Otsikko Sivu 31 RAKENNUSTARKASTAJA JENNI YLIKOTILAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 31 RAKENNUSTARKASTAJA JENNI YLIKOTILAN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-18:09 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 RAKENNUSTARKASTAJA JENNI YLIKOTILAN 63 IRTISANOUTUMINEN 32 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOTEUTUMA 1-7 / KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON 66 PURKUPUTKEN RAKENTAMINEN / URAKKATARJOUKSET 34 SÄHKÖNHANKINTA ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ 69 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUSASIASSA 36 AURAUSURAKOINTITARJOUKSET TALVIKAUSILLE PUUSTON MYYMINEN PÄÄSKYVUOREN ALUEELTA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 76

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUSAIKA klo 17:00-18:09 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Laitinen Ilpo 17:00-18:09 puheenjohtaja Asikainen Lassi 17:00-18:09 jäsen Koponen Markku 17:00-18:09 jäsen Roivas Tarja 17:00-18:09 jäsen Räsänen Kristiina 17:00-18:09 jäsen Töyräs-Lindroos Tuija 17:00-18:09 jäsen POISSA Kinnunen Torsti varapuheenjohtaja Gustafsson Auvo khall puheenjohtaja MUU Hottinen Timo 17:00-18:09 khall edustaja Tilus Riitta A 17:00-18:09 kunnanjohtaja Jauhiainen Osmo 17:00-18:09 tekninen johtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Lassi Asikainen ja Torsti Kinnunen. Valittiin Lassi Asikainen ja Tuija Töyräs-Lindroos. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ilpo Laitinen Osmo Jauhiainen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Lassi Asikainen Aika ja paikka: Kunnanvirastolla Tuija Töyräs-Lindroos :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta RAKENNUSTARKASTAJA JENNI YLIKOTILAN IRTISANOUTUMINEN TELA 31 Valmistelija; toimistosihteeri Anita Nissinen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Rakennustarkastaja Jenni Ylikotila on kirjeellään irtisanoutunut rakennustarkastajan virasta alkaen. KVTES:N VIII -luvun 5 2 momentin mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa, irtisanomisaika on vähintään 14 vuorokautta, jos palvelusuhde on jatkunut enintään viisi vuotta keskeytyksettä. Heinäveden kunnan hallintosäännön 13 :n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan ja 8 :n mukaan asia kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. Teknjoht.: Lautakunta päättää 1. myöntää Jenni Ylikotilalle eron rakennustarkastajan virasta alkaen. 2. julistaa rakennustarkastajan viran haettavaksi, mikäli yhteistyömahdollisuudet eivät toteudu kuntarakenneselvityksessä olevien kuntien kanssa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOTEUTUMA 1-7 / 2014 TELA 32 Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai vt. kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen, puh tai kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Talousarvion toteutumisen raportointi: Toimialapäälliköt raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumasta tulosyksiköittäin kunnanhallitukselle tilanteesta vapaamuotoisesti mennessä (toimitus kirjanpitoon). Raportit toimitetaan tiedoksi myös lautakunnille. Käyttötalouden ja investointien raportointi valtuustolle osastotasolla 03 tiliryhmittäin tuloslaskelman muodossa: Toteutumaraporteissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittymisestä toimialapäälliköt raportoivat valtuustolle kaksi kertaa vuodessa eli tilanteiden ja mukaan. Raportit toimitetaan tiedoksi lautakunnille. Raportti tilanteesta on toimitettava kirjanpitoon mennessä. Raportti tilanteesta ohjeistetaan tilinpäätösvaiheessa. Kirjanpidosta tulostettavat talousarvion toteutumat osastotasolla 04 / kustannuspaikoittain tulee saattaa tiedoksi lautakuntaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Toimialapäällikkö vastaa siitä, että toimielin saa em. tiedot ja samalla esitykset korjaavista toimenpiteistä, mikäli toteutuminen poikkeaa käyttösuunnitelmasta. Kirjanpito toimittaa talousarvion toteutumisvertailut tuloslaskelma muodossa hallintokuntiin, jotka antavat siihen omat tilinpäätösennusteensa ja Tilinpäätösennuste toimitetaan kirjanpitoon sanallisen raportoinnin yhteydessä ja mennessä. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat alittuneet talousarvioon nähden n : - maa- ja metsätilojen muut toimintatuotot tulevat alittumaan (RM-alueiden myynti; Pääskyvuoren ja Kerman matkailualueita ei vielä laiteta myyntiin) - asuntojen vuokratulot arvioitu n liian pieniksi - toimintatuottojen alitukseksi jää Teknisen lautakunnan palkkamenot sekä sisäiset vuokratulot ovat alittuneet talousarvioon nähden n :lla siivoustoimen siirryttyä puhtauspalveluihin. Siivoustoimeen kohdistuvia talousarvio määrärahoja ei ole vielä siirretty teknisestä toimesta puhtauspalveluihin. Esityslistan liitteenä 32 /1 teknisen lautakunnan toteutuma tammi-heinäkuu 2014 tekstilomakkeet Esityslistan liitteenä 32 /2 teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma tammi-heinäkuu 2014

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Esityslistan liitteenä 32 /3 rakennustarkastkuksen käyttötalouden toteutuma tammi-heinäkuu 2014 Esityslistan liitteenä 32 /4 Katesiirrot Esiyslistan liitteenä 32 /5 Määrärahanmuutokset Esityslistan liitteenä 32 /6 teknisen lautakunnan investointiosan toteutumaraportti tilanteesta Teknjoht: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle: 1. hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan vuoden 2014 toimintatuottojen katesiirrot (liite 32 /4) 2. hyväksyttäväksi maa- ja metsätilojen muiden toimintatuottojen määrärahamuutoksen (liite 32 /5) 3. että toimintuottojen ja -kulujen tekstilomakkeet hyväksytään. (liite 32 /1) 4. että teknisen lautakunnan investointiosan toteumaraportti merkitään tietoonsaatetuksi. (liite 32 /6) Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUPUTKEN RAKENTAMINEN / URAKKATARJOUKSET TELA 33 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Heinäveden kirkonkylän jätevedenpuhdistamon purkuputken rakentamisesta on pyydetty tarjoukset. Tästä urakasta on tehty hankintailmoitus HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi) Tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo mennessä tekniseen toimistoon. Tarjouksen voimassaoloaika: Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin vähintään 90 päivää tarjouspyyntöön merkitystä tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien. Tarjouksen valintaperusteita: Hyväksyttyjen tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta. Talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa (kustannuspaikka 95018) Kirkonkylän jäteveden purkuputken suunnittelu ja rakentaminen. Ja vuodelle 2015 lautakunta on esittänyt määrärahaa ja avustuksesta tuloja Tarjoukset on avattu teknisessä toimistossa Asiakirjojen/piirustusten suuren määrän vuoksi niitä ei ole laitettu sähköisenä mutta ovat luettavissa alla olevasta linkistä. Tarjoukset eivät ole julkisia käsittelyn tässä vaiheessa. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Teknjoht.: Päätös: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy tarjouspyynnön mukaisen halvimman tarjouksen tehneen Savo-Karjalan Vesihuolto Oy:n tarjouksen hintaan alv 0%. Päätösehdotus hyväksyttiin

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta SÄHKÖNHANKINTA TELA 34 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Konsulttitoimisto Skapat Energia Oy on pyytänyt tarjoukset Heinäveden kunnan puolesta sähköenergiasta seuraavalle sopimuskaudelle. Nykyinen sopimuskausi päättyy Tästä hankinnasta on tehty hankintailmoitus HILMASSA (www.hankintailmoitukset.fi) Tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo mennessä. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Asiakkaan sähköenergian hinta määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssistä kiinnitysajankohdan perusteella tai mikäli hinnan kiinnitystä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutuneen HELSPOT-kuukausihinnan perusteella. SÄHKÖENERGIAN HINNOITTELU Nasdaq OMX Oslo Asa tuotteet: ENOM, ENOQ, ENOYR, HELSPOT(kuukausi), jäljempänä Tuote. Tuotteen hinta tulee voida asiakkaan halutessa kiinnittää 3-5 erässä/tuote (pl. HELSPOT, ENOM). Aluehintaerotuotteet: Tuotetta vastaava SYHEL tuote, jäljempänä EPAD. Mikäli kiinnitettävälle tuotteelle ei noteerata vastaavaa EPAD:a, on EPAD:n kiinnittäminen oltava mahdollista käyttäen tuotetta lähinnä olevan tuotteen EPAD:a. Aluehintaerotuotteen hinta (EPAD) tulee voida kiinnittää eri ajankohtana kuin tuotteen hinta kiinnitetään ja myös se on voitava kiinnittää 3-5 erässä. HINTAMEKANISMI JA HINNAN MÄÄRÄYTYMINEN KIINNITYSAJANKOHDALLA NASDAQ OMX OSLO ASA:STA: Sähkönmyyjä sai tarjota kolmella vaihtoehdoisella hintamekanismilla. Hintamekanismi vaihtoehdot ovat: Tuote+EPAD+marginaali (tuotteet M, Q, YR sekä EPAD määräytyvät joko kiinnitysajankohdan 1) myyntilaidan (best seller) mukaisesti 2) avg+closing price tai 3) ostotoimeksiantona. Saapuneet tarjoukset: Tarjouksen on jättänyt 7 sähköntoimittajaa. 1) KSS Energia Oy 2) Sallila Energia Oy 3) Lappeenrannan Energia Oy 4) Nordic Green Energy 5) Kymenlaakson Sähkö Oy 6) Turku Energia Sähkönmyynti Oy 7) Keravan Energia Oy Kaikki tarjoajat ovat olleet kelvollisia tarjoamaan.

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Skapat Energia Oy suosittelee sähköntoimittajaksi Nordic Green Energyä, jonka tarjous oli edullisin. Tarjousvertailussa ENOYR marginaalituotteen hinta ratkaisi, sillä hinnankiinnitykset pyritään tekemään pääsääntöisesti vuosituotteilla. Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali sai olla enintään 1 /MWh korkeampi kuin vuosituotteen marginaali. Marginaalitarjouksen tuli olla samansuuruinen koko sopimusjaksolle. Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä. Esityslistan liitteenä 34 /1 Avauspöytäkirja Esityslistan liitteenä 34 /2 Marginaalivertailu Teknjoht.: Päätös: Lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen tehneen sähköntoimittajan Nordic Green Energyn tarjouksen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUSASIASSA 24/ /2014 TELA Valmistelja; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai sekä rakennustarkastaja Jenni Ylikotila puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Taina ja Unto Pietarinen on toimittanut Heinäveden kunnalle valituksen koskien naapurinsa Anu ja Jouni Mikkosen jätevesijärjestelmää, joka on rakennettu loma-asunnon rakentamisen yhteydessä 2009, liite 1. Alkuperäinen rakennuslupa Mikkosille on myönnetty vuonna 2007, jolloin jätevesijärjestelmä on suunniteltu tehtäväksi tontin toiselle puolelle. Naapureita ei ole tuolloin kuultu rakennustoimenpiteen johdosta, liite 2. Rakennustöiden aikana suunnitelmia on muutettu ja jätevesijärjestelmä onkin rakennettu tontin toiselle puolelle, Pietaristen tontin puoleiselle sivulle. Tämä muutos on ollut havaittavissa ja hyväksytty jo loppukatselmuksessa vuona 2009, liite 3. Muuttuneesta suunnitelmasta ei ole merkintää. Rakennusvalvontaan on toimitettu ainoastaan päivitetty asemapiirros, jota ei ole leimattu, liite 4. Paikan päällä on pidetty katselmus , josta on tehty muistio, liite 5 ja 6. Katselmuksessa on todettu jätevesijärjestelmän olevan tehty voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä se ole todistetusti aiheuttanut mitään haittaa. Pietariset ovat vielä lähestyneet Heinäveden kuntaa liittyen naapurin kuulemiseen, jota ei ole tehty rakennusluvan yhteydessä, liite 7. Esityslistan liitteenä 20 /1 Taina ja Unto Pietarisen valitus ja toimenpidevaatimus Esityslistan liitteenä 20 /2 Mikkosten rakennuslupapäätös Esityslistan liitteenä 20 /3 Jouni Mikkosen loma-asunnon loppukatselmus Esityslistan liitteenä 20 /4 päivitetty asemapiirros Esityslistan liitteenä 20 /5 Jätevesijärjestelmän katselmus Esityslistan liitteenä 20 /6 Katselmukseen liittyvää kuva-aineistoa Esityslistan liitteenä 20 /7 Taina ja Unto Pietarisen sähköposti koskien naapurien kuulemista Teknjoht: Lautakunta päättää ettei jätevesijärjestelmälle tarvitse hakea toimenpidelupaa ja perustelee päätöstä seuraavasti: 1. Voimassa olevassa rakennusluvassa on jo haettu jätevesijärjestelmän rakentamiselle lupa (liite 2).

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Loppukatselmus (liite 3) on tehty jossa rakennustarkastaja Erkki Tuomainen on hyväksynyt jätevesijärjestelmän siirron sekä toimitettu rakennusvalvontaan päivitetty asemapiirros johon on merkitty muuttunut sijainti (liite 4). 3. Katselmuksessa on todettu jätevesijärjestelmän olevan tehty voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä se ole todistetusti aiheuttanut mitään haittaa (liite 5 ja 6). Lautakunta toteaa, että rakennuslupahakemuksen vireilletulon ilmoittaminen ei ole ollut tarpeen naapurille ja perustelee päätöstä seuraavasti: Maankäyttö ja rakennuslaki 133 ; Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Esityslistan liitteenä olevat liitteet 1-7 liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteenä 20 /1 Taina ja Unto Pietarisen valitus ja toimenpidevaatimus Liitteenä 20 /2 Mikkosten rakennuslupapäätös Liitteenä 20 /3 Jouni Mikkosen loma-asunnon loppukatselmus Liitteenä 20 /4 päivitetty asemapiirros Liitteenä 20 /5 Jätevesijärjestelmän katselmus Liitteenä 20 /6 Katselmukseen liittyvää kuva-aineistoa Liitteenä 20 /7 Taina ja Unto Pietarisen sähköposti koskien naapurien kuulemista TELA 35 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää lähetteellään / 4368/14 lausuntoa kaikista Taina ja Unto Pietarisen valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteista (asiaro 10758/14/4114), pyytää liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat sekä laatimaan luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Lisäksi Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta lähetteellään /5208/14 liittämään valittajan saapuneen lisäselvityksen lähetteellä nro 4368/14 lähetettyihin asiakirjoihin lausunnon antamista varten sekä - lähetteellään /5768/14 liittämään valittajan saapuneen lisäselvityksen lähetteellä 4368/14 lähetettyihin asiakirjoihin. Heinäveden kunnan päätöksen liitteenä on ollut valituskielto. Lausuntoa pyydetään, koska kyseessä mahdollisesti valituskelpoinen päätös (rakennusvalvontaviranomaisen päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin). Lausunto lähetekirjeessä pyydettyine asiakirjoineen tulee toimittaa hallinto-oikeudelle mennessä, jatkoaikaa toimenpiteiden antamiselle on myönnetty saakka. Esityslistan liitteenä 35 /1 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Esityslistan liitteenä 35 /2 Itä-Suomen hallinto-oikeuden toimittama Pietaristen tekemä lisäselvitys Esityslistan liitteenä 35 /3 Itsä-Suomen hallinto-oikeuden toimittama Pietaristen tekemä lisäselvitys Esityslistan liitteenä 35 /4 Kuopion hallinto-oikeuden päätös 13/0249/3 antopäivä /Diaarinumero 00288/13/4113 Esityslistan liitteenä 35 /5 Jätevesijärjestelmän katselmus Esityslistan liitteenä 35 /6 Katselmukseen liittyvää kuva-aineistoa Teknjoht: Lautakunta ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin lainvoimaisen rakennusluvan suhteen, jonka on myös Kuopion hallinto-oikeus päätöksessään todennut 13/0249/3 diaarinumero 00288/13/4113 ja samassa päätöksessä on hallinto-oikeus jättänyt kantelun tutkimatta, katso liite /4. Lautakunta toteaa, että 1. rakennettu jätevesijärjestelmä on todettu katselmuksessa olevan tehty voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä se ole todistetusti aiheuttanut mitään haittaa, katso liitteet /5 ja teknisen lautakunnan päätös on valmistelua tai täytäntöönpanoa kuntalain (kuntalaki 91 ) mukaisesti, jolloin päätökseen ei ole valitusoikeutta. Esityslistan liitteenä olevat liitteet 1-6 liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Liitteenä 35 /1 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Liitteenä 35 /2 Itä-Suomen hallinto-oikeuden toimittama Pietaristen tekemä lisäselvitys Liitteenä 35 /3 Itsä-Suomen hallinto-oikeuden toimittama Pietaristen tekemä lisäselvitys Liitteenä 35 /4 Kuopion hallinto-oikeuden päätös 13/0249/3 antopäivä /Diaarinumero 00288/13/4113 Liitteenä 35 /5 Jätevesijärjestelmän katselmus Liitteenä 35 /6 Katselmukseen liittyvää kuva-aineistoa

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta AURAUSURAKOINTITARJOUKSET TALVIKAUSILLE TELA 36 Valmistelija: Vs. kun nan ra ken nus mes ta ri Markku Venäläinen puh tai sekä toimistosihteeri Anita Nissinen, puh tai Ker manran nantie 7, Heinä vesi. Heinäveden kunnalla on ollut vuosille kolmivuotiset sopimukset talviaurauksista. Sopi mukset ovat nyt päättymässä ja sopimuskäytäntöä ei liene tarvetta olen naisesti muuttaa. Ne tieosuudet, joiden auraus voidaan hoitaa kunnan so pimusajossa olevalla kuorma-autolla eivät ole kuuluneet tämän sopimuk sen piiriin. Ilmoitus talviaurauksesta on laitettu ilmestyvään Heinäve den leh teen sekä kunnan nettisivuille. Tarjoukset on jätettävä kello mennessä. Tarjoukset avattiin ja tarjouksia vertailtaessa todettiin, että Heinäveden Maanrakennus ja Paja T:mi Seppo Kinnunen on sisällyttänyt tarjouspyynnöstä poiketen torialueen sekä yläasteen linja- ja taksiautoparkin aurauksen kaavateiden kokonaistarjoukseen, jota toisella kaavateistä tarjouksen jättäneelle Maansiirto ja kuljetus Hottinen Ky:llä ei ollut tarjoushinnassa mukana. Markku Venäläinen on puhelimitse pyytänyt Heinäveden Maanrakennus ja Paja T:mi Seppo Kinnuselta tarjouserittelyn ja Maansiirto ja kuljetus Hottinen Ky:ltä lisätarjouksen torialueen sekä yläasteen linja- ja taskiautoparkin aurauksesta. Maansiirto ja kuljetus Hottinen Ky:n lisätarjous ko. alueiden osalta on Suojalantien puoleisen tien ja kevytliikenneväylän auraus / vuosi/ alv 0 %ja torialueen auraus / vuosi/ alv 0% = yhteensä / vuosi/ alv 0%. Heinäveden Maanrakennus ja Paja T:mi Seppo Kinnusen tarjouserittelyn mukaisesti mainittujen tilojen aurauksen osuus kaavateiden kokonaistarjouksesta on / vuosi/ alv 0%. Teknjoht.: Lautakunta hyväksyy tarjouspyynnön mukaisen halvimman tarjouksen tehneen urakoitsijan tarjouksen Kaavatiet: Maanrakennus ja Kuljetus Hottinen Ky: - kaavatiet ,67 / vuosi/ alv 0% Lisätarjous: - Suojalantien puoleinen tie ja kevytliikenneväylä 2.500,00 / vuosi/ alv 0% - torialueen auraus 1.750,00 / vuosi/ alv 0% yhteensä ,67 / vuosi/ alv 0% Kiinteistöt: Rauno Kotilainen ,00 / vuosi/ alv 0%

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kevyen liikenteen väylät: Rauno Kotilainen 4.900,00 / vuosi/ alv 0 % Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta PUUSTON MYYMINEN PÄÄSKYVUOREN ALUEELTA 112/02.09/2014 TELA 37 Valmistelija; kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Heinäveden kunnan strategiassa mainitaan, että Kerman ja Pääskyvuoren RM-alueiden myynti. Kunnanmetsätalousinsiööri on arvioinut Pääskyvuoren alueella puuston määrän. Liitekartalla sijaitsevan puuston määrä oli huomattava noin kiintokuutiometriä. Kokonaistaloudellisesti olisi järkevämpää myydä ensin harvennushakkuin alueen puusto lähes puistomaiseksi, jolloin puunmyyntitulona olisi mahdollisuus saada noin euroa. Leimikon voisi laittaa myyntiin joko vuoden 2015 leimikon yhteyteen tai myydä se erikseen mahdollisimman pian korvaamaan tämän vuoden puuttuvia tuloja joita laskettiin tulemaan Pääskyvuoren ja Kerman alueen myynnistä. Esityslistan liitteenä 37 /1 Kartta Teknjoht.: Päätös: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Pääskyvuoren alueella puusto myydään puistomaiseksi harvennushakkuulla vuoden 2014 aikana ennen alueen myyntiin laittoa. Päätösehdotus hyväksyttiin

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA TELA 38 Valmistelija; toimistosihteeri Anita Nissinen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Tekniselle lautakunnalle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä. - teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja kunnanrakennusmestarin päätösluettelot rakennustarkastajan lupapäätösluettelo Esityslistan liitteenä 38 /1 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjaluettelot Teknjoht.: Päätös: Lautakunta päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA HANKINTAOIKAISU koskee :iä 34, 36 Se, johon teknisen lautakunnan päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit tömästi vai kuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen voi tehdä yllä mainituista päätöksistä kirjallisen oikaisuvaati muksen (Kuntalaki 92. ). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankin talain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittämästi vaikuttaa (asianosainen). Kansallisen kynnysarvon ylittä vissä hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomai sen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelys sä annettuun ratkaisuun ei saa tehdä kuntalain 89 :ssä tarkoitettua oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksesta tai hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oikaisuvaatimuksen te kijän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään Heinäveden tekniselle lautakunnalle (os. Kermanrannantie 7, Heinäve si) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätökses tä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93., 95. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk sella myös asianosainen ja kunnan jäsen (Kuntalaki 92. ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytän töönpanoa (Kuntalaki 91. ): :t 31-33, 35, Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Kuopion hallinto-oi keudelle: :t ** Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden kä siteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. :t *** VALITUSOSOITUS Seuraaviin teknisen lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin haetaan muutosta kunnallis valituksella (Kuntalaki 90. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnal lisvalituksella vain se, jo ka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu nut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ): :t *** Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93 ). :n / :ien ** osalta päätös annetaan julkipanon jälkeen **.**.201*, jolloin säädetty 30 päivän valitusaika luetaan jo kaisen va littajan kohdalla tästä päivästä lukien. (Päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu). Valitusviranomainen Valitus tehdään Kuopion hallinto-oikeudelle (os. Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, puh ja fax ) :n / :ien *** osalta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (os. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym päristö keskus, PL 164, Mikkeli) :ien osalta KTM/Markkinaoikeudelle (os. PL 118, Helsinki; käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5 krs., Hel sinki). Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa, on valitus tehtävä 30 päi vän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Valituksen muoto ja sisältö Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta; 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Henkilö- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajal le voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymis tä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Kuopion hallinto-oikeuden/etelä-savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/ Markkinaoikeuden valituksesta antama päätös voi olla maksullinen (laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallin toviran omaisten suoritteista perittävistä maksuista). Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojal la muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89. ): :t *** LISÄTIETOJA Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / hankintaoikaisu / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot