluat säätää. 3 Määritä säädettävän värin vaikutusalue. Vaikutusalue näkyy kehyksen sisällä Vaiheessa 2 valitun säätökohdan väri Osoita Osoita Luminanssin ala- ja yläraja Siirrä valitsinta ylös- tai alaspäin vetämällä Vaiheessa 2 valitun säätökohdan luminanssi Valittu väri tulee näkyviin säätökohtana [ ] väriympyrässä. Värikylläisyyden ala- ja yläraja Siirrä valitsinta vetämällä joko alueen keskelle tai reunoille Sävyn ala- ja yläraja Siirrä ympyrässä vetämällä Sävyn, värikylläisyyden ja luminanssin vaikutusalueen voi määrittää seuraavin rajoin. Asetus Alue Sävy astetta Värikylläisyys Luminanssi

15 4 Säädä väriä. 5 Tarkista säädettävä alue. Jos valitset [Show affected area on images/näytä vaikutusalue kuvissa], säädetyn värin vaikutusalue vilkkuu kuvassa. 6 Säädä useita värejä toistamalla vaiheet 2 5. Värejä voi valita ja säätää enintään 100 kohdasta. Säädä vetämällä oikealle tai vasemmalle Väriä säädetään ja vaikutusalue valitaan vaiheessa 3 ja kuvan väri muuttuu. Liukusäätimen vetämisen aikana väriympyrässä näkyy säätökohta ennen säätöä [ ] ja säädön jälkeen [ ]. Voit määrittää säädettävän värin myös eri tavalla kuin vaiheessa 2 (s. 16). 15

16 Värin määrittäminen suoraan Voit määrittää säätökohdan osoittamalla kuvan väriä (s. 14), mutta voit myös määrittää värin suoraan väriympyrässä kirjoittamalla värin arvon. Värin määrittäminen väriympyrässä 1 2 Värin määrittäminen kirjoittamalla värin arvo 1 2 Osoita [ ]-painiketta (s. 14). Osoita väriympyrässä väriä, jota haluat säätää. Valittu väri tulee näkyviin säätökohtana [ ] väriympyrässä. Valitse [Edit/Muokkaa]-valikko [Specify the numerical values for color adjustment/määritä värin numeeriset arvot]. [Specify the numerical values for color adjustment/määritä värin numeeriset arvot]-ikkuna tulee näkyviin. Kirjoita värin arvo. Lisätty väriarvo tulee näkyviin säätökohtana [ ] väriympyrässä. Säädettävien värien luettelon ja sen toimintojen näyttäminen Säädettävien värien luettelossa (s. 8) näkyvät värit ennen säätöä ja säädön jälkeen. Siinä näkyy myös, jos säädettyjen värien vaikutusalueet limittyvät, ja sen valintaruuduissa voi ottaa valitut värit käyttöön tai estää niiden käytön. Väri ennen säätöä Väri säädön jälkeen Näyttää säädettyjen värien vaikutusalueiden limittymisen Poista säätö käytöstä poistamalla valintamerkki Säädettyjen värien vaikutusalueen limittyminen Kun valitset säädetyn värin luettelosta ja [ ] tulee näkyviin, säädettyjen värien (s. 14) vaikutusalueet limittyvät toistensa kanssa. Limittyvät alueet näkyvät väriympyrässä harmaina, ja säädettyjen värien lopputulokset yhdistetään ja liitetään kuvaan. Jotta vaikutusalueet eivät limity, valitse kohteesta väri, jossa näkyy [ ]-merkki, ja säädä sitä uudelleen niin, etteivät sävyn ja värikylläisyyden vaikutusalueet enää limity. Säädetyn värin poistaminen Ota huomioon, että poistettuja värejä ei voi palauttaa. Valitse luettelosta säädetty väri, jonka haluat poistaa ja paina näppäimistön <delete>-näppäintä. Valittu säädetty väri poistetaan. 16

17 Värien näyttötila Voit valita säätöjen pohjana olevan värien näyttötilan kolmesta vaihtoehdosta (HSL, Lab tai RGB) sekä tarkistaa säädettyjen värien arvot. Muuttaa värien näyttötilaa Luminositeetin gamma-ominaisuuden säätäminen Voit säätää koko kuvan luminanssia säätämällä sävykäyrällä tietyn alueen kirkkautta ja kontrastia. Voit säätää kirkkautta ja kontrastia lisää [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehden sävykäyrällä, kun kuvaa on säädetty [Six Color-Axes/Kuusi väriakselia]- tai [Specific Colors/Tietyt värit]-välilehdessä. Säädä kirkkautta ja kontrastia. Väriarvo säädön jälkeen Väriarvo ennen säätöä Kun "HSL" on valittu värien näyttötilaksi, voit muuttaa värin arvon ennen säätöä vain kirjoittamalla numeron. Lisää [ ] (säätökohta) osoittamalla ja säädä vetämällä Valitun kohdan arvo (voit antaa arvon myös numeroina) kirkkaus ja kontrasti muuttuvat. Vaaka-akseli osoittaa lähtöarvon ja pystyakseli tuotosarvon. [ ] voi saada enintään arvon 10. Voit poistaa [ ]-merkin valitsemalla [ ]-merkin ja joko painamalla näppäimistön <delete>-näppäintä tai kaksoisosoittamalla [ ]-merkkiä. HSL on väritila, joka koostuu kolmesta osasta: sävy (H), värikylläisyys (S) ja luminanssi (L). Lab on CIE:n (Commission Internationale d Eclairage) kehittämä väritila, jossa L tarkoittaa vaaleutta, a tarkoittaa värejä vihreästä magentaan ja b tarkoittaa värejä sinisestä keltaiseen. RGB-väritilassa näkyvät punainen (R), vihreä (G) ja sininen (B), jotka ovat näkyvän valospektrin kolme pääväriä (lisäävät värit). 17

18 Säätöjen tallentaminen kuva-asetustiedostona [Tool palette/työkalupaletti]-valikossa määritetyt säädöt (s. 10 s. 17) tallennetaan tietokoneeseen alkuperäisinä kuva-asetustiedostoina (tiedostotunniste ".PF2" tai ".PF3"). Säädöt tallennetaan kuva-asetustiedostona, joka ei ole sama kuin mallikuva, ja määritysten tekemisessä käytetty mallikuva säilyy ennallaan. 1 2 Osoita [ ]-painiketta. Näyttöön tulee [Save Picture Style file/tallenna kuva-asetustiedosto]-ikkuna. Määritä nimi ja tallennuskohde ja valitse sitten [Save/ Tallenna]. [Save As/Tallenna nimellä]-, [Caption/Seloste]- ja [Copyright/ Tekijänoikeus]-kohtiin voi lisätä vain yksitavuisia merkkejä. Jos et halua näyttää PSE:ssä tehtyjä säätöjä, valitse [Disable subsequent editing/poista muokkaus käytöstä] ja tallenna, jotta tiedostoa ei voi enää avata PSE:ssä. Kuva-asetustiedoston käyttäminen Tallennetut kuva-asetustiedostot voi tallentaa kameraan ja käyttää kuvien säätämiseen. Niitä voi käyttää RAW-kuviin DPP-ohjelmiston avulla. Kuva-asetusten tallentaminen kameraan Tietokoneelle tallennetut kuva-asetustiedostot voi tallentaa "Kuvaasetusyhteensopivaan kameraan" (Katso kameran käyttöoppaasta, onko siinä kuva-asetukset-toiminto) EOS Utility -ohjelmistolla ja liittää otettuihin kuviin. Katso lisätietoja "EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaan" (sähköinen PDF-opas) kohdan "Luku 2 Kameran asetusten tekeminen tietokoneesta" kohdasta "Kuva-asetustiedostojen käyttäminen kamerassa. Kuva-asetustiedoston käyttäminen DPP:ssä Tietokoneeseen tallennetut kuva-asetustiedostot voi liittää RAW kuviin DPP:n avulla. Katso lisätietoja "Digital Photo Professional -ohjelmiston käyttöoppaan" (sähköinen PDF-opas) kohdan "Luku 3 muokkauksen ja tulostuksen lisätoiminnot" kohdasta "Kuva-asetustiedoston käyttäminen". Tiedosto tallennetaan kuva-asetustiedostona valittuun tallennuskohteeseen. Kun olet säätänyt sävykäyrää [Basic/Perus]- tai [Six Color-Axes/ Kuusi väriakselia]-välilehdessä, tallenna tiedosto.pf3-tiedostoksi. Tulokset eivät tallennu.pf2-tiedostomuotoon. Vaikka valitset [Disable subsequent editing/poista muokkaus käytöstä] ja tallennat, voit käyttää kuva-asetustiedostoa samalla tavoin kuin silloin, jos et ole valinnut tai tallentanut kuvaasetustiedostoa (kuvaus oikealla). Et kuitenkaan enää voi avata kuva-asetustiedostoa PSE:ssä. Tästä syystä on suositeltavaa tallentaa kuva-asetustiedosto ensin ilman, että [Disable subsequent editing/poista muokkaus käytöstä]-vaihtoehto on valittuna. 18

19 Voit määrittää värinhallinta-asetukset, kuten määrittää työn väriavaruuden pääikkunassa näkyvälle mallikuvalle tai määrittää näytön profiilin. 1 Valitse [Picture Style Editor]-valikko [Preferences/ ]. [Preferences/]-ikkuna avautuu. Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [OK]. 2 PSE:n sulkeminen Valitse pääikkunassa [Picture Style Editor]-valikko [Quit Picture Style Editor/Sulje Picture Style Editor]. PSE suljetaan. otetaan käyttöön. Jos muutat työn väriavaruutta säädön aikana, väriympyrän säätökohta saattaa liikkua yhdessä valitun työn väriavaruuden kanssa. 19

20 Vianmääritys Jos PSE ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavista kohdista. Asennusta ei voitu suorittaa loppuun Et voi asentaa ohjelmistoa, jos et ole kirjautunut järjestelmänvalvojan oikeuksin. Kirjaudu uudelleen tilille, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet. Kirjautumisohjeet ja tietoja järjestelmänvalvojan oikeuksien määrittämisestä on Macintosh-tietokoneen tai Mac OS X -käyttöjärjestelmän käyttöoppaassa. PSE ei toimi PSE ei toimi oikein tietokoneessa, joka ei täytä vähimmäisjärjestelmävaatimuksia. Käytä PSE:tä tietokoneessa, joka täyttää järjestelmävaatimukset (s. 2). Vaikka tietokoneesi RAM-muistin määrä täyttäisi järjestelmävaatimukset (s. 2), RAM-muisti voi loppua, jos käynnissä on samaan aikaan muita sovelluksia kuin PSE. Sulje kaikki muut sovellukset paitsi PSE. Kuvat eivät näy oikein Mallikuvat eivät näy, jos PSE (s. 2) ei tue niitä. Ohjelmiston poistaminen (Asennuksen poisto) Sulje ennen ohjelman poistamista kaikki sovellukset. Voit poistaa ohjelmiston asennuksen kirjautumalla tietokoneeseen järjestelmänvalvojan oikeuksin. Voit ehkäistä toimintahäiriöitä käynnistämällä tietokoneen aina uudelleen ohjelmiston poistamisen jälkeen. Jos asennat ohjelman käynnistämättä tietokonetta uudelleen, tietokoneessa voi esiintyä toimintahäiriöitä Avaa kansio, johon ohjelmisto on tallennettu. Avaa [Canon Utilities/Canon-apuohjelmat]-kansio. Vedä [Picture Style Editor]-kansio roskakoriin. Valitse työpöydältä [Finder]-valikosta [Empty Trash/Tyhjennä roskakori]. Järjestelmä poistaa ohjelmiston tietokoneesta. Käynnistä tietokone uudelleen. 4 20

21 Roskakoriin siirrettyjä tietoja ei voi enää palauttaa, kun Roskakori on tyhjennetty, joten ole erityisen huolellinen, kun poistat tiedostoja. Et voi asentaa ohjelmistoa uudelleen, jos olet juuri siirtänyt [Picture Style Editor]-kansion roskakoriin. Muista valita [Finder]- valikosta [Empty Trash/Tyhjennä roskakori]. Tietoja käyttöoppaasta Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa kopioida luvatta. Canon pidättää oikeuden muuttaa käyttöoppaassa esitettyjä laitteistoja ohjelmistovaatimuksia ilman erillistä ilmoitusta. Tähän käyttöoppaaseen painetut ohjelmiston näyttökuvat voivat jossain määrin poiketa varsinaisesta ohjelmistosta. Käyttöoppaan sisältö on tarkastettu perusteellisesti. Jos kuitenkin huomaat siinä virheitä tai puutteellisuuksia, pyydämme sinua ilmoittamaan asiasta Canon-palvelukeskukseen. Edellä mainitusta ilmoituksesta huolimatta Canon ei vastaa ohjelman toiminnan tuloksista. Tavaramerkkitiedot Macintosh on Apple Inc. -yhtiön tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut nimet ja tuotteet, joita ei edellä ole mainittu, voivat olla omistavien yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 21

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Käyttöopas Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 HUAWEI MediaPad ulkoiset osat...2 SIM- ja microsd-korttien

Lisätiedot

Boot Camp Asennus- ja käyttöönotto-opas

Boot Camp Asennus- ja käyttöönotto-opas Boot Camp Asennus- ja käyttöönotto-opas Sisältö 3 Johdanto 3 Mitä tarvitset 4 Asennuksen yleiskatsaus 4 Vaihe 1: Tarkista päivitykset 4 Vaihe 2: Valmistele Mac Windowsia varten 5 Vaihe 3: Asenna Windows

Lisätiedot

LoiLoScope EX/AX/FX käyttäjän opas

LoiLoScope EX/AX/FX käyttäjän opas LoiLoScope EX/AX/FX käyttäjän opas Tämä opas on tarkoitettu LoiLoScope EX, LoiLoScope AX ja LoiLoScope FX. Vahvista käyttämäsi sovellus. Voit myös tarkastella käyttöoppaassa LoiLoScope EX/AX/FX ja kameran

Lisätiedot

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SZ-16/DZ-105 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot

Web Connect -opas HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

Web Connect -opas HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Web Connect -opas HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Ennen Brother-laitteen käyttöä Soveltuvat mallit Huomautusten määritelmät

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

nüvi 30/40/50 käyttöopas Elokuu 2011 190-01336-37_0A Painettu Taiwanissa

nüvi 30/40/50 käyttöopas Elokuu 2011 190-01336-37_0A Painettu Taiwanissa nüvi 30/40/50 käyttöopas Elokuu 2011 190-01336-37_0A Painettu Taiwanissa 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää,

Lisätiedot

käyttäminen hp LaserJet 2300 2300n 2300dn 2300dtn

käyttäminen hp LaserJet 2300 2300n 2300dn 2300dtn käyttäminen hp LaserJet 2300 2300L 2300 2300d 2300n 2300dn 2300dtn hp LaserJet 2300 series -tulostimet käyttäminen Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

MacBook Käyttöopas. Sisältää MacBook-tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

MacBook Käyttöopas. Sisältää MacBook-tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja MacBook Käyttöopas Sisältää MacBook-tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas on tekijänoikeuslakien

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

TomTom Start 20-sarjan viiteopas

TomTom Start 20-sarjan viiteopas TomTom Start 20-sarjan viiteopas Sisällys Pakkauksen sisältö 6 Pakkauksen sisältö... 6 Lue minut ensin 7 Asentaminen autoon... 7 Käynnistäminen ja sammuttaminen... 7 Määrittäminen... 7 GPS-vastaanotto...

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

Käyttöopas. etrex H. henkilökohtainen navigaattori

Käyttöopas. etrex H. henkilökohtainen navigaattori Käyttöopas etrex H henkilökohtainen navigaattori 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Puhelin: (913) 397.8200 tai (800) 800.1020

Lisätiedot

Dakota 10 ja 20 käyttöopas

Dakota 10 ja 20 käyttöopas Dakota 10 ja 20 käyttöopas 2009 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Puhelin: (913) 397-8200 tai (800) 800-1020 Faksi: (913)

Lisätiedot

etrex käyttöopas Mallit: 10, 20, 30

etrex käyttöopas Mallit: 10, 20, 30 etrex käyttöopas Mallit: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin kirjallista

Lisätiedot

ipad Käyttöopas ios 8.1 -ohjelmistolle (helmikuu 2015)

ipad Käyttöopas ios 8.1 -ohjelmistolle (helmikuu 2015) ipad Käyttöopas ios 8.1 -ohjelmistolle (helmikuu 2015) Sisältö 8 Luku 1: ipad yhdellä silmäyksellä 8 ipadin yleiskatsaus 9 Lisävarusteet 10 Multi-Touch-näyttö 10 Nukkumispainike 11 Koti-painike 11 Äänenvoimakkuuspainikkeet

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

ipad Käyttöopas ios 4.3 ohjelmistolle

ipad Käyttöopas ios 4.3 ohjelmistolle ipad Käyttöopas ios 4.3 ohjelmistolle Sisältö 9 Luku 1: Yleiskatsaus 9 Yleiskuva 10 Painikkeet 12 Mikro-SIM-kortin alusta 13 Koti-valikko 18 Multi-Touch-näyttö 19 Näytön näppäimistö 25 Luku 2: Alkuun pääseminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Lumia 625

Käyttöohje Nokia Lumia 625 Käyttöohje Nokia Lumia 625 4.0. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Puhelimessa on käyttöohje, joka on aina mukanasi ja käytettävissä, kun sitä tarvitset. Löydä vastauksia kysymyksiin

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Ongelmanratkaisun käyttöohje Tässä asiakirjassa esitetyt laitteen kuvat saattavat erota todellisesta laitteestasi. Sisällysluettelo Vianetsintä... Kun paperi jumittuu...

Lisätiedot

Cisco IP -puhelin 7960G ja 7940G Cisco CallManager -sovellusta varten

Cisco IP -puhelin 7960G ja 7940G Cisco CallManager -sovellusta varten Puhelimen opas Cisco IP -puhelin 7960G ja 7940G Cisco CallManager -sovellusta varten Sisältää käyttöoikeussopimuksen ja takuun Pääkonttorin osoite Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA

Lisätiedot